Demokratija ir valdymas, Europa

Tomas Baranauskas. Europa, kurios nenorime matyti: kodėl ji gina stribus ir vilioja islamistus?

Tiesos.lt siūlo   2015 m. spalio 24 d. 2:23

31     

    

Tomas Baranauskas. Europa, kurios nenorime matyti: kodėl ji gina stribus ir vilioja islamistus?

alkas.lt

Lietuva turės sumokėti 12 tūkstančių eurų kompensaciją stribui Vytautui Vasiliauskui, pokaryje žudžiusiam Lietuvos partizanus. Tai – kompensacija už pasikėsinimą tokį „nusipelniusį“ žmogų nubausti (jis, beje, nė nebuvo nubaustas realia laisvės atėmimo bausme), nes juk okupantams pasipriešinusių Lietuvos partizanų žudymas nėra genocidas, o ir tie partizanai Lietuvos liaudies neatstovavo… Taip nusprendė Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre.

Netikėtumas? Sveiki atvykę į realų pasaulį, gerbiami lietuviai!

Stebėdamas desperatiškus komentarus socialiniuose tinkluose, bandančius kaltę už šį akibrokštą suversti Lietuvos teisininkams, kurie, tiesa, ir patys kartais iškrečia akibrokštų, bet šiuo atveju yra visiškai niekuo dėti, vis mąstau – negi tai dar nėra tas kognityvinis disonansas, kuris priverstų atsibusti ir pamatyti Europą tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokią mes norime ir esame įpratę matyti?

Sakote, tik komunistinio raugo Lietuvos teisininkai gali tokius sprendimus priiminėti? Atsipeikėkit! Lietuvoje net užkietėjęs nomenklatūrinis ekskomunistas, laiku prisitaikęs prie naujų sąlygų, tikėjimo komunizmo idėjomis turi mažiau nei kai kurie Vakarų Europoje krikdemais ar, juo labiau, liberalais besivadinantys veikėjai, kurie, kokios politinės srovės vardu dabar besivadintų, jaunystėje nešiojo marškinėlius su Čegevaros portretu, o jų vaikai gal ir dabar tebenešioja… Kaip kad toks dar neseniai „konservatyviajai-krikdemiškajai“ Europai Europos komisijos pirmininko poste atstovavęs buvęs maoistas Žozė Manuelis Barozas…

Vieno iš „Europos tėvų“ vardu pavadintas Europos parlamento pastatas Briuselyje – Altiero Spinelli. Pastatui vardą davusio asmens biografija spalvinga. Tai – Italijos komunistas, laikui bėgant kiek nutolęs nuo savosios partijos, bet vėl prie jos sugrįždavęs ir būtent per jos sąrašą patekęs į Europos Parlamentą. O jau ten užsiėmęs vieningos federacinės Europos valstybės vizijos kūrimu. Tai – Europos federalizmo tėvas, Europos valstybių suliejimo į vieną valstybę ideologas. Būtent už tai šis atviras komunistas taip įvertintas ir pagerbtas.

Europą dabar valdo „1969-ųjų revoliucijos“ karta – visokie peraugę komunistuojantys studenčiokai ir kiti „gėlių vaikai“. Būtent todėl jiems tokios svarbios „gėjų teisių“, „mažumų teisių“, „gyvūnų teisių“, „seksualinio švietimo“, narkotikų legalizavimo ir kitos minėtosios revoliucijos temos. Šią revoliuciją mes prasnaudėme už geležinės uždangos, jos nepastebėjome… O be reikalo – po jos Europa vis labiau grimzdo į leftistinį marazmą, kuriame glūdi ir dabar.

Europos Sąjunga – jau nebe ta pati Europa, kurią palikome 1940-aisiais. Tai – tokia modifikuota Sovietų Sąjunga su kapitalistine ekonomika ir leftistine ideologija „su žmogišku veidu“. Kaip tik toks darinys, į kokį Sovietų Sąjungą nesėkmingai bandė transformuoti Michailas Gorbačiovas perestroikos metais. M. Gorbačiovo nesėkmę lėmė tai, kad atleidus griežtos cenzūros varžtus, jam nepavyko įtikinti komunizmą savo kailiu patyrusių žmonių, kad gali būti kažkoks „komunizmas su žmogišku veidu“. O Vakarų leftistai tuo jau iš anksto buvo įtikėję. Jiems netikėtumas buvo tik mylimo Gorbio nesėkmė.

Būtent iš tokios terpės išaugo ir tie Strasbūro teisėjai, kurie tiesiog negalėjo pakęsti, kad jaunystėje už šviesius komunizmo idealus kovojęs vargšas Lietuvos stribukas būtų dabar persekiojamas. „Še, 12 tūkstančių eurų, senučiuk, – ar ne per mažai, gal dar galime kuo padėti? Žinote, mums čia, kapitalistinėje Europoje, Stalinas ir Leninas irgi anuomet buvo šviesuliai…“

