Ryšard Maceikianec. Ukrainos kazusas

Tiesos.lt siūlo   2013 m. gruodžio 10 d. 22:34

6     

    

Ryšard Maceikianec. Ukrainos kazusas

„… mūsų požiūris į kaimynystėje gyvenančias tautas: kupinas paniekos, puikybės ir tamsumo. Nepriklausoma Ukraina mūsų ateičiai yra svarbesnė negu įstojimas į NATO. Nes be Ukrainos Rusija niekada nebus imperialistinė valstybė. Tuo tarpu Lenkijos visuomenė skleidžia pasauliui, kur tik gali, antiukrainietiškas fobijas“. Jerzy Giedroyc.

Prieš pat Liublino Unijos sudarymą ir po jos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija, šiandien priklausanti Ukrainai, atsidūrė tuometės Lenkijos Karalystės oligarchų, kurie iki Unijos įsigyti žemės LDK teritorijoje neturėjo teisės, valdžioje. Vytautas Didysis ir jo įpėdiniai tose toli nuo sostinės esančiose teritorijose tvarkėsi pagal žinomą posakį – leben und leben lassen (gyventi ir leisti gyventi kitiems), o lenkų oligarchai po Unijos laikė rytų slavus veikiau „pospólstwo“, „czerń“ ir „bydło“. Ukrainos žemių gyventojai buvo engiami ir verčiami nepakeliamai dirbti šlėktoms ir magnatams, turėjusiems milžiniškas žemės valdas su tūkstančiais baudžiauninkų. Apskritai vos keliolika magnatų giminių valdė daugiau kaip 80 proc. Ukrainos žemių, įtrauktų į vadinamąjį padūmės registrą.

Didžiulė priespauda, negerbiami kazokų papročiai bei tradicijos ir perėjimas prie absoliučios nuosavybės į daugumą derlingų žemių su žmonėmis lėmė, kad praėjus keliasdešimt metų po Unijos sudarymo šioje teritorijoje pradėjo kilti nesibaigiantys kazokų sukilimai prieš „liachus“. Pirmasis rimtas valstiečių–kazokų sukilimas, vadovaujamas Pavelo Pavliuko, įvyko 1637 m., po vienerių metų jis buvo žiauriai numalšintas.

Pralaimėjus Pavliuko vadovaujamam sukilimui po kelių mėnesių kilo rytinių slavų pasipriešinimo kovos, kurioms vadovavo Jakubas Ostranica ir Dimitras Hunia. Nuslopinus šį vietinį kazokų sukilimą ramybė Ukrainoje vyravo vos 10 metų. Jau 1648 m. prasidėjo visą Ukrainą apėmęs pats didžiausias sukilimas, vadovaujamas Bohdano Chmelnyckio, jis truko net iki 1654 m.

Chmelnickis suskilimo pradžioje norėjo iškovoti teisių kazokams ir kad šios teisės būtų gerbiamos jų žemėse taip, kad galima būtų juos apsiginti nuo magnatų. Dėl bendro sprendimo Lenkija sutiko tiktai po kelerius metus trukusių itin žiaurių kovų, 1658 m., siūlydama netgi pertvarkyti Abiejų Tautų Respubliką į trijų lygiaverčių teisės subjektų (valstybių) sąjungą, kurią sudarytų Lenkijos Karalystė, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusijos Kunigaikštystė, tačiau buvo jau per vėlu – kazokų priklausomybė nuo Maskvos tuo metu jau buvo pernelyg stipri…

1663 m. Ukraina buvo padalyta į dvi dalis – esančią dešiniajame krante, kurioje viešpatavo lenkai, ir esančią kairiajame krante su Kijevu, čia viešpatavo rusai. Ir tai buvo Žečpospolitos žlugimo pradžia.

Antrą kartą Lenkija ir bolševikinė Rusija pasidalijo Ukrainą 1920 m. pagal Rygos sutartį. Bolševikai „savoje“ Ukrainos žemių dalyje įvedė bolševikišką tvarką, naudodami prieš nepaklusnius ukrainiečius didžiojo bado metodus. Lenkai „savojoje“ dalyje įvedė lenkišką tvarką, prieš nepaklusnius gyventojus ir Ukrainos nepriklausomybės idėjos skleidėjus taikydami pacifikacijas, persekiojimą ir masinį istorinių stačiatikių cerkvių naikinimą.

