Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. birželio 12 d. 0:31

11     

    

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Birželio 12 dieną, antradienį, 10 val.  Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė atliks pareigą – Seime perskaitys metinį pranešimą, kuriame „apžvelgs padėtį Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politiką“.

Kaip visada, išvakarėse Prezidentūra paskelbė pranešimą spaudai, kuriame išvardijo svarbiausius šalies vadovės per praėjusius metus nuveiktus darbus. Tiesa, kodėl kai kuri informacija pateikiama kaip susijusi su Dalios Grybauskaitės darbais, taip ir lieka neaišku. Pavyzdžiui, ką turi bendro per metus gautų asmenų kreipimųsi skaičius – 4276 – žinant, kas ir kaip tuščiai į tuos piliečių laiškus atsakinėja, ir ... prezidentės darbas? Ar vienadienės viešųjų ryšių akcijos, tarkim, prezidentės inicijuotas projektas „Rinkis Lietuvą“ ar kampanija „Už saugią Lietuvą“? Pasak pranešimo spaudai autorių, pirmasis projektas „padeda sugrįžusiems emigrantams integruotis, rasti darbą, steigti verslą, mokyti vaikus ir vėl įsikurti Lietuvoje“ ir pateikiamas kaip „[p]agalba namo grįžtantiems emigrantams“, tačiau tyla apie tai, kas padaryta ar nepadaryta, kad tūkstančiai piliečių liktų Lietuvoje, kur kas iškalbingesnė, nei kelios sėkmės istorijos… Antroji akcija, prie kurios per metus prisijungė 60 verslo įmonių, o 25 žinomi šalies žmonės tapo jos ambasadoriais, leido pasigirti, nors tai išvis nereikšminga, kad „auga skaidraus ir socialiai atsakingo verslo gretos“, tačiau kas iš tiesų nuveikta, kad daugėtų ne tik deklaracijas pasirašančiųjų gretos, bet ir paties skaidrumo ar socialinio atsakingumo, – būtent jo trūkumą nurodo kone visi šimtai tūkstančių iš Lietuvos emigravusių piliečių, – tyla.

Beje, jau senokai šio žanro tekstuose daugiausia pasako nutylėjimai ar bandymai atrodyti, jog kalbama ir apie tai, kas išties svarbu, pavyzdžiui, ką tik paminėta skaidrumo ir socialiai atsakingo verslo tema. Tačiau išvis iškalbingiausia toji spengianti tyla, kuri stojo supratus, kad apie valstybės valdymo „skaidrumą“ ir „atsakingumą“, kuris pasimatė tulpes el. pašto susirašinėjimuose su vienu iš, tikėtina, daugelio adresatų.

Tačiau ta pompa, su kuria ši „darbų Lietuvai“ apžvalga pristatoma ir interneto puslapyje 2018.lrp.lt, ko gero, dar buvo nematyta, bent jau tai kartai, kuriai anie laikai pažįstami tik iš kelių eilučių vadovėliuose. Kad tai skubos darbas ir net labai neprofesionalus, matyti net ne profesionalui – vaizdai parinkti taip, kad ima kalbėti, deja, ne apie darbus Lietuvai. Verta pamatyti: ČIA.

Verta prisiminti ir praėjusių metų pranešimą spaudai, kuriame Dalia Grybauskaitė atviravo: „Mūsų nepaleidžia nomenklatūrinių priklausomybių liūnas“ (ČIA).

Tiesioginę Seimo posėdžio transliaciją stebėkite čia:

 

* * *

Ketvirtųjų antros kadencijos metų Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės darbų apžvalga

Statistika (2017 07 12–2018 06 11)

37 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovų ir pareigūnų vizitai į Lietuvą.
86 susitikimai su užsienio šalių atstovais, iš jų – 34 su Prezidentais, 21 – su premjerais, 3 – su parlamentų pirmininkais, 22 – su tarptautinių organizacijų ir institucijų vadovais, 6 – su monarchais.
23 vizitai į užsienį, 8 Europos Vadovų Tarybos susitikimai, dalyvavimas 9 tarptautinėse konferencijose, tarp jų prestižiniame Davoso forume.
Pateikti 9 Prezidentės inicijuoti įstatymų projektai, priimti 7.
Pateikti Seimui ratifikuoti 22 tarptautiniai teisės aktai.
Paskirta 10 naujų teisėjų ir 21 teisėjas perkeltas į aukštesnės pakopos teismus.
Paskirta 15 teismų vadovų, iš kurių 7 – teismų pirmininkai, 2 – teismo skyriaus pirmininkai, 6 – teismo pirmininko pavaduotojai.
Atleista 17 teisėjų, iš kurių 1 – už teisėjo vardo pažeminimą.
Suteikti 53 pirmieji leitenanto laipsniai, 3 pulkininko ir 1 brigados generolo laipsnis.
Gauti 4276 asmenų kreipimaisi.

