Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Romas Bacevičius. Dviveidystė

Tiesos.lt siūlo   2019 m. vasario 3 d. 7:38

28     

    

Romas Bacevičius. Dviveidystė

„XXI amžius“

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba, kuriai priklauso Vladas Braziūnas, Daiva Čepauskaitė, Liutauras Degėsys, Vytautas Dekšnys, Erika Drungytė, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Alvydas Katinas, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Jonas Liniauskas, Danielius Mušinskas, Mindaugas Nastaravičius, Gytis Norvilas, Donatas Petrošius, Viktoras Rudžianskas, Aldona Ruseckaitė ir Juozas Šikšnelis, šeštadienį paskelbė rašytoją Marių Ivaškevičių ginantį pareiškimą, buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms pareikalavus atšaukti jam skirtą Nacionalinę premiją. Neskelbiama, kurie konkrečiai tos valdybos nariai sausio 18-ąją buvo susirinkę priimti šį „Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pareiškimą dėl sambrūzdžio, keliamo Nacionalinę kultūros ir meno premiją skyrus prozininkui ir dramaturgui Mariui Ivaškevičiui“. Rašytojai teigė, kad viena iš pamatinių žmogaus teisių yra teisė į žodžio ir apskritai kūrybos laisvę. Rašytojai deklaravo tvirtą pasitikėjimą Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija, gerbia jos kompetenciją ir neginčijamą teisę į sprendimų savarankiškumą. 2002 metais išleistame romane „Žali“ apjuodinęs Lietuvos partizanų kovą ir išsityčiojęs iš Jono Žemaičio-Vytauto bei jo bendražygių, M. Ivaškevičius Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Prezidentūroje iš pačios prezidentės Dalios Grybauskaitės gaus Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureato diplomą ir ženklą. Paskui jis bus apdovanotas ir 340 bazinės socialinės išmokos dydžių (šiuo metu – 30400 eurų) premija. Beje, septyni šių metų Laisvės premijos laureatai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanai Jonas Abukauskas, Vytautas Balsys, Jonas Čeponis, Bronislovas Juospaitis, Juozas Jakavonis, Jonas Kadžionis, Juozas Mocius – Seime apdovanoti sausio 13-ąją, pasidalijo 5000 eurų, taigi po kiek daugiau negu 700 eurų. Bet nekalbėkime apie premijos dydį, o apie tai, kokią dviveidystę turės deklaruoti Prezidentė, prieš mėnesį sveikinusi Laisvės premijos laureatus, kai reikės gražbyliauti pagarsėjusiam partizanų ir jų vadų ciniškam, vulgariam juodintojui bei čekistinių budelių aukštintojui M. Ivaškevičiui…

Jei romane „Žali“ minimi partizanai būtų tiesiog abstraktūs herojai, nieko negalėtum pasakyti. Tai – juk menininko laisvė. M. Ivaškevičiaus talento niekas neneigia, jo kūriniai parašyti talentingai, vertinant grynai literatūriniu požiūriu. Blogai, kai tokį postmodernistinį žaidimą jis pradeda žaisti su realiais žmonėmis ir „daro meną“ iš istorinių asmenybių gyvenimo, iš kažkam skaudžių, dar neužgijusių, žaizdų – tada jau kuriamas ne savitos kalbos grožis, o ciniškas tekstas, kurio neįmanoma priimti. Kodėl rašytojas knygos herojais padaro ne išgalvotą, o konkretų asmenį Joną Žemaitį-Vytautą bei jo bendražygius? Kodėl jo nepavadino, pavyzdžiui, Algirdu Brazausku ar Vytautu Petkevičiumi? Juk šie du vardai ir pavardės irgi dažnos… Kažin kokį „pareiškimą dėl sambrūzdžio“ būtų parašę LRS Valdybos nariai, jei romano „Žali“ herojus būtų ne „išgalvotas“ Jonas Žemaitis, o išgalvoti, pavyzdžiui, Eugenijus Matuzevičius, Jonas Dovydaitis, Justinas Marcinkevičius ar Eduardas Mieželaitis? Tad mieliems rašytojams, ginantiems teisę į žodžio ir apskritai kūrybos laisvę, neverta stebėtis, kad „Žali“ daugelio suvoktas kaip melagingas, realias istorines asmenybes šmeižiantis tekstas. Ir kontrargumentai, kad tai nėra knyga apie pokario rezistenciją, o postmodernistinis romanas, negali būti nei pateisinimas, nei pasiteisinimas dėl partizanų juodinimo.

