Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Raimondas Navickas. Susipažinkite – 30-mečių paauglių mintys apie valstybę ir demokratiją

Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 29 d. 8:59

27     

    

Raimondas Navickas. Susipažinkite – 30-mečių paauglių mintys apie valstybę ir demokratiją

Vieni jų slepia babos pasą, kiti – senas knygas, o patys net balsuoti neina – laukia internetinių rinkimų...

Senokai neužsiėmiau interneto tekstų komentavimu. Pagrindinių portalų rašeivų daugumos lygis nūnai toks, kad jų tekstų skaitymui laiko gaišti tiesiog neverta, jau nekalbant apie komentavimą.

Na, bet yra jaunų, daug žadančių autorių, kurių straipsnius permetu akimis. Ir perdėm dažnai nemaloniai nustembu. Ne dėl to, kad mano nuomonė nesutampa su autoriaus reiškiama pozicija – anokia čia bėda, bet dėl to, kad tie formaliai itin išsilavinusių jaunikaičių tekstai persunkti pigiausios rūšies sofistikos ir dvelkia elementariu negebėjimu logiškai samprotauti.

Štai ir vėl – permečiau akimis jauno LGRGTC istoriko motyvuojantį priešrinkiminį tekstuką, kupiną nuosavos išminties pojūčio ir demonstratyvaus siekio pamokyti kitus jaunikaičius, kaip padėti pagyvenusiems giminaičiams išvengti baisių populizmo žabangų: Darius Indrišionis. Paslėpkite nuo tėvukų Šapokos „Istoriją“. Bent prieš rinkimus

Tekste D.Indrišonis pastebi:

„...problema išties egzistuoja – populistinių partijų, bandančių bet kokiais būdais perkopti tą kelių procentų kartelę ir patekti į Seimą, siekis pasinaudoti Lietuvoje gausia vyresnio amžiaus žmonių grupe – akivaizdus.“

Mano klausimas: o kodėl tik vyresnio amžiaus žmonių?

Šiaip jau yra net kelios partijos, kurių taktika yra priešinga – jos bando pasinaudoti būtent jaunimo gyvenimišku nepatyrimu ir natūraliu naivumu. Žaisdamos tuo, kad tokio amžiaus jaunuoliai patys sau atrodo išmintingiausi ir geriausiai suprantantys pasaulį ir jiems labai nesunkiai galima pakišti kokią madingą „pažangią agendą“, realybėje veikiančią prieš jų ir visos tautos interesus.

Būta net iniciatyvų nuleisti rinkėjo amžiaus kartelę iki 16, o seimūno – berods, iki 18 ar pan. amžiaus metų: kad tik gerai apie save manančių jaunų naivuolių, kuriems galima nesunkiai praplauti smegenis, ratas būtų kuo platesnis. Taigi, populistinės technologijos Lietuvoje daugiau nutaikytos į žalią, kaip žiogo koja, jaunimą, nes tai gerokai paveikesnė grupė, nei pensininkai.

Na, bet tiek to – kaip ten, anot pono Dariaus, populistai ketina apgauti Lietuvos senjorus?

„...Atėjo laikas pastebėti, jog kai kurie populistai bando pasinaudoti istorinės atminties korta…. dalies vyresnio amžiaus žmonių [sąmonėje] Šapokos „Istorija“ ir specifiškas jos žvilgsnis į Lietuvos praeitį [...] užspaudžia tam tikrus smegenų centrus.
Koks gi tas „specifiškas žvilgsnis į Lietuvos praeitį“?[...] ...etnocentristinis požiūris į Lietuvos istoriją („Visas pasaulis sukasi aplink Lietuvą ir lietuvius“) [...]...“

Pardon, o kokia turėtu būti populiari Lietuvos istorijos versija, adresuota lietuviams, jei NE etnocentristinė? Kokia gi dar ji galėtu būti?

