Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Kaip ir kada prasidėjo Lietuvos žydų žudymas? (III)

Tiesos.lt redakcija   2016 m. liepos 5 d. 23:01

21     

    

Vidmantas Valiušaitis. Kaip ir kada prasidėjo Lietuvos žydų žudymas? (III)

Tęsinys: pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją – ČIA.

„Draugas“

Jonas Dainauskas tvirtina, kad birželio 25–27 dienomis VS Departamente buvo atsiradę „keli, nepažįstami jauni žmonės“, jo įsitikinimu, „tikrai ne VSD tarnautojai“, su „pranešimais“, kad esą Viliampolėje, Jonavos gatvėje, ir kažkur senamiestyje „vyksta“ „kokie tai žydų susibūrimai“, kad ten „girdėti šūviai“ ir kad ten veikia „neabejotinai komunistų vadovaujamos žydų gaujos“. Saugumas turįs padėti tas „žydų gaujas“ likviduoti. Tie „pranešimai“, pasak Dainausko, budinčio VSD valdininko buvo priimti, pareiškus, kad VSD kol kas neturįs tokiam uždaviniui žmonių. Bet tie „pranešimai“ būsią ištirti. Būta panašaus turinio ir telefoninių pranešimų.

Pora panašaus pobūdžio pranešimų, kaip pažymi Dainauskas, buvo gauta ir birželio 28 d. Tačiau jokiam VSD pareigūnui, buvusiam tada departamente, nebuvę duota jokio pavedimo vykti į tuose „pranešimuose“ nurodytas vietas, juo labiau – suiminėti žydus, nes tuo metu, Dainausko liudijimu, „VSD dar nebuvo pakankamai valdininkų“. Tuo metu į VSD patalpas sukilėlių pristatyti žmonės, kaltinti kokiu nors nusižengimu, užvedus jiems kvotą, būdavo perduodami į Kauno SD kalėjimą.

Lemtinga diena – liepos 2-oji

Dainauskas nurodo, kad birželio 29 ar 30 d. „vadovauti“ VSD atvyko („su kokiu tai rašteliu“) buvęs VSD Vilniaus Saugumo apygardos viršininkas, 1940 m. birželio 15 d. pasitraukęs į Vokietiją „ir ten Reicho Gestapo numatytas, karui prasidėjus, VSD „direktoriumi“.

Tai buvo Stasys Čenkus. Panašiai buvo „numatyti“ vadovauti Saugumui žmonės Latvijoje bei Estijoje. Apie tai rašo gen. Stahleckeris jau minėtame savo raporte (Niurnbergo bylos 37 tomo dok. 180-L).

Jau kitą dieną – liepos 1-ąją – S.Čenkus atleido iš pareigų J.Dainauską, Laikinosios Vyriausybės paskirtą aukščiausią VSD pareigūną, nesutikusį Lietuvos saugumo policijos velti į pogromus prieš žydus.

S.Čenkus yra „garsus“ tuo, kad 1941 m. birželio 14 d. – gerai savaitei likus iki įsiveržimo pradžios – Tilžės gestapininko Heinzo Graefes pavedimu, Kaziui Škirpai žodžiu perdavė nacių Vokietijos vyriausybės ultimatumą, nesudarinėti jokios Lietuvos vyriausybės nei iš Lietuvoje esančių, nei Reiche atsidūrusių lietuvių politinių pabėgėlių. Kazys Škirpa tai pavadino pikčiausia Gestapo intriga prieš Lietuvių aktyvistų frontą.

R. Schweiceris, J.Dainausko nuomone, tada buvo likęs Kaune, o gen. Stahleckeris, per Šiaulius, liepos 4 d. jau buvo Rygoje. SS pulkininkas K.Jaegeris, su savo Einsatzkommando 3 į Kauną atvyko liepos 2 d., kada Lietuvos žydų klausimo „sprendimą“, visų pirma Kaune, perėmė, Dainausko žodžiais, „buvęs bedarbis, SS leitenantas Joachim Hamann“.

Nuo tada prasideda pedantiški „buhalteriniai“ pranešimai apie žydų žudymą Kaune ir visoje Lietuvoje.

Nužudė 133.346 žmones

1981 m. Kindlerio leidykla Miunchene išleido dokumentų rinkinį „Uniformuoti žudikai“. Apie jį žurnale „Mokslas ir gyvenimas“ (1981 Nr.11) rašė Vokietijoje gyvenantis žurnalistas Leonas Stepanauskas. Cituojamos dokumentų ištraukos patvirtina Dainausko teiginius.

„Paaiškėja, kad nuo įsiveržimo valandos, – rašo Stepanauskas, – (tiksliau nuo šio „policinio uždavinio“ perėmimo į savo rankas, tai yra 1941 m. liepos 2 d.) specialiai Lietuvai parengta mirties komanda vedė kažką panašaus į buhalterines knygas.“

Nors tos „mirties ataskaitos“ rašytos tuo metu, kai Gestapo raštininkai nesitikėjo tokios karo baigties, kokios susilaukė, akivaizdu, kad jie suprato vykdą nežmonišką nusikaltimą. Tai liudija veikų įslaptinimas, kurio buvo griebtasi. Tiksliai nurodoma, kad tos „buhalterijos“ dokumentų esama vos penkių egzempliorių (5 Ausfertigungen), visi sunumeruoti.

„Į mūsų rankas, – pasakoja toliau Stepanauskas, – pateko ketvirtasis (4. Ausfertigung). Tatai Saugumo tarnybos trečiosios operatyvinės grupės (komandos) vado SS-štandartenfiurerio Jėgerio „pilna ataskaita“ (Gesamtaufstellung) apie žmonių naikinimą Lietuvoje, išimties keliu „talkininkaujant“ ir keliose Latvijos vietovėse.“

Jau 1945 m. kovo 3 d. nacių Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadas feldmaršalas Wilhelmas Keitelis (1945 m. pavasarį pasirašęs besąlyginės kapituliacijos aktą, vėliau pakartas tarptautinio teismo sprendimu) davė įsakymą vokiečių kariuomenei „ir žygyje į Rusiją bendradarbiauti su veikiančiais Saugumo bei policijos daliniais.“

„Uniformuotų žudikų“ tome sutelkti dokumentai patvirtina, kad Duebeno, Bad Schmiedebergo, Pretzsch (prie Elbės) miestelių kareivinėse buvo rengiamos „veiksmo komandos“, įskaitant Lietuvą „tvarkiusią“ Einsatzkommando 3, ir aktyvus pasirengimo „darbas“ prasidėjo jau 1941 m. gegužės mėnesį. Pasak Stepanausko, rasti dokumentai liudija, kad šios tarnybos, be savo tiesioginio „darbo“, taip pat turėjo rinkti medžiagą ir apie okupuotų teritorijų gyventojų nuotaikas, ekonomiką...

