Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Rasa Čepaitienė. Kaltė ir įniršis

Tiesos.lt redakcija   2020 m. liepos 19 d. 11:19

22     

    

Rasa Čepaitienė. Kaltė ir įniršis

Tebesitęsiant kaltinimams Lietuvai ir lietuviams sistemingu Holokausto pateisinimu ir vieną po kito vis traukiant iš skrynios fantomines „laisvės kovotojų – pabaisų žydšaudžių“ iškamšas, panagrinėkime šį reiškinį iš propagandos teorijos perspektyvos.

Propaganda, kaip žinia, yra galingas ginklas, įtaigojantis ir manipuliuojantis masių nuotaikomis bei emocijomis turint tam tikrų, paslėptų, pragmatinių tikslų.

Efektyvi bei paveiki propaganda nėra vien melas ir išsigalvojimai, ji remiasi ir kai kuriais tikrovės faktais, juos pritaikydama bei pateikdama sau naudingoje šviesoje, siekdama labiau įtikinti bei poveikiui sustiprinti.
Esama tam tikro mechanizmo bei proceso, kuriuo remiantis sukuriamas ir aktyviai skleidžiamas (lot. propagare – „skleisti, platinti“) propagandinis pranešimas, turintis paveikti masinės auditorijos nuostatas bei požiūrius tam tikru, propagandistams reikalingu būdu ir kryptimi.

Panagrinėkime kognityvinius propagandos kūrimo principus išsamiau.

Specialistai propagandos mechanizmą dalina į kelis etapus. Tai:

1) faktų atranka, kai paimami tik reikalingi faktai, visi kiti, ypač šiems prieštaraujantys, yra ignoruojami ar neigiami. Pavyzdžiui, „J. Noreika pasirašė dokumentus dėl žydų geto steigimo, vadinasi, jis yra karo nusikaltėlis, o ne joks didvyris“. „J. Noreika tarpukariu parašė antisemitinę brošiūrą, o tai reiškia, kad jis jau tada buvo nacis ir fašistas“. Ignoruojami pirmoji sovietų okupacija, dalies Lietuvos žydų kolaboravimas su sovietais, okupacinis nacių režimas, žydų gelbėtojai, Noreikos antinacinė veikla, įkalinimas Štuthofe, antisovietinė kova, sušaudymas NKVD rūsyje, neseniai atrastas žydų gelbėtojo kun. J. Borevičiaus liudijimas. Tas pats atliekama ir su K. Škirpa skelbiant, kad jis buvo nacis ir antisemitas ir ignoruojant daugelį tam prieštaraujančių faktų;

2) konteksto pakeitimas, dekontekstualizacija. Pavyzdžiui, „Birželio sukilimas buvo ne kova prieš okupacinę sovietų valdžią, ne nepriklausomybės atstatymo siekis pasinaudojus prasidėjusiu karu, o tik noras susidoroti su bendrapiliečiais žydais“. Čia nekeliami klausimai – kodėl? ar tai tiesa? Birželio sukilimo tikslai ir eiga suvedami vien tik į šį (iki šiol istorikų ginčijamą) veiksnį, visai tolesnei laisvės kovai suteikiant tam tikrą specifinę interpretaciją ir, savaime suprantama, neigiamą foną;

3) naujo konteksto suteikimas, rekontekstualizacija. Pavyzdžiui, „Pokario partizanai buvo ne laisvės kovotojai, siekę atkurti Lietuvos Respubliką, o tik nuo teisingos ir teisėtos bausmės besislapstantys žydų turto grobikai ir žydšaudžiai“ (R. Vanagaitė). „Partizanai buvo tiesiog nežinoję ko nori nevykėliai, kovoję beprasmišką ir iš esmės brolžudišką karą“ (M. Ivaškevičius). (Jei propagandinis pranešimas įvelkamas į literatūrinio kūrinio rūbą, taip jį užkamufliuojant, jis gi nenustoja būti propagandiniu pranešimu, tiesa?). Arba: „Lietuviai nepripažįsta savo kolektyvinės kaltės dėl Holokausto, nes jiems gėda, jie stengiasi ignoruoti akivaizdžius faktus, jie pateisina karo nusikaltėlius ar net verčia juos didvyriais – suprask, šlykštu ir pasibaisėtina“ (apie emocijas dar pakalbėsime). Šitokių implikacijų galima rasti ir solidžių istorikų darbuose. Visa tai skelbiama, sąmoningai nutylint faktą, kad joks įrodytas žydšaudys ES šalyje nėra ir negali būti kaip nors „garbinamas“ ar laikomas pavyzdžiu;

