Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Tiesos judėjimas

„Tie-SOS!“ žodis Seime. Istorinė s. Nijolės Sadūnaitės kalba ir pabaigos klausimas: „Tai kas žino, kur Deimantė Kedytė?“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 13 d. 17:00

110     

    

„Tie-SOS!“ žodis Seime. Istorinė s. Nijolės Sadūnaitės kalba ir pabaigos klausimas: „Tai kas žino, kur Deimantė Kedytė?“

Šiandien Lietuva iškilimingai minėjo Laisvės gynėjų dieną – 27 kartą prisiminė 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius, kai prieš drąsą liudyti Tiesą pasijuto bejėgė ir atrodžiusi nepalyginamai galingesnė melo imperija.

Per iškilmingą Seimo minėjimą buvo prisiminti ir tą naktį žuvę ar vėliau nuo sužeidimų mirę Laisvės gynėjai: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius ir Stasys Mačiulskas.

Įvyko ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija – 2017-ųjų Laisvės premija buvo įteikta s. Nijolei Sadūnaitei, visą gyvenimą skyrusiai Dievui ir Tiesai, nenuilstamai kovojusiai už Lietuvos laisvę ir laisvą žmogų Lietuvoje.

Gavusi apdovanojimą 2017-ųjų Laisvės premijos laureatė, laisvės gynėja ir politinė kalinė Nijolė Sadūnaitė iš istorinės Seimo tribūnos prisipažino: jos kova už laisvę tęsiasi. „Buvau tiesos pusėje slogiais okupacijos metais, ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti toje tiesos pusėje. Siekdama tiesos ir teisingumo kovoju už laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės“, – sakė vienuolė.

Pasakiusi ne vieną Lietuvą įkvėpusią, istorinius lūžius ženklinusią kalbą, sesuo N. Sadūnaitė ir šįkart ištarė tai, ką kiti nutyli, tai, ko nedrįsta pasakyti net tie, kurie turi pareigą ginti tiesą ir teisingumą.

Skelbiame visą s. Nijolės Sadūnaitės kalbą.

–  –  –


Garbė Jėzui Kristui.
[Salė atsako] Per amžius.

Kai Dievas su mumis, kas prieš mus?

Aš susirašiau, sklerozė paskutinėj stadijoj [šypsosi]. Kad nenuklysčiau.

Pirmiausia labai nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems visiems čia susirinkusiems, visi be galo garbingi žmonės, už parodytą dėmesį, už man labai brangų įvertinimą.

Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais, ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti toje tiesos pusėje. Siekdama tiesos ir teisingumo, žiūrėkit, matau be akinių [linksmai nusijuokia ir užsideda akinius] taip kovoju už laisvę – laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės.

Dievas yra tiesa, Dievas yra tiesa ir tiesa mus išlaisvina. Norėčiau čia iš Evangelijos vieną mažą straipsnelį, nes tai yra Dievo žodis [prieš atsiversdama Evangeliją pagarbiai ją pabučiuoja], kuris stiprino tūkstančius, tūkstančius partizanų, Sibire esančių, tikrai Dievas buvo mūsų jėga, stiprybė, džiaugsmas.

Čia švento Jono Evangelija (3, 19–21): kas „[...] netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų jo darbai, atlikti Dieve“.

Citatą baigiu [užversdama evangeliją ją ir vėl pabučiuoja].

Daug skaudulių ir neteisybės matau šiandieninėje Lietuvoje. Prašau man atleisti, kad čia mums visiems taip brangią dieną dabar su jumis pasidalinsiu ne džiaugsmais, o tuo, kas man neduoda ramybės, neleidžia visa širdimi džiaugtis Lietuvos laisve.

Tikriausiai nujaučiate, kad kalbėsiu apie tragišką laisvoje Lietuvoje gimusios Deimantės Kedytės likimą, kuriame kaip vandens lašelyje atsispindi Lietuvos teisingumo situacija, deja, labai liūdna situacija.

Niekada neužmiršiu šiurpaus 2012 metų gegužės septynioliktosios ryto, kai valstybės vardu, dalyvaujant dviem šimtam keturiasdešimt ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų, iš gimtųjų namų, kur užaugo, buvo išnešta klykianti, laužomom kojom, tuomet aštuonerių metukų Deimantė Kedytė, o atėję sergėti nuo pražūties vien Lietuvos himnu ir malda apsiginklavę žmonės, kaip sausio 13-ą mes čia prie Seimo, pažeminti, suluošinti, o dabar jau ir nuteisti. Ir dar teisiami.

Be galo gerbiama moteris, Laima Bloznelytė Plešnienė, apie kurią čia Seime amžinatilsį Algirdas Patackas su priesaika pasakė: „Garbės žodis. Aš ją pažįstu penkiasdešimt metų. Geresnio, kilnesnio, doresnio žmogaus savo gyvenime nesutikau. Sušaudyk, ji nemeluos“.

Ir ją iki šiol tampo po teismus. Iš universiteto išėjo. Ji onkologė, ji tūkstančiams žmonių padėjo gyvybę išgelbėti, pagelbėjo ligoje, ją kviečia Prancūzija, kviečia Anglija, konsultuojasi. Augina septynis vaikus. Jos tėvelis buvo politinis kalinys, sąžinės kalinys Magadane 15 metų. Per teismus buvo globojamas, metus sirgo ir mirė. Mamytė devyniasdešimt metų, buvus irgi gydytoja.

Ir vat tuose teismuose aš dalyvauju. Ir, žinot, taip Laima teisme man šimtaprocentiniai primena Kristų pas Pilotą. Bet labai skaudu, kad teismuose penki šeši, daugiausia dvylika žmonių.

Kodėl mes tokie abejingi? Kodėl mes tokie abejingi kito skausmui? [giliai skausmingai atsidūsta]

Tie žmonės tikrai patys pilietiškiausi, tie, kurie kaip sausio 13-ą, stovėjo plikomis rankomis prieš okupanto tankus, ir dabar vat jie bandė apginti tą nekaltą kūdikį, kada net ir prokuroras pasakė, jo nuosprendis buvo toks: mergaitė už rankytės su Stankūnaite išeina iš jos gimtųjų namų.

Visi matė, kaip jie lauždami kojom išnešė.

Gerbiama Prezidentė [atsigręžė į tribūną, kur sėdi D. Grybauskaitė] pažadėjo ištirti, ar iš tikrųjų buvo smurtas prieš ją panaudotas.

Man atrodo, kad atsakymo nebuvo [ir vėl atsigręžia į tribūną]. Deja [skaudus atodūsis].

Taip valstybės vardu įvykdyta liudininkės pašalinimo operacija, Deimantės kaip liudininkės prieš prievartautojus, pavadinta vaiko grąžinimu motinai, tokiu būdu neišsprendus baudžiamosios bylos prievartos auka buvo atiduota asmenims, prieš kuriuos ji liudijo.

Ir teismuose visi įrodymai, keturios komisijos pripažino: buvo vaikas tvirkintas, nemeluoja, nefantazuoja. Trijų keturių metų mergaitė negali fantazuoti, nemokės papasakoti to, ko ji išgyveno daugelį kartų, ne vienkartiniai. Po šio mane labai sukrėtusio brutalaus neteisybės akto, kuriame dalyvavo dešimt kartų daugiau ginkluotų pareigūnų negu neutralizuojant teroristą Bin Ladeną – 240, o ten 20 tebuvo.

Visuomenė mergaitės daugiau nematėme. Juk net nuteistiesiems iki gyvos galvos galima matytis su artimaisiais, bet Deimantėlei ir jos seneliams tokia teisė nesuteikta.

Ne vieną kartą lankiau Deimantėlę jos gimtuose namuose Garliavoje. Kalbėjausi, meldžiausi kartu su ja, kartu su minia mes, gegužinės pamaldos vykdavo vakarais. Ir ji prie manęs prisiglaudus be špargės giedodavo Marijos litaniją.

Todėl galiu atsakingai paliudyti, kad mergaitė čia jautėsi saugi ir laiminga, mylėjo savo senelius ir tetą Neringą, ir pati buvo be galo mylima, prižiūrėta, guvi, bendraujanti, turėjo didelį būrį bendraujančių draugų, pusseserių, su kuriom žaidė klasę, dūdavo fleituke ir taip toliau, vienu žodžiu vaikas buvo be galo guvus, labai gražiai fotografavo…

Jai buvo aštuoni metai. Kas atsitiko Deimantei, iki šiol nežinome. Jau beveik šešeri metai, kai jos niekas iš anksčiau pažinojusių, su ja bendravusių, nematė ir negirdėjo.

Tiesa, iš karto po pat mergaitės pagrobimo viešojoje erdvėje pasirodė filmukas, kurį ir aš mačiau, kuriame kažkokiomis medžiagomis apsvaiginta mergaitė, žiūrėdama į savo rankytes, stebisi ir klausia greičiausiai šalia esančios mamos: „Kodėl pas mane aštuonios rankytės?“ Galvytė nesilaiko, seilės bėga.

Kiek vėliau „Lietuvos rytas“, tarp kitko išvadinęs mane terorizmo garbintoja, už tai, kad kartu su kitais pilietiškais Lietuvos šviesuoliais gyniau valstybėj daugelį metų persekiotą kitą Lietuvos kankinę, vėliau Aukščiausiojo Teismo visiškai išteisintą Eglę Kusaitę, ėmė spausdinti suklastotas Deimantės nuotraukas, taip siekiant suklaidinti tiesiogiai Deimantėlės nemačiusią ir nepažinojusią visuomenės dalį, kad, atseit, mergaitė sveika ir žvali.

Iki šiol joks pareigūnas, taip pat ir mergaitės paėmimą organizavęs tuometinis policijos generalinis komisaras, o nūnai Premjeras, čia sėdintis, neprisiėmė atsakomybės už valstybės neva saugomą, o iš tiesų tai visiškai izoliuotą mergaitę, kuri šiuo metu jau galėtų ir interneto erdvėje bendrauti. Deja, internetas tyli.

Visus tuos penkerius su puse metų nuo mergaitės pagrobimo iki dabar jos likimu susirūpinę piliečiai žadino visuomenę ir reikalavo iš valdžios pareigūnų bei institucijų „Tie-SOS!“ apie Deimantės likimą. Pirmą pusmetį rinkdavomės kasdien, vėliau, kelis metus paeiliui – kartą per savaitę, dar vėliau, iki dabar – kiekvieno mėnesio septynioliktą dieną su didžiuliais užrašais „Tie-SOS!“, su plakatais. Renkasi, piketuoja prie Prezidentūros, prie savivaldybių ir kitų valdžios įstaigų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tačiau viskas veltui. Atsakingi pareigūnai niekaip į tai nereaguoja, atsirašinėja arba tyli, kaip ir laisva save vadinanti didžioji žiniasklaida.

