Dienos aktualija, Geroji Naujiena

Tikintieji kviečiami kasdien drauge melstis šv. Juozapo maldą

Tiesos.lt redakcija   2020 m. kovo 27 d. 20:03

19     

    

Tikintieji kviečiami kasdien drauge melstis šv. Juozapo maldą

Lietuvos vyskupai kasdien 20.00 val. kviečia melstis Šv. Juozapo malda. Tikintieji ja nuo amžių kreipdavosi į Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tuo metu visoje Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

Malda prašant šv. Juozapo užtarimo

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.

Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,

su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.

Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,

ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,

maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,

ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.

Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.

Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,

kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,

taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,

o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,

galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.

Amen.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tarpininkas       2020-03-30 9:30

Tarp Dievo Tėvo ir žmogaus yra tik vienas tarpininkas, Jėzus Kristus, ne koks kitas asmuo. Melskimės Tėve mūsų.

Deivis        2020-03-29 21:01

Aš pasimelsiu IZIDEI

Stabmeldžiams.       2020-03-21 16:52

Atsikvošėkite. Melskite Tėve mūsų.

Lietuvos metropolitas Inocentas.       2020-03-21 8:08

Brangūs Kristuje tėvai, broliai ir seserys!

Mūsų dienomis daugybėje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, plinta koronaviruso infekcija. Milijonai žmonių atsidūrė mirties pavojaus akivaizdoje. Tačiau dera priminti, kad Bažnyčia su tuo susiduria ne pirmą kartą. Istorijos bėgyje ji ne kartą susidūrė su įvairiomis epidemijomis, mirtinomis ligomis ir panašiai. Žmogui tokiu metu svarbiausia yra tikėjimas į Viešpatį Dievą, malda ir atgaila. Mums būtina suprasti, kad būtent žmonių nuodėmės yra tikroji visuomenę ištinkančių negandų priežastis. Todėl tikėjimas Dievo gailestingumu, atgailos malda ir yra tai, kas pirmiausia gali padėti įveikti tuos šiandien mus visus užklupusius išbandymus.

Suprasdami visą susiklosčiusios padėties rimtumą, nuoširdžiai atsiverskime ir sustiprinkime mūsų maldą Viešpačiui Jėzui Kristui bei Jo šventiesiems, kad būtų sustabdytas šios pavojingos ligos plitimas, kuri visame pasaulyje – ir mūsų šalyje – kelia grėsmę daugybės žmonių gyvybei ir sveikatai. Sergėkime proto blaivumą ir maldingą ramybę. Atmeskime visokį nusiminimą, liūdesį ir neviltį. Nepasiduokime panikai ir baimėms, bet vilkimės Dievo valia ir gailestingumu, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas yra Jo Dangiškojo Tėvo rankose. Prisiminkime, kad Kristus Evangelijoje dažnai sakė Jį supusiems žmonėms: „Nebijokite!“

Tuo pačiu metu mes turime griežtai laikytis sanitarinių normų, vykdyti, ką nurodo valdžia, gydytojai, atsakingi asmenys. Jokiu būdu negalima ignoruoti profilaktinių priemonių, lengvabūdiškai į jas žiūrėti, šitaip sukeliant apsikrėtimo pavojų sau ir aplinkiniams. Tebūna palaiminti Viešpaties akyse gydytojų bei viso medicinos personalo, ir visų, kas jiems padeda šioje pasiaukojančioje tarnystėje darbai.

Visada atminkime, brangūs tėvai, broliai ir seserys, kad Dievas gailestingas tiems, kas pats yra gailestingas ir geranoriškas kitiems žmonėms. Dievas padeda tiems, kurie padeda savo artimiesiems. Todėl padėkime vieni kitiems, remkime malda mums artimus žmones, kad ir kokios tautybės ar tikybos jie būtų. Melskimės ypatinga malda Švenčiausiajai Mergelei Dievo Gimdytojai, šventiesiems Vilniaus kankiniams Antanui, Jonui ir Eustachijui, visiems Lietuvos šventiesiems, visiems Dievo tarnams, kad Dievas išlaisvintų visus mus iš šio vargo ir mirtį nešančios ligos.

