Šeimos politika, Emigracija, imigracija, demografija

The Unz Review. Apie demografinę revoliuciją Vengrijoje

Tiesos.lt siūlo   2018 m. lapkričio 28 d. 22:15

5     

    

The Unz Review. Apie demografinę revoliuciją Vengrijoje

propatria.lt

Prieš dvi savaites JAV internetiniame dienraštyje Unz Review pasirodė publikacija apie Viktoro Orbáno vyriausybės Vengrijoje vykdomą demografijos gerinimo strategiją ir jos rezultatus. Straipsnyje teigiama, kad praktiškai nė vienoje moderniojoje šalyje nepavyko pagerinti ar netgi išlaikyti gimstamumo rodiklių. Vis dėlto „šiandien vis didesnis skaičius šalių, įvardijamų kaip tų, kuriose įvyko „nacionalistinės – populistinės revoliucijos“ – Vengrija, Lenkija ir, galiausiai, Italija – mėgina pagerinti gimstamumo rodiklius. Vengrija yra šalis, išgyvenusi giliausią ir ilgiausiai trunkančią iš šių revoliucijų, nuo tada, kai Viktoras Orbánas atėjo į valdžią 2010 m.“ Straipsnyje apžvelgiamos Vengrijos gimstamumo politikos iniciatyvos ir įvertinamas jų sėkmės laipsnis.

Unz Review remiasi Lyman Stone iš Šeimos studijų Instituto apžvalga apie Vengrijos demografijos politiką ir jos vystymąsį. Straipsnio autorius cituoja: „2011 m. Vengrija priėmė naują ir labai kontroversišką konstituciją. Kritikuotas daugelio tarptautinių organizacijų kaip suteikiantis per daug galios valdančiajai partijai, dokumentas buvo priimtas demokratiniu būdu. Jame yra tokių sakinių: „Mes tikime bendrai kuriama ateitimi ir jaunesniųjų kartų įsipareigojimu. Mes tikime, kad mūsų vaikai ir anūkai padarys Vengriją didžia“, „mes laikomės nuomonės, kad šeima ir tauta sudaro mūsų egzistencijos pagrindą.“ ir „mes nešame atsakomybę už savo protėvius“. Jis taip pat atvirai įpareigoja šalį laikytis jos istorinio palikimo, krikščioniškojo identiteto ir bendruomeninių vertybių. Dar daugiau, konstitucijos L straipsnis, kuris, ir vėlgi, yra Vengrijos šiandieninės vyriausybės pagrindas, teigia: „Vengrija turi saugoti santuokos instituciją kaip vyro ir moters [...] ir šeimą kaip tautos išlikimo pagrindą. Vengrija turi skatinti įsipareigojimą turėti vaikų. Šeimų apsauga turi būti sureguliuota Pagrindinio įstatymo.“

„Taigi, - dienraščio vertinimu, - Orbáno Vengrijos demokratija tam tikru mastu atsisakė grynai individualistinės demokratijos koncepcijos, kuri traktuoja žmones tik kaip momentinius ir keičiamus atomus, ir pakeitė ją supratimu piliečio, inkorporuoto į tam tikrą šeimą, tautą ir kartų grandinę. Taip darydamas Orbánas pripažino elementarią biologinę tikrovę ir pasistūmėjo link to, ką jis vadina „neliberaliąja demokratija“. [...] Vengrai konstituciškai pastatė savo valstybę ant paprasto Aristotelio bendruomenės principo: individo gerovę galima matuoti tik pradedant nuo bendruomenės gerovės, kurios dalimi jis būtinai yra ir kuri jį pergyvens“, - teigiama straipsnyje.

Toliau straipsnyje vėl remiamasi Stone darbu: „Pirmiausia, 2011 ir 2012 m. Vengrija pakeitė mokestinių lengvatų už vaikus struktūrą, nustatydama naujus sumažinimus, kurie šeimoms leido sutaupyti nuo 400 iki 1500 dolerių už vaiką, priklausomai nuo to, kiek vaikų jie turi. Panašaus dosnumo akcija JAV, turint omenyje didesnes pajamas ir skirtingus mokesčių dydžius, reikštų 4 tūkst. - 16 tūkst. dolerių mokesčių sumažinimą už vaiką.“

„Akademikų anksčiau atliktos studijos teigia, kad šios padidintos mokesčių lengvatos už vaikus tikriausiai padėjo padidinti gimstamumo rodiklius. Jie spėja, kad ši politika yra atsakinga už 6 tūkst. – 18 tūkst. naujagimių tarp 2011 ir 2013 metų“, - vertina Unz Review.