Šios analogų Lietuvos istorijoje neturinčios daugiametės pilietinės akcijos atžvilgiu yra vykdoma totali informacinė blokada. Apie ją sutartinai metų metus nieko nerašo didžioji žiniasklaida, nerodo nei viena televizija, tyli radijas. Nu, tada, kai mes demonstracijoj prašom „Tie-SOS!“ ir kur Deimantė.

Tad noriu jūsų paklausti: kas čia? Ar tai ta laisvė, dėl kurios mes negailėdami gyvybės aukojomės 1991 metų sausio 13-ą? Bet nesunkiai perskaitysime įtakingų žurnalistų, niekada nemačiusių mergaičių, nebuvusių Garliavoj, nepakalbinusių nei jos, nei jos, nei jos artimųjų, piktus neišmanymo ir neapykantos pritvinkusius postringavimus apie violetinį rūką, temdantį akis, ir apie tai, kaip Laisvės premija pateko į Garliavos patvorius.

Jai, sako, reikėjo, kriminalinę bylą, į kalėjimą – tą Sadūnaitę. Jai premiją? Siaubas. Toks vilkas, dar [...]. Mes kovojam prieš Lietuvos nepriklausomybę, mes perversmą ruošiam. Na, į kalėjimą, aš su džiaugsmu, bet tik už laisvą Lietuvą.

Naudojuosi proga, kadangi mane girdi jos Ekscelencija Prezidentė, daug garbių Seimo, Vyriausybės narių, teisėsaugos atstovų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir priminti, kad Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo.

Šios konvencijos pačiame pirmame straipsnyje sakoma, cituoju: „Pirma [o, yra vanduo, ačiū, oi atsiprašau]: niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka; antra: jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo“.

Todėl klausiu jūsų. Ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas? Ar negalima laikyti mergaitę priverstinai dingusia, jei ją viešai ir brutaliai paėmę valstybės pareigūnai ir apie ją jau penkerius su puse metų visuomenė neturi absoliučiai jokių žinių? Ar tas net nežinia kur esantis asmuo, Deimantė Kedytė, yra gyva?

Atsakykite, prašau. Ar Lietuva laikėsi, nepažeidė šios tarptautinės konvencijos? Jei taip, tai kas rūpinasi ir gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė nėra pradanginta?

Baigiu, paskutinis puslapis. O, geras Dieve.

Šiandieną, sausio 13-ą, Laisvės gynėjų ir Laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano širdį, draskantį neatsakytą ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą klausimą.

Todėl stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmą kartą ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į jus, pirmuosius valstybės asmenis. Ponia Prezidente, Pone Premjere, [už mano nugaros] Pone Seimo Pirmininke, ir prašau jūsų iki vasario 16-os, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo dienos, man ir visuomenei viešai asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio, vasario 19-ą, sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.

O jei ji jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės septynioliktą dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti… Saugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti, galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę, bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę besisielojančių žmonių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis.

Kad mes galėtume visi ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais, iki šiol persekiojamais, po devynias bylas, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais aplankyti, padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjome tavęs, Deimantėle, išsaugoti.

Dieve, mums atleisk.

Ir baigdama savo kalbą su didžiule širdgėla privalau jums atvirai prisipažinti: nežinau, kaip jūs visi, kurie mane girdite, tačiau aš, negavusi sąžiningo atsakymo į šį klausimą, tikrai negalėsiu džiaugtis Lietuvos šimtmečio sukaktimi ir jos švęsti.

Prašau man atleisti.

Savo nekaltų žmonių aimanoms ir kančioms akla valstybė ir visuomenė, apsimetanti, kad nematė vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, švenčianti ir šokanti ant savo pačios suluošintų ir pražudytų vaikų kapų, neturi ateities.

Dieve, mums atleisk.

Baigti noriu gerbiamo kunigo Grigo, Roberto Grigo eilėmis „Mergaitės ašara“. Jis ten beveik kasdien būdavo kartu su kitais šešiais kunigais kentėjusiais. Jis tą parašė jau tris mėnesius po pagrobimo mergaitės.

Aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažos Deimantės mažą ašarą –
Ir prezidentės aptakius kalbėjimus –
Nusvėrė ašara kaip usnies pūką juos.

Ir aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažos mergaitės nevilties riksmą –
Ir seimo, teisdarių, ir paragrafų užkalbėjimus –
Nusvėrė ašara kaip pelenus, išsklaidė vėjuose.

Ir aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažo vaiko bejėgystę, išgąstį ir siaubą –
Taip pat Olimpo sportininkų auksus, sidabrus ir bronzas –
Ir tyro vaiko nuoskauda atsvėrė juos kaip dulkes.

Mergaitės ašaroje buvo Lietuva.
O kalbose, teismuose ir saliutuose –
Tiktai išdavęs vaiką NIEKAS. Tuštuma.

Amen, Aleliuja. Dieve, būk mums gailestingas.

Dievas mus myli, laukia mūsų, už mus mirė ant kryžiaus, tapęs žmogumi, ir pasufleravo, iš ko mes būsime amžinybėje teisiami, tikintys ir netikintys, nesvarbu iš kokios rasės: „Buvau alkanas – pamaitinai, buvau nuogas – aprengei, buvau ištroškęs – pagirdei, buvau ligonis – aplankei, buvau pakeleivis – priėmei, buvau kalinys – atėjai, ištiesei ranką. Ateik į amžiną džiaugsmą“. Sakau: „Viešpatie, aš tavęs nepažįstu“. „O tada, kada tu ištiesei ranką tam mažiausiam, nepažįstamam, kuris į tave kreipėsi, tu padėjai man. Ir atvirkščiai. Nepadėjai – eik šalin nuo manęs į amžiną kančią kartu su velniu ir jo angelais“.

Dieve, saugok, kad nei vienas ten nenueitume. Duok, Dieve, kad visi būtume danguje ir šlovintumėm už jo begalinį gailestingumą.

Ačiū ir dovanokit, aš atrodo, smarkiai savo ilgu liežuviu prasikaltau.

Ačiū jums.

 

–  –  –

Prezidentės atsakymą N. Sadūnaitė išgirdo netrukus – tiesa, pašnibždėtą į ausį. Eidama pro šalį D. Grybauskaitė stabtelėjo paspausti rankos ir buvo šios seseriškai apkabinta. Sekundę pasvarsčiusi sesuo Nijolė grįžo į tribūną, kad paskelbtų, ką jai pasakė jau antrą kadenciją įpusėjusi prezidentė...

Akivaizdžiai sukrėsta prezidentės prisipažinimo, kad ji niekada nežinojusi ir nežinanti, kur yra Deimantė Kedytė, Nijolė Sadūnaitė dar spėjo sugrįžti į Seimo tribūną ir užduoti esminį klausimą: „Tai kas šioje valstybėje žino, kur yra Deimantė Kedytė?“.

Ką dar sakė Laisvės premijos laureatė, tiek kartų tildyta ir niekinta sovietmečiu, išgirsti nebebuvo galima: Seimo operatoriai išjungė garsą.

 

 

–  –  –

„Pirmoji Laisvės premijos laureatė moteris, vienuolė, Lietuvos laisvės gynėja Nijolė Sadūnaitė turbūt labiausiai pasaulyje žinoma sovietinės Lietuvos politinė kalinė. Jos veikla ginant Katalikų bažnyčios teises, jos asmeninė akistata su totalitarine sovietų sistema, jos kalba sovietų valdžios nesankcionuotame antisovietiniame mitinge 1987 m. rugpjūčio 23 d. padarė ją žinoma visame laisvajame pasaulyje. Sovietinės Lietuvos sesuo N. Sadūnaitė vertinta kaip pavojingiausia komunistinio režimo priešė, sulaukusi viešo sovietinės Lietuvos spaudos dėmesio, mėginimų ideologinės spaudos priemonėmis ir paprasčiausia niekinimo kampanija kompromituoti jos gyvenimą ir veiklą.

N. Sadūnaitė gimė 1938 m. liepos 22 d. Kaune, Jono Sadūno ir Veronikos Sadūnienės (Rimkutės) šeimoje. N. Sadūnaitė mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. Mokslus baigė 1955 m. Po metų įstojo į Šv. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją Panevėžyje. Amžinuosius įžadus davė 1963 m. Persikėlusi į Vilnių, mokėsi medicinos seserų kursuose, dirbo Vilniaus kūdikių namuose sekretore mašininke, skalbėja, gaisrininke, slaugė Vilniaus našlaičių namų globotinius.

Į sovietinio saugumo akiratį N. Sadūnaitė pateko 1970 metais, kai ėmėsi ginti valdžios persekiojamus kunigus. 1971 m. ji slapčia nugabeno į Maskvą ir perdavė užsienio šalių diplomatams Lietuvos žmonių memorandumą dėl sąžinės laisvės suvaržymų sovietinėje Lietuvoje. Jos dėka šis dokumentas pasirašytas daugiau nei 17 tūkst. tikinčiųjų, tapo žinomas visame pasaulyje.

Nuo 1974 m. N. Sadūnaitė pradėjo dauginti ir platinti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką – žymiausią sovietmečiu leistą pogrindinį žurnalą, fiksavusį sovietų valdžios pažeidimus tikinčiųjų teisių ir laisvių srityje. Už tai 1974 m. suimta ir nuteista laisvės atėmimu trejiems metams sunkiųjų darbų kalėjime ir trejiems metams tremties. Šešerius metus kalėjo Mordovijoje ir kitose vietose Sibire. 1980 m. grįžusi į Lietuvą ir toliau dalyvavo leidžiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Nuo 1982 m. ji Lietuvoje gyveno nelegaliai, slapta susitikdavo su disidentais Maskvoje. 1987–1988 m. buvo saugumo suimta ir tardoma, kankinama, nuodijama narkotikais ir radiacija, tačiau nepalūžo. N. Sadūnaitė aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo įvykiuose. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo ji kalbėjo pirmajame viešame protesto prieš sovietinę santvarką mitinge. Po to vėl buvo KGB tardoma bei persekiojama. Lietuvos ypatingajame archyve išlikusi N. Sadūnaitės baudžiamoji byla liudija laisvės gynėjos ištvermę, išmonę ir drąsą“, – apie laureatę sakoma Seimo Ryšių su visuomene skyriaus pranešime.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+
N.Sadūnaitės „Tie-SOS!“ Seime

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

samas       2018-03-9 22:02

Ta premija reikejo anksciau teikti kol dar buvo blaivaus proto. Toks nusisnekejimas - geda! Ir koks violetiniu reikalas ta mergaite? Mat negali pasiekti ir itakoti. Kada tie apmulkinti apsiramins?

