Demokratija ir valdymas, Partijos

Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 6 d. 21:42

96     

    

Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

Birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvykusio renginio „Lietuva rinkimų išvakarėse: ar nušvis sąjūdinės vilties spindulys?“ metu visuomeninio sambūrio Vilniaus forumas iniciatoriai paskelbė nuostatas dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. Kviečiame su jomis susipažinti.

Paulius Stonis. Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų: kontekstas ir perspektyva

Šiandien pristatomą Vilnius Forumo poziciją dėl Seimo rinkimų reiktų pasistengti priimti visų pirma ne tik kaip Lietuvos politinės sistemos ir jos ydų kritiką, bet ir kaip tam tikrą pasiūlymą eiti keliu, kuriuo po Nepriklausomybės atkūrimo praktiškai dar nebuvo eita.

Šio siūlymo aktualumu nesunku įsitikinti, vertinant jį iki šiol Lietuvoje dominuojančios valdžios ir piliečių santykio kontekste. Šį santykį galima apibendrinti paprastu, gal kiek ironišku, bet ganėtinai taikliu posakiu, kad Lietuva yra demokratiška ir nepriklausoma tik ta prasme, kad čia niekas nepriklauso nuo jos piliečių.

Su tokiu teiginiu dažnai skubama karštligiškai ginčytis, argumentuojant tuo, kad šiandien turime Konstitucijoje įtvirtintą atstovaujamosios demokratijos sistemą, tad priklausančia politine teise eiti į valdžią ir keisti šalies kryptį gali lengvai pasinaudoti kiekvienas. Tačiau tai pasakius, pamirštama ar netgi sumaniai nutylima elementari tiesa, kad demokratinės santvarkos deklaravimas toli gražu nereiškia, kad ta santvarka demokratiška turinio prasme. Deklaravimas, kad gyveni demokratinėje šalyje yra formali, bet toli gražu nepakankama sąlyga brandžios politinės demokratijos egzistavimui. Tai liudija ir mūsų pačių istorinė patirtis. Paradoksalu, tačiau sudėtingos ir biurokratizuotos demokratinės procedūros gali tarnauti kaip puiki uždanga, slepianti milžinišką pačios demokratijos stygių.

Kiek save galime vadinti modernia demokratine valstybe, kurioje piliečių nuomonė yra reikšminga ir kurioje jie turėtų galią kažką pakeisti, nesunku įsivertinti. Tereikia savęs paklausti, kodėl šiandien, egzistuojant masiškam nepasitikėjimui teismais, partijomis, Vyriausybe bei Seimu, mūsų valstybėje iki šiol neįvyko jokie reikšmingi pokyčiai, apart tų, kuriuos būtų galima vadinti tautos išsivaikščiojimu ir tendencingu nykimu. Tenka pripažinti, kad kol kas nei vieni rinkimai jokių reikšmingų pokyčių neatnešė. O ir tų pokyčių tikėtis jau beveik visi pavargo.

Už nepateisintas viltis, neišpildytus rinkiminius pažadus, rinkėjai partijas bando nubausti rinkimų metu. Tiesą sakant, tai yra vienintelė galimybė jiems tai padaryti. Tačiau, kaip rodo patirtis, visada nesėkmingai. Nusivylus vienais, čia pat skubama balsuoti už kitus, kaip ir nieko geriau nesiūlančius, bet dar valdžios neragavusius, vadinasi - „nesusitepusius“. Kiti rinkėjai renkasi dar kitą kelią – balsuoja už tuos, kurie, jų manymu, „mažiau vagia“. Tačiau kokiu būdu ir kokiais kriterijais tas tariamas „mažesnis vogimas“ bus patikrintas ar kontroliuojamas – lieka visiškai neaišku.

Susidaro itin keista padėtis ir valstybė atsiduria uždurtame rate. Po rinkimų jokių reikšmingų pokyčių piliečiai nebesitiki, todėl jei eina balsuoti (o didžioji dalis, visgi, to nebedaro), tai balsuoja vadovaudamiesi savotiška vartotojiška logika. Balsas atiduodamas už tuos, kurie gražiau, įtaigiau ir kaip galima detaliau pristatys valstybės ekonomikos kėlimo planą. Tuo tarpu didžioji dalis kandidatų ir partijų rinkėjus ir apskirtai – aktyvius piliečius – mato tik kaip „žmogiškuosius išteklius“, kurių gausus palaikymas nuoširdžiai reikalingas tik tas kelias dienas prie balsadėžių. Toks formalistinis požiūris reiškia, kad balsuojantys piliečiai toli gražu nėra laikomi lygiaverčiais ir lygiateisiais partneriais, palaikančiais ir kartu padedančiais spręsti svarbiausius valstybei klausimus. Ilgainiui supriešintiems, nepasitikintiems ir susvetimėjusiems piliečiams rinkimai tapo rutinine proga, atiduodant balsą paliudyti, kad jokio rimto pokyčio nebesitikima.

Tokiu keliu ėjome tuos porą dešimtmečių ir, panašu, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog artėjantys rinkimai bus kažkokie kitokie. Netgi pastarieji korupcijos ir kyšininkavimo skandalai tokio keisto valstybės, partijų ir piliečių santykio nepakeis. Na, o tokią situaciją pateisinantys teiginiai, jog neva esme jauna demokratija ir „kažkada bus geriau“ mūsų politinio brandumo ir realių pokyčių siekį nukelia į neapibrėžtą ateitį. Todėl šiandien būtinas kitas kelias.

Vilniaus Forumo pozicija dėl artėjančių Seimo rinkimų ir yra siūlymas Lietuvos piliečiams bandyti eiti kitokiu keliu. Pozicijoje aiškiai ir nedviprasmiškai teigiama, kad artėjantys Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų, jeigu juose ir toliau dalyvaus ne politiškai sąmoningas ir aktyvus šalies pilietis, bet pasyvus rinkimų spektaklio stebėtojas. Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius. Taip pat Vilniaus forumas neatmeta galimybės, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei. Tvirtinama, kad jeigu tokie kandidatai pasirodytų gebantys suvokti, kad esmines permainas Lietuvoje galima įgyvendinti ne atskirų partijų ar juo labiau pavienių politikų pastangomis, o tik sutelkus kolektyvinę piliečių poveikio valdžiai valią, tokia nuostata galėtų tapti dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jais prielaida.

Atsižvelgiant į aptartą Lietuvos rinkimų kontekstą, toks siūlymas, atrodo logiškas, perspektyvus ir prasmingas vien jau todėl, kad juo bandoma sulaužyti iki šiol galiojusią minėtą abipusę vartotojišką logiką, kuria rinkimų metu vadovaujasi tiek partijos, žvelgdamos į savo rinkėjus, tiek rinkėjai, atiduodami balsus už gražesnį pažadą. Ta vartotojiška logika įveikiama Vilnius Forumo suformuotomis ir pateiktomis konkrečiomis pirminėmis nuostatomis, kuriomis vadovaujantis būtų galima spręsti svarbiausias valstybės problemas. Šios nuostatos nėra, kaip dažnai būna partijų programose, itin detaliai aprašyti, tačiau čia pat po rinkimų greitai pamirštami ekonomine ar vadybine logika grįsti pasiūlymai. Tokie jie ir neturi būti.

Pateiktos nuostatos turi būti aktualios ne tik partijoms, bet ir balsuoti besiruošiantiems piliečiams. Dar daugiau – pozicijos pabaigoje Vilniaus Forumo iniciatoriai užsimena, kad artėjant rinkimams bus paruoštas ir plačiai paskleistas Rinkėjo vadovas, kuris galės praversti kiekvienam piliečiui, vertinant kandidatus ir partijas. Rinkėjo vadovo tikslas – didinti rinkimuose dalyvaujančių piliečių politinį sąmoningumą ir skatinti jų aktyvumą.

Galiausiai, ši Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų turi būti priimta kaip aiškus kvietimas visiems Lietuvos žmonėms pamažu telktis ir ilgainiui tapti daug ką pakeisti gebančia viršpartine pilietine jėga, kurią vienytų bent jau sutarimas dėl Vilniaus Forumo įvardintų nuostatų. Tuo pačiu tai yra ir kvietimas tapti laisvu savo valstybės piliečiu ir piliečio sąvokai pradėti teikti visiškai naują turinį. Tokį, kokį įkvėpė Sąjūdis, ir koks paradoksaliai egzistavo netgi dar nepaskelbtos Lietuvos Nepriklausomybės išvakarėse.

Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

1988–1991 m. Lietuvos Sąjūdžio pakelta į kovą už savo laisvę, Tauta buvo vėl trumpai tapusi savo istorijos kūrėja. Šiai kovai susitelkę piliečiai buvo įgiję galią daryti realų poveikį valdžios spendimams. Vienu iš svarbiausių atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respulikos bruožų turėjo būti politiškai brandi daugiapartinė demokratija bei ją praktiškai leidžiantys įgyvendinti laisvi, sąžiningi ir konkurenciniai rinkimai.