Ši pirmiau pateikta glausta įžanga skirta priminti nepaprastai sudėtingai Ukrainos istorijai ir atkreipti dėmesį į panašumus bei pavojų, kuris šiandien pakibo virš šios draugiškos Lietuvai, vienos iš didžiausių Europoje šalių, kuri istorinėje praeityje kartu su mumis sudarė europinę imperiją – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Be kurios ir šiuolaikinė Rusija niekada nebus imperialistinė valstybė.

Neseniai įvykęs Rytų partnerystės viršūnių susitikimas Vilniuje, deja, aiškiai parodė, kad Europos Sąjungos vadovai dar nepasirengę suprasti Ukrainos klausimo sudėtingumo vertindami šią šalį biurokratiškai, pagal standartus, tarsi būtų kalbama apie Bulgariją arba Maltą. Ypatinga kaltė tenka Lenkijai ir Lietuvai bei jų vadovams, kurie pasidabinę visažinių ir nepaprastai svarbių, Ukrainą į Europos Sąjungą atvedančių advokatų mantijomis, savo „namų darbų“ neatliko.

Tuo metu Vilniuje viešėjęs kadenciją baigęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenko, kurio įtarti dėl simpatijų dabartinei savo šalies valdžiai nėra jokio pagrindo, duodamas interviu BNS pabrėžė, kad Europos Sąjunga, koncentruodama dėmesį į techninius ir antraeilius klausimus, siūlo sprendimą, neadekvatų dabartinei Ukrainos situacijai, palikdama nuošalyje pagrindinį – Europos ateities su jo šalimi klausimą.

Šioje situacijoje Lenkijos politikai, kurie labai garsiai ir itin pasitikėdami savimi ėmėsi Ukrainos sujungimo su Europos Sąjunga klausimo, atsižvelgiant į istorinį Lenkijos ir Ukrainos santykių aspektą, tikrai neturėjo moralinės teisės kelti Ukrainai kokių nors sąlygų, o galėjo tiktai atsiprašyti už ilgus amžius darytas skriaudas. Ir tuo labiau neturėjo susieti Ukrainos liaudies ir valstybės likimo su valdžios institucijų veiksmais prieš asmenį, dėl kurio sąmoningų sprendimų ši šalis patyrė milijardinius nuostolius. Tai buvo dingstis dar kartą parodyti Ukrainą pažeminamai ir paniekinamai. Turime vilties, kad už kilnių B. Komorowskio ir R. Sikorskio žodžių neslypėjo dar ir mintis pakartoti istoriją Ukrainos atžvilgiu trečią kartą.

O Lietuvos pareiga buvo ypatinga, kylanti iš gyvybiško nacionalinio mūsų intereso – turėti ateityje Sąjungos sudėtyje didelę, mums palankią valstybę. Tačiau D. Grybauskaitė dar kartą aiškiai neišlaikė nepaprastai svarbaus egzamino – sustiprinti Sąjungą ir Lietuvą jos sudėtyje. Išgirsti, suprasti ukrainiečius ir padaryti ES biurokratus jautrius, nukreipti juos taip, kad parengtų situaciją atitinkančius nutarimus ir veiksmus Ukrainos atžvilgiu – tokia buvo Lietuvos istorinė misija ir šansas, kuris gali ir nepasikartoti. Tuščia propaganda, pamokymai ir neveiklumas tikintis, kad viskas kažkaip susiklostys, taip pat nevykusio laiškanešio vaidmuo, kai į Briuselį daugiausia vykstama įsitaisyti pirmoje eilėje fotografuojant, negalėjo lemti sėkmės. O D. Grybauskaitės „atradimas“ dėl Rusijos bandymų daryti poveikį situacijai Ukrainoje, padarytas tiktai Vilniaus viršūnių susitikimo metu, neišlaiko jokios kritikos ir yra veikiau skirtas naiviems, norint pateisinti savo klaidas ir neveikimą.

Ilgus amžius visos pasaulio valstybės nebuvo abejingos situacijai, kuri klostėsi kaimyninėse šalyse. O turėdamos atitinkamų priemonių ir mechanizmų visada stengėsi tuo pasinaudoti siekdamos pakreipti kaimynų veiksmus sau naudinga linkme. Rusija tuo labiau nėra išimtis, ji to nė neslėpė ir seniai buvo žinoma, kad ji stengsis priartinti prie savęs Ukrainą. Tad kodėl į tai nebuvo atsižvelgta iš pat pradžių, užuot „darius atradimus“ viršūnių susitikimo metu?

