Prezidento rinkimai 2019, Gynybos politika

Saulius Lapėnas. Neiškraipyti ir neapkarpyti Arvydo Juozaičio atsakymai debatuose (su video įrašais) 2019-04-18 LRT studijoje

Tiesos.lt redakcija   2019 m. balandžio 25 d. 0:40

23     

    

Saulius Lapėnas. Neiškraipyti ir neapkarpyti Arvydo Juozaičio atsakymai debatuose (su video įrašais) 2019-04-18 LRT studijoje

slapenas.lt

Dalyvavau Arvydo Juozaičio komandos sudėtyje, devynių kandidatų į Lietuvos prezidentus LRT studijoje antruosiuose rinkimų debatuose (2019-04-18), kurių metu buvo užduoti devyni klausimai susiję su grėsmėmis nacionaliniam saugumui.

Jau po vykusių debatų, susipažinus su žiniasklaidoje pateiktais aprašymais (kuriuose atsakymai pateikti gerokai sutrumpinti) ir ekspertų (kurių išvadose jaučiamas išankstinis angažuotumas) vertinimais, galima konstatuoti, kad rinkėjams formuojamas akivaizdžiai klaidingas įspūdis, jog šiomis temomis daugiausiai išminties ir kompetencijos pademonstravo tik buvusi Finansų ministrė, dabartinis Premjeras, ES komisaras ir bankų interesus gynęs analitikas. Priminsiu, kad aštuonių metų LR Seimo nario ir keturių metų Vidaus reikalų ministro patarėjo darbo patirtis, suteikia man galimybę gana kritiškai vertinti ne tik kai kurių pretendentų teiginius, bet ir nežinia kokiais kriterijais grįstas „ekspertų“*** išvadas.

Debatų metu stebėdamas „ministrės“, „premjero“, „komisaro“ ir „analitiko“ veidų išraiškas, įsitikinau, kad Arvydo Juozaičio teiginiai dažnai buvo jiems netikėti, o ir „ekspertų“*** nepaneigti, kaip netinkami ar neaktualūs realiai vertinant grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Atkreipiu dėmesį, kad LRT debatų aprašyme* pateikti tik septyni atsakymai iš 9-ių!

Kodėl nutylimi pretendentų atsakymai į šeštą ir septintą klausimus, kam jie nepatiko?!

Atsakymo siūlau ieškoti ir rasti patiems, nes tik kritinis mąstymas padės apsispręsti, kuris iš pretendentų tinkamai vykdytų Prezidento pareigas gindamas piliečių ir Lietuvos valstybės interesus.

Norintiems susipažinti su neapkarpytais Arvydo Juozaičio atsakymais, pateikiu video iškarpas, nes esu tikras, kad stebėti tiesioginę transliaciją** daugeliui sutrukdė tuo metu vykusios krepšinio rungtynės, o viešai pateikiamas LRT video įrašas** ganėtinai nepatogus, norint pereiti nuo vieno epizodo prie kito.

Kai palyginsite, tai ką pamatysite ir išgirsite Arvydo Juozaičio atsakymo video įraše, su tuo, kas parašyta, patys įsitikinsite, ar teisingai formuojama nuomonė rinkėjams.

Atsakymas į pirmą klausimą: ko pretendentai, būdami Prezidento vietoje, imtųsi karo atveju?

„Debatų vedėjas Edmundas Jakilaitis kandidatų klausė, kaip jie išspręstų hipotetinę „žaliųjų žmogeliukų“ scenarijaus krizę. Situacija tokia: teisėsaugos ir saugumo institucijos prezidentui praneša, kad dešimtys nenustatytų asmenų kirto mažomis grupėmis Lietuvos-Baltarusijos sieną Varėnos rajone. Švenčionių rajono savivaldybę užėmė galimai ginkluoti asmenys ir joje užsibarikadavo, o pasienio kameros fiksuoja, kad kitame Nemuno krante, ties Pagėgiais, atgabentas pantoninis tiltas, greta fiksuotas didelis nenustatytų asmenų aktyvumas. Kandidatų buvo klausiama, kokių veiksmų jie imtųsi“*.