+ INOCENTAS

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas

Aš ir sakau,       2020-03-20 19:55

kad vauuu, kaip šėtonas bijo teisiojo maldos.

> 19:17       2020-03-20 19:38

Niekas ir tau nedraudžia eiti ir bučiuotis su užsikrėtusiaisiais. Būsi ir už popiežių šventesnis smile .

Popiežiaus malda       2020-03-20 19:27

„Prie Tavo kojų, o mano Jėzau, parklumpu ir siūlau atgailą savo susikrimtusios širdies, kuri suvokia savo mažumą ir Tavo šventumą. Garbinu Tave Meilės sakramente, trokštu priimti Tave savo skurdžioje širdies pastogėje. Kol laukiu sakramentinės Komunijos, trokštu gauti Tave dvasiniu būdu. Ateik, Jėzau, pas mane, kad aš ateičiau pas Tave. Teuždega Tavo meilė visą mano būtį gyvenimui ir mirčiai. Tikiu Tavimi, viliuosi Tavimi ir Tave myliu. Teesie“.

Melskimės       2020-03-20 19:17

melskimės ir už Lietuvos bažnyčios hierarchus, kurie mus paliko be Švenčiausiojo Sakramento. Seniai šėtonas svajojo taip atskirti žmogų nuo Jėzaus. Jei bažnyčia bijo viruso, tai toks jos ir tikėjimas, tai toks ir jos dievas. Mano šventasis yra šv. Pranciškus Asyžietis, kuris pabučiavo raupsuotąjį, mano Dievas yra Jėzus, kuris niekada nepabijojo jokio raupsuotojo ar ligonio. Ar mūsų hierarchai tiki į tą patį Dievą?

Melskimės       2020-03-20 18:08

kartu su visa Lietuva 20 val.. Lietuvoje skambės visi bažnyčių varpai.

Melstis reikėjo,       2020-03-20 17:43

kai visokie liberastai pradėjo eksperimentuoti net su gyvybe, su savo lytimi. Apie galingųjų nežabotą godulį jau nė nekalbu. O dabar, manau, geriausia malda būtų tokia: ,,Atleisk ir pasigailėk, Viešpatie. Bet tebūnie ne mano, o Tavo valia”.

Ir dar, Antanai,       2020-03-20 17:36

reikėtų uždrausti kunigams kalėdoti. Juk žinai, kiek pagundų, kai visokios… pradeda siūlytis kavutės išvirti. Arba liepti boboms nešdintis lauk, kol kunigas namuose. Na, su vyru galima ir ,,burnikę padaryti”... Bet kur tas bobas sukišti, a?

Taip, Antanai!       2020-03-20 17:31

Kad taip tavo žodžiai - Dievui į ausį... Tos panos juk nė sielos neturi, ar ne? Ir koks nelabasis jas sugalvojo? Jų nė į bažnyčias nereikėtų įleisti, kad nesuvedžiotų tyrų vyriškų sielų. Ir jokių bobų bažnyčiose! Užteks ir vienų vyrų. Kiek bus, tiek užteks. O dėl ,,daktarų”... Na ir kas, kad vyrukai moka tik nusirašinėti. Užtat vyrai! O dar geriau - kad tų bobų išvis pasaulyje neliktų. Tada pasibaigtų visi potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimai, skėriai ir virusai, nurimtų visi tornadai, visi cunamiai etc. Vienos bėdos per tas bobas! Aš su tavim, Antanai!

