Politika, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Visuomenės pokyčių analizė

Tiesos.lt žvilgsnis į 2017-uosius: įžvalgomis dalijasi D. Stancikas, L. Jakimavičius, A. Švarplys ir V. Rubavičius

Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 5 d. 0:17

36     

    

Tiesos.lt žvilgsnis į 2017-uosius: įžvalgomis dalijasi D. Stancikas, L. Jakimavičius, A. Švarplys ir V. Rubavičius

2018 m. sausio 1 d.

Sveiki sulaukę 2018-ųjų metų! Prasmingų darbų Lietuvai Naujaisiais!

Palydėdami 2017-uosius kviečiame Tiesos.lt skaitytojus prisiminti praėjusius metus – kas buvo juose svarbiausia, žvilgelėti ir į ateinančiuosius – kas kelia nerimą, o kas – stiprina viltį?

Skelbdami pirmuosius pasidalijimus kviečiame atsiliepti ir savo skaitytojus.

Dalius Stancikas. „Lietuvai tai buvo tušti metai“

2017-ieji Lietuvai buvo tušti metai – žmonės toliau bėgo iš savo valstybės (namų), o valdžios toliau apsimetė, kad viskas gerėja.

2017 metų valstybingumo simbolis – nepaliaujamai slenkantis Gedimino kalnas, kurio gelbėjimo darbus atlieka atestatą praradęs konstruktorius, pagarsėjęs dviem griuvusiais pastatais, ir darbų projektuotojas, pagarsėjęs brangiausiai valstybei kainavusiomis statybomis.

2017 metų demokratijos simbolis – konkursas dėl paminklo Lukiškių aikštėje. Kuo garsiau valdžios (centrinė ir miesto) triūbijo, kad pagrindinį valstybės paminklą turi parinkti visi piliečiai, tuo atkakliau darė viską, kad ta piliečių nuomonė būtų paneigta.

2017 metų frazė – „Lietuvos pozicija – neturėti pozicijos“ (prof. Vytautas Radžvilas). 

2017 metų vilties ženklas – palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas, komunistų kankinys Teofilius Matulionis.

2017 metų reikšmingiausi Europos įvykiai, lemsiantys tolesnę Europos raidą:

Lenkijos tapatybės iškilimas virš Europos imperijos (ES byla prieš Lenkiją);
Katalonijos tapatybės iškilimas virš Ispanijos imperijos (Katalonijos nepriklausomybės paskelbimas);
Stiprėjanti priešprieša Rusijoje (per vienerius metus opozicijos lyderis A. Navalnas subūrė piliečių judėjimą, pajėgų konkuruoti su valdančiąja V. Putino partija).

–  –  –

Liudvikas Jakimavičius: „Tamsumos – kaip ant delno, tik ar pakaks valios ir jėgų jas prašalinti?“

Ką galima būtų pasakyti apie 2017-uosius, ką jie su manim padarė?

Metų pradžioj buvo atsiradę šiek tiek optimizmo. Nauja valdžia. Buvo ir visai priimtinų pasižadėjimų bei laikysenų mūsų perpuvusio politinio isteblišmento atžvilgiu. Bet kortų namelis subyrėjo bematant, svarbiausias Valstybės ministerijas (nežinia kodėl, turint tokią daugumą), perleidžiant Daukanto kosmopolitizmo „technologams“. Vyriausybei liko ūkvedžio vaidmuo su ūkvedžiu policininku, o didžiąją valstybės politiką į rankas suėmė Daukanto aikštė su visais reikalingais „tarnybų“ ir Vyriausybės gabalais. Kitaip tariant, Prezidentūra užvaldė valstybę. Ir anksčiau buvo užvaldžiusi su konservatorių ir VSD pažymų pagalba, bet dabar pasirodė, koks bejėgis yra Seimas ir jo daugumos, „padarytos“ rinkimų spektakliuose. Net tada, kai padaryti nesiseka.

Ir man visiškai buvo neįdomus tarppartinis konservatorių talžymasis su valstiečiais žiniasklaidos delfinariumuose, kuriuose ilgainiui užterštas vanduo virto atmatomis. Ne kitoks ir anksčiau buvo.

Eilinį kartą tą supratęs, riebiai nusispjoviau į parapijinę daukantynės riebuilių ir gyslų lietuviškąją žiniasklaidą ir išjungiau iš rozetės štepselį.