Tačiau jau 1992 m. Seimo rinkimai parodė, kad tikra daugiapartinė politinė sistema Lietuvoje nesiformuoja, o rinkimai virsta fasadinės demokratijos spektakliais. Demokratijos ir laisvų daugiapartinių rinkimų prielaidos Lietuvoje buvo pakirstos jau pradiniu atkurtosios valstybės gyvavimo tarpsniu. Krinkantis ir iš dalies kryptingai griaunamas Sąjūdis 1991 m. liovėsi būti susitelkusi pilietinė ir politinė jėga, gebanti prižiūrėti valdžios atstovų veiksmus ir laiduoti tolesnę demokratijos plėtrą. Vykdant privatizavimą įvykęs masinis valstybės turto išgrobstymas užkirto kelią rastis socialiniam demokratinės politinės santvarkos pagrindui – gausiam ir įtakingam viduriniajam sluoksniui, o kartu ir interesų skirtumais bei realiomis ideologinėmis takoskyromis grindžiamai daugiapartinei sistemai.

Šalyje, kurios valdžia neatskaitinga piliečiams, iš principo negali būti ir valstybės bei piliečių interesus atstovaujančių ir ginančių partijų. Vadinamosios ,,sisteminės“ partijos iš tiesų yra dėl galios ir įtakos besivaržančios vienos – ,,valdžios“ – partijos frakcijos, kurios skiriasi tik įvairioms rinkėjų grupėms patraukti naudojamais pavadinimais. Nepaisant pavadinimų įvairovės ir deklaruojamų idėjinių skirtumų, šias frakcijas sieja ir daro ta pačia ,,valdžios“ partija jų realiai vykdoma vienoda vidaus ir užsienio politika. Jai būdingas abejingumas lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės reikalams bei išlikimui ir tarnavimas globalistinių politinių ir verslo struktūrų interesams. Ši politika neatitinka daugumos šalies piliečių lūkesčių ir interesų, nes tarnauja tik valdančiosios partinės nomenklatūros, aukštosios biurokratijos ir stambiojo verslo grupuočių interesams.

Vadinamosios ,,nesisteminės“ partijos yra sudėtinė ir organiška šios tariamai „daugiapartinės“ sistemos dalis.  Jos skiriasi nuo ,sisteminių“ partijų tik tuo, kad turi mažiau galios bei įtakos ir valdžiai pasiekti vartoja ,,opozicinę“ retoriką. Dalyvaudamos rinkimų spektakliuose jos aptarnauja esamą politinį režimą, nes kuria ir palaiko jam reikalingą demokratinio legitimumo įvaizdį. 

Artėjantys 2016 m. Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų. Tai lemia Lietuvoje įtvirtinta fasadinė demokratija ir ją aptarnaujanti nedemokratinė rinkimų sistema. Prigęsusios, bet vis dar gyvos sąjūdžio vilties spinduliu juos galima paversti tik tuo atveju, jeigu juose dalyvaus ne pasyvus rinkimų spektaklio stebėtojas, bet politiškai sąmoningas ir aktyvus šalies pilietis. Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius. Taip pat neatmestina galimybė, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei. Jeigu tokie kandidatai pasirodytų gebantys suvokti, kad esmines permainas Lietuvoje galima įgyvendinti ne atskirų partijų ar juo labiau pavienių politikų pastangomis, o tik sutelkus kolektyvinę piliečių poveikio valdžiai valią, tokia nuostata galėtų tapti dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jais prielaida.

Dialogas ir bendradarbiavimas įmanomas tik su tais Seimo rinkimų dalyviais, kurie ne tik viešai deklaruos, bet ir įrodys esą pasiryžę savo politinėje veikloje praktiškai vadovautis šiomis principinėmis nuostatomis:

• Lietuvos valstybė egzistuoja lietuvių tautos apsisprendimo teise ir jos egzistavimą pateisinantis aukščiausias pagrindas yra tikslas laiduoti Tautos išlikimą ir laisvą kultūrinę bei politinę raišką jai nuo amžių priklausančioje žemėje;

• Lietuvos valstybės suverenias galias gali apibrėžti vienintelis jos suverenas – Tauta, kurios valią turi įkūnyti jokių išorės ir vidaus veiksnių nevaržoma piliečių teisė savo iniciatyva tiesiogiai spręsti svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus, o pirmiausia – remiantis laisvai pareikšta jų valia aiškiai apibrėžti Tautai priimtinas dabartinės valstybės suvereniteto ribas;

• Dvasinės, kultūrinės ir moralinės Lietuvos savasties pagrindas yra krikščioniškas Vakarų ir Europos civilizacinis tapatumas ir lietuvių tautos bei šalyje gyvuojančių tradicinių tautinių bendrijų šimtmečiais kuriama ir puoselėjama Lietuvos kultūros tradicija;

• Lietuvos Respublikos pilietybė turi būti suvokiama kaip asmens įsipareigojimas valstybei, o bet kokios formos įsipareigojimai užsienio šalims (įskaitant dvigubą pilietybę) leistini tik išimtiniais atvejais;

• Turi būti realiai įtvirtintas ir apsaugotas valstybinės lietuvių kalbos statusas ir aiškiai apibrėžtos jos viešojo vartojimo ribos; taip pat užtikrinta, kad viešieji užrašai ir visų tautybių Lietuvos piliečių vardai ir pavardės pasuose būtų rašomi bei viešosios paslaugos teikiamos tik valstybine lietuvių kalba; visi piliečiai turi laikyti vienodą lietuvių kalbos egzaminą;

•Valstybė privalo teisiškai ginti, saugoti ir praktiškai skatinti bei remti iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės kylančią prigimtinę šeimą ir kategoriškai nepritarti jokių alternatyvių šeimos formų pripažinimui ar teigiamų nuostatų apie kitokias šeimos sampratas formavimui; taip pat ji privalo gerbti tėvų konstitucinę teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus;

• Emigracija ir gimstamumo mažėjimas yra svarbiausios ilgalaikės Lietuvos problemos, todėl negali būti laikomos negrįžtamais procesais ir privalo būti sprendžiamos ekonominėmis ir požiūrį į šeimą keičiančiomis gimstamumo skatinimo priemonėmis;

• Imigracijos skatinimas nėra ir negali būti suvokiamas kaip priimtinas demografinės krizės ir jos nulemto darbo jėgos trūkumo sprendimas;
Būtina panaikinti regresinę mokesčių sistemą ir įgyvendinti mokesčių sistemos reformą, kad būtų laiduotas teisingas ir socialinę atskirtį mažinantis mokesčių naštos paskirstymas;

• Būtina kompleksinė savivaldos reforma, apimanti finansinių realios savivaldos pagrindų sukūrimą;

• Demokratinėje valstybėje turi būti pripažįstama istorinių atminčių įvairovė ir laiduojama akademinių istorijos tyrinėjimų laisvė, tačiau privalo egzistuoti nuosekli ir aiški valstybinė istorijos politika, reikalaujanti formuluoti ir švietimo priemonėmis perteikti valstybinį požiūrį svarbiausiais šalies istorijos klausimais, vadovaujantis principine nuostata, jog istorijos įvykiai ir jų dalyviai turi būti nuosekliai vertinami jų poveikio tautos išlikimui ir valstybės stiprinimui aspektu;

• Būtina stiprinti Lietuvos karinius pajėgumus, siekiant bent 100 000 nuolat įgūdžius atnaujinančių rezervo karių, kurie tarnautų visų pirma kaip galimo agresoriaus atgrasymo priemonė; taip pat užtikrinti efektyvių karinės mobilizacijos planų parengimą ir sąlygas jiems įgyvendinti;

•Būtina įgyvendinti Konstitucinio teismo reformą, grindžiamą nuostata, jog jis negali vykdyti pozityviosios teisėkūros funkcijų, o Lietuvos teisės aktų atitikimą Konstitucijai vertinti gali tik po to, kai visų lygių teismai, taikydami minėtąjį teisės aktą, nepajėgė tinkamai išspręsti konkrečios bylos;

• Nesugebėjimas įgyvendinti savalaikės liustracijos buvo lemtinga politinė klaida, tačiau ir šiandien yra tikslinga ir būtina išviešinti visą archyvinę medžiagą apie su okupaciniu režimu sovietinėse politinėse ir represinėse struktūrose kolaboravusius asmenis;

• Švietimo sistema turi būti reformuojama atmetant „į vaiką orientuoto ugdymo“ nuostatą ir remiantis ugdymo filosofija, kurios pagrindu turi tapti tautos kultūros ir ugdymo sąveika, o tikslu – žmogaus dorinio, tautinio ir politinio ugdymo stiprinimas, suteikiant rengiamiems profesionalams ne tik dalykinį, bet ir bendrąjį kultūrinį išsilavinimą;

• Aukštasis mokslas turi būti vienodai prieinamas visiems pagal sugebėjimus ir pasirengimą; vienodo prieinamumo principas turi galioti ir studijų metu – visi mokosi arba vien tik valstybės finansuojamose studijų vietose, arba visi moka vienodą studijų įmoką.

