Žmogaus teisės

Roger Scruton: kodėl turime ginti teisę įžeisti?

Tiesos.lt siūlo   2015 m. lapkričio 6 d. 1:32

18     

    

Roger Scruton: kodėl turime ginti teisę įžeisti?

Bernardinai.lt

Žodžio laisvė gali priversti nepatogiai jaustis tą, kuris klauso, tačiau šis principas privalo būti ginamas net ir tuomet, kai žodis įžeidžia, savo paskaitoje per BBC 4 radijo programą „Požiūrio taškas“ teigė filosofas Rogeris Scrutonas.

Tokiems žmonėms kaip aš, išsilavinimą gavusiems pokario Britanijoje, laisvas žodis buvo tvirtas britiško gyvenimo stiliaus pamatas. Kaip kad rašė Johnas Stuartas Millis: „Esminis nuomonės išraiškos užgniaužimo blogis yra tas, kad taip apiplėšiama žmonių giminė – būsimosios kartos ir esantieji dabar, o tie, kurie nepritaria nuomonei, apiplėšiami net labiau nei tie, kurie tokios nuomonės laikosi. Jei nuomonė yra teisinga, tai jie netenka galimybės pakeisti klaidą tiesa; jei nuomonė klaidinga, tai jie praranda tai, kas yra bene didžiausia nauda – aiškesnį suvokimą ir gyvesnę tiesos įžvalgą, kuri gimsta jos kolizijoje su klaida.“

Ši žymi citata nėra paskutinis, o veikiau pirmasis žodis šiuo klausimu, ir mano jaunystės metais jis išreiškė visų išsilavinusių žmonių poziciją. Įstatymas, kaip mes tikėjome, apsaugos eretikus, disidentus ir abejojančiuosius nuo bet kokių bausmių, skirtų jiems gąsdinti ar nutildyti. Visa tai kilo iš įsitikinimo, kad tiesa ir ginčas yra šventi dalykai, kurie privalo būti apsaugoti nuo tų, kurie stengiasi visa tai užgniaužti.

Negana to, viešoji nuomonė, nepaisant to, apie ką būtų diskutuojama, kad ir kokie kraštutiniai bei absurdiški būtų požiūriai, palaikė įstatymą, pasirengusi sugėdinti tuos, kurie siekė prisiimti teisę nutildyti savo oponentus.

Dabar visa tai kinta. Remiantis 2006 metų „Rasinės ir religinės neapykantos aktu“ yra nusikalstama kurstyti neapykantą religinėms ir rasinėms grupėms.

„Kurstyti neapykantą“ yra didžiulį krūvį turinti, tačiau kartu ir neapibrėžta sąvoka. Ar aš kurstau neapykantą religinei grupei, jei atvirai kritikuoju jos įsitikinimus? Remiantis įstatymo nuostatomis, aš turėčiau vartoti „grasinančius žodžius ir elgesį“, taip pat turėčiau intenciją kurstyti neapykantą.

Tačiau ar įžeidimas yra priežastis apkaltinti ką nors nusikaltimu? Sveikas angliškas požiūris anksčiau buvo toks, kad tinkamas atsakas įžeidžiantiems žodžiams yra juos ignoruoti arba išpeikti taip kalbantįjį. Jei čia apskritai prireiktų teisės normų įsikišimo, tai tik tam, kad apsaugotų įžeidžiantįjį, o ne tą, kuriam skirtas įžeidimas. Dabar atrodo, kad viskas yra atvirkščiai.