4) vietoj faktų pateikiamos nuomonės. Pavyzdžiui, „J. Lukša Daumantas buvo karo nusikaltėlis“ (F. Kuklianski. Šiam teiginiui pagrįsti ponia sovietinė tardytoja ir dabartinė advokatė atsisako pateikti bet kokius įrodymus, nes tai esą ne jos, o istorikų darbas. Istorikai savo darbą, beje, šiuo atveju, ir ne tik, jau yra padarę. Ne, nebuvo).

Nepaprastai svarbu, kad šiuos pranešimus platina būtent „mūsiškiai“ – patys lietuviai arba Lietuvos piliečiai. Ne mažiau svarbu, kad tai daro intelektualinio darbo atstovai – rašytojai ar žurnalistai, nes paprastai jie yra autoritetingi, publikos mėgstami ir atrodantys patikimi, nesuinteresuoti asmenys (analogiškai prisiminkime, kas 1940 m. parvežė „Stalino saulę“). Tuomet kova su jų skleidžiamu melu bei šmeižtais gali būti parankiai pateikta ir kaip susidorojimas su žodžio laisve, kitaminčių ar nepatogios tiesos skleidėjų persekiojimas ir t.t., tai nuoširdžiai papiktins ir sukels naivesnių, inteligentų, ypač besitapatinančių su „plunksnos cechu“, empatiją bei užuojautą.

Propaganda, apginkluota naujausiais kognityvinių, neuromokslų pasiekimais, labai subtiliai ir efektyviai dirba su emocijomis. Džiaugsmas, baimė, pyktis, depresija – štai jos manipuliacijų pagrindinis arsenalas. Mūsų nagrinėjamu atveju daugiausia pasitelkiamas pyktis. Apkaltink kurį nors iš žymesnių partizanų (o jų vadinamajame „Melamedo sąraše“ iš viso apie 5000 pavardžių – išties platus pasirinkimas, ilgam užteks) žydšaudyste, sukelk lietuvių pasipiktinimą, paskui, pageidautina, tarptautinei auditorijai teisuoliškai dūsauk ir apgailestauk, kad šios rambios tautos perrauklėti neįmanoma… Ji, žinoma, pasibaisės šitais klaikiais „Holokausto neigėjais“ (Vakaruose), „prigimtiniais fašistais“ (Rytuose), „amžinais ir nepataisomais antisemitais“ (Izraelyje).

Pyktis, pyktis, pyktis. O jį jau galima nukreipti reikiama linkme – argi ne?

Dar viena propagandinė manipuliacija – kolektyvinės kaltės primetimas. „Visi visų kartų lietuviai, įskaitant gimusius po karo, yra ir amžinai bus kalti dėl žydų tragedijos Lietuvoje“ (panašiai kolektyvinės kaltės sindromas buvo sėkmingai įdiegtas vokiečių tautai, pasekmes matome). Užsienio auditorijai Vanagaitė prisistato kaip ant savo gležnų pečių užsiverčianti šios neįvykusios visuotinės atgailos naštą: „Mes, lietuviai, esame kalti, visi iki vieno“, – grąžo ji rankas . „Mes turime atgailauti, visi iki vieno“, – skelbia ji visose auditorijose ir nuo visų stogų.

Koks viso šito tikslas? Kam tai naudinga? Aišku, galima numanyti. Propaganda neužsiima savitiksliais istorijos tyrinėjimais, jos užmačios eina toli į priekį. Diskredituok lietuvių antinacinį ir antisovietinį pasipriešinimą ir palauši bet kokio pasipriešinimo dvasią ateityje. Hibridinio karo tikslas – nugalėti priešininką dar ginklams neiššovus.

