Partijos

Prof. Vytautas Radžvilas. Seimo rinkimai parodė, kad 25 metus egzistavusi sistema priėjo liepto galą (papildyta)

Tiesos.lt redakcija   2016 m. spalio 15 d. 20:15

262     

    

Prof. Vytautas Radžvilas. Seimo rinkimai parodė, kad 25 metus egzistavusi sistema priėjo liepto galą (papildyta)

Siūlome skaitytojų dėmesiui prof. Vytauto Radžvilo įžvalgas apie politinio režimo ir visuomenės būklę bei tendencijas, Vilniaus forumo poziciją rinkimų atžvilgiu, „nesisteminių“ partijų eilinį pralaimėjimą. Komentare minimą Vilniaus forumo parengtą Rinkėjo vadovą galima rasti ČIA.

Profesorių klausinėjo Laisvūnas Šopauskas. Filmavo Aušra Gabalytė.

Gerbiamas profesoriau, sekmadienį įvyko pirmasis Seimo rinkimų turas. Kokią politinio režimo ir visuomenės būklę bei tendencijas atskleidžia šie rinkimai?

Šie rinkimai parodė, kad Lietuva yra stabili blogąja to žodžio prasme. Kad tai yra šalis, kurioje jau beveik tris dešimtmečius praktiškai niekas nesikeičia. Turiu omenyje, kad faktiškai per šituos rinkimus neišvydome nei naujų politinių jėgų, nei naujų politinių idėjų, o galiausiai ir valios ką nors keisti. Kita vertus, šitie rinkimai turi tam tikrą naujumo elementą, skiriantį juos nuo ankstesniųjų. Jų metu bent jau buvo nebeslepiami du dalykai. Pirmiausia, nebebuvo visiškai nutylima įvykusi demografinė katastrofa. Jau net įžūliausi šios problemos neigėjai nebesiryžta jos visiškai nutylėti arba ciniškai švelninti, o mėgina rodyti tam tikrą tariamą susirūpinimą. O antrasis taip pat naujas dalykas, kad net ištikimiausi santvarką aptarnaujantys politologai ir žurnalistai jau nebesiryžo aiškinti, kad toji kampanija yra įdomi, gyva, kad joje esama kažko naujo ar tikros intrigos.

Kita vertus, taip ir turi būti. Vilniaus forumas išleistame Rinkėjo vadove iš esmės išpranašavo, kas nutiks. Žvelgiant į Lietuvą politologiniu žvilgsniu paaiškėja, kad nieko naujo negali nutikti šalyje, kurioje nėra politinės tautos ir net nėra valstybės. Galiausiai, net nesuvokiama, kad šie dalykai yra absoliučiai būtini tiek šalies gyvybingumui laiduoti, tiek jos visaverčiam politiniui gyvenimui. Mūsų visuomenė, o ir politikai, kurie yra tik jos atspindys, net neįtaria ar nemėgina apmąstyti labai svarbaus fakto, kad faktiškai esame viso labo teritorija, kurioje gyvena neturintys tautinės ir politinės sąmonės žmonės, o šitą teritoriją vadinamasis didysis pasaulis, kuris driekiasi už Lietuvos ribų, suvokia kaip paprasčiausią investicijų ar išteklių zoną. Šiuo atveju ištekliai yra tiek tam tikri Lietuvos turtai, tiek svarbiais ištekliais laikomi ir jos žmonės. Tuo tarpu pati Lietuvos visuomenė, kuri nesuvokia savęs kaip tautos, norinčios valstybės, jau iš esmės yra susitaikiusi su ištekliaus statusu ir todėl lygiai kaip paprastas Lietuvos pilietis tik ir svajoja kaip parduoti brangiau save kaip darbo jėgą, taip vadinamasis Lietuvos ekonominis ar verslo elitas svajoja apie tai, kaip brangiau save parduoti užsienio šeimininkui. Tad intelektualiai, dvasiškai bei moraliai merdėjančioje visuomenėje rinkimai ir turėjo būti vangūs. Jie patvirtino pagrindinę Rinkėjo vadovo ižvalgą, padarytą po partijų programų analizės, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra viena partija, tik, kitaip negu sovietmečiu, ji susikirsčiusi į frakcijas, kurių kiekviena pasidabinusi skirtinga etikete. Taip imituojama vadinamoji pliuralistinė sistema ir daugiapartiniai rinkimai.

Kita vertus, jokioje visuomenėje ir jokiu istoriniu laikotarpiu niekada nebūna to, ką galima pavadinti absoliučiu sąstingiu. Tokia jau žmogaus visuomenės ir politinio gyvenimo prigimtis, kad arba visuomenė yra sveika ir tam tikrais atžvilgiais auga bei tobulėja, arba ji nenumaldomai smunka. Šie rinkimai parodė ne tik Lietuvos visuomenės būklę, bet ir jos politinės raidos tendencijas. Čia ir vėl galima įžvelgti šį tą naujo. Ligšiolinė parodomoji daugiapartinė sistema vis dėlto kurį laiką dar buvo palyginti stabili. Noriu pasakyti, kad šitos sistemos stabilumo prielaida buvo tai, jog visą Lietuvos politinį gyvenimą nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo struktūrino dvi stovyklos. Kiekvieną iš šių stovyklų savo ruožtu telkė savotiškas politinės galios centras. Vienos stovyklos branduolys buvo Komunistų partijos nomenklatūra, dabar besivadinanti socialdemokratais, o kitos stovyklos – Sąjūdžio idealus pardavusi arba išdavusi kitokia nomenklatūra, kurios branduolys yra konservatoriai. Per kiekvienus rinkimus, nepriklausomai nuo to, kuri stovykla juos laimėdavo, šios dvi politinės jėgos tvirtai laikydavo vadžias savo rankose, ir nepaisant to, kaip klostydavosi koalicijos, kas į jas įeidavo, visada buvo aišku, kur yra tikrasis galios ir valdžios centras.

Šiandien didelė naujovė ta, kad šitas centras pagaliau išnyko. Tai reiškia, kad tie tariami skirtumai, kuriuos buvo galima bandyti bent jau imituoti valdančiojo politinio elito pastangomis, išnyko tiek, kad šiandien galima pasakyti, jog Lietuvos politinis peizažas yra tobulai sulygintas ir visiškai vienmatis. Šitame kontekste turime naują situaciją, nes įėjo visiškai naujas žaidėjas, kuris vadinasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Neatsitiktinai Lietuvos politologai arba asmenys, save tokiais laikantys, mėgina diskutuoti, nors gana nevykusiai ir nerišliai, bet klausimo esmę apčiuopia, kas yra tie „valstiečiai“? Ar tai yra kažkas seno, ar vis dėlto iš principo nauja partija? Manau, kad už šito klausimo slypi tikrai verta dėmesio problema, o mano atsakymas būtų toks: viena vertus, tai senas darinys, bet tam tikru aspektu jis iš tiesų naujas. „Valstiečiai“ yra senas darinys tuo požiūriu, kad objektyviai jie tiesiog surinko įprastinius protesto rinkėjų balsus. Lygiai taip pat, jeigu mes vertiname jos programą, tai šita programa nėra nei kuo geresnė, nei blogesnė negu visų kitų partijų programos. Mūsų politologų skirstymas, jog neva egzistuoja Lietuvoje sisteminės-nesisteminės, populistinės-nepopulistinės partijos, yra beviltiška atgyvena. Šiandien vis rečiau išdrįstama į tai apeliuoti, ypač po šitų rinkimų, nes tai idėja, kuri buvo labai svarbi palaikyti esamai politinei rinkimų sistemai, ir ji buvo taip akivaizdžiai paneigta, kad bankrutavo. Galima sakyti, kad bet kurios rinkimuose dalyvaujančios partijos, ar tai būtų valstiečių, ar kokio nors Puteikio, ar Lietuvos sąrašo partijos, programa nėra nei populistiškesnė, nei rimtesnė negu kitų partijų programos.

Tačiau naujovė, apie kurią kalbu, vis dėlto yra didelė. Šiandien tas protesto elektoratas pirmą kartą „valstiečių“ asmenyje įgijo realią jėgą. Kitaip tariant, šiandien į Seimą ateina jėga, kuri tuo skiriasi nuo visų per klaidą į Seimą patekusių partijų, tokių kaip Drąsos kelias ar Tautos prisikėlimo partija, kad ji gausi ir bus įtakinga. Ir, kas svarbiausia, jeigu kalbame apie tam tikrą partinės konstrukcijos formavimą, šiandien jos rankose yra visi svertai. Ji pirmą kartą savo rankose turi visus kozirius. Tuo noriu pasakyti, kad iki tol žaidimas vyko taip, kad arba konservatoriai, arba socialdemokratai turėdavo vienintelį rūpestėlį – kuo palankesnėmis sąlygomis, ne pernelyg brangiai, integruoti protesto balsams atstovaujančias jėgas į savąją valdymo sistemą. Šiandien „valstiečių“ integruoti yra praktiškai neįmanoma. Todėl tai žada didžiulį politinį nestabilumą, bet labai daug priklausys nuo pačių „valstiečių“ laikysenos.

Į jų programą rimai žiūrėti neverta, nes joje parašyta iš esmės tas pats, kaip pas kitus, tačiau tokio tipo partija, kuri surinkta paskutiniu momentu, gali lengvai subyrėti ir susiskaidyti. Kita vertus, tokioje, ideologijos ir aiškių pažiūrų neturinčioje partijoje nepaprastai svarbus konkrečių asmenybių ir politikų vaidmuo. Kitaip tariant, tai yra jėga, kurią, priklausomai nuo to, kas ją suvaldys, galima nukreipti vienokia ar kitokia linkme. Šiandien „valstiečiai“ įdomūs tuo požiūriu, kad jie turi dvi galimybes. Pirmoji galimybė – skubiai ir lengvabūdiškai sudaryti koaliciją arba su konservatoriais, arba su socialdemokratais. Tokiu atveju jie automatiškai taptų tokia pat politine jėga kaip ir visos kitos – visiškai nesirūpinančia tautos išlikimu, nesuprantančia, kad yra toks dalykas kaip tauta, kurią reikia saugoti ir ginti. Galiausiai, tiesiog vykdančia Lietuvos įtakingųjų, pirmiausia oligarchinių sluoksnių, valią. Tačiau toje partijoje esama žmonių, kad ir jos pirmininkas Karbauskis, kurie jau išsakė keletą įsidėmėtinų dalykų. Karbauskis yra pirmasis Lietuvos politikas, kuris aiškiai pasakė, kad jeigu Lietuvoje nebus nieko daroma, tauta po 30 metų išnyks. Tai gali būti skambi frazė, kuria siekiama laimėti daugiau vietų antrajame rinkimų ture, bet gali būti ir nuojauta žmogaus, kuris kažkokiu mastu užčiuopia egzistencinę Lietuvos problemą. Kas iš to išeis, spėlioti beviltiška, bet jeigu partijoje esama daugiau tokių žmonių (man jos sąrašas menkai pažįstamas) ir jie gali būti įtakingi, tai bent jau teoriškai gali padaryti tai, ko niekaip iki šiol nepavyko padaryti tokioms politinėms jėgoms kaip tautininkai. Jie gali legitimuoti ir į viešąją politinę erdvę pagaliau rimtai iškelti tautos ir valstybės išlikimo klausimą.

Įsidėmėkime, kad visos tradicinės partijos, netgi visas akademinis isteblišmentas, iki šios dienos šaipėsi ir tyčiojosi iš žmonių, kurie šitą problemą laikė svarbia. Tuo dabartinė Lietuva niekuo nesiskiria nuo sovietinės Lietuvos, kai ilgą laiką, iki pat Gorbačiovo perestroikos, apie tautą ir jai gresiantį išnykimo pavojų irgi kalbėdavo tik saujelė drąsuolių, kuriuos prisitaikiusi dauguma laikė keistuoliais. Juk kada prasidėjo Sąjūdis? Sąjūdis prasidėjo tada, kai buvo aiškiai, tvirtai ir valingai pasakyta, kad buvimas SSRS arba tam tikro tipo integracija gresia galutiniu Lietuvos išnykimu. Kitaip tariant, gresia Suslovo plano – „Lietuva be lietuvių“ – įgyvendinimu, kai iš Lietuvos liktų tik vardas. Tai štai šiandien pirmą kartą tą teiginį, kad iš Lietuvos gali likti tik vardas, pasakė žmogus iš parlamentinės partijos, kuri nesėkmės atveju turės antrą pagal dydį frakciją, o sėkmės atveju gali turėti netgi didžiausią frakciją. Tai reiškia, kad jeigu šis teiginys bus plėtojamas, norom nenorom net ir tautai abejingas Lietuvos isteblišmentas bus priverstas reaguoti ir kažką daryti. Tai gali Lietuvoje labai stipriai pakeisti ne tik intelektualinį politinį klimatą, bet ir pačias žaidimo taisykles.

Žinoma, viskas priklausys nuo to, ar šioje partijoje tas potencialas yra didelis, ar ta linija bus išlaikyta, nes ši linija iš karto numatytų nepaprastai sunkias derybas tiek su konservatoriais, tiek su socialdemokratais. Nes dar kartą primenu – tai yra globalistinės, radikaliai antilietuviškos, antitautinės ir antivalstybinės partijos. Todėl čia negalimas koks nors smulkus ir techninis kompromisas antraeiliais klausimais. Arba „valstiečiai“ šitą liniją laiko tvirtai,  ir tada privalo derybose būti labai kieti bei tam tikra prasme primesti, pradžiai bent kai kuriose srityse, tautos ir valstybės gynimo prioritetą, arba, jeigu jie susigundys valdžia ir lengvai nusileis, tada juos ištiks likimas visų tų, kurie mėgino susidėti arba su konservatoriais, arba su socialdemokratais – jie bus praryti ir suvirškinti per nepaprastai trumpą laiką. Negaliu spėlioti, kuris kelias bus pasirinktas, nes turiu menką nuovoką, kas šitie žmonės yra savo pažiūromis, politinio išprusimo lygiu, galiausiai angažuotumu Lietuvos reikalui. Bet viena aišku – tai, kas buvo pasakyta pono Karbauskio, yra labai svarbu, nes iki tol tiek Lietuvos poltinis elitas, tiek jį aprarnaujantis politologinis isteblišmentas žaisdavo dviem skirtimis, kurios realiai neegzistavo: „kairė–dešinė“ kaip ekonominis skirties kriterijus, ir Rytai–Vakarai. Visos šitos skirtys buvo tik tariamos ir iliuzinės.

Vienintelė reali skirtis – globalizmas–nacionalizmas. Karbauskio pasakyti žodžiai šitą skirtį jau įvedinėja. Ar jinai sušmėžuos labai trumpai, išnyks iš pačios partijos ir jos rinkėjų sąmonės, ar, priešingai,  jinai bus ir toliau ryškinama bei mėginama kažkokiu būdu įtvirtinti praktinėje politikoje, yra lemtingai svarbus klausimas, kuris rodo, kad Lietuva priėjo kryžkelę. Šuo požiūriu rinkimai man patinka, nes tai rodo, kad 25 metus egzistavusi sistema iš tiesų priėjo liepto galą. Kitaip tariant, ji nebeturi resursų ir toliau palaikyti tariamai dvipartinę sistemą arba jos iliuziją. Tai yra sistemos bankrotas.

Dalyvaujate naujos politinės organizacijos Vilniaus forumas veikloje. Vilniaus forumas deklaravo, kad nesiekia valdžios ir šiuose rinkimuose neparėmė jokios partijos ir jokių kandidatų. Kokia Vilniaus forumo pozicija rinkimų atžvilgiu?