Pagaliau turėjome suprasti ir Ukrainos vadovų nuogąstavimus – kokiu pagrindu jie galėjo laikyti D. Grybauskaitės ir B. Komorowskio garantijas vertomis dėmesio Ukrainai – valstybei su 46 milijonais gyventojų, kuri daugeliu atvejų nepasirengusi konkuruoti ES šalių rinkose, tačiau turi tiek žemės, kad galėtų išmaitinti visą Europą, todėl kelia pavojų Sąjungos ūkininkams.

Ukrainos vadovams tikrai nėra paslaptis, kad mes per dešimt metų, kuriuos esame ES sudėtyje ir mėginame prisitaikyti prie naujų sąlygų, praradome be karų, bado ir epidemijų ketvirtadalį savo gyventojų, o rimtos investicijos, kurios būtų galėjusios padėti išjudinti ekonomiką ir padaryti ją šiuolaikišką, mūsų nepasiekė. Be to, į valdžią sugrįžo sovietinė nomenklatūra ir įsitvirtino naujoji, plačiai besinaudojanti antikonstitucinėmis privilegijomis silpniausios gyventojų dalies sąskaita. Ir todėl neatsitiktinai lygiagrečiai su Vilniaus viršūnių susitikimu prie pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų protingos galvos klube „Tiesos.lt“ svarstė apie būdus, kuriais piliečiams būtų galima sugrąžinti pasisavintą valstybę, ir apie prokuratūros veiklą, kad ji pagal Konstituciją ir teisę pradėtų tarnauti šaliai…

* * *

Imdamiesi bet kokios temos kaskart susiduriame su ta pačia problema – žmonių didumo, jų kultūros, gebėjimo matyti pasaulį toliau savo nosies ilgesniam laikotarpiui negu viena kadencija. Mūsų šalies nelaimė yra dabartinė padėtis, kai valstybė atsidūrė valdžioje tų, kurių šie parametrai yra patys mažiausi.

Tarp nemėgstamos sovietinės valdžios atstovų ypač buvo tyčiojamasi iš ideologų ir propagandininkų už jų begalinę demagogiją. Deja, mūsų šalies užsienio politika šiandien yra tandemo, susidariusio iš to būrio, rankose…

„Nušluostant ašaras“ galima tiktai konstatuoti, kad tokio lygio asmenys šiandien aiškiai užvaldė Sąjungos struktūras, kurioms rodos nerūpi Lietuvos ar Ukrainos likimas, o pinigai, gyvenimas be atsakomybės kitų sąskaita ir galimybė įsitaisyti pirmoje eilėje fotografuojantis tampa gyvenimo svajonių viršūne. Deja, ten nėra tokio lygmens asmenybių kaip Charles de Gaulle‘is, Margaret Thatcher, Helmutas Kohlis, Tony Blaire‘as ar Vaira Vīķe-Freiberga, kurie turėjo Europos ir pasaulio ateities viziją, atsakomybės ir orumo jausmą. Ir tai, kaip matyti iš Viktoro Juščenkos interviu, ukrainiečiai taip pat įžvelgia.

* * *

Tad visas Ukrainos problemos sudėtingumas šia proga išryškino ir kelis kitus skaudulius, tarp jų – dėl demokratijos lygio posovietinėse šalyse, įeinančiose į Sąjungos sudėtį, taip pat veiksmų, kurių imasi nepaprastai brangiai kainuojančiuos biurokratinės ES valdžios struktūros, sėkmingumo ir efektyvumo. Yra pagrindo abejoti, ar jos padarys reikiamas išvadas ir po Vilniaus viršūnių susitikimo.