Spręskime pagal pasekmes. Lietuva užsienyje pristatoma kaip ganėtinai niūriomis spalvomis piešiama šalis, kuriamas neigiamas, net slogus jos įvaizdis, nebaudžiamai kenkiama reputacijai. Viduje – ne ką geriau. Puolant ir dekonstruojant itin svarbią didžiojo nacionalinio pasakojimo dalį – laisvės kovų atminimą – formuojamas piliečių nepasitikėjimas vienų kitais, nepilnavertiškumo kompleksai, įtarumas, net cinizmas, galiausiai skleidžiamos defetistinės nuotaikos, pasibjaurėjimas ir kartėlis sava istorija, kuri pateikiama išimtinai juodai baltai, nematant kitų spalvų.

Ką daryti? Priešiška propaganda galinga, paveiki, efektyvi, turinti tokius resursus, sklaidos priemones ir jai dirbančius protus, apie kokius Lietuva negali nė pasvajoti. Tad jai priešpastatyti savą propagandą atrodo būtų net beprasmiška. Tiesą sakant, valstybė praktiškai nieko nedaro, kad su ja kovotų užsienyje, nors šį bei tą priešpastatyti tam srautui veikiausiai ir galėtų – nesame visiškai bejėgiai. Kodėl nieko nedaro – klausimas irgi svarbus, net gyvybiškai.

Bet šalies viduje šį bei tą padaryti visgi būtų galima. Pirmiausia, atsisakyti vadinamojo „trečiojo asmens efekto“ – naivaus tikėjimo, kad propagandai pasiduoda visi kiti, tik jau ne aš. Antra, išdrįsti nutraukti „tylos spiralę“ – atsisakyti aklai tikėti peršama dominuojančia pozicija, kurią formuoja ir diegia galingiausias propagandinis ginklas – televizija. Išdrįsti klausti, išdrįsti abejoti, kritikuoti, susidūrus su aukščiau išvardintomis manipuliacijomis išdrįsti jas argumentuotai atmesti. Remiantis faktais, ne prielaidomis ar nuomonėmis, nevengiant ir neignoruojant mums neparankių. Nuolat plėsti savo „foninį žinojimą“, konteksto išmanymą. O tam reikalingas sistemingas ir kompleksinis švietimas, jo kokybės kėlimas.

Anksčiau būčiau sakiusi, kad reikia ir dialogo – su Lietuvos žydais, kitų etnokultūrinių bendrijų atstovais, su istorikais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Deja, patirtis, įskaitant ir asmeninę, parodė, kad jis ne visuomet įmanomas. Vėlgi suveikia mūsų kognityviniai ypatumai – atsirenkame tik tas žinias ar nuomones, kurios jau patvirtina mūsų turimas, atmesdami ar ignoruodami tam prieštaraujančias. Tačiau protingi ir geranoriški žmonės tą dialogą išties randa ir ras. Bet piktavaliams ir kvailiams tai netinka.

Ilgą laiką vengiau šitos temos. Dabar matau, kad domėjimasis ja pagal išgales buvo prasmingas. Neturime likti lyg akli kačiukai, kuriuos kiekvienas panorėjęs gali murkdyti jų pačių siusiuke. Bet neturime įsitraukti ir į propagandines kovas, būtų kvaila lošti kortomis su šuleriais. Geriau apsiginkluoti žiniomis, įskaitant supratimą, kaip veikia propaganda, argumentais, tiesa. Kad ir koks tylus būtų jos balsas, bet jis turi skambėti, neturime teisės apsimesti, kad tai mūsų neliečia.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

kopustas       2020-07-25 7:24

Stebiuos, kad Lietuvoj kopustgalviai uz niekniekius gauna garbingus laipsnius. Todel jie neteko savo blizgesio ir vertes

R_B       2020-07-23 21:45

Verta, kad nustotu rasyti mokinuko lygio straipsnelius su daugybe svetimais zodziais. 
Musu name 3 vienuoliktokai… ne vienas nezino visus mandrius zodzius.

