Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Teisėkūros iniciatyvos

Rasa Čepaitienė: Jūsų demokratija, mūsų politika

Tiesos.lt redakcija   2018 m. lapkričio 26 d. 22:03

38     

    

Rasa Čepaitienė: Jūsų demokratija, mūsų politika

Ilgai ieškojau bendro vardiklio, kuris leistų paaiškinti to, kas dabar vyksta Lietuvoje, esmę. Galiausiai atėjo trys žodžiai: IŠARDYMAS, PIKTNAUDOJIMAS, KLASTOJIMAS.

Išardymas paradoksaliai kyla iš to, kad istorijos ratas pagaliau apsisuko. Pamenat, kaip pas Marxą: istorija pirmąsyk vyksta kaip tragedija, antrąkart – kaip farsas… Nepriklausomybė buvo kuriama per Sausio 13-osios nakties kraują. Vaduojantis iš totalitarinės sistemos ir ieškant sugyvenimo balanso tarp individo ir valstybės. Tačiau siekis atmesti svetimą ir galutinai susikompromitavusį galios mechanizmą veikiai sutapo su tuo metu į Vidurio-Rytų Europą jau sklidusios neoliberalizmo ideologijos pažadais sukurti gerovę ir klestėjimą... Ne, ne visiems piliečiams, o tik atskiriems, labiausiai veikliems ir sumaniems individams. „Mažiau valstybės!“ – skelbė ji. Ir daugumai posovietinių žmonių tai pasirodė teisinga. Lyg būtų jų viltis išreiškęs gaivus laisvės gūsis. Todėl per vėlai buvo pastebėtos ir įvertintos naujos grėsmės. Mažiau valstybės, suprantamos kaip tironiškas, visur besikišantis ir išnaudojantis blogis, ką nepailsdami nuo stogų ir visuose eteriuose skelbė neoliberalai, valkiojantys po miestą „mokesčių naštos akmenį“, greitai pradėjo reikšti ir mažiau socialinių paslaugų ir garantijų, visuomenei, o ne vien galios centrams, tarnaujančių viešųjų institucijų, mažiau tautiškumo (nes „patriotai – idiotai“), mažiau švietimo, mažiau teisingumo… Dabar gi jau mažiau… šeimų?

Bėgdami nuo bolševikinės pseudovalstybės, mes, apsisukus Istorijos ratui, o ironija!, nejučia vėl į ją sugrįžtame. Kai laisvė be atsakomybės veda prie didžiulių ekonominių kontrastų ir socialinių deviacijų, ciniški vertelgos, užuot ėmęsi įvardinti ir iš pašaknų spręsti neoliberalizmo doktrinos uolaus įgyvendinimo Lietuvoje sukeltas atskirties, skurdo, smurto, alkoholizmo, moralinės degradacijos problemas, pasinaudoja jomis. Kad, toliau ardydami valstybę, kurtų pseudovalstybinių, privatizuotų viešųjų paslaugų tinklus. Valstybė matoma tik kaip galios aparatas, skirtas išteklių – ar tai būtų ES išmokos, miškai, o šiandien jau ir vaikai, – spėriam įsisavinimui. Miškai ir vaikai – mūsų nafta! – būtų galima sarkastiškai pajuokauti, prisiminus putinistinio režimo ekonominius pagrindus… Bet kad nejuokinga.

VISI tėvai, turintys nepilnamečių vaikų, šiandien įstatymo paskelbti potencialiais smurtautojais, nors valstybės vardu tarnybų atvirai taikomas smurtas prieš juos dangstomas įstatymu ir veidmainingu „rūpesčiu“ mažiausiųjų gerove ir saugumu. Kai valstybė, nesuteikdama piliečiams vienodai lygių galimybių (ne dovanų, ne privilegijų, kaip kad bandoma teigti, kaltinant sukurtosios sistemos kritikus „sovietmečio nostalgija“), o tik galimybių čia oriai pragyventi iš savo sąžiningo darbo, tuo pačiu skurdą paskelbdama kone nusikaltimu, spaudžia ne darbdavius labiau dalintis pelnu, o vargšus už minimumą bandančius išgyventi ar po kelis darbus nusilaksčiusius tėvus žūtbūt užtikrinti vaikų gerovę, saugumą ir priežiūrą – kas tai, jei ne farsas? Kas tai, jei ne savo galių piktnaudojimas?

Vakarykščiame mitinge prie Seimo buvo pasisakyta ne už tėvų teisę mušti vaikus, kaip kad ištrimitavo „objektyvioji“ žiniasklaida, o prieš institucijų savivaldžiavimą, savo nuožiūra traktuojant įstatymus ir iš padorių šeimų atiminėjant vaikus bet kokia, net išgalvota dingstimi. Kad jų drabužėliai purvini, kad namuose esama naminių gyvūnėlių, kad vaikas per storas ar per plonas, net kad PER DAUG prižiūrimas, kad tėvai nelinkę su tarnybomis bendradarbiauti, ir, man labiausiai „patikęs“ „Grėsmių lentelės“ punktas, kad „tėvai neigia buvus smurtą“(!)). Natūralu, kad visuomenei įvaryta baimė, sklinda sąmokslo (?) teorijos apie vaikų grobimus globėjų ar įvaikinimo užsienyje bizniui, gal net pedofilams ar organams… Žmonės pelnytai nebepasitiki institucijomis, jų gera valia, fiksuoja jų įstatyminės ir moralinės atsakomybės stoką, todėl telkiasi ir ieško išeities patys.