Išreiškianti kokios nors KITOS tautos požiūrį į Lietuvos istoriją, kurioje visas pasaulis sukasi NE apie lietuvius, o apie kokią rinktinę tautą? Atvirai sakant, nemanau, kad taip būtu geriau MUMS, t.y. lietuviams. Kažkam, kieno interesais rūpinasi ponas Darius – galbūt.

„...Šapokos „Istorija“ – šią knygą pasirinkau labiau kaip simbolį to etnocentristinio Lietuvos istorijos matymo. Šis matymas vis dar gyvas – ir gyvas jis būtent didelės dalies vyresnio amžiaus žmonių sąmonėse. Žmonių, kurie mato Lietuvą kaip didžiausią istorijos galybę, laikmečių tėkmėje praradusią savo galią, savaime aišku, dėl kitų, svetimšalių klastos.“

Keista autoriaus fantazija.

Šapokos skaitytojai iš vyresnės kartos dažniasiai supranta, kad istorinė Lietuva savo galybę ištaškė būtent dėl kitų valstybių priešiškų veiksmų bei nuosavo elito išsigimimo, neleidusio deramai tuos veiksmus atremti.

Toliau – įdomiausia dalis, kurioje pono Dariaus fantazija peršoka to, kas vadinama demagogija, ribas:

„...Žmonių, kurie mato lietuvių tautą kaip neliečiamą šventenybę, o kiekvieną lietuvį – kaip potencialų didvyrį. Kas nors paprieštarautų – bet juk buvo lietuvių ir tarp žydšaudžių?
„Juos suklaidino“, – pasakytų tie žmonės, kurie mato Lietuvą it visatos centrą.
Tada gal dar vimteltų ką nors antisemitiško, pavyzdžiui, kad visi žydai buvo komunistai. Paprieštaravus, jog lietuvių komunistų buvo gerokai daugiau, atsakytų, kad „tie lietuviai komunistai labai dažnai dirbdavo Lietuvos žmonių gerovei“.
Neverta jų nė klausti apie Škirpą ir Vėtrą – tiems žmonėms jie neabejotini didvyriai, nes lietuviai. Ir Cvirka pakenčiamas – nes geras rašytojas. Ir dar lietuvis.“

Tai, ką savo tekste konstruoja ponas Darius, intelektualinių sukčiavimų klasifikatoriuje šiaip jau vadinasi „straw man aka šiaudinė baidyklė“. Realybėje neegzistuojantis, bet labai patogus kritikai „kvailas oponentas“ , kuriam taip smagu priskirti visokias niekieno neatstovaujamas, savo susifantazuotas nesąmones.

Įdomu, kuriems galams ponui Dariui prireikė tokių keistų pažiūrų atstovų susikonstravimo? Kodėl tiesiog nesukritikavo kokio – V.Sinicos, V.Valiušaičio ar pan. lygmens – autoriaus teksto, jei jau prabilo apie Vėtrą bei Škirpą?

Juk mums jie didvyriai NE „todėl, kad lietuviai“, o todėl, kad ilgus metus produktyviai veikė lietuvių naudai ar atidavė dėl to savo gyvybę. O temos apie lietuvių ir kai kurių mažumų proporcinį santykį prieškario komunistų partijoje autoriui geriau būtu neliesti. Idant statistikos mėgėjai rūsčiais skaičiais iš Maslauskienės straipsnio nekurstytų, patys žinote, ko.

Toliau – dar įdomesnis Indrišionio fantazijos vingis, kuriuo Škirpos ir Vėtros gerbėjai kažkaip mikliai suklijuojami į krūvą su ... sovietmečio ir Sniečkaus garbintojais:

