Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Rasa Čepaitienė. Signalinės sistemos II. Užmirštuolė

Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 14 d. 20:07

33     

    

Rasa Čepaitienė. Signalinės sistemos II. Užmirštuolė

Įvadinės pastabos. Šiuo tekstu niekaip nenoriu įžeisti ar pasmerkti žmonių, kurie segasi neužmirštuoles, nuoširdžiai ir be jokių šalutinių tikslų pagerbdami Sausio 13-osios nakties didvyrius.
Antra, nesutinku su tais, kurie mano, kad „neužmirštuolininkų“ ir „antineužmirštuolininkų“ kivirčas jau neva yra išsisėmęs, pavėlavęs ir beprasmis, tik be reikalo drumsčiantis šventą Sausio 13-osios aukų atminimą. Toliau bandysiu paaiškinti, kodėl.

Taigi. Sausio 13-oji yra ne šventė, o minėjimas, kaip ir nusako pats žodis, skirtas atminti svarbius praeities įvykius, neleisti jų pamiršti. Šalia Kovo 11-osios tai yra pamatinis naujausios Lietuvos valstybės istorijos įvykis. Nors minėjimų Lietuvos atminimo kultūroje ir atmintinų datų sąraše yra ne vienas, pradedant krikščioniškomis Kalėdomis (Išganytojo gimimo fakto atminimas) ar Velykomis (Jo kančios, mirties ir Prisikėlimo fakto atminimas), tačiau kažkodėl tik šiam minėjimui prireikė specialaus atminimo ženklo, kurių kiti istorinių įvykių minėjimai neturi. Taip gauname tam tikrą tautologiją, vedančią prie klausimo, kam ir kodėl atrodė būtina šį atminimo priminimo ženklą įterpti į jau susiformavusią Sausio 13-osios pagerbimo tradiciją, dargi padaryti jį centrinį? Ar jis tikrai buvo neišvengiamas, o jei taip, kokias funkcijas turėjo atlikti ir tebeatlieka?

Deja, akivaizdu, kad ši naujo ženklo įvedimo į jau egzistuojančią prasmių ir ritualų sistemą operacija nebuvo itin vykusi. Jis iki šiol tebekelia aistras, skatina pyktį ir nesusikalbėjimą. Tokią išvadą galima padaryti su sąlyga, jei jo kūrėjai išties norėjo visus apjungiančio ir didvyrius pagerbiančio simbolio, o ne siekė kažko kito.

Jeigu Sąjūdis stengėsi grąžinti sovietų išstumtus tautinius ir valstybingumo simbolius, kurie buvo gaivinami spontaniškų iniciatyvų „iš apačios“, ir visi greit pajuto jų mobilizacinę galią telkti bei įkvėpti, tai šis ženklas, arba brendas, kaip kad jį atvirai pavadino jo kūrėjas V. Saldžiūnas, buvo nuleistas iš viršaus, iš galią turinčių bei juos aptarnaujančiųjų rato, nesivarginant argumentais, o ne keiksmais palydėti jo poreikio pagrindimą, ir iki šiol lieka „nesutarimo ir susierzinimo akmeniu“, ant kurio kasmet vėl ir vėl suklumpama.

Mano supratimu, esminės neužmirštuolės funkcijos yra šios. Ja pirmiausia paženklinami savieji, egzistuojančiai oligarchinei neonomenklatūrinei sistemai, elitui ir privilegijuotiesiems priklausantys draugai bei jų grupės, vis intensyviau siekiantys monopolizuoti istorijos rašymą bei atminimą, taip atskiriant save nuo priešų, svetimųjų, šiai sistemai nepriklausančių. Antra, pastebėtas imanentiškai konfliktiškas šio ženklo pobūdis nėra joks atsitiktinis jo trūkumas ar yda, o nemenkas privalumas, padedantis iškart ir neklystant atlikti šį atskyrimą. Trečia, juo patikrinamas visų likusių piliečių lojalumas esamam galios centrui (todėl neužmirštuolės taip atkakliai, privaloma tvarka, diegiamos darželiuose bei mokyklose, valdiškose įstaigose ir per LRT, tam atvirai pasitelkus administracinius svertus bei resursus, o jokiu būdu nėra paliktos savaiminiam ir spontaniškam entuziazmui). Ketvirta, ir tai įdomiausia.