„Arvydas Juozaitis pabrėžė, kad turėtų būti reaguojama itin greitai. Esą kariuomenė žino, ką turėtų daryti. „Prezidentas turėtų panaudoti galią, kurios nepanaudojo A. Smetona“, – sakė kandidatas. Jo nuomone, visi šalies gyventojai turėtų stoti į kovą, kartu su ginkluotomis pajėgomis ir specialiosiomis tarnybomis,“ – citata iš LRT aprašymo.*                                           

Klausimas iš pirmo žvilgsnio pasirodė net juokingas, nes mano darbo Vidaus reikalų ministerijoje metu atvejų, susijusių su nelegaliais migrantais ar kontrabandininkais, buvo tikrai ne vienas ir pagal tokias pradines sąlygas būtų reikėję skelbti karinę padėtį bent kartą per savaitę. O ką jau kalbėti apie ginkluotų asmenų incidentą Pagėgiuose, kai buvo nušautas pasieniečių tarnybinis šuo… O jei vertintume rimtai, tai vienintelis Arvydas Juozaitis įvardino būtinumą kuo greičiau informuoti gyventojus apie galimą pavojų ir pasitelkti juos galimos grėsmės atrėmimui.

Atsakymas į antrą klausimą: kaip spręsti Lietuvos apginamumo problemas?

 

„A. Juozaitis pabrėžė, kad šiandien pagrindinė saugumo problema – „dvigubos pilietybės klausimas“, už kurį esą dabar agituojama. Jis taip pat išskyrė Suvalkų koridoriaus pažeidžiamumą ir Lietuvos energetinį nesaugumą. „Niekur neakcentuojama, kad Rusija yra paruošusi antrą atominį gigantą Niemane“, – sakė kandidatas minėdamas Rusijos atominę elektrinę Karaliaučiuje,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Turiu pastebėti, kad Arvydas Juozaitis vienintelis iš pretendentų atkreipė dėmesį į nepavydėtiną Lietuvos padėtį, kai ne tik Astravo, bet ir Baltijos atominė elektrinė, kurios statybai buvo panaudotos ES fondo lėšos, jau šiuo metu kelia grėsmę piliečių ir Lietuvos valstybės saugumui.

Plačiau apie tai pasiskaityti ir su konkrečiais faktais susipažinti galite mano portale publikuotuose straipsniuose („Pagal kieno dūdelę šoko buvusio mero Ričardo Juškos administracija? (I)“ ir „Pagal kieno dūdelę šoko buvusio mero Ričardo Juškos administracija? (II)“). Esu tikras, kad apie šių dviejų objektų potencialią grėsmę Lietuvos žmonėms dar ne kartą bus kalbama.

Atsakymas į trečią klausimą: koks Lietuvos Šaulių sąjungos vaidmuo?

 

„A. Juozaičio nuomone, būtina į šalies gynybą integruoti ir medžiotojus, bet Šaulių sąjunga yra geriausiai integruota. Kandidato nuomone, privaloma įvesti karinį rengimą aukštesnėse mokyklų klasėse,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Atsakymas į ketvirtą klausimą: ar ES reikalinga strateginė autonomija gynybos srityje?

 

„A.Juozaitis sakė, kad „bandymas sukurti bendras Europos karines struktūras yra nulinis“. Jo nuomone, visi bandymai tėra biurokratija ir realūs veiksmai suskaldytų sąjungininkus. „Dvigubos pilietybės įstatymas mums yra labai pavojingas, nes negalime nustatyti, kas atliktų karinę prievolę“, – sakė kandidatas,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Atsakymas į penktą klausimą: kokia apimtimi turėtų būti vykdomas Konstitucijoje numatytas privalomas šaukimas į Lietuvos kariuomenę ir ar turėtų būti šaukiamos moterys?

 

„A.Juozaičio nuomone, pirmiausiai būtina priimti įstatymą, kuris numatytų išplėsti karinę tarnybą atliekančių žmonių skaičių. Kandidatas pareiškė, kad 80 proc. moksleivių nori išvykti iš Lietuvos vos baigę mokslus, todėl nebūtų kam tarnauti kariuomenėje. Moteris šaukti jis siūlytų „pagal pageidavimą,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Atsakymas į šeštą klausimą: kokių matote glaudesnio Baltijos šalių ir kitų regiono valstybių bendradarbiavimo gynybos srityje galimybių?

