Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: „Laisvė Lietuvai evoliucijos keliu neateis – veltui niekas nieko neduoda“

Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 2 d. 17:24

11     

    

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: „Laisvė Lietuvai evoliucijos keliu neateis – veltui niekas nieko neduoda“

Vasario 18 d. Kaziui Škirpai sukaks 125 metai. Dalijamės Vidmanto Valiušaičio kvietimu Vilniaus knygų mugėje vasario pabaigoje pasidomėti ir pirmąsyk Lietuvoje išleidžiama Kazio Škirpos gerai dokumentuota atsminimų knyga „Sukilimas“.
Ta pačia proga norime plačiau paskleisti ir K. Škirpos intervius Kanados lietuvių savaitraščiui „Tėviškės žiburiai“, paskelbtą 1965 m. balandžio 29 d. „Laikraščiui pasiteiravus apie galimą politinę kaitą Europoje, Škirpos įžvalga, ketvirčiui amžiaus dar likus iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, buvo tiksli: keičiamasis veiksnys gali būti suvienyta Vokietija…“, – savo veidaknygės paskyroje rašo V. Valiušaitis.

* * *

Lietuvaitės pagalba ministeriui

Pasikalbėjimas su buvusiu Lietuvos pasiuntiniu plk. K. Škirpa

TŽ redakcijoj lankėsi retas svečias – buvęs Lietuvos pasiuntinys ir laikinosios vyriausybės min. pirm. K. Škirpa, dabar gyvenąs Vašingtone.

Kas gi atvedė Jus į Torontą?

Atvykau į savo žmonos pusseserės a.a. Vandos Neniškytės-Balsienės laidotuves. Ta proga pasakiau kalbą kapinėse ir noriu tą patį pasakyti plačiajai visuomenei, kad velionė turi didelių nuopelnų Lietuvos istorijai. Buvo taip. Kai aš buvau Berlyne Lietuvos pasiuntiniu, 1942 m. atvyko pas mane Vanda Neniškytė ir prašė mudu su žmona būti jos tėvais. Mat, visa jų šeima Lietuvoje sovietinės okupacijos buvo išardyta: tėvai išgabenti Sibiran, o jų 6 vaikai išsiskirstė kas sau. Vanda tuomet buvo jauna 19 m. mergaitė, pilna energijos, skautų veikėja. Mes priėmėm ją kaip savo dukrą ir ją globojom. Ji dirbo Berlyne lietuvių draugijoj ir kartu talkino man kaip sekretorė. Jos dėka buvo mašinėle surašyti dokumentiniai mano atsiminimai, kurių susidarė virš 1000 psl. Buvo sudėta visa dokumentinė medžiaga, liečianti mano veiklą Berlyne, Vilniaus, Klaipėdos klausimus, sukilimo paruošimą Lietuvoje ir pan. Keletas kopijų tų atsiminimų buvo pasiųsta Lietuvos veikėjams ir diplomatinėms atstovybėms – min. J. Šauliui Šveicarijoj ir A. Gyliui Švedijoj. Siunta, dėl bombardavimų Vokietijoj, pasiekė tik min. Gylį. Sockholme. Po karo aš tą siuntą atgavau per Lietuvos pasiuntinybę Berne, kur buvo padaryti keli nuorašai. Taip buvo išgelbėta brangi Lietuvos istorijai medžiaga. Kad ji iš viso buvo surašyta, esu nepaprastai dėkingas velionei V. Balsienei. Be jos to nebūčiau galėjęs padaryti. Aš atvykau į jos laidotuves išreikšdamas jai dėkingumą bei pagarbą. Ta proga noriu pabrėžti, kad ir jaunimas Lietuvai daug gali padaryti.

Ką ketinate daryti su minėta dokumentine medžiaga?

Ją panaudosiu savo atsiminimams, kuriuos neseniai pradėjau rašyti. Dalį jų esu jau spausdinęs periodinėje lietuvių spaudoje. Esu suplanavęs tris dalis: I – iki nepriklausomos Lietuvos valstybės žlugimo 1940 m., II – pastangos atkurti Lietuvą (sukilimas), III – veikla po Damoklo kardu (Vokietijoj). Tų įvykių liudininkų buvo ir daugiau. Stengsiuos įtraukti ir jų liudijimus.