Svarbiausi darbai (2017 07 12–2018 06 11)

I. Daugiau skaidrumo ir teisingumo

Baudos už korupciją ir kitus nusikaltimus – dešimteriopai didesnės. Prezidentės iniciatyva parengtomis ir priimtomis Baudžiamojo kodekso pataisomis padidintos baudos už visas nusikalstamas veikas ir ypač sugriežtinta atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus. Šios pataisos padėjo pasiekti, kad Lietuva būtų oficialiai įvertinta kaip pasirengusi tapti EBPO nare.

Mokestiniams sukčiams – dvigubai griežtesnė bausmė. Priimtos Prezidentės inicijuotos Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kuriomis sugriežtintos bausmės už didelio masto mokesčių vengimą ir užkirstas kelias milijoninius mokesčius nuslėpusiems asmenims atsipirkti menkavertėmis baudomis.

Neteisėtam praturtėjimui stabdyti – visapusiškos priemonės. Prezidentės iniciatyva pateiktos Mokesčių administravimo įstatymo pataisos numato dideles baudas asmenims, kurie negali pagrįsti turimų pajamų kilmės.

Užsienyje nuo teisingumo besislapstantys nusikaltėliai neišvengs atsakomybės. Priimtos Prezidentės inicijuotos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kuriomis teisėsaugai sudaryta galimybė už akių teisti didelę žalą nusikaltimais padariusius ir į užsienį pabėgusius asmenis.

Bylos teismuose bus nagrinėjamos greičiau. Prezidentės iniciatyva pateiktos Teismų įstatymo pataisos, kurios įtvirtins pakaitinio teisėjo pareigybę apylinkių teismuose, užtikrins griežtesnį nedrausmingų teisėjų vertinimą.

Labdaros fondų pinigai ištraukti iš politinio šešėlio. Įsigaliojo Prezidentės inicijuotos Labdaros ir paramos įstatymo pataisos, kurios užkirs kelią politikų manipuliacijoms labdara siekiant asmeninės naudos ir paslėptos politinės reklamos.

Priešnuodis korupcijai ir neskaidriam lobizmui – viešumas. Prezidentės iniciatyva priimtos Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisos išplėtė turto deklaracijas privalančių pateikti ir jas viešinti asmenų sąrašą.

Skaidresnis mokyklų valdymas. Prezidentei inicijavus Švietimo įstatymo pataisas, įvestos mokyklų vadovų kadencijos, depolitizuotas mokyklų valdymas, užtikrinamas stiprių ir patirtį turinčių vadovų pritraukimas į švietimo įstaigas. Vien per ateinančius metus bus paskelbta apie 500 konkursų – tai yra trečdalyje visų švietimo įstaigų (iš viso 1595).

Nutraukta amžinų vadovų tradicija valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse. Įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms Valstybės ir savivaldybės įmonių ir Akcinių bendrovių įstatymo pataisoms, įvestos kadencijos šių įmonių vadovams.

Depolitizuotas valstybės įmonių valdymas. Nuosekli Prezidentės pozicija dėl vadovų kadencijų ir rotacijų užtikrino skaidresnį, efektyvesnį valstybės įmonių valdymą. Valstybės valdomų įmonių tarybose nebeliko politikų, išaugo nepriklausomų stebėtojų skaičius – 2015 m. 13 proc., 2018 m. – 43 procentais.

Užkirstas kelias Registrų centrui lobti valstybės sąskaita. Priimtos Prezidentės inicijuotos Valstybės informacinių išteklių valdymo, Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių, Mažųjų bendrijų ir Viešųjų įstaigų įstatymų pataisos, kurios leis valstybei ir savivaldybėms nemokamai naudotis valstybės registrais, sumažins Registrų centro įkainius ir biurokratinę naštą šalies gyventojams.

II. Lietuva tapo ekonomiškai stipri ir inovatyvi

Lietuva – tarp pažangiausių ir ekonomiškai stipriausių valstybių pasaulyje. Tapome Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos nare – tai reiškia daugiau įtakos pasaulyje, aukštesnius finansinius reitingus, didesnį ekonomikos konkurencingumą.

Lietuva tapo didžiausios pasaulio mokslo institucijos – CERN asocijuotąja nare. Tarp Baltijos šalių Lietuva pirmoji sulaukė narystės šioje organizacijoje. Jau prasidėjo derybos ir dėl CERN verslo inkubatoriaus steigimo Lietuvoje.

