Valdžios idiotai, arba Demokratijos imitacija

Irena Vasinauskaitė   2014 m. balandžio 26 d. 10:06

12     

    

Valdžios idiotai, arba Demokratijos imitacija

Šie metai – jubiliejiniai. Unikaliajam Baltijos keliui – 25-eri. Todėl ir klausiu savęs: kur per tą laiką nukeliavome, kad pradėdama rašinį apie pilietiškumą bei pasipriešinimą valdžios savivalei, nesurandu švelnesnių žodžių net pavadinimui… Jeigu visai atvirai, tai nė neketinau skaitytojams pasakoti apie keistą savo patirtį, kurią objektyviai apibūdinti būtų galima taip: pirmą kartą Šiauliuose pilietis pasinaudojo konstitucine Peticijos teise.

Prisipažįstu: jausmas, kai pradėdamas darbą, žinai, jog rezultatas bus neigiamas, net labai nemalonus. Nejauku, nes ilgainiui rizikuoji tiesiog supanašėti su esančiais valdžioje – nori nenori imi vartoti tuos pačius terminus ir epitetus.

Pasityčiojo iš keleivių ir verslininkų

Pernai Šiaulių valdžia nusprendė, kad bankrutuojančią savivaldybės įmonę „Busturas“ galima išgelbėti tik panaikinus privačias maršrutinių mikroautobusų paslaugas teikiančias firmas. Valdžia kaip figos lapu savo kėslus prisidengė mistiniu privalomuoju ES reglamentu, nors jame juodu ant balto rašoma apie būtiną vežėjų konkurenciją, nacionalinių prioritetų bei regioninių poreikių derinimą.

Galima įtarti, kad sutarčių su privačiais vežėjais nepratęsimas prieštarauja Šiaulių Bendrajam planui. Tačiau miestą valdanti Socialdemokratų, Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partijų koalicija, opozicijai (TS-LKD ir Liberalų Sąjūdžiui) elegantiškai nesistengiant kiek aktyviau pasipriešinti, atėmė iš keleivių teisę rinktis vežėją, sumažino susisiekimo operatyvumą, į darbo biržą išvarė daugiau nei 200 žmonių.

Demokratijos imitacija

Žodžiu, praėjusių metų gruodžio 2 dieną, pasinaudodama LR Konstitucijos man suteikiama teise, savivaldybės priimamajame užregistravau „Kreipimąsi dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiksmų“, kuris vėliau buvo pripažintas Peticija. Tuomet paaiškėjo, kad mieste pažeistas LR Peticijų įstatymas, nes tiesiog nėra… komisijos, kuri šį dokumentą nagrinėtų.

Sujudo miesto valdžia, sočiai mokesčių mokėtojų penima. Paskutiniame tais metais tarybos posėdyje paskubomis sukurta Peticijų komisija – be jokių veiklos nuostatų. Kai protestuodama pareikalavau parodyti, pagal kokias taisykles naujai suformuotas darinys veiks, man buvo atnešti neva galiojantys minėtos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2002 metų spalio 24 dienos tarybos sprendimu, kuris jau yra netekęs galios.

Drauge su liberalsąjūdiečių frakcijos vadovu G.Karalevičiumi tuomet priėjome prie posėdyje dalyvaujančio Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje Jono Novogreckio ir pasiteiravome, ar nuostatai tinkami. Vos mestelėjęs į juos žvilgsnį, Jono Algirdo Butkevičiaus pavaldinys patikino, kad viskas… tvarkinga. Juolab kad ir tarybos posėdžiui pirmininkavęs miesto meras socialdemokratas Justinas Sartauskas patikino: dokumentas esą galiojantis.