Baisiausia, kad taip sugriaunamas nerašytas valstybės ir visuomenės susitarimas - socialinis kontraktas. Paminamas pats valstybės autoritetas. Ji imama traktuoti kaip svetima despotiška galia, kaip priešas, ūmus ir neprognozuojamas savivaliautojas. O ne kaip ta terpė, kurioje galėtum jaustis saugiai ir užtikrintai, kurioje veiktų aiškios ir visiems vienodai galiojančios žaidimo taisyklės. Ši padėtis jau sukėlė visokio plauko psichiškai nestabilių žmonių ar tiesiog piktavalių „aktyvizmo“ bangą. Ar girdėjote apie tai, kad babcės parkuose jau lenda prie svetimų vaikų, tikrindamos, ar jų rankytės nesušalusios ir grąsindamos mamoms iškviesti vaikų teises? Ar girdėjote istorijas, kaip parduotuvėje garsiau užsikaprizinus vaikui, negavusiam brangesnio žaislo, tuoj prisistato ciocės, baugindamos vargšes mamas, kad paskambins atitinkamoms tarnyboms? Aš jau nekalbu apie suklestėjusį anoniminių skundų vajų, kaip gūdžiais J. Stalino laikais „stuksenant“ ant kaimynų, tokiu būdu jiems kerštaujant ar tiesiog iš ražkažio, kas jau baigėsi ne viena atimtų vaikų tragedija. Šie skundikai neneša jokios įstatyminės atsakomybės už savo išsigalvojimus ar piktavališkumą, gali likti anoniminiai. Gerais norais grįstas pragaras. Nėra nieko maloniau kvailiams, kerštautojams, sadistams ar šiaip „pokštininkams“ piktnaudoti šia padėtimi, žinant, kad už tai nebus jokio atpildo.

Valstybė pati savo rankomis imasi ardyti pagrindus, ant kurių stovi normali pilietinė visuomenė. Nenuostabu, kad tokiame nesveikame moraliniame klimate, kaip teko girdėti, jau spontaniškai formuojasi mobilieji savisaugos būriai, skirti gintis nuo tarnybų atstovų, jeigu šie pasibelstų į šeimų duris. Kol kas gintis viešumu, bet kas bus toliau?

Tai rodo drastišką įprastinės bendrabūvio tvarkos irimą ir pasitikėjimo valstybe, jos racionalumu ir prognozuojamumu, krizę. Institucijų veiklos ir naudojamo smurto prieš šeimą neproporcingumas, atsakomybių pusiausvyros, nekaltumo prezumpcijos ir protingumo principo atmetimas gimdo baimę, paranoją ir minėtas socialines patologijas. Ir tai turi būti sustabdyta. Gerai, kad bent keli Seimo nariai reagavo. Jie tik atliepia visuomenės pagalbos šauksmą. Geriau taisytis suklydus, nei likti klaidoje. Jiems tikrai nelengva atsilaikyti prieš jungtinį kitų Seimo frakcijų chorą, prieš masyvų melą ir manipuliacijas žiniasklaidoje. Padėkime jiems.

Mūsų dienomis išgyvenamą moralinę krizę aiškiai rodo masyvus tikrovės klastojimas, sklindantis ne tik iš „žydrųjų ekranų“ ar internetinės žiniasklaidos, bet ir iš politikų lūpų. Išgyvename Šimtmečio metus, atnešusius daug brangių, rimties ir susikaupimo, džiaugsmo ir pasididžiavimo savo tauta akimirkų. Džiugu, kad išgyvename tautinės bendrystės ir vienybės pakilimą. Tačiau šiomis akimirkomis vis neapleisdavo jausmas, kurį tik gerai pagalvojus pavyko tiksliau apibūdinti. Apibūdinti kaip vis labiau žiojėjantį plyšį tarp girdimų žodžių ir realių veiksmų, tarp tiesos ir įžūlaus melo, brukamo visais įmanomais kanalais. Kai prie atidengiamo J. Basanavičiaus paminklo susirinkusius ar karinį paradą sveikinanti Prezidentė taip gražiai kalba apie tautiškumą ir Tėvynės gynimą, sunku pamiršti kaip ką tik, VAKAR, ji patvirtino palaikysianti pasaulinės migracijos paktą, kuriuo atveriami tėvynių ir tautų sunaikinimo vartai. Ką apie tai galvoti? Ypač prisiminus LR Prezidento priesaikos žodžius apie įsipareigojimą „saugoti Lietuvos žemių ventisumą“ ar “stiprinti Nepriklausomybę”.

Mano ir vyresnės kartos atstovai gali nesunkiai prisiminti, kad šis plyšys jau buvo. Vėlyvuoju sovietmečiu. Kol galiausiai plyšo galutinai, atidengdamas tikrovę, kurios jau nebepajėgė uždengti aštraliežuviai oficioziniai propagandistai.

