Prokurorui D.Valiui – liaukitės persekioti Algirdą Patacką

Tiesos.lt redakcija   2013 m. lapkričio 15 d. 13:31

57     

    

Prokurorui D.Valiui – liaukitės persekioti Algirdą Patacką

Pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje dėl apmaudaus aplaidumo parduotuvėje generalinis prokuroras persekioja sunkiai ir nepagydomai sergantį žmogų.

Algirdas Patackas tikrai nenusipelnė tokio pažeminimo.

Visi norintys, kviečiami prisidėti prie žemiau esančio viešo laiško generaliniam prokurorui Dariui Valiui.

Pritarimo parašus galima siųsti el. pašto adresu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

* * *

Generaliniam Prokurorui Ponui Dariui Valiui

Vilnius, 2013 11 06

Pone Prokurore,

Persekiodamas dėl apmaudaus aplaidumo nepagydomai sergantį žmogų, Jūs jau peržengėte žmoniškumo ribą.

Todėl raginame Jus – liaukitės žeminęs ir persekiojęs Seimo narį Algirdą Patacką.

Laišką pasirašo 368 piliečiai:
Darius Kuolys, Jolanta Zabarskaitė, Kazys Saja, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Joana Noreikaitė, Gitenis Umbrasas, Naglis Puteikis, Saulė Matulevičienė, Marija Krupoves-Berg, Leonas Merkevičius, Petras Plumpa, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Algimantas Zolubas, Donatas Stakišaitis, Vytautas V. Landsbergis, Rūta Zabielienė, Andrius Švarplys, Dalius Stancikas, Violeta Jonynienė, Eglė Pranckūnienė, Vytautas Rubavičius, Ainė Ramonaitė, Krescencijus Stoškus, Laisvūnas Šopauskas, Liudvikas Jakimavičius, s. Monika Gavėnaitė, mons. Alfonsas Svarinskas, Lina Šulcienė, kan. Vytautas Vaičiūnas, Vladas Braziūnas, Regimantas Tamošaitis, Bonifacas Stundžia, Vanda P. Kazanskienė, Rimantas Miknys, Kornelijus Platelis, Ingė Lukšaitė, Lolita Kurklinskaitė-Panzer, Viktorija Noreikevičiūtė, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, Violeta Juškutė, Irena Raščiuvienė, Laima Kalėdienė, Galina Miškinienė, Ona Aleknavičienė, Valentina Dagienė, Nida Poderienė, Vilija Dailydienė, Nijolė Strakauskaitė, Nadežda Morozova, Arvydas Vaičiūnas, Gintautė Žemaitytė, Irena Vasinauskaitė, Algimantas Končius, Albertas Špokas, Milda Končiūtė, Vida Stankūnienė, Jonas Vaiškūnas, Stasys Žygelis, Goda Tikniūtė, Birutė Saldauskaitė, Zenonas Langaitis, Danguolė Viešūnienė, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Janina Jonikienė, Raimondas Malinauskas, Silva Ruškienė, Ligija Tautkuvienė, Jadvyga Tamošiūnienė, Violeta Milevičienė, Julius Zareckas, Danutė Aranauskienė, Angelina Saldauskaitė, Rytas Jonas Belevičius, Tatiana Narkyavichene, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ligita Juknevičiūtė, Gintautas Balčiūnaitis, Levutė Albina Morkūnienė, Arvydas Dulinskas, Ariadna Čiurlionytė, Valė Stankevičienė, Audronė Katinienė, Tomas Katinas, Vincė Michejeva, Medardas Taurinskas, Viktorija Strazdienė, Antanas Balkė, Aušra Rudytė, Algimantas Kurpis, Algirdas Barizas, Vytautas Ungeitis, Ramutė Burbaitė, Virginijus Partaukas, Vitas Žilis, Dalius Kuprys, Ramutė Elena Vyšniaveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Danute Šešelgienė, Vytautas Sakavičius, Danguolė Juškevičienė, Kastytis Stalioraitis, Audronė Allen, Jonas Žiauka, Audronė Marija Balsytė, Stefa Tamoševičienė, Stanislavas Tautkus, Juozas Karsokas, Pranas Povilaitis, Gailutė Klimaitė, Irena Aukštikalnienė, Vilma Iseli, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Milda Šiugždienė, Juozas Vaikšnoras, Raimundas Ivanauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Rūta Urbelienė, Rūta Vaičiūnaitė, Lidija Veličkaitė, Arūnas Matelis, Daiva Vaiškūnienė, Nijolė Malakauskienė, Aistė Adomėnienė, Inga Stepukonienė, Vitalis Urba, Vytautas Falkauskas, Algirdas Karčiauskas, Povilas Birvydas, Danguole Kerulienė, Valerija Dichavičienė, Rimantas Dichavičius, Arūnas Baltėnas, Lionė Starinskienė, Jonas Paršeliūnas, Artūras Globys, Rūta Merkevičienė, Arūnas Burlingis, Austė Nakienė, Irena Ruginienė, Inga Lukšienė, Kristina Kuprienė, Sigitas Pinkevičius, Kristina Kuprienė, Vladas Kukys, Remigijus Spudys, Asta Spudienė, Ramūnas Valiokas, Jurgita Beniuškevičiūtė, Jurgita Goštautaitė, Aistė Gavėnienė, Jurga Greblikienė, Rimas Jankūnas, Loreta Vinclovienė, Leontina Telksnienė, Vytautas Kaunas, Vita Baškienė, Juozas Valiušaitis, Danguolė Tubutienė, Aurelija