Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą įsiskaitykime į šito žmogaus biografiją

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugpjūčio 31 d. 4:14

20     

    

Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą įsiskaitykime į šito žmogaus biografiją

Ką galima pasakyti apie „tikrus istorikus“, kurie tvirtina, kad K. Škirpa 1919 m. sausio 1 d. iškėlė ne trispalvę, o greičiausiai „raudoną vėliavą“? Ir aiškina, kaip „netikriems istorikams“ reikia išmokti skaityti „šaltinius“.

Bet patys duodasi nuduriami stačiai „grybo kotu“. Kadangi apsišviečia, kad patys būtent su šaltiniais ir nėra susipažinę.

Jau anksčiau pateikiau 1918 ir 1919 m. spaudos iškarpų, aiškiai parodančių, kad Gedimino pilies bokšte buvo iškelta trispalvė, ne jokia raudona vėliava. O štai čia dar vienas vertas dėmesio šaltinis – „Lietuvos žinių“ 1937 m. liepos 9 d. straipsnis, K. Škirpą paskyrus Lietuvos atstovu prie Tautų Sąjungos.

Čia pasakyta dar daugiau: jau 1915 metais jis „organizavo lietuvių karių kuopą Omske, sudariusią vėliau užuomazgą atskiram D. L. K. Vytauto Sibiro lietuvių batalionui, kurio relikvijos, dvi K. Škirpos ranka padarytos vėliavos, dabar kabo mūsų Karo muziejuje.“

Įdomu ar tebekabo, Algirdai Markūnai?

Dar kartą įsiskaitykime į šito žmogaus biografiją. Ir palyginime ją su tų jaunuolių, kurie balsavo už K. Škirpos politinį eksterminavimą ir moralinį pažeminimą, „darbais Lietuvai“.

Kokiais žodžiais visą šitą politinio infantilumo, moralinio bailumo, socialinio neatsakingumo kokafoniją galima išreikšti?

- - - - - - - -

Lietuvos atstovas prie Tautų s-gos

Lietuvos vyriausybė, atsižvelgdama į svarbius reikalus, kurių mūsų kraštas turi Tautų Sąjungoje, įsteigė prie tos tarptautinio solidarumo ir taikos palaikymo institucijos nuolatinę savo atstovybę. Nuolatiniu Lietuvos delegatu prie Tautų Sąjungos su nepaprasto pasiuntinio ir įgalioto ministerio titulu paskirtas ats. gen. št. Pulk. Kazys Škirpa, ilgus metus buvęs karo atašė prie mūsų pasiuntinybės Vokietijoje.

Naujasis Lietuvos pasiuntinys yra 42 metų amžiaus ir yra kilęs iš susipratusių lietuvių ūkininkų šeimos, Namajūnų km., Saločių valsč., Biržų ap. Aukštesnį mokslą – realinę mokyklą baigė 1915 m. Mintaujoje. Aukštuosius mokslus ėjo komercijos institute Petrapilyje ir studijavo teisę mūsų universitete. Kaip karys baigė Peterhofo karo mokyklą, aukštuosius D. L. K. Vytauto Karininkų Kursus Lietuvoje, ėjo aukštuosius karo mokslus Šveicarijoje ir baigė karo akademiją Belgijoje.

Lietuvių visuomeniniame darbe jis dalyvauja nuo jaunystės dienų.

Paimtas 1916 m. į rusų kariuomenę ir tapęs rusų karininku, jis nuo lietuviško darbo nepasitraukė: tarnaudamas Sibire, nepaisydamas rusų karo drausimės varžtų, užmezgė artimus ryšius su lietuviais Omske ir Tomske, o, įvykus 1917 metų revoliucijai, sukūrė tautinę kultūrinę lietuvių draugiją Omske, padarė panašios d-jos užuomazgą Tomske ir buvo visų Sibiro lietuvių subūrimo į tautinę politinę sąjungą iniciatorius.

K. Škirpa įdėjo daug energijos ir į lietuvių karių, tarnavusių rusų kariuomenėje, organizavimą ir buvo didelis tautinės lietuvių kariuomenės sudarymo šalininkas. Tuo reikalu jis skatino mūsų atstovus rusų dūmoje ir atsakinguosius mūsų tautos veikėjus Petrapilyie susirūpinti dar 1915 metais. Jis organizavo lietuvių karių kuopą Omske, sudariusią vėliau užuomazgą atskiram D. L. K. Vytauto Sibiro lietuvių batalionui, kurio relikvijos, dvi K. Škirpos ranka padarytos vėliavos, dabar kabo mūsų Karo muziejuje.

Išvykęs iš Omsko, K. Škirpa kuri laiką dirbo lietuvių karių sąjungos centriniame komitete Petrapilyje, buvo jos specialus karo atstovas prie Ukrainos, tuomet paskelbusios nepriklausomybę, vyriausybės Kijeve. 1918 metų pradžioje suirus lietuvių karių s-gai ir jos vietoje susibūrus slaptam vyriausiajam lietuvių karių komitetui, K. Škirpa buvo jo narys ir toliau rūpinosi lietuvių kariuomenės sudarymu, pats stojęs į lietuvių pulką Vitebske.

