Prieš tautos referendumo iniciatyvą metami propagandistai

Laisvūnas Šopauskas   2013 m. spalio 31 d. 14:24

61     

    

Prieš tautos referendumo iniciatyvą metami propagandistai

Rugpjūčio pabaigoje Laisvosios rinkos instituto darbuotoja Austėja Kazlauskytė skaitytojams atsainiai parašė:

Gera žinia ta, jog referendumas greičiausiai neįvyks, tačiau vien tokia iniciatyva primena, jog privati nuosavybė negerbiama, o žmonės laikomi marionetėmis, kurie, manoma, negali priimti teisingų, logiškų ir jiems naudingų sprendimų savo pačių nuosavybės klausimais.

Apie referendumo iniciatyvą tylėjo „visuomeninė“ televizija ir radijas, tylėjo komercinė televizija ir interneto portalai, o VRK, pažeisdama Referendumo įstatymą, referendumo iniciatyvai pristatyti skyrė vos keturias valandas radijo laidų ir nė vienos valandos televizijos eterio.

Tačiau referendumo savanoriai nesudėjo rankų ir informacija apie referendumą pasklido per kuklius tinklalapius ir daugiausia – iš lūpų į lūpas. Ilgainiui savanorių, renkančių parašus referendumui inicijuoti miestų ir miestelių aikštėse bei gatvėse ir keliaujančių nuo namo prie namo, nuo buto prie buto, tapo nebeįmanoma nepastebėti, ir likus dar daug laiko iki parašų rinkimo pabaigos pasidarė pakankamai aišku, jog šį kartą 300 000 parašų gali būti surinkta.

Valdžios taktika pasitikti referendumo iniciatyvą informacine blokada ir taip šią iniciatyvą numarinti, ėmė žlugti. Kas bus daroma toliau, nesunku numatyti – vyks tas pats, kas vyko visada, kai atsirasdavo valdžiai neparanki problema arba iniciatyva. Valdžia į neparankią problemą ar iniciatyvą atsakydavo kontroliuojamose masinės informacijos priemonėse inspiruodama purviną propagandinę kampaniją. Purvinų propagandinių kampanijų Lietuvos viešojoje erdvėje jau būta apsčiai, paminėsime tik kelias ryškiausias: tai propagandinės kampanijos, skirtos apjuodinti pulkininką Vytautą Pociūną, FNTT vadovus, Garliavos šturmo liudytojus, Neringą Venckienę ir Drąsos Kelio partiją, skalūnų dujų gavybos oponentus. Patyrę tokias propagandines akcijas galėjome neabejoti, kad netrukus prasidės ne ką mažiau nuožmi propagandinė kampanija, kurios metu referendumo iniciatorius, savanorius, iniciatyvai pritariančiuosius bei pačius referendumui pateikiamus įstatymų projektus bus siekiama kuo labiau apjuodinti, išpurvinti ir apšmeižti.

Juodosios propagandos fronto kariai jau atakuoja. Pirmosiose propagandos frontų gretose matome gerai pažįstamus veidus – kone savaime suprantama, kad būtent Andrius Užkalnis, Algis Ramanauskas-Greitai ir Romas Sadauskas-Kvietkevičius bus vieni pirmųjų, kurie išpūtę krūtines mesis į kovą.

Susipažinkime su šiais šauliais ir jų šūviais. Visi trys labai panašūs. Amžiumi: kiekvienam po keturiasdešimt su trupučiu. Biografijomis: augo Vilniuje; po to pradėjo studijuoti, bet… tuo viskas ir baigėsi: Ramanauskas-Greitai studijavo universitete teisę, nebaigė; Sadauskas-Kvietkevičius – dvasinėje seminarijoje, nebaigė, po to – universitete filosofiją, nebaigė; Užkalnis – universitete humanitarinius mokslus ir anglų kalbą, nebaigė.

Visi trys priskiriami dešiniesiems arba konservatoriams. Taip juos įvardijant žodžiai „dešinysis“ ir „konservatorius“ yra vartojami specifine, tik Lietuvai būdinga prasme, nes neteko pastebėti kad Užkalnis, Ramanauskas-Greitai ar Sadauskas-Kvietkevičius nors kiek vertintų tai, ką brangina ir gina tikri dešinieji ir konservatoriai – tradiciją, tautą, šeimą, religiją ir moralę.

Visų trijų pasisakymai konstruojami pagal tą pačią labai paprastą schemą. Ši schema paremta kontrastu tarp „mes“ ir „jie“. „Mes“ – tai protingi, šaunūs, pažangūs, plataus akiračio, dirbantys ir uždirbantys, aktyvūs, mobilūs, amžinai jauni miesto vyrai ir moterys, „jie“ – tai atsilikę, kvaili, ribotų ir pasenusių pažiūrų, provincialūs, pasyvūs, lėti, iš pašalpų gyvenantys, visokie runkeliai, buduliai, kedofilai, lūzeriai, dažniausiai senyvi, diedai ir bobelės.

Kiekvienas trijulės pasisakymas pristato šią „fundamentalią“ perskyrą kokio nors įvykio ar problemos kontekste, kviečia skaitytoją žavėtis „mūsų“ šaunumu ir bjaurėtis „jais“. Pasibjaurėjimą „jais“ siekiama sukelti tiesiog išsityčiojant. Koks dar faktų rinkimas ir argumentai? Kam jie, sakykite, „mums“ reikalingi? Juk ir taip aišku, kad „mes“ – protingi ir pažangūs plataus akiračio jaunuoliai – esame teisūs, o „jie“ – primityvūs ir provincialūs lūzeriai – klysta.

