Geopolitika

Vilniaus forumas kviečia į konferenciją „Kaip išsaugoti Europą?“

Tiesos.lt redakcija   2019 m. sausio 16 d. 7:30

20     

    

Vilniaus forumas kviečia į konferenciją „Kaip išsaugoti Europą?“

Sausio 16 dieną (trečiadienį), 17.30 val., Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Vilniaus forumas organizuoja konferenciją „Kaip išsaugoti Europą?“

Artėjančių ypač svarbių Europos parlamento rinkimų išvakarėse konferencijoje bus siekiama aptarti ES ir Lietuvos padėties bei perspektyvų klausimus, kuriuos dėl ideologinių priežasčių kaip „nepatogius“ ir „politiškai nekorektiškus“ iki šiol vengia kelti bei svarstyti Europos tyrinėjimais bei studijomis užsiimančios šalies akademinės institucijos.

Jose vyrauja ideologiniu ir politiniu požiūriu konjunktūriški, tik „pinigams įsisavinti“ skirti „tyrimų projektai“ ir ideologizuotos, beviltiškai nuo sparčiai besikeičiančių į vis gilėjančią krizę grimstančios ES realijų atitrūkusios Europos studijos. Irstant ligšiolinei geopolitinei pasaulio tvarkai ir tarptautinio saugumo struktūrai, aiškėja, kad Lietuva faktiškai neturi gebančio adekvačiai atliepti šiems iššūkiams politikos mokslo. Ideologinės schemos, kuriomis iki šiol buvo grindžiamos tarptautinių santykių ir ES tyrinėjimai bei studijos, nebeveikia, apmąstyti ir kitais pagrindais konceptualizuoti naujai besiklostančių realijų nepajėgiama dėl teorinio pasirengimo ir įpročio mąstyti savarankiškai stokos.

Bijoma ir vengiama pripažinti, kad Lisabonos sutartyje įtvirtintas integracijos modelis neperspektyvus ir, jeigu nebus iš pagrindų keičiamas, Sąjungos subyrėjimas taps tik laiko klausimu. Todėl Lietuvos politikos mokslas susiduria su 1988 m. iškilusia ir dabar vėl besikartojančia dilema, kai tenka rinktis vieną iš dviejų galimybių – toliau mėginti ES vykstančius pokyčius sprausti į naujų ES raidos tendencijų nebeaiškinančią ideologinę schemą, kurios intelektualinis ir akademinis neadekvatumas bei atotrūkis nuo realybės darosi vis akivaizdesnis, arba ieškoti tinkamesnių, laisvų nuo globalistinės ideologijos klišių, ES krizę aiškinančių ir galimas išeitis siūlančių interpretacinių schemų.

Kol kas einama pramintu keliu – Lietuvos akademinis politikos mokslas atsinaujinti nesiryžta ir iš esmės jau priėjo aklavietę, kokioje 1988 m. buvo atsidūrusios sovietinių ideologinių mokslų („mokslinio komunizmo“, TSKP istorijos) katedros ir institucijos. Kaip ir anuo TSRS žlugimo laikotarpiu, taip ir dabar, užuot kruopščiai analizavus gelmines ES ištikusios krizės priežastis, vadovaujamasi ta pačia sovietmečio pabaigoje intelektualiai ir politiškai bankrutavusių pseudomokslininkų pasirinkta „stručio“ strategija ir jų iki galo ginta ideologizuoto mąstymo schema:

a) Sąmoningai neigiamas pats ES krizės buvimas arba menkinamas jos mastas ir svarba;

b) faktiškai netiriamos krizės objektyvios struktūrinės priežastys – ji laikoma ES griaunančių „nacionalistinių populistų“ ir „dešiniųjų radikalų“ piktavališkų kėslų ir į ES reikalus besikišančios Rusijos kenkėjiškos veiklos padariniu;

c) mokslinės analizės vietą net „akademiniuose“ darbuose dažniausiai užima „nacionalistus, populistus ir radikalus“ smerkianti ir plūstanti retorika, tariamiems „Europos nekentėjams, priešams ir slaptiems griovėjams“ klijuojamos ideologinės ir žeminančios etiketės;

d) reiškiamas nepalaužiamas tikėjimas „šviesia ES ateitimi“, reikalaujama, kaip kadaise darė TSRS vadovybė, „gilesnės integracijos“ ir „federalizacijos“ nepaisant to, kad paslėptas Sąjungos narių suverenių galių siaurinimas yra viena svarbiausią ją ištikusios krizės priežasčių.