Pagalba namo grįžtantiems emigrantams. Prezidentės inicijuotas projektas „Rinkis Lietuvą“ padeda sugrįžusiems emigrantams integruotis, rasti darbą, steigti verslą, mokyti vaikus ir vėl įsikurti Lietuvoje.

Užtikrintas finansinis saugumas Lietuvos žemdirbiams. Prezidentės pastangomis po susitikimo su Europos Komisijos vadovu nuo liūčių nukentėjusiems Lietuvos žemdirbiams skirta 9 mln. eurų ES paramos.

Auga skaidraus ir socialiai atsakingo verslo gretos. Prie Prezidentės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prisijungė 60 verslo įmonių.

Kuriama inovacijomis grįsta ekonomika. Prasidėjo Prezidentės teiktų Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių įgyvendinimas: diegiama nauja pedagogų rengimo sistema, keičiama mokslo finansavimo ir vertinimo sistema, inovatyviam verslui kuriamos mokesčių lengvatos.

Reformuojama profesinio mokymo sistema. Įsigaliojo Prezidentės inicijuotos Profesinio mokymo, Švietimo, Užimtumo, Mokslo ir studijų, Viešųjų įstaigų įstatymų pataisos, kurios užtikrins, kad profesinis mokslas būtų kokybiškas, konkurencingas ir atitiktų valstybės bei verslo poreikius.

 

* * *

Lietuvos šimtmetis įkvepia visus žmones. Prezidentės inicijuota akcija „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ sulaukė net 1500 kūrybingų sumanymų. Per šešerius šios akcijos metus iš viso paskelbta 3,5 tūkst. idėjų, apdovanota per 130 originalių iniciatyvų.

„Knygų Kalėdos“ – gerina rekordus. Per Prezidentės septintus metus iš eilės organizuojamą akciją skaitytojai bibliotekoms padovanojo daugiau nei 55 tūkst. knygų.

III. „Už saugią Lietuvą“ – mažėja socialinė atskirtis

Įteisinta profesionalių budinčių globotojų veikla. Įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms Civilinio kodekso, Socialinių paslaugų įstatymo bei Išmokų vaikams įstatymo pataisoms, užtikrinta, kad bet kuriuo paros metu skubiai iš šeimos paimtas vaikas bus apgyvendintas ne įstaigose, o šeimose. Šiuo metu visoje Lietuvoje jau yra 116 budinčių globotojų.

Vaikų apklausos vyks tik su psichologais. Nuo liepos įsigalioja Prezidentės inicijuotos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kuriomis įtvirtinta pareiga nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausas vykdyti privalomai dalyvaujant psichologui, vaiko teisių apsaugos specialistui ir tik tam specialiai pritaikytose patalpose.

Dingusių vaikų paieškai – pažangiausios priemonės. Lietuvoje, pirmoje iš Šiaurės šalių, pradėjo veikti elektroninė socialinių tinklų vaikų paieškos sistema „Amber Alert“, kuri padeda skleisti informaciją apie dingusį vaiką. Ji įdiegta bendradarbiaujant Prezidentės inicijuotai kampanijai „Už saugią Lietuvą“, „Facebook“ ir valstybės institucijoms.

Įsivaikinti tapo lengviau. Įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms Civilinio kodekso, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisoms, įvedama centralizuota vaikų globos apskaita, apibrėžtos aiškios tėvų valdžios ribojimo taisyklės ir terminai, užtikrinta tėvystės išmoka įtėviams.

Pertvarkomi vaikų globos namai. Pertvarkomos 23 globos įstaigos, per 500 vaikų iš didelių įstaigų perkelti į bendruomeninius globos namus. Per penkerius metus globos įstaigose gyvenančių vaikų sumažėjo net 25 procentais.

Pagalba vaikus auginantiems tėvams. Prezidentės iniciatyva įsteigta pirmoji telefonu nemokamas konsultacijas tėvams teikianti „Tėvų linija“. Per pirmuosius tris veiklos mėnesius į ją buvo skambinta per 1000 kartų.

Atidaryti net 124 vaikų dienos centrai regionuose. Per dvejus Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ metus ženkliai sustiprintas vaikų dienos centrų tinklas Lietuvoje, siekiant užtikrinti vaikų saugumą.

Sukurti išmanūs įrankiai patyčioms atpažinti. Prezidentės inicijuota kampanija „Už saugią Lietuvą“ sukūrė moksleiviams interaktyvų testą, padedantį atpažinti patyčias ir patariantį, kaip jas įveikti. Per kelis mėnesius testu pasinaudojo daugiau nei 7 tūkst. vaikų.