Prisimenant vieną iš neurolingvistinio programavimo (NLP) teorijų, kad mūsų pasąmonė nežino žodelyčio „ne“, tad viską suvokia tiesiogiai, galima paklausti, o ką gi UŽMIRŠTUOLĖ iš tiesų skatina pamiršti? Prisiminkime, kada šis ženklas atsiranda. 2014 m. neužmirštuolės akcija organizuojama pirmąsyk, jos ambasadorė – LR Prezidentė D. Grybauskaitė ir kiti jos svitos asmenys su konservatoriais priešakyje. Atsitiktinumas, ar ne, bet kaip tik prieš metus, 2013 metais, skandalingoji žurnalistė R. Janutienė, neseniai išmesta iš eterio dėl uždraustos laidos apie JE, parašo knygą „Raudonoji Dalia“, kuri mūsų isteblišmento sutinkama ledine tyla, bet liaudyje plačiai aptarinėjama, nes atidengia, kaip dabar populiaru sakyti, „prieštaringai vertinamus“ Prezidentės praeities aspektus. Jei, norint būti išrinktai pirmai kadencijai, pakako juos tiesiog nutylėti, tai šiuosyk jau tenka griebtis kontroliuojamos amnezijos.

Tarp 2013 m. vidurio ir 2014 m. gegužės, kai ji išrenkama antrą kartą, yra itin svarbu suformuoti ir įtvirtinti vienprasmiškai teigiamą, Lietuvai visada buvusios lojalios Prezidentės įvaizdį. Neužmirštuolė šiuo atveju puikiai uždengia jai ir kitiems, tomis dramatiškomis dienomis tyliai stovėjusiems po medžiu, nepatogius klausimus: kur ir kieno pusėje buvote tomis lemiamomis 1991 m. sausio dienomis? Tuo tarpu nezabudkė tam tikrai publikai taipogi siunčia signalą apie sovietinių atminimo tradicijų reminiscensijas… Tuo pačiu nejučia, pamažu imama keisti ir pati Sausio 13-osios minėjimo žinia – žuvusieji už Lietuvos laisvę, už Vasario 16-osios Respubliką, paverčiami kovojusiais už abstrakčią, neoliberalų godojamą, laisvę...

Todėl nemaža žmonių, pasižyminčių prigimtiniu jautrumu simbolikai, intuityviai ir nepriėmė žydrosios gėlelės, veikiai jos formoje įžvelgė perdažytą penkiakampę žvaigždę. Jau neminint kitų šio ženklo istorinių prasmių, neturinčių nieko bendro su Sausio 13-osios tragedija, kas rodytų tik jo brendintojų nepasivarginimą paieškoti kažko originalesnio ar kūrybiškesnio (analogija su išties autentišku ir efektyviu Pirmojo pasaulinio karo netektis žyminčiu ženklu – kraujo spalvos aguona (britų poppy) – šiuo atveju atrodo dirbtinė ir pritempta).

Pastebėtina, kad panašios sovietinės ar pasaulinės konotacijos vėliau ataidės ir A. Labašausko „Laisvės kalvos“ projekte. Priminsiu, panašių formų žemės menas buvo realizuotas Kaune komjaunuoliams atminti, jau nekalbant apie Vietnamo memorialą ir daugybę kitų pasaulinių pavyzdžių. Ši netiesioginė, bet svarbi sąsaja mums leidžia į neužmirštuolę pažvelgti kaip į vis stiprėjančios tendencijos vieną iš pavyzdžių. Kontroliuojamo pakaitinio patriotizmo tendencijos, kurios metu nacionaliniai simboliai arba atvirai išstumiami, pakeičiant ypatingu originalumu nepasižyminčiais naujaisiais „brendais“, kaip kad atsitiko su Vyčiu, numatytu Lukiškių aikštei, ar Baltijos kelią primygtinai susiejant su kardelio simboliu, arba bandomi uzurpuoti, kad būtų naudojami tik ten ir tik tiek, kiek dar yra reikalingi atlikti reprezentacinę-dekoraryvinę funkciją, tuo pačiu iš jų atimant politinės mobilizacijos įrankio galią. Netikite?

Juk apie tai jau atvirai yra parašęs elitinis delfio apžvalgininkas Bernardas Gailius. Pacituosiu: „Gedimino stulpai jau tapo de facto fašistiniu simboliu. Šiek tiek stulpus dar gelbėja oficialaus Lietuvos kariuomenės simbolio statusas, bet tai – trapi priedanga nuo fašizmo. Didelė rizika kyla ir trispalvei, nepaisant jos konstitucinio statuso. Trispalvė labai vilioja fašistus kaip išskirtinis tautos ir tautiškumo ženklas. Kaip seksis neužleisti jiems tautiškumo teritorijos – pamatysime“. Tai ir stengiasi neužleisti, ką atskleidė ir parodomasis mokytojos Astros sutramdymas. Supratote? Tas pats simbolis teisingose, „saviškių“ rankose yra tinkamas ir legitimus, o svetimųjų – jau suterštas, išniekintas ir vertas konfiskavimo kaip nusikaltimo įkaltis. Ką ir padarė pareigūnė Karina, atėmusi trispalvę iš jai laikyti netinkamų fašistės rankų.