Paskelbus partijų rinkimines programas ir įvertinus jų turinį, rudenį bus parengtas ir visoje Lietuvoje dideliu tiražu išplatintas Rinkėjo vadovas, kuriame numatoma pateikti detalią partijų rinkiminių nuostatų analizę ir politinį vertinimą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

balaganovas Tarabildai       2016-06-8 21:02

Pirmai Tamstos pastraipai pritariu net ne mirktelėjęs.
Dėl antros beveik irgi. Idėjos įdomios ir svarstytinos iki išgryninimo.
Tam reikia pasėdėt, arbatos pagert, pakaušius pakrapštyt.
Greta kabo straipsnis “dėl neišsivaikčiojimo” deklaracijos.
Matėt koks bezdalų maišas pasirodė, kai adminas papildymą įkėle?
Aš su kongresais neskubėčiau. Susipjaus nespėję pradėti dirbti, arba narciziškai imituos veiklą.
Alternatyvios konstitucijos kūrimo iniciatyvai nereikalinga neaiški amorfinė savęs nesduvaldanti masė.
Geriau mažiau, bet geriau. Pirmoje stadijoje.
Kai būtų sukurtas bazinis juodraštis, tuomet galima leisti į viešumâ svarstymams ir pasiūlymų tobulinti paieškai.
Pradžią turi padaryti protingų vienminčių lygeverčių bendradarbių grupė.
Jeigu darba darysime kolūkio metodu, gaisis kolxozo rezultatas.
Kitas aspektas- rinkimų cirkas. Cirko fone prie kongreso prisiplaktų daug visokių puteikio tipo lūzerių , kurie siektų vien savo piaro naudos.
Gerų darbû fonas gali tapti trampynu mikliems suskiams.
Ir trečia- kontora bemat prifarširuotų kongersą taukuotais tipais.
Todėl, siūlyčiau dar kiek pagalvoti.
Bet prie pasiūlytos temos grįžti rimtai diskusijai verta.

kas       2016-06-8 20:51

galetu buti tuo zmogumi, kuris turetu daugelio pasitikejima, kviesti tautos susirinkima, nes Landsbergis prarado kredita, kazkada zadejes niekam neleisti diktuoti, pats tapo “diktatoriumi”.

Tarabilda       2016-06-8 19:40

Visos parašų rinkimo akcijos, peticijos, vieši laiškai, deklaracijos ir panašus veikimo būdas (laikas konstatuoti) nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų, kad sistema keistųsi. Su tom iliuzijom, reikia baigti, kaip ir įsivaizduoti, kad darai rimtą darbą Tėvynei rašydamas popierius ir adresuodamas juos į popieriaus perdirbimui skirtus stalčius Seime, Prezidentūroj ar dar bjauresnėse vietose.
Sistema užsiciklinusi, regis, ilgam.
Matau vieną taikų būdą, kaip iš to užburto rato ištrūkti. Reikia iki rinkimų sušaukti atstovaujamąją Lietuvos Konferenciją (Kongresą), kuri suformuluotų alternatyvą. Gal net naujos Konstitucijos projekto pavidalu. Kongresas, kadangi būtų atstovaujamasis organas, galėtų tapti gyva ir veiklia valdžios šaka, kuri kontroliuotų kitų valdžių veiklą.
Panašiai kaip sąjūdis, tik labai aiškiai sustruktūruotas su paskirstytom atsakomybėm, galėtų kalnus nuversti.

grenadieriusTaktikai 13:21       2016-06-8 18:10

Labai išmintingai dėstote. Racionaliai. Nematau kontrargumentų tokiai pozicijai. Nuo savęs pridėčiau jog tikrai verta pamėginti įstatyti valdžiai boikotinę klizmą, nes kita tokia proga pasitaikys labai negreitai.
Logika kužda, jog eiti rinkti vaigauckio grybų mes jau bandėme begalę kartų
ir nei karko nebuvo sėkmingai. Sveika nuovoka sako, jog vietoje daužymo kakta į betoną, gal tiesiog bent kartą padaryti kitaip. Jeigu rinkimai neįvyks, mums, piliečiams blogai nebus, o prispaudę valdžią galim jau kažkiek atsikovoti kas mums priklauso.
Jeigu vėl eisim rinkti grybų, tikrai bus kaip visada, bet tikėtina jog bus dar ir blogiau.
Gal kas nors svaigsta, kad pažalevęs skvernelis bus mesiju? Kad skvernelis nebus sisteminiu? Juokus mėgstat? Visą gyvenimą dirbo policininku ir ne sisteminis! Anekdotas. Žmonės, liaukitės grybauti vieną kartą.

VaidasVDS       2016-06-8 18:00

to 2016-06-8 8:44
Aš nesu joks pranašas, nei tikras, nei netikras.
Aš dažniausiai kalbu ne savo žodžiais, bet žodžiais iš, kaip aš manau ir gana daug tikrai protingų ir intelektualių žmonių mano (gaila, kad Lietuvoje tokių sutikau tik labai nedaug, o aktyvių beveik nei vieno), tikro Apreiškimo. Čia ne aš protingas, ar išmintingas. Čia Apreiškimas toks. Aš tik stengiuosi vykdyti tikrąją Dievo valią. Ir dėl to sau nieko neprašau, man nereikia nei valdžios (nei religinės, nei pasaulietinės), nei materialių atlygių, nei asmeninio pripažinimo, man asmeniškai nieko nereikia iš kitų žmonių, nes turiu darbą, šeimą ir kažkaip pragyvenu.
Kažkada prieš 20-30 metų susimasčiau - šitiek religijų, o Dievas tik vienas. Kaip būtų gerai, kad tie religininkai atsirinktų iš savųjų religijų, kas tikrai gali būti nuo Dievo, o kitką atmestų. Galvojau, kad tai būtų titaniškas darbas ir tą darbą galėtų atlikti tik labai didelė grupė pasišventusių ir protingų žmonių. Vėliau suvokiau, kad toks darbas ne žmogaus (žmonių) jėgoms. Prisimenu savo reakciją, kuomet internete perskaičiau apie kažkokią Urantijos Knygą - kas čia per nesąmonė - šovė pirma mintis. Na bet patikrinsiu, nusprendžiau. Tikrinau apie tris metus. Ir tada man žandikaulis iki žemės nukrito. Tai, apie ką svarsčiau prieš dešimt-dvidešimt metų, pasirodo, yra atlikta ir jau gana seniai. Per sekančius 8 metus nei karto tuo nesuabejojau, tik nusivyliau kai kuriais, net ir gana artimais žmonėmis, net ir kai kuriais tos Knygos skaitytojais. Ir suvokiau, kad tikros dvasinės tiesos beveik niekam šiame beveik bedvasiame pasaulyje nereikia. Juk ir jūs apie Urantijos Knygą, oficialiai išleistą dar 1955 metais (apreikštą 1935 metais), nieko negirdėjote iš pasaulinių masinio informavimo priemonių - tai, kas iš tiesų yra dvasinga, Mamonos ir pagoniškų idealų (nors ir įtvirtintų visose žinomose monoteistinėse religijose) garbintojams nėra reikalinga. Tad neverkite dėl dabartinių sunkumų...

Taktika strategijai       2016-06-8 16:06

Nereikia čia drąsuolių vaidinti ir agitaciją varyti. Kas jau toks būsi, kad galėtum kitą karti?

Strategija       2016-06-8 14:53

kultūringos šalys pakorė kolaborantus ir gerai bei sėkmingai gyvena

Taktika       2016-06-8 14:21

Grasinimas valdžiai rinkimų boikotu yra protingos ir susipratusios tautos reikalas. Grasinti visada. Žiūrėkit, jau dabar išsigando. Ponia jau viešai paprašė neboikotuoti.Baimės akys didelės. Galima šį bei tą laimėti, kai jie bijo. Po rinkimų jie bus drąsūs ir nepajudinami.
Todėl sakyti, kad boikotas - tuščias reikalas gali tik visiški nesusipratėliai. Net jei to boikoto pats asmeniškai nedarysi, vis viena geriau sakyti, kad boikotuosi. Tikrai geriau.

Bronius       2016-06-8 11:37

Tai nieko naujo. Eilinė pliurpalynė. Pasimėtymas skambiom frazėm.

zzz       2016-06-8 9:53

Vaidas VDS ir Pikasas rašo tiesą - rinkimų boikotas nieko neduos. Tie, kurie laido pašaipėles,agituoja neiti į rinkimus, gadinti biuletenius, netikiu, kad jie daro tai nuoširdžiai. Greičiausiai veikia sąmoningai, norėdami išlaikyti esamą padėtį Lietuvoje. Tik visiški kvailiai gali patikėti, kad rinkimai gali “neįvykti”, o dar kvailiau tikinti, kad jiems neįvykus, kažkaip galima bus padėtį pakeisti.

Vaidui VDS       2016-06-8 9:44

Vaidai, baik pamokslauti. Iš kur mums žinoti, kad pats esi pranašas tikras, o tavo žodžiai ne kreivi?