Blaivininkas       2018-03-8 20:59

Lietuvos vardas kilęs iš veiksmažodžio lieti, todėl viskas bus gerai.

NERO       2018-02-25 9:37

geda Grybauskaitei-kur sazine tokiu monstru?viskas gryzta bumerangu gyvenime,tiktai kartai 5-kiagubai

NERO       2018-02-25 9:32

aciu dievui,kad Lietuvoje dar yra psichiskai sveiku,saugumo nenupirktu zmoniu.Paziurekit kas dedasi “Delfi”-vien tik nupirki pedofilai"rasytojai”.Mes negalim nieko svesti,kol musu vaikai prievartaujami issigimeliu ir taip vadinama valstybe skelbia desinformacija per savo kontroliuojamus informacinius kanalus.

xxx       2018-02-24 6:26

Man geda uz tokia kalba Sadunaitei.Kas leido jei sneketi   visai ne i tema.Cia jai ne Garliavos patvorys.O prezidente kad ir zino,ji neprivalo aiskinti svetimai bobai ir kitiems viesinti apie cia minimo vaiko ar kokio kito vaiko asmenini gyvenima.Po tokio dergimo apie Lietuvos auksciausius pareigunus,teismus atimti is jos ta apdovanojima.

Ema       2018-01-27 7:47

Tai epochos ŽMOGUS, klausydama jos kalbos tarsi Dievą regėjau, ji nebijo, nors gal ir virpėjo balsas, bet ji nebijo, nes jos tikėjimas tvirtas. Ji buvo tiesi okupacijos metais, ji liko tiesi ir dabar. O Dieve, duok ir mums mažutėliams tokio tikėjimo ir drąsos. Gražu buvo žiūrėti, kai penkiakampėmis žydromis žvaigždėmis pasidabinę “neužmirštuoliai” sėdėjo nosis į žemę subedę, arba muistėsi, arba kvailai šaipėsi (kad ir kandidatas į prezidentus, kuris nerado tiesos Sesės Nijolės kalboje), net gaila tų menkystų pasidarė :D Lenkiu žemai galvą prieš Jus, Sese Nijole <3

Jjj       2018-01-24 0:14

As manau , kad uzsienuje kazkur, emigravo, kad violetiniai psichologiskai nebekankintu.

Skirmantė       2018-01-20 4:22

Jinai mūsų šviesulys ir sąžinė.

TO JUOZAPAS       2018-01-18 15:41

geriau nepasakysi….Ačiu.

Liepa-Juozapui       2018-01-17 21:55

Puikūs ir šilti pamąstymai apie Virsmą. Dėkui, Juozapai.//

Manau,kad       2018-01-17 17:16

gerb. N.Sadūnaitės kalba Seime tarsi lakmuso popierėlis parodė, ko verta ta mūsų apdainuota “ laisvė ”… Pasirodė, o neužmirštuolės valdžiagyvių atlapuose tą tik patvirtino, kad ji neverta nei sudilusios 5 centų nelietuviškos monetos,nes aplinkui tvyro vien tikai šlykštus melas ir demagogija….

Ačiū, Juozapai, už 2018-01-17 0:59        2018-01-17 8:43

minties, žodžio ir vaizdinio kinkinį. Poemą.
Dievas su mumis. NK

Juozapas       2018-01-16 23:59

Turiu idėją.
Kur Deimantė Kedytė? Niekas “nežino”, niekas “neranda”.
Bet,...!
Vasario 16-sios Akto originalo irgi 99 metus “niekas negalėjo rasti”.
Sakė jog neįmanoma ir nėra jokių šansų.
Prof. L. Mažylis rado. Per parą.
Paprašykim gerb. P. Liudo.
Ras.
Per pusdienį.
Nes kai norima rasti, ieškoma ir randama.
Vaikas, žmogus ne popieriaus lapelis ir ne adata šieno kupeta.
Norint, rasti nesudėtinga.
Didžiausius darbus padaro ne didiejigaliūnai.Kuklūs mažyliai padaro.
Mažas pilkasermėgis Žmogus su didele siela yra milžinas tarp menkadūšių valdžios rūmų pigmėjų.
Lietuvoje dar liko mažylių.
Viena maža Sesė padarė titanų vertą darbą išgriaudama melo tvirtovės kolonas lyg koks biblijinis Samsonas.
Tikiu, jog Viešpats duos mum dar kokį mažutėlį kurs suras šėtono tarnų pradangintą Vaiką.
O kai tai atsitiks, grius ir velnių santvarkos pamatai.
Nes TA byla yra Virsmo raktas.
Kai paaiškės kas padaryta ir kas padarė, mūsų kraštas akimirksiu taps kitoks.
Šviesesniu taps.
Nes Tiesa tikrai išlaisvina.
Ir ne veltui didžiūnai bijo Tiesos.
Melo tarnai žino, jog Tiesa yra melo mirtis.
Jie įprato mus ignoruoti, jie nepastebi, nebemato mūsų, mažųjų.
Tas “apakimas” kaip antaras lazdos galas- mažųjų minioje sunku įžvelgti lentingąjį  Mažutėlį. O jis tikrai yra.
Jis- bet kuris iš mūsų.
Lyg Dovydas su laidyne rankoje stovi ir žvilgsniu jau matuoja Galijoto stotą.
Vienas taiklus smūgis kakton ir galijotas kris paslikas.
Nenorėčiau būti galijotų vietoje.
Turėtų būti gana kraupu egzistuoti nežinant nei kada nei iš kur pasirodys mažasis Dovydas. Arba Liudas, arba Nijolė.
Mes maži, bet mūsų daug.
Ir kiekvieno rankoje laidynė.
Tik vietoje akmens užantyje, mes rankoje kaip Viešpaties ginklą nešame Tiesos žodį.
Nebijokime.
Nes po Sesės kalbos bijoti jau yra kam.
Dabar jau tik JIE bijo.
Bausmė kuri JUOS neišvengiamai ištiks, nėra baisiausias dalykas.
Baisiau už Atpidą yra atpildo laukimas.

Statybininkų g. 5 kaimynai       2018-01-16 23:33

Sesuo Nijolė mūsų mintyse, jos akinanti šviesa perplėšė tamsą laivės premijos įteikimuose. Tos Nijolės šviesos spinduliai palietė net ir labiausei abejingus, apsimetusius, nekaltų vaikų ašaromis susitepusius. Mus bažnyčia moko atleisti. Tad atleiskime ir savo atlaidume ramiai žvelgdami jiems į akis jose klauskime visi tų klausimų, katruos pasakė Sesuo Nijolė seime, katrie buvo šviesa apšvietusi net prezidentę - kas nuskriaudė nekaltą? JUk stovėdami Klonio gatvėj matėme, kad bus sunku, kad laukia tamsa, kuri truks nežinia kiek, ir nežinia ko pareikalaus, bet kad šitaip nežmoniškai teks kentėt, nenumatėm. Bet šis laisvės apdovanojimų incidentas, kaip kai kas bando sakyt, mums parodė, kad tiesos neaslėps niekas. Ir žinom kad sesuo Nijolė viską atiduos, ne tik savo premiją, kad turėtume kur padėti gėlių.

Česlovas       2018-01-16 23:14

Ar prezidentė tik nebūtų išsidavusi kai ėjo pro laisvės premijos laimėtoję, kad ji paprasčiausia nesako nors žino? Ką reiškia tas pašnabždėjimas, ką? atseit, visi mane per tv mato, tai aš primetu kad irgi nežinau, o TIESOS kaip nėr, taip nėr? Tai kur ta tiesa, kyla klausimas? Jei nei vienas tautos atstovas taip ir neatsakė į klausimą? Kaip jaustis seneliams, tetoms, giminėm? Tai Ką, ar reik skelbt akciją visoj šaly - IEŠKOKIM KAPELIO??? Man kyla klausimai neatsakyti…

svarstau       2018-01-16 23:02

gerb. Neringa, akivaizdu nebegali eiti pareigų seime, visi žinom ir matom, kad ji tiesiog perpavojinga jiems, aplink sutūpusiems ir orą gadinantiems, tačiau.. Štai šios premijos suteikimas ir visas pasišventimas leidžia kviesti iškelti sesę Nijolę kandidate į prezidentus. Juk jie vis ragina mus eit balsuot, ane? Tai vienąsyk prabalsavom ir išbaimės kelnes prikrovę Neringą išvarė, o gal net ir… Bet mes galim jiems - niespodzianką užtaisyt!!! Op, ir Nijolė kadidatuoja rinkimuos, o mes, kaip JIE ir ragina, balsuojam visi, tik JIE nėneįtars už ką, nes mes balsuosim už SĄŽINĘ!!!! UŽ TIESĄ!!! UŽ ATSAKYMĄ!!! Nes kiek galima nežinot, kur yra vaikas (mergaitė), atsiprašant, taigi ne koks nematomas daigtas. Už Nejolę!!! Už drasa.

Janina       2018-01-16 22:49

Jūsų garbei, miela Nijole!!! Reikia ne tik ploti kol pamėls rankos, bet ir darsyk keliais besimeldžiant apeit Klonį - gimtuosius mergaitės namus… Jums, Nijole, galima tik pavydėt tokios šviesios įžvalgos, kaip išdėjot seime, visiems surauktsnukiams. Jūsų žodžiai atspindi esmę, kurios visi meldžiam - TIESOS!!!???!!! Dėl to žentui Edmai sakiau, kad mašinoj ant lango pakabintų violetinę juostelę. Ir aš pati ant savo vyrtuvės palangės senai laikau tik violetinę žydinčią palergoniją, o kai žiedų nebelika, užrišu violetinę juostelę ant kotuko. Kad ir Nijolė, ir visi ainantys pro kiemą pažiūrėtų ir pamatytų, kad čia TIESA žydi ir kad nuo TIESOS NENUSISUKSI..