Naujausioje Užkalnio, Ramanausko-Greitai ir R.Sadausko-Kvietkevičiaus produkcijoje ši schema pritaikyta referendumo iniciatyvos ir referendumo savanorių atžvilgiu.

Tarkim, Sadauskas-Kvietkevičius kviečia referendumo parašų rinkėjus „trolinti“:

Draugai teiraujasi, kaip elgtis su įkyriais referendumo parašų rinkėjais – diskutuoti su jais ar praeiti nepastebėjus? Didesniame mieste, kur žmonės gatvėje vieni kitų nepažįsta, matyt, geriausia būtų nieko nesakant prieiti ir fotografuoti iš arti parašų rinkėją bei visus, bandančius pasirašyti. Jei piktinsis, tai sakykite, kad čia vieša vieta. Ir dar tarp kitko užsiminkite, kaip gerai šiais laikais veikia veidų atpažinimo programinė įranga. Galima improvizuoti tokiame stiliuje: „Nustebsite, jei bandysite kur nors darbintis, gauti leidimą ginklui, paskolą banke…“ Arba taip: „Nieko nežinau, jie pasamdė, kad visus jus nufotografuočiau. Ir ne mano reikalas, kas jums paskui po vieną nutiks“.

Portale Delfi.lt išdalijęs tokius patarimus, savo veidaknygėje Sadauskas-Kvietkevičius su pasididžiavimu dėsto patirtį, kad vieną parašų rinkėją, pagal amžių tinkančią jam į motinas, tokiu būdu „trolindamas“ jis nuvaręs nuo parduotuvės.

Įdomu pastebėti, kad toks „trolinimas“, pasirodo, labai patinka Aleksandrui Matoniui, kuris yra ne šiaip koks eilinis internautas, o žurnalistų cecho elito atstovas – politikos komentatorius ir buvęs BNS direktoriaus pavaduotojas.

Algis Ramanauskas „trolina“ iš televizijos ekrano. Referendumo iniciatyvos proga jis prikelia „Radioshow“ laidos personažą Albiną, kuris prabyla apie žydus, pederastus, referendumus ir baigia savo tiradą žodžiais „Heil Hitler!“.

Prierašas iš lrytas.lt:

Radioshow patriarchas Albinas nėra negyvas, jis tik retai pasireiškia. Bet kiekvienas jo apsireiškimas yra patriarchiškas, kupinas tieSOS ir švieSOS. Šį kartą – visa tiesa apie Albino buitį, emocijas ir referendumus. „Aktualai“ – aštriu žvilgsniu į tai, kas aktualu. Algio Ramanausko, Justo Mamontovo, Rimo Šapausko ir Gabrielės Malinauskaitės kuriamą projektą „Aktualai“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną po 19 val. tik per tv.lrytas.lt

Tačiau visus pranoko Andrius Užkalnis, kurio opusą verta pateikti visą.

Siūlytumėme skaitytojams atkreipti dėmesį į šį Užkalnio kalbos riktą:

Jei būčiau ciniškas, nejautrus, vien reitingų besivaikantis laikraštininkas, nesirenkantis nei žodžių, nei raiškos priemonių [...].

Kam tas kuklumas? Esi, Andriau, kaip tik toks ir esi. Kaip ir kiti du propagandos fronto kolegos.

Kaip mokė Zigmundas Froidas (Sigmund Freud), sėkmingos terapijos pagrindas yra pasąmonėje vykstančių procesų įsisąmoninimas ir artikuliavimas. Džiaugiamės pamatę, kad šiam „trolintojui“ iki sąmoningo ir artikuliuoto savos moralinės degradacijos suvokimo telikęs paskutinis žingsnis: prisipažintų sau atvirai, ir siela imtų sveikti.

Šį kartą agresyvi propaganda nukreipta prieš žmones, kurie nedaro nieko daugiau, tik naudojasi savo konstitucinėmis teisėmis. „Trolintojams“ priminsime, ką Lietuvos Respublikos Konstitucija sako apie valstybės valdymą ir piliečiams laiduojamą referendumo teisę.

33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus [...]

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
[...]

Verta pastebėti: tokių „kietų“ ciniškų vyrukų propagandinėmis paslaugomis tyčiotis iš demokratinių teisių ir laisvių paprastai naudojasi autoritariniai vadai. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – užtenka pažiūrėti, kokias „informacines“ ir „analitines“ laidas rodo Putino Rusijos ar Lukašenkos Baltarusijos televizijos kanalai.

Taigi Jūsų dėmesiui – propagandinio purvo salvė iš A. Užkalnio lūpų.

* * *

Kai belsis referendumo žmonės

Andrius Užkalnis | lrytas.lt

Taupykite laiką: jei manote, kad mūsų žemelės negalima pardavinėti užsieniečiams, toliau neskaitykite. Tik susinervinsite. Nereikia, kam jums tai. Mat čia toliau aptarinėsiu su visais likusiais žmonėmis, kaip reikia elgtis su visais, kas ateis belstis į jūsų kaukoles ir kišti į nagus rašiklį.