Manote, skleidžiu per daug sąmokslo teorijų? OK, peržvelkime pagrindinius nacionalinius simbolius, asmenybes ir datas. Ar jų tarpe dar likęs bent vienas, kuris nebūtų bandytas dekonstruoti, perprasminti arba pakeisti modernesniu ir pažangesniu? Ar bent paskleisti jais abejones? Vytis – pernelyg agresyvus ir maskulinistinis, Gediminaičių stulpai ir Trispalvė – „beveik fašistiniai“, J. Basanavičius – nemodernus ir antieuropietiškas, A. Smetona – autokratas ir Rusijos agentas, Lietuvos partizanai – žydšaudžiai ir antisemitai, J. Marcinkevičius – sovietinis prisitaikėlis, Sąjūdis – prototalitarinė izoliacionistinių nacionalistų organizacija… Antai nusipelnęs LTSR laureatas Marius Ivaškevičius jau ir Vasario 16-ają ką tik paskelbė abejotina, neverta švęsti, data.

Pabaigai pacituosiu vieną šiemetinį nezab…, ups, neužmirštuolininką:

„Nėra ir negali būti dviejų, trijų ar penkių Lietuvų. Ji yra viena – mūsų visų. Nėra Lietuvos lietuvių ir užsienio lietuvių. Visi mes esame viena tauta. Lietuvos vientisumas neatsiejamas nuo mūsų visuomenės vienybės. Tik vieningi būsime stiprūs. Tik kartu sutelkę jėgas, veikdami kryptingai ir bendrai būsime valstybė, kuri gyvena gerai“.

Kodėl tad naujasis JE, taip trokštantis tautos vienybės ir susitelkimo didiems darbams, prisisegė šį kiršinimo ir skaldymo simbolį, jo pirmtakės suformuotos tvarkos paveldą? Atsitiktinumas, nesusivokimas, inercija ar… ?

Visos gyvūnų rūšys turi signalines sistemas, padedančias komunikuoti. Žmonės čia nėra išskirtiniai. Simboliai ir ženklai dekoduojami ir perskaitomi, jais reiškiama ištikimybė tam tikroms vertybėms. Jie mobilizuoja ir sutelkia.
Ką tad reikštų pastaraisiais metais itin suintensyvėjusios pastangos ir bandymai dekonstruoti ir perprasminti pamatinius Lietuvos tapatumo ženklus? Kas ir ko tuo siekia?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kis       2020-01-27 14:52

Niekur nepasidejo devizas,skaldyk ir valdyk,ta nezabutkininkai ivalde iki profesionalumo,o man ta gelyte ,kai pamatau primena suniuka kilojanti kojyte,kad pazy6metu savo teritorija,tada buni ir protingesnis ,ir patriotiskesnis.Gal tai is nevilties,nes per 30 metu lyg nieko padoraus ir nenuveikta.Landzbergis net beveik tik prezidentas,tremtinys-komjainuolis,gyvas patriarchas,nevykelis muzikologas ir profas skambinimo zmoniu nervais.O paskutiniu laiku tiesiog tampa vaiksciuojanciu idiotu,nes sveikas zmogus sitiek nezino ir nemoka?

Sausio 13 d.atminimo ženklo pavyzdys       2020-01-17 12:56

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/anusauskas-siulo-sumazinti-reikalavimus-taikiu-susirinkimu-rengimui.d?id=83298483
Anūko partijos, daug prisidėjusios nomenklatūrinio ,,valdomos demokratijos"režimo įvedimui, seimūno A.Anušausko atlape yra ženklas,senokai sukurtas deramam nepriklausomybės gynėjų atminimui…
Žydroji nezabudkė atlape rodo eurofederalisto, Nepriklausomybės nevertintojo ir politinės tautos nuoplaišos mentalitetą. Anušausko , tos įsimintinos dienos proga įsisegtas, ženklas rodo politinei brandžiai tautai priklausančios asmenybės mentalitetą...
LPS veteranas Algirdas K.

Janina       2020-01-17 8:57

“Simboliai ir ženklai dekoduojami ir perskaitomi, jais reiškiama ištikimybė tam tikroms vertybėms. Jie mobilizuoja ir sutelkia.” - juk verta ir privalu tą žinoti visiems!

Kaunas       2020-01-17 1:15

Beveik su viskuo sutikčiau. Tik Marcinkevičius iš tiesų buvo sovietinis prisitaikėlis.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2020-01-16 17:30

Užmiršę TRISPALVĘ segasi neužmirštuolę.

naujo ženklo kūrėjams -       2020-01-16 6:24

kaip Sausio Tryliktosios aktyvi dalyvė, nukentėjusi, išlikusi gyva, palaidojusi artimą, įsitikinusi, kad jokių naujų ženklų kurti nereikia. Ženkliukai: Trispalvė, Gedimino stulpai ar Vytis gali turėti datą : 1991 01 13 . Ir viskas. Data primins svarbiausią Laisvės datą - tai ir bus ,kad MES PRISIMENAME. Mes prisimename ŽUVUSIŲJŲ LAISVĖS IDEALUS. L.

