Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Liustracija ir desovietizacija

Verta prisiminti? Stanislovas Stulpinas: „Pedofilijos bylos kaltininkas – pats Valantinas“

Tiesos.lt siūlo   2018 m. kovo 14 d. 20:02

10     

    

Verta prisiminti? Stanislovas Stulpinas: „Pedofilijos bylos kaltininkas – pats Valantinas“

Mindaugas Milinis | „Lietuvos žinios“ | 2010 m. rugpjūčio 25 d.

Keturių žmonių gyvybes buvo galima išgelbėti, jei tuometis generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, siekdamas apsaugoti Valstybės saugumo departamento (VSD) agentą Andrių Ūsą, nebūtų sąmoningai vilkinęs bylos. Tai tvirtina teisės profesionalas, buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras Stanislovas Stulpinas.

S.Stulpinas įsitikinęs: jei A.Valantinas nebūtų piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi ir nusikalstamai netinkamai atlikęs tarnybines pareigas, keturi Lietuvos piliečiai tebebūtų gyvi, o visuomenė būtų likusi nesukiršinta ir nesuskaldyta, nepraradusi tikėjimo teisingumu.

Patyręs teisininkas, stebėjęs vadinamosios Kauno pedofilijos bylos eigą, mano, kad ji nuo pat pradžių vilkinta. Ir tai, pasak buvusio ilgamečio Klaipėdos prokuroro, buvo daroma paties A.Valantino nurodymu. S.Stulpinas spėja, jog taip saugotas specialusis VSD agentas A.Ūsas, kuris galėjo būti infiltruotas į Darbo partiją, kad suskaldytų ją iš vidaus (A.Ūsas perėjo į atskilusią Pilietinės demokratijos partiją, kurią, kai kurių apžvalgininkų nuomone, padėjo įkurti saugumas). Būtent A.Ūsas galėjo suteikti vertingos informacijos apie Darbo partijos juodąją buhalteriją.

Pedofilijos bylos nesudėtingos

Lietuvoje kiekvienais metais užregistruojama per 100 seksualinių nusikaltimų vaikų atžvilgiu.

Jų atskleidimo procentas labai didelis. Tokius nusikaltimus paprastai tiria policijos ikiteisminio tyrimo pareigūnai, kontroliuojami prokurorų. Anot S.Stulpino, šios bylos yra specifinės, bet tikrai nesudėtingos.

Pagrindiniai įrodymai būna nukentėjusiųjų parodymai, ekspertizės, labai retai atsiranda liudytojų.

Kauno miesto Panemunės policijos komisariate ikiteisminis tyrimas dėl Drąsiaus Kedžio mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo pradėtas 2008 metų lapkričio 30-ąją. A.Kedys savo pareiškime nurodė, kad prievartautojas yra A.Ūsas.

Pareigūnai apklausė mergaitę, paskyrė teismo psichiatrinę–psichologinę ekspertizę, surinko kitą medžiagą. Byla būtų buvusi operatyviai perduota teismui, jei tyrimą nebūtų perėmusi prokuratūra.

„Po dviejų mėnesių šią bylą nežinia kodėl perėmė Kauno miesto apylinkės prokuratūra, dar po keturių mėnesių – Kauno apygardos prokuratūra. Prabėgus dar dviem mėnesiams byla perduota Vilniaus apygardos prokuratūrai. Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas vilkintas piktybiškai“, – stebisi S.Stulpinas.

Klastojami įrodymai

2009 metų gegužės 25 dieną valstybinė ekspertinė įstaiga pateikė mergaitės psichologinės–psichiatrinės ekspertizės aktą ir išvadą. Joje nurodyta, kad mažametė ne fantazuoja, bet sako tiesą. „Tačiau stengiamasi bet kokia kaina šią išvadą paneigti, ieškoma specialistų, kurie galėtų padaryti ją kitokią. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę. Ši ir duoda prokuratūrai reikalingą išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, jog ta išvada niekinė, nes Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama suklastoti bylos įrodymus“, – tvirtina buvęs prokuroras.

D.Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo įvairioms valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams išsiuntė per 200 skundų. Pačiam A.Valantinui buvo persiųsti 25 tokie D.Kedžio skundai. Nustatyta, kad jie pagrįsti. Tačiau D.Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą vyras skųsdavo. O juk A.Valantinas, sulaukęs pirmųjų skundų, privalėjo nedelsdamas pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat baigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Viso to jis nepadarė. Taip esą galėjo būti stengiamasi, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų A.Ūsas.