Beje, apie tą rašiklį. Kai mokiausi mokykloje, mokytoja vadindavo jį „rašymo priemone“. Prašau, pasakykit man kas nors, kodėl taip valdiškai reikėjo kalbėti? Antra vertus, pavyzdžiui, mama man sakydavo, išeinančiam kur nors švęsti – „Andriau, negerk svaigalų“. Ir ką? Ir nieko, juk mes svaigalų negerdavom, tik alų, vermutą, degtinę ir mėtų likerį, ir visi likom gyvi. Išskyrus tuos, kurie gėrė mėtų likerį. Jų mamos nebesulaukė.

Įsijaučiau, prisiminęs jaunystę. Apie ką čia aš? Apie referendumą dėl žemės pardavimo, kurgi ne. Žiniasklaidoje praslydo smagus straipsnelis apie tai, kaip referendumui darbo vietoje, darbo metu (o darbas apmokamas už mano ir jūsų pinigus) rinko parašus gydytoja psichiatrė.

Tiesa, tuo konkrečiu atveju pakišo juos ne neveiksniam ligoniui, o moteriškei, atėjusiai parašiuko ir antspaudėlio dėl vairuotojo pažymėjimo. Potenciali vairuotoja kaip mat suskydo ir pasirašė, nors paskui gailėjosi (pagalvojus, gal ir nereikėtų jai suteikti teisės vairuoti autotransporto priemonę – jei net psichiatrė gavo iš jos parašą, įsivaizduokite, kas bus, kai ji atvyks pasikeisti tepalų ir kaip jai vietoje to pakeis variklį, paims pinigus ir pasakys, kad taip reikėjo).

Jei būčiau ciniškas, nejautrus, vien reitingų besivaikantis laikraštininkas, nesirenkantis nei žodžių, nei raiškos priemonių, kaip mat pajuokaučiau, kad tą sykį parašų rinkėjai, išdėlioję parašų lapus psichiatrės kabinete, gerai pasirinko tikslinę auditoriją. Tačiau psichinės ligos yra ne juokų reikalas, todėl taip ir nesakysiu. Tačiau istorija gera, kaip bepasuksi. Juo labiau, kad toji medikė nė nesuprato kažką blogo padariusi. Galima tik tikėtis, kad ji santūriau elgiasi bent su receptų blankais, nes maža kokių vaistų gali išrašyti gydytojas su fantazija.

Kolega apžvalgininkas, dešiniųjų pažiūrų dzūkas Romas Sadauskas-Kvietkevičius yra siūlęs tuos parašų rinkėjus gatvėje fotografuoti, taip juos bauginant ir gluminant. Neblogas būdas. Aš siūlau su jais kalbėtis, nes jų mintys yra tokios klaikios, kad juos pačius paskatinus jas pareikšti, juos supykins. Čia kaip vampyrui atsukti veidrodį: mirtingieji vampyro veidrodyje nemato, bet jie patys save pastebi ir išsigąsta.

Aiškinti, kad žemės pardavimas visiems, kas tik nori ją pirkti, yra normalu, yra visiškai nereikalingas užsiėmimas (priminsiu, kad tie žmonės, kurie šito nežino, čia jau nebeskaito, aš jiems neleidau toliau skaityti jau pirmojoje pastraipoje). Na, pavyzdžiui, tas pats kas aiškinti, kad normalu yra žmonėms patiems spręsti, ar jie gali gyventi kartu nesusituokę, arba kad normalu yra moterims balsuoti rinkimuose.

Patikėkit manim, kai baigsis visas temų srautas, stimuliuojantis vos apčiuopiamus virpesius tam tikros sandaros smegenyse (Telekomo privatizavimas – Williams – mergaitė – skalūnai ir degantis vanduo – mirties bausmės atkūrimas – referendumas), tai kaip mat pamatysime kokią nors temą, pavyzdžiui, „uždrauskime boboms balsuoti“, arba „dėl draudimo užsieniečiams ir žydams užsiimti finansiniu tarpininkavimu“.

Jei galvojate, kad čia tik svaičiojimai, tai galvokite taip ir toliau, bet yra kitaip. Man pakako pasižiūrėti tų vaikščiojančių gamtos stebuklų tinklalapį (nesakysiu, kaip jis vadinasi, bet jei ieškosite internete „žemės vardu“, galbūt rasite), ir supratau štai ką: viskas, ką galite išsigalvoti, blanksta prieš tai, ką jau yra išgalvoję jie.

Ten rasite viską, ko trokštate: ten, be žemės paminėti ir skalūnai, ir danų kiaulidės, ir iškrypėliai, ir „euromutantai“, ir evakuacija iš šalies, ir valstybinė kalba (nes juk plačiai žinoma, kad nusipirkęs Lietuvos žemelę amerikietis privers baudžiauninkus kiauksėti angliškai), ir o tie, kas yra liberalizmo atstovai (naujas keiksmažodis), tekstuose nevadinami žmonėmis – tik „žmonėmis“ kabutėse. „Esu įsitikinęs, kad tokių veikėjų negalima net laidoti lietuviškoje žemėje, nes jie kur kas blogesni už pokario stribus“, sako mums referendumininkai. Prisiminkite apie tai, kai jums siūlys pasirašyti.