 

Arvydo Juozaičio, kaip ir kitų pretendentų į prezidentus atsakymai, lieka nutylėti ne tik LRT debatų aprašyme*, jų neteko matyti ir kitose žiniasklaidos publikacijose…

Atsakymas į septintą klausimą: kokie yra ilgalaikiai dabartinės Rusijos vadovybės tikslai Lietuvos atžvilgiu ir kaip vertinate Estijos pasiūlymą atnaujinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą?

 

Atsakymo, kodėl nebuvo LRT aprašyme* pateikto Arvydo Juozaičio ir kitų pretendentų pastebėjimų, siūlau ieškoti ir rasti patiems, nes tik kritinis mąstymas padės apsispręsti, kuris iš pretendentų tinkamai vykdytų Prezidento pareigas gindamas piliečių ir Lietuvos valstybės interesus!

Ir priminsiu, kad apie pasitraukimo iš BREL žiedo problemas ir grėsmes Lietuvos piliečiams ir valstybei galite rasti „LRT „PANORAMA“ APIE NAUJAS GRĖSMES JURBARKO IR LIETUVOS GYVENTOJAMS“. Kadangi tai oficialus šaltinis, tai tenka tik apgailestauti, kad Vyriausybės vadovas, buvusi finansų ministrė, ES komisaras ir parlamentarai, Seimo nariai nelinkę vertinti to rimtai ir atsakingai.

Atsakymas į aštuntą klausimą: kokie Lietuvos veiksmai skatins JAV ryžtą ginti Lietuvą?

 

„A. Juozaičio nuomone, būtina vykdyti įsipareigojimus ir konkrečiai stiprinti specialiųjų operacijų pajėgas, vietoje karinės technikos įsigijimų, kurie kainuoja itin brangiai, bet neatneša apčiuopiamos naudos,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Čia pastebėsiu, kad ypač audringai sureagavo bankininkų interesus atstovavęs „analitikas“, pabandęs viešai apkaltinti Arvydą Juozaitį netiesos sąkymu, tačiau jau po debatų ir pats mano akivaizdoje pripažino, kad už haubicas vis dėlto buvo permokėta.

Atsakymas į devintą klausimą: kokios didžiausios grėsmės nacionaliniam saugumui?

 

„Nepasakyta svarbiausia – tokios valstybės kaip Lietuva, sugriūva iš vidaus“, – pridėjo A. Juozaitis. Jis priminė, kad XVIII a. Abiejų Tautų Respublika esą pirmiausiai žlugo iš vidaus. Pasak kandidato, šiandien vyksta tas pats, nes lietuvių kalba praranda svarbą, lietuviai nebesididžiuoja savo šaknimis, todėl Rusija esą gali daryti, ką nori netrukdoma,“ – citata iš LRT aprašymo.*

Ši citata tikrai verta net tik Karo akademijos specialistų dėmesio, žinant, kas parašyta metodinėje medžiagoje „ŠALIES SAUGUMAS IR GYNYBA“ (GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA. 2016). Ten įvardytos grėsmės nacionaliniam saugumui skirstomos pagal nacionalinio saugumo sektorius: karinės, politinės, ekonominės, socialinės, ekologinės, informacinės, kibernetinės.

Tačiau atkreipsiu dėmesį į kelias citatas, kurios pagrindžia Arvydo Juozaičio įžvalgų aktualumą:

„Visi išvardyti nacionalinio saugumo sektoriai turi savo veiklos sritį ir savo problemas, tačiau jie neveikia atskirai. Visi sektoriai yra glaudžiai susiję, kaip susijusios grėsmės, kylančios nacionaliniam saugumui, ir problemos, trukdančios jį užtikrinti. Todėl norint pasiekti atskiro sektoriaus saugumo užtikrinimo tikslus, yra būtina numatyti visas vieno saugumo sektoriaus sąsajas su kitais.“ (16 psl.)

