Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas

Vidmantas Valiušaitis. Sovietų Sąjungos neliko, bet liko jos ištobulinti poveikio visuomenėms metodai

Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 11 d. 18:50

28     

    

Vidmantas Valiušaitis. Sovietų Sąjungos neliko, bet liko jos ištobulinti poveikio visuomenėms metodai

Šiųmetė Amerikos prezidento rinkimų kampanija buvo išskirtinė. Ne vien dėl to, kad vienas iš kandidatų savo charakterio, pavadinkim, „šakotumu“ nepaliaujamai traukė Amerikos ir pasaulio žiniasklaidos dėmesį. Ji buvo išskirtinė dar ir tuo, kad padidintas dėmesys Rusijai buvo kaip niekad svarbi rinkimų kampanijos dalis.

Anksčiau to nebūdavo. Arba bent jau ne tuo laipsniu. Kai kurie stebėtojai tvirtina, kad Rusija tiesiogiai kišosi į Amerikos prezidento rinkimų kampanijos eigą, gal net organizavo didžiulę kibernetinę ataką. Ir jos vaidmuo prezidentinėje kampanijoje buvo kur kas didesnis, nei manytum spręsdamas iš Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino apsikeitimo komplimentais.

Atskleidė sovietų agentūros braižą

Ar Rusija turi tiek politinio, ekonominio ir socialinio potencialo, kad galėtų paveikti JAV prezidento rinkimų rezultatus? Klausimas galbūt ne vien retorinis.

Dirbdamas JAV archyvuose, esu užtikęs įdomų dokumentą, pavadintą „Klastojimas, dezinformacija ir politinės operacijos“ (Forgery, Disinformation, and Political Operations). Ronaldui Reaganui laimėjus JAV prezidento rinkimus, 1981 m. spalį Valstybės departamentas, atsakydamas į informacijos užklausas „iš daugelio asmenų, privačių grupių ir užsienio vyriausybių“, parengė pranešimą apie Sovietų Sąjungos agentūros veiklą Jungtinėse Valstijose ir jos pastangas paveikti Amerikos viešąją nuomonę bei politinius sprendimus.

Šiandieninė Rusija, žinoma, nėra Sovietų Sąjunga, kuri savo reikmėms naudojo ne tik Rusijos, ne tik kitų sovietinių respublikų, dabar nepriklausomų valstybių, bet ir komunistiniam režimui pajungtų Rytų Europos šalių politinį, ekonominį ir žmogiškąjį potencialą. Sovietų Sąjungos galimybės buvo didesnės. Tačiau nuvertinti Rusiją irgi kažin ar vertėtų. Juolab kad veiklos metodai, kurie buvo ištobulinti komunistinio režimo metais, gali būti naudojami ir dabar, net jeigu jų mastas ir būtų mažesnis.

O ženklų, leidžiančių spėti, kad ir Rusija vykdo „aktyvias priemones“ kitose šalyse, įskaitant Ameriką, yra pakankamai.

Todėl verta prisiminti ką apie šį „aktyvumą“ tada rašė gerai informuoti ekspertai.

„Aktyvios priemonės“ – užsienio politikos dalis

Pranešimas pristato sovietų „aktyvių priemonių“, kuriomis siekiama diskredituoti bei susilpninti Jungtines Valstijas ir jų sąjungininkus, pavyzdžius. Sovietai vartoja paprastą terminą „aktyvios priemonės“ („aktivnyje meropriyatiya“) apibūdinti procesams, kurie nukreipiami paveikti kitų šalių politiką ir kurie neatsiejami nuo šnipinėjimo bei kontržvalgybos.

Dokumente išvardijamos šios sovietų „aktyvios priemonės“:

• rašytinė ar žodinė dezinformacija;
• pastangos kontroliuoti žiniasklaidą užsienyje;
• komunistinių partijų ir joms artimų organizacijų panaudojimas;
• nelegalios radijo transliacijos;
• personalinis ir ekonominis šantažas;
• politinio poveikio operacijos.

Nė viena iš šių priemonių nebūtų priimtina įprastai viešajai diplomatijai, kurią praktikuoja iš esmės visos tautos. Viešoji diplomatija rengia pranešimus spaudai, teikia kitą informaciją žurnalistams. Šalių pasiuntiniai dalyvauja viešose radijo ir televizijos laidose, organizuoja akademinių ir kultūrinių mainų programas. Priešingai elgiasi sovietai: „aktyvios priemonės“ dažnai pradedamos slaptai, neretai pažeidžiant kitų šalių įstatymus. Jos dažnai susiję su grasinimais, šantažu, kyšiais, asmenų ar grupių išnaudojimu.

Ne visada sovietų „aktyvios priemonės“ pasiekė Maskvos tikslus. Kartais sovietų operacijos nepavykdavo dėl neišmanymo ar dėl to, kad taikiniais pasirinkti asmenys ar vyriausybės nesureaguodavo taip, kaip to buvo tikimasi. Vis dėlto sovietų „aktyvios priemonės“ naudotos palyginti sėkmingai ir jos buvo svarbūs sovietų užsienio politikos elementai, nors plačiosios visuomenės menkai suprasti ir pastebėti.

Turėjo įspūdingą pranašumą

Priemonės, kuriomis savo užsienio politikoje Maskva naudojosi iki 1981 m., greičiausiai, bent iš daliesi yra pakitusios turint omeny technologinę pažangą. Tačiau spektrą veikų, kuriose sovietai rodė „aktyvumą“, verta žinoti.

Valstybės departamento dokumente nurodoma, kad Maskvos naudotais būdais buvo siekiama:

a) kontroliuoti užsienio spaudą;
b) visiškai ar iš dalies klastoti dokumentus;
c) panaudoti gandus, insinuacijas, netikrus faktus ir dezinformaciją;
d) pajungti savo tikslams tarptautines ir vietines organizacijas;
e) naudoti nelegalias radijo transliacijas;
f) kitų šalių mokslinį, politinį, ekonominį ir žiniasklaidos potencialą nukreipti taip, kad būtų paveikta to krašto politika ir ji tarnautų sovietų tikslams.

