Povilas Urbšys. VSD padėjo Rusijos žvalgybai diskredituoti Lietuvą

Tiesos.lt redakcija   2014 m. balandžio 7 d. 15:02

21     

    

Povilas Urbšys. VSD padėjo Rusijos žvalgybai diskredituoti Lietuvą

Lietuvos Respublikos Apeliacinio Teismo išteisinantis nuosprendis Eglės Kusaitės byloje skatina šią bylą vertinti ne tik siaurame teisiniame kontekste.

Akivaizdu – pasinaudodama Eglės Kusaitės byla Rusijos žvalgyba atliko operaciją. Ir tos operacijos tikslas buvo ne kas kita, bet Lietuvos ir jos valstybinių institucijų diskreditacija. Kodėl tai sakau? Pirma – kaip pasakė Apeliacinis teismas, nusikaltimo sudėtis atsirado tada, kai buvo išduota Rusijos ambasados viza. Rusijos ambasada ją išdavė, nors buvo gavusi informaciją iš Valstybės saugumo departamento, kad šitas žmogus kelia grėsmę Rusijai. Tačiau vizą išdavė. Rusija pamatė, kad šitą situaciją galima panaudoti tam, kad būtų diskredituota Lietuvos valstybė. Vienaip tuomet, jeigu Valstybės saugumo departamentas būtų leidęs jai išvažiuoti. Rusijoje ji, be abejo, būtų buvusi sulaikyta – būtų pasakyta, kad ši lietuvė atvyko vykdyti Rusijoje teroristinių aktų inspiruota Lietuvos institucijų. Kitaip tuomet, jeigu E.Kusaitę sulaikys VSD – ir tada bus galima vienaip ar kitaip sukelti nepasitenkinimą Valstybės saugumo departamento veiksmais bent šalies viduje.

Taip manau todėl, kad iš vykdyto tyrimo matyti, jog su FSB galėjo būti bendradarbiaujama dar iki E. Kusaitės sulaikymo. Tai buvo bendra Valstybės saugumo departamento ir FSB operacija bendradarbiaujant kovoje prieš terorizmą. Bet VSD neįvertino vieno svarbaus dalyko – kad už FSB stovi ne kas kitas, kaip Rusijos žvalgybos valdyba, ir kad ji būtinai pasinaudos tuo bendradarbiavimu tam, kad būtų diskredituotas pats Valstybės saugumo departamentas.

Bet būta ir kito tikslo. Lietuva ne kartą išreiškė paramą Čečėnijai pasmerkdama karinius nusikaltimus, kurie ten buvo vykdomi. Tokia vienos iš Europos Sąjungos valstybių pozicija buvo nenaudinga Rusijai. Ir Gatajevų byla, ir E.Kusaitės byla buvo pasinaudota taip, kad Lietuva daugiau neberemtų Čečėnijos žmonių, kurių atžvilgiu vykdomi kariniai nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmogiškumą. Valstybės saugumo departamentas nesuvokė, kad jie tėra priemonė siekiant tikslų, kurie neturi nieko bendro su Lietuvos valstybės tikslais. Jie kažkodėl šią situaciją įvertino grynai procedūriškai – pagal Baudžiamojo kodekso procesą. Ir visiškai ignoravo tą faktą, kad jie bendradarbiauja su priešiška valstybe, turinčia Lietuvos atžvilgiu priešiškų tikslų. Ir todėl, kad su Rusija bendradarbiavo tarsi su draugiška šalimi, prisiėmė visą atsakomybę už tolesnę to tyrimo eigą. Būtent šito Rusijos žvalgyba ir siekė.