Babenskienė, Artūras Tubutis, Aleksandra Viplentienė, Gražina Milkevičienė, Birutė Užumeckienė, Laima Arnatkevičiūtė, Stepas Riekašius, Vidas Venslovaitis, Jūratė Matulienė, Arūnas Kulikauskas, Darius Jonaitis, Renaldas Ščiglinskas, Jovita Amosovienė, Danielius Žygelis, Aušrinė Balčiūnė, Reda Simanavičienė, Valentinas Repšys, Albinas Kusta, Mindaugas Juška, Vera Šalavėjienė, Leonas Milčius, Linas Šalna, Tomas Baranauskas, Agnė Juškevičienė, Rimantas Liakas, Ričardas Jonaitis, Jonas Pocepavičius, Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė, Viktoras Morozovas, Veronika Vasiliauskienė, Pranas Vasiliauskas, Eugenija Daunienė, Polensas Daunys, Feliksas Daunys, Andrius Daunys, Danguolė Upertienė, Renata Juškienė, Kristina Rumbutienė, Antanina Lukošienė, Irmantas Lukošius, Gražina Jonušienė, Vytautas Jonušas, Elena Leokadija Norkienė, Stasė Pakalniškienė, Andrius Pakalniškis, Martynas Pakalniškis, Stanislava Jurkienė, Stasė Jokunaitienė, Almantas Stankūnas, Justas Subačius, Marija Justina Orentienė, Bronius Genzelis, Rita Jusienė, Justinas Bielskus, Darius Rakauskas, Rasa Čepaitienė, Vaidotas Jakubonis, Ramutis Radzevičius, Ramunė Radzevičienė, Eglė Mirončikienė, Gintautas Ivinskas, Martynas Petrošius, Petras Orentas, Rimtautė Kutavičienė, Vilija Ramonienė, Liudvikas Simutis, Jonas Vaitkus, Aušrelė Balsytė, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Sidagienė, Mantas Sidagis, Almonė Baltakienė, Rimantas Baltakys, Sigita Tučkuvienė, Robertas Tučkus, Kęstas Dargys, Raimonda Dargienė, Ingrida Mituzaitė, Kristina Savicė, Toma Ligutienė, Birutė Maceikytė, Vaclovas Stončius, Dionyzas Varkalis, Nijolė Grinevičiūtė, Juozas Rutkūnas, Arimantas Dumčius, Joana Povilaitienė, Darius Kaminickis, Fausta Vainulavičienė, Virginija Kvietkutė, Lina Kostancija Lapėginienė, Jonas Punys, Algimantas Matulevičius, Nijolė Pranskūnaitė, Juozas Rutkūnas, Vytautas Venckevičius, Neringa Lašienė, Jolita Markevič, Šarūnas Navickis, Valentinas Markevičius, Liudas Vedeckis, Virginija Jurgilevičienė, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Gabrielė Aydogdu, Vytautas Šilas, Henrikas Lapinskas, Jonas Kareniauskas, Giedrė Kareniauskienė, Danutė Žukauskienė, Birutė Giliuvienė, Edvardas Šalkauskas, Danutė Bielskuvienė, Regina Daugintienė, Rimas Lukauskis, Kęstutis Lebrikas, Liutauras Stoškus, Vytautas Budnikas ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Saulutė Rutkūnienė, Birutė Neuronienė, Daiva Kriščiūnienė, Stasė Sudintienė, Vaclovas Sudintas, Marius Sudintas, Regina Jasukaitienė, Vida Norvaišienė, Daiva Kriščiūnienė, Dainius Petravičius, Donatas Stanikūnas, Giedrė Elekšienė, Birutė Savickienė, Jūratė Metrikienė, Loreta Vinclovienė, Jonas Jasaitis, Artūras Šulcas, Janina Jankauskienė, Rūta Bareikienė, Kęstutis Ignatavičius, Tadas Ragauskas, Jonas Kučiauskas, Donatas Yčas, Jonas Trepočka, Feliksas Indrelė, Danutė Liepienė, Vytautas Venckevičius, Adolfas Glinskis, Nijolė Gudienė, Vaidas Terydis, Jolanta Miškinytė, Raimundas Eimontas, Janina Milčienė, Vytautas Milčius, Julius Šalkauskas, Auksė Ibenskienė, Kastytis Normantas, Darius Rupšys, Vilma Šlajuvienė, Eglė Gerasimovaitė, Jolita Jauniškienė, Janina Gadliauskienė, Robertas Girdžiūnas, Algirdas Janutas, Alvydas Babraitis, Algimantas Sabaliauskas, Joana Jucytė, Aurelija Kurienė, Gintaras Dručkus, Arnoldas Barysas, Regina Jakučiūnienė, Genė Orlavičienė, Algirdas Šukys, Genovaitė Palevičienė, Elena Gedminienė, Vladas Baronas, Ričardas Ščerba, Rimantas Olščinskas, Liucija Girdvainienė, Edmundas Ramonas, Jovita Šukšinienė, Viktoras Šukšinas, Vanda Bičkienė, Vladas Vilimas, Kazimieras Petronis, Vincas Jokimas, Aivaras Jurgilas, Bronislava Daunorienė, Pranciška Vilimienė, Petras Žeimys, Edmundas Žeimys, Andrius Martinkus, Valdas Aneliauskas, Jolita-Romualda Račkaitienė, Laima Bačkienė, Vitas Lelys, Algimantas Susnys, Valdonė Mikalajūnienė, Fausta Lelienė, Daiva Šidiškytė, Genė Valentaitė, Milda Višomirskienė, Valdemaras Šimėnas

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

generic_cialis       2017-10-11 9:33
neik su velniu oboliuauti Patackai,       2013-11-15 20:06

negali vienu metu tarnauti dviem ponams - ir Dievui ir mammonai, ir Tėvynei ir rusų oligarchui, kuris galimai slapta jau supirkinėja Lietuvos žemes.