Su priekaištu Ukrainai dėl teisės ir baudžiamojo proceso trūkumų reikia, žinoma, sutikti besąlygiškai. Jeigu milijardiniai nuostoliai, kaip Julijos Tymošenko atveju, būtų padaryti mūsų šalyje, kaltųjų nustatymo ir jų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procesas, be abejo, vyktų greitai ir sklandžiau, tai įrodo visuomenėje didelį rezonansą sukėlusios bylos, tarp jų ir Viktoro Uspaskicho bei jo kolegų bylos…

pogon.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2013-12-14 2:06

Rašinys įdomus, tik kazusas lietuviškai - atvejis. Ukrainiečių dabartinis skilimas man primena Lietuvos skilimą po Gegužės 3-iosios konstitucijos. Konstitucijos šalininkai buvo pažangiečiai ir patriotai, bet Lietuvos laidotojai. O konfederatai iki šiol apšaukiami išdavikais, nors,iš tiesų, jie gelbėjo Lietuvą. Prorusiška diktatūra nebūtinai išnyktų prisijungus asociacijos sutartimi su ES, kaip neišnyko ji Lietuvoj. Ar ilgainiui Ukraina išliktų Europos sąjungoje, nors ir yra Lenkijos dydžio? Manau ES vadai viską daro, kad tautos ir valstybės išnyktų. Man ES ir Rusija panašūs į du varovus, dirbančius vienam medžiotojui. Pasnašu kaip 40-tais - viens raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva.

sutikciau su autorium       2013-12-12 21:09

jeigu visas tas Ukrainos lauzas nebutu kurstomas amerikoniskom malkom…

Ryt'as       2013-12-11 19:45

Puikus straipsnis.Paskutinį sakinį suprantu kaip ironiją .

Kritikas Pikčiurna       2013-12-11 7:21

Geriau nė nepasakysi. Kita vertus, gal Janukovičius su savo svita šitaip manevruodamas nori iš ES išsiderėti Ukrainos vertų teisių, ko nepadarė Lietuvos stojimo į ES derybininkai. ES biurokratų nekompetentingumas akivaizdus, nuo jo kenčia ir Lietuva. Jiems labiau rūpi libertaristinės “žmogaus” teisės, nei žmogaus teisė į orų gyvenimą, kūrybą, bei orią senatvę. Kol kas Lietuvos nuostoliai yra didesni nei laimėjimai, nes išmokos stambiam verslui, dalinai tenkančios biurokratams, niekaip negali padengti žmogiškųjų praradimų, o pramonė kol kas mažai konkurencinga, tikrų investicijų labai mažai, socialinė atskirtis ne mažėja, šalis praskolinta ir, svarbiausia, pati atsisakė didesnės dalies savo Suvereniteto, ketina atsisakyti žemių ir teritorijos vientisumo. Tai yra kelias į valstybės ir Tautinės tapatybės praradimą, didžiausias mirtinas pavojus jų egzistencijos tęstinumui per pastarąjį šimtmetį. Ne manau, kad Ukraina norėtų eiti panašiu keliu. Protestuojanti Ukraina kol kas to dar nemato… Nors Ukrainos asociacijos su ES sutartis Lietuvai ir kitoms mažoms valstybėms-narėms būtų ne maža paspirtis.

ir vėl tyla       2013-12-10 23:36

Grybauskaitė atsakinga už užsienio politiką, bet kilus protestams, jokio gero patarimo ukrainiečiams nedavė. Vėl patylėjo…

G.P.       2013-12-10 23:07

Protingo žmogaus protingos mintys. Autoriaus vietoje būčiau dar labiau paryškinęs “keturių matmenų” Ukrainą - geografiškai susidedančią iš Dešiniakrantės (labiau ukrainietiškos) ir Kairiakrantės (labiau rusiškos), o socialiai turinčios ryškią skirtį tarp oligarchų-valdininkų “elito” ir plačiųjų vargingųjų masių.
Vertas aspektas (galbūt atskiro straipsnio tema) - tai Lenkijos revanšistinės ambicijos. Juk chaosas šioje didelėje valstybėje ir galimybės jai suskilti yra gyvybiškai reikalingos Sikorskiui ir visai “kresininkų”-revanšistų gaujai.

Rekomenduojame

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Prancūzijos parlamente – aršūs debatai dėl vakcinų pasų

Linas Karpavičius. Kuo toliau, tuo aiškiau matosi, kad pandemijos valdymas ir mokslas yra du vienas kitam prieštaraujantys dalykai

Popiežiui įteiktas manifestas dėl padėties Vokietijos Katalikų Bažnyčioje

Liudvikas Narcizas Rasimas. Prūsijos bumerangas

Teisėjas davė JAV Maisto ir vaistų agentūrai (FDA) tik šiek tiek daugiau nei 8 mėnesius Pfizer saugumo duomenims pateikti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.