Požiūrių sankirtos: ar leisti lietuviams Lietuvos žemę pardavinėti užsieniečiams?

Tiesos.lt redakcija   2013 m. rugpjūčio 30 d. 7:39

9     

    

Požiūrių sankirtos: ar leisti lietuviams Lietuvos žemę pardavinėti užsieniečiams?

Skelbiame du skirtingus dviejų liberalų – Eugenijaus Gentvilo ir Vytauto Pauliko – požiūrius į žemės pardavimą užsieniečiams.

Kviečiame skaitytojus išsakyti savo nuomones. Viliamės, kad tauta bent šiuo klausimu gali susitarti ir priimti argumentuotą sprendimą pati, be VSD pagalbos, kurios Seimo politikai pastaruoju metu įprato šauktis dažniau nei prezidentės ir Konstitucinio Teismo.

Eugenijus Gentvilas: Draudimas parduoti žemę užsieniečiams paskatins kriminalinius sandorius

liberalai.lt | 2013-05-23

Seimo priimtas nutarimas, siūlantis Vyriausybei siekti dar vieno žemės pardavimo užsieniečiams draudimo laikotarpio pratęsimo, yra naudingas tiktai stambiesiems Lietuvos žemvaldžiams ir šalyje veikiantiems žemės pardavimo tarpininkams, kurie jau šiandien kraunasi kapitalą iš apsimestinių sandorių su užsieniečiais. Tokios nuomonės laikosi Liberalų sąjūdžio frakcijos ir Seimo kaimo reikalų komiteto narys Eugenijus Gentvilas.

„Šiandien priimtas Seimo nutarimas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams, galimas daiktas, tiktai paskatins tolesnius galimai kriminalinio pobūdžio sandorius žemės pardavimo rinkoje. Kas iš Seime balsavusių „už“ galėtų tai paneigti? Kitas klausimas – ar už tokių sprendimų ir toliau riboti žemės pardavimą Lietuvoje nestovi įvairūs pardavimo tarpininkai, kurie sandoriams jau šiandien naudoja neaiškios kilmės pinigus, tarp jų – ir atkeliavusius iš užsienio“, – sako Liberalų sąjūdžio frakcijos narys E. Gentvilas.

Vakar liberalas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) ir LR Generalinę prokuratūrą, kad šios institucijos pateiktų informaciją apie atvejus, kai užsienio šalių piliečių ar juridinių asmenų pinigais žemę Lietuvoje savo vardu pirko mūsų šalies piliečiai arba lietuvių kapitalo bendrovės.

Seimo narys prašo atsakyti, ar turima duomenų apie lietuviškų bendrovių įsipareigojimus perleisti supirktas žemes užsieniečiams, legalizuojant jau įvykusius sandorius, ar žinoma pinigų, kuriuos žemės supirkimui Lietuvoje skyrė užsieniečiai, kilmė.

Taip pat prašoma pateikti informaciją, ar VSD turi duomenų, kokių užsienio šalių bendrovės perka Lietuvoje įsteigtų įmonių akcijas, tokiu būdu įsigydamos ir žemės. Prašoma atsakyti, ar žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje valdo ne tik Europos Sąjungos ir NATO valstybių, bet ir kitų šalių piliečiai bei juridiniai asmenys.  

Liberalų sąjūdžio frakcija neigiamai vertina siūlymus Vyriausybei atnaujinti derybas su ES institucijomis dėl pakartotinio žemės pardavimo užsieniečiams laikotarpio pratęsimo po 2014 m. gegužės mėn. Tai užkirstų galimybę žemės sklypų savininkams Lietuvoje brangiau parduoti savo turtą, mūsų šaliai grėstų Europos Sąjungos sankcijos, tokiu būdu būtų pratęsta neskaidri bei galimai nusikalstama veikla žemės rinkoje.