Stovime ant rimtų pokyčių slenksčio. Vėlgi, cituojant Marxą, apačios (ar, kaip šiais laikais priimta šmaikštaujant sakyti, – apačiai) nebenori gyventi po senovei, o viršūnės nebegali gyventi po senovei, neatidengdamos savo melo, veidmainystės ir klastos. Visuomenė, kurios negirdi per tiek metų abiem ausim apkurtusi valdžia, nustoja ja kliautis, spontaniškai telkiasi, išeina į gatves, į agorą, kalbasi apie realius savo rūpesčius, valdžios pilietinės kontrolės būtinybę, pareikalauja jos atsakomybės. Tai ir yra tikroji politika. O ne ta fasadinė demokratija, kuria prisidengę valdantieji metų metais pakiša mums marionečių teatro aktorius su visais jų nežinia kokiomis mielėmis išpūstais sociologiniais reitingais.

Amerikietiškuose filmuose dažnai girdime veikėjus pokalbį pradedant fraze: „Kuo galiu Jums padėti?“ Normali, sveika, pilietinė, žmogiškoji reakcija. Padėti, o ne iškart nustatyti totalitarinius galios santykius, tuo pačiu veidmainiškai šypsantis ir tauškiant apie pilietiškumą ir santarvę. Dažniau turėtume kartoti šią frazę. Ne tik kartoti, bet ir įsigilinti į konkretaus žmogaus, to dabar prieš mane stovinčio žmogaus poreikius. Žvilgsniu, šiluma, kantriu išklausymu, rankos paspaudimu, apkabinimu, šypsena jį palaikyti, palydėti, esant reikalui padėti kuo galime. Kartais tik to pakanka. Net tai yra jau daug.

Gal taip pavyks užsiūti plyšį.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kultūros barai, 2018, Nr.11       2018-11-28 20:04

Ramūnas TRIMAKAS. Naujienų nebebus. Tirštėjančių sutemų meto pamfletas /  14

Tai ne       2018-11-28 11:32

žiniasklaida, o dezinfosklaida - CNN, BBC, NT ir pan., kaip ir mūsiškė, parengta VU Dezinfologijos katedroje.

Life Site News 2       2018-11-28 9:16

Again, press freedom is not unfettered but curtailed by honesty regarding the reported facts. Opinion must be identified as such. Today, opinion masquerades as real news. The press has a duty to truthfully report the facts. Failure to do so is a breach of the press’s duty to the people. When the press advocates for a political party, candidates, or elected officials, or promotes the agenda of a particular political party, it becomes an arm of the government or that political party. It then loses any objectivity and no longer complies with its constitutional duty to the American people, effectively becoming the enemy of the people.

With over 85% of journalists supporting and identifying as Democrats, there is very little one can do to combat the cancer of fake and biased news. The only treatment is sunlight. In the past, presidents would take the high road and ignore the sins of the press, believing that Americans would see through the charade and reject traditional news outlets, and this decrease in consumption would stop the bias. While millions did reject the media, the press pushed on with its agenda. The media attacked President George W. Bush as a liar and warmonger; they defamed the Tea Party as radicals and Nazis; they assaulted every Republican candidate from Sarah Palin to Mitt Romney as racists, misogynists, and xenophobes.

With the election of Trump, this bias has reached hysterical heights. The press no longer feigns objectivity, but has openly declared war on the Trump administration, contorting the news to suit a narrative. Reporters feel justified unabashedly lying and misrepresenting facts because they believe that Trump is a loathsome person whose policies are bad for America. They blindly insist they know what’s best.

Trump was elected to fight back against this kind of abuses, and sometimes, it isn’t pretty. In order to protect the freedoms enumerated in our Constitution and restore a robust but truthful freedom of the press, we have to expose and combat the fake news. The press naturally doesn’t like that because it requires reporters to put their sports announcer hats on when they really want to be players. The Democrats don’t like it because they lose their monopoly and stranglehold on the truth. If you think making sausage in Congress is messy, exposing the Democrat-Media Complex will continue to unearth the filthiest slop imaginable.

President Trump provides much needed sunlight. This is the right place to take a stand – it is why he was elected, and it involves his duty to protect the Constitution and to work on behalf of the American people. Like it or not, as long as the press assaults the truth, it is the enemy of the people. These reporters are free to challenge the president and criticize his administration, but not to pick and choose which facts to omit in order to promote a particular political agenda or party.

Advertisement

This is a fight for the essence, the soul of this country by restoring one of our fundamental freedoms to its purest form: the truth. None of us should rest until the American people can have faith that when the press speaks, it speaks as a legitimate fourth check on the three branches of government and not as an arm of the Democratic Party or its elected officials.

Published with permission from the American Thinker.

Life Site News       2018-11-28 9:09

Could Trump be right about the mainstream media being an ‘enemy of the people’?
November 23, 2018 (American Thinker) – I have yet to hear anyone explain what Donald Trump means by “fake news” being the “enemy of the people.”

I have this dream that Trump will punch back at the media by explaining – maybe in a fireside chat or directly from the Oval Office – that freedom of the press is fundamental to American culture and spirit. It has allowed this country to overcome political and cultural blemishes and rise above and beyond the Founders’ expectations. With the rest of the Bill of Rights, freedom of the press has played a significant role in this nation’s maturation into the beacon of hope, liberty, and commercial success it has become.

The press is an unofficial check on all three political branches of government at the local, state, and federal levels. At its core, it is freedom from Congress making laws abridging freedom of the press. However, it is not unfettered; it has limits, just like our freedoms of speech, religion, and assembly.