„...Visas paradoksas tai, kad šis požiūris – noras ginti bet kurį bendratautį istorinį veikėją vien dėl to, kad jis bendratautis, – leidžia į sovietmetį žvelgti kaip į visai neblogą Lietuvos istorijos periodą, kai „buvo statomi fabrikai, žmonės turėjo darbo, buvo lygūs, o dargi buvo puoselėjamas tautiškumas“. Kad tautiškumas buvo puoselėjamas su tam tikru ideologiniu įdaru – jiems nesvarbu. Svarbu tautiškumas – tautiniai rūbai, šokiai ir dainos – forma.
Paklauskite jų apie Sniečkų – ar blogas jis buvo žmogus? Manau, dažnas atsakys, kad neblogas, nes buvo ūkiškas, tikras Lietuvos šeimininkas. Ir dar lietuvis. Ir bulves bei cepelinus mėgo. O kad parašus po tremiamųjų sąrašais dėjo – čia irgi gerai? „Na… suklaidino žmogų. Tokie laikai buvo – pokaris, stalinizmas“, – suktų uodegą pašnekovai. Dar pridurtų terminą „klasių kova“ ir pasamprotautų, kaip seneliai pasakojo, kokia nelygybė buvusi prie Smetonos. Dar Baltušis apie tai rašė, bet čia – tarp kitko…
Ką visa tai – šventas tikėjimas savo tautos atstovų geranoriškumu ir nostalgija sovietmečiui – turi bendro?

Realybėje nieko neturi. Nebent tai, kad tokia keista mišrainė gimė toje pačioje šviesioje pono Dariaus galvoje.

Bet jis bando teigti kitaip:

„...Tai – tam tikrų ideologijų apraiškos. Apraiškos ideologijų, kurios teigia, jog valstybė privalo visokeriopai rūpintis (o taigi ir kontroliuoti, kištis ir bausti – kartais net mirtimi) savo ištikimais piliečiais.“

Hmm, o tai yra kažkokių ideologijų, kuriose moderni valstybė neprivalo rūpintis savo piliečiais ir bausti tų, kurie nusikalto įstatymams?
Negirdėjau apie tokias. Bet aš ir ne mokslinykas.

„... Na, pavyzdžiui, nuspręsti: koks paminklas turi stovėti Lukiškių aikštėje, kokios atminimo lentelės turi kabėti. O jei pavieniai piliečiai turi kitokią nuomonę? Tų piliečių galima negirdėti. Arba padaryti, kad jie nebekalbėtų.“

Vėl nesuprantu: o tai kas, jei NE lietuvių valstybės valdžios organai turi nuspręsti, KOKS paminklas turi stovėti sostinės centrinėje aikštėje? Tie paminėti „pavieniai piliečiai“? O kodėl jų nuomonė turėtu nusverti DAUGUMOS nuomonę, jei kalbame apie DEMOKRATINĘ valstybę, o ne kokią oligarchinę tironiją?

Sako-sako ponas Darius, kas jam nepatinka, bet iki galo pasakyti – kaip turėtų būti – nedrįsta.
Drovisi.

„...įtariu, kad per artėjančius Seimo rinkimus gali atsirasti politinių jėgų, norinčių išnaudoti būtent šiuos žmones – sudirginti jų tautinius jausmus, jų savotišką istorinę savimonę ir pasiimti balsus. Tam, kad perkoptų kartelę ir patektų į Seimą.“

Tarsi tame būtų kažkas blogo.

Aš pats, pavyzdžiui, laukiu nesulaukiu, kol atsiras politinė jėga, kuri sudirgins mano tautinius jausmus, pažadins mano istorinę savimonę ir pasiims mano balsą. Na, gal sulauksiu šį kartą.

„...Ką mes, Y kartos atstovai (kaip kartą buvo šmaikščiai pavadinta – Mileniumai), galime padaryti, kad mūsų tėvai ir seneliai neužkibtų ant pigaus populistinio jauko ir į valdžios viršūnes neatvestų dar vieno trumpalaikio politinio projekto?“

Pradžiai patarčiau išmokti korektiškai samprotauti ir kritikuoti bei diskutuoti su gyvais oponentais ir jų teiginiais bei pozicijomis, o ne fechtuotis su šiaudinėmis baidyklėmis ir joms priskirtomis savo susikurtomis nesąmonėmis.