Apie dvasinio sutrikimo gylį galima spręsti iš tokių žemės ūkio aktualijų: „Antai neliko mūsų apylinkėje normalių lietuviškų karvių – visos jos aukštomis kreivomis kojomis ir keistu margumu, mat sėklinamos nabagės vien sena vokiška sperma.“ Žinoma, jei būčiau koks pikčiurna, pasiūlyčiau referendumo iniciatoriams padėti žalmargėms ir imtis sėklinimo patiems, bet nesu tikras, kad tokios pramogos yra visiškai legalios.

Ten yra ir kitų gilių minčių: pasiūlymai keisti konstituciją, kad ten būtų parašyta taip: „Tauta turi teisę atšaukti Prezidentą, Ministrą Pirmininką, Seimo pirmininką, eilinį ministrą, Seimo narį ar bet kokį kitą valstybinėse struktūrose dirbantį ar vadovaujantį asmenį, jei pastarasis nevykdo rinkiminių pažadų, nedirba arba netinkamai dirba arba priima kokį nors sprendimą, negavęs tam tautos pritarimo.“ Tikrai, mums visiems labai patiktų šalis, kur bet kuris valstybės tarnautojas, sakykim, savivaldybėje, turėtų gauti tautos pritarimą, prieš pradėdamas tvarkyti duobę gatvėje. Arba jei mokyklų egzaminų užduotis referendume tvirtintų tauta.

Jie patys žino, kad vis dėl to tai yra komedija. Iš kur žinau? Štai dar viena citata: „Lietuvos - NEBĖRA. Viskas. Jei ginti kalbos susirenka tik 280 žmonių, o į Vingio parką teatėjo 80 ginti gimtosios žemės, tai reiškia, kad Lietuvos jau NEBĖRA. Lietuviai yra pasmerkti lenkti nugaras danų ir kitų kryžiokų kiaulidėse.“

Todėl su referendumo popieriais tikrai nesivarginkite. Jūsų pagalbos tiems žmogeliams nereikia: jie be vargo patys save apsisėklins.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

manau       2013-11-7 9:10

as tai uz zemes pardavima uzsienieciams, bet referendumas vusuomet gerai

Kritikas Pikčiurna       2013-11-4 9:21

LR Konstitusija:
(...)
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. (...)

Ar yra Lietuvoje kokia nors valstybės institucija, kuri pareikalautų iš cituojamų ponų atsakomybės bent už šio Konstitucijos straipsnio pažeidimą ar piliečio Priesaikos sulaužymą? Panašu kad nėra. Po tokių išpuolių belieka laukti iš tokių tik “krištolinės nakties”...
Todėl ir šaukiamas referendumas “Tautos valia”. Daugiau nėra kam įvesti tvarką valstybėje.

Tiesa       2013-11-3 11:32

Senovės išmintis sako: “Tiesa yra karti”.
Sprendžiant pagal vietinės faunos reakcijas į anų trijų rašliavas, tai netgi labai labai karti. Daug maloniaus mėgautis saldžiu melu?

Išreiškite kartėlį minusuodami šį mano komentarą smile

aldona       2013-11-3 9:22

pasiskaičius apsiskelbusių “protingaisiais” rašliavas, baisu gyventi Lietuvoje, o jeigu konservai tą Algį dar į Seimą pasiimtų, tai “atleisk martyne”....Atsikvošėkite vyrai

demesio stoka       2013-11-2 20:21

juos visus vienija demesio stokos sindromas,

wet wet wet       2013-11-2 20:19

Bybnosis ramanauskas nori žemę užsieniečiams parduoti? Kokiems? Rusų oligarchams, kremliui, kad be atnko vėl Lietuvą okupuotų? Kaip ramanauskas pasirengęs ginti Lietuvą jau matėme, kai ruskis Ivanovas davė į nosį, o tas ramanauskas tik perbalo, kažką vapėti pradėjo…. smile Dabar moko kitus gyventi.

Algis       2013-11-2 17:35

Na ko jie, tie apsiš. ramanauskai, prie parašų rinkėjų kabinėjasi, per TV purvais drabsto, eitų tiesiai prie Katedros ir nuogus užpakalius rodytų visiems patriotams išsyk, kaip tas jų draugas pederastas iš Olandijos.

Eduardas       2013-11-2 11:38

Be jokios abejonės šie trys veikėjai labai negražiai elgiasi besityčiodami iš pačios referendumo idėjos, iš parašus renkančiu žmonių bei iš pasirašančiu (netiesiogiai juos prilygindami psichiniams ligoniams “...parašų rinkėjai, išdėlioję parašų lapus psichiatrės kabinete, gerai pasirinko tikslinę auditoriją...). Pats renku parašus referendumui ir šios penktoko lygio rašliavos mane tik dar labiau motyvavo ir paskatino dar aktyviau rinkti parašus. Manau, jei jau prasidėjo tokių šlykščių rašliavų rašymas, tai yra realus šansas mums surinkti 300 000 parašų ir kažkas ne juokais išsigando. Noriu visus neabejingus šiam reikalui paagituoti pradėti rinkti parašus ar bent jau būtinai pasirašyti už referendumą. Rinkti parašus yra visiškai nesunku ir pakankamai smagu bendrauti su žmonėmis. Pavyzdžiui aš tris dienas rinkau parašus prie “Centrinės ūkininkų turgavietės” Vilniuje priešais “trikampę maxima” Ukmergės gatvėje nuo 12:00 iki 18:00. Surinkau virš 80 parašų. Tad kas dar svarstote kaip galite prisidėti prie referendumo surengimo, siūlau nedelsiant susirasti informaciją kur yra jūsų apylinkėse dalinami parašų rinkimo lapai ir surinkti, tiek kiek galite, na bent jau iš savo artimos aplinkos (giminių, draugų). Vienykimės svarbiam darbui!!!