Dar viena dviveidystė bus, kai Vasario 16-ąją teks švęsti partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto bei LLKS Tarybos Deklaracijos 70 metų sukaktį. Ką tada minėti susirinksiantiems į jos pasirašymo metines Minaičiuose (Radviliškio r.), jei ten kasmet atvykstantys žmonės turės vadovautis Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato samprata iš jo romano „Žali“, kuriame jis paniekino partizanų kovą ir išsityčiojo iš Jono Žemaičio-Vytauto bei jo bendražygių? O juk vienas tos LLKS Tarybos Deklaracijos signatarų – Adolfas Ramanauskas-Vanagas, kurio vardu pavadintais metais buvo surasti, identifikuoti ir garbingai palaidoti jo palaikai. Kovo 15-ąją turėtume minėti Seimo pripažinto kovojusio su okupacija Lietuvos valstybės vadovo, faktiškai vykdžiusio Respublikos Prezidento pareigas, J. Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines, įvairiais renginiais pagerbti už Lietuvos laisvę gyvybę paaukojusį žmogų, kurio kapo neturime ir neturėsime. Žinome tik numanomą vietą, kad Maskvos Donskojaus vienuolyno kapinėse, bendrame kape, tarp kitų sušaudytų ir kremuotų kalinių galbūt yra ir jo palaikai. Labai simboliški tampa J. Žemaičio-Vytauto žodžiai, pasakyti 1954 metų birželio mėnesį uždarame teisme, kuriame jis buvo nuteistas mirties bausme, ir sušaudytas lapkričio 26 d. Maskvoje, Butyrkų kalėjime: „Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, kad Sovietų Sąjunga savo ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį… Šį sovietinės vyriausybės žingsnį laikau neteisėtu. Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietinę valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova laikytųsi humanizmo principų… Jokių žvėriškumų aš neleidau… Koks bus teismo sprendimas – man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, duos rezultatų“. Kova išties davė rezultatą – Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Tik, deja, iki šiol neatsikračiusi stribizmo ir enkavėdistinės dvasios – šiandien jie vėl kelia galvą.

