Šeimos politika

Užregistruotos naujos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos

Tiesos.lt siūlo   2019 m. sausio 6 d. 17:01

20     

    

Užregistruotos naujos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos

laisvavisuomene.lt

Šių metų sausio 4 d. Seime užregistruotos naujos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos (toliau – Įstatymo projektas). Deja, jos iš esmės nekeičia abstrakčių smurto sąvokų, leidžiančių laisvai interpretuoti, koks elgesys su vaiku yra laikomas smurtiniu. Tačiau reikia pastebėti, kad į psichologinio smurto sąvoką įtrauktas naujas ir šiuo metu itin aktualus aspektas – prievartinis vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka toks atskyrimas yra būtinas, siekiant apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo gyvybei ar sveikatai. Be abejo, nebūtinas vaiko ir šeimos atskyrimas daro didžiulę žalą vaiko psichinei ir dvasinei būklei bei gali stipriai sutrikdyti jo raidą, todėl tokia veika pagrįstai gali būti laikoma psichologiniu smurtu, nepaisant to, kas už ją atsakingas – valstybės tarnybos, besipykstantys šeimos nariai, giminės ar kita.

Įstatymo projektas nustato šeimą ir jos privatų gyvenimą saugančias garantijas. Pavyzdžiui, kad tėvai turi būti informuojami apie tai, jog vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kiti asmenys renka bet kokius su vaiku susijusius duomenis. Tai turėtų subalansuoti įsivyravusią praktiką, kai mokyklose, darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose ar kitur be tėvų žinios yra renkama įvairaus pobūdžio informacija apie vaiką ir šeimos privatų gyvenimą. Tokia praktika pažeidžia konstitucinę teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Įstatymo projektas atsisako imperatyvaus draudimo palikti vaiką iki 6 metų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Nustatoma protinga sąlyga, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas negali likti vienas aplinkoje, kurioje, atsižvelgiant į jo amžių bei brandą, gali kilti realus pavojus vaiko sveikatai ar gyvybei. Taigi tėvams paliekama teisė savo nuožiūra vertinti situacijos pavojingumą vaikui ir nebijoti, kad miegančio vaiko palikimas kelioms minutėms (pvz., kol mama išneša šiukšles) gali būti traktuojamas kaip vaiko teisių pažeidimas, nors tai nesukėlė ir negalėjo sukelti jokios žalos vaikui.

Įstatymo projektas numato, kad pareigūnų neteisėtais veiksmais šeimai ar vaikui padaryta žala turi būti atlyginama Civilinio Kodekso nustatyta tvarka. Tėvams numatoma teisė dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos kontrolierių, Seimo kontrolierių ir kitas institucijas, o šių institucijų sprendimai gali būti skundžiami teismui.

Be išvardintų garantijų Įstatymo projektas siekia įgyvendinti tris svarbius tikslus:

1. Numatyti teisinius saugiklius, kad vaiko paėmimas iš šeimos būtų kraštutinė priemonė.

2. Tobulinti (humanizuoti) pranešimo apie vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą (tinkamai apibrėžiant atsakingų asmenų pareigas, jų kvalifikaciją, sureguliuojant tarnybų funkcijas, subalansuojant pareigą pranešti apie pažeidimą ir koreguojant pranešimo nagrinėjimo procedūrą).

3. Perorientuoti vaiko teisių apsaugos sistemą nuo ydingos grėsmės vaikui nustatymo koncepcijos į pagalbos šeimai koncepciją.

Saugiklių, kad vaiko paėmimas iš šeimos būtų kraštutinė priemonė, numatymas

Vykdant vaiko teisių apsaugos sistemos institucinę pertvarką buvo įvestas vaiko paėmimo iš įstatyminių atstovų teisinis institutas, bet įstatyme nenustatyti jo veikimo principai ir nenumatyti jo taikymo saugikliai.

Siekiant įgyvendinti pirmąjį tikslą Įstatymo projektu:

• Į vaiko paėmimo procedūros reguliavimą aiškiai įvedamas proporcingumo principas (turi būti svarbus priemonės taikymo tikslas, priemonė turi būti tinkama siekiamam tikslui pasiekti, nauda turi būti didesnė negu priemonės taikymo sukeliama žala, kitomis priemonėmis to pasiekti neįmanoma). Proporcingumo principo svarbą vertinant vaikų paėmimo teisėtumą akcentuoja Europos Žmogaus Teisių Teismas ir kitos tarptautinės institucijos.