Ir dabar jau galime reziumuoti, kokių tikslų pasiekta ta operacija. Visų pirma, praktiškai nebeliko tokio Čečėnijos žmonių, kurių atžvilgiu yra vykdomi kariniai nusikaltimai ir nusikaltimai prieš žmogiškumą, palaikymo, kokį Lietuva kadaise rodė. Ir jau niekas iš Europos Sąjungos valstybių Čečėnijos klausimo nebekelia. Tokiu būdu Lietuva vienaip ar kitaip buvo padaryta Rusijos įtakos šalimi. Lietuva praktiškai yra išeliminuota iš žmogaus teisių gynėjų – ji nebegali sakyti, kad gina žmogaus teises. Po šito dalyko ji jau nebegali pasisakyti dėl Čečėnijoje vykdomų žmogaus teisių pažeidimų – žudymų, kankinimų. Kitas dalykas – visa ši byla suskaldė Lietuvos visuomenę, diskreditavo Valstybės saugumo departamentą ir tą pačią Generalinę prokuratūrą. Pasitikėjimas institucijomis, bendradarbiavusiomis su priešiškos valstybės slaptosiomis tarnybomis, joms brangiai kainavo. Kas be ko, toks ir buvo Rusijos žvalgybos tikslas.

Kyla klausimas: kodėl Valstybės saugumo departamentas, tas jo padalinys, kurio viena iš pagrindinių funkcijų – kova su terorizmu, nesugebėjo įvertinti, kad svetimos valstybės žvalgybos institucija tą kovą gali panaudoti būtent tam, kad būtų diskredituota pati kova su terorizmu?

Yra tiktai du paaiškinimai: vienas – neprofesionalumas, dirbtinai susiaurintas požiūris į atliekamą tyrimą. Antras dalykas – Valstybės saugumo departamente, jo minėtame padalinyje, gali dirbti žmogus, veikiantis Rusijos žvalgybos naudai.

Koks galėtų būti teisinis šios problemos vertinimas? Čia susiduriame su tam tikra procesine inercija. Teismai ar prokuratūra šitą bylą nagrinėjo taip, tarsi tai būtų Lietuvos piliečio atliktas nusikaltimas Lietuvos atžvilgiu, tarkim, ruošimasis pasikėsinti į kokią nors valstybinę instituciją ar valstybės asmenį. Atliekami tam tikri teisiniai procesiniai veiksmai per laiką įgyja pagreitį ir jau sustoti, pasižiūrėti kiek kitaip į tai, kas vyksta, tarsi nebegalima. Toks, manau, ir buvo pagrindinis Rusijos tikslas – užvesti tokį teisinį procesinį suktuką, į kurį įsiveltų kuo daugiau valstybinių institucijų – VSD, prokuratūra, visų instancijų teismai – ir kad taip būtų sukelta kuo daugiau priešiškumo mūsų visuomenėje. Ir visos šios valstybinės institucijos šiame procese buvo diskredituotos.

Ir negali sakyti, kad visi šiame procese dalyvavę asmenys yra akli ar riboti. Žinoma, yra ir tokių, bet šalia tų aklų ar ribotų yra ir tokių, kurie tikrai žino, kur ir kaip nukreipti tą aklumą, tą ribotumą, juo pasinaudoti.

Paskutiniame metiniame pranešime Respublikos prezidentė neigiamai įvertino Valstybės saugumo departamentą ir pakritikavo Generalinę prokuratūrą. Į tai atkreipė dėmesį visi šį pranešimą komentavę ir tuo net stebėjosi. Tačiau svarbu pastebėti ir kitką: tai ji padarė tik dėl vienos bylos, t.y. tik dėl slaptos informacijos nutekinimo bylos, kurioje įtariamoji yra jos artimiausios komandos žmogus – patarėja Daiva Ulbinaitė.

Vertindami piliečių iniciatyvas, pavyzdžiui, 320 000 piliečių paremtą iniciatyvą dėl referendumo, valdantieji nedelsia joms kabinti etiketės, kad tai yra „minkštosios“ Rusijos galios poveikis. O juk ir E.Kusaitės, ir Gatajevų bylose iš tikrųjų buvo panaudotos net nebe „minkštosios“, o tikrai „kietosios“ Rusijos galios, tačiau visi apsiskelbę „minkštųjų“ ir „kietųjų“ galių specialistais kažkodėl iki šiol tyli.

