Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Sveikatos apsaugos politika

Saulius Dambrauskas: prievartinį vakcinavimą įtvirtinti bus galima tik denonsavus „Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją“

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 22 d. 7:18

5     

    

Saulius Dambrauskas: prievartinį vakcinavimą įtvirtinti bus galima tik denonsavus „Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją“

Oficialiai prievartinio vakcinavimo įteisinimas siejamas su būtinais tam tikrų įstatymų pakeitimais. Tačiau čia noriu pabrėžti, jog toks įstatymų pakeitimas tiesiog nėra įmanomas.

Lietuva 2002 metais ratifikavo Konvenciją dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje, trumpiau vadinamą „Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija“ (1997 m.), arba dar rečiau (pagal pasirašymo vietą) Ovjedo konvencija.

Neleisiu sau interpretuoti šios Konvencijos turinio, tačiau aiškesniam suvokimui toliau pateikiu tam tikrų aktualių minėtos Konvencijos straipsnių ištraukas.

Lietuvai nedenonsavus Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos tiesiog nėra teisinės galimybės pritaikyti savo įstatymų prievartiniam vakcinavimui.

Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje
(Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija)

1997 04 04, Ovjedas
Preambulė

Šią Konvenciją pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės, kitos valstybės ir Europos Bendrija,
[…]
manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės ir kad žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga bei tolesnis įgyvendinimas yra vienas iš būdų, kuriais to tikslo turi būti siekiama;
[…]
įsitikinusios, kad būtina pagarba žmogui ir kaip individui, ir kaip žmonių giminės nariui, bei pripažindamos, kad svarbu užtikrinti žmogaus orumą;
suvokdamos, kad netinkamas biologijos ir medicinos taikymas gali sukelti žmogaus orumui pavojų keliančias veikas;
tvirtindamos, kad biologijos ir medicinos pažanga turėtų būti skirta esamų ir būsimų žmonių kartų labui;
[…]
pripažindamos, kad reikia skatinti viešai svarstyti taikant biologiją ir mediciną kylančius klausimus ir kad reikia į tai reaguoti;
siekdamos priminti visiems visuomenės nariams jų teises ir pareigas;
[…]
nusprendusios imtis priemonių, reikalingų, kad būtų išlaikytas žmogaus orumas ir asmens pagrindinės teisės ir laisvės biologijos ir medicinos taikymo srityje,
susitarė:

I skyrius – Bendrosios nuostatos

1 straipsnis – Tikslas ir objektas

Šios Konvencijos Šalys gina visų žmonių orumą bei tapatybę ir nediskriminuodamos kiekvienam užtikrina pagarbą jo neliečiamumui bei kitoms teisėms ir pagrindinėms laisvėms biologijos ir medicinos taikymo srityje.
Kiekviena Šalis savo vidaus teisėje imasi reikalingų priemonių šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti.

2 straipsnis – Žmogaus viršenybė

Žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus.

3 straipsnis – Lygiateisiškas sveikatos priežiūros prieinamumas

Šalys, atsižvelgdamos į sveikatingumo reikmes ir turimus išteklius, imasi atitinkamų priemonių, kad savo jurisdikcijoje sudarytų lygiateisiškas galimybes gauti atitinkamos kokybės sveikatos priežiūrą.

4 straipsnis – Profesiniai standartai

Kiekviena intervencija sveikatos srityje, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

II skyrius – Sutikimas

5 straipsnis – Bendroji taisyklė

Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą.
Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo padarinius ir pavojus.
Atitinkamas asmuo gali bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą.

6 straipsnis – Negalinčių sutikimo duoti asmenų apsauga
[…]
2. Tais atvejais, kai pagal įstatymą nepilnametis yra neveiksnus duoti sutikimą dėl intervencijos, ji gali būti atliekama tik jo ar jos atstovo arba valdžios institucijos, arba įstatymų nustatyto asmens ar organizacijos sutikimu.
Į nepilnamečio nuomonę, kaip į vis labiau lemiantį veiksnį, atsižvelgiama pagal jo ar jos amžių ir brandumo laipsnį.