„...tiesiog pravartu būtų atitraukti akis nuo „Instagramo“ istorijų ir pasišnekėti su tėvais ar seneliais? Paklausti jų, ar tikrai šiandieninė Lietuva tokia jau bloga?
Padiskutuoti, jog gal ne visi lietuviai istorijos tėkmėje buvo vien tik didvyriai, gal ne visiems reikia lentų ir aikščių? Jei jau nutiktų taip, kad jūsų pokalbis nuslinks į aklavietę, užduokite kontrolinį klausimą: kurioje Lietuvoje jie labiau norėtų praleisti savo jaunystę – šioje ar anoje, sovietinėje?“

Bijau, kad instagrameriams pasinaudoti pono Dariaus pasiūlymu nepavyks. Tiesiog košės galvoje neužteks.

Nes jei jau toks išsilavinęs ir žodį įvaldęs Y kartos atstovas, kaip D.Indrišonis, tik tiek tesugeba pademonstruoti valdiškame portale, tai kitų trisdešimtmečių paauglių šansai paveikti šilto ir šalto gyvenime mačiusius babyboomerius yra lygūs nuliui.
Deja.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Nėra stygiaus       2020-03-8 14:05

Kuo toliau, tuo labiau jaučiasi suzombėjusių “pažangiečių“istorikų perteklius. Aiškiai matosi bumblauskinis auklėjimas: polak pan-litvin cham. Tokie idiotai šiaip sau neatsiranda.- juos štampuoja, kaip beverčius pinigus. Ir jeigu jie apie save galvoja, kad yra KAŽKAS, tai net ne paaugliai, o mažvaikiai.

Marta       2020-03-6 3:57

Na tas jusu Darius tikrai demagogas, tauzija kazkokias nesamones, kaip uzprogramuotas,                                ‘‘uzspaustais smegenu centrais       ‘’. As didziojuosi Sapokos ‘‘Istorija’‘, etnocentristiniu Lietuvos istorijos matymu. Neduok Dieve tokiam patekti i valdzia.

kontrolinis klausimas       2020-03-3 18:10

stribų laikais buvo kontrolinis šūvis į galvą, o laukinio kapitalizmo aušroj - irgi buvo naudojamas. Panašu, kad dabar persikėlė į žiniasklaidą su senu sovietologiniu agitaciniu turiniu. Jaunojo agitatoriaus tekstinis tinklelis - suvis sovietpartorginis. Tokių agitatorių rašinėlius apie “buržuazinius elementus, trukdančius žengti šviesiu komunizmo keliu” kadaise, kai mums buvo tiek, kiek dabar šiam agitatoriui, neskaitę nešdavom į “šikaną” smile

tiek daug garbės       2020-03-2 21:53

Seniai tam Indrišioniui diagnozę nustačiau, kad nėra abejingas narkotikams. Su juo taip pat “sėkmingai” galima diskutuoti, kaip su senuoju Sąsiumi arba plokščios Žemės “teorijos” šalininku. smile

to Išties, tas Dariukas kliedi...        2020-03-1 8:58

Bet skaitei Maldeikovos ir žirmūniečių raštus - “Leninas Žirmūnuose”. Žinoma, kad tai geresnis veikalas už Šapokos istoriją.

AAA       2020-02-29 21:47

Ne visi suprato jumorą. Ką mato žmogus, pasižiūrėjęs į veidrodį?

tarp kitko       2020-02-29 19:39

Netikiu išrinktom tautom
Netikiu nacijom
ES Tautų kalėjimo
Sovietinėm ovacijom.
Nei holokaustu
nei dujų kamerom.
Nors užmušk mane
Netikiu pastorium,
Popu, mula ir rabinu
Kaip ir germano rudu
O slavo pilku apsiaustu.
Netikiu emigranto laime
Nei tremtinio baime.
Netikiu jokia istorija
Nes tai – alegorija.
Tikiu tik nuo darbo
Sudiržusiom rankom
Kruvinom ašarom ir
Vaikiškom pasakom.
Dar tikiu diena ir naktim
Kančia ir Viltim.