• Nustatomi vaiko paėmimo iš įstatyminių atstovų teisinio instituto įgyvendinimo principai: šalia proporcingumo principo numatyta ir tai, kad sprendimas paimti vaiką turi būti pagrįstas ir motyvuotas, be kita to, nurodant ir aplinkybes, kodėl vaiko nebuvo įmanoma apsaugoti kitais būdais; vaiko paėmimo metu privalo dalyvauti tėvai ar vienas iš tėvų (pvz., vaiko be tėvų dalyvavimo nebūtų galima paimti iš darželio ar mokyklos); vaiko paėmimas iš saugios aplinkos negalimas; vaikas yra perduodamas kitam šeimos nariui arba giminaičiui; vaiko laikino apgyvendinimo pas globėją atveju užtikrinama vieno iš tėvų, kurio elgesys nekelia pavojaus, galimybė būti kartu su vaiku.

• Suvokiant, kad vaiko paėmimas iš įstatyminių atstovų yra kraštutinė vaiko teisių apsaugos priemonė, nustatoma, kad vaiko paėmimas iš šeimos galimas tik esant realiam ir tiesioginiam pavojui vaiko gyvybei ir sveikatai, kai jo negalima pašalinti jokiomis kitomis priemonėmis. Todėl tais atvejais, kai vaikui pavojų kelia vieno iš tėvų smurtas, iš namų turėtų būti išvežamas smurtautojas, o ne vaikas atskiriamas nuo šeimos ir jam įprastos aplinkos.

Taigi krizė šeimoje pagal Įstatymo projektą būtų ne pagrindas paimti vaiką, bet pagrindas dirbti su šeima – teikti intervencinę pagalbą. Tik ekstrinė situacija, kai kyla realus ir tiesioginis pavojus vaiko gyvybei ir sveikatai, kurio neįmanoma pašalinti kitaip, būtų pagrindas (laikinai) paimti vaiką iš šeimos.

Pranešimo apie vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą tobulinimas (humanizavimas)

Pagal galiojantį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą neveikia subsidiarumo principas, kuris įvardintas įstatymo pradžioje. Per anksti ir per greitai pradeda kištis centralizuota valstybinė kontroliuojanti institucija. Tačiau prievartiniu būdu vykdoma šeimų patikra nėra prevencinė priemonė. Dėl tokios sistemos šeimos paprasčiausiai išmoksta geriau slėpti savo problemas, vengia tarnybų įsikišimo ir nesiekia savalaikės pagalbos.

Įstatymo projektu siūloma vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą atskirti nuo vaiko atžvilgiu padaryto nusikaltimo nagrinėjimo procedūros, tokiu būdu minimizuojant intervencinių ir baudžiamojo ar administracinio poveikio priemonių šeimai taikymą. Atsisakoma perteklinio šeimos vertinimo tais atvejais, kai vaikas yra randamas nesaugioje aplinkoje, kuri nėra jo gyvenamoji vieta (pvz., miške, gatvėje). Dabar tokiu atveju šeima vertinama pagal daugybę su situacija nesusijusių grėsmės vaikui kriterijų.

Susiaurinama skirtingų sričių specialistų (mokytojų, gydytojų ir t. t.) pareiga pranešti apie vaiko teisių pažeidimus, numatant, kad mažareikšmiai pažeidimai būtų sprendžiami lokaliame lygmenyje. Numatyta administracinė atsakomybė už žinomai melagingus pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus. Tai turėtų sumažinti nepagrįstų pranešimų skaičių ir apriboti galimybę kaimynams, giminėms ar kitiems asmenims piktybiškai skųsti tėvus.

Įstatymo projektas numato, kad vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimas vestų į pagalbos vaikui ir šeimai teikimą, į ją įtraukiant tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus. Taigi keičiamas vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūros tikslas: ne ieškoti grėsmių ir užkardyti vaiko teisių pažeidimus, bet nustatyti, ar šeimai ir vaikui reikalinga pagalba.

Vaiko teisių apsaugos sistemos perorientavimas nuo ydingos grėsmės vaikui nustatymo koncepcijos į pagalbos šeimai koncepciją

Dabar svarbiausias atvejo vadybos inicijavimo pagrindas yra grėsmės vaikui lygio nustatymas (šalia kitų, kurie nėra tokie aktualūs). Pagal galiojantį reguliavimą mobilios komandos intensyvią pagalba šeimai teikia tik nustačius II grėsmės lygį, vadinasi, jau paėmus vaiką iš šeimos. Socialinio darbo prasme, tai didelis nesusipratimas ir krizės šeimoje pagilinimas.