Ką veikė „trečioji komanda“ iškart po įsiveržimo į Lietuvą, matyti iš Kaune surašytos Jaegerio ataskaitos: iki 1941 m. gruodžio 1 d. jo vadovaujami komandosai nužudė 133.346 žmones.

Geriausiai pavyko Estijoje

Kas, kaip, kada suplanavo, suorganizavo ir kokiomis priemonėmis pradėjo vykdyti žydų žudymą Lietuvoje, parodo SS gen. dr. F. Stahleckerio 1941 m. spalio 15 d. raportas savo šefui H.Himleriui, paskelbtas Niurnbergo bylos 37-me tome, dok. 180-L.

Tas raportas, kaip nurodo J.Dainauskas, apžvelgia įvykius Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje nuo pirmosios karo dienos (1941 birželio 22) iki spalio 15-osios. Atkreiptinas dėmesys: ataskaitą teikia Vokietijos Gestapo aukštas pareigūnas, SS generolas, ilgametis nacionalsocialistų partijos narys, gavęs Fuererio įsakymą ir jam iškeltą „uždavinį“ tam tikrą vokiečių okupuotą teritoriją „apvalyti“ nuo žydų.

Stahleckeris nusiskundžia „vokiečių kariuomenės vadovybės nenuovokumu Fuererio norų ir planų tos teritorijos atžvilgiu“. Gestapo patikėtinių „įvedimas“ geriausiai pavykęs Estijoje. Ten viskas vykę taip, kaip buvo suplanuota Vokietijoje, dar rengiantis karui. Latvijoje, o ypač Lietuvoje, pažymi raporto autorius, Gestapas to padaryti „nesuspėjo ir dėl to būta chaoso“, „nes vietos žmonės užbėgo vokiečiams už akių (Lietuvoje susibūrė tūkstančiai partizanų, susidarė Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir įsakė buv. valdininkams grįžti į savo darbovietes, siekiant atstatyti Lietuvos Respublikos administracinę santvarką, įskaitant ir Valstybės Saugumo Departamento organizacijos atstatymą)“.

Subordinavo „pagalbos grupę“ ir saugumą

L.Stepanausko cituojamame K.Jaegerio 1941 m. gruodžio 1 d. raporte pažymima, kad „prieš trečiajai komandai perimant policinį uždavinį“ (iki VII.2), išimtinai ir vien tiktai „partizanų“ rankomis likviduota 4 tūkstančiai žmonių (VI lapas). Jaegeris patikslina:

„Mano nurodymu ir pagal mano įsakymą Lietuvos partizanai įvykdė šias egzekucijas:

1941 m. liepos 4 dieną Kaune, 7-ajame forte… – 463 (aukų skaičius).

  –– „ ––  liepos 6           –– “ ––                  – 2.514.“ (I lapas)

Kaip buvo organizuojami tokie „partizanai“, savo spalio 15 d. ataskaitoje paaiškina dr. Stahleckeris. Jis pažymi, kad „nors Lietuvoje ir susibūrė stiprios partizanų grupės“, bet dėl politinių sumetimų vokiečiai negalėjo jų panaudoti „kariniu atžvilgiu“. Iš tų partizanų grupių buvo sudaryta tik 300 žmonių „kovos parengties pagalbos grupė“ („einsatzfähiger Hilsftrupp“), kuriai „vadovauti buvo pavesta lietuvių žurnalistui Klimaičiui“.

Stahleckeris pažymi, kad „toji grupė tolimesniais veiksmais, ypač parengiant ir įvykdant didesnes likvidacines akcijas, ne tik Kaune, bet ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių, būdama nuolatinėje Einsatz komandos priežiūroje, be jokių esminių sunkumų savo uždavinį atliko. O lietuvių Saugumas, pradėtas organizuoti Kaune, buvo subordinuotas EK 3 ir, nuolat kontroliuojant, įjungtas į (Gestapo) darbą. Panašiai buvo padaryta Vilniuje ir Šiauliuose, nors Vilniuje reikėjo padaryti didelę valymo akcija.“

Bus daugiau.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

EiSi -> Marginalas       2016-07-9 5:05

Svarbiau rezultatas, o ne pavadinimas.

Marginalas dėl priekaišto       2016-07-9 3:33

Nenoriu kalbėtis ne su “nekilmingaisiais”, bet su užsitraukiančiais prakeikimą pagal Pr 12:3.

Marginalas EiSi       2016-07-9 3:29

“Auksiniai” Tavo žodžiai! Žmonės nori “dievo” pagal save, tik ne Viešpačio, Kuris Vienas.

Raigerdas>VaiduiVDS       2016-07-8 11:43

Nėra taip, kad aš su pačiu nesutinku tik vardan to, kad nesutikti. Aš neturiu tų išankstinių nuostatų. Ir šį kartą aš pritariu tavo žemiau parašytam komentarui, o dėl atskirų detalių tai tikrai nėra tikslo gaišinti laiką. Bet dabar kalba eina ne apie religiją, o apie tokį reiškinį kaip fašizmas. Ir kalba eina apie tai, kad šiems žiauriems fašizmo nusikaltimams įvykdyti buvo padėtas “mokslinis pagrindas” - Eugenika. Šitos beprotiškos rasistinės teorijos pagrindus sudėjo psichiatrai. Ir tai nėra vienintelė jų beprotiška idėja. Jų yra ir daugiau. Ir viena iš tokių buvo LOBOTOMIJA, kurią psichiatrai vadino operacija. Tą operaciją jie vykdydavo su virbalu, kurį įvesdavo per akiduobes į kaktos srityje esančius smegenų sluoksnius ir ten pasukdavo tą virbalą, kad suardyti ten esančius medžiagų sluoksnius. Vienas psichiatras Amerikoje net vykdė tokias operacijas savo LOBOTOMOBILYJE ir uždirbo nemažus pinigus. Tik vėliau, kai tos aukos pradėjo mirti, tai buvo tokios operacijos uždraustos.
O dėl žmonių naikinimo, tai Vokietijoje tą budelio vaidmenį atliko ir psichiatrai ir kt. įvairių komandų nariai. O Lietuvoje žydai buvo šaudomi tik pagal psichiatrų paskleistus gandus. Gandas Lietuvoje iki pat šiandien turi galią, nes mes 50 metų negalėjome kalbėti atvirai. Todėl dauguma žmonių iki pat šiandien tiki gandais. Paleiskite Lietuvoje patį absurdiškiausią gandą ir vis tiek atsiras ištisos grupės žmonių, kurie patikės tokiais gandais. Pagrindiniai gandų nešiotojai yra šmeižikai ir specialūs agentai, kurie gauna užduotis, kokius gandus reikia skleisti toje šalyje. Rasizmas pasireiškė ir induizme, kai žmonės buvo paskirstyti į kastas. Judaizme jis pasireiškė taip pat ir net Biblijoje parašyta apie tai, kad žydai yra Dievo išrinktoji tauta. Visos tos beprotiškos idėjos provokuoja tarp žmonių nesantaiką, priešiškumą ir susiskaldymą. Ir tokiu būdu, pagrindinės -monijos problemos nėra sprendžiamos. Ir tai gali tęstis tol, kol žmonės pasieks kritinę ribą, kai nieko pakeisti jau neįmanoma. Tada išsipildys taip geidžiama Leto Palmaičio apokalipsė.