„Per bene dešimtmetį trunkantį žemės pardavimo draudimą eiliniai sklypų savininkai mūsų šalyje buvo nuskurdinti. Už pseudopatriotinių šalies žemių išsaugojimo šūkių yra ne kas kita, kaip nepagarba savo šalies piliečiams“, – sakė E. Gentvilas. 

liberalai.lt

* * *

Vytautas Paulikas. Kodėl turėtume parduoti savo žemę užsieniečiams – argumentai?

facebook.com/vytautas.paulikas

Straipsnis, kaip atsakymas į E. Gentvilo pranešimą: „Draudimas parduoti žemę užsieniečiams paskatins kriminalinius sandorius“

Ar visi argumentai baigiasi tuo, kad Steponavičius ir Gentvilas taip pasakė?

Mano subjektyviu supratimu, žemės pardavimas yra nemoralus mūsų vaikų ir senolių akivaizdoje.

Šiuolaikinė okupacija nematoma plika akimi. Dabar naudojama vis mažiau ginklų, nes šalis galima užimti manipuliacijomis ir klasta. Paskolomis ir „sutartimis“. Grėsmė prarasti suverenitetą mažoms valstybėms kyla dėl didžiųjų valstybių valdomų energijos resursų ir nekontroliuojamo pinigų spausdinimo (nepadengti turtu pinigai). Lietuvai, apsuptai žymiai didesnių ir ne visada draugiškų valstybių, būtina daug griežčiau negu didžiosioms šalims įstatymiškai apsaugoti Lietuvos valstybę nuo svetimšalių įtakos.

Kova dėl žemių vyko visais laikais. Amerikos indėnai nunyko, iškeitę savo žemes į blizgučius. Skaudus ir palestiniečių likimas, iš kurių žemė atimta ją nupirkus.

Indiją kolonizavo ne karinės pajėgos, o komercinė firma, superkanti žemes. Istorija mėgsta kartotis… ir net nebūtinai toje pačioje pasaulio vietoje!!!

Palyginkime žemes kainas Lietuvoje. Mažiausia žemės ūkio paskirties kaina yra apie 400 Lt/ha, didžiausia – 5000 Lt/ha, net ir tokia kaina ne visiems Lietuvos ūkininkams įperkama. Dabar palyginkime Vokietijoje: dirbamos žemės kaina yra apie 35 000 Lt/ha, Italijoje – 48 000 Lt/ha, Olandijoje – 90 000 Lt/ha.

Ar reikia aiškinti, kur link judės užsienio kapitalas. Kodėl tada tie europarlamento biurokratai kategoriškai pasisako prieš išmokų ūkininkams sulyginimą…?

Gal kas sugebės atsakyti, kas už to slypi? Ar ne tos vadinamosios sąmokslo teorijos?

Užsieniečiams žemę pirkti Rusijoje draudžiama, leidžiama tik ilgalaikė nuoma.

KODĖL?

Nedidelės, bet iš naftos gavybos gyvenančios turtingos Artimųjų Rytų valstybės aktyviai ieško galimybių pirkti ar nuomotis žemių ir taip užsitikrinti maisto produktų tiekimą. Saudo Arabija per tarpininkų firmas įsigyja žemes Australijoje, Kroatijoje, Egipte, Eritrėjoje, Indijoje, Maroke, Pakistane, Filipinuose, Sudane, Sirijoje, Tailande, Ukrainoje, Vietname. Jie puikiai suvokia, kad nafta anksčiau ar vėliau baigsis, o iš ko jiems reiks prasimaitinti?

Ar tai nėra Artimųjų rytų tautų persikraustymas..?

Kompanijos, perkančios ar ilgam laikui nuomojančios žemę užsienio šalyse, tikina, kad tai nekelia jokios grėsmės: laukai yra dirbami, derlius užauginamas, vietos gyventojai á la gauna darbo, derlius išvežamas tikriesiems savininkams.

Kapitalas, rinka diktuoja savo sąlygas, nuomininkams rūpi vien gausesnis derlius, todėl po jų šeimininkavimo žemė lieka nualinta dėl besaikio trąšų naudojimo. Užaugintos produkcijos išvežimas irgi sukelia neigiamų pasekmių.

Viena, kai išauginta produkcija realizuojama šalies viduje, o perteklius eksportuojamas, tačiau visai kas kita, kai derlius iš karto išgabenamas nepaisant šalies aprūpinimo maistu.