Kas dėl konkrečių pareigūnų. Bet kuris prokuroras tėra tik to proceso, teisinio suktuko, sudėtinė dalis, matanti daug ką per savo prizmę. Tačiau ir E. Kusaitės, ir Gatajevų bylos jau nebepriklauso prokuroro kompetencijai – užkirsti kelią valstybės diskreditavimui ir neįvelti kitų institucijų į tą procesą – kad valstybinės institucijos nepradėtų veikti prieš pačią valstybę – yra VSD kompetencija. Vadinamasis bendradarbiavimas su FSB turėjo būti permąstytas tą pačią akimirką, kai buvo sužinota, jog Rusijos ambasada vis tiek išdavė E.Kusaitei vizą, nors Lietuva ir suteikė neigiamos informacijos apie tą asmenį. Tą pačią akimirką VSD turėjo savęs paklausti: tai reiškia tik viena – norima, kad Lietuva ją sulaikytų. Kodėl? Tai reiškia ir kitką: viskas – čia jau prasidėjo kitas žaidimas. Koks? Buvo pasinaudota mūsų pasitikėjimu, greičiausiai iki tol viskas buvo daroma, kad manytume, jog dalyvaujame bendroje antiteroristinėje operacijoje, tačiau tą pačią akimirką VSD turėjo suvokti: viskas – čia nebėra vien tik antiteroristinė operacija. Arba – šią neva antiteroristinę operaciją Rusija naudoja kitiems tikslams.

Ir tai yra Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausimas: kas vis dėlto įvėlė Valstybės saugumo departamentą į tokią E. Kusaitės veiksmų tyrimo eigą? Kiek prie to prisidėjo pati Rusijai? O kiek tie asmenys, kurie E. Kusaitės veiksmų tyrimą nukreipė į Valstybės saugumo departamentą. Ir tokio tyrimo lygmuo, ir pats VSD bei FSB glaudus bendradarbiavimas rodo – tą padarė aukštas VSD pareigūnas. Ir tada kyla klausimas: jeigu tas asmuo yra vienas iš vadovų, atsakingų už antiteroristinę veiklą, tai abejočiau, jog tai yra vien tik jo nekompetencija.

Ką mes sužinojome iš VSD šių metų ataskaitos? Kaip jie vertina savo pačių kompetenciją, galimybes kovoti su Lietuvai kylančiomis grėsmėmis? Kad VSD jautriai reaguoja į kritinę nuomonę valdžios atžvilgiu – neva tai gali būti naudinga Rusijai, kad Lietuvai kelia grėsmę tai, jog VSD nežino verslininkų vizitų į Rusiją tikslų ir pan. Dar daugiau – VSD net pasisako, kad jie vadovaujasi kaltumo prezumpcija. Bet tada ir kyla klausimas: kodėl jie tą kaltumo prezumpciją taiko atrankiniu būdu, t.y. asmenims, kurie vienaip ar kitaip išreiškia kritiką vertindami valstybės institucijų ar esamų politikų veiksmus? Ir kodėl kaltumo prezumpcija VSD nesivadovauja tada, kai žmonės ar net jų pačių pareigūnai nori informuoti apie nuslepiamus tyrimus? Turiu omeny tai, kas nutiko aukšto rango Valstybės saugumo departamento karininkui Vytautui Pociūnui po to, kai jis prasitarė apie savo atliktą tyrimą: jis buvo ištremtas į Baltarusiją ir ten žuvo itin mįslingomis aplinkybėmis. Kodėl ta kaltumo prezumpcija buvo pritaikyta Vytautui Giržadui, Vitalijui Gailiui, tačiau ne tiems asmenims, kurie E. Kusaitės byloje atliko veiksmus, priešiškus valstybei, ir tiesiogiai diskreditavo VSD, pakirto visuomenės pasitikėjimą šia institucija? Juk akivaizdu – vadinamojoje „bendroje antiteroristinėje operacijoje“ FSB „bendradarbiavo“ su VSD kaip su pele ir padarė viską, kad VSD galiausiai patektų į spąstus. E. Kusaitės byla – tai Rusijos žvalgybos pelėkautai VSD.