Pradėtos patyčių prevencijos programos mokyklose. Įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms Švietimo įstatymo pataisoms dėl smurto ir patyčių mažinimo, net 70 proc. mokyklų jau vykdo privalomas smurto ir patyčių prevencijos programas, psichologinės pagalbos paslaugos mokiniams tapo lengviau prieinamos.

Lietuvoje mažėja savižudybių. Savižudybių prevencija ir greita pagalba jau teikiama penkiolikoje savivaldybių. Šiemet Lietuvoje užfiksuotas 20 proc. mažesnis savižudybių skaičius, nei buvo prieš trejus metus.

Smurtą patiriančios moterys drąsiai ieško pagalbos. Prezidentės inicijuotos socialinės kampanijos partnerių projektas „Įkvėpk“ kartu su specialistais atokiausiuose Lietuvos miesteliuose padeda smurtą patyrusioms moterims. Prezidentės iniciatyva priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, bene trigubai padidėjo pagalbos ieškančiųjų skaičius.

Savivalda telkiasi kovai su priklausomybėmis. Prezidentės inicijuotos socialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ specialistų sukurtas kovos su alkoholizmu modelis jau įdiegtas Varėnoje, Ukmergėje, Elektrėnuose, Tauragėje, Kelmėje, Naujojoje Akmenėje, Alytaus rajone. Ir kiti miestai – Vilnius, Kaunas, Šilalė, Kalvarijos, Druskininkai – diegia įvairias priemones kovai su alkoholizmu.

„Padovanok vaikui vasarą“ – sunkumus patiriančių šeimų vaikų užimtumas. Prezidentės inicijuotos akcijos metu per dvejus metus daugiau kaip 5 tūkst. vaikų iš socialinės rizikos šeimų turėjo turiningas atostogas.

„Už saugią Lietuvą“ – per dvejus metus prisijungė daugiau kaip 1,5 tūkst. iniciatyvų, visos savivaldybės, NVO, net 60 verslo įmonių, diplomatinės atstovybės, žiniasklaida, ambasadoriais tapo 25 žinomi šalies žmonės.

IV. Naujos karinio ir energetinio saugumo garantijos

Priimti ilgalaikiai įsipareigojimai valstybės apginamumui. Prezidentės vadovaujama Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą, kad 2030 m. krašto apsaugos sistemos finansavimas sieks ne mažiau kaip 2,5 proc. BVP.

Pasirašyta bendra Lietuvos, Latvijos, Estijos ir JAV vadovų deklaracija. Įtvirtintas visų keturių valstybių įsipareigojimas Vašingtono sutarties 5-ajam straipsniui. Sutarta, kad JAV toliau tęs karinių pajėgų dislokavimą Baltijos šalyse ir kartu ieškos sprendimų dėl oro gynybos.

Lietuva sulaukė ypatingos JAV ir kitų NATO sąjungininkų paramos per puolamąsias „Zapad“ pratybas. Oro policijos pastiprinimas, JAV laivai Baltijos jūroje, papildoma JAV kuopa, ilgojo nuotolio priešraketinės sistemos „Patriot“ dislokavimas pratyboms. Sąjungininkų įsipareigojimai Baltijos regiono saugumui pademonstruoti ir šiemet didžiausio masto karinėse jūrų pratybose „Baltops“.

Lietuva tampa kibernetinio saugumo lydere Europoje. Mūsų iniciatyva kuriamos Europos Sąjungos kibernetinės greitojo reagavimo pajėgos.
Kibernetinėms atakoms atremti kartu su JAV Lietuvoje steigiamas kibernetinio saugumo centras.

Lietuva prisideda prie tarptautinės taikos ir saugumo. Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą didinti Lietuvos dalyvavimą NATO, Jungtinių Tautų, JAV ir ES antiteroristinėse bei saugumo užtikrinimo misijose. Nuo nepriklausomybės atkūrimo tarptautinėse misijose tarnavo daugiau kaip 6 tūkst. karių – tai yra trečdalis Lietuvos kariuomenės.

Stiprinama Lietuvos oro gynyba. Perkamos vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos „Nasams“ – tai vienas didžiausių Lietuvos kariuomenės modernizacijos projektų.

Esame pasirengę operatyviai priimti sąjungininkus. Pakeistos procedūros leidžia priimti sąjungininkus per 24 valandas sausuma, oru, jūra.

Elektros tinklų sinchronizacija su Vakarais tapo ir ES prioritetu. Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo iki 2025 m. sinchronizuoti Baltijos šalių elektros tinklus su kontinentine Europa.