Užsienio kompanijų šeimininkavimas sukuria ir politinį nestabilumą. Yra pavyzdžių: agrokompanijos „United Fruit“ veiklos Gvatemaloje rezultatas – 40 metų trunkantis pilietinis karas ir daugiau kaip 100 tūkst. žuvusiųjų.

Superkant žemės ūkio paskirties žemes, smulkieji savininkai išstumiami, o žemė koncentruojasi stambiųjų žemvaldžių rankose.

Realiai, tai yra neokolonializmas, kai vargingosios šalys augina maistą turtingosioms ir iki šiol nėra sugalvota būdo, kaip sulaikyti vargingųjų šalių valdžią nuo tokių sandėrių.

Jei jūs esate žemės savininkas ir kam nors parduosite savo žemę, ūkį ar verslą, ar pardavęs jūs man galėsite diktuoti sąlygas, nustatyti kokias nors taisykles, ar atgal iš manęs susigrąžinti? Ne. Tai apie ką mes kalbame..? Kas gins užsieniečio interesus Lietuvoje, jei jis įsigis žemę ir ką Lietuva sugebės priešpastatyti prieš transnacionalines korporacijas, koncernus..?

Puikus pavyzdys yra „Chevrono“ veikla Ekvadore – net Ekvadoro teismai nesugebėjo iš „Chevron“ išieškoti kompensacijų už neatstatomai padarytą žalą gamtai.

ES senbuvių, taip pat kitų ekonomiškai stiprių valstybių ir Lietuvos ūkininkų dotavimas iš ES fondų nėra vienodi, dotacijos skirtingos, vadinasi, Lietuvos ūkininkai negali konkuruoti su užsienio ūkininkais. Konkurencinės sąlygos absoliučiai nėra lygios.

O kas jūsų laukia, jei jūs tampate nekonkurentabilus..?

Jūs arba parduosite savo verslą, žemę, arba bankrutuojate ir toliau papildote Lietuvos klajoklių (emigrantų) gretas. Geriausiu atvejų vergausim pas tą, kam parduosime savo verslą ar žemę. Tai atsitiks ne iškart, tai vyks lėtai, palaipsniui.

Šiandieninis Lietuvos ūkininkų finansinis pajėgumas yra nepaprastai menkas. Realybė yra tokia, kad šiandien norėdami plėsti savo ūkį, Lietuvos ūkininkai negali įpirkti žemės net už tą lietuvišką mažą kainą.

Kalbėti apie konkurenciją galima tik tada, kai Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės bei kooperatyvai gali dalyvauti joje vienodu konkurenciniu ir finansiniu pajėgumu, kaip ir užsieniečiai. O kalbant apie kai kieno siūlomus saugiklius ir apribojimus, tai valstybinio turto privatizavimas parodė, kad daugelį saugiklių ir apribojimų galima lengvai apeiti.

Klausimas, kodėl kalbama apie pardavimą, o ne apie nuomą..? Kieno kapitalas jaučia sentimentus lietuviškam kraštui? Vokiečiai žiūri į Klaipėdos kraštą, lenkai į pietryčių Lietuvą, turi savo interesų ir baltarusiai.

Ar jūs rasite Lietuvoje nors vieną ūkininką, kuris sugebėtų, sakykime, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje ar Lenkijoje įsigyti bent 20 000 ha žemės?

Realiai VISĄ Lietuvos teritoriją gali įsigyti – privatizuoti – keli Vokietijos žemės ūkio koncernai, o jei kalbėtume apie JAV, ten atsiras žemės ūkio koncernų, kurie tiesiogiai gali praryti visas Lietuvos žemes (vienas koncernas gali nusipirkti visą Lietuvą) kartu su visais žemės ištekliais.

O ar pagalvojame, už kokius pinigus jie perka? Ar tik ne už tuos pačius, kuriuos spausdina ant žalio tualetinio popieriaus ir kurie nėra niekuo padengti? Kuo tas žalias popierius pavirs rytoj? Ar susimąstėme? Štai jums ir sąmokslo teorijos, tautų persikraustymas, ŽEMIŲ UŽGROBIMAS BE KARO.