Jeigu kalbame apie Vilniaus forumo principinę poziciją dėl rinkimų, tai ji visada buvo labai paprasta ir aiški. Pagrindinė Vilniaus forumo idėja yra ta, kad jokioje šalyje negali būti nei autentiško politinio gyvenimo, nei jokių rimtų pokyčių, jeigu toje šalyje nėra politinės sąmonės. Mes remiamės prielaida, kad sovietmetis ir beveik trys dešimtmečiai nepriklausomybės savo darbą padarė. Lietuvoje politinės tautos iš esmės nėra. Todėl jokie rinkimai negali nieko atnešti ir pakeisti, jeigu visi jų dalyviai, tiek tie, kurie nori būti išrinkti, tiek tie, kurie renka, iš esmės mąsto baudžiauninko, o ne piliečio kategorijomis. Taigi, Vilniaus forumo tikslas yra visų pirma udgyti politinę sąmonę, ir tai buvo parodyta rengiant Rinkėjo vadovą. Per šį vadovą ir kitais būdais mėginame atgaivinti supratimą, kas yra valstybė.

Viena didžiausių iliuzijų buvo ta, kad Maskvos administruojamai teritorijai staiga įgijus formalius valstybingumo atributus, o tos teritorijos gyventojams gavus vadinamuosius piliečių pasus, tie piliečiai staiga taps tikrais piliečiais. Tai, ka vadiname tautine ir valstybine sąmone, visose pasaulio šalyse ugdoma dešimtmečiais ir net šimtmečiais. Ją išugdyti yra neapsakomai sunku, o sugriauti galima per labai trumpą laiką. Tereikia sunaikinti aktyviausią ir sąmoningiausią tautos dalį bei truputį palaukti, kol natūraliai išmirs turėtą valstybę dar atsimenantys žmonės. Ir tik vienetai iš jų sugebės perteikti savo vaikams supratimą, kas yra sava valstybė. O jeigu kalbame apie anūkus, tai tokių anūkų liks tik saujelė. Lietuvoje, kuri buvo okupuota penkiasdešimt metų, praktiškai pasikeitė trys kartos, ir dar beveik tris dešimtmečius tautinė-valstybinė sąmonė buvo dirbtinai slopinama dėl tariamų integracijos siekių. Taigi šiuo požiūriu padėtis yra visiškai apgailėtina ir todėl Vilniaus forumas būtų buvęs labai naivus, jeigu įsivaizduotų, kad tokiomis sąlygomis gali įvykti kas nors daugiau nei rinkimų parodija ar karikatūra. Todėl neragindamas už nieką balsuoti jis elgėsi visiškai nuosekliai.

Būtų buvę naivu, bent jau šiandieninėmis sąlygomis, ir siūlyti piliečiams tokius rinkimus boikotuoti, nors suprantame, kad tai yra rinkimų karikatūra, vis dėlto esama tokių dalykų kaip politinio veikimo inercija. Bet kad pilietis sugadino biuletenį arba paskaitęs Rinkėjo vadovą vis dėlto dar balsavo už kokią nors partiją, bet neturėdamas iliuzijų bei suvokdamas, kad tai iš esmės yra beprasmiškas balsavimas, jau yra labai daug. Toks politinės sąmonės auginimas, drįsčiau manyti, duos savo vaisių. Kilus dabartinei politinei krizei, kurią ką tik aptarėme ir kuri atsispindės sudarant naują vyriausybę, politinės sąmonės poreikis tik augs. Kuo labiau žlunga iliuzijos, tuo svarbiau yra susiorientuoti politinėje tikrovėje. Todėl jeigu Forumas ir toliau veiks kryptingai ir apgalvotai, manau, jog po truputį turėtume sulaukti ir geresnių vaisių.

O kalbant apie paties Forumo dalyvavimą partinėje rinkiminėje politikoje, tai yra gana tolimos ateities klausimas, bet esu įsitikinęs, jog jeigu susiklostytų situacija, kad tiesiog objektyviai reikėtų kažkam tuose rinkimuose dalyvauti, Forumas tikrai niekada nepadarys tos lemtingos klaidos, kurią dėl nebrandumo padarė Sąjūdis, kuomet pati visuomeniškai įtakingiausia Sąjūdžio dalis sugūžėjo į valdžią ir nugarmėjo į nomenklatūros bedugnę. Kitaip tariant, Forumo paskirtis yra ugdyti politinę tautą, kuri jau paskui sugebėtų kontroliuoti valdžią. O jeigu šitoje Forumo veikloje rasis asmenų, kuriems tikrai patinka politika, jeigu jie bus išauginti būtent tokia dvasia, jeigu jie supras, ką reiškia politiko profesija ir atsakomybė, nebus jokių problemų tokius žmones paremti tvirtai žinant, kad jie iš tiesų verti būti valdžioje. Kad tai tie, kurie gali ką nors pakeisti. Bet kol kas tokių žmonių nesama arba jų galima įžvelgti vos vieną kitą iš rinkimuose dalyvavusių asmenų, todėl būtų neatsakinga klaidinti rinkėjus nepamatuotomis iliuzijomis ir raginti už kažką balsuoti. Rinkėjo vadove buvo padaryta būtinybė ir išvardinti žmonės, kurie iki rinkimų svarbiausiais vertybiniais klausimais pasirodė teigiamai. Skaitytojas galėjo susipažinti ir jeigu jam renkantis už ką balsuoti tokia informacija pravertė, galėjo ja pasinaudoti. Bet šiuo metu Lietuvoje nėra bent kiek gausesnės politikoje dalyvauti norinčių asmenų grupės, kurie būtų verti paramos.

Per šiuos rinkimus vadinamosios nesisteminės partijos patyrė eilinį sutriuškinimą. Ką pasakytumėte šių partijų lyderiams, aktyvistams ir rėmėjams?

Iš esmės pakartosiu tai, kas jau seniai žinoma. Pirmiausia, kiekvienas dalyvaujantis politikoje žmogus turi suprasti politikos abėcėlę. O šios abėcėlės raidė „a“ yra žinojimas, kad žmonės valdomi dviem būdais. Pirmas būdas valdyti žmones yra fizinė prievarta, arba vadinamoji lazda. Lazdos pagalba galima įvesti gana gerą tvarką kalėjime ar konclageryje. Tačiau seniai žinoma, jog toks valdymo būdas yra prastas. Jis yra brangus ir nepatikimas, nes dėl „neaiškių“ priežasčių žmonės nemėgsta būti mušami ir yra linkę maištauti. Todėl visais laikais bet kurioje visuomenėje lazdą arba fizinę prievartą papildo vadinamoji mentalinė prievarta. Žmogų priversti elgtis taip, kaip reikia, galima jėga, bet galima ir įtikinti, kad taip elgtis yra teisinga, protinga ir sąžininga. Tam ir tarnauja vadinamosios ideologijos, kurių pagrindas yra politinės doktrinos. Jos leidžia sukurti ir pagal reikalą piliečiams įskiepyti tam tikras pažiūras.

Šiandien vadinamosios nesisteminės Lietuvos politinės partijos atrodo tiesiog apgailėtinai, nes niekaip nedrįsta priimti šios banalios ir akivaizdžios pirmosios politikos abėcėlės raidės ir neišmoksta jos perskaityti. Kitaip tariant, tai, kad Lietuvoje, kurioje yra viena didžiausių Europoje turtinė nelygybė ir socialinė atskirtis, kurioje daugybė dalykų atrodo tiesiog klaikiai, per tiek metų nebuvo jokio didesnio protesto, paaiškinti galima tik vienu dalyku – kad šita mentalinė prievarta čia yra pritaikyta tiesiog tobulai. Tas lietuviškasis nuolankumas, dėl kurio visada verkšlena vadinamieji nesistemininkai, nėra nukritęs iš dangaus, nėra kažkokio prigimtinio lietuvio kvailumo elementas, o nuostabiai sustyguotos smegenų plovimo mašinos darbo padarinys.

Taigi, jeigu norima ką nors pasiekti politikoje ir keisti esamą padėtį, pirmiausia šitos mašinos jėgai, kuri yra inetelektualinė jėga, būtina priešpastatyti tokią pat jėgą. Tai reiškia, kad visiškai beviltiška mėginti paimti valdžią ar ką nors pakeisti Lietuvoje vien žaidžiant natūraliu žmonių nepasitenkinimu. Jau Johnas Locke‘as, XVII a. politinis mąstytojas, aiškiai sakė, kad jokie piliečiai niekada nesukils prieš valdžią ir jai nepasipriešins, jeigu jų sukilimo paskata yra buitinis nepasitenkinimas esama padėtimi. Kitaip tariant, jau 300 metų žinoma, kad politikoje galima ką nors nuveikti tik turint politinę sąmonę.

Net palyginus inteligentiškuose vadinamosios nesisteminės opozicijos sluoksniuose pripažinti mintį, kurią žinojo jau Platonas ir Aristotelis, sakydami, kad politika yra antras pagal kilnumą, bet kartu ir sudėtingumą menas po filosofijos, nesugebama. Naiviai manoma, kad jei esi išprusęs kurioje nors srityje (žinoma, išprusimas profesinėje srityje yra būtinas ir vertingas dalykas), tai toks išprusimas automatiškai laiduoja, kad išmanysi politiką. Šis naivus įsitikinimas, kurį galima pavadinti mirtinai pražūtingu prietaru, yra kone visuotinis. Reikėtų pagaliau įsiklausyti į tą tiesą, kurią šiuo atveju sakau ne aš, bet kuri yra žinoma du su puse tūkstančio metų nuo pat senovės graikų laikų. Vieną kartą reikia suvokti, kad politika yra rimtas dalykas, reikalaujantis tam tikro specialaus intelektualinio pasirengimo. Kartu reikia pabrėžti, kad norint sėkmingai dalyvauti politikoje, turint tam pasirengimą, nebūtinai reikia, net visiškai nebūtina, būti nuostabiu politinės filosofijos ar įvairiausių sudėtingų teorijų žinovu. Bet vis dėlto yra tam tikra politikos abėcėlė, kurią išmokti yra privalu. Žvelgdamas į šituos rinkimus, neįžvelgiau jokių pastangų tą abėcėlę įsisavinti.

Iš to plaukia visiškas politinių principų ar pažiūrų reikšmės ignoravimas. Šiuo atveju mano taikinys bus Lietuvos sąrašas, bet tai yra bendros ligos simptomas. Neįsivaizduojama, kaip galima dalyvauti rinkimuose partijai neįvardijant, kokios yra jos tikrosios politinės pažiūros. Juk kuomet nesisteminės jėgos žada pakeisti daugybę dalykų, užtikrinti pilietinę valdžios kontrolę ir panašius dalykus, jos niekaip nenori suprasti, kad norint įgyvendinti visus šituos dalykus, pirmiausia reikia turėti valstybę. Socialinio teisingumo ir visus kitus klausimus gali išspręsti tik valstybė, kuri ir yra įrankis tai daryti. Šiandien nedrįstama įvardinti, kad Lietuvoje nėra valstybės, o tik ypatingos rūšies savivaldybė. Antras dalykas, kurio nedrįstama pripažinti, kad valstybė negali atsirasti, jeigu nėra organizuotos tautos. Tai, kas abstrakčiai vadinama piliečiais, ir politiškai organizuota tauta yra visiškai skirtingi dalykai. Vadinasi, net nenorima virsti tuo, kas vadinama politiniu subjektu.

Jei nekalbama apie tautą, apie valstybę, tai kokiomis pažiūromis tuomet remiamasi? Bet juk tokiu atveju partijos ideologija de facto niekuo nesiskiria nuo Sniečkaus ir Burokevičiaus ideologijos. Juk jeigu kalbame iš esmės, kas yra, pavyzdžiui, šiuolaikinė atviros visuomenės ideologija, kurią Lietuvoje skleidė Sorosas? Radikalus antikrikščioniškumas, antitautiškumas ir siekis sunaikinti tai, kas vadinama prigimtine šeima. Už visus šituos dalykus pasirašytų ir Sniečkus arba Burokevičius. Atlikime minties eksperimentą: jeigu mes, Sąjūdis, kovai už Lietuvos Nepriklausomybę būtume pasikvietę Burokevičių. Tai būtų buvę kažkas nesuvokiama protu. Todėl, kai žiūriu štai tokio sąrašo žmones, aš visiškai tikiu, kad daugelis jų subjektyviai nuoširdžiai rūpinasi Lietuva. Jie nerimauja dėl jos likimo. Bet jeigu šitie žmonės nesugeba pakilti virš asmeninių simpatijų ir antipatijų, jeigu organizacijos steigimo principas yra ne politinės pažiūros, o asmeniniai ryšiai, tai tokia organizacija automatiškai yra pasmerkta. Ji niekada nebus nei tikra partija, nei žinos, ko nori ir siekia. Lygiai tą patį galima pasakyti apie visus kitus vadinamuosius nesistemininkus.

Tokioje situacijoje tampa neaišku, ko jie apskritai šiuose rinkimuose siekia. Man susidaro įspūdis, kad šių nesistemininkų gretose toną užduoda patys giliausi sistemininkai, kurie seniai perpratę pagrindinį sistemos poreikį. Bet kuriai politinei sistemai, jeigu ji yra represyvi, mirtinai reikalingi vadinamieji garo nuleidėjai. Štai kodėl už tą paslaugą – garo nuleidimą – sistema visada atsidėkoja. Ji paprasčiausiai suteikia galimybę žaidžiant imituojamos demokratijos žaidimą bent jau pamėginti atsiriekti net ne mažytę dalį valdžios, o mažytę dalį iš valdžiai skiriamo biudžeto savo atlyginimui. Nes kuomet į Seimą patenka tokie piliečiai, jie nieko ten negali nuveikti. Išskyrus tai, kad pasiima Seimo nario algą. Paprasti ir nuoširdūs tokių antisisteminių darinių dalyviai nei moraliai, nei psichologiškai nėra pasiruošę priimti šios tiesos. Kas tai lemia? Tos pačios tautinės ir valstybinės, o kalbant apibendrintai, politinės sąmonės stoka.

Tokiuose dariniuose yra sąžiningi, bet nesuprantantys, kokios jų pažiūros, žmonės. Ir paskui viskas baigiasi nuolatinių nusivylimų virtine. Todėl galiu duoti žmogišką patarimą – jums, gerbiamieji, reikia apsispręsti. Grynai žmogišku žvilgsniu, stebint visą tai iš šalies, gaila laiko ir pastangų, kurias skiriate absoliučiai beviltiškam reikalui. Bet jeigu jūs manote, kad Lietuva iš tikrųjų jums svarbi, jeigu jūs manote, kad tikrai jaučiate pareigą vykdyti savo pilietines priedermes ir kažką dėl Lietuvos daryti, pirmiausia susigaudykite, kokios yra jūsų pažiūros. Tikslas, kurį mes turime pasiekti, jeigu norime išsigelbėti iš susiklosčiusios situacijos, yra labai aiškus – turime sukurti politinės tautos branduolį. Šiuo atveju tai nėra joks asmeniškas ar organizacijos vardu daromas kvietimas jungtis prie Vilniaus forumo, bet tiesiog žmogiškas patarimas. Geriau kartu dirbkime ir švieskimės, aukime kaip politinė tauta, o tada jau matysime, ką galime padaryti kitų ar artėjančių rinkimų išvakarėse.

O geriausia, ką tokios organizacijos galėtų padaryti, ir tai būtų naudingiausia Lietuvai, – išsivaikščioti. Nes daugeliu atžvilgiu tokia veikla yra net žalinga, juk ji ne tik sueikvoja daugybės žmonių laiką ir energiją, tuos žmones nuvilia, bet taip yra nuviliama ir didelė dalis visuomenės. Įsivaizduokime tuos kelis tūkstančius žmonių, kurie nuoširdžiai balsavo už Lietuvos sąrašą. Juk buvo aišku, kad tie balsai metami į balą, kad tai organizacija, kuri neturi absoliučiai jokios perspektyvos, todėl manyčiau, kad tie, kurie nori kažką veikti rimtai, pirmiausia turėtų aiškintis savo pažiūras, o tai reiškia politiškai šviestis. Antra, jie turėtų apsispręsti, kas yra svarbiau – asmeninė nauda ar Lietuvos reikalas, išsiaiškinti ir sąžiningai atsakyti, ko nori politikoje. Trečia, visą tai išsiaiškinus, apsispręsti, ar telktis, ar tiesiog tapti stebėtoju iš šalies, bet bent jau stebėtoju, neturinčiu jokių iliuzijų. Tiek galima pasakyti vadinamųjų antisisteminių organizacijų nariams. Nes kad ir kaip gaila, bet tokių organizacijų veikla iš esmės yra visiškas anachronizmas.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

AH-88       2016-10-27 10:33

Labai teisingos mintys. Gerai būtų, kad taip vadinami politikai jas perskaitytų. Niūru, bet teisinga. Bet ne beviltiška.