VaidasVDS       2016-07-8 8:29

Dabar Raigerdas su manimi nesutiks (tikriausiai).
Jeigu religija būtų tik žmonių kultūros dalis, tuomet su Raigerdu būtų galima sutikti. Ir iš tiesų religija dažnai persipina su žmonių kultūra ir morale. Ir šioje plotmėje net ir judaizmas su pagonybe yra labai panašūs. Abu labai vertina visišką atsidavimą savo idealams, kad ir kiek klaidų juose bebūtų ir dėl to gali paaukoti net ir savo gyvybę. Istorijoje yra žinoma, kad religingi žydai reikalavo iš Piloto, kad šis pašalintų Cezario atvaizdus nuo savo vėliavų ir kada Pilotas atsisakė tai padaryti ir pagrasino jiems mirtimi, jų lyderiai nuolankiai suklaupė priešais Pilotą, nulenkė galvas iki žemės ir buvo pasirengę mirti, ir tai paveikė patį Pilotą. Panašių pavyzdžių yra ir pas pagonis ir jų daug pas krikščionis. Todėl pasiaukojimas dėl idealų yra gana gražus gestas, bet kartais jis gali būti visiškai beprasmis.
Tik tikroji religija gelbsti žmogaus sielą. Ne žmonių sugalvota ar klaidingai suvokta, kad ir koks garsus ir atrodantis nuostabus žmogus tokią religiją ar religinę idėją skleistų. Ir būtent dėl to pagonybė gali būti tik kultūrinė, tačiau ne tikroji, religija. Pagonybė negali išgelbėti sielos, tačiau dėl to pagonybė nenusipelno būti persekiojama, o pagonys naikinami. Religinis nepakantumas, dogmatizmas ir fanatizmas iš tiesų padarė pasauliui neišmatuojamos žalos, o buvę pagonys, priėmę kiek galima tikresnius Jėzaus mokymus, tikrai ne vienas tapo dangiškos karalystės nariu…

Raigerdas        2016-07-8 0:38

O dabar grįžkime prie Leto Palmaičio melo dėl kurio jis iki šiol neatsiprašė. Ką gi, tada tegul gyvena su juo, galimai jam taip smagiau. Taigi, pratęskime mūsų pokalbį apie psichiatriją, nes šiandien ji jau prasibrovė į mūsų kariuomenės gretas. Psichiatrijos industrijos metinis pelnas siekia 330 milijardų per metus. Štai nedidelė statistika: 311 JAV karių 2012 metais žuvo mūšiuose, 349 JAV kariūnai tais pačiais 2012 metais gyvenimą nutraukė savižudybe. O dabar grįžkime į fašistinę Vokietiją. Vos atėjus fašistams į valdžią, t.y. po pusmečio, naciai kreipėsi į Ernstą Riudiną su prašymu parašyti įstatymo projektą “Dėl paveldimų ligų prevencijos”, todėl 1933 metais buvo leista prievartinė sterilizacija bet kokio piliečio, kuriam buvo “nustatyta” pagal “genetinės svekatos teismą” bet kokia įsivaizduojamo paveldimumo liga. Aukos beveik jokio pasirinkimo neturėjo, nes teismas išsireikalaudavo sterilizacijos ir buvo įvykdyta 88,8% atvejų. Per sekančius 12 metų buvo sterilizuota 400 000 Vokietijos piliečių, kur dauguma atvejų buvo padaryta prieš jų valią. Toliau vystantis Eugenikai Vokietijoje, sterilizacija buvo pakeista nužudymais. Pirmosios aukos tapo vaikai. Branderburgo-Gordeno ligoninėje psichiatras Hansas Geintzė užmušinėjo savo mažametes nekaltas aukas morfijumi arba nunuodydavo kalio cianidu ir įvairiais cheminiais priedais, kurie buvo naudojami kaip cheminiai ginklai. Po kiek laiko šis psichiatras įkūrė pirmą vaikų žudymo mokyklą, kurioje buvo šio amato apmokomi ir kiti psichiatrai. Pagal slaptą vyriausybės programą buvo sukurtas tinklas iš daugiau nei 30 centrų, kuriuose buvo nužudomi vaikai. Daugelį vaikų, ypač dvynukus, iki nužudymo išnaudojo, kaip bandomus triušius. Po nužudymo jų smegenys dažnai buvo išsiunčiami psichiatrams kaip “medžiaga tyrimams”. Vėliau ši patirtis buvo panaudota koncentracijos stovyklose, kur buvo kviečiami geriausi psichiatrai pasidalinti savo patirtimi dirbant su slapta programa T-4. Holokausto metu buvo sunaikinta nuo 11 iki 17 milijonų “nepilnaverčių”, sprendžiant pagal Eugenikos kriterijus ir priimant sprendimus nužudyti. Tokią sistemą sukūrė psichiatrai, o kartais net vadovaudavo vykdymams. Ir tik visiškai neseniai psichiatrai išdrįso apie tai viešai prabilti ir paprašė aukų atleisti jiems. Štai, ką pasakė Vokietijos psichiatrų, psichoterapeutų ir neurologų asociacijos prezidentas Frankas Šnaideris:“Nacional-socializmo laikais psichiatrai žiūrėjo su panieka į jų rankas papuolusius ir jiems patikėtus pacientus. Jie jiems melavo, o juos ir jų šeimas išduodavo. Jie priversdavo juos sterilizuotis, organizuodavo jų nužudymus ir netgi žudydavo patys.
Aš nuoširdžiai atsiprašau, nors ir su gėdingu pavėlavimu, visų aukų ir jų šeimų, kurios patyrė tokį neteisingumą ir skausmą nuo psichiatrų rankų ir jų įkurtų vokiškųjų asociacijų”.