O gal,        2020-01-16 0:40

Tas žiedas visai ne nezabudka.
Tai “Magnolija”.

"dalyviui"       2020-01-16 0:15

Tu tanke sėdėdamas dalyvavai ar su Valerkos chebra lakstei?

Dviratįs išrastas...Yra ženklas,yra ir principai..       2020-01-15 23:33

Turim ženklą ,skirtą gynėjų dienai- G.stulpus, laužo nutviekstus.Romantiška ir simboliška…Nezabudkininkai išnyks savaime ,  kai dem. jėgos susivienys į bendrą rinkiminę koaliciją ir įgyvendins per seimą ir referendumus kompleksines reformas,panaikinsiančias ONS,sukursiančias savivaldą ir renkamą teisėsaugą.Iki to ist. momento,dar reikės perauklėti, arba šalikelėje palikti, demokratų koalicijos oponentą V.R. su visu VF ir vadovautis KF Ref.paketu ir blaivia nuovoka…Suprantu,kad daugelis įsimyli naujus stabus ir todėl nesinaudoja savo protu… Taip kai kas mylėjo AMB ar Landsbergį, bet reikia kovoti už dem. reformas (tarkim už sąrašinių rinkimų naikinimą ir kadencijų politikoje ribojimą) ir remti vienijančius,o ne skaldančius ir tučiažodžiaujančius lyderius…Pavydūs paranojikai,neturintys kompl.ref.idėjų ir gilesnio matymo,o tik nekritišką ištikimybę naujiems-seniems stabams, o ne idėjoms, irgi išnyks savaime, likvidavus ONS režimą...Man brangios Sąjūdžio idėjos,o ne ištikimybė žodingiems dievukams, seniai nebesilaikantiems kasdienybėje Sąjūdį sutelkusių ir jėgų suteikusių principų...LPS veteranas Kauno IG narys Algirdas K.
P.S.Pastebėjau,kad bailiai, dergiantys kitus, tai daro 100 nuošimčių anonimiškai ir VISADA NIEKŠIŠKAI,IŠ UŽKAMPO,smeigia su kauke iš nugaros… KADANGI DAŽNIAUSIAI PLATINA MELĄ IR ETIKETES, NEDRĮSTA PRISISTATyti..Radžvilas ir Ko visada žino mano nuomonę,komentarus ir argumentus iš manęs paties ..Apie juodus bailius sakoma :,,jUOS PAŽINSI IŠ VAISIŲ”.BAILIŲ bestuburių visada daugiau nei orių,drąsių žmonių.Taip buvo ir Sąjūdžio pradžioje…

sausio 13- os dalyvis       2020-01-15 23:07

iš kur tokios glušės bobos atsiranda ? Koks tau, gluša boba, skirtumas, kaip mes minime savo pergalę ? kažkas už varnos karksėjimą sumoka ?

manyčiau       2020-01-15 20:47

Neužtenka tik kalbėti/rašyti. Reikia sukurti naują, tautine simbolika paremtą, atminimo ženklą Sausio 13-osios įvykiams paminėti ir pradėti jį segėti ta proga bei pasiūlyti žmonėms tą daryti. Tai geriausiai pasitarnautų išstumiant tą visiškai svetimą ir niekuo su sausio įvykiais bendro neturinčią nezabudkę.

manyčiau       2020-01-15 20:41

Neužtenka tik kalbėti/rašyti. Reiktų sukurti naują arba pradėti naudoti Sausio 13 -osios įvykiams paminėti kitą, tautine simbolika paremtą, atminimo ženklą ir pradėti jį segėti bei pasiūlyti žmonėms tą alternatyvą. Tai geriausiai pasitarnautų išstumiant nezabudkę.

stasys        2020-01-15 18:03

Povilui P.Gaideliui > Jums ant bačkos stovėti ir už širdies griebiančias arijas traukti .. o ne čia komentarus rašyti , va Prašalietis net nebaigė autorės str. skaityti kai ji nunešė saldi mintis į praeitį pas ‘brazauskinius’ .