Melskimės       2020-03-20 16:58

Kartu visa Lietuva 20 val., kai skambės visų bažnyčių varpai.
  Pamenu tokį pasakojimą, kai Rusija, anais gūdžiais laikais buvo apimta maro epidemijos, tai vienas drąsus kunigaikštis atjojo pas monarchę Jekateriną ir paprašė leidimo joti į ypač apimtą vieną miestą ir ten aniems padėti išsigelbėti. Jis gavo tą leidimą ir nuvykęs ten pamatė kraupų vaizdą, nes mirusiųjų buvo tiek, kad jų niekas nebelaidojo, bet guldė gatvėse ir palikdavo. Tada jaunais kunigaikštis, paliepė visoms cerkvėms be poilsio skambinti varpais. Kai vienas pavargsta tampyti varpo virvę, stoja kitas ir taip visos cerkvės dieną ir naktį gaudė savo varpais. Po kurio laiko sumažėjo mirtys, žmonės ėmė gyti ir po savaitės varpų gaudimas buvo sustabdytas. Mirtis pasišalino. Tai tikras faktas.

Kokia       2020-03-20 15:31

proga ?

Antanas       2020-03-20 14:19

Šiandieną dvasininkai auklėjami ne Seminarijoje, pilnai susikaupiant dvasiniam pasiruošimui, bet universitete su panomis. Į seminariją sugrįžta tik pavalgyti ir permiegoti. Didesnę laiko dalį praleidžia pasaulietiškoje aplinkoje,universiteto bibliotekoje, tad nepažįsta Švento rašto dieviško Žodžio, lotynų universalios bažnytinės kalbos. Pamoksluose tokių kunigų pasaulietiškos mintys na ir metimas kai kurių kunigystės su buvusiomis studentėmis iš Seminarijos laikų universitete. O Arkivyskupas irgi turėtų žinoti, kad Dievo Žodyje Šventame Rašte nėra jokių maldų į šventuosius. Šventais tapo patys melsdamiesi ir laikydamiesi J. Kristaus mokslo. Va čia mūsų dienų dvasiniame gyvenime yra nukreipiama nuo Dievo kelio o kreipiamasi į žmogiškumą kurį pranašas Jeremijas “prakeikia” tuos, kas tik žmogumi pasitiki. Romoje paruošti “daktarų” laipsniai apgailėtini, kaip stebėjo neseniai vienas dvasininkas kito savo draugo kuris gynė išmintį iš ŠILUVOS istorijos. Šiam jo draugui stebint buvo gėda, kad tai ką prirašė sunkiai gali apginti prieš komisiją. Prirašyti ne savo minčių gali ir moksleivis, bet jas pagrįsti reikia išminties.

Jezaus malda       2020-03-20 13:49

Melsti reikia dangiško Tėvo Jezaus vardu. To nuolat yra mokama NT ir nėra nė vieno maldos į šventuosius pavyzdžio. Gaila tamsios Lietuvos tautos.

Antanas       2020-03-20 13:21

Ir Lietuva buvo apimta maro epidemijų. 1918 metų Ispaniško gripo, kuris tęsėsi 5 metus. J. Simonaitytės romanas “Aukštųjų Šimonių likimas” Šventintų varpų garso tam tikras dažnis užmuša ligų bakterijas. Vargonų muzikos garsai bažnyčiose, taip pat slopina bakterijų aktyvumą.( Dabar bažnyčiose grojama su elektroninėmis “pincikliuškomis”.)Ssusio 13, Vengrijoje- Budapešte,  naktį 00 valandų skambėjo visų bažnyčių varpai palaikantys mūsų Laisvę. Pasirinkime kovai su virusais tiras DVASINES vakcinas, bet ne “pincikliuškas”

Antanas       2020-03-20 13:13

Ši malda manau netikintiems, meldžiantis tik į Švento Juozapo sužadėtinę.Pats Juozapas meldė GELBĖTOJĄ, kad apsaugotų Kūdikėlį. Kai meldžiatės, kvietė Jėzus Kristus sakykite: “Tėve mūsų.... toje maldoje yra visi dvasiniai ir socialiniai reikalai. “šėtonas panikuoja regėdamas švęstą vandenį” Skelbia Lenkijos arkivyskupas Andrzej Dziega.( Lietuvoje pašalintas vanduo iš bažnyčių) Tikintis kardinolas kviečia priimti komuniją į burną atsiklaupus, nes “Kristus neplatina mikrobų ar virusų”. Pagal glioria.tv