Pastarųjų įvykių Ukrainoje fone pamirštame: Putino Rusijos karinė agresija prieš Europos valstybę Ukrainą prasidėjo ne nuo Gruzijai priklausančių teritorijų užgrobimo, bet nuo brutalaus suverenios Ičkerijos Respublikos sunaikinimo. Būtent tada Putino Rusijos valstybinis terorizmas įstūmė dalį čečėnų į terorizmo žaizdrą ir tai leido Putinui po kovos su tarptautiniu terorizmu skraiste paslėpti toli siekiančius imperinius tikslus. Deja, nesugebėję ar nenorėję laiku tai įvertinti, per tokias inspiruotas E. Kusaitės ir Gatajevų bylas ir mes tampame Putino pagalbininkais, padedančiais paruošti sąlygas būsimai agresijai mūsų pačių atžvilgiu.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

urbsio pozicija       2014-04-8 10:14

juokinga,nes pasalinus venckiene is gyvuju tarpo kaip dauguma garliavos veikeju,butu padetas taskas visoje pedofilijos byloje.taigi cia parasyti argumentai juokingi,nes jeigu butu uzmusta kameroje venckiene,tai prokurorai ir ekspertai sutartinai patvirtintu,kad uzspringo skrandzio turiniu,arba prigere kriaukleje.

juodojo sąrašo atstovas-šiukšlė       2014-04-7 20:17

Povilo Urbšio pozicija dėl N.Venckienės apkaltos
 

2013 rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je už Ute­nos vai­kų na­mų glo­bo­ti­nių tvir­ki­ni­mą bu­vo su­lai­ky­tas Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio pa­dė­jė­jas G. Gai­žaus­kas. Sei­mo na­rys ne­at­si­sa­kė sa­vo eta­ti­nio pa­dė­jė­jo sek­re­to­riaus pa­slau­gų, nes lau­kė, kol by­la bus per­duo­ta teis­mui. Anot tuo­me­ti­nio Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio, ty­ri­mų bū­na vi­so­kių - jie ga­li tęs­tis iki be­ga­ly­bės. N. Venc­kie­nė ir jos ar­ti­miau­sia ap­lin­ka ne­rei­ka­la­vo šio Sei­mo na­rio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės už savo el­ge­sį. Šie fak­tai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog pe­do­fi­li­jos te­ma Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei ak­tu­a­li tiek, kiek nau­din­ga jai as­me­niš­kai.

Da­bar daug kal­ba­ma apie prie­šiš­kų jė­gų su­in­te­re­suo­tu­mą ne­leis­ti N. Venc­kie­nei grįž­ti į Lie­tu­vą, ta­čiau da­lis taip teigiančių bet ko­kia kai­na sie­kia iš­sau­go­ti Sei­mo na­rės sta­tu­są. Jie da­ro vis­ką, kad N. Venc­kie­nė ne­grįž­tų, nes būdama Sei­mo na­re, ji ga­li ti­kė­tis pa­lan­kes­nio spren­di­mo dėl po­li­ti­nio prie­globs­čio su­tei­ki­mo ki­to­je vals­ty­bė­je.

Ne­nu­steb­čiau, jei­gu svars­ty­mas dėl ap­kal­tos pro­ce­so pra­dė­ji­mo N. Venc­kie­nei – tai tik ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja dėl Sei­mo na­rio V. Us­pas­ki­cho, ku­ris jau bu­vo pa­si­pra­šęs po­li­ti­nio prie­globs­čio Ru­si­jo­je, ku­ris ne­ri­mas­tin­gai lau­kia Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo ir ku­ris taip daž­nai pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo va­ži­nė­ti į Ru­si­ją sa­vo as­me­ni­niais rei­ka­lais. N. Venc­kie­nės at­ve­jis ga­li tap­ti pre­ce­den­tu ir V. Us­pas­ki­chui. Ta­da tu­rė­si­me du Sei­mo na­rius už­sie­ny­je: vie­nas – Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, ki­tas – Ru­si­jo­je. Liks tik or­ga­ni­zuo­ti Sei­mo iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius, kad už­tik­rin­tu­me šių Sei­mo na­rių vi­sa­ver­tę par­la­men­ti­nę veik­lą. Juo­kin­ga, jei­gu ne­bū­tų grau­du.

gerai reklamuotis po viskuo..       2014-04-7 19:13

o kur ponas buvo visa procesa ?
kur kiti draugai is seimo buvo ?

abejoju       2014-04-7 16:29

juodojo sąrašo atstovas-šiukšlė, ar verta dėl jo paistalų diskutuoti?

