Demokratija ir valdymas, Intelektualų vaidmuo

Verta prisiminti. Filosofas Arvydas Šliogeris. „Turime galimybę visuotinai vykdomame dehumanizacijos procese nedalyvauti“

Tiesos.lt siūlo   2016 m. gruodžio 8 d. 1:50

21     

    

Verta prisiminti. Filosofas Arvydas Šliogeris. „Turime galimybę visuotinai vykdomame dehumanizacijos procese nedalyvauti“

Rimvydas Stankevičius | „Respublika“ | 2015 lapkričio mėn. 29 d.

Paklaustas, ką numano apie Lietuvos ir visos Europos ateitį, vienas iškiliausių Lietuvos filosofų, Lietuvos mokslo ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas, tikrasis Lietuvos mokslų akademijos narys profesorius Arvydas Šliogeris atsakė, jog be agresyvumo negali egzistuoti apskritai jokia visuomenė, o nūdienos Europos galios, deja, apsiriboja vien žvakutės uždegimu.

Kaži koks sunkus, keistas, sveiku protu nepaaiškinamas metas atėjo į Lietuvą ir visą Europą. Tokiu metu be autoritetų ir proto šviesulių yra dar sunkiau, todėl ir išdrįsau pas jus apsilankyti, net ir žinodamas, kad jau seniai viešai nebereiškiate nuomonės ir kategoriškai nebendraujate su žiniasklaida. Mat aš myliu Lietuvą ir man nenusispjauti, kas su ja bus.

Myli Lietuvą? Tikrai? Ir aš myliu Lietuvą, tik turbūt niekad garsiai to nesu sakęs. Sau tyliai išpažįstu, nes garsiai ištarti žodžiai kartais praranda savąsias prasmes. Be to, kaip ir nėra kam viso to šiandien sakyti…

O metas – išties sunkus… Lapkritis, ligos, tamsa… Manasis kūrybingumas jau treji metai lygus nuliui, todėl nieko kito neveikiu, tik skaitau – gyvenu su senomis, jau daugsyk skaitytomis knygomis. Visą gyvenimą skaičiau vien geras knygas, tad gerą ir dar neskaitytą šiandien surasti jau darosi sunku, be to, geros knygos išlepina, po jų jau nebesinori imtis prastesnių. Todėl vėl ir vėl skaitau Vincą Mykolaitį-Putiną, Marių Katiliškį… Šiuo metu septintą kartą skaitau Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškelius“.

Beje, į rankas imu tik grožinę literatūrą, dažniausiai – lietuvių literatūros klasiką. Mokslinių, filosofinių veikalų net neatsiverčiu – jie prie manęs jau nebelimpa. Tokie autoriai kaip Platonas, Kantas, Heidegeris, Kierkegoras – jau perskaityti, o naujų aukšto rango autorių – paprasčiausiai nėra. Deja, XX amžiuje filosofija mūsų pasaulyje numirė. Drauge su Heidegeriu.

Pats paskutinį kartą filosofinėmis temomis kalbėjausi su Olandijoje studijuojančia anūke. Ji klausė manęs, kas kaip mąstytoją paveikė Aristotelį. Įsivaizduojat? Dar vaikas visai, o kokių klausimų jai kyla. Atsakiau jai tik todėl, kad dvejeto negautų, – štai ir visa mano sąsaja su filosofija.

Galbūt šiandien visi ir valgome tos filosofijos mirties vaisius? Žmonių gyvenimui ima trūkti bendro vardiklio, vertikalės, siekių, filosofinės krypties…

Gyvename globalioje situacijoje, kokios žmonijos istorijoje dar niekur niekada nebuvo. Todėl ilgėtis vienos filosofinės krypties šiuo metu – ne tik neišmintinga, bet, sakyčiau, net labai pavojinga. Vienos krypties žmonijai nori tie vaikinukai, kurie sprogdina lėktuvus ir šaudo žmones. Įsivaizduojate, kaip atrodytų panašia kryptimi žengiantis visas pasaulis?.. Todėl reikėtų sakyti: ačiū Dievui, kad dominuojančios krypties šiuo metu dar nėra.