Melskimės       2020-03-20 13:05

ypač 20 val., kai Lietuvoje gaudžia visų bažnyčių varpai.
  Pamenu tokį pasakojimą, kai Rusija, anais gūdžiais laikais buvo apimta maro epidemijos, tai vienas drąsus kunigaikštis atjojo pas monarchę Jekateriną ir paprašė leidimo joti į ypač apimtą vieną miestą ir ten aniems padėti išsigelbėti. Jis gavo tą leidimą ir nuvykęs ten pamatė kraupų vaizdą, nes mirusiųjų buvo tiek, kad jų niekas nebelaidojo, bet guldė gatvėse ir palikdavo. Tada jaunais kunigaikštis, paliepė visoms cerkvėms be poilsio skambinti varpais. Kai vienas pavargsta tampyti varpo virvę, stoja kitas ir taip visos cerkvės dieną ir naktį gaudė savo varpais. Po kurio laiko sumažėjo mirtys, žmonės ėmė gyti ir po savaitės varpų gaudimas buvo sustabdytas. Mirtis pasišalino. Tai tikras faktas.


Rekomenduojame

Vygantas Malinauskas. Pliažas ir liberalioji laisvė

Panaikinus abortą draudusį įstatymą pernai Airijoje atlikti 6 666 abortai

Kun. Nerijus Pipiras. Gyva tauta, kol atmintis gyva

Romualdas Žekas. Ar gali kvailiai turėti valstybę?

Laurynas Kasčiūnas. Raštas prieš J.Lukšą-Daumantą tėra istorijos neišmanymas ir klaida?

Vytautas Sinica. „Lietuvos žydų bendruomenė daro viską, kad būtų verta ir teisinga paskelbti ją antivalstybine organizacija“

Rasa Čepaitienė. Mindaugo kodas

Vidmantas Valiušaitis. „Blondinas su peruku“ į J.Lukšą nepanašus nė iš tolo. O štai į Hamanną – labai panašus

Algimantas Rusteika. Apie gerus ir paklusnumą

Per atvirai. Faina Kukliansky ir rabinas Andrew Baker: „Manome, kad Seimui nederėjo skelbti 2021-ųjų Juozo Lukšos-Daumanto metais“

Lietuvos teismai nusprendė: Darbo partija atgaus neišmokėtą dotaciją – 1,8 mln. eurų, arba Kam ir vėl prireikė Darbo partijos?

Geroji Naujiena: mes nesame skolingi kūnui

Įbauginti prezidentai. Vytautas Matulevičius prakalbino Valdo Adamkaus vyriausiąjį patarėją Darių Kuolį

Andrius Švarplys. Kam – anarchija, o kam – „meilės vasara“

Liudvikas Jakimavičius. Šimašiaus pliažas

Justas Stankevičius. Kaip pasikeitė Vokietijos viešasis saugumas nuo pabėgėlių krizės pradžios?

Ir undinėlė rasistė...

Nida Vasiliauskaitė. Apie institucinį rasizmą

Neringa Venckienė. Neatsakyta iki šiol

Liudvikas Jakimavičius. „Vyčiui pliaže – ne vieta“

Kviečiame į kasmetinę Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę: susitinkame liepos 4 d. Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke

Robertas Grigas. Aleksandr Galič apie (pra)tylėjimo kainą

Algimantas Rusteika. Apie ką giedosime liepos 6-ąją: apie Lietuvą ar apie vienybę su žmonija?

Rasa Baločkaitė. Kraupusis Merkinės stadionas

Andrius Švarplys. R.Šimašiaus ir Co akcijos matmuo – amputuoti istoriją, atmintį, kančios sakralumą

Per 20 organizacijų reikalauja Prezidento dėmesio istorijos politikai

Vilius Kavaliauskas. Lukiškės: Ką nutyli Vilniaus meras?

Ramūnas Aušrotas. Išlaikyti LRT gyventojams kainuoja triskart brangiau nei Vyriausybę

Nida Vasiliauskaitė. Mokslas yra dalykas didis

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (II)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.