Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Tiesos.lt siūlo   2020 m. lapkričio 21 d. 16:10

17     

    

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

valstietis.lt

Aistroms dėl Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimų tebekunkuliuojant, paslaugiai pamirštami faktai, kurie visai neseniai įvyko ir anaiptol neišnyko be pėdsakų. Dar 2019 m. gruodžio 6 d. aukštas pareigas užimantys demokratų partijos atstovai, tokie kaip senatoriai Elizabeth Warren, Amy Klobuchar ir Ron’as Wyden’as kartu su Mark’u Pocan’u, parašė oficialų laišką, išreikšdami susirūpinimą dėl įmonių, užtikrinančių rinkimų nešališkumą (tekstas paskelbtas Jungtinių Valstijų Senato puslapyje – jį galima perskaityti štai ČIA).

Ne „Hitleriu“ vadinamas D. Trampas ir ne „nacistais“ apšaukiami jo šalininkai ar respublikonų senatoriai, bet būtent demokratų partijos aukščiausios grandies atstovai susirūpino rinkimų technologijų industrijos pažeidžiamumu ir skaidrumo trūkumu, o taip pat prasta balsavimo mašinų ir kitos rinkimų technikos, programinės įrangos būkle (citata originalo kalba: „vulnerabilities and a lack of transparency in the election technology industry and the poor condition of voting machines and other election technology equipment“). Laiške išvardyti konkretūs atvejai, sisteminės problemos. Pavyzdžiui, kuomet rinkimuose pateikti balsai būdavo skaičiuojami kito kandidato naudai, balsavimo mašinos atmesdavo biuletenius ir t.t. Tai oficialus dokumentas, o ne kiršinančios melagystės „Odesos profsąjungų rūmuose sudegino pusšimtį rusų“ ar „lietuvių snaiperės Kaukaze“, kurias mūsų gimtajame krašte taip mėgstama prisiminti. Atsakyti senatoriams skaitmeninių technologijų įmonės nesiteikė.

Demokratų partijos atstovai, bent jau dalis jų vadovybės, daug kartų išreiškė nerimą dėl egzistuojančios balsų skaičiavimo sistemos. Jie labai aiškiai reikalavo skaidrumo ir atskaitomybės. Kaip viena iš išvardytų problemų buvo nurodytas pavojingas techninių paslaugų teikimas iš esmės kontrolės ir atgalinio ryšio su paslaugų tiekėju nebuvimo sąlygomis. Antai nesyk būdavo atkreipiamas dėmesys, jog nebeliko konkurencijos balsavimo rezultatų skaičiavimo paslaugų sferoje. Jeigu XX a. pirmojo dešimtmečio pradžioje tokias paslaugas teikė maždaug 20 įmonių, dabar padėtis pasikeitė iš esmės, paslauga sukoncentruota kelių grupių rankose. Vėliau senatorė E. Warren (ČIA) žiniasklaidai duotuose interviu atkreipė dėmesį, kad privačios įmonės iš esmės perėmė nacionalinių rinkimų technologijas, o tai, kaip vykdo savo verslą, yra paslėpta už paslapties šydo (citata originalo kalba: „have taken over nearly all of the nation’s election technology — and how they do business is clouded in secrecy“).

