Užsienio politika, Europa, Ukraina, Rusija

Robertas Grigas. Apie tranzitą ir patriotizmą

Tiesos.lt redakcija   2022 m. liepos 4 d. 19:26

30     

    

Robertas Grigas. Apie tranzitą ir patriotizmą

Mūsų valdantiesiems pradėjus riboti dalį Rusijos tranzito į Karaliaučiaus sritį, Maskva paskelbė tai pakankama karo prieš Lietuvą priežastimi. „Casus belli“ lotyniškai.

Gal tik grasina, gąsdina. Bet, žinant šimtametę Rytų kaimyno elgsenos patirtį – ir naujausią Ukrainos užpuolimo košmarą – garantijų jokių nėra.

Tarptautinių blokų įtampos irgi raudonai įkaitę. Kaip buvo visų pasaulinių konfliktų išvakarėse.
Panašu, kad tereikia atsitiktinės kibirkšties, ir vėl plykstelės visuotinis nebevaldomas gaisras.

Didžioji dalis savarankiškai (ne svetimos ar savos propagandos klišėmis) mąstančios Lietuvos visuomenės tą grėsmę, per 30 metų turbūt pirmąsyk tokią realią, jaučia. Ir nerimo bei klausimų bangos, matyt, pasiekia valdžios ešelonus, kad ir kaip jie būtų pastaraisiais metais atitolę nuo tikrųjų savo tautos rūpesčių.

Kam prireikė ir koks situacijos suvokimo lygis leido dabarties pasaulio atmosferoje, pritvinkusioje benzino garų, skelti papildomas kibirkštis? Geopolitiškai itin nesaugioje Lietuvos aplinkoje?

Valdantieji bando atsikirtinėti į tuos ore tvyrančius, į nesaugumo stresą nardinamos visuomenės keliamus klausimus. Pagrindiniai atsikirtinėjimai / pasiteisinimai yra šie. Pamėginsiu juos eilės tvarka sudėlioti ir taip pat paeiliui atskleisti jų nepagrįstumą.

1. „Čia ne mes, čia Europos Sąjunga!“ Tiesiog vykdome sankcijų Rusijai kažkurio ten paketo reikalavimus ir nepraleisime į Karaliaučiaus sritį tam tikrų prekių.

2. Čia mūsų solidarumo su grobikišką Rusijos pradėtą karą kenčiančia Ukraina reikalas. Turime, kur tik galime, apsunkinti agresoriui gyvenimą.

3. Čia Lietuvos orumo ir suverenumo gynimas. Turime elgtis ryžtingai, nepaisyti jokių spaudimų, grasinimų, kaip verždamiesi į Nepriklausomybę 1990 – 1991 m. Tai mūsų patriotinė ir savigarbos pareiga.

4. Rusijai nereikia pretekstų pradėti karą. Jei tulžis trenks į galvą, susikurs užpuolimo priežastį ir be tranzito – kaip SSSR 1939 m. užpuolė Suomiją ir Lenkiją.

Visi tie pasiaiškinimai neatlaiko netgi paviršutiniškos kritikos (kurios didžiojoje žiniasklaidoje, vieningai pučiančioje valdžios dūdą, neberasime).

Taigi, 1) Europos Sąjunga, ir joje vis labiau monopolinį vaidmenį įgyjanti Vokietija, pakvipus paraku dar viename ES rytų pasienyje, gana artikuliuotai pasakė mūsų valdžioms „stabdyti arklius“. Visai logiškai nurodė, kad sankcijos draudžia Rusijai eksportuoti savo prekes į užsienio šalis. Bet ne iš Rusijos į jos valdomą Karaliaučiaus sritį. O tranzito sąlygos esančios įtvirtintos LR – RF sienų sutartyje. Ir LR stojimo į ES sutartyse.

Kad ir banditiška toji RF, bet, kol sutartys nėra denonsuotos, jos įpareigoja. Į šį ES sveiko proto balsą šiaip jau uoliai Briuselio signalams paklūstantys mūsų valdininkai ėmė murmėti, kadgi čia Lietuvai „išsukinėjamos rankos“. Retas atvejis, kai EK ir kokiai Vokietijai, atrodo, labiau rūpi Lietuvos likimas, negu paauglišku „heroizmu“ trykštantiems mūsų pačių politikams.