Po išpuolio prieš Pasaulio prekybos centro dangoraižius daugelis buvo apimti šoko dėl 3 tūkst. nekaltų žmonių nužudymo, dėl nusikaltėlių iškrypimo kaltindami doktrinierišką islamą. Greitai į viešąjį diskursą pateko naujas žodis – islamofobija. Religinis fanatizmas tų, kurie įskrido į dangoraižius, ir vadinamoji jų kritikų islamofobija buvo abu pristatyti kaip nusikaltimai, sunkiai atskiriami vienas nuo kito savo destruktyvumu. Ateities politikos tikslas, kaip buvo leidžiama suprasti, privalo būti užtikrinimas to, kad nė vienas šių nusikaltimų nebebūtų įvykdytas. Augo spaudimas įstatymu uždrausti islamofobiją, ir būtent tai padaryti pabandė Rasinės ir religinės neapykantos įstatymas.

Praėjusį balandį Edas Milibandas pažadėjo, kad būsima Leiboristų partijos vyriausybė laikys islamofobiją sunkiu kriminaliniu nusikaltimu, o tai užtrauks ekstremalių pasekmių nusikaltimu apkaltintiems valstybės tarnautojams, policininkams ar mokytojams.

Tačiau jei vyriausybė nori sėkmingai įgyvendinti savo naujas priemones islamo ekstremizmui pažaboti, tai ji privalo skatinti žmones atvirai aptarti šiuos klausimus nepaisant to, kad kas nors gali įsižeisti. Visa tai grąžina mus prie to, ką galvoje turėjo Johnas Stuartas Millis. Didžiausią įžeidimą sukelia ne klaida, o tiesa. Jūs galite ištverti įžeidimus ir patyčias, kai žinote, jog jie yra klaidingi. Tačiau jei tave įžeidžiančios pastabos yra teisingos, tai tiesa tampa durklu į sielą, ir tu pradedi šaukti, kad visa tai yra „melas“, ir žinai, jog privalai nutildyti tas pastabas ištarusius žmones.

Būtent taip nutiko su islamofobija. Musulmonai mūsų visuomenėje dažnai yra išankstinių nuostatų, patyčių ir išpuolių aukos, ir visa tai yra liūdinanti situacija, kurią įstatymas stengiasi pakeisti. Tačiau kai žmonės išranda fobiją, kad paaiškintų visą islamo kritiką, jie kalba ne apie tai. Jie, susidurdami su kritika, nori paslėpti tiesą šaukdami „Melas!“ ir taip nutildyti kiekvieną bandymą diskutuoti. Mano nuomone, atėjo laikas į viešumą iškelti tiesą, įskaitant ir tiesą apie pačią Šventąją Knygą.

Klasikiniai islamo filosofai, ankstyvieji juristai ir sufijų poetai – visi bandė interpretuoti Koraną taip, kad jis derėtų su gyvenimu realiame pasaulyje. Tačiau jų pastangoms vis labiau buvo nepritariama, o dabar ortodoksų sunitų gretose plačiai laikomasi požiūrio, kad interpretacija nebėra leidžiama, arba, kaip kad sakoma, „idžtichado vartai užsivėrė“.

Negalima diskutuoti apie jokias realias problemas. Tačiau būtent dabar, kai islamas susiduria su Vakarų demokratija, šios diskusijos reikia labiausiai. Musulmonai, kaip ir mes visi, privalo prisitaikyti prie kintančių mūsų gyvenamojo laikotarpio aplinkybių. Mes prisitaikome keldami klausimus, klausdami, ar šis įsitikinimas yra teisingas, ar privalomas. Iš esmės mes atveriame savo širdis kitų žmonių argumentams ir bandome juos suderinti su savo pačių argumentais. Žodžio laisvė nėra aplink mus augančių įtampų priežastis, tačiau vienintelis sprendimas pašalinti tas įtampas. Jei vyriausybė nori sėkmingai išnaikinti islamo ekstremizmą, ji privalo skatinti žmones atvirai diskutuoti nepaisydama to, kas dėl tokių diskusijų gali įsižeisti.

