Teisėjos monospektaklis Klaipėdos apygardos teisme

Tiesos.lt redakcija   2013 m. liepos 19 d. 20:16

0     

    

Teisėjos monospektaklis Klaipėdos apygardos teisme

Aušrinė Balčiūnė

2013 metų liepos 17 dieną Klaipėdos apygardos teismas turėjo priimti galutinę teismo nutartį, kuria būtų nusprendęs pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Birutės Vaikšnoraitės skundą dėl advokato Gintaro Černiausko melagingų parodymų ikiteisminiame tyrime ar ne.

Dar neprasidėjus teismo posėdžiui, teismo sekretorė Jolanta Kliženytė, ėmėsi teisėjos pareigų ir bandė savarankiškai spręsti, ar B.Vaikšnoraitės įgaliota atstovė Kristina Apanavičiūtė turės teisę jai atstovauti teismo posėdyje. Nustebinti tokio sekretorės elgesio, asmenys, kurie buvo atvykę stebėti bylos nagrinėjimo, įjungė filmavimo kamerą. Pasipiktinusi J.Kliženytė pradėjo reikalauti liautis filmuoti todėl, kad ji esanti viešas asmuo ir kad teismo negalima filmuoti. Tačiau stebėtojai taip pat išsakė savo nuomonę: „teisėjos salėje nėra, teismo posėdis dar nevyksta, o filmuoti viešus asmenis nedraudžiama“ – ir toliau fiksavo įvykius.

Į salę įėjusi teisėja Dalia Kursevičienė net neslėpė išankstinės savo nuostatos apie atvirą teismo procesą stebėti atvykusius žmones, demonstravo jiems atvirą panieką, rodė grimasas, kalbėjo arogantišku tonu.

B. Vaikšnoraitei pradėjus sakyti savo prašymą dėl teisinio atstovo, teisėja net neišklausiusi jos prašymo, pareiškė, kad K. Apanavičiūtė negalinti būti skundo pareiškėjos teisine atstove. B.Vaikšnoraitei bandant pasakyti, kad ji darysianti teismo posėdžio įrašą, teisėja D.Kursevičienė dar kartą ją nutraukė.

Kai galų gale B.Vaikšnoraitei pavyko išsakyti savo prašymą dėl teisinio atstovo ir jį pagrįsti kodekso straipsniais, teisėja pareiškė: „tai, kad jūs baigėte teisės studijas, iš tikrųjų yra labai gražu, tačiau vien tik tas jūsų magistro diplomas neįgalioja jūsų...“* ir pareikalavo, kad Kristina Apanavičiūtė, Birutės Vaikšnoraitės teisinė atstovė, paliktų teismo salę.

Paklaususi susirinkusių žmonių, ar jie yra liudytojai byloje, ir gavusi neigiamą atsakymą, teisėja D. Kursevičienė pareikalavo, kad visi ten buvę žmonės taip pat paliktų teismo posėdžių salę. Kalbėdama teismo vardu, savo sprendimą ji argumentavo tuo, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, o ikiteisminio tyrimo duomenų viešinti negalima.

Gerbdami teismo prašymą, stebėtojai atsistojo išeiti, tačiau paaiškėjo, kad teisėja salėje esančius žmones paprasčiausiai suklaidino. Nagrinėjama byla – viso labo skundas dėl to, kad nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl G. Černiausko parodymų kitame ikiteisminiame tyrime, todėl jokia ikiteisminio tyrimo medžiaga negali būti paviešinta, nes… jokios ikiteisminio tyrimo medžiagos tiesiog nėra.

Kas tai? Nekompetencija? Piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis? Siekis pašalinti nereikalingus stebėtojus ir teisinį atstovą, kad už uždarų durų pasilikus vieną žmogų būtų galima manipuliuoti jo teisinių žinių neturėjimu? O gal sąmoningas noras žūtbūt apginti garsų, įtakingą ir gerai žinomą Lietuvos advokatą Gintarą Černiauską? Juk gerai žinoma, kad prokuroras Aidas Giniotis dėjo visas pastangas, kad šio asmens atžvilgiu joks tyrimas dėl vaiko nešimo, t.y. neteisėtos jėgos prieš vaiką panaudojimo, nebūtų pradėtas. Nors internete sklandanti filmuota medžiaga, nuotraukos byloja – Gintaras Černiauskas vis dėlto vaiką nešė (ir jokie galimai, neva, esą čia nevartotini). O kur dar liudytojai, kurių pavardės figūruoja B. Vaikšnoraitės prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą dėl G. Černiausko veiksmų ir kurių žūtbūt siekiama neapklausti.