Ivanas       2013-11-2 10:22

Negalima pardavinėti žemių kam tik nori, negalima statytis elektrinių, negalima pirkti dujų “iš šalies” - viskas turi būti daroma tik per Imperijos centrą suderinus su Imperatoriaus administracija. Kitaip bus pakertami ryšiai su Imperija ir apsunkins paklydėlių sugrįžimą.
Negalima kad toks niekingas darinys, vaizduojantis nepriklausomos valstybės požymius pradėtų tvarkytis savarankiškai. Gerai kad yra saujelė intelektualių žmonių tai suprantančių ir nebijančių prisiimti atsakomybės Visos tautos vardu. Padedami būrėlio neintelektualių proletarų, kurie nebijo imtis jokio purvino darbo ir tiki kad viską daro Visos tautos labui (ne Imperatoriui ir jo intelektualams), pasieks kad išsišokėliai bus sutramdyti ir įsivyraus begalinė draugystė Imperijai. Ar bent neapykanta nemylintiems Imperijos.

Pirmyn draugai!!! Jūs nugalėsit tuos nepaklusnius lietuvius ir mes jums padėsim!!!

Jonas iš Klaipėos       2013-11-2 9:32

Šaunuolis Laisvūnas,drąsiai pasakė,kas yra kas.Jie- purviasklaidos pažibos.
Ačiū,tiesos.lt žmonėms už tiesos žodį,padoriems komentatoriams už mintis, nuomonę..Diskusija reikalinga.Tik be pykčio,piktumų.Su pagarba visiems,kurie
renka parašus.Sėkmės Jums.

burundukas       2013-11-1 22:36

Užkalnis? Kažkoks Užkalnis po sausio 13-os darbavosi kaspervizijoj (vaikams kitų vaikų piešinukus demonstravo (apie jų meilę tarybinei tėvynei) - gal artimas koks giminaitis? Ir veido bruožai gan panašūs…

Neringa       2013-11-1 22:33

Pikasas visos spalvotosios primatų evoliucijos atšakos maitintojas. Am-niam-niam kaip patvoriuose skanu smile

>Artūras Antanas Pikasas       2013-11-1 21:50

tu netepi, o valgai, nes esi SUDVABALIS! smile

Artūras Antanas Pikasas       2013-11-1 20:16

Violetinių patronas sėdo iki gyvos galvos, tad visas judėjimas jau prarado betkokią prasmę. Įkaitė išvaduota, eiliniai vykdytojai arba mirę arba tuoj sės ilgam, neeiliniai vykdytojai pabėgo toli toli. Violetiniams belieka tik, kaip rudmarškiniams jų dvasios broliams, tikėti kad dar ne viskas, kad dar sugrįš kažkelintas Reichas.

O kad neprailgtų laukti ir surinkta durnelių minia nenuobodžiautų dar galima padirbėti ir pinigų nestokojančiam rusiškam Reichui. Ane?

Beje, anie trys propagandistais išvadinti neatsitiktinai: “Kuo pats kvepi, tuo kitą tepi”. Sakoma.

pradžiugęs pilietis        2013-11-1 20:14

mūsų ‘peliukai” yra dešimt kart geresni politologai už visus Lietuvos politologus kartu sudėjus.
Blaivaus proto iš jų semkitės…

nustebęs pilietis        2013-11-1 20:09

visų pirma rinkdami parašus referedumui “dėl žemės nepardavimo užsieniečiams” žmonės yra APGAUDINĖJAMI, jiems nepaaiškinant, kad jie pasirašinėja ant Uspaskicho seime pasiūlytų konstitucijos pakeitimų.

jei žmonės lygiai taip pat balsuos ir visuose kituose referendumuose tik iš nuogirdų arba iš tokios kaip šis laikraštis, “laisvas laikraštis’ ar “ekspertai lt’ dezinformacijos, tai jie kuo puikiausiai referendunmu gali nubalsuoti ir už savęs sunaikinimą, manydami kad balsuoja už savo gerbūvi.

nėra tobulesnės propagandos, kaip šioji, kuri įtikino “patriotą”  J.Panką nupjauti šaką ant kurios sėdi. Ypač kuomet vienas stambus oligarchas jo partijai pervedė 2 procentus nuo 10 milijonų mokesčių tik iš vienos jo valdomos įmonės.

trolinti trolinancius       2013-11-1 17:17

yra toks nelabai senas Rutos Gajauskaites straipsnis apie tai, kad Lietuva galimai yra ta zeme, kur zydai noretu apsigyventi…Paskui ji isvardina daugybe musu politiku, kurie galimai turi zydiskos kilmes ir visa nepriklausomybes laikotarpi galimai ruosia dirva sitam atejunu apgyvendinimui. Ziuriu as i situos veikejus, i ju veidus ir klausiu, ponia Ruta, gal ir sitie is to jusu saraselio????