(Ne)kompetencija.       2014-04-7 14:35

Taip, galima sutikti su teiginiu, kad VSD padėjo diskredituoti Lietuvą. Bet negalima nutylėti, kad ir Lietuvos aukštoji valdžia suteikė tokią pat pagalbą. Ir ne tik šioje byloje. Pedofilijos byloje Lietuvos valdžia galutinai diskreditavo teisėsaugą ir Lietuvą. Tai nusikaltimas, prilygintinas valstybės griovimui,  pareigūnų priesaikų išdavystei. Už tai tokie pareigūnai nusipelnė būti teisiami. Suprantama, kad Lietuvos “teismai” čia yra bejėgiai ir nekompetentingi.

Prisiminti viska       2014-04-7 14:10

kiek buvo Rusijos kurstomu konfliktu ir pilietiniu karu, kiek isijungdavo Rusijos saugumo propagandos ruporas- kas karta budavo kartojama: atakuoja “Pabaltijo snaiperiai”, kariauja “smogikai is Lietuvos”, “smogikai is Latvijos”. Tai dabar Rusijos saugumas neabejotinai dekingas Grinai ir Valiui, nes nebereikia juokinti pasauli vien “Pabaltijo snaiperiais”, bet galima propagandai naudoti ir labai konkrecia potencialios “mirtininkes” pavarde. Cia valstybingumui fundamentalus klausimas: kas organizavo tokia LT dovana Rusijos saugumui.

Tomas       2014-04-7 13:06

Didžiausia bėda, kad Grybauskaitė ne tik tylėjo, bet ir gynė Griną, Vaišnorą, Valį, Raulušaitį.
Per 5 metus joks žurnalistas nepaklausė Grybauskaitės, kodėl ji taip elgeėsi.

Eglė       2014-04-7 11:47

Nesuprantu vieno. Urbšio minimi faktai buvo žinomi seniai. Kodėl jis taip ilgai tylėjo? Kodėl tylėjo beveik visi visų partijų seimo nariai, visi teisininkai?

Onutė       2014-04-7 11:37

Gal labai gerai, kad dabar yra nauji prezidento rinkimai. Nes mes dar išgirsime ne tą, apie ką buvo nuslėpta. Visą laiką galvojau, negi juodi debesys bus virš mūsų brangios Lietuvos. Tik vienas aišku, kad Lietuvą valdo juodoji ranka be mūsų aukštų pareigūnų pagalbos, kuriai vadovaujant užmušamas garbus pareigūnas Baltarusijoje. Pamatė, kad nusikaltėlių neieškoma, o pliurpia apie nelaimingą atsitikimą, taip ir prasidėjo pedofilijos byloje tokių nelaimingų atsitikimų virtinė, nepaklusnių žmonių mirtis, liudininkai randami kilpose, balose, psichuškėse. Dabar 100% įsitikinusi, kad Drąsius Kedys buvo uždarytas Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje, kur buvo nuodijamas vaistais, bei naudojami tramdomi marškiniai ir užmuštas, nes tokioje pozoje rado numestą kaip šunį (Stankūnaitės žodžiai).
Tikiu, kad pagaliau visi šie žmogžudžiai pradės vieną kitą naikintis kaip musės, nes jau lipama ant kulnų visu pagreičiu.

toks "anonimas"       2014-04-7 11:01

Išeitų, kad VSD ir prokuratūra dirba prieš Lietuvą. Vadovais parinkti dundukai, kurie nemato, kas vyksta jų panosėje. Tik kas juos parinko?

patikeciau, bet       2014-04-7 10:46

negaliu pamirsti, kad Urbsys seime balsavo uz Venckienes suemima. Kada jis pats atsakys i klausima- kodel jis tai padare?