Bet grįžkime prie teismo posėdžio…

B. Vaikšnoraitei teisėjos paprašius paaiškinti, kokiu pagrindu teisėja nori iš salės pašalinti visus ten esančius stebėtojus, teisėja D. Kursevičienė apsimetė, kad šio klausimo tiesiog negirdėjo, ir stengėsi pokalbį nukreipti kita linkme. Kaip nenorėjo girdėti ir prašymo dėl teismo posėdžio įrašinėjimo.

B.Vaikšnoraitė pareiškė teisėjai nušalinimą.

Teisėja paskelbė pertrauką.

Pertraukos metu buvo surašytas skundas Klaipėdos apygardos teismo pirmininkui dėl nekorektiško teisėjos D. Kursevičienės elgesio stebėtojų atžvilgiu. Skundą pasirašė visi teismo posėdyje dalyvavę asmenys. Ką gi, lauksime žinių...

Po pertraukos grįžusi teisėja atsiprašė visų salėje buvusiųjų, nes pasirodo teisę stebėti teismo posėdį jie vis dėlto turi. Tačiau pati nenusišalino ir toliau siekė nušalinti Birutės Vaikšnoraitės atstovę.

Birutė Vaikšnoraitė dar kartą nušalino teisėją D. Kursevičienę dėl šių papunkčiui išdėstytų priežasčių: a) dėl neteisėto bandymo išvaryti iš salės stebėtojus; b) dėl to, kad neleidžiama daryti posėdžio garso įrašo; c) dėl to, kad yra abejonių, ar teismas teisėtai neleidžia turėti atstovo.

Tačiau ir po antrosios pertraukos grįžusi teisėja pareiškė, kad nuo skundo nagrinėjimo nenusišalina, nors jau surašytas, užregistruotas ir atiduotas Teismo pirmininkui skundas dėl teisėjos elgesio posėdžio metu.

Nieko kito nebeliko, kaip reikalauti viso teismo nušalinimo.

Jau pasibaigus posėdžiui laukė dar viena akibrokštas – buvo atsisakyta B. Vaikšnoraitei duoti Klaipėdos apygardos teismo teisėjos Dalios Kursevičienės teismo nutartis. Toks sprendimas buvo argumentuojamas tuo, kad teismo nutartys yra neskundžiamos.

Šiaip ne taip išsireikalavus nutarčių kopijas, paaiškėjo, kad Birutė Vaikšnoraitė, kuri teismui rašė skundą ir kuris jau buvo nagrinėtas žemesniosios instancijos teisme, nesanti proceso dalyvis ir dėl to negali turėti įgalioto atstovo. Kaip rašoma Klaipėdos apygardos teismo teisėjos Dalios Kursevičienės 2013 m. liepos 17 d. nutartyje: „Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Birutės Vaikšnoraitės prašymas atmestinas, jai nesant proceso dalyviu. [...] teisėja nutaria: Birutės Vaikšnoraitės prašymą leisti aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčiai Kristinai Apanavičiūtei būti jos įgaliotu atstovu netenkinti. Nutartis neskundžiama“.

Tai kyla pagrįstas klausimas: koks tuomet B. Vaikšnoraitės, kurios skundas ir turėtų būti nagrinėjamas teisme, statusas šioje byloje?

Darosi akivaizdus teisėjos D. Kursevičienės sumanymas: proceso dalyvio nėra, vadinasi, jis negali turėti ir teisinio atstovo, stebėtojai išvaromi lauk, nes byloje nagrinėjami ikiteisminio tyrimo duomenys, kurių pasirodo irgi nėra. O jeigu nieko nėra – tai nėra ir ką nagrinėti.

Jūs ką nors supratote?

Aš tikrai ne.

Supratau, tik viena: mes iki gyvo kaulo jiems įgrisome su savo nuolatiniais prašymais pagaliau pradėti dirbti savo darbą sąžiningai. Ne tik dirbti sąžiningai, bet ir nustoti dangstyti ir slėpti tai, ką iš tiesų užfiksavo 2012 metų gegužės 17 dieną daugelio žmonių akys, ausys, vaizdo ir garso įranga.