Keli Kovo 11-osios akto signatarai paskelbė laukiantys Prezidentės, Seimo pirmininko ir Ministro pirmininko pareiškimų dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos komisijos (ją sudaro pirmininkė literatūrologė Viktorija Daujotytė-Pakerienė, architektas Audrius Ambrasas, kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas, teatro ir kino aktorius Juozas Budraitis, muzikologė Jūratė Katinaitė, teatrologė Ramunė Marcinkevičiūtė, filosofas Nerijus Milerius, skulptorius ir filmų kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, literatūrologė Jūratė Sprindytė, kino režisierius Audrius Stonys, menotyrininkė Jūratė Tutlytė) absurdiško sprendimo, kai ji premiją skyrė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (jo buvęs direktorius, o vėliau direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, dabar kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas) ir Nacionalinio dramos teatro, statančio jo pjeses, premijai pristatytam M. Ivaškevičiui. Nenustebkime – juk šio teatro scenoje šiandien labai madingo postmodernizmo, keiksmažodžių, vulgarybių, agresyvumo, drabstymosi purvais tikrai pakanka. Turbūt dar nepamiršome, kad būtent šiame teatre parodytas tikinčiųjų jausmus įžeidžiantis ir provokuojantis Romeo Kastelučio (Romeo Castelluci) spektaklis „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“ – scenoje, kurioje buvo didžiulis Jėzaus portretas, tikrąja to žodžio prasme, buvo ir mėtomi, ir užuodžiami ekskrementai. Apie tai rašė ir „XXI amžius“. Nesu girdėjęs atskirų tos komisijos narių nuomonės, bet komisijos pirmininkė V. Daujotytė-Pakerienė sakė, kad romanas „Žali“ nebuvo svarstomas, nes premija skiriama už pastarųjų septynerių metų darbus, o „Žali“ esą išėjo 2002 metais (nors „liaudies pageidavimu“ 2018 metų pradžioje išleistas antrąkart 2000 egzempliorių tiražu). Komisijos pirmininkė, paklausta, ar yra menininko, tegul ir prisidengusio postmodernizmo skydu ir laisve kurti, atsakomybė prieš tautą, žmogų, sakė: „Menininko atsakomybė yra. Tai yra laisvo žmogaus laisvė sąmoningai apriboti netgi savo kokius nors ketinimus arba naujumo siekimus, bet vėlgi, tai yra jo paties atsakomybė, kurios mes negalime jam uždėti. Bet aš visada noriu ginti būtent paties menininko laisvę ir jo paties laisvą atsakomybę, taip, kaip jis ją jaučia, o mūsų visų, vartotojų, lieka laisvė rinktis, vertinti, priimti ar nepriimti“ (Respublika.lt). Bet ką pakeistų tie valstybės vadovų pareiškimai? Nebent Prezidentė atsisakytų pati asmeniškai apdovanoti M. Ivaškevičių arba jo tą dieną į Prezidentūrą nepakviestų – juk panašus atvejis buvo pernai, kai premija viešai nebuvo įteikta fotomenininkui Gintautui Trimakui.

Beje, Rašytojų sąjungos narių „pareiškime dėl sambrūzdžio“ rašoma, kad jie yra įsitikinę, jog šalyje, nuosekliai paisančioje demokratijos principų, nepriklausomos Nacionalinės kultūros ir meno premijos komisijos sprendimų neigti, drausti, keisti, kitaip lemti ar koreguoti negali niekas, išskyrus teismą. Taigi lyg ir leidžiama suprasti, kad jei teismas nuspręstų kitaip, tą premiją M. Ivaškevičiui būtų galima anuliuoti. Bet ką gali nuspręsti teismas, jei iki premijos įteikimo teliko kelios savaitės? Be to, kai Lietuvos teismai gina sovietinį režimą, visai gali būti, kad vienas jų, kuriame iki šiol veši KGB šaknys, nuspręs, kad J. Žemaitis-Vytautas buvo nusikaltėlis, nes pagal dabartinių Lietuvos teismų sprendimus laisvės kovotojus persekioję žmonės nebuvo nusikaltėliai, o tik veikė pagal tuometinius įstatymus. Juk Lietuvos partizano Antano Kraujalio byloje vienoje iš Nepriklausomos Lietuvos teismo nutarčių galima aptikti ir tokią citatą: „KGB yra vienas iš parengtinio tardymo ir kvotos organų, t.y. šia prasme KGB buvo teisėsaugos institucija.“ „Baudžiamajame kodekse yra du šioje situacijoje svarbūs straipsniai: „Tarptautinių nusikaltimų neigimas“ ir „Piktnaudžiavimas“. Matau požymius, būdingus šiems straipsniams. Niekas nekaltina teisėjų, nepaneigiame jų neliečiamumo, bet kai atvirai pasako, kad KGB – teisėsaugos institucija, tai visai netoli Mykolo Burokevičiaus. Dėl tokių pasakų pradedame gyventi paraleliniame pasaulyje. Tai – didžiulis Lietuvos pasipriešinimo judėjimo idėjos paniekinimas. Tai įrodo, kad iki šiol likę seni ryšiai ir kontaktai, senos pažintys“, – sakė Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Endriukaitis. Bet ar visose teisėsaugos institucijose neliko KGB dvasios, pamatysime, kai jos įvertins buvusį Klaipėdos miesto tarybos narį Viačeslavą Titovą, skleidusį šmeižikiškus pasisakymus apie A.Ramanauską-Vanagą.