Lietuvos gamtinių dujų terminalas – pasiteisino. Prezidentės vizito Vašingtone metu pasirašyta sutartis su JAV dujų tiekėju – tai dar vienas žingsnis konkurencingesnei regiono dujų rinkai kurti.

Lietuva nėra viena kovodama su atominiu monstru Astrave. Lietuvos iniciatyva svarstomi ES teisės aktų pakeitimai garantuos, kad energiją į ES rinką norintys parduoti tiekėjai laikytųsi Bendrijos teisės ir saugumo reikalavimų. Taip pat pasiekta, kad Baltarusija atliko streso testus – šiuo metu ES valstybių ir Lietuvos ekspertai vertina rezultatus ir ruošia saugumo užtikrinimo reikalavimus Baltarusijai.

Saugiam Ignalinos AE uždarymui – ES pagalba. Prezidentės iniciatyva užtikrintas Ignalinos elektrinės uždarymo finansavimas iš ES biudžeto ir kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje.

V. Auga Lietuvos įtaka tarptautinėje erdvėje

Lietuva – gerbiama ir vertinama pasaulyje. Nepriklausomos valstybės atkūrimo proga Lietuvą pasveikinti jau atvyko 20 valstybių ir ES vadovų, tarp jų Švedijos, Norvegijos ir Nyderlandų karališkosios poros. Antrąjį pusmetį laukiama dar 12 valstybių lyderių, tarp jų – Prancūzijos Prezidento E. Macrono, Italijos Prezidento S.Mattarellos.

Lietuvą aplankys Popiežius Pranciškus. Prezidentės ir Lietuvos Katalikų bažnyčios pastangomis Šventasis Tėvas Lietuvoje lankysis su valstybiniu vizitu rugsėjį.

Lietuva – strateginė JAV partnerė Europoje. Baltijos šalių ir JAV viršūnių susitikime balandį Vašingtone dar kartą patvirtintas bendras įsipareigojimas saugumo, ekonominiams ir žmonių tarpusavio ryšiams stiprinti.

Vokietija supranta ir tvirtai remia Lietuvos saugumo siekius. Vokietija vadovauja Lietuvoje dislokuotam NATO priešakinių pajėgų batalionui, kartu su Vokietijos kariais dirbame JT misijoje Malyje ir ES misijoje Viduržemio jūroje „Sophia“.

Kokybiškai nauja strateginė partnerystė su Prancūzija. Lietuva palaiko Prancūzijos inicijuojamas ES reformas, kartu rūpinamės pasaulio saugumu – dalyvaujame tarptautinėse taikos misijose Afrikoje. Paryžiuje vykusiame Baltijos šalių ir Prancūzijos Prezidentų susitikime dar kartą užtikrintas glaudus bendradarbiavimas ES, NATO ir dvišaliu pagrindu.

Lietuvos ir Lenkijos bendri projektai – viso regiono saugumui ir konkurencingumui. Prezidentė su Lenkijos Prezidentu A. Duda sutarė tęsti elektros tinklų sinchronizaciją, projektą „Rail Baltica“, taip pat bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos srityse.

Lietuvos pozicija vertinama ir palaikoma Beniliukso šalių. Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų kariai prisideda prie mūsų saugumo daugiašaliame NATO batalione Lietuvoje, sutampa požiūris į ES ateitį. Taip pat pasirašėme dvišalį susitarimą dėl atsinaujinančios energijos kvotų perdavimo su Liuksemburgu – tai pirmoji tokia sutartis visoje ES.

Lietuva – viena svarbiausių europinių partnerių Gruzijai, Ukrainai ir Moldovai. Nuosekliai remiame reformas šiose šalyse, teikiame humanitarinę ir karinę pagalbą, paramą kovojant su propaganda.

Užtikrinta, kad Lietuvos piliečių teisės Jungtinėje Karalystėje bus apsaugotos ir po „Brexit“.

Ekonominė diplomatija atveria pasaulinių galimybių Lietuvos verslui. Per Prezidentės valstybinį vizitą Jungtiniuose Arabų Emyratuose suderinti eksporto sertifikatai Lietuvos maisto produktams – atverta itin perspektyvi rinka. Sėkmingi dvišaliai Lietuvos ir Ukrainos, Liuksemburgo, Norvegijos, JAV verslo forumai.

Lietuva – įkvepiančios moterų lyderystės pavyzdys. Prezidentės iniciatyva birželį Vilniuje surengtas tarptautinis moterų politikos lyderių forumas, kuriame dalyvavo per 400 dalyvių iš beveik 100 pasaulio valstybių.