Stone teigimu, parama šeimoms pasiekė beprecedentinį lygį 2015 m., kai buvo įvestos naujos subsidijos šeimų apgyvendinimui:

„2015 m. Vengrijos vyriausybė paskelbė naują didelį įstatymų paketą – šeimoms buvo suteiktos dosnios subsidijos pirkti ar statydintis naujus namus ir subsidijos santykinai didės priklausant nuo jų šeimyninio statuso ir turimų vaikų skaičiaus. Ši „Šeimų apgyvendinimo pašalpų programa“ arba CSOK teikia didžiausią pašalpą susituokusioms poroms, turinčioms tris ar daugiau vaikų - 36 tūkst. dolerių lengvatą naujam namui [...]. Šios palūkanų ir mokesčių lengvatos sudaro tarp 15 tūkst. ir 50 tūkst. dolerių šeimai, priklausomai nuo to, kokį namą ji perka ir kokias paskolos sąlygas gauna. Kitaip tariant, visoms susituokusioms poroms, turinčioms bent tris vaikus ir perkančioms naują namą, išmoka gali siekti nuo 50 tūkst. iki 80 tūkst. dolerių. Tuo tarpu pora su dviem vaikais sulauks nuo 18 tūkst. iki 35 tūkst. išmokos. Tai reiškia, kad papildomas vaikas „uždirba“ šeimai tarp 15 ir 62 tūkst. Turint omenyje, kad vidutinė metinė alga Vengrijoje svyruoja tarp 11 ir 15 tūkst., panašaus paveikumo lygmens subsidija amerikiečiams, turint omenyje aukštesnes pajamas, turėtų siekti kažkur nuo 40 iki 250 tūkst. dolerių.“

„Įsivaizduokite, - toliau tęsia Stone, -  kad JAV vyriausybė pasiūlytų 200 tūkst. dolerių išmoką, kad susilauktumėte trečiojo vaiko. Ar jūs nemanote, kad kai kurie žmonės galimai susilauktų papildomo vaiko? Mano spėjimas yra, kad jie būtinai jo susilauktų. [...] Joks Amerikos politikas niekada nepateikė bent šiek tiek panašiai dosnaus pasiūlymo, kokį Viktoro Orbáno Fidesz partija neseniai pateikė Vengrijos šeimoms ir vaikams. Panašiai rašęs praeitame savo straipsnyje esu ir apie Lenkijos dešiniųjų populistų vyriausybę, kuri praktiškai panaikino vaikų skurdą savo dosnių įstatymų, remiančių šeimą, dėka. Europos populistams rūpi vaikai.“

„Šių programų mastas yra tikrai įspūdingas. Nesvarstant rinkiminės naudos [...], tai yra aiškus indikatorius, kad Viktoro Orbáno vyriausybė yra rimtai ir nuoširdžiai pasiruošusi kovoti su Europos demografiniu nuosmūkiu“, - vertina Unz Review.

Kyla klausimas: ar šios Vengrijos programos veikia? „Kol kas, nepaisant milžiniškų paskatų, efektas yra tik vidutiniškas. Eurostato duomenimis, Vengrijos gimstamumas, iki tol kritęs, 2012 m. priartėjo iki 1,25 vaiko moteriai ir buvo žemiausias Europos Sąjungoje, tačiau nuo tada kilo, 2016 m. pasiekdamas 1,53 vaiko ir taip priartėdamas prie Europos Sąjungos vidurkio. 22,4 procentų padidėjimas yra tikrai įspūdingas.“ Stone taip atsiliepia apie gimstamumo rodiklių pakitimus įvairiose Vengrijos amžiaus grupėse:

„Tiesioginės koreliacijos tarp įvairių sprendimų, priimtų 2011 m. ir 2015 m. ir gimstatumo rodiklių, nėra, tačiau reikėtų pastebėti, kad gimstamumo tendencijos linkusios keistis per ilgesnius laiko periodus ir priklauso nuo kitų šalutinių faktorių kaip ekonominė situacija ir kultūrinis klimatas.“

„Vengrijos vyriausybė tuo tarpu teigia padariusi didžiulį progresą šeimų atstatyme, ypač išaugusiame santuokų skaičiuje ir kritusiuose skyrybų bei abortų rodikliuose“, - pažymi Unz Review ir cituoja Kovács Zoltán, Vengrijos valstybės sekretorių viešiesiems ryšiams:

„Pastaraisiais metais tinkamo atsakymo į Europos demografinę krizę paieškos tapo vienu iš didžiausių nesutarimo punktų tarp Europos ir vengrų politikų. Kai Briuselio biurokratai ir Europos liberali, proimigracinė srovė mato imigraciją kaip reikalingą ir neišvengiamą sprendimą, Vengrijos vyriausybė liko įsipareigojusi idėjai padidinti gimstamumo rodiklius padedant efektyvėsnėms šeimos paramos priemonėms. Nuo 2010 m., kai ministro pirmininko Viktoro Orbáno vyriausybė buvo išrinkta į valdžią, Vengrijos demografinė politika atskleidė savo rezultatus: 2017 m abortų skaičius sumažėjo daugiau nei trečdaliu nuo 40 449 iki 28 500, skyrybų - nuo 23 873 2010 m. iki 18 600 2017 m., o santuokų skaičius išaugo 42 procentais. Be to, per pastaruosius septynerius metus, 83 000 šeimų gavo subsidijas namų pirkimui, namų ūkiai sutaupė 1,9 mlrd. [...]“.

