Visuomenės pokyčių analizė, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Tiesos.lt siūlo   2020 m. lapkričio 17 d. 9:16

24     

    

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

valstietis.lt

Anapus bei šiapus Atlanto vandenyno konformistinė taip vadinama žiniasklaida, Lietuvoje veikiantiems atitikmenims neatsiliekant, kasdien entuziastingai primena, kad netrukus iš ovaliojo kabineto daiktus turės susipakuoti ir dingti Donaldas Trumpas. Vis dar einančiam Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas drėbiami kaltinimai, neva šis neteisingai ir neteisėtai elgiasi.

Kaip moralinis orientyras pateikiamas Džordžas Baidenas ir jo pasekėjai, kaltinantys D. Trampą „gėdingu elgesiu“. Pavyzdžiui, neva šis trukdąs perimti valdžią ir valstybinių institucijų kontrolę. Tiek save žurnalistais vadinantieji, tiek Dž. Baideno politinė grupė visai neketina prisiminti paprasto fakto, kad JAV Konstitucija nėra nei panaikinta, nei perrašyta. Įstatymai, reglamentuojantys pergalės rinkimuose pripažinimo, o taip pat valdžios perdavimo tvarką, nėra atšaukti.

Jokiems žurnalistams nesuteikta teisė savo nuožiūra skelbti patinkantį asmenį JAV prezidentu. Tai yra ne žurnalistinė, bet juridinė procedūra. Vis dar vadovaujamasi ne Čingischano jasomis, Kalabrijos ‘Ndrangheta’os mafiozų „garbės kodeksu“ ar JAV dalies žurnalistų, nesvarbu, kokie jie „liberalūs“, „progresyvūs“ bei kairuoliški būtų, norais. Remiamasi rinkimų rezultatų sertifikavimo tvarka.

Reikalo esmė yra ne kuri žurnalistų bei politinio isteblišmento dalis prieš D. Trampą ar už Dž. Baideną. Reikalo esmė yra rinkimų skaidrumo ir teisingumo užtikrinimas, tvarkos palaikymas, klaidų išaiškinimas, abejonių pagrindimas arba išsklaidymas. Pavyzdžiui, Džordžijos valstijos sekretorius Brad’as Raffensperge’as oficialiai pranešė, kad kiekvienoje rinkiminėje apygardoje bus kruopščiai, dalyvaujant stebėtojams ir teisėsaugos pareigūnams, rankomis perskaičiuojami balsavimo rezultatai, patikrinant kiekvieną biuletenį. Užtat dažna(s) komentuotoja(s) Lietuvoje nepalaužiamai įsitikinusi(-ęs), jog visa tai „feikas“, dar vienas „nukryžiuotas berniukas“ – visai nesvarbus, apie ką pranešama. Ar apie žurnalisto atliktą tyrimą ir išaiškintą vis dar balsuojantį seniai mirusį konkretaus asmens tėvą (bei kodėl taip galėjo atsitikti), ar partijų narių arba pareigūnų ištartus pareiškimus, kurie nėra propagandinio serialo „TASS-as įgaliotas pranešti“ tęsinys. Kalbame visai apie ką kitą, t. y. sąžiningus rinkimus ir visiems vienodų taisyklių taikymą, taip pat landų pažeidimams daryti pašalinimą.

Nei melasklaidininkai, nei jų transliuojamu „produktu“ apnuodytieji (nors atrodytų, jog homo sapiens atmintis turėtų būti ilgiau išliekanti nei auksinės žuvelės) nieku gyvu nenori prisiminti taip vadinamų „pirmųjų prezidentinių debatų“. Juose vedantysis Chris’as Wallace’s vienašališkai puolė D. Trampą ir palaikė Dž. Baideną. Tuo nesunku įsitikinti, įrašas vis dar pasiekiamas. Vedantysis Ch. Wallace’s labai aiškiai ir konkrečiai paklausė Dž. Baideno: „Ar Jūs paraginsite savo šalininkus išlikti ramiais, kol balsai bus skaičiuojami, ir ar Jūs įsipareigote neskelbti pergalės, kol nebus pateiktas nepriklausomas rinkimų (rezultatų) patvirtinimas?“ (išrašas anglų kalba: „Will you urge your supporters to stay calm while the vote is counted, and will you pledge not to declare victory until the election is independently certified?“). Dž. Baidenas, tebetvirtinantis, kad yra puikios sveikatos, blaivaus proto ir aiškios sąmonės, atsakė glaustai bei aiškiai: „Taip“ (išrašas anglų kalba: „Yes“).

Dar kartą, skiemenimis, rišliai ir nuosekliai: oficialus rinkimų rezultatų patvirtinimas kol kas nėra pateiktas. Kai kurie žurnalistai, politikai ir užsienio šalių atstovai (kas, beje, gali būti įvertinta kaip kišimasis į JAV vidaus reikalus) pasveikino Dž. Baideną ir Kamalą Haris su pergale. Dž. Baidenas kartu su savo komanda reikalauja atiduoti jiems valstybės institucijų kontrolę ir valstybės valdymą. Ką tik Dž. Baidenas įtikinėjo priešingai, esą jis laikysis įstatymais apibrėžtos tvarkos, bet šiandies elgiasi priešingai. Kalbame ne už ar prieš Dž. Baideną, D. Trampą ar kurį kitą asmenį, bet apie nustatytos tvarkos laikymąsi.