Prezidentei – moterų politikos lyderių apdovanojimas. Islandijoje vykusiame pasaulio parlamentarių forume Lietuvos vadovė apdovanota už nuopelnus skatinant aktyvų moterų vaidmenį politikoje.

Lietuvai skirta prestižinė Vokietijos Vestfalijos taikos premija. Šis apdovanojimas mums teikiamas už išskirtinį demokratinio vystymosi pavyzdį ir indėlį į žemyno taiką.

Prezidentės spaudos tarnyba

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pagaliau dašuto       2018-06-12 19:11

Po 9 metų bezdėjimo į krėslą, aklai, kurčiai ir bukai atsivėrė “neregėta Lietuva”.
Tiek metų žarstė žarijas kitų rankomis ir vaje- “pati apsidegino pirščiukus” raškydama “tulpes”.
Ot, jeigu kas Poniai padegtų  ir uodegą, ko gero taip praregėtų, jog visi ekstrasensai užsirašytų darbo biržoje.

tik tiek nusipelnė       2018-06-12 18:27

Neklausiau, nes nenoriu jos nei matyti, nei girdėti. Dar metus laiko reikės kentėti. Norisi, kad greičiau dingtų iš Lietuvos

vyte       2018-06-12 11:37

ji neatsake ,ar gyva Deimante,
nerinkit i prezidentes BLONDINIU.

Tam - "Iš penkių komentarų"        2018-06-12 10:58

Tai tamsta, tikriausiai, būsi latifundininkų gerbėjas ir sekėjas. Išvertus į lietuvių kalbą - feodalizmo ir vergvaldžių gerbėjas, ar ne?

Iš penkių komentarų       2018-06-12 8:30

Vienas konservas. Jeigu bus kas penktas konservas tai irgi nemažai konservatnikų.

to džeugsmoji       2018-06-12 7:05

Durneli, be papų tavęs nebūtų, ar žinai? Gal patį karvytė atsivedė ar višta išperėjo, a? Todėl toks mandras dabar su kieno ten smegenine be papų, a?

džeugsmoji žine       2018-06-12 6:48

Papų portalas džiugej skelbia gerąją naujieną:
“Pirmą kartą per ilgą laikotarpį mūsų šalyje fiksuojamas teigiamas migracijos rodiklis. Gegužę į Lietuva atvyko pastebimai daugiau imigrantų, negu išvyko emigrantų.”
Partijos ir vyreusybė išpošolvonino iš Lietuvos tik 54 tūkst valstybej ir viarsluj per brangiųlietuvosžmogujų, bet užtat atvežė mums 60 tūkst dauk kartū pigesnių ukrainiečių, bielarusų ir zulusų!

 

AR GYVA DEIMANTĖ KEDYTĖ?       2018-06-12 0:03

Nuo 2012 m. gegužės 17 ir nuo šių metų sausio 13-osios pakartotinai ir aiškiai paklausus dar taip ir neatsakė šita velnio išpera, tuščios visos kitos jos kalbos, kol nėra atsakymo į šį klausimą.