2) Į mūsų istorinį ir žmogišką jautrumą ukrainiečių tautos kančioms nuolat apeliuojama, teisinant dažnusyk nelogiškus, neadekvačius ir isteriškus LR valdančiųjų sprendimus (kaip su tais rusų kriminalinio žargono keiksmažodžiais, solidžių (?) veikėjų platinamais Lietuvos viešosiose erdvėse ir kažkodėl manant, kad taip gelbstima Ukraina ir ribojama rusų įtaka.

Lietuva drauge su Lenkija yra tos šalys, kurios teikia daugiausia humanitarinės ir visokios kitokios pagalbos kovojančiai už savo išlikimą Ukrainai. Tai ne tiktai valdžių nuopelnas, bet ir mūsų tautų, visuomenių nuoširdaus palaikymo išraiška.

Sakykite, kuo pagelbės Ukrainai banalaus buitinio tranzito į Karaliaučių varžymai? Ir kuo pasitarnautų ukrainiečių laisvei scenarijus, jei Lietuva, suteikusi ramų prieglobstį dešimtims tūkstančių Ukrainos karo pabėgėlių, taip pat būtų nusiaubta Rusijos išplėsto konflikto?

Agresorė, banditiškas režimas, teroristinė valstybė – visa tai yra teisingi, tačiau labiau į emocijas kreipiami apibūdinimai. Reali politinė pagalba reikalautų šaltu protu dėliojamų šito lauko šachmatų figūrų. Kokio aiškiai pristigo Baltarusijos, Taivanio, dabar Karaliaučiaus krizių sprendimų priėmėjams LR valdžioje.

3) Bet, sako man, čia mūsų patriotizmo, orumo ir valstybinio suverenumo reikalas! Jei būtume taip nuolaidžiai, atsargiai veikę, gal nei Kovo 11-ąją nebūtume drįsę atkurti Valstybės, nei Sausio 13-ąją nebūtume gynęsi! Esame narsi tauta, Ivanas su lapine „ušanka“ mums nenurodinės. Tranzitas – tai juk per mūsų, LR, ir ES, teritoriją!

Atsakau. Atgimimo metais kovojome už savo, kaip tautos, išlikimą. Kurio sąlyga buvo atkurti savąją, nacionalinę, valstybę. Todėl tuomet buvo pateisinama ir net būtina dėl šio bendro tikslo prisiimti dideles rizikas. Daužyti galva SSSR kalėjimo sieną, tada jau gerokai įpuvusią, stoti prieš okupantų tankus.

Tuo metu sveikas avantiūrizmas buvo priespaudą laužanti ir gyvenimą išlaisvinanti jėga. Dabar, kai turime savo valstybę, kad ir sergančią korupcijos bei demokratijos imitavimo ligomis – atsakingų politikų svarbiausia pareiga yra padaryti viską, kas nuo jų priklauso, kad neprarastume savo valstybės. Neprarastume netgi toms 180 dienų, apie kurias nerimastingai kalbėjo Estijos premjerė Kaja Kallas (esą, Rusijai okupavus Baltijos šalis, NATO pajėgos pagal numatytus planus per tiek dienų jas atsiimtų; tik nežinia, kas iš tų šalių ir jų gyventojų dar būtų likę).

Vaizdžiai ir taipgi emocionaliai tariant, savąją tautą mylinčių valstybės vyrų ir moterų užduotis – maksimaliai užtikrinti, kad nekiltų kibirkščių, galinčių paversti Vilniaus ar Kauno senamiesčius Mariupoliu numeris 2.

Įdėti visas įmanomas pastangas, kad Lietuvos vaikų, vyrų ir moterų lavonai nesimėtytų gatvėse. Tikras patriotizmas – tai esamomis nepalankiomis sąlygomis kiek įmanoma garantuoti valstybės ir jos piliečių saugumą. Parama vaikus gimdančioms ir auginančioms šeimoms. Orų pragyvenimą leidžianti kainų ir atlyginimų politika. Tautinės tapatybės, dvasinės kultūros, prieinamos sveikatos apsaugos puoselėjimas.

Tai būtų nesumeluota Tėvynės meilė iš politinės klasės pusės, – nūnai, atsisakant net minties apie tokias veikimo kryptis, patogiai pravardžiuojama „populizmu“. Patriotizmas reiškiasi būtent tokių sąlygų savajai šaliai kūrimu – o ne sektantiška terminologija persunktais pašnekėjimais apie „europines“, „tvariąsias“, „įtraukiąsias“ vertybes.