Demokratų partijos šalininkai ir jų sąjungininkai, „švęsdami“ pergalę, rengia pogromus, puldinėja pareigūnus, marodieriauja. Pavyzdžiui, D. Trampo nekenčiantys anarchistai Oregono valstijoje, Portlende užpuolė Multnomah’o rinkiminės apygardos Dž. Baideno atstovų būstinę, ją nuniokojo bei „papuošė“ necenzūriniais užrašais „Fuck Biden“.

Pastaba ta proga: šią vasarą Vilniuje surengtame BLM smogikų palaikymo mitinge mūsų pareigūnams buvo į veidus baksnojama šūkiais „Fuck the police“. Kaip mums visiems išaiškino kompetetingi ekspertai, tai visai ne nusikaltimas, o solidarumo akcija, be to, tai yra metonimija. Apskritai, kelia nuostabą, kad minėtas šūkis įžeidžia valdžios institucijas. Pratęsiant tokius samprotavimus, „Fuck Biden“ yra visiška etiška solidarumo akcija ir būtų keista, kad ji galėtų įžeisti Dž. Baideną (būtent juk Džonas pats asmeniškai nepaminėtas) ir tai tikrai ne nusikaltimas. Metonimija, kaip jau buvo mums išaiškinta. Kitą vertus, JAV teisėsaugos atstovai laikosi priešingos nuomonės.

Šiai dienai faktai yra tokie: kol kas laukiama oficialaus rinkimų rezultatų patvirtinimo ir nugalėtojo prezidento rinkimuose paskelbimo. Per griežtai nustatytą laiką bus atliktas tyrimas ir pateiktas vertinimas, kadangi iš daugybės rinkimų apygardų sulaukta pranešimų apie pažeidimus, be to, pateikti teisiniai ieškiniai dėl galimai nusikalstamos veikos.

Ir dar tokia „smulkmena“: pakako Baltųjų rūmų spaudos atstovei Kayleigh’ai McEnany bei kitiems oficialiems prezidento administracijos atstovams numatyto susitikimo su žiniasklaida metu pranešti, kad bus pradėta patikros ir balsų perskaičiavimo procedūra, kaip pagrindiniai televizijos kanalai ir vėl nutraukė tiesioginę transliaciją. Periodiniai leidiniai, pradedant „The New York Times“, užbaigiant „The Washington Post“ pratrūko kaltinimais Baltųjų rūmų atžvilgiu.

Teks ir vėl pasikartoti: dar to nebuvo JAV istorijoje, kad pagrindiniai žinių perdavimo kanalai cenzūruotų kol kas savo pareigas einantį prezidentą, taip pat reguliariai išjungtų tiesioginį eterį, kreipiantis jam pačiam arba jo atstovams.

Ar kada būta tokios susiskaldymo gylybės ir, atrodytų, nebeįveikiamo susipriešinimo? Net paskutinieji 1860-ieji metai – prieš prasidedant pilietiniam karui JAV – atrodo harmonijos etalonu, lyginant su tuo, kas vyksta mūsų dienomis. Anuomet JAV universitetų studentai nebuvo apsėsti jakobinų teroro idėjų ir nevartė statulų, vietoje jų iškeldami stabus masiniams žudikams, tokiems, kaip Maksimiljanas Robespjeras. Juodmarškiniai smogikai neklaidžiojo iš valstijos į valstiją, kryptingai puldinėdami policijos pareigūnus ir niokodami miestų bei miestelių centrus. Tais „neprogresyviais“ laikais net demokratų partijos politikai masiškai nenutraukdavo finansavimo teisėsaugos pareigūnams ir nedraudė jiems gaudyti žmogžudžius, prievartautojus ir marodierius, nesvarbu, kokia pastarųjų odos spalva bebūtų. Skirtingas politines pažiūras atstovaujantys žurnalistai pliekėsi leidinių puslapiuose, bet tokia visaapimančio provokacijų, melo, tikrovės neigimo ir kliedesių skleidimo sistema dar neegzistavo.

Pavyzdžiui, nebuvo tiek nebaudžiamai atvirų raginimų bei grasinimų nužudyti JAV prezidentą ar susidoroti su jo artimaisiais, kaip mūsų dienomis. Nesvarbu, kaip išrinktas prezidentas nepatiktų: ar Bendžaminas Harisonas, priėmęs kenksmingus JAV ekonomikai sprendimus, sukėlusius 1893 metų krizę, ar Ričardas Niksonas, tapęs 1972-1974 m. visuotinio pasipiktinimo bei paniekos objektu, nesulaukė tokio JAV pramogų industrijos įžymybių „dėmesio“ kaip D. Trampas.