Įstatymo projektas įveda ne grėsmės, bet šeimos ir vaiko poreikių vertinimą. Atitinkamai perstruktūruojamas atvejo vadybos procesas, kad vaikui ir šeimai būtų teikiama pagalba šeimos neišardžius. Aiškiai išskirti vaiko ir šeimos poreikių vertinimo lygiai ir už tai atsakingi asmenys. Pagal poreikių įvertinimą klasifikuojama vaikui ir šeimai teiktina pagalba, jos pobūdis, mastas ir priemonės bei pagalbos teikime dalyvaujantys specialistai.

Taigi Įstatymo projektu numatomi nuoseklūs darbo su šeima etapai, kad vaikas būtų atskiriamas nuo šeimos tik išskirtiniais atvejais, kai visos pagalbos priemonės išnaudotos ir nėra veiksmingos.

laisvavisuomene.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Rūta       2019-01-8 11:51

Jokių pataisų- įstatymas turi būti stabdomas, nes žalinga jo esmė. Sukurtos vaikų apsaugos struktūros su globėjų institucijomis visaip stengsis pateisinti savo egzistenciją ir landžios į šeimas. Statinys, pastatytas ant prasto pamato, nestovės, net jei pakeisim jam langus.

ah1       2019-01-7 19:39

o kiek kasmet nuo skurdo suserga tuberkulioze? Po 1000 kasmet?  Kiek vaikų tuberkolioze sergančių lanko darzelius ir mokyklas? Kiek vaikų gyvena kartu su tėvais sergančiais tuberkulioze?  Duokit statistiką..

Simultanas       2019-01-7 17:41

Karbauskis nors būdamas trąšų dievas, bet aplošė visus ir išeis nugalėtoju.

gytis       2019-01-7 16:43

Pagrindinis Durnių laivo “Independence” veikimo principas:  priimamas idiotiškas įstatymas - paskui jis tobulinamas ir tai pateikiama kaip tėvynei svarbi veikla…

Vargu       2019-01-7 16:03

ar realu manyti ir reikalauti, kad butu atsauktas sakalynes istatymas.Gal but i prezidentura atejus kitokio mastymo ir padorumo zmogui, galima butu apie tai galvoti realiau.O dabar, jeigu tokio pataisymo istatymas butu primtas, dydziausia padeka M.Puidoko pastangoms ir nuveiktam darbui, sulaukus milzinisko pasipriesinimo.Labai svarbu prakontroliuoti ministra kukuraiti, kad jis su savo veikejais neprikurptu poistatyminiu aktu, kurie si istatymo pataisyma padarytu niekiniu.Be abejo, si istatymo pataisyma dar reikia primti seime.Karbauskis lyg ir uz.Gal pavyks.

Tai       2019-01-7 13:15

kaip su ta mergaite 9 metų?Tai ją į N.Z.išsiųsit?Bet ji žmogus ne Zelandijos gyvensenos koks augintinis?Ir jų teisės ginamos ,o čia vaikas-Lietuvos pilietė?Lietuva nepajėgi užauginti ,išmokslinti,suteikti specialybę pagal jos galimybes ir svajonę?Tai čia valstybės orumo galimas žeminimas,savo galimų nepajėgumų,nesupratimo galimas demonstravimas?Jei vaikas turi artimuosius ,savo Tėvynę,suteikit tiems jauniems žmonėms galimybę dirbti ir rūpintis Lietuva.Reikia tiek nedaug tik mokslo,suteikti specialybę ir gyvenamą vietą,darbą.Nejau Lietuva to negali ir išsiunčia jaunus žmones?Ar beplepėdami ir abejingumą pridengsim?Ar čia užbovinimas tuo laiku ,kai mergaitei gyvybingai svarbus klausimas sprendžiamas?

Abejoju ar       2019-01-7 12:24

Ką duos naujai patvirtinti istatymai, kai tuo tarpu paliekami galioti seni. Visokie kukuliai su sakaliais prisikūrs vėl poįstatyminius sau patogius istatymelius ir laipios kaip per laiptus, per tuos Seime pribalsuotus vienas po kito istatymus, nes visi bus galiojantys.

TO Reikalinga 2019-01-6 23:37        2019-01-7 11:02

Tikri taip, turi būti asmeninė atsakomybė už nusikalstamo įstatymo priėmimo balsavimą. Kolektyvinės atsakomybės neturi būti. Juk jie išrinkti tarnauti ne verslui, o žmonėms. Turi būti išvyti ir neįleidžiami į seimą jokie LOBISTAI. Nusikaltėliams turi būti iškeltos interpeliacijos su baudžiamąja atsakomybe.