„Aktyvios priemonės“ buvo glaudžiai susaistytos su aukščiausios sovietų politinės vadovybės veikla ir sovietų užsienio politika. Sprendimai dėl „aktyvių priemonių“ užsienio šalyse, kaip ir kiti svarbūs sovietų užsienio politikos nutarimai, buvo priiminėjami aukščiausiu SSRS valdžios lygiu – komunistų partijos (SSKP) Centro komiteto politiniame biure.

Darbas organizuotas ir vykdytas pagal gremėzdišką ir painią sovietų biurokratiją, kurioje KGB ir SSKP centro komiteto Tarptautinis departamentas buvo esminiai veiksniai. Realias operacijas užsienyje vykdė oficialūs su tuo susiję sovietų atstovai, įskaitant mokslininkus, studentus ir žurnalistus, kurių tarnybiniai ryšiai su sovietinėmis struktūromis ne visada buvo akivaizdūs. Itin centralizuota sovietų valstybės struktūra, visų visuomenės elementų pajungimas partijos politikai sovietų vedliams teikė įspūdingą pranašumą naudoti šį potencialą prieš laisvojo pasaulio visuomenes ir diegti „aktyvias priemones“.

Kaip manipuliuojam spauda?

Dokumente nurodoma, kad Vakarų pasaulyje ir daugelyje besivystančių šalių prieiga prie žiniasklaidos yra visiškai lengva. Tų šalių visuomenės nepaiso sovietų „aktyvių priemonių“ panaudojimo galimybių ar jas menkina, kol sovietų klaidos nesibaigia jų diplomatų ar žurnalistų išprašymu iš šalies. Sovietai savo užsienio politiką išmaniai vaizdavo kaip lygiavertę taikos, aplinkos apsaugos judėjimų ir panašių grupių aktyvistų pastangoms siekti Vakarų ir besivystančių šalių socialinės pažangos. Tuo pat metu sovietai neleido savo šalies žiniasklaidai bendrauti su užsieniečiais, kurie galėjo sukritikuoti sovietų visuomenę ar SSRS užsienio politiką.

Nors JAV buvo pagrindinis sovietų taikinys, Maskva, pasak Valstybės departamento, skyrė vis daugiau išteklių „aktyvioms priemonėms“ prieš kitų pramoninių ir besivystančių šalių vyriausybes. Tuo ji siekė sužlugdyti ryšius tarp įvairių valstybių, diskredituoti SSRS oponentus ir kenkti užsienio šalių vadovams, institucijoms bei vertybėms. Sovietų taktikos būdavo pritaikomos prie tarptautinių aplinkybių, jas inicijuodavo, kurdavo sąlygas įtampoms atsirasti, o kartais stiprindavo sumažėjusios įtampos laikotarpius.

Sovietų agentai, pasak minėto dokumento, dažnai teikdavo klaidinančią informaciją užsienio šalių žiniasklaidai. Vienoje besivystančioje šalyje sovietai panaudojo daugiau nei dvi dešimtis vietos žurnalistų, per kuriuos platino palankius atsiliepimus apie SSRS. Sovietai naudojosi Indijos savaitraščiu „Blitz“, per kurį skelbė klastotes ir melagingai kaltino amerikiečius, esą jie yra CŽV darbuotojai ar saugumo agentai. Tam buvo panaudoti sovietų padirbti dokumentai. Kitoje šalyje sovietai naudojosi vietiniais žurnalistais, kad iš esmės kontroliuotų dviejų didžiausių dienraščių turinį.

Klastotės

Sovietų klastotės – visiškai išgalvoto turinio ar tik iš dalies pakeistų dokumentų versijos – yra nuolatinė praktika, taikyta ir platinta siekiant suklaidinti užsienio vyriausybes, žiniasklaidą ir viešąją nuomonę. Naujausios sovietų klastotės yra geresnės kokybės, jų atsiranda dabar dažniau nei anksčiau.

Tarp jų – fiktyvūs JAV kariniai vadovai ir sufabrikuoti karo planai, kurstyti įtampoms tarp Jungtinių Valstijų ir kitų šalių. Kartais tam tikslui sovietai naudodavo tikrus dokumentus. JAV armijos seržanto Roberto Lee Johnsono (ilgainiui suimto ir apkaltinto sovietų agento) KGB perduoti dokumentai buvo panaudoti kaip braižo ir formato pavyzdžiai sovietų klastotėms. Kitu atveju, sovietų agentai, siekę sužlugdyti NATO branduolinių pajėgų modernizavimą, paskleidė suklastotą „visiškai slaptą“ JAV valstybės sekretoriaus Cyruso Vance‘o laišką kitam Vakarų ministrui.

Dezinformacija

Siekdami diskredituoti užsienio vyriausybes ir jų vadovus sovietų agentai naudojo gandus, šmeižtą ir iškraipytus faktus. 1979 m. pabaigoje sovietų agentai paskleidė pramanytą gandą, kad Jungtinės Valstijos atsakingos už Mekos didžiosios mečetės užgrobimą. Kitu atveju, sovietų pareigūnai „perspėjo“ Vakarų Europos šalies vadovybę, kad CŽV didina aktyvumą ir jau planuojamas perversmas toje šalyje.

Kartais panašios dezinformacijos pasirodo sovietų papirktoje užsienio žiniasklaidoje. Tai suteikia pretekstą Maskvai kai kuriems iškraipymams ir melagingiems tvirtinimams teikti nuorodas į „užsienio šaltinius“, kurie vėliau perspausdinami sovietų žiniasklaidoje. Vėliausias drastiškas pavyzdys – 1981 m. rugpjūčio mėn. TASS pareiškimas, kad Jungtinės Valstijos susijusios su Panamos generolo Omaro Torrijos‘o mirtimi.