Kai paaiškėjo, kad savo tautinės ginkluotos pajėgos sukurti Rusijoje nebegalima, jis, gavęs iš Tarybos slaptą įgaliojimą, 1918 metų vasario mėn. gale grižo į Lietuvą painformuoti Val. tarybos. Siūlė nedelsiant imtis sudaryti ginkluotą pajėgą Lietuvoje; be to, jis vėliau įteikė Tarybos prezidiumui tuo pat reikalu platesnį memorandumą raštu, kuris yra pirmas mūsų kariuomenės kūrimosi dokumentas.

Kai 1918 m. rudenį buvo faktiškai pradėta kurti mūsų kariuomenė, K. Škirpa išėjo iš tarnybos Val. Taryboje ir stojo į kariuomenę. Pradžioje jis dirbo Kr. ap. štabe ir parengė pirmą instrukcijos savanoriams šaukti projektą. Perkeltas gruodžio 24 d. į rikiuotę, jis organizavo pirmąją Vilniaus karo komendantūrą, eidamas komendanto pareigas, paskelbė Vilniuje pirmuosius viešus atsišaukimus savanoriams priimti ir su būreliu savanorių pats pirmą kartą iškėlė Lietuvos vėliavą istoriniame D. L. K. Gedimino pilies bokšte Vilniuje.

Buvo vadu Vilniaus bataliono, išaugusio į penktą pėstininkų D. L. K. Kęstučio pulką, kuriam K. Škirpa vadovavo 1,5 metų, aktyviai dalyvaudamas kovose fronte.

1920 m. rugsėjo mėn. pabaigoje buvo įėjęs į St. Seimą. Įsibrovus į Vilnių lenkams, K. Škirpa ėmė organizuoti naują savanorių sąjūdį ir sukūrė antrą pulką – pirmąjį savanorių pulką, vėliau pavadintą 13-tu pėstininkų pulku, ir jam vadovavo iki 1921 m. kovo mėnesio.

Pasibaigus ginkluotai kovai, K. Škirpa nuo 1921 m. iki 1925 m. jo aukštuosius karo mokslus. 1925 metų gale grįžęs iš Belgijos, kur baigė karo akademiją, K. Škirpa buvo užskaitytas gen. št. karininku ir buvo paskirtas Vyr. št. 2 sk. virš. 1926 metų bal.-birž. mėn. K. Škirpa ėjo Gen. št. v-bos virš. pareigas, o nuo birž. 22 d. buvo paskirtas Vyr. št. viršininku.

Išėjęs iš Vyr. št. virš. vietos, K. Škirpa ėjo ypat. reik. kar. prie Kr. ap. ministerio pareigas, o nuo 1928 m. vasario 16 d. jis buvo paskirtas į karo atašės prie mūsų pasiuntinybės Vokietijoje vietą.

Už pasižymėjimą kautynėse gen. št. pulk. Škirpa apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu V laipsnio su kardais, už nuopelnus – D. L. K. Vytauto III laipsnio ordinu. Be to, jis turi savanorių Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės medalius.

- - - - - - -

Nebent poezija tai perteiktų. Kaip tai padarė Vincas Mykolaitis-Putinas savo įspūdingu kūriniu „Vivos plango, mortuos voco“. Štai tik vienas jo posmas:

Jūs žengiate į sostus
Ir minate altorius.
Nuo jūs įsatymų sugriuvo
Ir nuodėmės ir doros.
Karūnos niekšų daliai,
O dulkėse karaliai,
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir sūnūs nebeverkia,
Kai mirti motiną pasmerkia.
Nereikalinga ir tuščia
Žmogaus paniekinta kančia.
Ir vakarop pasvirus saulė –
Vien piktas melas ir apgaulė.
Pakalnėj žiežirbos sumirgo,
Praskrido raitelis ant žirgo, –
Ir dalgis sutemoj sužvango. –
V i v o s   p l a n g o !