Raigerdas        2016-07-7 23:23

Komentatorius EiSi rašo su gera intencija:“O tam pirmiausia reikės “susirasti” visiems priimtiną bendrą vieną Dievą”. Deja, idėja yra utopinė. Reikia ne bendro vieno Dievo ieškoti, o leisti žmogui laisvai pasirinkti į ką jam tikėti, o į ką ne. Blogis yra tame, kad iš judaizmo gimusios religijos - krikščionybė ir islamas- pratęsė tą nepakantumą, kuris buvo judaizme. Todėl šių religijų išpažinėjai yra nepakantūs tiek vienas kitam, tiek kitoms religijoms. Taigi, blogis yra būtent tame nepakantume, kuris yra toleruojamas aplinkinių. Galimai, nei fašizmas, nei komunizmas nebūtų gimę iš viso, jeigu nebūtų toleruojama neapykanta pačioje krikščionybėje. Krikščionybė toleravo ir fašizmą, tiek Italijoje, tiek Ispanijoje, tiek Vokietijoje. “Got mit uns” - taip buvo rašoma ant vokiečių kareivių sagčių. O kaip įvyko iš tikrųjų? Bet ir šiandien tebesitęsia spekuliacijos Dievu, ir tai vyksta Lietuvoje. Pažiūrėkite į sąrašą tradicinių religijų ir jūs ten nerasite Baltų tikėjimo nei vienos grupės. Kas tai padarė? Kodėl taip gavosi? Todėl, kad visi užjautė krikščionis, kadangi jie buvo komunistų terorizuojami. O kodėl tie terorizuojami komunistų krikščionys “netyčia” nepamatė Baltų tikėjmo terorizavimo tų pačių krikščionių? Mat su krikščionimis tai vyksta dažnai, kad jie kartais apkursta ir apanka, kai reikia teisingai pasielgti su Baltų tikėjimu, nes jie vis dar gyvena tais kryžiuočių neapykantos laikais. Įžūlumas krikščionių peržengia visas leistinas ribas: jie puldinėjo Lietuvą, jie sunaikino mūsų pagonybę, tai kas ką turi neapkęsti: mes jų, ar jie mūsų? Lietuviai pagonys labai broliškai sugyveno su krikščionimis gudais, ukrainiečiais ir tais pačiais rusais. Ir dėka šito ji tapo viena iš galingiausių valstybių Europoje. Ne vienas lietuvio kunigaikščio palikuonis vesdavo provoslavę ir pats tapdavo provoslavu. Ar tai yra blogai? O kas įvyko su Žečpospolitos kariauna, kai ji užėmė Maskvą? Nors ir vieni, ir kiti buvo slavais, tačiau prasidėjo KATALIKIZACIJA ir rusams buvo primetama katalikybė. Ar taip liepė daryti mūsų didysis karalius Gediminas? Ne. Kas įvyko toliau? Rusai įsiuto. Ko pasekoje Žečpospolita išnyko visai, o Lietuva tapo Rusijos provincija. Akivaizdu, kad lietuviai, sunaikinus jų tautinę religiją, ir įsigalėjus krikščionybei sukvailėjo ir svarbiausia, prarado savo Garbės jausmą. Nebeliko ir Žemaitijos pasipriešinimo. Nebeliko Žynių, nebeliko tautos ELITO. Bažnyčiose mišios buvo laikomos lotynų kalba. Bajorai suskubo atsižadėti savo lietuviškos kalbos ir pradėjo kalbėti lenkiškai. Ir šiandien štai, ką mes matome: “Valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų”. O kur mūsų PAGONYS apgynę mūsų tėvynę tiek nuo kryžiuočių, tiek nuo rusų puolimo? O jų nėra, nes jie nepatinka kryžiuočiams-krikščionims. Ir jūs manote, kad su tokiu kryžiuočių-krikščionių “teisingumu” Lietuva išgyvens? Tada jūs ne tik naivuoliai, bet net nepataisomi utopistai. Krikščionių “teisingumas” telpa į vieną frazę:“tokia buvo Dievo valia”. Dievas niekada netroško lietuvių-pagonių išnykimo, bet to visada troško krikščionys. Tai, kas jie yra mūsų valstybėje? Krikščioniškas apeigas aptarnaujantys dvasiškiai ar lietuvių kultūros naikintojai?

EiSi       2016-07-7 21:45

Nebus brolybės, nebus ir ramybės. O tam pirmiausia reikės “susirasti” visiems priimtiną bendrą vieną Dievą. Rinktis teks mums - žmonėms.

Raigerdas        2016-07-7 11:40

Ko gero, šį kartą sutikčiau su žemiau parašytu Vaido VDS komentaru.

VaidasVDS       2016-07-7 11:32

Bet kokie -izmai yra blogis, ar su anti ar be to.
Kaip lengva tuo supriešinti žmones. Bet blogiausia įvyksta tada, kada visus tuos izmus bandoma pridengti Dievu ar Dievo valia.
Letui,
kada Sanhedrinas vienbalsiai nusprendė skirti Jėzui ir Lozoriui mirties bausmę, tada dangiškas susitarimas su Abraomu buvo panaikintas ir nuo to momento kitos tautos nešė ir pagal išgales tebeneša žinią apie Dievą. Izraelis susigrąžino savo valstybę visai ne taip, kaip buvo neva pranašauta Biblijoje, ta valstybė ir jos religiniai lyderiai vis dar nėra pripažinę Jėzaus misijos ir jos reikšmės. Kadangi susitarimas panaikintas, tai jis tikriausiai niekada ir nebus atnaujintas, nes visos tautos ir be žydų tautos pagalbos galėjo susipažinti su Jėzaus žinia.
Tavo nuolat pateikiami Biblijos suklastojimai rodo tik dalies žydų tautos norą vis dar būti žmonijos priekyje ir vis dar turėti tai, ką ji turėjo iki Jėzaus ir ką ji pati sunaikino. Bet tai, kas jau prarasta, vien tik žmogiškomis pastangomis neatstatysi ir už to greičiausiai slepiasi tik nacionalizmo apraiškos.
Man asmeniškai labai bjauru nuolat girdėti iš tavęs citatas apie prakeikinėjantį Dievą, apie žmonių sugalvotus pragarus, apie Dievą, kankinantį savąjį sūnų dėl kažkokios išgalvotos “obuolio suvalgymo” nuodėmės atpirkimo. Todėl tokie mokymai, kuomet pasauliui yra apreikšta, kad Dievas Tėvas yra meilė, yra tiesioginis puolimas prieš tikrąjį Dievą. Nuolatinis priešų ieškojimas, jų prakeikinėjimas, siuntinėjimas į pragarus, žmonių supriešinimas gali džiuginti tik Šėtoną ir jo draugelius. O tikrasis Dievo planas - įgyvendinti žmonių brolystę vis dar lieka nuošalyje. Tik išmintinga ir protingai kovinga meilė meile gali įveikti bet kokį blogį, ir kol to nebus siekiama visuotinai, tol šis pasaulis iš blogio neišsivaduos…