pastaba       2020-07-23 14:25

Po sistemingo ir kompleksinio švietimo, sistemos kurinys - pilietis nesupras šios rašeivos kūrinio. Kas sakinys, taip žodis, kuris mokykloj negirdėtas. Matyt, parašė tam, kad parodyti išprusimą, kuris liejasi per viršų.
Štai tie perlai:
fantominė
perspektyva
manipuliacija
emocija
pragmatinis
kognityvinis
nacis
fašistas
kolaboravimas
kontekstas
dekontekstualizacija
interpretaciją
fonas
rekontekstualizacija
užkamufliuojant
implikacija
empatija
subtilus
arsenalas
sindromas
diskreditacija
hibridas
reputacija
cinizmas
resursus
„foninis žinojimas“
konteksto išmanymą. O tam reikalingas sistemingas ir kompleksinis švietimas, etnokultūrinių
siusiukęs
šuleris
argumentais

 

Veidrodis       2020-07-23 12:21

“Kaltė ir įniršis”
Tikejosi matyti Palachy, bet pamate Rasa.
Juk tai Orianos Palachy knygos pavadinimas.
Negrazu nusirasyneti.

ErR       2020-07-23 11:36

Poniai autorei siulyciau paveizeti i veidrodi: atpazins. Juk apie save parase. Socrealistine propagandiste. Delioja raides, o logika uzmirsta.
Gincytis su tokia - veltui uzmustas laikas. Tokia niekad nepripazins savo klaidu.Liks su savo fantazijom, konspiracijom.
Ir visgi turiu keleta klausimu skaitytojams:
Tik kalusimai.
Paaiskinkit, kaip tai, kad ne visi partizanai buvo zydsaudziai, bet visi zydasaudziai buvo partizanais… dabar jie ir didvyriai.
Po 45 metu po karo kunigo Bureviciaus atmintis kaip jaunikio, o Pakalniskio atmintis ignoruojama, nors prabego 20 metu po karo. Idomi logika.
Na, o del krepsininku veiklos VII forte? Ivykis paminetas knygoje po 2-4 metu po karo. Aisku niekniekis. Tirti? Nera pinigu. O is tikruju nera noro.

Kisa,       2020-07-22 12:59

pats plieki Landsbergį, nes šeimininkas tai leidžia, to iš pačio pageidauja, o jei uždraustų - tylėtum kaip pelė po šluota. Nematai turtingesnių už Landsbergį ar kelyje tokių? Jų nelieti, nes tuoj gautum į marmuzę ir visa pačio drąsa išgaruotų kaip dūmas. Plieki tuos, kuriuos oligarchai leidžia, ne daugiau. Esat abu kompanjonai ir kampanjonai kartu su Prašaliečiu prieš Landsbergį, kaip ir ta KGB, tiesa?

Prašalieti,       2020-07-22 8:34

pirma papasakok savo tautiečių nemirtingus žygdarbius(nusikaltimus), o tik po to kirsk jau į lietuvaičių nuodėmes ir nuopuolius, ypač į žemėlapį ir į tai, kiek mūsų belikę, gerai?

Jules       2020-07-22 8:28

Pirmiausia jaunimas ir žmonės yra užhipnotizuoti dezi(melo) propagandos, ypač univerkėse. Be rimtos desovietizacijos nieko gero čia nebus - tik nunykinėjimas, ne daugiau, kaip dabar. O sakyti, Ramiros, kad lenkai yra malačiai, kai paramą gauname iš kitų tautų, o ne lenkų, yra tiesiog absurdas. Lenkai dar neatsisakė lietuvių susigrąžinimo į Žečpospolitą vilties, nežinot? Galit šito slapčia pasidomėti, pašmirinėti, ką jie kalba apie tai už uždarų durų, gerai? Babkes imate iš vokiečių, o giriate lenkus. Ar ne keistas Jūsų mąstymas ir sąžinė? Jokio ryšio su logika. Lenkai irgi pasipuošė, pagrąžino savo šalį, tų pačių vokiečių sąskaita, nežinot? Ir ne lenkai, kaip ir lietuviai, Antrajame Žalgiryje įveikė carinės Rusijos imperijos galybę. Tik jau nesakykite, kad nežinojote, nes šito nesakė nei docentai, nei mokytoja, anei meilužiai ir meilužės. Tad neapsimetinėkite čia nežinančiais.