Long before Trump, the American people have been manipulated by “fake news” – intentionally misleading reportage – and have complained about press bias. When news output was dominated by three networks and a handful of newspapers, people had little choice. But as more Americans resented being force-fed “fake news,” they turned away from it. Eventually, talk radio and the internet filled the gap, sprouting nontraditional news delivery systems and giving voice to journalists who refused to toe the Democratic party line. But for these developments, America would still be a one-horse media town with the news colored by the Democratic-Media Complex.

Members of the Democratic-Media Complex relentlessly malign Republicans and conservatives as haters, bigots, idiots, uneducated dolts, cowboys, Bible-clingers, racists, homophobes, xenophobes, misogynists, white supremacists, and Nazis. Compared to the enlightened, evolved class of ivory-tower, self-righteous, paternalistic feel-gooders, conservatives must be silenced.

Half of this country knows that this is wrong but won’t stand up against this blatant misuse of the press because half the country benefits from it. The other half is disgusted.
https://www.lifesitenews.com/opinion/could-trump-be-right-about-the-mainstream-media-being-an-enemy-of-the-peopl?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=f7bc009951-ProLife_11_27_2018&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-f7bc009951-401886513

Life Site News       2018-11-28 8:21

November 26, 2018 (LifeSiteNews) – Referring to gender-confused individuals by their actual sex is now “hateful” conduct on par with racial slurs, according to new Twitter guidelines defining grounds for banning users from the platform.

The company’s “Hateful conduct policy” says Twitter’s mission is to “give everyone the power to create and share ideas and information, and to express their opinions and beliefs without barriers,” with special concern for “the voices of those who have been historically marginalized.” It also claims to believe “free expression is a human right,” and that public conversation “requires representation of a diverse range of perspectives.”

“We prohibit targeting individuals with repeated slurs, tropes or other content that intends to dehumanize, degrade or reinforce negative or harmful stereotypes about a protected category,” it now reads. “This includes targeted misgendering or deadnaming” of transgender people. Punishment ranges from being asked to remove “violating content” and a “period of time in read-only mode before [violators] can Tweet again,” to “permanent account suspension” for repeat violations.

“Deadnaming” refers to calling someone by his or her given legal name rather than a new opposite-sex name, such as Bruce “Caitlyn” Jenner or Bradley “Chelsea” Manning.

The change was officially made in October but is just now gaining notice in the media, The Blaze reports.
https://www.lifesitenews.com/news/twitter-bans-misgendering-deadnaming-as-hateful-conduct-in-updated-rules?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=f7bc009951-ProLife_11_27_2018&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-f7bc009951-401886513

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-11-28 5:18

Mes būsim saugūs ir klestėsim, kai:
Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš Karaliaučiaus;
Putino vadovaujama okupantų gauja uždarys (iš lietuviško biudžeto pinigų išlaikomas) rusiškas mokyklas Lietuvoje;
Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš lietuviško eterio, su rusiškos kultūros brukimu (visur);
(Putino okupantų naudai) lkp budelius komunistus dangstanti (lsdp_lsddp_ts-lkd_darbo_liberalų_valstiečių) gauja bus nukenksminta;
Putino vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Ukrainą Krymą;
Putino ir Lukašenkos vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Gudijos (Baltarusijos) gyventojus.
__

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-11-28 5:15

Nenusakomai daug bėdų turim bet juk reikia jas ir (su)tvarkyti. Kas jei ne mes. L. lengva būtų tai (pa)daryti štai tokio eiliškumo tvarka.
_______________________________________________________________
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sudėtyje yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga - nuo komunistų nukentėjusiųjų piliečių visuomeninė organizacija.

Turim straipsnius, išryškinusius iki šiol buvusią nematomą Vytauto Landsbergio klastą. Va tokį
http://www.propatria.lt/2018/08/jonas-burokas-nepaneigsime-to-kas.html?showComment=1534473122762#c8995651840707352202
ir va tokį
http://www.vilniausforumas.lt/2018/08/tautos-forumo-pareiskimas-del-lkp.html
Išvada: nejusdama klastos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, susidėjo su iki šiol LKP budelius dangstančiaisiais landsberginiais. Vienareikšmiškai, tokią klaidą reikia nedelsiant atitaisyti.

1. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (pirmininkas Gvidas Rutkauskas) privalo nedelsiant panaikinti (2004 metų) politinį sandorį su klastingiausiaisiais komunist_kgb’istiniais landsberginiais ir tai duotų nenuspėjamai didelę jėgą dar vieno Tautos Sąjūdžio startui. Reikalingas Tautos forumo (bei kitų) kreipimasis į LPKTS pirmininką Gvidą Rutkauską ir jo pavaduotojus bei į visus LPKTS valdybos ir tarybos narius. Kontaktai va čia http://www.lpkts.lt/kontaktai
2. Tautos forumui LRT eterį, šiuo metu užgrobtą landsberginių, grybauskinių, brazauskinių, kirkilinių gaujų ir laiminga Tauta turės:

- Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

- Tautos naudai dirbantį Seimą;

- Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

- Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

- Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

- Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

- Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

- pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę - Lietuvą.

Be Lietuvos televizijos bei radijo, Sąjūdis - netikras.