Kaip tik       2013-11-12 21:54

dabar per LNK Žiobienė sakė,jog svarbiausia,kad vaikas nepatirtų sukrėtmo.Gal DK išsikviestų Žiobienę ir pasiteirautų,kaip galėjo Deimantė nepatirti sukrėtimo,kai buvo laužiamos durys ir t.t…Kodėl Žiobienė tylėjo?

Klaipėda       2013-11-12 17:39

Nemeluok, nuėjęs su velniu obuoliauti, dėl ponios Venckienės.Jinai,  nuo to laiko, kai nesėdi Seime, negauna nei vieno lito.O ir kiti tavo sapaliojimai nieko neverti, nes jie dvokia mėšlu. Matyt, pats( ar pati) esat mėšlavabalis. Nesuprantu, ko čia įlindai ir kas tave čia pasiuntė? Sėdėtum savo “komsomolkoj”, į kurią aš tai tikrai nelendu.

neik su velniu obuoliauti       2013-11-12 16:08

“Algirdas Patackas tikrai nenusipelnė tokio pažeminimo.” O gal nusipelne?
Kiekviena yra ssavo likimo kalvis. Stancikiene lipdama laiptais nusilauze koja, Patackas ikliuvo Maximoj betaupydamas, Venskiene puse metu ima pinigus is mokseciu moketoju nieko nedirbdama ir teisinasi, kad ir siaip seime niekas nedirba… kazkas netvarkoj su sia drasos partija, Uz ka ja taip gina Vyktaro partija? Kad nubalsuotu uz Vyktaro projektus? Kodel kuolininkai ja taip gina? kodel Kuoliui Uspaskio reikalai tapo tokie svarbus? kodel Kuolys taip stengiasi sumenkinti teisesauga? Kad padetu Vyktarui ir Antonovui ir Romanovui isvengt atsakomybes? Ar Kuolys nusprende ginti mafijos interesus?

Išdūrė       2013-11-11 17:04

Patackas sarginio šuns mentaliteto valstybininkus.

radi ja       2013-11-11 12:31

,,Sveiki! 11. 11. 21 val. NAKTIGONĖS štabo
posėdis.Tema:
–ką norėjau žinoti apie pinigus,bet nebuvo pas ką paklausti-
Seka:
1) komentarai ir ,jau tikėtino,referendumo reikalai;
2) kaip surėdyta pasaulinė bankų sistema;
3) kaip atsiranda pinigai,kuriuos galim uždirbti;
4) bankai ir pinigai Lietuvoje;
5) ilgalaikių ūkio projektų valdymo instrumentai;
6) klausimynas.
Graži eiga būtų tokia:Jūs klausote,skambinate tel.+370 5 2333212 ir rašote pamąstymus.
Jūsų NAKTIGONĖS pašnekovas Rolandas Paulauskas’‘
Laisvoji Banga

Vakar buvo žadėta ,kad       2013-11-11 8:21

T.Dapkus šnekės apie Prokuratūrą ir Venckienę ir nekalbėjo,reiškia vėl rezgama klasta?

Teisingai       2013-11-10 15:21

SALIN RANKAS NUO PATACKO !

>Paaiškinkite       2013-11-10 12:55

Krokodilo ašaros.

Edvardas Šalkauskas       2013-11-10 12:08

Prezidentės “kišeninis” prokuroras privalo atsistatydinti. Jei “mergaitė” iš Daukanto aikštės ir nepasirašė Prokuratūros įstatymą, tai šiuo atveju LR Seimo pirmininkė galės pasirašyti po šiuo įstatymu ir “kriukis bus baigtas”.

Paaiškinkite kokiais veiksmais g.prokuroras persek       2013-11-10 10:07

Parašyta “generalinis prokuroras persekioja sunkiai ir nepagydomai sergantį žmogų”

Kokiais veiksmais genprokuroras presekioja Patacką?

uzsienis       2013-11-9 23:12

Ta Raimon Raimonda turi susidometi atatinkamos institucijos…toks zmogus negali buti tarp zmoniu ...rasyti netgi negali ....manau ,kad jos komentarai pastoviai ..ryte dergiantys Venckiene ir D.Kedi slyksciausiais zodziais..kas dave tokia teise?

Vytautas Venckevičius       2013-11-9 19:57

Ponas D.Valy, prašau palikti ramybėje Signatarą garbų žmogų Algirdą Patacką.

Nijolei       2013-11-9 17:29

negi jus tikrai patikejote,kad gerb.Patackas norejo pavogti semkes ir lempute))?
nebalsuosiu as uz ta ,,prezidente’‘po to kai ji leido laidoti radiaktyvias,toksiskas ,nuodingas medziagas, musu Sventoje Zemeje,neribotais kiekiais.nevarkit)

o tai ka       2013-11-9 17:17

jau musu valstybeje nebera vagianciu simtus milijonu,kad sitoks demesys siam ,,nusidejeliui’‘?

verka       2013-11-9 16:30

baikit persekiot visus apsivogusius prekybcentriuose. cia ne vagyste o smulkusis verslas.

Nuomonė       2013-11-9 14:29

Kada šioje valstybėje bus nustota ieškoti užtarėjų. Jeigu padarei pažeidimą, tai ir atsakyk, kokios čia gali būti privilegijos. Prieš įstatymą visi lygūs, nepriklausomai nuo to, ar tu esi kieno nors draugas, seimo narys, ar paprastas žmogus.