Išties, tas Dariukas kliedi...       2020-02-29 18:55

Aš jau prie 80-ties. Šapokos “Lietuvos istorija” pateko į rankas atsitiktinai aptikta pas giminaičius, jau apiplėšyta, tai perskaičiau iš smalsumo. Pats nebūčiau jos ieškojęs perskaityti. Nors kokį vagoną knygų esu “prarijęs”. Užteko tarybinės vidurinės kurso, du kartus dar ir pakartoto, nes du kartus ruošiausi į VU, ir reikėjo egzaminui. Ir Šapokos istorija man nelabai patiko, ji atrodė per daug idealistinė, ar ką, tarp kita ko, niekinanti kitas tautas, na, ne tarybinė. Taip, kad dabartinė senesnioji karta to Šapokos nėra uosčiusi, ne tai, kad skaičiusi, ir tikrai juo nesižavi…

Tai jo        2020-02-29 17:18

Tokie indrišoniai prie ruso paprastai studijuodavo TSKP istoriją. Pažangūs, tipo. Šitas lygiai toksai

Šito morda nuotraukoj       2020-02-29 16:58

Kažkoks iškrypėlis

Al.       2020-02-29 15:20

O kas buvo Dariaus Indrišonio tėvukai ? Ar kolchozo varguoliai, o gal dirbo tam pačiam name, kur dabar dirbuojasi jis ? Gal tai padėtų jį geriau suprasti ?

Tas Dariukas       2020-02-29 14:47

turbūt iš Vaiduko palatos? smile

Taigi perskaitykite       2020-02-29 14:30

J.Forrestal dienoraštį ir supraskite, kas toks ir tas Koronės virusas, kam ir dėl ko jis paleistas klajoti po pasaulį. Pirmąjį Gynybos ministerį pripažino psichu ir išmetė pro langą, kodėl? A, pats iššoko, besišlapindamas, kaip tas mūsiškis pulkininkas, ane? Ir kodėl univerkės gamina tokius pseudo istorikus?

Gal pirma       2020-02-29 14:25

susižinokite, kas dabar vyksta, o ne Platono laikais? Kenedžio kalbas išverskite į Lietuvių kalbą arba James V. Forrestal, pilnas vardas James Vincent Forrestal, (born February 15, 1892, Beacon, New York, U.S.—died May 22, 1949, Bethesda, Maryland), Pirmasis JAV Gynybos ministeris arba sekretorius(1947–49), dienoraštį, ką? Docentai jums Tiesos gi nepasakys, tiesa? Nebent vienas kitas privačiai į ausį, kad niekas negirdėtų. Tokių būta ir Brežnevo laikais. Dabar tik vienas kitas privačiai, niekam kitam negirdint, išsteni keletą Tiesos detalių, ne daugiau.

ah1       2020-02-29 14:13

o gal tiesiog imkit ir cituokit Platono veikalą “Valstybė”, aštuntą knygą?

tiek       2020-02-29 13:54

nusikopijavau. Rengiuosi ištaisyti klaidas(pvz.„straw man aka šiaudinė baidyklė“ turėtų būti :  „straw man ARBA šiaudinė baidyklė“ ir imtis nuodugnios analizės.Išvada: man - tikrai aktualios mintys,nors ,jaučiu,yra ir ginčytinų vietų.

to Taip       2020-02-29 13:35

Ir vėl pripainiojai, nusiramink. Pradėk “Sakyti Tiesą ir gėdinti Velnią arba “Biesą” - nebesipainiosi. Parašyk, kaip lietuviškai “Biesas”, gerai?

Taip       2020-02-29 13:21

Nuoširdžiai atsiprašau Gerb.straipsnio autoriaus Raimondo Navicko-supainiojau pavardes: mano komentare užuot ,,Raimondo Navicko” turėtų būti ,,Darius Indriūonis”.