3. Tautą skurdinusių Lietuvą naikinusių landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių ir kitų 7 antikonstitucinių suėjimų (Seimų) partinių gaujų l. lengvas “išjungimas” (iš politikos). Nes turim dr. Jono Ramanausko straipsnius

va tokius

http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

Jei trumpiau, Seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija.

Visos klastingosios partinės gaujos turi būti nukenksmintos.

____________________________________________________

Lietuvos gynėjų ginklas - Lietuvos konstitucija pirminio pavidalo.

Sąjūdis (iki pergalės)

P. S. Šių minčių nepaisymas - pražūtingas Tautai, kasdien vis labiau skurdinamai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-11-28 5:05

Lietuvos konstitucijoje pirminio pavidalo (n_e_p_a_i_s_a_n_t partinių gaujų daugybinių pakeitimų), visuose straipsniuose aiškiai parašyta, kad Lietuvoje šeimininkauja Lietuvos piliečiai – Tauta turi suvereno galias. Tačiau komunistams tai nepatiko ir jie pradėjo juodus darbus. Lietuvos partizanų neišjungtos, rublinių maskvėnų komunistų liekanos (landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos), susidėjo su eurorubliniais briuseliniais komunistais ir savo d_a_r_b_a_i_s parodė, kad Lietuva buvo ruošiama svetimšalių šeimininkavimui.
Pavyzdžiai, dėl aiškumo:
I. Jau 1996 metais komunistuojančios partinės gaujos, antikonstituciniame suėjime (Seime), „nepastebimai“ pakeitė žemės 47 straipsnį būsimų svetimšalių šeimininkų smulkių sklypelnikų naudai, pakeitė be Tautos valios (!). Kai Tauta nepastebėjo tokios „smulkmenos“, komunistuojančios gaujos dirbo savo juodus darbus kitame antikonstituciniame suėjime (Seime) tol, kol 2003 pakeitė žemės 47 straipsnį ir vėl būsimųjų svetimšalių šeimininkų  tik jau stambių (!) žemgrobių naudai.
II. Svetimšalių šeimininkų naudai Lietuvos litas buvo ilgai pririštas ir tąsomas valkiojamas svetimšalių tol,  kol galutinai sunaikintas. Svetimšalių naudai mums yra primestas eurorublis.
III.  Svetimšalių šeimininkų naudai, Seimo konstitucijos salėje, šalia Lietuvos konstitucijos (kuklios knygutės) žaibišku kvailu greičiu atsirado komunistuojančių gaujų Lisabonos sutarties viršvalstybinių (!) taisyklių tekstų knyga (l. didelis griozdas).

Vienintelė Tautos paguoda, kad Lietuvos respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.
___________________________________________
Okupuotoji Lietuva (komunistuojančių partinių gaujų)
2018 lapkričio 28

Sakykite,       2018-11-27 21:47

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS, iš kokio KGB biuro rašinėjate? Gal iš Čikagos kaip tas, kokia ten ta jo pavardė, pamiršau? Berods, Maželis?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-27 20:55

Tik Lietuvos televizijos dėka susitelkusi Tauta - jėga.
Dabar, svarbiausia - susigrąžinti Lietuvos televiziją iš komunistuojančių gaujų.
***
(naujausia žinia)
Tautos forumo kreipimasis į Seimo Kultūros komitetą dėl LRT veiklos

Nepaisant daugelio raginimų ir mitingų, nematyti jokių požymių, kad LRT informavimo politikoje vyktų kokios nors esminės permainos. LRT vadovybė ir LRT tarybos nariai atvirai deklaruoja abejingumą Lietuvos valstybingumui ir nepaklusnumą LRT įstatymui, tuo didindami visuomenės susipriešinimą, kuris nacionalinio saugumo požiūriu negali būti naudingas Lietuvos valstybei.

“Kita vertus, nėra pagrindo manyti, kad visuomenė ketina taikstytis su tolesniais sistemingais LRT įstatymo pažeidinėjimais ir kitais LRT užvaldžiusios siaurų interesų grupuotės veiksmais ignoruojant visuomenės nuomonę. Pagal LRT įstatymą (9 str.) LRT Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas, todėl Tautos forumo steigėjai pirmiausia siekia išsiaiškinti Seimo Kultūros komiteto požiūrį į įstatymu nustatytos LRT misijos vykdymą bei Seimo deleguotų LRT tarybos atstovų laikyseną LRT įstatymo atžvilgiu. Manome, jog prasminga surengti Seime susitikimą, kuriame dalyvautų Seimo Kultūros komiteto nariai, Seimo deleguoti LRT tarybos atstovai, Tautos forumo steigėjai bei kitų organizacijų atstovai. Susitikimo metu būtų siekiama aptarti priežastis, trukdančias nacionaliniam transliuotojui atsinaujinti ir veiksmus, įgalinančius sumažinti susidariusią įtampą visuomenėje, apie tai informuojant ir tarptautinę bendruomenę. “
Visas teksta va čia
http://www.vilniausforumas.lt/2018/11/tautos-forumo-kreipimasis-i-seimo.html

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-27 20:46

Visuomenės kokybė priklauso nuo jos naudojamų pinigų kokybės (33:44)
https://www.youtube.com/watch?v=fiCKf7hfagk
ir
https://www.youtube.com/watch?v=OuOcnGAv4oo

Arvydas       2018-11-27 20:11

Labai geras straipsnis. Labai.

