Povilas Urbšys. Pabandykime KARTU dorą sugrąžinti į politiką

Tiesos.lt redakcija   2014 m. gruodžio 29 d. 16:43

34     

    

Povilas Urbšys. Pabandykime KARTU dorą sugrąžinti į politiką

Neseniai Seime buvo priimtas įstatymas dėl skiriamos socialinės paramos panaudojimo savivaldybėse. Kuo šios įstatymo pataisos bus naudingos visuomenei?

Šiuo įstatymu savivaldybėms perduodama funkcija savarankiškai skirstyti socialines pašalpas – šildymo bei socialinio būsto nuomos kompensacijas.

Įstatymo svarstymo metu pastebėjau, jog pagal naująjį įstatymą savivaldybės neįpareigojamos sutaupytas lėšas pirmiausiai naudoti socialinei paramai. Socialinę paramą sudaro ne vien tik lėšos kompensacijai ar būsto nuomai, bet ir dienos centrų išlaikymui, stacionariai globai, paslaugoms, teikiamoms į namus, aprūpinimui avalyne, rūbais, maistu. Pavyzdžiui, Panevėžio miesto savivaldybė, šių metų pradžioje iš karto gavusi 23 mln. Lt socialinei paramai, 16 mln. Lt suplanavo panaudoti pagal paskirtį, o 7 mln. Lt paskirstė savo nuožiūra. Kiek man teko kalbėtis su įstaigomis ir įmonėmis, kurios teikia socialinės paramos paslaugas, susidarė įspūdis, kad lėšos jų nepasiekė ir buvo panaudotos taip, kaip socialinę paramą suprato pati savivaldybė.

Manau, tai nėra teisinga, todėl pasiūliau įstatymo projektą, kuriuo nepanaudotos socialinei paramai skirtos savivaldybių biudžeto lėšos, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia būtų naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Seimas šiam siūlymui pritarė, tad šiuo metu savivaldybė yra įpareigota ne savivaliauti, o atsižvelgti į socialinius miesto gyventojų poreikius.

Jūsų bei Jūsų kolegų teikimu buvo pakeistas Etikos ir procedūrų komisijos formavimo principas. Kokią įtaką šie pokyčiai darys pačios komisijos darbui?

Inicijuotos pataisos pakeis komisijos sudarymo principus, todėl Etikos ir procedūrų komisija nebefunkcionuos kaip politinio susidorojimo įrankis. Kai pradėjau dirbti šioje komisijoje, mane nustebino, kad jos sprendimai dažniausiai priimami vadovaujantis ne statutu ar įstatymu, o Seimo papročiais, priklausomai nuo daugumos, kuri tuo metu sudarė šią komisiją. Komisiją bandė panaudoti ir Viktoro Uspaskicho teisinės neliečiamybės išsaugojimui. Kadangi komisijos nariai nesutiko dalyvauti šitame farse, buvo bandyta su jais susidoroti. Po šių įvykių aš ir keli kolegos atsisakėme dalyvauti komisijos darbe. Seimo narys Algirdas Patackas pasiūlė Seimui šios problemos sprendimo būdą – pakeisti komisijos sudarymo principą. Asmeniškai teko įdėti nemažai pastangų, kad ši pataisa būtų įtraukta į Seimo darbotvarkę ir būtų priimta.

Pagal naujai priimtą įstatymą komisija bus sudaroma tokiu principu: mažuma pasiūlys šešis Seimo narius iš daugumos, o dauguma – penkis iš mažumos. Tiek mažuma, tiek dauguma taps atsakinga už paskirtus žmones. Turiu vilčių, kad komisijos darbas tikrai pasikeis, bet nenustebsiu, jei jos sudėtyje manęs jau nebebus, nes dauguma norės matyti labiau sukalbamą Seimo narį. Tuo pačiu esu įsitikinęs, kad šioje komisijoje neliks žmonių, kurie aklai vykdys partinius interesus, nesivadovaudami etika ir procedūromis.

Kalėdos ir adventas – laikas, kai visi skuba. Paskubėjo taip pat ir partija „Tvarka ir teisingumas“, skubos tvarka pasiūliusi priimti Baudžiamojo kodekso pataisas, kurios sušvelnintų bausmes už kyšininkavimą ir panaikintų baudžiamąją atsakomybę už prekybą poveikiu. Kur taip skuba ši partija?