Na, ne tai, kad taip jau seniai ir negrįžtamais laikais tai buvo… Jeigu lankysitės Paryžiuje, pavažiuokite metro iki Stalingrado stotelės… Briuselyje galite pasivaikščioti Stalingrado aveniu… Kolčesteryje (Didžioji Britanija) yra ne šiaip Stalino keliu pavadinta gatvė, kaip koks tolimos praeities nesusipratimas. Ne, šio pavadinimo klausimas buvo iškeltas 2009-aisiais, ir vietos gyventojai demokratiškai nusprendė, kad toks pavadinimas turi likti! Tai ne vienintelė tokia gatvė Vakarų Europoje – yra tokia ir Prancūzijoje, ir Stalingrado aveniu Briuselyje… Tokia ta šiuolaikinė Europa… Bet tai Stalinas – jo įamžinimas kuklesnis. Juk net Sovietų Sąjungoje dar Chruščiovas tokius pavadinimus ištrynė… Leninas – kitas dalykas. Vien Prancūzijoje yra bent 47 gatvės ir aikštės, pavadintos Lenino vardu, Italijoje – dar 33…

Romantizuotas Europos mitas, kurį susikūrėme apie 1990-uosius, vaduodamiesi iš sovietinio lagerio, braška, byra, trūkinėja per visus galus, bet nepasiduoda. Europa buvo ir daugelio lietuvių galvose lieka šviesi alternatyva Sovietijai, Rytams, Blogio imperijai, todėl visais atžvilgiais yra jos priešingybė. Tai – Civilizacijos, Teisingumo, Kultūros ir visapusiško Gėrio erdvė, mūsų Mokytoja ir Vedlė į šviesesnį rytojų, o kas tuo abejoja, tegali būti prakeiktas Kremliaus agentas!

Šita pažiūra tebėra gyva nepaisant dažnėjančių kognityvinių disonansų, su kuriais tenka susidurti tikintiems Europos mitu. Nedaug ką keičia ir tai, kad kai kurie žmonės pastebi mito neatitikimą realybei ir pamažu traukiasi ir tikinčiųjų bendruomenės, kurioje taip gera, patogu ir aišku gyventi…

Pirmasis susvyravo įsitikinimas, kad šiuolaikinė Europa – tai krikščioniška bendruomenė. Turbūt dar prisimenate populiarų palyginimą, aktualizuojantį senąją Lietuvos istoriją: savo katalikišku krikštu ir karūnacija Mindaugas įstojo į „to meto Europos sąjungą“… Mitas laikėsi ilgai, patvariai ir nesu įsitikinęs, kad ir dabar nėra juo tikinčių, nors jis jau taip nebeakcentuojamas.

Kad su šiuo mitu kažkas ne taip, galima buvo įtarti jau tuomet, kai vien už krikščioniškų pažiūrų deklaravimą Europos komisaru nebuvo paskirtas italų politikas Rokas Butiljonė (tai buvo dar 2004-aisiais – vėliau tokių išsišokėlių net nebandyta siūlyti), kai atsisakyta Europos Konstitucijos preambulėje net paminėti krikščioniškas Europos šaknis – ir tai buvo principo reikalas. Ką jau kalbėti apie tokias „smulkmenas“ kaip gausūs gėjų paradai – ne šiaip toleruojami, o privalomi visoms šalims ir finansuojami europinių fondų, nurodymas nukabinti kryžius Italijos mokyklose ar kol kas pavieniai atsisakymai puošti kalėdines eglutes, kad neva nebūtų įžeisti musulmonų religiniai jausmai…

Visi tie „atsitiktinumai“, „perlenkimai“ ir „pavienės negerovės“, žinoma, ilgai buvo ignoruojami lietuviško Europos mito puoselėtojų, tačiau ilgainiui vis dėlto stiprėjo įsitikinimas, kad apie „krikščioniškų vertybių vienijamą Europą“ gal vis dėlto geriau patylėti… Na, tiesiog patylėti… Galų gale, juk nedidelis nuostolis – gyvename sekuliarioje visuomenėje, o tikėjimas – kiekvieno asmeninis reikalas, už kurį dar nepersekioja. Na, nebent į eurokomisarus nepriima, bet eiliniam žmogui tai bet kuriuo atveju negresia…

Antrasis mito komponentas – kad suvienytoji Europa bus „tautų Europa“, kuri nesistengs paneigti atskirų tautų tautiškumo ir valstybių narių nepriklausomybės. Mat gi Europa stipri dėl savo įvairovės… Taip taip – „įvairovė“ tikrai svarbi, bet tik kalbant apie musulmonų, negrų ir azijiečių imigraciją, apie kurią neigiamai atsiliepti yra „rasizmas“, bet ne apie tradicinių Europos tautų rėmimą. Na, o „tautų Europa“, pasirodo, turi net šalininkų – tiesa, ne pačios įtakingiausios Europos Parlamento frakcijos pavidalu. Valdo, žinoma, ne jie…

Na, o dėl žodžio „nepriklausomybė“ yra netgi nedidelė teisinė „problemėlė“, nes tuo žodžiu Lietuva apibūdinta pirmajame Lietuvos Konstitucijos straipsnyje, kuris gali būti pakeistas tik referendumu ir tik tada, kai už pakeitimą balsuoja 3/4 visų rinkėjų. Kadangi tai, kaip suprantame, neįmanoma, tai Lietuva oficialiai privalės amžinai likti „nepriklausoma“, net jeigu būtų nuspręsta panaikinti Lietuvos vyriausybę ir Seimą, o jų funkcijas perduoti Europos Komisijai ir Parlamentui… Jeigu prireiktų, Konstitucinis Teismas tai kaip nors „pagrįstų“ su savo konstitucinių dvasių pagalba – jis tą moka.