Organizacijų kontrolė

Prosovietines tarptautines įvairių „frontų“ organizacijas Maskva kontroliuoja per SSKP Centro komiteto Tarptautinių organizacijų skyrių. „Frontų“ organizacijos yra veiksmingesnės nei atvirai prosovietinės grupės, nes gali pritraukti plataus politinio spektro atstovų. Tarp tokio pobūdžio organizacijų minimos Pasaulio taikos taryba (World Peace Council), Pasaulio profsąjungų federacija (World Federation of Trade Unions), Pasaulio demokratinio jaunimo federacija (World Federation of Democratic Youth), taip pat Moterų tarptautinė demokratinė federacija (Women’s International Democratic Federation).

Maskvos agentai „draugystės su SSRS“ ir kultūrines organizacijas daugelyje šalių naudoja pasiekti tiems žmonėms, kurie nedalyvauja atvirai prosovietinių ar komunistinių organizacijų veikloje. Frontų, „draugysčių“ ir kultūrinių grupių funkcija – remti sovietų tikslus ir oponuoti politikams bei visuomenių lyderiams, kurių veikla netarnauja sovietų interesams.

Siekiant papildyti organizacijas, kurių prosovietinis šališkumas tapo plačiai žinomas, sovietai kartais padeda įsteigti ir finansuoti jiems artimas ad hoc grupes, neturinčias glaudžių sąsajų su Sovietų Sąjunga. Jos tuomet pritraukia platesnio politinio spektro dalyvių.

Nelegalios radijo stotys

Sovietų Sąjunga eksploatuoja dvi nelegalias radijo stotis – „Nacionalinis Irano balsas“ (National Voice of Iran, NVOI) ir „Ba Yi“ radijas (Radio Ba Yi). Jos perduoda reguliarias transliacijas iš Sovietų Sąjungos teritorijos į Iraną ir Kiniją. Maskva niekada viešai nepripažino, kad remia stotis, kurios skelbiasi esant autentišku vietos „progresyvių“ jėgų balsu.

Abiejų sovietinių stočių transliacijos liudija „aktyvių priemonių“ naudojimą siekiant sovietų užsienio politikos tikslų kitose šalyse. Pavyzdžiui, NVOI transliacijomis į Iraną 1979–1980 m. buvo bandoma įtikinėti vietos valdžią, kad įkaitais paimti amerikiečių diplomatai nebūtų paleisti. Tuo metu oficialūs sovietų pareigūnai skelbė pareiškimus, palaikančius diplomatinio imuniteto reikalavimą įkaitams.

Ekonominės manipuliacijos

Sovietų Sąjunga savo „aktyvių priemonių“ operacijose taip pat naudojo įvairius slaptus ekonominius manevrus. Pavyzdžiui, sovietų ambasadorius Vakarų Europos šalyje perspėjo vietos verslininką, kad jo pardavimai į SSRS nukentėtų, jeigu jis nuspręstų dalyvauti techninės pagalbos Kinijai programoje, kaip yra suplanavęs. Kitoje pramoninėje Vakarų šalyje sovietų agentai siekė sukelti vietos žmonių paniką dėl dolerio ėmus kilti aukso kainai. To buvo siekiama manipuliuojant tiek tikra, tiek netikra informacija, klaidinant vietos verslininkus ir valdžios atstovus. Ėjimas nepavyko, nes to ėmęsis sovietų pareigūnas nepakankamai gerai suprato operacijų finansinius aspektus.

Politinio poveikio operacijos

Politinio poveikio operacijos yra svarbiausios, nors tai mažiausiai suprastas sovietų „aktyvių priemonių“ veiklos aspektas. Šiomis operacijomis siekiama išvystyti ryšius su politikos, ekonomikos ir žiniasklaidos figūromis tikslinėse šalyse ir pajungti jas bendradarbiavimui su Maskva. Mainais už šį bendradarbiavimą sovietų pareigūnai siūlo paskatų, atsižvelgdami į konkrečius įtrauktojo asmens reikalavimus, arba pasinaudoja asmens pažeidžiamumu.

1980 m. prancūzų žurnalistas Pierre‘as Charlesas Pathe‘as buvo nuteistas už sovietų įtakos agento veiklą nuo 1959 m. Jo straipsniai, subtiliai kreipiantys skaitytoją sovietų politikos pateisinimo tarptautiniuose santykiuose link, buvo paskelbti daugelyje svarbių laikraščių ir žurnalų, kartais pasirašyti Charleso Morando pseudonimu. Žurnalistas taip pat leido privatų naujienlaiškį, kuris buvo reguliariai siuntinėjamas daugeliui laikraščių, parlamento nariams ir užsienio pasiuntinybėms. Sovietai daugelį metų naudojo Pathe‘ą bandydami pasinaudoti jo plačiais ryšiais ir per jo naujienlaiškio prenumeratą paveikti adresatų požiūrį politiniais klausimais.

Kitais atvejais sovietų pareigūnai užmezga artimus ryšius su užsienio šalių politinėmis figūromis ir šiuos kontaktus naudoja „aktyvių priemonių“ operacijose. Priimančios šalies vyriausybės atstovui sovietinis kontaktas kartais pristato save kaip „privatų kanalą“ ryšiui su sovietų vadovybe. Žaidžiant asmens svarbos jausmais ir siekiant pakelti priimančios šalies vadovo vertę savosios vyriausybės ir visuomenės akyse, toks asmuo gali būti pakviestas susitikti su aukšto rango sovietų vadovais. Tada sovietai išnaudoja vietos valdžios atstovą perduoti jo atstovaujamai vyriausybei savotišką mišinį – teisingus faktus, atmieštus iškraipyta, klaidinančia informacija. Tai, kas tarnautų sovietinių tikslų įgyvendinimui.

Mokslininkų ir žurnalistų panaudojimas

Sovietų mokslininkai, kurie vertinami užsienyje kaip savo sričių ekspertai, dažnai naudojami „aktyvių priemonių“ operacijose. Kitaip nei jų kolegos iš laisvojo pasaulio, sovietų akademikai turi vykdyti dvi funkcijas: pasisemti akademinių žinių sau ir atlikti politinių patarnavimų Kremliui.