Raigerdas>TIESOS > TieSos > s.o.s.> s        2016-10-21 11:19

Skundas Portalo Adminui.
Aš parašiau komentarą - skundą (TIESOS > TieSos > s.o.s.> s s s ss 2016-10-20 19:21). Savo skunde aš reikalauju TIESOS. Kad jūs patikėtumėte manimi, leiskite į Portalo Admin’ą kreiptis, kaip aš kreipdavausi į savo mamytę. Ir aš jus myliu, kaip savo mamytę.
MANO MAMYTE ARBA MANO TIESA, kreipiuosi į tave su prašymu neleisti spausdinti Trolių komentarų. Vienas iš tokių Trolių yra Raigerdas. Šitas piktybinis Trolis iki šiol nėra pašalintas. Pats aš esu ne Trolis, o tuo labiau ne piktybinis. Aš esu komentatorius “TIESOS > TieSos > s.o.s.> s s s ss” ir viskas tuo pasakyta. Mamyte, prašau užblokuoti tą piktybinį Trolį Raigerdą ir kitus, nes aš parašiau komentarą-skundą. Aš padariau pagal klasikines skundimo tradicijas, t.y. skundimo tradicijas Inkvizicijos teismui, GESTAPO ir NKVD, bei KGB. KGB laikais, tokius kaip mane, vadindavo “stukačiokais”, bet dabar KGB nebėra, tačiau “stukačiokų” tradicijas reikia pratęsti. Mamyte, mano reikalas yra užkabinti kam nors ETIKETES, o jūsų prašau užblokuoti visus tuos komentatorius, kuriems aš užkabinau ETIKETES. Reikia “blokuoti tokius tipus kaip raigerdai, nes šie tipai ne diskutuoja, o vien šiukšlina erdvę”. “Bet jeigu redakcija ir adminas siekia vaizduoti super demokratus, tuomet šio portalo ateitis bus nyki. Jeigu dabartinė trolių bakchanalija tęsis, rimtesnių komentatorių čia netrukus neliks”. Imkite pavyzdį iš GESTAPO. Gestapas vykdė visų nepatenkintų Hitlerio valdžia persekiojimą su plačiais įgaliojimais, ir ji buvo svarbi priemonė baudžiamajai politikai vykdyti. Gestapas tyrė visų jėgų priešiškų režimui veiklą ir gestapo veikla buvo skirta tam, kad pašalinti iš kelio Vokietijos priešus. Tuo pačiu metu gestapas turėjo prevencinio sulaikymo teisę (tai Schutzhaft.) ir išsiųsti tokius tipus į kalėjimą ar koncentracijos stovyklą be teismo.
  Mamyte, komentatoriui Raigerdui, aš, kaip ištikimas stukačiokas, užkabinau TROLIO ETIKETĘ. Aš negaliu dabar jam užkabinti ETIKETĘ, KAD JIS YRA ŽYDAS AR ERETIKAS. Todėl užkabinau TROLIO etiketę, nes kitų neturiu, nes esu biednas. Prašau, mamyte, tokius tipus, kaip Raigerdas blokuoti.
Užtikrinu, kad šį komentarą-skundą parašiau būdamas sveiko proto, neišgėręs nei gramo degtinės, kurią labai mėgstu, nepavartojęs nei antidepresantų, nei kitokios rūšies narkotikų. Pasirašau: komentatorius-stukačius “TIESOS > TieSos > s.o.s.> s s s ss”. 
   

atsibodo ir apokaliptika ir propaganda       2016-10-20 21:43

Apokaliptinis rašinys. Nemėgstu apokaliptikos. Deja yra ir nusišnekėjimų. Lietuvos TSR nebuvo Maskvos administruojamas regionas. Radžvilas teigia atvirkščiai. Juk tai loginė klaida. Administravimą vykdė būtent vietos komunistai, LKP. Ne Maskva. Administravimą vykdė gerai, nors būta bandymų pašalinti Sniečkų ir jo aplinką ir jos kryptį, bet esant pačioje TSRS daug problemų buvo numota ranka. Galite pykti, vadinti bet kaip, bet Sniečkus ir komanda daug teigiamo lietuvių tautos labui nei dabartinė lietuviška valdžia: visi turėjo darbą, nebuvo benamių ir elgetų. Lietuvių tik daugėjo. Ir gali nepatikti, bet dabartinė Lietuva yra Europos Sąjungos sudėtinis regionas kurį administruoja dabartinė lietuviška valdžia. Mes privalome laikytis europinių normų, ES teisės aktai turi viršenybę virš Lietuvos teisės aktų. Ir tų nurodymų iš ES yra daugiau nei iš TSRS. Aš nenoriu kad manytumėte, jog TSRS buvo rojus - jokiu būdu ne, tačiau šiais laikais atsitiko tai ko net TSRS laikais net nebuvo: įsiteikinėjimas ir padlaižiavimas ES. Nepamenate? Prisiminkite ES konstitucijos patvirtinimą Seime: seimūnai net neskaitę ją priėme pirmi Europoje ir, cha, visa ta ES Konstitucija gi žlugo, ją atmetė kitos šalys… Dabartinė Lietuva yra savanoriško pastumdėlio vietoje. TSRS laikais lietuviai, apskritai “pribaltai” buvo gerbiami žmonės iš kurių net mokėsi. Kas yra lietuviai ES šiais laikais? Skandinavijoje - plėšikai ir žmogžudžiai, šalia lenkų ir rumunų.

Šviet. profsąjungos už valstiečius       2016-10-20 20:55

Šalies aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS, atstovaujantis 13-ka mokslo ir studijų įstaigų, išplatinome viešą kreipimąsį į akademinę bendruomenę . Raginame aktyviai balsuoti antrajame ture. Kreipimosi tekste akcentuojami labai solidūs ir savalaikiai LVŽS rinkiminiai įsipareigojimai švietimui ir aukštajam mokslui. Priimkite tai kaip mūsų paramą jums, valstiečiai ir žalieji.Tai kvietimas-aktyviai-balsuoti-2-ajame ture. Pagarbiai ir su nuoširdžiais pergalės linkėjimais: > Prof.habil.dr Gediminas Merkys

 

stasys       2016-10-20 20:08

Reigardui .. .. Nežinau ar suprasite bet parašysiu savaip. Nėra Tiesos be kelio link jos , nėra absoliučios tiesos kuri tiktų visais atvejais ir bet kur ..Tiesa tai kelias kuri tenka neiti pasveriant visas galimas jos variacijas. Pikaso atveju jam prikaišiojamas teismo sprendimas, dėl Terlecko, apima tik ta dalį ginčo kuri buvo svarbi Terleckui ir niekuo nepasisakė dėl kitos.. Pikaso dalies..Tokia to teismo darbo prerogatyva ..nagrinėti problema siaura esme ir tik faktais , bet ne prielaidomis .smile suprasti Pikaso pozicija galima , apkalbėti viešai save pati Terleckui ..pagal įstatymą nėra nusikaltimas ,..o tik tuo Pikasas ir remiasi . Čia tas pats kas juozapotoms prižaisčiau jų VSD agentėlio primetama simuliacija ,. o pasiviešinus juos paduočiau į teismą ..rezultatas manau butu aiškus .Kur faktai o kur fantazijos .Teisiškai teismas buvo teisus, o bendražmogiškai vertinti galima visaip, Terlecko kai kurios citatos kaip to klauno su raudona kepure ..Tai čia kas link tos tiesos . Dėl to aktyvumo ir jo negatyvo spręskite pats ..kuo ilgesnės ar tai mano ar tai Pikaso ar tamstos citatos tuo daugiau nepatenkintu jomis ..nors visi gerai žinome ..kad diduma čia sugeba perskaityti tik pirmas penkias komentaro eilutes , o ka ten jau gilintis į esme jo matant kas rašo . Tik teismas pas mus nustato kokia tos nuomonės forma ir daugiau niekas..ta manau ir pats žinote,... tai liečia ir ta pačia Jurgą Tvaskienę bei jos publikacijas . Nepaneigta išsakyta nuomonė tai dar ne šmeižtas ir tuo labiau melas . Jūsų abiejų ginčo esmės nesekiau tai ir komentuoti detaliau nesiimsiu , bet kad susinervinote Pikasui ėmus traukti senas publikacijas pastebėjau ..kam dabar įdomu ka ten galvojo Jurgą Tvaskienę prieš dešimt metu ...tikrai ne man .smile tai ko pats jaudinatės ..? Ginčas turi remtis argumentais , o jie gali būti visokie ..todėl nematau čia Pikaso kaltės ..jis pasinaudojo tuo kas prieinama viešai kaip ir Jus savo atveju dėl Terlecko jam. Kas link to Orvelo , neperskaičiau matyt ir nepabaigsiu ..žmogus turi gyvenime remtis savo patirtimi , o ne vadovautis svetimomis ..todėl tos Orvelo simuliacijos man pabandžius skaityti pasirodė tik juokingos . Žmones reikia mokyti ne tiesos, o kelio link jos .. o kaip tu jo išmoksi jei kitos nuomonės negali matyti ..Visu mūsų trukumai tik mumyse..o ne mums nepritariančiuose ,kaip dauguma linkę galvoti . Ir dar dėl to (gerbiamasis) tai ne tik kreipinio forma Reigardai tai ir visumos turinys , o jis smarkiai prasilenkia su realybe ..todėl ji kaip tokį Tamstos atmetu .

TIESOS > TieSos > s.o.s.> s s s ss       2016-10-20 19:21

Na ir kas kad pustrečio šimto komentarų. Pusė “komentarų” yra keleto grafomanų tarpusavio santykių aiškinimasis. Originaliai temą gvildenančių komentarų mažuma. Tema aktuali, bet kodėl normalūs skaitytojai nebedalyvauja diskusijoje? Todėl, kad nebėra prasmės - vieną normalų konstruktuvų komentarą užpila dešimt niektauzių rašliavų.
Po daugkartinių raginimų portalo Adminas vieną kitą ” komentarą” pašalino, bet
tai daugiau panašu į administravimo imitavimą. Priežastys, t.y. piktybinių trolių nebaudžiamas dominavimas komentarų skiltyse, nepašalintos.  Redakcijai derėtų apsispręsti- ar jie šį portalą laiko ” zabovai”, ar dėl to tikslo kurî deklaruoja greta antraštės. Jeigu vis tik prioritetas yra visų pirma suteikti erdvę piliečiams tartis svarbiais Lietuvai klausimais, tuomet reikėtų tai ir daryti- nevaizduoti šventesnių už popiežių ir šalinti kliūtis kurios kliudo diskusijoms vykti turiningai. T.y. blokuoti tokius tipus kaip purai, pikadai, stasiai, burai, jotos ir raigerdai, nes šie tipai ne diskutuoja, o vien šiukšlina erdvę.
Bet jeigu redakcija ir adminas siekia vaizduoti super demokratus, tuomet šio portalo ateitis bus nyki. Jeigu dabartinė trolių bakchanalija tęsis, rimtesnių komentatorių čia netrukus neliks.

Raigerdas>klausimėliui       2016-10-20 18:15

  Aš suprantu, kad bailiui yra sunku gyventi. Eina bailys kokio nors miško takeliu ir baiminasi kiekvieno trakštelėjimo, netgi kiekvieno varno kranktelėjimo. O kai bailys sugalvoja rašyti komentarą, tai jis rašo apie tuos baubus, kurie jam vaidenasi. Ir jis yra “drąsus” tik veikdamas iš pasalų. Jis įžeidžia, ką nors ir paskiau bijo, jis apšmeižia ką nors ir paskiau bijo. Ko jis bijo? Atpildo arba kaip liaudyje sakoma, bumerango. ir tas bumerangas ateina. Bet jis ateina ne iš tos pusės iš kurios jis laukė, jis ateina iš tos pusės, iš kurios jis niekada nelaukia ir ne nuo to žmogaus, kurio jis labiausiai bijojo, ir kuriam labiausiai pavydėjo. Maniakalinis noras būti “drąsiu” pasireiškia per neapykantą kam nors, kaip jam atrodo, kad tas žmogus yra kaltas dėl jo patologinio baimės jausmo.
  Gaila, kad kol kas pas mus į juos nekreipia jokio dėmesio ir numoja ranka, kaip į nurašytą niekam nereikalingą daiktą. Mano manymu, šitiems žmonėms reikėtų skirti daugiau dėmesio, nes jų elgesys yra panašus ir jų kenkėjiški metodai yra panašūs, netgi standartiniai. Niekšingą žmogų, aišku, neperauklėsi, tačiau prieinamas jiems fizinis darbas, tikrai atlieka jiems gerą terapinį poveikį. Tačiau, jeigu niekšui duoti valdžią, tai jo veikla bus pažymėta gal net milijonais lavonų. Štai konkretus pavyzdys:Kim Dzongas (Kim Jong-il arba Kim Jong II) yra dabartinis Demokratinės Liaudies Respublikos Korėjoje lyderis, kaltas dėl 4 mln. korėjiečių mirties. Jis taip pat yra keisto asmenybės kulto ašis, kadangi net apie jo gimimą yra kuriamos neįtikėtinos istorijos, kaip kad: „...vos tik jam gimus, danguje sutvisko galybė žaibų ir sugrūmojo griaustinis, o Mt. Paketu kalno viršūnės tvenkinio krante atskilo ledkalnis, aplinkui paskleisdamas paslaptingą garsą ir sukeldamas dvi spindinčias vaivorykštes“.

klausimėlis       2016-10-20 11:56

lietuvis Raigerdui
  Shalom Raigerdai, didvyri, labiausiai nusipelnes Lietuvai, vienintelis zinantis tiesa, niekinatis kitamincius, nes pastarieji: kenkejai ir sarikovai, nieko nesuprantatys, gyvenantys gyvuliu ukyje, vaiksciojantys keturiomis, arba turintys sparnus, nemylintys JAV, nes mano, kad si salis kalta del pasaulines krizes ir daugelio karu, bet patys nieko nesprendzia. Nemyli zydu, nes mano kad ju vykdomos revoliucijos nesa chaosa. Kaip komentatorius esi apgailetinas propagandistas, ganetinai pavirsutiniskas, uzsiciklines siaurame ziniu rate, taciau labai geros apie save nuomones. Beje Shvonderio personazas tau labai tinka. Tik Sharikovu sioje vietoje ne tiek daug. Sakai “jedinstvininkai” apsimeta lietuviais? Gal esi jedinstvininkas?

Dzeikas       2016-10-20 10:54

Ka tik Delfis paviesino Nausedos agitacija pries Palecki (straipsnis “G. Nausėda kreipėsi į Naujosios Vilnios rinkėjus”).
As ko nuo kedes nenukritau.Stai ji - Laisvos Lietuvos apoteoze: vagys agituoja pries banditus, arba prichvatizatoriai vs bolshevikai. Situacija, iki siol ivairiai maskuojama, issikristalizavo.
Sio Gordijaus mazgo sprendimo buda pasiule Dzeko Londono personazas Dowsono miestelio serifas.Kai du karstakosiai sumane ginca isspresti dvikova, serifas sutiko:
“Jus galite kautis.Nugaletoja as pakarsiu”.
Norite gyventi kaip amerikieciai - elkites kaip amerikieciai.

Raigerdas>Stasiui       2016-10-20 10:28

Duodu jums šmeižto pavyzdį. Štai imu ir savo komentaruose pradedu viešai tvirtinti, kad komentatorius Stasys yra Putino agentas, specialiai čia rašantis, kad išprovokuoti to portalo skaitytojus erzeliui, kur jie vienas kitą pradėtų kaltinti, keikti, koliotis ir niekinti. Tokia užduotis nebūtų sunki, nes apie 80% žmonių Lietuvoje neskiria MELO NUO TIESOS, INFORMACIJOS NUO DEZINFORMACIJOS, SVEIKO PROTO ŽMOGŲ NUO NESVEIKO PROTO ŽMOGAUS, tai su tokia silpnai išmokyta ir blogai informuota visuomene gali daryti, praktiškai, vos ne ką nori. Tokią visuomenę tu gali sukiršinti tarpusavyje, nukreipti ją neapykantos keliu pagal religinių įsitikinimų skirtumus, tautinę priklausomybę ir t.t. Tokiai visuomenei, reikia IDEOLOGIJOS IR IDEOLOGŲ, kurie propagandiniais metodais nupasakotų jiems, kaip reikia galvoti ir ką reikia daryti. Tokią visuomenę aprašė Džordžas Orvelas “Gyvulių ferma”. Ar skaitėte šią knygą?