Bet grįžkime prie šiuolaikinės Europos būklės ir jos diagnozės. Nagi, koks būtų raktinis žodis, apibūdinantis jos ideologiją? Esu tikras, kad jį jau girdėjote daug kartų. Tai – tolerancija, lietuviškai – pakantumas. Tokia būsena, kai žmogui labai sunku su kuo nors susitaikyti, bet jis kenčia ir iškenčia. Ir už tai yra pagiriamas – šaunuolis, tolerantiškas! Tolerancijos žmogus!

Oi, atsiprašau, Tolerancijos žmogus – tai jau ne tas, kuris kenčia, o tas, kuris mėgaujasi tuo, dėl ko kiti kenčia, ir už tai aktyviai, net apsiputojęs, kaunasi. Na, ir apskritai, tolerantiškas žmogus tokius dalykus, kurie dar neseniai europiečiui sukeldavo siaubą, privalo ne šiaip pakęsti, o priimti kaip normą, geriausia – su entuziazmu. Žodžiu, gyvename tolerantokratijos sąlygomis. Tolerancija čia – tai pakantumas tam, kam liepta paklusti.

O ką, jūs gal manėte, kad toleruoti reikia viską? O ne! Aš jau nekalbu apie sveiko proto balsą, kuris sako, kad niekas ir niekada (bent kol kas) netoleravo vagių, žmogžudžių, prievartautojų… Jeigu imtų toleruoti – tokia visuomenė žlugtų iškart. Tą net didžiausi tolerantokratai supranta. Dar daugiau, yra tokia sąvoka, kaip „nulinė tolerancija“ (zero tolerance) – pozityvus ir sveikintinas nepakantumas viskam, kas prieštarauja tolerantokratijos ideologijai. Na, visokios homofobijos, nacionalizmai, judėjimai prieš abortus, prieš imigraciją ir panašūs dalykai. Visa tai gali būti pavadinta net (neo)nacizmu, ir tai jau bus svarus argumentas „nulinei tolerancijai“. Todėl, beje, ir reikia palaikyti isterišką įtampą tokiais atvejais, kai kas nors ranką per aukštai kilstelėjo – panašu į nacių pasisveikinimą! Nubausk tokį kuo griežčiau, kad nacio etiketės gniuždančioji ir stigmatizuojanti jėga nesusilpnėtų! Jei pamenate, taip atsitiko vienam lietuviui krepšinio aistruoliui, stebėjusiam 2012 m. olimpines žaidynes Londone ir rungtynių metu įtartinai kilstelėjusiam ranką… Toks „baisus“ nusikaltimas uždirbo jam 3,3 tūkst. eurų baudą.

Taigi, abstrakti tolerancija neegzistuoja ir net negali egzistuoti. Kalbame apie toleranciją konkrečių reiškinių sąrašui. Tai – homoseksualizmas ir apskritai seksualinė laisvė (įskaitant atitinkamą privalomą „švietimą“ mokyklose), imigracija, rasių ir tautų maišymasis ir pan. Bendras visų toleruotinų temų vardiklis – visų tradicinių vertybių ir bendruomenių (tautinių, religinių, šeimos) naikinimas, arba, madingai išsireiškiant, dekonstrukcija. Tolerantokratijos požiūriu neteisingi istorinės atminties epizodai, nacionaliniai didvyriai ir kiti tapatybę formuojantys dalykai turi būti išklibinti ir nušluoti. Programa sena, kaip „Internacionalas“. Prisimenate? „Pasaulį seną išardysim, iš pačių pamatų ir tuo naujai pasaulį atstatysim – kas buvo nieks, tas bus viskuo“. Ardymo procesas jau vyksta visu greičiu.

Ir štai siurprizas – Europą užgriuvusi „pabėgėlių drama“. Tolerantokratija pasitinka jos propagandos „pabėgėliais“ pavadintus nelegalius imigrantus, plūstančius iš Azijos ir Afrikos, išskėstomis rankomis. „Welcome refugees!“; „Proud to protect refugees“; „Mūsų namai – jūsų namai“. „Vargšai pabėgėliai“, besibraudami į Europą, pažeidžia visus įstatymus ir taisykles, kokias tik įmanoma pažeisti. Šluoja policijos užkardas, braunasi be dokumentų arba su suklastotais pasais, mušasi tarpusavyje, šiukšlina, prievartauja moteris, neužmiršdami garsiai rėkauti ir reikalauti kažkokių neva jiems priklausančių teisių.

Pasirodo, biurokratinėje Europoje, pasiryžusioje reglamentuoti viską iki pat agurko formos, taip galima. „Welcome refugees!“ – sako jiems tolerantokratijos elitas Vokietijoje, Švedijoje, Europos Komisijoje. Priima, aprūpina solidžiomis pašalpomis ir dar visą likusią, dar nepakankamai tolerantišką, Europą prievartauja priimti Briuselio nustatytas įsibrovėlių kvotas.

Suprantama, toks Europos lyderių elgesys tik skatina įsibrovėlių srautų augimą. Vien per Slovėniją braunasi jau po 8000 per dieną (tokiu tempu per metus susidarytų trys milijonai). Švediją, kurioje yra 9,8 mln. gyventojų, pasiekia po 2000 įsibrovėlių per dieną (tokiu tempu susidarytų 0,73 mln. per metus, o musulmonų dauguma turėtų susidaryti per kokius 12 metų)…

Mes esame kažkokio pasibaisėtino ir sveiku protu nesuvokiamo spektaklio liudininkai. Begėdiškai eksploatuojant garsiąją Nuskendusio Berniuko nuotrauką, buvo sukeltas propagandinis klyksmas, kad reikia tuos nelegalius imigrantus dar gražiau ir palankiau priimti, taigi, skatinti kuo daugiau tokių berniukų leistis į tokią pačią pavojingą kelionę guminėmis valtimis per jūrą.