2008 metais nusikaltimu taip pat tapo neapykantos kurstymas prieš žmones atsižvelgiant į jų seksualinę orientaciją. Liberalų ortodoksų požiūris yra toks, kad homoseksualumas yra įgimtas ir be kaltės. Kaip ir islamistai, šio požiūrio advokatai išrado fobiją, kuria prisidengdami bando nutildyti savo oponentus. Nors menkai nukrypkite nuo ortodoksijos ir būsite apkaltintas homofobija, kuri, nors kol kas ir nėra paskelbta kaip nusikaltimas, tačiau ypač tiems, kurie užima bet kurį viešą postą, sukelia didžiulių socialinių kaštų.

Baimė būti apkaltintam, kad nukrypsti nuo minios, kad šimtu procentų nepalaikai tos pačios nekritikuotinos nuomonės, paaiškina didžiąją dalį šioje šalyje priimamų prieš žodžio laisvę nukreiptų įstatymų. Politikai iš esmės nė nesiaiškino, ką gi jie turėjo omenyje sakydami „neapykantos kurstymas“. Jie tiesiog pernelyg troško pademonstruoti, kad palaiko musulmonus ir homoseksualus, net nepaisant šių abiejų grupių tarpusavio konflikto.

Būtent dėl šios priežasties politikai privalo būti atsargūs, vartodami tokias aptakias frazes, kurios gali būti pasitelktos diskusijai nutildyti. Mes galime nesutikti su požiūriu, jog homoseksualumas yra nuodėmė, tačiau tai nereiškia, kad gatvės pamokslautojai, kurie neseniai buvo sulaikyti, nes teigė tokį požiūrį, kursto neapykantą. Kad ir kokia klaidinga būtų jų nuomonė, ji legitimiai prisideda prie taip reikalingų viešųjų debatų – debatų, kurie dabar neįvyks dėl nuožmaus pasmerkimo tų, kurie nukrypsta nuo vienintelės leistinos nuomonės.

Koks tuomet turi būti įstatymo, reguliuojančio viešuosius debatus, vaidmuo? Man atrodo, jog toks įstatymas neturi kriminalizuoti nuomonės tų, kurie įžeidžia, tačiau kaip tik turi juos ginti, kad jie galėtų tą nuomonę reikšti. Interneto, socialinių tinklų amžiuje įstatymui tampa vis sudėtingiau prasiskverbti, o patyčios ir persekiojimai plinta anonimiškai išvengdami bausmių.

Nesenas pavyzdys iliustruoja tai, ką turiu mintyje. Pietų Korėjoje vykusios mokslinės konferencijos metu profesorius seras Timas Huntas, Nobelio premijos biologijoje laimėtojas, pareiškė, kad, kai tyrimų laboratorijoje yra merginų, tai „tu jas įsimyli, jos įsimyli tave, o tada, kai jas sukritikuoji, jos puola verkti“.

Netrukus prasidėjusi raganų medžioklė privertė serą Timą atsistatydinti iš profesoriaus posto Londono universitete, o Karališkoji bendruomenė, kurios narys jis yra, išplatino viešą pasmerkimą. Mokslinė bendruomenė jį atstūmė. Viso gyvenimo išskirtinis kūrybinis darbas buvo sugriautas.

Šiandienė ortodoksija teigia, kad lytis dabar yra visiškai nesvarbi siekiant mokslinės karjeros. Nežinau, ar toks požiūris yra teisingas, nors ir abejoju tuo, kaip kad ir seras Tomas akivaizdžiai jo neremia. Kaip galiu sužinoti, kas yra teisūs? Akivaizdu, kad tik svarstydamas argumentus, pasverdamas konkuruojančias nuomones, išsakytas argumentuotoje diskusijoje, ir skatindamas laisvą eretiškų požiūrių raišką.

Žodžio laisvė yra būtent apie tai, dėl to turi būti saugoma. Tiesa nematoma ranka kyla iš daugybės mūsų klaidų, todėl tiek klaida, tiek tiesa turi būti apsaugotos. Tačiau eretikas dabar yra išstatytas grasinimams ir patyčioms iki interneto atsiradimo mums visiškai nesuvokiamu mastu.