4) Be abejo, Rusijos užpuolimui nereikia tikrai esamos priežasties. Labai panorėjusi, susikurs kokią Mainilą (kaimas Karelijos sąsmaukoje, kurį, esą,“apšaudė“ suomiai 1939 metais; SSSR taip pagrindė agresiją prieš šiaurės kaimynus).

Tačiau ar tai reiškia, kad mūsų valdžia turėtų pakišinėti Maskvos despotijai tokį patogų pretekstą – „Žiūrėk, pasauli, neprognozuojami lietuviai badu marina mūsų „Kaliningradą“!

Nesvarbu, kad tai netiesa. Propagandos kare dažnai labiau paveikia (deja) ne tiktai kuo tikslesnis įvykių atspindėjimas, o tai, kiek nežinančių, nesigilinančių ir abejojančių pavyksta įtikinti vienam ar kitam galios centrui naudinga fikcija. Visiškai išgalvotos priekabės prie Lietuvos visą pasaulinę opiniją sutelktų mūsų valstybės palaikymui. Nevykęs bandymas padaužyti Sibiro meškai per nosį tuo Karaliaučiaus tranzitu – kažin, ar bus visuotinai išsiaiškinta Lietuvos naudai.

Tai siūlote, pasakys man valdančiųjų sprendimų advokatai, bučiuoti Maskvos teroristų, Bučos žudikų padus, nusileisti grasinimams?!

O, ne, susimilkite! Nereikia nei piktadarių bučiuoti, nei jų melų kartoti. Tačiau, rods, nei Latvija, nei Estija, nei Vidurio Europos šalys nekaltinamos padlaižiavimu rusams? Ir kažkaip išsilaiko jos principingai, oriai, ir sankcijas Rusijai taiko – bet į tokias sprogimui artimas būsenas kaip mūsiškiai su Taivaniu ar dabar su tranzitu į Karaliaučių – savęs neįsivaro. Kur čia paslaptis?

Ar anie visi kvaili ir konformistai? Ar mūsų politinė klasė dar ne itin subrendusi? Labiau paisanti savo modernios dogmatikos „vertybių“, o ne gyvybinių Lietuvos valstybės interesų?

Sprendimas riboti tranzitą iš Rusijos į Karaliaučių, taigi, besti špygą rusų meškai panosėn, galbūt dar būtų suprantamas, jei Lietuvoje stovėtų trys NATO brigados, o mūsų didžiuosius miestus ir strateginius objektus nuo atakų dengtų JAV priešlėktuvinės gynybos sistemos „Patriot“. Kol mūsų sienų ir oro erdvės apsauga simbolinė, o Suvalkų koridorius labai pažeidžiamas, tokie veiksmai dvelkia itin neatsakingu prieš savo valstybės žmones avantiūrizmu .

Užbaigsiu susijusiu pamąstymu apie Pilėnus.

Profesorius Vytautas Landsbergis valstybinės šventės proga kreipėsi į susirinkusiuosius:
“ – Pilėnai!“ Kontekstas, jei gerai supratau, buvo toks – geriau sudegti, žūti, kaip Margirio pilies įgula, bet neprarasti savasties, nenusilenkti priešams.

Pakili toji mūsų istorinės romantikos poezija. Savo laiku, savo vietoje ji gali įkvėpti teisėtam pasipriešinimui. Pažadinti tautos savigarbą.

Tačiau susideginti ar/ir sudeginti savo tautą, valstybę neapgalvotais sprendimais turbūt didelio proto nereikia. Didesnių pastangų iš veikiančiųjų politikų pareikalautų nuoširdus kasdienis darbas, kaip politinėse ir karinėse krizėse išsaugoti savo valstybę bei jos žmones nuo potencialių grėsmių. Kaip apginti Lietuvos gyvybę.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Gerai,        2022-07-13 18:26

Dzeikai, kad visiems apreiškei savo chamizmą, mažaraštiškumą ir urvinio lygio “erundiciją”.

Dzeikas       2022-07-10 6:45

Jeigu kunigas Grigas butu vierchu ant Lietuvos, tai iki siol butume “neutrali valstybe” atkakliai apsimetanti ismatomis eketeje “mes niekur nesikisame ir musu niekas nejudins”.
Tai pasisaipykime is Suomijos - juk paraiska i NATO puikus pretekstas Rusijai uzpult,’ nugi Suomijos vyriausybe beprociai ir tautos priesai.