Algis       2013-11-9 13:28

Ž M O G A U,( dar prokurore)
sveiko proto turite, nueikite į Bačnyčią melstis, kad jums protas prašviesėtų,
Ne pamirškite savo Tėvų, šeimos, vaikų...
Pagarbiai,

Pagarba signatarui, bet neliūdėkim- aukokimės refe       2013-11-9 11:11

Aukokimės,skirkime visą` galimą laiką parašų rinkimui.Nusiteikime teigiamai- kad būtent nuo mano asmninių pastangų priklauso Žemės ref. sėkmė...
Įkalbinėkime rinkti kitus, nes kito bandymo jau nebebus.Juk šis žemės nepardavimo užsieniečiams klausimas dar skaudėjo daugeliui, o toliau tauta virs nuolankia įbauginta beteise banda. Toliau nebus temos galimam tautos samonės proveržiui ref. būdu.
  Jei DABAR nepadarysime lūžio ref. istorijoje,  PASIAUKOJANČIAI RiNKdami PARAŠUS, ateityje jo juo labiau nebus…..DK partijos vedlės Malinauskienė ir Skučienė sukliudė politinei kampanijai už ref. sėkmę skirti iš partijos iždo DK sąrašo žmonių prašytą sumąir pasielgė taip,kaip kitos ,,lovio “partijos- pasiliko vską sau…..
Aš surinkau keturis šimtus parašų ir paukojau šimtą litų ref. labui .Kas daugiau?:) smile

sukilimas prieš Prokuratūrą - tarptautinis?        2013-11-9 10:30

Jei gerai panaršytumėte štai šitą NKVD nusikaltėlius ginantį Dovydo Katz’o portalą - defendinghistory.com, tai suprastumėte aiškiai ir jūs kam tarnauja mūsų sorošistai, tokie kaip D.Kuolys and co ir kodėl NKVD nusikaltėliai, kurių ieško interpolas, bando slėptis po Holokaustu ar “antisemitizmo” įstatymu… Juk tai taip patogu, ar ne?Jie mat nežudė, nenaikino lietuvių, jie tik kovojo prieš nacionalistus 9nacius, anot jų). Jie pyksta, kad ir jiems po “PRAHOS DEKLARACIJOS imta taikyti “nusikaltimų žmonijai” įstatymas ir kviečiami atsakyti prieš teismą.

Ar tai nepaaiškina, kodėl prie bolševikų ir mūsų teisėsaugos paklibintų sukčių prisijungė ir sorošistai? Juk atvirai deklaruoti, kad jie gina lietuvių žudikus jie negali. Todėl dangstosi visokių FNTT berniukų ar Venskienės klausimo gynimu.

Čia rasite ir juos užtariančių socdemų sąrašą - Julių Sabatauską, J.Paleckį, Andriukaitį, B.Viesaitę, Sysą,  V.Blinkevičiūtę , Karosą.

Tur būt suprantate, kad nėra ir nebuvo sovietinei Rusijai geresnio būdo dangstyti savų nusikaltimų kaip “antsemitizmo” įstatymas, kuris buvo pats pirmas Lenino su Trockiu išleistas dekretas. Atkreipkit dėmesį, kad šis įstatymas atsirado ne po HOLOKAUSTO, bet prieš jį. Ir tai buvo pagrindas MELO IMPERIJAI. Melo, nes revoliucionieriai tokiu būdu bandę įtvirtinti savo neliečiamumą, nebuvo semitai, bet nuvo kilę iš tiurkų genties chazarų. Tą įrodė jų pačių istorikas Orwell’o draugas Arthur Koestler knygoje “The Thirteen Tribe” ir kiti. Bet matomai tokio įstatymo nepakako, tai prireikė didelės aukos… “deginamosios”, ką ir reiškia šis žodis Holokaustas. O tai kad Stalinas ir Hitleris buvo draugai siekę tų pačių tikslų, įrodo Molotovo - Ribentropo paktas. Ne viena tauta buvo paaukota jų “kilniam’ tikslui.

Po PRAHOS DEKLARACIJOS, kurią pasirašė ir Lietuvos žydų atstovai, Europa ir JAV prabudo po šios apgavystės ir tai kai ką labai siutina. Siutia neotrockistus/neobolševikus, kurie jau jautėsi kurį laiką padėties viešpačiais. Todėl jie ėmė inirtingai juodinti ir JAV ir ES ir Lietuvos pažangiuosius veikėjus bei teisėsaugą, kuri yra patraukusi atsakomybėn ne tik mafijos bankininkus, sukčius bet ir pokario lituvių masinius naikintojus. ...
?????

kvailystė       2013-11-9 10:26

!!

SUKČIAMS NE VIETA LIETUVOJE

UKRAINA PASIRAŠĖ SU CHEVRON SUTARTĮ UŽ 10 MILIJARDŲ IR MOKESČIŲ DUJOMIS GAUS NUO 30 IKI 50 PROCENTŲ, rašė CNN ir Delfis. Ji taip pat pasirašė sutartis su Shell ir dar viena JAV stambia kompanija tad ekonominę nepriklausomybę atgaus nuo Rusijos kur kas greičiau nei Lietuva. Mūsų išdavikai išvijo geriausius investuotojus ir toliau tęsia šią nekingą revoliuciją prieš Lietuvą.

kvailystė       2013-11-9 10:24

kuomet seimo nariai liepia Prokurorui nesilaikyti įstatymų, o publika tik ploja katučių, tai tokį seimą reikia kuo greičiau paleisti, nes jis jau tapo tikru “bobynu”, o ne įstatymų kūrėju. Jei signataras būtų susimokėjęs baudą, nebūtų šio triukšmo. Bet matyt toks triukšmas prieš teisėsaugą labai reikalingas kitiems vengiantiems atsakomybės. Vadinasi ir Venskienės “klausimas” buvo tik dirbtinai išpūstas tų pačių stambių sukčių, už kuriuos seime balsuoja smulkūs, tokie kaip Patackas.