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jules       2019-09-2 17:54

Aš žmogus be nuopelnų Tėvynei ir išsilavinimo – tik su nuobaudomis, pražangomis, papeikimais ir nuopuoliais, bet gerai žinau, kad prie įvykio, ypač Antrojo pasaulinio karo vertinimo, jo priežasčių ir kilmės, reikia prieiti labai atsakingai iš visų įmanomų pusių. Štai Dūda vakar viešai pareiškė, kad Aušvice nužudyta milijonas ir 100 tūkstančių, o Niurnbergo verdikte juodai ant balsto su visais įmanomais antspaudais ir parašais parašyta, kad 4 milijonai ir už jų neigimą skaudžiai mus baudžia teisėjai. Kiti 2 milijonai nužudyti kitur. Kitas va tokia labai stambi Stalino Rusijos sąjungininkų politinė figūra, kaip Denis Richards, savo knygoje atvirai ir viešai pripažino, kad Vokietijos gyvų žmonių deginimas fosforu ir masinis jų bombardavimas nakčia buvo karo nusikaltimas pagal tuo metu galiojusią Tarptautinę teisę iki 1949 metų. Cituoju Jums, Ladai, asmeniškai šitą odiozinį veikėją: “The attack on the Ruhr was therefore an informal invitation to the Luftwaffe to bomb London. The primary purpose of these raids was to goad the Germans into undertaking reprisal raids of a similar character on Britain. Such raids would arouse intense indignation in Britain against Germany and so create a war psychosis without which it would be impossible to carry on a modern war. (Denis Richards, The Royal Air Force, 1939-1945: The Fight at Odds, Her Majesty’s Stationery Office, London/232 Celsius, Greenock 2013, p. 122)”. Taigi nieko asmeniško, Ladai, bet vokiečius pradėjo svilinti ir kepti gyvus Vokietijos miestuose tam, kad ir šie imtųsi atsakomųjų veiksmų, o jau dezi propagandistai sugebės, kaip visą šitą nežmonišką, necivilizuotą reikaliuką pateikti savo liaudžiai -  ją apgaunant. Mums karo įvykius ir nusikaltimus LRT ir docentai irgi atitinkamai pateikinėja, matyt, pasimokę iš šito Deniso, kaip reikia apšauti runkelį ar kvailą moksliuką-zubryliuką studenčioką. Kad svarbiausia anuomet buvo taikytis į darbo klasės miegamuosius rajonus Vokietijos miestuose - working class targeted for high kill ratios. Kad kuo daugiau prasčiokų būtų iškepta bombardavimų metu - sudeginta. Ir tai daryti Dievo vardu - slying in the name of the Lord. Phosphorus was the best - fosforas buvo geriausias. Women and children to be slain as a priority, bet VU mokslinčiai su itin aukštais moksliniais laipsniais tyli ir toliau traumuoja jaunimo smegenis - budulina it musę kandę mus visus. Mums, Ladai, reikia tikrų žinių ir pasitikėjimo specialistais, bet, deja, to pasitikėjimo nėr kaip nėr ir tenka patiems kapstytis, norėdami atkurti tą buvusią labai žiaurią tikrovę - surasti Tiesą ir rekonstruoti XX amžių, kuriame mes palikome savo jaunystę ir gražiausius jos metus, paklydimus ir nuopuolius, pakylimus ir ... Mus Tėvynė, na, tie, kurie jos vardu kalbėjo ir baudė už Tiesos paieškas, ne kartą mobingavo ir skaudžiai baudė, o ne gyrė ar apdovanojo kaip patį.

stasys        2019-09-2 16:09

V.Ladui ..Jus ieškote Tiesos o teisingumo , tai nebus pirmas kartas kai tos dvi vertybės istoriškai vertinant vaikšto skirtingais keliais.  Neįsižeiskite už tuos dovanotus ordinus ... lengva dalinti juos kai ju neturi o ir niekam čia ju nereikia . Nėra tos Tiesos niekur padėta ..nėra , mano ilgos klajonės ta senai patvirtino .. .Sėkmės .

Vadinasi, Ladai,        2019-09-2 13:55

žinai labai mažai - tik tai, ką načalnikas pačiam leidžia žinoti, baltaraiščių specialiste.

V. Ladas- to stasys       2019-09-2 10:54

Baik, stasy, man neužtarnautus ženklus kabinėti. Jei kuo ir galiu pasigirti, tai ženkleliu “Tėvynės labui”, kurį naujoji Lietuva davė. Man turbūt vertėtų apsimesti ir pritarti “didvyrių” kabinėjimui ant sienų, gatvėms suteikimo visokių ten Plechavičių ir Škirpų vardų.. Bet ankstyvoje jaunystėje, uždarbiaujant vasaros atostogų metu dabartinių Elektrėnų statybose, vienas statybininkas baltarusis, lietuviška pavarde Kuklys, pareiškė, kad baltarusės iki šiol verkia, išgirdusios lietuvišką šneką. Ir paaiškino kodėl. Tai buvo 1961 ar 1962 metais. Nenorėjau patikėti, tai pradėjau iš esmės gilintis. Ne tik spaudoje, bet iš tautos, tame tarpe ir apie gimtąjį kraštą. Žinau daug apie LAF, baltaraiščius, vietinių žydų ir rusų likimus karo pradžioje. Taip pat apie miškinių veiklą pokariu. Tai manyje ir stabdo pripažinimą patriotais tuos, kurie žudė “iš patriotizmo”. Tai paskutinis mano “komentas” šiame portale, nes tiesos ir čia neradau, o yra šansas atsidurti šalia A. Paleckio…

stasys        2019-09-2 9:48

Stasiuk, 2019-09-2 5:48 ..  kaip pasakysite .smile cit.  “Suomija buvo priskirta Stalino Rusijos įtakai, o tapo Vokietijos sąjungininke, kuriai Vakarų Liberal dimokratai paskelbė karą, nežinai?” ..Primena blaškimasi rumunu ,vengru , lietuviu ...tik kad mes neturėjome suvereniteto nei prie vieno okupanto .. .smile) gal todėl ir mums nespėjo paskelbti .. ‘Vakarų Liberal dimokratai’ siaurai mastote .