1940m birzelio 14d ultimatumas jau atsake ka duos Lietuvai “mandagi” politika su Sovietija.Shiko ji ir tapshnojo ant musu mandagumo.
O butent dabar radosi patogus momentas nusikratyti rusu tranzito i okupuota Rytu Prusija.Kuris pats savaime Rusijos koja tautos busto tarpduryj. Panores - ims zviegti: oi oi oi! Koja prispaude padla! Ziurekit, melyne!
Ka tada kunigas? Siulys atsiprasyti ir leisti steigti rusu igulas gelezinkeli saugoti?
Eik ,kunige, savo priederme vykdyti,- sielas gelbeti.
Politika uzsiima tavo ganomieji, o ne tu.
O Anukas su Banku pleve mane netiketai maloniai nustebino. Puiki proga atsikratyt Rusijos tranzito - jie ja ir naudojasi.
Puls Lietuva? Nepuls nepaskelbusi mobilizacijos, nes Ukraina savo pasipriesinimu sukauste visas Rusijos taikos meto jegas.
O jeigu Rusija skelbs mobilizacija tai Lietuva puls nepaisydama yra casus belli ar ne.Kodel? Todel kad Suvalku koridorius silpniausia NATO ginybos vieta.
Lietuvos elgesys Suvalku koridoriaus okupacija itakoja tiek pat kiek jusu sloga bloga ora.

Labai        2022-07-8 13:56

gerbiu kunigo Grigo tiesų ir teisingą žodį.Gaila, kad ne visi tokie. Mūsų valdžios tuščiagarbės viršūnės,– kur jų atsakomybė? – nesiklausdamos tautos, nesidrovėdamos sakyti, kad “skaudės”, grūda mus į mirtinus pavojus.  Dar galima paminėti ir aukščiausio autoriteto– popiežiaus, Dievo atstovo Žemėje,šauksmą: “Taikos! Stabdykit karą, nekurstykite jo!”, ir drąsų teiginį, kad jį išprovokavp NATO “lojimas” prie Rusijos vartų.  O neseniai Popiežius dar pridūrė,kad “bent iš dalies” NATO provokavo Ukraijinoje karą. Tai kur tiesa?, kas dalinsis mirtina nuodėme – pralietu krauju?

Al. Šiaipui       2022-07-6 12:48

,,patyrę politikai Januška ir prez. Grybauskaitė” - taip turim didelį rezervą patyrusių politikų.

Šiaip       2022-07-6 11:35

Kokią puikią partiją ukrainiečių stiliuje sužaidė Baltijos šiaurės-rytų valstybės! Paaštrėjo Karaliaučiaus tranzito problema, tai išprovokavo Patruševą ir tasai (kaip užsakytas) puolė grasinti, dar estų premjerė priminė “atgrasymo” politikos menkumą ir Ru keliami pavojai tapo akivaizdūs NATO posėdžiautojams. Jiems neliko nieko kito, kaip Švediją ir Suomiją pakviesti į sąjungininkus, Lietuvai pažadėti batalioną, Estijai - (pasak “Sun” ir Rachlevičiaus) dvigubai didesnes britų pajėgas…
Dabar liko pasiekimus įtvirtinti ir tuos pokyčius paversti kasdienybe: NATO šalys aptarinės naujokus, EK ilgai ir nykiai ruoš išaiškinimus dėl Karaliaučiaus (kol publikai atsibos tą reikalą aptarinėti). Pas mus ministrai Landsbergis ir Anušauskas dingo iš viešosios erdvės (kol pasimirš jų retorikos vingiai). Yra gi pavaduotojai, kurie puikiausiai tvarkys reikalus “foniniame režime”. Laikas pats pakeis “akibrokštus” į rutiną...
Stebina, jog to žaidimo nesuprato patyrę politikai Januška ir prez. Grybauskaitė. Kas čia vyksta, bene juos paveikė žmogiškieji veiksniai, tipo pavydas, rigidiškas mąstymas ar norai apie save priminti lūžio momentu!?

dar kartą , dar vienas sąžiningas lietuvis       2022-07-5 22:56

Kažkodėl kai SLAVA UKRAINI sako raskevičius ,čmilytė, grybauskaitė,armonaitė, pavilionis , gabrielius ir vytautas lansbergiai ir panašūs veikėjai aš jais netikiu, ir vietoj SLAVA UKRAINI girdisi-SAVO PINIGINĘ. jUK KĄ TIK ŠITIE VISI PONAI NORĖJO MUS VISUS SUSKIEPYTI PER PRIEVARTA MELUODAMI APIE PANDEMIJA IR SKIEPUS O DABAR MANOTE JIE TAPO TIESOS SAKYTOJAI ???????

