Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

Tiesos.lt siūlo   2021 m. balandžio 1 d. 0:54

10     

    

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

DELFI.lt

Ilgai stebėjome normalios politikos, išmintingų veiksmų, sąžiningo ir atviro dialogo su rinkėjais bei politikų garbės kodekso agoniją, todėl daug žmonių 2020 m. rudens Seimo rinkimų laukė kaip atgaivos, šviesesnio, kultūringesnio ir protingesnio rytojaus galimybės. Buvo dideli lūkesčiai, tačiau įvyko netikėtas dalykas: labai greitai išaiškėjo, kad TS-LKD vadovaujamos koalicijos Vyriausybė yra nekompetentinga, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios stovyklose tvyro lyderystės vakuumas, o valdžia nesugeba sutelkti visuomenės bendriems tikslams ir užtikrinti normalaus jos funkcionavimo.

COVID-19 kontekste išryškėjo iki šiol neregėtas įvairių valdymo grandžių profesionalumo ir atskaitomybės prieš visuomenę deficitas. Maža to, diegiama cenzūra ir vis nauji draudimai bei suvaržymai, nuosekliai kuriama policinė valstybė. Pandemijos valdymo, komunikacijos ir skiepijimo procesus geriausiai apibūdina žodis „chaosas“. Dabar turime visą būrelį chaoso karalienių.

Visiškai nesitariant, nediskutuojant ir nesiskaitant su visuomenės nuomone buvo paleistas naujų įstatymų buldozeris. Milžinišku greičiu importuojamos daugeliui nesuprantamos sąvokos, jos traukiamos į įstatymus, trypiamos įprastos ir prievartiniu būdu, be jokio bendro sutarimo diegiamos naujos vertybės, kurios iš esmės keis gyvenseną. Aiškiai matyti, kad daugelis žmonių ir net įstatymus rašantys bei stumiantys politikai visiškai nesupranta nei jų tikrosios prasmės, nei reikšmės, o svarbiausia – realių pasekmių kasdieniam gyvenimui.

Geriausia to iliustracija – plačiai pasklidęs Laisvės frakcijos seniūnės Seime Ievos Pakarklytės interviu dėl neapykantos kalbos. TSPMI viešosios politikos analizės magistro laipsnį turinti moteris yra chrestomatinis naujos diplomuotų beraščių kartos simbolis, o tokie žmonės rašo bei priiminėja įstatymus! Jie nepaiso elementarių demokratijos principų, kad kategoriškai spręsti, kas yra teisinga ir kas ne, nėra Vyriausybės prerogatyva, nes ji tik tarnauja žmonėms, todėl apsispręsti atviroje diskusijoje ar referendumuose turi pati visuomenė.

Politikų nesugebėjimas bei nenoras kalbėtis su visuomene skandina šalį tarpusavio kaltinimų, vaidų, rietenų bei paprasčiausio trizniavimo pelkėje, o konfliktuojančios pusės jau linksta į kraštutinumus. Daug rinkėjų pasijuto apgauti ir išduoti. Socialiniuose tinkluose matome autoironija persunktus įrašus: „Nušaukite mane kas nors, aš už juos balsavau“. Nereikėtų stebėtis: ši situacija buvo užprogramuota, bet gerai užmaskuota ir visuomenė dabar moka už savo neįžvalgumą, socialinį pasyvumą, politinį neraštingumą bei infantilumą. Taigi, atėjo pats laikas suvokti, „kas yra kas“, ir pavadinti daiktus tikraisiais vardais.

Pirmoji iki šio neregėto visuomenės susipriešinimo priežastis yra labai aiškiai matoma net ir plika akimi – milžiniškas demokratijos deficitas. Tai eina iš pačios TS-LKD, kurios vadovybė pasirinko atvirai autoritarinę partijos valdymo formą, o tam nuolankiai pritarė jos nariai.