Stasiuk,       2019-09-2 4:48

baik bajerius čia varinėt. Mes ne mokinukai, kad galėtum mums čia makaronus kabinėt ant durniaus, kaip docentai studenčiokams dabar nuo šiandien vėl pradės. Pačiam sako, kad realiai Europą pasidalijo Didysis Trejetas, ar supratai? O pats vėl tą patį per tą patį. Kiek gi galima, a? Suomija buvo priskirta Stalino Rusijos įtakai, o tapo Vokietijos sąjungininke, kuriai Vakarų Liberal dimokratai paskelbė karą, nežinai? Dabar pasaulio Liberal dimokratams vadovauja draugas Žirikas, tapęs ponu, nežinot?

stasys        2019-09-1 19:39

Jules ..o aš jau maniau saldainį radęs , tiek to esmės tai nekeičia kur prasidėjo antrasis pasaulinis karas man aišku. Glumina faktai to kaip bendradarbiavo Stalinas su Hitleriu kai padalintos įtakos zonos dar buvo galiojančios . Nors Suomijos ir Sovietinės Rusijos karas buvo pavyzdys kaip reikia gintį šalį nuo grobiku ., pasak tu pačiu suomišku šaltiniu politinė situacija neleido peržengti Stalinui susitarimu su Hitleriu ..ir baimė kad į tada konfliktą realiai gali įstoti Antantės šalys antru frontu .. Tai buvo nenaudinga nei vienai to pakto pusei tuo laikotarpiu ..Vokietija dar nebuvo pasiruošusi . Iš istorijos žinome kad taip nenutiko Vokietija ‚laiku‘ nutraukė ginklu tiekimą Baltijos jūra Suomijai .ir taikos sutartis lėmė pergale Stalinui . Tai rodo kokioje padėtyje buvo tie vakarai (antantė) .  Vakarai buvo per silpni pasipriešinti tokiai pakto sąjungai ..  o prijungtos šalys tik sustiprino tas ‚mega imperijas‘ kurios vėliau susiplakė tarpusavyje . Vakaru Europos diplomatija tuo laikotarpiu ne tik pačioje Europoje patyrė didelius fiasko , kol kas lieka neaišku kas tapo priežastimi ,  kad nebuvo iš anksto pasiruošta artėjančiam karui Europoje .Liberalizacija tai tolesniu paieškų vakaru visom.  pusiausvyros rezultatas . Jus be reikalo pykstate ant V.Lado , Jis toks pat propagandiniu karu frontininkas kaip ir mes tik su tokiu skirtumu kad ant jo krutinės žvanga Georgijaus kryžiai, koloradinėmis juostelės o tarp ju raudonasis spalis kaip prarastos šlovės simbolis .

pastebėjimas       2019-09-1 18:16

Turiu pasitaisyti. Gulbinas-Lebedevas mirė.

pastebėjimas       2019-09-1 14:43

O štai ir V.Ladas Gulbinas - Vladimiras Lebedevas įsiveisė tiesos.lt komentaruose. Senokai nesimatė buvusio KGB karininko. Jei jau net tokie nukriošėliai aktyvuojami, reiškia reikalas svarbus ir neatidėliotinas. smile