Siekiant kiekybiškai įvertinti grėsmes, stengiamasi nustatyti, kokia yra grėsmės pasireiškimo tikimybė ir kokio dydžio nuostolius grėsmė gali sukelti. Įvertinus grėsmes pagal jų tikimybes ir daromą žalą, galima sudaryti tam tikrą pasaulio, šalies ar atskiros bendruomenės grėsmių suvestinę (grėsmių lauką).“ (19 psl.)

„…nacionalinio saugumo prioritetus nustato žmonės ar jų grupės pagal savo vertybių sistemą arba atsižvelgdami į grėsmių vienoms ar kitoms vertybėms pobūdį. Todėl viena iš svarbiausių nacionalinio saugumo politikos problemų – vertybės ir jų prioritetai asmens, valstybės ir tarptautinio saugumo požiūriu. Kaip teigia daugelis mokslininkų (Arnoldas Wolfersas, Walteris Lippmanas, Amosas Jordanas, Williamas Tayloras), vertybės gali tapti nacionalinio saugumo garantu, bet gali būti ir grėsme nacionalinio saugumo sistemai, nes vertybės gali konsoliduoti visuomenę, skiepyti pagarbą ir pasitikėjimą šalies valdžios institucijomis, stiprinti valstybės politinę sistemą ir gali veikti atvirkščiai. Jų nuomone, valstybė, kurios prioritetais tampa tokios demokratijos vertybės kaip tolerancija, piliečių teisės ir laisvės, yra daug atsparesnės išorinėms ir vidinėms grėsmėms. Todėl nacionalinio saugumo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo sėkmė tiesiogiai susijusi su teisingai pasirinktais prioritetais vertybių sistemoje.“ (15 psl.)

Nuorodos:

* LRT debatuose susirėmę kandidatai – apie tai, ką darytų, jei pultų „žalieji žmogeliukai“ (2019-04-18)  – Antrieji kandidatų į prezidentus debatai.

** LRT debatų video įrašas mediatekoje (ČIA).

*** Ekspertų verdiktas: kuris kandidatas į prezidentus laimėjo antruosius LRT debatus.

P. S. Politinė reklama, platinama nemokamai.

 

P. P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasys        2019-04-26 10:31

Man taip ir liko neaišku iš kur A.Juozaitis traukė ta informacija apie permokėtus pinigus įsigyjant haubicas „PzH2000“ ? kam.lt/lt/naujienos_874/archyvas_930/ziniu_archyvas_2015_-_01/ziniu_archyvas_2015_-_09/gavusi_vokiskas_haubicas_lietuva__tures_tokius__pajegumus_kokiu_nei_lietuvoje_nei_baltijos_regione_dar_nebuvo.html?pbck=0

Heraldui       2019-04-26 7:06

Ar tie maldininkai sutelpa prie vieno stalo ar reikia dviejų?

Herald       2019-04-25 20:51

Juozaitis laimės rinkimus ir taps prezidentu, jei žmonės melsis, kad taip įvyktų. Žmonės tiki, kad jį išrinks ir meldžiasi kasdien ryte ir vakare.

Šiaip,       2019-04-25 20:05

tai ne mums spręsti kam, kada, kuris laikas. Pavargome nuo nevilties, nuo susipriešinimo, nuo visiškos tamsos, kuri dabar tvyro Lietuvoje. Baisu, kai kiekvienas užsidaręs savo narvelyje, nebendrauja, kažkokia baimė kalbėti, reikšti savo nuomonę, pastovėti už tiesą. Todėl patiko Mindaugo drąsa stoti tiesos pusėn. Kas būtų buvę, jei jis būtų patylėjęs ir nepadėjęs Kručinskams, jei nebūtų paruošęs tas pataisas, kurios dabar priimtos?

Tikrainiui       2019-04-25 19:58

Teisingai, vakaryksciai tegul lieka praeity, o ateitis prasideda dabar.

Tikrai,jei į antrą turą išeitų        2019-04-25 19:38

Puidokas,daugelis Juozaičio gerbėjų,palaikytų jį.Tačiau,dabar laikas,kai reikia apsispręsti dėl Lietuvos likimo ir patyręs Sąjūdžio žmogus labiausiai tinkamas.O M.Puidoko laikas ateityje.