Paskutinis toks „juokelis“ ištransliuotas šių metų lapkričio 8 dieną animaciniame seriale „Šeimos bičas“ (angl. „Family guy“). Remiantis siužetine linija, D. Trampas, Melania Tramp ir viceprezidentas Maiklas Pensas pasikaria kalėjime. „Fantazijos“, „pokštai“, „pasiūlymai“ bei „performansai“ šia tematika nenutrūko visą D. Trampo kadenciją.

Tik keli pavyzdžiai ir daugybės: Džonis Depas teiravosi, kada gi pagaliau bus nužudytas JAV prezidentas, Maikas Rurkas išreiškė pageidavimą susidoroti su D. Trampu asmeniškai, daug kartų jį įžeidinėjo ir kartojo grasinimus, Madona viešai dalinosi savo troškimu išsprogdinti Baltuosius rūmus, Robertas De Niras sakėsi norintis trenkti JAV prezidentui į veidą, o Keti Grifin pozavo su nupjautos ir sukruvintos D. Trampo galvos imitacija. Galima vardinti, vardinti ir vardinti. Kairuoliškas internacionalas abiejuose Atlanto vandenyno pusėse džiugiai palaiko. Darniu choralu liejasi grasinimai D. Trampui ir jo šeimai vientisu skambesiu su Lotynų Amerikos diktatoriais, besiskelbiančiais liepsningais Karlo Markso pasekėjais, Šiaurės Korėjos kimais bei Irano ajatolomis.

Jeigu jūs neapdairiai pasidomėtumėte, kas gi nutiktų, tarkime, jei kokia „humoristė“ ar „politinė aktyvistė“ nuspręstų lygiai taip pat papozuoti su nupjauta ir sukruvinta Huseino B. Obamos galvos imitacija arba pavaizduoti animaciniame seriale Dž. Baideną kartu su savąja Džil Baideniene pasikorusius kalėjime, konkrečių pasiūlymų sulauktumėte labai greitai. Priminti nereikia, kad ne tik prasidėtų kairiojo agentūrinio tinklo puolimas, kaltinant „rasizmu“, „fašizmu“ ir t. t. bei atviri grūmojimai susidoroti. Teisėsauga nedelsiant imtųsi veiksmų, nes grasinimai ar raginimai nužudyti JAV prezidentą yra federalinis nusikaltimas, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė (tame tarpe įkalinimas iki 5 metų).

Užteko muzikinės grupės „Creed“ dainininkui Scott’ui Stapp’ui privačiai tarp keturių akių leptelėti, jog mielai nudėtų H. B. Obamą, kaip jo žmona akimirksniu įskundė savo vyrą ir specialiųjų tarnybų agentai suėmė dainininką.

Nepergyvenkite, nė vienos iš minėtų antitrampinių įžymybių Temidės ranka nepasiekė. Kita vertus, selektyvinis teisingumas buvo uoliai įgyvendinamas H. B. Obamos prezidentavimo laikotarpiu. Antai kruopščiai sekamas ir nuolatos pjudomas rašytojas ir kino režisierius Dinesh’as Joseph’as D’Souza 2014 m. pervedė savo asmeninius 20 000 dolerius bičiulio Wendy Long’o politinei kampanijai paremti (ne demokratų partijos nariui, savaime suprantama). Taip buvo surasta proga užvesti bylą D. J. D’Souza’i, tiesa ne už H. B. Obamos kritiką, kad ir kaip norėtųsi, bet dėl neteisėtos finansinės paramos. D. J. D’Souza tais pačiais 2014 m. buvo pasodintas į kalėjimą, o 2018 m. gegužės 31 d. tuo metu naujasis prezidentas D. Trampas jį reabilitavo, sukeldamas eilinį amerikiečių kairiojo aktyvo įtūžį. Tuo tarpu Lietuvoje sulaikytas milardierius Ahmadas „Andy” Khawaja (Libano ir JAV pilietis), kaip mus informuoja „[…] buvo sulaikytas Lietuvos teisėsaugai sulaukus JAV Teisingumo departamento prašymo. Jungtinėse Valstijose įtariama, kad A. Khawaja buvusios kandidatės JAV prezidento rinkimuose Hillary Clinton rinkimų kampanijai neteisėtai pervedė 3,5 mln. JAV dolerių. “ Taip pat, kad jis buvo paleistas už užstatą. Teigiama, kad byla turinti politinę potekstę. Pasitikslinkime: tie patys įstatymai vieniems galioja, o kitiems ne? Visi vienodai lygūs prieš įstatymą, tik kai kurie lygesni? Ar, vis dėlto, kaip buvo pabrėžta, tai politinis procesas? Galimai inicijuotas dėl to, kas minėtas verslininkas pervedė vieną milijoną dolerių D. Trampo prezidentinės inauguracijos fondui (kas, beje, nedraudžiama ir visiškai legalu) atkapsčius senus prasižengimus?