Ar ne laikas       2013-11-1 16:36

Lietuvos ryto TV I teisma paduoti uz viesa dergimasi,keiksmazodzius,visokius Heil Hitler ?Pradziai bent zurnalistu etikos komisija tegu ivertina.Negalima sitaip aps…. viesosios erdves-kokia itaka daro jaunimui ?Paskui stebisi-is kur jie tokie grubus ir ciniski.Is jusu,brangieji,daugiausiai is jusu…

ramybės       2013-11-1 16:09

Kuo daugiau piktinsitės ir kreipsite dėmesį,tuo daugiau Užpakalnis ir kita troliena siautės.Geriausias priešnuodis prieš trolius-visiškas jų ignoravimas.Jaunimas žino posakį “Nemaitink trolio!”,šis mano komentaras skirtas daugiau vyresnės kartos skaitytojams.


trolinti

Iš angliško internetinio termino “to troll” kilęs žodis. Paprastai reiškia procesą, kurio metu vienas asmuo (trolis) provokuoja kito asmens ar asmenų grupės pyktį išnaudodamas jų silpnasias vietas arba nepakantumą debilizmui.

Tarkime, trolis apsilanko krikščionių diskusijose ir klausia ar visagalis dievas gali sukurti tokį akmenį, kurio pats negalėtų pakelt.

Kartais troliai sumaišomi su visiškais idiotais, kurie aplinkinių sumišimą ir pyktį išprovokuoja netyčia. Iš to yra kilęs posakis “nesu tikras, ar trolis ar durnas”.

Lietuvoje trolinimas buvo populiarus ir tada, kai dar neturėjo tam skirto angliško termino. Galima paminėti tokius pavyzdžius kaip žaidimas “negro šikna, atsiliepk!” arba “pirk dramblį”.
http://zodynas.kriu.lt/zodis/trolinti

Petras T.       2013-11-1 15:06

Lietuviai, nejaugi jums tokie baisūs atrodo TV kanalų juokdariai? Jei jūs žinotumėte savo tiesą, jokia propaganda jūsų nepaveiktų. Bet akivaizdu, jog paveikė kaip reikiant.

zjbis       2013-11-1 13:34

“tokių veikėjų negalima net laidoti lietuviškoje žemėje, nes jie kur kas blogesni už pokario stribus”...
Aš tai priešingai manau - ne tik galima, bet ir reikia laidoti Lietuvos žemėje. Ir kuo greičiau.

Teta Beta       2013-11-1 13:19

Autoriui pavyko užčiuopti psichologinį “kieto vyruko” portretą: kompleksuojantys dėl savo menko išsilavinimo, todėl pagiežingi, agresyvūs, ciniški. Susenę pikti paaugliai, patyčiomis keršijantys visiems labiau išprususiems, turintiems idealų. Tokiais vyrukais visada naudojosi antidemokratiniai režimai. Lietuviški rusų Nevzorovo klonai.

vidas       2013-11-1 12:45

Jeigu nebutumete venskienes salininkai, galbut ir pasirasyciau uz referenduma. bet dabar ir kitus protinsiu mest salin sia ideja. Nukvakusiu kvaileliu iniciatyvos kvepia neskaniai, ka ten kvepia, tiesiog smirda

arturas       2013-11-1 11:12

algeli-durneli tu jau senai nei greitas nei ramanauskas o tas apsiselejes senas pirdzius albinas toks siuolaikinei valdziai ir reikalingas

palanga       2013-11-1 11:07

Tikra tiesa p.  Ginto ką tik pasakyta: iki tikro konservatorizmo šitiems TV kanalų tarnams kaip ligi Mėnulio… Liberalūs relliatyvistai, už pinigus išsityčiotų ir iš savo tėvo ir motinos. Kosmopolitai japiai.  Gėdingi parsidavėliai.

gintas       2013-11-1 10:59

Kokie jie dešinieji? Jie - nihilistai liberalai ir kosmopolitai.

Ele       2013-11-1 10:46

Spalio pabaigoje lankiausi Vilniaus Akropolyje. Ties savitarnos valgykla, pamatau einantį Greitai-Ramanovskį, truputį pasitraukiau nuo einančiojo į šonelį, bet plikis žmogus, iškėlęs galvą iš mandrumo, atsimušė šonu į mane ir pasviręs užlipo ant kojos. Užuot atsiprašęs senyvos vilnietės, atsisukęs dar paburnojo ir nužingsniavo iškelta galva. Toks televizijos veidas nedaro garbės konservų partijai, kaip ir juokdarys užkalnys, išmestas iš BTV dėl nusišnekėjimo

irena       2013-11-1 10:04

šį asabą senai matau kaip,,laižytoją’‘

palanga       2013-11-1 8:17

Pernelyg rimta, kad juokautume, ponai TV kanalų juokdariai - kad ir kiek jus užverbavo ir pinigų  jūsų kanalų šeimininkai jums sumokėjo ( ir moka, žinoma) esate labai negarbingi   piliečių inciatyvos slopintojai. Sąjūdis 1988 m sakydavo: ” Gėda! Gėda!”.  Gaila tik tokių menkystų bei nevykėlių kaip užkalniai…

trys menkystos       2013-10-31 23:26

ka cia daugiau ir komentuoti.

Garliava smogė mirtiną       2013-10-31 22:03

konservatoriams.Tai buvo jų mirtina klaida.Iš naujo ištirti pedofiliją ir gražinti Deimantę,-tai pagrindinės sąlygos šiai partijai išlikti.Deja,jau reikia kurti naują dešinės partiją.Ši per daug purvina.Grybauskaitė kalta dėl Garliavos ir dabar kaip įžūliai meluoja,kad bus atakos prieš ją.Juk bus pasakyta jos praeitis,kurią turėjo pasakyti ji pati.Tai tik parodo jos ir Landzbergio cinizmą.

labai sunku įsijungto portalą       2013-10-31 22:00

“Tiesos”.Trukdo.