Apie rinkimų sistemos netobulumus bei landas galimoms manipuliacijoms prirašyta užtektinai knygų. Viso JAV politinio spektro – iš kairės į dešinę ir atgal – atstovai, autoriai bei analitikai viešai kalbėjo, rašė, ragino atkreipti dėmesį į esamus sistemos trūkumus, kurie niekaip neištaisomi. Apie mirusių rinkėjų masę, gundančią rinkimų dieną surengti „zombių apokalipsę“ savosios partijos naudai. Apie balsavimą paštu, kuris teikia galimybes atsikratyti balsais už konkurentą ir užtvindyti sau palankiais. Apie balsų skaičiavimo mašinas ir bala žino kieno rankose laikomus serverius, suteikiančius progą susidėlioti rezultatus norima tvarka. Kairiojo politinio katyvo kovotojai, pavyzdžiui, respublikonus kritikuojantis David’as Daley’us – žurnalistas, buvęs leidinio „Salon“ vyriausiasis redaktorius – apkaltino respublikonų partiją vykdant slaptą programą „REDMAP“, kuria siekiama daugumą valstijų paversti prorespublikoniškomis, o demokratų partiją pašalinti iš visų lygmenų valdžios institucijų („Ratf**ked: The True Story Behind the Secret Plan to Steal America’s Democracy“, Liverigh, 2016). Jane Mayer knygoje „Tamsūs pinigai“ teigia egzistuojant turtuolių, tokių kaip Charles’as ir David’as Koch’ai, „tinklą“ – esą jie finansuoja ir įvairiais būdais palaiko radikalius dešiniuosius JAV politinėje arenoje. Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią „socialinio teisingumo“, „gamtosaugos stabdant globalią klimato kaitą“ ir t. t. politikai, o machinacijos rinkimų metu yra reikšmingos priemonės norimiems rezultatams pasiekti („Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right“, Anchor, 2017). Kita kairioji aktyvistė, Nancy MacLean, perspėja apie pasiviešinti nenorintį politinį isteblišmentą, slapta nuo JAV piliečių užgrobusį valdžią, manipuoliuojantį rinkimų rezultatais ir įgyvendinantį radikalią dešinę politiką („Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s Stealth Plan for America“, Viking, 2017).

Atsakant tokiems autoriams, nurodoma, kad aprašydami taip nekenčiamą „dešinę“, jie nutapo itin tikslų politinės kairės autoportretą. Taip pat primenama tikrovė, kuri egzistuoja jų šlovinamų demokratų miestuose ir valstijose. Detroitas jau tapo chrestomatiniu pavyzdžiu, kaip demokratų partija, vieną kartą pasisavinusi valdžią, daugiau jau niekada jos nebepaleidžia. Miestą ištiko ekonominė ir kriminalinė katastrofa, t.y. žadant „socialinį teisingumą“, buvo atverta eilinė kairuoliška skurdo ir įsiskolinimo smegduobė. Apie tai galima paskaityti pradedant David’o Maraniss’o „Once In A Great City“ (Thorndike Press, 2015) baigiant Mark’o Binelli’o „The Last Days of Detroit: Motor Cars, Motown and the Collapse of an Industrial Giant“ (London, Bodley Head, 2013). Kadaise klestėjęs miestas, demokratams išgyvendinus pramonę bei mokesčius mokančius piliečius, o taip pat iš esmės pakeitus gyventojų populiaciją, buvo paverstas dar viena demokratų „partijos tvirtove“. Daugelį dešimtmečių nuo socialinių išmokų priklausantieji klusniai balsuoja už vienintelę partiją, o ten vykstantys rinkimai kelia asociacijas su Kongo Liaudies Respublika marksizmo-leninizmo klestėjimo laikais, bet ne su Vakarų civilizacija.

Taigi, priešingame politinio ringo kampe irgi netylima, antai Eric’as Eggers’as 2018 metais išleistoje knygoje „Apgavystė: kaip kairė ketina pavogti ateinančius rinkimus“ („Fraud: How the Left Plans to Steal the Next Electio“, Regnery Publishing, 2018), pateikia glaustą sukčiavimų JAV balsavimo metu istoriją. Taip pat jis nurodo problemas, kilsiančias būsimų rinkimų metu, t. y. Šiais, 2020 metais. Pavyzdžiui, dėl balsavimo paštu, dėl JAV pilietybės neturinčių asmenų dalyvavimo rinkimuose, pačios balsų skaičiavimo sistemos techninių trūkumų ir t. t. įvyksiantys pažeidimai bei kilsiantys konfliktai. Kas šįmet ir atsitiko – būsimasis laikas tapo esamuoju. Adrian’as Norman’as „Vagystės mene“ analizuoja priežastis, dėl kurių atsiveria galimybės falsifikuoti rinkimus JAV, kaip ideologiškai motyvuoti politikai bet kokia kaina siekia įgyvendinti leftistinę politiką, o demokratinę sistemą vertina kaip įrankį, tinkamą savo tikslams pasiekti („The Art of the Steal: Exposing Fraud & Vulnerabilities in America’s Elections“, Eleven Press, 2020). Allum’as Bokhari perspėja apie daugianacionalinių technologijų įmonių, tokių kaip „Google“, „Facebook“ ar „Twitter“, kurių savininkai nusprendė, jog jie yra „gerieji cenzoriai“, sprendimą paprasčiausiai ištrinti iš skaitmeninės erdvės, panaikinti kaip politinę tikrovę netenkinančius politikus, pavyzdžiui, tokius kaip D. Trampas („#DELETED: Big Tech’s Battle to Erase the Trump Movement and Steal the Election“, Center Street, 2020).