Ne, apie saugesnį atvykimą kalbos nėra – skatinamas būtent toks atvykimo būdas, dėl kurio ir nuskendo tas nelaimingai pagarsėjęs berniukas bei tūkstančiai kitų, ne tokių išgarsintų… Pranešama, kad vien už persikėlimą gumine valtimi iš Turkijos į artimiausią Graikijos salą tokie nelegalūs imigrantai sumoka 1100 eurų… O po to jų dar laukia ilga, sunki, varginanti ir pavojinga kelionė iki Pažadėtosios Žemės – Vokietijos… Visą tą kelią juos lydi filmavimo ir foto kameros, pateikiančios to antplūdžio dalyvius ar kaip vargšus „pabėgėlius“, kuriems reikia mūsų pagalbos, ar kaip barbarų minios įsiveržimą. Taip, nepavyksta išvengti ir tokių „politiškai nekorektiškų“ traktuočių, kurios turbūt nenumatytos pagrindiniame scenarijuje…

Scenarijuje!? Nustebsite… Ne, čia ne sąmokslo teorija. Tai – elementarus faktas. Tokios kelionės pradžia, kaip sakiau, kainuoja virš tūkstančio eurų. Tik jos pradžia! O žinote, kiek kainuoja lėktuvo bilietas tiesiai iš Turkijos sostinės Ankaros iki Vokietijos sostinės Berlyno? 300 eurų. Ne, atsiprašau, mažiau, nes 300 eurų – tai už kelionę pirmyn ir atgal… Kodėl gi tie migrantai renkasi tokį sunkų, brangų ir daugybės įstatymų pažeidimų reikalaujantį kelią, užuot tiesiog sėdę į lėktuvą ir po kelių valandų išlipę Berlyne tiesiai ant raudono kilimo, sveikinami džiūgaujančios „Refugees Welcome“ minios? Na, taip yra dėl vienos mažytės smulkmenos… Vokietija „Refugees welcome“ pasako tik tiems, kurie šiaip ar taip atvyksta į Vokietiją… nelegaliai. Tuo tarpu Ankaroje vizų jiems neišduoda… O be vizos į lėktuvą neįsėsi… Argi ne spektaklis? Argi ne krokodilo ašaros šalia Nuskendusio Berniuko nuotraukos?

Koks šio spektaklio tikslas? Pabandykime paspėlioti. Tvarkingai su vizomis lėktuvu atskridę žmonės turbūt nebebus tokie panašūs į vargšus „nuo mirties“ bėgančius pabėgėlius, kaip tie, kurie įveikė visą tą ilgą ir pavojingą sausumos kelią, likimo vėtomi ir mėtomi. Vaizdelis ekranuose bus ne toks paveikus. O vaizdelis svarbus…

Antra, tokios kelionės metu imigrantai išmoksta vieną svarbią pamoką. Jie sužino ir savo kailiu daug kartų patiria, kad Europoje gal ir galioja kokie nors įstatymai, bet – ne jiems. Jiems taikomos visai kitos normos. Jie neprivalo paklusti įstatymams – jie turi tik teises. Įsibrovėlis tokiu būdu gali būti iš prigimties nors ir angelas, geranoriškiausiai nusiteikęs laikytis jam prieglobstį suteiksiančios šalies įstatymų. Bet jeigu jis nėra visiškas kvailys (o jis toks nėra), jis turi suprasti, kad paklusnumas taisyklėms ir įstatymams nėra tai, ko iš jo reikalaujama Europoje.

O kokia gi viso to prasmė? Įsiklausykime, ką sako tolerantokratai. „Imigrantai („pabėgėliai“) praturtins mūsų kultūrą, paskatins ekonomiką, nudirbs tuos darbus, kurių patys europiečiai dirbti nenori, taip pat jų tarpe yra puikių specialistų ir t.t., ir bla-bla-bla.“

Kultūros praturtinimas. Taip, tai nėra tušti žodžiai. Nuo pat 1969 m. revoliucijos laikų tradicinės europietiškos kultūros griovimas „iki pačių pamatų“ yra svarbi revoliucinės programos dalis. Žinoma, iš pirmo žvilgsnio islamo kultūra nelabai dera su tolerantokratų propaguojamu ideologemų rinkiniu, kurio sudedamosios dalys – feminizmas, homoseksualizmas – neturi vietos islamo kultūroje. Manytina, kad kai kurių leftistų laukia kognityvinis disonansas… Bet jie nepratę per daug mąstyti, todėl didelių prieštaravimų savo vertybėms gal ir nepastebės…

Esmė vis dėlto yra kultūros praturtinimas, o ne tokio islamo, koks jis yra, priėmimas. Nuo pat 1969-ųjų revoliucijos greta homoseksualizmo šmėkščioja tokios vis dar neįteisintos temos, kaip pedofilija ir daugpatystė, kurias norima padaryti toleruotino seksualinės laisvės spektro dalimi. Kad ir kiek kartų visuomenė buvo pratinama prie „diskurso apie pedofiliją“, normaliu reiškiniu ji pripažinta nebuvo. Vakarų visuomenė vis dar atmeta tą temą, ir gana. Reikalas užstrigo, per daug prasižioti ta tema vis dar baugu…