O pasaulyje dėjosi įdomūs dalykai. Brexitas, Amerikos ir Europos rinkimai perstumdė lentoj figūras ir galėjome pradėti reflektuoti, kur iš tikro gyvename ir kokie veideliai slepiasi už mūsų viršininkų – ES protekcionistų kaukių. Kas įdėmiau stebėjo Brexito derybas, turėjo suprasti, į kokią klampią dervą esam įklimpę. Patys vieni niekaip neišklamposim, o ir niekas neleis, nes mūsų Daukantynė su visu apstojusiu elitu tiesiog nenustygsta vietoje, kaip tik greičiau ir giliau į tą akivarą niurktelti. Savotiškas Lietuvos destrukcijos ir naikinimo instinktas yra užvaldęs visą valdžių piramidę. Nėra valdžios ar partijos, kuri šitoms beatodairiškoms tendencijoms imtų ir kietai pasipriešintų. Nėra drąsios žiniasklaidos, nepriklausomų žurnalistų, akademinė bendruomenė krūmuose, kai politiškai susidorojama su kolegomis. Beviltiškės, atrodo, atėjo broliai ir seserys 2017-aisiais, sulaukus Valstybės šimtmečio. A. Rusteika apie tai rašo. Pasiskaitykit – teisingai mąsto žmogus, bet niekam nuo to ne geriau.

Tarp visų metų įvykių šiandien išskirčiau vieną, tiesiog faktą – akivaizdybę. Tai Lietuvos balsavimas Jungtinėse Tautose dėl JAV Jeruzalės pripažinimo Izraelio sostine. Plačiau nekomentuodamas pasakysiu – tai viena šlykščiausių valstybės interesų išdavysčių per visą mūsų atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį. Ir vardan ko? Vardan karjeros. Tokių dalykų nesiryžo daryti net komunistas Algirdas Mykolas Brazauskas.

Taigi, praėję metai pagaliau parodė, kur gyvename ir su kuo turime reikalą. Tikėkimės, kad Lietuvos žmonės pagaliau praregės. O vilties yra. Europa ima susigaudyti protekcionistų manipuliacijose ir demagogijoje. Europos intelektualų Paryžiaus pareiškimas, nors ir kaip stengiamasi jo nepastebėti, neabejotinai skverbsis į dienos šviesą ir į Europos žmonių protus. Tai vilties teikiantis dokumentas, kuriame kalbama iš esmės apie Europos Sąjungos klystkelį ir pražūtingas klaidas.

Didieji įvykiai prasidės ne čia, veidmainystės provincijoje. Europa stovi ties išlikimo riba: ARBA – ARBA. Ir turiu tokią nuojautą, kad šiais metais įsiplieks labai didelis mūšis: kas ką?

Tamsumos – kaip ant delno, tik ar pakaks valios ir jėgų jas prašalinti?

–  –  –

Andrius Švarplys: „Deja, praleista dar viena proveržio galimybė“

Praėję 2017-ieji Lietuvos politikoje išsiskyrė pirmiausia tuo, kad tai buvo pirmieji metai, kai realiai veikė nauja Vyriausybė, suformuota po 2016 metų rinkimų į Seimą. Tiek patys rinkimai, tiek nauja Vyriausybė buvo siejami su didžiuliais lūkesčiais pagaliau Lietuvoje išvysti apčiuopiamas permainas, ypač socialinio teisingumo, skurdo, atskirties srityse.

Kaimyninėms valstybėms, pirmiausia – Lenkijai ir Estijai, sėkmingai einant proveržio kryptimi, natūraliai ir Lietuvoje buvo susiformavęs atitinkamas lūkestis. Neretai susidarydavo įspūdis, kad valstybė apleido savo pozicijas laisvos rinkos receptų miražo naudai rizikuodama virsti ne piliečių, bet verslo-politinės nomenklatūros respublika. Jau ištisi viešojo sektoriaus segmentai, gyvybiškai būtini normaliam valstybės ir visuomenės funkcionavimui, yra atsidūrę ant kolapso ribos dėl atsainaus politinės valdžios dėmesio: gydytojai ir sveikatos sistema, mokslininkai-dėstytojai ir aukštojo mokslo sistema, mokytojai, policininkai, gaisrininkai, galiausiai ir pati valstybės tarnyba.

Deja, bet pirmi naujos Vyriausybės metai pasižymėjo ne kryptingomis reformomis, bet įvairiausiais antrarūšiais skandalais. To priežastys yra dvi. Pirma, pasirodė, kad naujoji valdžia neturi ir neieško jokio ryšio su pilietine visuomene su visais tais sektoriais, kurie yra nuskurdinti ir atsidūrę ant moralinio ir ekonominio bankroto slenksčio. Naujoji valdžia pradėjo elgtis taip, kaip ir jos pirmtakai: iš kabineto nuleidinėti „reformų planus“, užuot ėję konsultacijų ir paramos į pačią visuomenę. To rezultatas – sukiršinta ir streikų kalba reaguojanti visuomenė, biurokratinis valdžios stilius, žlugęs pasitikėjimas reformomis.