Bet vakarietiškasis bestuburiškumas, abejingumas ir bevališkumas mane gąsdina ne ką mažiau nei tie lėktuvus sprogdinantys vaikinai. Juoba kad būtent tokią laikyseną demonstruoja ir mūsų Lietuva.

Labai jums pritariu. Tas vakarietiškas išglebimas tiesiog kelia šleikštulį. Štai jūs apie filosofiją klausiate, o jos šiandieniam pasauliui paprasčiausiai nereikia – šiandien Vakarų protams svarbūs tik techniniai mokslai, kaip fizika, chemija, kibernetika, biologija… Ką tai reiškia? Ogi tai, kad mūsų pasaulis virsta totaline pragmatizmo karalyste.

Ar tokioje karalystėje įmanoma žmogui jaustis laimingam?

Nežinau. Paklauskite JAV, vien į vartojimą orientuotoje visuomenėje, gyvenančių žmonių. Deja, spėju, kad daugeliui toks būvis bus priimtinas. Gauni algelę, galimybę tyliai lindėti jaukiame savo kamputyje, kur turi duonos, sviesto, televizorių, žiupsnelį asmeninių interesų… Ir dėl nieko daugiau neprivalai kvaršinti sau galvos. Koks tau neva skirtumas, kieno vėliava virš tavęs plevėsuoja?..

Visi po vieną – asmeninių interesų salelėse? Na, o tokie dariniai kaip tautos bei valstybės – sunyks?

Manau, taip. Valstybės sąvoka jau ir dabar yra gana butaforinė – valstybės ES viduje šiandien jau tėra sąlyginiai vienetai su bendrais siekiais, bendra valiuta, bendra politika, bendromis sienomis, bendra gynybos sistema, valdžios aparatu ir su iki beprotybės intensyvia komunikacija. Internetas, lėktuvai, visuomenės išsivietinimas, klajokliškas gyvenimo būdas… Ar tautos negrįžtamai susilydys ES katile, aš nežinau – nesu pranašas, bet akivaizdžiai matau, kad šiandien jos lydosi.

ES erdvė kuriama taip, kad svarbiausias joje taptų vidutinis Europos žmogus. O vidutinis Europos žmogus, negana to, kad yra vidutinybė, bet dar ir nesvietiškai ištvirkinta vidutinybė, kuri ne kaži ką temoka dirbti, įpratusi viską paruošta gauti tiesiai į stalą, laiko save genijumi, kuriam nei mokytis, nei tobulėti nereikia, su visuotinėmis tiesomis, su aksiomomis ir net su pasaulio dėsniais jis pasirengęs ginčytis, nes viskas jam atrodo tik nuomonių reikalas… Jokia hierarchija, išskyrus banditiškąją, pasaulyje, anot jų, apskritai neegzistuoja, todėl darželinuko ir profesoriaus nuomonės – lygiavertės… Svarbiausia – tolerancija visam kam be atrankos, net savisaugos instinktą paminantis nekonfliktiškumas…

Matėte Europos reakciją į tragiškus įvykius Prancūzijoje? Graudu, tačiau šitai akivaizdžiai rodo, jog tai viskas, ką mes apskritai begalime. Padejuoti ir žvakelę uždegti – daugiau nieko. Net ir pykčio – to vadinamojo gero, teisingo pykčio žmonių akyse nepastebėjau. Deja, žvakelės uždegimą Europos visuomenė suvokia kaip visavertę pilietiškumo išraišką. Žvakele tas Europos pilietiškumas prasideda – žvakele ir baigiasi.

Visam kam tolerantiškas tegali būti žmogus, neturintis nieko šventa. Matydamas, kad ES nuostatose tikėti Dievą, mylėti Tėvynę ir net savąją šeimą palengva tampa neetiška, suprantu, jog kaip tik toks ir yra geidžiamas statistinio ES piliečio modelis. Tik kaip tokiam piliečiui reikėtų rasti motyvą ginti Europą, jei, pavyzdžiui, kas nors kėsintųsi ją užgrobti? Juk didelė tikimybė, kad jis ir okupantams išliks tolerantiškas.

Džinas iš butelio paleistas ir ne tik niekas negali, bet niekas net ir nemėgina jo sustabdyti. Akivaizdu, kad šiandienė Europos visuomenė – netikinti. Krikščioniška ji jau seniai yra vadinama tik tradiciškai, tik formaliai. Visi žinome, kad niekuo didesniu ir amžinesniu už save patį netikintis žmogus yra silpnas, – tikėjimo vienijamos visuomenės tokius labai lengvai praryja.