Romas        2013-11-9 7:21

Lietuvos teisėsaugos grimasos: Paleisti žmogžudį Achremovą ir pasodinti už pokelį semečkių Patacką.

Ne-Nijole       2013-11-8 19:05

aha, nijole buvo viena pasakos herojė - Išmintingoji Elzė, kuri visą gyvenimą nieko negalvojo ir jai rūpėjo ar tik neiškris kirvis, kuris įkirstas į lubas palėpėje ir ar krisdamas ko neužmus. Jei nebuvo duota suprasti, kad kirvį galima išimti. Todėl ji visą savo gyvenimą nuolatos kartojo - Kas bus, jei kirvis nukris….

Stasys       2013-11-8 18:41

Ponia Nijole, tikrai neklystame. Būtina apginti garbingą žmogų, kurį persekioja tie, kurie nemyli patriotiškai nusiteikusių žmonių, nes bijo jų. O patriotizmo labai trūksta. Jaučiasi daugelio žmonių abejingumas, netikėjimas teisingumu, įsitikinimas, kad kažkas negeras užvaldė ir kad jis toks galingas, kad jokia pilietinė akcija nepadės ir tiesos nebus galima surasti. Juk pavyzdžių yra nemažai. Štai pavyzdžiui, kad černiauskas nenešė Garliavos Mergaitės, nors visi, kas matė tenai Klonyje ar fotomedžiagoje, mano kitaip. O dėl Algirdo Patacko, tai akivaizdus dirbtinai sukeltas šurmulys dėl tokio menkniekio, dėl ko ir prekybos centro vadovai pretenzijų neturi. Manau, kad tai politinis jo persekiojimas ir menkinimas, nes jis priklausė “ne tai partijai” ir buvo aktyvus Mergaitės gynėjas bei pasiskė prieš pedofilus…

Nijolė       2013-11-8 16:09

Gerbiami žmonės, o jeigu Jūs klystatate, čia pasirašę? Kokia tuomet atsakomybė Jums? Jokios?:)Ar galėtumėte visi vieningai atsiprašyti, jeigu paaiškėtų, kad klydote patys, suklaidinote, galimai supriešinote kitus? Iš anksto, net neleidus atlikti tyrimo, užsipuolėte Generalinį Prokurorą. Blogai elgiatės.
Gali būti ir taip, kad Generalinis Prokuroras siekė ne persekioti minimą autorių G.Patacką, o siekė jį apginti, bet neleidžiate to daryti. Prokurorai juk tiria įvairius dokumentus, pažymas ir pan. Prokurorai dažniausiai išaiškina tiesą, ko teismai gali ir neišaiškinti kartais, nes Lietuvoje veikia kai kurių teisininkų klanai, kurie surašo neteisingas, melagingas pažymas, sukurpia bylas, apgauna ar paperka kai kuriuos teisėjus, žmonėms pridaro moralinės ir materialinės žalos.Ir nukenčia dažnai geri, neįžūlūs žmonės. Žinome konkrečius atvejus, kuomet dokumentus melagingai surašo neeiliniai policininkai, atstovaujantys jėgos struktūras. Sunku jiems pasipriešinti. Padėti gali tik prokuroras, STT specialistai, jeigu jie geri profesionalai. Nenusiminkime, Lietuvoje matosi daug gerų ženklų, bus nubausti sukčiai, chamai. Tik jie dabar labai kelia visur maištą, klaidina žmones. Nuoširdus prašymas šiam portalui, tikrai nuostabiai jo redaktorei gerb. Ramunei - pirmiausia Jūs visi pradėkite gerbti visų žmonių gerbiamą Lietuvos Prezidentę, prašykite, o ne ignoruokite, kad Prezidentė kandidatuotų kitai kadencijai. Tik tuomet Lietuva labiau sustiprės. Rašau daugelio paprastų žmonių, taip pat savo mintimis. Visiems sėkmės,sveikatos.

kas yra kas...       2013-11-8 8:34

kaip gražiai pasimato komuniagų-tarybukų-liberastų-pedofilų mentalitetas.

tikiu, kad       2013-11-8 4:04

masiulis, Sedbaras susije su pedofilija. Kodel Sedbaras nereagavo i 50 a.a.kedzio pareiskimu del pedofilijos? Kodel Masiulis taip nerimauja del venckienes? Todel, kad ir paties uodega pasvilusi. Pedofilo Gotlibo uzrasuose yra uzkoduotos seimo nariu pavardes, tu, kurie domejosi vaiku pornografiniais filmais. Kas pasakys, kad ten nebuvo E.Masiulio pavardes? O panagrinejus jo valdymo laikotarpiu Vilniaus oro uosto darba, kai treciuju saliu lektuvai nebuvo muitininku apziurimi, o ju atveztos prekes isvezdavo spec. masinos. Kodel ne narkotikai?  Salyje pilna betvarke, bet seimunus uzciklina Venckienes reikalai. Seimas, po GP pareiskimu, kad ekstradikcijos nebus, nes nusikaltimai nera tokie dideli, kaip Petriko, turetu is naujo svarstyti Venckienes imuniteto klausima be SUemIMO!!! Ir isreikalauti ne 12 sek iskopiuruota vaizdo irasa, bet visos val. trukmes mergaites grobimo vaizda. Visi 80 Seimo judu turetu permastyti ar jie buvo teisus taip balsuodami ir tokiu budu isvarydami Venckiene is Lietuvos - ji gelbejo ne tik savo, bet ir sunaus gyvybes. DK partijos frakcija turi aktyviai kovoti del to. Saunuoliai Stancikiene, Grazulis ir Puteikis, pateike istatymo pataisa del GP nusalinimo.