Dėmesio, pažįstantiems Seimo narių ar darbuotojų!!       2018-01-16 22:29

Jus gali įtarti ir pradėti niekinti ar teisiškai persekioti keldami jums bylas, žinoma, politizuotas dėl neregėtos sesės Nijolės drąsos!!! Būkite atsargūs ir tamsų vakarą eidami gatve mintyse melskite, kad turėtumėt nors lašelį drąsos, kurios nepristigo sesė Nijolė, kai jai šitaip teko pasisakyt iš seimo tribūnos. Nes kai tamsų vakarą gatve eidami už savęs išgirsite žingsnius, nerimastingai artėjančius už nugaros, žinosite - tai JIE… Juk sesei Nijolei, sakant PASKUTINĮ klausimą, nugara buvo atsukta, o mikrafonas išjūngtas!!! Ir ne tamsiam skergatvy, o seime, pačioj tautos atstovybėj Skverneliui plevenant skvernais? Tai va, klausimai čia, užduodami, jau ne kartą ir net ne du - kur D.K.??? Kur senelių anūkėlė? Kur kapelis? Ir ar nereiks sesei Nijolei skirti dar vienos premijos, kai galų gale mes atsakymą išgirsim? Ar tada irgi nugaros atsisuks, o kalba bus nutildyta?

Privalome pareikalauti!!!       2018-01-16 22:09

Tegul seime esantys ir dar sąžinės nepraradę seimo nariai, pasinaudoja savo teisėmis ir pareikalauja jiems asmeniškai duoti kalbos įrašą. Tą įrašą dar kartą reikia paleist per garsintuvą sausio 17d. kad išgirstų paskutinį klausimą “nueinančioji”!!! O tada rasime kas galės, kaip katalikų kroniką kadaise, padauginti ir išdalinti susirinksiantiems popiežiaus vizito metu pasveikinti šv. svečio. Ir nesigėdysime violetine spalva nuspalvinti viršelio ar apsirengti violetinės spalvos megztuko, nes žinome kad tai yra klausimas “kur mergaitės kapelis?” ir tai yra klausimas, kuris nebuvo atsakytas net seime, net paklausus tiesiai iš tribūnos, net paklausus tiesiai į veidą, tai klausimas į kurį atsakymo nežino valdovai, bet turime vilties, kad sesuo Nijolė sužinojusi nedels ir mes kartu su seneliais, kartu su gynėjais tą vietą apskelbsime šventa. Nuomonė.

Liepa       2018-01-16 22:00

Sesuo Nijolė yra gyvas “pavyzdys”, įrodantis, jog ir vienas žmogus gali kalnus nuversti. Jos pasakyta kalba užgožė visas tos dienos"lakštingalas ir lakštingalus”, sulėkusius krūvon ne sausio 13 d. “neužmiršti”, o palesti už dyką nemokamuose furšetuose.// Drįsčiau teigti, kad ši Nijolės Sadūnaitės kalba labiau padėjo liustruoti šimtmečiui įslaptintuosius, nei kažkokia neaiški burauskaičių kontorėlė- kiek visokių purų, “rasų” ir kitokių kgb dundukų savanoriškai išlindo ...//

Komentatorius       2018-01-16 20:18

Yra dar ir Seimo valdyba…
Nepanašu, kad valstiečiam neužteks jėgų priversti kanceliariją N.Sadūnaitės kalbą paskelbti.
Nebent, jau ir valstiečius kgb’istai patvarkė...

Premijos laureatei pagerbti- bonusas nuo valdžios       2018-01-16 19:06

Tik faktas:
Sadūnaitės kalbos Seimo tinklapyje neskelbs!
“-Nes ji prarado aktualumą.”
Apie tai šiandien, sausio 16 d., praėjus 3 dienoms po Sadūnaitės kalbos seime, pranešė Seimo informacijos centro atsovas.
Štai jums tautos atstovybė, spaudos laisvė, laisva Lietuva, laisvės premija ir demokratija buratinams !
Ir nepamirškite uoliai dalyvauti “rinkimuose”:)

pensininkas       2018-01-16 17:56

palaikau Salomėją . Reikėtų rytoj sausio 17 d. 12 val. kuo daugiau ateiti į Daukanto aikštę.

melskimės       2018-01-16 13:44

už sesę Nijolę, už Deimantę,už tiesą. Niekada nepamanyčiau,kad Sadūnaitei greit aštuoniasdešimt.Atrodo bent 10 metų jaunesnė.Sveikatos ir stiprybės jai.

Salomėja---Juozapui. Tiesiog       2018-01-16 9:46

Aišku, kad nėra kažkokios rasos. Aš gi ir rašau - kažkoks Rasa, jis/ji. Kalbu tik apie tai, kad visos tos pedoliberastinės visuomenės dalies bendras vardiklis yra bukumas. Visi jie buki. Nesuvokia elementaraus teksto. Čia esmė. O kas ten iš jų loja už dyką, kas už pinigus, man ne taip ir svarbu. Kad tikslas tokių rašliavų - plauti smegenis, iš dalies galima sutikti, jie, žinoma, to tikisi, bet čia -
problema, nes kas smegenų turi, mato kliurkas iš pat pirmų sakinių, o kas smegenų neturi, tai ką ten plaut? Tik norėjau parodyt jų bukumą, jie negabūs, neimlūs, riboti, žemo intelekto, emocinio intelekto neturi visai, apie kokį nors talentą kalbėti neverta, net lįst į vieną vietą, atidirbt net avanso nesugeba. Todėl labai primityvūs, nekūrybingi. Tik ir temoka - violetiniai, violetiniai, kaip užsikirtusi plokštelė kartot. Jie begėdžiai. Matai, vertina Sadūnaitės praeities nuopelnus, jiems šventa Sausio 13-oji. Jiems ne gėda, nes buki. Nesupranta, kaip juokingai patys atrodo. Man tai dar juokingiau už tuos, kurie kalba apie savo didžią auką vardan Lietuvos - sovietmečiu per Kūčias valgyti silkę.

Tiesiog       2018-01-16 0:03

Saunuole Nijole Sadunaite.Jinai nieko nebijojo anksciau,nebijo ir dabar.Jinai sako tiesa,bet kai kam nepatinka.Jinai sako tiesa,bet kai kas negirdi ir nenori girdeti.Kai kas pyksta uz tiesa,nes jos bijo.Kai kas kvailina ja,bet jinai neissizeidzia.Nes jinai zino, pati save.Sviesus,teisingas,drasus zmogus.Patiko is tribunos pasakyta jos kalba Ir kodel operatoriai isjunge? Kai kam geda,kad neturi atsakymo,o gal turi,bet bijo tiesos,nes jinai karti ir ziauri.Ar sulauks Nijole atsakymus,i jai uzduotus klausimus.?Manau,kad ne!.Nes Deimante Kedyte,- VALSTYBES PASLAPTIS Geda!Geda!Geda!Nuomone

Juozapas---Salomėjai       2018-01-15 23:31

Maloni Kolege- nėra jokios “rasos”.
Tai kas patalpinta režimo rupore, yra tipiškas smegenų plovimas, t.y. elementari manipuliacija pagal visus trolių fabriko kontorinius standartus.
Bet koks chuntos tipo totalitarinis režimas mėgsta ir siekia formuoti viešąją nuomonę imituodamas “leudies balsą”.
Tekstas parašytas profesionalaus rašeivos pagal užsakymą imituojant tam tikrą bendrinį tipažą.
Aišku ir kas užsakė ir kodėl.
Labai nustebtumėt, jeigu paaiškėtų jog ta “nuoširdżiai pasipiktinusi” ir “labai pilietiška” atseit “rasa” yra koks nors tiapkino sosiskų valgytojų kompanijos aktyvistas, o gal net ir tas pats tiapkinas.
O kodėl gi ne? Bet nesvarbu.
Svarbu neužkibti ir nepriimti už gryną pinigą falšyvo daikto.
Aš tame sufabrikuotame rašinėlyje matau tarp eilučių kitą dalyko kurio nepastebėjote besipiktindama “rados” rašliava:
Klika bijo!
JIE bijo atvirai savo vardu pilti purvą ant Sesės Nijolės, nes nors ir riboto protelio, bet subinėmis jaučia- visuomenės reakcija gali būti labai negatyvi, o tai sugriautų karjeras. Tas “straipsnis” yra šakališkas zondavimas- “o kaip gi publika reaguos?” Ir jeigu atsiras bent kiek skaitlingesnis būrelis pritariamai lojančių, tuomet jau ir tūzai išlys iš plyšių.
“Paremti leudies nuomonę”.
Kad Pūras išmestas paskalyti ar koks gelūūūnas/seimūnas-liberastas - tai čia toks kortų lošimas, kai ant stalo metamos šestiorkės zonduojant pas ką kokie koziriai. Tas lošimas populiariai vadinamas “durnium”.
Tiek žinių.

Salomėjai       2018-01-15 23:30

Čia visokie po švenčių taip ir neatsigavę viešųjų ryšių katkai rašinėja. Nekreipkite dėmesio į Delfio “skaitytojų nuomonės” skiltį, nes ten seniausiai vien PR planktonas rašinėja. Nemanau, kad tos skilties fauna kokius mokesčius už “autorinį darbą” susimokėtų, nes ten “chaltūrina” anonimiškai.

Stasys       2018-01-15 22:49

Kas dar nežino ir nebijantys ateiti su klausimu “Kur pradanginta Deimantė ( tarp kitko, ir jos pusseserė Orinta)? Ar ji gyva ?, ateikite sausio 17 d. 12 val. į Vilniaus Daukanto aikštę, o klapėdiškiai į Atgimimo aikštę sausio 17 d. 12 val. Privalome juk sužinoti Tiesą ir neprarasti Vilties dėl teisingumo. Didžiulė Pagarba mūsų mylimai Sesei Nijolei Sadūnaitei ! Lygiuokimės į Ją, mielieji žmonės ir tapsime laisvais !

O.G       2018-01-15 21:03

Brangieji žmonės, jau ekspertai.eu yra išspausdintas rusiškai straipsnis apie sesės Nijolės kalbą bei Pūro atsiliepimas ir pilnos kelnės dėl Garliavos įvykių. Dievas yra ir mato, kokiame mele gyvena mūsų žmonės. Būkime vieningi šiuo klausimu ir nebebijokime šių išsigimėlių. Visų vistiek nesusodins.

