Kultūros, kalbos, istorijos politika

Prof. Alvydas Jokubaitis. Apie kultūros žalą ir naudingumą

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 26 d. 10:41

29     

    

Prof. Alvydas Jokubaitis. Apie kultūros žalą ir naudingumą

Frydrichas Nyčė parašė tekstą, kuris vadinasi „Apie istorijos žalą ir naudingumą“. Jis tikrai nesupyktų dėl žodžio „istorija“ šiame tekste pakeitimo „kultūra“, ką aš ir noriu padaryti.

Pagrindinis Frydricho Nyčės teiginys skamba taip: kas istoriška, ir tai, kas ne istoriška, vienodai reikalinga žmogaus, tautos ar kultūros dvasinei sveikatai.

Šį teiginį galima suformuluoti kitaip: tai, kas kultūriška, ir tai, kas nekultūriška vienodai reikalinga žmogaus, tautos ar istorijos sveikatai.

Žanas Žakas Ruso į garsųjį Dižono akademijos klausimą, ar mokslo ir menų atgimimas sukilnino papročius, atsakė neigiamai. Ruso žodžiais, mokslų ir menų laimėjimai nepadidino laimės. Žmonės nebedrįsta atrodyti tokie, kokie jie iš tikrųjų yra. Nebėra nei nuoširdžios draugystės, nei tikros pagarbos. Mūsų sielos tvirko tobulėjant mūsų mokslams ir menams, mokslai ir menai didžiausią žalą padarė žmonių tarpusavio santykiams. Ruso žodžiais, „yra fizikų, geometrikų, chemikų, astronomų, poetų, muzikantų, menininkų, nebėra piliečių“.

Ženevos filosofas pritartų Nyčės minčiai, kad žmogui reikia ir to, kas neistoriška ir nekultūriška. Žmogui nereikia per daug kultūros. Tam pritartų ir moderniosios lietuvių tautos bei valstybės kūrėjai. Tautinio atgimimo laikų lietuvių kultūra neturėjo tų mokslų ir menų, kuriuos turime šiandien, tačiau ji sugebėjo sukurti tai, ką vis sunkiau sugeba išlaikyti dabartinė tauta. Mokslininkai ar menininkai naikina Lietuvą sukūrusią kultūrą. Jie nebežino, kas yra žmogus, šeima, vyras, moteris, Dievas, tiesa, grožis, tauta ir dorybės, t.y. nebežino pagrindinių dalykų.

Žodis „kultūra“ išpopuliarėjo aštuonioliktame amžiuje. Gali būti, kad kultūra buvo tada, kai nieko nežinojome apie kultūrą. Paprasti žmonės netyčia sukuria tai, ką vėliau mokslininkai ir menininkai paverčia viską griaunančių minties eksperimentų objektais.


Frydrichas Nyčė / Twitter nuotr

Kultūra nėra vien tik mokslas, menas, erudicija, iš knygų ir interneto portalų perimta filosofinių pažiūrų sistema. Kultūra turi daug giliau mūsų žodžių sąvartyno esantį pagrindą. Ruso sau leistų pasakyti, kad su kultūros vardu mes dabar kuriame antikultūrą. Bet koks tikrai gyvas dalykas – politinis pasiaukojimas, garbė, meilė, užuojauta pažemintiems ir nuskriaustiesiems ar ištikimybė tautai prasideda mistika ir baigiasi kultūra.

Talmude sakoma, kad Raudonosios jūros atsivėrimas yra daug mažesnis stebuklas negu kasdienis vyro ir moters šeimos išlikimas.

Prancūzų mąstytojas Šarlis Pegi sakė, kad viskas prasideda mistika ir baigiasi politika. Panašu, kad viskas baigiasi kultūra, t. y. baigiasi, o ne prasideda. Tikri dalykai prasideda paslaptimi, o baigiasi kultūros politika.

Jėzus Kristus priklausė žydų kultūrai. Judaizmas yra tautinė religija, susieta su konkrečios tautos gyvenimu. Tačiau Kristus nenorėjo praturtinti žydų kultūros ir siūlė, primygtinai siūlė, žiūrėti į tai, kas yra anapus kultūros. Net žodis „krikščionybė“ iškreipia Kristaus veiklos prasmę, nes pernelyg suaugęs su kultūra.

Kristus nemokė rūpintis kultūra. Naujajame Testamente nerasime žodžio „kultūra“. Kristus nesiūlė statyti barokinių bažnyčių, kurti simfonijų, rašyti teologinių traktatų, užsiimti religijotyra ar bažnytinės muzikos kūryba.

Kristus pirmiausia kalbėjo apie ne šio pasaulio karalystę, sielos išganymą, laisvę, tikėjimą ir artimo meilę. Jis nežinojo (nors čia negalime būti tikri), kad krikščionybė suaugs su graikų filosofija, Romos teise ar postmoderniąja architektūra.

Kristus viską pradėjo mistika, kol jo pradėti dalykai virto kultūra. Daugybe atžvilgių tai ne į naudą tam, ką jis pradėjo. Kai krikščionybė, kaip kultūros reiškinys, pateko į menininkų rankas, ji buvo pajungta jų žemiškoms aistroms. Kai pateko į mokslininkų rankas – atsirado teologija. Žemiškos aistros ir mintys nustelbė ir užkariavo tai, kas nebuvo kultūra. Dievo Sūnus neabejotinai galėjo pateikti neatremiamą mokslinę teoriją, tačiau jis to nedarė, ir tarp jam artimų žmonių nebuvo mokslininkų ir menininkų.


Jėzus Kristus vaizduojamas šuolaikiniame mene / Unsplash nuotr.