Raigerdas>Stasiui       2016-10-20 10:08

  Gerbiamas, Stasy, ar turite įrodymų, kad kažkoks žmogus nepatinka dėl aktyvumo? Tai absurdų absurdas. Štai Rusijoje yra toks “liberalų” vadas Žirinovskis. Jūs negalite pasakyti, kad jis yra pasyvus. Bet ar tik pasyvume ir aktyvume yra reikalas? Homoseksualų tarpe tai gal ir turi reikšmę, bet ne visi mes esame homoseksualai. Aš, pavyzdžiui, esu hetereoseksualas. Gal yra kas nors iš komentatorių, kas galėtų paaiškinti tą fenomeną: štai mokinys mokosi mokykloje, paskui proefesinėje ar technikume, o gal net aukštojoje; tai, kaip galima tiek metų mokytis (tarkim vidutiniškai nuo 5 iki 8 ar daugiau metų, ir nesugebėti suvokti, kad DĖL SKONIO PASAULYJE NIEKAS NESIGINČIJA? Patinka nepatinka, tai panašiai, kaip mergaitės skabo ramunės žiedus ir šnabžda: myli - nemyli. Štai jūsų frazė “nuskriaustajam” Pikasui:“Jus aktyvus o tai daug kam nepriimtina”. Nepriimtina žmonėms MELAS, ŠMEIŽTAS ir tas dalykas yra iformintas, kaip elgesio NORMA mūsų įstatytmuose. Bet mūsų šalyje, taip pat ir Rusijoje yra nemažai žmonių, kurie nepaklūsta įstatymams ir juos ignoruoja. Tvarką čia galima būtų įvesti greitai, bet mes turime įstatymus, bet neturime TEISĖJŲ, kurie apgintų žmogų nuo šmeižiko. Jūs pats matėte, manau, kaip girtuokliai jungiasi į “savųjų” grupeles ir vienas kitą palaiko. Štai ir šmeižikas Pikasas rekomenduoja, jums, gerbiamas Stasy, kitą šmeižikę Jurgą Tvaskienę. Štai citata iš jio komentaro:“Užkulisiniai milijonieriaus žaidimai” Jurga Tvaskienė 2007 11 03”. Toks tokį atpažįsta. Nejaugi ir jūs esate iš jų kompanijos? Kaip jūs nesugebate suvokti, kad šmeižikas negali gyventi be šmeižto? Jeigu būtų kitaip, niekas dėl šmeižto nekurtų įstatymų. Kažkada senovėje šmeižikus aprengdavo juodais rūbais ir užkabindavo AKMENĮ ANT KAKLO. Paprastai tokius žmones išvarydavo už miesto ribų ir į miestą jiems patekti būdavo draudžiama. Šmeižikas jokių ribų neturi, nes jis gali apšmeižti bet ką, tame tarpe ir jus patį. Jums gaila šmeižiko? O kodėl jums negaila apšmeižto žmogaus? Štai, kur klausimas. Ar galite atsakyti į šiuos du klausimus?

Hm?       2016-10-20 8:27

Auksinį Pundzių skelbsim tada sėkmės etalonu - sektinu pavyzdžiu jaunimui. O šiaip tai krikdemai pas konservatorius tiesiog įslaptinta LDDP agentūra, jei rimtai.

Kaunas yra Kaunas       2016-10-19 23:18

Gali būt labai įdomu, ką konservai darys, kai Punzių išrinks vienmandatėje. Ir dar kai išrinks pagal sąrašą, iš kurio gali pašalinti tik VRK, o ne anūko chebra. va jei Pundzius ims ir įsikibs to mandato, ką jie darys?

Na jau, na jau!       2016-10-19 20:50

Padarė milžinišką žalą partijai ir nėr tiek jau daug tų milijonierių Kaune, kai trečdalis kauniečių jau yra išdūmę į užsienį. Padėjo žmogelis “žaliesiems” žmogeliukams ir tiek. Maskva rengiasi karui, reik kažkaip gi įsiteigti, kad naujais okupacijos laikais vėl būtų galima kaupti turtus. “Vsio zakonno” buvo tik Kompartijos išrinktiesiems - Former Bolsheviks, o ne visiems kitiems likusiems, kitaip nebūtų tiek pavojingai daug ubagų Lietuvoje.

Tarabilda       2016-10-19 20:32

Labai įdomi istorija su tuo Punzium. Iš to, ką pamačiau laidoje su Jakilaičiu “Dienos tema”, man ima atrodyti, kad žmogelis yra nekaltas. Pirma, kaltas į laidą būtų nėjęs. 2. Stebina konservatorių kiauliškumas trypiant žmogų. 3. O prisiminkime 2000-ųjų Kauną ir išvis Kauną. Ar Kaune tuo metu turėti milijoną litų buvo kažkas neįtikėtino. Ten bet kokia pogrindinė džinsų siuvyklėlė milijoną pasidarydavo per metus, o dar kokie visokie Petrikiniai ir kitokie milijonai vaikščiojo. Visai suprantama, kad ir Punziaus Tėvas, jei buvo veiklus žmogus, vieną kitą milijoną galėjo suveikti pusiau legaliu būdu - “vsio zakonno” juk tuomet buvo. O kur žmogui prieš mirtį tuos pinigus dėt? Galėjo, aišku, čechole yliai sūnui perduot, ir visi galai tskt, į vandenį. Bet jis tuos pinigus įrašė į testamentą (joks nusikaltėlis ir vagis taip nedarytų). Va ir nesueina galiukai. O partija, rodydama savo “principingumą” pokazuchinį ir trypdama žmogų yra moraliniu požiūriu bjauresnė ir už komunistus.
Bravo, anūke.

stasys        2016-10-19 19:38

Pikasui ..čia SAVI o ten PRIEŠAS.. vis dar patraukliausia virtualaus ‘bendravimo’ forma. Todėl ir sureikšminti viso to nevertėtu .Jus aktyvus o tai daug kam nepriimtina . Išmokti girdėti kita nuomone nėra lengva ,.. o ka jau kalbėti apie jos analizavimą .Mano mintys kapotos , bet surišti jas sava logika neturėtu būti sudėtinga Jums .

Julius Puras        2016-10-19 14:19

Raigerdas komunistinių pažiūrų. Oho “šaly valdyti reikia moksliniu pagrindu”. Tik klausimas ar žmones valdomi “moksliniu pagrindu yra laimingi”? Ka tuom noriu pasakyti kad komunistams ir jiems prijaučiantiems žmogus neegzistuoja.

Propesoriau       2016-10-19 13:02

tu propesoriau, jei jau esi ir taip ilgai buvai tuo tikru propesorium, tai ko gi prieš kokį nors 20 metų to nepramatei ?

Jules       2016-10-19 12:02

Nieko tokio, kai esame užblokuojami ir kitaip cenzūruojami, nes tokia savininko teisė – blokuoti tuos, kurie neatitinka svetainės ideologinių nuostatų ar kriterijų. Mums ir taip leista daug pasisakyti ir klysti pasisakant. Aš irgi elgčiausi panašiai su piktybiškais nenaudėliais. Net šeima turi savo politiką, savo ideologiją, savo propagandą, savo bausmių sistemą, o čia visgi rimta svetainė. Na, o dėl Krymo Kremlius skleidžia dezi propagandą, melagingą propagandą. Propaganda kaip ir viskas, kaip ir pats žmogus turi dvi puses, priklausomai nuo to, kurią pusę aktyvuosi, sužadinsi – generuosi. Gerąją ar blogąją. Žmonės be emocijų yra monstrai, naudojantys protą savanaudiškiems tikslams arba net pasaulio nukariavimo tikslams – kliedesių apie Pasaulinę Vyriausybę plėtrai ir pan. Kita vertus, čia dar yra ir neišspręsta, nepaviešinta Krymo Agro-Joint‘o istorija, kurios nulėpausiai nežino arba uždrausta jiems žinoti, o docentams, manau, įsakyta tylėt, kad studentai kuo durnesni iš univerkės išeitų ir nesusigaudytų geopolitikoje – nesimaišytų oligarchams, Neosovietijai, po kojomis. Studentams kinkadrebiai VU docentai nepasakoja apie Čerčilio-Stalino 1939 metų spalio 15 dienos paktą, nekalba ir apie „The Transfer Agreement‘ą“(Haavara Agreement), apie „Perkelimo paktą“, pasirašytą tarp Vokietijos vyriausybės ir pasaulio žydų atstovybės. Daug kas tebėra tabu ir uždrausta, kitaip gatvė, cypė, skurdas ir meilužių netekimas grėstų VU docentams, todėl ir plauna humanitarai smegenėlius mamyčiukams. Na, o buvęs tremtinys yra dėl dezinfosklaidos įtakos užsibūręs žmogus. Už partijas irgi balsuojame lygiai, atiduodami po vieną balsą, o be partijų nėr demokratijos. Daug partijų kaip ir viena partija yra diktatūra, grimztanti į despotiją - į tironiją. Koks normalus žmogus norėtų turėti Seime 141 partiją, 141 genijų, kurie niekuo kitu neužsiimti, tik pjautų vienas kitą dėl turtų, genialumo ir įtakų, muštusis Seime dėl gražuolių elitinių meilužių - dėl kurtizanių, o ne užsiiminėtų valstybės valdymo reikalais.

buves tremtinys       2016-10-19 10:41

Prof. V. Radžvilas. Seimo rinkimai parodė, kad 25 metus egzistavusi sistema priėjo liepto galą” ir i galva istrigo stai tokia Radzvilo mintis ““Kitaip tariant, Forumo paskirtis yra ugdyti politinę tautą, kuri jau paskui sugebėtų kontroliuoti valdžią. “ Dieve,Dieve 25 metus tie “lopotologai” ugdo tauta ir nesiseka. Kodel tai tie “pilosopai” pamirsta kad tauta sugebetu kontroiliuoti valdzia, jai reikia duoti tinkama sverta, o tas svertas yra 55 Konstitucijos straipsnis, kuris yra pamintas valdzia prilaikanciu. Ypatingai ydinga pozicija cia uzeme neparlamentanes partijos ir judejimai. PVZ. Puteikio ir K koalicija, Paulausko LLP, Lietuvos sarasas su Koliu priekije.Cia jie parode savo tikraji veida- noriu i seima ir nesvarbu kaip.O juk netokie jie ir kvali kad nesuprastu kad vienas rinkejas vienas balsas.

Raigerdas       2016-10-19 10:14

Ką reikėtų padaryti artimiausiu metu? Atsisakyti propagandos apie Laisvąją rinką, kuri praktikoje yra neįmanomas dalykas. Laisvoji rinka reikalinga tik propagandistams, kad apmauti ne tik kažkokias atskiras visuomenės grupes, o netgi daugybę valstybių. Kertinis akmuo čia yra toks: 2 žmonės, t.y. mažiausia žmonių grupė, visada pagamins perteklių. Reiškia tą perteklių jie turi iškeisti į kažką, kas jiems yra vertinga. Tokiu būdu, mums reikalinga organizuoti ne LAISVĄJĄ RINKĄ, o rinką, kad žmonės galėtų atlikti MAINUS. Taigi, būtent MAINAI ir parodo tos šalies CIVILIZUOTUMO lygį. Tai, kam reikalinga valdžia? Valdžia reikalinga tik tam, kad apsaugoti SĄŽININGUS RINKOS DALYVIUS nuo kenkėjų, kurie nieko negamina, o tik stengiasi parazituoti GAMINTOJŲ sąskaita. Kaip galima sutvarkyti valstybę? Yra vienas labai stabilus duomuo: dauguma žmonių yra dori žmonės ir jie paklūsta bendriems susitarimams, kurie yra numatyti tokioje valstybėje. Galimai jų yra virš 70-80%. Tačiau yra mažuma, kuri yra linkusi į destruktyvumą ir parazitavimą. Ir jeigu pagerinti ŠVIETIMĄ, tai šitą destruktyvių ir parazituojančių žmonių kiekį galima labai sumažinti. Sumažinus jų kiekį, reikėtų mažiau policijos, teismų, kalėjimų ir mažiau valstybės išlaidų. Reiškia, ŠVIETIMAS yra prioritetinė valstybės sritis. Tada išauga visa tautos kultūra ir išauga MAINŲ KULTŪRA, ir tada mes turime civilizuotą valstybę, kurioje žmonės yra vertinami pagal jų veiklumą, išradingumą, šviesų protą ir kiekvieno žmogaus duodamą naudą VALSTYBEI su konkrečiais rodikliais. Tada mes turime bendrą ūkį, kuris valdomas tik vienu tikslu - RINKOS DALYVIAI JAUČIASI SAUGŪS IR TURI PAKANKAMAI LAISVĖS, KAD DAUGINTI IR PLĖSTI SAVO PRODUKCIJĄ. Politika be mokslo taptų neįmanomu dalyku. O dabar, koks nors Sysas šneka viena, o kitas politikas, koks nors Razma šneka kitą ir t.t. Ir jie gali šnekėti bilei ką, kas jiems šauna į galvą. Kodėl vyksta toks absurdiškas iracionalumo veiksmas? Todėl, kad jie nieko negamina, ir stengiasi nuslėpti tą faktą, kad nieko negamina, bet gauna už tai atlygį. Tai ne valstybė, nes jai vadovauja parazituojančios iš mokesčių mokėtojų pinigų gyvenančios partinės grupės, kurios pešasi tarpusavyje dėl lovio.

Raigerdas       2016-10-19 9:26

Štai prof. V, Radžvilas teigia, kad mūsų valstybėje “imituojama vadinamoji pliuralistinė sistema ir daugiapartiniai rinkimai”. Būtent dėl šios priežasties mūsų politikai tampa komediantais. 25 metai yra gana didelis laiko tarpas netgi valstybės egzistavime. Dabar, jeigu kalbėti apie darbą, tai jis būna arba efektyvus, arba mažai efektyvus, arba neefektyvus. Konkurencija skatina dirbti efektyviai, socialistinis lenktyniavimas yra mažai efektyvus. Kodėl? Konkurencija (lot. concurrentia < concurro ‘bėgu drauge’) – gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų, prekių ir kitų išteklių. Konkurencija atsiranda tada, kai vienoje sferoje – prekyboje, gamyboje, prekių paskirstyme ar kitoje veikloje atsiranda keli subjektai, užsiimantys tokia pačia veikla. Kadangi Lietuvoje yra triūbijama apie laisvąją rinką, tai ar jūs galite pasakyti, kad tarp dviejų valdančiųjų partijų, konservatorių ir socialdemokratų buvo konkurencija? Ne, jos niekada nebuvo. Kodėl? Todėl, kad nei viena iš šių partijų niekada nieko negamino, niekada neteikė niekam jokių paslaugų. Todėl prof. V. Radžvilas yra visiškai teisus, kad tai yra imitacija, kad šios partijos duos kažkokią tai naudą mūsų visuomenei. Tai, kas verčia juos čia muštis dėl vietos prie lovio? Partijos yra valstybės išlaikomos. Taigi, partijos siekia būti išlaikomos. Kokia yra nauda visuomenei nuo to, kad išlaikyti šitas partijas? Jokia nauda nėra skaičiuojama. Tada, kaip jūs pasversite tos ar anos partijos naudą? Niekaip. Belieka vertinti pagal asmenybes šitoje partijoje: štai šita asmenybė gera, o kita dar geresnė, o ana visai bloga ir t.t. Kodėl Kinijoje valdymas yra efektyvesnis? Kaip nekaip, bet valdoma šalis, turinti virš milijardo gyventojų. Ir niekas nekalba apie tai, kad Kiniją valdo komunistai. Visa tai rodo, kad gal pagaliau reikia pradėti kalbėti apie tai, kad valstybė turi būti valdoma moksliniu pagrindu, o ne atskirų ypatų, su savo nukrypimais. Ir pirmoje vietoje turi būti ekonomika, o politika reikalinga tik tam, kad įgyvendinti ekonominius tikslus, o ne atvirkščiai, kaip yra pas mus.