Kas įvyko ir kas tebesitęsia, patikrinti yra visiškai nesudėtinga. Kaip antai, kuomet kartu su kitais riaušininkais šių metų vasarą buvo suimta Niujorko miesto mero, komunisto Bill’o de Blasio dukra – dvidešimt penkerių metų Chiara de Blasio, gerasis tėtukas ją ne tik asmeniškai vadavo iš daboklės, bet urbi et orbi pareiškė, jog didžiuojasi jos „žygdarbiais“. O „Twitter“ vadinamieji „faktų tikrintojai“ išcenzūravo, paprasčiau tariant, ne tik uždraudė Niujorko policijos seržantų sąjungos (labdaringos asociacijos) žinutę, bet apskritai panaikino pačios organizacijos paskyrą.

Kas gi taip įsiutino skaitmeninio GLAVLIT‘o (rus. Главное управление по охране государственных тайн в печати, ГУОГТП (ГУОТ)) cenzorius? Kaip bet kuriuos kairiuosius – tiesos sakymas. Pareigūnų vardu Niujorko miesto policijos oficialioje paskyroje pareigūnų atstovas parašė: „Kaip Niujorko miesto policijos departamentas gali apsaugoti Niujorką nuo riaušes keliančių anarchistų, jeigu daiktais besišvaistanti mero dukra yra viena iš jų. Dabar mes žinome, kodėl jis draudžia mobilizuoti raitąją policiją ir neleidžia Niujorko policijos departamentui vykdyti savo pareigas“ (citata originalo kalba: „How can the NYPD protect the city of NY from rioting anarchist when the Mayors object throwing daughter is one of them. Now we know why he is forbidding Mounted units to be mobilized and keeping the NYPD from doing their jobs“). Dar kartą, paraidžiui: „Twitter“ tiesiog panaikino policijos pareigūnų paskyrą.

Tokius konkrečius atvejus darosi sudėtinga suskaičiuoti. Taip elgiamasi kasdien ir jokių Ostankino propagandininkų skabejevų su solovjovais, jokių komunistinės Kinijos cenzorių nereikia. Patys Vakarų skaitmeninių technologijų gigantai tai daro savo rankomis.

Ir tai – ne „dar vienos melagingos naujienos“, ne dar vienas įsivaizduotas „feikas“, kaip mūsų dienomis pamėgta kartoti, bet JAV Senato komiteto teisės klausimais posėdis, atliekant aukščiausių „Facebook“ ir „Twitter“ vadovų apklausą dėl jų vadovaujamų vadinamųjų „socialinių platformų“ veiklos. Tame tarpe – cenzūruojant, nutildant ir šnipinėjant jų politinei darbotvarkei neįtinkančius vartotojus – įrašą pažiūrėti galima ČIA.


Nenutildomi, necenzūruojami, nevadinami melagiais vienos gerai žinomos politinės krypties atstovai. Jie neįtraukiami į jokius viešai skelbiamus sąrašus dėl savo politinių pažiūrų, taip pat jiems negrasinama susidorojimu. Išklausykime juos.