Sovietų akademikams privalu vadovautis instrukcijomis organų, kurie planuoja ir kontroliuoja „aktyvių priemonių“ sklaidą. Panašiai veikia sovietų žurnalistai, greta jų tiesioginio darbo sovietų naujienų agentūrose, naudojami ir „aktyvių priemonių“ operacijose. Vienas KGB karininkas, veikęs Vakarų pramoninėje šalyje, naudojosi žurnalistine priedanga skleisti klastotėms ir propagandiniams rašiniams, kuriais siekta paveikti tos šalies žiniasklaidą ir viešąją nuomonę.

Sovietų Sąjungos neliko. Tačiau išliko jos ištobulinti poveikio visuomenėms metodai. Kokiu mastu jie taikomi – atskiras klausimas. Dalis jų – atpažįstami. Iš braižo. Iš raiškos pobūdžio. Iš tiesioginių ir netiesioginių pasekmių.

Kiekvienu atveju turėti supratimą apie tą „braižą“ – pravartu. Kadangi Hipokrato įžvalga, man regis, galioja ir čia: geriausiai gydo tas, kas geriausiai diagnozuoja.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.<Dočiui       2016-11-14 17:20
Jules       2016-11-13 8:47

Oho, gerbiamas oponentas ponas Raigerdas parodė puikią išmintį su kuria neįmanoma nesutikti. Rusija išmoko gaudyti meluojančius vakariečius ir mūsų dezinfosklaidą. Nuolat meluojančią dezi lRT ir dezi MG Baltic, jau nekalbant apie Lietuvos Komsomolkę. Tie oficialūs kovotojai su Putino Rusija iš tikro būtent Kremliui ir dirba. Pasaulyje kol kas tebeviešpatauja dvi supergalybės pagal mano gerbiamą žydų kilmės garsų geopolitikos specialistą Walter Laqueur’ą, o trečioji galybė trepsi už durų ir laukia savo valandos. Beje, prie jos stiprybės labai prisidėjo dabartinė JAV administracija ir mūsų dezinfosklaida - Neosovietinė Oligarchija, liberoidai, visokios Raselės, Iročkos, Jurgiai, Andriukai, Zigmučiai ir kiti veselnykai. Kas yra veselnykai, klauskite Seimo Jurgio - jis tai gerai žino. Europa yra suspausta tarp tų dviejų supergalybių ir trečiosios - laukiančios savo valandos. Žinoma, mūsų lopatologai ir kiti raudonųjų pulkininkų sūneliai ir anūkai šito suvokti gi negali - jų tikslas yra efektyvus kolaboravimas su priešu ir rengimas mūsų runkelyno naujai okupacijai, tiesa?

stasys       2016-11-12 23:36

Kurti dvypolio pasaulio vaizdą naudinga ne tik Rusijai bet ir Amerikai kuri pabrėžtinai laikosi nuošalyje nuo tu visų įvykiu ..O tai kad Rusijos propagandos mašina perėmusi sovietine patirtį ne tik ja ištobulino bet ir pritaikė naujomis galimybėmis ..tai čia gal retas to nežino .Laisvo žodžio samprata kaip niekada patogi tokiai veiklai ...nes jos šešėlyje galima platinti bet kokio turinio informacija .. ..netgi tapati melą su dalimi jame esančios tiesos. Užtenka rusiškai propagandai publikuoti kokį str. vakaruose ..kai jos nuoroda tampa ta pačia karšta naujiena čia rytuose .Tiesa sakant vakarai nėra tokie imlus rusiškai propagandai kaip tos posovietinės šalys ..kurios vis dar jautrios tai buvusiai įtakai, todėl efektyviausi rezultatai tos veiklos vis dar pasiekiami čia ... panaudojant metodika ..kaip tas stalo tenisas,.. atmušus kamuoliuką iš rytu gauni du naujus iš vakaru .. per įtakos žiniasklaida ..ir tuos kurie ja platina dėl įvairiu priežasčių .Šitaip užpildomas konkrečios šalies informacinis poerdvis ta informacijos sudėtimi kuri didžia dalimi jos vidaus aktualijas paverčia tik antro plano svarbumu. Kam rūpės Skvernelio nuomonė  apie Butkevičiu ..kai ‘demonizuoti‘ Amerikos rinkimai Lietuvoje tampa viena svarbiausiu jos dienos naujienų .? Ar tikrai Lietuvai svarbiau tai kas vyksta Amerikoje su pagalba tos pačios Rusijos ,..nei tai apie ka galvoja tas pats Karbauskis su Skverneliu.?? O ką  galvoja Prezidentūra ? kokia jos pozicija ,..kodėl ji tyli ? Ar tikrai duoti laiko naujai iškeptiems politikams reiškia susikoncentruoti į mums svarbius bet ne tiek svarbius užsienio politikos dalykus ..Kada tylėjimas tampa auksu ? klausimas retorinis , bet nuskambėti turėjo labai materialiai . ats. Niekada . Nes jei gali nupirkti kad tylėtu gali ir kad kalbėtu tai kas būtina .Ginti savos šalies interesus svarbu , aš ta suprantu ,..bet kaip ta darant nepakenkti patiems sau? matau galima tik viena išeiti ,..skatinti visuomene nesileisti į dvypolio pasaulio žabangas ..kurias mums patogiai kuria įtakos žiniasklaida ...Pasaulis per margas kad galima ji butu piešti tik dvejomis spalvomis . O jei jau ta darome turime suprasti kad visa tai mūsų pačiu sąskaitos dalimi. Vidmantas šaunuolis tema tikrai aktuali .