Krikščionybė šiandien yra patekusi į mokslo kolonizuotos kultūros rankas. Senovės žydai griežtai neleido vaizduoti Dievo, nes jis taip stipriai skiriasi nuo visų savo kūrinių, kad joks, net pats didžiausias menininkas, negali pretenduoti perteikti jo transcendencijos. Tačiau to, nežinia kodėl, tikriausiai dėl tuštybės, būtinai prireikė Vakarų kultūros žmonėms. Didžiojoje Britanijoje gyvenantis Salmanas Raždis sumaišė krikščionių ir musulmonų kraštuose leistinus dalykus, ir už tai buvo nubaustas. Ajatola Chomeinis pažadėjo tris milijonus dolerių už jo įnašą į kultūrą.

Ar kultūra krikščionybei padarė daugiau žalos ar naudos? Dabartinis kultūrinis korektiškumas verčia kalbėti apie naudą. Tačiau žalos padaryta daug. Kultūra Bažnyčią įtraukė į politinius konfliktus, kryžiaus žygius, inkviziciją, privertė kurti kanonų teisę, savo žmogiškas ambicijas įrodinėti per meną, keisti nekrikščioniškus papročius, pagoniškas šventes jungti su krikščioniškomis, pataikauti, užsiiminėti rūpestį tikinčiųjų sielomis nustelbusia administracine veikla.

Krikščionybėje turi būti tam tikras antikultūrinis elementas ar atsargumas, nes Dievas tikrai nėra kultūra. Nyčė buvo krikščionybės kritikas, tačiau net ir jis manė, kad visko pavertimas kultūra yra ją žudantis dalykas.

Nyčė suprato, kad po Dievo mirties nauju stabu taps kultūra. Kultūros ministerija, parodų rūmai, teatrai, muziejai ar bibliotekos tapo naujomis bažnyčiomis. Nuo devyniolikto amžiaus dvasingas žmogus yra ne vienuolis, o Bohemijos čigonus imituojantis artistas. Panašiai kaip Kristaus veikla ir mokymas pamažu buvo pajungtas kultūros reikalavimams, dabartinė kultūra taip pat pajungiama išoriniams lavinimo, ugdymo, linksminimo, disciplinavimo, tuščio plepėjimo ir išlaisvinimo tikslams.

Kultūros istorijas rašantys mokslininkai nebejotinai pervertina kultūros reikšmę. Iki aštuoniolikto amžiaus tai buvo retai vartojamas žodis. Mes dabar galvojome, kad svarbiausias dalykas yra kultūros pažanga. Tačiau tai tik prietaras. Mūsų požiūris į kultūrą nėra kokia nors didelė kultūros pažanga.

„Viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų“ (plg. Fil 3,8),- sako šventas Paulius. Visa filosofija yra ruošimasis mirti, – įtikinėjo Sokratas. Jis manė, kad niekas neįrodė, jog mirtis yra blogai, nes niekas jos nesutiko. Paulius sakė dar labiau gąsdinantį dalyką: „Mirtis yra tik laimėjimas“ (plg. Fil 1,21).

Kiekviena gyva kultūra turi turėti kažką panašaus į Vėlines, kai toliau kalbamasi su tais, kurie yra anapus kultūros, ir kuriuos mes nežinia kodėl vadiname mirusiais. Kodėl taip darome? Kodėl norime pažvelgti už kultūros ir nesusitaikome su mirtimi? Anapus kultūros esantys mums leidžia suprasti, kad gyvename laikinuose namuose. Jie mus moko nešvaistyti laiko kvailystėms. Vėlinės yra daug svarbesnės, negu kino ir teatro festivaliai ir nesibaigiantis projektų rašymas. Jos suvienija. Mirusieji mums sako: „Ne tuo keliu einate“, arba priešingai – „Einate teisingu keliu“. Norint suprasti kultūros prasmę, reikia žiūrėti į Vėlines.

Humanitariniai ir socialiniai mokslai pasakė daug, tačiau labai dažnai atrodo, kad jie nepasakė nieko svarbaus, be ko žmogus neišgyventų šiame nuo kultūros pamišusiame pasaulyje. Tai supranta ir patys šių mokslų atstovai. Jie šiandien neskaito vienas kito knygų, nebent tik išnašoms. Ne geriau ir meno pasaulyje – žmonės šimtus kartų dažniau lankosi kapinėse negu įvairiausiose šiuolaikinio meno centruose. Šioje vietoje iškyla klausimas, kas labiau mirę – tie, kurie kapuose, ar tie, kuriuos laikraščiai vadina kultūros garsenybėmis? Pastarieji – tik gyvi mirusieji.

Nyčė manė, kad dabartinis žmogus priverstas suvirškinti tiek daug kultūros, jog tai pavirto į akmenų valgymą. Mūsų skrandis nevirškina akmenų, tačiau mes turime juos valgyti, nes kitaip nebūtume potencialūs naujų daiktų ir prekių vartotojai.


Šiuolaikiniai pastatai Kaune / Unsplash nuotr.

Mūsų universitetai, mokyklos ir vadinamosios kultūros įstaigos, pilnos savo dvasioje nesuvirškintus akmenis nešiojančių ir jais paspringusių žmonių. Visi mano, kad barbarai senovėje būtinai valgė barbarišką maistą. Tačiau šiuolaikinis kultūringas žmogus yra išsilavinęs barbaras. Jis seniai turi kultūros virškinimo sutrikimų, tačiau jam grūdami vis nauji mokslo, meno ir kitokio ugdymo bei lavinimo projektai.