O dabar ne tiek apie ateities planus, bet protų būklę. Mišelė Obama asmeninėje „Twitter“ paskyroje daugiau negu tiesiai šviesiai pasiūlė neužmiršti apie milijonus tų, kurie balsavo už „[…] melą, neapykantą, chaosą ir susikaldymą“. Pasirodo, dabar štai kaip apibūdinamas laisvas balsavimas už norimą kandidatą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tiesa, netruko kilti nuostaba ar net pasipiktinimas, tad M. Obama redagavo, papildė ir sušvelnino savo įrašus. Aktorius John’as Cusack’as tiesiai šviesiai trečdalį šalies gyventojų pavadino naciais, vadinasi, jo paties žodžiais tariant, priešais. Maiklas Saimonas (Michael Simon), buvęs H. B. Obamos administracijos analitikas, sudarė duomenų bazę, pavadintą „Trampo atskaitomybės projektas“. Šioje duomenų bazėje įrašyti visi „Trampo sikofantai“, kaip nurodo viena iš demokratų partijos lyderių Alexandra Ocasio-Cortez. Žurnalistė, „The Washington Post“ straipsnių autorė Jennifer Rubin teigia, kad D. Trampą palaikiusieji neturi teisės dirbti kokį nors valstybinį darbą, privalo negauti pareigų korporacijose ar universitetų fakultetuose, tokie apskritai negali būti priimti išauklėtos visuomenės (citata originalo kalba: „[…] never serve in office, join a corporate board, find a faculty position or be accepted into ‘polite’ society“). Ir taip toliau, ir panašiai. Visa tai jau XX amžiuje daug sykių kartotas kursas. Nieko nepasimokyta.

Daugybę kartų buvo ištarta, jog JAV nėra susiskaldžiusios dėl rasės, odos atspalvio, lyties ar seksualinės orientacijos. Amerika yra susiskirsčiusi į protingus ir kvailius. Ir tik patys kvailiai susirieja tarpusavyje dėl rasės, odos atspalvio, lyties ar seksualinės orientacijos.

Liudytojai daug kartų įspėjo mus, surinko įkalčius ir patvirtinimus, smulkmeniškai išdėstė bei pateikė tikrovės fragmentus. Pavyzdžiui, Rhoda Power („Under the Bolshevik Reign of Terror“, New York, McBride, Nast & company, ltd., 1919) ar Arthur’as Koestler’is („Darkness at Noon“, Macmillan, 1940), kaip ir daugybę kitų, išdrįsusių prabilti. Ėjimas leftistinio pragaro ratu kartotas jau nesyk: esą žmonės nusipelno tik paniekos, jie yra bailiai. Įžeidžiantys terminai, priklausomai nuo vietos ir aplinkybių, gali keistis, pvz., drėbtelint klintonišką deplorables. Valdyti žmogiūkščius (nūdien išvadinamus „rasistais“, „seksistais“, „islamofobais“ ir kaipgi be bolševikinės klasikos – „fašistais“) gali tik visiškai jokių skrupulų neturinti(s). Visa kita yra gryniausi plepalai, literatūra, filosofija ir panaši muzika kvailiams. Kadangi laukiniai žmonės yra tas pats kas kriminaliniai nusikaltėliai, tai pirmučiausias valdžią užgrobusių leftistų reikalas – paversti visą šalį kalėjimu, mat kalėjimo gyvenimas žmonėms yra pats tinkamiausias. Minėtam tikslui įgyvendinti patys patikimiausi sąjungininkai yra tos šalies kriminalinės padugnės ir iš viso pasaulio nebesuskaičiuojamomis rujomis suvežami laukiniai.

Netekę laisvių šalies gyventojai išvaduojami nuo rūpesčių, kurie kankina savarankiškus ir atsakingus žmones. Patekusiems į kalėjimą niekas daugiau neberūpi, už juos galvoja kiti. Tokioje sistemoje didžiausi pasišventėliai yra kalėjimo vergai. Dėl to leftistai taip nuoširdžiai neapkenčia „vienaaukštės Amerikos“ ir priemesčių gyventojų, ūkininkų ir smulkių bei vidutinių verslininkų, taip pat visų, kurie gyvena savo galva ir nieko nekaulyja iš valdžios. Leftistų įtūžį sužadina krikščionių tikėjimas, tradicijos laikymasis, pagarba praeičiai ir dabarties akimirksnio vertinimas, atsargumas viliokliškų, o ypač utopinių pažadų atžvilgiu. Kaip ir darbščios rankos, užimtos darbu, o ne ištiestos išmaldai. Leftistai daro viską, kad visi aliai vieno jiems susierzinimą keliantieji žūtų. Jie nuolatos išsigalvoja bei vaizduoja tarpusavio kovas: „kilniųjų laukinių“ prieš „kolonizatorius“, Rytų kovą prieš Vakarus ar „nuskurdintų Pietų“ prieš „gerbūvio Šiaurę“, miesto prieš kaimą ir taip toliau. Menamos „kovos“ fronto linijos braižomos visur ir bet kaip.