Na, o dabar pažvelkime į mus ir į tuos ateinančiuosius, kuriuos vadiname pabėgėliais, – akivaizdžiai suprasime, kuriems iš jų priklausys Europos ateitis. Arabai – visi it vienas tikintys, siejami stiprių religinių, kultūrinių, moralinių tradicijų, išsaugoję stiprią šeimos instituciją, turintys galingą energijos potencialą ir svarbiausia – agresyvumo. Juk be agresyvumo, tiesą sakant, apskritai negali egzistuoti jokia visuomenė.

Toks modelis tiktų nebent tuomet, jei ES vadovybė išties nuoširdžiai būtų įsitikinusi, jog gyvename rojuje, kur agresija apskritai neegzistuoja, kur liūtas pievoje gulinėja šalia ėriuko, savo naivia kaktyte besitrinančio į liūto karčius ir nė trupučio nerizikuojančio būti suėstas. Todėl, nors ne kaži ką teišmanau apie politiką, ES vykdomos politikos negaliu įvardinti kaip nors kitaip nei kapituliacijos – iškeltų rankų politika.

Na, kurgi tai matyta? Eina okupantai užgrobti tavo namų, o tu pakvieti juos į vidų, atiduodi raktus ir imi jiems patarnauti prie stalo?.. Tikrai būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Kai kalbama apie vienu metu į Europą pajudančius 700 tūkst. žmonių, vargu ar tikslinga vadinti juos pabėgėliais, juolab kad tik maža tos žmonių lavinos dalis plūsta iš šalių, išties siaubiamų karo. Man regis, labiau čia tiktų biblinis terminas – tautų kraustymasis, kuris reiškia žemių pasisavinimą, o ne norą iš kažkur pabėgti ir norą kur nors integruotis. Romą kitados nusiaubusius barbarus irgi galima buvo pavadinti pabėgėliais, bet ar būtų jų veiksmai nuo to pasikeitę? Vargu.

Taigi Europos ateitis – daugiau negu aiški. Ar yrant Europai turi galimybių išlikti nesuirusi Lietuva? Vėlgi – vargu. Galima nebent svarstyti, ar nebūdama ES ji suirtų lėčiau. Na, arba prisiminti Kazimiero Pakšto siūlytą sprendimą ir drauge su visais žmonėmis perkelti Lietuvos valstybę kur nors į Madagaskarą ar Naujosios Gvinėjos džiungles.

Tačiau man net ne tai yra liūdniausia. Liūdniausia, kad Lietuva ją pačią naikinančioms ES idėjoms pritaria ir puola jų įgyvendinti su džiaugsmu ir entuziazmu, to sveiku protu tiesiog neįmanoma paaiškinti.

Na, jei dėl globalių veiksnių Lietuvai vis dėlto bus lemta išnykti, bent patarkite, kaip mums elgtis, kaip gyventi, idant po mirties nereikėtų degti gėdos ugnyje vietoj pragaro ugnies?

Sąžiningai ir nesidairydami į šalis dirbkim savo darbus. Ir pernelyg nesvarstykim, kaip darbai bus vertinami, kaip panaudojami. Juk nei tu, nei aš nei turime, nei privalome turėti antgamtinių galių valdyti imperijas. Tačiau turime galimybę visuotinai vykdomame dehumanizacijos procese nedalyvauti. Priešintis jam pačiu savo kasdieniu gyvenimu, orientuotu į aukštesnes vertybes, gyvenamu moraliai atsakingai.