man patinka liberalai       2013-11-7 23:26

man patinka liberalai ir pats save laikau tokiu , bet girdejau, jog zmones kalba kad tokiu kysiu ir reketo kaip masiulio laikais susisiekime nebuvo niekada
gal cia bredas , labai noreciau tiketi , bet as jokios kitos logikos kad masiuliui ar liberalams dabar pats svarbiausias klausimas seimo dabotvarekeje butu Vensckiene (o ne uspaskich, ne mokesciai, ….) deja,  bet nerandu
todel ir apgailestauju …

Man kelias savaites buvo       2013-11-7 19:57

sunku patekti į Tiesos portalą.Po kiekvieno perskaityto straipsnio tekdavo vėl iš naujo jungtis.O šiandien atsirado kvaila lentelė,kad šio portalo informacija nepageidaujama ar kažkaip kitaip.Seniau taip buvo su ekspertai.eu portalu….Kaip tik dabar baigiau žiūrėti V.Savukyno filmą per LTV2 apie Lietuvos disidentus…Kaip primena ano meto disidentų persekiojimą ir žlugdymą šiandienos Lietuvos Tiesos žodžio persekiojimas.Taip pat ir šio portalo…Tada nepasidavė kunigai,o įsiminė dar ir N.Sadūnaitės elgesys ir kaip jai padėjo Dievas.Tiesiog iš lagerio išsiųsti laiškelį vos ne Amerikai su jos kalba.Per čigonaitę.Pagarba ir čigonams.Pas Dievą visi reikalingi…bet filmo reziume ta,kad atėjo laikas ir disidentų kova davė rezultatus.Tuo keliu einame ir mes…Ko taip nervingas Eligijus Masiulis?

i.r.m       2013-11-7 15:40

O konservatoriai taip ir neatsiprašys gerb. A.Patacko už to savo konjaunuolio nuosekliai įžūlų  elgesį???
Negi Jumyse jau nelikę nė lašo padorumo ir garbės, ponai?...

Rita       2013-11-7 15:18

      Jooo… Masiulis vakar buvo laabai nesavas- kažkur matyt kažkas išlindo

Jie persekioja       2013-11-7 14:50

Drąsos Kelią ir lipa per sunkius ligonius.Kaip zombiai.Paskaičius straipsnį apie Leniną ekspertuose ,supranti,kad kai kas Lietuvoje leidžia sau narciziškai ir mazochistiškai gėrėtis tautos kančiomis ir netgi daryti iš to asmeninį biznį.Straipsnis apie Leniną parodo,kad ne mes vieni taip nukentėjome,nes Rusija buvo paskandinta kraujyje.Todėl kai kurios valdžios elgesys Lietuvoje primena bolševikų pragmatizmą:“Teroras”.Bet kokia kaina…matyt,su Garliava daug kas prisivirė siaubingos košės.Ne be reikalo neramus ir žiauriai atrodantis vakar E.Masiulis?Greičiau,greičiau,greičiau…O mums pasipriešinti romantikos(paralelizuojant su straipsniu apie Leniną) jau neužtenka.Reikia rimtai gintis,neprasilenkiant su Švento Rašto išmintimi,kuri kartais pataria būti ir gudriais.

Stasys       2013-11-7 14:20

Benai, nesupratai, nes tas “JOO”, žodį “nusikaltėliai” rašo tarp kabučių. Tikriausiai, jis norėjo pasakyti, kad “gauja” ir jos klapčiukai nori tuos paminėtus žmones padaryti nusikaltėliais, patys būdami tokiais, bet be kabučių. Be abejo, Venckienės kokios nors kaltės tikrai neįžiūriu, nes, atrodo, kad pateikti kaltinimai ir kai kurių komentatorių (šunelių) lojimas atrodo tikrai juokingi bei absurdiški. Neabejoju, kad anksčiau ar vėliau tikra tiesa išaiškės, o ne ta, kuri skelbiama, apnuodijusi daugelio žmonių sąmonę. O tikrieji nusikaltėliai atsidurs ten, kur jiems ir priklauso. O Patackas? Labai neskaniai atrodo tas jo persekiojimas. Negi, tiek jau nudvasėjom ir degradavom? Darosi ne tik kad neskanu, bet ir baisu.

dieve,dieve       2013-11-7 10:10

patacko.10,48 lito valiui labai svarbu,o pavyzdžiui dambavos mergaitės sudeginimas,ir ALFOSO IŠ VIDAUS REIKALŲ,KURIS NESUVOKIA ar 112 priklauso jo ministerijai ar ne,—-tai ar čia svabus reikalas,?????