Prasidėjo formalus mano pateiktosios Peticijos nagrinėjimas. Kai negavau antrojo posėdžio darbotvarkės ir prieš mėnesį įvykusio – pirmojo – protokolo, kilo įtarimas, kad kažkas negerai. LR Peticijų įstatymas kalba viena, o švinktelėję vietinės komisijos veiklos nuostatai jam prieštarauja. Norėdama išsklaidyti abejones, kreipiausi į LR Seimo kontrolierių įstaigą. Man labai patiko šios įstaigos titulinis internetinis puslapis apie deklaruojamus tikslus, misijas, vertybes ir vizijas… bei atvirą prisipažinimą, kad kontrolieriams gera „čia dirbti“. Na, maniau, padės žmonės, kad ir piliečiams Lietuvoje būtų gera gyventi.

Kontrolierių 2014 metų sausio 28 dienos raštu paklausiau, ar galioja ką tik „iškeptos“ Šiaulių Peticijų komisijos nuostatai, pagal kuriuos tris mėnesius bus imituojamas pateiktosios Peticijos nagrinėjimas, ir kodėl miesto valdžia kone du mėnesius nesugeba atsakyti į mano 2013 metų gruodžio 5 dienos paklausimą (dėl neveikiančios brangiai įdiegtos E-demokratijos sistemos).

Darbai „pajudėjo“: kontrolierius Raimondas Šukys atsakė per mėnesį. Jo rašte man buvo pranešta, kad Peticijų komisijos nuostatų teisėtumą tiria Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis (primenu, kad į jį kreipiausi tuo pačiu klausimu prieš porą mėnesių, tačiau, kad šis tarnautojas pradėtų veikti, reikia „užvesti“ visą biurokratijos mašiną...), o į gruodžio pradžios raštą miesto valdžia man privalo atsakyti ir nurodyti… MOTYVUOTAS priežastis, kodėl atsakymas nepateiktas laiku. Tiesa, kontrolierius pažadėjo išsamų tyrimą atlikti ...per tris mėnesius.

Kol vyko šis tyrimas, Šiaulių Peticijų komisija dirbo pagal neaiškius nuostatus, kurios posėdžiai verti atskiro aprašymo arba kulminacinio paskutiniojo posėdžio filmuotos medžiagos pademonstravimo. Visuose posėdžiuose visuomenininkų ir valdžios atstovų pokalbis vyko pagal principą – „kaip aklas su kurčiu“. Peticijoje buvo reikalaujama atkurti situaciją mieste iki maršrutinių mikroautobusų panaikinimo, nes klausimas nederintas su miestelėnais, neatlikta gyventojų apklausa, todėl bent žiemą žmones galėtų vežioti privatūs autobusėliai, kol Šiauliai įdiegs elektroninį bilietą. Valdžios žmonės aiškino, kad vietinės savivaldybės tarnautojų komisijos nusprendė, o užpirktos Kauno mokslininkų studijos tik patvirtino, kad Šiaulių gyventojams keliauti be „mikriukų“ bus naudingiau, patogiau ir net greičiau. Jei trumpiau, tapo aišku, kad valdžia kaip velnias Kryžiaus bijo gyventojų apklausų, kad jiems nusispjauti ant bet kokių pageidavimų, nuomonių ar peticijų, prieštaraujančių jų susikurtai privatizavimų ar kadrų parinkimo metodikai.

Parodomieji tyrimai vyko sinchroniškai…

Taigi tris mėnesius Šiaulių tarybos Peticijų komisija vaidino dokumento nagrinėjimą, kaip paaiškėjo, pagal veiklos (ar neveiklos) nuostatus, kurie numatė tik jos teises, o ne pareigas… 1999 metais priimtas LR Peticijų įstatymas buvo koreguotas 2003metais tris kartus, 2008 ir 2013 metų pavasarį, o 2006 metais net Konstitucinio Teismo nutarimas priimtas dėl kai kurių minėto įstatymo straipsnių atitikimo pagrindiniam šalies įstatymui…