Trumpai       2018-06-11 23:19

Sita yra Leningrado pros-ti-tu-te

vertimas iš pagyrų į narmalią kalbą:       2018-06-11 23:07

Lietuva tapo ekonomiškai stipri ir inovatyvi!
(Jomajo, buvo labai sunku surašyti. Tiek juokėmės su Čiulbinaite… Nu bet parašėm. Iš lubų, bet lopams patiks.
Lietuva – tarp pažangiausių ir ekonomiškai stipriausių valstybių pasaulyje yra pati pirma nuo galo!
Tapome Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos nare – tai reiškia dar daugiau įtakos Lietuvoje turės pasaul inės korporacijos, finansų rykliai ir kiti globalistinės ekonomikos tūzai.
Lietuva tapo didžiausios pasaulio mokslo institucijos – CERN asocijuotąja nare. ( Su mokslo padėties gerėjimu tai neturi nieko bendro).Tarp Baltijos šalių Lietuva pirmoji sulaukė narystės šioje organizacijoje - norime pirmi tapti banomaisiais triušiais. Jau prasidėjo derybos ir dėl orwelistinio inkubatoriaus steigimo Lietuvoje.
Pagalba namo grįžtantiems emigrantams ( fantastikos ir pasakų mėgėjams). Prezidentės inicijuotas projektas „Rinkis Lietuvą kapo duobei“ padeda sugrįžusiems emigrantams išsiblaivytis, grįžti į darbą dubline, nesteigti verslų pas mus , mokyti vaikus nenorėti ir vėl įsikurti Lietuvoje.
Užtikrintas finansinis saugumas Lietuvos žemdirbiams, ( o čia tai gal kiek ir perlenkėme). Prezidentės pastangomis po susitikimo su Europos Komisijos vadovu nuo liūčių nukentėjusiems Lietuvos žemdirbiams skirta 9 mln. eurų ES paramos vietoje 90. Negali gi mūsų mužikams būti mokama kaip kokiems prancūzams.
Auga skaidraus ir socialiai atsakingo verslo gretos- švedų bankai, maximos, farmacinykai- visi jie švelnūs, pūkuoti ir skaidrūs. Nei dėmelės žmogiškumo!
Prie Prezidentės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prisijungė 60 verslo įmonių ir visos Mano spec. tarnybos. Dabar sekame visus ir visada. Technologijos!
Kuriama inovacijomis grįsta ekonomika.
O kokia gi mūsų inovacija? Aš tau, tu man. Ir viskas už biudžeto arba europinius pinigus. Va, nusiperka oligarchas septintą jachtą, naujausią ferrari modelį ar nuosavą lėktuvą- tai ir yra inovacijos.
Prasidėjo Prezidentės teiktų Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių įgyvendinimas:
diegiama nauja pedagogų galutinio nurengimo ir nuavimo sistema, keičiama mokslo finansavimo ir vertinimo sistema į mokslo nefinansavimą. Nes neverta.  Inovatyviam oligarchų ir giminaičių verslui kuriamos mokesčių lengvatos.
Reformuojama profesinio mokymo sistema.
Kam mužikams aukštasis mokslas? Visus suvarysim įnprofkes.
Įsigaliojo Prezidentės inicijuotos Profesinio mokymo, Švietimo, Užimtumo, Mokslo ir studijų, Viešųjų įstaigų įstatymų pataisos, kurios užtikrins, kad profesinis mokslas būtų kokybiškas, konkurencingas ir atitiktų kriminalinės kvazi valstybės bei verslo ryklių poreikius.

* * *
Lietuvos šimtmetis įkvepia visus žmones - švęskite išmaniai!
Prezidentės inicijuota akcija „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ sulaukė net 1500 kūrybingų sumanymų. Renginio priedangoje pavyko iš biudžeto padalinti savai chebrai ne vieną milijoną.  O sau otkatų.
Per šešerius šios akcijos metus iš viso paskelbta 3,5 tūkst. idėjų kurios yra bezdalai į vandenį, apdovanota per 130 švogerinių arba klapčiukų iniciatyvų.
Ir tiapkiną apdovanojau!
„Knygų Kalėdos“ – gerina rekordus. Turiu keliolika šveicariškų bankų ir ofšorų sąskaitų knygelių kur laikau nusnorintus pinigus.
Pavartau, paskaitau- iškart kalėdos!
Per Prezidentės septintus metus iš eilės organizuojamą akciją skaitytojai bibliotekoms padovanojo daugiau nei 55 tūkst. niekam nereikalingų knygų.
Kiek buvo padovanota vertingų knygų neskaičiavome, nes tuo metu buvome užimtos savo reitingų skaičiavimais.

vertimas iš pagyrų į narmalią kalbą:       2018-06-11 22:05

Statistika

Iš 37 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovų ir pareigūnų vizitų į Lietuvą - jokios naudos išskyrus kad uždirbo keletas biznierių restoranų ir viešbučių savininkai. Ponia ir jos freilinos su pažais skaniai pavalgė ir išgėrė biudžeto sąskaita.
86 susitikimai su užsienio šalių atstovais, iš jų – 34 su Prezidentais, 21 – su premjerais, 3 – su parlamentų pirmininkais, 22 – su tarptautinių organizacijų ir institucijų vadovais, 6 – su monarchais. Super aš tau ordino skardelę, tu man ordino skardelę, pavalgom, išgeriam ir skaniai atsirūgstam.
Naudinga!
23 vizitai į užsienį, 8 Europos Vadovų Tarybos susitikimai, dalyvavimas 9 tarptautinėse konferencijose, tarp jų prestižiniame Davoso forume.
Pasišopinom, nusipirkau penkiolika rankinukų, penkis rulonus mėlynos nkvd spalvos audeklo naujiems sarafanams, dar gavau visokių suvenyrų, užbėgau į vieną kitą banką kur sudėti nusnorinti pinigai, pasiimti palūkanų. Buvo smagu.
Pateikti 9 Prezidentės inicijuoti įstatymų projektai, priimti 7.
Reikia gi kažkaip vis labiau ir smarkiau užveržti kilpas ant kumečių kaklų:)
Bevįtatymo sunku, o pagal įstatymą vsio zakonno.
Pateikti Seimui ratifikuoti 22 tarptautiniai teisės aktai naikinant paskutinius valstybingumo likučius. Va, dabar stumiu dar ir Stambulių konvenciją. Uch, apsilaižysit mažulkos!
Paskirta 10 naujų teisėjų ir 21 teisėjas perkeltas į aukštesnės pakopos teismus. Visi kaip vienas ištikimi Mano Didenybei. Pedgyniai, agentai, vagys…
Vienžo režimo ramsčiai.
Paskirta 15 teismų vadovų, iš kurių 7 – teismų pirmininkai, 2 – teismo skyriaus pirmininkai, 6 – teismo pirmininko pavaduotojai. Jeigu tik pamatau perspektyvų niekšą, visada paaukštinu. Pravers!
Atleista 17 teisėjų, iš kurių 1 – už teisėjo vardo pažeminimą.
Nu, negaliu sužiūrėti. Ne bėda, yra kuo pakeisti. Padugnių su švariais CV turime pakankamai. Ir kompramatų paklusnumo garantijoms.
Suteikti 53 pirmieji leitenanto laipsniai, 3 pulkininko ir 1 brigados generolo laipsnis.
Ech, o sau tai negaliu suteikti laipsnio. Netvarka. Tiek metų tarnyboje, o vis dar majorė.
Obidno…
Gauti 4276 asmenų kreipimaisi.
Išmetėm į šiukšlių konteinerį. Visus. Neskaitę.  Ką, neturiu ką veikti?