Gaila, kad dar prieš skirdama Nacionalines kultūros ir meno premijas, komisija neišgirdo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos kreipimosi neskirti premijos partizanų kovą už Lietuvos laisvę paniekinusiam rašytojui. Jei už drąsų literatūros žingsnį į teatrą norėjo M. Ivaškevičių įvertinti už jo pjesę „Madagaskaras“, kuri irgi buvo sutikta ir kaip išsityčiojimas iš tam tikrų konkrečių istorinių asmenybių, reikėjo palaukti bent kitų metų, kai neminėsime J. Žemaičio-Vytauto metų, būsime primiršę tą jo 2018 metais antrąkart išleistą romaną ir galbūt sulaukę naujų autoriaus gerų kūrinių, o tada būtų galima jam tą premiją skirti. Juk tikrai vėl būtų atsiradę siūlančių – štai ir šiemet M. Ivaškevičiui premiją siūlė skirti ne pirmą kartą. Manau, kad dviveidystė yra tvirtinti, kad Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti tik per pastaruosius septynerius metus, – juk premija įvertinami taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą. Taigi jei būtų gyvas Kostas Kubilinskas, ir jis tokią premiją galėtų gauti. Galbūt niekas nesipiktintų, kad jis savo eilėraščiuose vaikams iš ko nors tyčiojosi ar pavaizdavo niekingai… Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas M. Ivaškevičiaus kandidatūrą premijai gauti pasiūlė dėl itin svaraus indėlio į šiuolaikinę literatūrą ir teatrą. Taigi ir literatūrą (kuri be romano „Žali“ neįsivaizduojama), nors premiją skirsčiusieji aiškina, kad tik per septynerius metus išleistą. Dviveidystė yra aiškinti, kad romanas „Žali“ neturėjo įtakos premiją skirsčiusiai komisijai apsispręsti. Taigi turbūt nieko nenustebintų, jei toji komisija nuspręstų apdovanoti ir Rūtą Vanagaitę – juk jos ne romanas „Mūsiškiai“ taip išgarsino Lietuvą!..

Turbūt labai džiaugiasi Rusija, dabar nepagailinti dėmesio Lietuvai ir įvairiais kanalais vėl niekinanti mūsų laisvės kovotojus, todėl drauge su atgijusiais stribų garbintojais mūsų partizanus gali vadinti romano „Žali“ žodžiais: „Į karą ėjo kaimo bernai, mažai tenutuokiantys apie garbę ir žmoniškumą“. Taip rašo turbūt nemažai knygų apie „liaudies gynėjus“ prisiskaitęs M. Ivaškevičius, partizanus, jų gyvenimą vaizduoja perleidęs per savo postmodernistinius vaizdinius ir fantazijas. Tada jau ne tik išgalvoti knygos herojai yra „degradavę“, „kvaištelėję“ žmonės, girtuokliai, žmogžudžiai, bet ir iš tiesų jie vien tokie buvę. Juk tikromis herojų pavardėmis įvardijamame romane jie suprantami kaip realūs, tarsi dokumentinių atsiminimų autoriaus, o ne išgalvoti. Tiesa, apsidrausdamas autorius rašo, jog tokie partizanai buvę partizaninio karo pabaigoje, kai karo pradžioje į miškus ėjusi inteligentija jau buvo išžudyta ar pabėgusi į Vakarus. Romane net neužsimenama, kad partizanai dėl Tėvynės laisvės aukojo savo gyvybes. Bet pilna scenų apie partizanų tuštinimąsi, seksą, erotines svajones. Ypač niekingai vaizduojamos moterys partizanės…

„XXI amžius“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2019-02-7 1:28

Kuo daugiau stribų luomas viens kitą apdovanos, tuo bus aiškiau kas yra kas.

stasiui       2019-02-4 14:55

Ar yra ką mąstyti askaridės atžvilgiu? Veiksmas yra vienintelis ir neišvengiamas. Tik portalo administracija atrodytų tiki, kad su askaride ar jautiniu kaspinuočiu kažkokia liberastinio sugyvenimo ar kitokių santykių, kad ir kokie jie būtų, forma įmanoma. Nu nu…