Lietuviai turi kultūros virškinimo problemų, tačiau prabilus apie jas būtinai bus pasiūlytas naujas kultūros projektas, vargano žmogaus sielą prislėgsiantis dar vienu sunkiu akmeniu. Neliko Andersono vaiko, galinčio pasakyti, jog kultūros karalius yra nuogas. Išoriškai tai kultūra, tačiau žmogaus dvasios požiūriu – tik žala jo sveikatai ir modernioji barbarybė.


Knygynėlis Užupio g. Vilniuje / Unsplash nuotr.

Apie kultūrą anksčiau buvo kalbama vienaskaita, cultura animae, asmens sielos kultūra. Dabar skęstame kultūrų vandenyne. Politinė kultūra, tautinė kultūra, kūno kultūra, buities kultūra, miesto kultūra, masinė kultūra, vyno kultūra, kalbos kultūra, nusikaltėlių kultūra, sekuliari kultūra, bažnyčios kultūra, moderni kultūra ir taip į begalybę.

Šiandien retai kas prisimena, kad Nyčė rūpinosi tautos kultūra. Jis rašė: „Tauta, kurią laikome kultūringa, turi būti gyvybinga ir vientisa visame, kas yra tikra, o ne taip vargingai suskilti į vidų ir išorę, turinį ir formą“.

Reikia pripažinti, kad gyvename persisotinimo kultūra laikais. Net nuo kultūros pasitraukti skirti vienuolynai mums pasidarė kultūra. Atsirado visa ko sukultūrinimas, net gamtos. Net nematydamas, kaip dabar rašomi romanai, mokslinės monografijos, rengiamos parodos ir filmų festivaliai Nyčė diagnozavo pagrindinę Vakarų kultūros ligą: „Plepama apie ką nors naujo, po to vėl apie kažką naujo, bet daroma tas pat, kas buvo daroma visą laiką“. Internetas šiai ligai suteikė neregėtos pandemijos pavidalą. Milijardai facebook rašinėtojų akimirksniu tampa žurnalistais.

Mūsų vadinamosios kultūros garsenybės sąmoningai ar nesąmoningai kuria problemas ten, kur ankstesnių laikų žmonės ieškojo dvasios ramybės. Užgriuvus modernios ir postmodernios kultūros lavinai, žmogus prarado tai, ką turėjo iki jos: pasitikėjimą kitais, pagarbą sau ir tikėjimą kažkuo daugiau negu jo „aš“. Keisčiausia, jog visa tai dabar vadiname laisve.

Iš tikrųjų daugumai iš mūsų kultūra yra prievarta, prievartinis sukultūrinimas. Nyčės nuomone, dabartinės Vakarų visuomenės žmonės gyvena pagal naujausius mokslo ir meno laimėjimus įrengtoje vištidėje. Mūsų mokslininkai ir menininkai, Nyčės žodžiais, paversti ir patys save pavertė vištomis perekšlėmis. Jie turi dirbtinai ir vis našiau dėti kultūros kiaušinius. Jo nuomone, tai išsekintos vištos perekšlės. Nyčės žodžiais: „Tik kvaksėti jie sugeba geriau negu bet kada, nes dažniau deda kiaušinius. Beje, kiaušiniai darosi vis mažesni, nors knygos vis storesnės“.

Mes šiandien sunkiai sergame kultūros perviršio liga. Kultūros perteklius mus pradeda vis labiau žlugdyti. Manome, kad kultūra yra vaistas, tačiau ji dažnai būna nuodas. Panašu, kad gyvenimo higiena reikalauja supratimo, jog Dievas, moralumas, politiškumas, grožio suvokimas, meilė ir kiti svarbiausi žmogaus gyvenimo dalykai nėra kultūra, nes yra pirmiau jos.

Kodėl Kristus savo sekėjams sakė: „Žmonės jūsų nekęs“ (plg. Lk 21,17)? Todėl, kad krikščionybė nėra vien kultūra, ir nėra vien tuo, ką apie ją sako žmonės. Šis tikėjimas ne iki galo tinka kultūrai. Tai, apie ką kalbėjo Kristus, nėra organizacija, institucija, mokslas, menas ar kultūra. Tai net nėra visuomenė.


Ofisų pastatas Vilniuje / Unsplash nuotr.

Žmonėms sunku pakęsti Dievo Apreiškimą, nes jie nori gyventi gražiai ir patogiai, o dar labiau – saugiai. Dievas jiems to negarantuoja, nes siūlo tikėti Juo, o ne tuo, kas vadinama kultūra. Tikėjimas Dievu nepriklauso kultūrai, bet yra duotas. Laisvė nepriklauso kultūrai, bet yra duota, meilė nepriklauso kultūrai, bet kaip Dievas, turi savo kelius.

Dabartiniam kultūros žmogui dažnai nepakeliama tai, ko reikalauja krikščionybė ir kitų religijų Dievas. Tačiau jam būtinai reikia kažko daugiau negu kultūra. Kartu su Nyče galime sakyti, kad kultūros perteklius griauna norą gyventi. Mums reikalingas nekultūriškumas ir antikultūriškumas, nereiškiantis nekultūringo elgesio, bet leidžiantis pailsėti nuo stabų. Pirma, mums reikia šabo ar sekmadienio, kai nustojama rašyti, tapyti ir vystyti ekonomiką bei kultūrą.

Po panašių pasisakymų dažniausiai klausiama, ką daryti? Tai amžinas reformatorių ir revoliucionierių klausimas. Atsakau – mums reikalingas šabas arba sekmadienis. To besilaikantys žmonės supranta, kad pasaulis jau yra sukurtas ir gali išlikti be žmogaus pagalbos. Mūsų tikslas – juo džiaugtis.


Senamiesčio grindinys Vilniuje / Unsplash nuotr..