„Šiuo sudėtingu laikotarpiu, suprasdami Lietuvos žmonių pasitikėjimą mūsų rinkimų programa ir siekdami tą pasitikėjimą pateisinti, atsisakome kandidatuoti TS-LKD pirmininko rinkimuose ir kviečiame telktis Lietuvai svarbiems darbams“, – buvo teigiama partijos skyrių iškeltų pretendentų rašte.

Kas tai – karo ar maro metas? Ne, grynas oportunizmas, be to, labai blogas pavyzdys visai politinei sistemai bei visuomenei. Iškelti kandidatai savo atsisakymą motyvavo situacija, „reikalaujančia susitelkimo ir vieningo darbo Seime bei Vyriausybėje“.

Man susidarė įspūdis, kad tos formuluotės tiesiog nurašytos iš sovietmečio laikraščių, kai buvo raginama „susitelkti aplink komunistų partiją, jos centro komiteto politinį biurą su draugu… priešakyje“. Kai toks moralinis klimatas tvyro valdančiojoje partijoje, tai visiškai nenuostabu, kad šioje šalyje žodis „laisvė“ susigūžęs tyliai kūkčioja kamputyje.

Savo vaidmens valstybėje nesuvokia ir premjerė Ingrida Šimonytė. Labai greitai išaiškėjo, kad ji nėra nei gera politikė, nei administratorė, aš jau nekalbu apie prezidentui būtinas savybes. Ji yra valstybės finansų žinovė, bet tik technokratė, kuri anksčiau neblogai atlikdavo jai pavestas užduotis. Ji net nesupranta elementaraus dalyko, kad dabar vadovauja ne buhalterijai, atstovauja ne grupei rinkėjų, o yra Vyriausybės vadovė, tarnaujanti visai visuomenei, todėl privalo kalbėtis su visais. Tačiau premjerė skaldo visuomenę, nesiteikia su ja kalbėtis, didelę jos dalį tiesiog „nurašo“, kai arogantiškai pareiškia, kad tie, kuriems nepatinka ši valdžia, galės 2024 m. išsirinkti tuos, kurie patiks.

Visiškas savo darbo bei pareigų nesuvokimas yra būdingas ir kitiems valdančiosios koalicijos partneriams. Lietuva be didesnio triukšmo išgyveno vieną iš didžiausių demokratijos ir parlamentarizmo krizių per visą atkurtos Nepriklausomybės istoriją, nes dauguma apskritai nesuvokė, nei kas įvyko, nei kas neįvyko. Turiu galvoje situaciją su parašais dėl Laisvės partijos atstovo Tomo Vytauto Raskevičiaus pašalinimo iš parlamentinio Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų.

Pagal Konstituciją Seimas yra Tautos atstovybė ir jo nariai yra davę atitinkamą priesaiką. Taigi, jie atstovauja visai visuomenei, nepriklausomai nuo jos narių politinių, religinių ar kokių nors kitokių pažiūrų bei įsitikinimų, todėl kiekviena piliečių iniciatyva yra svarbi, gerbtina ir į ją privaloma atitinkamai reaguoti. Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintuose rinkėjų sąrašuose yra 2 449 683 balso teisę turintys piliečiai. Parašus įteikę piliečiai teigė surinkę 365 000 šią iniciatyvą remiančių parašų. Tiek žmonių nebalsavo nei už konservatorius, nei už jokią kitą dabar valdančiąją koaliciją sudarančią partiją. Kas būtų įvykę civilizuotoje ir demokratiškoje šalyje? Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, atsižvelgdama į rinkėjų nuomonę, privalėjo skubiai organizuoti situacijos svarstymą Seime, rimtus parlamentinius debatus, Žmogaus teisių komiteto darbas bei jo vadovo iniciatyvos turėjo būti viešai ir nuosekliai išnarstytos po kaulelį, išdiskutuotos, o po to priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Žmogaus teisės – labai platus klausimų spektras, o LGBT bendruomenė sudaro mažiau kaip 5 proc. šalies gyventojų.