Neišgelbėjo ir draugo

Tačiau 2009 metų rugpjūčio 25-ąją A.Valantinas gavo D.Kedžio pareiškimą, kuriuo buvo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, generalinio prokuroro kurso draugą Joną Furmanavičių. „Gavęs D.Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir prašyti Seimo leisti patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn. Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik generalinis prokuroras. Taip A.Valantinas be jokių skrupulų ir pasielgė Panevėžio teisėjų „butelio viskio bei padangų“ byloje. Tačiau dėl J.Furmanavičiaus generalinis prokuroras taip nesistengė. Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą?“ – klausia S.Stulpinas.

Teisėjas apklaustas tik kaip specialusis liudytojas. Jis neprisipažino esąs kaltas, teigė, jog yra šmeižiamas. Net ir šiuo atveju generalinis prokuroras privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę. Tačiau A.Valantinas neatliko jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo, garbei apginti. Gal bijojo, kad gali nepavykti įrodyti nekaltumo?

2009 metų rugsėjo 7-ąją Laimutė Stankūnaitė ir Violeta Naruševičienė įteikė A.Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo nuolatinių D.Kedžio grasinimų susidoroti fiziškai. Negavusios jokio atsakymo, moterys pačios po savaitės nuvyko pas generalinį prokurorą ir pakartojo savo prašymą. Tačiau A.Valantinas tik išsityčiojo iš jų, sakė, kad šios per daug skundų rašinėja. Moterų prašymas savaitę buvo laikomas Generalinėje prokuratūroje, o paskui persiųstas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo niekas priimti negali. Ši dar po 9 dienų persiuntė jį Kauno apygardos prokuratūrai. Kauno apygardos prokuratūra prašymą perdavė Kauno policijai, nors ji, neturėdama generalinio prokuroro sprendimo, negalėjo taikyti jokių priemonių. 2009 metų spalio 5-ąją pareiškėjos buvo kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėjo – rytą nušautas teisėjas, o po keturių valandų nužudyta ir viena iš pareiškėjų V.Naruševičienė.

Kodėl saugomas A.Valantinas

Seimas, savo nutarimu patvirtindamas Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl D.Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, jau nurodė, kad A.Valantinas ir jo pavaldiniai netinkamai vykdė teisės aktuose jiems numatytas pareigas. „Tačiau toks tragedijos vertinimas – teisinio nihilizmo viršūnė. Toje išvadoje konstatuojami akivaizdūs mažametės mergaitės seksualinio prievartavimo ikiteisminio tyrimo vilkinimo faktai, kad Generalinėje prokuratūroje buvo ignoruojami D.Kedžio skundai, nekreipiama dėmesio net į Seimo komitetų pirmininkų užklausimus, neužkirstas kelias V.Naruševičienės nužudymui, nors

visos aplinkybės leido išvengti šios tragedijos. Taip pat siūloma tobulinti teisinę bazę, keisti generalinio prokuroro skyrimo tvarką. Absurdas – konstatuojami generalinio prokuroro piktnaudžiavimo, nusikalstamai netinkamo pareigų atlikimo faktai, bet nedrįstama net užsiminti apie jo galimą baudžiamąją ar nors drausminę atsakomybę. Tai pasityčiojimas tiek iš teisingumo, tiek iš visuomenės ir valstybės“, – sako pasibaisėjęs S.Stulpinas.

Buvusį prokurorą stebina ir prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicija. Valstybės vadovė, gavusi tautos atstovybės – Seimo nutarimą, nesiteikė jo niekaip vertinti, tik pažymėjo, kad tai tėra „dalies Seimo nuomonė“. Praėjus keturioms dienoms, kai Seimas priėmė nutarimą, prezidentė susitiko su A.Valantinu ir viešai pranešė, jog visi gali dirbti toliau, nes jai pažadėta pedofilijos bylą perduoti į teismą. A.Valantinas dar kartą arogantiškai pareiškė, kad atsistatydinti neketina, esą dirbs iki kadencijos pabaigos.

Tik spaudžiamas visuomenės generalinis prokuroras vasario 5-ąją įteikė prezidentei atsistatydinimo pareiškimą. D.Grybauskaitė pabrėžė, jog nebepratęs ir jo pavaduotojų kadencijos. „Ar tai nereiškia, kad buvo saugoma tik A.Valantino galva. Kodėl ir už kokius nuopelnus? Kodėl šis visiškai susikompromitavęs teisininkas sėkmingai daro karjerą toliau? Kokią paslaptį saugo A.Valantinas, kad už jį guldo galvas draugai iš Seimo ir net prezidentė?“ – svarsto buvęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuroras.