Prašalietis       2020-01-15 17:35

Ne tik Brazauskiniai"tautiniai"komunistai,bet ir ant Burokevičiaus komunistinės platformos iki paskutinės minutė buvusi Grybauskaitė, kaip ir V. Lansbergis su savo nuosava konservų partija, “patriotiniai” 75 metams užsislapstinę KGB-istiniai sambrūzdiečiai primetamu “Nezabūdkės"naujuoju “tautos simboliu"visiems neišsivaikščiojusiems “runkeliams, kurdupeliams” ir t.t., kurie jau nešioja, ar dar kurie kol kas nenešioja savo atlapuose šio simbolio, su"tautinė meile” pasako, kad visiems atėjo laikas užtraukti susitaikymo ir “gerovės valstybės"dainą:
Skriaudų širdin neimkime
“Gerovės” grįžt galės
Kas gera prisiminkime
Kas bloga lai išblės…

Al........       2020-01-15 17:17

Bravo Rasa. Taikliai.

Svarbi tema, jei staskios nepakanka       2020-01-15 16:05

ir kontorai tenka siųsti čionais dar vieną pagarsėjusį destruktorių, ONS režimų „demaskuotoją“, LPS veteraną Algirdą Karčiauską (=Kodėl V.R. 15:03)?

Kodėl V.R. padėjo nezabudkininkams dėl 3 procentų?       2020-01-15 15:03

1)Piktas esu dėl V.R. ir VF veidmainystės ir faktinių paslaugų ONS režimui 3 proc. kartelės klausimu.
2)Dar labiau širstu ant prof. V. R. ir jo VF už už patriotų vieningo fronto ,galimos koalicijos, veidmainingą skaldymą...Bet, kodėl tik aš vienas turiu tuos VF murzius vanoti??
3)Kodėl ir kiti nevykdome V forumo profesūros VK (visuom.kontrolės )už NS nekūrimą ???? smile Juk aiškiai, VF murzinas ir apkiautęs…
Dabar V.R.. ir raudonasis koaborantas L. Link. ,abu palindėję po medžiu kartelės klausimu, matyt, sykiu šampaną iš džiaugsmo maukia…
O Dagys ,  lemiamu monentu nepaspaudęs mygutuko ,,už”, keistai (per žioplumą?) netapęs 71-u balsu už veto įveikimą, dabar irgi tegu piliečių vantų laukia ir tegu viešai aiškinasi ,kodėl ONS šutvei padėjo finiše…
Kas gali paneigti, kad keistai sutapo šios trijulės pozicijos? Pasveikinkim pirmiausia savą- profesorių V.R.už neeilinę abejingumo dem,.pokyčiams kliurką...Jis toliau lai gieda apie NS, kaip svajojamą jėgą ,siekiančią iš pagrindų pakeisti Lietuvą..Net liežuviu neprisidėjęs prie galimo MINIMALAUS pokyčio per tris procentus,tegu toliau mulkina eilinius piliečius savo prakalbomis , kurios, panašu, kad niekada neišvirs į darbus….Gal ONS šulai už tokią politiką jam kaip nors atsilygins? Gal valstybinę pensiją žydrieji eurofederalistai -anūkininkai, atėję valdžion rudęnį ,Radžvilui paskirs???:):}

Burokevičiukai       2020-01-15 14:32

,,kits kitą pažino ir alaus pavadino”?

Antanas       2020-01-15 14:01

Teisingai PAULIAU. JIE prisikėlė iš amžiumi neveiksmaus sau kardinolą. Kai jau jis neveiksmus ir ačiū Dievui, kad jis negalės pagal amžių dalyvauti Švento Tėvo rinkime. Nes jau jame manau kita dvasia, kad jau tiko kardinolu. Kol kaip aras kovojo už bažnyčią, jo nedarė kardinolu, nes JIEMS buvo baisus. Dabar nučiulptas “saldainiukas.” Gerai kad prieš kardinolystės teikimą, televizijoje paaiškino, kad ne už bažnytinius nuopelnus ( jei už bažnytinius, tai seniai būtų buvęs kardinolu)o už KGB “padovanotas” lagerio kančias. Represijos KGB nepadėjo. “Saldainiai” padeda, netgi “neužšaldytas” Sibire partizanas prie paminklo miške Šakių raj.kalbėjo, kokią laisvę ir gerovę atnešė komunistė Lietuvai?

stasys        2020-01-15 13:36

Nuoširdumas neatperkamas žodžiais , kunigai pirmose barikadų eilėse ?..na tai galėtu paaiškinti kodėl Lietuvoje taip smuko tikėjimo žodis . Žmonės pamiršo kad tarnauja bažnyčia ir jos tarnai ir kokios jos pareigos prieš visuomene . R.Grigas sekančiu kartu galėtu imti šautuvą į rankas ir parodyti ta tikra dievo tarno veidą . Pats bandymas šioje problemoje rasti ‘landa’ ir kunigui manau yra smerktinas .Tai ne patriotizmas , tai šviežio nepasitenkinimo paklykavimai ..kai neturint ka pridėti bandoma dar karta išgręžti tema su ‘mėlina gėlelę’ .