Seimas privalėjo išsiaiškinti, ar T. V. Raskevičiaus vadovaujamas komitetas tinkamai atstovauja visos visuomenės interesams? Ar reikia keisti komiteto pirmininką, o gal po kokių nors komiteto darbo korekcijų bei viešų įsipareigojimų jis gali ir likti? O kas įvyko? Seimas paprasčiausiai nusispjovė į 365 000 piliečių kreipimąsi. Viskas nusirito į biurokratinių formalumų bei standartinio posovietinio mąstymo pelkę. Maža to, Seimo pirmininkė dar viešai pažemino 365 000 piliečių, pavadinusi juos „visuomenininkais prisistatančiais asmenimis“.

Visos tautos atstovybės pirmininkė taip ir nesuprato, o jai niekas nepaaiškino, kad nėra jokio skirtumo, kas tuos parašus surinko ir kaip surinko, svarbiausia, kad ten buvo, kaip teigiama, 365 000 Lietuvos žmonių kreipimasis ir visai nesvarbu, ar jis pareikštas internetu, parašytas ant popieriaus lapų ar Kalėdinių atvirukų. TS-LKD ir jų sąjungininkai šį faktą interpretavo tik kaip puolimą prieš savo seksualinės orientacijos neslepiantį Seimo narį. Išmušė progresyviųjų rėksnių valanda, leftistinio populizmo varžybos, prasidėjo viešos psichologinio smurto akcijos. Ir dar viena išraiškinga detalė, apnuoginanti valdančiosios koalicijos mąstymą: skandalas, kilęs po M.A.M.A. apdovanojimų, jiems pasirodė daug rimtesnis, nei tie šimtai tūkstančių rinkėjų parašų. O priežastis labai paprasta: šiuo atveju pasisakė ir būrelis „žinomų žmonių“.

Kitas valdžios išprovokuotas visuomenės nesusikalbėjimo ir aštraus susiskaldymo veiksnys yra klausimų grupė, susijusi su Stambulo konvencija, LGBT teisėmis, vienalytėmis partnerystėmis, santuokomis bei kitais su šia tema susijusiais klausimais. Apie tai reikia visiškai viešai, ramiai ir kultūringai diskutuoti ir apsispręsti, bet tai yra kolektyvinio konsensuso klausimai, kurie demokratinėje visuomenėje priimami bendru sutarimu, o ne buldozeriu stumiant įstatymus ir skirstant visuomenę į protingus ir kvailius.

TS-LKD sumaniai manevravo ir daugeliui prieš rinkimus atrodė, kad tai tik Laisvės partijos, kuri atstovauja labai nedidelei rinkėjų grupei, idėjos. Tačiau suformavus koaliciją netikėtai išaiškėjo, kad tai yra beveik pagrindiniai valdančiosios koalicijos politinės darbotvarkės klausimai. Daug rinkėjų pasijuto apgauti: kokie yra tie mūsų konservatoriai? Jeigu pastebėjote, iki šios vietos aš sąmoningai vengiau žodžio „konservatoriai“, nes atėjo laikas garsiai ir aiškiai pasakyti, kad TS-LKD yra ne konservatoriai, o patys tikriausi naujieji marksistai. Kaip ir Laisvės partija bei tam pritariantys liberalai. Tam reikės šiek tiek pažvelgti į istoriją.

Klasikinis marksizmas apibrėžia revoliucinę kovą, kai darbininkai nuverčia kapitalizmą ir perima gamybos priemonių kontrolę, tuo tarpu neomarksizmas daugiausia dėmesio skiria vadinamiesiems kultūros karams. Praėjusio amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį Vokietijos Frankfurto mokykloje susibūrę neomarksizmo ideologai suprato, kad vakariečiai niekada nelips ant barikadų, todėl visas dėmesys buvo nukreiptas į kultūrinį, o ne ekonominį judėjimą ir visa neapykanta buvo nukreipta į tradicines Vakarų vertybes. Frankfurto mokykloje buvo suformuluota pagrindinė mintis, kad efektyviausias būdas yra įsiskverbti, perimti kontrolę ir sugriauti institucijas, nuo kurių priklauso kapitalizmo išlikimas.