Savaime suprantama, mes šiek tiek pajudėjome iš viduramžių. Dabar kėsinamasi ne į žmogų, o į jo vaidmenį. Tačiau efektas yra tas pats. Dabar visur taip yra ribojama žodžio laisvė, kad mes niekada nesužinome, kas yra teisus – eretikas ar tie, kurie mėgina jį nutildyti.

Bernardinai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Atrodo,       2015-11-10 21:15

kad toji žinutė apie mirusiosios prievartavimą nėra labai teisinga. Atsiprašau, jei taip.

nutai       2015-11-7 11:44

“Roger Scruton: kodėl turime ginti teisę įžeisti?”  todėl kad advokatai turėtų darbo, o advokatai moka mokesčius į valstybės biudžetą, o iš biudžeto mokami atlyginimai biudžetininkams.

VaidasVDS       2015-11-7 10:39

Jotukai,
jūs visur mane sekiojate. Vienas nusišnekėtojas nuolat atiminėja protą visiems protingiesiems, vadinasi vien kvailiai pasaulyje belikę.
Kita(s) nuolat laksto man iš paskos ir bando patvirtinti teologinį absurdą, kad šios frazės yra dievo (negaliu rašyti iš didžiosios raidės) žodis:
” 19 Kas sužalotų artimą, kaip jis padarė, taip jam bus padaryta: 20 [i4]galūnė už galūnę, akis už akį, dantis už dantį. Žaizda, kokią jis padarė artimui, tokia žaizda bus jam padaryta. 21 Kas užmuštų gyvulį, turės atlyginti nuostolį, bet kas užmuštų žmogų, turės būti nubaustas mirtimi. 22 Turėsite vieną tą patį įstatymą ateiviui ir izraeliečiui, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.

23 Taip kalbėjo Mozė izraeliečiams. Jie tad išvedė piktžodžiautoją už stovyklos ir užmušė akmenimis. Izraeliečiai padarė taip, kaip Dievas buvo Mozei įsakęs.”
—-
1 Sam 18,25 „Dovydui taip pasakykite, – tarė Saulius. – ‘Karalius nereikalauja jokios dovanos už nuotaką,[i1] išskyrus šimtą filistinų apyvarpės odelių, idant būtų karaliaus priešams atkeršyta’“
27 Dovydas drauge su savo vyrais išsirengė į žygį ir užpuolęs užmušė du šimtus filistinų. Dovydas parnešė jų apyvarpės odeles ir suskaitė visą skaičių karaliui, kad galėtų tapti karaliaus žentu.
—-
67 Suburkite prie savęs visus, kurie laikosi Įstatymo, ir atkeršysite už savo tautą! 68 Pagonims atmokėkite, ko jie užsitarnauja, ir laikykitės Įstatymo įsakymų“
—————-
Ir kaip tai galima suderinti su Jėzaus mokymais su tikru Dievo žodžiu:
—-
Mt 5 38 „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. 39 O aš jums sakau: nesipriešink[i13] piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40 Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą.[i14] 41 Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 42 Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
43 Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo.[i15] 44 O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus,[i16] 45 kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.[i17] 46 Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! 47 Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! 48 Taigi būkite tokie tobuli[i18], kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.
——-
Netaisau kai kurių netikslumų, nes nuo dvasinės esmės Matas nedaug tenuklydo. Nėra nieko baisiau nei pamilti netikrą dievo žodį ir dar tapti tokio žodžio dogmatiku.

Prievartavo net mirusią       2015-11-6 19:50

http://www.propatria.lt/2015/11/masines-imigracijos-padariniai-svede.html

Šią žinutę įsidėjo propatria ir net visiškai skirtingos pakraipos prorusiška ldiena. Lrytas tokių žinių paprastai nededa, kitų delfių nežiūriu. Tiesos portalas - bernardiniškus Scrutono danties užkalbėjimus. Ir tik?