Norėdami išsaugoti pamažu mirštančią Vakarų kultūrą, mes turime bent vieną dieną per savaitę pailsėti nuo jos, ir suprasti, kad dvasia nepriklauso vien tik nuo žmogaus darbų. Tai nėra paslėptas argumentas religijos ir tikėjimo Dievu naudai. Ateistai gali būti ramūs, nes mums visiems, tikintiems ir netikintiems, reikia nors trumpo susilaikymo nuo kultūros, reikia susilaikymo nuo kultūros dienos, ne atmesti kultūrą, bet surasti kažką švento, nors vienai dienai paaukoti kultūrą, nes jai nuo to bus tik geriau.

Mes nebežinome, ką mūsų kultūra turi pamėgdžioti, ir tik savo kasdienybę apkarstome blizgučiais ir vėriniais.

Šiandien Lietuvoje daug kalbama apie kultūros politiką, tačiau neklausiama apie kultūros prasmę. Mes gyvename žodžių miške, ir per Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ interpretacijas nematome tikro miško grožio. Paskalio žodžiais, mes be atvangos plušame, siekdami pagražinti ir išsaugoti savo įsivaizduojamą būtį ir nepastebimai apleidžiame tikrąją. Mes nebežinome, ką mūsų kultūra turi pamėgdžioti, ir tik savo kasdienybę apkarstome blizgučiais ir vėriniais. Sukeliame muzika vadinamą triukšmą Vilniaus gatvėse, ir tai vadiname kultūra.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

taip       2021-08-30 16:53

Yra jau ir “šiukšlių kultūra”, o delfi mačiau antraštę su fraze “seksualinės prievartos kultūra Lietuvoje”

Al. Stiklo valytuvui       2021-08-27 1:00

Perfrazuojant lordą Henrį - Jei eisi, gailėsiesi, bet jei neisi, irgi gailėsiesi. Todėl eik.

Al.       2021-08-27 0:56

elfe: ,,na jei “kultura” kiles is zodzio “kultas”, tai…”

Manau, Kultūra nuo žodžio Kulti (,,mušti”). Kuliant, nuo pelų atskiriami grūdai. Ir kultūrą suvokiant būtent taip (o ne kaip tuščią pramogą), jos niekad nebus per daug. Ir Kultas bus tik jos dvasinė dalis.

ar Jezus psichologas?       2021-08-26 21:00

taip. Tikras sielos (psichės) mokytojas rabis yra ir psichologas.

Kaą reiškia Jo žodžiai mokiniams, jei sudavė tau į žandą, atsuk kitą žandą?..
       
Gal tai, kad ataką reiktų priimt kaip PAGALBOS PRAŠYMĄ, kaip šauksmą - kodėl manęs nemylit?..
Tik tas, kas turi, gali duoti…
Tai svarbu ne tik auklėjant vaikus, (tarkim diržu, kai jie kaprizinasi), bet ir vyriausybiu santykiuos su piliečiais, kai jie protestuoja. 
 
Kiekviena mylinti mintis yra tiesa!
VISA KITA tėra prašymas, maldavimas pagalbos…
Ar gali kas būti pateisintas atsakydamas pykčiu į pagalbos šauksmą? 
Joks atsakas nebus tinkamas išskyrus duoti jam tai, nes tik šito jis prašo. net jei ir netinkamu būdu.
Duodamas kažką kita - akis uzž akį, tu atakuoji jo realybę interpretuodamas ją kaip priderintą savam matymui.
Gal būt šis pavojus tavo protui nėra pilnai aiškus.
Jei manai, kad pagalbos maldavimas yra kažkas kita, tu reaguosi į kažką kita ir tavo atsakas bus netinkamas
Niera nieko kas neleistų tau atpažinti visus pagalbos prašymus, išskyrus tavo paties suvoktą poreikį atakakuot.

Išties geras patarimas priminti neteisti to, ko nesupranti…
Jei nenori suteikti pagalbos, negali jos ir priimti…
Ego motyvacijos analizė tai modernus inkvizicijos ekvivalentas. Nes kai atakuojamo brolio klaidos atidengiamos ir jis tuomet ima atakuot savajam “geriui”.
Kas tai, jei ne proto projekcija?
Nes jo klaidos guli” jo interpretatorių protuose., už kurias jie baudžia jį.
Tik atsiliepdamas į kito prašymus, gali pats susilaukti pagalbos.
Atmesk savo pagalbą jam ir tu nesuvoksi Dievo atsakymo sau.

eretikas        2021-08-26 20:34

Dėl ko kyla konfliktai?
Kodėl Jėzus pasakė, jog žmonės jųsų nekęs ir kad tik Tiesa jus išlaisvins?

Ego fundamentalus troškimas yra pakeisti Dievą.
...be ego viskas būtų viską vienijanti meilė.
Stebuklas atleidžia, ego pasmerkia ar net prakeikia.

Ego visada siekia padalinti ir atskirti, tai proto dalis, kuri tiki atskirumu… 
Ego, pažodžiui,  baiminga mintis.
Ego neišgyvena be teisimo.
Ego visada skuba provokuoti konfliktą...
Ego’ui nekaltas yra kaltas.
Ego stiprėja įtampoje.
Baimės sumažinimas, bet ne jos perdirbimas rūpi ego’ui.
Ego siekia spręsti problemas ne tų problemų šaltinių lygmeny,.

Šv.Dvasia randa problemų šaltnius ir perdirba juos.
Ir kiekvieną kartą jas perdirbant, mažėja atsiskyrimas, baime, o meilė, vienybė stiprėja.