Svarbiausiais kultūrinio karo taikiniais tapo visuomenės mentalitetą formuojančios institucijos – mokyklos, universitetai, žiniasklaida, šeima, bažnyčia, profesinės asociacijos. Tuo pat metu forsuotai diegiama vaivorykštinė ideologija su visomis jos atmainomis. Dabar Vakarų universitetai nebesivadovauja nešališkais švietimo idealais, subalansuotomis mokslinėmis žiniomis ir požiūriais, pagrįstais racionalumu ir protu. Jie tapo kultūrinio karo bastionais, mokantys politkorektiškos ideologijos ir „teisingo“ mąstymo. Šiuo keliu jau eina ir mūsų universitetai.

Visos praeities civilizacijos buvo pagrįstos taisyklių rinkiniais, apibrėžiančiais, kas yra moralu. Jų tikslas buvo tautos stabilumas. Vakarų civilizacija, kurios ilgėjomės penkis dešimtmečius ir už kurią kovojome, buvo pagrįsta krikščionybe ir dešimčia Dievo įsakymų. Ataka prieš šią sistemą pasiekė kulminaciją ir dabar garsiausiai šaukia bei toną užduoda neomarksistiniai nebrendylos, kuriems Lietuvoje ryškiausiai atstovauja Laisvės partija, o jiems pritaria didelė dalis TS-LKD. Jau turime balso teisę turinčią lengvai manipuliuojamo ir įtakojamo jaunimo kartą. Dabar daugumai priimtinas tiesos standartas naikinamas, nes yra išrastos naujos pseudotiesos apie rasizmą, įvairovę, diskriminaciją, toleranciją, klimato kaitą, kuriomis visiškai atvirai prievartaujama visuomenė.

Kaip elgiasi mūsų „konservatoriai“ ir kas vyksta Lietuvoje? Vienas iš grėsmingiausių ženklų yra tas, kad valstybės galios auginamos visose srityse, o visuomenė spaudžiama į kampą. O juk pradžioje tikėjome laisva rinka ir savireguliacija, kuri yra demokratijos ir brandžios visuomenės bruožas. Užuot diegę tai plačiau, mes grimztam į diktatūrą, kurią vis uoliau teisina mūsų akademikai.

Straipsnio tęsinį skaitykite DELFI.lt portale ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Leonas Vainšteinas (Leon Weinstein)       2021-04-2 18:46

675: Техас, Оклахома, Флорида, Монтана, Дакота... против Вашингтона.
https://www.youtube.com/watch?v=mtdGYxQOZnw&t=874s

Ayn Rand - Al. 0:09       2021-04-2 12:37

Ne pasaulyje, ir ne pasaulinis planas, o tik Vakaruose (ne apie geografiją). Japonams ar kiniečiams ar rusams ar Indijai nusispjaut ant to plano, nebent pasinaudot juo savo interesais. Ateis laikas ir svarstysime apie emigraciją į Rusiją kaip civilizuotą valstybę. Visai greta mūsų yra laisvesnė šalis jau metus nei Lietuva.

Al.       2021-04-2 0:09

Rachlevičius parašė beveik teisybę. Nusikaltimą (prieš tautą ir Konstituciją) matom. Bet jei norim nusikaltimą išaiškint, privalom suprasti jo užsakovą ir motyvą. Kas užsakovas? Laisvės partija ? TS? Landsbergis? Tik aklas gali nematyti, kad visas šis antikonstitucinis perversmas yra tikslus ES ir ypač JAV įvykių atspindys. Net didelių stiprių valstybių vadovai (aišku, išskyrus Kiniją ir Rusiją) nuolankiai priėmė Davoso programą. Niekam nei į galvą neatėjo vaizduoti, kad jie tiesiog atsitiktinai veikia sinchroniškai. Vienintelė graži išimtis Lietuva? Čia tiesiog atsitiktinai pagedo pagrindinė partija ir kelios pablūdę moteriškės prasiskverbė į valdžią? Skusdamas bulves paslydo ant žievės ir užkrito ant peilio. Ir taip dešimt kartų. Tai, ką Rachlevičius vadina valstybės galios auginimu, aš manau, yra valstybės užgrobimas siekiant ją sunaikinti. Nereikia kominterno smogikų laikyti valstybe. Jei tai būtų tik netinkami žmonės, galima būtų tikėtis per kitus rinkimus juos pakeisti. Bet jų veikimo būdas, kaip ir Amerikoj, rodo, kad jokių kitų rinkimų leisti jie neketina. Kryptingai ir nepaliaujamai užveržinės varžtus, o kai tauta tai supras, bus jau per vėlu.