Ši partija skuba, nes nori padėti saviškiams išvengti atsakomybės korupcinėje byloje, susijusioje su Vidaus reikalų ministerijos vykdytais viešaisiais pirkimais. „Šiame ikiteisminiame tyrime surinkta duomenų, kurie leidžia pagrįstai manyti, kad dabartinis Seimo narys Rimas Antanas Ručys, veikdamas organizuotoje grupėje su ministro patarėju Ervinu Raistenskiu ir buvusiu viceministru Algimantu Juocevičumi, pasiskirstė užduotis ir vaidmenis nusikalstamai veikai daryti. R. A. Ručys susitarė su Rolandu Skaisgiriu priimti iš jo didesnį nei 250 MGL vertės kyšį partijos naudai, pažadėjus kartu su valstybės tarnautojais E. Raistenskiu bei A. Juocevičiumi paveikti valstybės instituciją VRM ir jos valstybės tarnautojus, kad pastarieji, vykdydami savo įgaliojimus, neteisėtai veiktų Skaisgirio atstovaujamų įmonių interesų naudai“. Tai citata iš generalinio prokuroro kreipimosi į Seimą dėl R. A. Ručio teisinės neliečiamybės panaikinimo. Iš to, kas išdėstyta, darosi aišku, kodėl reikia paskubomis siūlyti įstatymo pataisą. Šiomis pataisomis norima panaikinti prekybą poveikiu, kad veikėjai iš korupcinio skandalo išliptų sausi.

„Tvarka ir teisingumas“ šį projektą ketino prastumti labai tyliai. Praėjusios savaitės vakariniame posėdyje, kai dalyvavo labai mažas skaičius Seimo narių, jie gavo pritarimą ir jau buvo suplanuota, kad paskutiniame posėdyje, antradienį, pataisa būtų priimta. Net Seimo pirmininkė L.Graužinienė buvo pasiruošusi šį klausimą teikti skubos tvarka. Teko prisidėti, kad visuomenė sužinotų apie minėtos partijos ketinimus. Įvykęs viešas skandalas dėl teikiamo aiškiai korumpuoto įstatymo projekto sustabdė šio įstatymo priėmimą.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai – klasikinis politikos kriminalizavimo pavyzdys: partijos, virstančios nusikalstamais dariniais, pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, o po to naudojasi savo politinėmis galiomis, kad tuos įstatymus panaikintų. Manau, tokiu būdu yra kuriama ne demokratinė nepriklausoma, bet mafijinė valstybė. Tokios valstybės kūrimas nevyksta ir be kitų valdžios partijų palaikymo. Kaip jau minėjau, Seime pateiktas įstatymo projektas buvo privalomai įtrauktas į darbotvarkę. Pagal procedūras, norint privalomai įtraukti į darbotvarkę klausimą, reikia surinkti atitinkamą palaikančių Seimo narių skaičių. Kad šitas projektas privalomai būtų įtrauktas, pritarė net 59 Seimo nariai. Pasirašė dauguma – du trečdaliai Socialdemokratų frakcijos narių, du trečdaliai Lenkų rinkimų akcijos narių, tenka apgailestauti – ir du trečdaliai Mišrios Seimo narių grupės: dalis jų buvo suklaidinti, kiti veikė sąmoningai. Tam pritarė ir dalis konservatorių, aš jau nekalbu apie partiją „Tvarka ir teisingumas“ bei Darbo partiją... (visas pasirašiusiųjų sąrašas ČIAred. past.)

Šiuo metu sudaryta komisija dėl R. A. Ručio teisinės neliečiamybės panaikinimo, kuriai buvo nurodyta savo išvadas pateikti tiktai kitų metų kovo 14 d. Buvo suformuluotas siūlymas, jog išvados būtų pateiktos greičiau, t. y. sausio 14 d., tačiau socialdemokratams siūlymo nepalaikius, partija „Tvarka ir teisingumas“ ir toliau vilkina teisinės neliečiamybės atėmimo procedūrą. Negana to, komisijos pirmininku paskirtas Darbo partijos frakcijos atstovas. Darbo partija jau bandė saviems nariams Seimą paversti slėptuve nuo baudžiamosios atsakomybės. Manau, kad ši komisija taip pat bandys Seimą paversti slėptuve partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovui.

Gruodžio 18-ąją, paskutiniame šiųmetyje tarybos posėdyje pilietinis judėjimas KARTU miesto tarybai ir merui Vitalijui Satkevičiui įteikė du kreipimusis. Pirmasis jų – dėl autobusų stoties išpirkimo iš UAB „Panevėžio autobusų parkas“. Ką juo norėta pasakyti ir kokia žinia nusiųsta miesto valdžiai bei visuomenei?

2014–2020 metais penkiems didiesiems Lietuvos miestams bus skirta 755,7 mln. Lt tikslinės ES paramos, iš jų Panevėžio miestui – 68,6 mln. Lt. Šios investicinės programos tikslas – didinti Panevėžio konkurencingumą, patrauklumą, gerinti užimtumo galimybes. Tai yra šansas mūsų miestui atsigauti. Deja, matome, kokiu keliu eina savivaldybė. Užuot skiriamas lėšas kuo maksimaliau panaudojus situacijai mūsų mieste gerinti, neįklampinant miesto į dar didesnes skolas, einama priešingu keliu.