Ego neverta bijoti, jis nėra Dievo išdavikas - Jo neįmanoma išduoti, bet jis yra tavo išdavikas, nes tiki, jog esi išdavęs savo Tėvą, savo priežastį...
O atsiskyrimo mintys sukelia kaltės jausmą...
Kaltės jausmas prašosi bausmės…
To vengdamas Ego intuityviai projektuoja kaltės jausmą į kitus kaltinimais. ..
Štai kodėl išvadavimas iš kaltės yra toks sverbus Šventosios Dvasios mokyme.
Nes tol. kol jautiesi kaltas, tu klausaisi ego balso, kuris tvirtina, kad esi Dievo išdavikas ir nusipelnai mirties. Ir tu galvosi, kad mirtis ateina iš Dievo, o ne nuo ego, nes supainiojęs save su ego, tu tiki, kad tu nori mirti. O išgelbėti nuo to, ko tu pats nori ar tiki, Dievas negali, nes davė tau Laisvą Valią.  Išgelbėjimas nuo kaltės yra ego perdirbimas. Iš ego kyla nuodėmė, kaltė ir mirtis…

•  


Kis       2021-08-26 17:07

nieko bendro neturiu su filosofija,bet mane zavi filosofu mintis ir mastysena,jus visai ne tokie kaip aplinkiniai.Kodel?Nezinau,matomai jums sunku gyventi tarp tokiu kaip as.Bereikia kazka jusu perskaityti ir jus sudrumsciate visa ramybe.O kaip jums sekasi gyventi kasdienybeje,juk sabas turi buti visiems?

elfe > Seimu sajudis       2021-08-26 17:05

kuo kvepia Visuotinis streikas?
nebus vieso transporto, elektros, vandens, uzdarytos parduotuves, nedirbs medikai, greitoji pagalba? policija? ..
eikit jau, eikit… tai ne kova su krize, tk dar didesne krize..
sorry.

eretikas        2021-08-26 16:58

DIEVAS MIRĖ! - pasakė Nyčė 1894 m.
NYČĖ MIRĖ -    pasakė Dievas 1900 m.

Dangus gali būti pasirenkamas taip pat lengvai kaip ir pragaras.
Šiame pasaulyje Dangus yra pasirenkamas, pasirenkamas sąmoningai. Jo siekiama per tikėjimą, viziją ir pasitikėjimą.
Pasitikėjimą Dievo Meile savyje. Ne iliuzjomis, kurios veda į žlugimą.
Kuriame kelyje esame, galime atskirti is to kaip jaučiamės. Ar jaučiam ramybę ir užtikrintumą, ar atvirkščiai?..
Jei ne, esame vieni… atsiskyrę, atsiriboję...
Ne mirtis suteikia šią galimybę į Dangaus karalystę, bet pokytis mąstyme. Pragaras yra tai, ka ego yra susikūręs iš dabarties…
Tapatinkis su Meile ir tu surasi savo AŠ, tapatinkis su Meile ir pasijusi saugus. Atpažink Dievo meilę kitame, kuris ją yra pamiršęs, ir jis sveiks kartu su tavimi.

Meilė yra mūsų saugumas.
Tobula meilė išveja baimę.
Nėra baimės tobuloje meilėje.
Meilė nėra iliuzija, tai - faktas.
Meilė yra laisvė.
Meilė nėra išmokstama.
Meilė yra išplėtimas.
Meilė neturi apribojimų, ji visur…
Su meile savyje neturim kitu poreikių kaip tik išplėsti ją.
Tik meilė yra stipri, nes ji nedaloma.
...auka yra ataka,  ne meilė..
Meilė neraikalauja aukos aš tau- tu man. Tai prekyba.
Meile besalygiška.
Dievas myli mus besalygiškai. Antraip nebūtų davęs mums Laisvos valios.

Šeimų Sąjūdis       2021-08-26 16:41

PAREIŠKIMAS DĖL KOORDINACINĖS TARYBOS

2021- 08-25

Lietuvos šeimų sąjūdis pareiškia, kad apgaulingai ir veidmainiškai, remiantis pandemijos suvaldymo pretekstu, šalyje bandoma įteisinti diktatūrą ir antikonstitucinę, tarptautines konvencijas pažeidžiančią piliečių segregaciją. Įvedamas Galimybių pasas ir pamatines žmogaus teises pažeidžiantys apribojimai, visuomenės supriešinimas pasiekė kritinį lygį. Tokia situacija kelia realią grėsmę piliečių gerovei, visuomenės rimčiai, valstybės stabilumui ir išlikimui.

Lietuvos šeimų sąjūdis praneša, kad tęsiama registracija į Koordinacinę tarybą, kuri spręs klausimą dėl visuotinio politinio streiko ir būdų išvesti Lietuvą iš politinės krizės ir atstatyti Konstitucijos veikimą.

Kviečiame prie Koordinacinės tarybos jungtis šalies profsąjungas, verslo subjektus, darbo kolektyvus, opozicines ir neparlamentines partijas, asociacijas ir bendruomenes, savivaldybes, seniūnijas ir kitas visuomenines organizacijas – juridinius asmenis.

Apie Koordinacinės tarybos posėdžio vietą ir laiką bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui asmeniškai. Registruotis prašome elektroniniu paštu: .(JavaScript must be enabled to view this email address), nurodant organizaciją, jos atstovą ir kontaktus. Dalyvausiančių organizacijų vadovus prašysime turėti tapatybę patvirtinančius dokumentus, organizacijų atstovus – vadovo patvirtintą įgaliojimą.