Antra priežastis, žiniasklaidos subulvarėjimas ir hiperkritiškumas naujos valdžios atžvilgiu. Viešosios nuomonės formuotojai ir didžioji žiniasklaidos dalis sukūrė tokią niekinimo, nepasitikėjimo, negatyvumo atmosferą, kad jokia reforma dabar praktiškai negali būti normaliai išdiskutuota ir realizuota viešoje erdvėje. Užuot atlikusi „sarginio šuns“ funkciją išviešinti apleistus valstybės sektorius ir atskleisti monopolinius interesus, žiniasklaida pasirinko status quo gynimą. To kulminacija buvo „alkoholio akcija“, kuri parodė, kad laisvė gerti lietuvių visuomenei yra žymiai svarbesnė nei solidarumas su vos išgyvenančia didžiąja visuomenės dalimi. O dėmesys kailiniams, džipams ir asmeninėms Seimo narių istorijoms galutinai paskandino Lietuvos žiniasklaidą į geltonąją jūrą. Prie to prisidėjo ir naujos valdžios keliamos periferinės pseudo problemos, kaip tautinis kostiumas, kurios rodė, kad valdžia neturi jokio rimto plano ar vizijos.

Žodžiu, Lietuvoje dar kartą buvo sunaikinta proveržio galimybė tiek dėl naujos valdžios oportunizmo, tiek dėl elitų nenoro keisti padėtį, prie kurios jie ir taip labai gerai gyvena. Todėl vietoj rimtų reformų turime politinį spektaklį apie antrarūšes pseudo problemas, reitingus, būsimus Prezidento rinkimus ir pramoginį turinį visiems šaipytis iš visko, tuo metu valstybei tuštėjant su kiekvienu emigracijos lėktuvu.

Iš pozityvesnių naujienų, be abejo, išsiskiria VDU mokslininko Liudo Mažylio atrastas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas. Jis buvo simboliškas tuo, kad tai buvo be jokio atskiro valstybės dėmesio ir finansavimo, grynai asmeninėmis inciatyvomis grįstas atradimas. Panašiame „inciatyvos“ būvyje be valstybės paramos yra palikti funkcionuoti jau minėti platūs visuomenės segmentai – abiem atvejais lydi tas pats panašus paniekinantis tonas („kas čia per tipas?“).

Dar vienas metų akcentas yra nacionalinio transliuotojo akibrokštas komercine paslaptimi paskelbti sutartis su TV podiuserinėmis įmonėmis. Visuomeninę misiją turintis transliuotojas, gaunantis riebią 36 milijonų eurų biudžetinę paramą, pasirinko ignoruoti Seimo parlamentinę priežiūrą ir slėpti viešuosius pinigus po privačiomis sutartimis, nors yra pagrįstų įtarimų, kad į šio transliuotojo „nepriklausomumą“ įeina ir draugų, krikštatėvių, bendrų įmonių sėkmingai vykdomas pinigų įsisavinimas.

Konkursas dėl Lukiškių aikštės paminklo Lietuvos laisvės kovoms parodė, kad visuomenėje sąlyginai susiformavo dvi stovyklos: viena nori tęsti „laisvės“ būseną, kai kiekvienas vedžioja savo šuniuką, o valstybė yra kažkokiame fone, kurios funkcija yra netrukdyti laisvam individų išsivaikščiojimui; o kita stovykla jau pradeda suvokti valstybės vaidmens poreikį išlikti lietuvybei kaip kultūriniam ir politiniam vienetui, tačiau šiai stovyklai kol kas dar svarbiau paminklai ir simboliai, o ne realios piliečius įgalinančios reformos.

–  –  –

Vytautas Rubavičius: „Reikia gyventi ir dirbti taip, kad lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė gyvuotų per amžius“

Praėję metai Lietuvai buvo labai sunkūs – didžiumą žmonių prislėgė spartus ir niekaip sveiku protu nepaaiškinamas maisto kainų augimas, jau įpratome nekreipti dėmesio į gėdingus Eurostato socialinius duomenis, pagal kuriuos visam laikui įsitvirtinome Europos Sąjungos valstybių uodegoje. Emigracija – regimas lietuvių išgyvenamos egzistencinės dramos pavidalas, kurio jau nebeįmanoma pagražinti jokių švenčių blizgučiais.