Kas buvo A.Ūsas?

S.Stulpinas spėja, kad aukščiausi valstybės pareigūnai galėjo ginti specialųjį VSD agentą A.Ūsą, padėjusį iš vidaus griauti Darbo partiją.

Per 2004 metų Seimo rinkimus Viktoro Uspaskicho įkurta partija laimėjo net 23 vietas. Įtarta, neva ją galėjo finansuoti Rusijos specialiosios tarnybos. Todėl ir imtasi priemonių, kad šios partijos neliktų ar kad ji būtų suskaldyta. „Taip į Darbo partiją galėjo būti infiltruotas galimas VSD agentas A.Ūsas. Jis iškilo iki Darbo partijos Kauno rajono pirmininko, Darbo partijos pirmininko pavaduotojo, tapo buvusio „Vikondos“ viceprezidento, Seimo nario Viktoro Muntiano patarėju. Galbūt A.Ūsas suteikė vertingos informacijos apie Darbo partijos juodąją buhalteriją“, – dalijasi savo mintimis S.Stulpinas. Šis teisininkas mano, kad A.Ūsas galėjo būti laikomas vos ne geriausiu VSD agentu, nusipelniusiu valstybės pagarbos ir apdovanojimo.

Pagal D.Kedžio pareiškimą Kauno policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, kuriame A.Ūsas įvardytas kaip įtariamasis, VSD, tikėtina, suteikė A.Valantinui visiškai slaptos informacijos apie šio žmogaus nuopelnus. „Saugumiečiai galbūt prašė padėti apsaugoti savo superagentą. O A.Valantinas tuo metu jau pats, galimas dalykas, buvo „pakabintas“ VSD dėl korupcijos „Samanėlėje“ ir kitoje statybos bendrovėje. Todėl generalinis prokuroras tikriausiai ir pažadėjo padėti“, – daro išvadą S.Stulpinas.

Buvusio prokuroro versija

D.Kedžiui vis nerimstant VSD galėjo priimti sprendimą pašalinti nereikalingus liudytojus, izoliuoti patį D.Kedį ir pasistengti iš jo išgauti visą informaciją. Todėl 2009-ųjų spalio 5 dieną D.Kedys buvo išviliotas iš namų, pagrobtas ir izoliuotas. Paimtas ir jo teisėtai laikomas pistoletas „Beretta“. Iš perdirbto ginklo nušautas teisėjas, o dar po kelių valandų – V.Naruševičienė. Šalia jos, kaip D.Kedžio vizitinė kortelė, numestas net neiššautas pistoletas. „Tuo padaryta didžiulė klaida, nes pats D.Kedys, norėdamas palikti savo pėdsakus, būtų ir šaudęs iš teisėtai laikomo ginklo, ir palikęs jį įvykio vietoje. Šaudyti iš kažin kokio perdirbto pistoleto, o numesti kitą ginklą, kainuojantį vos ne 4000 litų, – nelogiška“, – įsitikinęs daug patirties tiriant įvairius nusikaltimus sukaupęs prokuroras.

Tūkstančiai – nusikaltėliui saugoti

A.Ūsas buvo pradėtas saugoti pagal apsaugos įstatymą. Tai mums kainavo apie 40 tūkst. litų kiekvieną mėnesį. „Aš, daugiau kaip 30 metų išdirbęs prokuratūroje, neatsimenu, kad valstybė dar ir saugotų nusikaltėlius kitaip nei kalėjime. Įdomu, kas inicijavo tokį sprendimą“, – stebisi buvęs prokuroras.

Galiausiai visuomenės ir prezidentės spaudžiamas A.Valantinas nurodė perduoti bylą į teismą. Tačiau visi buvo apgauti: A.Ūsui pareikštas tik lengviausias, koks galėjo būti, kaltinimas – mažametės tvirkinamieji veiksmai, jos prievartavimo nebeliko. L.Stankūnaitei prokurorai iš viso nepateikė jokių įtarimų, lyg A.Ūsas būtų tvirkinęs mergaitę naktimis, mamai nežinant įlindęs pro kaminą.

Visuomenei mitinguojant ir reikalaujant teisingumo A.Valantinas atsistatydino. Tuomet, pasak S.Stulpino, ir galėjo būti nuspręsta, kad reikia mesti paskutinį įrodymą – neva žudė D.Kedys. Vyras prigirdytas alkoholio, o tada imituota jo mirtis užspringus lapu ir skrandžio turiniu. Kūnas nuvežtas ir numestas prie Kauno marių, šalia paliktas tas perdirbtas pistoletas, iš kurio buvo nušauti teisėjas J.Furmanavičius ir V.Naruševičienė.