Raigerdas        2016-11-12 21:12

Kodėl žmonės balsavo už Trump’ą? Trampui užteko pasakyti apie tai, kad Ameriką valdo Federalinė Rezervų Sistema ir Clinton yra bankininkų ir farmacininkų statytinė ir to užteko, kad žmonės nuo jos nusisuktų. Ar tuos faktus atskleidė Rusija? Ne, Rusija tuos faktus naudoja tik tam, kad pateisinti savo grobikišką politiką, ir kaip propagandinį kozirį, kad parodyti liaudžiai, kodėl Rusija “priversta ginkluotis” ir kodėl tiek daug pinigų išeikvojama kariniams tikslams. Šitie faktai buvo atskleisti pačioje Amerikoje. Jeigu JAV FRS yra skolinga 17 trilijonų dolerių, Europa - 14 trilijonų, o tokia šalis, kaip Liuksemburgas yra skolinga net 1 trilijoną ir 300 milijardų dolerių, taip pat TVF ir Pasaulio bankui skolinga Rusija, Kinija ir kitos šalys, tai elementariai iškyla klausimas: kas valdo šį pasaulį? Čia tik Lietuvos žurnalistai gali užsiiminėti spėlionėmis ir perspausdinti Reuters agentūros straipsnius. Ir nors dauguma žmonių dar nesuvokia, bet pradeda po truputį suprasti, kad jie gauna neretai ne objektyvią informaciją, o pamaišytą įvairiomis manipuliacijomis. Anksčiau į tai nekreipdavo dėmesio, nes buvo ŠALTASIS KARAS ir buvo aiškus priešas. Sugriuvus TSRS, dėmesys nukrypo į pačios Amerikos vidaus problemas. Ir čia pradėjo ryškėti nelabai švarūs dalykai. Pirmiausia, iš kur tokios skolos ir kas valdo pasaulį? Rusijos propaganda tuo iš karto pasinaudojo, nes jai tokie faktai yra labai naudingi, kadangi dabar jau ji gali badyti pirštu į Ameriką, kaip Amerika tai darė rodydama į Žmogaus teisių pažeidinėjimus TSRS laikais. Situacija yra tokia, kad daugelio šalių piliečiai praranda pasitikėjimą savo šalių vyriausybėmis. Tokiu atveju, atėjo pats geriausias laikas pradėti kurti naujo tipo ir daug civilizuotesnes ekonomines-politines sistemas. Jeigu tokie procesai prasidės, tada pasaulis galės išvengti gana pavojingų karų, kurie gali pribaigti visą žmonijos civilizaciją. Taigi, pasaulis turi viltį ir būtent apie tai rašė mūsų genijus Vydūnas “Kada karų nebebus”.

manau,       2016-11-12 19:55

autorius net labai sąmoningai pasirinko priminti, kokį esame gavę “palikimą”: ne tik užnuodytą sąmonę, sujauktas vertybes, išplautus pamatus, bet ir supriešinimą...

šiaulietis       2016-11-12 19:28

Žinai autoriau, jūs dar vienas konservatnikas-paranojikas. Nusivyliau. Amerikonams jau buvo pakyrejusi ta pati Obamos-Clinton politika, todel balsavo už permainas. Elementaru. Aš turiu giminių JAV, tai va vietos lietuvės vyras yra bedarbis. Jau nemažai metų. Jau prieš kokius 10 metų ta Amerikos lietuvė sakė: aš nebepažįstu Amerikos. Giminaite gimusi apie 1950-60. Žino ką sako.

Jules       2016-11-12 17:44

Na klar, žinai, buvo parsidavėlių Tarpukaryje tokių pat taip pat, kurie siūlėsi Lietuvą prijungti prie didžiausios jūrinės imperijos Britanijos, tiksliau, Albiono, nežinot? Dabar irgi tokių netrūksta, kad tik gerai pamokėtų už Tėvynės išdavystę ir leistų pulkelį meilužių išlaikyt sex pramogai šalia ne ką prastesnių žmonelių.

Jei jau esame       2016-11-12 17:19

ES,tai blogiau jau nebūtų,kad Lietuva ar Baltijos šalys kolektyviai pareikštų norą įstoti į JAV laikinos valstijos statusu terminuota sutartimi.Pasibaigtų spekuliacijos rusų grėsme .Pabūtume dar viena JAV valstija,o jei kažkada nutartume kitaip,galima būtų pasibaigus sutarčiai pasitraukti.Tik kad mūsų nepriims.

to Mus valdo       2016-11-12 17:10

Pats gal durnas, ką? Landsbegis valdžioje tebuvo pustrečių metų ir tai, kai ūkį valdė AMBalas su “Šatrija”, kurios partija dabar laimėjo rinkimus. Vėl medžioji runkeliukus, ane?

Jei kas skaldo Ameriką,tai Putinas.       2016-11-12 17:06

Didžiausia jo svajonė buvo,kad laimėtų H.Clinton ir jos gležni pečiai neatlaikytų galimų būsimų pasaulio virsmo sunkumų.Kas Amerikoje į gatves išvedė mokyklų mokinius?Putinas tikrai veikia Amerikoje.Laiku susigriebta.