Atjauta       2013-11-6 22:53

Ivertindama gerb. Patacko nuopelnus musu valtybei, Lietuvai, lenkiu galva pries sio zmogaus nuveiktus darbus, pasiaukojima, isdiduma, pagarba Lietuvos zmonems. Sveikatos Jums, gerb. Patackai. O kas liecia ta nelemta “nuotykeli” parduotuveje, tai gali atsitikti kiekvienam zmogui, kuomet jo mintys yra nukreipts i “nezinomybe”, Laukima stebuklo ar pan., tuomet viskas krenta ne tik is ranku, bet ir is galvos. Kas nera susidures su sia baisia problema, tas ir “spjaudosi ugnimi” (nors tokiu mazai). Man teko buti tokioje situacijoje…todel gerai, kad as tuomet nenuejau i parduotuve ar dar kur nors…- butu gal ir blogiau…Zmones, patikekit, juk daug kam po chemoterapijos ...zmogus praranda ne tik atminti, bet ir orientacija (kazkuriam laikui). Nesmerkite ir nebusite patys Dievo smerkiami! Linkiu Uzuojautos, atjautos siam garbiam Zmogui! O apie prokuratura (su Valiu priesaky) net nera zodziu!!!!, taip neturi buti musu Lietuvoje! Kur dingo tas musu atjautos, vienybes jausmas is Sajudzio laiku?? Kur mes ritames? Dabar netgi blogiau dvasiskai nei buvo kazkada…o tai skaudina ne viena pilieti!

Prie viso to dar       2013-11-6 21:05

reiktų stengtis išgyti.Nuvykite pas žolininkę Danielienę Plungės rajone.Labai maloni.Ką gal žinoti,juk pati išgijo su daktarų ir žolelių pagalba.

gėda       2013-11-6 18:48

Kaip toks AMORALUS, NUŽMOGĖJĘS veikėjas gali būti generaliniu prokuroru? Gėda. Nenuostabu, nes tokią menkystą, kurio garbė neverta net 10Lt, globoja priesaiką sulaužiusi grybauskaitė, (nes ji nusispjovė ant referendumo rezultatų). Amoralių tipų veikla daro didelę žalą valstybei ir visuomenei.

Algis       2013-11-6 14:27

Gerbiu Patacką, bet manau, kad ligoniams reikia gydytis, o ne užsiimti
įstatymų leidimu. Pvz. iš M.A.Pavilionienės pasisakymų man tikrai kyla daug įtarimų dėl šios moters sveikatos. Būtų labai gerai, jei rinkėjai žinotų apie sveikatos būkle žmonių, pretenduojančių tapti seimo nariais.

Klaida datoje       2013-11-6 11:20

Jei dar turite galimybe istaisykite data!

to to aistė       2013-11-6 10:48

Kodėl Aistė mąsto naiviai? Tik jautriai. Beviltiški ligoniai paleidžiami iš kalėjimų, net padarę sunkius nusikaltimus. Tiesa, ne Rusijoj ir Baltarusijoj, kur sergantys kalėjimuose pribaigiami.
Naiviai mąstote jūs, jei manote, kad Valys vykdo įstatymą, o ne Grybauskaitės įsakymą.
Ar Valys kreipsis į Grybauskaitę, kad atleistų Vaišnorą? Pagal įstatymus turėtų taip daryti. Bet tokio įsakymo iš Grybauskaitės negaus ir nesikreips.

Kritikas Pikčiurna       2013-11-6 10:40

Vitas Vasiliauskas labai nuoširdžiai pasakė - moralė nėra šio (valdžios) pasaulio dimensija, o teisė yra valstybės pamatas todėl ir joje nėra šios dimensijos. Bevalio Valio moralė neviršija 10,28 Lt.
Administracinių pažeidimų kodeksas:
“250 straipsnis. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą
Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta šiomis aplinkybėmis:
(...)
3) kai padaręs priešingą teisei veikimą arba neveikimą asmuo yra nepakaltinamumo būsenoje;
4) kai asmuo veikė būtinojo reikalingumo arba būtinosios ginties atveju;
(...)”
Be to, pagal 21 straipsnį yra galima nuobauda - įspėjimas, o pagal
“24 straipsnis. Bauda
Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.”

O 30(1) straipsnis tarp viso kito sako:
“...vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos…”

Visas šis skandalas išpūstas politiniais motyvais ir kaip dienraščio “15 min.” redaktoriaus Rimvydo Valatkos kerštas už kažkada už cinišką pasakymą gautą vyrišką antausį nuo A. Patacko.

Menkystos. Gėda!

Silentium to conspiracy       2013-11-6 10:40

Turėkite saiko, brangioji. Suprantu, kad kartais moters meilė moteriai, ir dar visos Lietuvos moteriai, gali būti akla. Bet kad šitaip akla? smile

to aistė        2013-11-6 10:32

naiviai mąstote. Jei seimo narys sunkiai serga, tai jam ne vieta seime. Jis turi gydytis.

O jei jūs teigiate, kad Prokuroras neprivalo laikytis seimo narių įkurtų įstatymų, tai propoguojate dvigubus standartus. Daugybė motorinę atmintį praradusių senukų pakliūna į MAXIMOS sekurity dėmesį ir būna nubaudžami baudomis arba jei priešinasi ir neprisipažįta kaltės būna atiduoti administraciniam teismui. Tai gal siūlykite seimui keisti įstatymus, o ne kaltinkite prokurorą Valy, kad jis juos vykdo. Labai nelogiškas gaunasi toks seimo nario gynmas vien tik dėl to, kad dar kartą nuteikti žmones prieš mūsų prokuratūrą, kuri tik dirba savo darbą.