Jurga       2014-04-7 9:52

Ne tik Kusaites byla jie sufabrikavo . Taip pat yra ir su pedofilijos byla . Auksti prokuraturos ir VSD pareigunai isivele i sia istorija uztai byla buvo neistirta o issijuokta padarant aa teva (kuri galimai patys ir nuzude)nusikalteliu .Cia taip pat saugumieciu darbas . Kas pagaliau prades tirti is naujo tokias rezonancines neaiskias bylas o tai daryti butina ,nes suzlugdyti nekaltu zmoniu gyvenimai .

butu gerai       2014-04-7 9:44

bet tas veikejas pedofilijos byloje palaike pedofilus ir balsavo pries venckiene.gal urbsys viesai gali paaiskint savo veiksmus…

trigrasis       2014-04-7 9:08

gerbiamas autorius parase tai, kas ir taip seniai akivaizdu. Keli punktai, kuriu nepaminejo autorius:
1. Kusaitei byla buvo sufabrikuota jau po 2008 08 08 ivykiu, kai Rusija pradejo grobikiska kara ir uzpuole Gruzija. T.y. VSD ir FSB bendradarbiavimo del Kusaites metu buvo akivaizdu, kad Rusija pradejo vykdyti karines akcijas tikslu susigrazinti SSSR teritorijas. Uzpuldama Gruzija, Rusija tuo paciu paskelbe kara ir Lietuvai, kadangi Gruzijos precedentas leidzia karine jega uzimti ir Lietuvos teritorija. Taip iseina VSD ir GP veike prieso naudai.
2. Lietuvos teismuose veikia KGB agentai. “KGB veikla Lietuvoje” paskelbe dokumentus, kad vienas iš KLaipėdos apygardos teismo teisėju yra KGB rezervistas, KGB kursuose igijes sifruotojo kvalifikacija. Maza to, jo tinkamumas darbui KGB buvo patikrintas duodant uzduoti slapta irasyti kun.Tamkeviciaus pamoksla. Jam charakteristika , skirta KGB, rase kita teiseja, dabar dirbanti Vilniaus apylinkes teisme. Teisejas, potencialus “KGB sifruotojas” pasiaiskindamas pareiske, kad anketa ne apie ji. Teismu taryba tam pritare. Kada toks kontingentas teiseju, VSD gali fabrikuoti kokias nori bylas. O ir valstybes perversma surengti vieni juokai.

Diazelmis ->pirmam komentatoriui       2014-04-7 8:54

Saugumo departamentui turėtų vadovauti Kastytis Braziulis.

Brinkazis       2014-04-7 8:51

Tiksliai įvardinti Kusaitės operacijos tikslai.
“Valstybės saugumo departamente, jo minėtame padalinyje, gali dirbti žmogus, veikiantis Rusijos žvalgybos naudai”. Tik vienas? Skamba neįtikimai.
Kodėl mėginama suversti kaltę tik ant VSD, o GP aktyvūs kolaborantai su teroristine organizacija FSB paliekami “ne prie ko”, suvedant viską į procesinę rutiną ir teisininkams būdingą ribotumą?

Pagarba Urbšiui       2014-04-7 8:48

ačiū už drąsą. Prezidentė turėtų atsistatydinti, nes jos paskirti pareigūnai ir suko tą suktuką.

Pensininkė       2014-04-7 8:44

Kas gali paneigti, jog prezidentė dar vis pririšta prie Burokevičiaus, o šis
prie rusiškų tarnybų ir rusų ambasados ir į tą suktuką įtraukti kai kurie
VSD asmenys, kadaise buvę Pociaus bendraminčiai. Šis pastatas apnuodytas tarsi
givsidabrio garais, iš kurio reikia evakuoti ir sugrįžtančius praleist pro
filtrus, kurie užfiksuotų nuodus skleidžiamus spindulius?
Pamanysite, jog tai iš fantastikos pasaulio. Betgi senoji fantastika virto tikrove. Rytų “fantastikos” kūrėjai racionalūs ir puikiai žino mūsų tautiečių silpnas vietas.
O tokia fantastika virtusi tikrove - Lietuvos tragedija.