Kas atsitiks, kai užsienio kapitalas išstums Lietuvos ūkininkus ir monopolizuos visą žemės ūkį? Ogi diktuos žemės ūkio produkcijos kainas ir mes neturėsime, iš ko per daug rinktis. Mes būsime priversti ir toliau ir dar daugiau skolintis iš pasaulio bankų, kad įpirktume mūsų žemėje išaugintą produkciją, kad prasimaitintume krausime kapitalą užsieniečiams, o savo ūkininkus sunaikinsime.

Tai kodėl mes, liberalai, turėtume kovoti prieš savo valstybę, prieš savo tautą?

facebook.com/vytautas.paulikas

* * *

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Petras       2013-08-31 7:35

Julija,Julija kaip man gaila jusu !

lietuvis       2013-08-30 20:53

Gentvilas neitikino ir neitikins. Paulikas sudelioja viska i savo nisas. kaip galima parduoti uzsienieciui Lietuvos zeme? Jau buvo. Nepamirskime, kad iki nepriklausomybes, t.y., 1918 02 16, Lietuva valde vokieciai (turejo dvarus), rusai ir zydai. Kai prel. Mykolo Krupaviciaus vykdoma Zemes reforma ateme is zydu zemes, nes jie jos nedirbo, o vokieciai, issigande nepriklausomybes, pabego, tada ir prasidejo Lietuvos klestejimas. Zydai skundesi net popieziui del nusavintos zemes, bet jie nieko nelaimejo. Mano senelis 15 metu dirbo Amerikoje, juodai lenke nugara, kad parvykes i Lietuva galetu nusipirkti zemes. Juk Zeme lietuviui yra viskas, ne tik materialine, bet ir dvasine puse. Kas mes be Lietuvos ir jos zemes, misku, upiu, ezeru ir nedideliu plotu prie juros?! Atimkite, prisodinkite danu kiauliu, belgu ir olandu pideru viesnamiu su Simonko vyr. menedzeriu ir nebebus Lietuvos, tik seseliai. Jokiu budu negalima parduoti LIETUVOS! Pasirasykime referendumui renkamuose lapuose ir taip padesime issaugoti LIETUVA.

Julija       2013-08-30 18:37

Būčiau prieš žemės pardavimą užsieniečiams, bet smulkieji ūkininkai kitos išeities neturi. Gal patarsite, iš kur gauti lėšų nusipirkti reikalingai žemės ūkio technikai, kad mūsų žemėje vešėtų ne piktžolės, kad ją, kaip komentuotojai rašote, išlaikytume savo vaikams ir provaikiams. Gal manote, kad stambesnieji lietuviai ūkininkai už įmanomą kainą padeda mums su savo technika? Gal jie savo tautiečiams ar kaimynams pigiau parduoda pieną, sūrį, bekoną, grūdus ir kt.? Tai kodėl aš turėčiau jiems pusvelčiu parduoti savo gabalą žemės? Gal tai vienintelis mano šansas apsišiltinti butą, pasikeisti sąnarį ar padėti vaikui dirbančiam užsienyje, kad greičiau įsigytų savą pastogę. Be to,koks skirtumas, kas mus išnaudos - lietuvis ar užsienietis. Pastarasis gal dar moralesnis. Deja, tikrovė tokia: lėkštę žemės ant pietų stalo nepadėsi—

Taigi       2013-08-30 17:58

Viska isparduokim uz stiklo karoliukus ir paskutinis isvykdamas isjunkim aerouoste sviesa…

Mira       2013-08-30 16:53

Jau kelintą kartą skaitau pateiktą liberalo Gentvilo niekuo nepagrįstą motyvaciją dėl žemės nepardavimo užsieniečiams “...tiktai paskatins tolesnius galimai kriminalinio pobūdžio sandorius žemės pardavimo rinkoje.” p. Gentvilai ar šiuo klausimu yra kokie nors tyrimai šių motyvų patvirtinimui? Ar tai tik informacija iš VBS (viena boba sakė). Todėl manęs Jūs neįtikinate. Tačiau su V.Pauliko kiekvienu teiginiu sutinku ir tam visiškai pritariu. Liberalai su savo politika jau pridirbo, tad netęskite tos griaunamos politikos toliau.