Visada turėjau kvailą iliuziją, kad teismai – tai ta institucija, kurioje siekiama surasti teisingumą. Nesumeluotą. Nesuimprovizuotą. Nesumanipuliuotą ir nesuvaidintą. Paprasčiausią teisingumą. Tačiau, pasirodo, klydau. Kaip ir klydo tie 80 ir daugiau procentų Lietuvos gyventojų, kurie kažkada naiviai tikėjo teisėsauga, tačiau ja nusivylė– apklausų duomenimis, būtent tiek Lietuvos piliečių nebepasitiki Lietuvos teisėsaugos institucijomis.

Bet ar galima tuo stebėtis, kai matome prokuratūrą, kuri imasi ginti Andriaus Ūso „trumpikių“ garbę ir net nepradeda ikiteisminio tyrimo dėl 2012 metų gegužės 17 dieną Klonio gatvėje Lietuvos pareigūnų kerziniais batais sutryptos ir pareigūnų rankomis draskytos Lietuvos vėliavos? Kai matome, kokie cirkai vyksta teismuose ir kokia logika vadovaujamasi priimant „neskundžiamas nutartis“?

Post Scriptum. 2013 m. liepos 19 d. karštos antrojo teismo posėdžio stebėtojų atsiųstos naujienos

Šiandien teisme viskas vyko daug ramiau. Klaipėdos apygardos teismo koridoriuje mus jau pasitiko policininkai ir mes, gavę tiek daug dėmesio, labai apsidžiaugėme.

Teisėja D. Kursevičienė pranešė, kad nušalinti viso teismo negalima, ir šį kartą jau pranešė, kokios yra mūsų teisės ir kad daromas teismo posėdžio garso įrašas.

Prašymą daryti savo įrašą teisėja atmetė. Nors D. Kursevičienė prieš dvi dienas buvo priėmusi neskundžiamą nutartį, kad skundo pareiškėja nėra proceso dalyvis ir dėl to negali turėti teisinio atstovo, šiandien tam jau neprieštaravo.


Advokato Gintaro Černiausko melo liudytoja Birutė Vaikšnoraitė su savo teisine atstove Kristina Apanavičiūte. Asmeninio albumo nuotr.

Tuomet teisėja perskaitė Birutės Vaikšnoraitės skundo motyvus, jos teisinė atstovė Kristina Apanavičiūtė pasakė savo kalbą. Labai ramiu tonu išdėstė daug argumentų, tarp jų ir tai, kad ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų turi būti pradėtas arba advokatui Gintarui Černiauskui, kuris davęs priesaiką ikiteisminiame tyrime liudijo, kad nenešė mergaitės, arba komisarui Mindaugui Kabašinskui, Kauno apskrities VPK Patrulių rinktinės apskaitos ir analizės grupės vyr. specialistui, kuris taip pat davęs priesaiką ikiteisminiame tyrime liudijo, kad Gintaras Černiauskas mergaitę vis dėlto nešė.

Teisėja šiandien elgėsi kultūringai – gal dėl pirmojo posėdžio stebėtojų skundo, o gal dėl elektroninio laiško Aukščiausio Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui, kuriama buvo klausiama, ką daryti su taip nepagarbiai besielgiančia teisėja, kuri ne tik neslepia savo asmeninės nuomonės apie susirinkusius žmones, neleidžia turėti savo teisinio atstovo, o šalinama – nenusišalina.

Teismo nutartis bus skelbiama 2013 m. liepos 25 d. 11 val.


* K. Apanavičiūtės komentaras po teismo: „Baudžiamojo proceso kodekso 55 str. 1 dalis ir LR BPK 81 str. 7 dalis garantuoja ir liudytojui teisę į atstovą. Gudrioji teisėja pritaikė pasenusią BPK versiją, galiojusią iki 2010 m. rugsėjo 21 d. versiją. Negi Klaipėdos apygardos teisėjai trūksta kompetencijos pasidomėti BPK pakeitimais?“

 

* * *

Tiesos.lt redakcijos pastaba: ką apie šį teismą rašo jame nedalyvavusi „Lietuvos ryto“ žurnalistė Asta Kuznecovaitė, skaitykite ČIA.

 

 

 

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.