Vilnietis Juozapas. Pasiūlymai Lietuvos Sąrašo programai

Tiesos.lt redakcija   2015 m. sausio 14 d. 1:14

171     

    

Vilnietis Juozapas. Pasiūlymai Lietuvos Sąrašo programai

Skelbiame neabejingo Vilniaus piliečio ir ištikimo Tiesos.lt skaitytojo pasiūlymus dėl Lietuvos Sąrašo rinkimų į savivaldą programos ir kviečiame visus įsitraukti į diskusiją.

Programai priekaištų neturiu. Norėčiau tik, kad programos rengėjai išplėsčiau pakomentuotų programos punktus ir nupasakotų programinių nuostatų realizavimo būdus.

Tikiuosi, kad artimiausiu metu to ir sulauksime.

Šiuo metu turiu konkretų pasiūlymą skaitytojams – teikime savo pasiūlymus, papildymus.

Vienas iš kertinių savivaldos realaus funkcionavimo aspektų yra miesto tarybos ir gyventojų, bendruomenių tarpusavio komunikavimas. Šiuo metu tokio komunikavimo nėra apskritai, pasitenkinama tiesiog voliuntaristiniu sprendimų nuleidimu iš viršaus.

Be abejo, sveikintinas siekis atkurti sostinės visuomeninį informavimo lauką.

Manau, kad jau dabar privalu ieškoti būdų sukurti efektyvius piliečių komunikavimo su miesto vadovybe kanalus.

Visų pirma, piliečių nuomonės privalėtų pasiekti patikėtinių tarybą ir patarėjų komandas.

Antra – vyraujančios, pasikartojančios ir originaliausios nuomonės/idėjos turėtų būti skelbiamos viešai.

Tai labai svarbu, nes piliečiai turi matyti, kad jų nuomonės girdimos.

Be abejo, privalu skelbti tiek teigiamus, tiek neigiamus atsiliepimus.

Manau, kad visas nuomonių spektras turėtų būti sudarytas iš trijų lygių dalių:
- pozityvus palaikymas;
- kritika;
- pasiūlymai/idėjos.

Naujoji Miesto taryba turėtų nukarpyti lėšas pinigų melžykloms – visokioms tramvajų/metro studijų makulatūros kūrėjams.

Už tuos ištaškytus milijonus jau buvo galima tris vaikų darželius pastatyti.

Geriausios studijos yra tarimasis su bendrapiliečiais.

Todėl galima paskirti nedidelę sumą iš kasmet lig šiol išvagiamų milijonų iniciatyviems piliečiams skatinti.

Žmonės turi pradėti jausti, kad miestas yra jų o ne zuokų ar rubikonų.

O savu reikia rūpintis.

Skatinimas reikalingas visuomenei išjudinti.

Itin reikia skatinti lokalių vietos bendruomenių kūrimąsi.

Savivaldybė tebeturi daug neracionaliai naudojamų patalpų. Sveikintina būtų atiduoti jas panaudos tvarka bendruomenėms ir kol bendruomenės sustiprės padėti išlaikyti tas patalpas finansiškai ir ūkiškai.

Kodėl?

Todėl, kad miestas yra žmonių.

Viskas čia pastatyta sukurta miestelėnų triūsu ir išlaikoma miestelėnų mokesčiais.

Tas vadinamasis savivaldybės turtas yra žmonių.

Ne savivaldybės dangoraižio tarakonų.

Toliau – svarbu nubrėžti takoskyrą tarp valdininkijos pareigų ir jų turtų.

Reikia padaryti galą ydingai praktikai, kuomet pareigos tampa vieta ir būdu pralobti.

Todėl siūlau įvesti drakoniškus nekilnojamojo turto mokesčius valdininkams, politikams ir pareigūnams.

Nenormalu, kuomet visą gyvenimą Žvėryne pragyvenusi senutė, vos sudurianti galus iš varganos pensijos, apdedama kraupiais mokesčiais vien dėl to, kad jai teko nelaimė gyventi tame rajone, kur NT kainos yra kosminės.

Eilinis žmogus nekaltas, kad jo gyvenama vieta dėl kažkokių pižonų tapo brangia preke. Negalima mokesčiais guiti iš gimtų vietų senbuvius.

Tai yra nusikaltimas.

O vat politikai, pareigūnai ir valdininkai – kitas reikalas.

Pasiūlymo esmė tokia: pradėjus eiti pareigas būtų fiksuojamas politiko/pareigūno/valdininko turtas – ko ir kiek tas asmuo turi. Kiekvienoms pareigoms būtų nustatomas koeficientas – kiek turto logiškai iš savo algos realiai ir legaliai toks veikėjas galės sukaupti.

Kasmet būtų tikrinamos deklaracijos ir žiūrima – ar 3 tūkstančius uždirbantis veikėjas staiga netapo milijonieriumi…

Jeigu tapo ir kriminalo pagal raidę nerandama, tuomet politikas/valdininkas/pareigūnas turėtų mokėti, tarkime, 5–10 proc. metinį turto mokestį.

Moralas – jeigu eini tarnauti žmonėms/būk malonus – negalvok apie pralobimą, nes tarno vieta yra tarnauti, o ne mieruotis pono žiponą, t.y. darbdavio – Suvereno, Tautos, Visuomenės – regalijas.

Šis sostinės tarybos nutarimas liestų ne tik savivaldybės politikus/pareigūnus ar tarnautojus.

Šis nutarimas galiotų visiems sostinėje gyvenantiems ir dirbantiems asmenims, t.y. Seimo nariams, ministrams ir valdininkams.

Tarnautojų/politikų ir pareigūnų viršpelnių mokesčiai keliautų į miesto biudžetą gyventojų reikmėms.

Logiškai galvojant, tiek valstybinės, tiek savivaldybės įmonės yra miesto gyventojų/šalies piliečių nuosavybė, nes savivaldybė/valstybė visų pirma yra piliečiai.

Nenormalu, kuomet savivaldybės įmonė lupa už paslaugas paskutinius marškinius nuo piliečių.

Be abejo, visokias dalkias reikia pošolvoninti lauk.

Municipalinė/valstybinė įmonė negali krautis viršpelnių piliečių sąskaita.

Pelną tokios įmonės gali turėti, tik jeigu gauna pajamų iš eksporto.

O šiaip paslaugų įkainiai turi būti tokie, kad padengtų išlaidas bei liktų kažkiek lėšų remontui ir modernizavimui.

Tokių nesąmonių kaip direktorių atlyginimai po keliasdešimt tūkstančių ir porše/ferariai įmonės garažuose negali būti iš principo.

Manau, kad be savivaldybės įmonių sutvarkymo derėtų eiti toliau.

Sostinėje sukuriama ženkli BVP dalis, sostinė įneša į biudžetą reikšmingą dalį įplaukų.

Nenormalu, kad vilniečiai, kurie sudaro nemažą dalį elektros vartotojų, turi mokėti iš esmės savo įmonei milžiniškus mokesčius už elektrą.

Manau, Vilnius, o tuo pačiu ir kitos savivaldybės turi pareikalauti perduoti savivaldybėms pagal indėlį ekonomikoje bei gyventojų skaičių visas Lesto ir Lietuvos energijos akcijas.

Jeigu akcijas turi vyriausybė ar ministerija, tai yra nenormalu.

Pagrindiniai akcininkai tokių valstybinių įmonių yra piliečiai.

Piliečius atstovauja vietos savivaldybės.

Tai štai piliečiams atgavus tų energetikos monstrų valdymą, paaiškėtų milžiniški plėšikavimo ir vagysčių mastai.

Kai šimtai tūkstančių piliečių, nepakeldami skurdo, priversti emigruoti, yra nenormalu, kuomet elektros tiekėjai kraunasi šimtamilijoninius pelnus, o tų niekam neatskaitingų tūzų algos yra sveiku protu nesuvokiamos.

Manau, savivaldybėms perėmus šalies elektros ūkio valdymą, elektros kaina sumažėtų labai ženkliai.

Įdomu, kiek kainuotų elektra Vilniuje – jis, manau, turėtų kokį 30 proc. akcijų?

Energetikos akcijas valdytų akcininkų patikėtinai – savivaldybių tarybos, kurios privalėtų nuolat atsiskaityti tikriesiems akcininkams – piliečiams.

Energetikos įmonių vadovų bei darbuotojų atlyginimų tarifai būtų tvirtinami šalies savivaldybių tarybose ir įsigaliotų tik ratifikavus konsensusu.

Bet kokie prabangių limuzinų pirkimai, pinigų taškymas biurų prabangai ir kosminės premijos būtų laikomi kriminaliniu nusikaltimu, už kurį būtų taikoma tiesioginė kaltų asmenų finansinė 100 proc. atsakomybė.

Viena iš korupcijos didžiausių kloakų yra tie sostinės savivaldybės departamentai, kurie atsako už teritorijų planavimą ir miesto plėtrą.

Čia veikia dešimtmečiais susiklosčiusi korupcinė simbiozė: valdininkai pirmiausiai aptarnauja prokuratūros, teismų ir politikos tūzus be eilės patvirtindami detaliuosius planus bei leidimus statyboms ir tuo užsitikrina patikimą „stogą“.

Turėdami stogą tie valdininkai nevaržomi vykdo suokalbius su nekilnojamojo turto vystymo oligarchais bei kitais turtingais gudruoliais apeidami, pažeisdami tiek privačių piliečių, tiek visuomenės interesus.

Yra nesuskaičiuojama daugybė atvejų, kuomet korumpuotų savivaldybės veikėjų dėka nedori teisėjai, prokurorai statosi namus ten, kur pagal įstatymą negalima, užgrobia paprastų piliečių sklypus ir pan.

Šį parazitų lizdą būtina skubiausiai ardyti.

Minėti savivaldybių padaliniai turi būti totaliai išvalyti.

Taip pat būtų teisinga nustatyti paritetinio teisingumo tvarką: jeigu savivaldybė nevykdo savo prievolių, tuomet paslaugos negaunantis pilietis turėtų turėti teisę, kol bus atitaisyta skriauda, nemokėti tam tikrų mokesčių savivaldybei. Pavyzdžiui, savivaldybė laiku nepatvirtina detaliojo plano ar leidimo statybai. Kol tai nebus ištaisyta, toks pilietis nemoka žemės mokesčio.

Tačiau mokestis į biudžetą turi būti gautas.

Vadinasi, mokestį sumoka savivaldybės klerkai, kurie nesugebėjo atlikti pavesto darbo.

Būtų visiškai logiška.

Šiuo metu egzistuoja daugybė faktų kai savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, turėdama galiojančią sutartį ir privalėdama ją vykdyti, leidžia pažeidinėti piliečių interesus neatlikdama darbų penkerius, septynerius ar daugiau kaip dešimt metų.

Valdininkai sudarę suokalbius su oligarchais metų metais bando išguiti gyventojus ir užimti patrauklias teritorijas.

Bet žmonės juk ne daiktai. Niekas neturi teisės Lietuvos piliečių išstūminėti iš namų, butų, sklypų, nes gyvename ne Laukiniuose Vakaruose. Mes – ne XIX indėnai, kad mus būtų galima tiesiog išnaikinti užgrobiant patikusią vietą.

Tačiau šiuo metu tokia praktika Vilniuje yra tapusi norma.

Dėl miesto plėtros ir žalio Vilniaus.

Slidi tema ir čia D.Kuolio komandai siūlau labai atidžiai pasverti dar kartą savo idėjas.

Pirma pirmoji kadencija bus biudžeto subalansavimas ir zuokinių skolų mažinimas.

Realiai daugiau bus galima padaryti, jeigu Lietuvos Sąrašo žmonės būtų perrinkti dar vienai kadencijai.

Siūlyčiau nedaryti skubotų transporto reformų.

Visokie tramvajai yra visiški vėjai, o metro kaina yra ne pagal kišenę.

Ir dar ilgai bus ne pagal kišenę, todėl šioje vietoje nereikia turėti iliuzijų, kad galima radikaliai pagerinti viešojo transporto efektyvumą.

Aš nestatyčiau ant viešojo transporto arkliuko ir nesvaigčiau apie keliones dviračiais.

Kad būtų saugu po Vilnių važinėti dviračiu, reikia lėšų, ne mažesnių kaip metro statybai.

Antra, vasarą yra gražu papramogauti pavažiuojant dviratuku. O lapkritį, sausį ar vasarį? O mažus vaikus taip pat vežti per visą miestą su dviračiu per lietų ir vėtrą?

Kol kas pigiausia ir efektyviausia yra važinėti automobiliu.

Keliauti po miestą tvarkyti reikalus visuomeniniu transportu yra brangu, klaikiai ilgai užtrunka – nepatogu.

Automobilių kamščių galima gerokai pamažinti sutvarkius pridarytas nesąmones.

Tarkime, legendinė Ukmergės gatvė. Kas 50 metrų – šviesoforas: kaip nesusidarys kamščiai?

Koks idiotas leido tokiu būdu sudergti eismą?

Perėjų pėstiesiems reikia, bet ne tokių. Jei vietoje šviesoforų būtų padarytos požeminės perėjos Ukmergės gatvėje kamščių praktiškai neliktų.

Taip pat galima praplėsti nusileidimo iš Šeškinės į Saltoniškių sankryžą atkarpą – arba padarius po vieną papildomą juostą, arba dar geriau būtų, kaip visame pasaulyje tokiose vietose, padaryti antro aukšto estakadą.

Laukite tęsinio.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Hmmmm       2015-06-17 21:34

tai ar čia Lietuvos sąrašas, ar Vilniaus sąrašas? Juodasis, baltasis ar violetinis sąrašas? Ir ar Sąrašas reikalaus teisės spręsti bylas, nušalinti teisėjus, panaikinti nuosprendžius?