Musulmonai gi vadovaujasi savo pranašo Mahometo gyvenimu kaip modeliu, kuriuo turi sekti kiekvienas musulmonas. Mahometas ne tik savo pavyzdžiu toleravo daugpatystę, kuri ir islamo šalyse yra norma, bet ir iki pedofilijos lygio nuleido lytinės brandos amžiaus kartelę. Jau įkopęs į šeštą dešimtį, garbusis Alacho pranašas vedė vos 6 metukų sulaukusią žmoną Aišą, su kuria lytinių santykių turėjo, kai jai sukako 9 metai. Štai toks modelis… Labai vertingas modelis, laužantis stereotipus ten, kur Vakarų tolerantokratams jų nepavyko sulaužyti per daugiau kaip 40 intensyvios veiklos metų…

Bet, tiesą sakant, įstatymų nepaisančios, tradicijas griaunančios „įvairovės“ importas yra apskritai naudingas tiems, kurie nori sunaikinti tradicinę visuomenę su jos tapatybe, tradicijomis, moralės normomis ir sulieti ją į multikultūrinę vartotojų masę. Tai, žinoma, yra pavojingas procesas, kuris gali atsigręžti ir prieš jo režisierius, bet pastarieji pasitiki savimi ir yra linkę rizikuoti.

Nepaklusnusis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas perspėjo, kad dėl tokios imigrantų krizės į valdžią gali ateiti radikalai. O varge, radikalai!

Bet argi dar yra pavojingesnių ir radikalesnių ekstremistų nei tie, kurie šiandien valdo Europą!?

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dvv       2015-11-1 19:53

straipsnis geras, bet per ilgas, nors kalba aiski ir sklandi, bet pabodo skaityti. Ir galu gale liko tik viena mintis pamastymui, kodel migrantai ne lektuvu skrenda o plaukia visokiomis geldomis. O gal, todel, kad kariaujancioje Sirijoje tiesiog neveikai Vokietijos ambasados, kad isduotu vizas, arba nebespeja tu vizu duoti, ar autorius nepamaste. O gal siras ereikai vizu, tai gal subombarduoti oro uostai.

Vytautas       2015-10-29 11:30

Putino propagandistams reikėtų slėptis arba ne… geriau mokytis ir mokytis iš T.Baranausko kaip pasiekti kulminaciją straipsnio pabaigoje – pateikti pačią didžiausią ir šlykščiausią baimę „Europą valdo pedofilai“, pasiremiant nežinia iš kur ištrauktu faktu apie pranašo Mahometo biografiją. Tokių faktų neįmanoma patikrinti (panašiai kaip Kristus turėjo žmoną, pilni knygynai visokiausių versijų..). Tačiau daugeliui, kurie liaupsina šitą straipsnį ir nereikia informacijos tikrinti, nes jie turi širdyje tokią nišą, kuri visada turi būti užpildyta kokia nors baime: žydai valdo, Sorošas, juodaodžiai, kiniečiai ar ateiviai…  Autorius iškarto apsidraudė sakydamas, kad jis ne Kremliaus agentas. Galbūt dar ne, bet nėra jokios abejonės, kad šis straipsnis nebus nepastebėtas. Liūdniausia ne tai, kad dar vienas lietuvaitis dirba (dirbs) tokį darbą (taip buvo visais laikais), bet tai, jog tokį straipsnį rekomenduoja tiesos.lt.

Apie islamo gražumynus, pabėgėlius ir sinodą       2015-10-28 17:32

http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1720&Itemid=68

“Anot buvusių musulmonių Nonie Darwish, Wafa Sultan ir Ayaan Hirsi Ali, tai labai sugedusi sistema, vedanti į daugybę šeimos patologijų. Kaip pažymi Darwish, musulmoniška šeiminių santykių sistema sukuria nepasitikėjimą ne tik tarp vyro ir žmonos, bet ir tarp tėvo ir sūnaus, motinos ir marčios, tarp žmonos ir jos draugių (potencialių varžovių, galinčių įžiebti vyro aistrą). Darwish daro išvadą, kad sugedęs ir smurtinis islamo visuomenės pobūdis tiesiogiai kyla iš islamo šeiminių santykių sistemos: „Aš tvirtai įsitikinusi, kad įniršio, skatinančio islamiškąjį terorizmą, šaknų reikia ieškoti musulmonų šeimoje susikaupusiame pyktyje.“

Palmaičiui       2015-10-27 21:15

Liaupsinti religinius karus gali tik galutinai degradavęs menkysta (esmėje - stabmeldys), nes visi religiniai karai tiek viduramžių Europoje, tiek ir dabartiniuose islamiškuose viduramžiuose buvo ir yra tik nusikalstami. Žinia, tikėjimas yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Tad belstis kažkur svetur į karą ir taikyti prievartą kitiems gali tik nusikaltėliu tapęs stabmeldys.
Beje, visi dabartinės Ruskijos vykdomi karai yra grynai religiniai - malonėkit garbinti Putkiną - nes materialiai visi jie buvo ir tebėra nuostolingi.