Pone Stasy,       2019-09-1 14:40

aš niekam nepriskyriau, tik pacitavau vieną sakinį, o priskirti galima daug kam, kas prie to priveda. Agresorius nebūtinai tas, kuris puola pirmas, kaip tas engiamas salaga buvusioje Sovietų Sąjungos kariuomenėje, sakykime taip. Molotovo paktas buvo Stalino Rusijos diplomatijos triumfas, buvo spąstai ir būdas, kaip pradėti pasaulinį karą, provokatore pasirinkus ką? Kol Londono archyvai nuo runkelių uždaryti, mes turime remtis kitais dalykais ir logika, išplaukiančia iš įvykių sekos - eigos ir dalyvių prisiminimų, pavyzdžiui, iš Pirmojo Amerikos Gynybos sekretoriaus arba Kenedžių ir pan. Iš Europos dalybų ir išgertuvių iki nukritimo Potsdame 1945 metais, kurią dalijosi dvi ne europinės kilmės super galybės. Molotovo paktą pasirašė ne Stalinas, o Molotovas, o va Čerčilio-Stalino paktą pasirašė abu, kurie, anot signataro Viniuko, suorganizavo “Bereikalingą karą” ir pražudė šitiek žmonių. Aš dėl to karo netekau dėdės, mamos brolio, ir jaunutės, nėščios tetos, kurią sušaudė ant upeliūkščio kranto, taigi. Na, o draugas Ladas, manyčiau, tėra eilinis intiko trolis, manantis, kad mes tikime VU docentų dėstoma mitologija ir pasakėčiomis vietoj istorijos, kuri šiaip jau irgi yra rimtas ir tikslus mokslas, jei ten nebūtų dezi propagandos. Pavyzdžiui, tokios kaip Lado. Konclagerius pagal tautinę priklausomybę turėjo visos kariaujančios pusės - anglai ir amerikonai taip pat. Surinko į juos pagal tautinę priklausomybę. Pavyzdžiui, Dalidos tėvą, pirmąjį smuiką orkestre, supakavo vien dėl italų tautybės - davė į kailį, visaip žemino, lupo ir tyčiojosi, o grįžęs atsilošė ant savo žmonos ir dukters už patirtas kančias ir pažeminimą. Jokios 1917 ir 1918 metų Lietuvos nebūtų, jei ne Antrasis Žalgiris, kuriame kryžiuočių vaikaičiai supylė Rusijos imperijos galybę ir sudarė mums sąlygas atsikurti - parėmė gyvąja jėga, kariais, ginklais ir finansais. Mūsų seneliai, deja, tame Žalgiryje liejo kraują už Rusijos imperiją, carą Batiušką ir Pravoslaviją, jei kas dar nežino. Kai tik jie, vokiečiai, atsitraukė - mes iškart praradome Suvalkus ir taip toliau. Lenkai jau žygiavo į Lietuvos gilumą ir jei ne saksų karinė pagalba būtų buvę striuka. Ladui nereiktų pamiršti, kad iki 1941 metų birželio buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje Sovietija jau buvo patvarkiusi virš 30 milijonų savo ir ne savo piliečių, įsteigusi Gulagą. O kas jo organizatoriais ir načalnikais buvo, manau, Ladas žino geriau nei mes, tiesa? Ir tokia labai tiko liberalams į sąjungininkes prieš Vokietiją, nes mokėjo galabyti.

stasys        2019-09-1 13:41

Jules suprantu kur sukate klausdamas apie Sudetus (Čekoslovakija) bet klausimas mano liepė būtent tamstos vertimo tekstą „Tikrasis agresorius ne tas, kuris puola pirmas, bet tas, kuris padaro karą neišvengiamu“..kuri kažkodėl nemotyvavęs priskyrėte to meto (antantė)  politikai . Deja istoriniai šaltiniai rodo kad tokia minkštos galios politika (šantažas)  dažniau naudojosi Stalinas ..ir kai okupavo ‚draugiškai‘ Baltijos valstybes Lenkija jau buvo okupuota ir vyko pogromai pilna apimtimi ..Štai akivaizdus pavyzdys to kada reikia klausti silpnesnio ar jis nori draugauti ir Vilnių dykai gauti ? Neigiant ta faktą kad vakarai tapo karo priežastimi , visos to meto reikšmingesnės sutartys dėl vidurio Europos buvo pasirašinėjamos Maskvoje ir asmeniškai dalyvaujant Stalinui Nenoriu apsimeluoti bet iki pasirašant Molotovo ir Ribentropo paktą ,jei gerai atmenu , mėnesį ar du prieš tai Maskvoje lankėsi Antantės emisarai kurie irgi tarėsi dėl taikos ir nepuolimo sutarties siekiu išsaugoti Lenkija ir visa vidurio Europa.. Ne Hitleris buvo čia esmine figūra o Stalinas leidęs pastarajam užimti Europa . Deja niekas nevyko į Berlyną  ir su juo nesitarė .. o kaip tik priešingai .Lenkijos okupacijos sąlyga buvo esmine antram pasauliniui prasidėti , nežinau kaip mato ta klausima kokie amerikiečiai ..bet matyt iš savo galios centro . Deja čia kaip tik ir yra viena iš vakaru politikos ydų ..sunku patikėti kad tokios priešingybės gali susivienyti .. Šoktelkite į esamus laikus ir pasiklausykite apie ka kalbėjo Putinas Ukrainai sprendžiant klausimą dėl asociacijos su ES ? perfrazavus skamba kaip tik taip kaip čia pacitavote .. „Tikrasis agresorius ne tas, kuris puola pirmas, bet tas, kuris padaro karą neišvengiamu“.. Taip įteisinamas smurtas nukentėjusiojo kaltės jausmas . Jei tokiu pavyzdžiu rasite vakaruose ..busiu ir dėkingas permąstyti savo išvadas . p.s. ne ponas .