VaidasVDS       2016-06-8 9:07

Kodėl žmonės nuolat turi problemų?
Todėl, kad jie dar niekada negyveno kartu su Dievu.
Todėl, kad juos nuolat veda netikri pranašai.
Todėl, kad žmogiškos religijos vis dar išlieka archajiškos ir pagoniškos, apraizgytos visiškai beprasmiais ritualais, pasninkais, dauguma beprasmių maldų ar jų atkartojimu, žmogiškųjų, bet ne dieviškųjų išsigalvojimų ir paliepimų. Žmogus vis dar meldžia materialių turtų ir valdžios, o ne dvasinių dalykų.
Tai, kodėl jūs vis dar stebitės, kad yra taip blogai?
Kodėl jūs vis verkiate, kad tam tikru laiku įsigali vienoks ar kitoks blogis?
Ką jūs darote, dvasiškai, kad to nebūtų? Ogi nieko nedarote, nes dairotės į autoritetus, netikrus pranašus, o patys tingite galvoti savo galva…
Jūs esate akli ir negalite pastebėti, kad bet koks blogis anksčiau ar vėliau žlunga, net jei tai trunka ir amžių amžius.
Tačiau net ir žlugus kokiam nors blogiui jūs nesugebate pašalinti to blogio priežasčių ir vėl lipate ant to paties grėblio.
Kol žmonės nesieks dvasinės vienybės ne per kokias nors religijas, tačiau per patį Dievą Tėvą, tol šis pasaulis nesivienys ir nesitaikys. Ir jei išgirsite kokią nors bažnyčią, kokią nors religiją, kokį nors netikrą pranašą, skelbiančius, kad tik jie yra geriausi ir tikriausi, tai pirmiausiai bėkite nuo tokių netikrų pranašų.
O kol kas jums lemta gyventi su blogiu ir blogyje, nes jūs nesugebate pažinti Dievo…

pensininkas       2016-06-8 9:02

Matau, kad Forumas tai dabar esančios valdžios sistemos (rėžimo) sukurtas darinys, kad po 2016 Seimo rinkimų valdžios rėžimas nepasikeistų.

mokinkitės iš N.Sadūnaitės       2016-06-8 6:49

gailėjo Nijolė savo kankintojų kgbistų - meldėsi už juos, nes jie, nabagėliai, gyveno be artimo ir Dievo meilės smile

taip ir į tuos nabagėlius politikus bai valdžiažmogius, ypač į teisėsauginius - kgbistėlius ir mums visiems reikia žiūrėti - gailėtis nabagėlių, nesvarbu, kad jie mano esą turtingi, protingi, galingi smile

Letui       2016-06-8 6:46

Trumpai drūtai, bet taikliai.
Dėkui.

Letas Palamitis       2016-06-8 2:53

Turi turi turi
turėjo ir turės.

Julius Puras       2016-06-8 0:46

Tema apie tai kad Vilniaus forumas ketina pradėti vertinti politikus ir jų programas. Tai ką reikėjo jau pradėti daryti prieš 26metus. Geriau vėliau negu kad niekad.

Purui       2016-06-7 23:01

A kokia tema, primink.

Julius Puras       2016-06-7 22:34

Kur jūs motyvacijos elfai čia sėdėti? I tema nekalbate, irzlus, visiški negatyvai.

> Pikasas 2016-06-7 9:43       2016-06-7 22:25

Netikiu, kad nesupratote Vilniaus Forumo nuostatose esmės. Kas nori, nuostatų esmę tikrai nesunkiai pastebi. O esmė ta, kad partijas ir jų kandidatus į Seimą reikia vertinti visų pirma pagal jų požiūrį į Lietuvos Nepriklausomybės ir valstybingumo bei lietuviškos kultūros išsaugojimą. Rašydamas, jog Vilniaus Forumo pozicijose “jaučiamas netgi piktdžiugiškas pasitenkinimas, kad Lietuvoje daug kuo nepasitikima. Netgi prasišviečia siekis, kad nepasitikima būtų dar daugiau. Tai vestų į dar didesnį politinį nihilizmą ir orentacijos (mano klausimas: kosmopolitinės?) praradimą”, išreiškiate grynai antitautišką (landsbergišką) laikyseną, diegiančią nepasitikėjimą Vilniaus Forumu - atseit, forumiečiai siekia sukelti politinį chaosą ir valdžios negalią Lietuvoje, kad neva ateitų “gelbėtojai iš Maskvos” (“pamirštant”, kad Lietuva yra NATO narė?).

Eglė       2016-06-7 20:44

Miesto įžiebta 201 mln į betoną ir asfaltą, bet kaip buvo tamsus kaimas, taip ir liko. Kas kad stiklainių šimtai pristatyta, mokykla tik viena. Kokie prioritetai, toks ir gyvenimas. Rinkimų svajos yra ne tikslai. Tikslų ne svaičiojimais siekiama. Tad arba tas forumas neturi tikslų, arba turi bet nesiruošia siekti.

juza       2016-06-7 20:30

Sprendžiant iš komentarų,lietuviai yra labai stiprūs kritikai;deja-pasiūlyti ką nors racionalaus jiems per sunku.
Todėl manau,kad jei dauguma nepalaikys VF,tai po rinkimų turėsim blogiausią variantą-NIEKAS NEPASIKEIS.

Tarabildos elfas Purienai       2016-06-7 20:30

Tai tamsta ir daryk nemokamai kokių nors 2000-čių personų analizę įvairiais skerspjūviais, dubliuok VSD tūkstančio etatinių darbą. Klausimas, ar viso šimtmečio užtektų tokiam svarbiam pasirengimo rinkimams darbui nuveikti. Aišku, jei VF neturi ką veikti, tegul tokiu prasmingu niekalu ir užsiima. Nekliudysim.

"Rodiklis"       2016-06-7 20:25

Na jeigu jau reikalą palaiko puras, matyt “rimtas” reikalas.
Forumui metas pradėti švęsti.

Panikovskis       2016-06-7 20:24

Siūlau visiems sapiensams kartu nueiti į ekskursiją kaliūzėn ir užsifraktuoti iš anksto patogesnius narus prie orlaidės, juos pasižymint savo ženklu, kad kai įmes, galėtum visiems įrodyti, kad tai tavo. Ateini į kamerą ir zekams sakai ant ano naro yra parašyta taip ir taip. Tai mano narai. Turėtų žagtelėti visi kameros “vierchai” patikrinę ir pamatę, kad ten iš tikro yra tavo užrašas.

purgenui       2016-06-7 20:22

Palaiko?!?!? Pabusk, vargdienėli.

Julius Puras       2016-06-7 20:12

Vėl tarabildos elfai nutolo nuo temos. Vėl pakartosiu kad palaikome forumo iniciatyva vertinti politikus ir jų programas. Manau kad tai vienintelis keles po 26 metų pradėti viską iš naujo.

sapiens       2016-06-7 20:09

Kol žmonės turi iliuzijų, tol juos lengva valdyti.

mekanikas Tarabildai       2016-06-7 19:49

Mūsų mekanizmai veikia gerai- ašaros byra kaip pupos, trykšta upeliais. Dar mokam inkšti, sriūbauti ir mekenti. Taip pat neblogai sekasi raityti kulnus į dublinus ir londonus. Todėl Vaidas teisus- reika eit ir rinkt.
O po rinkimų paleisim į darbą mekanizmus.

Tarabilda Vaidui VDS       2016-06-7 19:42

Vertingas tamstos komentaras, nes padarei skerspjūvį šeimos sąvokos klausimu. Pritariu. Bet kaip tu jiems, išrinktiems, uždrausi lįsti prie ekonomikos ir moralės klausimų? Nematau tokio mechanizmo, kaip.

grybaucoja       2016-06-7 19:37

Nu rudzeny cy vėl aisim tų grybų rinkc.

Jonui       2016-06-7 19:15

Šviesa tunelio gale yra matoma išleidžiant paskutinį atodūsį. Aktyviai balsuok ir tą švieselę pamatysi greičiau.

VaidasVDS       2016-06-7 18:43

Minusų dėliotojams
Atsargiai su savo sąmokslo teorijomis ir gana protingais šūkiais neprotingiems rinkėjams.
Vienintelis dalykas, ko dar šiandien neprarado Lietuva - tai šeimos institutas ir vis dar buvo įmanoma, kad būtų patikslinta Konstitucija dėl šeimos, kaip vyro ir moters sąjungos.
Bet po sekančių rinkimų galima prarasti ir tai.
Pažiūrėkite kitoje temoje, kaip už normalios šeimos (ne)išsaugojimą balsavo partijos. Socdemai ir liberalai beveik vienbalsiai balsavo už Sabatausko projektą. Kartu su Marija Aušrine balsavo ir tokie politikai, kaip Nakas, Vyt. Matulevičius, Balsys. Kitos gi partijos daugiausiai balsavo prieš arba susilaikė.
Tikra Dievo dovana buvo ta Masiulio istorija. Gerai, kad ir socdemų reitingai mažėja.
Lietuvai dabar būtų labai gerai neprileisti konservatorių prie ekonomikos valdymo, o socdemų ir liberalų prie moralės klausimų. Atsargiai reikia rinktis valstiečius ir visai nerinkti žaliųjų. O kaip matosi, tai ir kartais padoriai atrodantys politikai gali prikrėsti nenumatytų eibių...