Žemyna       2020-07-21 22:39

Dėkoju Autorei - labai naudingas straipsnis. Ar bus bent jau istorijos mokytojams prieš akis padėtas ir paprašyta jų pasidalinti savo mintimis, jį perskaičius? Juk turi jie kvalifikacijos kėlimo kursus?

Raigerdas       2020-07-21 12:48

Neįvyko apsivalymo, todėl ir iš Blogio Imperijos pasitraukus, deja, liko visi tie, kurie toje Blogio Imperijoje gamino tą Blogį. Štai yra konkretus Leonido Brežnevo literatūrinių kūrinių ( kurie yra tik literatūrinis šlamštas), propagandistas ir ditirambistas Raimondas Valatka, kuris laiku įsitrynė į Signatarus, gauna valstybinę rentą, o Nepriklausomybės metais tapo žurnalistiniu skaliku. Taigi, dešimtys metų kenkėjiškos veiklos Lietuvos atžvilgiu, po to gudriai įsitrina į Aukščiausiąją Tarybą, ir dabar yra maitinamas iš mokesčių mokėtojų pinigų.  Nulinė sąžinė pas tą žmogų, bet jis “moko” kitus, kaip gyventi. Ir taip, melą propagavęs Raimondas Valatka, ir šiandien gyvena kuo puikiausiai. Tuo tarpu kovotojai ir disidentai, atsidūrę KGB-istų naguose, prarado sveikatą ir daugelio jau nebėra gyvųjų tarpe. Kodėl mes taip gailimės tų niekšų, kurie tada gadino žmonėms gyvenimus, o šiandien tęsia savo destruktyvaus žmogaus ardomąją misiją jau naujoms kartoms? Kodėl pas mus manoma, kad niekšas taip greitai gali pasikeisti? O juk Rimvydas Valatka nesikeičia: jis tada užsiėmė destruktyvia veikla ir tęsia ją ir dabar. Ir jūs manote, kad nesiimant jokių priemonių prieš melo propagandistus, mes išlysime į “gerovės” valstybę kartu su melagiais? Nejaugi iki pat šiandien pas mus nesugebama suvokti, kad tai neįmanoma? Kas pažiūrėjo į  R. Vangaitės skleidžiamą šmeižtą, kaip į normalų reiškinį? Ogi, buvusi delfi.lt redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Ir kuo ji tapo? Ogi, LRT Generaline direktore. Štai KGB instrukcija:“42. Partijos skiriamų vadovų, kurie padarė žalos mūsų reikalui arba sukėlė pavaldinių nepasitenkinimą, negalima traukti teisminėn atsakomybėn.
Suradus šiurkščių klaidų, juos reikia atleisti ir paskirti į kitas panašias arba aukštesnes pareigas. Kraštutiniu atveju juos reikia skirti į bet kokias vadovaujančias pareigas ir įtraukti į kadrų rezervą”. Štai dar vienas KGB kenkėjiškos veiklos šedevras: “14. Būtina padaryti viską, kad įsakymai ir sprendimai – tiek teisiniai, ekonominiai, tiek ir administraciniai – nebūtų konkretūs”.  Visus 30 metų Lietuva eina būtent šituo keliu. Iš kur tas toks bukumas Lietuvos politikoje? Iš kur tas neįgalumas? Ogi, iš tos pačios peklos, ant kurios pagrindų ir buvo pradėta kurti Lietuvos valstybė, pakeičiant sovietinį melą į savų lietuviškų niekšų ir išsigimėlių melą. Pagaliau mūsų žmonės turi apsispręsti: arba mes imsimės griežtų priemonių  melo propagavimo atžvilgiu, arba tie melagiai padarys iš mūsų valstybės kvailių ir niekame nesusigaudančių žmogelių masę, kur BLOGIS YRA GĖRIS, t.y. užima GĖRIO vietą ir vykdo destruktyvią veiklą, kaip Šimašius su savo “smėlio dėže suaugusiems” Lukiškių aikštėje.