??????       2013-08-30 14:23

Parduoti savo valstybės pamatą-žemę,valstybės teritoriją išparceliuoti,ant kurios ši valstybė sukurta?Parduoti žemės lopinėlį ant kurio mes kuriam savo gyvenimą ir vaikai,bei anūkai kurs savąjį?Kodėl?Iš gobšumo?Sako skūpus moka du kartus,bet čia iš antras kartas neįmanomas?Gobšumui ir antro karto nebus?Už skatikus parduodama vaikų,provaikų ateitis?Ar kas jau pametė protą ir sąžinę?????

Lina       2013-08-30 13:07

Šaunuolis Vytautas Paulikas,argumentuotai išdėstė mums, kodėl negalima parduoti žemės.Bet mūsų valdžia lyg indėnai gviešiasi blizgučių ir Judo skatikų.Žemė ne
kelių šimtų (patekusių daugiausia pagal sąrašus),o visų, poros milijonų gyventojų.Neturi Judos jokios moralinės teisės dėl savo besočio noro praturtėti
parduoti protėvių ir tėvų prakaitu ir krauju aplaistytos žemės.
Įdomu, ar kas nors žino, kiek valdžiažmogiai išnuomojo geriausių žemių
prie jūros,ežerų,draustiniuose 99 metams už minimalius mokesčius? Gal jie turės
teisę dabar privatizuoti anuometinėm kainom ir parduoti brangiau?

Anikė       2013-08-30 12:52

Klaipėdos liberalai net iš mūsų šiukšlių milijonus susikrovė.Žemė brangesnė,
iššvaistys už milijardus.Tai prichvatizacijos antras etapas(nupirks pigiai,
parduos brangiai).Moka daryti biznį.

Svarbiausia,kad žemę galėtų pardavinėti       2013-08-30 8:28

lietuviai tarpusavyje ir pirkti iš valstybės.O dėl užsieniečių,-kol kas nelygios sąlygos.Jų finansai leidžia mus nupirkti.KAI MŪSŲ EKONOMIKA PASIEKS JŲ LYGĮ,TADA PRAŠAU.O dabar nesikuklindami turime dėti VETO.Svarbiausia savigarba,ekonominis interesas palauks.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai penkioliktoji (rugsėjo 26 diena)

JAV nevyriausybinės organizacijos finansuoja Vengrijos opoziciją

Tai šokiruoja: ES Komisijos Pirmininkė grasina Italijai, kad Briuselis turi „instrumentus“ tam atvejui, jei rinkimuose laimės netinkamos partijos

Karas Ukrainoje. Du šimtai keturioliktoji (rugsėjo 25 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

Almantas Stankūnas. Ar interpeliacija Dainiui Kreiviui – tik imitacija?

Marius Parčiauskas. Kaip mobilizacija paveiks karo eigą?

Paskutinis verdiktas Albinui Kentrai ir „Miško broliams“

Sergejus Loznica stato Valstybiniame jaunimo teatre atvirai antiukrainietišką spektaklį

Karas Ukrainoje. Du šimtai tryliktoji (rugsėjo 24 diena)

ES tarnyba nekontroliuojama propaguoja LGBTQIA+ dienotvarkę

Patriotiškiausias Lietuvos jaunimo metų renginys Kaune. Konferencija „Labiau negu merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje“

E. Macronas siūlo naują imigracijos politiką: migrantus siųs iš miestų į provinciją

Raimundas Kaminskas. Biografijos puslapiai – Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Mobilizacinis patriarcho Kirilo pamokslas (pažintiniais tikslais)

Karas Ukrainoje. Du šimtai dvyliktoji (rugsėjo 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ką prasitarė valdančiųjų atstovai apie elektros sektorių?

Algirdas Endriukaitis. Kas skolingas ir kam priklauso istorijos kraujo šluostymas?

Dovilas Petkus. Kurios partijos išduoda savo rinkėją?

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.