Demokratija       2015-11-6 19:40

Jeigu yra leidžiama debiliška homoseksualizmo propaganda, turi būti leidžiama ir blaivaus proto balsas - homoseksualizmo antipropaganda.

Jota       2015-11-6 18:46

Liūdna. Žiūriu, dar nemažai užkimba ant Vaido nusišnekėjimų apie “dievą- barbarą”, apie “dvasinę tiesą”, “įvairių Dievo apreiškimų tyrinėjimą”, “religinius dogmatikus” ir pan. Praryjate jauką - patys kalti.

Problemos sprendimas       2015-11-6 18:03

Patys europiečiai ir prisikūrė problemų su musulmonais, islamizuodami Europą. Kad nebūtų problemos, reikia deislamizuoti Europą.
Psichologai tvirtina, jog skirtigų charakterių sutuoktiniai geriau sugyvena tuo atveju, jeigu jie gyvena skirtinguose kambariuose. Argi ne toks atvejis su musulmonais prisileistais į Europą? Kad būtų taika, musulmonai privalo gyventi musulmoniškose valstybėse, bet ne Vakarų kultūros valstybėse. Valstybės pagal kultūras yra taip pat reikalingos kaip tie du kambariai skirtingų charakterių sutuoktiniams.

Tiesa YRA...       2015-11-6 16:23

Ir tiesa yra viena tik….ne prokuroru ir teismu.Prokurorai ir teismai ne tik nulibdo tiesa ,bet ir apvercia aukstyn kojomis.Dabar matomai toks laikmetis kai pasaulio galingiesiams ir protingiesiams Dievas ateme prota ir…dave supratima mazyliams(saziningiems zmonems)todel nieko nebera paslepto kas nebutu atidengta.

Filosofuoti ir kakoti       2015-11-6 16:19

vienas ir tas pats.Kvailiu pasakyti kad jis kvailas,vagiui kad jis vagis,nieksui kad jis nieksas….ar tai izeidimas?Tai faktas!Uz kuri zmones Lietuvoje teisiami!Tai tikrai NESAMONE!Jeigu vienas filosofas sugalvojo tai dar nereiskia jog yra tiesa ir galima pritaikyti VISIEMS!!!

VaidasVDS       2015-11-6 10:59

Autorius kažkodėl savo straipsnyje kalba tik apie homoseksualus ir islamą. Realiai reikėtų kalbėti apie pasaulietiškumą ir religingumą, nes pasaulyje nuolat konkuruoja šios dvi srovės, abi turinčios tiek ir nukrypimų, tiek ir iškrypimų.
Pasaulietiškumas bando remtis žodžio arba minties laisve, tuo tarpu religingumas remiasi Dievo suteikta laisva valia. Pasaulietiškumas bando apriboti minties ar žodžio laisvę. Religiniai dogmatikai arba fanatikai bando apriboti Dievo suteiktą laisvą valią. Tokiu būdu blogio sukuriama ženkliai daugiau nei gėrio. O žmonės vis dar stebisi, kodėl tas pasaulis toks blogas. Nei pasaulietis, besistengiantis apriboti žodžio laisvę, nei religinis dogmatikas, bandantis apriboti Dievo suteiktą laisvą valią, neprisideda prie gėrio ir daugina blogį, nes toks neprisidėjimas virsta į pyktį, neapykantą, persekiojimus ar net žudymą, karus. Visi, kaip išprotėję, bėga tiek nuo moralės, tiek nuo Dievo. Tad kur nueis pasaulis?
Sakoma, kad tiesa slypi anapus. Ir tokiame posakyje taip pat yra tiesos. Ar galima atrasti tiesą čia, šiame pasaulyje. Kalbant apie dvasinę tiesą, galima pasakyti, kad visą tiesą atrasti yra neįmanoma, nes nei vienas žmogus negali tik materialių priemonių būdu pasiekti ar pamatyti Dievą. Mums belieka diskusija ir įvairių Dievo apreiškimų tyrinėjimas. Civilizacija su jos pasaulietiškumu ir religingumu nuolat vystosi ir kinta. Kartais pasaulietiškumas bando susilieti su religingumu, kartais bando išsiskirti, kaip tai įvyko sekuliarizuotoje vakarų visuomenėje ir persimetė beveik į visą pasaulį. Ir tik krikščionybėje dievą-barbarą, pykstantį, prakeikiantį, siuntinėjantį karius, pabandė pakeisti meilės Dievas, kuris per įvairius pranašus buvo apreikštas dar iki Jėzaus laikų. Ir vietoje to, kad toliau būtų vystoma meilės Dievo idėja ir tiesa, net ir ta pati krikščionybė žengė didelį žingsnį atgal, nustatydama, kad tiesa yra ir tame, kad egzistuoja ir dievas-barbaras, pykstantis, prakeikiantis, siuntinėjantis karius. Taip iki šiol ir kapstosi pasaulis tiek civilizuoto, tiek religinio barbarizmo ir dogmatizmo liūne…