Salomėja       2018-01-15 20:51

Šiandien 18:34 DELFI įkėlė ilgoką kažkokio Rasos paskviliuką. Esmė - jam/jai gėda dėl N. Sadūnaitės kalbos. Faktas vertingas tuo, kad akivaizdžiai įrodo, kokio bukumo yra tie jie. Tikri proto ir dvasios vargetos. Visai nesiorientuoja, neskiria bato nuo rato, o postringauja. Gėdos jokios neturi, o stena, kad gėda. Laimą Kedienę painioja su kitu Sadūnaitės minimu asmeniu, sako, kad sesuo Nijolė reikalauja pranešti jai, KUR gyvena mergaitė, ir t.t. Elementaraus teksto, o varge, nesuvokia, tai kaipgi suvoks ką nors gilesnio? Bukas protelis gimdo buką įsiūtį. Matyt, visų piktavalių bendras vardiklis yra bukumas. Tai ką gi jiems gali įrodyti? Gėdina kitus patys jokios gėdos neturėdami.

Jeigu       2018-01-15 16:30

Jeigu Lietuvos šviesuoliai Sadūnaitė, Endriukaitis, Palmaitis ir kiti garbingi žmonės nebūtų atidavę visų jėgų vaduojant Eglę Kusaitę, ši seniai jau būtų sumalta teisėsaugos girnų. Ir piktavaliai kaip kokie povai vaikščiotų pasipūtę ir užganėdinti, nes teismai būtų įvykdę aukščiausio lygio neteisingumą, o jie tik to ir tetrokšta. ,,Kodėl mes tokie abejingi kitų skausmui?’’ - klausia sesuo Sadūnaitė. Nebebūkim abejingi, ginkim tiesą ir Dievas mums padės.

Sausio 17-tą       2018-01-15 16:05

ir kiekvieno mėnesio 17-tą dieną žmonės Daukanto aikštėje renkasi 12-tą valandą? Ar taip?

sausio 17 d. reikia priminti       2018-01-15 9:17

kad Lietuva gyva,
kad lietuviai yra lietuviai - turi savigarbos.
——
kaip ir buvo komentatoriaus prognozuota - spauda tyli, ignoruoja…

Salomėjai       2018-01-15 7:04

Kelintą val. Sausio 17?

nuomonė       2018-01-14 23:06

Mano nuomone sesuo Sadūnaitė neatsisakė paimti šio apdovanojimo iš nešvarių rankų vien todėl, kad gautų tribūną pasisakymui.Kitos tokios progos niekada nebūtų gavusi. Jei nebūtų salėje svečių iš užsienio, ir ji nebūtų buvusi garbingai apdovanota,net neabejoju, kad ji būtų ištempta iš salės taip , kaip buvo tempiami žmonės iš Klonio kiemo.Juk žodžiai “Deimantė, pedofilai”, jau 5 metus yra ištrinti iš televizijų ekranų,iš visų žurnalistų lūpų, trinami ir iš žmonių atminties. Prisimenu, tą lietingą gegužės 17d. rytą Prezidentė apie mergaitės namų šturmą taip pat nieko nežinojo, ir kas keisčiausia, neva,neprisiskambino miegančiam Skverneliui. Taigi,yra klausimas,ne tik kas valdo Lietuvą, bet ir kas valdo Prezidentę? Ar ji nemato pro langą aikštėje jau 5 metus rašomą žodį TIESOS? Ir dar , seimo valdantieji , susirūpinę valstybės pinigų tratinimu LRT,privalo pasidomėti,kiek valstybinių pinigų yra įdedama į raudoną piniginę ir, ar tie , kurie į ten deda pinigus , neplaukioja jachtomis po Tailandą.

Irena       2018-01-14 23:01

Aciu, Nijole, kad jus esate.Pasakyti tokia kalba, kai cia pat sedi tie, kurie seniai turejo pasakyti zmonems tiesa apie Deimante, taciau, galimai, patys bijantys (kuo kitu galima paaiskinti ta tyla), leidziantys tampyti po teismus taikius zmones…

šventas naivumas.       2018-01-14 22:14

girdėjote šauksmą tyruose.vienui viena nijolė.

Aurimas Abukauskas , pensininkas       2018-01-14 19:20

Mielas žmogau , Nijole ! Dėkoju ir rankas Jūsų bučiuoju už viltį atgaivintą !

Maniau ir sakiau       2018-01-14 19:09

Nuo 2009 uju- tai simtmecio gedinga byla! Pagarba Nijolei Sadunaitei.uz sazine ir drasa.

Hegemony's Twin(Stalin-Churchill) Peaks       2018-01-14 18:15

Bernardinų svetainėje įsitvirtino ne tik mylintys Lietuvių buvusį pragarą Žečpospolitą, bet jau ir “Suprantantys KGB”: “Brangūs Bernardinai.lt skaitytojai, redakcijos sprendimu išjungiame anoniminį komentavimą prisidengiant slapyvardžiais. Deja, toks komentavimas neretai neatitinka etikos standartų ar tampa įrankiu ad hominem išpuoliams. Viliamės, kad komentavimas ateityje bus atnaujintas įdiegus įskiepį feisbuke – tuomet komentuoti bus galima tik pasirašant savo tikruoju vardu ir pavarde”. Konservatoriai su pseudo krikdemais toje partijoje parodė savo tikrąjį totalitarinį veidą, gerai žinodami, kad už nuomonę valdžia ir KGB gali stabdžius pakirpti, iš darbo akimirksniu išmesti ar atsitiktinę plytą, beeinant Pilies gatve užmesti, nes tam turi ilgalaikės patirties.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-01-14 18:00

“Ką dar sakė Laisvės premijos laureatė, tiek kartų tildyta ir niekinta sovietmečiu, išgirsti nebebuvo galima: Seimo operatoriai išjungė garsą.”

Netikiu, kad Seimo operatoriai išjungė garsą. Tai padarė prie pulto sėdintys, pirmiausiai Juozas Olekas arba V.Pranckietis. Taip negali būti, kad kažkokie operatoriai yra aukščiau už Seimo pirmininką. Po to J.Olekas ir V.Pranckietis pasisveikino vienas kitą, kad pavyko nutraukti N.Sadūnaitės kalbą nors gale. Reikia paklausti N.Sadūnaitės, ką gi ji pasakė pačiame gale.

aba       2018-01-14 17:36

Prezidentė pasakė,jog nežino,kur yra Deimantė.Ką tai reiškia:
-ar ji nieko niekada to neklausė,
-ar nuo jos slepia,
-ar apsimetė nežinanti?

Pagarba       2018-01-14 17:13

  Jums, mieloji sese Nijole. Jūs—tarsi rūpestingoji Motina Teresė, drąsiai ginanti ir paguodžianti skriaudžiamą, nušluostanti ašarą verkiančiam ir paskui save paliekanti gerumo ir gailestingumo pėdsakus… Te kiekviename žingsnyje Jus lydi Švč. Mergelės Marijos globa ir Viešpaties Palaima.

IIII       2018-01-14 16:39

Seselė Nijolė Sadūnaitė - šventas žmogus.

Emigracijai        2018-01-14 16:34

Startą davė Nausėdos sapaliojimai butai brangz. Žmonės patikėjo, prisiėmė paskolų, bet ar jas įmanoma būtų išsimokėti dirbant Lietuvoje už minimumą?

Garliava davė startą       2018-01-14 16:25

emigracijai.Netiesa turi savo kainą.

Algis       2018-01-14 15:59

Nijole, nrs aš netikintis, leiskit pabučiuoti Jums ranką.

Salomėja       2018-01-14 14:12

Perskaičiau visus komentarus, tiek gerų žodžių pasakyta ir ,,palaikinimų’’ beveik šimtais. Todėl kaip būtų gerai, jeigu ateitų visi 17-tą dieną į Daukanto aikštę, atsivestų šeimas, draugus, kad Sesers Nijolės auką paremtumėm ne vien tik žodžiais ir klavišo paspaudimu. Jaučiu ir tikiu, kad jeigu šįkart ateitų mūsų nors tūkstantis, ledai pajudėtų. Norėkim TIE-SOS ne vien žodžiais ir širdimi. Tą norą įkūnykim, vizualizuokim. Kiek man nuo 2012-ųjų teko kalbėtis su įvairiais žmonėmis, kartais net autobuse, nors prisipažinsiu - to vengiu, tai tik vieną žmogų esu sutikusi, kuris nepripažįsta TIE-SOS, ir dar vieną dzūkaitę, jauną moterį, kuri stažavosi kažkur teisme. Ši, tiesa, sutriko nuo mano argumentų, bet matėsi,kad laikosi jos aplinkoje sklandančių ,,pletkų’‘. Bet visais kitais atvejais patyriau džiaugsmo, džiaugiausi, kad visur Lietuvoje yra daugybė bendraminčių, mąstančių žmonių, kuriems niekada net nekilo ir nekyla abejonių dėl visos šitos neteisybės, baltais siūlais susiūtos. Juk teisė į tiesą yra mūsų pagrindinė teisė, ir pareiga, be abejo,įtvirtinta Konstitucijoje. Žmogui reikia tiesos, o ne mekenimų. Kur čia kriminalas? Jaučiuosi, lyg man uždėjo kuprą, tarsi mes visi su kupromis ir dar supančioti. Mes ne laisvi, mes pjudomi ir persekiojami, šmeižiami, pravardžiuojami. Jeigu tiek daug žmonių Lietuvoje meldžia tiesos, nuolatos apie tai galvoja, kalba(si) apie tai, vadinasi, mes skandinami mele ir tik tiesa mus išlaisvins. Tiesa ir laisvė - nedalomos ir neįmanomos viena be kitos. Dorų, geros valios žmonių Lietuvoje daugybė, tik mes vieni apie kitus, matyt, per mažai žinom, o jie meta visas jėgas ir resursus, kad ir toliau taip būtų. Iš mūsų tokiu būdu siurbia jėgas. Tokia jų strategija. Mes kartais, o gal dažnai tūnom susigūžę juodoj nevilty, kai reikia tiek nedaug - ateiti sausio 17-tą Daukanto aikštę. Tokia mano nuomonė.