Lietuvos žmonės       2014-04-7 7:44

Visur ir visada reikalaukite, kad kaltieji, Lietuvos išdavikai būtų nubausti kaip karo nusikaltėliai, kitaip jie dauginsis ir dauginsis jeigu mes tylėsim. Nereik pamiršt ir tų kurie tylėjo žinodami, ar tam pritarė.

Arnė       2014-04-7 7:01

dėkui autoriui; įdomu, kad minimas istorijas gaubia politinė tyla, nors siuntinėti visuomenės žmonių laiškai ir kt. Kuo kvepia ta tyla? D. Kuoliui, N. Sadūnaitei, N. Puteikiui ir kt. visada tai rūpėjo.

puiki P.Urbsio izvalga,       2014-04-7 6:56

atvirai pasakoma, kad reikia ieskoti konkretaus asmens is VSD - FSB rysininko ar bendradarbio. Kodel JE nesikiso i sia baisia , fabrikuojama byla, kodel nestabde? Ar ne todel, kad viskas atliekama kartu, glaudziai bendradarbiaujant?! Urbsys turetu vadovauti VSD. ir vis tik klausimas islieka atviras ir iki siol neatsakytas- kaip P.Urbsiui pakilo ranka balsuoti uz Venckienes suemima, pasitenkinus tik 12 sek istrauka is mergaites grobimo is gimtu namu?! Taip pat ir Gailius? Ar jis yra liberastu ikaitas, kad pateko i Seima?!


Rekomenduojame

Leon Weinstein. Kas laikytina didžiausiu Donaldo Trumpo pasiekimu ir kokie sprendimai neleido jam laimėti, galų gale – kas darytina kitaip

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Nida Vasiliauskaitė. Iš atmintinės „komunikacijos ekspertams“

Liudvikas Jakimavičius. Už ką balsuotų Dočys

Tomas Baranauskas. Santrumpą TS-LKD supraskime teisingai

Agnė Širinskienė. Stambulo konvencija. Diktatūros gimimas

Vytautas Sinica. Kokių minčių kyla skaitant „visiškai nenormalų Aušros Maldeikienės komentarą apie tremties atmintį“

Nida Vasiliauskaitė. Apie „erelių“ menkystę

Geroji Naujiena: Atsiverskime ir tikėkime Evangelija!

Kviečiame pasirašyti peticiją „Prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą“

Dr. John Campbell: Cinkas prieš COVID-19

Liudvikas Jakimavičius. Sniego mandala

Andrius Švarplys. Facebookas atjungė Australiją

Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

Algimantas Rusteika. Tai tiesiog dar vienas šansas, kuris mums bus labai trumpam duotas

Nida Vasiliauskaitė: „Dievaž, ką jie rūko?“

Vidmantas Valiušaitis. K. Škirpos atsakymas į šmeižtus apie jį, paskleistus per Maskvos išlaikomą Amerikos lietuvių komunistų laikraštį

Tomas Viluckas. Apie Bažnyčios krizę ir bendrą atsakomybę

Tarptautinė konferencija – Europos ateitis, šeima ir prigimtinės žmogaus teisės (vaizdo įrašas)

Algimantas Rusteika. Ar šis pirmininkas būtų objektyvus?

Joana Noreikaitė: Prezidente, smerkiate Lukašenkos ir Putino režimus, o patys taikote tokius pačius taikių piliečių akcijų gniuždymo metodus

Be komentarų: vasario 17 d. policijos veiksmai per „Tie-SOS!“ akciją S. Daukanto aikštėje

Kaip milijardieriai LGBT padarė tokią galingą

Vytautas Radžvilas. Diena, kai nutarėme ne tik gyventi, bet ir būti

Papunkčiui su Vytautu Sinica:  Zingeris, nacionalizmas, fašizmas ir Vasario 16-oji

Rasa Čepaitienė. Lietuva vis dar yra mūsų pasaulio ir širdžių centras

Vasario 16-oji – ir virtualioje erdvėje

„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ –  Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

Vidmantas Valiušaitis. Vasario 16-oji per paskutinį šimtmetį

Zigmas Tamakauskas. Vasario 16-oji – trykštanti mūsų stiprybės gyvybingoji dvasia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.