Pavyzdžiui, Robert’as Reich’as, buvęs H. B. Obamos patarėjas, teigia, jog kuomet visas šis košmaras pasibaigs (debatai dėl JAV prezidento rinkimų rezultatų), bus būtina įkurti tiesos ir susitaikymo komisiją, kuri išsiaiškins ir įvardins kiekvieną valdžios atstovą, politiką, administratorių ir žiniasklaidos magnatą, kurių gobšumas ir bailumas sukėlė minėtą katastrofą (citata originalo kalba: „When this nightmare is over, we need a Truth and Reconciliation Commission. It would … name every official, politician, executive and media mogul whose greed and cowardice enabled this catastrophe“). Verslininkas Richard’as William’as Costolo, buvęs „Twitter“ generalinis direktorius, atvirai pareiškė, kad savanaudžiai kapitalistai pirmieji bus išrikiuoti prie sienos ir sušaudyti vykstant revoliucijai, o jis, Richard’as, pats asmeniškai egzekucijų metu mielai transliuos vaidus to, kas vykdoma, ir komentuos (citata originalo kalba: „Me-first capitalists … are going to be the first people lined up against the wall and shot in the revolution. I’ll happily provide video commentary“). Bhaskar’as Sunkara, politinis apžvalgininkas, žurnalo „Jakobinas“ steigėjas, pareiškė, kad Romanovų dinastijos mažų vaikų nužudymas yra pateisinamas vardan revoliucijos (citata originalo kalba: „I think killing the little Romanov children was justified [for the sake of the revolution].“) Ir taip toliau, ir panašiai. Nė vienas jų savo žodžių neatsisakė, nepatikslino, kad jų ištarti žodžiai buvo suprasti neteisingai ar iškraipyti.

Tai, kas vyksta mūsų visų akivaizdoje, dedasi jau nebe pirmi metai. Pranešantys apie demokratų partijos atstovų nusižengimus, atvirai nusikalstamą veiką būdavo ir tebėra cenzūruojami, blokuojami, ištrinami, jų pranešimai išvadinami „klaidinančiais“ bei „melagingais“, nesvarbu, kokie svarūs įrodymai, kokie patikrinti faktai bebūtų pateikiami. Tuo tarpu kairiajai „politinei darbotvarkei“ atstovaujančiųjų sakomos kalbos ir atliekami veiksmai pateikiami kaip „norma“, kurią reikia besąlygiškai priimti ir nevalia ginčytis.

Todėl tai, ką mes šiandien stebime, yra visiškai dėsninga pasekmė įvykių, kurie rutuliojosi jau kelis dešimtmečius. Teisininkė, buvusi federalinė prokurorė Sidney Powell pažadėjo „išlaisvinti Krakeną“, atskleisdama neįtikėtino masto falsifikacijas, įvykdytas šių metų rinkimuose. Pasak jos, tos pačios įmonės, atsakingos už 2020 metų JAV prezidento rinkimus, naudodamos tas pačias technologijas bei programinę įrangą, falsifikavo rinkimų rezultatus Venesuelos diktatoriaus Hugo Čaveso naudai (vaizdo įrašą galima pažiūrėti ČIA). Šie teiginiai „progresyvių žurnalistų“ kaip mat pavadinti nepagrįstais – esą niekas nebegali pakeisti JAV prezidento rinkimų rezultatų. Profesionali teisininkė pateikia įrodymus dėl analogiškų falsifikacijų, kuriuos konformistinė žiniasklaida arba ignoruoja, arba paskelbia nevertais dėmesio.

 