Gerbiamas KUNIGE       2022-07-5 21:49

LENKIUOSI JUMS IKI ZEMES,JAUCIU DIEVO GLOBA PER JUS,
ACIU

pritariu       2022-07-5 21:04

Ačiū gerb. Kunigui, pasirašau po kiekvienu žodžiu. Negaliu atsistebėti tautiečių abejingumu - kiek valdantieji bespaustų, kiek beskurdintu, kokias nesąmones bedarytų - jokio pasipriešinimo. ES jau aiškiai sako, kad mūsų valdžia persistengė, bet ji įsikibusi laikosi savo.

stasys       2022-07-5 20:46

stasys 2022-07-5 15:10 .. Tamstos klausimas mane varo į neviltį .Gal Tamstelė tik šiais metais gimė kopūstu laukę ? Atsiprašau, į kvaila Tamstos klausima atsakau replika į kuria nebūtina atsakyti .

saziningam letuviui superidiotui       2022-07-5 17:47

ar tau,vaikeli,su galva nuo prigimties,ar tik pastaruoju…Vis tik skaityt rasyt pramokai,reiskia…O ar galvos traumu kokiu..,gal nuo dviracio nukritai,ar is medzio…O is giminiu..,gal kas idiotizmu skundesi.Zo,brolyti,gydykis gydykis ir dar karta gydykis.O daba pasol von..

sąžiningas lietuvis anonimui       2022-07-5 17:27

Patriotini lietuviškas kvaily, nei vienas tarybinės armijos karys dalyvavęs antrajame pasauliniame kare (1939-1945) nedalyvavo Bučos įvykiuose 2022 metais. Neteršk eterio, bemoksli.

atspejimas       2022-07-5 17:02

..esam xameleonai,veidmainiai,palaizunai,baudziauninkai susitaikeliai.Vinguriuotojai,tobis xameleonai.ISSKIRTINE tautele,baisesni uz latvius ir estus kartais…Rezultata matom visur ir visame kame.Vidaus priesas,kaip ir namu vagis,baisiausias.

mįslė       2022-07-5 16:15

„Kas yra su lietuviais ne taip? Daug tautų protestuoja prieš globalistų darbelius, už savo teises, o mūsiškiai… kiek mums bekrautų š… ant galvos, vis tiek tyliai, kantriai vežame… Tiesa, yra paburbuliuojančių, bet jų burbėjimas toliau virtuvės nenueina…“

.

>stasys       2022-07-5 15:10

atsiprašau - o kas ir iš kur tie orkai atsirado dabar ?

stasys        2022-07-5 14:55

Juokinga skaityti tekstą kuriame tautiečiai kaltinami revansizmu orkams. Gal tie trumpos istorinės atminties ‘sprinteriai’ jau po istorinio spurto pas sovietus gauna toje atkarpoje istorijos realia ‘pompa’ir praranda atmintį .?.. lyg vieninteliai sovietai buvo juos skriaude ir batus valesi į lietuvių tautą .Dėl to ginčytis neverta . Autorių teisinga būtų pasmerkti ne dėl jo turimų argumentų , o pasirodžius jog tas ‘lapjaunimas’ valdzioje pasirodė tūris daugiau drąsos ginti Lietuvos valstybės interesus . Beje jis (autorius) toks ne vienas , tam tikros kartos piliečiai ir ši karta susviravo savo tautos pasitikėjimu . Smetonos bailumas -prakeiksmu vėl lemtingą valandą prisikėlė .Jei ši karta orkų caras pareikalautų dėl savo saugumo mūsų įsileisti jo ‘taikdarius’ ar Grigui užtektų drąsos nesutikti .. o paruoštus cemodanus išmesti pro langą ?