> Didžiausia pagarba...       2019-01-7 10:00

Puidokui, aišku, pagarba, bet čia juk lopomas ŠAKALINIS ĮSTATYMAS, o ne Puidoko. Tai gal apie jį ir kalbėkite.

Atsiprašau už išsireiškimą       2019-01-7 9:21

Chuinia. Užadė neiloninę kojinę.

Erlickas       2019-01-7 5:11

Prikakojo, įlipo, išmaknojo, išsipaškūdijo ir kitus išpaškūdino,  dabar tik prūstis, vėlėtis ir denonsuoti.

Didžiausia pagarba M.Puidokui       2019-01-7 2:10

Ir jo bendražygiams, nuoširdus ačiū jums už pasiaukojimą dėl mūsų vaikų, šeimų ir Lietuvos!

Al.       2019-01-7 0:38

Nei vieno, ginančio vaikų grobimo įstatymą,negalima niekur rinkti. Ir už partiją, kurios sąraše yra bent vienas toks, balsuoti negalima. Padorūs žmonės privalo sukurti atskirą partiją. Tegul tai būna nevienodų pažiūrų žmonės, bet esminiais dalykais jie turi sutarti - už šeimą, už demokratiją ir už Lietuvą.

tiek       2019-01-6 23:02

Valstybė pirmiausia privalo ginti šeimą ,jos interesus .Verslas privalo pilnai trauktis nuo mūsų vaikų . Įstatymas privalo būti tuojau pat suspenduotas ,po to - tik atšauktas. Valstybė privalo realiai pasirūpinti skurdu šeimose -  tai kur kas sunkesnis uždavinys,nei sukurpt visuomenę kurstantį vaikagrobystės įstatymą.

...       2019-01-6 22:41

Istatymas buvo priimtas nuogas,todel jo privalo visai nelikti.Istatymai nusikalteliams,kurie dauzo,tranko,spardo vaikucius,visada buvo,yra ir bus.Privaloma soc.darbuotoju brukima (kurio mazai kam reikia)atsaukti.Vienas tevas video gerai pasake,MUSU SEIMAI NEREIKIA,KAD PO MUSU NAMUS LANDZIOTU SVETIMOS PLIOTKININKES.Seimo nariai,nepadarykite dar karta klaidos,zmones jumis pasitikejo.Sakaliene jus” parklupde”,jus patikejote ja,bet ne tauta.Vienu zodziu priterse jusu lizda ir perskrido i kita lizda.Turite sansa prisikta lizda isvalyti,nes visi 141 pritarete BARNEVERNETO projektui.

Reikalinga       2019-01-6 22:37

įtvirtinti asmeninę pareigūnų atsakomybę.Priešingu atveju ( kaip dabar teisme bus nagrinėjama byla dėl vaikų iš Kretingos šeimos paėmimo) mokėsime visi

Lašas       2019-01-6 22:22

Nors ne daug, bet gerai vis arčiau šeimos funkcijų, svarbiausiai neįsibraut į sveiką šeimą.

Vilnietis       2019-01-6 21:37

čia yra viskas blabla.
Turi būti atšauktas dabartinis įstatymas, ir parašyta kad fizinė bausmė tai ne smurtas ir kad vaiko negali paimti niekas jokiu atveju.

baisu       2019-01-6 20:25

..visai naikinti tokia institucija..-ka dar keisti?...ziauru..kokia teise turi kistis valstybe su ziobienem ,sakalais ir majauskais i seima.Atsokvosekit jus…

su nepasitikėjimu       2019-01-6 18:49

Lauksime tų teisininkų, kurie gynė vaikučius ir tėvelius nuo šakališko smurto, šios pataisos įvertinimo. Tada tėvų organizacijos turėtų priimti sprendimą ar tokia pataisa nepavirs į uždelsto veikimo su latentiniu periodo vaikų atominėjimo schemą.
Jau dabar prabėgomis žvilgterėjus : tėvams paliekama teisė kreiptis į visokio plauko kontrolierius: jų, kontrolierių ’ sprendimai, institucijoms neprivalomi adresuoti tik “žiniai” .
O apibendrinant, sumuojant: vaiko ” paėmimas” , kaip ir pats terminas , yra svetimas žmoniškumo ir moralės principams.

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.