Panevėžio miesto taryba priėmė sprendimą išpirkti autobusų stotį iš UAB „Panevėžio autobusų parkas“ motyvuodama tuo, kad kitaip nebus galima panaudoti šios ES paramos, nes tokiomis sąlygomis ji negali būti skiriama uždarosioms akcinėms bendrovėms. Autobusų parko vadovas tarybos posėdyje vienareikšmiškai teigė, kad autobusų stotis su aikštele turi būti parduota rinkos kaina, nes kitaip bus apkaltintas pridaręs bendrovei nuostolių. Tačiau UAB „Panevėžio autobusų parkas“ nėra R. Petukausko UAB – tai yra savivaldybės įmonė. Juk savivaldybė sprendžia, kaip įgyvendinti projektą, kad nepatirtų finansinių nuostolių. Tuo labiau, kad analogiškų atvejų Lietuvoje yra buvę.

Su tokia situacija buvo susidūrusi ir Tauragės savivaldybė, kuriai reikėjo įsisavinti ES paramą autobusų stoties rekonstrukcijai ir aplinkos sutvarkymui. Tauragės savivaldybės taryba paprasčiausiai nusprendė perimti autobusų stotį, nurodžiusi administracijos direktorei atitinkamai sumažinti Tauragės autobusų parko įstatinį kapitalą. Stotis buvo perimta, autobusų parko įstatinis kapitalas sumažintas anuliuojant dalį savivaldybei priklausiusių akcijų. Tokiu būdu ES lėšos buvo panaudotos viešajam interesui. Tauragės savivaldybė neprisiėmė jokių papildomų finansinių įsipareigojimų išpirkdama autobusų stotį iš savo įmonės, tai yra – iš savęs. 

Panevėžio savivaldybės įmonės UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Panevėžio energija“ yra tapusios savivaldybėmis savivaldybėje ir miesto tarybos nariai nesugeba jų sukontroliuoti – įmonės piktnaudžiauja savo išskirtine padėtimi. Todėl judėjimas KARTU pasisakė prieš miesto tarybos 2014 metų lapkričio 27 d. sprendimą, kuriuo miesto savivaldybė numatė už reikšmingą kainą įsigyti Panevėžio autobusų stotį iš UAB „Panevėžio autobusų parkas“. Pareikalavome, kad būtų vadovaujamasi kitų savivaldybių pavyzdžiu ir sprendimas būtų pakeistas.

Be abejo, išlieka klausimas, ar miesto taryba išgirs mūsų kreipimąsi. Manau, kad šansų mažai… Jeigu po 2015 m. kovo 1 d. savivaldos rinkimų pasikeis savivaldybės tarybos sudėtis ir ateis žmonės, kurie yra laisvi priiminėti sprendimus, naudingus miesto žmonėms, šis sprendimas gali būti peržiūrėtas. Esant reikalui – net inicijuotas teisinis įvertinimas su siūlymu patraukti atsakomybėn asmenis, dėl kurių kaltės buvo priimti miestui žalingi sprendimai. 

Antrasis įteiktas kreipimasis miesto tarybai ir merui gruodžio 18-osios tarybos posėdyje buvo dėl V. Alanto gatvės eksploatacijos.

Mes buvome priversti kreiptis į miesto tarybą matydami, kaip ji toleruoja savivaldybės administracijos darbuotojų nekompetenciją ir aplaidumą. Priminsiu – skandalas kilo, kai paaiškėjo, kad už tuos pačius darbus yra sumokėta du kartus. 2008 metais savivaldybės įmonė UAB „Aukštaitijos vandenys“ įregistravo kaip savo nuosavybę nuotekų vamzdyną, nutiestą V. Alanto gatvėje. Tie patys darbai dar kartą buvo priduoti, kai darbus atliko AB „Panevėžio keliai“.

Paviešintoje informacijoje paaiškėjo, jog tokia situacija susidarė dėl savivaldybės administracijos direktorės bei Statybos ir statinių priežiūros skyriaus aplaidaus darbo. Savivaldybės administracijos 2014 metais organizuotame konkurse gatvei užbaigti techninėse sąlygose buvo nurodyta vėl pakloti tą patį vamzdyną, kuris jau 2008 metais buvo priduotas. Būtent dėl šios priežasties patirdami nepatogumus, miesto gyventojai niekaip negalėjo naudotis jau nutiesta gatve.

Nežinau, sutapimas ar ne, bet po mūsų kreipimosi dėl V. Alanto gatvės eksploatacijos pradžios, kuriuo mes pareikalavome administracijos direktorės atsakomybės už šį aplaidų darbą, taryba ryžosi sudaryti taikos sutartį. UAB „Gerbusta“ įsipareigojo grąžinti 75 tūkst. Lt sumą už neva atliktus darbus. Pinigai bus grąžinti Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Jeigu administracijos direktorė būtų laiku sureagavusi, o Statybos ir statinių priežiūros skyrius techninėse sąlygose nebūtų nurodęs antrą kartą atlikti tuos pačius darbus, šiuos pinigus buvo galima panaudoti kitų miesto gatvių sutvarkymui. Deja, jau tapo taisykle, kad skirtos lėšos yra nepanaudojamos ir net grąžinamos atgal į biudžetą. Ko gero, esame turtingiausia savivaldybė Lietuvoje, jei taip elgiamės su mums skirtomis lėšomis.