Algis       2015-10-27 17:17

Eilinis patvirtinimas, jog EŽTT tik KGB-stų, stribų -žudikų ir homoseksualų protektoratas. Nuo eilinių mirtingųjų EŽTT apsistatė cerberiais.Lietuvos cerberis - M. Černiauskas itin uoliai saugo EŽTT nuo tautiečių skundų...

Kad artėja apokalipsė,        2015-10-27 14:23

tikėjo dar pirmieji krikščionys prieš du tūkstančius metų.

Letas Palmaitis       2015-10-27 13:17

Europa islamistų nevilioja. Islamistus vilioja džihadas Sirijoje, Afganistane, Kaukaze, kur jie aukoja savo gyvybes gindami savo religiją nuo globalistų agresijos.
Europa vilioja perėjūnus geresniu gyvenimu bei pabėgėlius nuo globalistų sukurto siaubo Sirijoje.
Tačiau Europa gauna iš D-vo bausmę už tai, ko ir yra nusipelniusi per visą savo “krikščionybę” nuo karų tarp neva brolių dėl turto, nuo genocidų per kruvinas “misijas” Prūsijoje ar Amerikoje iki masoniškų revoliucijų, “Deutschland akbar!” bei ateizmo ir sodomodemokratijos.
D-vas yra teisingas, kiekvienam savo. Artėja Apokalipsė, artėja Viešpats. Tai džiugu!
Maranata!
Amen.

tonuomonė       2015-10-25 19:16

to nuomonė, o gal paaiškintum kam ir dėl kokių priežasčių tikslinga sumaišyti tautas?  A tai labai panašu į Levašovo iškeltą versiją  apie kosminius parazitus, stovinčius už  išrinktosios VIEŠPATIES/ JAHVĖS tautos

ruta        2015-10-25 13:42

Puiku , kad Autorius neslepia galvos i smeli ir neatkisa pasturgalio , kaip Lietuvos politikai .Kad isspresti problema , ja reikia identifikuoti , viesai ivardinti , na ir nuspresti kovos budus .
Kas neturi praeities / istorines atminties / netures ir ateities . Okupantu politikos nusikaltimai turi buti ivardinti ir pasmerkti - viesai !Sodinti tas komunistinio NKVD-KGB rezimo liekanas neverta , nudves pacios , bet viesai paskelbti ju nusikaltimus ir pavardes , butina !Deja , yra daug kolaborantu ir prisitaikeliu , kurie laaaabai to nenoretu , nes gali ateiti ir ju eile , o jie jau tupi Nepriklausomos Lietuvos nomenklaturos aukstybese ir net EP ir mano , kad VISI Lietuvos zmones , tai mankurtai ir bukiai , kuriems nuomone formuoja svetimas Kapitalas per Delfi , komsomolke ..
Kam naudingas chaosas su atbegeliais ir kodel butent dabar toks antpludis ,kas stimuliuoja ta sriauta ?Karas Sirijoje jau 4 metai .Putkino apsi**kimo su Ukraina ,veiklos   rezultatas ?Duoti Europai kita problema ?

nuoga tiesa       2015-10-25 7:58

Dėkui T. Baranauskui už tikrovę be pagražinimų ir nutylėjimų. O komentarai…Liuks. Ypač liečiantys aušrinąmariną... Dešimt balų.

stasys        2015-10-25 7:24

Strazburo žmogaus teisiu teismo sprendimas šokiruoja , bet ne stebina,..juk Lietuvos teisėsaugos užmojai paskutiniu metu iš ties keistoki suplakant tokias sampratas kaip genocidas, karas , bei jo padariniai . Aš iš tu kurie mielai pasižiurėtu kaip susodinami visi tie stribukai už savo gyvenimo nuopelnus ir širdyje matyt dar pasidžiaugčiau ,.. bet protas sako kad yra ir kita medalio pusė ...kuri nebūtinai sutampa su mano įsitikinimais. Perteklinis teisingumo siekis gali įšaukti ir tokius padarinius kurie priverstu mus sugrįžti į tuos gūdžius laikus , kai brolis brolį įduodavo ir pasmerkdavo myriop, kita, tokio teismo sprendimai visada formuoja atitinkama teismine praktika,. kuria kas nors pritaikytų dar didesniu disonansu savo baimės fobijoms patenkinti ar šeip kokioms politinėms intrigoms formuoti , galvoju apie Ukraina,..Taip manau tokia formuluotė yra tik mūsų teisėsaugos ir jai diriguojančių politikų savotiškos baimės išraiškos forma..Kai praeitis tampa svarbesnė ateičiai o į dabartį numojama ranka .Aš nenorėčiau kad mano anūkai, o jų pas mane bus daug ..jaustu nepatogumo jausmą už šio laikmečio padarytas klaidas . ,.jų bus ir jų neišvengsi, bet ne tokiu ,.kai nuo vilko bėgdami griuvome į dar didesne moraline bala . Kas link autoriaus , jo baimės fobijos man suprantamos ..bet Europos Sąjunga ne SSRS ir joje gali būti toks kokiu tau pačiam norisi ..o ne tik „tovariščiu“ pagal prigimti . Reikia tik imti ir pabandyti ..kartais pasirodo ta padaryti daug sunkiau nei atrodo iš šono .

Vatnik       2015-10-24 21:15

Bravo autoriui! Velniop tą Europos Sąjungą ir atgal į nuostabų gerosios Rusijos glėbį!!!