Tačiau būta ir nepaprasto džiaugsmo akimirkų – iškilmės skelbiant palaimintuoju didį dvasios vyrą, bebaimį Kristaus karį Teofilių Matulionį. Tad išlieka viltis – gal susikaupsime Lietuvos šimtmečio šventei ir būsim pakylėti vienos paprastos minties, kad reikia gyventi ir dirbti taip, kad lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė gyvuotų per amžius. Estai šitai suvokė, tad sėkmingai kuria bendrą tautos gyvenimą.

Turėtume gyventi taip, kad kaip savaime aiškų dalyką suvoktume – ne tik malonu, bet ir prasminga lietuviams būti kartu šioje Dievo jiems skirtoje žemėje ir valstybėje. O valstybė veiktų ne ardydama socialinius ryšius ir vis didindama nuskriaustųjų ir vargingųjų sluoksnį, o tuos ryšius bei tautos kūrybines galias stiprindama. Šito visiems mums linkiu.

Ir dar vieno dalyko – kad išvedęs mus iš sovietinio lagerio Dievo pirštas nebūtų mums pernelyg rūstus už netalentingai nugyventus tris laisvės dešimtmečius.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Aciu Pikc uz gramatikos pataisyma       2018-01-4 23:49

Saunu tureti bendraminciu…

Pikc       2018-01-4 18:51

Beje, įdomus dalykas su tuo “Idiocracy” (kaip ir su trumpu filmuku “Alternative Math”) - akivaizdžiai parodomos liberastijos pasekmės (kaip akivaizdus ir priežastinis ryšys), bet atsakomybė suverčiama tradicionalistams/konservatoriams (TIKRIEMS, o ne Anūko liberastinio homjaunimo tipo faunai). Čia kaip bolševikai su Katyne - baksnoja pirštu į savo pačių “darbą” ir gariai šaukia: “ar matot, ką JIE pridirbo?!”. smile

Aciu autoriams uz Tiesa       2018-01-4 17:33

Ziurint placiau-dar liudniau.Netenkame to,ka vadinome Europa.O gal,o gal pasipriesinimo vejai Vengrijoj,Lenkijoj,Austrijoj kazka pakeis…Deja jaunima-musu ateiti aukleja liberalmarksistai,kurie sveika prota ir isminti prilygina atsilikusiai ideologijai…Ne vien imigracija baisi beda,bet ir ziaurus edukacijos lygio nuosmukis.Taip ir primena juoda futuristine komedija ,,Ideokracy”...

Dzeikas       2018-01-4 14:03

Kol kas nera viso pretendu i Prezidento posta oficialaus saraso, taciau zinant kas reiskiasi eteryje atsizymedamas kaip pretendentas, tai jautrios sielos zmogus gali gauti aparpuli.
Tokiu ubliudku, tiek kokybine, tiek kiekybine prasme prezidento rinkimine kompanija Lietuvoje dar nemate. O svarbiausia ,kad nera ir ne tai kad solidziu, normaliu kandidatu nera. Usacko kandidatura kaip “pusiaus su beda” tik didina itarimus ,kad tai tokia pat pakisha (bulkute su sh. idaru) kaip “gaisrininko dukra”.
Syki suvokete,kad Lietuva okupuota(sioje erdveje nekarta toks terminas buvo naudotas siame kontekste), tai ir elkites kaip okupacijos laikais - ignoruokite “rinkimus”, o agituojancius uz kandidatus kaip okupantu kondomus.

Darbas Augijo arklidėse.       2018-01-4 13:45

Kas buvo nuveikta ar susimuliuota valdžios -žinome . O 2018 visų laukia svarbus darbas šiais metais - Prezidento rinkimai- mūsų naujojo Vilties Prezidento. Bet jo dar nesimato horizonte. Štai ir laukiame tų, kuriais tikime, kad jie padėtų jam būti matomu.

Čia tik       2018-01-4 13:38

Konservai kitaip galvoja negu likusi Lietuva.

Jotai       2018-01-4 12:44

Gerbiamoji,
Jūsų pažiūros viena, noras, kad ir kiti taip pat mąstytų - kita, bet kodėl manote, kad visi kvaili ir nesupras, kad išgyvenate “žalių vynuogių” sindromą?

krymnašistei jotai       2018-01-4 12:36

kas tau nepatinka putino čiučiundra?
čiuožk pas saviškius.

Jota       2018-01-4 11:26

Kaip įkyrėjo tas “Tiesos” kapstymasis smulkmenose po stropiai apibrėžtą zoną. Visi tampo jautį už uodegos, kaso jo užpakalį, bet niekas negriebia už ragų, nes bemat nugenamas į šalį, kai tik pabando ką nors panašaus padaryti.
Taip yra patogu ir nepavojinga; o ir savo ideologiją galima nejučiom prakišti.