Dabartinė miesto taryba yra politiškai neįgali įvertinti administracijos direktorės Kristinos Nakutytės (Vareikienės) nekompetenciją ir aplaidumą. Ją įvertinti gali tik neabejingas rinkėjas.

Po tarybos posėdyje perskaityto kreipimosi dėl V. Alanto gatvės eksploatacijos Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius uždavė klausimą, kodėl Jūs neprisiimate atsakomybės dėl šio aplaidumo, o tarybos narys Viktoras Trofimovas pasigedo Jūsų, kaip Seimo nario, pareigų vykdymo ir teiravosi, kodėl pats neorganizavote susitikimų su tarybos nariais tokiais svarbiais visuomenei klausimais.

Miesto meras Vitalijus Satkevičius bando primesti man atsakomybę už tai, kas vyko 2007 – 2009 metais. Tenka priminti, kad tuo metu, kai UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdė darbus už ES ir Vyriausybės paramą, darbai buvo atlikti, priduoti ir įregistruoti. Už darbus, kurie nebuvo atlikti, o tik imituojami, UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius Rimantas Liepa buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Teismo jis yra nuteistas pusketvirtų metų laisvės atėmimo. Šią aferą išaiškino STT Panevėžio valdyba, kuriai tuo metu teko vadovauti.

Beje, kai išaiškėjo UAB „Aukštaitijos vandenys“ padarytos aferos ir teismas nušalino tuometinį generalinį direktorių R. Liepą nuo pareigų, miesto meras V. Satkevičius niekaip nesiryžo su juo nutraukti darbo sutarties. Taigi, kas dėl manęs, aš savo pareigą atlikau – to nepasakyčiau apie V. Satkevičių.

Problema iškilo 2014 metais, savivaldybei nurodžius atlikti tuos pačius darbus. Manau, kad R.Liepos patirtis ir privertė miesto merą neleisti lengva ranka sumokėti antrą kartą už tuos pačius darbus. Deja, V. Satkevičiui eilinį kartą neužtenka ryžto išreikšti nepasitikėjimą savivaldybės administracijos direktore. 

Miesto tarybos nario V. Trofimovo, kuris pasigedo susitikimų su manimi rūpimais klausimais, norėčiau pasiteirauti: gal tarybos narys ir į jį panašūs politikai save laiko mažais vaikais, kuriuos Seimo narys turi surinkti ir paaiškinti, jog jie nedelsiant privalo pareikalauti savivaldybės administracijos direktorės ir kitų atsakingų darbuotojų atsakomybės už skandalingus sprendimus dėl V. Alanto gatvės? Ar Seimo narys turi priminti, jog prieš posėdį tarybos narys privalo pasidomėti, kaip ES paramą autobusų stočių rekonstrukcijai panaudojo kitos savivaldybės? V. Trofimovas be savo buvusio boso Vito Matuzo jaučiasi tarsi našlaitis, kuriam sunku savarankiškai vykdyti tarybos nario pareigas, bet tikrai joks Seimo narys nepadės jam susivokti, kaip jis jas turi vykdyti.

Ką tik atšventėme gražiausias metų šventes – Kalėdas, artėja Naujieji Metai. Ko palinkėtumėte visiems panevėžiečiams?

Linkiu, kad Naujieji Metai atneštų daugiau vilties, meilės ir tikėjimo. Didžiausios dorybės – tikėjimas, viltis, meilė – skleidžiasi mumyse tiek, kiek esame atviri gyvenimui dėl kito. Ypatingai neleiskite mums, politikams, to pamiršti per 2015 metus. Pabandykime KARTU dorą sugrąžinti į politiką.

Kalbėjosi Viktorija Polzunovaitė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kas sieja Venskienę, Kedį, Kuckailį ir Kairienę ?       2014-12-30 23:48

2012 m. rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Povilai, laikykitės!       2014-12-30 19:10

mes Jus palaikom!
kovokit prieš mafiją, prieš korupciją.
esat laisvas nuo partijų, vadinasi - laisvas nuo korupcijos:)
būtų keista, jei Lietuvos sąrašas Jūsų nepalaikytų.

to KAŽIN       2014-12-30 17:19

jis ir balsavo dorai - pagal įsitikinimus.
Negi manote, kad doras tik tas, kuris galvoja kaip jūs?..

KAŽIN       2014-12-30 15:26

ar labai dora buvo atsikratyti kolegės,vien iš 12sek. filmuko ir nematyti, kaip net persikreipęs nešė mergaitę garsusis advokatas? Tada tai ponas balsavo ,kaip buvo paprašytas [galimai].O dabar galvoja, kad žmonės jau užmiršo.. Reikėjo DORAI balsuoti ir tuo klausimu.

Ūla to Povilo Urbšio stenograma...        2014-12-30 14:52

kiekvienas turime savo nuomonę dėl įvykių Garliavoje. Povilas Urbšys taip pat, todėl nereikėtų vien jį tendencingai “kalti”. Kas iš to, kad Vasiliauskas balsavo kitaip, bet nėrė pas tvarkiečius…..ir dabar “kovoja” už Paksių. Toks elgesys jums priimtinas?