Ona       2013-11-6 10:28

kaip ilgai liaudis gali tyleti Grybauskaites nuzmogejusiais statyniais. Tai akivaizdus pulinio, vsd, bevalio slykstus sliauziojimai del savo asmeniniu interesu. Valstybes vadovu gretose nera asmenybiu, o visi nuzmogeje rotacijos budu siekiantys sau asmenines naudos.

gal ir ne “ad absurdum”.       2013-11-6 10:25

Galbūt bandymas pateisinti ėjimus į seimą dėl N.Venckienės ir atsisakymą siekti ekstradicijos, nes šiandien pasirodo , kad kaltinimai pasirodo yra per menki ekstradicijai, bet visiškai pakankami neliečiamybės panaikinimui ir laisvės suvaržymui. Galimai A.Patacko atveju siunčiama žinutė , kad va žiūrėkit mūsuose dėl 10,-lt, gen. prokuroras trepsi į seimą ir reikalauja neliečiamybės atėmimo.

conspiracy?       2013-11-6 10:21

“Keistai labai elgėsi VSD, ir tai, aš manau, kaip gerai suplanuota akcija prieš Seimą”, - teigė ji.” Teigė Graužinienė vakar (del L. Graužinienė: VSD informacijos paviešinimas – suplanuota akcija prieš Seimą)

Na, po tokių žodžių jau tikriausiai nei vienas neabejoja, kad ponia Graužinienė išdavė seimo daugumos paslaptį - seimo daugumos užsakymu ieškoma papildomo kompromato prieš prezidentę, nes tų pletkų, kuriuos skleidė iki šiol Dubnos auklėtinis Z.Vaišvila per sorošistų portalus jau nebepakanka tam, kad prieš rinkimus galutinai sumenkinti Prezidentės autoritetą piliečių akyse. O gal netgi pakartojant išbandytą metodą Ukrainoje kuomet

Tai kas visgi šio sąmokslo prieš valstybę pagrindiniai organizatoriai ?

Juk turėtų paaiškėti ir kas seime daugiau nei dešimt metų buvo mafijos stogu.
Lodėl delfis nerašo apie vakar sulaikytą stambiausią Europoje mafijos grupuotę, kuri Kaune 10 metų kuo saugiausiai gamino narkotikus, uždirbdama daugiau nei pusantro milijardo eurų?
Aišku, kad Skvernelis be Interpolo nebūtų šių mafijozų sulaikęs .
Mafija Lietuvoje turėjo net du bankus pinigų plovimui…
Prezidentės iniciatyva prokuroras Valys tyrė šių bankų veiklą, nes jų veikla jau buvo pradėta tirti interpolo.
Aišku, kad mafija turėjo ir stogą seime. Graužinienės žodžiai tarsi patvirtina, kad susivienijęs po Viktoro skėčiu šis stogas bandė apginti mafijos interesus Lietuvoje.
Darbo partijos susiėjimuose nuolat dalyvavo Rumunijos ambasados darbuotojai.
WikiLeaks nutekėjimai informavo, kad Rumunijos medija ir vyriausybė užvaldyta stambiausio Rusijos- Ukrainos mafijozo - Semion Mogilevič, už kurio adresą FTB skiria 100 000 dolerių premiją.

Skandalas dėl Prezidentės praeities dėmių - tai tik dėmesio nukreipimas nuo esminių dalykų, kurių kažkodėl spauda neanalizuoja.
Apie Uspaskicho ryšius su organizuotu nusikalstamumu rašė BNS savo interviu su The Economist redaktoriumi Edvard Lucasu. E.Lukasas tokių dalykų neteigtų, jei tai nebūtų žinoma interpole.

Anikė       2013-11-6 10:11

J I E M S (žiurkėms)visai neįdomu-kaltas žmogus,ar nekaltas,svarbu išpurvinti,
patys tada švaresni atrodo.Maitvanagių valdžia apie padorumą,gailesti negalvoja.

Benas to joo       2013-11-6 10:07

Mano nuomone esi dvasios ubagas, pravokatorius ar netaip. Nes sveikas zmogus taip nerasineja

JOO       2013-11-6 9:43

„Didesnių nusikaltėlių“ nei Venckienė ir Patackas nebėr ant Lietuvos…tiesiog žudikai ir vagių vagiai…tikriausiai ir Surskio puponautus pavogė...

Aistė to geras       2013-11-6 9:39

Ar tikrai nieko nesuprantate, ar tik apsimetate? Sunkiai sergančio, chemoterapija gydomo žmogaus kišenėje Maximos apsauga atrado lemputę ir saulėgrąžų. Sergantis žmogus dėl to labai apgailestauja. Maksimos direktorius rašo raštą, kad tam žmogui parduotuvė jokių pretenzijų neturi, o Valys keliauja į seimą ir reikalauja, kad panaikintų žmogui teisinę neliečiamybę.

Tai ėjimas “ad absurdum”.

geras       2013-11-6 9:14

Patackas paėmė lemputę, jam iškelta administracinė byla, tačiau dėl svetimo turto pasisavimo kaltas…Valys. Visai žmonės jau…

viską valdo kgbistai-pedofilai       2013-11-6 6:26

o ypač teisėsaugą - komisarus, prokurorus, teisėjus, antstolius, TM, VRM,STT, VMi ir t.t.
Kada lietuviai supras, kad be totalinės liustracijos - Lietuva be ateities?

valys        2013-11-6 2:19

lai pasako lietuvai kokiais motyvais netire 17000 bylu,kur milijonai isvokti.jeigu vyras esi tikras vyras ateik I seima ir viesai pasakyk lietuvai kas butent paciam trugdo vygdyti pareigas nebijok tokiu atveju tauta tave apgins

degradacija       2013-11-6 0:47

is tikruju, tai Valys zemina pats save. Nors is kitos puses- gen prokuroras taip degradavo, kad zemiau jau nebera kur.

Iš toli       2013-11-6 0:15

Pagaliau. O jau atrodė, kad nėra kam pasakyti apie Valio ir jo šefės nužmogėjimą. Stiprybės Algirdui Patackui.

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.