Hmm.. > Stiklo valytuvas        2021-08-26 16:34

taikliai jus cia…
raip, toks ispudis, kad konservatoriai paatriotai, kurie
LABAI MYLI LIETUVA!
bet ne lietuvius. Simonyte, Gabrielius, Anusauskas.. and co. gali kuo puikiausiai be ju apsieiti, kaip apieina trindami juos feisbuke…
ju jau isipareigota 40 000 atvykeliu integruot..
man negaila, tegu atvtksta tu senoviniu tautu atstovai..
bet,
net EBPO kelis kartus rekomendacijoje pabrezia, kad marginalizuotos visuomenes dalis yra linkusi nepasitiket vyriausybe, todel butinas skaidrumas, lygios prieinamumo galimybes,  nuolatine komunikacija su labiausiai vengianciais skiepytis… tarp kuriu daugiausia mazas pajamas gaunanciu..
tad ar juos uz tai reikia baust dar labiau?..
ka veikia “lygiu galimybiu kontroliere Birute Sabatauskaite?.,

konservatoriai su liberalais ir socdemais mano, kad visiems vienodai prieinamas “visasis geris”.
bet ar tikrai taip?..

STRATA tyrimo duomenimis, 2020 m. tik 17 proc. vidurini issilavinima gavusiu is mazas pajamas gaunancių seimų pradejo studijuoti univeruose….o dideles pajamas turinciu seimi i 68 proc.  Pragyvenimas miestuose yra brangus..,,  korepetitoriu tikrai neiperka ju tevai ..
o ka jau kalbet apie privacius stomatologus ar kt?

o kai sako, kad gyvena is pasalpu, tingi dirbt, ar ivertina tai, kad tie ju ivardnti “runkeliai” - not educated neturi net susisiekimo priemoniu, gyvenvietese nelikus viesojo transporto?.. 
kur tie Armonaites START UPai su invoaciniais centrais?..

r kai tokie zmones, kurie pries 30 metu neteko darbo kolukiuose, sugriuvusiuose rajonu gamyklose, sakaito raginimus vakcinuotis, antraip yra kvaili, neatsakingi “antivakseriai”, Kremliaus propagandos aukos…neverti net mazai apmokamo darbo, anot Dano Arlausko.. buvusio kgb kariskio..
ar kas mato sioj logikoj, keliancioj dar didesni nepasitikejima vyriausybe, socialine politika?..

jau ir taip rinkimuose nedalyvauja daugiau nei puse rinkimu teise turinciu piliaciu..
nesakau, kad tarp nesiskiepijanciu nera viduriniojo, save islaikancio sluoksnio, ar savarankiskai mastancios inteligentijos, kuri mato TOTALITARIZMO pavoju “galimybiu pasuose”. Butent tu, kuriu nenori matyt kosmopolitiskai nusiteikes establismentas.
kaip nemato ir to, kad butent Molotovo-Rybentropo paktas buvo didziojo tautu genocido pradzia Europoje.. tesiant Holodomoro “tradicija” Ukrainoje…
gal del to siemet liberalu valdomas Vilnius “pamirso ” paminet Juodojo Kaspino diena - Rybentropo Molotovo pakta?..  savo “patriotizma” uzglaistydami Cvirkos monumento perkelimu uz valdiskus pinigus Gruto parko verslininkui Malinauskui/.. veidmainyste?..

Avinas > Stiklo valytuvui       2021-08-26 16:09

“Aš REIKALAUJU iš patriotinio intelektinio elito, nedelsiant pateikti padėties įvertinimą ir ryžtingo sprendimo (veiksmų plano) kaip žmonėms ir nacionalistinei tautai elgtis artėjančių lūžių metu!
Patriotinių intelektualų nusišalinimas nuo ryžtingų sprendimų priėmimo, neatleidžia jų nuo vėlesnės atsakomybės!!!”

Tamsta, informuoju jus:
1. Lietuvoje nėra elito, intelektinio elito, patriotinio elito, tik keli patriotiniai intelektualai. Iš jų reikalauti nieko negalima, juo labiau padėties įvertinimo, ryžtingo sprendimo ir veiksmų plano. Tai ne jų darbas.
2. Yra kompradorinis “elitas”, kuris vagia jau 30 metų į savo bankų sąskaitas Vakarų Europoje ir Amerikoje. Jis šiuo metu jau antrosios kartos. Toks jis buvo ir tarpukariu (Smetonienė ėmė ir iš švedų, ir iš TSRS, ir turbūt dar ir iš kitur).
3. Ši valstybė jau buvo palaikyta pasibaigusia kai kurių prieš daugelį metų, kai jie išvežė savo vaikus ir didžiąją dalį turto į Vakarus. Tokių nėra daug, bet yra. Jų vaikai, kaip taisyklė, nesimoko lietuviškai, nes tėvai neturi vilties dėl LR, kuri yra paprasčiausia kleptokratija, kurios laukia Graikijos likimas bet be Kinijos investicijų, kurios Graikiją dar laiko bent jau antrojo pasaulio periferijoje. Už tos periferijos ribos - Lotynų Amerika, bet be jos privalumų (jaunų gyventojų proporcijos ir vėlgi Kinijos investicijų).
4. Lietuvių, likusių Lietuvoje, IQ vidurkis - 93, mažiausias Europoje. Tad nereikėtų pykti ant “azijatų”, nes 93 tik kiek aukščiau už Afganistano (kur dauguma nemoka skaityti ir skaičiuoti) ir JAV, o rytų Azijos vidurkis - aukščiausias pasaulyje. IQ esant tokio dydžio, per daug nesitikėčiau.

Žodžio laisvė...       2021-08-26 16:07

Šaunu, Alvydai, įdomu ir informatyvu. Ačiū. Rašykite dažniau ir švieskite mus, skaitančius.

,,Stiklo valytuve",       2021-08-26 15:54

prof. Jokubaitis ir daro būtent tai, kam tu jį taip aistringai bakini. Bet daro tą kur kas subtiliau, ne taip primityviai kaip tu. Prasivalyk savo paties langus, ,,valytuve”, antraip ir saulė rodysis debesimi.