Leftistų primetama „naujoji norma“ bei keliama „revoliucija“ čia pat atsisuka prieš juos pačius, kartais tiesiog kurioziškai. Pavyzdžiui, kaip nutiko Portlendo miesto įgaliotinei Jo Ann Hardesty, besąlygiškai palaikančiai „Black Lives Matter“ judėjimą ir griežtai reikalaujančiai panaikinti policijos, kurią ji kaltina „sisteminiu rasizmu“, finansavimą. Šiai „revoliucionieriai“ pasisekė, nes jos taip nekenčiama policija ją pačią ir ištraukė iš bėdos. J.A.Hardesty, grįždama iš kazino, kur minėta afrokovotoja prieš „sisteminį rasizmą“ pramogavo, pati (kaip vėliau paaiškėjo) sukėlė konfliktą su ja vežusiu „Lyft“ taksistu. J.A.Hardesty, nusprendusi, jog jos asmeniniam saugumui iškilo pavojus, šaukėsi ne leftistinių bendrininkų pagalbos, bet paskambino policijai. Kaip tik tuo metu, kai ji skambino, taksi automobilis buvo ne Portlendo miesto jurisdikcijoje. To paties, kurio teisėsaugos pareigūnų finansavimo nutraukimu ir išvaikymu asmeniškai rūpinosi Portlendo miesto įgaliotinė J. A. Hardesty. Jos laimei, taksi tuo metu buvo Vašingtono valstijos ribose. Todėl buvo kas atsiliepia numeriu 911 ir dviejų policininkų ekipažas atskubėjo vaduoti taksi automobilyje rietenas sukėlusios revoliucionierės (nebeapsikentęs vairuotojas liepė jai tiesiog išsimėžti lauk). Savaime suprantama, jokios J.A.Hardesty padėkos pareigūnai nesulaukė. Dar daugiau, ji juos užsipuolė. Viešai. Ji nuosekliai toliau kovoja prieš „rasistus policininkus“.

Nutiko tai, kas nutinka be jokių išimčių: policijos atstovai nusprendė beprasmiškai nesiginčyti ir paskelbė įvykio įrašą (galima išklausyti ČIA). Tai nėra vienintelis ar atsitiktinis atvejis, ar keistas nesusipratimas – jau galima publikuoti daugiatomę pavyzdžių enciklopediją, kaip ką tik pareigūnus keikusieji ir juos išvaikyti reikalavusieji leftistai ima šauktis jų pagalbos. Konformistinė žiniasklaida ir vėl arba tyli, ignoruodama tai, kas įvyko, arba pateiktus akivaizdžius įrodymus išvadina „netiesa“ bei „melagyste“. Jokie įrodymai nedomina, nes tikrovė yra uždrausta.

 


Pakanka nurodyti konkrečius faktus, išvardinti bei pateikti įrodymus, kaip toks faktologinės medžiagos pateikėjas užpjudomas apšaukiant jį „rasistu“, „fašistu“ ir „dešiniuoju radikalu“. Kaip antai, Mičigano valstijos generalinė prokurorė Dana Nessel pateiktą ieškinį dėl pažeidimų rinkimų metu pavadino rasistiniu (ČIA). Kadangi ji demokratų partijos narė, pateikti įrodymai, išvardyti teisiniai argumentai generalinės prokurorės nedomina. Nors kalbama ne apie rasę ar odos spalvą, bet apie įstatymų ir rinkimų tvarkos nesilaikymą. Pjudymo taikiniais konformistinei žiniasklaidai tapo teisminius ieškinius teikiantieji ir reikalaujantieji elementariai laikytis tvarkos.

Kaip nurodė Walteris Ulbrichtas (Vokietijos Vieningosios socialistų partijos pirmasis sekretorius, stalinistas) 1945 metais, sovietams užgrobiant valdžią Vidurio Europoje, dangstantis „laisvais rinkimais“ ir „pačiomis skaidriausiomis procedūromis“, veikti leidžiama tik taip: „Šiuo klausimu negali būti jokių neaiškumų – viskas turi atrodyti demokratiška, bet kontroliuoti viską turime mes. “

Kol pliekiamasi, kas yra blogesnis ir svaidomasi kaltinimais sąmokslo teorijomis, galimybės išgirsti vieniems kitus, išsiaiškinti, galų gale – sutarti bent jau dėl esminių dalykų menksta kartu su vis dar turimomis laisvėmis.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dezinformacijos aukai misteriui Tvankstui       2020-11-25 8:29

Issipagiriokite ....misteri Tvankstai….

dezinformacijos aukai misteriui Tvankstui       2020-11-25 8:26

Ne vienas rimtas teisininkas nenori
susideti su trumpu ...susidesi su sudu ir apsisudinsi
kaip lietuviai sakydavo…