Kodel       2020-07-21 7:55

tokia piktybiskai skleidziama propaganda yra paveiki Lietuvoje.Todel, kad dauguma vidurines ir jaunesnios kartos zmoniu mastymas ir poreikiai suprimityveje.Tokiu zmoniu dvasiniai reikalai yra zemiau dugno.Visiskai tendencingos krypties apsiskaitymas, kai domimasi tik populiariaja masine kultura ir skaitymu.Tokiems pilieciams vanagaites tipo drabstymasis yra primamas uz gryna piniga.Tokiems pileciams visai nesudetinga iteigti, kad ju Tevyne kolaboravo su vokiskaisiais okupantais ir skriaude zydus ir kitus kitataucius.

Ramiros       2020-07-21 3:59

Va, lenkai tai malačiai. Juos taip pat kaltino, klibino, bet jie pasakė tvirtai ir nukirto tą visą marazmą. Na, o lietuviai, tikri mėmės, negali tų melo, pažeminimo, šmeižto propagandistų pastatyti į vietą. Juk tas viskas taip pat, manau, yra nusikaltimas, nes atneša didelę žalą tautos prestižui bei jos saugumui. Priešai tik ir trina iš pasitenkinimo rankas, girdėdami tokius visokius propagandistų paistalus, o, gal, juos ir kryptingai paskatina bei atitinkamai pamalonina ....

Gazeta wyborcza,        2020-07-20 20:28

Straipsnyje Człowiek Glińskiego składa hołd Putinowi. W Polsce ma uczyć patriotyzmu rašo: “Cały imperialistyczny Zachód z kijowską huntą i politycznymi marionetkami z Polski ma na rękach ukraińską krew” - pisał do Władimira Putina mecenas Marian Barański. Dziś bryluje w powołanym przez Piotra Glińskiego Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej.
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego powstał w lutym z inicjatywy wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Kieruje nim prof. Jan Żaryn, były senator PiS.

Instytut ma głosić prawdziwą historię naszej ojczyzny, a 2 mln zł z budżetu państwa przeznaczy na Fundusz Patriotyczny. Cel to budowanie postaw patriotycznych i wspieranie organizacji o profilu…
Gal ir Nacsusivienijimas eis brolių šliachtų tekeliu ir steigs kokį „Tautinės minties paveldo institutą”, kuris parašys ,tikrąją’ LT istoriją???

Kis       2020-07-20 19:23

kad gyventume tikroje demokratijoje,siulyciau uz propoganda grieztai bausti,juk tai tiesioginis zmoniu zombavimas,gal ziurek ir norai sumazetu,daug proto nereikia pasakei zodi ,irodyk ,kad jis tikras o ne propogandinis.Tada ziurek kiekvienas pries istariant zodi ir pagalvuotu,ar as irodysiu,kad Landzbergiu seima aferistai?Juk jie “nieko"nepadare,juk is kazkur atsirado milijonai euru,apie kuriuos ne mur-mur,ka cia mirtingajam ,parlamentarams bau kisti nosi,nes sitaip kazkur parasyta Konstitucijoje?

dar tikintiems "holokausto" kliedesiais       2020-07-20 18:48

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas:

  http://www.sunaikinta-tiesa.jimdofree.com/blog

Ponas Paulius       2020-07-20 17:53

Gerbiama Rasa, jūs nemanote kad visos tos klišės dėl to kad neva lietuviai išžudė visus žydus, prasidėjo nuo to,kai prezidentas Brazauskas niekuo neipareigotas apšmeižė lietuvius Izraelyje kad keli lietuviai šaudė žydus. Lietuviai yra daugiausiai išgelbėjusi žydų šalis Europoje. Labai apgailėtina,kad nebuvo priimtas įstatymas dėl lietuvių nedalyvavimo holokauste. Tikrai nenoriu paneigti holokausto aukų tragedijos, bet tikrai prisidėsiu prie to kad nebūtų perrašoma istorija.