Raigerdas        2016-07-7 11:17

Letas Palmaitis pasivadino Marginalu. Tai bandymas nuslėpti savo tikrąjį dievą, kuriam jis yra ištikimas - TAI EKSTREMIZMAS. Nuo ekstremizmo Letas Palamitis negali pabėgti, kaip ir pats nuo savęs. Komunistai mušėsi sau į krutinę, kad jie yra už tautų draugystę, o iš tikro nuosekliai, slapta ir metodiškai veikė taip, kad tos tautos sumažėtų ir liktų tik vienas DIDYSIS BROLIS. Letas Palmaitis mato mūsų pagonybėje priešus abraominėms religijoms, nors iš tikrųjų, ir tai demonstruoja pats Letas Palmaitis, tą priešiškumą pagonybei kursto tarp katalikų ir kitų krikščionių. Be abejonės, tai prieštarauja mūsų Konstitucijai, nors pati Konstitucija suteikia krikščionybei privilegijas. Bet šito krikščionims vis vien bus per mažai, nes jiems reikia dar ir valdžios, kad jie galėtų nurodinėti visiems Lietuvos piliečiams į ką jiems tikėti. To paties trokšta ir komunistai, to paties trokšta ir fašistai. Štai Letas Palmaitis parašė netiesą:“Hitlerio “Mein Kampf” jokie psichiatrai neveikė - ką mini Raigerdas, galėjo būti daug vėliau”. Kada Letui Palmaičiui buvo pateikti faktai, tai vietoje to, kad atsiprašyti dėl klaidinančiai pateiktų faktų, abraominių religijų propagandistas rašo:“Eugenika, be abejo, viena iš pamatinių hitlerizmo idėjų, iškilusių tarp anglosaksų dar iki Hitlerio, o dabar įgaunančių tolesnę realizaciją orveliniame pasaulyje. Tačiau juk kalbėjau ne apie eugeniką, bet apie Raigerdo kritikuojamą psichiatriją, o tai ne tas pats”. Taigi, Eugeniką sukūrė ir išplatino ne psichiatrai, anot ekstremisto Leto Palmaičio, o galimai inžinieriai, šaltkalviai, melžėjos ar dar kokios kitos profesijos žmonės. Eutanaziją pasiūlė ir įgyvendino Vokietijoje silpnapročiams su Hitlerio palaiminimu irgi ne psichiatrai, o, galimai, melžėjos ar kokie nors traktoristai, arba bratuškos mongoloidai. Ekstremistas Letas Palmaitis skaito V. Valušaičio straipsnį, kur rašoma, kad “pradžioje kalbėjo apie pasaulyje siaučiančią „žydų komuną“, žydų ir bolševikų simbiozę. Esą, žydai yra didžiausi Žmonijos priešai. Lietuvoje, sako, žydai iš karto susidėjo su įsibrovusiais rusų komunistais…” ir t.t., ir nesupranta, kad ŽYDAI BUVO ŠAUDOMI LIETUVOJE BE JOKIO TEISMO, PAPRASČIAUSIAI GANDŲ PAGRINDU. Ir ekstremistas Letas Palmaitis niekaip nepajėgia suprasti ir netgi palyginti, kas būtų su lietuviais, jeigu juos būtų taip naikinę GANDŲ PAGRINDU. Tuos gandus apie žydus paskleidė psichiatrai-eugenikai. Dėl silpnapročių sunaikinimo Hitleris pasirašė slaptą įsakymą 1939 m. rugsėjo 1 d., ko pasekoje psichiatrai organizavo “Operaciją T-4”, kurios metu buvo sunaikinta 70 273 “nevertų gyventi” žmonių. Po to Hitleris įsakė sustabdyti programą T-4, tačiau psichiatrai jau nebeklausė ir sunaikino savarankiškai dar 230 000 gyvybių. Niurnbergo proceso metu, eskpertai pripažino, kad tokių masinių naikinimų nebūtų buvę, jeigu psichiatrai nebūtų viso to sugalvoję, organizavę ir vadovavę. Tačiau vokiečių psichiatrams į pagalbą atskubėjo amerikos psichiatrai, kurie taip pat buvo eugenikos šalininkai, todėl buvo nuteisti tik vienas kitas psichiatras, bet ne vokiškoji psichiatrija ir eugenikos šalininkai. PATS LETAS PALMAITIS YRA SAVOTIŠKAS EUGENIJOS ŠALININKAS TIK JAU RELIGIJOS SRITYJE: JAM GEROS YRA TIK ABRAOMINĖS RELIGIJOS, O VISOS KITOS YRA ŠE…
NETGI KONFUCIJUS IR TAS YRA NIEKAS, PALYGINTI SU KRIKŠČIONYBE. JIS ATVIRAI NIEKINA PAGONYBĘ, GYVENDAMAS LIETUVOJE. KAS BŪTŲ, JEIGU AŠ IZRALEYJE PRADĖČIAU PROPAGUOTI PAGONYBĘ IR NIEKINTI JUDAIZMĄ? JŪS ĮSIVAIZDUOJATE TOKIUS DALYKUS? O KODĖL LIETUVOJE TAI LEIDŽIAMA DARYTI KAŽKOKIAM TAI EKSTREMISTUI LETUI PALMAIČIUI? Kodėl Letas Palmaitis nepastebėjo “netyčia” eugenikos ir psichiatrų kaltės dėl žydų tautos genocido? Ar jums tas faktas neatrodo keistas? Hitleris savo knygoje “Mein Kampf” išaukštino Eugenikos teoriją iki mokslo, kurio dėka bus galima atstatyti vokiečių naciją. Štai psichiatrijos daktaras Ernstas Riudinas 1934 m. rašo:“Psichiatrai ir sveiki žmonės privalo susivienyti prieš genetiškai nepilnaverčius. Psichiatrai privalo teikti savo paslaugas, kad prisidėti prie gabios aukščiausios rasės su sveiku paveldimumu sukūrimo”. Taigi, Ernstas Riudinas nebuvo nubaustas ir mirė ramiai, būdamas 78 metų. Programoje T-4 dalyvavęs psichiatras Fridich Mautz ne tik nebuvo teisiamas, bet netgi buvo išrinktas 1957-1958 metais Vokietijos psichiatrų asociacijos ir neurologijos galva. Apgailėtinas faktas, kad lietuviai, leidę menkinti ir niekinti savo pagonybę, visiškai nebesugeba atskirti priežasties nuo pasekmės. Ir jeigu tai tęsis ir toliau, tai jie ko gero atsižadės ne tik savo papročių, bet ir savo žemės.