Jonas       2016-06-7 18:18

VF -šviesos sppindulys tunelio galePritariame Juzai: „Tai,kad VF sudaro autoritetingi asmenys,politikos profesionalai, garantuoja analizės kokybę.Be to,esu tikras,kad tai žmonės,suinteresuoti padėti išrinkti valdžią,kuri tarnautų Lietuvos interesams.Todėl analizės ir rekomendacijų pateikimas yra realus ir tinkamas kelias,siekiant pasirinkti geriausią (iš prastų,deja)partijų“.

pasirinkimas       2016-06-7 16:26

didesnis ar mažesnis blogis?
mažas šūdo gabalas nėra saldainis, valgyti gal ir galima,nenumirsi.
bet nors ir nedaug šūdo atsikandus, burnoje lieka šūdo, o ne saldainio skonis

Julius Puras       2016-06-7 16:23

Sprendžiant kaip į tai reguoja elfų kontorėlė tai ta iniciatyva yra teisinga.

Gal užtektumui       2016-06-7 16:03

Tamstos partija jau buvo - Valinskininkai. Siekti Dekalogo laikytis turėtų visos partijos be išimties, bet žadėti, kad veiksi pagal 10 Dievo įsakymų yra kreivas pažadas ir dvigubas melas. Net švenčiausias žmogu, o tokių pas mumis nematyt, yra tik žmogus.

Gal užtektų trumpos programos,kurios turinį pradži       2016-06-7 15:34

sudarytų 10 Dievo įsakymų.Jei būtų tokia partija,kuri to nesivaržo ir drąsiai tai ne tik deklaruoja,bet bando laikytis,-už tokią partiją balsuočiau.

be asmens       2016-06-7 15:18

nebus vardiklio, o ka mes turim, nebent Urbsys? apie ji spiestis tiems kuriuos jis pasirinks? ivardinti nusikaltelius ir pazadeti jiems amnestija, jeigu nesikis daugiau i valstybes reikalus, irgi galetu suveikti, nes kas gi noretu sedeti.

Juza       2016-06-7 14:59

Manau,kad VF priimta taktika rinkimų atžvilgiu yra teisinga,nes geresnės niekas nepateikė.
Pasiūlymas boikotuoti rinkimus-nerealus,nes prie jo tikrai neprisidės sisteminių partijų nariai ir jiems prijaučiantys,o tokių yra nemažai.
Pasiūlymai balsuoti už vieną ar kitą partiją būna reklaminio pobūdžio,neobjektyvūs,ir rašomi asmenų,turinčių asmeninių interesų.
Pasiūlymas keisti rinkimų sistemą-utopinis.
Tikėtis,kad kažkokia nauja ar sena partija įvykdys perversmą ir staiga ims dirbti tautos,o ne savo,labui,yra nerealu.
Todėl protingiausia yra pasirinkti mažiausią blogybę-balsuoti už tokią partiją,kurios nuostatos,programa,nariai yra pranašesni už kitas partijas.
Čia ir gali padėti VF,kadangi vienam rinkėjui išanalizuoti visų partijų programas,atsižvelgti į buvusius darbus,susidaryti nuomonę apie partiečių kompetenciją ir atsparumą korupcijai yra sunku.
Tai,kad VF sudaro autoritetingi asmenys,politikos profesionalai, garantuoja analizės kokybę.Be to,esu tikras,kad tai žmonės,suinteresuoti padėti išrinkti valdžią,kuri tarnautų Lietuvos interesams.Todėl analizės ir rekomendacijų pateikimas yra realus ir tinkamas kelias,siekiant pasirinkti geriausią (iš prastų,deja)partijų.

Julius Puras       2016-06-7 14:32

Manau tai labai gera iniciatyva. Analizuoti politikus ir jų politine veikla tai to dar nebuvo per visa 26 metu istorija. Viskas suvesta sisteminėje žiniasklaidoje i fragmentinius marginaliniu moralistų neobjektyves įžvalgas.

EiSi       2016-06-7 14:10
Tarabilda       2016-06-7 13:00

Atsiprašau už klaidą. Turėtų būti ne “Auštrevičiškam konfederalizmui”, o globalistinei, centralizuotai ES valstybei. Lygiai kaip ir DK mes, jei dar esame valstybė, turėtume pradėti plačią diskusiją, kiek ir kokių suverenių galių galime deleguoti EK, ir ką už tai gauname.

Demokratijos puota       2016-06-7 12:44

Ir as ten busiu, alu midu gersiu. Per barzda varves, burnoj neturesiu.

sotūs rinkimai       2016-06-7 12:40

Kiekvienas dalyvis gaus po barankos skylę

Tarabilda Leilai Rachelei       2016-06-7 12:37

Varai liberalistinę propagandą, prisidenginėdamas progresu, XXI amžiaus mistiniu modernizmu. Klausimas yra esminis, kas yra modernios valstybės - Lietuvos kūrybos subjektas. Briuselis ar pati Lietuva? Istorinės paralėlės ir jų laisva interpretacija nėra tas pagrindas, ant kurio galima būtų kurti neginčijamą elgsenos modelį. Juoba, kad pasaulio istorinėje patirtyje nėra analogų tiems naujiems modeliams, kokius diegia ES. Biblinė patirtis, tiesa, yra, bet Briuseliui ji yra tik pasakėlės bobutėms, diedukams ir vaikams gąsdinti.
Jūs norite įteigti, kad moderniame XXI a. valstybė, turinti suverenias galias pati rinktis ir spręsti savo tapatybės ir valios veikti klausimus yra atgyvena. Jūsų pozicija labai artima Auštrevičišam konfederalizmui.
Nepagaunu, kodėl jums netinka idėja Lietuvai pačiai kurti tą modernią XXI a. valstybę, neperleidžiant niekam esminių suvereno teisių ir galių tai daryti.

dėžė       2016-06-7 12:36

Ką rinkti asilams pasakys televizorius

rot front       2016-06-7 12:30

Тягивуоя лиетувишка демократия бе русишко твайко

наперсточник Лохотрон Поликарпович       2016-06-7 12:26

Žaiskim pagal Mūsų taisykles

Шапказакидательство       2016-06-7 12:23

Rinkimų atmintinėmis negyvai užmėtysim režimą

rinkimų lopšinė       2016-06-7 12:22

kam saldainį
kam piliulę
kam tiesiog smagiai
į liūlį

lidlandija       2016-06-7 12:19

-Makaronų, makaronų, kam pigių makaronųūūūūū?!

Rįžtas       2016-06-7 12:14

Nebelipsim ant seno grėblio! Lipsim ant naujo.

Bus kaip nebus       2016-06-7 12:12

Dvaro kumečiai vietoje blogų tijūnų išsirinks gerus, švelnius ir pūkuotus.

lietuvys       2016-06-7 12:09

Viltis -mūsų motina!

kazokai rašė laišką sultonui       2016-06-7 12:08

forumas rašo atmintines cirko žiūrovams

Arnei       2016-06-7 12:06

pabos tamstai laukti…

Arnė       2016-06-7 12:03

dėkui Forumo dalyviams, kad rūpi beviltiška rinkėjo (ir valstybės) situacija. Lauksime veiksmų ir labai aiškios informacijos.

Leila-Rachele       2016-06-7 12:02

Perskaičiau. Nuoširdžiai gaila VF aktyvistų ir jais patikėjusių žmonių grupelės. VF nesuvokia XXI a. pr. politinių procesų esmės ir technikos Europoje ir ES; nesuvokia globalios politikos ideologinio poveikio mąsto politiniams užkampiams ir todėl negali adekvačiai projektuoti politinės situacijos Lietuvoje; dauguma jo deklaruotų siaurų nacionalistinių tikslų pasenę maždaug šimtmemčiu ir galėtų būti aktualūs tik XX a. pradžiai. VF deklaruojami tikslai ir praktikuojama veikimo taktika kažkuo primena beviltiškas Ketverių metų Seimo reformas ir T.Kosčiuškos sukilimo laikų (XVIII a. pab.) situaciją, kai save vadinantys patriotais ne tik, kad nepagelbėjo valstybei, bet labai sparčiai dargi priartino jos galą... . Tuo metu, kai pasaulio civilizacinis (polinis ir kultūrinis) avangardas prancūzai giljotinavo savo absoliutinį karalių, istorijoje beviltiškai pasiklydę lenkai-litvinai bandė vežimą statyti prieš arklį ir XIX a. priešaušryje kurti absoliutinę monarchiją. Toks nesusivokimas istorijoje baigėsi tragikomiškai: valstybės išnykimu ir priesaika Kotrynai II…  Ir tai natūralu bei dėsninga, nes bandymas pasukti istorijos ratą atgal visuomet tragiškas. Tą puikiai paliudija ir 1831 bei 1863 sukilimai…, kurie daugiausia pralaimėjo todėl, kad buvo orientuoti ne į istorinį progresą (modernios valstybės kūrybą), bet tik regresą – istorijoj paskendusios valstybės rekonstrukciją.

Reziumė: dabartinėmis sąlygomis VF veikla realiai Lietuvos politinei situacijai neturės jokio ženklesnio poveikio, apart to, kad, galbūt, dar kiek padidins Lietuvos valstybe nusivylusiųjų skaičių ir emigraciją. Taigi VF ir vėl nesuspėja su istorija.

Tarabilda       2016-06-7 11:59

Tiesiog jau matau, kaip bus. Prieš pat rinkimus didieji klanai (partijos) suvaidins rimtą “razborkę” ir įpainios į ją avinų visuomenę. Daugeliui juk maga sudalyvauti muštynėse, pasimojuoti kumščiais,  nesuvokiant, kad muštynės tik imitacija, o visi smūgiai į tuštumą arba vatinę iškamšą.