Paulius Antanui       2020-01-15 13:04

o pamenu minėtas kunigas, dar jaunas bernaitis skaitė eilėraščius prie Mickevičiaus paminklo. KGBistai iš visų pusių atvirai filmavo, tikrai baisoka buvo. nors ir lūžinėjančiu balsu, bet skaitė... matote kaip. gal tiesiog ne tų priemonių ėmėsi kgb. Tiesiog ne tų...  ir tai buvo jų didžioji klaida. ne botago reikėjo, oi ne botago… tik saldesnio pyrago vieno kito trupinio. tik pyrago trupinio…

Antanas       2020-01-15 12:34

Ačiū autorei. Ar susigės kun. R.Grigas, Vytį ar kaip kunigams tinka atlape kuklus kryželis (ne tokie kaip kai kurių vyskupų ant krūtinių pakabinti “kilograminiai”)šiais metais “prisimodernizavo” stilizuotą spalvomis raudoną gvazdikėlį? Kun.Robertai kam? Ar bijai kad neprisiderinus prie globalistų kitais metais nepakvies ir neparodys per televiziją? Matei, kad jau šiais metais Seime nebuvo tų disidentų, ( jie dar jauni, nemirę ) kurie nesisegdavo “niezabudkos” Jie net į nuotraukas “nepatekdavo” su Vyčio ženklu atlape. Kvietimus manau sekretoriatas jau “atsijoja”. Savi ir nesavi sausio 13. Gražiai šia sąvoka plaunant globalistams, žibuoklininkams tautos atmintį paminėjo Homilijoje sausio 13 gynėjas kun. Alfonsas, kiekvienais metais pakviesdamas,jau likusia ilgamete tradicija nepamiršti tų Sausio 13 gynėjų artimuosius, kuriems, jų statytos to meto Seimo gynybos barikados, tapo politikų ložėmis ir mūsų viltimi, kad jie tarnaus suvereniai Lietuvai.

Atsakymas klausiančiam       2020-01-15 11:46

Negi negirdėjote apie Lietuvos žiniasklaidoje egzistuojančią cenzūrą, kuomet sistemai nepalankūs autoriai tiesiog neįsileidžiami arba marginalizuojami? Esu anksčiau rašiusi Delfiui, bet po to, kai jis kelis kartus praignoravo mano atsiųstus tekstus be jokių paaiškinimų (taip padarė tiek Monika, nepublikavusi teksto apie padėtį universitetuose, tiek dabartinė vyr.redaktorė, “nepastebėjusi” mano straipsnio apie Vanagaitę (abu vėliau buvo paskelbti propatria.lt)), supratau, kad patekau į jų “juoduosius sąrašus”. Nuo to laiko nebesiveržiu į didžiąją žiniasklaidą. Rašau Facebooke, o jei kuris tinklapis mato reikalą skelbti, paprašo leidimo. Nesiekiu nei žinomumo, nei pigaus populiarumo, nei kokio nors pelno, niekam nepataikauju. Rašau, tai kas skauda, net jei tai kai kam ir nepatiks… Laimei, interneto dar neuždraudė, kam aktualu - susiras.
Kadangi informacinėje erdvėje grįžtame į sovietinius laikus, sąmoningiems ir Lietuvos padėčiai neabejingiems skaitytojams patartina grįžti ir prie disidentų naudotos taktikos - patikusį tekstą platinti sau prieinamais kanalais - tarp draugų ir bendraminčių.
Beje, ačiū už palaikymą smile

stasys        2020-01-15 11:35

Diskutuoti vėl iš naujo kam ka simbolizuoja ta mėlynoji gėlelė, po tiek metu spekuliacijų ir klijavimo jos kur papuola , na tikrai atrodo keistai . https://videopress.com/v/BElnVwSC  . Priešingai , šiandiena verta būtu kalbėti apie klijuojamas etiketes ir tai ko siekiame tokiais darbais ? . Neužmirštuolė kaip atminimo simbolis svarbus tik tiems kas žino jos prasme ir to nesibaido ..o tiems kam atrodo jog ji kėsinasi į valstybiniu simbolių atminti ..manau nepadėtu ir jokie paaiškinimai bei argumentai . Užkliuvo autorės išsakyta mintis cit . „Tuo tarpu nezabudkė tam tikrai publikai taipogi siunčia signalą apie sovietinių atminimo tradicijų reminiscensijas… Tuo pačiu nejučia, pamažu imama keisti ir pati Sausio 13-osios minėjimo žinia – žuvusieji už Lietuvos laisvę, už Vasario 16-osios Respubliką, paverčiami kovojusiais už abstrakčią, neoliberalų godojamą, laisvę...“  man liko paslaptis kuo remiantis autorė daro tokius spėjimus . ? Tuo kad ji aiškiai alergiška liberalizmo idėjoms ? tai joks argumentas, meilėje kaip ir kare tuščiažodžiavimas didelis trukumas . O kaip suprasti sekančią išsakyta mintį cit. „ pastebėta imanentiškai konfliktiška šio ženklo pobūdį „ ..tai kuo tas konfliktiškas pobūdis pasireiškia ? tuo kai kuriu kritikuokliu negebėjimu tvardytis kritikuojant apsieiti be necenzūrinio mato ?  Gal taip bandoma pridengti karčia Tiesa , ne visa visuomenė palaiko tokias kalbas ir pilnai supranta siekį sutelkti prieštaraujančius va tokiais atmestinais būdais.  Tokia diena žmonės telkiasi atminčiai pagerbiant žuvusius ir abejoti kitu nuoširdžiais ketinimais , dėl tos gėlelės atlape , butu šventvagiška ..