Jules       2016-10-19 9:26

Karo metu meluojama kaip niekad ir po karo, priklausomai nuo to, kas laimi? Man propaganda nėra nei neigiama, nei teigiama kaip šeima ar filosofija, istorija ar nano technologijos – fizika. Mano mintys, pažiūros, patirtis, nuodėmės, pražangos, klaidos, paklydimai ir pakilimai pateikti čia ar kur nors kitur yra mano propaganda. Ji gali būti teisinga, gali būti neteisinga – klaidinga, melaginga, jei papirkta, piktavalių užsakyta. Ji gali būti informatyvi ir dezinformatyvi, tyčia melaginga, kaip sakiau, nes papirkta ar tiesiog piktavališka, kai noriu kažką apgauti, tyčia apkaltinti, apšauti ir ką nors sau egoistiškai laimėti kitų sąskaita, įgyti neteisingą, neteisėtą, viršenybę prieš kažką – laimėti konkursą, darbo vietą, geresnes startines sąlygas, sakykime, buvusiai „prichvatizacijai“ ir pan., ir t.t. Aš kaip nevykęs elektrikas, šioks toks menkas fizikas kitaip suprasti negaliu, nes, jei yra nacionalsocializmas, vadinasi, iškart suvoki, kad yra ir internacionalsocializmas, na, aš ne humanitaras ir rašyt be gramatinių ir stiliaus klaidų nesugebu, nes ne humanitaras. Man svarbu faktai, faktologija, istorija, o ne mitologija, ne stipresniojo jėga, apgaule primesti naratyvai ir dezi propaganda ar klaidinga pasaulėžiūra. Na, o pakeisti daug ką galima, pavyzdžiui, šeimos sąvoką, demokratijos sąvoką į oligarchiją arba į naują kokią tai tironiją ar viešpatiją – lordizmą. Be tai esmės nekeičia, nes tiesa vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau prasimuša, na, kad ir po kelių šimtmečių paaiškėja kaip buvo iš tikro. Na, o karo aukos turėtų susitaikyti, nes aukų baisiai daug būta visose pusėse, kaip ir baisių karo nusikaltimų, kuriuos darė visos kariaujančios pusės – naikino niekuo dėtus civilius gyventojus abiejose pusėse vardan kažko tai, kas dar negreit prastuomenei paaiškės dėl jos ribotumo, bukumo, draudimų ir t.t. Žinot, aš keliskart perskaičiau Edward Louis James Bernays „Propagandą“ ir negaliu atsižavėti, kaip viskas puikiai aprašyta, patikslinta, kaip reikia maustyti silpnesnį, kaip gera kvailinti runkeliukus ir kitus nulėpausius - iliuzionistus. Tiesiog pakerėjo dezi propagandos menas, kuris Lietuvoje taikomas prasčiokų atžvilgiu nuo ryto iki vakaro, ypač VU docentai yra pamėgę dezinfologijos teikiamas galimybes padėti neosovietiniam elitui, Former Bolsheviks, įgyti viršenybę prieš runkeliukus – tai yra prieš mane ir į mane panašius nekilminguosius.

Raigerdas>Jules       2016-10-19 8:39

Lieber Jules, materija egzistuoja laike. Gyvieji organizmai taip pat. Todėl nesunku apsižvalgius aplinkui pastebėti, kad visi tie anksčiau paminėti dalykai turi pradžią ir turi pabaigą. Žodis PROPAGANDA iki 2-ojo Pasaulinio karo neturėjo tokios neigiamos reikšmės, kokią turi dabar. Štai jūs rašote:“Propaganda nei gera, nei bloga, o tik priemonė informacijai, tiesai arba dezinformacijai, melui skleisti”. Tačiau žodis propaganda pažodžiui iš lotynų kalbos verčiamas „dalykai, kurie turi būti populiarinami“, kai kuriose kultūrose terminas propaganda turi neutralią ar net teigiamą reikšmę, o kai kuriose jis įgijo stiprų neigiamą atspalvį (Vikipedija). Taigi, PROPAGANDA įgijo neigiamą atspalvį po 2-ojo Pasaulinio karo, nes šiuo įtikinėjimo metodu aktyviai naudojosi tiek nacionalsocialistai, valdomi A. Hitlerio, tiek komunistai. Būtent dėl to, daugybė institucijų atsisakė šio termino, pavyzdžiui, vietoj „politinės propagandos“ organizacijų, atsirado „politinis marketingas“ ir pan. Propagandos kūrėjai dažniausiai apeliuoja į žmonių jausmus, o ne į protą. Dažniausiai ši įtikinėjimo forma gali būti maišoma su viešaisiais ryšiais ar reklama, kur yra formuojamas teigiamas įvaizdis apie komercinį produktą, įmonę, asmenį ar šių objektų įvaizdį. Propaganda dažnai įgyja stipriai neigiamą atspalvį dėl savo manipuliacinių ir šovinistinių tikslų. Pavyzdžiui, Rusijos klastingas prijungimas Krymo, o vėliau aiškinimas, kad tai yra teisėtos Rusijos žemės yra PROPAGANDA.

***       2016-10-19 8:17

Pikasas stasiui>>>>> Nuo temos nukrypo ponas Raigerdas, pradėjęs eilinį kartą tyčiotis iš mano nepelnytos nuoskaudos. O juk esu daug kartų išsakęs savo aiškią poziciją, kad visos Pasaulio tautos yra gerbtinos. Tame tarpe ir žydų tauta. Kritikuoti galimą konkrečiai kiekvieną asmenį už konkrečius veiksmus. Iš pradžių susidūriau su aptarimo asmens šefo R.Pakso raudona linija ir tikėjausi per šiuos rinkimus šiek tiek iš jos pinklių išsivaduoti. Tačiau dabar matau dar ir kitą kitos tautos ir religijos liniją, kuri yra gerokai galingesnė. Kai buvo pradėti klastoti reitingų žymėjimai, nukerpamas komentaras, kad galima būtų vėl mane užsipulti. Viskas tapo dar aiškiau. Pasirodė viso kie skundikai adminui, kad laisvos ir sąžiningos mano mintys nepasirodytų. Per 14 komentavimo metų buvo nutrinti 3 mano komentarai. Prie šio rašinio tai atlikta vienos paros laikotarpiu.  Dar nespėjau visų nykštukų  suskaičiuoti. Atsirado abejonė ar tikrai čia norima siekti tų tikslų, kurie šiame leidinyje paviešinti. Viso gero visiems, kurie siekia tiesos ir teisingumo.

Julius Puras matau viena tendencija       2016-10-19 6:45

Terleckas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, disidentai, komunistai tai yra sistemos dalys arba nukentėja nuo sistemos arba nustumti sistemos į užribį. Taip kad viskas yra į temą. Klausimas ir toliau ko siekia tiesos.lt su tokiamis temomis? Sistemingai diskusija vesti tam tikra kryptimi ir nesivelti į gilesnes analizes?

stasys        2016-10-19 6:16

Pikasui ..nukrypote nuo temos, toks ir rezultatas. Diskusija save gerbiančiu žmoniu duona.

Julius Puras pamačiau viena tendencija       2016-10-19 0:54

Kada aš parašau priežastį dėl ko Pikasas švelniai tarent neigemai vertina Terlecka tai žinutė iškarto keliauja pas nykštukus. Beje ta priežastį pasakė pats Pikasas. Klausimas kodėl tiesos.lt tai užkliuvo?

***       2016-10-18 21:38

Pikasas. Sunku suprasti, kodėl ištrinti pakankamai korektiški atsakymai į Vokietijoje gyvenančio litvako Reigardo grubius išpuolius. Jis pirmas prilipo kaip lapas ir provokavo kaip tik galėjo. Nepasidaviau jo provokacijoms, tačiau lieku apviltas… Viso gero

Reziume       2016-10-18 19:36

Portalas nutrolintas. Nyku.
Palauksime kol Adminui pabos (gal) žaisti demokratiją. : )

Julius Puras i Pone Juliau P. 2016-10-18 15:       2016-10-18 19:16

Ką reiškia tie zombei? Aš jum pasakysi yra toksai pasakymas “pažiūrėk kokie aštrus mano nagai bet jie švarus(ta prasme nesutepti krauju). Tai reiškia kad mes matome vaizdą bet neteisingai suprantame to vaizdo turinį ir tai yra beraštystė.

Julius Puras i Pone Juliau P. 2016-10-18 15:       2016-10-18 19:13

Teisingai jūs tik eilinis beraštis-tė nes taremai taisiklyngai rašyti bendrine lietuviu kalba tai nėra raštingumas. Raštingumas tai jūs supančios aplinkos ir kultūros pažinimas.

stasys        2016-10-18 19:02

panašu kad apsistumdimai baigėsi ..

Smalsus       2016-10-18 18:17
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pikasas Reigardui        2016-10-18 15:56
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pone Juliau P.       2016-10-18 15:51

O ką iš tikro reiškia tie zombiai? Negi Jacob Schiff’o Banką ir jo revoliuciją Peterburge 1917 metais? Prašom patikslinti, sutariam, gerai? Aš ne inteligentas - aš beraštis, Jūsų žiniai.

Julius Puras i Raigerda       2016-10-18 14:33
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras i Jo, 2016-10-18 12:58       2016-10-18 14:25

Kaušpėdas nuplagijavo daina apie zombius. Orginalioje dainoje zombiai reiškia visai ką kita nei pas Kaušpėda bet kad tai suprasti tam reikia turėti inteligensija pagaliau kultūra ir pastarųjų dalyku aš pas jus nematau.

Raigerdas        2016-10-18 13:54

Pikasas ilgą laiką šmeižė Antaną Terlecką, gal net ištisus metus. Šiandien Pikasas užsigeidė apšmeižti Ramūną Karbauskį. Šitas niekšingas piktadarys yra jau ne sovietinės ideologijos produktas, o būtent šitos “LAISVOS LIETUVOS” produktas. Neveikiant mūsų teisingumo sistemai, panašūs tipai gali daryti pas mus, ką nori. Apginti savo teises Lietuvoje yra beveik neįmanoma. Taigi, dar neaišku, kas yra lengviau - išlošti loteriją ar apginti savo teises Lietuvoje. Tuo ir naudojasi šmeižikai.
Pikasas ilgą laiką šmeižė Antaną Terlecką savo komentaruose. Pats jo nepažinojo, nes pirmą kartą Antaną Terlecką jis pamatė teisme. Ar jūs įsivaizduojate tokią situaciją? Žmogus liejo purvą ant A. Terlecko gal ne vienerius metus, o susitiko su juo tik teisme. Tai kokį beprotišką darbą dirbo šitas “komentatorius” Pikasas. Savo komentarus jis rašo, kaip tipiškas inkvizitorius. Reikėtų pažiūrėti tų metų literatūrą, gal būt, net frazės bus bent jau panašios, kokias tada vartojo inkvizitoriai, naršydami po svetimus namus ir ieškodami “nuodėmių”. Manau, kad Ramūnas Karbauskis bus aštresnis, nei Antanas Terleckas, ir tikrai iškels Seime klausimą dėl šmeižikų egzistavimo Lietuvoje. Reikėtų juos bausti gana didelėmis baudomis, kurios kompensuotų jų padarytą žalą dvigubai.

Jo,       2016-10-18 12:58

Delfi komentatoriai yra akivaizdus mūsų švietimo sistemos produktas. Na, o priešas pagal Delfio komentatorius mato mūsų pajėgumą priešintis ir ginti save, savo šalį - Europą. Taigi popieriai labai prasti - Neosovietinė pedagogika ir oligarchiniai ugdytojai priveisė daug debilų tarp Vilniaus ir Kauno bokštų - prirideno begales zombių, anot vieno dainuškininko, berods, Kaušpėdo iš Kauno, jei neklystu? Patikslinkite, kas geriau žinote? Kas geriau išmanote tą zombių ridenimo į Lietuvą procedūrą arba jų kūrimą čia, vietoje, aprašykite tą procedūrą ir mums, gerai?

Lilija       2016-10-18 12:26

Labai dėkinga Prof. Vytautui Radžvilui už išsamią mūsų politinės situacijos apžvalgą ir įvertinimą. Šis straipsnis padėjo susisteminti ir sudėlioti taškus mano Lietuvos situacijos matyme. Labai reikia kuo daugiau tokių rimtų, švietėjiškų straipsnių ir pasisakymų.

Pikasas       2016-10-18 11:42

Peržvelgiau “Valstiečių laikraštį” ir vėl susimąsčiau. Kas yra Ramūnas Karbauskis? - valstietis. verslo gigantas ar politikos galiūnas. Ar jis tikrai politikas ar jos neišmanantis, ar tik veidmainis blefuotojas, kuris bando pokerio partiją su dviem skylėm laimėti.
    PASIAIŠKINKIME: R.Karbauskis atkreipia dėmesį, (cituoju) “kad vis dėlto partijos vadovaujasi skirtingomis vertybėmis: „Mums tai labai svarbu, todėl sunkiau įsivaizduoti galimą koaliciją, kurioje būtų liberalai. Jų požiūris daugeliu klausimu labai skiriasi vertybine prasme nuo mūsų požiūrio. Čia galbūt panašesnės konservatorių ir socialdemokratų partijos. Jos iš tikrųjų daugeliu klausimu yra labai panašios.“

    Anot R. Karbauskio, didelio skirtumo tarp socialdemokratų ir konservatorių nėra. Kam tie Latvių gatvės kurpiami paistalai? - nežinau. Beje. O juk tai labai gudrus aiškinimas, žinant, kad bet kuriuo atveju TS LKD (dešinė) ir LS (centras) tradiciškai bus kartu. Kai toks M.Karbauskio griežtas vertinimas apie LS, tai jis gali tapti dirbtine kliūtimi dešinės centro koalicijai, priimant į ją ir LVŽS. Jei dar pridėti, kad LŽVS pirmininkas R.Karbauskis yra iškėlęs kategorišką reikalavimą, jog daugumą laimėję valstiečiai į premjero postą skirs tik S.Skvernelį ir pareikalaus koalicijos partnerių vykdyti visas LVŽS programos nuostatas. Betgi, su tokiomis sąlygomis gali sutikti tik galvas nuleidę socialdemokratai. Na, o toliau užvirtų aštri kova dėl realios valdžios. Summa summarum mūsų lauktų dar keturių metų beprasmiška stagnacija. Kalbėti apie prastą politinę kvalifikaciją, kai R.Karbauskis jau nuo 26 m. amžiaus buvo Lietuvos valstiečių partijos pirmininku ir dvi kadencijas Seimo nariu, būtų net neetiška. Tarp kitko, visi tokie manevrai gali sužlugti. Kaip? Labai paprastai, nes dar viskas rinkėjų rankose. Mąstančių ir norinčių gerovės Lietuvai rinkėjų. Tokių gali būti per antrą rinkimų turą dauguma. Ir kas tada? Beliks kai kam paprasti šaukštai ir šakutės…Reiks pratintis su tokiais įrankiais pietauti. Arba liks šakės… Na, o jei rimtai, tai valdant 35 tūkstančius hektarų ir šakės nepadės. Reikia traktorių. Daug traktorių. Gal “Belarus” firmos. Juk R.Karbauskis labai gyrė “batios” režimą. Atseit, pavyzdys lietuviškam valstiečiui. O dar kai kas aiškina, kad be Seimo leidimo negalima išvykti patirties pas buvusį kolchozo pirmininką į užsienį pasisemt. Juk R.Karbauskio trąšų biznis su Rusija tik tarp kitko.