Juozapas       2018-01-14 13:23

Visi esame Stebuklo liudininkai.
Kukli moteris viena pati padarė daugiau nei gerai apmokamų samdytų propagandistų armijos.
Viena? Ne visai.
Su ja buvo mūsų Viešpatis. Skelbdama iš režimo tribūnos D-vo Žodį, Sesė liudijo Atpirkėjo priesakus žmonėms.
Mylima Sesė sakydama Tiesą darė tai kas yra Viešpaties inkrustuota tame žodyje- atkūrinėjo Laisvę.
Nes tik Tiesa padaro mus laisvais.
Tiesa naikina du D-vo priešus- melą ir baimę.
Todėl pagrindinė Sesės Nijolės žinia mums yra Šv. Jono Pauliaus II-jo raginimo režimų pavergtiems žmonėms priminimas:
“-Nebijokite!”
Laikau šią žinią pačia svarbiausia.
Ją privalome išgirsi ir suvokti visi.
O suvokę realizuoti savo veiksmais.
Po mėnesio aikštėse iškils tribūnos, plasdės vėliavos ir gros orkestrai.
Ką švęsime? Ką nuveiksime Vasario 16-ją?
Nueisime pavėpsoti, pamojuoti melo tėvo benkartams vėliavytėmis?
Mano idėja Vasario 16-jai:
Į kiekvieną pompastišką minėjimo mitingą ateikime be baimės, ateikime su Tiesa ir reikalaukime Tiesos. Prieš tribūnas, po balkonėliais ir rūmų langais išskleiskime metrinėmis raidėmis užrašytą Klausimą-
“Niekšai- kur pradanginote Deimantę Kedytę? Ar ji dar gyva?!”
Ir Jokių Plojimų!
Šiandien, kai Tėvynę trypia purvinos okupantų-kolaborantų kanopis, aš nesiruošiu lyg avinas skanduoti “Lie-tu-va!”.
Nes Laisvos Lietuvos šiandien mes neturime.
Dabar ne metas ovacijoms.
Dabar metas šaukti ” Tie-sos!”.
Sakykime Tiesą, reikalaukime Tiesos.
Nebijokite!
Nes baimė, abejingumas yra vergovė.
Su Tiesa, atmesdami baimę kurkime Laisvę.
Ir Tiesa mus išlaisvins.
Tik taip ir ne kitaip.
Nes kas eina su Tiesa, tas eina su D-vu.
O Viešpačiui D-vui nėra neįmanomų dalykų!

Ačiū s. Nijolei už pamatytą vaiko ašarą       2018-01-14 12:13

Puiki gerbiamos Laisvės gynėjos (pagaliau Tikros!) kalba. Ji pasakė tai, ką visi mąstantys suprantame - karalius nuogas. Visur apsimetinėjimas ir vaidyba, kaip ir aukščiausius postus užėmusiųjų susirūpinę veidai. Tiesos nereikalaukime ir jos nebus. Gerai, kad sesuo Nijolė išdrįso tai pasakyti, nes mes esame daugumoje bailiai ir prisitaikėme prie šios sistemos, nei nemėginam ginti skriaudžiamų žmonių. Bijome - bijome tų premjero pasiųstų smogikų, po kurių kojomis gulėjo daužomi, niekuo nenusikaltę, tik tikintys savo tiesa žmonės. Ne rusų okupantų, bet mūsų ‘omon’ kojomis buvo mindžiojama Lietuvos vėliava ir Kristaus paveikslas, ne ateivių buvo prievarta išnešta ir paslėpta mergaitė, o dar ir dabar persekiojami visi ten bandę ją apginti žmonės…. Na, gal jie klydo, tai įrodykite, o ne baisia prievarta užgniaužkite ir teiskite žmones, kurie prieš savo Valstybę niekuo nenusikalto. Ką gali į tai atsakyti konservatorių ir liberalų vyriausybė savo sprendimais ir rankomis įvykdžiusieji šį prievartos aktą? Ačiū už tiesą seseriai Nijolei, už pamatytą vaiko ašarą. Už tai kad leido suprasti, kad esame menki,
iki šiol dalyvaujame šiuose ‘vaidinimuose’ ir apsimetame, kad esame teisūs,
kad turime Laisvę.

tiapkinas       2018-01-14 12:08

Nu va, susirinkom šiandien visi (aš, algis- greitpuodis, užkulnys, muiliūtė, makaronytė ir haroldas) nuo pat ryto. Laužom plaukus, galvojam ką daryti.
Reikia kažkaip suorganizuoti smagią pjudymo kampaniją.
Finansavimas yra. (S.S. pasakė- darykit, pinigų bus kiek reikia.)
Nu tai gerai. Babkes mėgstam labiau nei užkulnys pavalgyti.
Nu ale reik sugalvot- kaip tas babkes atidirbti.
Haris prižadėjo rytoj dvyratukų žyniose paleist į apyvartą groteskišką personažą- ” Seubūnaitę”.
Tas yra gerai. Nu blin, bet reikia darckažkaip suorganizuoti tos klerikalės viešo pasmerkimo kolektyvines akcijas. Kur rasti kokį zacepą?
Hmmmm, būtų gerai kažkaip suorganizuoti jos išpuolį prieš europines viartybes.
Tiksliai!
Paskambinsiu simonkeyjui tegul surengia po tos fundamentalistės langais gėjų piketą!

Slaptai       2018-01-14 12:07

Burauskaite, skubiai trauk “netikėtai atrastą” antrą registracijos žurnalą, kuriame įrašyta N.Sadūnaitė. Taik kas, kad rašalas dar neišdžiūvęs, laikas spaudžia. Iki sekančio nurodymo.

Kai Sadūnaitė kalbėjo,       2018-01-14 12:04

nezabudkinė nomenklatūra spirgėjo. Spirgėjo, lyg ant keptuvių, nors ugnies nebuvo, tik tiesos ir širdies balsas. Skvernelis, organizavęs baudėjų antpuolį,
savaime suprantama, naiviai, kaip trečiokas, bando apdergti sesę.
Konformistai ir kolaborantai: anūkėliai, dalytės, skverneliai, kubiliukai užsikimšo ausis žydromis masoniškomis nezabudkomis, kai kalbėjo Lietuvos sąžinė - sesė Nijolė.
Pagarba drąsiai ir garbingai moteriai,
visada gynusiai tiesą, Dievą, tautą ir laisvę.

Tiems, kurie klykia,        2018-01-14 11:55

kad gerb. Nijolė nesupranta, ar gina:
atsipeikėkite ir neskleiskite kvailos proragandos, nes sesuo Nijolė daug laiko praleido Kedžių šeimoje, gerai pažino Deimantę, matė, kaip ji myli senelius ir tetą, matė, KAIP JI YRA MYLIMA, KAIP GERA JAI TEN GYVENTI, MATĖ, KAIP JI BIJOJO SAVO MOTINOS, KAIP VISA TAI MATĖ IR DAUG KITŲ PADORIŲ ŽMONIŲ, KURIŲ TEN KASDIEN BŪDAVO DAUGYBĖ. BAISŲ NEŽMONIŠKĄ PRIEVARTOS AKTĄ DAR DAUGIAU ŽMONIŲ MATĖ TIESIOGIAI PER TV3. Tad joks Skvernelių šlykštus melas nepakeis žmonių nuomonės, ir pedofilams galų gale teks atsakyti, nors juos globotų ir premjerai. Teks atsakyti ir pagal tarptautinę konvenciją dėl prievartinio žmogaus pradanginimo.

kuzia       2018-01-14 11:55

Chebra, pastatykit man porą dvilitrinių alaus ir aš iki vakaro parašysiu tą ekstremistę demaskuojantį, triuškinantį straipsnį. No problem.
( Tik- alus iš anksto!)

Kandidatas į prezidentus       2018-01-14 11:49

Nedovanosiu! Ta, šita violetinė niekšė zasrala visą mano pasirengimą prezidentauti!
Ką daryti, ką daryti?!
Blogai- ji negeria, butelio greta lavono nepadėsi.
Reiškia, švendrių valgymas ir paspringimas savo vėmalais atkrenta…
Gal galima numušti su gruzoviku perėjoje?...
Bet kad sena, turbūt mažai vaikšto… Būtų sudėtinga nutaikyti progą...
O jeigu,....
Pala, pala- ji sena!
O jeigu sena, reiškia ...turi kokių nors negalavimų!
Reiškia ji vartoja vaistukus!
Aha! Popalas rybka!
Teeeeip, nu ir kurioje poliklinikoje ta sena ragana priregistruota?
Išššsiaiškinsim ir prirašysim “vaistukų”, cha cha cha…
Tokių kurie greitai įsisavinami ir neplalieka jokių pėdsakų.
Padarysim “natūralią ir nesmurtinę”. Išvadą surašys senas geras paliulis.
Patikimas specas.
Vsio!
Darom!

Kandidatas į prezidentus       2018-01-14 11:49

Nedovanosiu! Ta, šita violetinė niekšė zasrala visą mano pasirengimą prezidentauti!
Ką daryti, ką daryti?!
Blogai- ji negeria, butelio greta lavono nepadėsi.
Reiškia, švendrių valgymas ir paspringimas savo vėmalais atkrenta…
Gal galima numušti su gruzoviku perėjoje?...
Bet kad sena, turbūt mažai vaikšto… Būtų sudėtinga nutaikyti progą...
O jeigu,....
Pala, pala- ji sena!
O jeigu sena, reiškia ...turi kokių nors negalavimų!
Reiškia ji vartoja vaistukus!
Aha! Popalas rybka!
Teeeeip, nu ir kurioje poliklinikoje ta sena ragana priregistruota?
Išššsiaiškinsim ir prirašysim “vaistukų”, cha cha cha…
Tokių kurie greitai įsisavinami ir neplalieka jokių pėdsakų.
Padarysim ” natūralą ir nesmurtinę”. Išvadą surašys senas geras paliulis.
Patikimas specas.
Vsio!
Darom!

Šaunuolė Sadūnaitė!       2018-01-14 11:49

Visiems “Šlėktoms” viešai į akis pasakė teisybę ir nepabijojo tikrais vardais pavadinti tiek komisaro skvernelio tiek kitų klano narių, kurie žvėriška jėga vykdė “stogo” nurodymus. Už tiesą, vienuolė Sadūnaitė, matyt ir šį kart bus persekiojama, bet tokiai gyvenimo užgrūdintai, priešų ir savų kankintai seseriai geriau stovėti
ir kovoti už teisingumą, gėrį, moralines vertybes, nei pataikauti seimūnų chuntai.

Žaviuosi Sadūnaitės drąsa       2018-01-14 11:40

sistemai tiesiai į akis sakyti tiesą, o ir jos nutildyti kaip sovietų laikais
nebuvo galimybės, nes buvo transliuojama tiesiogiai.
Dabar Lietrytis apsi…s bedergdamas ir tiesą neigdamas.

Am am...       2018-01-14 11:39

    Ačiū Dievui , kad čia nedrįsta amsėti lietryčio ir lnk grupės ruporų samdyti pikti amsiukai. O gal, paspaudę uodegas, laikinai sulindo į krūmus?..