Raigerdas       2016-11-12 16:46

Kai kurie komentatoriai išsako įdomias mintis, o kai kurie įneša painiavą, kuri yra jų pačių galvose. Kas rūpi Rusijai? Rusijai rūpi JAV. Kodėl? Nepamirškite evoliucijos. Rusija dar neišlindo iš komunizmo marškinių pilnai, tačiau yra aukštesnis visuomenės vystymosi etapas - tai fašizmas. Po komunizmo eina fašizmas, todėl Rusija, tame tarpe ir jų mokslininkai, yra pamišę nuo Hitlerio laimėjimų iki   2-ojo Pasaulinio karo, kas buvo Hitlerio pati didžiausia klaida. Visas karinės pramonės mokslo viršūnės dėmesys yra sutelktas į Vokietijos laimėjimus ekonomikos srityje ir karinėje srityje. Ištyrę Vokietijos patirtį, kai ši iš skurdo valstybės pavirto viena galingiausių valstybių pasaulyje, labai domina Rusijos karinę pramonę, nes per jos vystymą, tikimasi pakelti visos šalies ekonomiką. Todėl Rusija yra atsidūrusi “Būtino reikalingumo lygyje”, kai su ekonomika priverstiniais metodais turi įvykti stebuklas. Įvyks tai ar neįvyks, čia yra kitas klausimas. Todėl Rusija eina visuomenės vystymosi keliu, kuris buvo Vokietijoje Hitlerio laikais. Kadangi jos sudėtyje yra gana daug užkariautų žemių ir tautų, tai Rusija bijo, kad jos gali pradėti skaldyti Rusiją. Tam reikalui vietoje buvusio CARO yra pakišama kita AUTORITARINĖ asmenybė - Putinas. Rusija negali nekariauti, negali neturėti priešų, kitaip ji subyrės, kadangi jos istorija yra falsifikuota ir visos Rusijos tautos yra maustomos sukurtais istoriniais įvykiais. Lietuva, kuri buvo pagrindinis Rusijos priešas, yra sumalta į miltus, todėl Rusijos apetitai yra išaugę, ir pagrindinė kliūtis, kuri trukdo Rusijos ekspansijai yra JAV. Pagal Lenino beprotišką planą, revoliucija turėjo įvykti visame pasaulyje ir komunizmas turėjo apimti visas pagrindines šalis. Už revoliucijų organizavimą Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir kitose pasaulio šalyse, ATSAKINGA BUVO KGB. JI REVOLIUCIJŲ PAGALBA TURĖJO SUGRIAUTI KAPITALIZMĄ. Amerikos CŽV nieko geresnio nesugalvojo, kaip tą nubeždžionauti nuo KGB ir jie pradėjo panašias revoliucijas. Jų tikslas buvo: sugriauti TSRS. Šitos varžybos arba užmaskuotos formos kova baigėsi KGB pralaimėjimu. Pralaimėtojas paprastai savo pralaimėjimą sugeba įvertinti arba objektyviai, arba subjektyviai. Dauguma KGB-istų nesutinka su pralaimėjimu, todėl buvo sugalvotas revanšas. Kodėl revanšas? Todėl, kad TSRS rusams asocijuojasi su imperija. TSRS žlugimą jie priima, kaip imperijos žlugimą. Nors imperijos jau yra miręs dalykas, bet rusų tautos evoliucija yra tokia, kad jie yra vieni iš paskutiniųjų, kurie dar nori gyventi imperijos laikais. Todėl jie save neatsitiktinai tapatina su 3-iąja Roma. Tai pareina nuo PROVOSLAVIJOS, kuri nori išlikti ir toliau viena iš aukščiausių valdžių. Mirus imperijai pradės mažėti ir provoslavija. Prilygti Amerikai - yra Rusijos imperijos agonija. Tai pati pavojingiausia stadija, kuri labai primena teroristą, kuris nori visus išgąsdinti, ir tikisi, kad visi išsigąs. Iš kitos pusės, Rusija visą laiką vykdė ekspansiją savo kaimynų atžvilgiu. Pagrindinis Rusijos dėmesys yra KONFLIKTAS kokioje nors valstybėje, kur Rusija apsiima būti TEISĖJA. Ji palaiko kokią nors pusę ir įveda ten “savo tvarką”, kad laikui bėgant tą “apsaugota pusė” pasiprašytų į Rusijos glėbį. Rusija visose aplinkinėse valstybėse yra sukėlusi vidinius konfliktus. Tas metodas buvo taikomas ir Senoje Europoje, o dar anksčiau ir Romos Imperijoje. Bet labiausiai jis pasižymėjo Aukso Ordoje, nes ten buvo naudojamas, kaip klastingiausias metodas. Todėl Rusija visur pareikš interesą, kur bus vidinis KONFLIKTAS. Taip buvo suardyta ir Žečpospolita. Kaip reikėjo “paauklėti tuos lietuvius”? Reikėjo sunaikinti Lietuvoje mokslą ir Šviesuomenę. tas ir buvo padaryta. Ką reikėjo padaryti su gūdais, kurie kėlė Rusijai patį didžiausią pavojų? Dar Jekaterinos II slaptu įsakymu buvo pradėtas vykdyti SLAPTAS GŪDŲ TAUTOS VISIŠKAS SUNAIKINIMAS, O LIKUSIOS DALIES PAVERTIMAS RUSAIS. Tiek baltarusiai, tiek jau bukumu pasižymintys lietuvių palikuonys nekelia Rusijai jokio pavojaus. Jie jau yra mokyti. O išauginti ELITINIUS KUNIGAIKŠČIUS, KOKIŲ TURĖJO LIETUVA, REIKIA ŠIMTMEČIŲ, O LIETUVA TŲ ŠIMTMEČIŲ NEBETURI. PARTIJA BAIGTA IR LIETUVIAI GALI PRALAIMĖTI TĄ ŠIMTMEČIŲ KOVĄ GALUTINAI.

Mus valdo       2016-11-12 15:23

Ne bolševizmas, ne putinizmas. Mus valdo landsbergizmas. Ir žiauriai valdo ir valdys jeigu jo neatsikratysim.

Jules       2016-11-12 12:49

Akivaizdu, kad efektyviausiai runkelynas yra valdomas dezi propagandos, visuotinos kriminalizacijos dėl minimalios algos, taip pat kanalizacijos, ir primityvios, vulgarios, smurtinės sex-porno pramonės pagalba. Žodžiu, visuotinos grafitizacijos ne tik miesto sienų, bet ir kūnų - tatuirizacijos, gelžgalizacijos pagalba, ypač jaunimas yra laikomas tvirtai po elito padu. Narkotikai, alkis, šaltis, minimalka(minimali alga), bedarbystė yra ta priemonė, kuri padeda tramdyti Former Bolsheviks oponentus. Kas nepritaria Former Bolsheviks ideologijai ir nelinkę paklusti Raudonajai oligarchijai - tas iškart apšaukiamas, apšmeižiamas ir pavadinamas putinoidu - Putino simpatiku. Bet niekas nekelia klausimo, kodėl Karbauskio ir Raselės broliukai veikia būtent Putino Rusijoje kaip kadais vienas garsus Amerikes viceprezidentas Stalino Ryusijoje, kuris visam pasauliui pareiškė, kad Stalino Rusijoje nėr konclagerių, va tep. Nėr konclagerių ir kvit - nėr! Šito, žinoma, docentai mūsų vaikams nepasakoja gi, tiesa? Dreba kinkos, labai dreba mūsų profesūrai ar taip?