Janis       2020-01-15 11:11

Neužmirštuolės ženklas akumuliuoja pagrindines
naujos-globalios Lietuvos idėjas: 1)masoninę,
2)penkiakampę komunistinę ir 3)žydrąją - homoseksualiąją.
Šis progresyvus ženklas pakeis nacionalistinius
Gedimino stulpus ir fašistinę trispalvę.

Runkelinis nematodas       2020-01-15 10:54

Tūlas Vižinis atkniso, kad nezabūdkę kaip prekinį ženklą registravo anūko favoritė (infa.lt rašė). Kas galėtų paneigti, kad ateityje, koks nors LRT iš mūsų pinigų atrieks favoritei kasnelį už prekinio ženklo naudojimą:) Gal ir su gladijolosu panašūs dalykai dedasi. Reikėtų pasitikrinti:)

Lietuviakalbį pažinis iš nezabudkės atlape...       2020-01-15 10:09

  Konformistą -bestuburį lietuviakalbį, be abejo manantį , kad jis tikras lietuvis, įtikinėti neverta,  kad jis negerbia tautos, jos istorijos ir jos simbolių,kad neturi tvirtos tautinės savasties-savimonės….Jis vis tiek manys savaip, nes taip jį ,,sunokino’’ liberastinė-kosmopolitinė propganda, įskaitant pronomenklatūrinę LRT…Įsitikinimai formuojami gyvenimo tėkmėje, tad lietuviakalbius intensyviai formuoja Tėvynėje įtvirtintas ONS režimas, kuriam - visi gyventojais yra tik ištekliai,darbo jėga,kurią reikia tinkamai valdyti ir bauginti…Tautos- valstybės pagrindo, nepastumdysi, tai medis su šaknimis…Lietuviakalbių minias,aibes lengva formuoti, stumdyti ar perpilti iš CCCP federacijos grubaus indo į  ES federacijos paauksuotą naktipuodį.
  Būdamas arti URM struktūrų, įsitikinau, kad ten burokevičininkė D. G.  per raudonajį  kolaborantą L. Linkevičių  į vadovaujančias pozicijas susodino 90 nuošimčių lietuviakalbių- konformistų ir ,daugiausia su įvairias skeletais spintose…Konkursus, atrankas, kaip taisyklė,  praeina sėkmingai tik karjeristai eurofederalistai-lietuviakalbiai…Jie visi dabar uoliai dabinasi žydromis nezabudkėmis-eurofederalistų ir CCCT (RF )pergalių atminimo simboliais..Ne lietuviakalbiai sausio 13 dienos nuotaikai įprasminti renkasi Gedimino stulpų  laužo fone ženklą- tai ženklas priklausymo politinei samoningai tautai, sukūrusiai savo valstybę, menančiai savo didvyrius ir gerbiančiai kitas tautines bendruomenes, kitus bendrapiliečius.

Klausimas Autorei       2020-01-15 9:58

Noriu sužinoti,ar Jūs siūlote savo straipsnius Delfiui,L.Rytui?TIESOS auditorija,labai gaila,yra labai maža,o taip norėtųsi,kad Jūsų puikūs tekstai pasiektų daugiau žmonių.

Šlovink Viešpatįį, gėlele neužmirštuole,       2020-01-15 9:27

tau gimtose pievose ir pamiškėse,
bet ne pagedusių ar nenuovokių žmonių atlapuose, 
nesileisk naudojama piktam
- krauju atsipirktos laisvės
ir jai telkusių simbolių užmarščiai, neužmirštuole!
[Lietuvio artumas gamtai, jos Dievą giedančiam slėpiniui, gamtą poetizuojant leidžia ją suasmeninti, kreiptis vardu. Negrabiai, bet šito siekiau. Mintis buvo svarbiau, nei jos meniškas pasakymas.]