To >Istorijos ratas užklimpęs yra daukantynėje        2018-11-27 19:44

Priminėte. Gerai. Ir ką? Žinoma, kokį dumilijonąjį kartą galim apkaltinti ir apkeikti dėdulę dėl visų bėdų. Bet kaip tai gali padėti šiandieninėje situacijoje, apie kurią rašoma straipsnyje? Norėjote ką nors pasiūlyti, ar tik orą pagadinti?

Kas, kas?       2018-11-27 17:41

Ogi draugas AMBalas - Juozaičio draugelis ir geradaris, atsilyginantis jam už politinį išsigelbėjimą. Ji ir Juozaičiui už tą patį skolinga, nemanote?

>Istorijos ratas užklimpęs yra daukantynėje       2018-11-27 17:21

Siūlyčiau prisiminti, kas ponią atvedė į daukantynę, kas meiliai prisiglaudęs prie jos pozavo, kieno pinigėliai cirkuliavo ir išryškės, kad ponia yra viso labo tik marionetė.  Bet su ambicijomis, kurios daugelį ir klaidina.

Taip,       2018-11-27 15:36

buvo iškviesta vietoj pulkininkų chuntos pamišėlio Beko į Londoną ir suteiktos jai Karo garantijos, jai net neprašant būti priimtai į Konservatorių partiją, bet ko nepadarysi, kaip visuotinai žinoma, vardan Trijų viename - vardan šventos Trejybės(Didžiojo Trejeto). Vaikų karjera ir asmeninę gerove gi reikia kažkaip pasirūpinti - tai šventas reikalas, šventa kova. Tai pateisinama ir suprantama, o gal net ir sveikintina. Mes pritarėme tokiam jos žingsniui 1939 metų kovo 31 dieną, nes reikėjo gi kažkaip pašalint iš Konservatorių partijos tuos, kuriems netiko Vagnorka, UAB “Urdžia”, dabar vadinama, berods, Maxima ar MG Baltic, netiko Paksas ar Žiemelis su savo garsiąja nuotaka, jei gerai pamenu. Jei suklydau, pataisykite, ačiū avansu.

Taip,       2018-11-27 15:02

siekiame biblijinius laikus ir siūlome atkurti visas valstybes ir atgaivinti tautas, prikelti iš numirusių, gyvavusias prieš 2 tūkstančius metų, be jokios abejonės. Mes prieš dvigubų standartų maniakystę - atkurt visas nulinių metų valstybes, kad būtų atstatytas teisingumas. Tiesa, o kaip bus su prūsais, mūsų tokiais pačiais braliukais kaip ir latviai, ką manote?

Kieta, žiauriai kieta       2018-11-27 14:54

Kaip gerai kad čia užsuka apsišvietę žmonės ir kad yra galimybė su jais diskutuoti. Pasirodo, ponios Degutienės agentavimas su žmogišku veidu “žmonių” partijoje buvo nuspręstas dar 1939 metų kovo mėn. 31 dieną slaptuose protokuoluose. Tai beveik neabejotina, kad pati “žmonių” partija yra minima dar senesniuose rašytiniuose šaltiniuose. O pats vadas matyt pačiuose seniausiuose. Kas gali paneigti, kad nesiekia biblijinių?

Prajuokinot :       2018-11-27 14:18

Degutienė su žmogišku veidu iš Žmonių partijos?! O LDDP irgi buvo su žmogišku veidu kaip ir jos gimdytoja KPSS?

Iš kitų reikalauji        2018-11-27 14:13

nuorodų, o pats nieko nepateiki ir viską nori gauti dykai.  Negi viską esi įpratęs gauti “nachaliavai”, ką? Atsiversk “Perkėlimo paktą” - “The Transfer Agreement” ir skaityk pažodžiui, pastraipsniui, papunkčiui, ypač kreditavimo punktus, gerai? Nepamiršk ir pakto signatarų. Susižinok, kas jie tokie, kokios jų pareigos, kokia atsakomybė ir kieno ministeriais jie buvo? Atsiversk Karo garantijų Lenkijai suteikimo sutartį, jai net neprašant, ir slaptus protokolus, pasirašytus 1939 metų kovo mėn. 31 dieną, ir tik skaityk, ir skaityk, ir dar kartą skaityk, kaip Leninas mokė, ar supratai? Arba siųsk Mažylį į Londoną, jei pats tingi ten nukakti arba manai, kad Mažylio blauzdos per silpnos ten tuose pavojinguose gyvybei popieriuose kapstytis, kai pagrindiniai tebėra įslaptinti ir runkeliams neprieinami.

Istorijos ratui        2018-11-27 14:07

as tikrai nesu stasys. ir as tikrai niekur nesakiau, kad naujoji LRT vadove ruosiasi daryti permainas, veikiau atvirksciau, kad jokiu permainu nesitikiu.
nesikarsciuokite taip, nesveika. ir neieskokite priesu, kur ju nera. as nesu nei agentas, nei jusu priesas. na, draugu irgi gal butu sukoka pavadinti.
bet kuriuo atveju, geros dienos

> Istorijos ratui to > 2018-11-27 10:33        2018-11-27 14:04

Dabartinė LRT vadovė atėjo daryti kažkokių permainų? “zvelkite giliau” - turite omenyje nematykite akivaizdžių dalykų pačiam paviršiuje? Ar ne, agente stasy?