III skyrius – Privatus gyvenimas ir teisė gauti informaciją

10 straipsnis – Privatus gyvenimas ir teisė gauti informaciją

1. Kiekvienas turi teisę į pagarbą privačiam asmens gyvenimui, susijusiam su informacija apie jo ar jos sveikatą.
[…]

VIII skyrius – Konvencijos nuostatų pažeidimas

23 straipsnis – Teisių ar principų pažeidimas

Šalys teikia atitinkamą teisminę apsaugą, kad tuojau būtų nebeleidžiamas arba sustabdytas neteisėtas šioje Konvencijoje nustatytų teisių ir principų pažeidinėjimas.

24 straipsnis – Kompensacija už nepateisinamą žalą

Asmuo, dėl intervencijos patyręs nepateisinamą žalą, turi teisę įstatymų nustatytomis sąlygomis ir tvarka gauti teisingą kompensaciją.

25 straipsnis – Sankcijos

Šalys nustato atitinkamas sankcijas, taikytinas pažeidus šioje Konvencijoje išdėstytas nuostatas.
[…]

X skyrius – Viešas svarstymas

28 straipsnis – Viešas svarstymas

Šios Konvencijos Šalys pasirūpina, kad svarbiausi klausimai, kylantys dėl biologijos ir medicinos naujovių, būtų deramai svarstomi viešai, visų pirma atsižvelgiant į jų aktualią medicininę, socialinę, ekonominę, etinę ir teisinę reikšmę, ir kad būtų deramai konsultuojamasi dėl jų galimo taikymo.

XI skyrius – Konvencijos aiškinimas ir paskesnės priemonės

29 straipsnis – Konvencijos aiškinimas

Europos žmogaus teisių teismas, tiesiogiai nedarydamas nuorodos į jokią konkrečią teisme nagrinėjamą bylą, gali teikti konsultacines išvadas teisės klausimais dėl šios Konvencijos aiškinimo, jei prašo:
– Šalies vyriausybė, pranešusi apie tai kitoms Šalims;
– 32 straipsniu įsteigtas komitetas, kurį sudaro tik šios Konvencijos Šalių atstovai, dviejų trečdalių balsavusių narių daugumos sprendimu.

30 straipsnis – Konvencijos taikymo ataskaitos

Kiekviena Šalis, gavusi Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus prašymą, pateikia paaiškinimą, kaip jos vidaus teisė užtikrina veiksmingą kurių nors Konvencijos nuostatų įgyvendinimą.
[…]
XIV skyrius – Baigiamosios nuostatos
[…]

37 straipsnis – Denonsavimas

1. Kiekviena Šalis bet kada Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali denonsuoti šią Konvenciją.
2. Toks denonsavimas įsigalioja kito mėnesio pirmą dieną, praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą.
[…]

Priimta 1997 m. balandžio 4 d. Ovjede (Astūrija) anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra autentiški, vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Europos Tarybos archyvuose. […]

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>atsibuskit       2021-08-23 8:35

juokinga, kai vergas, net nesugebantis atpažinti prieš jį naudojamo šantažo (“petys už laisvę, apynasris už bombonkę) laisvus žmones agituoja “atsibusti”.
Mes, tie nedideli 15-20 procentų, net nebuvome užmigdyti zombovizijų propagandų.
O vergams atsibusti jau nelemta. Po trečios-ketvirtos zenekos/modernos (jau ruošiamos) galėsite mėginti amžinai atsibusti pas šventą Petrą prie rojaus vartų.

atsibuskit, teisės jūs       2021-08-23 7:08

ar tave su šautuvu varo skiepytis? ne, tiesiog negalėsi įeiti į prekybos centrą paslankioti. tai jeigu tau prekybos centras taip svarbu, kokios čia dar žmogaus teisės? žmogus neturi teisės įeiti į prekybos centrą? ir labai teisingai, nes virusą nešioja

tiek       2021-08-22 14:38

nemanau,kad pasiskiepijimas nuo pandeminio brudo keltų žmogui kažkokį pavojų. Sutikčiau su režisieriaus Masalskio mintim,kad skatinti skiepus būtų racionalu,bet tai atlikti reikia kur kas delikačiau - ne visiems žmonėms skiepas aplamai duos daugiau naudos nei žąlos. Yra amžiaus, sveikatos konkretūs apribojimai.