Rekomenduojame

Prof. Gediminas Merkys: „Pasaulėžiūros GESTAPO beldžiasi į Lietuvą. Mielieji, turėtume kažkaip tam doroviniam marazmui priešintis, reaguoti“

Sustabdykime barbarus – NE tyčiniam paukščių naikinimui jų pačių lizduose

Irena Vasinauskaitė. Šiaulių Apygardos teisme paskelbtas nuosprendis pilietiškiems Garliavos mergaitės gynėjams: kas jį surašė? [1]

Paskutinis Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas: epochinės įžvalgos ar ... atgaila?

Simonas Jazavita. Lietuva ir D-Diena – ką byloja dokumentai iš Berlyno

Nijolė Oželytė. „Aš daugiau niekada nepranešiu apie girtą vairutoją“

Vytautas Rubavičius. LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas?

Prezidentė skaitys dešimtąjį metinį pranešimą

Algimantas Rusteika. Apie leidimus ir uždraudimus

Rimantas Rubavičius. „Baltic Pride“ Švento Rašto šviesoje

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasios įkvėpti skelbkime ir mes įstabius Dievo darbus

Miesto grimasos: Vitalijaus Balkaus „Iš savo varpinės“ laida apie gatvę-vaiduoklį

Tautos forumas: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pademonstravo panieką šalies Konstitucijai ir visuomenei

Padėkime Tėvynei grįžti prie Dievo: visus geros valios žmones kviečiame šiandien, birželio 8-ąją, į Atsilyginimo maldą prie Vilniaus Katedros varpinės

Raimondas Navickas. Iš kur toji prokurorų ir teisėjų mielaširdystė vaikus prievartavusiam šiauliečiui ir apie šio nusikaltimus tylėjusiems bendrams?

Adolfo Damušio politinių studijų dienos: susitinkame birželio 14–15 d. Nacionalinėje bibliotekoje

Robertas Grigas. Ir vėl ideologijos importas

Algimantas Rusteika. Apie laisvę

Europos Komisija: Lietuvoje socialinė nelygybė viena didžiausių ES

Liudvikas Jakimavičius. Skambino Dočys!

Gediminas Merkys. Prezidento vizitas yra labai stiprus ir subtilus signalas teisėsaugai

Ar visuomeniniai teisėjai paskatins teismus dirbti geriau, skaidriau, teisingiau? Povilo Urbšio komentaras

Darius Kuolys. Kas nutylima, kai garsiai šaukiama apie žmogaus teisių būklę šių dienų Lietuvoje

Popiežius pakeliui iš Rumunijos: šiuo metu Europą bombarduoja ne patrankos ir bombos, o ideologijos

Diskusijų ciklas „Iš naujausios Lietuvos istorijos“ apie Lietuvos kelią į Nepriklausomybę

Rimantas Dagys. Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

Kun. Juan-Carlos Iscara. Humanistinis pacifizmas

Roberto de Mattei. EP rinkimai „didžiojo pakeitimo“ strategijos šviesoje

Gediminas Merkys. Apie rezonansinį įvykį, arba Kas nutiko mūsų prokurorams?

Kęstutis Girnius. Gabrielius Landsbergis turi atsistatydinti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.