Povilo Urbšio stenograma...       2014-12-30 14:22

Povilo Urbšio pozicija dėl N.Venckienės apkaltos (stenograma 2012m.)- mirk is juoko - visos Lietuvos bedos sukraunamos ant Venckienes peciu - kazkas kazko nedadare, kazkuris pedofilas nebuvo atleistas is patarejo pareigu ir t.t, todel pakako multiko 12 sek., kad butu leista suimti Venckiene?! Juk kaltinimai Venckienei buvo sufabrikuoti, o Urbsys dar ir kitu nusikaltimus jai pripliusavo ir todel balsavo ,,UZ”?! Saunuolis, tikrai ,,Doras” Seimo narys, ka ir bekalbeti. Isvedzioti zmogus moka, bet iki Buv. Nepriklausomos Lietuvos URM Juozo Urbsio dorumo jam toli, kaip parsegaliui iki dangaus.

Ūla to gudi giria        2014-12-30 12:47

tamsta, jeigu su sėbrais visada bendraujate, tai nereiškia, kad ir Povilas Urbšys tokio paties mentaliteto. Geriausia laikytis tokios pozicijos, nepažįsti žmogaus, nespręsk pagal kitus arba pagal save. Jeigu į politiką ateitų bent 20 žmonių, tokių kaip Povilas, tai visiškai kitokia politika būtų. Įdomumo dėlei LRT Mediatekoje pasiklausykite Jakilaičio vakarykštį forumą, tai tada suprasite kokia vadyba                             Lietuvoje. Apie liberalus iš viso nereikėtų kalbėti, nes ties ta vieta tuščia

Šitam       2014-12-30 11:49

plepėtojui užteko 12 sekundžių? Basta.

To to:Ko gero        2014-12-30 11:34

Parašiau “senai” vietoj “seniai” spicialiai ant bajerio, o Tamstai vis tik reikėtų irgi kartais nepamiršti vadinamas nosines ir tik po to auklėti kitus.

...ir visai jau bardakai kažkokie..       2014-12-30 10:37

O tai šiaip tai jau čia gėlytės, lyginant su 2003 paviešinta VSD pažyma, kur Kęstas Komskis buvo įvardintas tarp asmenų, keliančių valstybei grėsmę, ką paskelbė seimūnas Virginijus Martišauskas, gi su nedviprasmiška fraze - “K. Komskis yra vienprasmiškai įvardintas tarp žmonių, kurių veikla kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui”.

Dar Virginijus Martišauskas teigė: “Juk ir VSD pažymoje nurodoma, kad Pagėgių meras, kaip ir Valstybės sienos apsaugos vadas Algimantas Songaila yra lankęsi Anzorio Kikališvilio bute Vilniuje. Naivu abejoti, kad K. Komskis į kontrabandos per sieną su Kaliningrado sritimi sistemą negali būti įsitraukęs. Tegul jis mane už tokius žodžius paduoda į teismą, bet aš tuo neabejoju. Daugelio nusikalstamų grupuočių svajonė yra turėti ne tik muitininkų, bet ir politikų užnugarį”
Tai paskui dar išlindo kažkokie ryšiai su Paksu beigi tuo, kad Kęstas Komskis, prieš patapdamas meru, parėmė Pakso partiją cielais 10 tūkstančių, o dar ir su Renata Smailyte kažkokius ryšius palaikė.
O tai dar buvo kažkokia istorija, kai į Tilžę vykstantys už kažkokius mokesčius privalėję laukti eilės kažkokios ten firmos Juvenika aikštelę, tai buvo ir prokuratūra įsikišus, bet kaip spėjamai, matyt gal visgi vėl Kęstas Komskis tvarką laimino? Tai čia aišku labai įdomu, kai važiuoji per sieną, o tau sako - arba važiuok į ten ir susimokėk kažkokiai firmai, arba nepraleisim[ve]. Tai aišku, tvarka ir teisingumas toks matyt.

Kęstas Komskis - kovotojas prieš korupciją       2014-12-30 10:31

O tai dar buvo garsi istorija, kai Kęstas Komskis, jau būdamas tuo antikorupciniu Seimo komisijos pirmininku, grąsinosi, jog po teismus užtampys vienintelį vietinei Pagėgių valdžiai oponuojantį laikraštį Šilokarčema - už tai, kad šis išdrįso kažkaip pacituot Stasį Šedbarą ir Arvydą Anušauską, kur tie gal kažką apie Kęsto Komskio veiklą pasakė.