>>>Eini...       2019-04-25 19:20

Visiškai sutinku. Lyginti galima tik su Mindaugu. Gal tik Mindaugas mažiau išsišokantis, mažiau save rodantis, o atvirkščiai, atiduodantis garbę mums visiems, nebijantis pripažinti, kad tik kartu mes esame jėga. Patinka man Mindaugo drąsa ir įžvalgumas kas yra ne taip ir, kaip atrasti tiesesni kelią į santarvę, o tuo pačiu į bendrąjį gėrį. Patiko jo noras gyventi santaikoje su visais kaimynais ir neieškoti priešų, kad rusų tauta taip pat pavargusi ir nori taikos. Man Mindaugas primena mūsų popiežių Pranciškų, kuris mums neša viltį, kad neprarasta viskas, o kad yra galimybių susigrąžinti pabėgusius vaikus, kad čia vėl bus gera gyventi visiems tarpusavio taikoje ir su gamta, kad mes galime keistis ir pasikeisti gerbiantys savo praeitį.

Eini arkliu, 16:30 ?       2019-04-25 17:51

Jei ka ir lyginti su Ze, tai tikrai ne AJ, nebent M.P.

Kažin ,ar        2019-04-25 16:30

Zelenskio Ukrainoje niekas nepaprotina,kad jam laikytis atokiau nuo jakilaičių ir linkevičių?Pylė ant Zelenskio pamazdgas,o dabar pirmieji nulėkė spausti ranką.Jei kuo gali pasitrikėti Zelenskis,tai tik Amerika ir Anglija.

Kam galva?       2019-04-25 12:50

Tokie visi protingi,skaito visus leidinius,netgi TIESOS,o,paaiškėja,kad redakcija gali pakeisti Jūsų nusistatymus ir nuomones?Kam tada žmogui galva?Kad vandens į pilvą nelytų?Ar ir čia reikia *širdelių*meilei parodyti?Žinom,kad daug kam prastai su atmintim,- bus gerai ir buhalterė,ir bankininkas.Visko yra mylimoj šalelėj,bet gal Ukrainos pavyzdys suveiks?Šiam pasauly visko būna - gali būti ir 2016 metų pasikartojimas - nei Vilmorus,nei Gaidys nepataikė su savo reitingais.

Rinkitės Tiesą!       2019-04-25 12:42

A. Juozaičio lūpomis kalba tiesa, moralė, patriotiškumas ir išmintis. Man visai nesvarbu, ar kandidatai yra kokie nors ekonomistai, ir ar moka užsienio kalbas. Gali nemokėti nė vienos. Vienintelė svarbi ir viso ko matas yra Tiesos kalba. Baisi gėda tiek valstybei, jos institucijoms, tiek visiems piliečiams dabar yra primesta kai dabartinė komunistė slepia savo biografiją ir negali paaiškinti, kodėl iki šiol yra Rusijos federacijos paslaptis. O visas “elitas” elgiasi lyg niekur nieko. Tiesiog katastrofa, kai teismai turi savo teisybės supratimą! O iš Šimonytės ta tema išgirsti, kad “esame gerame kelyje”... Kiti kandidatai neturi kurios nors ar net visų iš išvardintų vertybių. O pirma sistemos peršama trijulė yra akivaizdžiai sodomistinių pažiūrų ir iš tų, kuriems moralė nėra šio pasaulio dimensija. Už gražių jų šypsenų paslėpti melas, veidmainystė, arogancija, puikybė, godumas, valdžios troškulys, cinizmas, nepagarba ir net nepakantumas kitokiai nuomonei. Jeigu Jūs vertinate paprastas ir aiškias amžių patikrintas vertybes, Jūsų pasirinkimas tampa labai aiškus. Toks vardiklis taip supaprastina pasirinkimą, kad visi debatai tampa nereikalingi. Triūbijami reitingai yra tokia pat klastotė ir melas kaip visa dabartinė sistema. Tiesa kaip saulė šią nuostabią pavasario dieną. Be jos tiesiog neįmanoma. Nebeturiu jokių abejonių, kad rinkimus laimės A. Juozaitis. Geros visiems dienos!

Taip, Juozaitis       2019-04-25 11:23

tinkamiausias, nes iš AMB komandos, o mes labai mylėjome ir pasitikėjome Centro Komitetu, tad ir Juozaičiu tikime, be jokios abejonės.