Šiaulių tarybos Peticijų komisija, sukurta skubos tvarka, kai atsirado nagrinėtinas dokumentas, inscenizavo veiklą pagal 2002 metų taisykles… Šioje komisijoje – net dėl kvapo – nebuvo opozicijos atstovų, todėl valdančiosios daugumos atstovams pasirodė neverti dėmesio konstruktyvūs privačių vežėjų siūlymai, visuomenės susirinkime priimta rezoliucija, Šiaulių universiteto studentų atlikta miestelėnų apklausa, vienareikšmiškai iliustruojanti maršrutinių mikroautobusų poreikį... Taigi Peticijų komisija nutarė Peticijoje keliamų reikalavimų netenkinti, o Šiaulių Tarybos sprendimas buvo analogiškas. Be protestų, didesnių diskusijų. Tuščia vieta tie rinkėjų pageidavimai…

Paaiškėjo tai, kas ir turėjo paaiškėti

Taigi, kai sinchroniškai „plušantys“ Peticijų komisija, Seimo kontrolierių įstaiga ir Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje baigė darbą, paaiškėjo, kad švinktelėjusius nuostatus reikia koreguoti ir Tarybos posėdyje patvirtinti. Tai buvo padaryta ... tame pat posėdyje, kuriame nepritarta Peticijos reikalavimams. Kaip jums atrodo, kiek miesto tarybos narių pasidomėjo, ar teisėtai dirbo ir sprendimą priėmė Peticijų komisija?... Teisingai. Nė vienas,

Tačiau LR Seimo kontrolierių įstaiga mano abejonę dėl komisijos veiklos nuostatų galiojimo pripažino TEISĖTA. Vadinasi, gyventojų reikalavimai palikti mieste maršrutinius „mikriukus“ bei beveik 13 000 protesto parašų nieko nereiškia tik Šiaulių valdžiai – juk persidalyti keleivių vežimo rinką nepalyginamai svarbiau. Antrasis klausimas – dėl neatsakymo interesantui laiku – irgi pripažintas TEISĖTU. Todėl, kontrolieriui R.Šukiui pareikalavus, Šiaulių savivaldybė vis dėlto teikėsi atsakyti man praėjus mažne keturiems mėnesiams, kodėl neveikė E-peticijos sistema.

Ir savivaldybė atsakė: girdi, tuo metu nebuvo elektros…


Kadangi šį savivaldybės raštą gavau tik šių metų balandžio pirmąją, tai ir priėmiau jį kaip profesinės politikų šventės pokštą. Nežinau, kaip į šį savivaldybės raštą reaguoja Seimo kontrolieriai, bet jų reikalavimo MOTYVUOTAI paaiškinti nepagarbos visuomenės atstovui Šiaulių valdžia nepaisė.

Finalas toks: kontrolierius R.Šukys tradiciškai ir labai biurokratiškai rekomendavo Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Vyšniauskui imtis priemonių, kad ateityje „būtų tinkamai įgyvendinami Peticijų įstatymo reikalavimai bei užtikrinamos pareiškėjų teisės dalyvauti Peticijų komisijos posėdžiuose“, o „nagrinėjant asmenų prašymus (jų dalį) būtų laikomasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyto atsakymų pateikimo termino“.

Ir nuostabiausias sakinys – desertui: „Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2014-05-09“.

Žodžiu, pergalingai apie NIEKĄ – iki sovietinės pergalės dienos. Simboliška.

P.S. Kol vyko visas šis „demokratijos imitavimo spektaklis“, gavau neoficialios informacijos, kad valdžios kuluaruose aktyvius ir principingus visuomenininkus vadina tiesiog… idiotais. Todėl primenu valdžios žmonėms veidrodinį principą politikoje – prieš prasivardžiuodami, prisiminkite: jūsų atspindys – rinkėjai. Ir atvirkščiai…

P.P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

M. Deikus       2014-04-28 16:21

Perskaičiau tekstą, viskas surašyta teisingai. Kaip iš Švento Rašto. Ir komentarus perskaičiau. Ypač patiko apie Grybauskaitę - visiems patinka.

Šiaulių ratuoti verslininkai nuskriausti (komentatorius tai nelabai jaudina, nebent tiek kiek liečia “idiotų” temą, nes svetimi kailiniai nešildo), todėl valdininkai - dukart idiotai.