O tai galų gale visokie bardakai ten bebaigėsi tuo, kad Kęstas Komskis įskundė Ireną Degutienę Seimo etikos sargams, nes mat kažkoks ten juo nepasitikėjimas tai baisus įžeidimas, tai galų gale viskas baigėsi, kad kai jau priėjo iki svarstymų, tai ėmė ir skundą atsiėmė, tai čia jau patys spręskit, kodėl atsiėmė. Bet tai nepaisant to, irgi pasakė garsiąją frazę - “Neatsistatydinsiu ir viskas”, tai dabar galim tik laukt, kada pasakys “Taip visiems bus geriau”.
O dar buvo skandalas, kai išlindo, kad vos patapęs tos antikorupcinės komisijos pirminyku, Kęstas Komskis ėmė kištis į visokius statybų konkursus, pabandęs užsipult netgi Klaipėdos Jūrų Muziejų, kurio darbuotojams sakęs, kad šie turės “labai skaudžių pasekmių” o taigi ne po ko, ogi po to, kai šitas muziejus atmetė iš konkurso ne ką kitą, ogi garsiąją Vėtrūną. Tai čia aišku išsyk įdomu labai pasidaro.

O dar buvo kažkokia istorija, kur Kęsto Komskio brolis Arvydas Komskis buvo įtariamas kažkokių dokumentų klastojimu, kur kažkaip ten su žuvim makliavojo matyt.

tvarka bus!       2014-12-30 10:28

Ale gi skandalų-skandalėlių visokių tai gyvas galas - vat pavyzdžiui kartą patapo Kęstas kažkokiu antikorupcijos komisijos pirmininku pavyzdžiui. Tai čia jau kaip sakant anekdotas, nes ėmė tada ir išlindo, kad šitą Seimo kovotojų prieš korupciją vadą tiria STT, o patsai Kęstas Komskis, kai pati Irena Degutienė apie tai pasakė Seime, tai retoriškai klausė kad kas nors “pateiktų jo sąsajas su kontrabanda”. Ogi tos sąsajos kažkokios išlindo, kai pasklido kalbos, kad anas kažkokių ten ryšių turįs su pasienyje verslaujančiais kontrabandistais, tai vat štai jums ir prašom. Tai dar ta proga buvo prisiminta, kad dar 2006 anasai kažkaip supainiojo viešuosius ir privačius interesus.
Ir dar pasklido kažkokios kalbos, kad anie kontrabandininkai finansuojantys kažkokias politines partijas, tai čia aišku jau niekam nekilo abejonės, kad čia jau Tvarka ir Teisingumas toksai, į ką patsai Kęstas Komskis atsakė, kad čia Irena Degutienė politikuoja. Nu tai žinoma gi, kad nepagautas - ne vagis, o Degutienė taigi politikė, tai tik politikuot ir gali, nu tai ko norėt?
O tai čia retoriškai klausiam: a kur visi anksčiau žiūrėjot?

tvarka bus!       2014-12-30 10:24

Kęstas Komskis - neabejotinai sąžinės šauklys, nes jam niekada nebuvo pareikšti jokie įtarimai ar kaltinimai iš kokių nors institucijų, taip kad jokio įtarimo čia negali būti! Ką prisigalvoja visokie negeranoriai, tai čia kliedesiai, nusišnekėjimai, ir neteisybė... Dabar gi Kęstas Komskis koksai tai naujo 2012 Seimo iškiliu žmogum patapo, nes kažkoksai ten Seimo pirmininkės pavaduotojas…

Kęstas Komskis - seimūnas, patapo kartą meru Pagėgiuose, o tai vos atsirado proga, tai ir išlėkė į Seimą, tai jau aišku, kad paksuolis. Tai dar įdomu, kad kai į savavaldybę buvo renkamas 2007, tai buvo triukšmas dėl rinkėjų balsų supirkinėjimo beigi to, kad netgi rinkimų komisija pareiškė, kad vyksta kažkokios nesąmonės ir komisijos pirmininkė neaišku ką ten daro[, bet tai paskui nei vienas neprisipažino, tai per teismus rinkimai buvo pripažinti teisėtais, nors VRK ir buvo liepusi juos rengti pakartotinai…

Taigi, o tai kai Kęstas Komskis nuėjo į Seimą, tai nagi argi nenuostabu, kad meras Pagėgiuose pasidarė anoksai Virginijus Komskis, tai jau buvo skandalas, kai šisai supainiojo visokius interesus, sugalvojęs savo brolį Kęstą apdovanoti už nuopelnus Tauragės kraštui.

to matėm tų...        2014-12-30 10:12

tai kad Rusija juos sėkmingai eksportuoja. Su Čiornomirdio dujom atvežė mums Uspiskichą... tas “šaltaklvis”, pasirodo, turėjo pinigų įkurt galingą konserną Vikonda, kuri turėjo būt ir Gasprom dujų tarpininke. Dabar susipirkęs rajonų parduotuves ir laikrasčius, kovoja prieš savivaldybių leidžiamus laikrasčius. O per juos pudrins smegenis provinvijai, kad balsuotų už DP?

Cekava Zosė        2014-12-30 10:05

o tai ką veikia semo antikorupcinė komisija? GAl ten suėję korupcijos gynėjai? Nagi, pasižiūrim - Valdas Vasiliauskas, Artūras Paulauskas, A, Kravčionok, A.Nesteckis, KĘSTAS KOMSKIS, B.Bradauskas, - tai tie, kurie pasirašė už Vailiausko pasiūlymą. KAs liko? VAdovas Vitalijus Gailius ir keletas konservatorių su Baltraitiene. Jų balsas, matyt, į dangų neina. 