Juozapinis mąstymas pasitaiso       2018-01-4 11:02

ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ struktūros nėra satanistinės, O Rusija yra ruskynas.
Dabar, tikiuosi, bus gerai.

Parko g. 15       2018-01-3 20:42

kolegas informuojame, kad jis pabėgo iš mūsų jau pernai metų pradžioje. Ek, nesuturėjote ir jūs dviratininko.

Vasaros gatvė       2018-01-3 19:55

Naujų metų naktį iš palatos dingo pacientas, prisistatantis Andriuku dviratuku. Ką nors žinančius apie jo buvimo vietą prašytume pranešti artimiausiam policijos poskyriui.

Andriukas dviratukas       2018-01-3 19:31

Vien tik pliurpia Stancikas, Jakimavičius, Švarplys, Rubavičius... Ir tyli apie savo išganytoją Andriuką... Ir nusisuka vis į priešingą pusę, kad laisviau būtų pliurpti…
Tyleniai rašeivos iš tiesos.lt
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#tiesos.lt
tik semia kiaurais samčiais jų pliurpalus ir žarsto ant jūsų pliurpalų “žarijų”, gesina pasaulinės revoliucijos gaisrą.

O Andriukui 2017 metai buvo sėkmingi. Jis sugebėjo stačiai apkakoti visus valstybės “stulpus:
http://andrius.saugokmedi.lt

Už tai, kad šiurkščiai sulaužė Konstitucines susirinkimų ir žodžio laisves, išvarė iš darbo Vilniaus savivaldybės Administracijos vadovę, nusikaltėlė Almą Vaitkunskienę:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
- Eilinė Andriuko auka paspringo savo pačios popieriaus “vėmalais”.
Į jos vieta sėdo nauja busima Andriuko auka…

Ankstesnių aukų irgi ten raskite ir pažvenkite, o ne vien pliurpkite. Vien juoktis yra sveikiau, negu vien pliurpti.

Nesiskųskite, kad opozicija” neina į rinkimus. Nes “opozicijaesate jūs. O visi kiti yra apsimetėliai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai

Neklauskite kodėl už juos teberaginu balsuoti. Nes atsakymą skaitėt ten pat: juk jūs neinate į rinkimus.

Jūs nutylite savo išganytoją. Paskui neįgaliai tik klausiate jo: kodėl? Ir vis bijote jį paminėti. Nes toks baisus jis yra net valdžios priešams…
Juk vergui jo pančiai tokie mieli. Taip miela apie juos vien skųstis ir vien laukti išganytojo iš tos pusės nuo kurios nusisuka, kad tik jis neateitų...

Visoje šalyje yra tik 1 bebaimis Andriukas, kuris be baimės mini jūsų baimę minėti jūsų baimes.
Tikrą tiesą vien dainuojate savo himne: “... didvyrių žemė ...”
Juk popieriniame himne neparašyta kiek. Ar ta žemė visa apkakota didvyriais… Ar ant jos padėtas tik 1, milžiniškas didvyris… Vis tiek tai didvyrių žemė.
Geriau tiek, negu nieko… Geriau niekas, negu nieko, kaip sako nekurie sukčiai, kuriuos ten irgi rasite…

Dabar ir jūs visi skaitytojai, pasigirkite kokie pliurpalai praeitais metais buvo jums sėkmingiausi, o ne vien pliurpkite.

Sveikiname jūs su praėjusiais!.. Ir linkime jums dar sėkmingesnių Naujųjų plepalų ištisų metų...

to to Taip       2018-01-3 9:06

Jeigu nežinai ar negirdėjai tai negintu savo dėdulės Landsbergio.  Kai esi konservas tai ir negirdi ką kalba tas šiukšlė.

Apie juozapinį mąstymą       2018-01-3 9:04
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Jurgis       2018-01-3 7:51

pagarba Autoriams - puiki apžvalga: nevyniojate į vatą, neskleidžiate ir “pozityvo”. Paskaitai, ir iškart geriau pasijunti, kai supranti, kad dar yra kas kovoja, ne anonimiškai, ne pataikūniškai.
kad dar gali tikėtis, jog ne visi kovotojai jau po velėna, jog dar išliko kovotojo dvasios…
jei taip, Lietuva būtinai atsikurs

to Taip       2018-01-2 21:34

Nei Landsbergis išvadino ką runkeliais ar šunauja, o pats taip minty slapčia vadini, tiesa? Trys dezinfosklaidos magnato žurnalistai, pavadinti šunauja, nėra tauta. O runkeliais kas pavadino streikuojančius ūkininkus ant kelio, a? Nežinai, ane, bet Landsbergiui klijuoji ir šitą pasakymą, begėdi.