Akademinių Europos studijų ideologinį angažuotumą ir jo realią būklę iliustruojantys tipiški pavydžiai:

R. Vilpišausko straipsnis apie, autoriaus požiūriu, tikėtiną „naują integracijos bangą“, parašytas jau po įvykusio Brexito ir įkvėptas „euroentuziazmo“, sužadinto tariamai neproblemiškos „europiečio“ E. Macrono pergalės rinkimuose prieš „nacionalistę“ M. Le Pen.

Palyginimui – Prancūzijos prezidento rinkimų baigties ir jų poveikio šiai šaliai ir Europai prognozė, rodanti, kokios iš tiesų yra akademinės, o ne savavališkomis ir atitrūkusiomis nuo realybės ideologinėmis prielaidomis grindžiamos analizės galimybės. Atkreiptinas dėmesys, kad analizė atlikta ir prognozė padaryta dar net neįvykus rinkimams – pirmojo jų rato išvakarėse.

R. Vilpišausko straipsnis apie tariamai „iliuzines“ D. Britanijos viltis susigrąžinti suverenitetą, nors tai buvo vienas svarbiausių Brexito referendumo tikslų, kaip tik šiomis dienomis tampantis tikrove. Straipsnis grindžiamas kertine globalistinės neoliberalizmo ideologijos nuostata, kad valstybių suverenumas esąs „atgyvena“, kuri autoriui atrodo „savaime suprantama“, nepaisant to, kad daugybė šalių net neketina atsisakyti savo suvereniteto, o pačioje ES jo reikalavimas tampa svarbiausiu politinės darbotvarkės ir artėjančių ES parlamento rinkimų klausimu.

G. Vitkaus straipsnis, kuriame nekritiškai kartojamas „euroentuziastų“ nuvalkiotas J. Monnet teiginys, jog Europa vienysis per krizes, peršant skaitytojams mintį, kad ES šiuo metu išgyvena tik „eilinę“ krizę, kuri būsianti anksčiau ir vėliau laimingai įveikta. Visiškai nutylimi nauji ir precedento neturintys šios tariamai „įprastos“ krizės aspektai.

Citata iš G. Vitkaus interviu, niekuo nesiskirianti nuo ryškiausios sovietinės ideologinės propagandos pavyzdžių:

„Putinas taiko chaoso strategiją ir jam sekasi: Italija ir Prancūzija balansuoja ant beprotybės ribos, o apie „Brexit“ galime net nekalbėti, tai – absurdo teatras. Visur galime atsekti Rusijos pėdsaką, jie gal viso to nesukūrė, bet, kad prisidėjo ir pastūmėjo – tikrai. Tai vadinama hibridiniu karu ar plataus spektro konfliktu. Rusų interesas – pajungti Europą, kad ten valdytų „draugiški režimai“, Šrioderio tipo vadovai. Kai šie klausimai išsispręs, mes (Lietuva) atkrisime natūraliai, dėl to, matyt, nereikia nė rūpintis“, – sakė G. Vitkus.

Akademinė Italijoje ir Prancūzijoje vykstančių sudėtingų procesų analizė pakeičiama emocingu apibūdinimu pasitelkiant, iš psichiatrijos žodyno pasiskolintą „beprotybės“ sąvoką. Be jokių argumentų Brexitas – teisėtas savo suverenią valią pareiškusios tautos sprendimas – vadinamas „absurdo teatru“ ir net neužsimenama, kad šalyje iš tiesų prasidėjusios tam tikros politinės sumaišties priežastis yra dalies politikos ir verslo elito desperatiškos pastangos sužlugdyti piliečių referendumu priimtą sprendimą. Sekant blogiausiomis sovietmečio propagandininkų tradicijomis, kai dėl visų TSRS bėdų buvo kaltinama „Vakarų imperializmo“ ranka, dabartines ES negandas mėginama aiškinti dirbtinai pučiama Putino įtaka. Nėra abejonių, kad Rusija suinteresuota ir siekia susilpninti ES, tačiau neleistina propagandiškai sureikšminti šio veiksnio ignoruojant abėcėlinę akademinio politikos mokslo tiesą, kad vidujai stipriam politiniam dariniui priešiškos išorės jėgos gali pakenkti, bet iš principo nebūna pajėgios jį sugriauti. Tokiais atvejais „chaoso strategijos“ galimybės būna gana ribotos.