Kuo daugiau nesantaikos pavyksta pasėti, tuo geriau, nes tik taip lengviau užgrobti valdžią ir ją išlaikyti. Šiose kovose leftistai nesiskaito su priemonėmis ir ginklais. Individas yra toks daiktas, kurį reikia naikinti. Tas, kuris nepritaria, bus pašalintas – kraujas yra geriausia pačios gamtos duota trąša. Kruvinos žmonių aukos yra gražus simbolis, gera pamoka ir kartu šventė.

Visa, kas mėginama įbrukti (tame tarpe ir pas mus, Lietuvoje), kaip „naujoji norma“, iš tiesų yra pačių kairiųjų, keičiančių nebent tuos pačius nuzulintus lozungus, daugybę dešimtmečių paeiliui prievarta kišamos senienos. Bolševizmo dvasna gyva, totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

NEBIJOKIME-NELIŪDĖKIME       2020-11-20 7:06

(bičiuliui Al.ui ypač)
Pavargčiau čia ištransliuoti viską, kiek po rinkimų peržiūrėjau info internete
angliškai,rusiškai ir lietuviškai. Ne vien šūddelpių ir elertė informacija pasiekia to norinčius. Man nuoširdžiai gaila visų stasių ir kitų padugnių, kuriems diena X artėja su pagreičiu. Amerikos “galingieji"buvo įsitikinę savo visagalybe, bet gruodyje daugelis stos prieš teismus, daugelis gaus mirties bausmes, o iš ten (JAV) prasidės nubudimas visame pasaulyje.
Berods vakar vienas labai aukštas JAV pareigūnas pasakė “vienintelis šansas jums nepadvėsti, močkrušiai, - skubiai prisiduoti”... Šiaipjau tokiais žodžiais nesišvaistoma, neturint 200-procentinių įrodymų apie reptiloidų planuotą valstybės perversmą. (Ne, žemė ne plokščia, - reptiloidais man juos vadinti tiesiog patinka. Jie - ne žmonės, ir net ne gyvuliai ir ne kirmėlės.
P.S. - paskutinis šansas gelbėti durnas konformistines galvas lygiai taip adresuotas ir jų tarnams Lietuvoje. Diena X - dar gerokai iki Kalėdų. Žinau, kad sekate, skaitote, - susimąstykite. Spėju, kad jūsų kirmėlyne šiomis dienomis oho kaip neramu. Net senas gebistas sąsys subinę įgaubė, - na nėr gi po straipsniu, jau kasasi bunkerį miške prie Lašnos upelio…

>pasąmonei... 2020-11-18 14:15       2020-11-20 6:54

ne tik bolševikai… Dalis jų yra vaikų žagintojai ir žudikai.

Dėl pavadinimo       2020-11-18 14:41

Šiaip tai šitas straipsnis, paskelbtas “Valstietyje” visai kitokiu pavadinimu.

Pasąmonė žino geriau       2020-11-18 14:15

Nemėgstamiausi aktoriai, kurių filmų niekada nežiūriu, pasirodo, suskretusios bolševikinės rasės

habilitās       2020-11-18 13:18

Straipsnis dar kartą verčia susimąstyti kas yra kas, juk „ne viskas auksas, kas auksu žiba“.
Kai perskaičiau straipsnio vietą: „JAV nėra susiskaldžiusios dėl rasės, odos atspalvio, lyties ar seksualinės orientacijos. Amerika yra susiskirsčiusi į protingus ir kvailius“,
prisiminiau prieš daug metų vykusį pokalbį su Winston Harrington. Visokių Lietuvai problemų ir nepriteklių metų, pabandžiau pasaldžiažodžiauti apie JAV, bet buvau iš karto pastatytas į vietą, maždaug, ne tokiems kaip aš kalbėti apie Ameriką. Atsisveikinant, pateikė savo versiją, kad yra trys Amerikos. Tie, kurie yra visuomenės viršuje nepažįsta Amerikos, nes gyvena savo susikurtame pasaulyje, kuris yra tolimas nuo kasdienių amerikiečių rūpesčių. Tie, kurie yra visuomenės viduryje niekada nesuprato ir nesupranta Amerikos, nes ji per daug įvairialypė ir kontrastinga. Tie, kurie yra visuomenės apačioje (nebūtinai dugne), nepažįsta ir nesupranta Amerikos, bet kiekvieną dieną ją jaučia kiekvienu savo ordos lopinėliu.
Šiuo metu žiūrintys dokumentinį filmą „Amerikos paslapčių knyga“ arba žiūrėję serialą „Kortų namelis“, supranta, kad visos tos istorijos, kad ir ne iki galo papasakotos, nėra vien tik iš piršto laužtos. Gal mūsų, lietuvių, vaizduotė yra per daug šviesiai-laki Amerikos atžvilgiu, todėl ir vaidenasi įvairos mūsų pačių praeities šmėklos: leftizmai, totalitarizmai ir kitokie ...izmai.