Nedzinskas Jonas       2018-01-2 19:37

Norėčiau tikėti, kad VSD dirba Lietuvai, bet po Pociūno nužudymo kažkaip nesitiki. Pagalvokim, Lietuva labai svarbus geopolitinis taškas. Čia susikerta ne mažiau - trijų užsienio žvalgybų interesai. Rusai per lietuvių šnipelius gauna Vakarų žvalgybų informacijos ir visip kitaip. Briuselis žaidžia savo per dvigubus mūsų agentus, kurie už pinigus gali ir sutrigubėti ir supenkiagubėti.
Žaidimėliai labai neaiškūs, ir nėra abejonės kad žaidžiami pačiu aukščiausiu lygiu. Lietuvos žmonės čia ne prie ko.

Ne i tema       2018-01-2 18:55

pogromas Garliavoje ryskiai parode su kuo turime reikala ir kokiame mesle stovime (klupome) 100 mecio akivaizdoje, visomis prasmemis - politine, magnoline, teisine, pilietine, partine… Net nesigilinant buvo ar nebuvo dedes, istrinta vaiko atmintis ar atgal sugeneruota, isgalvota ar sumeluota, zuvo tycia ar netycia, - pats bylos tyrimas, pilieciu persekiojimas nuo 2009 uju, pogromas ir t.t. gedinga deme, nenuplaunama.
Paskola brendzio dezuteje buvo tik vysnia ant torto.

Julius I 16 41       2018-01-2 16:03

Ramybės jums žmogau linkiu.

Juliau Purai       2018-01-2 15:41

žiūriu, pavardės atsisakei, o kvailumą pasilikai…
Tačiau ir kvailio lūpomis kartais nuskamba tiesa: “Jeigu žmonės melagiai, apsimeteliai, apgavikai tai tai yra ilgam”
Tai dabar ir atsakyk kaip didelis: Kiek jau metų meluoji, apsimetinėji ir šmeiži?
Tik neišsisukinėk kaip vaikas: čia ne aš, čia kiti.

Julius       2018-01-2 15:32

Buvo labai šlykštus metai. Politikų kurie neadekvačiai vertino arba išvis nevertino Garliavos įvykių, propaganda. Sukurtas politikų ratas apie kuriuos skaitytojams buvo kišamos tik geros, viešųjų ryšių suredaguotos propagandos. Buvo sėjamas tamsumas. Ir dar daugiau kurstomos isterijos esą kažkas juos puola. Tokiu politikų skaitytojų kritika buvo cenzūruojama, trinama ir blokuojami skaitytojų IP. Ir dar daugiau kritika rašantys skaitytojai komentarų skiltyje buvo šmeižiami. Vadinami kontoros agentais. Visą tai lydėjo priedangos apie pilietiškumą.
Tas pats bus ir ateinančiais metais. Melas, propaganda, skaitytojų šmeižimas, pliurpalai bus vadinami įžvalgomis, tam tikras politikų turbūt pateptų politikų ratas skleis savo propaganda. Viskas bus taip kaip buvę ir bus saugadinti eiliniai metai.
Jeigu žmonės melagiai, apsimeteliai, apgavikai tai tai yra ilgam.

Al.       2018-01-2 1:46

Kodėl kalbama apie valdžios klaidas ir praleistas progas proveržiui ? Juk jei mus valdo priešo agentūra, tai ir ačiū Dievui, jei jie suklystų. Ir kas turima galvoj sakant Proveržis ? Kubilius vis žadėjo proveržį. Šis žodis (primenantis poveržlę) gali atsitikti jei mes kažkur kryptingai veržtumės. Bet jei mūsų valdžia kur ir veržėsi, tai sunaikinti lietuvių tautą ir valstybę. Ir, reikia pasakyti,savo šią užduotį neblogai įvykdė.

Kas kelia nerimą?
Iš 40 partijų nebeliko nė vienos, dirbančios Lietuvai. O opozicija valdžiai į rinkimus neina. Jei mano, kad rinkimai klastojami, kam dalina patarimus rinkimams ? Kodėl nevykdo rinkiminių pažadų vykdymų stebėsenos ? Tauta, net ir nuskurdinta, dezinformuota, išblaškyta,  apsigint gali, bet tik turėdama veiklius vadus.
Žiniasklaida. Jos beveik nėra. Du trys milijonai lietuvių kilmės žmonių laisvajame pasaulyje, tiek pat Lietuvoj, ir nesugebam sukurt nepriklausomo žiniasklaidos vieneto ? Manau, ne piniguose čia reikalas. Tiesiog menkas sąmoningumas.Menkas supratimas, kad būtent informacijos sklaida ir sukuria iš žemės ir jos gyventojų tautą.