V. Ladas       2019-09-1 13:41

Neinant toli į lankas. Visai nebloga prieškario Lietuvos veikėjo biografija. Kol jis, gyvendamas Doičlande neįtikėjo nacistine ideologija. O tada ir gimė “griežtai slaptoje” instrukcijoje tai, kad jis vienašališkai atšaukia Vytauto Didžiojo svetingumą didžiausiai Lietuvos tautinei mažumai. Nors, atrodytų, prie ko čia, bandant išvyti vieną okupantą kito okupanto pagalba, kurstymas nepalikimo žydams galimybės išgyventi? Gal, kaip tik reikėjo agituoti juos, kad kaip ir 1918 m. kartu kovotų už nepriklausomą Lietuvą? Ne, jis tapo įsitikinusiu fašistu, ir jo paruošta instrukcija padėjo pagrindą tam, kad LAF’as, o tai buvo tautos žiedas, be jokių skrupulų rinko Lietuvos piliečius i koncentracijos stovyklas, sadistiškiausi ir šaudė juos prie duobių, ar duobėse. Štai kuo susitepė Škirpa, ir nebus jo vardu ko nors pavadinto modernioje Lietuvoje. Bent jau neturi būti, nes ką čia žinai…

Pone Stasy,       2019-09-1 11:13

atsakymas, kodėl Stalino Rusijai teko ką nors pulti ir globalizuoti(internacionalizuoti), Sovietijos herbe, o jame - “Žemė žmonių planeta”, taigi. Atsakymas labai akivaizdus ir paprastas - visuotinai žinomas. Tereikia nusipirkti gaublį arba nueiti pas pirmokus pasiklausti rugsėjo trečiąją po šventės, kaip jis atrodo? Mūsų docentai net ant gaublio nesukrapšto pinigėlių - visus meilužėms išleidžia. Na, o močiučių megztos beretės pačios geriausios - jos šilčiausios. Na, o dėl Čekoslovakijos prašyčiau jau Jūsų paaiškinimo, kas tie Sudėtai buvo anuomet, kas juose gyveno ir nuo kada kam priklausė? Kaip gyveno ir kam priklausė Velsas, Škotija, Airija, Gibraltaras, pagaliau Indija, Indėnų valstybės ir taip toliau. Mesk kaukę, pone Stasy, kitaip nesuprasime vienas kito, kaip šiandien valstybių vadovai dėl karo už Lenkiją būtinybės. Vienas labai garsus Reigano ir Niksono administracijos ar vadovas, ar patarėjas vieningai manė kartu su Čerčiliu ir tebemano, kad tas karas dėl Lenkijos buvo bereikalingas ir pragaištingas -  The Unnecessary War. Mūsų docentai ir LRT dezistės mano kitaip, tegu. Tegu atidirbinėja už egzus, įskaitas, seminarus, sėkmingą karjerą ir gautus pinigėlius. Tai suprantama, nes be melo nieko nepasieksi. Tiesa ir melas eina greta, kaip grožis ir smurtas - moralė ir antimoralė. Patarėjas mano, kad anglų sprendimas pasukti savo šalį į būsimą karą su Vokietija buvo didelė klaida, sugriovusi Britų milžinišką jūrinę imperiją, bet tai, vėl gi, tik mažaraščio ir neišsilavinusio žmogaus nuomonė, ne daugiau. “The secret decision of a tiny cabal in the Inner Cabinet in 1906 to take England straight to war against Germany” - buvo didelė klaida ir nusikaltimas, ateity sužlugdysiantis Vakarų europietiškąją civilizaciją, vadinasi, ir mus, lietuvius. Čia Jules ir prezidento R.Reagan’o patarėjo nuomonės sutampa, nesvarbu, kad aš neišsilavinęs žmogus ir su tuo nesutinka visokios eks-Komjaunimo aktyvistės, pavyzdžiui, kaip Ožkelytė, Raselė ir Co, ir pan. Nežinau, ką šiuo klausimu mano Iročka. Jų teisė rinktis - būti Blogio imperijos sąjungininkių samdinėmis ar ne.

stasys        2019-09-1 10:20

Jules > na Jus megztai baretei galėtumėte ir pirštu parodyti kur pasižiūrėti ir kuria čia koja ližtelėti Tiesos skoniui paragauti ? Tamstos vertimas “ Tikrasis agresorius ne tas, kuris puola pirmas, bet tas, kuris padaro karą neišvengiamu“ ..turi labai dideles sąsajas ir šiandiena su Ukraina . Neišvengiamo blogio tikimybe mėgo spekuliuoti ne vakaruose o sovietinėje Rusijoje .. tuo laikotarpiu kai Lietuva stovėjo akivaizdoje prieš faktą kad ja perka neklausę leidimo ,taip tada Lietuvos valdžia tik mykė ir mykė. Jules ..prievarta negali būti teisinama trumpu sijonu , suprantu tai nieko bendro neturi su ta tarptautine teise pagal kuria pateisinama matyt viskas jei tu gali ta padaryti ir tau baisiai norisi . Man tik viena detalė lieka neaiški kodėl vokiečiai pasirinko blogiuko vaidmenį  ir prieš užimant 38m. Čekoslovakija nesiteisino jog ja gelbėja nuo sovietiniu rusų (Stalino) .Beje Jules gal jums žinoma o kas taip sunervino Staliną kad anam teko pulti Suomija.   labai nepykite ant stasio patrioto nerišlios rašysenos ..megzta baretė smunka ant akių todėl kai kurios mintis padraikos ..Sakiau tai Juzefai ..reikia megztai baretei dėti pamušalą reikia o ji ..galva turi ventiliuotis kovojant su priešais . ai tiek to.