Mrs. Veronica       2015-04-2 6:53

Aš ponia Veronika (MD) ir specialių paskolų namai yra nepriklausomas paskolą skolintojui, kompetentingas, patyrusių ir atestuotų specialistų, kad sutelkti dėmesį į savo sėkmę. Mes esame įsipareigoję teikti geriausius sprendimus dėl paskolų paslaugas mūsų klientams. Mes suteikti trumpąją patvirtinimas, ne įkaito, žemas kainas, mes siūlome visų rūšių paskolų 2 %. Jei susidomėjote, susisiekite su mumis elektroniniu paštu ne: .(JavaScript must be enabled to view this email address).
Linkėjimai
Ponia Veronika

Letas Juozapui       2015-01-19 3:37

Patikėsi ar nepatikėsi, nuo to niekas nesikeičia, jei komentarą skaito nemažai žmonių. O ar tas danajas vienas asmuo ar keli su tuo pačiu nick’u - pagaliau koks skirtumas? Anonimas nėra asmenybė. Aš jau sakiau, kuriais atvejais tikrai nereikia atsakyti (kai tyčia veliama košė).
Beprocentinis, galbūt, greičiau tas, kuris be procento (kažko trūksta), o neprocentinis - tas, kuris savo esme skiriasi nuo bankų, operuojančių procentais.
Iš principo rašau tik “skaneris, skanavimas”, bet ne “skeneris, skenavimas”, nes normali lietuviška tartis neskiria “ke” ir “kia” (atkreipkite dėmesi, kad neraštingi žmonės čia visada painiojasi!) Taigi žodyje, parašytame “skeneris” priebalsis “k” yra pabrėžtinai MINKŠTAS. Kuriam galui, įdomu? Tik todėl, kad lietuviams girdisi “e” kai anglas čia taria savo [æ]? Mes ką, bandom “kalbėti angliškai? Bet juk esmingiausias anglų tarties bruožas, kad ten JOKIŲ MINKŠTŲ PRIEBALSIŲ nuo amžių nebūta! Tai daug svarbiau nei nevykusiai subeždžioniauti tą [æ].
Apskritai geriau, kada svetimžodžio parašymas kiek įmanoma panašesnis būtent į originalią rašybą, ne į tarimą. O tas poreikis “transkribuoti” eina iš ruskijos laikų, nes ruskiai neturi normalios abėcėlės ir jiems norom nenorom reikia “transkribuoti”.
Žinoma, aš ne su tais, kurie nori darkyti lietuvišką rašybą (pvz., vokiečiai niekad nevokietins Skanner, bet rašys angliškai Scanner, nes jiems ir “k” ir “c” yra [k], tačiau lietuviškai būtina raidė “k”). Bet viskam turi būti saikas, rašyti “e” tarsi tai anglų [æ], yra grynas beždžioniavimas, kuris vis tiek tikram angliškam tarimui nelygus, o jei ir būtų lygus, kam to reikia? Geriau parašykim “a” kaip yra originale! Juoba kad tas minkštas [k’] yra juoko viršūnė. Eiti ruskių keliu ten, kur galima ir neiti, ne pati protingiausia išeitis.

Juozapas---Letui       2015-01-19 1:15

Dėkui už atsakymą gerb. Letai.
Na, techniniai beprocentinio banko steigimo klausimai yra antraeilis dalykas.
Jeigu bus valia, jeigu bus kam tą valią parodyti, tas sumanymas bus realizuotas.
Dėl to ką čia rašome- skaito mielas Letai, dar ir kaip skaito. Ir žiuri rimtai.
Daugiau atvirai negaliu sakyti.
Na o dėl skenavimo…
Milijonų puslapių nepriskenuosi. Klynai per žemi.
Yra pilna vietų kur galima kalbėtis laisvai ir šimtą metų niekas ne atkapstys.
Viskam yra vieta ir laikas.
Kalbant apie vieną auksaburnį kuris “kartais iš esmės papildo diskusiją”, patikėkite, tai tik eilinis danajas kursai Jums pagal savo papročius dovanas atnašauja. Niekas neginčija, kad ans yra nedurnas. Nedurnas. Apsiskaitęs, mokslų pakramtęs. Tik tikslai jo labai tolimi nuo to Tikslo kurį mudu puoselėjame.
Dar turėsite progų įsitikinti.
Gero vakaro.
Nuoširdžiai-
j.

Letas Palmaitis       2015-01-18 23:15

Ačiū, Juozapai,
internautas kartais pasako tai, kas iš esmės papildo pradėtą diskusiją, o kas domisi, gali palyginti viską. Sakyti, kuris yra gebistas, nedora, nes tam nėra įrodymų, tik spėjimai. Jei velia košę, tai aišku, kad atsakyti nereikia. Mūsų Raigerdas visą laiką rašo “disertacijas” nei į kuolą, nei į mietą. Kaip tai vertinti? Dabar nustojau jam atsakinėti, nors visai nieko neįtariu, bet todėl, kad neįmanoma atsakinėti žmogui, kuris painiojasi abėcėlėje. Juk ne vadovėlius rašome. Ta prasme paskutiniai internauto komentarai buvo nepalyginti protingesni ir konkretesni. Tai kodėlgi neatrašius? Nors bendrai paėmus, vieno internauto komentaras stiliumi ir mintimis gali skirtis nuo kito internauto komentaro. Ir suprask kaip nori. Yra net tokių komentarų, kad kyla asociacijos su konkrečiai žinomais asmenimis. O kad mano gyvenimas kiaurai “skanuojamas”, įskaitant pokalbius bei susirašinėjimus, tai juk jokia “nuostabi išimtis” iš bendros “tvarkos”. Demokratija sužydėjo visu grožiu, o juk šito prieš 10 metų nė susapnuoti negalėjome. Sugrįžo priverstinis sovietmečio atsargumas, kuris “gėdos nedaro”.
Manau, būtų labai gerai, jei pirmieji neprocentiniai (beprocentiniai) bankai būtų kviestiniai ne iš “Vakarų”, nes svetimų ir jau patyrusių ES tikrovę bankų mūsų “patriotai” iškart neapsės su “įstatymais” (ypač - smurtiniais vietiniais, nieko bendra neturinčiais su paslankesniais vakarietiškais). Todėl šie svetimieji būtų normalesni, bet ne eilinė šantažo ir įžūlaus chamiško “stebėjimo pro rakto skylutę” priemonė. Lietuvoje pakankamai daug studentų musulmonų. Reikia juos paraginti, kad sutartų su valdžia dėl bent vieno tokio banko atkvietimo. Toliau jau jo pagrindu bei švedų pavyzdžiu būtų galima bandyti kurti savąjį, jei per tą laiką atsirastų lietuvių, kurie bent laisvės vardan finansiškai surizikuotų bendraudami su šariato banku.
Tačiau ir šis mūsų pokalbis yra bergždžias, jei Lietuvos Sąrašas jo neišgirs, nes ne mūsų jėgoms šį reikalą inicijuoti. Jei Sąrašo žmonės tikrai nori esminio žingsnio, tik šis ir yra esminis. O jei jiems tai nesvarbu, tai toks ir tas Lietuvos Sąrašas. Eilinė plepalinė, kuri tęsis tol, kol pagrindiniai veikėjai įsitvirtins pozicijoje (ne opozicijoje). Tada ir paaiškės, ar buvo tikras, ar dirbtinis žaidimas. Jei jie stebi komentarus, jie negali šito mūsų pokalbio išleisti iš akiračio. Bet galų gale juk galėtume parašyti ir specialų straipsnį ta tema, tik deja, kol kas nesijaučiu kompetentingas. Reikia ieškoti specialisto. kuris mokės skaičiais parodyti pliusus ir minusus.

Juozapas---Letui       2015-01-18 19:26

Garbusis Žmogau, mielas Bičiuli -dėkui Tamstai už tokį nuoširdų atsakymą.
Džiaugiuosi, kad net tokioje kontraversiškoje (rinkimų) temoje vis dėlto pavyko rasti sąlyčio taškų.
Be abejo tikrai pritariu, jog beprocentinį banką steigiant privalu būtų pasikviesti tos srities specialistų.
Vienok esu įsitikinęs, kad minėtas bankas turėtų būti lietuviškas.
Manau užsieniečių dominavimo bankininkystėje jau esame atsivalgę sočiai.
Smalsu tik -negi Vatikanas neturi tokių bankų? Labai stebintų jeigu ne.
Aš bent negirdėjau.
O dėl diskusijų su internautsais…
Turėtumėte matyti paprastą dalyką -jie tiesiog išnaudoja Jus diskusijos skandinimui.
Suprantu, kad labai svarbu skelbti Viešpaties tiesas, bet kuomet leidžiatės paverčiamas saugumo bobikų tikslų vykdymo priemone, tas kenkia Jūsų ir mano Tikslui.
Daugumos žmonių suvokimas remiasi primityviu reagavimu į dirgiklius.
Todėl tie vertingi dalykai kuriuos dėstote, netinkamame kontekste liumpenų priimami kaip trukdžiai.
Tokiu būdu kontoros internautsai išlošia dvigubai - jie paskandina režimui pavojingus straipsnius/komentarus ir tuo pačiu plačiųjų masių akyse dalinai diskredituoja D-vo žodžio aiškinimo misiją. Tai ką rašote yra labai pavojinga probilderbergistiniui mūsų režimui.
Todėl labai aiškus režimo klapčiukų siekis -kad kuo mažiau žmonių taptų Jūsų atstovaujamo Požiūrio šalininkais.
Bet gi Jūsų, o ir kuklaus Jūsų bendraminčio Tikslas yra priešingas -kad pasekėjų būtų kuo gausiau.
Jeigu pamenate, kažkada raišiau apie tai ar verta diskutuoti su gebistais.
Ten pateikiau V.Bukovskio pasiūlymą kaip elgtis tokiu atveju.
Man patinka Bukovskis. Ne tik kaip senas antisovietčikas senam antisovietčikui.
Bukovskis yra ir aršus bilderbergizmo, eurofederalizmo kritikas.
Tai va, Bukovskis siūlo niekada nediskutuoti su gebistais, kurie diskusiją suvokia tik vienaip -kaip oponento silpnumo ženklą.
Vladimiras siūlo visada visais atvejais su gebistais kalbėti itin trumpai -siųsti juos jiems suprantama kalba tolima kryptimi.

Letas Juozapui       2015-01-18 18:42

Deja, laiku neatsakiau konkrečiai, bet išlindau su “pasiūlymų” kritika. Tuo nė kiek nenorėdamas Paties sumenkinti (nes iš tiesų bandote siūlymus pagrįsti), paaiškinau, kad siūlymų iškėlimas neatitinka mano išsilavinimo (nesu joks ekonomistas ar politologas). Paskyti, jog noriu, kad būtų gražus parkas prie Vilnelės, nėra joks siūlymas. Kita vertus, reaguoti į mintis, jei tai neardo pačių siūlymu, neatsisakau. Negalima tikėtis, kad komentarai staiga nenuvažiuos į laukus. Kartais “nuvažiuoja” gana įdomiai ir naudingai. Be to, internautas įvėlė mane į beprasmiškus ginčus, kuriuos jau laikas nutraukti.
Taigi dėl Paties siūlymo -Municipalinis neprocentinis bankas. Tai tikrai būtų vienas pamatinių siūlymų (įmanomas net šioje beviltiškoje Lietuvos situacijoje) Lietuvos Sąrašui. Pradžiai net nereikia išradinėti dviračio, bet tik atsikviesti į Lietuvą šariato bankus (taip jau yra net Britanijoje). Kuriant savąjį, reikia pasidomėti švedišku eksperimentu. Tačiau koks galėtų būti pelnas, kai paslaugos brangesnės nei procentinių bankų bent kol neprocentinių nėra dauguma, pasakyti sunku. Pelną ir turtą aukščiau visko vertinantys žmonės vargu ar susigundys. Tokiam pasiūlymui reikia platesnio pagrindimo ir populiarinimo, tiksliau - bent atskiros publikacijos, bet ne tarp kitko (juo labiau - ne komentaruose).
Nenukirtus įsipareigojimų palūkininkams, laisvės nebus niekad.

VaidasVDS       2015-01-16 21:14

Juozapas mėgsta DDT, tad kiek kitoks požiūris
čia politiko daina: https://www.youtube.com/watch?v=wONcu16Qo2Q
o čia bandančio jį pakeisti: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IxzPEVAvOfg

Liepa-gerb.Letui       2015-01-16 15:56

Atsiprašau už ne visai tiksliai išreikštas mintis.//

s.m. Letui       2015-01-16 15:13

kails, Mokytojau,
tamstos paskutine minti merginoms, isdrisiu patikslinti, - pasalinti trikdzius ir patraukt atsakomyben (banaliai kalbant, - susodinti) “imlius” trikdytojus.

ha hahui       2015-01-16 12:46

Cezario laikais dar nebuvo autorinių teisių įstatymo. Bet nors ir nerašytas, toks veikė. Cezaris už jo sentencijos vagystę paprasčiausiai tokiam Kubiliui su visais Sekmokais būtų Koliziejuj nukirtęs galvas visų romiečių akivaizdoj.