Peticijų Šiauliuose negalima pateikti, nes su kompiuteriais nelabai susišnekam. Pagaliau sužinojom, kad valdininkai dėl to yra idiotai, nes tik dabar patys pasiūlė tokią galimybę. Visuomennininkų ši problema iki tol “nekąsė”, todėl jie - ne idotai.

Ko Šiaulių keleivių vežėjai (ko tyli), negindami savo teisių, nedarė, nepadarė, irgi nieko “nekaso”, nes atsakymas aiškus: “valdžioje idiotai”.

Balsuokite už Puteikį       2014-04-27 15:50

ir įvesim visi kartu tvarką. Vienykitės šalinti nomenklatūrininkus.

realiai       2014-04-26 21:45

reik vienytis,spirt šiknon valdžiažmogiams ir teist juos.Be vienybės ir veiksmų nieko nebus.Skuba išgamos,kiek tik gali,kad tik sau prikišt kišenes,o ant mūsų nusispjaut.Reikia Islandijos revoliucijos!!!

Na ir Vingių Jonai        2014-04-26 19:10

susispietė į vieną kumštį toje mūsų savivaldybėje ; niekaip niekur neišjudinsi .Neišspęstas klausimas mikriukų atžvilgiu, pradėti vežti nukirsti krūmynai už ežero , visai sumaitotas asfaltuotas keliukas , prieš Savivaldybės nosį - šiukšlynai (pagal Projektavimo institutą ).Ar negali išrinktieji organizuoti darbus taip , kad mums Šiauliečiams nebūtų gėda prieš atvažiuojančius svečius .Apie pinigų trūkumą nekalbėkite , kiek pašalpininkų vaikšto be darbo .

SITUACIJA       2014-04-26 19:06

Lietuvoje lyg gūdi klampi pelkė. Įtrauks ir Puteikį...Kaip sako patarlė - vienas lauke ne karys, o kariuomenė ir yra tie visi visu lygių biurokratai.

Vasara        2014-04-26 18:24

Didžiausi bardakai visose srityse prasidėjo prie Grybauskaites,tai ne prezidente ,o grybas,kas ka nori tas ta daro,gerai butu jos nebeisrinkti…

gudi giria       2014-04-26 18:01

ateis diena mes si zbroda is kasim is zemes

petras       2014-04-26 16:23

Vsio zakono politiniu partiju zaidimai tesiasi 23 metus ,arba istatymas ziurintis savo kisenia…

nuomonė       2014-04-26 14:46

tai tik žaidimai. Tas R. Šukys gi irgi pamėgėjas? Na ir kas, kad jis parašo. Parašo,- o jūs žinokitės? Nėra jokių veiksmų tęstinumo užtikrinimo. Jų raštai su išvadomis nėra privalomi….Murkykitės savo protestais, o mes už jus išgersime? Alkoholinei politikai - Ne!

Pirmam komentarui       2014-04-26 14:12

Kai per ateinančius seimo rinkimus pradėsim naikinti konservų, liberastų, socdemų partines gaujas balsuodami už naujas sąžiningas partijas bus visai kita tvarka.

Pensininke       2014-04-26 12:50

didesnio melo Lietuvoje nebegali buti. Korumpuotos politines partijos su Grybauskaitre priekyje meluoja iki begalybes ir tai visi politikai laiko morma. Liaudies isrinktas seimas pagal partinius sarasus yra lojalus kirminai sliauziojantys partiju lyderiams, kuriuos remia oligarchai. Grybauskaite su savo kiseniniu Valiu iteisino korupcine sistema, nes visos rezonansines bylos nutrauktos.  Lietuva prades eiti demokratiniu keliu, kai prezidentu bus isrinktas drasus, savarankiskas ir arti liaudies esantis zmogus- N.Puteikis.

nesupranta komunistų politikos       2014-04-26 10:45

tiek rusijoje, tiek Lietuvos komunistams - baisiausias laisvas žmogus.

tokius pirmoje eilėje naikino per okupaciją - ūkininkus, amatininkus, mokytojus….

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.