Ir nemanykim, kad tokie esame vieni. Žmonių, kuriems visa tai, kas vyksta, lygiai taip nepriimtina, kaip ir mums, yra ne taip jau mažai, ir ne tik Lietuvoje. Tačiau reikia, kad jų daugėtų, kad tokių susidarytų kritinė masė. Belieka viltis ir laukti, kad tai nutiks. Juk kaip be kritinės plutonio masės neįmanomas branduolinis sprogimas, taip be kritinės masės neįmanomas tiek medžių pumpurų pavasarį, tiek mūsų gyvenimo sprogimas.

respublika.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2016-12-14 14:52

Niekas neleis nedalyvauti ir “sąžiningai dirbti savo darbus”, jei net kalbėti apie totalinės kontrolės panaikinimą (kaip kalbėta 2006 metais - visi jau pamiršo geruuukai! - “laikino” laisvės apribojimo: dabar idiotai nebepamena, kad laisvė apribota ir gieda apie laisvę) nedrįstama. Uždės kiekvienam po čipą ant kaktos ir šauk sau apie laisvę, kol uždarys sąskaitas arba gausi infarktą per čipą iš www (666). Nereikia nė akistatos su Vakarais, kaip pabandė turtingasis Kadafis, sumanęs įvesti visoje Afrikoje Libijos auksu dengiamą afrikinę valiutą. Sudorojo net ir Libiją iki ubagystės, o čia tik čipus uždėti klusniems asilams! Nieko paprastesnio, visas policinis seimas nubalsuos “už”, kaip nubalsavo ir 2006 metais už “laikiną” laisvės apribojimą.

Life Site News       2016-12-11 13:23
Catholic Family       2016-12-10 11:38
Dzeikas PS       2016-12-9 21:35

Ir ka besakytum, o vokieciams buvo geras spyris kautis iki galo ir jokiu budu nepasiduoti rusams.Venko armija puole rusus praktiskai beginkliai,kad prasiverzt pas amerikiecius 1945m balandzio pabaigoje.

Dzeikas       2016-12-9 21:33

Pikc., raudonasis maras gryniausiame pavidale apsireiske Rytu Prusijoje 1944m gruodi.Lietuva tas paliete rikosetu, nes statusas visdelto buvo “isvaduojamos” teritorijos. Tad tas “kebabu” t.v. “siautejimas” net ne apsilimas, o nuojauta, seselis , kuris pasirodys kaip malonus sapnas jei rusai tures galimybe primint kaip atrodo “pribaigti fasistini zveri jo urve”.

Pikc       2016-12-9 21:12

-> Dzeikas: betgi kebabai JAU žudo, plėšia ir prievartauja - bet nepanašu, kad tai priverstų kiaurus nuliberastėjusius Vakarus pradėti mąstyti. Ir apskritai, raudonasis maras jau seniai Vakaruose įsitvirtinęs, tad dar klausimas, ar “naujieji” raudonieji tikrai bandytų priešintis “seniesiems”. Ypač jeigu pastarieji leis ir toliau pederastų paradus rengti. smile

Dzeikas       2016-12-9 14:05

Reikia , kad Trumpas atsauktu JAV kariuomene is Europos.
Kai raudonasis maras pajudes i vakarus zudydamas, plesdamas ir prievartaudamas - tie kas netikejo , kad yra Dievas,- labai greitai isitikins kad yra Velnias.

Ką daryti ,kad Europa vėl įtikėtų,       2016-12-9 13:09

ne būtinai visi ir vienodai,bet įtikėtų?Ar užteks sveiko proto,ar reikia laukti stiprių sukrėtimų?Sunku patikėti,kad visaip ištvirkęs ir išlepintas egocentriškas liberalas staigiai suprastų,kad tai veda į niekur ir savaime taptų pamaldus,besižavintis krikščioniškomis verytbėmis ir suprastų kur link Europa turi keistis?Teoriškai tai įmanoma ir Dievui nieko nėra neįmanoma.Bet reikia melstis ir tai daryti nelabai yra kam?Kaimo močiutės nebent,bet kaimas sąmoningai naikinams.Intuityviai liberalumas jaučia,kur pavojus,-provincijoje,kuri arčiau -žemės,turi šaknis ir vienumoje iš baimės meldžiasi.

da du       2016-12-8 21:37

važiuos ne tik daktarai. 1 daktaras 100 vagių. panašiai kaip anglijon, norvegijon iš lietuva vadinamos teritorijos.