Letas Liepai ir vikai       2015-01-16 12:36

Jums patiko ne ““žali"siūlymai dėl Neries ir Vilnelės pakrančių sutvarkymo”, bet žalios Neries ir Vilnelės pakrantės. Jos kiekvienam patinka, tai ne pasiūlymai. Pasakyti “Reikia sutvarkyti Neries ir Vilnelės pakrantes” gali bet kuris penktokas. Pasiūlymas yra ne pasakyti “Man patinka žalios pakrantės”, bet įtikinamai parodyti visas kliūtis tam padarymui (įskaitant konkrečius trukdžius) ir kaip juos pašalinti.

Savivaldybės       2015-01-16 11:59

turi domėtis ir gyventojų nuomone apie švietimą,sveikatos apsaugos problemas.Jos gali įtakoti vyriausybę pasiūlymais.

ha ha trupmenui        2015-01-16 10:29

“Perženkim Rubikoną” patentas jau priklauso Julijui Cezariui, jei ką...smile

Trupmenui       2015-01-16 9:52

ne uzpatentuoti, ne autorine teise, o siandien paduoti paraiska paslaugu zenklui.
http://www.vpb.lt  Rubrikoje Prekiu/paslaugu zenklai Nicos klasifikacija kaireje.
Svietejiska, kulturine, etc. veikla rasite kurioj klaseje.

Trupmenas       2015-01-16 8:42

Reikia rasti būdą, kaip mūsų čia išsakytas idėjas užpatentuoti ir apsaugoti nuo vagysčių. Konservai jau apsivogė, pavogė LS programos pavadinimą “Perženkime Rubikoną” ir naudoja kaip savo.
Gal kas nors yra dirbęs su autorinėmis teisėmis ir žino, kaip užpatentuoti, nes dabar geros idėjos guli tarytum nesaugoma gerų rakandų krūva vidury lauko.

Liepa       2015-01-16 8:20

Man patiko tie “žali"siūlymai dėl Neries ir Vilnelės pakrančių sutvarkymo, kai išsaugoma natūrali gamtiškoji aplinka, kuri pritaikoma visiems miestiečiams, o netarnauja išrinktųjų ir turtingųjų saujelei.//Dabar visoj Lietuvoj prikepta bedvasių,vienodų kaip tarybiniais laikais pėsčiųjų takų miestų ir miestelių paupiuose - taip “sėkmingai"savivaldybių brisiai ES lėšas “įsisavina”//

Letas Palmaitis internautui su wiki       2015-01-16 3:32

Kadangi naujos temos pasiūlymų nesuardo, aš nieko prieš rimtai kalbėti islamo tema. Tačiau šie pasisakymai apie ISIL ir al Bagdadi nėra rimti, nes iškart užmaišyta kelių absurdų košė su mitiniu Al-Kaidos padaliniu, elektroninėmis valstybėmis bei moterimis, o tuo jau vedama velniai žino kur nuo kurios nors vienos temos į begalinius atsišakojimus. Kadangi bet kokį aiškinimą galima vėl painioti užmaišant naujas košes, aš tokiame sugedusiame telefone nedalyvauju. Juoba kad dabar jis man primena profesionaliai sugedusį.

Al.       2015-01-16 2:34

Kodėl neveikia patiko/nepatiko mygtukai ? Iki šiol jie veikė tik naujame lape, dabar ir čia neveikia.

Al.       2015-01-16 2:31

Teisingai rašo Juozapas, kad sovietinius miegamiosius reikia perstatyti iš naujo. Ir pats tai esu rašęs jau seniai. Tik perstatant būtina atsisakyti ,,laisvo” išplanavimo - kiemai turi būti su aiškiomis ribomis, uždari. Apie tai specialistai rašo nuo 1961 metų. Be to, ten, kur dar įmanoma,pavyzdžiui Šnipiškėse, reikia sustabdyti senosios miesto struktūros griovimą. Tas pat ir su Neries atkūrimu ir panaudojimu - seniai aišku ir būtina (kaip ir Kaune su abiem upėm). Vilnelę taip pat būtina gelbėti kuo greičiau. Manau, dabar būtent Vilnelės ir jos pakrančių išsaugojimas nuo grubaus urbanizavimo turi būti dėmesio centre.
Ar įmanoma kaip nors to pasiekti ? Sunkiai. Nematau tam tikslui organizuotos jėgos, o draugijos, valdančios statybų reikalus, lengvai savo apkasų nepaliks. Čia reikalingos netikėtos strategijos. Taigi, ne viešos. Bet neturint tikrai patikimos komandos, net rinkimus laimėti neįmanoma. Nebent tikėtis, kad valdanti gauja kai kuriuos pasiūlymus perims savanoriškai, tikintis, kad ir jiems nėra visiškai svetimas grožio poreikis.

wiki       2015-01-16 1:59

al-Baghdadi announced that ISIL would march on “Rome”—generally interpreted to mean the West—in its quest to establish an Islamic State from the Middle East across Europe. He said that he would conquer both Rome and Spain in this endeavor and urged Muslims across the world to immigrate to the new Islamic State

Trupmenas       2015-01-16 1:56

Girdėjau tą Šimašiaus pasisakymą apie upę. Apie fekalijas jis nieko nekalbėjo. Tik apie verslą, kuris paupy galėtų padaryti solidų bizniuką. labai zuokiškas buvo diskursas. Tikrai ne vaikai ir laiveliai ten buvo jo potekstėj. Simuliakras ir tiek, kaip ir oranžiniai dviračiai.

Internauts - Letui Palmaičiui        2015-01-16 1:50

nei aš įsižeidžiau, nei mano nickas įsižeidė. smile
tikiuosi, kad ir mano atkirtis neįžeidė nei vieno “nicko”.

tikiu, kad Tamsta   su savo pavarde nesitapatinat?

Internauts - Letui Palmaičiui        2015-01-16 1:45

Ne Šv. Juzapui suprast, kad mes diskutuojam būtent į temą - apie tobulą islamišką elektroninę valstybę - kalifatą  su elektonine valdžia, kuriai vadovauja išsilavinęs Al-Qaidos padalinio vadovas Al-Baghdadi turintis dvi žmonas irakietes ir vieną sirę. Panašiai kaip pranašas, vienijantis per žmonas gentis:)
Gal ne tiksliai išsireiškiau, bet tingiu jau galvot.

Letas internauti       2015-01-16 1:35

Nėra ko krimstis, beveik iš visų diskutantų turbūt tik aš vienas tinku būti santykių aiškinimo objektu. Visi kiti, įskaitant Patį, tėra tik savanoriški “nick’ai”, kurie nei įžeisti negali, nei jų įžeisti neįmanoma, nes įžeidžiamas tik asmuo, bet ne kaukė, ne anonimas. Todėl ir įsižeisti nėra ant ko, kas ką iškeikė “troliu”. Nežinia kas nežinia ką iškeikė. Nebūkit vaikas!

vikai        2015-01-16 1:27

“paupių atgaivinimu” užsiima Šimašius. Matyt kai kas pasigavo jo idėjas, apie kurias jis kalbėjo per radiją.

Letas Juozapui dėl Trupmeno 0:35       2015-01-16 1:26

Matot, garbusis Juozapai, kad tikri praktiniai pasiūlymai yra daugiau kritinio pobūdžio. Nepašalinęs fekalijų nieko nepastatysi, erdvinis gabalas čia niekuo dėtas.

internauts        2015-01-16 1:21

Šv.Juozapas iškeikė mane “troliu”, nors aš pirmas “pritrolinau” visokių pasiūlymų, tame tarpe ir apie būtinumą renovuojant įvesti šildymui kiekvie nambutui skaitliukus, kaip ir elektrai ir dujoms, nes neturi būti ši paslauga abstrakti ir už ją mokama net tada, kai ja nesinaudojama. Tą net Sorošas patarė ukrainiečiams padaryti, įtikinėdamas, kad to nepadarius, sunku bus užkardyti korupsiją. Bet jo didenybė Šv.Juozapas, matyt, nesiteikia mano komentarų paskaityti, nes jo didenybės Arogancija neleidžia skaityt kitų komentarų... taip egocentriką labai lengva atskirti kiekvienoj kompanijoj - iš begalinio tratėjimo ir nesugebėjimo išklausyt kitų.

Pataisymas       2015-01-16 1:08

srautų perjungimui

Kad niekas neplautų pinigų       2015-01-16 1:06

Siūlant tvarkyti Vilnelę, ar pan. vandens srautus, kad nebūtų ten pinigų plovimo, pirma išsiaiškink iki galo pinigų srautus ir kokių konkrečiai gyvūnų bandelės prie jų metų metais taikingai rupšnoja kupiūras. Įdomu, kaip “nauja taryba” staiga visus tuos srautus užtvenks ar priešinga linkme nukreips. Teisingai pastebėta, kad jei, pvz., dabartinėje Ordoje būtų likviduota korupcija, automatiškai taptų paralyžiuotas visas valstybės ūkis. Kažkas panašaus turėtų būti ir Vilniuje, ir prie Vilnelės. Jei rastųsi durnelių, bandančių savo potvarkiais kaišioti pagalius į seniai suderintus ratus, ratai be abejo, nepradės suktis pagal jų norus, greičiau sustos kol trukdžiai savaime išnyks iš horizonto, arba anuos suvažinės ir baigtas reikalas. Nebent vėlgi reikia kelti revoliucijas, griebtis teroro ir per vieną naktį iššaudyti apie desėtką svarbiausių gyvūnėlų. Tai jau karinė operacija, kuriai Lietuvos Sąrašas matomai nėra pasirengęs. Idealistai, per visus portalus iš anksto visus apskelbiantys apie savo slapčiausius planus, o “konspiracijai” vartojantys “vilniečio Juozapo” ir pan. nick’us savo bendraminčiams (bet tik ne VSD) supainioti, vargu ar nukonkūruotų praktikus, didžiulę patirtį nuo Kiesaus iki Pociūno ir Furmanavičiaus sukaupusius, iš kurių daug greičiau galima tikėtis priešingos krypties “mirties eskadronų”. Konstitucijos nedaro revoliucijų!
Taigi neatlikus vadinamos “galimybių studijos”, kurioje būtų sužymėti visi suinteresuoti veikėjai, kapitalo šaltiniai, esantys srautai, numatomi srautai bei resursai srautų perjungužimui, visi tie “jautrūs elegantiški atlikimai” tėra tik penktoko pasvaičiojimai, “kuo aš tapsiu, kada užaugsiu”.
(letas palmaitis)

vika       2015-01-16 0:45

Kiek maciau pasiulimu, beveik visi yra Spieciaus zmoniu pateikti. Kiti arba neturi jokiu ideju arba nesugeba tiesiog, todėl tik plepa. Iskarto matosi, kam kas rupi. Kas nuosirdziai siekia permainu, o kas tik stovi po medziu ir bla bla bla. Man labai patiko miesto upiu atgaivinimo idėjos. Kaip mama matau labai praktiska panaudojima. Paupiai labai gera vieta leisti laika su vaikais. Nera agresiviu automobiliu, ramu. Butu labai gerai tureti sostineje keliose vietose pritaikitu pagal upes specifika zaidimo aiksteliu ivairaus amziaus vaikams.
Butu faina, jeigu butu vietu kur vaikai galetu saugiai plukditi laivelius, zaisti vandens sautuvais ar su teciu isnuomotu vandens dviraciu ar valtimi paplaukioti ir t.t Aciu uz demesi. Pagarbiai - vika.

Trupmenas Juozapui       2015-01-16 0:35

Neatlikęs antitarybinio darbo nesuprasi, kodėl priimami vienokie ar kitokie sovietinį kvapą turintys sprendimai.
Pavyzdžiui kad ir tie nelemti Žirmūnai. Pirmosios Gavniankės ten prie Karvių pliažo, kuris dar buvo švarus, buvo paleistos apie 1965 metus, gal kiek ir anksčiau. Varomas visoks nuodas ir iš karinių dėžučių, ir gal iš Kuro aparatūros gamyklos, aišku, ir fekalijos iš naujai pastatyto Žirmūnų gyv. rajono. Jokių valymo įrenginių, kaip suprantame, nebuvo.
Lygiai tas pat ir šiandien. O tai reiškia, kad prie pamazgų kanalo jokia rekreacinė zona ir jos kūrimas yra neįmanomas, kol nebus pastatyti valymo įrenginiai. Gal todėl ir nėra tų priėjimų prie vandens, nes žmogus suprastų kokia kloaka yra mūsų Neris.