 

>apmaudu       2016-10-18 11:34

klystate, komentaruose neršiantys troliai anaiptol nėra diedukai.
Tai įvairaus amžiaus samdiniai, vykdantys darbdavio užduotį užpaklodinti bet kurį aktualų straipsnį rašiniais ne į temą, užversti asmeniniais tarpusavio pasiaiškinimais, kuris durnas, kuris durnesnis, kuris beraštis, kuris išvis analfabetas.
Ir, žinoma, pagrindinis tokių manipuliacijų tikslas - sukurti neigiamą portalo įvaizdį, kad bet kuris potencialus naujas skaitytojas iškart aikteltų, manydamas į delpinariumo lygio beprotnamį patekęs.

KGB Cenzūra siaučia       2016-10-18 10:58

pusę komentarų siunčia iškypėliams nykštukams.

Klausimas       2016-10-18 10:54

O tai ką kiti veikia? Oligarchiją kuria? Šviesų oligarchinį rytojų kuria, eilinių lietuvių nunykimą organizuoja, vykdo ar kurį kitą galą veikia, paaiškinkite pagaliau, labai prašom? O gal legendinę amerikinę žvaigždę Nina Hartley skaito ar seką?

apmaudu       2016-10-18 9:04

Gaila, kad komentarai tapo viso labo kelių nukvakusių diedukų susirašinėjimo vieta. Visuose portaluose tie patys ir apie tą patį, tai yra apie nieką.

Jules       2016-10-18 8:37

Drauge T.Vatnikiene, propaganda čia ne prie ko. Pirma išsiaiškink jos sąvoką ir ką ji iš tikro reiškia? Propaganda nei gera, nei bloga, o tik priemonė informacijai, tiesai arba dezinformacijai, melui skleisti. Va dabar, Putinas su Žiriku viešai remia ir ragina amerikiečius balsuoti už Trumpą ir runkeliai tuo tiki, kad Žirikas su Putinu remia Trumpą, o ne atvirkščiai. Uspaskis ragina balsuoti už G.Landsbergį ir politikos davatkos supranta, kad tai gerai, kad jis iš tikro remia Tėvynės Sąjungą, o ne atvirkščiai - nupurto patriotų balsus nuo G.Landsbergio arba nuo Trumpo ir taip jiems akivaizdžiai kenkia kartu su mūsų dezinfosklaida ir dezi LRT ar dezi MG Baltic. Putinas remia Clinton kartu su mūsų dezinfosklaida, remia fundamentalaus Islamo invaziją į Europą. Padorūs amerikiečiai negali balsuoti už Putino remiamą kandidatą ar supratote?

T. Vatnikienė pedofilams       2016-10-18 7:18
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
stasys        2016-10-18 7:14

Juliau .. Jus net neoriginalus smile klausimai nebuvo tamstai skirti .smile

pedofilai - kgbistai geria šampaną       2016-10-18 7:10
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Jonas Juliui       2016-10-18 7:03
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Jonas Juliui Purui       2016-10-18 6:42

Sistemos alternatyva visada yra chaosas, betvarkė, anarchija, “palaida bala”. Jei skaitote ne sisteminę, bet chaotinę žiniasklaidą, tai neišvengiamai jaukiate, maitojate, žalojate savo protą ir jausmus.

Kalbininkas       2016-10-18 6:33

“Šuo požiūriu rinkimai man patinka, nes tai rodo, kad 25 metus egzistavusi sistema iš tiesų priėjo liepto galą.”

Reikia rašyti ne “šuo požiūriu, bet “šuns požiūriu”.

Julius Puras i stasi       2016-10-18 6:28

Drąsos Keles išgyveno eiline krize. Kremliniu krize. Aš tikiu kad po šitų rinkimų jie sustiprės.  Ir dar stasy tai tik laiko klausimas taip nebus kad pedofilų klanas karaliaus visa laika Lietuvoje. Ir dar jaigu trukčiosite savo kalboje ir nesireikšite sakiniais kaip tai visi daro tai nepykite bet aš jums neatskysiu.

Julius Puras i Jona       2016-10-18 6:22

Kokia jūs Jonai žiniasklaida vartojate? Ar tik ne ta sistemine kuri karts nuo karto vis kartoja kokia bloga Venckienė ir kokie blogi Kedžiai ir kokia gera Stankūnaitė ir kokia gera LR teisėsauga ir t.t. Kaip manote Jonai?

Kas dėl disidetu tai Girnius tas kurio nuomonė vis sutampa su Adamkaus yra blogai atsiliepes apie visų gerbema disidenta a.a. Svarinska. Pagal naujo sistemos dvaro pliurpala Girniu aš supratau kad Svarinskas savo veikloje nežinojo ką jis daro. Pasisakyti kritiškai už teisingumą dvaro pliurpalui Girnui tas pats kas daryti nežinia ką. Taip ir gyvena Lietuva sėdėdama visomis prasmėmis duobėje su dvaro pliurpalais ir nevykusiais politikais dvaro pliurpalų išpuoselitais

stasys       2016-10-18 6:17

.Tai vizgi kuo skiriasi Lietuviškos partijos nuo esančiu analogu užsienyje ? ..kodėl Drąsos partijos ‘vegetarams’ nepavyko augti ir tobulėti net gavus realius mandatus į Seimą ... Kokie skirtumai nulemia kad jau kelinta partija Lietuvoje paverčiama istorijos lobynu . Nežinau ar yra tokia statistika kuri veda tokiu nesusipratimu skaičių  ? kur priežastys tokiu nesėkmiu ...ar visos jos turi turėti politinius atspalvius ?.. o gal mes skirtingai suvokiame kas tai yra partija ir kaip ji veikia augdama iš vidaus . Nesėkmės užprogramuojamos klaidose .

Jonas Juliui Purui       2016-10-18 3:10
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Žavinta Lochaitė       2016-10-18 2:25
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2016-10-18 0:17
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pikasas Raigerdui        2016-10-17 23:48
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Raigerdas        2016-10-17 23:30

Tai Pikasas taip ir neatsakė į Juliaus Puro klausimus. Čia vienas “protingas” trolis, įsivaizduoja, kad kiti yra troliai tik ne jis. Tas “ne trolis” net žalio supratimo neturi, kad Pikasas yra toli gražu ne trolis. Ar yra čia nors vienas komentatorius, kuris norėtų teistis su Antanu Terlecku? Ir ką jūs nesuprantate, kad Pikaso ir Antano Terlecko teismas yra bandymas apsiginti nuo niekšo? Koks bebūtų blogas Antanas Terleckas, tačiau jis kovėsi kaip mokėjo. O kur jūs matote KOVĄ ŠITO JO NE OPONENTO, O TEISĖJO PIKASO? Nejaugi jūs nesuprantate, kad 25 metai - tai Lietuvos žmonėms kančių metai? Nejaugi jūs nesuprantate, kad Lietuva murkdosi purvyne tuos 25 metus tik dėl žmonių ABEJINGUMO šalia jų stovintiems ar veikiantiems niekšams? Ką yra nuveikęs Pikasas sovietmečiu? Nėra jokių faktų. Bet štai šitas įžūlus, užsimaskavęs veidmainis, ne kritikuoja A. Terlecką, o yra užsipuolęs jį tiesiogine to žodžio prasme, kad net neina suprasti už ką ir dėl ko? Gerbiamieji, jūs norite gyventi Lietuvoje gerai. Jūs norite matyti, kad čia gyvena laimingi, išradingi, garbingi, taikūs ir dorovės principų besilaikantys žmonės. Jūs norite matyti klestinčią ekonomiką Lietuvoje. Ir jūs įsivaizduojate, kad visa tai nukris, kaip ta manų košė iš dangaus? Tol, kol lietuviai bus abejingi niekšų piktadarystėms, tol, kol lietuviai bus abejingi išdavystėms, veidmainiškumui ir kitokio laipsnio nedorovingumui, tol niekas Lietuvoje nepasikeis. Blogi, nevykę politikai bus tiek, kiek jiems leis tokiais būti dauguma visuomenės. Nereikli visuomenė pati save nuvaro iki bedugnės. Kaip apgavo lietuvius? Juos išdūrė labai lengvai, tiesiog gėda net apie tai rašyti, jiems pakišo iliuziją, kad demokratija yra “KIEKVIENAS UŽ SAVE”, kad tai yra niekur, niekame nežabojama laisvė, nes yra “laisvoji rinka”, kuri pati viską išspręs. Ir niekas nebesprendžia bendrų tautos ir jos išlikimo klausimų. FORUMAS pabandė tai padaryti, nors šiek tiek, ir ačiū jiems už tas pastangas. Bet ar jų pakaks, kad išmėžti Lietuvoje tas Augijaus arklides? Manau, kad ne. Todėl, kvieskime kiekvieną, kas gali prisidėti prie Lietuvos išlikimo. Ir nebūkime gailestingi niekšams, nes jie jūsų nepagailės nei per mikroną.

Julius Puras       2016-10-17 23:02

Konservatoriai socialdemokratai valstiečiai liberalai jie niekuo nesiskiria tarpusavy. Nes tie kas premijuoja Lietuvos politika palaiko per žiniasklaida tik viena partine lija. Tai reiškia jai pasipriešinus visa partija atsiranda už žiniasklaidos ribų. Ja pradeda purtiti teisėsauga žiniasklaida iš tokios politinės jėgos padaro dideli blogi ir politinė jėga tokiu būdu likviduojama.

Patarimas demagogam siekiantiems valdžios kalbėkite kaip kalba žiniasklaida. Vertybes išpažinkite tik tokias kokias išpažystamos kaip geros žiniasklaidoje ir jus jau skinaties per kitų galvas sau į priekį link valdžios.

Pikasas       2016-10-17 22:29

Pastebiu,kad nuolatiniai kairės koalicijos politikai ir jų rėmėjai labai sunerimę. Jiems kol kas, manau, dar nėra ko labai jaudintis. Labiau linkęs manyti, kad R.Karbauskis labiau artimas socialdemokratams, kurie savo gretose tokio dailaus portreto neturi. Žinoma, jei bus pasistengta ištrinti Ramūno praeitį ir užmerkti akis dėl dabarties. Todėl dabartinį manevravimą galima laikyti tam tikru kairiųjų jėgų blefu. To labiau nemanau, kad TS LKD partija ties R.Karbauskiui po kojomis žalią kilimą ar nurinks nuo jo praeities karjeros tako akmenis. Kurie, manau, neleis laimėti net ir antro Seimo rinkimų turo. Beje, ir dar dėl visos eilės priežasčių, kurių pagrindinės, be abejo, politinės. Kadangi R.Karbauskio politinė karjera gan glaudžiai sietina su jo pasiektais verslininkystės stebuklais, tai ta suma yra kritinė. LVŽS turėtų dar džiaugtis, kad TS LKD bandys viską, atseit, primiršus dar kartą šį keistą darinį realioje politikoje išbandyti. O juk tokio tipo turčiai ir politikos veteranai gan gretai atsiskleidžia realpolitik dirvonuose. O jei tiksliau - stagnacijos laikotarpiu užleistose ekonomikos naudmenyse. Šiuo metu daugumos akys stebi LVŽS galimybes ir bando suvokti šios partijos esmę. Čia paminėta tema siūlau du straipsnius “Lietuvos žiniose” : “Penkiaveidis R. Karbauskis”, pateiktą prieš kelias dienas, ir “Užkulisiniai milijonieriaus žaidimai” Jurga Tvaskienė 2007 11 03. Rinkėjams suteikta teisė pasirinkti labiau jiems priimtiną kandidatą. Siūlau susipažinti su čia paminėtais rašiniais ir apsispręsti. Tačiau visa tai ką ten perskaitysite dar nereiškia, kad M.Karbauskio nestums į viršų kairiosios jėgos, kurios sumažėjo tik DP partiniu dariniu ir pavieniais kairės aktyvistais. Visi tie R.Karbauskio veiksmai kovojant prieš mūsų narystę ES, verslų su Rusija gausa ar net 13 milijonų turto bei 35 tūkst. hektarų žemės gali tik suteikti reitinginių taškų iš socialdemokratais besivadinančių. Net ir sudėjus M.Karbauskio ir jo rėmėjo, Kauno mero V.Matijošaičio milijonus LR Prezidento postas gali būti tik nerealizuota svajonė. Matysim.

 

Julius Puras       2016-10-17 22:16

Žvelgent į disidentus tai jie niekados ir niekur nebuvo priimti į taip vadinama sistema. Jie nuo pat 90-tų buvo statomi į užribį. A.Patackas numirė kaip disidentas priklausantis jau šių dienų disidentų partijai tai yra Drąsos Keliui.

Dzeikas       2016-10-17 22:14

Liepai:Tai ka mate (ne kurie) Lietuvos senoliai, puikiai mate zydai(visi) masiskai “dare(n) kojas” is Lietuvos.
O visokie beretiniai pikasai tik duodavo medziagos JAV spaudai saipytis antrastemis tipo “Lietuva dar karta prakeike komunistus ir komunizma”(Niujorkinis “Daily News” berods 1998m).Sure , magiskus uzkeikimus lengviau daryti negu elementariai desovietizuoti.
Vienzo afrikanizavo Lietuva si sutve kaip turi buti.

Pikasas        2016-10-17 22:00
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2016-10-17 21:54
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
jaukiai       2016-10-17 21:50

jaukiai čia įsikūrė troliai,jaukiai…
koncervatnykų fanas Pikasius net atsitempė asmeninę biblioteką ir “rankraščius”,nes ekspertuos buvo nesaugu-komentatoriai ten aršūs,grasino padegt su visom paklodem;
Stasius švilpauja supdamasis ant liūstros;
o Juliukas icliukas čia netgi nakvoja pasistatęs raskladuškę;
kas galėtų paaiškint,kam dar tas lišnas egzepliorius Raigerdas?
troliai,ar jumis šitam portale ne per ankšta?

šiuo metu       2016-10-17 21:41

šiuo metu elertė kaip tik transliuoja panašaus aktualumo filmuką.tiesa,ne apie Lietuvos, bet Graikijos ir Vokietijos tapatybių problemas.į kaulus duodama “baisiems” vokiečių ir graikų “naciams”,kurie iškėlė šūkius “Graikija graikams’,“Vokietija vokiečiams”.turėtų būti Graikija pbėgeliams, Vokietijha pabėgeliams. baisus kosmopolitizmo-globalizmo-multikulti volas stumiamas per Europos šalis.lietuviai bėga iš Lietuvos, vokiečiai su graikais taip pat nebesijaučia saugūs savo tėvynėse.

Pikasas       2016-10-17 21:06

Lietuvoje yra netgi labai padorių piliečių, kuriems brangi Lietuva ir kuriems rūpi jos ateitis. Turiu gerą pavyzdį:

Disidentas Petras Plumpa kalėjo 7 metus už lietuviškos trispalvės iškėlimą Petrašiūnuose ir 7 metus už “Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos” leidybą. Kai jis buvo apklausinėjamas 1974 metais sausio mėn. visi jo atsakymai buvo tokie : “Atsisakau paaiškinti” arba “Neturiu ką atsakyti”. A.Terleckas maždaug tada buvo tardomas dėl kriminalinio nusikaltimo bei kažkodėl kilojamas iš vienos kameros į kitą…

Savo pareiškime tardytojui kapitonui Lazarevičiui Petras Plumpa rašo: (cituoju) “Dabartinė mano bylos eiga rodo, kad yra panašiai elgiamasi ir su kitais žmonėmis, kurie turėjo nelaimės su manimi bendrauti, o tuo labiau su tais, kurie man kuo nors yra padėję. Todėl aš būčiau didelis niekšas, jei apie savo pažįstamus tardytojui duočiau kokių nors žinių, nes aš neturiu moralinės teisės daryti nemalonumų tiems žmonėms, kurie palaikė mano fizinį ir moralinį gyvenimą per tuos visus diskriminavimo metus.” ( LKBK 203 psl.)