P.S. Jėzusas       2016-11-12 11:30

Trumpas Vs Klintonienė?? JAV strategija sako, kad 2030 m. Kinijos ekonominė galia bus daugiau kaip dvigubai didesnė už JAV, reiškia JAV nebedominuos pasaulyje, reiškia baigsis dolerio eksportas ir baigsis vartojimas kito pasaulio sąskaita. Strateginis JAV tikslas - neleisti to kažkaip. Rusija yra tos geopolitikos dedamoji, bet ne pagrindinė ašis. Rusija tiek gyventojų skaičiumi, tiek ekonomiškai yra silpna šalis be to veikianti kaip dolerio kolonija ir gyventojų pasaulėžiūra tokia pati holivudinė, kaip ir vakaruose. Koks bebutų JAV prezidentas, JAV strategija išliks tokia pati. Rinkimų batalijos skirtos avių bandai linksminti. Rinkimus daugiau įtakojo FTB su savo tyrimu ar ne tyrimu(kas demokratinėje šalyje turėtų būti tabu - jei nepasodinai iki rinkimų - tai tylėk)  nei visa Rusija.

Dočys       2016-11-12 11:26

Man kuo toliau, tuo labiau neaišku, koks VSD tarnyboje yra Rusijos ir Lietuvos žvalgybininkų kiekybinis santykis. Ir kadangi Lietuvos žvalgybininkai neaptinka rusų agentūros aukščiausiuose mūsų valdžios ešalonuose, turiu tik tokią versiją: arba infiltruotų ir užverbuotų ten nėra, arba VSD yra Rusų žvalgybos priedangos institucija.

Jėzusas       2016-11-12 11:15

Poveikio visuomenei priemonės egzistavo ir buvo visais laikais ir čia Tarybų (ne Sovietų) Sąjunga nieko naujo nedarė, esmė tik tame, kad buvo stipriau gniaužiama tokiomis grubesnėmis priemonėmis, kas buvo labai patogu vakarams demonizuojant Tarybų Sąjungą. Kai buvo kapitalistinės ir socialistinės stovyklos, kiekviena jų konstravo žmonišką veidą. Kai neliko vienos iš jų - grubėja ir banalėja priemonės ir kapitalistiniame pasaulyje. Visi straispnyje išvardinti punktai puikiai veikia vakaruose. PVZ, kai JAV planuoja kokią intervenciją į kokia šalį - jau prieš kelis mėnesius susikviečia žurnalistus ir instruktuoja kaip reikės rašyti. Toli dar iki to sugalvojama baisių pasakų apie diktatorių ar kokius vienaakius plėšikus ir liaudžiai turinčiai holivudinę pasaulėžiūrą - sueina kaip per sviestą. Toli juk eiti nereikia - Delfi dirba keli žurnalistai kurie pasirašinėja po straispniais, kurie parašyti JAV ir išversti, nes tiems žurnalistams (kad ir kokie banalūs tie straispniai) neužtektų nei informacijos nei proto to rašyti, be to stebina tokių straipsnių gausa o stilistika labiau pritaikyti užjūrio gyventojams ir tai stipriai jaučiasi. Taip kad aktualu šiandieną yra tai. Valiušaiti, pasiimkite paskutinę VSD ataskaitą apie grėsmes ir pagalvokite ar tokia ataskaita tinka kokiai pažangiai demokratiškai šaliai ar kokiam Tarybų Sąjungos gudžiam užkampiui??? Padėsiu. Tai aiškiai rašoma, kad negerai yra kai abejojama šviesia ES ateitimi, o judėjimas prieš NATO tolygu tėvynės išdavimui. Tarybų Sajungoje buvo draudžiama abejoti jos šviesia ateitimi, o abejojimas Raudonosios armijos autoritetu irgi kvepėjo kalėjimu. Skirtumas tik tas kad ankščiau sodino, o dabar tokie veikėjai marganalizuojami, metami iš darbų ir nebegauna viešos tribūnos. Taip, kad Valiušaiti esi šių laikų Tarybų Sąjungos propagandistas pučiantis į patogią dudą ir bepigu spardyti senai pakastus lavonus.

To Lietuvą ir taip valdo 2016-11-11 21:59        2016-11-12 10:54

Taip ir neaišku liko ar tas mistinis aidis ar aidas(Garliavos istorija) iš Rusijos ar iš JAV ? Kiek pamenu iš JAV…tai paaiškinkit kaip suvedat galus, čia rašot, kad valdo Rusija, bet mistinis aidis miezelis ???na niekaip “neįsipaišo į Rusiją”???????????
O tas franceskas iš Rusijos ?Kiek žinoma irgi ne.

Jules       2016-11-12 9:50

Lietuvos neosovietikai, Former Bolsheviks, daro tą patį, ypač VU Dezinfologijos(Dezinformacijos plėtros katedros) fakulteto docentai - dezi profesoriai. Berods, VU absolventas drg.Jakilaitis kažkam gyrėsi, kad uošvienės darže buvo užsivilkęs marškinėlius net su Trumpo atvaizdu “na vsiaki sluči”, jeigu kas. Dezi LRT su dezi MG Baltic demagogijos meną yra įvaldę geriausiai - tarnauja Neosovietijai ir nemirksi - varo runkelyną į neviltį ir į laisvanoriškas, taip sakant, kartuves. Neatsilieka ir Vagnorkės univerkė, kaip ten ji vadinasi, berods, Römmer’io universitetu, kas geriau žinote, patikslinkite?