O kaip tad su Etikos komisija? Stundys pakeitė Salamakiną... Algimantas Salamakinas - garsusai socdemas,  anasai buvo tyliai įtardinėjamas,  kad šisai paviešino tą slaptą medžiagą, kad Alfredas Pekeliūnas, Arvydas Pocius bei Antanas Valionis bebuvę KGB rezervo karininkais kažkokiais.
Tai tuo metu labai visi įrodinėjo visokie KGB rezervistai, kad KGB rezervo karininku būt ne jokia negėda, o čia daug gražiau, nei kokiu informatoriumi būti ar dar kažkuo, nes esą kažkokiu būdu tie KGB rezervistai patys nežinodavę, kad buvę KGB darbuotojais. Taip kad Algimantas Salamakinas, kaip čia bežiūrėtume, matyt ir kaltas dėl to, kad valstybininkai buvo iš postų nuversti, o VSD skandalas prasidėjo, nors gal ir nekaltas, o teisingai pasielgė!

O Stundžio(ts) žodžio taip kaip Salamakino, negirdime. Tai gerai, kad bent Petras Urbšys kalba. Negerai būtų, jei jo neišrinktų, nes kas dar ten Zasčiurinskis(darbo) Fidorovas(darbo), Gylys(dk, arba darbo, nes tai tas pat), oj oj oj, net Gražulis(paks). Juozapaitis(ts), Skarbalius(darbo), Talmont(lenkų), Ulickas(darbo), poetė Teiserškytė(libsąj), Leiputė(socdem) na ir Šedbaras.

p.Urbšy!       2014-12-30 9:39

Kol piršto nepajudinote siekdamas atitaisyti skriaudą padarytą N.Venckienei, Jūsų postringavimai moralės temomis veidmainiški. Patarimas: pradėkite,pagaliau, ropštis iš melo purvyno.

matėm tų kovotojų..       2014-12-30 9:34

pagal GRU metodiką didžiausia kovotoja prieš oligarchus buvo/yra Grybauskaitė.
Tik kad tie oligarchai tik rusijoje veisiasi.
dabar perša kitą kovotoją prieš mafiją.

ha ha        2014-12-30 9:25

ale tik pažūrėkit - kaip pasišiaušė paksistinis “spiečius”!
jiems jau Urbšys nebepatinka!
o ir kodėl gi?
kad prieš mafiją, prieš korupciją kovoja?
ir jau kaip Uspaskiui, nebesugalvojat nieko gudresnio, kaip tik Garliava prisidengus atakuoti?

verdiktas: p.urbšys nepatikimas       2014-12-30 6:53

kaip ir kiti politikai, balsavę prieš N.Venckienę.
galimai korumpuoti arba bailiai arba valdomi

Pagarba Povilui Urbšiui       2014-12-30 4:56

vienintelis Seimo narys, kuris dar nešunuodegiauja.
Manau, ir dėl Venckienės balsavo pagal įsitikinimą.
Primenu - Lietuvos Konstitucija garantuoja įsitikinimų laisvę.
Kitas reikalas, kad neparėmė iniciatyvos, kad vadinamąsias pedofilijos bylas ištirtų nepriklausomi ekspertai - be tiesos šiais klausimais ir neatitaisius neteisybės Deimantės atžvilgiu nebus jokio teisingumo, jokios taikos šioje šalyje.
Būtent tai yra didžioji valstybės skola.

Telieka pritarti kitiems       2014-12-30 2:19

Kur ziurejote,kai buvo aiskiai pazeistos vaiko teises ?Kodel tada teisybes neieskojote,kai ziuredami vaizdajuoste verke uzsienio vaiko teisiu specialistai.Kaip galim jumis tiketi,kai neprotestavote teismams teigiant,kad advokatas mergytes nenese ?Atleiskit,bet pasitikejimas mire…Istikruju tai pasiikiu gerb.Gyliu ir pora kitu.Jus turite atsakyti i siuos klausimus zmonems.

to gerb. Seimo nary,        2014-12-30 1:40

Povilo Urbšio pozicija dėl N.Venckienės apkaltos (stenograma 2012m.)
 
 
2012 m. rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je už Ute­nos vai­kų na­mų glo­bo­ti­nių tvir­ki­ni­mą bu­vo su­lai­ky­tas Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio pa­dė­jė­jas G. Gai­žaus­kas. Sei­mo na­rys ne­at­si­sa­kė sa­vo eta­ti­nio pa­dė­jė­jo sek­re­to­riaus pa­slau­gų, nes lau­kė, kol by­la bus per­duo­ta teis­mui. Anot tuo­me­ti­nio Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio, ty­ri­mų bū­na vi­so­kių - jie ga­li tęs­tis iki be­ga­ly­bės. N. Venc­kie­nė ir jos ar­ti­miau­sia ap­lin­ka ne­rei­ka­la­vo šio Sei­mo na­rio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės už savo el­ge­sį. Šie fak­tai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog pe­do­fi­li­jos te­ma Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei ak­tu­a­li tiek, kiek nau­din­ga jai as­me­niš­kai.