EiSi       2016-06-7 11:33

Nuo apačios pradėti reikia. Į žmones reikia eiti ir su jais šnekėtis. Reikia bandyti padėti sau ir šalia gyvenantiems žmonėms susigrąžinti bendruomeniškumo jausmą iš kurio anksčiau ar vėliau kyla bendra iniciatyva bendrai apgalvotiems bendriems veiksmams. Geri tokių iniciatyvų rezultai būtų puiki motyvacija ir jas darantiems ir dar abejojantiems. Turintys bendrą tikslą ir veikiantys kartu - didžiulė jėga. Kai apačioje tai bus suprasta, tik tada kažkas realiai pradės keisti.

To stebėjau       2016-06-7 11:24

Kai stebėtojo galvoje toks jomarkas, ko norėti iš rinkėjo?

Stebėjau       2016-06-7 11:16

Apie rinkiminę sistemą tylu. Dalyvavau stebėtoju ,apylinkėje kur visus pažinojau, tris kartus. Daugiau balsuoti ranka nekils,jei nebus vardinio balsavimo. Noriu matyti už ką balsavau ir po trijų mėn. Už svetimus agentus balsuojame ar už Dalią,Vytautą,Neringą,Povilą, kuriuos visi žino ?

reikalingasui       2016-06-7 11:07

Vėjus kalbi. kas tą tribūnolą inicijuos? Kas skelbs. Ir iš kur tokie pridurkai dygsta, kurie svaidosi frazėm, neturinčiom nieko bendro su realybe ir galimybėm tuos fantazmus įgyvendinti. Ar tik ne Puteikis būsi?

visi       2016-06-7 11:01

loškim teleloto!
visi laimėsim po milijoną.
jeigu visi lošim -visi ir gausim po puodą.
garantuotai.
šį kartą tikrai.

buratinas       2016-06-7 10:55

visi į rinkimus!

Prerzidentiniam       2016-06-7 10:48

Genialu. Kariami žmonės, pagaliau sužinos, kas jų korikai.

Pikasas       2016-06-7 10:43

Skelbiamos Vilniaus Forumo nuostatos pateikia dideli šūsnį gan deklaratyvių teiginių bei aiškinimų, kurių gausoje nelengva apčiuopti esmių esmę. Net kyla abejonė ar ji, ta esmė čia egzistuoja. Dar daugiau. Jaučiams netgi piktdžiugiškas pasitenkinimas, kad Lietuvoje daug kuo nepasitikima. Netgi prasišviečia siekis, kad nepasitikima būtų dar daugiau. Tai vestų į dar didesnį politinį nihilizmą ir orientacijos praradimą.

    Visuomenė turi tiek demokratijos, kiek ji pajėgia jos susikurti. Kai kūrybinis procesas visaip trukdomas visokių pseudoteorijų kūrėjų, rezultatas dažnai būna apverktinas.

  Patiko sekanti frazė, kurioje matau pozityvią prasmę: (cituoju) “...neatmestina galimybė, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei.”  Būtent tai ir būtų kelias teisingumo ir tiesos link. Visokie skatinimai neišsakyti savo nuomonės rinkimuose yra giliai klaidinantys. Kas, jei ne mes patys piliečiai - rinkėjai galime pasinaudoti savo sugebėjimu atsirinkti tas politines jėgas ir asmenis, kuriais labiausiai pasitikime. Tie, kurie iš viso rinkimuose nedalyvauja, praranda teisę vėlesnei kritikai, kad “ne tuos išrinkom”.
    Jei nepavyksta rasti pakankamai gabių ir sąžiningų mūsų atstovų, tai galime kaltinti patys save. Vadinasi, nesugebėjome ar nesuspėjome išsiaiškinti kandidatų galimybių ir jų patikimumo. Arba pernelyg pasikliovėme priešrinkimine propaganda, kuri dažnai būna gerokai klaidinanti. Neturime pamiršti, kad suformuota Seimo politinė dauguma lemia labai daug. Ji patvirtina Vyriausybės sudėtį, labiausiai įtakoja Seime priimamus įstatymus ar jų pataisas. Norim to ar nenorim, suprantam ar nesuprantam - būtent mums, piliečiams teks prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį. LR Konstitucijos nuostatos tikrai tam iš esmės netrukdo. Seimo 2016 metų rinkimai - gera proga parodyti savo atsakingumą.

prezidentinis valdymas yra gerai       2016-06-7 10:27

žinotų žmonės, ką konkrečiai reikia pakarti smile

Nuomonė.       2016-06-7 9:57

Neįvykus rinkimams būtų įvestas prezidentinis valdymas.

reikalingas       2016-06-7 9:51

tribunolas, o po to jau rinkimai

Nežiniux       2016-06-7 9:49

Kiek pagal R. įstatymą turi ateiti balsuoti, kad rinkimai į Seimą būtų užskaityti kaip įvykę. Turėkite galvoje, kad su rinkimais į Seimą jie dar paskelbs ir referendumą pilietybės ar kokiu kitu klausimu, kur dalyvauti reikės.
Nesėkmingas boikotas yra total košmar.

VaidasVDS       2016-06-7 9:46

Juozapai,
sakai reikia kovoti, kad rinkimai neįvyktų.
Bet juk reikia aiškiai pasakyti, kad tai beveik visiška utopija. Tam, kad jie neįvyktų reikia, kad daugiamandatinėje apygardoje į rinkimus ateitų mažiau nei 25 % visų rinkėjų. Per praeitus rinkimus į daugiamandatę apygardą atėjo beveik 53 % rinkėjų. Ir šiais metais į rinkimus eis panašus skaičius rinkėjų, gal kiek mažesnis. Be to nepatenkinti valdžia dažniausiai balsuoja kojomis, o valdžia pasirūpina, kad tokie dar ir išsiregistruotų. Praeiti rinkimai, referendumas dėl žemės parodė, kad kritinė protesto masė svyruoja nuo 100.000 iki 300.000 žmonių, o tai viso labo apie 10 % rinkėjų ir tai dalis jų ir taip nevaikšto į rinkimus arba balsuoja už kokias nors smulkias partijas.
Kaip valdžia kontroliuoja didžiąją žiniasklaidą puikiai parodė referendumas dėl žemės, o ir šiaip gyvenimas. Niekas ten tavęs ar į tave panašių neįsileis, o jei įsileis, tai marginalizuos ir krūva dėdžių rimtais ir kompetetingais veidais triuškins tave, neleisdami tau pasakyti baigiamųjų kalbų.
Tad šis forumo pasisakymas nei kažkoks per daug geras, nei per daug blogas. Eilinis pabėdavojimas.
Teks mums vis dėlto laukti, kol vakaruose įvyks kokie nors didesni sukrėtimai, gal tada ir pas mus kas nors keisis.
Viskas, ką galima pasiekti Lietuvoje, tai išrinkti bent kelis padorius žmones į tą Seimą. Būtų neblogai, jei padorūs žmonės sugebėtų nesusiskaldyti, o sugebėtų susivienyti ir pritraukti į savo tarpą bent po kelias paklydusias avis. Bet ir toks kelias atrodo utopinis, kuomet du lietuviai kuria tris partijas…

Warna       2016-06-7 9:40

Nu gal tikrai reiketu pabandyti nors karta neiti is vis? Tegul pasiunta su savo kandidatais ir popierinem programom.

ruta       2016-06-7 9:39

Dalyvauti rinkimuose , manau , reikia , BET isbraukti VISUS !

puiku, rusai, žydai ir komunistai nekalti       2016-06-7 8:04

ir laikas jau neliustruotus kgbistus-pedofilus paskelbti šventaisiais

Julius Puras       2016-06-7 3:17

Pradėti vertinti politikus ir jų darbus ir jų programas tai didelis ir labai pagirtinas darbas.

Pasiūlymas       2016-06-7 1:38

Liustracija, po to Kastracija, po to Reanimacija, po to Rebilitacija ir Reinkarnacija

Periskopas       2016-06-7 1:12

Matai, mūsų tarnybos yra tokios, jog sau po nosim liūlio nemato.
Vyrukai yra perdėm užimti veislinių ponų aptarnavimais. Na dar dalį garo antitarybinių nuomonių reiškėjus gaudydami išeikvoja. Visa kita yra tik darbų imitavimai.
Tikros tarnybos dirba tyliai. Darbus daro ir nešneka.
Šneka skūpiai tik kai darbai tikrai padaryti būna- šnipai ir diversantai išgaudyti, priešų kląstos ir užmačios guli išverstais viduriais ant stalo su įrodymų krūva pšalimais.
Tas mutniakas kurį pilsto ausrinosmarinos sūnaitėlis yra kažkoks šamarliakas. Kisielius.
Vienintelis vertas dėmesio faktas yra to ponaičio intensyvus piarinimas ir galimų jo stumdomų scenarijų intencijos.
Mus ruošia, plauna smegenis, koduoja.
Kam?
Kasdien matysis vis ryškiau.