>Visiems        2019-04-25 10:27

Pala, pala, vienas iš trijų - tai portalo propaguotų “nesistemininkų” atstovas.

$+$       2019-04-25 10:16

Koks skirtumas kas ką pasakė ir kas ką apkarpė, vis vien tai tik spektaklis daunams. Žiūrėti E. J. vedamą laidą, gali tik nesveikas, nekalbant jau apie tai, kad jos tikslas reklamuoti tik du kandidatus. Net G.N. skirtas tik statisto vaidmuo, nes visa jo rinkiminė kampanija prasideda ir baigiasi reitingų pirkimu, už kurių kyšo nekilnojamo turto magnatų ausys.

Visiems       2019-04-25 9:33

priekaistautojams atsake komentatorius todel, 8:16.Skaitykit.Ar nesuprantamai parasyta.Siame portale “lyderiu” trijulei niera ka veikti.Tai falsyvas ir netikras produktas, stumiamas sistemos.O sistemai atstovauja, delfis, lrt, ir dar daugybe sklaidos.Ten rasit ir apie komunista Andriukaiti, jei kas ir jeigu norit gretinti ir lyginti su Juozaiciu.Tai nesulyginami dalykai.

Benefisui       2019-04-25 9:19

Neputok tuščiai. Parenk medžiagą apie savo favoritus ir dėk kur tik nori. O mes norime susipažinti su būsimu Lietuvos prezidentu.

grumstas        2019-04-25 9:17

Labiausiai “kompetentingas” Andriukaitis , kuris į viską reaguoja žaibiškai, panašiai , kaip “žaibas ‘Makvynas”, kuris yra , buvo mažų vaikų mėgstamas personažas . deja nėra laiko žiūrėti ir klausytis šių strategų fantazijų. Sulaukiau Juozaičio komentaro ir sutinku , kad žaibiškiau negali būti už išankstinio paruošto plano , kaip reaguoti į tokius “žaidimus’, ir institucijų besąlygiškas tokio plano vykdymas.

Neformuok rinkėjui savo nuomonės!!!!       2019-04-25 8:52

Tai taisyklė, kurios negalima ignoruoti, nebent redakcija taip pat pataikauja valdžiažmogiams ir taip žlugdo alternatyvų pasirinkimą.

Kaltinsiu tik redakciją,       2019-04-25 8:48

jei laimės žiniasklaidos favoritas, nes per prievartą kišamas kandidatas tampa nebeįdomus ir lenda mintis, kad jis per silpnas. Tik pamąstykime, kodėl iškelti valdžiažmogių net trys kandidatūros, nes jie rinkėjui sudaro regimybę rinktis, nors aniems tiks visi trys kandidatai.

TO Gerb Red       2019-04-25 8:45

Yra ir apie Puteikį, be to, jis čia tiek su savo puteikistais prisidirbęs, kad jau visi čia žino, kas jis per fruktas, o Puidokas Puteikio produktas ir pamaina…
Norite apie SS?
VA? saldžiąją porelę?

>>>todėl       2019-04-25 8:37

Šiaip visoje žiniasklaidoje yra tik trys favoritai ir tai tiesa, todėl redakcija, jei ji ne šališka, turėtų leisti ir kitų žiniasklaidos ignoruojamų kandidatų, na bent Naglio Puteikio ir Mindaugo Puidoko debatų neignoruoti, o pasitikėti skaitytojų teise rinktis.

todėl       2019-04-25 8:16

Todėl, kad jis tinkamiausias kandidatas į prezidentus, todėl, kad kituose portaluose jis ignoruojamas ir šmeižiamas, todėl, kad daug nesugebančių pasirinktį tinkamiausią kandidatą ...

Gerb. Redakcija,       2019-04-25 7:15

Kodėl jūsų portale tik vieno kandidato tema? Gal tai jo portalas? Šiaip, todėl man tai jis tampa šlykštus, nes jis brukamas. Matau tik vien neigiamas jo savybes ir nieko teigiamo. Gal viskas keistusi, jei galėtume lyginti su kitu kandidatu, tarkime Puteikiu ar Mindaugu?

Rekomenduojame

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.