Dienraščio vertinimu, pasekmės yra jaučiamos. Stone rašo: „Vengrijoje amžius sudarant pirmąją santuoką, taip nepajudinamas kitose šalyse, iš tiesų nusistovėjo ir galbūt pradėjo kristi. Šalis ne tik patiria gimstamumo bumą: Vengrija pasuko atgal gimstamumo ir šeimos laikrodį – struktūrinis posūkis, kurie demografijos specialistams atrodė negalimi.“

„Stone į Vengrijos perspektyvą žvelgia optimistiškai, daugiausiai dėl to, kad stabili santuoka yra pirminė sąlyga sprendimui susilaukti vaikų“, - vertina Unz Review ir pateikia Stone išvadą: „Vengrijos gimstamumo rodikliai vis dar yra ypatingai žemi: tik 1,5 vaiko moteriai. Vyriausybė leidžia milžiniškas pinigų sumas ir jos tikriausiai niekada santykinai neatsipirks naudojant šią strategiją. [...] Tačiau dalinai ši politika pasiteisina. Ji efektyvi, nes ji nėra vykdoma izoliuotai, tačiau kaip bendra gimstamumą skatinančių programų visuma bei kultūrinis „stumtelėjimas“ Ji veikia, nes ji skatina santuoką, ne tiesiog vaikų gimdymą, o santuoka padeda padidinti ilgalaikį vaisingumą [...] .“

Taigi, yra gerų ženklų ateičiai. Unz Review atkreipia dėmesį, kad Vengrijos vyriausybė netgi stiprina savo pastangas. Šiuo metu vyksta nacionalinis pasitarimas, klausiantis Vengrijos piliečių, ką jie mano apie įvairius pasiūlymus, skirtus stiprinti šeimoms: „Vyriausybė siekia išsiaiškinti, ar žmonės sutinka, kad Vengrijos mažėjančios populiacijos problema neturėtų būti sprendžiama imigracijos pagalba, tačiau intensyvesniais paramos šeimai metodais; ar žmonės sutinka, kad naujosios paramos šeimoms programos liktų surištos su įsidarbinimu ir ar jaunos susituokusios poros turėtų sulaukti pagalbos pirmajame savo nepriklausomo santuokinio gyenimo etape.“

Svarbiausias rūpestis yra tai, ar europiečiai atgaus savo tėvynes dvidešimt pirmajame amžiuje. „Kaip Orbánas neseniai pažymėjo savo puikioje kalboje, kuri, tikėkimės, nebus vėliau istorikų studijuojama kaip pranašiška, bet neišklausyta, globalistų elitas „lėtai bet užtikrintai verčia vietinius europiečius mažuma“ savo pačių šalyse“, - teigia dienraštis.

Vengrai mato savo kovą su demografine padėtimi platesniame Europos kontekste. Vyriausybė tvirtina: „Artėjantis nacionalinis pasitarimas siekia piliečių indėlio rengiant galingą šeimos paramos schemą, tikintis išsiųsti aiškią žinią, kad Europa negali gyvuoti nestiprindama šeimų.“ Tikėkimės, kad Europa klauso, užbaigia Unz Review.

Parengta pagal ‘The Demographic Revolution in Hungary’.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ko reikia       2018-11-30 14:28

Ko reikia, kad Lietuva padarytų tą patį ar dar geriau. Tik nevogti ir atsakingai valdyti biudžetą.. Jeigu vien tie 5 milijardai, kuriuos turime išmokėti kaip palūkanas už, neabejoju, korumpuotus prezidentės ir konservatorių skolinimosi sprendimus krizės metu būtų įlieti į ekonomiką, neabejoju, vaizdas būtų visiškai kitoks. Tuo tarpu šios aferos architektai ir vykdytojai “ne prie ko”. Maža to , išdrįsta kandidatuoti į prezidentus. O kur dar kiti finansinių konservatorių aferų “perliukai”. Štai tuo ir skiriamės nuo vengrų.

Vis dėlto,visame tame        2018-11-29 11:41

galima pasigesti rūpesčio moterimi ir vaiku.Ypač moterimi.Sovietai tai suprato ir buvo didelis dėmesys tam:buvo stipri pediatrija,moterų ligų gydymas.Ši grandis buvo stipri.Vien pinigų neužteks.Kas iš tų pinigų,jei med.pagalba už šimtų kilometrų.

Gaila,       2018-11-29 9:04

bet Lietuva ir jos valdzia tiesiog ignoruoja Vengrija ir jos vadova.Musiskiams zymiau maloniau ir naudingiau linkseti Briuselio pusen.Ten ir pelningi postai ir finansavivai su “otkatais”.Taip malames savo meslyne su meslintojais.

avelė Agnė       2018-11-29 7:03

O mes turime mylimus Valstiečius- gerb. Ramūną, gerb. Premjerą ir gerb. Seimo Pirmininką kurie vykdo dar geresnes reformas. Pagarba, pagarba, pagarba!
Stiprybės, stiprybės, stiprybės!

turim visas       2018-11-29 0:41

puikias Viktoro Orbano kalbas, visa Orbano ir Fidesz istorija su nuostabiomis Viktoro ir jo draugu foto, o jus tik dabar atsibudot, letepedziai

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.