The Epoch Times       2020-11-24 16:49

Georgia’s secretary of state said Monday that signature matching will not be possible for the state’s third count of votes set to begin Tuesday morning amid demands from the Trump campaign and Republicans to “conduct an honest recount.”
The office of Secretary of State Brad Raffensperger has repeatedly asserted that at this point in the process, signature matching is impossible because of state election rules designed to protect voter privacy. After initial verification, ballots in the state are separated from their envelopes, where the signatures are located. Raffensperger’s office has said this makes it impossible to reconnect the two after ballots are counted while the Trump campaign has alleged a lack of due process during the initial count, citing instances of voter irregularities, issues with voting machines, and poll watcher access.
The Trump campaign filed a petition for another recount in Georgia after the state finished its statewide risk-limiting audit of the razor-thin presidential race, involving a hand recount that the Secretary of State’s Office said “upheld and reaffirmed the original outcome produced by the machine tally of votes cast.” The Trump campaign has disputed the result arguing that “Georgia simply recounted all of the illegal ballots that had been included in the total.”
Read More
Georgia Governor Calls for Audit of Signatures on Ballot Envelopes
More than a dozen witnesses of the recount signed sworn affidavits attesting to errors and potential fraud, including Trump votes which were counted for Biden and suspicious batches of pristine, uncreased, and uniformly filled absentee ballots.
The counts show Democratic presidential nominee Joe Biden ahead of President Donald Trump by 12,284 votes, or 0.26 percentage points.
The risk-limiting audit turned up thousands of uncounted votes in four counties. A county-level report (pdf) showed that a total of 5,262 uncounted ballots were discovered in the course of the audit, with 2,464 in Floyd County, 1,642 in Gwinnett County, 732 in Dekalb County, 634 in Fulton County, 120 in Hall County, and 117 in Fayette County, along with a handful of others at less than 100 ballots. The additional ballots in Floyd County favored Biden by 92, those in Gwinnett favored Trump by 285, those in Dekalb favored Biden by 560, and Fulton County favored Trump by 345.
Trump and his campaign have repeatedly complained that the risk-limiting audit was meaningless without an examination of the signatures on the ballot envelopes.
“President Trump and his campaign continue to insist on an honest recount in Georgia, which has to include signature-matching and other vital safeguards,” Trump’s legal team said in a statement Saturday. “Without signature-matching, this recount would be a sham and again allow for illegal votes to be counted.”
“If there is no signature-matching, this would be as phony as the initial vote count and recount. Let’s stop giving the people false results. There must be a time when we stop counting illegal ballots. Hopefully it’s coming soon,” the statement continued.
https://www.theepochtimes.com/signature-matching-in-georgia-recount-cant-be-done-says-secretary-of-state_3591068.html?utm_source=pushengage

Tvankstas       2020-11-24 10:45

is OUT - pasaka kvailiams, kasdien visokiausios paskalos ‘iš Trump stovyklos’, patys baidenistai maišą drąsko, patys ir žviegia.

Tvankstui miela Sydney Powell is OUT       2020-11-24 3:58

Net debilas trumpas jau paskelbe nieko
Bendro neturintis su Tvanksto isgirta/ girta ? ...
Sydney Powell advokate samokslo teoriju skelbeja…

Al.       2020-11-24 0:14

Nebloga santrauka. Tik nėra jokių leftistų - komunistai yra komunistai. Nereikia iš jų kurti kažkokios naujos filosofinės krypties, kai jiems Marksas yra už vadovą. Ir ,,galimybės išgirsti vieniems kitus, išsiaiškinti, galų gale – sutarti bent jau dėl esminių dalykų menksta” ne dėl to, kad kažkas kažko nesupranta - su nusikaltėliais prieš Žmoniją susitarti galima tik Niurnberge.

tikram asilui       2020-11-23 18:59

išsitrauk markso “Das Kapital” tomą iš savo analinės angos ir liaukis bliovęs asilo balsu.

kiek ....       2020-11-23 13:08

na ir kaip vadinti šį “trumpą” romaną apie nieką?