Prašom atkreipti dėmesį        2020-11-18 11:49

į ah1 komentarą prie Algimanto Rusteikos lapkričio 17 d. 9.30 publikacijos “http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-tegyvuoja-didziosios-tolerancijos-revoliucijos-metines”
ah1 pakomentavo:
“tolerancija prasidėjo nuo tokio Jašuos mokiusio toleruoti smurtą - gavus per vieną veidą atsukti kitą, plius mylėti priešus… Kažkur skaičiau - norint kad įsigalėtų blogis tereikia kad geri žmonės nieko nedarytų. Tik kaip tai padaryti globaliu mąstu? - ogi sukurti religiją/ žmonių valdymo sistemą nesipriešinti blogiui ir blogis įsigalės”
Šiek tiek abejodamas skaitytojų žiniomis paaiškinsiu, kad ah1 paminėtasis yra Kristus.
Prie šio komentaro vakar buvo trys pliusai ir vienas minusas, šiandien - po lygiai 3 ir 3.
Kai į publikacija reaguojama aktyviai (arba gal kažkas nori parodyti “visuomenės nuomonę”?), pliusų arba minusų būna dešimtys, dažniausiai - iki 30. Be to, tiesos.lt lyg ir palaiko krikščionybę. Kaip tad išeina, kad Kristaus įžeidimo niekas iš tų krikščionių nepastebi? Juolab kad ah1 demagogija neatlaiko kritikos. Juk Europa, apie kurios didybę ir milžinišką indėlį į civilizaciją nenuilstamai karojama, tokia tapo po Romos imperijos subyrėjimo ir kikščioniško atsinaujinimo įsigalėjus germanams ir frankams pabandžius atkurti jau germanišką Romos imperiją. Būtent nuo tada skaičiuojamas ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis. Tolesnė raida sukūrė visus dabar liaupsinamus pasaulinės reikšmės Europos pasiekimus iki pat jos filialo Amerikoje atsiradimo. Nors per visą tą laiką niekas nepaisė Kristaus iškeltos komunistinės sąlygos (“Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams. Tuomet ateik ir sek paskui mane”, plg. ir Apd 2:44, 4:32!), krikščionybė juk nenumirė. Kaune per nacių okupaciją buvo areštuotos ir sušaudytos tolstovininkės - nors ir “eretikės”, bet Kristaus garbintojos, lankiusios sužeistus vokiečių kareivius raginant nedalyvauti kare. Laikyčiau Tolstojų didesniu protu už ah1.
O ką SIŪLO Rusteika su pora dešimtmečių pavėlavusiais tolerastų smerkimais?
Nieko nesiūlo nė Rasa Čepaitienė, iš kurios jos “mokslą apie parazitus” suskubo perimti aplenktuoju pasijutęs Radžvilas, politkorektiškai nedrįstantis paminėti jo kadais aukštintus konvergencijos išradėjus “žydelius” Sachorovą ir Bonner. Čepaitienė negalėjo nepaminėti “auksinio milijardo” teorijos pagrįstai priskirdama ir save prie sistemos pasmerktų “perteklinių žmonių”, bet jos mintį pratęsia 18:37 komentatorius: “Kaip vertinti artėjantį skiepijimą - čipavimą?”
Taigi siūloma ne veikti, bet vertinti, o NS dar išplatino pareiškimą dėl solidarumo su Lenkijos valdžia, kuris turbūt jai labai reikalingas. Būtent po to, kai įsisiūbavęs atsidūrė ant bangos viršūnės, NS neišdrįso suburti nepriklausomos alternatyvinės jėgos, kaip sugebėjo ukrainiečiai nuversdami Janukovyčių ir po to paaukoję per šimtą kovotojų tikruose mūšiuose. Suprantama, tai ne dabartinė Lietuva. Todėl geriau patylėtų ir nedžiugintų priešo apgailėtina desperacija.

Trimakui        2020-11-18 10:46

Is mur cia tiek durniu prisiriko?

Trmakui debilui ir isdavikui       2020-11-18 10:31

Maskva taves pasiilgo

Skelbimas       2020-11-18 10:11

“Trump Escorts” idarbins visus tiesu komentatorius

Sapnas       2020-11-18 10:06

Trumpas uz grotu….
Turejau toki sapna sianakt

Al. liudnai       2020-11-18 0:23

Nėr jokių leftistų, tik komunistai arba bolševikai. Tarnaujantys šėtonui nepriklausomai kur sėdi, kairėje ar dešinėje.