Gal       2019-02-4 10:53

to romano rašeivą galima suprasti, turint
omenyje jo nelietuvišką kilmę. Juk tie jo
protėviai slavai negalėjo suprasti atkaklaus
lietuvių pasipriešinimo stribams, kurių didelė
dalis Rytų Lietuvoje buvo slaviškos kilmės.
Todėl ir anūkas ligi šiol tebegyvena komsomolcų
morale.

stasys        2019-02-4 10:24

2019-02-3 21:18 labai daug paniekos , susimastykite .

Jules       2019-02-4 9:19

Sergame dvigubų standartų maniakyste, jėgos teise įtvirtinta Niurnberge. Jei abejojate, klauskite Ožkelytės - ji tai turėtų žinoti. Jai dzin ką Jūs manote, nes ji žino tai.

Ačiū autoriui       2019-02-4 2:44

Kad straipsnyje išvardintos rašytojų sąjungos valdybos, premijos skyrimo komisijos narių pavardės. Turim jas žinoti ir gerai įsidėmėti.

stasiui       2019-02-3 21:18

Kontorinis agentas “stasys” gal net asmeniškai užsigavo? Neinkšk taip, savi taip pat neužjaus, tik paspirs iš paniekos. Apgailėtinas padaras…

Vilija       2019-02-3 20:44

Pagarba autoriui!!! Tegyvuoja ištikimybė Tėvynei, o ne išdavikiški paistalai- Ivaškevičiaus propagandos dovanos tiesiai į nasrus Kremliui!

Erlickas       2019-02-3 19:37

Matau vienos priešiškos valstybės juodų šerių gauruotą leteną, ir kitos apsimetančios koją su kanopa veiklą - pakišo pakišą vištų dvarui. Gal po rinkimų šitas vištų dvaras bus išvaikytas

stasys        2019-02-3 18:33

to :Tai yra post-tiesos epocha.  Nežinau kaip pavadinti tamstos komentarą ... gal tiktu trihektarininkas valstietis eina į karą už tautinės Lietuvos valstybės ‘ Gediminas plius valstiečiai ‘ idealus ?  o kur kita Lietuva kuri nesilanksto kiekvienam nepasitenkinimo vėjui paputus .?  Metodika ..kai paseilėjus pirštu (nakleika) gali bet ką pastatyti į vieta jau kaip ir praėjo . Gal Jums priminti kokie metai lauke ?

Povilas       2019-02-3 16:56

Straipsnio autorius teisus. Man tik neaišku: kokiais motyvais autorius vadovavosi rašydamas tą nesąmonę, kuri, mano nuomone, neturi jokios meninės vertės - vien tik vulgarumai. Čia galimi du variantai: tai buvo padaryta iš kvailumo arba (kiek realiau) - šis “kūrinys” buvo gerokai pavėluota sovietinių klastočių apie laisvės kovas, forma.

Žinot,       2019-02-3 16:32

Tiesa turėtų būti uždrausta, nes turi labai stiprią “anti” dedamąją.

Tiesą sakant       2019-02-3 16:25

Kokį meną visų komisijų komisijonieriai aptinka sužlugusių komsomolcų pamėgtame rusiškai bravūriškame “šikau ir tapšnojau” ant visa, kas lietuviška, stiliuje. Gal juos vienija sielų giminystė?