Avinas       2021-08-26 15:53

Negali nesutikti su dauguma to, ką čia profesorius parašė, išskyrus jo sukultūrintą požiūrį į mirusiuosius. Jei jau straipnis valomasis, tai geriau iki galo, o čia pripūtė miglų, ir dar tokiu svarbiu klausimu.
Visiškai protingiems su krikščionybe nepakeliui, bet daugumai turbūt čia siūloma protinga, šios žemės krikščionybė nebūtų pats prasčiausias variantas. Nors jei protinga, tai ne krikščionybė - tą pavadinimą galima nusimesti, nieko neprarandant ir labai daug laimint.

Įdomus tekstas.       2021-08-26 15:31

Jį skaitant ,prisimeni vaikystę,mamą,tėvą,močiutę,kuri silpnu piršteliu grūmodama,mums vaikams sakydavo:“Vaikeli,kas pačiam nemiela,to ir kitam nedaryk”.Močiutė ,kuri auino devynis vaikus,du mažus palaidojo,vieną išleido į politinius kalinius į Norilsko šachtas.O paskui dar teko jai matyti ir jo jauno ,40-ties,mirtį.Tuoj ir ji išėjo.

> 14:56       2021-08-26 15:08
))))stiklo valytuvui       2021-08-26 14:56

Yra posakis, “sikanciu, traukinys nelaukia”.

Visada gerbiau ir gerbsiu       2021-08-26 14:07

Sokratą už tai, kad jis labiau bijojo išduoti savo principus, pažiūras nei mirties, jei išvis ko nors bijojo. Bet “kultūristai” po jo mirties jį išdavė. Netgi sudarkė jo garsųjį prisipažinimą “Žinau, kad nieko nežinau”, nuslėpdami nuo silpnesnio proto individų to posakio tęsinį. Sokrato sentencija pilnai skamba taip: “Žinau, kad nieko nežinau, bet kiti nežino ir šito”. Gerbiu ir šio rašinio autorių už tai, kad jis drąsiai pasako tai, ką bet kuris bailys būtinai nutylėtų, laikydamas tai išmintimi.

Jee.. je..        2021-08-26 14:04

“Mūsų mokslininkai ir menininkai, Nyčės žodžiais, paversti ir patys save pavertė vištomis perekšlėmis. Jie turi dirbtinai ir vis našiau dėti kultūros kiaušinius. Jo nuomone, tai išsekintos vištos perekšlės. Nyčės žodžiais: „Tik kvaksėti jie sugeba geriau negu bet kada, nes dažniau deda kiaušinius. Beje, kiaušiniai darosi vis mažesni, nors knygos vis storesnės“.”

Aha, radau viena toki graziai krikscioniskai padazyta kiausini:
http://www.satenai.lt/2021/08/06/prezidento-mazuteliai/

Intelektualai,        2021-08-26 14:02

„Patrankoms gaudžiant mūzos tyli“ (berods Napoleonas?)

Stiklo valytuvas       2021-08-26 13:50

Kitu laiku, toks tekstas būtų puiku, bet artėja rugsėjo 10-ta, ir šis tekstas žmonėms niekaip nepadeda apsispręsti KĄ DARYTI. Eiti ar neiti?!
Abu pasirinkimai TRAGIŠKAI (!) blogi, ir jokių ženklų, kuris pasirinkimas mažiau blogas. Tokia išmintis, „kai nežinau ką daryti, tada nieko nedarau“, irgi netinkama. Jokubaitis, kaip ir prakeiktasis - NS, vengia padėties nušvietimo. Gal dar laukia, juk laiko dar yra, ar jau nebe… Nelabai išmintinga sprendimus priimti paskutinės minutės emocijomis.
.
Jau rašiau, kaip galimai penktakolonininkai gelbėja Lietuvą. Koks ciniškas likimas, o gal bausmė kitiems prakeiktiesiems - Atgimimo Sąjūdžio veikėjams, vėliau ‘konservatoriams’ virusiems ‘landsberginiais’ su labai aiškia kosmopolitizmo vėliava!
.
Teko bendrauti su landsbergizmo „aukomis“, tai yra su landsbergių šaikos mylėtojais nuoširdžiai nematančiais „krislo savo akyje“.
Jiems nėra jokio genderizmo, jokio kosmopolitizmo, jokio leftizmo, jokio žydiško intereso pasauliui, jokio blogio iš ES vadovų, jokios (tragiškos) emigracijos, jokių problemų su švietimu, su medinos reikalais, jokio bėdos dėl „vargšų pabėgėlių“ (dėl okupantų - negrų ir arabų) ir dar dėl keliolikos bėdų, kurios per 30 metų naikina tautą ir valstybę. Kad Gabrielius pernai balsavo prieš Vytį, o ‘seniokas’ su žydu Zingeriu Kovo 11-ąja „atšventė“ Seimo spaudos konferencijoje, tai „viskas gerai“. Jiems vienintelė bėda - rusai, Kremlius, Putinas - sugedusios plokštės efektas. Kai jų paklausiu, kas turėtų atsitikti kad pripažintumėte kad yra blogai, tai rusai… Nenoromis prieinu išvados - durną ir kuprotą ištaiso tik grabas.
Taip, Kremlius nesėdi sudėjęs rankų ir tikrai veikia didžiąja dalimi žydiškam kosmopolitizmui. Negi azijatų užvežimas per Baltarusiją nėra tarnavimas baltosios Europos naikinimui. Negi Putinas ir Lukašenka tokie kvaili kad nesuprastų, kad po kelių (keliolikos) metų, tie juočkiai veršis į jų pačių valdas (kaip triušiai Australijoje…).
.
Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Rytai ir Vakarai kaunasi tarpusavyje dėl Lietuvos be lietuvių, o lietuviai pseudopatriotai kamputyje čiulpia nykštį. O Lietuvos kariai? Lietuvos kariai, kiek teko girdėti, patyliukais kraunasi lagaminus, jeigu ką...
Finito la comedia ?
.
Taigi, prof. Jokubaiti, absiučiai daugumai žmonių, tokios filosofijos, pamąstymai, religinės įžvalgos, trumpai - sofistika ŠIANDIENINĖJE KRYŽKELĖJE, visai neduoda praktinių „patarimų“ ir labai aiškiai suvokiamų veiksmų plano.
Tauta ir valstybė kryžkelėje, gal būt paskutinėje?!!
Žmonėms, tautai ir valstybei skubiai reikia veiksmų plano (algoritmų)! Ir jokia profsąjunga čia nepadės.
.
Aš REIKALAUJU iš patriotinio intelektinio elito, nedelsiant pateikti padėties įvertinimą ir ryžtingo sprendimo (veiksmų plano) kaip žmonėms ir nacionalistinei tautai elgtis artėjančių lūžių metu!
Patriotinių intelektualų nusišalinimas nuo ryžtingų sprendimų priėmimo, neatleidžia jų nuo vėlesnės atsakomybės!!!