Periskopui Žiūronas       2016-06-7 0:56

Be reikalo brokyji makaronus. Nors ir kokie gliaumuoti ir nuovartiniai (iš rus. otvraitieljnyj)jie būtų, suvokti iš ko jie padaryti ir kodėl tau brukami, labai verta. Gal primiršai, ko Leninas mokė - studijuoti ir permanyti priešo makaronus. Taigi - jis mus mokė perprasti jį patį.

Periskopas       2016-06-7 0:28

Nežiūrau sisteminių debiliavizijų. O nesisteminių nėr.
Viskas ką rodo per dėžę yra padaryta vienokiu ar kitokiu smegenų plovimo tikslu.
Koks skirtumas- ar tie makaronai “po flotski” ar spagečiai a la bolognese.
Makaronai ir afrikose tik makaronai.

raigaidy       2016-06-7 0:24

eik tūpt ant laktų, matrioškini pakalikėli.
nesėdėk prieš veidrodį rašydamas, tai ir nesivaidens visur pijokai.

Periskopui        2016-06-7 0:22

Sutirštinat. Pažiūrėkit laidą ir pamatysit, pagal kieno ir kokį, dar iki galo nesuvaidintą, scenarijų ji padaryta. Neuriu abejonių, kad laidai scenarijų rašė žvalgybos. Klausimas tik tox, kieno žvalgybos iš tikrųjų kuo prisidengusios?

Raigerdas       2016-06-7 0:19

Paskaičius kai kuriuos komentatorius kilo toks įdomus įspūdis apie tas rašančias personas, kurios labai panašios, lyg tai, vyktų Švonderio ir Šarikovo dialogas. Veiksmo vieta - Lietuva, laikas - iki 2016 m. Seimo rinkimų visa vasara.
Klausimux: Ei, ko miegi?
Žirnių košė: O ką?
Klausimux: Einam, ką nors sugriaunam?
Žirnių košė: O ką?
Klausimux: Nesvarbu ką. Paprasčiausiai ką nors…Nejaugi nėra ką griauti?
Žirnių košė: O ką?
Klausimux: Bet ką...Tu Putiną myli? Ko tyli? Tai myli ar nemyli?
Žirnių košė: Aš jo pinigus myliu…O ką?
Klausimux: Bl…, koks tu ne patriotas…
Žirnių košė: Ne patriotas, o ką? Kai matau pinigus, tada aš patriotas. O tu ką Putinui be pinigų dirbi? Iš idėjos? Tu idėjinis? Mačiau tokių idėjinių. Geriau neknisk man proto su savo Putinu. Turi pinigų ar neturi?
Klausimux: Bl… koks šakalas esi… Atiduodu savus…
Žirnių košė: Nuo to ir reikėjo pradėti. Darbas lieka darbu. Negerbi tu darbo liaudies. Ką reikia daryti? Seime langus išdaužyti?
Klausimux: Ne, internete. Štai čia po tuo straipsniu…
Žirnių košė: O bl… Kas čia per Vilniaus forumas? Ką jie čia bezda?
Klausimux: Nu matai…Užbombinam juos…
Žirnių košė: Galima… Tik pirma įkalt noriu, nes troškina…Alus baigėsi…Ar turi ko nors kietesnio?
Klausimux: Pirma komentarai, o paskiau gausi.
Žirnių košė: Gerai, du komentarai ir padarom…Bl… kaip yra tokių žmonių, kaip tu, kurie nesupranta, kad troškina…

O ar kada       2016-06-7 0:13

Pas mus buvo bandoma organizuotis boikotui?
Boikotuoti machimas kai norisi valgyti gana sudėtinga, ypač kai be machimų kitokių nėra.
Boikotuoti rinkimus yra lengviau nei lengva- tiesiog neini ir dar anei ničnieko neprarandi.
Pasipriešinimas nepajudinant nuo sofos šiknų!
Kuo blogai?
Na, chuntos režimui, va tiem gal ir blogai.
Nebesigautų pliaukšti apie brangiųlietuvosžmonių parodytą pasitikėjimą.
Špygą urodams, o ne pasitikėjimą!

periskopas       2016-06-7 0:07

Vyyyskas pagal planą Stre Koza.
Jeigu rezidentė Ožka/Koza pamatys jog rinkimų teikalas darosi bergždžias, be abejo, kaip sako tikrų saugumiečių sūnaitėlis bus vajna.
Tiksliau vienas Kailių lupimo akademijos absolventas padarys pasdlaugą kitai kailialupystės studijų kursiokei- suteiks brolišką pagalbą penkioms minutėms įvažiuodamas tanku į mūsų kopas.
To tikrai pakas sukelti isterijai “dabarjautaitikrairuuuuusaipuolaaaa!”.
Paskelbs karo padėtį ir nepatenkintus tarybų valdžia ištrūčins.
Toks scenarijus visada yra lubiankos zapasnyko NZ.

juza       2016-06-7 0:04

Ar prisimenate nors vieną respublikinės reikšmės boikotą,kuris padėjo pasiekti savo tikslą?

Žiūronas       2016-06-6 23:57

“Teisę žinoti” žiūronyjau. Tai Žpavilionis vėl šneka užuominom ir duoda suprasti, kad karas už mėnesio ar kelių savaičių. Jei tas tipelis žino, o jis gali ir žinoti patys žinot iš kur, tai jokie rinkimai ir neįvyks, norim mes to ar nenorim. Tą rinkimų dieną vis vien kažkaip bus. Negali taip būti, kad niekaip nebūtų, kaip sakė šaunusis kareivis Š.
Išvakarėse, matydami, kaip yra, ir nuspręsime, kur eiti. Galima gal tik bendrai sutarti, kad neisime, kur pasiūs.

Eis į Di Si, eis eis-        2016-06-6 23:55

liberastai, avinai, gaidžiai, raigaidžiai ir matrioškiniai padlaižiai

Lietuvos Poilsio Partija       2016-06-6 23:41

Lietuvos Poilsio Partija skelbia, kad į rinkimus neis.

Klausimux       2016-06-6 23:24

Ar gali piliečiai neiti į rinimus įteisinti valdžios?
Gali, prievartinės prievolės kaip prie stalino kol kas dar nėra.
Klausimux:
Ar gali piliečiai atvirai agituoti neiti balsuoti už valdžią?
Aišku, kad gali. Neseni įvykiai parodė jog tai net labai galima ir teisėta.
Pamenate, kaip valdžia nuo mayrioškos iki papūnėlio balkonėlyje oficialiai gvoltu ragino kad neitumėm balsuoti refetendume?
Vat ir mes galim raginti neiti balsuoti.
Dėsnis “vsio zakonno” , padirodo turi du galus.smile

Raigerdas       2016-06-6 23:07

Labai, labai, labai gerai atliktas Vilniaus forumo darbas. Puiki, tiesiog adatos tikslumu atlikta analizė. Labai svarus žodis ir objektyviai įvertinta “partijų” veikla, kurios iš tikrųjų jokiomis politinėmis tendencijomis nespinduliuoja. Yra paprastos savo egoistinius norus ištroškusios patenkinti grupelės, kurių vadai net nelabai supranta, kas vyksta toje Lietuvoje. Klaikiausia yra tai, kad jie net nenori girdėti, nenori matyti realiai egzistuojančių Lietuvoje problemų, nes jeigu jau pamatysi, tai reikia jas spręsti. O spręsti problemą, tai čia jau yra sunkus darbas, reikalaujantis ne tik norų, bet ir kompetencijos, doros ir toliaregiškumo. Bet pagrindinis Vilniaus forumo nuopelnas yra tame, kad jis aktyvuoja piliečius apginti Lietuvoje šeimą. Tai super svarbus ir super reikšmingas dalykas. Vilniaus forumas aiškiai pasako: šalin savo purvinas rankas nuo šeimos. Norit patenkinti savo seksualinius poreikius, tai prašau: dviejų vyrų sandoris, dviejų moterų sandoris ir t.t. Ir tegul krušasi kaip nori. Čia pilna laisvė. Tada ir šeimos prestižas pakils Lietuvoje, nes tada, turintiems priklausomybę nuo įvairaus “įdomaus” sekso, nereikės apsimesti, kad jie nori gyventi šeimoje. Jiems atsivers galimybė gyventi drauge su tokiais pat, kokie yra jie.
Labai, labai džiugūs Vilniaus forumo rezultatai. Šeima, kaip ten bebūtų, gimdo arba grubiai pasakius, pagamina mūsų valstybei išlikimo ir jos tęstinumo galimybę, mūsų kultūros pratęsimo galimybę, kas jau sudaro ir dalį žmonijos kultūros. Tai neįkainuojama vertybė. Tai mūsų vienybės pagrindinė dalis ir tai mūsų galios pagrindinė dalis. Puikiai pasakyta ir apie kariuomenę, emigraciją ir imigraciją. Labai, labai ačiū Vilniaus forumo dalyviams už šį kreipimąsį į rinkėjus ir į piliečius, kurie tapo Lietuvos politikams runkelių mase. Nors pas mus Lietuvos universitetuose ir nemoko J. Gebelso propagandos metodų, bet jie juos kažkokiu tai būdu vis gi sugebėjo įsisavinti. Todėl šviesus, aiškus Vilniaus forumo tekstas, manau, pabudins ne vieną tautietį naujai kovai už Lietuvos išlikimą.