Pikasas Juliui Purui       2016-10-17 20:47
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pikasui       2016-10-17 20:29

Turite keletą šimtų puslapių vertybių ir slepiate nuo Tautos? ajajai, koks Jūs nedoras. O juk Redakcija, portalo Adminas stengiasi, sudaro Tamstai išskirtines sąlygas. Ir Jūs taip atsilyginate už parodytą pasitikėjimą? Negražu, labai nekultūringa iš tamstos pusės. Privalote pasitaisyti ir vykdyti Tėvynės ir Partijos jums suteiktą privilegiją atversti neišprususius piliečius į Tiesos pažinimo kelią greituoju būdu.
Tučtuojau nedelsiant kraukite viską ką turite čionai! Visus RETRO gigabaitus ir terabaitus. Tauta negali amžinai skendėti tamsoje.
Antraip nubalsuos neteisingai - už Terlecko parinktus kegebistus.
Kas tuomet nušluostys Austėjos berniukui ašaras, a?

Jeronimai švenčiausias...       2016-10-17 20:27

Jeronimai švenčiausias, tu matai Pikasius turi devynias galybes paslapčių.Na ne,Pikasaiau,gal tu sprūdink į delfinariumą -ten nuogų papų skyrely N18. gali išdėstyt savo/paslaptis/prie diskusijos apie sexą trise.slaptai aišku.ne visiem.

Julius Puras        2016-10-17 20:21

Terleckas žaidė pelė ir kate su staseis ir pastarieji liko su ilga nosimi. Istrorijos pabaiga.

Julius Puras i Pikasa       2016-10-17 20:19

Tai kur jo nusikaltimai? Klaidino ir apkrovė bereikalingoms kalbomis kgbistus? O galbūt jis atsakingas už kgbistu agentu tinkla? Už Basty? Beje pastarasis buvo teisemas ir jaigu ne tai kodėl? O daugiau tai ką jūs čia rašote tai tik pelės ir katės žaidimai su kgbistais. Ir daugiau nieko. Dar kartą pakartosiu jus Pikasai susiformavote sau neteisingus įsitikinimus.

to - stepas po stepo... 2016-10-17 19:58        2016-10-17 20:18

oglasytie,tovarišč vies spysok,požaluista,nes ne vysus išvardyjot :kaip antai
Kudirka antisemitas, Maironis - nacionalystas, Smetona -fašystas, Marcinkevicius- prisitaikėlis komunystas, Basanavičius- esminis ES nekentėjas, Vydūnas - lyberastų siaubas, Pranciškus Šliužas- globalistų priešas numeris pyrmas,Daumantas Lukša - nepatogus pavyzdys multikulti propaguotojams,a.a. Svarinskas -gyvas priekaištas net po savo smerties vieningai LTSR socialyberakoncervatnikų partyjai

Pikasas       2016-10-17 20:11

Prašau palikti mane ramybėje, nes iš jūsų ginamo asmens neliks nei garbės, nei orumo. Informacijos turiu kelis šimtus puslapčių. Čia ne vieta ją viešinti.

stasys        2016-10-17 20:10

Panašu kad Julius Puras nutarė atnaujinti Terlecko bylos nagrinėjimą čia , prieš tai neišsišlavęs savo kiemo šiukšlių ., o juk vertėtu . O ir vartyti senas menamas kitu skolas argumentu pritrūkus diskusijoje ne koks išsiauklėjimo rodiklis .Pagal mane tai Pikaso ir visiems žinomo Terlecko reikalai liečia tik juos abu ir gilintis va taip paviršutiniškai ne šios diskusijos sudėtis . Aišku jei neįimti domėn to fakto kad Julius ypatingai simpatizuoja tai terpei nuskriaustųjų kurie vis dar nesupranta kodėl juos tampo po teismus . JULIAU PATEMKITE KELNIU ŠLEIKAS AUKŠČIAU IR SUSIVARDIKITE,..čia tik diskusija o ne Garliavos patvorys ..

kontoriniam stepanui       2016-10-17 20:09

ja,ja, cia reiškiasi visokie kontros,burzuaziniai nacionalystai,leudies priešai kaip povilai, tarabildos,juozapai su antanais, liepos su rūtom,mėtom beigi abrikosais; kaip drysta šytie personažai trukdyti ramius žydrų kągėbistų-komunistų vakarus;trolinimas ir lojimas baisiai sunkus darbas’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘

Pikasas dar Juliui Purui       2016-10-17 20:05

KELETAS FAKTŲ APIE A. TERLECKO KARJEROS PRADŽIĄ
  1. 1949 metais A.Terleckas būdamas 21m, amžiaus įstojo į VLKJS komjaunimo organizaciją.
  2. Čekistas, kaip aktyviam komjaunuoliui, A.Terlecko teigimu “partijos valia” tapusiam komjaunimo sekretoriumi, (cituoju) “pavedė sekti studentų nuotaikas ir apie jas pranešinėti jam telefonu” bei sekti kažkokį Buliką. 
  3 A.Terleckas (kaip teigia, cituoju)“Buvau iškviestas į komjaunimo komitetą. Ten tapau komiteto aktyvistų auklėtiniu. Tai buvo ‘užsigrūdinusių kovotojų už komunizmą” būrelis.
  4.1950 metų žiemą gavo įpareigojimą važiuoti į provinciją skaityti paskaitų, pagrįstų sovietinės ideologijos štampais ir gavo už tai piniginį atlygį. 
  5. 1950 metų pavasarį A.Terleckas įsidarbina Politinių ir mokslinių žinių skleidimo bilietų platintoju, pristatinėjo lektorius ir t.t.
  6. 1952 metais A.Terleckas įsidarbino sovietinės spaudos cenzūros GLAVLIT’o institucijoje, kur dirbo ir J.Kuolelis.
  7. 1953m. A,Terleckas paskiriamas geležinkelininkų mokyklos direktoriaus pavaduotoju auklėjamajam darbui. Universiteto komjaunimo konferencijai pasiruošia kalbą ir ją perskaito. Išrenkamas sienlaikraščio redaktoriaus pavaduotoju.
  8. A.Terleckas apie save ne viešai paaiškina (cituoju)“Esu griežtas komunizmo, kaip politinės santvarkos, priešas, tačiau visada džiaugiuosi susitikęs komunistą, kuriame plaka lietuvio širdis”
  9. 1954- 1957 metais A.Terleckas karjerą sistemoje tęsė SSRS valstybinio banko Lietuvos skyriuje kredito inspektoriumi, Vilniaus miesto valdybos viršininko pavaduotoju.
  10.Sovietinio režimo rinkimų agitatoriumi 1956m. – 1957m. žiemą A.Terlecką paskyrė ir SSRS Valstybinis bankas ir Ekonomikos institutas.

stepo stepui (stepanovičiui)       2016-10-17 20:02

kuo pats kvepi, tuo kitą “stepi”?

Pritariu - Šlovė! 2016-10-17 19:52        2016-10-17 20:02

Kas vyksta komentaruose po straipsniu.
Trolis NR.1 “purena” už atlapų trolį Nr.2.
Trolis Nr.3 viską mato ir čionajaus pikasina,t.y.aprašo.Tiesiog visokių kontorinių ir stazinių elementų draugiška gamybinė sueiga.
Priviet,nenuilstančioms ir naujomis programomis pasipuošusioms kontoroms !!!!!!!!!!!!!!

iš visų menų mums svarbiausias       2016-10-17 19:59

tik visa tauta, mintinai išmokę 2 privačių asmenų tarpusavio bylinėjimosi visas proceso eigos detales galėsime laikyti save apsišvietusia nacija ir tik tuomet galėsime pradėti galvoti kaip isukurti ant lygios vietos politinę Tautą.
kol kiekvienas senolis ar žindomas kūdikis net naktį prižadinti negalės ką Pikasui pasakė Terleckas 187-me bylos tome, tol nei vienas tamsuolis neturės teisės save vadinti išprususiu lietuvisu!

stepas po stepo...       2016-10-17 19:58

kas vakarą susirinkdavo kgbistai, komunistai ir prie degtinės butelio svarstydavo, kaip susigražinti valdžią.
patriotai taip nesirinkdavo - kaip auginti ir ginti valstybę.
kadangi komunitai ir kgbistai geriau organizuoti ir jie laimėjo.
—-
o visoki liepos pezalai - tai arba naivus žmogelis ta liepa, arba piktybiška.

Pikasas dar Juliui Purui       2016-10-17 19:57

2011 metais paviešintuose prisiminimuose A.Terleckas pristato save, kaip KGB slaptus darbuotojus besiryškinantį detektyvą. O buvo taip:
    1978 metais (cituoju) „naktį į birželio 27 ar 28 d. rusiška mašinėle „atkaliau“ vienu pirštu Molotovo – Ribentropo pakto pasekmėms likviduoti komiteto nedidelės apimties deklaraciją, kurią tikėjomės apsvarstę tobulinti. Kadangi spausdinant mašinėlė tarškėjo, garsas buvo gerai girdimas palėpės kambarėly gyvenančioms Bitinaitytėms – neabejojau kad jos praneš, kam reikia. O tada bus atsiųsti KGB agentai ištirti, ką rašėm naktį. Šitaip mes nesunkiai nustatysime, kurie asmenys yra agentai. (Apie LLLorganizuotą mitingą 1987.08.23d. Apžvalga“ 2005.06.26“. G.Šidlauskas) A.Terleckas:(cituoju) „...atėjo Koja mūsų pravardžiuojamas V.B. Jis buvo gan gudrus šnipelis, išdavęs daug savo draugų. (...) Kaip tik tą dieną Juliukas (Julius Sasnauskas) atnešė Šv. Jonų bažnyčios palėpėje „atkaltą“ pirmąjį „Vyčio“ numerį. Parodžiau jį V.B. Aišku, kad jau tą patį vakarą „Vytis“ gulėjo ant Lietuvos KGB pirmininko generolo Juozo Petkevičiaus stalo…“(lit. „Laisvės priešaušryje“ 1970-1986m.) Beje, tai tas pats KGB agentas V.B. (Vytautas Bastys), kurio parašas puikuojasi ir prie „Memorandumo“ teksto, kuris fiksavo ir „Memorandumo“ kūrimo pradžią. Kaip visa tai suprasti? A.Terleckas netgi pats teigia, kad „neabejoja, kad jos (KGB agentės), praneš kam reikia“. Iš to kas pasakyta seka dar ir tai, kad A.Terleckas išryškino KGB agentą ir tada, tai žinodamas, supažindino jį ir su pogrindžio leidinio „Vyčio“ pirmu numeriu, o vėliau netgi pasiūlė jam pasirašyti po dokumento tekstu? Gerbiamas Julius Sasnauskas už tai pateko į lagerį ilgiems metams…

 

 

Julius Puras i 19:52       2016-10-17 19:57

Deja VF dirba tik kalbom. Koks Radžvilas darbininkas liežuviu toks pats ir VF.

Julius Puras i Pikasa       2016-10-17 19:53

Tai kur nusikaltimai Terlecko? Nes ką aš čia matau tai kgbistu apgaudinėjima ir daugiau nieko. Jūs Pikasai teisete žmogų kad jis apgaudinėjo kgbistus? Nes esate švelniai tarent neteisus.

Šlovė!       2016-10-17 19:52

Padėka    

Gerb. Adminui:

Didelis AČIŪ už sudarytas idealias sąlygas troliams čia veistis, spaminti ir kitaip trukdyti piliečiams diskutuoti bei tartis Lietuvos Valstybei svarbiais klausimais.
Tegyvuoja Vilniaus Forumas, ne žodžiais, o darbais vykdantis Tautos ir piliečių politinio švietimo bei ugdymo darbus!

Pikasas Juliui Purui       2016-10-17 19:44

Nusikaltimus nustato teismas. Deja, ne visada teisingai. Tačiau teisę turi tik jis. Perduodu turimą tikslią informaciją, kurią yra pripažinęs LR Apeliaciniame teisme ir pats A.Terleckas. Jei asmuo pats siūlosi kada panorėjęs ateiti į KGB, tai apie ką mes kalbam?

      Leisdamas sau viską, net ir pačius aštriausius vertinimus kitiems asmenims, p.Antanas Terleckas, manau,  visiškai nepakantus savo paties, kaip politinio proceso dalyvio“,  kritikai ar kitokiai nuomonei. Metų tėkmėje dažnai keisdamas savo parašytus anksčiau prisiminimus, nuomones ir politines pozicijas jis, mano supratimu, atrodo labai keistai.
***
Antanas Terleckas:
1. „Aš anksčiau nenorėjau pasakyti apie santykius su (Jonu)Laugaliu ir (Vytautu)Semėnu. O dabar nusprendžiau papasakoti visą teisybę“. „Negaliu paaiškinti, kodėl man staiga kilo noras išsiverkti ir visiems čekistams atlikti „išpažintį“. Neturėjau valios atsispirti tokiam „pasiūlymui“.
2.„Esu griežtas komunizmo, kaip politinės santvarkos, priešas, tačiau visada džiaugiuosi susitikęs komunistą, kuriame plaka lietuvio širdis“.
3. „Išpasakojau (KGB karininkams)viską ką rašiau(draugams disidentams) laiškuose“.
4. „Turėjau(KGB saugumui)duoti apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas“.(...) „Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio pabaigą baimės jausmas dingo“
5.„Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu, o ateisiu į (KGB)saugumą išsiaiškinti.“
6. „Aš pusiau dešinysis, pusiau kairysis, gal daugiau kairysis.“
7. „A.Terleckas su saugumiečiu J.Čiudinovu diskutuoja apie tai,  kad „ribos tarp tautybių išsitrina“ A.Terleckas: (cituoju)„Aš taip pat už tų ribų (tarp tautybių)išsitrynimą.“
8. “Rusija grąžino Lietuvai Vilnių, atkovojo Klaipėdą ir išgelbėjo nuo visiško mūsų tautos išnaikinimo. ”
9. „Mūsų(sovietinėje) santvarkoje matau daugiau gero, negu blogo.Šioji santvarka tiek man, tiek mano brangiajai Lietuvai davė labai daug.Kuo būčiau,jei ne Rusija? Sekiočiau paskui plūgą užbaigęs tik pradžios mokyklą.“
10. „Ir anksčiau tikėjau komunizmo pastatymo galimumu mūsų šalyje…“ 
11. „Įtikinėjau, kad mums reikia eiti išvien su Rusija(ėjo 1966metai), tik Rusija gali mus apginti nuo Vokietijos“
12. „Aš anksčiau gerai nesuprasdavau partijos politikos - peikdavau kolchozus. Dabar įsitikinau, jog tai geras tarybų valdžios kūrinys ir žmonės juose gyvena neblogai. Apie tai rašydavau savo draugams į lagerius.“
13. „Istoriškai ir ekonomiškai mes susiję su Rusija, todėl mums nenaudinga nuo Rusijos atsiskirti. Reikia auklėti jaunimą draugystės su Rusija dvasia. Didžiuoju mūsų priešu liks Vokietija. Rusijos parama mums būtina, ji apsaugos mus nuo vokiečių vergijos ir tik ji.“
14. „KGB rūmuose (...) turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir jog be jokio pagrindo jaučiau savyje pyktį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai, taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo…“
15. „Lietuvai būtina gyventi sąjungoje su Rusija. Būtina.“
16. „Noriu eiti su kolektyvu, todėl prašau komunistų padėti man.“
17. „KGB buvo nesuinteresuota mane uždaryti. Daugelis čekistų per mano draugus veikė, kad manęs nepasodintų.“
18.„Taigi diktavom (užsienio) žurnalistui ir KGB mikrofonams. Aišku, virš mūsų buto įrengtoje KGB sekykloje gyvenančios seserys Elena ir Marytė Bitinaitytės tą konferenciją užrašė.“
19. „Tik ištrūkome iš vienos (SSRS)sąjungos, tai tie iškart nubėgo į kitą(ES)...“
20.„Vykstant teismui 1999 m. priėjau prie metalinio gardo ir pasveikinau nusilenkdamas jam (Mykolui Burokevičiui).Man pasirodė, kad tokiu mano poelgiu už grotų uždarytasis liko labai patenkintas.“
21. „Kreipiuosi į visus, kurie dalyvausite („Dainuojančios revoliucijos“)demonstracijose. Jokiu būdu nesineškite ten Trispalvės vėliavos“.

Julius Puras i Pikasa       2016-10-17 19:34

Ir kur Terlecko nusikaltimai? Vertinimai tai nėra nusikaltimai. Nusikaltimas būtų tada jau tu išduotum kur paslėpta spausdinimo įranga ir panašiai. Ar Terleckas yra padaręs tokių nusikaltimų?