s.m.       2021-08-22 11:07

ačiū Sauliui.
Lyg tyčia vakar pasigedau daugiau aiškumo Lietuvos Konstitucijos 22 straipsnyje dėl žmogaus privataus gyenimo neliečiamybės.
Konvencijos 10 straipsnis jau dabar į priekį aiškiai sufleruoja konstituciniam teismui (o dar anksčiau,- kitiems teismams), kad privataus gyvenimo sąvoka pagal Konstitucijos 22 straipsnį apima ir duomenų apie žmogaus sveikatą privatumą.
Todėl turėdamas konstitucinę teisę į sveikatos duomenų privatumą, net neketinu nieko aiškinti jokiems bukalaurų šaikos pabaidytiems pvz maksimų apsauginiams, jokioms kirpėjoms ar kiemsargiams.
***
Nors bukalaurų šaika, puikiai suvokdama, kad jų šviežiai iškeptas blynas, ribojantis konstitucines žmogaus teises, yra VISIŠKAS NIEKALAS (gerbiu Alfonsą Vileitą už šį nuostabų terminą), jau rengiasi aprioriškai antikonstitucinėms įstatymo pataisoms skubos tvarka, yra akivaizdu, kad straipsnio autoriaus cituojama konvencija eliminuoja netgi galiojimą tokių būsimų antikonstitucinių įstatymo pataisų.
***
Visiškai nusišvilpt ant samdytų trolių prachadimcų, turinčių instruktažo metu gautą užduotį skleisti pasidavimo naratyvą.
Greitu laiku tikiuosi išgirsti apie rezonansines bylas Lietuvos teismuose, analogiškas garsiajai Albertos provincijos bylai.
Tautos išmintis byloja, - pažiūrėsim,kai dugną dėsim.

Prašalietis       2021-08-22 9:08

Prajuokino, matomai tik vakar iš Mėnulio nukritęs, S.Dambrauskėlis su savo “..prievartinį vakcinavimą įtvirtinti bus galima tik denonsavus „Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją“..., matant ir be jokių “konvencijų denonsavimo” kokie gyvenimo ribojimai yra įvedami žmonėms, kurie, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, nepanoro vakcinuotis net ir varant dar negirdėtą lansberginio durnių laivo istorijoje valdžios ir jos “komunikacijos specialistų”, visokio plauko pseudo patriotų žmonių viliojimo, isterinio gąsdinimo, negirdėto masto vakcinavimosi “švietimo ir auklėjimo” propagandą... Prie “patriotiškai” skelbiamo nuo 2014 metų “visų siaubo”- “Putinas su savo rusais ruošiasi vėl ateiti mūsų visų okupuoti ir išnaikinti”, nuo pernai metų visi girdime vis galingesnį, kad nepaskiepyti nuo Covid viruso “garantuotai gaus galą”, jei ne nuo Covid pačios ligos, tai nuo “nepakeliamos šio viruso nešiojimo naštos”. Be to neskiepytieji, “trukdys formuoti bandos imunitetą ir tokiu būdu keliantys pavojų”, net ir turintiems galimybių pasus “pažangiems ir atsakingiems vakseriams įnešusiems neapsakomą indėlį į pasaulinę pergalę prieš Covid virusą”, jau nebijantiems Covid viruso ir galintiems visur kur tik nori vaikščioti be maskių ir net gi nesiplauti su muilu po tualeto rankų.... Pagal šiandieninės valdžios “proto guru mokslinio tikėjimo logiką” gaunasi, kad Covid virusas vakcinuotus ir turinčius galimybių pasus “ne tik kad vengia užkrėsti ir susirgdinti, bet net gi nenori” ,kad jį taip vadinami vakseriai “nors kiek ant savęs kitų užkrėtimui panešiotų”...

Rekomenduojame

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.