Svarbiausia, išdrįskit, pagaliau pastebėti, kad visi šitie tariamai atskiri pertvarkymai sudaro vieningą politinį - komunosatanistinį - planą. Ir vykdomas jis ne Lietuvoj, o pasauliniu mastu. Bet tada neišvengiamai teks pastebėti, kad kai kurios šalys, o būtent Kinija su sąjungininkais, laikosi nuo bendro vajaus šiek tiek atskirai. Taigi, kad iš tikro suvoktume kas vyksta, neišvengiamai turim paklausti o kam šis planas yra naudingas? Na o tada sekantis klausimas - kas užsakovas? Ar marksistinės despotijos visa tai surengė, ar tiesiog pasinaudojo gera proga ? Ir tada prisimenu Vladimiro Uljanovo taktinį šūkį: nam nado nečajenno, čužymi rukami talknut padajuščevo čelovieka.

Ir jei vaizduoji ne marksistą, nenaudok marksistinių sąvokų. Nėra jokio kapitalizmo - yra tik laisva visuomenė (arba, nelaisva).

T0mas J.       2021-04-1 22:54

“TS-LKD vadovybė pasirinko atvirai autoritarinę partijos valdymo formą”
ir aš labai tikiuosi, kad tai taps šios partijos žlugimo priežastimi.

Nepasirašysiu       2021-04-1 15:52

Man atrodo, paaiškėjo, kam išties dirba autorius:

“Vienas iš grėsmingiausių ženklų yra tas, kad valstybės galios auginamos visose srityse, o visuomenė spaudžiama į kampą. O juk pradžioje tikėjome laisva rinka ir savireguliacija, kuri yra demokratijos ir brandžios visuomenės bruožas. Užuot diegę tai plačiau, mes grimztam į diktatūrą, kurią vis uoliau teisina mūsų akademikai.”

Niekas negalėtų būti toliau nuo tiesos. Pora sakinių, o viskas yra priešingai.
Natūraliai kvailas, o gal gavote Soroso stipendiją?

Nepasirašysiu > habilitās       2021-04-1 15:17

Prašyčiau neįžeidinėti Mao:
1. Mao gimė pasiturinčioje, o ne alginio marksisto-muzikos profesoriaus šeimoje
2. Mao buvo kinas Kinijoje, o ne kildino save iš vokiečių, kaip minėtas Lietuvos politikas. Nėra duomenų, kad jo šeima būtų dirbusi kolonizatoriams ar iš vakarų, ar iš rytų, ar iš “internacionalo”
3. Mao nebuvo niekieno anūkas ir nebuvo į partiją nuleistas iš viršaus, o pasiekė pats valstybėje, turinčioje didžiausią pasaulyje konkurenciją bet kokioje srityje ir aukščiausią pasaulyje intelekto koeficientą (Lietuvos - mažiausias Europoje).
4. Mao buvo didis oratorius ir politikas, laimėjęs 100 metų trukusią kinų kovą prieš kolonizatorius. Vakarų genocidas Kinijoje (kartu su krikščioniškomis jėgomis) kainavo kelis kartus daugiau gyvybių ir truko kelis kartus ilgiau, nei Mao valdymas.

Kai plūgas išmoksta skaityti ir nusprendžia parodyti savo žinias.