Taip       2020-02-29 13:15

Raimondas Navickas-tipiškas jaunos kartos žmogelis ,liberalmarksistas,įsigijęs kosmopolitines ,,vertybes” nūdienos Lietuvos ,,moderniame” univerke.Tokius tai ,,pažangius” absolventus ruošia ,deja,lietuviškos aukštosios mokyklos ir globalistiniai Vakarų kolidžiai ir universitetai.Kyla klausimas,kaip šis Raimondas pateko po Gerb.Burauskaitės sparnu?

mama iš kaimo       2020-02-29 12:10

Turbūt, ne vienas toks darius išsiperėjo ir plunksnuojasi po šiltu Burauskaitės sparnu

Elitas - tai       2020-02-29 12:01

Bolševikų partijos aktyvistai su savo anūkėliais ir meilužių sūneliais bei marčiomis. Blogio imperijos sąjungininkų samdiniai, už babkes pasirengę parduoti viską, ką tik gali, kam proga pasitaiko.

grumstas       2020-02-29 11:53

Deja, deja, ko gi nepadarysi ‘vardan trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto’ - nusišlapinsi ir ant savo senolių , tėvų kapo ... Ginčytis ir diskutuoti su šiais iš NVO šutvių prifarširuotos valstybės propagandos institucijų atstovais beprasmiška. Beprasmiška , nes jų “modernios vertybės “;plastikinės , trumpalaikės , kurias paneigia sveiko žmogaus logika, ir istorinė atmintis…

"elitas" - tai kolaborantai       2020-02-29 11:39

į šilčiausias, pelningiausias, įtakingiausias vietas komuniagos susodina savo atžalas.
——-
perspektyvos tai liūdnos…

kalbinykas puse etato       2020-02-29 11:37

manding Gerb. Cepelino (R.N.) aprašomas reiškinys jau nusipelno visaapimančio lietuviško naujadaro “bemuilystė”.
Bemuilystė - tai keliais sprindžiais savo bambą peraugusios asabos sunkiai nusakomas veržimasis įnerti be muilo į vieną vietą dideliems dėdėms, kurie iš nuodingų miglų skleidimo berazumiams (“Sikorskio veršiams”, - aut. teisės Gerb. Juozapo), nepajėgiantiems mąstyti savo galvomis, uždirba didelius pinigus, retkarčiais numesdami varioką savo rėmėjams/samdiniams, vadintiniems bemuiliais.

to AAA       2020-02-29 11:04

Gal nusipirktum pats žemėlapį, a? Ar nori, kad mažaraščiai pačiam ant jo susimestų? “Draugystės” knygyne Viniuje jų dar yra - paskubėk! Kitaip toliau dezuosi, kaip tas trisdešimtmetis pliuškis.

AAA       2020-02-29 11:00

Teisingai Darius konstatavo, kad ir tarp lietuvių būna išsigimėlių: tegu pasižiūri į veidrodį.

Papa Borgia       2020-02-29 10:57

Vaje, vaje, koks super profesionalus dezistas tas Idriuškovas - gerai išmankštintas univerkėje dezi(dezinformacijos) propagandistas. Žinoma, tai buvo neišsilavinusio mažarasčio nuomonė - ne universitetinė ir, jokiu būdu, ne akademinė.


Rekomenduojame

„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Andrius Švarplys. Didžiausias JAV demokratijos išbandymas vyksta dabar – po rinkimų ir Kapitolijaus užėmimo

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Malda Sausio 13-ąją

Kastytis Braziulis. Bolševizmo mūsuose vis dar yra likę labai daug

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Moderna padvigubino savo vakcinos nuo Covid-19 kainą

Vytautas Sinica. Interneto cenzūros režimas

Ramutė Ruškytė. Valstybės ir bažnyčios santykis karantino metu

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.