Ar tebedirbate JAV kongreso bibliotekoje?

Ten išdirbau 15 metų, o dabar pasiekęs 70 metų, esu pensijoj ir visa likusią energiją skiriu atsiminimų rašymui.

Rodos, visada domėjotės politika. Ar dabar joje nedalyvaujate?

Aktyvioj politikoj, gyvendamas JAV, nedalyvavau, nes valstybės tarnautojui, dargi vadinamo „classified“ skyriaus, politinėje veikloje dalyvauti neleidžiama. Dabar grįžti aktyvion politikon neketinu. Manau, kad bus svarbiau, jei rašysiu istorinės vertės atsiminimus, kuriuos skaitys jaunoji karta, besimokanti iš praeities.

Kai kas guodžia, kad laisvė Lietuvai ateisianti evoliucijos keliu. Kaip Jums atrodo ši prielaida?

Aš manau, kad laisvė Lietuvai evoliucijos keliu neateis. Veltui niekas nieko neduoda. Laisvė paprastai ateina kovos keliu. Dėl to aš buvau sukilimo šalininkas tuo metu, kai vokiečių armijos pajudėjo į rytus. Nedaug trūko iki mūsų pastatytos valdžios pripažinimo iš vokiečių pusės. Buvo padaryta klaidų ir iš mūsų pusės. Dabartiniu metu kartais girdėti pažadų pavergtiesiems, bet pažadams aš nesu linkęs tikėti. Dabar svarbu išsaugoti tautą. Rizika bus galima tada, kai laisvojo pasaulio armijos pasieks Eitkūnus. Kol kas tokių armijų nematyti. Panašias mintis esu dėstęs Vokietijoj dar 1947 m.

Ar nemanote, kad politinė situacija Europoje gali kaip nors pasikeisti Lietuvos naudai?

Politinę situaciją Europoje ta linkme pakeisti gali tik tas, kas ja yra suinteresuotas. Nemanau, kad JAV būtų ja tiek suinteresuotos. Tai padaryti gali Vokietija, žinoma, ne hitlerinė. Taigi, sujungta ir stipri Vokietija gali būti keičiamasis veiksnys. Bet šiuo metu nei sovietai, nei vakariečiai sąjungininkai to nenori. Kremliaus imperializmas, nors ir neturi pirmykščio revoliucinio dinamizmo, tebėra tas pas. II D[idžiojo] karo pabaigoje jis veržėsi kiek galint toliau į vakarus ir buvo pavojaus, kad gali pasiekti Reiną. Laimei, jo nepasiekė, bet raudonoji grėsmė pasistūmėjo į vakarus kaip niekad praeityje. Tai įvyko su amerikiečių ir britų pagalba.

Svečias dar būtų mielai dėstęs savo pažiūras tais ir kitais aktualiais klausimais, jeigu ne kelionė atgal į Vašingtoną ir kiti įsipareigojimai. Taigi, atsisveikindamas mūsų pokalbiui padėjo tašką, o redakcijos kambaryje lyg tebeaidėjo pabrėžtinis sakinys: kelias už Lietuvos laisvę ir vėl eis kovos keliu…

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to Už tai        2020-01-3 17:38

Jie jau valdžioje, nežinojai?

Family Watch       2020-01-3 16:22

1.Karas su vaikais: išsami seksualumo ugdymo programa
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/film/
2.Porno pandemija:pražūtingas poveikis vaikams, šeimai ir visuomenei“
https://vimeo.com/108391299
3.Kultūrinis imperializmas: seksualinių teisių darbotvarkė
https://www.youtube.com/watch?v=YWwRnbv2BOo
4.Šeima ir JT darnaus vystymosi tikslai: stiprios šeimos, stiprios tautos
https://www.youtube.com/watch?v=gp2lfmb6rlY