Ramiros       2020-01-15 7:14

Ačiū autorei už neabejotinai teisingas įžvalgas. Mano manymu, ta neskoninga popierinė “nezabutka” yra vienas iš valstybės, jos istorijos, paveldo bei tapatybėa naikinimo simbolių ir metodų. Manau,  kad ją prastūmė ir stengiasi įgyvendinti, įžūliai kemšant ją net vaikučiams, ne Lietuvos patriotai, o kaip tik, galbūt, jos nedraugai. Tikri lietuviai, turintys meilę savo Tėvynei, manau, kad jos nesegi ir jos ateityje nedėvės. Trispalvė, Vytis, Gediminaičių stulpai yra mūsų Valstybės pamatas ir išlikimo pagrindas.  Su meile jiems ! ....

T0mas J.       2020-01-14 23:29

Saldžiūno sukurtas ir Navickienės užregistruotas žydras žiedelis į valstybės simbolius nepretenduoja, nes yra tik šviežias PREKĖS ŽENKLAS, priklausantis Monikai Navickienei ir laisvės kovose jis niekada nedalyvavo.
Valstybės simboliai – Gedimino stulpai, Vytis, Trispalvė – tautai brangūs, nes yra istoriniai, dalyvavę laisvės kovose ir aplaistyti krauju.

Neužmirštuolė sako - neužmiršk! Ko neužmiršt?       2020-01-14 23:16

Tyla… Pati savaime kaip simbolis ji mums nesako nieko, o turėtų!
Priešingai, nei Trispalvė ar Vytis ar Gedimino stulpai,
kurie patys savaime (istoriškai) yra nuoroda į mūsų, lietuvių, tautos giluminį slėpinį, kuris kiekvieną mūsų panardina į lietuvių tautos gyvenimo misteriją.
Suteikia prasmę ir jėgų joje dalyvauti (gaunant šakninių jėgų),
priešingai, nei bergždžia (kaip simbolis) žydra neužmirštuolė.

Ačiū       2020-01-14 22:40

Kaip pirštu į akį! Labai taiklus straipsnis, ačiū.


Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (II)

Liudvikas Jakimavičius. Dočys politikuoja

Atgimstantys paminklai. Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas: Atkurkime Gumbių kaimo koplystulpį –  išgelbėkime istorinį paminklą

Povilas Urbšys: „Vytis yra tai, kas mus gali suvienyti“

Rasa Čepaitienė. Atsisakantys keistis

Nida Vasiliauskaitė. Apie Linos Žigelytės versiją iš serijos „Kas atsitiko Nidai Vasiliauskaitei?“

Iš propagandos frontų: Dainius Pūras. Apie smėlį ir paplūdimį Lukiškių aikštėje kaip laimingoje erdvėje

Povilas Urbšys: Jei bus priimta tai, ką siūlo valdantieji, Lukiškių aikštėje stovės ne Vytis. Argi tai ne dar viena išdavystė?

Ne juokas. Politinis kompasas pagal liberalus

Andrius Švarplys. Kas gali apginti žodžio laisvę ir laisvę apskritai?

Geroji Naujiena: Stiprūs Jo malone

Vytautas Matulevičius. „270 milijonų, kurie parklupdė Lietuvą“

Raimondas Navickas. O gal tai jokie NE vandalai? Gal tai PROTESTUOTOJAI?

Pagaliau. Vygantas Malinauskas. Katalikų jaunuoliai neleido nugriauti šv. Junipero Serra statulos Kalifornijoje

Ramūnas Aušrotas. Hipsteriai, į Seimą!

Česlovas Iškauskas. Smėlis pro pirštus. Ironiškos pastabos

Iš propagandos frontų: LRT atsiskaito visuomenei: birželio 29 d. 16 h per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt. rengia spec. laidą, kviečia klausti

Ne juokas. Tadas Skukas vilniečių vardu: mere Š., pasitikrink sveikatą!

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)

Vidmantas Valiušaitis. Geopolitinė „senosios tvarkos“ griūtis ir Birželio sukilimas

Liudvikas Jakimavičius. Heraklio beieškant

Gedimino Jankaus kreipimasis į TS-LKD atstovus Vilniaus Taryboje: Kodėl jūs veidmainiaujate, kolaboruojate su mankurtais?

Algimantas Rusteika. Riba, kurią peržengus jūsų neišgelbės jokia jėga, policija ar vandens patrankos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Nebūkime aukos

Nida Vasiliauskaitė. Miesto valdžios akimis esate infantilūs buzzwordais valdomi pampersiniai

Arūnas Bubnys. 1941 m. birželio sukilimas Vilniuje

Seime registruotas įstatymas siekiant apsaugoti Lukiškių aikštę nuo tolesnio jos išniekinimo

Rasa Čepaitienė. Pornokratija*

Nacionalinis susivienijimas reikalauja Remigijaus Šimašiaus atsistatydinimo

Ramūnas Karbauskis. R. Šimašiaus pliažas tampa Tautos kančias menančios aikštės išniekinimo simboliu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.