Būtų gerai       2015-10-24 18:09

išversti šį straipsnį į anglų, vokiečių, francūzų kalbas ir išplatinti po visą europą. Ačiū autoriui.

Nuomonė       2015-10-24 17:09

Logiškas,dalykiškas išmąstymas ir galima prognozė.Esam tautų sumaišymo galimo proceso dalyviai-vieni iš galimų tautinių aukų?

Ačiū gerb. Tomui Baranauskui        2015-10-24 16:23

Straipsnis net žiauriai stiprus.

projekt        2015-10-24 14:50

beje, Kristina rašo, kad per mokesęių rojų ” korupciją iš  besivystančių šalių pavagiama nuo 20 iki 40 milijardų. TVF pastangomis kai kurie Šveicarijos bankai grąžino Valstybės vadovų pavogtus milijonus visuomenei.
Apie tai pas mus kažkodėl niekas nerašo.

projekt        2015-10-24 14:44

ar patikėsit - atspėjau. Sachs su Sorošu turi už ką keršyti Europai su USA.
Juk iš Sachs’ų imperijos buvo atimtas Tarptautinis Valiutos fondas, per kurį šie imperatoriai vertė besivystančias šalis už skolintus pinigus vykdyti nešvarią prichvatizaciją.
Naujoji TVF vadovė Kristina Lagarde paskelbė karą visiems ofšoriniams “mokesčių rojams!
Radau jos straipsnį tame pačiame “sindikate”. O juk “moksečių rojus ir įkūrė SOROŠAS!!!
Štai kur visa esmė!

projekt        2015-10-24 14:13

pavyko nusikopijuoti dar ir JEFFREY D. SACHS str,Solving Syria in the Security Council.
Tai paskaičius, atrodo, kad žydai susimokė su Putinu prieš JAV ir ES.
Už ką?
Gal už tai, kad juos Obama nušalino iš TVF, Fed.rezerv., Pasaulio banko valdymo? Keršija ar ka?

projekt        2015-10-24 13:54

Sorošo projekte perbazuojant Afriką ir Aziją į Europą, dar siūloma milijardai iš Europos mokesčių mokėtojų Turkijai, po 10 milijardų Tunisui ir Marokui, kurie turės rūpintis pabėgėliuų saugiu perkėlimu į Europą.
O toliau pabėgėliais rūpinsis sorošistiniai NVO.
Net Molotovas nebūtų sugalvojęs geresnio plano Europos užgrobimui.
O gal tai tik maža dalis prekybos žmonėmis biznio? Globaliai legalizuoto?
gal panašūs biznieriai ir 18 a vergais prekiavo?
jau viena koja grabe, bet dar jam negana?

atvira visuomenė       2015-10-24 13:36

bravo, ausramarija!
taip ir toliau varyk. visos inteligentės kaip ir atvira visuomenė, privalo būti atviros visiems pasaulio vyrams!
o galvoti pakanka vienos galvos - Sorošo galvos!

project       2015-10-24 13:30

project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09

ausrinamarina       2015-10-24 13:27

o mūsų partija populiariausia! mus vėl išrinks valdyti. na ir kas kafd jūs nerinksite. brangūs Lietuvos žmonės išrinks. nes brangių žmonių Lietuvoje daugiausiai, o parsiduoda jie pigiai - kas už bambalį, kas už makaronų pakelį.
dar pora mūsų valdymo kadencijų ir viskas bus baigta. beje, kuo jums arabai nepatinka? as nuolat važinėju į Egiptą pasidulkinti. arabai tikri eržilai.

keista        2015-10-24 13:24

Užjau į  project-syndicate.or paskaityti Sorošo planus Europai, nes jis juk tikrasis Europos valdovas su savo draugais Rotshildais, valdančiais pagrindinius Europos bankus. Tai spėjau tik tiek perskaityti, nes tuoj liko tik baltas tuščias lapas:

“Adequate financing is critical. The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states. It can raise these funds..”
Taigi, jei aš gyvenčiau kur afrikoj ar Azijoj ir gaučiau per facebuką ar žinutę į išmanujį, kad Europoje galėsiu du metus gyventi už 16 000 per metus nieko neveikiant, tai negi nerizikuočiau keltis per jūrą? 
Koks geras žmoga tas pinigų magas. Valdo 25 milijardus, pristeigė 200 NVO, kuriuos paliko išlaikyt biudžetininkams iš mokesčių, o dabar dar ir užtaisė mums iš savo kišenės išlaikyt pabėgėlius, kuriuos galimai pats ir pakvėtė. GAl kas nors išdrįstų pasiūlyti jam išlaikyt tuos pabėgėlius pačiam su tais draugeliais, kurie jam padeda kelt chaosus?

aaaaaaa,       2015-10-24 13:10

“Mahometas ne tik savo pavyzdžiu toleravo daugpatystę, kuri ir islamo šalyse yra norma, bet ir iki pedofilijos lygio nuleido lytinės brandos amžiaus kartelę. Jau įkopęs į šeštą dešimtį, garbusis Alacho pranašas vedė vos 6 metukų sulaukusią žmoną Aišą, su kuria lytinių santykių turėjo, kai jai sukako 9 metai. Štai toks modelis”... Ir šitas modelis nešamas į Europą?