Visuomenė iki šiol negali patikėti, kad D.Kedys nenužudytas. Juo labiau kad ant jo kūno buvo matyti akivaizdūs smurto požymiai. Kūno ekspertizėje neleista dalyvauti ekspertui profesoriui Antanui Garmui. Dar keistesnė atrodo aplinkybė, kad D.Kedys tiek laiko nešiojosi pistoletą, bet nepaliko ant jo jokių pirštų atspaudų.

O kas toliau?

Tuo metu A.Ūsas viešai ėmė girtis, jog bus išteisintas, ir tai esą žino patys prokurorai. Matyt, jis jautėsi šiek tiek apgautas, todėl pradėjo reikšti pretenzijas, gal net grasinti ir šantažuoti. S.Stulpinas spėja, kad galbūt nuspręsta pašalinti ir A.Ūsą, nes šis esą per daug žinojęs.

„A.Ūsui važiuojant motociklu jis galėjo būti sustabdytas, nuvežtas ir prigirdytas seklioje baloje. Jo kraujyje rasta alkoholio, nors žmona teigė, jog vyras išvažiavo blaivus. Įdomu, kodėl A.Ūso motociklininko pirštinė, kurią sunku numauti, rasta net už pusantro kilometro nuo įvykio vietos? Gal buvo sustojęs pasisveikinti? Vėl apsižioplinta?“ – klausia buvęs Klaipėdos prokuroras.

S.Stulpinas spėja, kad L.Stankūnaitei teismo sprendimu gali būti sugrąžinta duktė. „Jų pėdsakai pasimes kur nors užsienyje, gal gausime žinią, jog žuvo per kokią avariją. Jokių įrodymų nebeliks. Galbūt bus susidorota ir su manimi, kad iškėliau tokią „šventvagišką“ versiją... Venckai tikriausiai greitai bus pastatyti, kaip žmonės sako, į savo vietą. O A.Valantinas sparčiai darys karjerą, formuos Lietuvos teisėjų praktiką, kaip vykdyti teisingumą“, – liūdnai baigia S.Stulpinas.

lzinios.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

O kaip su tuo        2018-03-16 12:42

italu Mergaitės krikštatėviu, kurį buvo parinkęs Ūsas? Anksčiau sakė esą jo nebėra ir Ūso esą nebėra. Dabar valdžia tvirtina, kad “visi jie” gyvi, sveiki ir laimingi, tik niekam neleis žinoti ar tai tiesa. Žmonės kantriai ir mandagiai prašo TIESOS.
Valdžia TIESOS žmonėms nesako tuo pačiu atsisako TARNAUTI ŽMONĖMS.
Tautos išvada: į valdžią sulindę personos ŠIURKŠČIAI LAUŽO KONSTITUCIJĄ, nes atsisako vykdyti Konstitucinę pareigą - TARNAUTI ŽMONĖMS.
Užfiksuota, nufilmuota ir pasauliui parodyta kaip į valdžią sulindusieji savo valia, savivališkai demonstratyviai naudojo brutalią prievartą prieš Tautą - Valstybės suvereną.
Kadaise taip elgėsi prancūzų valdovai. Kuo jiems tai baigėsi žinome.

įdomu prisiminti       2018-03-16 0:56

Tik panašu, kad Ūsas bent jau ne tuo VSD agentu buvo, nes “Darbo partiją” jei ir skaldė, tai visai kiti. O šiaip jau “Darbo partija” po Uspaskicho pasidavimo niekam nebetrukdė, nes ir taip jau buvo kontroliuojama.
O norite sužinoti teisybę, daugiau domėkitės to meto valdančiaisiais, nes Deimantė galėjo atpažinti per TV kažką iš labai viešų ir aukštų asmenų. Vėliau į pedofilų klaną komentatorių pritrauktos visokios menkystos yra tik menkystos ir prisitaikėliai. O pats klanas, jeigu jis kaipo toks ir egzistavo, susideda iš tuomet aukštus postus užėmusių asmenų. Visi kiti - tik jį aptarnaujantys klapčiukai. Tai leidžia optimalizuoti dominančių asmenų sąrašą.
Pavyzdžiui, vakar per TV vėl šmėkštelėjęs V.Nekrošius, daugelio sietas su pedofilų klanu, greičiausiai yra tik šlykšti menkysta ir prisitaikėlis. Tačiau ieškant priežasčių tokiai jo laikysenai, galima labai daug įdomaus sužinoti apie šį klapčiuką. Visokie ryšiai ir t.t Tai vadinama OSINT - Atvirų duomenų žvalgyba (internete) ir yra visiškai legalu.
Gaila, kad veltui buvo praleistas laikas tada, iškart po Furmanavičiaus nužudymo. O juk stebint policijos pranešimus buvo galima net apytykriai atsirinkti kur ir kada buvo atsikratyta jo žudiku/žudikais.