Žalias miestas       2015-01-16 0:09

Siūlau tą Programos vietą papildyti:
-Liautis vykdyti besaikį senųjų želdinių naikinimą. Dar neiškirstus medžius turėtų inventorizuoti ir jų būklę įvertinti visuomeninė komisija.
Leisti kirsti tik visiškai pažeistus medžius kurie kelia grėsmę gyventojų sveikatai bei turtui.
Daugeliui dabar masiškai kertamų medžių pakaktų tik elementarios priežiūros, individualesnio genėjimo, pažeistų vietų “sutvarstymo”.
Vilnius- miestas Neries ir Vilnelės santakoje. Šimtmečiais upės buvo integrali miesto dalis -čia vyko laivyba, klestėjo žvejyba miestiečiai upes naudojo poilsiui bei pramogoms.
Neris dar sovietmečiu buvo paversta betoniniais krašai aprėmintu kanalu. Upė, nors atsikratė sovietinės pramonės taršos, tačiau vizualiai ir funkcialiai Neris negyva.
Nėra jokio strateginio savivaldybės , o ir beje pačių miestelėnų matymo kokia upė turi būti.
Pirmiausia reikia sutvarkyti, renatūralizuoti krantines, padaryti normalių prieigų prie krantų apačioje. Paupiu nėra automobilių eismo, tad tai puiki ilga ir saugi trasa dviračiams. Bet tikrai nėra malonu bažiuoti tarp cementinių šlaitų. Nėra patogių prieigų, nėra lankytojų. Nėra lankytojų -nėra kavinių ir pan.
Reikia sukurti vietos įstatymų bazę dėl smulkiojo verslo plėtros pakrančių zonose.
Be abejo čia negali būti prileisti oligarchai.
Reikia skatinti verslą upės zonose per mokestines lengvatas pradedantiems.
Tas pats apie laivybos ir pramogų turistams skatinimą upės vagos vandenyse.
...........
Atskira tema -Vilnelė.
Šiuo metu zuoko banditai yra suplanavę iškirsti natūralius vilnelės krantų želdinius ir vilnelę iki Belmonto paversti kažkuo panašiu į Neries “
lavoną”. Šie planai, kiek teko girdėti jau pradedami vykdyti.
Bus sunaikinta visa natūrali gamtinė eko sistema, pakrantės vulgariai banaliai “suseuropintos” nutiesiant šaligtavius, prikepant žibintų ir tuais veiksmai beje išplaunant didžiules ES pinigų sumas.
Naujoji taryba privalėtų nedelsiant stabdyti tokias barbariškas veiklas.
Gerbūvio elementų reikia. Reikia ir takelių ir apšvietimo.
Tačiau reikia tai atlikti be galo jautriai, elegantiškai ir be finansinių machinacijų.
Pakaks jau vien Gedimino prospekto trinkelių istorijų.
(Juozapas)

Letas Juozapui, kuris Trupmenui       2015-01-15 23:59

Nebūdamas specialistas ir nesigilinęs į temą, negaliu vertinti, kiek Paties pasiūlymai yra realistiški. Gal prieš pasiūlant reikia ištirti, kas bus prieš ir kodėl. Tačiau tai tik vietinės kliūtys. Ateityje jos turės vis mažesnės įtakos, nes stiprės ES centrinis diktatas. Jau nesikartosiu, kad ES ne tam egzistuoja, kad palaikytų ją sudedančias tautas, bet kad jas likviduotų, kaip savarnkiškus subjektus (paskui pačios išnyks atplūstančios “laisvos darbo jėgos” katile). Tačiau kas bebūtų, vargu ar ES įstatymų raida labai skirtusi nuo JAV, kur privati fermerių iniciatyva jau prismaugta iki minimumo - panašiai kaip sovietiniai “tarybiniai ūkiai” buvo darbiniai valstybiniai vienetai, iš atskirų fermerių ūkių padaromi stambių monopolijų padaliniai su griežta reklamacija, ką ir kaip galima auginti, kokius nuodus ar GMO vartoti. Suprantama, kad “civilizacijos” laikais niekas už pažeidimus į kalėjimą nekiš: paprasčiausiai subankrutins baudomis vieną kitą ir kiti nusiramins.

Trupmenas Juozapui       2015-01-15 23:57

Pozityvus darbas yra labai sveikas dalykas, bet lygia greta svarbu dirbti ir destruktyvų neapmokamą antitarybinį darbą. Dar neaišku, iš kurio šiandien Lietuva turėtų daugiau naudos.

Juozapas---Letui       2015-01-15 23:32

Gerai. Klausimas:
Ar blogai būtų laimėti miesto savivaldos rinkimus ir tuo imtis mažų pirmųjų žingsnio išėjimo iš lagerio link?
Tarkime naujoji taryma įsteigia sistemos siaubui municipalinį krikščionišką banką.
Beprocentinį.
Tame banke galima laikyti savo lėšas, turėti sąskaitą atlyginimui arba paimti beprocentinį kreditą būstui.
Kol negrąžini kredito būstas būtų banko nuosavybe.
Kaip pas musulmonus.
Municipalinis bankas operacijas gyventojams vykdytų nemokamai.
Pelną bankas gautų iš paskolų verslui.
tokie municipaliniai bankai įkaltų po vinį į pakaušius visokiems sebams ir swedbankų banditams lupikautojams.
.Bankas tik pavyzdys, ką galėtų padaryti normali piliečiams atskaitinga savivaldybė.
Tokiai savivaldai sėkmingai funkcionuojant, labai greitai panašių dalykų įsigeistų ir kitų savivaldybių gyventojai, kas nulemtų seimo rinkimų rezultatus atvedant į valdžią nekorumpuotas jėgas.
Taip po truputį , žingsnis po žingsnio valstybė augintųsi muskulus, kol vieną dieną galėtų sojuzams paskyti atia.
O tuomet atia lustams ir kities lagerio pričindalams.
Problema ne rinkimuose, o žmonėse kurie keliami į kandidatus ir pačių rinkėjų debilume.
Tačiau kąsnis po kąsnio atsikovojant uzurpuotas piliečių teise galima kažkada apasiekti visai neblogų rezultatų. tikrai įmanoma eiti link gersnių, teisingesnių dalykų.
Niekas nesikeis tik jeigu nebus nieko daroma.

Letas Juiozapui       2015-01-15 23:16

Jei man parašo ir matau, kad tai turi prasmę, atsakau. Iškelti pasiūlymai nuo to nenukenčia - elektroninė erdvė neribota, o juk numatyta, kad kažkas tuos pasiūlymus registruoja. Tad “kame reikalas”?

Juozapas---Letui       2015-01-15 23:11

Gerai, gerb. Letai. - ar galėtume sutarti taip:
Kadangi nei Jūs nei aš neketiname pasiduoti, siūlau pokalbį giluminėmis temomis pratęsti kitoje vietoje, netrukdant skaitytojams komentuoti šio straipsnio temų.
Maloniai pagarbiai prašau.

Juozapas---Trupmenui       2015-01-15 23:05

Sveiki.
Apie miesto periferijų problemas kažkiek rašiau savo pasiūlymuose dėl naujai prijungtų miesto teritorijų.
Galiu trumpai pakartoti- neišduoti verslo plėtros leidimų stambiems monopolistams priemiečiuose.
Leisti smulkiam,šimų verslui naudotis “n” metų nemokamai savivaldybės žemės sklypais( pievos-ožkų ganyklos, dykvietės ir pan iš kurių savivaldybė vistiek neturi jokios naudos, atleisti nuo žemės mokesčio pakrašiuose bisikuriančias privačias parduotuvėles ir pan., atleisti 7 metams nuo visų mokesčių išskyrus sodros minimumą. Tegul sustiprėja ir įleidžia šaknis.
Kol toks verslas turės mnėtas lengvatas jis turėtų įsipareigoti neprekiauti stambiųjų gamintojų pieno mėsos ir duonos produktais jeigu tokius produktus gali tiekti analogiški smulkieji gamintojai. taip pat turėtų būti tarkim 10 proc mažesnis prekybos antkainis .
Vietos gyventojai turėdami geras sąlygas apsipirkti mažiau naudotųsi stambiųjų prekybos centrų paslaugomis ir imtų anuos privertinėti elgtis padoriau, mažinti godulio apetitus.
Išloštų visi gyventojai.

Letas PalmaitisLetuiPalmaičiu17:23ui       2015-01-15 23:03

Teisingai sakai, geras vergas nepergyvena, kad vergvaldis turi visą informaciją apie jo privatų gyvenimą - kam vergui slėptis? Jis juk geras vergas, vos šeimininkas pašauks, jis ir pats prisistato. Taip ir sovietinėje ordoje kalbėta: mes sovietiniai žmonės, mums nėra ko bijoti! O aš šūdų ir nebijau.

Letas Juozapui       2015-01-15 22:56

Jau nebėra jokio erdvinio gabalo. Satanofašistinis pasų režimas jau griežtesnis nei sovietų ordoje. Jei artimesniu metu Ukraina nesukelks grandinės reakcijos Vidurio Europoje, jokios ateities čia nebėra.

Juozapas       2015-01-15 22:52

Taip, panašu, kad atsidūrėme nedideliame ceitnote.
Aš- suprantu, ką Jūs sakote. Kaip ir visada, patvirtinu, kad strategiškai, geopolitiškai esate visiškai teisus.
Mudviejų nesusišnekėjimas yra tame, kad Jūs nematote paprasto dalyko :
tarp norimo kad būtų ir esavo kaip yra , egzistuoja tam tikras erdvėlaikio gabalas.
Neįmanoma , bent kol kas, peršokti iš Dabar į savjonių Ateitį šuoliu.
Net laimingai susiklosčius šimtui neįtikėtinų sutapimų, vist tiek turi būti kad ir suspausta Perėjimo iš vienos būties į kitą atkarpa.
Šio pasaulio gyvenimas taip surėdytas, kad neįmanoma išsisukti iš tos neįdomios ir banaliai skausmingos atkarpos nuėjimo.
Galima toje atkarpoje arba laukti peikiant viską kas neatitinka šviesios Ateities tikslų, arba daryti kažkokius veiksmus bandant tą tolimą tikslą priartinti.
Sėkmės tikimybė  nėra didelė, tačiau kol ji teoriškai yra, pabandyti verta.
Normalios visuomenės žmonija lig šiol nesugebėjo sukurti.
Per tą patį laikotarpį civilizacija tūkstančius metų nesugebėjo sukurti lėktuvų, kompiuterių elektros jėgainių ir pan.
Bet atėjo laikas ir sukūrė.
Kodėl manote, kad socialinai dalykai civilizacijos raidoje turėtų būti išimtis?
Gal dar tūkstantį metų nesukursime normalios visuomenės, bet gal po tūkst. ir vienų metų tokią sukursime.
O gal anksčiau.
O gal,...
Daug visokių gal.
Per daug.
Tiesiog reikia gyventi ir stengtis daryti.

 

Letas Palmaitis patarėjui       2015-01-15 22:52

Pagal naujausius banditų “įstatymus” atsisakyti nuo “pilietybės” (t.y. nuo baudžiavinės priklausomybės feodalui) leidžiama tik atveju, kai tau suteikia pilietybė kita valstybė. Kitaip tariant, baudžiauninkas negali būti paleistas, bet tik perduotas nuo vieno feodalo kitam feodalui. Be to, nuo lusto tai neišgelbės - priešingai: ant tavęs jį pakabins priverstinai.
O jei tau patinka pasas-lustas, esi ne žmogus, bet paskutinis gyvulys, šūdas.

Letas Palmaitis internautui       2015-01-15 22:46

Gal Juozapas ir teisus, kad trolinate temą, jei “trolinti” reiškia sąmoningai ją painioti ir šiukšlinti. Bet tas pats ir kada bandoma atsakyti Jums. Kada aš vadinau dujotiekių karą šventu islamo karu? Apskritai tokio pasakymo nevartojau. Visa kita - panašūs absurdai įskaitant “teroristą az Zavahirį”, kuris jei prisiėmė atsakomybę už prancūzų spectarnybų provokaciją, tai tik patvirtina, kad yra amerikonų sugalvoto “Al-Kaidos” žaidimo kvailiams veikėjas vietoj TV šmėklos “Bin Ladeno”. Tikra Al-Kaida stichiškai kilo iš tos amerikonų pasakos ir yra decentralizuota, nėra joje jokio “vado”, kitaip seniai būtų sunaikinta. Tai moderni tinklinė iniciatyvinė organizacija, veikianti minimaliai koordinuotai pagal bendrus principus.

Patarimas Palmaičiui       2015-01-15 22:43

Tai būkit nuoseklus iki galo. Ne į Vaigauską turėjote kreiptis. Atsisakykit “imitacinės valstybės” pilietybės ir būsit tikrai laisvas nuo jūsų linksniuojamų lustų. Kam jums fiktyvios valstybės pilietybė? jei neatsisakote, vadinas koketuojate su blogiu.

Trupmenas Juozapui       2015-01-15 22:38

Pasiūlymas geras. Kažką panašaus savo darnaus miesto koncepciją pristatydamas yra kalbėjęs Liutauras Stoškus - 3-as sąraše.
Reikėtų tik padaryti kaštų “analizus” ir apskaičiavimus.
Tie brežneviniai penkiaaukščiai (miegantys dangoraižiai) yra pati tikriausia nelaimė ir nesusipratimas - tuose rajonuose žmogus negali nei normaliai gyventi, nei ilsėtis.
Noriu įkišti savo trigrašį ir kitu klausimu, apie ką didkusijoje buvo tik probėkšmais užsiminta, kai buvo kalbama apie bendruomenes ir jų formavimą.
Visą vilnių dabar supa didžiausias žiedas sodų bendrijų ir privačių namų miegamųjų kvartalų.
Tūkstančiai žmonių. Ifrastruktūros jokios, nes kai prieš 40 metų tie sodo sklypai (dažniausiai po 7 -10 a.) buvo dalijami, nebuvo leidžiama pasistatyti net namuko didesnio nei 25 kv.m.
Dabar visi namus susibudavojo, bet nusipirkti druskos važiuoja į miestą, kai neturi ant kiaušinienės užsibarstyti.
Tik leisk smulkiajam versliukui ir ten už metų kitų bus viskas - ir pačių  įkurtos smulkios daržovinės, parduotuvėlės, mažos užeigėlės pavalgyti ir alaus bokalą su kaimynu išlenkti, ir kultūriniai centriukai ir kas tik nori. Tokios bendruomenėlės (kai žmonės nuo seno yra kaimynai ir vieni kitus pažįsta būtų labai simpatiškas modelis.
Tą patį galima tik didesniu masteliu padaryti ir tuose pačiuose Žirmūnuose, kaip siūlo Juozapas.
O kas trukdo. Ar tie žmonės patys nenori, kad už Zuoką balsuoja? Tas tai man labai didelė paslaptis.