The epoch Times       2020-11-17 23:58

Protestuotojai Pensilvanijoje perspėja apie komunistų grėsmę JAV
BY GARY DU 2020 m. Lapkričio 17 d.
Stop the Steal“ mitingai 50-oje JAV valstijų sostinių atkreipė dėmesį į rinkimų sukčiavimą.
Lapkričio 14 d. Harisburge (Pensilvanija) susirinkę protestuotojai pabrėžė komunizmo susirūpinimą, keliantį grėsmę JAV, pridurdami, kad kova yra ne tik respublikonų ir demokratų nesantaika.
„Atrodo, kad komunizmas Amerikoje plinta greičiau nei šis virusas. ... Mes matėme, kaip daugybė kitų tautų patenka į komunizmo tironiją. ... Turime suprasti, kad negalime leisti, kad taip atsitiktų čia, Amerikoje, nes mūsų nuopuolis bus daug blogesnis nei visų kitų šalių, nes paskui Valstijose, taip bus ir pasaulyje “, - sakė mitingo dalyvis Michaelas Kassmanas.
„Phoenix S&T“ prezidentė, „SimBalance, Inc.“ įkūrėja, išeivė iš Honkongo Sau Lan Staats sakė: „Matydamas, kad viskas vyksta taip greitai, laisvė prarasta per tokį trumpą laiką, tai mane tiesiog pažadina. … [JAV] labai greitai bus panaši į Honkongą, o galų gale - kaip į Kiniją “

„Jie iš esmės uždaro visas žinias.  Pirmas to požymis yra žmonių kalbos cenzūra “, - pridūrė Staats.
Akivaizdu, kad Big tech siekia panaikinti žodžio laisvę, kenkiančią jų tikslams. Didelės technologijos veikia prieš  JAV interesus “.
Tai ne respublikonų kova prieš demokratus, o gėris prieš blogį. Blogis šiuo metu pasaulyje triumfuoja .
Blogis bando suskirstyti žmones į skirtingus luomus, rases, partijas, bet žmonės gali tai nugalėti, jei susiburs ir atskleis rinkimų sukčiavimą abiejų šalies pusių labui.
https://www.theepochtimes.com/protestors-in-pennsylvania-warn-of-the-communist-threat-in-the-us_3581352.html?utm_source=pushengage

Nekviestas svečias       2020-11-17 23:17

Melasklaida supyko-atėjo Trampas nekviestas svečias į ” vestuves”,trukdo linksmintis ir temdo vis ryškiau pasaulyje užšviečiančią vaivorykštinę saulę;ir jau pulkų pulkai melasklaidininkų susitelkė  ir prisiekė patys sau ,nei valgyti anei miegoti ,kol neišvarys iš Baltųjų rūmų nekviesto svečio.//

Džo Baidenas savo namuose ” suženijo"du gėjus Baltųjų rūmų pareigūnus.

Joe Biden marries two gay White House officials at his house

Albe       2020-11-17 22:28

Ačiu, puikus straipsnis!

KVD       2020-11-17 22:03

Как промывают мозги в Америке. Что нас ждет?
https://www.youtube.com/watch?v=fC4j2x0WrPA

Tvankstas       2020-11-17 18:46

Prasisunkė tokie skaičiai : Trump 410, Biden 128. Greičiausiai tai bus galutiniai duomenys apie rinkikus.

klaidelė       2020-11-17 12:59

septYnmyliais… - jei ką...

pasvarstymams       2020-11-17 12:06

internetini balsavima siulo ir zada dabartine koalicija Lietuvoje. butu visiska katastrofa ne tik del galimybiu sukciauti, bet ir del iprastinio musu valdisku tarnybu neprofesionalumo. ar matete nors viena valdiska IT projekta, kuris veike(veikia) be trikdziu. o kiek dar ir visai numire. kai sistemos veikia su trikdziais, dar galima kazka sutvarkyti veliau, bet su rinkimais tas nepavyktu. ir nelyginkite rinkimu su bankinemis operacijomis. bankines internetines operacijos del to ir yra palyginti saugios (nors ir ten yra nuostoliu, apie kuriuos bankai garsiai nesireklamuoja), kad ten yra atsekamumas, kas kada, kiek ir kam siunte. rinkimuose gi turetu buti visiskas anonimiskumas, kitaip tai ne rinkimai o farsas

naivumo viršūnė>       2020-11-17 11:49

Pasvarstymai     2020-11-17 9:47

Jeigu nori atverti Pandoros skrynią - įdiekite balsavimą internetu.

grumstas       2020-11-17 11:42

Pasvarstymai     2020-11-17 9:47
Ar žinai lietuvišką pasaką , kai tėvas nupirko su sūnumi arklį ir vedėsi, ir vienas , jojo , ir sūnų užsodino ir kartu ant arklio jojko užsilipę , ir šalia arklio ėjo vesdami: sutikti žmonės visą laiką šaipėsi ir visus vesdinimo būdus kritikavo. Taigi va , šiuo atžvilgiu ką Trampas būtų bedaręs , viskas sulauktų kritikos ir nepritarimo.  Trampas negalėjo atvirai iš anksto šaukti , kad bus apgaudinėjimas ., klastojimas rinkimuose , nes būtų apšauktas paranoja , melu, šmeižtu ir pan. Tik dabar jis gali , jeigu pavyks , aišku, remdamasis dokumentais , faktais taisyti sukčių padarytus nusikaltimus-blogį. Ir VIP, kuri turėtų mūru stoti už tiesąž- nupirkta ir , nes randasi oligarchų rankose ir tyli. Turėjome visokių santvarkų , tik   dar neturėjome tironijos.