Dabar kalbėjo per       2013-10-31 21:57

LRT V.Landzbergis.Labai neįtikinamai .Ir labai nemalonu žinoti,kad kažin ar jis nemeluoja?Jie traukiami į dienos šviesą.Ketveriukė ir V.Landzbergis.Kas galėjo pagalvoti,-kokia apgailėtina kompanija.Netgi savotiškai jų gaila.Šleikštu,kai laiku nesustojama,įsismaginama per daug nepadoriai dėlioti kortas.Rusija imsis sanitaro vaidmens?

UZUOJAUTA       2013-10-31 21:41

visu tu trolintoju artimiesiems. Nemalonu kasdiena buti prie ufonautu.

Lietuvis       2013-10-31 21:35

Tylu ramu buvo Lietuvoje, politika mažai kas užsiiminėjo. Nebet tik prieš pat rinkimus.
Vos tik pasklido kalbos apie Rusijos metamus milijardus propagandai postsovietinėse šalyse ir kad pasipylė “Lietuvos gynimo” judėjimai. Va, nedidelė sąrašo dalis šio pačio puslapio dešinėje ->

Jūs ką, prietrankos, tikite kad kiekvienam šikančiam ant Lietuvos ir organizuojančiam referendumus kas nors padėkos? Gelbėjot garliavinių banditų subines, gelbėjat Rusijos interesus… Būkit prakeikti Lietuvos gelbėjimais besidangstantys išdavikai!!!

Marija       2013-10-31 21:08

Tai Lietuvos geda, kitaip[ ju nepavadinciau. Baltijos tv laikiau padoriu kanalu, bet kai prieme sita neuzauga uzkalni(geriau uzkelni), tai prarado manyje pasitikejima. Niekada sito issisokelio neziuriku laidu, nes jis panasus i kuze is lietrycio. Abu ten dirba. O apie sita pusgalvi ramanauska net geda kalbet, o jau ziuret net bjauru. Jis gi cinikas, kokiu reta. To trecio net nepazystu, bet, matyt, trijule “dirba” rana rankon.

juozas       2013-10-31 21:08

kaskas mirk plysk lietuviu tauta nori sunaikinti ,bet as turiu vilty jiems nepavyks mes turime vienytis dar sparciau ir del prezidento rinkimu .kaip ir del referendumo atlikti tokia pletimo zinnia zmonems dar arsiau

Mintis       2013-10-31 21:06

Šiems veikėjams ir juos čia palaikantiems komentatoriams vertėtų išklausyti
Geštaltinės psichoterapijos kursus.Tokie kursai turėtų būti privalomi visiems
tupikams valdžioje.Išmoktų įveikti savo neproduktyvias mintis ir ambicijas,
pasenusias autokratiškas elgesio normas,leistų pasirinkti tikras vertybes,ne
muliažus.Sėkmės,ponai,saviaukloj.

marius       2013-10-31 20:30

As irgi taip manau. Algis juk patriotas.

Pirmyn!!!       2013-10-31 20:29

Nenuleiskim ranku. Parodykim kas yra demokratija.

Petras T.       2013-10-31 20:27

Man netgi pasirodė, kad Algis Ramanauskas pats už referendumą. Jis tiesiog norėjo išbandyti Tautos įsitikinimų tvirtumą.

Uzkalnis raso       2013-10-31 20:24

jis raso ir raso, bet gauna tik tiek, kad islaiko tik sita pozicija-stai sitaip rasyti ir rasyti…Nieko daugiau. Bedzius.

tam 'ei, atsilikeliai'       2013-10-31 20:18

klausi, ‘ar gera buti tautos sikna?’ Landsbergis ta vieta vadino ‘kurdupeliu’, kiek graziau, bet esme ta pati. Tikrai, gera tureti sikna ir tureti zemes, kur gali atlikti gamtinius reikalus. Jei tu esi be siknos ir tau to reikalo atlikti nereikia, tai nediskutuok-tau jau nieko nereikia, ne tik zemes Lietuvos.

jonaz       2013-10-31 19:53

Laisvūnas Šopauskas gal tu geriau eik rašyti rašinėlius apie vasaros atostogas, vyšnių sodą, sudegusį dramos teatrą, vaikystės ledus. Ir šiaip esi duchas, blet. (vardan teisibes)

TIESA       2013-10-31 19:31

Vargšai išsiilgusieji “Tiesos” (toks LTSR valstybinis propagandinis laikraštis). Vadai rublius pasidalino, o kvaileliai vieni beliko varyti propagandos.
Užteko keliems patriotiškiems troliams parašyti kelis straipsnelius ir “putino pramanai šugaištį pagavo”.
Varykit taip toliau, menkystos!

ei atsilikeliai !!!       2013-10-31 19:00

ar smagu buti tautos sikna :D

CoreBreak       2013-10-31 18:53

Siūlau uždegti žvakutę už kiekvieną inkvizicijos nukankintą auką, už kiekvieną sudegintą mokslininką ir moterį, išžudytus pagonis. Už 80% Europos populiacijos kurie mirė nuo maro, nes krikščionys išnaikino kates. Už visas Afrikos AIDS aukas, dėl popiežiaus prezervatyvų draudimo. Už Motinos Teresės “žygdarbius”, kuri neleido naudoti nuskausminamųjų. Ir nepamirškit vaikų namuose kunigų tvirkintų vaikų.