Ukraina ir Gruzija       2016-12-8 21:19

gavo bevizį režimą.Gal atvažiuos daktarų pas mus.

tukas.       2016-12-8 20:27

nesidairydami į šalis dirbkime savo darbus,. ir laukime godo,tokia filosofo mintis.nesiūlo jungtis į profsajungas į koperatyvus,į savivaldą.po isijungimo į europą ,nevykstant karui iš ‘nepriklausomos’ lietuvos pajuda mažiausiai700.000 žmonių.kliedima apie nepriklausomybę.negirdėjau kad taip save vadintų -nepriklausoma suomija,nepriklausoma danija,nepriklausoma portugalija.nuo ko nepriklausoma šita teritorija iš kurios dar kasdien pabėga 100 gyventojų,nesakau piliečių.paskutiniai piliečiai patrupino parlamento langus.tuo pilietiškumas ir pasibaigė.

pilui sofui       2016-12-8 19:56

Geriau gulėtum ant sofkutės ir žiūrėtum teliką. O dabar prasižiojai ir savo juodą tamsumą tik parodei. Apie kito skruosto atsukimo reikšmę išmanai ne daugiau nei keliolikto amžiaus beraštė davatkėlė gūdžiame kaime.
Ar kada nors bent bandei pasidomėti ką Šv. Raštas turi omenyje kalbėdamas apie tai? Ne? Labai panašu jog net nenutuoki. Bet spirgi visus mokyti.
Kvailai atrodai. Patarimas- pasidomėk Romos imperijos papročiais, konkrečiai payricijų ir vergų tarpusavio elgesio normų kanonais. Kai sužinosi ką reiškia kito skruosto atsukimas (vergas patricijui), tuomet tamsta išrausi kaip burokas iš gėdos ir gal kitą kartą atsargiau svaidysies palyginimais kurių reikšmės nesuvoki.

Vitutis [pilas sofijai]       2016-12-8 18:26

Gavus per vieną žandą atsukti kitą,bet neleisti suduoti - taip skamba visa Jūsų cituojama mintis.Taigi išvedžiojimai turėtų būti kitokie.

Pikc       2016-12-8 18:24

-> “Pilas sofija”: “būtent tokią filosofiją įdieginėja krikščionybė” - ne visai taip. Kaip sykis labai geras straipsnis būtent apie tai: http://www.propatria.lt/2016/12/william-kilpatrick-kai-sienos.html

Pilas sofija       2016-12-8 14:31

dėl citata “Eina okupantai užgrobti tavo namų, o tu pakvieti juos į vidų, atiduodi raktus ir imi jiems patarnauti prie stalo?.. Tikrai būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu” - bet būtent tokią filosofiją įdieginėja krikščionybė - gavus per vieną veidą atsukti kitą, apie 500 metų inkvizicijos policija žudė žmones kad žmonės patikėtų  melais apie žydus ir keliaklupščiautų prieš žydų statulas. Dabar europa valgo prievarta ir smurtu išplatintois ideologijos vaisius.  Biblijoje yra paaiškinimas kad hebrajai turi atėjūno prasmę. Ar tie į ES plūstantys musulmonai nėra atėjūnai?
Jei filosofui trūksta filosofinių kūrinių - tegul skaito bibliją, folosofiją - melas veža.

Dzeikas       2016-12-8 12:34

—>11:48
Lietuva nekritiskai priima ka nesa Vakaru civilizacijos kultura - stai kur problema, ka tikiuosi norejo pasakyti filosofas.
Ar galetu be Vakaru? Geopolitine prasme nusiristu i Rusijos shakalo role dar arsiau negu Batjka. Kulturine diegdama Ordos rytietiska vergo ir seiminiko visuomenes modeli stengtusi islaikyti vakarietiska akcenta: na mazdaug seimininkas prievartaudamas savo verges kreiptusi i jas “jus”, “panele”.
Tokie butu skirtumai.
Be Vakaru itakos, o ji rados bemaz iskart zlugus TSRS, Lietuva butu nusisritusi i despotija dar greiciau ir giliau negu Baltarusija. Prisiminkime , kad zmoniu uzdarinejima gamyklose 1994m sustabde butent Briuselio pagrumojimas (Eurotarybos kur Lietuva iskart “prisirase”).O ne salies visuomene.
Todel IKI SIO MOMENTO, kol kas, aklas Vakaru kopijavimas yra MAZESNIS blogis negu “savas lietuviskas kelias”.Kol kas taip.