Kas palaiko viltį? Ne tik ir ne tiek kažkokie tai konkretūs įvykiai, bet tikėjimas kaip žinojimas,kad net poliarinė naktis baigiasi. Ir tėvynės meilė. Taip, manau,ir turim darbuotis, kaip skautų šūkyje - Dievui ir Tėvynei.

Juozapai,       2018-01-2 0:35

Apmaudu, kad manote, jog čia vieta aiškintis asmeniškumus…

Gal kas žino       2018-01-1 23:42

Ar Karbauskis skaito tiesos.lt?
Būtinai turėtų skaityti ir jis, ir kiti valdžios vyrai kiek tik leidžia jų užimtumas valstybės reikalais.

Juozapui (Taip'ui),        2018-01-1 23:12

Koks Jums skirtumas? - Čia ne vaikų darželis,
nors tokia asociacija dėl “nykštukų” galima.
Su oponentais kalbėkime argumentų, o ne “nykštukų” kalba.

>>23:28       2018-01-1 22:50

Ar jūs aiškeriagis, ar iš tų specų kurie pas Rubavičių darbavosi?

Juozapai (Taip'ai),        2018-01-1 22:28

kaip dera beatodairiškas nykštukų maigymas už savo paties komentarus
su Jūsų čia pat (ir teisingai!) aptariamais “savigarba, orumu”?

Taipui       2018-01-1 18:43

Netiesa jog nėra priešnuodžio bukam kumetizmui.
Tai švietimas ir savišvieta, iš ko ateina suvokimas kas yra svarbu, o kas yra šlamštas. Proto šviesa žadina savigarbą, orumą.
Orumas inspiruoja veiksmą- nebeleisti pašlemėkams gudručiams į save valytis kojų.
Kol būsite tamsūs ir neturėsite Garbės, tol būsite buratinai.
Nes tik orūs žmonės geba burtis į piliečių bendruomenes.
Buratinų būreliai yra tik marionečių teatras, o avinų būriai yra tik gyvulių kaimenė.
Tik orių žmonių bendruomenė sutveria Valsybę.
Avinai verti tik aptvaro prie skerdyklos.

Taip       2018-01-1 18:26

Pas mus užsikrėsti buratizmu ar gar kažkuo yra visos galimybės, šansai dideli, o priešnuodžių išnaikinimui nėra. Na, gal yra, bet gi kam rankas šūdinti. Geriau tegul kiti šūdinasi, o aš pažiūrėsiu kas iš to išeis. Ir va taip beveik 30 metų. Ne veltui Lansbergis išvadino runkeliais, šunauja. Šunėkai tik kai pririšti ar už tvoros bėgiodani pikti loja. Tai iškur priešnuodžiai atsiras?

$+$       2018-01-1 18:12

2017 metus galima vadinti atodangų metais. Ir ne todėl, kad Gedimino pilies kalnas tapo populiaresnis už Eifelio bokštą, o todėl, kad Marijampolės miesto didumo būrys piliečių suvokia, kad į valdžią veržiasi ne šiaip sau avantiūristai, bet profesionalūs kretinai, nesugebantys išspręsti elementarios problemos. Vis daugiau piliečių suvokia, kad tai niekada nesibaigs, o tai reiškia, kad niekas nesikeis. Gali švęsti jubiliejus, gali nešvęsti, nieko daugiau apart tuščių kalbų nevyks. Ir kalbėtojai bus tie patys, nusibodę.

Jei Jo Didenybė Juozapas, "parašydamas viską" 15:2       2018-01-1 16:34

nepadėjo taško, vadinasi, parašė ne viską ir galima rašyti toliau:
reiktų jį pasergėti, kad nirtulingasis kovotojas prieš buratinus
per neatsargumą pats neužsikrėstų buratinizmu.

rusai vėl laimės       2018-01-1 15:01

kaip techniškai rusai atvedė į valdžią stribus (valstiečius).
net komunistai ir kgbistai pasimetė.
nepasimetė tik “teisingumas” - apsidžiaugė, kad rusai savus pastatė.
——
kol kas rusai 100 proc Lietuvos valdžioje - nesvaikite apie kažkokius briuselius, daukantynes ir pan.
——
belieka Dievo melstis, kad Rusija išsivaduotų iš banditiškos valdžios - tada gal Lietuvoje reikalai pagerės.