Tai yra post-tiesos epocha       2019-02-3 16:10

Stribai iki šiol negali nustoti kariauti. Negi jie tokie jautrūs, ir kažkas iki šiol juos skaudina? Akivaizdu, kad niekaip negali susitaikyti, kad jie kovojo prieš tiesą ir žmogiškumą. Ir tą žmogiškumą tuo pačiu žudė savyje. O jų aukos matyt iki šiol jiems dėl to kaltos. Visiškai nesvarbu, kiek kitus dergiančių romanų parašytų, vienas kitam premijų suteiktų, ar medalių pakabintų. Judo sidabriniai niekada neatstos kiekvieną samoningo buvimo sekundę žinojimas tiesos - kad jie parsidavėliai, savo tėvynės išdavikai. Juokingiausia, kad jie tokiais darbais toliau save menkina ir niekina, toliau neriasi iš kailio save naikindami, nors supranta, kad tai beprasmiška ir beviltiška, nes tiesa niekada neatsisuk į jų pusę. Ir tai juos tiesiog siutina. Bent jau dėl vieno dalyko nėra dviveidystės - stribų garbintojui “apdovanojimus” įeiks stribo duktė. Iš tokių piarų pamatome, kokia yra tiesa, ir kas ko vertas. Nepamirškime šių “didvyrių”.

geros diskusijos...       2019-02-3 15:55

agentų daugiau, negu komentatorių...

besmegeniams tinginiams       2019-02-3 15:42

tingit perskaityt Kauzono str.. be to, besmegeniai nieko nesupras

feikinis       2019-02-3 15:35

portalas, užvaldytas

Savimylos       2019-02-3 15:10

menininkai gali kurti, ką nori, bet ar tai kūryba žmonėms, ar šiukšliadėžei, vertina ne jie patys, o žmonės.

stasys        2019-02-3 14:41

Pacituosiu autoriaus citata „Bet ką gali nuspręsti teismas, jei iki premijos įteikimo teliko kelios savaitės? Be to, kai Lietuvos teismai gina sovietinį režimą, visai gali būti, kad vienas jų, kuriame iki šiol veši KGB šaknys, nuspręs, kad J. Žemaitis-Vytautas buvo nusikaltėlis, nes pagal dabartinių Lietuvos teismų sprendimus laisvės kovotojus persekioję žmonės nebuvo nusikaltėliai, o tik veikė pagal tuometinius įstatymus.“ .Po tu minčių reikėtu labai gerai apsvarstyti tai ką gina autorius kam priešinasi ...? kitai nuomonei , ydingam menui kraipančiam istorine tiesą ? . M.Ivaškevičiui premija suteikta atsižvelgiant ne į jo nuomone apie ta konkretu Lietuvos okupacijos kovu periodą .. o meninius nuopelnus vertinant tik konkretu kūrybos laikotarpį  . Lietuva neturėtu tapti šablonine struktūra kurioje lazdos lūžta tik į žmogaus nugara ..jas sveika sulaužyti ginčijantis ir dėl M.Ivaškevičiaus meno .. bei jo įvertinimo ..tik gaila kad kai kurie žmonės aiškiai nesupranta kur tos padorumo ribos baigiasi . Minusas autoriui ..

Jules       2019-02-3 14:33

Vadinasi, dvigubų standartų maniakystė didina pagreitį, ar taip reiktų suprasti?

Žodžio laisvė...       2019-02-3 14:16

Jeigu tas rašytojas gerbtų save,tai atsisakytų tos premijos.Bet juk neatsispirs pagundai tokios didelės pinigų sumos atsisakyti.Matyt ,Lietuva labai turtinga,kad
švaistosi tokiomis sumomis,kai bet kuriam dorai dirbančiam piliečiui neužtektų net
viso gyvenimo ,kad uždirbti tokią sumą pinigų.Tuo metu,kai bibliotekos darbuotojas gauna atlyginimo vos ne valytojos,tai sostinėje gyvenantys ir besisukiojantys draugų
būryje vieni kitus vis apdovanoja ar medaliais ,ar nemažais pinigais.Per premijas
plaunami pinigai.O vamzdis krantinėje jums neprimena pinigų pasisavinimo atvejo???
Tas išgarsintas opusas vertas tik tiek,kad išmesti į šiukšlių dėžę.Žmogaus gyvenimas per trumpas ,kad švaistyti laiką jo skaitymui ir ne tik jo.Lentynos lūžta nuo makulatūros,visi tapo rašytojai per trumpą laiką.Naudojamas brangi mediena neatsakingai ir šitaip naikinami miškai,atveriamas vėjui žemės paviršius.Kada žmonija
pradės skaičiuoti kiekvienos bevertės knygos žalą ekologijai???