Letui Palmaičiui 17:23       2015-01-15 22:33

Dar tokių paranojikų neteko nei matyti, nei girdėti. Jei taip ir yra, tai man visai dalampački ar kas žino kur aš važiuoju, ar ne. Jie tikrai nedurnesni už tave ir supranta, kad tas, kas kažką sumastė negero, viešuoju transportu ir savo mobiliuoju nesinaudos.

Letas Juozapui       2015-01-15 22:27

Ačiū, nesusišnekame.
Neįmanoma būti imitacinės valstybės, kurios nėra, piliečiu. Todėl esu abejingas žaidžiantiems piliečius. Esu nusiuntęs Vaigauskui prašymą braukti mane iš rinkėjų sąrašų. Neišbraukė, bet tai nepanaikina mano atsisakymo. Tai nereiškia “nieko nedaryti”. Darau ką galiu. Kartą pritarėte, kad visa ko pradžia - situacijos suvokimas. Tai ir darau. Jei bent dalis iš to, ką rašau, yra teisinga, o žmonės tai supras, tai jau geras žingsnis į priekį. Iš komentarų bei reakcijų matau, kad (esate teisus) niekas nesupranta svarbiausio, nes yra įsikibę į savo demokratiją, kurios niekur nėra matę (Beta rašo apie Skandinaviją, kurioje “geriausiai gyvena” - o tai atitinka jos svajones, - be abejo, norvegai. Man užtenka, kad Norvegija išdavė trydai pabėgėlį Daciką). Visiems švilpt į kavkazcenter.com/russ/content/2015/01/10/107635.shtml Nedaeina totaliai. Tai tik patvirtina, kad ir piliečiai imitaciniai, jiems viskam apibendrintas suvienodintas lustas-pasas tinka idealiai. Tai apie ką tuomet dar kalbėti, apie kokį miestų tvarkymą? Nėra su kuo kalbėti, nėra ką kalbėti, reikia eiti ir iš čia, kaip iš Ekspertų. Pasakyti “Tiesa” nieko nereiškia, reikia tapti portalu nuo esminės tiesos, ne nuo dalinių tiesų melo duobėje. Nėra Lietuvoje portalo, deja.

Juozapas       2015-01-15 22:10

Na, šai apačioje įdėjau dar vieną konkretų pasiūlymą.
Sudėtinga?
Ar tik “lia-lia-lia”  mokame?
Nepatinka pasiūlymas?
Kritikuokite ir pasiūlykite savo, geresnių!

Konkretus pasiūlymas       2015-01-15 22:07

Pastatų renovavimas ir papildomi būdai įtraukti verslą į miestui reikalingų objektų statybas nesiskolinant:
Šiuo metu vyksta taip vadinamas renovacijos vajus.
Palaikės chuščiovkės bandomos įvilkti į “modernesį rūbą”.
Laikau visą šitą vajų laiko ir lėšų švaistymu.
Suvyniojus šuns šūdelį į blizgantį popierėlį, šūds saldainiu nepavirsta.
Po išoriniu “europietišku” kevalu vistiek lieka tas pats pašvinkęs kiaušinis.
Manau, kad galętų būti svarstytinas toks variantas.
Stambūs statybos verslai savo lėšomis pastato kvartalą socialinių būstų.
sklypai būtų iš savivaldybės pusės.
Pastatyti būstai atiektų savivaldybei.
Koks biznis ir interesas verslui?
Paprastas:
Į socialinius būstus būtų keletui metų perkraustyras tarkime vienas žirmūnų kvartalas.
Sovietnamiai būtų nugriauti, o sklypas atlaisvinamas naujai statybai.
Tame sklype verslininkai pastatytų naujus modernius namus.
Po žeme būtų įrengtos didžiulės parkavimo aikštelės. Vietoje sovietinių penkiaaukščių būtų statomi tarkime 15 aukštų gyvenamieji namai.
Viską pastačius, į naujus namus būtų perkelti buvę kvartalo gyventojai kurie statybų metu gyventų savivaldybės socialiniuose būtuose.
Verslui nauda akivaizdi - penki aukštai grąžinami vietos gyventojams, likę dešimt pardavimui ir pelnui gauti.
sugįžę senbuviai gautų ir po vieną parkingo vietą , nemokamai.
Likusios būtų pardavimui kitų butų gyventojams.
10 procentų parkingo aikštelės liktų “svečių fondui” - tarkime susilaukėte svečių, ok, lydite svečią į parkingą mokate į automatą ir jūsų svečias stato automobilį. Virš parkingo būtų veja, medeliai ir vaikų žaidimų aikštelės.
Jokų prigriozdintų automobiliais kiemų.
Maža to, kieviename name dalį pirmo aukšto arba net visą galima atiduoti paslaugų , prekybos verslo nuomai.
Tai reiškia kad kvartalas galėtų turėti savo parduotuvėles, kirpyklas ir pan. Vėl puikios galimybės šeimų verslui.
Maximų statyba tokiuose kvartaluose būtų draudžiama.

Juozapas---internautsui       2015-01-15 21:35

Klausyk, tamsta- prie ko savivaldos reikalų svarstyme kažkokie kurdai, sadamai ruskių dujos ir amerikonai bei afganai?
Gal visai nupušai?
Panašu, kad tiesiog torolini temą.
Liaukis.

Juozapas       2015-01-15 21:32

Sveiki.
Matau “daug pasiekėte” diskutuodami.
Visi kas netingi piktinasi esama padėtimi.
Kas netingi peikia išsijuosę.
Kad peikia, tai teisngai.
Bet kažką peikti didelio proto nereika.
Pasiūlyti ką daryti- vat čia jau ir prasideda blauzdų plonėjimo metas.
O gal tų pokyčių niekam nereikia?
Jeigu man kažkas nepatinka, siūlau kaip daryti kad patiktų.
Valdžia yra samdomi rangovai.
Įsivaizduokite pasisamdote statybininkus ir sakote -pastatykite gerą namą tik kad nebūtų toks prastas kaip visi kiti aplink.
Statybininkai ir klausia - o tai kokio tamstos pageidaujate.
Įsivaizduokite, kad atsakytumėt - nežinau ko pageidauju, ale kad būtų super.
........
Kai susergu nuėjęs pas gydytoją nestoviu kaip mutinio pilna burna.
Gydytojas klausia kur ir ką skauda, atsakau-skaudta tą ir tą, ten ir ten.
Įsivaizduokite, kad ateinate į polikliniką ir pareiškiate, kad jums bloga, viską skauda, bet gydytojo klausimus ignoruojate. Gydytojas žinoma apžiūrės ir skirs gydymą, tačiau tik pagal tai kaip jam vienam pasirodė iš to ką pamatė.
............
Žmonė, žmonės - turėkite ne tik proto, bet ir savigarbos taip niekams laiką leisti.
Nebent jums viskas dzin, tik padejuoti mėgėjai.
Lauksite, kad kepti karveliai patys burnon pradės kristi?
Gal.
Gal ir nukris.
Ir karveliai ir kalakutai -tik ne plepiams.
Nieko nedarysit, nieko ir nebus.
Eilinį kartą barankas suirinks zuokai ir visokie liberastai.
Visiems kitiems liks riestainių skylės.
tiesa nuo Dzarba parcijos dar gausite liemenių rankoves.
Na, o asilų ausis gausite ne nuo puškino - asilo ausis padovanos tomašewskis arba koncervai.
.............
Kolegai Letui-
Man tikrai įdomu Tamstos komentarus skaityti, būtų smagu kad ir įtemą kažką parašytumėt.
Juk negyvenate kosmose.
Kasdien susiduriate su miesto problemomis.
Daugelis problemų yra panašios visuose miestuose.
Negi Tamsta neturite ko patarti dėl miesto savivaldos sutvarkymo, miesto administravimo pagerinimo.
Jūsų nuostatą žinau, bet juk net didelės sėkmės atveju į Jūsų siūlomą valstybės ar miesto bendruomenės savivaldos modelį juk nebus peršokta tiesiog - op.
Jeigu ne karai ar kataklizmai, jokių staigių šuolių nebus.
Tad vietoje Mahometo žmonų kilmės aptarinėjimo su temos skandintoju-troliu, geriau pateiktumėte kokį vieną kitą pasiūlymą.
Aišku, jeigu nuspręsite likti savo aukštoje varpinėje -ką gi, kaip sakoma iš ten Dangus arčiau.
Būti vienuoliu, atsiskyrėliu ar pan., turite teisę.
Kaip ir mes klysti, ieškant išeičių.

internauts Letui Palmaičiui       2015-01-15 21:09

Į kavkazcenter mano brauzeris Safari neleidžia užeiti. Matyt yr kontroliuojamas globalistų:)

Tu, kad Amerika nuvertė Sadam Huseino režimą, kuris išnuodijo daugybę kurdų, džiaugiasi ir musulmoniškos šalys. Ypač “teokratinis” Iranas.

Gogo ir Magogo dujų vamzdžių karą vadinti šventu islamo karu yra nemokšiška, mielas Letai.
Nėra jokių religinių karų ir niekada jų nebuvo. Tai tik godumo įvilkimas į religinį rūbą kvailiams.

Teroristas Al Zawahiri prisiėmė atsakomybę dėl teroristinio išpuolio Paryžiui. O Al qaida naudojasi Putinas kaip kažkada JAV naudojosi talibanu Afganistane prieš Rusiją.

Letas Palmaitis Anatolijui       2015-01-15 20:12

Ką reikia daryti, jau ir atrašėte! Ačiū, tiksliai: unitazas - pati tinkamiausia vieta.
Nemanau, kad XIX a. buvo “akmens amžius”, ir kad toks buvo net ir 1960 metais, kai D. Rockefelleris rėžė savo garsiąją programinę kalbą Bilderbergo suvažiavime Badene.
Nemanau taip pat (tai jau dėl kompo), kad turėjau slėpti savo IP su toro programėle iki 2006 m. seimo visuotinio nubalsavimo už Europos Parlamento direktyvą 2006/24/EC, LAIKINAI (“islamo terorizmui” esant) įvedusią totalinę elektroninę kontrolę. Turbūt neakmens amžius bus, kai bus galutinai panaikinta bankinio indėlio paslaptis net jau ir nebeminint jokio “islamo terorizmo”, tik “kovą su ekonominiais nusikaltimais”, kurių savaime aišku, nei pas Hitlerį, nei pas Staliną ar Pol Potą nė būti negalėjo (o bankai dabar iškelti į asmens kontrolės fronto priešakinę liniją, nes be jų nebegausi nei algos nei pensijos!), ir bus tas neakmens amžius plius dar ir tada, kada bus panaikintas atsiskaitymas grynaisiais, kad Jūs, Anatolijau, klusniai darytumėt viską, kad tik išliktų neužblokuotas tas Jūsų (čia įterpkite žodelį iš vyresniojo brolio kalbos ...) “dokumentas”, t.y. apibendrintas lustas-pasas, nuo kurio priklausys visa Jūsų egzistencija.
Be abejo, toks “neakmens amžius” Orvelo buvo numatytas 1984 metams, tik su nedidele paklaidėle. O dar tiksliau jis numatytas dar Apreiškime šv. Jonui 13, 17.
Taigi manote, kad visų savo duomenų pateikimas spectarnyboms per lustus yra būtina techninės pažangos sudedamoji? Su tokiu maskolišku manymu, atleiskite, Jums tinkamiausia būtų Ordoje, julab kad ten visa tai irgi funkcionuoja, tik kol kas labiau maskuojama tradicine ideologine III Romos tryda.

Letas Palmaitis Betai       2015-01-15 19:35

Meldžiu darkart perskaityti, kas parašyta. Ar aš neigiau, kad bėgama į Europą? (beje, į JAV bei Kanadą irgi, o juk pagrindinė to priežastis - po Jūsų lova lindinčių globalistų sukelti karai - Lietuva kažin ar kada pasieks tokią gerovę, kurią turėjo visai ne teokratai lybiečiai iki globalistų iš po Jūsų lovos išlindimo). Beje, tas bėgimas puikiai atitinka “laisvo darbo jėgos judėjimo” programą. Tačiau kol iškeliate “gerovę” aukščiau laisvės ir tiesos, tol esate verta nelaisvės ir netiesos.

Beta       2015-01-15 18:08

18:07 komentaras skirtas Letui Palmaičiui

Beta       2015-01-15 18:07

Na, nežinau nežinau kaip ten islamo teokratijose žmonėms gyvenasi- neteko. Žinau tik, kad iš to rojaus laivais per Viduržemio jūrą, rizikuodami savo gyvybėmis bėga ir bėga žmonės į... tą bjaurią Europą. Jei, kaip sakote, ten gera gyventi tai, matyt, jie iš neturėjimo ką veikti nusprendžia kiauromis valtimis pasiplaukioti po Viduržemio jūrą.
Daugiau neturiu Jums ką pasakyti, išskyrus viena: dėl viso pikto vakare prieš guldamas, pasižiūrėkite po lova, gal ir ten koks globalistas lindi… wink

Anatolijus Palmaičiui       2015-01-15 17:50

Ką tuo norit pasakyti, kai jūsų kišenėj mobilusis? Gal reikia visus mobiliuosius, pasus, korteles išmesti į unitazą ir pradėti gyventi kaip akmens amžiuj. Nesuprantu, kodėl tuomet sėdatės prie kompiuterio. Tą juk irgi reikia išmesti.

Letas Palmaitis Anatolijui       2015-01-15 17:23

Tesingai, Anatolijau! Įlipi, atsižymi, ir praneši, kur buvai, kada ir su kokiu transportu važiavai!