Stasiuk,       2019-09-1 9:18

nesipainiok įvykiuose, sąvokose, terminuose, laike ir tyčia nedezuok, gerai? Išsivaduok iš dvigubų standartų maniakystės - mesk iš galvos tai, ko patį išmokė docentai ir antilituanistai LRT bei Seime ar Vyriausybėje, nes kitaip man sunku su pačiu susikalbėti - suprasti pačio minčių eigą. Išmok atmokti ir netikėti kandidatų į LR Seima priešrinkiminėmis melagystėmis - deziuku runkeliokams. Pradėk studijuoti tam laikotarpiui skirtą Tarptautinę teisę, tiksliau, Hagos ir Ženevos konvencijas, veikusias iki 1949 metų pastraipsniui, sutariame? Vieną sakinį iš jų pačiam pacituosiu, nors nesu literatas, o tiksliukas, ir mano vertimas prasčiokiškas - ne mokslinis, ne docentiškas. Taigi: “La véritable agresseur n’est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable”(Tikrasis agresorius ne tas, kuris puola pirmas, bet tas, kuris padaro karą neišvengiamu). Žodžiu, čia kaip sovietinėje kariuomenėje, kai senių(“diedų”)engiamas ir prievartaujamas salaga priverčiamas pulti ir žūti arba būti užspardytas iki sąmonės netekimo ir užverstas ant antro aukšto “koikės”, kad iki ryto “atsipaipaliotų”, arba kaip A.Sakalaukas, kuris tiesiog paklojo savo engėjus ir žemintojus - sušaudė. Kartais kareivukai nusišaudavo ir dėl nelaimingos meilės - būdavo ir taip, kai sužinodavo, kad jų išrinktoji neištikima ir jau su kitu. Na, bet čia ne apie tai, o apie Antrojo pasaulinio karo kilmę, priežastis ir pasekmes. Čia mes dabar apie nuo runkeliokų nuslėptas “The Origins of The Second World War” ir kodėl mes niekaip negalime išsivaduoti iš Niurnbergo šešėlių, negalime baigti gyventi jų paunksmėje. Žinoma, tai buvo mažaraščio Jules nuomonė, ne daugiau.

stasys        2019-09-1 8:46

Cituoju“ Aš anksčiau primindavau mokslo pirmūnams Perkėlimo paktą (The Transfer Agreement), o dabar noriu priversti perskaityti Rublio paktą. Juk nėra vien tik Maskvos Molotovo paktai, kai yra kur kas stipresnių ir lemtingesnių paktų, ypač mums, pavyzdžiui, Čerčilio-Stalino paktas“  .Taip netoli iki to kad imtumėte teisintis jog Molotovo –Ribentropo paktas buvo pamatuota saugumo būtinybė jaunai atkurtai sovietu valstybei . Nepainiokite tu susitarimu svarbumo , svarbus tik tie po kuriais istorija byloja apie karinius veiksmus nukreiptus savo naudai . Dėl bendro aiškumo butu naudinga jei parodytumėte kaip tie susitarimai persipina tamstos nuomone .Minimas Čerčilio-Stalino susitarimas turėjo visai kitus tikslus nei imti draugauti .