Liepa       2016-10-17 19:10

Keista,kad iš pažiūros protingi žmonės tik po ketvirčio amžiaus diagnozavo,kad Lietuvėlėj… krachas.O tai kiek laiko prireiks,kad būtų “išrašytas” receptukas"Ką daryt?”-dar 25 metus lauksim, o gal ir visus 125? Atsiprašau, bet dviejų šimtų metų žmogus negyvena.// Pamenu, seneliai dar pačioj Sąjūdžio pradžioj kalbėjo mums:“oi,vaikai, nebus gerai, pamatysit.Prasti žmonės valdžion lenda.Prasti…”// Ir tikrai,netrukus prasidėjo suirutė žemės ūkyje, teisėtvarkoje,prasidėjo banditizmas, vyko fabrikų, gamyklų uždarymai, prichvatizacijos,išsistiebė pirmieji verslinykai milijonieriai,tuo pat metu įsibėgėjo skurdas ir emigracija.// Sakot, kitaip negalėjo būti,kad tai pereinamasis laikotarpis?Nejuokinkit.//Tokių dalykų demokratinėj ir kasdien europietiškėjančioj Lietuvoj neturėtų būti…Gal išvis mums nereikia nei tų sisteminių , nei neva “opozicinių” partijų,-juk jiems visiems vienodai sėkmingai nesiseka kurti Valstybės tiek ekonomikos srityje, tiek kovoje su skurdu, tiek tobulinant švietimo, kultūros, medicinos, teisėtvarkos sistemas.//Hmmm, gal mūsų lietuviškas klimatas nepalankus demokratijos reiškiniams ir modernioms vakarietiškoms"vertybėms”? Mums,manau, reikėtų kažko kito- tikro, savito, tautiško-lietuviško….//Pritaikyčiau gerb. V.Radžvilo siūlymą “išsivaikščioti” visoms partinėms gaujoms, nes,toliau cituoju” tokia veikla yra net žalinga, juk ji ne tik sueikvoja daugybės žmonių laiką ir energiją, tuos žmones nuvilia, bet taip yra nuviliama ir didelė dalis visuomenės”.

Raigerdas        2016-10-17 19:08

Esu labai nustebęs, kad net Julius Puras labai tiksliai nutaikė į Pikasą gero torto gabalą. Štai jis: “Julius Puras i Pikasa 2016-10-17 18:38
”  A.Terleckas pasakė, kad nori, kad jam užsakytų orkestrą per laidotuves” tai ir yra visas jo “nusikaltimas”? Ir tuo pačiu visi jūsų Pikasai įrodymai?”
Neturiu čia ką bapridėti.

Pikasas Juliui Purui       2016-10-17 18:55

Tai tik pajuokavimas. Daug ką galite rasti google.lt terleckas pikasas. Pateikiu tik vieną nedidelį PAVYZDĖLĮ:

Susitikimai sovietiniame saugume vis tęsėsi. (cituoju)A.Terleckas tikina save: „kad turi neplepėti, kontroliuoti savo žodžius, nes jo žodžiai yra įrašomi į magnetofoną“ Bet nesugebėjau paaiškinti, kodėl nenoriu palaikyti santykių su Endriukaičiu. (...) Man patinka A.Stasiškis. Apie kitus kalbėjau taip, kaip juos vertinau. (...) Neigiamai atsiliepiau apie Ardžiūną. Teigiamai apie Bičiūną. Matyt duos ką nors „auklėti“. (...) Kai kur jis (kapitonas J.Česnavičius) pats padėjo suformuluoti mano atsakymą.“

A.Terleckas: (cituoju) „Turėjau duoti apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas“.(...)„Daug klausinėta apie Endriukaitį, A.Stasiškį, Bičiūną, J.Semėną. V.Filipavičiumi nelabai domėjosi.“ (...) „Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į „pokalbio“ pabaigą tas jausmas dingo“.  A.Terleckas paaiškina: (cituoju) „Susidariau išvadą, kad jie (saugumiečiai) laikė mane kažkuo, panašiu į „centrą“. A.Terleckas: (cituoju) „Grįžęs (iš saugumo) į darbą turėjau mažai laiko pranešimui politvalandėlei. Sąmoningai atsiprašiau, kad skaitysiu rusiškai…“

Julius Puras i Pikasa       2016-10-17 18:38

”  A.Terleckas pasakė, kad nori, kad jam užsakytų orkestrą per laidotuves” tai ir yra visas jo “nusikaltimas”? Ir tuo pačiu visi jūsų Pikasai įrodymai?

100 tui balų       2016-10-17 18:27

Du metus turėsim Landsgrybių, po to grybergių valdžią kol šalis mūsų taps Gryblandijos karalyste su sostine Maskvoje.

Pikasas anonimui Raigerdui       2016-10-17 18:24

Niekados nepastebėjau, kad Rasa Juknevičienė būtų kada nors ką nors apšmeižusi. Ji stambius vyrus per TV diskusijų laidas į “ragą suriesdavo”. Jūsų prikabiavimai nesibaigia. Kodėl? Jūs esate labai panašus į savo draugą, kuris jau pirmo pokalbio pradžioje paaiškino, kad didžiausią žalą Lietuvai padarė konservatoriai… Jūsų nuomonė labai panaši. Jis net į TV laidą paskambino ir užsipuolė savo sūnų Ramūną, kad jis palankiai kalbėjo apie vėl išrinktą prezidentę D.Grybauskaitę. Argi į jus nepanašu? Ką jis kalbėjo teismo koridoriuje apie premjerą ir prezidentę? - paklauskite jo sūnaus. Šis paklausė iš kur tokia nuomonė? Atsakė: “Skaičiau “Laisvame laikraštyje”. Tad sūnus pasakė: “Radai kuo tikėti”. Atsakymus dėl “šmeižto”  galima rasti internete ( google.lt terleckas pikasas ). Informacijos ten pakankamai ir beveik visa ji autentiška. Nesuskaičiavau kiek vėliau gavau iš visokių aukščiausių institucijų ir pavienių rezistentų atsakymų. Nutariau palikti tą senuką ramybėje, nes gaila laiko, tačiau neleidžia to visokie rašinėtojai, tokie kaip jūs, anonime Raigerdai.  Beje, nuo Antano Terlecko nusisuko, net patys artimiausi jo bendražygiai. Labai nenorėčiau būti jo vietoje. Labai… Esu absoliučiai nekaltas. Buvau Antano Terlecko niekingai apšmeižtas. Turiu daug to įrodymų. Na, o tai ką jis prisipažino savo raštuose ir teisme, galima sakyti, braukia jį iš tos garbės kuri jam buvo suteikta. Kai jis buvo paklaustas,  ko jis nori gauti iš R.Pakso partijos jai atstovaudamas, A.Terleckas pasakė, kad nori, kad jam užsakytų orkestrą per laidotuves. Nežinau kaip bus, kai pasirodė TT partijos byrėjimo požymiai. Na, o jums, anonime Raigerdai, siūlau baigti kvailioti. Jūs tik dar labiau savo draugą klampinate.

100 balų       2016-10-17 18:21

Landsgrybių valdžia.

demokratija nugalės!       2016-10-17 18:15

Bedžaminas Franklinas kažkada šmaikščiai pajuokavo:
„-Demokratija –tai kai du vilkai ir ėriukas trise balsuodami sprendžia, kas šiandien bus pietums“...

klasika       2016-10-17 18:09

Juozas ERLICKAS:
„-Jau kelintą kartą renkame geriausius, o išrenkame blogiausius.
Tyčia to nepadarysi, specialiai to neišmoksi.
Reiškia, kad lietuvis nekaltas.
Jis – nepakaltinamas.
Bet nesukime galvos, ką čia toliau daryti, už ką balsuoti, ką rinkti…  Prisiminkime pirmos klasės aritmetiką:
sukeitus dėmenis – Seimas nepasikeičia“.
.
Būtent – už ką Lietuvoje bebalsuotum, žmones mulkinanti, korupcinė, valstybę griaunanti landsgrybių valdžia vis tiek laimės!..
Kažkada rašytojas Markas Tvenas šmaikščiai pajuokavo:
„-Jeigu rinkimai ką nors keistų, jie jau seniai būtų uždrausti“.

Tarabilda       2016-10-17 17:58

Šiandien Mogerini pranešė, kad nė viena ES valstybė nesiūlė griežtinti sankcijas Rusijai. Pikasai, kaip tamsta žiūri į tokią prorusišką mūsų užsienio politikos formuotojų (Grybauskaitės ir jos URM ministro Linkevičiaus) poziciją? Kodėl konservatoriai jos nekritikuoja. Kodėl Lietuva nesolidari su Nato valstybėmis USA ir DK, kurios pasisako už sankcijų griežtinimą. Ar tai nereiškia, kad Lietuva renkasi draugišką šrioderinę laikyseną prieš “teroristinę valstybę”. Kas lėmė tokias karsinalias Daukantynės pažiūrų permainas?

Komentarų puslapis 1 iš 3
 1 2 3 > 

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Smalsus       2016-10-18 18:17

Vladislav Mazeli the II, Jūs kokį Banką atstovaujate?

Pikasas Reigardui        2016-10-18 15:56

Niekados gyvenime nieko nesu apšmeižęs. O tuo labiau viešuose komentaruose. Aptariamą atspausdinau 2007 metais. Jame jokio šmeižto - nei kvapo. Pakartojau jį 2012m, nes neteko girdėti, kad A.Terleckas viešai politinių kalinių  atsiprašytų. Net ir knygose, kur jis viską prisipažįstą aiškaus atsiprašymo neradau, o tik kai kuriuos apgailestavimus.  Visą proceso 2.5 metų laiką tylėjau. Po išteisinančios mane LR Apeliacinio teismo nutarties, pažadėjau netylėti, jei dar tos nesąmonės bus tęsiamos. Dabar elgiuosi taip, kaip pažadėjau. Visada stengiuosi savo pažadus tesėti. R.Karbauskiui mano komentarai - jokia naujiena. Jis ir pats žino, kas žiniasklaidoje buvo apie jį rašyta ir rašoma. Tai - jokia paslaptis. Susidaro įspūdis, kad jūs ir V. Putiną galite pradėti ginti. Siūlau to nedaryti. Viso gero.
p.s.Prašau daugiau man visokių kliauzų nerašinėti. Žeminate savo ginamąjį ir pats save.

Julius Puras i Raigerda       2016-10-18 14:33

Pikasas atsidengė ir papasakojo dėl ko švelniai tarent nemėgsta Terlecko. Už tai kad Terleckas kritiškai vertino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio komunistus. Kuom šita organizacija yra susėjusi su sistema? Aš esu įsitikines kad jau tada kažkas(kgbistai, kriminaliniai nusikaltelai, pedofilų klanas ir panašiai) ruošėsi valdyti Lietuva ir per žiniasklaida pradėjo sistemingai ir selektyvei formuoti politiku įvaizdžius. Ir taip beformuodami Lietuvos politika ta pati sistema priėjo net iki šių dienų.

T. Vatnikienė pedofilams       2016-10-18 7:18

Jūs teisus, iškrypėlių tauta - lietuviai yra vienintelė pasaulio tauta, kuri visą valdžią - Ir Seimą ir TM, VRM, GP, AT, KT, STT ir t.t. savanoriškai atidavė pedofilams. Apie tai ir reikia skelbti pasauliui.

pedofilai - kgbistai geria šampaną       2016-10-18 7:10

jie laimėjo.
skamba šampano taurės visoje “teisingumo” sistemoje - TM, VRM, GP, AT, KT, STT ir kitur…

Jonas Juliui       2016-10-18 7:03

Pamirškite Drąsos Kelią. Tos partijos nebėra. Ji neturi nei pakankamai narių, nei nors pusiau protingo vado, nei jokio palaikymo jokioje žiniasklaidoje, nei lėšų, nei planų. Jokiuose rinkimuose ji nedalyvaus. Tauta parodė kad sukčių, iškrypėlių ir banditų ji negerbia ir jų valdžioje nepageidauja. Net grynas vatnikas Nakas ir jo Ekspertai nieko bendro su violetiniais pedofilais turėti nebenori. KK nebenori. Net šis naivuolių leidinys Tiesos! Drąsos kelio nebemini, o violetinę nusikaltėlių gaują palaiko tik kaip Lietuvos Sąrašas. Drąsos Keliui Brisiaus galas. Kaput.

Jonas Juliui Purui       2016-10-18 3:10

Drąsos Kelias - tai žlugusi pedofilų, šmeižikų ir žmogžudžių partija, o ne disidentai. Per pastaruosius rinkimus ta “partija” gavo 0,28% balsų, kas rodo kad lietuvių tauta ir Lietuvos visuomenė kiaurai tuos išgamas perprato.

Žavinta Lochaitė       2016-10-18 2:25

Baisu, tai kas dabar bus? Ar gyvensim be sistemos?

Julius Puras       2016-10-18 0:17

Pikasai jūs taip ir nepasakėte kuom Terleckas nusikalto. Kas dėl Persitvarkymo Sąjūdžio(taip jis vadinose) tai Terleckas teisingai kritikavo ten sulindusius komunistus. Pikasai jums komunistų kritika tolygu kovai prieš Lietuva?

Pikasas Raigerdui        2016-10-17 23:48

Galite ir toliau savo kliedesius spausdinėti. Man jie netrukdo, o tik padėjo kai ką pakartotinai paryškinti. A.Terleckas visaip padėjo KGB saugumui ir kovojo prieš Lietuvos Sąjūdį. Apie tai daug ką priminiau savo komentaruose.  Niekados savo komentaruose neveidmainiavau ir nemelavau. Visada stengiausi paryškinti visokius niekšus ir išdavikus. Ir ateityje taip elgsiuos. Pažadu.

Pikasas        2016-10-17 22:00

Baikit, Juliau Purai. Nieko jis saugumui neatsakė. Ko KGB karininkai paprašydavo - tą ir gaudavo. O tai pagalvosiu, kad jūs visai…

Julius Puras       2016-10-17 21:54

Tai kur Terlecko nusikaltimas ar tai kad jis atsisakė duoti parodimus ir buvo nusikaltimas prieš artimus jam žmones tai ir buvo nusikaltimas?

Duosiu jums patarimą Pikasai atsiprašykite Terlecko.

Pikasas Juliui Purui       2016-10-17 20:47

Prašiau nebetrukdyti… Nesupratote? Jūs juokaujate dėl “katės ir pelės”. A.Terleckas dar jaunystėje išdavė du draugus KGB, kurie buvo nuteisti ilgiems nelaisvės metams. Nuolatinis įvairios informacijos pateikinėjimas saugumui apie politinius kalinius ir rezistentus Lietuvoje nebuvo ir nėra gerbiamas. Kaip ir pasinaudojimas KGB karininkų paslaugomis įvairiais atvejais.

Turiu geresnį pavyzdį kaip elgėsi padorus lietuvis.

Disidentas Petras Plumpa kalėjo 7 metus už lietuviškos trispalvės iškėlimą Petrašiūnuose ir 7 metus už “Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos” leidybą. Kai jis buvo apklausinėjamas 1974 metais sausio mėn. visi jo atsakymai buvo tokie : “Atsisakau paaiškinti” arba “Neturiu ką atsakyti”. A.Terleckas maždaug tada buvo tardomas dėl kriminalinio nusikaltimo bei kažkodėl kilojamas iš vienos kameros į kitą…

Savo pareiškime tardytojui kapitonui Lazarevičiui Petras Plumpa rašo: (cituoju) “Dabartinė mano bylos eiga rodo, kad yra panašiai elgiamasi ir su kitais žmonėmis, kurie turėjo nelaimės su manimi bendrauti, o tuo labiau su tais, kurie man kuo nors yra padėję. Todėl aš būčiau didelis niekšas, jei apie savo pažįstamus tardytojui duočiau kokių nors žinių, nes aš neturiu moralinės teisės daryti nemalonumų tiems žmonėms, kurie palaikė mano fizinį ir moralinį gyvenimą per tuos visus diskriminavimo metus.” ( LKBK 203 psl.)

Rekomenduojame

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.