...       2018-01-14 11:37

Ji turėjo gauti šią premiją pati pirmoji. Tai žmogus, į kurį pasižiūrėdama gyvenu, tokie pamažu išeina, palikdami nykią tuštumą... Ačiū, Jums, sese Nijole, ačiū ir už tai, ką darote ir šiandien nužmogėjusioje mūsų Tėvynėje. Man tik nejauku, kad tą premiją Jums gali įteikti dama, kuri bala žino kur buvo tą kraupią Sausio 13-ąją...

pulinys       2018-01-14 11:35

Girdėjot?!
Gerbiamiausias Premjeras aiškiai ir tvirtai pareiškė-
“Jos kalboje nėra nei vieno žodžio tiesos”.
Ta Sadūnaitė melagė ir šmeižikė!
Duokit ją mums ir mes ją tvarkingai nuteisime už šmeižtą ir Valstybės aukščiausių pareigūnų sąmoningą juodinimą bei Santvarkos nuvertimo viešą kurstymą.
Ir tegul ta mūsų Demokratijos juodintoja jau pradeda taupyti atidėdama dalį pencijos.
Nes sumokėti būsimą priteistą Baudą premijos neužteks!

M. Ecs.       2018-01-14 11:34

Prajuokino LNK žinios, reportažas apie Sadūnaitę, įteiktą Laisvės premiją,
bet nei žodžio apie kalbą Seime, net užuominos. smile)
Seime sėdėjo ir viską girdėjo Vatikano atstovas. Rudenį planuojamas Popiežiaus vizitas. Sadūnaitė įtakinga vienuolė, gali dalyvauti popiežiaus palydose.
Oi bus dar visko, įdomūs įvykiai nusimato.. smile
Skvernelis 100% planavo gauti viešą palaiminimą iš popiežiaus prezidento rinkimams, bet greičiau jis bus atskirtas nuo bažnyčios, negu sės prezidento sostan. smile

hau       2018-01-14 11:17

Jei Prezidentė nežino, tai kas žino? Prezidentė-aukščiausia valstybės pareigūnė. Kas ją valdo? Nuo 2012.05.17 praėjo 5.5 metų. Kiekvieną mėn. 17 d. grupelė pasišventėlių prie prezidentūros klausia, ar mergaitė gyva. Kas trukdo paiaiškinti ir atsakyti.

Dzeikas       2018-01-14 11:17

PS. Nezinau is didelio proto ar priesingai, kazkam niezti ibrukti sese Nijole i prezidentus.
Visu pirma sese Nijole rupinasi savo sielos isgelbejimu ir Apvaizda skyre jai si vaidmeni - liudyti tiesa kai ta daryti nedrista daugumas ir tuom zadinti tos daugumos sazine.
Prezidentas gi valdo valstybe laviruodamas tarp “kalbet su nauda” ir “nekalbek netiesos”(jeigu Apvaizda teikia malone duoti tautai toki prezidenta, nes tulas meluoja nemirksedamas).
Tai skirtingi talentai ir beveik niekada vienas ir tas pats zmogus tobulai daro ir viena ir kita.

Rūta       2018-01-14 11:12

Šias Roberto Grigo eiles „Mergaitės ašara“ išgirdau pirmą kartą. Labai sukrėtė. Ačiū N.Sadūnaitei už TIESĄ, ačiū R. Grigui už eiles.

Dzeikas       2018-01-14 11:06

Tas trumpas epizodas, kai madam nusileido is sales palubes ir teikesi kazka pasnabzdeti sesei Nijolei ir po to nupedinus savai reikalais vertas isskirtinio demesio.
Man susidaro ispudis, kad arba preze politikos grossmeisteris numatantis 10 ejimu i prieki, arba praradusi realybes jausma ir jauciasi kazkokiu karaliaus ir dieviskojo pranaso hibridu , du viename tipo.
Netiketa buvo tai, kad sese Nijole grizo prie tribunos ir paviesino ka sake Grybauskaite. Pastaroji matyt mane nuo jos prisilietimo sese Nijole patirs katarsi ir ipuls i prostracijos busena bent iki vakaro (kaip daznam ir atsitinka, paziurekite i aukliukiu sypsenas iki ausu vaiku namuose kai “gaisrininko dukra” atvaziuoja vaikuciu paglostyti.Savaime aisku pries TV kameras), bet toji lyg niekur nieko grizo prie mikrofono ir paviesino pasakyta.

vil       2018-01-14 10:47

Jūs tikrai šventoji,ačiū Jums miela sese

Tokie       2018-01-14 10:42

Kaip skvernelis, Ž. Pavilionis net negali būti registruoti kandidatais į prezidentus.

Klausimas Prezidentei       2018-01-14 10:37

Kas žino? Ar žino Skvernelis, ar žino prazidentės skiriami į postus prokuirorai ir teisėjai, ar žino “dėdulė” Landsbergis, ar žino “didieji Lietuvos patriotai” konservatoriai? Ar žino sėdintys seime po 20 ir daugiau metų seimo nariai?
  Prezidente, kas žino ar Deimantė Kedytė GYVA???????

Faktas       2018-01-14 10:35

Rinkti Prezidente ar į Seimą jau vėlu, bet sakyti kalbą iš Signatarų namų balkono ji žymiai vertesnė. Dar ilgai iš ten sklis netieSOS žodis?

kaip ir dėliojasi       2018-01-14 10:25

Tikrai ne paskutinį vaidmenį skiriant Laisvės premiją vaidinantys konservai “pasaldino” gyvenimą Stribui prezidento rinkimų išvakarėse. Tikriausiai tai ir paaiškintų, kodėl Laisvės premija buvo skirta būtent Sadūnaitei, puikiai nutuokiant apie ką ji kalbės iš Seimo tribūnos. Jei tai tiesa, tai, kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nors savo žydišką kilmę slepiantis konservų kandidatas Ž.Pavilionis tikrai nėra kažkoks gėris. Ir ne dėl to, kad žydas. O dėl to, kad slepiasi. Jo elgesys Lemonte po Garliavos šturmo irgi, aišku, neprideda simpatijų jam.

arvydas       2018-01-14 8:57

Šis bebaimis sesės žingsnis yra didžiausias metų įvykis po neprikalusomybės akto suradimo.Bet tikėtis ,kad valdžios žmonės priims ultimatumą ir iki vasario 16-osios praneš,gyva ar mirusi mergaitė,yra pernelyg naivu.kaip ir tikėtis,kad daliai valdžios žmonių prabils sąžinė ir jei imsis veiksmų,kad išaiškėtų tiesa.Visi bijo dėl savo pareigų,pinigų,vaikų.Tada viltis yra tik viena-Lietuvos žmonės.Jei jie pasirinks ne avinėlių tylėjimą,jei garsiai pasakys,kad nori tiesos,jei apsispręs,tada yra vilties..juk eiliniai paprasti žmonės nulėmė ir nepriklausomybės kovų baigtį 1989-1990m,ir sausio 13-ąją...ne pareigūnai,ne tituluoti galingieji…citata iš Biblijos,kurią citavo N.Sadūnaitė:“O tada,kada tu ištiesei ranką tam mažiausiam,nepažįstamamkuris į tave kreipėsi,tu padėjai man.Ir atvirkščiai.Nepadėjai-eik šalin nuo manęs į amžiną kančią kartu su velniu ir jo angelais"Lūdna,kad ir Lietuvos katalikų bažnyčia,su labai retomis išimtimis,nusisuko nuo šito lemtingo Lietuvai momento…

>Netiksli straipsnio antraštė       2018-01-14 8:15

nes, pasirodo, “Antraštėje pacituotą klausimą sesuo Nijolė uždavė ne savo kalboje”.
Patariu Jums atidžiau skaityti ir dar kartą perskaityti - tik antraštę:
“...Nijolės Sadūnaitės kalba IR pabaigos klausimas”.

Žemai lenkiuosi       2018-01-14 8:08

prieš gerbiamą Laisvės premijos laureatę Nijolę Sadūnaitę. Ačiū už puikią kalbą. Stipriai apkabinu ir bučiuoju į abu žandelius. Begalinės stiprybės, Jums,  mūsų Šventoji.

MANAU, kad       2018-01-14 2:22

atsakymas į šį klausimą tebus vienas,toks koks buvo iki šiol,- mirtina tyla….

Pradžioje buvo Žodis       2018-01-14 1:06

Kalba po kurios nuvyto “žydruolės” niekšų atlapuose,  niekšams atvypo žabtai, o po to jiems paleido vidurius.
Viena mažutė moteris Tiesos žodžio galia privertė drebėti galios kolosą.
Aure, ėgi koloso kojos- molinės!
O “karaliūnai” nuogi.

Al.       2018-01-14 0:25

Laisvoji spauda turėtų paimti interviu iš Seimo operatorių, iš premjero, iš Landsbergio, iš Prezidentės… Kalk geležį kol karšta.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-01-13 23:51

Gerą laiko gabalą prieš rinkimus informavau emailu R.Karbuskį, kad neimtų į savo komandą Skvernelio. Tačiau to neišgirdo, vadinasi KALTAS taip pat.

Vilta       2018-01-13 23:32

Sesuo Nijole-musu tautos Sviesulys.Telaimina Jus, sese Nijole, Dievas.

saugumo ubliudkas       2018-01-13 23:21

Nedrąsiai ir nedarant jokių toli siekiančių išvadų, tačiau vis tik būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Laisvės premija buvo skirta būtent Sadūnaitei. O juk “sprendimų priėmėjai” puikiai suprato, kad ji būtent tai ir pasakys iš Seimo tribūnos. Vadinasi, kažkas vis tik vyksta užkulisiuose. Ir net, galbūt, kažkas keičiasi į gerą. Tik optimizmą dar tramdykite, nes patys žinote ko galima tikėtis iš Lietuvą valdančių pilkųjų kardinolų. Galbūt taip buvo bandoma įsiteikti atvykstančiam popiežiui, gal kažkas gudriau suregzto. Bet kokiu atveju norintys atkreipti popiežiaus dėmesį su “Ar dar gyva?” būkite atsargūs. Imkitės visų reikiamų saugumo ir konspiracijos priemonių, nes dabar jums bus trukdoma su dvigubu įniršiu. Ir nuoširdžiausiai linkiu jums sėkmės! Neabejoju, kad pati Laisvės premijos laureatė bandys atkreipti popiežiaus dėmesį į tai. Bet ji gali būti ir nunuodyta, nužudyta.