Istorijos ratui to > 2018-11-27 10:33       2018-11-27 13:47

gerbiamasis(oji), as puikiai visa ta istorija prisimenu, tik nematau, kuo cia ji deta. ten buvo, kaip ir daugeliu kitu atveju pasistumdymas del itakos ir valdzios. tokiu istoriju buvo ir daugiau, pavyzdziui Grybauskaite ir su Kubilium ne visada sutardavo ir su Kirkilu ir kt. bet ar girdejote kada, kad ir su ta pacia Degutiene, kad butu esminiu nesutarimu del pagrindiniu politiniu nuostatu?? nebuvo ir dabar nera. Degutiene buvo tik “koncervatoriai su zmogisku veidu”, dabar gi bus “zmoniu partija”, bet turinys nelabai skiriasi. ir del LRT tas pats, ar kas nors is aukstu politiku realiai bande ten daryti permainas iki dabartines vadoves? ne. tik kai jau pernelyg finansiniai dalykai eme rodytis negraziai. taigi. kodel tada reiketu kazko tiketis is jos dabar?
dar karta kartoju, galima ir reikia kritikuoti Grybauskaite, bet nesusizavekime perdaug tuo (velgi dar karta kartoju, ji gi jau benueinanti), nes absoliuti dauguma partiju, kurios turi ta pacia politika, liks “ne prie ko”. zvelkite giliau. atsiprasau uz pasikartojimus

< 2018-11-27 14:00       2018-11-27 13:30

Tęskit, tęskit, labai įdomu. Tik pagrįskit ir pasidalinkit iš kur tokios žinios? Nuorodomis į šaltinius? Ir čia kaip, dviguba ar triguba agentė Degutienė norėjo tuo metu neva konservatorių rankomis ..? Ir kaip išmanantis konservatorių virtuvę, prašau paaiškinkit - kaip minėtoji ponia vis dar viešai nedemaskuota, nepasmerkta ir neišmesta nei iš frakcijos, nei iš “žmonių” partijos? Gi jaunasis “žmonių” vadas su išdavikais tai tikrai nesiceremonija? O čia gi baisus skandalas - vieši agentai tiek metų veikia pačioj konservatorių širdyje! Jei visi žino, tai ir konservatoriai žino. Kokia jiems nauda iš tokio agento buvimo? O jei nežino (!), tai anūkėlis nelabai koks ir vadas, kad agentai taip įžūliai jo panosėje veikia?

Ką pačiam       2018-11-27 13:00

apšviesti, jei iki šiol nieko nesugebėjai sužinoti apie LDDP agentūrą Tėvynės Sąjungoje. Pirma susižinok, o po to jau diskutuok.

Pirma'm       2018-11-27 12:55

Būkit malonus, apšvieskit, kas tokia yra ponia Degutienė?

Jules       2018-11-27 12:38

„Bėgdami nuo bolševikinės pseudovalstybės“, nuo Blogio imperijos patekome pas Blogio imperijos sąjungininkes ir istorijos ratas vėl bus pasuktas. Argi dėl Danzig‘o miesto ir greitkelio su geležinkeliu į Rytų Prūsiją reikėjo sukelti pasaulinį karą ir pražudyti virš 60 milijonų žmonių, supartalinti Europą, jos tautas, o Baltijos tautas(šalis) pasiųsti Gulagan, kaip teisėtą Stalino Rusijos ambiciją, anot Viniuko, a?

Pirma       2018-11-27 12:22

gal išsiaiškink, kas ta Degutienė tokia yra, o tik po to rašinėk, gerai?

> 2018-11-27 10:33       2018-11-27 12:08

Žinoma, kad viskas sudėtingiau. Bet… Gal pamenate kaip prieš 6 metus apie prezidentūros įtaką seimui buvo pratrūkusi Degutienė? Įtakinga tuo metu konservatorė skundėsi, kad ji yra spaudžiama, ir net demonstratyviai sekama? Kaip kalbėjo apie prezidentūros įtaką prokuratūrai, VSD ir teismams? Jei užsimiršo, rekomenduoju susirasti to meto publikacijas. Akivaizdu, kad dabartinis seimas nepajėgus LRT sudrausminti net dėl finansų valdymo, jau nekalbant apie dezinformacijos uždarymą. O prezidentūros dirigavimas LRT matomas plika akimi. Ar daug buvo abejojančių, kad ne Delfio Monikutė bus “išrinkta” nauja direktore?

albina       2018-11-27 10:36

Šių dienų beprotybę demonstruoja juodasis penktadienio pirkimas.Kas būtų,jeigu pritrūktume duonos?Dabar atrodo,kad žmonės neturi nei rūbų,nei batų - košmaras!Baisu taip galvoti,bet daugybei dzin vaikų grobimai,prezidento rinkimai ir visa kita.
Ačiū Autorei!Platinkim,dalinkimės,budinkim vieni kitus.