beje,        2015-11-6 10:53

“vakarųfobas” Putinas Soroš NVO paskelbė už įstatymo ribų kaip “vakarų” agentūras, nors puikiai žino, kad tai Sorošo agentūros. Ar jiedu turi tuos pačius tikslus?

straipsnis ne tik apie Angliją.        2015-11-6 10:49

Straipsnis ir apie mūsų keistos sifonų išminčių  ideologijos “politkorektiškumu” suparalyžuotus politikus ir žurnalistus. Iš paskos šiai Sorošo per NVO skleidžiamai ideologijai seka ir jo imigracinė politika su pabėgėliais iš šalių, kur jis “kuria demokratiją”. Neapykantą Vakarams reiktų įteisinti kaip ‘vakarųfobiją”.

įtarus        2015-11-6 10:32

jei šitaip Milibandas bando apginti musulmonišką ekstremizmą, tai kelia įtarimą, kad po tokiais kaip 9/11, Rusijos daugiabučių sprokdintojais, ISIS rusų numušto lėltuvo, ISIS terorizmu slepiasi visai ne musulmoniška rankutė:)

Vladui Mazeliui        2015-11-6 10:25

bet kokie tyčinii įžeidimai ar įsižeidimai kyla iš ego. Tad jei Tiesos žodis ką ir nužudo, tai tik ego. O žudynės kaip tik ir legalizuojamos uždraudus sakyti tiesą. Tik tiesa mus išgelbės.

ha ha        2015-11-6 10:20

o vat Lietuvoj toks Dovyd Katz jau įvedė “rusofobijos” terminą. Mol visi, kas bijo Putino irgi “ligoniai” verti būti kriminalizuojami ir teisiami?
“Antisemitizmo” terminą įvedė dar Trockis su Leninu. Dekretas prieš “antisemitizmą” buvo jų  pats pirmsis įstatymas. Kurį jie vėliau pramušė ir JAV ir tai padėjo žd mažumai užimti kone 90 procentų vyriausybės postų. Gudri politika.
Ha ha:)

ha ha        2015-11-6 10:15

Lenkijos žydų kilmės Darbo partijos vadovas (buvęs)  Milibandas siūlo kriminalizuoti “ligonius”?

Apuokiukas       2015-11-6 8:47

Dar man mokantis mokykloje, vyresnieji vaikai mėgdavo sakyti, kad už teisybę pykstama.

Bolševizmas       2015-11-6 8:09

įgyja vis naujas formas.Nuo jo bėgame į vakarus,o vakaruose tas pats.Reiškia nuo savęs,savo tamsiosios pusės nepabėgsi.Reikia ją įvardyti ir iš jos pasijuokti.Esame okupuoti savyje sėdinčio putino ar net islamo apraiškų-neleisti,uždrausti,sustabdyti.Iki krizės ar revoliucijos.Anglai išsivaduos,ko gero,o mes?Kuo mes prastesni?

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.