Pasaulyje vykstančių fundamentalių geopolitinių ir saugumo pokyčių bei Lietuvos padėties ir perspektyvų artimuoju ir vidutiniu laikotarpiu apžvalga ir vertinimas, atskleidžiantis, kokiomis naujomis tarptautinės ir saugumo tvarkos sąlygomis teks kovoti už Lietuvos valstybės išlikimą.

Ryškėja ir kiti Lietuvos politikos mokslo nuosmukio ir galutinio kompromitavimosi visuomenės akyse požymiai. Okupacinį komunistinį režimą aptarnavusių ideologizuotų pseudomokslų atstovai ypač stengdavosi pabrėžti tariamai mokslinį jų „tyrinėjimų“ pobūdį.

Jų veiklos „moksliškumo“ aureolę palaikė represinio valstybės aparato galia ir visuomenei primestas propagandinis „vienos tiesos“ režimas. Prasidėjus Atgimimui ši aureolė subyrėjo it kortų namelis. Šitoks byrėjimas prasidėjo ir mūsų dienomis: tai patvirtina T. Janeliūno ir M. Jastramskio neadekvati reakcija į televizijos laidos metu atliktą visiškai pateisinamą žiūrovų apklausą, kurios rezultatai neatitiko ideologizuotų „dvaro politologų“ skelbiamų tiesų.

Ši reakcija parodė, kad oligarchiniams klanams uoliai tarnaujantis ir joms naudingas neoliberalias – nuo „krepšelinės“ AM iki vaiko teisių – reformas ideologiškai grindžiantis ir teisinantis Lietuvos politikos mokslas gali palaikyti savo akademiškumo regimybę tik veikdamas, kaip ir jo sovietinis pirmtakas „vienos tiesos“ šiltnamio sąlygomis ir vengdamas akistatos su tikrove.

Vieno iš nedaugelio akademinio sąžiningumo ir objektyvumo standartais besivadovaujančio politologo A.Švarplio straipsnis apie lietuviškąsias į didelį moksliškumą pretenduojančios „dvaro politologijos“ tradicijas, patvirtinantis, kad tiesos monopoliui ir propagandiniam šiltnamiui griūvant, dėl šito išsigandę ir atsisakantys komentuoti įvykius politologai yra savaip teisūs ir jiems belieka pritarti – jų paslaugos bundančiai visuomenei iš tiesų nebėra reikalingos ir jų tikslinga kuo greičiau atsisakyti.

A. Rusteikos žvilgsnis į LNK televizijos padarytą ir „dvaro politologus“ papiktinusį nusikaltimą.

Konferencijoje bus aptarti Europos tapatybės, ES ideologinių pagrindų, ES ir suverenių tautų ir valstybių santykio, migracijos keliamo iššūkio, geopolitinių grėsmių, ES žemės ūkio politikos klausimai.

Pranešimus skaitys filosofai prof. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Mindaugas Stoškus, politologai Vytautas Sinica ir Dovilas Petkus, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir Martynas Katelynas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Konferencijos įrašas       2019-01-19 18:03
Miesto vaikis       2019-01-19 14:24

Kur galima pasižiūrėti konferencijos video??

Šauksmas       2019-01-18 21:04

Gerai te saugo, ir garsiai šaukia, bet platūs tyrai,  ar girdės tą šauksmą.

Airijoje minimalus       2019-01-17 8:03

darbo stažas pensijai gauti 7 metai.Pas mus 35 metai…

to Tarabilda 2019-01-17 0:01       2019-01-17 0:43

Ne tik. Antra vertus, kas trukdo pačiam imtis kitoniškos, nei „įvardijimai”, veiklos? Deja, deja…
Viskam savas laikas.

Tarabilda       2019-01-17 0:01

Buvau. Vis dar užsiiminėja įvardijimais ir situacijos gromulojimu.