Tulžys Petronėlis       2016-06-6 23:06

Punktai surašyti ant popieriaus kai kurie svarbūs ir teisingi, kai kurie labai svarstytini (pvz. pilietybės kl.). Tokių panašių popierių su visokiausiais reikalavimais, kaip andai - liustracijos yra patrankų šūviai į orą iš tuščių. Ką gali Forumo popieriai, nors ir patys teisingiausi jie būtų, parašyti kabinetuose protingų žmonių?  Ogi nieko. Galit muses mušti su tais popieriais savo kabinetuose. Va, koks jums atsakymas į jūsų miglas, kaip elgtis rinkimuose.

Citramon       2016-06-6 23:03

Pagaliau išmintingieji kurmiai išgimdė Receptą, brač!
Pusę metų nėšti svirduliavo nu ir va, pagaliau.
Pagaliau “leu leu leu”!
Šokimtrypkim ir dainuokim!
“Kas nešokinės tas ne”.
Joooooooooo….
Varlės šokinėjimas prieš dalgį.
Kam tiek mokytis ir tiek vargti, kad išgimdyti tokį šviką?
Net mano bobutės švogerio arklio vaikui aišku, jog tas didžiai giliamintiškas forumo kūrinėlis mūsų situacijoje yra ne ką naudingesnis, nei nabašnykui kmynų arbatos kompresas.
Kaip tiek protingų galvų nemato, kuo pradėjo rašyt ir kuo pabaigė?
O juk pradžia tikrai gera. Viskas išdėstuta kaip ir yra- dzemokracija yra fasadinė, santvarka butaforinė, o rinkimai yra tik cirkas asilėliams.
Su diagnoze tai viskas tvarkoj, surašyta teisingai, ale “receptas” tai tik kašpirovskių/čumakų ar kitokių šundaktarių vertas. Visiškas skystimas. Šaukšto nuoviras skiestas vandeniu. Visiška impotencija ir atitrūkimas nuo realybės.
Maironio čėsų romantinės fantazijos.
Girdi, eikit žmoneliai į rinkimus!
Nes, (gal) atsiras pavienių iš mėnulio nukritusių sąžinės grynuolių kuriuos (gal) bus verta rinkti ir (gal) tuomet Lietuvą ištiks Stebuklas- lygioj vietoj stosis piliečių valdžia kuri šventai ir klusniai vykdys rinkėjų valią.
Kurgi ne, aha,  tik batraiščius išsiprosysim ir taip pasidarys.
O Sistema stovės išsižiojusi ir plekšnos ausimis sau per veidą!
Nesipriešins ir netrukdys, tipo, ak, jūs laimėjot, ufff, pasiduodu…
Ikmit mane ir tvarkykit. Padarykit Mane visomis pozomis, nesipriešinsiu…
Vienu žodžiu, mielieji, laukti liko visai nedaug- rudenį išeisim, pamojuosim forumo Rinkėjo atmintinių lankstukais ir voila, Sistemai PSDc!
Klausimas- kiek diplomų ir mokslinių laipsnių regalijų reikia turėti, kad nusipezėti iki tokio antrarūšio briedo?
O juk ir arkliui aišku kur šiandien gali būti mūsų jėga ir kur yra Sistemos achilo kulnas- rinkimų cirko žlugimas!
Ketvirtį amžiaus nebuvo progos paimti šunsnukius už pautų, o kai likimas tokį šansa pamėtėjo, išmintingieji kurmiai siūlo trydą gydyti triedalais.
Tipo, vartokim srutas tvarkingai, pagal visuotinai nustatytas normas ir netrukus Tėvynė pasveiks. Svarbiausia, kad skystis bus sufasuotas į kitokį butelaitį ir prie šono bus priklijuota Atmintinė.
Išmintingųjų pinokių Atmintinė buratinams apie tai, kai gretai tapti laimingais Karabaso šalyje.
Trumpai drūtai. Siaurai.
“Greituoju būdu”. Nors dar Benderis buvo visiem išaiškinęs, kas tik “greitai veisiasi”.
Negi nesimato, dėl ko šiandien yra peršikęs ir paniškai dreba režimas?
Sistema bijo jog žmonės baigia praregėti ir gali nebeateiti į cirką!
Nebus “rinkimų” , nebus ir “brangiųlietuvosžmonių liaudie” Mandato valdyti.
Nėr rinkimų- ner mandatų.
Nėr mandatų, nėra legitimumo, nebelieka režimo tąsos.
Po antrû, trečių neįvykusių rinkimų, JIE, galingieji atšliaužtų ant kelių.
Ir tuomet jau mes padakytume ko norime.
Liepiamąja nuosaka.
Kaip ir dera Suvetenui kalbėti su tarnais-  į jiems priklausančią tarnų vietą nuleistiems. Daro ką liepta, vakare košės bliūdas. Prastai dirba- bizūno, bizūno!
Nes realiai tikroji Piliečių valstybės santvarka yra vergovinė- kai patricijais yra valdingi ir negailestingi piliečiai o valdžia- klusnūs ir ištikimi plebėjai.
O virš visko yra Dievo įstatymo viršenybė.

 

 

zaratustra       2016-06-6 22:34

Pagrindų pagrindas turėtų būti pakeista rinkimų sistema.
LR Konstitucijos 55 str. aiškiai parašyta, kad LR yra 141 Seimo nariai, kurie yra renkami tiesiogia ir lygia teise. Reiškia, kad rinkėjas atėjęs į rinkimų apylinkę PATS pažymi „kryžiuką“ už tą Seimo narį, už kurį balsuoja. Pilietis turi tik vieną balsą.
Todėl jokių partinių sąrašų, o balsuoti taip, kaip buvo balsuojama pirmuose rinkimuose į Aukščiausiąją tarybą.
(Tik paskui, paslapčia, tautai nieko nežinant, buvo padarytas perversmas rinkimų sistemoje.) Štai kas svarbiausia.

Per daug       2016-06-6 21:59

žodžių. Ne to dabar reikia. Nejaugi nesuprantat?


Rekomenduojame

Valdas Vasiliauskas. „Mūsiškių“ premjera: nei bravo, nei švilpimo. Nieko

Vygintas Gontis Statistikos departamentui: kaip susidaro tie 0,6% BVP, kuriuos neva skiriame mokslui ir studijoms? Ir kodėl jų niekas daugiau nemato?

Liudvikas Jakimavičius. Ir pasklido kvapas

Rasa Čepaitienė. Baubinimas

Vokietija įveda sienų kontrolę: Europos be sienų svajonė žlugo negrįžtamai?

Vytautas Radžvilas. Ne rinkiminio turgaus prekeivių, bet kovojanti partija!

Advokatas Jonas Ivoška. Ar Lietuva yra teisinė valstybė? (II dalis)

Pirmą kartą paskelbtas žydų žudikų Paneriuose sąrašas

Jie labai myli kultūrą

Algimantas Rusteika. Kodėl aš negaliu jos pamiršti?

Vytautas Sinica. Drakoniška? Absoliučiai. Proporcinga? Ne. Ar tai atgrasytų nuo atitinkamų pažeidimų ateityje? Neabejoju

Kun. Grégoire Celier FSSPX. Imigracija – principai, teisės, praktika (II)

Advokatas Jonas Ivoška. Ar Lietuva tebėra yra teisinė valstybė?

Geroji Naujiena: Mūsų Viešpats Jėzus Kristus – Visatos Valdovas

Kodėl signatarui sopa širdį dėl Lietuvos?

Liudvikas Jakimavičius. Kultūrininkai ar „kultūrininkai“?

Rolandas Kačinskas. Susipažinkime: Graikijos garbės pilietis Zygmantas Mineika – sukilėlis, kuriam motina antrąkart padovanojo gyvenimą

Vladas Vilimas. Klausiate: ar pasitikime teismais? Bet apie kokius teismus kalbate, p. Šedbarai?

Arkivysk. Gintaras Grušas: Žinia, kurią mums skelbia prieš dvejus metus atrasti sukilėlių palaikai

G. Nausėda: „Jų keltos pilietinių teisių, tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvių, socialinio teisingumo idėjos žymėjo mūsų tautų atsivėrimą modernybei“

Iškilmingai palydėti amžinojo poilsio Rasų kapinėse atgulė Lietuvos žemės didžiavyriai – 1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai

Algimantas Rusteika. Prisiminimai apie ateitį

Ramūnas Aušrotas. Apie Laisvės partijos atstovų iniciatyvas, siekiant varžyti laisvę šeimose

Vytautas Matulevičius. Iš JAV galime prašyti tik kareivių ir tankų, bet ne teisėjų. O gaila

Kun. Grégoire Celier FSSPX. Imigracija – principai, teisės, praktika (I)

Kviečiame į konferenciją–diskusiją apie gender ideologiją!

Mindaugas Buika. Tikėjimo sklaida statistikos veidrodyje

Vytautas Radžvilas. Netikros tikrovės ištakos. Pilietinė ir politinė visuomenė

Diana Nausėdienė: Kodėl mes išskiriame moteris? Pakalbėkime, ką patiria vyrai

Apie 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių gyvenimą ir mirtį, arba Lietuvos žemė grąžina savo didžiavyrius

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.