Jules       2019-09-1 7:58

Va, Lietuvos dezistai ką tik pranešė, LRT irgi pranešė, kad „Prieš 80 metų nacistinės Vokietijos karinės pajėgos įsiveržė į Lenkiją ir kilo didžiausias istorijoje karinis konfliktas. Tačiau 1939 m. rugsėjo 1-osios laikraščiuose dar jaučiama viltis, kad viską pavyks išspręsti taikiai, o Lietuvos neutralumas bus gerbiamas“. O prieš kiek metų internacistinės (Internacional socialistai) Stalino Rusijos pajėgos įsiveržė ir okupavo Baltijos šalis kažkodėl nieko neparašė, kodėl? Mėgsta pusinę tiesą? Dalinę tiesą ar kaip? Gal serga dvigubų standartų maniakyste, ką manote? Kad Lenkija buvo įsiveržusi į Pietryčių Lietuvą ir ją okupavusi irgi jokios žinutės. Bet apie karą dėl Lenkijos labai daug, kad ši vėliau būtų atiduota Potsdame 1945 metais Stalino Rusijos žinion, irgi jokių žinių, kodėl? VU docentai tyli. Man sunku suprasti Lietuvos jaunimą, kaip jis gali eiti klausyti tokių docentų paskaitų univerkėse, kur dėstoma tik dalinė, pusinė tiesa arba akivaizdus melas. Gorbio laikais mes jau nebesutikdavome su docentais – vienam net į snukį pasiūlėme už burnojimą prieš atsikuriančią Lietuvą. Tiesa, vėliau jis nuėjo į Karo akademiją dėstyt. Taigi, prieš 80 metų prasidėjo „Karas dėl Lenkijos“. Napoleonas irgi kariavo dėl Lenkijos ir kuo tai jam baigėsi visuotinai žinoma, tiesa? Ar dar ne visi žino? Primenu, kad buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje tai datai jau buvo paklota virš 30 milijonų savo ir ne savo piliečių ir tokia labai tiko būt pagrindine Vakarų liberaliosios demokratijos sąjungininke prieš Vokietiją, prieš pagrindinę konkurentę tuo metu. Jei ne tas baisus išprovokuotas ir slapta suplanuotas karas, jokių problemų dėl Holocaust‘o ir Škirpos šiandien nebūtų – nebūtų pražudyta virš 60 milijonų žmonių, o superinė ir biblijinė Žydų valstybė atkurta taikiai pagal čia mano paminėtus paktus. Na, o šalys visada per visą žmonijos istoriją puldinėja viena kitą, taip plėsdamos savo teritorijas ir grobdamos svetimą turtą, gamtos resursus, gyvuosius žmonių resursus ir versdamos pralaimėjusius laimėtojams vergauti. Na, kaip oligarchai dar engia runkelius – verčia jiems už minimalkę dirbti ir alintis, kriminalizuotis ir narkotizuotis, tatuiruotis ir gelžgaliuotis arba tiesiog nusigerti, kaip Joe su Winnie.

Na, bet Rublio paktas       2019-08-31 11:22

- tai kietas popierius ar kaip? Kada mūsų prapiesoriai jį pateiks ir išvers mums, runkeliokams, į Lietuvių kalbą arba pateiks, pagaliau, ir paikiems mamyčiukams - studenčiokams, ką? Kada VU docentai išvers ir labai fundamentalų geopolitikos veikaliuką (Theodore N.Kaufman “Germany must perish”)), kad “Vokietija privalo žūti”, ne tik vokiečių kanclerio kovą ir Troikės triumfą? Gal kas jau parašė, kad ir “Lietuva privalo žūti” - tik laukiama tinkamos geopolitinės progos ir tokiam veikaliukui laiku į viešumą išmesti, ką manote? Aš anksčiau primindavau mokslo pirmūnams Perkėlimo paktą (The Transfer Agreement), o dabar noriu priversti perskaityti Rublio paktą. Juk nėra vien tik Maskvos Molotovo paktai, kai yra kur kas stipresnių ir lemtingesnių paktų, ypač mums, pavyzdžiui, Čerčilio-Stalino paktas. Jie gi viešai ne kartą buvo susitikę ir spaudė ranką vienas kitam, bet ir dalyvavo išgertuvių orgijose, tiesa? Ar tai irgi melas, nagi patikslinkite, kaip ten buvo išties su tomis išgertuvėmis ir t.t.? Ar mes neturime teisės į Tiesą, į jos paieškas ar tik į gerą LRT deziuką, ką manote? Ar bus kada nors ir Tiesa dekriminalizuota?

stasys        2019-08-31 10:11

Baikit baikit Jules ..pagal Jus taip išeina kad tie visi VU „tikri istorikai“  labiau rūpinosi kaip gauti biudžeto asignacijų o ne pirštais ir faktais bandė atkurti (nuplauti) Lietuvos istorija ano meto ...nuo sovietiniu kleksu ..?? na netikiu ..trisdešimt metu juk reikėjo kažkuo užsiimti ?..be to kad arbata rytais ir per pietus gerti . Va autorius pirmiau pirštu nutrina kleksą o jau vėliau senu laikraščiu iškirpčių pagalba užpildo atsiradusia tuščia vieta . Ir Jus taip darykite , juk tokiam reikalui ir piršto paseilėti negaila .. Taip bus pykstančiu ir mojuojančiu palei nosį savo reikšmingais moksliniais diplomais .. bet juk spauda vienintelis neprofesionalus informacijos šaltinis iš tu laikotarpiu ir jei koki faktą kur pagražindavo tai ta darydavo sau o ne ateičiai ..

Jules       2019-08-31 6:37

Tai ne istorikai, o VU šuleriai, baigę raudonais diplomais arba su pagyrimu Demagogijos meno fakulteto Dezinformacijos katedrą. Dezinformacijos plėtros specialistai Melo epochoje, ne daugiau, apsimetantys nežiną net Rublio pakto - Rublee-Wohlthat Agreement of February 1939. Tokiems profesionalams pirminiai šaltiniai ir aplinkybės nerūpi - jiems nėra reikalo net su Haavara Agreement’u(1933m. rugpjūčio 25d. Perkėlimo Paktas. Perkėlimo į Palestiną Paktas) susipažinti, o čia Škirpa - nėr ko vargintis tokiems mokslų daktarams ir LRT dezistams, svarbu babkės byra už gerą deziuką ir runkelių smegenų traumavimą.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.