> tik už Tautos susitaikymą       2019-02-3 13:53

Visiškai pritariu tamstai. Dar ne laikas kelti apdovanojimams bet kurią kovojusią pusę. Kaip rašo autorius: “iš kažkam skaudžių, dar neužgijusių, žaizdų”... Negalima vienų žaizdas kelti, kitų menkinti. Lietuvos kaimų senoliai iš savo patirties, o jų vaikai iš jų pasakojimų dar žino apie partizanų kovas. Ir jų žaizdos vėl pradeda kraujuoti, kai įteikinėjama laisvės premija…. Lygiai kaip kraujuos kitos pusės žaizdos Vasario 16. Ar reikia to Lietuvai? Nebent tam, kad būtų įgyvendinamas šūkis- skaldyk ir valdyk.

Jules       2019-02-3 13:03

„Tarptautinių nusikaltimų neigimas“- o tuos nusikaltimus nustato dar didesnis nusikaltėlis, tiesa? Nustatė Sovietija ar kaip su savo sąjungininkais, su Blogio imperijos sąjungininkais, tad prašome autoriaus patikslinti, o tai nelabai supratome, kas prie ko ir dėl ko?

tik už Tautos susitaikymą       2019-02-3 12:56

tikrai nepateisinu kapstymosi po pokarinės Lietuvos vieną didžiausių tragedijų - pokarines pjautynes tarp tautiečių.Mano nuomone - tai tylios pagarbos Lietuvos istorijoje nusipelnęs laikotarpis . Ir kabint kuriai nors pusei apdovanojimus - tai tiesiog akivaizdus Tautos pjudymo pavyzdys.Todėl tikrai pasisakau prieš apdovanojimus “rašytojui” ,kaip ir aprašytus apdovanojimus “partizanams”...Juk ir vienu ir kitu atveju vyksta netiesioginis spjaudymas ant nukankintųjų atminimo praėjus veik septyniasdešimt metų nuo minėtų (vadinčiau tai greičiau pilietiniu karu)įvykių.Žemai lenkiu galvas prieš VISAS to laiko aukas.Būtų teisinga jų pagerbimui skirti atitinkamą  memorialą ,kur ir vieną  ir kita “stovykla” turėtų galimybę išreikšti pagarbą ir atminimą žuvusioms aukoms.

ah1       2019-02-3 12:17

skurstantiems ne do literatūros

Arba       2019-02-3 12:15

Gamtoje tokie vadinami chamelionais, labai gerai tinka ir dvikojams.

du komentarai Kauzono str. Respublikoj       2019-02-3 11:58

nedaug tereikėjo 2019 vasario mėn. 03 d.
Jei tas minimas pridurkas būtų neišleidęs antro ,,Žali” leidimo ir atsiprašęs
už pirmą leidimą, tai dar būtų išsisukęs iš tos tragiškos padėties. Bet tas
antras leidimas jau įeina į 7 metus, todėl nubraukia ir kitus, gal ne tokius
gėdingus ar keiksmažodžių pilnus kūrinius. O dabartinė Vilniaus ,,kūrybinė”
grietinėlė yra visai susivariusi ir atitrūkusi nuo tautos ir nuo gyvenimo. Gyvena
patys sau iškrypėliškame pasaulyje, tenkindami patys save.
Tai kad ne 2019 vasario mėn. 03 d. 11:09:55

Ivaškevičiaus romanas „Žali” praėjusiais metais leistas dar kartą, taigi, jis
pripažįstamas aktualiu nūdienos kūriniu, neva, tinkamu visiems skaityti ir jo
teiginiais vadovautis. Jeigu ne šis romanas, Ivaškevičiui premijos niekas nebūtų
siūlęs.

visi tie       2019-02-3 11:18

komisijos nariai yra apskriti nuliai nuo dabar ir sekulia sekuliorum, t.p. ir taip vadinami writers

Rekomenduojame

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.