O.G       2020-11-17 11:31

Ačiū. Šis straipsnis tik mąstantiems - kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje.

lyg ir taip       2020-11-17 9:52

bet taip jau buvo ir taip jau yra. reiketu pagalvoti, ka daryti, ked taip nebebutu. cia jau sudetingesnis klausimas

Pasvarstymai       2020-11-17 9:47

Ilgas straipsnis, teisingos mintys. Bet balsų perskaičiavimas, ypač rankomis, padės kaip ramunėlių arbata mirusiam. Juk pagrindinis klastojimas galimas pridedant pačius biuletenius- panašu, kad tik tokiais atvejais ir atsiranda mirusių ar nepilnamečių balsai. Ar tokie dalykai buvo per praeitus rinkimus? Aišku, kad taip. O ką Trumpas padarė, kad taip dabar nebūtų, juk turėjo visas sąlygas? Ogi nieko, tikėdamasis, kad dabar tai bus jo naudai. Ir to tikisi visi, atėję į valdžią visose valstybėse. Kitaip tikrai sugalvotų nesuklastojamą balsavimo sistemą. Gali būti net tarptautinė nepriklausoma organizacija, vykdanti balsavimus visose (daugumoje) valstybių. Kai kosminiai laivai aria Visatą, nusileidžiama marsuose, milijardai saugiai pervedinėjami internetu, tokia saugi sistema tikrai įmanoma. Ir saugi, ir greita. Tik noro, kurio nėra, reikia. Savaitėmis laukti balsų suskaičiavimo yra visiškas niekas.

liudna,       2020-11-17 9:46

bet tai tiesa. Sita nepakantumo kitaip mastanciam politika labai jauciasi ir Lietuvoje. Visos ziniasklaidos priemones leftistu rankose. Sparciai atgimsta vienos “vieningos ir teisingos” ideologijos laikai.


Rekomenduojame

Eva Tombak. Kairė – dešinė

Šarūnas Jasiukevičius. Tik pasižiūrėkite – taip atrodė paskutinis „žmonių zoologijos sodas“

Andrius Švarplys. Apmąstant giliamintišką Lietuvos TikToko ministrės ištarmę „pokyčiai-po pokyčių / pokyčiai-po pokyčių ir t.t.“...

Nuo bačkos. Ekonomikos ir inovacijų ministrė: pokyčiai po pokyčių... Šarūno Jasiukevičiaus pastebėjimai

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Pareiškimas dėl iškilmingo Birželio 23 d. sukilimo 80 metų sukakties minėjimo

Tomas Baranauskas. Mokslas prieš 10 dienų ir po 10 dienų...

Nida Vasiliauskaitė. JEI tik… arba Tik tiek reikėtų

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie Koronos pasą:

Delegatas. Andrius Švarplys apie naująją Vito Vasiliausko misiją

Ramūno Aušroto pastabos apie Seimo Priklausomybių prevencijos komisijoje pristatytus tyrimus

Tomas Viluckas. Kun. James Martin SJ paskaita: mitais apipinta LGBT pastoracija

Priklausomybių prevencijos komisija: ruošiamės galimoms Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms

Valdas Vasiliauskas. Tautos genijus

Kastytis Braziulis. Gal valstiečiams reikėtų sukurti savo naujienų portalą ir viešinti savo pozicijas?

Andrius Švarplys.  Laisvės partijai labiau rūpi ES piliečių teisės nei Lietuvos valstybė ir jos piliečiai

Dr. Irena Eglė Laumenskaitė. Išmokome nešioti kaukes, kad saugotume save…

Ar švietimas valdžiai tikrai yra prioritetas? Dovilo Petkaus pokalbis su Robertu Ramanausku

Nida Vasiliauskaitė. Grįžta feodalizmas?

iš propagandos frontų. Linas Karpavičius. Štai kas sukūrė mūsų istorijos griovimo planą ir davė komandą pulti. Silpnų nervų žmonėms nerekomenduoju

Tomas Baranauskas pastebi: Jei „nėra tobulų vakcinų“, vadinasi, ...

Geroji Gailestingumo sekmadienio Naujiena: „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Andrius Švarplys apie progresyvųjį liberalizmą

Europos Parlamente išpuolis prieš žmogaus gyvybę ir krikščionis

Vytautas Sinica. Vata, ne stiklo

Agnė Širinskienė. Koks praregėjimas…

Policijos virtualus patrulis informuoja: „Pradedame „patruliuoti“ elektroninėje erdvėje“

Ramūnas Karbauskis. Šis Seimas išrinks ir kitą prezidentą, arba Kokius konservatorių planus pridengia liberalų nesąmonės

Nida Vasiliauskaitė: veikiantys laisvės vardu labiausiai nori ją iš žmogaus atimti

Andrius Švarplys. Tradicionalistai turi teisę ginti savo konstitucines sampratas, tačiau gintis ir pulti yra tiktai pirma ir nebrandi politinė fazė

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: kas vyksta Turkijoje ir kodėl dėl šio projekto verda aistros, o mūsų LRT tyli?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.