ProPatriotų, Rubavičiaus, Radžvilo pranešimai,       2019-01-16 23:36

kiekvieno savaip, buvo labai verti išklausyti, originalios mintys, pateikti terminai-durklai liberal-komunizmo šmėklai prismeigti. Kas nedalyvavote, būtinai peržiūrėkite ir išklausykite.

Keista       2019-01-16 22:32

kai tą  Europą prilygina kažkokiam tai dariniui kaip ES .

to 2019-01-16 15:39 Jotai,        2019-01-16 18:44

nori pasakyti, kad tamstai jau pakanka? Gal jau esi su aureole?

ah1       2019-01-16 17:24

atsiriboti nuo radšildų banknotų, dujas, naftą pirkti už eurus, sukurti ES armiją, apsaugoti ES sienas,  pašalinti bedarbystę panaudojant darbo laiko, ir pensijinio amžiaus trumpinimo mechanizmus, panaikinti palūkaninkavimo sistemą

Jota parašytam 12.38       2019-01-16 15:39

Didesnis religinis sąmoningumas jums tikrai nepakenktų.

ui.>YRA TIK VIENAS KELIAS        2019-01-16 14:33

visi keliai veda į rusiją  - čia tau žirinovskis prisisapnavo,ania?Jis gi senai siūlė iškast pasienyje “ravą ,gilų ravą”,pripilt į jį radioaktyvių atliekų,ir ,pastačius ventiliatorius į Lietuvos pusę.....Jei rimtai : tai į kompanionus netinka nei Lenkija ,nei tokia pati Rusija .

Dar       2019-01-16 14:29

verta youtube daniele ganser

Svarbu       2019-01-16 14:27

youtube golos germaniji peter konig

To >...       2019-01-16 13:14

o apie ką kalbėti su tais, kurie temato savo gėrį, bet niekaip nesuvokia bendrojo gėrio. . Ar dabar ne taip gyvename, kai vieni valgo sviestą sviestuotą, o kiti net margariną renkasi kuo pigesnį. Izraelis ir liko Izraeliu, nes jie yra vieningi, t.y. gerai išmoko Dievo pamokas. Ten net kibucai veikia, tų pačių lietuvaičių išrasti.

>Yra parašyta       2019-01-16 12:53

Tie kurie suvienijo vandenį su aliejumi, dabar valgo margariną. Aš norėčiau valgyti sviestą.

Yra parašytą       2019-01-16 12:38

“Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai.” Nieko gero nebus ir su jumis forumiečiai,  nes Radžvilas užsiima skaldymu, t.y. jo Propatrija skaldo katalikų Bažnyčią,t.y. puolamas Jos pontifikas Pranciškus, bandoma kiršinti su Benediktu XVI, pastarąjį aukštinant, o popiežių Pranciškų koneveikiant. Laimės tie, kurie įsiklausys į popiežiaus Pranciškaus žodžius ir bandys jungti visas Lietuvos jėgas vardan Lietuvos, vardan bendrojo gėrio ir stengsis neieškoti kaltų, o rasti bendrą sutarimą. Negi nesuvokiate tokio paprasto dalyko, kad Lietuva tik silpnėja nuo tokių gudručių, kaip jūs ir kt., kuriems terūpi savasis interesas. Jei Radžvilas nesugebėjo susikalbėti su VU akademine visuomene, tai negi jis sugebės kam kitam vadovauti? Prisimenu ir jo skaldomą veiklą sąjūdyje.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-01-16 10:09

Kad išsaugoti Europą, reikia išjungti rublinių maskvėnų bei eurorublinių briuseliokų viską griaunantį komunistinį režimą.

Ne šio forumo       2019-01-16 9:59

kopengagija plepėti tokia tema.

YRA TIK VIENAS KELIAS       2019-01-16 9:40

Tam, kad Europa visiškai nebūtų priklausoma nuo JAV, o tęstų SAVO ekonominį ir politinį nepriklausomą kelią - jungtis su Rusija ir atsiriboti nuo JAV ir dolerio valiutos. Nesakau, kad visiškai nutraukti su JAV santykius, bet būti PILNAI NEPRIKLAUSOMI IR LYGIATEISIAI. Ne taip kaip yra šiandien JAV - FIRST…


Rekomenduojame

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.