Temidė       2018-01-13 21:48

Lenkiu galvą prieš paprastą, kuklią, bet didele širdimi ir didele siela moterį, seserį, nuskriaustųjų užtarėją. Kaip oriai ir galingai atrodė ši paprasta moteris didelėje salėje, savo vienos buvimu užpildžiusi didžiulę erdvę savo vidine šviesa,atsidavimu tiesai ir meile be išskaičiavimo… Ir kaip apgailėtinai ir menkai atrodė tie visi sėdintieji salėje, apsikarstę medaliais ir titulais, aukštomis pareigomis, kurie nieko nepadarė,kad būtų išgelbėtas mažas vaikas, kad būtų atstatyta tikroji tiesa. Ne tik nepadarė, bet kai kurie iš jų piktavališkai slėpė ir slepia iki šiol nusikaltimus prieš mažą vaiką, slepia tiesą. Koks menkas ir mažas atrodė Skvernelis,kokia maža ir silpna atrodė ponia Dalia…kaip gaila, kad savas kailis yra brangiau užsvetimą vaiką... Ne tik už vaiką, bet ir už tiesą, teisingumą, moralę... Kaip gaila…

Juozas       2018-01-13 21:48

Ačiū sesei Nijolei už drąsą, už tiesų ir aiškų žodį tautai ir pasauliui.
Ir idėja Lietuvos humoristams. Neužilgo ateis pavasaris, su juo ir balandžio pirmoji- melagių diena. Manau, kad niekam nekils tada minties didžiausia melage tituluoti sesę Nijolę. O tada ką (iš dviejų)? Tikiuosi, visiems aišku, kas bus visų laikų didžiausias melagis- tik reikia gerai pasiruošti tokiam neeiliniam įvykiui. Ir labai svarbu būtų tai prisiminti, kai eisim balsuoti…

> Štai nuo ko prasideda       2018-01-13 21:34

Ne visai tiesa. Nuo moters ne bet kokios, o tokios, kaip sesuo Nijolė. Nuo tokios moters, kaip Dalia, nieko gero neprasideda. Nebent melas, klasta ir smurtas, korupcija ir “panibratstvo”.

N.Sadūnaitę       2018-01-13 21:32

reikia traukti į sąrašus kito seimo rinkimuose.

Juozapas       2018-01-13 21:32

Kai buvo pranešta, jog Laisvės premija paskirta Nijolei Sadūnaitei, pagalvojau sau- Sesė ne toks žmogus jog tyliai pasiimtų ar palistytų drungno vandenėlio iš tribūnos.
Žinant Sesę, laukiau to kas mano manymu turėjo įvykti ceremonijos metu.
Vyliausi ir tikėjau.
Ir Sesė tai padarė!
Štai ką reiškia gyvenimu liudyti Tikėjimą ir ištikimybę D-vui!
Nuostabi kalba, nuostabi Sesė Nijolė!
Gerbiu, myliu ir dėkoju.
Viešpatie globok šią ištikimą Šv. Rašto žodžiui krikščionę, dangiškasis Tėve duok Sesei Nijolei sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

$+$       2018-01-13 21:23

Nereikėjo imti premijos iš degeneratų valdomos valstybės.
⤵⤵⤵
Dar prieš metus pusė lietuvių puolė prie balsadėžių ir balsavo už istrebitielių vadą, o šioje svetainėje liejosi liaupsės raudoniesiems kolūkiečiams.

Jei savo valia lipi į organinių trąšų krūvą, kam piktintis “aromatu”?!

O.G       2018-01-13 21:07

Ačiū gerb. Sese Nijole, kad neparsidavėte nei rusams, nei amerikonams ir išlikote ištikima mūsų nuostabiai Lietuvėlei, bei jos žmonėms. Didelis ačiū jums, kad nepabijojote pilkos masės seime ir tarėte labai svarbų mums visiems rūpimą žodį.Tikiuosi, kad ne vien Lietuva pamatys jūsų kalbą. Jus esate rami dėl savo sąžinės, o tie kurie per žmonių kraują sėdi aukščiausiuose postuose, abejoju. Būkite sveika ir ryžtinga šiame gyvenime.

savo gyvenime nesutikau       2018-01-13 20:51

tokio principingo, saziningo, drasaus, kilnaus zmogaus, kokia yra Nijole Sadunaite.
Mano didziule pagarba jai.

tam, kuris ieško sliekų...       2018-01-13 20:29

gal daugiau geranoriškumo bent tokią dieną, bent tokia tema?
o ką toje antraštėje reiškia “pabaigos klausimas”, ar savęs paklausei?

CENZŪRA Delfyje:       2018-01-13 19:51

Rašant komentarą Delfyje ir jame taisyklingai parašius Deimantės Kedytės vardą ir pavardę, komentaras automatiškai ištrinamas net jo nepaskelbus, t.y. tokių komentarų Delfis net nepriima. Kometarą pavyksta įkelti tik rašant su korektūros klaidelėmis, pvz. Deiman.tė Ked yte.
Pabandykit, kas netikit…

Netiksli straipsnio antraštėx       2018-01-13 19:33

Antrsštėje pacituotą klausimą sesuo Nijolė uždavė ne savo kalboje: po kalbos prie jos priėjo iš salės išeinanti Prezidentė ir kažką pasakė į ausį. Tada s. Nijolė atsistojo ir dar kartą prėjo prie mikrofono ir garsiai visai salei pasakė, kad Prezidentė pasakiusi, kad nežino kur yra Deimantė. Ir tada, po prezidentės žodžių perpasakojimo Sadūnaitė paklausė “O kas žino?”

Sadūnaitės kalboje buvo užduoti 3 esminiai klausim       2018-01-13 19:25

1. Ar Deimantė Kedytė gyva?
2. Kur yra Deimantės kapas, jei ji mirusi?
3. Ar nebuvo pažeista Lietuvos ratifikuota tarptautinė konvencija dėl priverstinio žmogaus pradanginimo? T.y. ar Deimantė nėra pradanginta, nes artimieji ir visuomenė nežino,kur ji yra.

Štai nuo ko prasideda       2018-01-13 19:17

Lietuva.Nuo moters visomis prasmėmis.Per jas ateina tiesa,gyvybė,Dievo palaima.Kai Lietuvoje bus gerbiama moteris visur,pradedant gimdymo namais,baigiant darbovietėmis,šeima,bendruomene,Lietuva gyvuos.

Ecka       2018-01-13 19:09

Nors ir sunkiai, bet po mažą žingsnelį - link tiesos. Šiandien dėka Nijolės žengtas “septynmetis” žingsnis.

Pritrenke       2018-01-13 17:53

pagaliau is tos tribunos skambejo tiesa ir konkretumas,ne vien tusti zodziai verciantys ziovauti…

Nuomonė       2018-01-13 17:39

Tiesa laimės - negali amžinai tęstis tas šlykštus melas. Didelė pagarba gerb. Nijolei, ačiū jai!!!

albina       2018-01-13 17:13

Gal aukščiausios jėgos sustabdė tą ranką,kuri nedrįso patikrinti Sadūnaitės kalbos teksto,sulaikė nuo noro išjungti mikrofoną?LTV apdairiai - netransliavo,nes dauguma vis dar neturi interneto ar kabelinių TV.Seimo komunikatoriai įkels tą kalbą...tik rytoj.Prezidento rinkimai su barjerais? Bet jei,sorry,Haroldas reikalauja atsakymo apie trąšas,tai gal bus koks nors atsakymas apie MERGAITĘ?Bet pasakyti,kad ši MOTERIS melagė? Tai jau taip gėdinga,kad baisu turėtų būti sėsti su šeima vakarienei.Pačiam taip apsimelavus.

Tai mūsų       2018-01-13 17:06

Prezidentė.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Situacija sveikatos srityje: dr. Rimo Jankūno ir Andriaus Gudaičio pranešimai LVŽS šešėlinės Vyriausybės posėdyje

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: šįkart boikotas gali pavykti, mat valdantieji pataikė į savo tradicinius rėmėjus, o jų balsas dangų pasiekia

Andrius Martinkus. Tikroji vertybinė politika dabar yra ‘Realpolitik’

Ramūnas Aušrotas. Seimo narė Morgana Danielė platina teisiškai ydingą ir socialiai neatsakingą informaciją

Ignas Vėgėlė. Kodėl mes taip orientuojamės?

Vygantas Malinauskas. Apie nacionalinius kovos su pandemija ypatumus

Rasa Čepaitienė. Naujoji Helsinkio grupė

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Šiluvos deklaracija labiau tinka Dorovės ministerijai negu Bažnyčiai

STI kviečia valdžios institucijas bendradarbiauti dėl COVID-19

Izraelio sveikatos ministras pripažino, kad „skiepų pasai“ – tai spaudimo priemonė

Vytautas Rubavičius. Paslaptingas okupacinių Vilniaus paminklų „trikampis“

Pasirašykime Šiluvos deklaraciją: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Nida Vasiliauskaitė. Šiandien matome, kad Kantas ir kompanija klydo

Algimantas Rusteika. Kaip bukalaurai taisys savo klaidą

Advokatas Andrius Krištapavičius: kodėl atsisakau pasiimti savo Galimybių pasą?

Kun. Robertas Grigas. Rugsėjo 13-oji: niūrus sugrįžimas į sovietmetį

Liudvikas Jakimavičius. Uždavinys PIŠei

STI tarptautinė mokslinė konferencija „Demokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės“: pagrindiniai pranešimai

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

Rasa Čepaitienė. Viskas taip tiesmuka ir primityvu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie ovacijas „kliedesiams“, tapusiems tikrove, ir ramiai knarkiančią sąžinę

Dominykas Vanhara. Kas yra blogai su šia publikacija?

Lenkų premjeras: Lenkija bus geriausia vieta gyventi Europoje

Rasa Čepaitienė. Prieš pišizmą nublanksta net kasdieniai vėlyvojo brežnevizmo marazmai

Viktoras Jašinskas. Juodasis pirmadienis

Kun. Robertas Grigas primena: ne tvoros ir ne tanketės apsaugo parlamentus…

Nida Vasiliauskaitė ir jos „Lapių medžioklės“. Išvarymo instrukcijos: sugauti, išvyti, dezinfekuoti

Ramūnas Aušrotas. Apie sprendimų „greitumą“

Geroji Naujiena: Sekime Jėzų ir nebūsime sugėdyti

„Teisingumo registras“: ar esate pasiruošę gyventi be pilietinių teisių?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.