elfe        2021-08-26 13:26

“... žmogui reikia ir to, kas neistoriška ir nekultūriška. Žmogui nereikia per daug kultūros. Tam pritartų ir moderniosios lietuvių tautos bei valstybės kūrėjai. Tautinio atgimimo laikų lietuvių kultūra neturėjo tų mokslų ir menų, kuriuos turime šiandien, tačiau ji sugebėjo sukurti tai, ką vis sunkiau sugeba išlaikyti dabartinė tauta. Mokslininkai ar menininkai naikina Lietuvą sukūrusią kultūrą. Jie nebežino, kas yra žmogus, šeima, vyras, moteris, Dievas, tiesa, grožis, tauta ir dorybės, t.y. nebežino pagrindinių dalykų.”

na jei “kultura” kiles is zodzio “kultas”, tai mokslas siandien intelektualu bendruomenej yra pagrindinis garbinimo objektas…
visgi tautos atmintis uzkoduota net kiekvienoj lastelej, ka irodo ir pats genetikos mokslas, tyrinejantis DNR. Vadinasi, kultura jau yra zmogaus pacioje prigimtyje… mastymas, jausena, elgsena pasireiskianti per tradicijas - folklora, tikejima, dorove, paprocius..
Seima - valstybes pagrindas, Tobula seima - tobula, tvirta valstybe. Seima tobula, kai ja valdo protingiausias, atsakingiausias, vienodai gerbiantis visus seimos narius, atsizvelgiantis i visu poreikius, rodantis teisinga doroves pavyzdi.  Valdantis ne baime, kad visi kuo greiciau issilakstytu, o meile, pasitikejimu..

> 12:37       2021-08-26 13:19

Neblogai gaminti galima. Būtent gaminti. Ne kurti. Ar tai bus meno, ar ,,meno” kūriniai? Didžius kūrinius sukuria tik didžios sielos.

trumpai       2021-08-26 12:55

Reikia nustoti tuos kulturistus ir mianinykus is mokesciu moketoju pinigu serti. Tegu patys uzsidirba.

Rimtuolis       2021-08-26 12:37

Šiaip tai reiktų skirti kultūrą nuo meno. Galima gyventi su kažkelinta sugyventine, keiktis, palaikyti lytinius iškrypimus ir neblogai gaminti meno kūrinius: paveikslus, spektaklius ir pan.

habilitās       2021-08-26 12:26

„Pirma, mums reikia šabo ar sekmadienio, kai nustojama rašyti, tapyti ir vystyti ekonomiką bei kultūrą.“
✒✒✒
Mums reikia Švabo ir mes jį gausime, ketvirtos industrinės revoliucijos pavidalu. Tiesa, ne visi, šįryt per žinias pranešė, kad teritorijos valdžiagyviai užsakė 16 milijonų dozių „vakcinos“ tautiečiams. Pailsėsime ne tik nuo kultūros, bet ir nuo gyvenimo. Ten visi kultūros perviršiai ir vandenynai bus vienodai ne svarbūs. Kaip ten F. Nyčė sakė: „Individuose beprotystė yra retenybė; grupėse, partijose, tautose ir epochose tai yra taisyklė.“

elfe        2021-08-26 12:19

Dar neperskaicau viso teksto… pamazel skaitysiu ir analizuosiu

“Mūsų sielos tvirko tobulėjant mūsų mokslams ir menams, mokslai ir menai didžiausią žalą padarė žmonių tarpusavio santykiams. Ruso žodžiais, „yra fizikų, geometrikų, chemikų, astronomų, poetų, muzikantų, menininkų, nebėra piliečių“.”
Ka reiskia “tvirko” nezinau, bet manau, kad cia turima omeny moksliniai gamtos (Dievo kurybos)  tyrimai indukciniu metodu sufragmentavus ne tik tiriamus objektus, bet, atmetus metafizika,  ir paciu tyreju, kureju tapatybes.
Ir butent toks metafizinio vienio sutrupinimas i atskirus fragmentelius, kartu prota atskiriant nuo savojo Saltinio, nepadeda zmogui but laimingam.. 

Paulius       2021-08-26 11:42

na ką, puiku Alvydai. Grakštus tekstas, tik ne filosofinis žinoma. O Chestertonas pavydėtų...

tiek       2021-08-26 10:57

žmogus išsakė savo nuomonę, o mano nuomonė liko su manim.

Rekomenduojame

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.