bijūnėlis       2022-07-5 13:57

Bėda tame, kad dar yra daug tautiečių siekiančių revanšo prieš rusus. Tai daugiausia jie patys ar jų giminės yra nukentėję-išvežti į Sibirą, sušaudyti ar kitaip. Čia panašiai kaip su žydais. Žydams - jie kankiniai, o lietuviams - kankintojai.Tautiečiai daug kalba apie “neapykantos’ rusų atžvilgiu ta pati neapykanta ’ liejasi laisvai”.Vos tik pasijautėme saugesni,tuoj sukilo mūsų karingumas ir apie jokias taikas nekalbame. Politikoje nėra jokių “vertybių” yra tik interesai, o vertybėmis tie interesai tik pridengiami kaip figos lapu

svetimšalis        2022-07-5 13:03

net Putinas negali dėl savo kaprizo kažką tai imt ir užpult ( o ypač Nato ) , reikia , kad ir liaudies dauguma pritartų . Na jei bus Kaliningrado , tipo, blokada , tai rusams nepatiks -  gaunasi našich bjut .

Al.       2022-07-5 12:26

Grigas teisus. Tik valdžia taip - kvaila ir prisitaikėliška, bet jos veiksmai, manau, yra sąmoningas kenkimas. Už trupinį aukso ir gardaus valgio šaukštą aukoja Lietuvą kaip jauką plėšrūnams. Išdavystę pridengdami Drąsios tautos įvaizdžiu. Vakarai priešinsis iki paskutinio lietuvio.

Kis       2022-07-5 11:59

juokingos publikos beje cia randasi,kad ir “saziningas lietuvis"iki OK rasai viena ,pamokai kaip nedera daryti,o po OK jau paemei kita nata.Kam okupavai valstybes,kam po sia diena prikaisai ka pats ir pridirbai,kiek tu negeroviu prikretei po okupacijos,kas tave gali myleti,meile reikia uztarnauti.Jusu nacijai lemta ilgai ilgai dar teks braidyti toje nelaimiu gadyneje.

dd..       2022-07-5 11:31

..gerai,kad patsai ne Biliunas.Nebutum parases nieko.Ir neturetumem Biliuno.Zo,gimei paciu laiku..

DD plius DD- dd...       2022-07-5 10:47

Na, tai gėdykitės į sveikatą. Būčiau Biliūnas, pasakyčiau, kad kliudžiau. Ką darysi- nesu. O ir šiaip su telepatais ekstrasensais, kurie paranormaliu būdu nustato kaip aš pats sau atrodau, nesiginčysiu. Ginčykitės gal jūs tarpusavy..

dd..       2022-07-5 10:28

..kas turi,kas neturi,kas ir ko bijo nebijo…,tamsta sau atrodai protingas,o is tikro tokias paikas nesamones varineji,kad net geda uz pati.

DD plius DD       2022-07-5 10:18

Rašiau iš telefono, tai pabaiga išėjo susidvejinusi, bet esmę, manau, supratot.

DD plius DD       2022-07-5 10:13

Šiai R.Grigo kaliningradinio klumpakojo kritikai iš esmės nepritariu.
Štai pirmas punktas- “čia ne mes, o Briuselis”. Bet juk taip ir yra, tik formuluojama bailiai lyg pasiteisinant, kai teisintis nėra reikalo- čia paprasčiausia banali biurokratinė procedūra.
Su antru punktu galima sutikti.Iš tikrųjų painioti dokumentų ar formuliarų paragrafus su parama Ukrainai reiškia paiką bravūrą. Palikim ją tartiufams ir fariziejams.
Trečias punktas vėl pro šalį. Valstybė neturi būti skuduru į kurį kas netingi šluostos kojas.
Dėl ketvirto- rusus stabdo ne mūsų elgesys, o baimė gauti į dantis nuo NATO.
O dėl ketvirto- mes galim nors ir Rusijos vėliavas deginti- tas jų neišprovokuos. Vienintelis dalykas, kuris rusus stabdo yra baimė gauti į dantis atgal. Šiuos atveju- NATO.Tai tiek.