Tvankstas       2020-11-22 12:34

Į ką reikia kreipti dėmesį ir jų žodžius sekti dėl prezidento rinkimų ? Yra trys raktiniai žmonės - mano jau minėta Emily Murphy, dar du - tai Trump teisininkai : buv. New York gen. prokuroras, buvęs New York meras Rudy Giuliani (beje, sutvarkęs banditų gaujas New York) ir buv. generalinė prokurorė Sydney Powell, abu jie tikrai gerai išmano teisėsaugą ir federalinių skundų rašymą Supreme Court.
Kur galima išgirsti jų pasisakymus ? NTD, OAN ir Breibart, dar yra kitų šaltinių, bet užtenka ir šių.
Linkiu skaitytojams susižinoti iš pirmųjų šaltinių, be jokių iškraipymų CNN, BBC, ..., kaip melo krioklių.

Tvankstas       2020-11-22 10:17

Puikus straipsnis. Labai gerai, kad R. Trimakas rašo vieną straipsnį po kito. Šviečia tautą.
Čia svaigstantiems baidenistamas galiu pasakyti - laimėtoją paskelbs Emily Murphy, iš kurios visiška tyla, laukia teismų pabaigos federaliniame Supreme Court.

Cha cha cha !       2020-11-22 1:09

Looseris Trumpas !!!!
Lock him up!

Jav presidento rinkimu resultatai       2020-11-22 0:58

Jav presidento rinkimu resultatai:
Joe Biden 51.1%  79,825,443
D. Trump 47.2%  73,787,560

Kam neaisku Siulpkit trumpistai!

Trumpas sukcius ir melagis       2020-11-22 0:43

Trumpas sukcius ir melagis pralaimejo !!!
Valio valio valio !!!!

Kis       2020-11-22 0:39

ramunai tu pliat kalbek ne apie trojos asila,o apie musu Burandino asila,kuris kuris nespejes koju apsilti jau seka afera po aferos?Kodel seimas visas pasiruoses taip staigiai ismirti?Ne velnio jie neismirs,jie net nesirikrina pas Veryga,o eina visi privaciai.Seimo darbo pradzia,balsavimas is virtuves,o zinant musu “langaiciu"gebejimus viskas praeis buldozeriu,kaip priimta 100% uz?Tai tik “menkaverciai “KGB (FSB) metodai,kuriais si gauja ir dirbs,pradzioje supriesino Palucki,po to pasistenge Karabasa isvaryti,o Uspaskichas ir like savo chebra,ta kuriama kuria frakcija “geroves “ji savo gerovei ir dirbs.Vienintelis Grazulis,bet tam suras grazuole,kuria jis “isprievartaus”?

kas yra tikras asilas       2020-11-22 0:28

Ramūnas Trimakas yra tikras asilas

Nepagalvojai pirmasis       2020-11-21 21:34

Labai greitai gali atšalti po savo sulauktos vakcinos.covidas išgydomas ir kitomis priemonėmis. Neišgydoma tik kritinio mąstymo stoka .

Net ir Lietuvos       2020-11-21 20:15

kaime buvo aišku,kad vakcinos registravimas sulaikomas iki pasibaigs Prezidento rinkimai,-tai šiandien Trampas ir įvardino.Baidenas lieja krokodilo ašaras dėl žmonių mirčių,kai patys politiniais tikslais tolino vakcinos prieinamumą.Ir taip visame pasaulyje,-tolino vakciną visam pasauliui,žmonės mirė.Baisu.Covidas jau seniai politinis reikalas.Biurokratai žudo?


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Viena replika apie Laimos Kreivytės pranešimą Santaros Šviesos Vilniaus klubo diskusijoje apie ateities Lietuvą

Vytautas Sinica apie socialinių tinklų cenzūrą: pasirodo, viskas yra dar blogiau

„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Andrius Švarplys. Didžiausias JAV demokratijos išbandymas vyksta dabar – po rinkimų ir Kapitolijaus užėmimo

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Malda Sausio 13-ąją

Kastytis Braziulis. Bolševizmo mūsuose vis dar yra likę labai daug

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Moderna padvigubino savo vakcinos nuo Covid-19 kainą

Vytautas Sinica. Interneto cenzūros režimas

Ramutė Ruškytė. Valstybės ir bažnyčios santykis karantino metu

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.