Ir dar -        2016-11-12 2:26

kalbėti tik apie Sovietų sąjungą mūsų dienomis - tai nepasidaryti jokių išvadų.
Jei jau gręžiamės į praeitį, tai išdrįskim susitikti su savimi - su Sovietų Lietuva, su jos nomenklatūra ir tuo kokčiu jų “mokėjimu gyventi”, su išdavystėmis, nutylėjimais, baimėmis ir pan. - su visu tuo, kuo minta besisvaiginantys galia, kurie padarys viską, kad tik net ir rimčiausių klausimų svarstymas trenktų paskvilio dvasia…

Autoriui       2016-11-12 2:20

ačiū, kad rašote - kad primenate kontekstus, iš kurių taip paprastai neišaugama.
Žinoma, jie ne viską paaiškina ir nieko nepateisina, bet jų žinojimas leidžia neužsimiršti dvimačiuose šios dienos atspindžiuose.
Matyt, reiks ne tik laiko, bet ir drąsos, kad pagaliau ryžtumės atsisakyti to iki gyvo kaulo įgrisusio infantilaus santykio su praeitimi.

Al.       2016-11-12 2:03

Visi mūsų analitikai lyg susitarę visiškai ignoruoja Trumpo ir Obamos-Klintonienės dorovinių programų priešpriešą. Žmonės tiesiog išsigandę JAV stumiamos pasauliui sodomijos. Taip pat ir ekonominių-finansinių programų. Visos šalys juodai praskolintos - klausimas kam? Taigi, kas valdo iš tikro? Kas laisvą šalį pavertė nematomos valdžios įrankiu? Ir skolintis yra privaloma. Į valdžią stumiami tie, kas sugebės užtikrinti šalies praskolinimą.Mūsų apžvalgininkai visi labai susirūpinę ar Trumpas nedirbs rusams. Bet kodėl nė vienam jų nerūpi, kad mūsų pačių valdžia tik tai ir daro? Ar jis padarys nuolaidas rusams? Gal jis ir patrauks kariuomenę iš arabų šalių. Bet kam tie karai, be išrinktosios tautos, naudingi ? Nebent dar rusams. Kaip ir arabų perkraustymas į Vakarus. Ar Amerika gins Lietuvą ? Abejoju, kad ji labai norės ginti šalį, kur rusų agentūra yra padaryta valstybės paslaptimi. Ir abejoju, kad rusams to reikia - juk mus jie ir taip valdo, o dar turi legalų priėjimą prie priešo iš vidaus. Valiušaitis, gerai žinodamas čekistų darbo metodus Amerikoj, turėtų susiprotėti, kad jie naudojami ir Lietuvoj, tik tur būt dar veiksmingiau.Ir vienas iš tų būdų - savo idėjinius priešininkus paskelbti Putino agentais.

Tarabilda       2016-11-11 23:22

Žinot, aš prognozuoju, kad rusas dabar iš Sirijos trauksis, gavęs kokias nors garantijas dėl bazės palikimo, nesvarbu, kas ten ką sutvarkys - opozicija Bašarą, ar kas nors kitas.Geriausia visiems būtų, kad patys jį nudobtų, ir problemų kaip nebūta.

Atsiprašau,įtakos       2016-11-11 22:03

Trampą...

Naivu tikėtis,kad       2016-11-11 22:02

Rusija įtakos Putiną.Tai per stambus ir plėšrus žvėris gerąja prasme.

Lietuvą ir taip valdo       2016-11-11 21:59

po Garliavos pedofilijos istorijos visi įsitikino:
rusų spec. tarnybos patikimai valdo visą teisėsaugą, politikus, VSD, VRM, TM, prezidentūrą.
taip kad rusų tarnybom net nereikia jokių akcijų Lietuvoje daryti - o kam?

Drenis       2016-11-11 21:27

Jei Trumpo išrinkimas yra įtakotas Rusijos spec. tarnybų, tuomet darytina išvada, kad jų vadovybė pametė protą. Suprantamas TV apzombintos rusų liaudies džiūgavimas: nepraėjo Obamos, kuris yra kalčiausias dėl visų Rusijos nelaimių, statytinė. Bet visgi jų spectarnybose galgi nesėdi durniai. Trumpo išrinkimas Maskvai virs katastrofa. Štai į valstybės departamento vadovo postą eis Gingričas, reikalavęs tiekti Ukrainai ginklus… O kur dar žadamas JAV naftos ir dujų eksporto draudimo panaikinimas, kuris neišvengiamai prives prie šių žaliavų pasaulinės kainos kritimo ir tai gali būti smūgis Rusijos ekonomikai, didesnis nei dabartinės sankcijos. Jei rusams ką apsimokėjo remti, tai nebent Klintonienę. Straipsnyje rašoma, kad KGB papirkinėjo spaudą, taigi visa JAV spauda, kuri surartinai trypė Trumpą, matyt, buvo rusų nupirkta.

Pritariu Tarabildai       2016-11-11 21:09

Nykus, visiems žinomus dalykus kartojantis straipsnis ir nelabai yra apie ką čia diskutuoti.
Na, sovietai taip darė, na ir dabar ruskija taip daro- jokios paslapties ar naujienos nėra, tad ir ginčytis nėra dėl ko.
O vien tūkstantąjį kartą kartoti jog jo jo, aha aha- kas iš to?
Tai kur tada diskusijos briauna?

Tarabilda       2016-11-11 20:32

Ne naujiena, kad Rusijos žvalgybos nemiega. Bet kas norima ištransliuoti šiuomi? Ar kad visų rinkimų rezultatai bus su rusiška laimėtojų dedamąja? Mes su tokia fobija tuoj imsime išvis kvestionuoti ir taip vos begyvą demokratinių rinkimų praktiką. Nors “demokratinių” reikėtų rašyti kabutėse.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.