Letas Palmaitis Betai       2015-01-15 17:15

Demokratija veikia ne Skandinavijos valstybėse, bet VISUR. Ji veikia PUIKIAUSIAI. Iki Garliavos gal prastokai veikė Lietuvoje, bet dabar geriau.
Kad kažkam nepatinka akivaizdus kyšininkavimas ir tai, kad “Vakaruose” už akivaizdų siunčia už grotų, tai tik kultūros niuansas, kaip esu minėjęs.
Kyšininkavimas įvairuoja, jo formos sudėtingos, o svarbiausia - kam tikroje demokratijoje reikalingas kyšininkavimas? Jei teisėjai gaus astronominius atlyginimus, ar jie rizikuos kyšininkaudami? Dabar net ir mūsų policininkai nėra linkę rizikuoti savo algomis, nes gyvena daug geriau už profesorius. Todėl socialinė atskirtis naudinga ir tam, kad būtų daugiau viešumo: viskas zakonna!
Esminis dalykas laisvam žmogui yra asmens laisvė. Be jos nėra ir jokios kitos laisvės. Jei tikslu laikote (“piliečių gerovę”) atlyginimus, tuo tik patvirtinate, jog būtent turtas yra pamatinė baudžiauninko svajonė. Nuo godumo prasideda amžinas blogis, o kur yra socialinės atskirties ribos? Kas nustato, kada gana? Nebent “Skandinavija”, kur mūsų nėra. Ne atskirties ribos lemia visuomenės pobūdį, bet pats faktas, kad “gerovė” iškeliama aukščiau laisvės.
Nekalbu apie visai įžūlų bandymą suvaryti žmones prie bado ribos, kada visos pajamos eina mokesčiams. Tačiau tai jau KITA problema, ne demokratijos, bet globalizmo, kurio tikslas atvirai yra kelti “gerovę” mažinant “perteklinių” žmonių skaičių. Lietuvoje dėl maskoliškos valdymo tradicijos tai tik labiau pastebima (bus visai akivaizdų, kai atsiras tūkstančiai “laisvai judančios badmiriaujančios darbo jėgos” iš dvesiančios Ordos ir iš Azijos), bet esmės nekeičia.
Tačiau ar ne demokratija ir išpažįsta globalizmą? Jūs nepastebėjote paties svarbiausio, va šitos “sokratiškos” nuorodos: kavkazcenter.com/russ/content/2015/01/10/107635.shtml ir tebedėstote man idiotizmus apie “tikrą demokratiją Skandinavijoje”, kur norvegai išdavė Ordai kankinimams pabėgėlį Daciką. Jums nesvarbu ir pavyzdinė demokratija Prancūzijoje, kur valdžia ir milijonai kvailių stojo ginti šlykščiausią laikraštuką, išreiškiantį dabartinės amoralios ideologijos esmę, net nepastebėję, kad ir “teroristai” kažkodėl nušauti, ir kad svetimas kalašnikovas pas juos atsirado (neturėjo lėšų gauti portatyvinių prancūziškų? kuriuos lengviau paslėpti, bet kuriais, deja, apginkluota policija).
Jūsų užuominą į “blogą gyvenimą” islamo teokratijoje yra dėl neišmanymo, nes kol kas islamo teokratija yra kovoje su įsibrovėlių sodomodemokratija, o Saudo Arabija - karalystė, bet ne islamiška teokratija. Sukilęs islamas siekia būtent teokratijos (D-vo, ne ajatolų, valdžios) atkurtame kalifate, kuris Londono projekto buvo sėkmingai sunaikintas po pirmojo karo ir kurio atgimimas kelia “Vakarams” siaubą. Islamas pralaimėjo “Vakarams” gerbūvį atsisakęs nuo bankinio procentinio lupikavimo, kuris D-vo uždraustas tarp tikėjimo brolių, su kuriuo išsigimę “krikščionys” pagaliau sutiko ir kuris ir varo pasaulį į ateistinį elektroninį konclagerį - quotes.liberty-tree.ca/quote/david_rockefeller_quote_103d (pamažinus žmoniją bent šešis kartus, jis planuojamas labai sotus visiems vergams, švarus, patogus, apsodintas gėlynais - tikras rojus kontroliuojamiems gyvuliams biorobotams).
O kad priešpastatote demokratiją diktatūrai, tai rodo mąstymo ydą, nes diktatūra yra valdymo metodas, bet ne valdymo forma. Gal Robespjero demokratija su jos diktatūra nebuvo demokratiška? Tačiau būtent Robespjero demokratija išsigimė į daugelio svajojamą “tikrąją”, t.y. į ochlokratiją, minios valdymą, kuris, suprantama, buvo labai trumpas. Nes žmogaus valdžia visada yra tik tų, kurių rankose resursai ir kurie todėl ir gali ilgam pasivadinti “demu” (skirtingai nuo vergu).
Tegyvuoja tad Viena Tiesa, Kurios stabmeldžiai nepažįsta!

ha-ha-jui       2015-01-15 15:15

ar po rodnomu “gagajui” - apsivozk plastmasiniu bliudu, zmogau. Delfis saltinis? Ūhahahahahaaaaaaaaa… :-D :-D :-D

Beta > ha ha       2015-01-15 14:05

“išsamus straipsnis Delfyje”- ha ha. Ha ha ha! smile

Beta > 11:53       2015-01-15 14:03

Lietuvos sostinė – solidari, socialiai jautri ir rūpestinga bendruomenė. Man tinka. smile
Kaip tai padaryti, štai klausimas koks!

Sėkmės LS rinkimuose; gera pradžia- pusė darbo.. smile

ha ha        2015-01-15 13:30

Interpolas greičiausiai Betos ieško. smile
O grasinimus tai girdėjom visi, kas įsijungiam radiją rytais.
išsamus straipsnis Delfyje.

komentatorei Betai       2015-01-15 11:53

Jūsų komentarai visada būna į temą, gerai argumentuoti,teisingi.Sakykit, kokias stiprybes ,o gal ir silpnybes matot Lietuvos Sąrašo pateiktoje programoje.Įdomu Jūsų nuomone tiesiog. Ačiū.\\//

Beta Dienos naujienai       2015-01-15 11:13

Dienos naujiena yra ta jog paaiškėjo, kad už finansines machinacijas Interpolas buvo paskelbęs tarptautinę Guogos paiešką. Tik tas gudruolis spėjo Lietuvoje nusipirkti partiją ir pralindo į EP.
O Štai dėl Pakso ir Mazuronio tavo naujiena yra niekų verta. Nueik į EP portalą ir įsitikinsi, kad tavo minimi asmenys nėra nei Pakso nei Mazuronio padėjėjai. Be to, niekas Guogai fiziniu susidorojimu negrasino, tai buvo apeliacija į sąžinę ir be reikalo, nes kam apeliuoti į tai kas neegzistuoja.
Tai, kad knygą išplatino su Kremliumi vienaip ar kitaip susiję veikėjai, kaltinti reikėtų Ponią Ne Prie Ko- panašu, tai buvo kerštas už  per ilgą jos liežuvį.

Dienos naujiena        2015-01-15 10:41

kaip jau tur būt žinot, Antanas Guoga buvo inicijavęs Europarlamente tyrimą dėl Rūtos Janutienės knygos išmėtymo į europarlamentarų pašto dėžutes. Tuo susidomėjęs ir Šulcas. . Taigi, atlikus tyrimą ir peržiūrėjus kamerų filmuotą medžiągą, paaiškėjo, kad šį darbą atliko du Rolando Pakso patarėjai rusai (kitokių, ne rusų,  jis ir neturi), iš kurių vienas, gimęs Rusijoj,  turi ir Lenkijos pilietybę.

Per LRT transliuotą interviu su Guoga ir Paksu, Paksas taip įsiuto, kad ėmė grąsinti tarsi koks mafijos bosas: pagalvokit apie savo vaikus! Kaip mat prisiminiau, kad panašiais grąsinimais buvo nutildytas VSD agentas Kęstutis Vilkauskas, kuris buvo įtrauktas į VSD tiriamą ginklų prekybą Afrikoj. Apie tai rašė Giedrė Gorienė Karštam Komentare. Nebuvo pasakyta, kas tais ginklais prekiavo, bet nesunku atspėti iš itų šaltinių, pvz. Novaja Gazeta, kad tai buvo Pakso draugas BORISOVAS. Jis kaune turi malūnsparnių detalių prekybos verslą ir to priedangoj šis GRU darbuotojas veža ginklus į karštus Afrikos taškus.

O Kęstučiui Vilkauskui buvo grąsinta “pagalvot apie savo vaikus, nes ir aplink jo namus yra balučių”. Taip Furmonavičiaus byloje nebeliko liudininko, kuris visgi spėjo Karštam Komentarui pranešti, dar prieš Furmonavičiaus nužudymą, kad Furmonavičiui perdavė įrodymus apie kompromatais už vadelių laikomus prokurorus ir teisėjus ir kad šiuos įrodymus Furmonavičius turėjo atnešti į teismą tą pirmadienį, kai ir buvo nužudytas, neva Drąsiaus Kedžio.
TAigi, Paksas tarsi pats save išdavė, kad yra su šiais dalykais susijęs. O aš,tiesą saknt įtariau, kad knygas papalatino Uspaskichas.
Nors čia ir ne pačioje knygoje esmė. Tačiau Rūta Janutienė neturėtų apsimetinėt, kad tai padaryta be jos žinios, nes jos sasajos su Pakso partija gana tamprios.

Beta internausui       2015-01-15 10:19

Ir kokie jau tie TVF drakoniški reikalavimui buvo? Kam drakoniški? Jei biurokratijai ir valdžią aplipusioms įvairioms grupuotėms tai taip, bet ne bendrai valstybės ekonomikai, kur reformų verkiant reikia.

trolis to 6:33       2015-01-15 10:15

22:37

internauts > internautsui        2015-01-15 10:08

nei aš “pupulis, mantukas’, nei aš  kam užpakalius liepiau kilnoti. Nepataikėt.

užtat gerą žinią išgirdom šįryt- Lietuva išsipirko savo obligacijas už 7 procentus ir dabar jau galės pasirūpinti socialine žmonių gerove, nes gavo pasiskolinti tik už 2 procentus iš TVF, kurį valdo jau ne Aukso Ordos agentėliai, tad nebekelia ir tokių drakoniškų reikalavimų. O ir skolinimasis iš vidaus rinkos nebuvo jau toks blogas sprendimas. Tikrai nepralošiau ir aš paskolinęs pinigų savo valstybei už 6 procentus.

Beta Letui Palmaičiui       2015-01-15 7:05

Primenu Jums, jog Skandinavijos valstybėse demokratija veikia. O prasideda ji nuo savivaldos. Tikros. Kur savivaldos vienetai dešimtis kartų smulkesni už, dar sovietiniais laikais nustatytus ir iš viršaus nuleistus, administracinius- teritorinius vienetus kurie prilyginti savivaldai, Lietuvoje. Skandinavijoje gi, problemos, idėjos kyla iš apačių- bendruomenių, suplaukia į meriją, ten sėdi specialistai, jie vėl su bendruomenių išrinktais žmonėmis kartu ieško sprendimų. Bent jau aš taip įsivaizduoju skandinaviškąjį demokratijos modelį. Gal nesu tiksli, bet esmė tai tokia- iniciatyvos kyla iš apačios, sprendimuose, jų finansavime visiškas skaidrumas ir rinkėjų kontrolė. Žinoma, kad Vilniaus mastu savivalda neįmanoma- geresnė partija (koalicija) laimės rinkimus, ar blogesnė, bet tai bus partivalda, bet ne savivalda. Tačiau nuo kažko pradėti šitą baudžiavinę sistemą laužyti   reikia.  Tai LS kaip tik ir daro.
Tai, kad Puteikis kol kas elektroniniu būdu mažiau surinko parašų  nieko nereiškia. Už Šimašiaus stovi turtingųjų, kuriems mažiau kaip 5000 litų ne pinigas, partija ,administraciniai resursai, žiniasklaida. Davė įsakymą ir Liberalų Sąjūdžio skirta valdininkija pasirašė. Tik tiek. Pažiūrėsim kai dugną dėsim- debatai! Kur Šimašius prieš Puteikį turėtų atrodyti nykiai. Girdėjau Šimašių pasisakantį per Žinių radijo laidą „Noriu būti meru“. O varge vargeli… Daug kietesnis riešutėlis Zuokas. Bet ir tas įkandamas, tik pastangų reikės daugiau.
Skandinavijos valstybės yra gerovės valstybės, klausimas: kurioje teokratijoje, diktatūroje, monarchijoje, autokratijoje yra piliečių gerovė? Saudo Arabija? Tik neaišku kaip ten būtų jei jie neturėtų naftos.

to troliui 22.14       2015-01-15 6:33

Nusitrolinai,kontorini, galutinai.Toksoplazmozę platina katės,katinių šeimos atstovai.Skundiesi, kad nuo kolegų šarikovų pasigavai toksokarozę? Taip ir turėjo būti,savo kakučius susirinkti patiems reikia.Ką,sakai kirmėliukai uodegą drasko ir kailis labai nušiuro? Zuokas tau pasiūlys liberališkai humanišką sprendimo būdą - kreipkis"Grindon”:dvvigubas efektas -nei parazitų, nei šarikovo.Šimašius jau ne vieną išgelbėjo ir tau iš plakato rodo baltas iltis,draugiškai tiesia pagalbos ranką“vWhiskas bus gerai”! >>>>///////////////////////////////////////////////////////////

Internautsui       2015-01-15 1:05

Gal priminti tau tavo humoro šedevrus, pupuli? “Kelkit subines, eikit balsuoti” - gal tai buvo labai juokinga, neužmirštuoli?

košmarui        2015-01-15 1:00

tai komentuok, komentuok, laukiam. Nutilom, vieta užleidom. Pirmyn!

internauts >Letui Palmaičiui       2015-01-15 0:55

gardžiai prisijuokiau iš tamstos paskutinių komentarų.
ypač iš to sėdynių sukeitimo vietomis. smile
tik kad čionykštė  publika ne ką geriau humorą supranta nei Al Zawahiri vyrukai.