Da­bar daug kal­ba­ma apie prie­šiš­kų jė­gų su­in­te­re­suo­tu­mą ne­leis­ti N. Venc­kie­nei grįž­ti į Lie­tu­vą, ta­čiau da­lis taip teigiančių bet ko­kia kai­na sie­kia iš­sau­go­ti Sei­mo na­rės sta­tu­są. Jie da­ro vis­ką, kad N. Venc­kie­nė ne­grįž­tų, nes būdama Sei­mo na­re, ji ga­li ti­kė­tis pa­lan­kes­nio spren­di­mo dėl po­li­ti­nio prie­globs­čio su­tei­ki­mo ki­to­je vals­ty­bė­je.

gudi giria       2014-12-29 23:53

Visokie urbsiai ir jo sebrai,tai liberalu antrininkai,jie klastunai…............

Maldeikienė       2014-12-29 22:23

politikoje.

VISA        2014-12-29 20:46

politikų “dora” išryškėjo gegužės 17d. Ir kai jiems užteko 12sek. sugriauti žmogaus gyvenimą, visos kalbos lieka kalbomis.Ir tai tik eilinis akių dūmimas ir rūpinimasis savo vieta prie ėdžių ateityje.Tauta laukia DARBŲ, o ne pavienių bla bla….O darbų - nesimato, tik plaukimas pasroviui.

to:Ko gero        2014-12-29 20:00

visu pirma ismok lietuviskai rasyti, jei nori komentuoti, Taigi’sai - rasai SENAI SENAI. Sis zodis reiskia , kad atrodai senai ir pan. nuo zodzio SENAS. Kai nori pasakyti apie senus laikus, tai rasyk - SENIAI SENIAI.  Toliau: Venckiene POLiTIkOJE buvo trumpa laika. Taip, todel, kad ja tokie, kaip Urbsys, Gailius, Pavilioniene, Kuodyte, Saulis ,,per 12 sek.” vaizdo irasa sugebejo imatyti, kaip nusikaltele ir isvare is Seimo ir is Lietuvos (kitaip jau butu po velena, kaip ir jos brolalis)  - nepatogi buvo Venckiene, nepatogi!BET! Ji pateike daug istatymu projektu. DAUG. Jie nepraejo, kaip ir toks, kad uz pedofilija sugrieztinti bausmes, kad teisejai,prarade darba teisme, negali automatiskai tapti advokatais be spec. pasirengimo at testo (nepamenu kitu), kuriuos pateike Varkala, nepraejo Seime! Nes ten sedi dauguma susijusi su pedofilija ir su teismais, su kysiais arba raudonai raudona praeitimi…

tikra tiesa       2014-12-29 19:51

Del N.Venckienes susidorojimo is 80seimunu ,kurie nemate visos filmuotos medziagos jai ateme teisine nelieciamybe ir leido net suimti,doruma sukrazinti niekados nepavyks.Tokia mano nuomone.

nu ne       2014-12-29 19:48

Sugrazinti dora i politika manau misija neimanoma.

Staršij pedofil upravliajut Litvoi       2014-12-29 18:58

pedofilo sabakos mūsų politikai

Ko gero       2014-12-29 18:33

dora politikoje gal ir neblogas dalykas, tik prie ko čia jos sugražinimas , kadagi jinai buvo toje politikoje ? Negi senai senai dar prie ruso ? Šiais Nepriklausomybės laikais tokio dalyko kaip ir nepastebėjau, negi pražiopsojau ?

Venckienę gražinkit pražiai, niekšeliai       2014-12-29 18:25

o tai neturite jokios teisės kalbėti apie padorumą

Algis       2014-12-29 17:57

Man šis asmuo pasitikėjimo jau nebekelia po balsavimo dėl Neringos, nors ir kaip gražiai gražbyliautų. Tai viso ko atskaitos taškas.

gerb. Seimo nary,       2014-12-29 17:35

p. P.Urbsy, paaiskinkite mums, LR pilieciams, kaip ir kodel Jums pakako 12 sek. video iraso (montuoto, permontuoto), kad is Seimo nares N.Venckienes butu atimtas imunitetas ir net LEISTA SUIMTI?! Viska, ka Jus rasote, skaitome, vertiname, komentuojame, PRITARIAME, TACIAU, klausimas islieka atviras ir visiskai daugeliui zmoniu nesuprantamas - KODEL ir KAS PRIVERTE JUS TAIP BALSUOTI? Ar Jus pats susijes su pedofilija? ATsakykite garbingai.

nuomone       2014-12-29 17:31

svaros ir tiesos pradekite ieskoti atskleisdami visa tiesa apie du KGBdarbuotojus Grybauskaite ir Lansbergi, ieskokite tiesos mokaus banko snoras sunaikinime….o tai purvas visur


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.