Juozapas       2018-01-1 14:22

parašė viską

Juozapas       2018-01-1 12:32

Su Naujaisiais Metais.
Linkėjimai.
Praėjusių metų vertinimui laiko nebegaišiu- ger. Autoriai beveik viską įvardijo. Gal tik reikėjo atskirai paminėti vieną dalyką, kuris įsigalėjo kaip reiškinys. Tai oponuojančių režimui bei liberastinio totalitarizmo ideologijai žmonių atviras pjudymas, bauginimas ir persekiojimas. Visa kita ką spėjau apie dabartinės valdžiukės veiklų kryptis, išsipildė su kaupu.
Tas kas vykdoma nestebina. Nebent stebina pavienių lengvatikių sapaliojimai jog skvernelių/karbauckių šaika “geri tik juos blogiečiai puola”.
Nieko, šiemet ir likusieji buratinai išsiblaivys.
Kas ďiugina perspektyvose?
Džiugina režimo šulų bukumas, kvailumas vardan godumo ir karjerų.
Manau jog matrioškiniai padarė lemtingą klaidą spjovę į veidą Trumpui balsuojant JTO. Labai laukiu reakcijos, kuri neabejotinai bus.
Labai gali būti, jog atpildas už Jeruzalę bus režimo pabaiga ir santvarkos pasikeitimas. JAV tam turi daugybę instrumentų iš kurių pats galingiausias yra informacija ir sklaidos galimybės.
Manau jog pagrindinis Lietuvos patriotų, intelektualų, šviesuomenės uždavinys yra pasiruošimas greitai ir efektyviai veikti kilusio politinio chaoso sąlygomis. Jeigu nebūsime pasiruošę, praleisime istorinį šansą.
Mes privalom sukurti krašto išvedimo iš aklavietės Planą, suformuluoti Lietuvos kūrimo tikslus.
Jeigu to nedarysime, atsiradusia situacija pasinaudos Lietuvos priešai ruskyne ir orwelistai briuselynuose.
Paraleliai privalome dirbti atsikovojant erdves informaciniame lauke.
Nes informacija XXIa. lemia beveik viską.
Aukščiau tik dieviškoji Metafizika.
Viešpats savo Žodį pasakys ir progą, šansą mums dar duos.
Bet yra neveltui sakoma- stenkis ir D-vas padės.
Lietuvos turėsime tiek, kiek stengsimės.
To ir linkiu mums šiems metams.
Pastangų.
Stengtis mąstyti.
Stengtis iš buratinų atvirsti į atsakingus už savo Tėvynę, už Lietuvos ateitį piliečius.

Ko žvalgytis į praėjusius.       2018-01-1 12:10

Galvokit apie ateiti ir ka pradėsit daryti neatidėliojant rytdienai. Jau yra daug visko žinoma, kas Lietuvai nori gero, kas blogo. Ką darysim su tais blogiečiais? Laikas imtis drastiškų priemonių, kad visi vagys, banditai ir visokia kitokia šušera būtų pastatyta į vietas.

Geriau vėliau negu niekad,       2018-01-1 2:27

kaip pasakė bobutė pavėlavusi į traukinį

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Apie juozapinį mąstymą       2018-01-3 9:04

RUSIJOS, o ne “ruskyno” valdžioje, Putino tvirtinimu, yra 85 proc. žydų. Ir visada buvo. Irgi prieš šimtmetį susikūrė satanistinės “ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ” struktūros. Patys rusai meldžiasi “Многострадальное отечество наше от ига жидовскаго свободи”.
Taigi apie KOKIOS Lietuvos laisvę kalbi? Galėsi melstis savo “D-vui” prie “raudų sienos” Lukiškių aikštėje.
Mąstyk iš naujo.


Rekomenduojame

Audrius Bačiulis. Naujienos iš Karabacho fronto

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (I)

Vytautas Sinica. Švedija: multikultūralizmo grimasos

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai, kvailiai – valdžioje

Agnė Širinskienė. Kas būna, kai prišneki apie svainio partiją

Popiežius Pranciškus apie neoliberalizmą

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai ir kvailiai – valdžioje

Švedija keičia kursą – jungiasi prie rytų europiečių: policija prabilo apie „grėsmę sistemai“, griežtinti įstatymus reikalauja net buvęs ABBA narys

Eidamas 101-uosius metus mirė partizanas Jonas Svilainis-Liūtas

Liudvikas Jakimavičius. Papolitikuokim

Tikėjimo mokymo kongregacija: Tikintieji turi žinoti – ant kortos statoma moralinės tvarkos esmė, susijusi su visapusiška žmogaus gerove

Geroji Naujiena: būti Jo

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.