klevas - Irenai       2015-10-24 11:57

taigi, terieikia paskaityti ką šis sifonų išminčius Sorošas rašo ir suprasime, kodėl Putinas jo įsteigtas NVO, o jų Europoje daugiau nei 200, paskelbė už įstatymo ribų kaip kenkėjiškas, o Lukašenka jas taip prižiūri, kad jos tapo neveiksmingom keliant “spalvotas” ar kaip Baltarusijoj buvo suplanuota - “žydrųjų džinsų” revoliucijas.
Negi Sorošas siekia, kad mes pultume Putinui, kaip pasaulio gelbėtojui, į glėbį? Juk “išminčiai” gerai pasimokė iš kriksčionio Hegelio dialektikos teorijų. Jie puikiai žino kaip manipuliuoti masėmis. Net rinkimuose,  masės nuo vienos blogybės bėgdamos metasi į priešingą pusę, kur laukia jų tik kita blogybė. Tad tiek tas Orbonas ir teisus .

klevas - Irenai       2015-10-24 11:47

kad gali būti pradėtas puolimas prieš tautines apraiškas, tai esate teisi.
Bet kas po visu tuo slypi? Kas pudruoja visiems smegenis? Kas pristeigė begalybę NVO, skleidžiančių naująją ideologiją, tokią “naują” kaip kad skleidė dar Trockis?

Tereikia,  ponai, ką chaosų finansuotuojas ir iš to susikrovęs turtus iki 25 milijardų, ponas G.Sorošas rašo portale Projekt - sindikat. EUROPA PRIVALO PRIIMTI PO VIENĄ MILIJONĄ PABĖGĖLIŲ KASMET iš šalių, kuriose ponas Sorošas sukels chaosą ir tikslingai juos nukreips į Europą. Nurodo ir ką jo įkurti NVO turės daryti.
Vat taip.

K&K       2015-10-24 11:40

Super! Aciu autoriui uz toki puiku straipsni.

Irena       2015-10-24 10:48

Autorius raso gana drasiai.Skaitau ir baisiuosi tais ES “gudruoliais”.Pjauna saka ant kurios patys sedi.Cia kaip koks branduolinis karas - niekas, tame tarpe ir jo sumanytojai, nepasisleps.O nutautinimas vyksta ir pas mus labai sparciai.Prasidejus naujam LRT sezonui, Z.Kelmickaites tikrai tautiska laida “Ryto suktinis”, kuri budavo valandos trukmes ir prasidedavo 10 val. ryto, dabar prasideda 8.30 ir tik pusvalandine.Pakolkas dar “Duokim garo!” laikas kad ir pakeistas, bet nesutrumpintas.Bet, manau, tik pakolkas, kol kokie ramanauskai ar uzkalniai labai neissitycios, ka jau Ramanauskas ir dare Ziniu radijuje.Na o apie musu tautos pasididziavima Seima, tai nera ka ir kalbet.Darys (ir daro) taip, kaip bus nurodyta is aukstybiu.Musu prezidente irgi ne Orbanas, bet reikia tiketis, kad tokiu, kaip Orbanas atsiras daugiau.

klevas        2015-10-24 8:55

emigrantų mokykloje šaudžiusį švedą švedų policija paprasčiausiai nušovė, kad nereiktų jam suteikti tokių puikių sąlygų kaip kad norvegai suteikė Breivikui, sušaudžiusiam jaunuosius socialistus, per kurių išpudrintas galvas ir buvo vykdoma imigracinė politika. Norvegai gerai Sorošo NVO bei Strasburo Ž.T. Europos tarybos išauklėti žmonės, labai rūpinasi kalėjimuose sėdinčiais “labiausiai pažeidžiamais” asmenimis. Panašu, kad bet koks pasipriešinimas okupacijai,  per migracijos politiką, netgi taikiom demonstracijom, bus traktuojamas kaip “baltasis rasizmas” ir baudžiamas pačiom auksčiausiom bausmėm. PPradžia padaryta. NKVD operacijose dalyvavavusiam V.Vasiliauskui Strasburo Ž.T. Europos tarybos sperndimu Lietuva turės sumokėt kompensaciją, nes jis kovojo prieš “nacionalizmą”. Gražu.

hmm..        2015-10-24 8:25

na, mes jau kaip ir aptarę šį klausimą ankstesniuose straipsbiuose, bet tik ne šią idėją:
.
“Antra, tokios kelionės metu imigrantai išmoksta vieną svarbią pamoką. Jie sužino ir savo kailiu daug kartų patiria, kad Europoje gal ir galioja kokie nors įstatymai, bet – ne jiems. Jiems taikomos visai kitos normos. Jie neprivalo paklusti įstatymams – jie turi tik teises. “
.
O tai reiškia, kad jie jau bus pavaldūs ne vyriausybėms, o viršvyriausybiniams komisarams iš ne Europos Sąjungos institucijos - The Council of Europa, kuri tik laikinai sustabdė Rusijos narystę po Krymo aneksijos.
Beje, tarp tų imigrantų, kurie naikino savo pasus, nemažai ir azerbaidžianiečių, ir čičėnų...
O tas prigėręs vaikutis, kuriuo medija bandė sugraudinti visų mūsų širdis, pasirodo yra vieno valtininko, žmonių perkelinėtojo sūnus. Jis jį palaidojo ir toliau ramiai užsiima tuo pačiu verslu.

Vidas       2015-10-24 7:47

Aukso zodziai! Aciu autoriui.

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.