Ar tikrai Lietuva be vakarų       2016-12-8 11:48

pagalbos pajėgi tvarkytis savarankiškai?

toli Šliogeriui iki A.Maceinos       2016-12-8 9:42

A.Maceina globaliai mąstė.
o Šliogerio pezalai - tai kaip prie alaus bokalo - kiekvienam alubaryje tokių šnekų išgirsi.
Nieko nepadarysi - komunistas tas Šliogeris…

Ir vis dėlto,neblogai       2016-12-8 8:46

pradėję valstiečiai ,ruošiasi daryti esminę klaidą,kuri juos sužlugdys.Užuot demonstravę PAGARBĄ verslui,jie į jį žiūri ta pačia komunistine dvasia,atseit,jie visi pogrindyje veikiantys spekuliantai,kuriuos reikia kuo greičiau užpulti,viską atimti ir pasidalinti.Iš čia gali būti dar didesnis Lietuvos žlugimas.Nes verslas -ne tik pinigų darymas,bet ir laisva dvasia.Lemtinga klaida.Sakoma,jei protingas žmogus daro klaidą,tai didelę.Čia ir filosofija,ne tik valstybės finansai.Tegul susižiūri biurokratus ir oligarchus su pilimis draustniuose,o ne smulkų verslą gąsdina.Lengvų kelių ieškotojai.Reikia tiek nedaug ,-tik filosofiškai žiūrėti į verslą-pagarba kuriantiems.Visa kita bus pridėta.

Apuokiukas       2016-12-8 8:44

Turbūt A . Šliogeriui reiktų į rankas paimti Vydūną, A. Žarskų ar lietuvių tautos pasakas ( tikras, nesuredaguotas ), - atsirastų daugiau minčių. O pasaulyje kažkas nuo 2015 lapkričio jau pasikeitė. Dar neaišku, kas bus, bet vyksmas jau vyksta.

Jau kelintą kartą       2016-12-8 8:41

perskaitau šį straipsnį.Na,Anglijos parlamentas vakar jau pritarė Brexit.Gal ir filosofą reiktų dažniau pakalbinti,gal galima dairytis nors ir mažo,bet pavasario?

Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (III)

Danijos sulaikytieji gali būti įkalinti užsienyje

Karolinska ligoninė „kastruoja“ ir mėgina pakeisti vaikų lytį bei nutyli sunkius pakenkimus

Linas Karpavičius. Referendumas Šveicarijoje

Durnių laivas ir 2,5 jo kapitonai: kuris tikras?

Arkivyskupo Carlo Marija Vigano pareiškimas

Aleksandras Nemunaitis. Neries krantinės reikalai

James Traub. Netgi Švedija nebenori daugiau migrantų

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (III)

Lenkijos valdžia: nenorim tokių protestų kaip kitur Europoje, todėl papildomų draudimų dėl pandemijos imtis neplanuojame

„Mes giname Europą“ – teigia Lenkijos Ministras Pirmininkas

Graikų ortodoksų hierarchas apie GP bažnyčiose: netoleruosime valdžios institucijų melo

The Lancet: stigmatizuoti nepasiskiepijusius – neteisinga

Daugėja neapykantos nusikaltimų prieš Europos krikščionis

Dominykas Vanhara. Naujausi reitingai

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Apie klerikalizmą ir pašaukimų krizę

Garsiąją Kauno vilą Perkūno alėjoje gynusį architektą teismas pripažino kaltu – už rangovo pastūmimą ir kaukės nuplėšimą skirta bauda

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Ketvirtadienį Vilniuje bus paminėtos kun. B. Laurinavičiaus žūties metinės

Manifestacijos Austrijoje prieš suvaržymus

Kęstutis Pranckevičius. Tamsią naktį žvaigždės ryškiau šviečia

Vytautas Sinica. Kada JAV kongresas atšauks Nepriklausomybės deklaraciją?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus grybai

Leidžiama žaisti demokratiją

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija reiškia susirūpinimą dėl narkotikų ir alkoholio prieinamumo didinimo

Vytautas Sinica. Solidarumo galia

Chris Waldburger. Valia siekti Kristaus?

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (II)

Almantas Stankūnas. Kiek dar ilgai žaisime neoliberalistinius rinkos žaidimus ten, kur negalima jų žaisti?!

Br. Paulius Vaineikis OFM: skelbiu nepaprastąją padėtį

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.