Jules       2018-11-27 10:03

Vyksta Lietuvių tautos ištautinimas(pribaigimas) dezi propagandos, socialinės atskirties, mobingo ir smurto, nuolatinės baimės ir prievartos pagalba. Visų karo su visais pagalba, vadinama monopoline raudonųjų oligarchų rinkos ekonomika ir pseudo liberal - dimokratija, kažkada leidusia buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje nužudyti virš 66 milijonų niekuo dėtų, nekaltų žmonių, kad būtų išvaduotas pasaulio proletariatas, o dabar vaikai, moterys ir pan. Su pagreičiu vykdomas Golgotos planas - Lietuva be lietuvių. Ne europietiškos kilmės konspiratoriai seniai yra nusprendę pribaigti Europos tautas. Pribaiginėja mus apgautų, užburtų rinkėjų ir tokių pat užhipnotizuotų studijų metu VU ar VDU absolventų pagalba. KGB rezervistai ir buvę okupacinio režimo privilegijuotieji kolaborantai šiandien mus vadina putinoidais, vatnikais, suprantančiais Putiną, vadina populistais, radikalais, ekstremistais, bukagalviai, nevykėliais, tinginiais, lodoriais ar “niemcais” ir fašistais, kaip kad Sovietinėje kariuomenė mus, kuriems nepatiko okupacija ir sovietų valdžia, vadino.

Istorijos ratui       2018-11-27 9:33

Gal nereiketu taip suprimityvinti situacijos. Viskas yra daug sudetingiau. Noreciau priminti, kad ir valstieciai i rinkimus ejo is esmes su programa, kuri neatitiko/ priestaravo Grybauskaites idejoms (nesismulkinant tai buvo tautiskumas, seima, naujas poziuris i taip vadinama antraja Lietuva ir t.t.). Ir ka gi dabar matome? Dauguma seimo valstieciu pucia ta pacia kairiuju liberalu duda. Jau nekalbant apie Skverneli ar aiskiai ne savo rogese sedinti socministra. Jusu siulymas visa demesi nukreipti i Grybauskaite (beje bet kuriuo atveju jau nueinancia) tai cia kaip medus “tradicinems” ir jau jomis tampancioms partijoms. Atseit jus cia pries exelencija rekaukite, o mes savo darba toliau tesime. Mastykite giliau.

Šaunuole       2018-11-26 23:23

Rasa, surasyta labai giliai viska pasverus, išanalizavus ir paaiškinant visiems -kas yra kas. Daugiau tokių puikių straipsniu, ir kad juos paskaitytų VISI LIETUVOS ŽMONĖS. KARTI TIESA IŠRĖŽTA VISIEMS Į AKIS, tad laikas ir politikams susimąstyti kokias nesąmones esate pridirbę. Kuo skubiau taisykite klaidas ir ATSIPRAŠYKITE TAUTOS, PADORIŲ ŠEIMŲ UŽ ŠITĄ NESĄMONĘ-VAIKŲ GROBIMO ĮSTATYMĄ. AČIŪ AUTOREI.

Kriu kriu       2018-11-26 23:10

Ir vėl gavau saują perlų vietoj jovalo. Na, supraskit žmogai. Nuo valdžios lovio mane nuvarysit tik paskerdę.

Istorijos ratas užklimpęs yra daukantynėje       2018-11-26 22:17

Didžiausias plyšys, tiesiog juodoji skylė, yra prezidentūroje. Iš čia tampoma daugybė virvelių, iš čia kariaujami didieji “mažieji” karai,  rezgamos pačios šlykščiausios intrigos, sklinda veidmainystė, priešinimas, kiršinimas. Matyt vadovaujamasi geriausiausiu partškolos mokymu. Prie prezidentūros nelaukdami rinkimų turėtume kasdien rinktis į tūkstantinius mitingus, reikalaujant komunistės galvos. Vos tik to pasiektume, iš LRT visų monikučių, miliūčių ar pumprickaičių dar tą pačią dieną nė kvapo neliktų. Išsibėgiotų kaip žiurkės. Ir kita “žiniasklaida” prisuktų savo kanalizaciją.

Misteris       2018-11-26 21:54

Esame mes-MOKESČIŲ MOKĖTOJAI
ir yra jie -MOKESČIŲ ĖDIKAI.
Vilkai ir avys(pagal Krylovą).
Jei avys bandys aiškintis ir teisintis,tai vilkai vistiek pritaikys KODEKSĄ.
Siūlau “dėti skersą” ir visus vilkus pasiųsti atviru tekstu N/X.
Svarbiausia vilkus įsiutinti.
O kai šie puls,avinams pult vieningai į atataką taranu.
Ir kas tada liks iš saujos vilkų?
Pats Dievas težino.
Bet ėst tikrai jie tą vakarą nebonorės.

Žmogus šioje valstybėje       2018-11-26 21:51

yra nurašytas.Tokio nėra.Kažkada teks apsispręsti,- jei norim gyventi humaniškoje visuomenėje,teks ugdytis saiko jausmą.Gerai tai,kad pasaulyje kyla ekologinis judėjimas,kuris rodo į besaikio vartojimo padarinius.

Velniop lietuvių kalbą       2018-11-26 21:48

Primenu ,kad pagal “letūviū kalbas taysykles” užsienietiški asmenvardžiai rašomi originališkai arba angliškai ,prikergiant po apostrofo prie jų tinkamą lietuvišką galūnę. Taigi turi būti ne “Marxą, Marxas” , bet “Marx’ą, Marx’as.  Aišku?

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.