Pats autorius yra diplomuotas beraštis:       2021-04-1 15:09

“LGBT bendruomenė sudaro mažiau kaip 5 proc. šalies gyventojų”
1. Niekas nematavo (išskyrus niekieno nerinktą ir kelių ambasadų finansuojamą Gėjų Lygą). Procentas yra skirtingas skirtingose visuomenėse.
2. Nėra jokios bendruomenės, capi nėra “kotletų valgytojų bendruomenės” ir “tų, kurie šiandien gers kisieliaus” bendruomenės. LGBT organizacijos Lietuvoje neturi jokio demokratinio mandato atstovauti LGBT požymių turinčių piliečių.

Žodžio laisvė...       2021-04-1 10:07

Na,broliukai dobiliukai.Prisižaidėm.Prie valstybės lovio ir vairo atropojo vidutinybės be moralės,be žmoniško supratimo,be pagarbos Tautai,be švarių rankų,
be meilės Tėvynei ir tautiečiui.Liepto galas.Kas už jo?Atvertas kelias naujam okupantui,o jo emisarai jau tvarkosi Lietuvoje kaip labiau sužlugdyti mūsų valstybingumą.Laikas stoti ginti Lietuvos Konstituciją.

Konservatoriai       2021-04-1 8:42

dalį rinkėjų nusipirko,kaip tremtinius ir dar nelabai tikrus,kurie trėmėsi tik iš vieno rajono Lietuvoje į kitą,o paskui išplovė jaunimui smegenis.Tai tokie jų rinkėjai.Aplamai,tai konservatoriai apgailėtini,pilni kompleksų ir žmogiškų silpnybių ir tuo pačiu labai pavojingi netgi sau patiems.Krikščionys demokratai gali jiems padėti kiek susivokti atsiskirdami ir jiems valdžia su Dievo pagalba ateityje garantuota.

habilitās       2021-04-1 5:21

Viskas gražiai ir teisingai, gal tik į pora momentų būtų galima atkreipti dėmesį.
Pirma.
„Labai greitai išaiškėjo, kad ji [I. Šimonytė] nėra nei gera politikė, nei administratorė, aš jau nekalbu apie prezidentui būtinas savybes.“
Kad ji yra, viso labo, buhalterė, o ne politikė, tai buvo aišku visada ir apie tai ne kartą rašėme nuo pat prezidento rinkimų kampanijos pradžios. Kad ji nėra administratorė, parodė paskutiniai jos ministeriavimo metai A. Kubiliaus vyriausybėje, ypač, po jos straipsnių ciklo (nebaigto) arba visiško nusišnekėjimo, kuris dabar girdimas iš tribūnos plika ausimi.
  Jei jau kalbėti apie išaiškėjimus, tai labai greitai išaiškėjo tai, kodėl save apsistatė tokiomis infantiliomis asmenybėmis.  Tai susireikšminimas, labai, labai didelis savęs sureikšminimas, kai visi kiti atlieka tik fono (klapčiukų) vaidmenį. Tada į ministrus tinka ir Armonaitė, ir Dobrovolska, ir Dulkys. Ypač, pastarasis.
Antra.
„Lietuvos politinių partijų spektre atsivėrė milžiniška skylė, o tuo pačiu – ir galimybė, nes didelei, o gal net ir didžiausiai rinkėjų grupei niekas nebeatstovauja.“
Lietuvos rinkėjams niekas ir niekada neatstovavo (išskyrus paskutinius rinkimus LGBT), nes nuo pat nepriklausomybės atkūrimo visa politinė sistema buvo didelė skylė, nes nebuvo tikrų politinių partijų, o tik draugų būreliai – Seimo uab‘ai, kaip kad kažkas yra juos pavadinęs. Ir apie tai yra rašoma nuolat, reikia tik mokėti ir norėti skaityti.
P.S.
Patiko klausimas: „ką reiškia šiais laikais būti konservatoriumi“?
Tai tikrai reiškia būti „hongweibing“, tautinio Mao – Gabrieliaus pasekėju.

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.