rutai       2016-07-7 10:27

rutai, ir dar buvo toks planas kryžminti vokiečius su kitomis tautomis;
Harvardo Universiteto profesorius siūlė genetiškai modifikuoti Vokiečių tautą sukryžminant Vokiečių moteris su kitų tautų vyrais, kuriuos siūloma įvežti dideliais kiekiais, o vokiečių vyrus priversinai laikyti už Vokietijos ribų su ne vokiečių moterimis. Nuo 10 iki 12 milijonų vokiečių vyrų turėtų dirbti darbo batlijonuose prižiūrimi sąjungininkų, šalyse už Vokietijos ribų ir keltų tų šalių ekonomiką. Šio „renginio tikslu “ rašė  daktaras Hooton - mažėtų gimstamumas „grynų“ Vokiečių, neutralizuotūsi Vokiškas agresyvumas išsigimimo metodu, denacionalizuotūsi atskiros asmenybės. Šis planas pagal daktarą  E. Hooton pareikalutų minimum 20 metu.Tuo periodu, tęsė Hooton, plėsti imigraciją ir apgyvendinimą Vokiečių srityse ne Vokiečių tautų vyrų :

„...in the New York daily newspaper
P.M., January 4, 1943, Ernest Hooton laid
out an “outbreeding” plan that would
“destroy German nationalism and
aggressive ideology while retaining and
perpetuating desirable German biological
and sociological capacities.” (See also:
Benjamin Colby, ‘Twas a Famous Victory,
1974, p. 131.)
The Harvard University professor’s
proposal called for genetically transforming
the German nation by encouraging mating
of German women with non-German men,
who would be brought into the country in
large numbers, and of German men,
forcibly held outside of Germany, with non-
German women. Ten to twelve million
German men would be assigned to forced
labor under Allied supervision in countries
outside of Germany to rebuild their
economies. “The objects of this measure,”
wrote Dr. Hooton, “include reduction of the
birthrate of ‘pure’ Germans, neutralization
of German aggressiveness by outbreeding
and denationalization of indoctrinated
individuals.”
This plan, Hooton estimated, would require
at least 20 years to be implemented.
“During this period,” This plan, Hooton estimated, would require
at least 20 years to be implemented.
“During this period,” he went on,
“encourage also the immigration and
settlement in the German states of non-
German nationals, especially males.”...( 4 pusl.)
šaltinis ” Теодор Н. Кауфман.”Германия должна погибнуть!”. Скачать ...
http://www.gmperish.far.ru/html/loadGMP.html  ‎”,

Tai ko stebėtis kad Hitleris naikino žydus?
O ir dabartinis migrantų kitataučių  vyrų antplūdis į Vokietiją  ar nėra tęsinys vokiečių naikinimo plano?

Jules       2016-07-7 8:43

Nutraukiate tai nutraukiate šnekas su nekilmingaisiais, p.Letai, – nieko tokio! Gorbio laikais VU docentai irgi panašiai elgdavosi, jau nekalbant apie drg.L.Brežnev‘o epochą – neidavo į kalbas su studentais ir kaimiečiais. Tiesa, Gorbio „Perestroikės“ laikais vienam docentui net į snukį buvome pasiūlę. Ech, jauni buvome ir po sovietinės rusų kariuomenės – drąsus, žingeidūs ir patyrę realų gyvenimą, o ne mitologizuotą sovietinę pasakų realybę. Mes tai gerai žinome, patyrėme savo kailiu, kad Blogio imperijos statytojai, vystytojai, sergėtojai ir kolaborantai vadinami realistais, pragmatikais, aukščiausios klasės specialistais, kurie vertina, gerbia, pripažįsta ir paklusta tik nugalėtojams, tik jėgai ir pinigams, o ne runkeliams, ne tautai. Paklauskite šito ekonominio seimūno, apriori sakykime, drg.Jurgio LR Seime. Kisindžeris išties prognozuoja žlugimą ir per brangumą toliau remti ir išlaikyti, nes susivienijusi ir vėl atakuojama Vokietija nebegali kai ką ten kompensuoti, apmokėti ir pan., todėl ekonominiai LR seimūnai iškart, skubos tvarka, pradėjo svarstyti žydų palikuonių pageidavimą atkurti jiems Tarpukaryje senelių turėtą Lietuvos pilietybę. Kai lietuviai ko paprašo – dažnai pasiunčia po velnių arba Garliavos „bojevykais“ pagrasina. G.Kirkilas, V.Gedvilas ir A.Kubilius, kiek skaičiau dezinfosklaidoje, ragina suteikti pilietybę kuo greičiau. A.Kubilius net labai pyksta ant mūsų valdininkų, vilkinančių pilietybės suteikimą žydams, aiškindamas, kad visi išeiviai iš Lietuvos iki 1990 metų turi gauti Lietuvos pilietybę. Apie milijonas išvykusiųjų turėtų gauti Lietuvos pilietybę skubos tvarka ir kvit? Žinoma, šito neįmanoma taip lengvai padaryti, manau, neišgrūdus dar milijono lietuvaičių iš Lietuvos ar kaip? Na, o apie Špandau geopolitinį triuką buvau komentavęs ne kartą – niekas jo neneigia. „The Spandau effect” – tik patvirtina anglų kaltę ir pateisina sionistų veiksmus, kad jie ne prie ko ir jų siekis teisėtas ir šventas turėti savo klestinčią Tėvynę, kuriam mes visi čia ir pritariame ir linkime klestėjimo. Gaila, kad mums šito niekas nei linki, nei stengiasi, kad taip būtų, kad taptumėme atominio ir ekonominio ginklo galybe kaip Izraelis ir pan. Suorganizuotas ciniškas korimas Špandau kalėjime sudėjo visus tašku ant „Ы“ lygiai taip pat, kaip ir vieno garbingo, sąžiningo Lietuvos pulkininko išmetimas pro langą – nužudymas. Diskusija uždaryta - nutraukta oponento Leto pageidavimu. Turėjau garbės ir geros dienos visiems oponentams ir sekliams iš KGB rezervo!