Pagarba Stulpinui       2018-03-16 0:22

Jo iki šiol labai mums trūksta, nebeturim dabar tokių garbingų ir drąsių teisininkų.

Marginalas       2018-03-15 17:22

Koks absurdas:
“Gavęs D.Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir prašyti Seimo leisti patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn.”
Gal Kedys prokuroras? Kas įrodė, kad Furmanavičius įveltas į pedofiliją?
Faktas, kad Kedį pašalino spectarnyba, nes paprastam žmogui pasislėpti Lietuvoje neįmanoma, o smurtinės mirties pėdsakai buvo akivaizdūs, be to - juos neigė OFICIALIAI, vadinas - melagingai. Jei pašalino, reiškia bijojo: daug žinojo. O ką jis rašė ir ko prašė - eik dabar patikrink!
Kita vertus, visos istorijos esmė yra tik Deimantės likimas, o dėl aplinkinių veikėjų niekas be nešališko objektyvaus tyrimo (o kas jį tokiomis sąlygomis atliks?) nieko spręsti neįmanoma. Kad žmonėms jau įkalta į galvą, neva Ūsas nusikaltėlis, todėl gudriai šnekama apie jo buvimą VSD agentu, puikiai žinant, kad daugelis toli gražu tuo VSD nesižavi. Žodžiu, stengiamasi painioti dar labiau. Apie Venckienę JOKIOS naujos informacijos nematyti.
Kokios čia 4 gyvybės! Jau visa krūva, nes reikalas - VALSTYBINIS!
Taigi lieku prie savo nuomonės: kol nebus užkabintos Garliavos nepilnamečių mergaičių viešnamio svečių pavardės, tol niekas nepajudės iš vietos (nebent daugės lavonų).
PS Kaip ten buvo su Ūsu ir kokį “vaistą” jis buvo gavęs, gali papasakoti Važiavusisišpaskos.

Taigi       2018-03-15 14:59

Scenarijus issipilde su kaupu. Tik keista, kad i scenariju neipaisytos partijos. Ypac lyberiai. Ir kokia ju role. O ji svarbi.

Dzeikas       2018-03-15 13:07

Buvo tons tarybinis propogandinis film as,kuriame tarybiniai zvalgai santazuoja CIA agents,tas dare pinigelius i kaire prekiaudamas narkotikais kuriuos papigiai pirkdavo Pakistan.Pervesdavo vaiku lavoneliu pilvuose.“Sito net CIA nesupras” spaudzia KGB amerikieti.
Jei straipsnis teisus,tai Lietuvos VSD suprastu: na special us agent as, kas neaisku?

Šiaip,tai daug       2018-03-15 7:47

klausimų konservatoriams,kurie dabar maištus organizuoja,lyg kažką norėdami nuslėpti.Niekad nesirūpino žmonėmis,dabar jau rūpinsis?Kaip psichologė E.Mirončikienė sakė per TV,kad kas nesirūpino iki,tas nesirūpins ir po to…

aciu redakcijai       2018-03-15 6:44

uz puiku prokuroro, deja, a.a.Stulpino pedofilijos bylos analize. Viska, kaip is rasto isbure, nuspejo.

Al.       2018-03-15 0:13

Kaip ir kiti, kėlę pavojų sąmokslininkams.

$+$       2018-03-14 23:36

Daug žinojo, netikėtai mirė. Eidamas 65 metus. Atsitiktinumas?!


Rekomenduojame

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Rasa Čepaitienė. Rentininkų partija

Ramūnas Aušrotas. JK valdžia po truputį pradeda „veržti kranelius“ gender ideologijos sklaidai tarp jaunimo

Mirštanti Europa (ir tai nėra vien tiktai senėjimas) kviečiasi „šviežio kraujo“...

Algimantas Rusteika. Apie teisingumą

Andrius Švarplys. Emanuelio Macrono žinia Rytų Europai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.