Family Watch       2020-01-3 16:15

https://familywatch.org/the-good-the-bad-and-the-ugly-unfpas-nairobi-icpd25-summit/?inf_contact_key=f9c5035dd81419288104723d84a4b69c7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09#.Xg9G01X7RGF
UNFPA Nairobio ICPD + 25 viršūnių susitikimas
Specialioji ataskaita
Sharon Slater, „Family Watch International“ prezidentė

I dalis
Po liūdnai pagarsėjusio UNFPA vadovaujamo ICPD + 25 aukščiausiojo lygio susitikimo, vykusio Nairobyje, Kenijoje, lapkričio 12–14 d., pateiksime jums šią išsamią analizę ir specialų pranešimą.
Geras

1.Buvo paskelbta JT radikalių seksualinių teisių darbotvarkė. Nairobio viršūnių susitikime buvo visapusiškai demonstruojama JT radikalių kovos su gyvenimu, seksualine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis (SRHR) darbotvarkė, kurios nebegalima paneigti ar paslėpti. Kadangi įvairios JT agentūros ir jų vakarus remiančios šalys drąsiai išėjo iš spintos, įgyvendindamos šią darbotvarkę, dabar turime daugiau įrodymų, leidžiančių sustabdyti jų pirmyn.
2.UNFPA mėgino paskatinti Afrikos Sąjungą (AS) prisiimti Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimo SRHR įsipareigojimus - įsipareigojimus, kurių šeimai draugiška AS niekada nebūtų priėmęs ir kuriuos, tikėtina, patvirtino UNFPA ir IPPF. UNFPA net paprašė AS darbuotojų prisiimti įsipareigojimus ant AS blanko, nesilaikydama tinkamos procedūros, kad AS narių vyriausybės būtų įtrauktos. Laimei, keli kruopštūs AS pareigūnai sužinojo apie apgaulingą schemą ir ją sustabdė.
3. „Family Watch“ sukūrė ir plačiai paskleidė kelis dokumentus ir vaizdo įrašus, kuriuose buvo pavaizduota UNFPA darbotvarkė ir kurios padėjo kelioms vyriausybėms atsiriboti nuo aukščiausiojo lygio susitikimo ir (arba) jo įsipareigojimų. Ši medžiaga buvo pateikta naujame tinklalapyje.
4.Daugelis religijos ir vyriausybės vadovų kartu dalyvavo tam, kad atmestų Nairobio viršūnių susitikimą:Dešimt šalių, vadovaujama JAV, Kenija, Gana, Nigerija, Sent Liucija, Šventas Sostas.
5.„Family Watch“ padėjo suorganizuoti ir kartu su Kenijos krikščionių profesionalų forumu ir kitomis panašiomis nevyriausybinėmis organizacijomis surengti labai sėkmingą lygiagrečią konferenciją Nairobio viršūnių susitikime, kuri suteikė galimybę parodyti visus gyvybei palankius ir šeimyninius balsus, kuriuos UNFPA atmetė Nairobio viršūnių susitikime.

Dzeikas       2020-01-3 14:13

Kagiui:
Nepriklausomybe atgavo, laisves - ne.
Neveltui sakoma, neik su velniu obuoliauti, liksi ir be obuoliu, ir be pintines.
Tokia kaina sajungos su tautiniais komunistais ir laisves atgavimo evoliucijos keliu. Tariamo laisves atgavimo, kur “tariamas” pazymimasis zodis atgavimui, o ne laisvei.
Kitavertus tos laisves tautai ir nereikejo. Rusus isvyti reikejo, o laisve ...nebuvo jos uzsilenkus ATR 1795, nereikia ir dabar.

vel islindo       2020-01-3 12:00

dzikas,zvejai taip muses lerva vadina.

Ką gi,       2020-01-3 10:38

klydo Škirpa: nepriklausomybę Lietuva atgavo evolucijos, o ne revoliucijos keliu, kada LKP(b) atsiskyrė nuo VKP(b) ir sąjūdininkai kartu su komunistais 1990 kovo 11 priėmė nepriklausomybės aktą.... Tokia istorija.