Jules oponentui p.Letui       2016-07-7 7:13

Nagi pašmaikštaukime, pone garbusis oponente Letai, gerai? Jūs, kalbėdamas apie Pasaulio federalizaciją, turite omenyje ES parlamente badaujantį Šatrijoną ar žaviąją Napoleonę Šatrijūtę? Kaip ten jos tikrasis vardas, berods, Laima-Maria-Liucia ar kaip, prašom patikslinti, gerai? O šiaip mes ne VU Demagogijos ir istorijos mitologizavimo fakulteto ir jo Dezinformacijos plėtros, propagandos ir agitacijos katedros docentai ar absolventai, o paprasčiausi runkeliai iš kaimo, todėl negalime turėti rimto pamato po kojomis, ypač kai univerkėse tebekaraliauja Sovietijos fundamentų(pamatų) specialistai su anūkėliais ir protektoratu. “Fundamentals of Soviet Law” ten “Über alles”, todėl mes, nevykėliai, lūzeriai ir marginalūs bukagalviai, nei iš tolo negalime jiems prilygti, ypač neturėdami jokių pamatų, ypač saugių pamatų po kojomis, po naujojo Neosovietinės Oligarchijos dvaro Darbo įstatymo priėmimo, tiesa? Ir dar, pone Letai, jūs esate rimtas mokslo vyras, o mes mažučiai mažiliukai beraščiukai, bekelniai(sans-culottes, anot prancūzų) ir be fundamentų, todėl dažnai klystame, tad neatimkite mus tos teisės klysti ir nusišnekėti, gerai, sutariame?

Marginalas: nesusišnekėjimo bedugnės       2016-07-7 4:42

Kad tipiškiausia šimtaprocentinė vokietka Merlel esanti “žydė pagal motiną” - toks pat burliokų lygio kliedesys, kad Džuhašvili - “Jew vaikas”, o mongoloidas Jelcynas žydas. O tarkim, Merkel motina tikrai žydė. Vadinas dėl to ji tapo “komjaunuole” (FDJ), o paskui ir Honeckerio sekretore? Ir kad raudonos karjeristės keliukas nuvedė į Bilderbergo viršūnes irgi? Tai jau atleiskite, tuomet garsusis mūsų Polikarpas ir pats, ir visos jo žmonos jau tikrų tikriausios žydės!
Kaip galima gyventi suburliokėjusių idiotų daugumos aplinkoje?
Nelaikiau Jules prie tokių, bet štai supratimo šedevras: į mano pastabą, kad laikantieji save über alles “aukščiau visko” (Jules pasakyta apie suomius), jei taip yra, turės tam visą amžinybę pekloj, o paaiškinimui pridėjus dažnai mano kartotą visai KRIKŠČIONIŠKĄ šūkį (bent jau pirmųjų krikščionių “fundamentalistų” su jų “nagerais poelgiais” nevykdant teisėtų pagoniškos Romos įstatymų, bet einant pas žvėris į cirkus): AL AKBAR “D-vas aukščiau visko!”, Jules pagamino frazę, rodančią nulinį supratimą: negalima mylėti kitų ir jiems padėti nemylint pirmiausiai savęs paties. OK, taip, bet ar apie tai kalbėta?
Jūs, Ponai, stokojate Pamato!
Tas pats ir paskutinis Jules “atsakymas” apie žydų bankininkų investavimus. Jie nebūtų nieko niekur investavę, jei nebūtų anglų elito pripažinti savaisiais ir nebūtų gavę vietos Britanijos Parlamente. Britų elitas yra kietas ir nedalomas, jokių Tora gyvenančių žydų jame nė iš tolo negalėjo rastis. Realistai vertina tik “winner’ius” ir galią. Monarchijos ir bankinio kapitalo suaugimas ir padarė Angliją galingiausia valstybe. Britanijos Rothschildai yra gryniausi britai, atsidavę savo šaliai, bet ne idiotkų įsivaizduojamai pasaulinei žydų kariuomenei. Kurie rėmė Izraelį, bet kada panorės jį ir sunaikinti nepaisydami savo kilmės, jei tik trukdys “pasaulio federalizacijos” projektui. Sorosas jau ne kartą užsiminė apie Izraelio brangumą, o Kissingeris prognozuoja jo žlugimą. Ačiū D-vui, Mesijas “šiek tiek” stipresnis, jokie bankininkų ir genijų gudrumai nebūtų galėję be D-vo Valios padaryti Biblijoje išpranašauto stebuklo: po beveik 2000 metų grąžinti tautą į savo žemę, kuri dabar laukia Mesijo ateinant.
Mano darbo https://sites.google.com/site/theholocaustrevised/home/the-holocaust dar niekas nesiima kritikuoti, bet maniakiškai kartoja be ryšio įvairiausių žydų kilmės asmenų vardus (pvz., kuo čia dėtas “vykrestas” ir vienas žymiausių istorijoje ekonomistų Karlas Marxas? Tuo kad šis marksizmo pradininkas ir jo šeima išsižadėjo tradicinio judaizmo? Kurie monarchiją rėmę britų bankininkai “investavo” į monarchijai priešišką jo veiklą Londone?)
Esate apgailėtini maniakai, kurių laukia Pr 12:3 prakeikimas ruskių pavyzdžiu.
Nutraukiu su jumis bet kokias šnekas.

Julei       2016-07-6 21:34

nu tikrai…vyrai mūsų išvažuoja į kitas valstybes o vietinės bus apsėklintos tų musulmonų pagal Briuselio kvotas - čia kieno planas, žydės pagal motinos liniją Merkel?