To Anatolijus       2015-01-15 0:36

labai gera Jūsų mintis dėl avansinių mokėjimų už nesuteiktas paslaugas.
Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie išreklamuotas Vilniečio korteles. Ten važiuojant autobusu, troleibusu yra du tarifai - pusės ir visos valandos. O jei tau reikia važiuoti tik vieną ar dvi stoteles?..
Kortelių sistema turėtų veikti taip: įlipai į transporto priemonę, atsižymėjai. Išlipdamas irgi atsižymi ir tuo būdu nuo kortelės nuskaičiuojama tik tiek pinigų, kiek tu laiko važiavai transporto priemone.
Nereikia mulkinti žmonių, kad tu dar gali persėsti neišnaudoto laiko atkarpoje į kitą autobusą ar troleibusą. O gal tu jo nesulauksi per tą pusę valandos ar 15 minučių. Kam žmogų nervinti tokiais kvailais sukabinimais? Bardakas ir tiek.
Ačiū, Anatolijau, už pasiūlytą gerą idėją.

Anatolijus dar       2015-01-15 0:26

Visa automobilių parkavimo sistema mieste yra sukčių šmugelis. Vairuotojas turėtų mokėti ne avansu, o išvažiuodamas iš parkingo už realų prastovėtą laiką. Taip kaip yra dabar - kiekvienas yra apvagiamas, nes viso laiko sekundė sekundėn niekas neprastovi. Vadinasi susidaro toks laiko tarpas, kai už vietą sumokama dvigubai. Klausimas, kur tas viršpelnis patenka?
Pažeidžiama pamatinė taisyklė, kad žmogus privalo susimokėti tik už realiai suteiktą paslaugą, o jis verčiamas mokėti ir už laiką, kada jam paslauga nebesuteikiama.

22:14       2015-01-14 22:37

+ toksokaroze

Anatolijus       2015-01-14 22:37

Kažkas čia labai teisingai pasisakė dėl mokamo parkingo Santariškėse. Plėšti ir pelnytis iš nelaimigų žmonių gali ti neturintis šrdies cinikas Zuokas, nes jis neturi visiškai jokių skrupulų. Ten žmonės ne pramogauti atvažiuoja. galų gale žmogus pasistatęs automobilį nežino, kiek jis užtruks toje poliklinikoje ar procedūrinėse. Po valandos sėdėjimo eilėse jis turi bėgti pratęsti automobilio parkingo laiką. tai visiškas nesusipratimas.
Kitas dalykas - tie gyvuliai, (negaliu kitaip jų pavadinti) kurie laksto po parkingo aikšteles ir fotografuoja automobilius arba tokie pat galvijai - kontrolieriai, kurie kiekviename žmoguje mato nusikaltėlį ir sau pelno šaltinėlį.
Kontrolierius turėtų būti aukščiausios moralės žmogus, o ne padugnė. O ten dirba būtent tas, žmogaus bruožus praradęs kontingentas. Tie patys lupikautojai kaip ir antstoliai.
Baisu, tai tokios Zuoko brigados ir kuria mieste atmosferą.
Sąrašui, laimėjus rinkimus, tą pačią dieną siūlau visą šitą brudą paleisti ir nukreipti į darbo biržą pasieškoti darbo pagal mentalitetą ir amoralumo lygį.

Letas Palmaitis uzSVARIALietuvai       2015-01-14 22:28

Yra tokios kariškos kuprinės su reaktyvinio veikimo baloniukais. Reikia išdalyti pėstiesiems. Viešąjį transportą pakelti ant estakadų, kurias nutiesti virš namų.
Svarbiausia tačiau - platinti baudas! Tai produktyviausias visų valdžių metodas. Pasiūlymas bausti šunų šeimininkus itin tikęs, tik reikia daugiau sugriežtinti: šeimininkams - turto konfiskavimas, o šunis - sušaudyti!

uz SVARIA Lietuva       2015-01-14 22:14

,,Keliauti po miestą tvarkyti reikalus visuomeniniu transportu yra brangu, klaikiai ilgai užtrunka – nepatogu.’‘
tai va cia ir reikia pasiekti,kad mieste beveik visi vazinetu visuom.transportu .butina arba sumazinti kainas,kad neapsimoketu vaziuoti su nuosavu autom.,arba viesasis transportas turi vaziuoti atskira eile,kad nuvaziuotu daug greiciau uz nuosava autom.,milijonai svaistomi visokiom nesamoningom programom,taigi,pinigu turi atsirasti vardan sveikatos. palyginkit kiek tersia 1 autobusas ir kiek 100 automobiliu!
————————-
griezciau kontroliuoti sunu seimininkus del ismatu surinkimo.toksoplazmoze-bjauri liga,kuria lb.lengva apsikresti vaikams.

Letas Palmaitis Klemensui iš Kazlų Rūdos       2015-01-14 21:16

Tai irgi sena giesmelė, kad viskuo kalti tie, kurie vadovauja [ir dar “geria darbo žmonių kraują”]. Iš tikrųjų vieni ir kiti - tokie pat. Sukeisk vietomis ir viskas puikiausiai atsikurs kaip kad ir buvę prieš tai.
(Žinoma, reikia dar atsižvelgti į kultūros tradicijos niuansus, kur angliška tradicija, o kur maskoliška. Tačiau juk esmė nuo to nesikeičia).

Letas Palmaitis Betai       2015-01-14 21:04

Abejoju, ar mokate filosofuoti. Jei mokėtumėt, netikėtumėt demokratija ir jos rinkimais. Protingam ir iš pirmo karto aišku, kad jei dar iki rinkimų Puteikis pralaimi asmeniui, iš paskos kontroliavusiam “vitamino C” veikimą, + dar atsiranda žioplių, su nuostaba komentuojančių, kad tas asmuo “gana protingai pasisako” (tarsi visi “vitamino C” veikėjai būtų tokio pat kvailumo, kaip tas žioplys), jau iš visa to aišku, kad galutinis rezultats bus arba panašus į preleminarinį, arba (jei pavyktų kur nors laimėti), laimėjimas būtų neutralizuojamas sabotuojant jį vietoje ir marginalizuojant (plg. “Drąsos kelio” likimą).
Tačiau nesu nieko prieš pabandymus. Netgi nuoširdžiai linkiu, kad utopija taptų realybe ir apvagiantieji pradėtų klausyti apvogtųjų (o to istorijoje nėra buvę). Realiai panašūs eksperimentai gali patarnauti tik vienam kitam politikui prasimušti į elitą, jei toliau nebekovos su juo.
Visa tai jokia naujiena ar tragedija. Tragedija yra kas kita:
patyrus utopijos pralaimėjimą, tikintieji rinkimais bei Šv. Demokratija ims kurti naujas utopijas (“jau KITĄKART laimėsime!) ir savo veikla tik palaikys demokratinį cirką.
Kartą pasakodamas apie demokratiją ir jos pasmerktąjį mirti Sokratą, nes dėstė “neteisingas pažiūras”, sulaukiau išmintingiausios pastabos, kad tai buvo priešistoriniais laikais, bet ne dabartiniais pažangos laikais, kada demokratija neva jau “visų valdžia” (yra gi tokių idiotų!).
Tai štai Ponioms ir Ponams pavyzdingiausia moderniausia demokratija pačioje savo Tvirtovėje (“skaitydami permanykiet!”):
kavkazcenter.com/russ/content/2015/01/10/107635.shtml

Klemensas iš Kazlų Rūdos       2015-01-14 20:54

Programoj gražiai surašyta- atviri sostinės muziejai,žaliosios zonos, jaukus miestas…visa tai iš fantastikos srities.Atvažiuojam Vilniun tvarkyt reikalų ir iškart supranti, kad patekai į džiungles.Visur kamščiai, eilės,nebėr patogių mikruškių, kratytis troleibusais su persėdimu reik sveikatos ir klaikiai nepatogu.Sostinėj sukoncentruotos visos respublikinės poliklinikos, ligoninės,savo automobilio nėr kur pastatyt. Pažiūrėkit, kas darosi prie Santariškių.Dar žadama apmokestinti visas prieigas. Iš kur biednam žmogeliui iš kito Lietuvos krašto tokie pinigai, nuo kada ligoninės patapo pramogų centrais - čia su bėdom žmonės važiuoja.Vilniui vadovauja nežmonės, nes jiem nusispjaut į tavo rūpesčius ir nelaimes.

Košmaras        2015-01-14 20:39

Beveik visi komentarai ne į temą, o kažkoks dviejų trijų personų tarpusavio susirašinėjimas tik apie jiems rūpimus dalykus. Tikėjausi, kad dalykiškai bus komentuojami gerb Juozapo pasiūlymai.  Deja… Komentarai šiame portale ne ką geresni nei delfyje, tik čia daugiau snobizmo ir susireikšinimo. Arba..slaptųjų tarnybų gesintuvais pilamų “putų”?...

Al.       2015-01-14 20:13

Taip ir įsivaizduoju kaip naujoji dauguma Miesto tarybos posėdžiuose pusę laiko skiria teologinių šaradų išpainiojimui, o kitą pusę - išsiaiškinimui kuris geresnis katalikas. Man atrodo, rinkimai - į miesto tarybą, o ne į parapijos komitetą. Kad ir kiek jo reikalai būtų svarbūs.

Beta       2015-01-14 17:54

Filosofuoti mokame. Tačiau gal laikas pagalvoti kaip LS laimėti rinkimus.
Kokie pasiūlymai?

Letas Palmaitis Gabrieliui, kuris ne archangelas       2015-01-14 17:30

Kalbama ne apie Korano patikrinimą (man asmeniškai užtenka Toros patikrinimo - Iz 53), bet apie paskalų apie Chadidžos nearabišką kilmę patikrinimą, kuris yra paprastas kaip 2 x 2 = 4.
Jei Pačiam žmogaus esybė - kirminų pašaras, o kiaulė - laimingesnė, tai ją ir pasirink vietoj archangelo.

Letas internautui       2015-01-14 17:08

Nerašiau aš kvailystės, neva knkurencija būtent iš gyvūnų pasaulio. Priešingai, tai dialektinės sukurtojo esmės dalis: šviesa-tamsa, veiksmas-atoveiksmis, stiprus-silpnas. Tai vienodai veikia mikopasaulyje ir makropasaulyje. Todėl manyti, jog pats sukurtojo principas yra nuodėmės pasekmė, būtų naivu ir rizikinga (ne tam D-vas davė liūtui iltis, kad gromuliuotų žolę, o kad Darvino dialektika - rūšys iš rūšių dėl prisitaikymo - yra žlugęs absurdas, yra įrodęs genetinis mokslas: visos rūšys ir visi pakitimai jose yra Proto užprogramuoti ir nuo Pradžios užrašyti nematerialių formulių pavidalu).
Naivu manyti, neva dėl Adomo nuodėmės D-vas būtų perkūręs visą kūriniją kitokiu principu. Štai todėl aš drįstu suvokti Pirmąją Nuodėmę kaip Adomo (žmogaus) gyvulišką reakciją į dialektinį kūrybos principą, kuomet jis (Adomas) yra pašauktas reaguoti ne gyvuliškai, bet D-važmogiškai (kristiškai), atsiremdamas ne į savo gyvulišką interesą, bet į meilę artimui. Būtent tam, kad jis sureaguotų, ir reikalingas gėrio ir blogio pažinimo medis, kuris išbando Adomą (su Jieva). Būtent dėl gyvuliško pasirinkimo Adomas negali tikėtis Dangaus Karalystės, o tam, gad jis vis dėlto ją (savo PAŠAUKIMĄ) paiektų, reikalingas Išganytojas.
Todėl aš drįstu neprisisegti prie pažodinės nupuolimo sode traktuotės ir man nupuolimo istorija tarsi pasikartojanti kaip Pirmoji kiekvieno vaiko (Adomo) nuodėmė susidūrus su pažinimo medžiu (lietuviškai Pirmoji, tačiau ne visai Original sin ar Первородный грех), nes drįstu tikėti taip, kad tai nepažeidžia katechetinių pamatų: sukūrimas-nupuolimas-Įsikūnijimas-Atpirkimas, be kurių krikščionybė tėra tik nesuprasi dėl ko egzistuojanti apeigų ir tradicijų visuma su beprasmiškais apeliavimais į nesuprasi kokią (sentimentinę ar aukos) meilę. Kita vertus, dabartinė išdavikų “teologija”, pasigriebusi “mokslo” paviršius, jau kapituliuoja iki sąvokos D-vo, Kuris neva leidžia laisvę ne vien žmogui, bet ir materijai “būti natūraliai” (su vėžiais ir mirtimi), o kančios — tai neva kaina už gyvybės dovaną (nieko sau dovana, kai absoliuti dauguma žmonių kenčia vargą, badą ir ligas, bet komfortabiliai naudojasi ta dovana apskukrieji ir stipresnieji, lygiai kaip ir gyvūnijos pasaulyje).
Šitokia “moderni teologija” jau nebeturi savyje minėtos esmės sukūrimas-nupuolimas-Įsikūnijimas-Atpirkimas, o todėl nėra krikščioniška, kad ir kiek bekartotų Kristaus vardą bei beprasmiškai bandytų prisitemti citatų iš Evangelijos.
Dėl kito skruosto atsukimo, kaip vienintelio aktyvaus priešnuodžio stipriojo teisei, pasilieku prie savo. Adomui reikia šios pastangos, kuri viršija altruizmą, kad taptų altruistu. Vien priešingi judesiai vienodame lygmenyje niekad neišves į aukštesnę pakopą.
Taigi darkart: žmogus pašauktas kūrybiškai panaudoti konkurenciją Gėriui, o tai nė kiek neprieštarauja bendradarbiavimui, net priešingai, daro jį efektyvų.