stasys        2022-07-5 8:31

Trumpa pas ta kunigą atmintis . Gal taip ir reikia , jei viska prisiminti .. ka kur giedi ir kokia progą kaip gi tu žmogau galėsi sekančia diena užtraukti rankinį stabdį ir visiems į jį žiūrintiems pasakyti ...
- viskas broliai ir sesės .. dabar nuo šios akimirkos dozuojame šaukštais patriotizmą įmaišydami jį į savo sprendimus , matykime ir vertinkime tik protu girdėdami aimanas ir kaip žudomi už tvoros kito kaimyno vaikai ir moterys . Na ir kas kad tas ‘agresorius’ vaikšto per mūsų kiemą -teritorija nesisveikindamas.. dažnai ir mus pačius keikdamas . Grėsmės akivaizdoje mes turėtume galvoti tik apie tai kas galėtu nutikti tam gražiam mūsų kiemui , sodui , namui ? ar mes patys netapsime auka jei pakelsime balsą agresorių matant . Kam erzinti nestabilios psichikos asmenį kai netgi žudyti niekas jam negali uždrausti ? ir jis ta žino , žinome ir suprantame patys ...
Na taip , kunigui nesvetima atjauta , Jis nesišaliną tu nuskriaustu žmoniu , mielai juos priima , padeda kuo gali ir ne tik žodžiu . Jis galėtu būti tuo kuris okupacijoje slėptu juos kaip žydus o naktimis juos už vartelių toliau palydėtų , kitiems perduodant . Jis galėtu būti ta dalis pasipriešinimo kuris tyliai daro bet dar tyliau sau po nosimi nepatenkintas niurna. Visa tai jam diktuoja protas ir nenumaldomas noras išgyventi išlikti . Jis drąsus kai reikia kitus drąsinti prie Seimo Jis drąsus kai žino kuo rizikuoja ir kas padėta likimui nuspręsti . Gaila, bet matyt aš neklydau dėl to asmens . Visa tai jam tik žaidimas ..pradedant nuo garliavos ..

Sazinei 2       2022-07-5 8:10

memorialai banditams,zmogzudziams,prievartautojams yra keistoka.Ru’armija’buvo ir yra tokia,kokia matome ir dabar.Buca to simbolis.Ar statytum paminkla Bucos ‘didvyriams’,gi pucka taip juos ivardijo…Sazine tu sazine…,nesikeikiant…

Sazinei       2022-07-5 8:03

..kai sazine be protelio,lieka plika subinele.Maziau skabejevu klausyk,ieskok info,protauk ir nereiks kalbet sitokiu paistalu..

pROTINGO ZMOGAUS       2022-07-5 7:58

pamastymai.Dabartiniai durniai ir durnes drasus,bo zino,kad patys spes pabegt,o mes liksim durniu vietoj.Tiesiogiai.

Dar vienas sąžiningas lietuvis       2022-07-4 22:39

Tikrai geras straipsnis kunige ,bet aš norėčiau Jums užduoti kitą klausimą. Jeigu tikrai nuoširdžiai ir sąžiningai ivertintumėme Ukrainos valdžios ir visuomenės veiklą nuo 2014 metų? O Amerikos ir Anglijos karo kurstymas ?ar jo nėra? O Donbaso žmonių apšaudymai ir žudymai ? ar ir to nebuvo? O pačioje Ukrainoje tas antirusiškumas ir nacionalizmas blogaja prasme ? ar irgi nėra?. O gal Rusijos valdžia matė kad kuo toliau tuo labiau Ukraina yra ginkluojama ir ruošiama karui prieš Rusiją, ir kad gal laukti nebegalima jei nenorima dar didesnio karo? Ir kodėl Ukraina labai remia (gal )visi tie iškrypėliai homoseksualai ir visokia kitokia bjaurastis tai aš kaip tikintis žmogus iškart imu abejoti tomis ;tiesomis ; kurias primygtinai bruka šitokia valdžia. Pabandykime atsakyti į šiuos klausimus kaip per išpažintį.

sąžiningas lietuvis       2022-07-4 21:23

Geras tekstas. O dabar kunige, kaip garbingo žmogaus, noriu iš jūsų pasmerkimo dėl grianamų memroailų sovietiniams kariams Lietuvoje. Kaip vadinti valstybę, kuri kovoja su numirėliais? Kaip vadinti tauatą, kur pagal nacistus buvo untermenšenai, dabar griauna paminklus sovietiniams kariams, tik kurių dėka lietuviai nebuvo sunaikinti. Ok, aš neteigiu, kad Sovietų Sąjunga buvo rojus, bet istorinis paradoksas yra tas kad tik antihitlerinės koalicijos pergalė išsaugojo lietuvių tautą nuo sunaikinimo. o dabar lietuviai griana antihitlerinės koalicijos karių memorialus.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt trečioji (rugpjūčio 5 diena)

Almantas Stankūnas. Elektros kaina Lietuvoje yra didesnė net 100 kartų!!!

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.