Al.       2020-01-3 2:25

Suprantama, kad tokiam veikėjui mūsų valdžia niekaip negalėjo palikti gatvės vardo.

Balamutas       2020-01-3 0:03

Skaitai kaip ne kuriuos komentarus ir lauki kada koks nors dzykas ar saška parašys kad amerikonai Lietuvoje gaudo, žudo,  kepa ir valgo katinus, štai rusai tik kalakutus.

ah1       2020-01-2 19:40

amerikonai lai rūpinasi amerika, va demasakvo signatarai R.P. , E. K. kad 35 milijonus amerikos amerikonų  išlaiko kiti, nes tie 35 milijonų sėdi ant amerikos maisto kortelių;ir amerikonai lai sprendžia savo valstybės amerikos problemas

Dzeikas       2020-01-2 19:11

na “Laisvojo pasaulio armijos” pasieke jei ne Eitkunus, tai Alensteina (Olsztyna) kur dislokuota amerikieciu tanku brigada, taciau lietuvis kaip niekad ausis suglaudes ir serius graziai suguldes.
Na edalo pakanka, ko kipeza kelt?

Už tai       2020-01-2 18:08

Turime žinoti dabartinius savo “didvyrius”, kas yra kas, kad atėjus lemtingai valandai , vėl nepastatyti jų prie valdžios vairo.


Rekomenduojame

Michaelas Cookas. Bijote koronaviruso? Džiaukitės, kad negimėte prieš 400 metų

Povilas Gylys. Dalia Grybauskaitė: asmeninės savybės

Liudijimas. Gydytojas iš Lombardijos: „Džiaugiuosi, kad grįžau prie Dievo, kai mus supa kančia ir mirtis“

Rasa Čepaitienė. Palaikykime SAM ministrą Aurelijų Verygą

Verta prisiminti. J. Tumo-Vaižganto laiškas apie „karantino sąlygas“ Kauno potvynio metu 1926-aisiais

Aurelijus Veryga. #veido_kaukės

Jurga Lago. Štai kaip gerai „tvarkosi kitos šalys“, arba Apie europinius standartus

Neringa Venckienė dalijasi prisiminimais: „Kas išliejo, nutašė, suformavo… mus tokius?“

Rasa Čepaitienė.  Karantinas (II): kinų pavasaris

Mindaugas Skrupskelis iš Kinijos: kovo 24-osios įrašas apie pasaulio atsaką į CoVid-19 iššūkį

Vladimiras Laučius. Koronavirusas rodo tikrąjį mūsų veidą

Ar tikslinga dėvėti namuose pasiūtą kaukę? Užkrečiamų ligų ir AIDS centro informacija

Roberto de Mattei. Nauji scenarijai koronaviruso eroje

Pasaulio sveikatos organizacija: Kas yra COVID-19 ir kaip TU turėtum elgtis (video)

Vytautas Sinica. Tikrai rimtų iššūkių akivaizdoje turime tik save – savo valstybę ir jos galimybes

Dvaro medikas skėlė iš peties. Audriaus Bačiulio ir Vytauto Sinicos komentarai

Nacionalinio susivienijimo pareiškimas „Dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine valdžios ir demokratinio valdymo samprata“

Liudvikas Jakimavičius. Progresas ir jo rogutės

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Junkimės į bendrą maldą stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu

Andrius Švarplys. 4 klausimai

Visuotiniai ypatingi atlaidai tikintiesiems

Tomas Pueyo. Koronavirusas: Kodėl turime veikti žaibiškai?

Vytautas Rubavičius. Civilizacinis Karūnuotojo veidrodis

Verta pamatyti ir ... pasigrožėti: pandeminė Roma

Rimantas Rubavičius. Apie virusus ir Žemaitiją

Nida Vasiliauskaitė. Penketas su COVID-19 susijusių faktų. Išvada?

Algimantas Rusteika. Dramblių dalybos prasidėjo

Andrius Švarplys. Kas ir kaip išduoda demokratiją?

Patrick Deneen. Kaip universitetai tapo globalizuoto elito kadrų „kalykla“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.