Internautsui       2015-01-14 15:15

Pupuli, Mantuk, gal papasakosi, kiek tavo Kubilas numetė “bašlių” “Dviračiui”, A.Greitai, Žinių radijui ir tavo išugdytoms konjaunuoliškoms ultroms.
Jau pradedi įkyrėti, provokuodamas komentatorius šnekėti ne į temą.

VaidasVDS       2015-01-14 14:31

Internaute,
Kuomet Juozapas paprašė, aš ir baigiau. Tiesa, jis toliau su Letu kalbėjo apie tai, ką man draudė, o tu su Letu esate nemandagūs. Ateikite į kokį kitą straipsnį, aš turiu daug ką pasakyti šiais klausimais, bet ne čia, nes taip prašė vienas broliukas…

Internauts Letui P.       2015-01-14 13:50

pritariu, konkurencija vis dar iš gyvunijos pasaulio. Iš egocentrizmo, iš tapatinimosi su kūnu kyla konkurencija. Iš tapatinimosi su dvasia kyla tikroji meilė, ne išskirtinė. Jei religijos konkuruoja tarpusavyje, vadinasi jos taip pat skaldo, vadinasi, ir supriešina,  o tai jau tkrai nėra Dievo planas.

“Atsukt kitą ausį” tai tikrai nereiškialeist su tavim daryt ką nori. Tai tik reiškia,kad tikroji, neišskirtinė meilė nelaiko savyje skriaudų ir nekeršyja tam, kursi nėra iki tokios meilės užaugęs. “Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro”, buvo priešpaskutiniai Jėzaus žodžiai. Laikytis įsikibus skriaudų - tai užmiršti kas tu esi iš tikrųjų ir matyti save tik kaip kūną.

Jėzaus paskutiniai žodžiai ” Į Tavo rankas atiduodu savo sielą/dvasią” reiškia kad niekas Jo, o taip pat mūsų tikrojo, šventojo “AŠ” negali nei sužeisti, nei įžeisti, nes jame slypi Dievo galia ir amžinybė. Tik atleidimas atstato taiką ir ramybę, nuo susiskaldymo į fragmentus atstato į Vienį... Joks susiskaldymas iš esmės neegzistuoja, niekas negali atsiskirt nuo Dievo, toks manymas tėra tik mūsų prote, todėl tai ir laikoma ego iiuzija. Tai ir yra PIRMINĖ NUODĖMĖ. Nes per tapatinimąsi su kūnu, per ribotus kūno pojūčius, žmogus susikuria iliuzinį ego pasaulį. 
Vadinasi, niekam, kas tikra, negali kilti grėsmė, o kas netikra - klaida, nuodėmė, mirtis, REALIAI neegzistuoja. Štai čia ir slypi Dievo ramybė. Nėra jokio kito pakaitalo. Tereikia paruošti kelią šiai ramybei ir ji ateis. Pyktyjenėra ramybės. Respekt.

Archangelas Gabrielius > Letui Palmaičiui        2015-01-14 13:06

“Todėl zuikis bėga nuo vilko kiek kojos neša, o jei paseno, nenubėga, pamaitina vilką. Vilkai tad reikalingi, kad nebūtų nesveikų zuikių. O nesveiki zuikiai reikalingi, kad neišdvėstų vilkai.”

Tikra tiesą sako Letas. Kiaulės dalia kur kas gersenė nei žmogaus. Ji auga laiminga, viskuo aprūpinta, o kai ateina laikas, atsiduria žmogaus lėkštėje.
O žmogus vargsta, vargsta, aukojasi dėl ekonomikos ir koks jo gyvenimo rezultatas? Atėjus laikui jo kūnas tetinka tik kirminams pamaitinti. smile)

Archangelas Gabrielius > Letui Palmaičiui        2015-01-14 12:56

“Taigi iš nežinia kieno parašytos knygelės Pats skelbi visiems skaitytojams Paties net nepatikrintą dalyką tarytum tikrąją tiesą. Jei taip, ko verti panašūs Paties atradimai kitose srityse?”

Atsuk kitą ausį mielas Letai, aš tau į ją pašnibždėsiu, kad niekas nepatikrino , kad būtent aš pašnabždėjau Koraną didžiajam pranašui. smile

Pasiūlymas dėl vaikų darželių       2015-01-14 11:03

Kaip skelbia statistika, vieno vaiko išlaikymui darželyje išleidžiama apie 6,5 tūkst. litais.80% šios sumos dengia savivaldybė ir valstybė. Tai būkit malonūs,ponai valdžiūnai, atiduokit tėvams, negavusiems vietos daržely, tas lėšas. Bus nors pusinė parama, o ne nulis kaip dabar.

Komentatorių patogumui       2015-01-14 10:40

Pati glausčiausia - tezinė programos santrauka, kad būtų patogu komentatoriui matyti bendriausią panoramą, net neskaitant visos programos.

PERŽENKIM RUBIKONĄ!

PILIEČIAI TIESIOGIAI DALYVAUS MIESTO VALDYME

Visi svarbūs miesto sprendimai bus priimami po privalomųjų konsultacijų, gyventojų apklausų arba referendumų, o seniūnai skiriami tik vietos žmonėms pritarus jų pateiktoms programoms. Bus sudarytos sąlygas sužlugdytai Vilniaus žiniasklaidai – būtinam miestiečių forumui – atsikurti.

VIEŠIEJI FINANSAI BUS VALDOMI SKAIDRIAI

Vilniečiai bus įtraukti į Vilniaus biudžeto formavimą ir jo priežiūrą – kiekvienas portale galės matyti, kaip tvarkomi miesto finansai, investiciniai projektai bus rengiami su miesto bendruomenėmis, naudojant kaštų ir naudos analizę, o milžinišką Vilniaus skolą skaidriai valdys ekspertų taryba.

ATPIGS KOMUNALINĖS PASLAUGOS

Nepratęsus sutartis su bendrove „Dalkia“ bus panaikinta privati monopolija. Miesto ūkį tvarkys ne daug uždarų akcinių bendrovių, o savivaldybės valdoma viešoji įstaiga – ji teiks būtiniausias paslaugas siekdama ne pelno, bet miestiečių gerovės. Pertvarkius komunalinio ūkio valdymą, vien šiluma vilniečiams atpigs ketvirtadaliu.

SUMAŽĖS TAKOSKYRA TARP SĖKMĖS IR SKURDO LIETUVOS

Bus imtasi taiklios socialinės politikos – pasirūpinta už absoliučios skurdo ribos atsidūrusiais vilniečiais, skurstančių šeimų vaikams užtikrintas lygus gyvenimo startas (ikimokyklinis ir papildomas ugdymas), įgyvendinama veiksminga socialinė reabilitacija ir darbinė integracija.

VILNIAUS VAIKAI IR JAUNIMAS GAUS GERĄ IŠSILAVINIMĄ

Miesto švietimo tinklas bus sutvarkytas taip, kad neliktų tuščių erdvių mokyklose ir eilių darželiuose. Pasitelkus universitetus, akademijas, kultūros įstaigas bus teikiamos papildomo ugdymo programos, kad sostinės vaikai ir jaunimas įgytų kuo visapusiškesnį išsilavinimą, augtų Vilniaus piliečiais ir patriotais.

KURIAMAS DARNUS IR ŽALIAS MIESTAS

Tariantis su vilniečiais bus parengtas Vilniaus ilgalaikės plėtros planas. Tolesnė sostinės raida bus grindžiama pagarba gyvajai gamtai, kultūros paveldui, aukšta visų miestiečių gyvenimo kokybe.

Liepa-Lietuvos Sąrašo programai       2015-01-14 7:43

Iš dabar viešai publikuojamų partijų rinkiminių programų Lietuvos Sąrašo skelbiamos nuostatos kol kas geriausios, nes labiausiai atliepia žmonių lūkesčius. //Jei būčiau vilnietė, rinkčiausi būtent šią komandą, kviečiančią pagaliau peržengti tą neviltį varantį Rubikoną. Vilnius truputėlį priklauso ir man, nes jis yra mano Tėvynės sostinė. Todėl jaučiu pareigą prisidėti prie šioje erdvėje kilusių programinių svarstymų.//
Bendruomenių veikloje matau didžiausią jėgą ir iki šiol neišnaudotas galimybes. //Per dvidešimt penkerius metus tikrųjų bendruomenių,besivienyjančių gyvenamosios vietos principu, mūsų šalyje neatsirado. Kodėl? Todėl, kad valdžiai labai naudinga turėti “dezorganizuotų” piliečių masę,iš kurios galima lipdyti ką tik nori. Ketverius metus rinkėjai būna “runkeliais”,ir tik rinkiminių kampanijų metu pavirsta “mielais žmonėmis”. //Na, kam,sakykit, reikalingos stiprios gyventojų bendruomenės Šeškinės, Baltupių, Viršuliškių, Karoliniškių ir kituose Vilniaus rajonuose? Juk susibūrusiems gyventojams gali nusibosti daryti aplinkos tvarkymo talkas, dalyvauti iš viršaus nuleidžiamose projektuose žaidžiant “saugią kaimynystę”,skiepyjant šunų savininkams “švaraus elgesio” kultūrą ar būti statistais rytmetinių mankštų užsiėmimuose. Kas bus, jei veiklios bendruomenės sumąstys atsisakyti nekokybiškų komunalininkų paslaugų, jei atsikirs vamzdžius nuo plėšikaujančių šilumininkų, jei pareikalaus finansinių atsakaitų, apie surinktų mokesčių panaudojimą ir t.t.? Dabartinė valdžia tokių “baisių dalykų” niekada neleis.//
Iškart nepastebėjau, bet Lietuvos Sąrašo programa sudėliota tarsi pagal eilėraščio žiedinę kompoziciją,- programos pradžioje ir pabaigoje akcentuojama TIKROSIOS BENDRUOMENĖS svarba.Darnoje gyvensime tik tada, jei visi kartu kursime SAVO MIESTĄ, jei būsime solidarūs,jei būsime socialiai jautrūs ir rūpestingi vieni kitiems.// Stiprių , veiklių žmonių sambūriai yra pajėgūs spręsti daugelį poblemų: nuo ūkinių, socialinių, ekologinių iki miesto plėtros, investicinių, finansinių klausimų.//

Livija       2015-01-14 7:30

Yra dar viena didelė skaudi problema- vaikų darželiai. Registracijos ir eilės formavimo skaidrumas, maisto tiekimo problemos, tiekiamo maisto kokybė ir kainos. Maisto tiekimas atiduodamas į Zuoko draugelių rankas, o tie varo biznį vaikų sąskaita tiekdami nekokybiškus produktus už kosmines kainas. Ta pati problema ir mokyklose. Metas tam padaryti galą. Gal Lietuvos Sąrašo žmonės turi idėjų kaip?

Al.       2015-01-14 2:13

Programa turėtų būti kuo trumpesnė, bet ir kuo konkretesnė. Neturi nusismulkinti iki pervažų perprojektavimo. Svarbiausia - atskleisti principus ir jų įgyvendinimo būdus. Bet dar svarbiau - surasti tinkamus žmones. Tam neužtenka juos tiesiog surašyti į sąrašą. Reikia perleisti juos per viešų debatų krumpliaračius. Ir jei ir po jų žmonėms atrodys, kad Maldeikienė ir Puteikis žmonėms tinka - palikti juos sąraše. Jei Sąrašas ketina griauti ,,sistemą”, tai akivaizdu, kad ,,sistema” to jokiu būdu negalės leisti. Kaip ji tai padaro, matėm Čilinsko ir Venskienės bandymuose. Taigi, kaip ketinate tai atlaikyti? Mano nuomone, tam reikalingas, savaiminis ar suplanuotas, spontaniškumas ir intensyvumas. Tam reikalinga kietas, išmintingas vadovavimas ir pakankamai plati terpė. Jei to nebus, bus kaip su referendumu dėl žemės. Ar į rinkimus einama tik tam,  dalyvautum ?

Letas Palmaitis internautui       2015-01-13 23:21

Ačiū už atsakymą. Taigi iš nežinia kieno parašytos knygelės Pats skelbi visiems skaitytojams Paties net nepatikrintą dalyką tarytum tikrąją tiesą. Jei taip, ko verti panašūs Paties atradimai kitose srityse?
Chadidža - žinomiausia moteris islame, pirmoji musulmonė. Jos arabiška kilmė nei tikriems musulmonams, nei rimtiems islamo kritikams niekad nekėlė abejonių. Kiekvienas be vargo tuo įsitikins pasirausęs tiek neutraliuose vakarietiškuose resursuose (kurie nėra jokia islamo propaganda), tiek gausiuose islamo resursuose, kuriuose dėstoma Chadidžos kilmė. O kad giminėje galėjo būti praktikuojamas judaizmas, tai nieko nepasako apie etninę Chadidžos kilmę.
Kas dėl judaizmo paplitimo Arabijoje iki islamo, skaitykite kad ir čia: ru.wikipedia.org/wiki/Абу_Кариб_Асад

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.