Benas       2013-10-31 18:47

Kaip lengviau sunaikinti Tauta? Sunaikinti pramone, kultura, svietima, seme padaryti kilnojamu turtu o galiausiai parduoti atejunams. Gal kas zino valstybe be zemes? Marksistu, bolseviku ideologijoje nera Tautu yra pilka mase judanciu gyvasciu.

CoreBreak       2013-10-31 18:28

“Spalio 30 d. nuo 19 val. Vilniaus ir Kauno Rotušės aikštėse uždekime po geltoną žvakutę už kiekvieną negimusį vaiką.” Akivaizdu, kad puslapis silpnapročių religinių fanatikų. Nemanau, kad verta gilintis ką kryžiuočiai peza.

nevykėlių triada       2013-10-31 18:23

Įstrigo šustro aktoriuko Ramanauskioko arogantiškas atsiliepimas apie komiką Atkinsoną; būk tai “bezdarnaja ličnostj” Suprantu,kad nuo kuklumo Ramanauskiokas nemirs , tai narcizas,kurio išsidirbinėjimai ekrane sukelia kritiškesniems žiūrovams gailestįir apmaudą dėl tuščiai praleisto,(užmušto) laiko. Jie net patys nesuvokia ,kokie jie apgailėtini nevykėliai.

tai kad jų klausyt reikia       2013-10-31 18:19

kad šitie trys žurnalistai yra daugiausia sveiko proto turintys ir būtinai prieš ką sprendžiant reikia paskaityti ką ir jie rašo.

Tai ar V.Landzbergis ar       2013-10-31 18:15

V.Žemkalnis?Kodėl gėdytis lietuviškos pavardės?

Gal geriau       2013-10-31 18:15

Užkelnis?

ANIKĖ       2013-10-31 17:35

Karinis terminas pagautas LIEŽUVIS daug pateikia informacijos,dabar LIEŽUVIAI manau tyčiojasi ir dezinformuoja tautą.Reikia gi kaip nors užsidirbti “sviesto ant duonos”.Tik ar didžiuosis jų vaikai tėtukų veikla?Ar galės didžiuotis,kaip
mes,kad net Gulagai juose nenužudė padorumo ir žmogiškumo.Malti liežuviu, pasirodo,taip pat darbas. Tik ar garbingas?

uzkulniui       2013-10-31 17:28

Atgimimo ausroje nuomojau buta Siauliuose pas bobute, tremtine…Ji pasakojo, kaip ju seima zemes turejo, del to juos istreme, bet grizusi, ji vis nuvyksta paziureti, kaip kolukis su jos zeme tvarkosi. Ir dziaugdavosi bobute, kad blogai priziurima zemele neduoda gero derliaus , visur prizele, grudai perdziuve…‘Gerai, zemele, gerai, neduok jiems nieko’-sakydavo asarodama bobute.
Nazinau, bet galvoju, kad veliau bobutes seima savo zeme atgavo.
Musu guvusis Uzkalnis kartu su Zemkalniu(Landsbergiu) pasakytu tremtiniams: parduokite zeme uzsienieciams, jie jums brangiai sumokes, galesite vaistu brangiausiu prisipirkti, masazu, gydanciu senatve, auko ziedu, galesite uz 30Lt lankytis Oazeje ir ten plaukioti baseine kasdien, aplankysite Paryziu, Londona, Oksforda…ir geresites prancuzu, anglu, ispanu…kulturos ir mokslo paveldu, o sugrize i sali, kuri kazkada Lietuva vadinosi, pasigeresite olandu auginamomis tulpemis, kiaulemis, ir kitokiomis dyvinomis gerybemis. Kazin, ka pasakytu amzina atilsi mano pazistama bobute, pazvelgusi i savo parduota zemele??? Ir ka ji ten rastu??? Uzrasa PRIVATE.

che che che       2013-10-31 17:12

Klanas meta viską,ką turi geriausio-TEŠLAGALVIUS.

pensininkas       2013-10-31 17:00

Reikėtų, kad tie propagandistai, visa tai per televizijas po kelis kart kalbėtų, kaip Čekuolis tuomet, tai garantuotai surinktumėme tuos 300000. O dabar jie tik užkalno ir užkampo kalba.

Klaipėda       2013-10-31 16:10

Vargas Tau, Lietuvėle būtų, jei tokių menkystų, kaip tie užkalniai, greiti, kvietkevičiai būtų dauguma.

idomu       2013-10-31 16:03

kam tarnavo jie ,kai Lietuva buvo sovietine,gal kas zino??????

Ginsimes       2013-10-31 16:00

, kaip garbingas Jonas sako , pilenai ginsis viduje

Verti       2013-10-31 15:33

pasibjaurėjimo ir mažai kam patinkantys.Nelaimingi prisiplakėliai.Įžūlūs ir nekultūringi rėksniai.Praeikime pro juos neatsisukdami.Jų laidų nežiūriu,straipsnių neskaitau.Kadangi pasipūtę,tai į kaimą nevažiuos.O kaime žmonės pasirašo ir tokių nepažįsta.

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.