Jules       2016-07-6 20:14

Jei XX a. žydų bankininkai nebūtų investavę į lordą ir ekspremjerą Arthur Balfour‘ą bei premjerą David Lloyd George, Marksą, Trockį, Staliną arba dar vėliau į Markūzą, kažin ar viskas taip sklandžiai būtų gavęsi kaip gavosi, pone Letai, ką? Žydų bankininkai marksistai ir trockistai daug investavo į šias ideologijas, tai nereiškia, jog tai žydų ideologija, o jei karo nusikaltėliai lietuviai šaudė žydus, kaip ir žydai šaudė nežydus, vedė partizaninį karą be skiriamųjų ženklų – tai mes jau visam pasauliui paskelbti esą žydšaudžių tauta ir pasmerkti amžiams, amžinai kaltais, tiesa? Skirtingai nuo daugelio genčių, žydai, be jokios abejonės, turi tikrai savo “na-cionalinę ideologiją”, kuri išdėstyta Toroje ir paaiškinta Talmude, be jokios abejonės.  Tačiau tie patys žydų marksistai arba, kaip Jūs sakote, trockistai, būdami dar ir masonais, kartu buvo ir didžiausi ateistai, nes taip reikėjo dėl rusų tautos tam tikrų subtilybių ir keistenybių bei ypatybių, ir tik ant durniaus kaltino už sunkų savo tautiečių likimą religiją ir carą ar kaip? Lietuviai carą irgi kaltino – carinę imperiją, be jokios abejonės. Nepamirškite, pone Letai, kad Sovietinė Rusijos imperija buvo nepasirašiusi Hagos ir Ženevos konvencijų ir atsisakiusi jas pasirašyti kadais su didele pompa. Sovietų Sąjungą jau pačią pirmąją karo dieną buvo pradė-jusi mėsinėti vokiečių karo belaisvius ir kitaip žudyti, tiesa? Na, o ta superinė Kaufmaniuko knygiūkštė tiesiog literatūros šedevras, verta Gonkūrų arba geriau Nobelio premijos, buvo paleista į prekybą taip pigiai, taip demokratiškai, kad kiekvienas prasčiokas, kiekvienas nulėpausis galėtų nusipirkti ir žinotų, kas bus daroma su vokiečiais. Na, o su mumis jau aišku, kas daroma - nunykstame.

Marginalas LP: taisymas       2016-07-6 19:41

Nepastebėjau, kad komentuota rutos ir rutai. Tačiau esmė mažai skiriasi. Savo komentaro antraštės neatsiimu, nes ruta paminėjo “kokią tai žydų išdavystė”. Taip, būta politinių sionistų (ne žydų tautos) išdavystės, kada Britanijai buvo pasiūlyta pagalba išsilaikyti kare su vokiečiais per JAV įstojimą į karą mainais į žydų valstybės Palestinoje projekto rėmimą.
Kadangi prieštvanino gentinio mąstymo rutoms žydai yra politinė partija, organizuota kariuomenės principu su visiems neva privaloma vienoda mąstysena ir elgesiu (nepasiektas idealas Lietuvoje!), tad ir tai, kas pasakyta iš esmės tik “rutajui”, tinka ir pačiai rutai, pagal protelį pridūrusiai prie “žydų išdavystės” dar ir “bankinį godumą”.

Marginalas LP kvailei rutai       2016-07-6 19:21

Visi kaip pagal komandą ėmė platinti tą “sensaciją” apie provokatorių Kaufmaną. Turbūt jis buvo “vyriausiasis žydas” Amerikoje ir iš ten įsakinėjo valstybės vadovams, kaip sterilizuoti vokiečius. Mat baisieji žydai tokie idiotai, kad prireikė kažkokio šizofreniko sumanyti tokiai genialiai idėjai, kurią, matyt dėl reikalo svarbos, prieš laiką suskubo išplatinti po visą pasaulį.
O ką, gal britams nė į galvą nebūtų atėję gyvais deginti fosforinėmis bombomis šimtus tūkstančių Vokietijos civilių (daugiau nei Hirošimoje ir Nagasakyje), jei kažkoks niekis Kaufmanas nebūtų laiku paskelbęs tos savo knygelės, už kurią gal ir pinigučių gavo iš britų spectarnybų? Juk Kaufmano knyga tikrai pasirodė neįkainojamos vertės būtent nacių propagandai.
Tai ir buvo jos (tiksliau - anglosaksų pasaulio “federalizacijos”) tikslas: pašalinti kliūtis tradicinėje Europoje, sustumti kaktomuša bolševikus su naciais į kruviną košę, o paskui viską suversti išprovokuotiems budeliams.
Ir štai praslinkus pusei amžiaus dabar kiekviena dura skelbs, kad va ne tik Hitleris rašė “Mein Kampf”, bet jau patys žydai planavo naikinti vokiečius! Sulygino knygas idiotkos.
Jaučiu, kad kažkas smarkiai suinteresuotas išjudinti Lietuvoje antisemitizmą, o kvailių čia, deja, per akis pakanka. Nauja karta visas tradicines degtininių materinių bratuškų išmintis gauna iš jų interneto nepastebėdama ten akivaizdaus prakeikimo pagal Pr 12:3. Matyt to paties labai reikia ir Lietuvai.
Deja, nepaisant gebėjimo staiga protingai, bet deja neilgam, organizuotis, Lietuvoje niekad nestokojama nei mulkių, nei bet kuriai pusei paslaugių kolaborantų.

rutai       2016-07-6 9:55

rutai, buvo tokia žydo Kaufman idėja -  iš 70 milijonų vokiečių sterilizuoti 48 milijonus, atliktų  20 000 chirurgų, vokiečių vyrus sterikizuotų 3 mėnesių laikotarpyje,  moteris 3 metų laikotarpyje. Po sterilizacijos Vokietijoje sumažėtų gimstamumas, esant kasmetiniam natūraliam 2 proc. mirtingumui Vokietijos visuomenė sumažėtų 1 500 000 kiekvienais metais, kas per dvi kartas vokiečių sumažintų iki nereikšmingumo.

Iš žydo Kaufman „“Germany must perish” :

„The population of Germany, excluding
conquered and annexed territories, is
about 70,000,000, almost equally divided
between male and female. To achieve the
purpose of German extinction it would be
necessary to only ( 87 pusl)
sterilize some 48,000,000—a figure
which excludes, because of their limited
power to procreate, males over 60 years of
age, and females over 45.“ (88 pusl.)
„Of course, after complete sterilization,
there will cease to be a birth rate in
Germany. At the normal death rate of 2 per
cent per annum, German life will diminish
at the rate(p88)of 1,500,000 yearly.”(p89)
šaltinis ” Теодор Н. Кауфман.”Германия должна погибнуть!”. Скачать ...
http://www.gmperish.far.ru/html/loadGMP.html  ‎”,

Tai ko stebėtis kad Hilteris naikino žydus ?
Vilkaviškio regionas buvo CCCP nupirktas iš Vokietijos - Vilkapedijos duomenimis

 

ruta       2016-07-6 7:06

Atmetus politkorektiskuma , KODEL Hitleris buvo taip nusiteikes pries zydus ?
Teko skaityti , kad del ju /zydu/ kokiu tai isdavysciu per Pirma pasaulini kara , del ekonomikos sabotavimo , ‘bankinio’ godumo ..,  ?

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.