Ne visi varo propagandą.       2020-07-20 16:46

Daugelis iš savo tėvų ir senelių, o kai kas, vaikais būdami, turi pasirinkę savo pačių informacijos ir įspūdžių apie tuos praeities įvykius. Ir jiems norisi apie tai išsisakyti. Bei jie girdi ir mato oficialią “valdišką” propagandą, kuri skiriasi nuo tikrovės, labai pritempta tik link heroizmo, nutylint, kad “herojai” buvo ne be grieko. Tai Vytautą Didijį pakoreguoja, tai iš viso, pono Dievo teisę duoti ar atimti Žmogui gyvybę pasisavina. Aš pats vaiku esu matęs ir miškinius ir stribus, akyse stovi už mane tuo metu aukštesnė krūva daiktų ir drabužių, kurie, pasirodė, buvo žydų turtas. Mūsų valdiškiems propagandistams reikėtų dar bent 10 metų nejudinti karo ir pokario skaudžių temų, ir tada jie galės balinti “herojus”, kiek telpa, nebus kam oponuoti.

Tik vienu žodžiu:       2020-07-20 15:32

neprofesionalu.

Prašalietis       2020-07-20 13:37

Rasa Čepaitienė. Kaltė ir įniršis
  Paskaičius straipsnelį, nežinau kokiam šiandieniniam neišsivaikščiojusiam “patriotiniam” puskvailiui gali būti kažkokia “kaltė ir įniršis”, kai ima tik užjaučiantis didelis patriotinis juokas… “Tautinė užsienio propagandų demaskavimo specialistė” galėjo savo analitiniame straipsnelyje kaip “nepropagandos pavyzdį nepropagandiškai, moksliškai” pacituoti žydukams dar 1933 metais reišktą “didelę meilę” Noreikos- Vėtros “Pakelk galvą lietuvi”, pacituoti ką pasakoja apie “meilꔞydukams 1941 metų sausio 25 Škirpos sukilimo planas. Papasakoti “faktų” apie Šiaulių apskrities kalėjimų Viršininko Virkučio kol kas neatskleistus, kunigėlio Borevičiaus “nutylėtus” šio veikėjo “masinius žydų gelbėjimo darbus”. Šiandieniniai “tautiškai patriotiniai nepropagandistai” Šiaulių apskrities viršininko Noreikos- Vėtros darytus “didvyriškus žydukų gelbėjimo faktus” nesunkiai atrado, visos tautos laimei atrastus vienuolyne “JAV teismo sprendimo dokumentus”, kuriuose kun. Borevičius papasakojo Vilkučio ekstradicijos iš JAV byloje. Visokių galimų neišsivaikščiojusių nesusipratėlių “nepatriotinėms"dvejonėms išsklaidyti, galėtų “tautiniai proapagandų specialistai” taip pat “nepropagandiškai sufaktinti”, kaip atrodė Ramanausko-Vanago pokario metais “šiandiena nustatytas buvimas Lietuvos valstybės vadovu” miškelyje pačio išsikastame bunkeryje, Žemaičio “prezidentavimas” kitame miškelyje išsikastame bunkeryje ir t.t., o tai “Kremliaus kurantai propagandiškai skambina” ir po šiai dienai, kad 1945- 1991 metais žemėlapyje Lietuvos valstybės nebuvo, buvo šioje teritorijoje kažkokia tai LTSR…

Puikus       2020-07-20 12:10

pamokomas, kaip reikia analizuoti, astraipsnis. Tik dar pridurčiau, kad šią propagandą varo tie patys, kurie organizuoja ir black live matters. Tiepatys sorosai, rokfeleriai ir t.t., net ir scenarijus tas pats: kaip sukiršinti, pasieti abejones,destabilizuoti, pasiekti, kad vienas kitą išnaikintų it.t. ir t. t. Negi jiems reikalingas dialogas?

Aiškiai       2020-07-20 7:13

Ramiai sudėliota. Malonu skaityti.

velnias melo tėvas       2020-07-20 5:57

ir velnio vaikai tie melagiai - propagandistai (ivaškevičiai, vanagaitės ir jų globėjai)
Deja, viskas kur kas baisiau nei autorė rašo.
Velniui tarnauja visas Lietuvos teisingumas, ypač TM,VRM, GP.
Todėl tokia emigracija, atskirtis, savižudybės, šimašiaus siautėjimai, neapykantos-iškrypimū propaganda ir t.t.


Rekomenduojame

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.