Demokratija ir valdymas

Povilas Urbšys. Naujųjų išganytojų belaukiant

Tiesos.lt redakcija   2015 m. gruodžio 27 d. 2:07

30     

    

Povilas Urbšys. Naujųjų išganytojų belaukiant

2015-ieji jau skaičiuoja paskutines savo dienas. Ką ypatingo Jūs išskirtumėte šiais eurometais?

Daugelis jau pamiršome, kad šiais metais atsisveikinome su nacionaline valiuta, buvo įvestas euras. Su tam tikra nostalgija ilgą laiką piniginėje laikiau lietuviškus pinigus, tarsi nenorėdamas visiškai nuo jų atsiskirti.

Buvo žadėta, kad niekas nebrangs. Tačiau taip neatsitiko. Pabrango paslaugos, prekių kainos litais buvo tiesiog perrašytos eurais, pvz., kai kur turguje pusantro lito kaina dabar tapo pusantro euro. Tarybiniais laikais užsieniečiai stebėdavosi, kaip Sovietų sąjungoje žmonės, turėdami minimalias pajamas, gali išgyventi. Šiandien taip pat galime paklausti – kaip Lietuvoje pakilus kainoms sugeba išgyventi apie 700 tūkst. žmonių, esančių žemiau skurdo ribos? Tai mįslė, verta mokslinio tiriamojo darbo, kurio autorius, manyčiau, galėtų gauti Nobelio premiją.

Reikėtų išskirti, kad šie metai šaliai buvo kupini tam tikros įtampos, kuri buvo juntama iš Rusijos pusės. Susigrąžinome šauktinių kariuomenę, valstybė daugiau dėmesio skiria krašto apsaugos ginkluotės stiprinimui. Tačiau dabar, metams besibaigiant, krašto apsaugos ministras pareiškia abejones dėl šauktinių reikalingumo. Negi nebeliko grėsmių? Tai kam ruošėme infrastruktūrą šauktiniams priimti – leidome tam mokesčių mokėtojų pinigus, kam perkame šarvuočius, prašome NATO, kad dislokuotų savo karinius vienetus? Mažų mažiausiai tai atrodo keistai. Antra, kaip turėtų jaustis jaunuoliai, kurie užsirašė kaip šauktiniai ir po kurio laiko sužino, kad netarnaujantys jų bendraamžiai ateityje gali išsisukti nuo tarnybos? Tai demoralizuoja jaunus žmones ir pakerta jų pasitikėjimą valstybe. Estai kažkodėl problemų nedaro: kaip pas juos buvo įvesta šauktinių kariuomenė, taip ji ir yra.

Išskirtinė šių metų tema – pabėgėliai. Nėra šeimos, kuri nekalbėtų šia tema, ir nėra žmogaus, kuris neįžvelgtų čia problemos. Aišku, visuomenė susiskaldžiusi: dalis yra už tai, kad reikia priimti pabėgėlius ir kuo greičiau juos integruoti, kiti kalba, kad negalima to daryti savo žmonių socialinės įtampos didinimo sąskaita.

Šiuo metu žmonėms teigiama, kad neturime pinigų pensijų ir atlyginimų atstatymui po krizės, nes lėšos reikalingos šalies gynybai. Ar neatsitiks taip, kad atsiradus pabėgėliams dalis socialinių programų vėl bus atidėta? Ar per 30 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, laukiančių socialinio būsto, iš kurių nemažą dalį sudaro jaunos šeimos, neteks to būsto laukti dešimt metų ilgiau?

Dar reikėtų paminėti padidėjusį mūsų valstybės energetinį nepriklausomumą – dujų terminalą ir energetikos jungtį su Švedija ir Lenkija. Tai didelis laimėjimas, rodantis, kad galų gale integruojamės į europinį elektros energijos tiekimo tinklą ir tampame jo sudėtine dalimi. Šiandien keista, kad buvo norima paskubomis statyti atominę elektrinę neatlikus studijos, kaip ta elektrinė bus integruota į Vakarų Europos elektros skirstomuosius tinklus. Žmonės balsavo, kad to nereikėtų daryti, o kiti iš jų tyčiojosi, juokėsi, bet dabar paaiškėjo, kad atominė elektrinė iš tikrųjų nėra pirmo būtinumo statyba.

Prisiminkime prieš kelerius metus kilusį triukšmą dėl skalūnų dujų gavybos. Buvo peršama mintis, kad trūks plyš reikia pradėti eksploatuoti Lietuvos skalūnų dujų telkinius, nors neaišku, ar jų ten iš viso yra. O jeigu yra, tai atsargų būtų tiktai 40–50-čiai metų. Buvo teigiama, kad tai gyvybiškai svarbus reikalas, susijęs su energetiniu nepriklausomumu. Ką mes turime dabar? Turime terminalą, daug didesnį, nei mums reikalingas, už jį labai brangiai mokame, bet dabar jau tikrai jokia skalūnų dujų gavyba čia, Lietuvoje, nereikalinga. Tai ar žmonės buvo kvaili, kad pasipriešino tai neišmintingai valdžios politikai?

2015-ieji taipogi ir savivaldos rinkimų metai. Šie metai ypatingi tuo, kad pirmą kartą tiesiogiai rinkti merai.

Tai istoriniai metai, nes mūsų valstybė po 25-erių nepriklausomybės atgavimo metų galų gale apsisprendė inicijuoti tiesioginius merų rinkimus – nusprendė pasitikėti žmonėmis.

Kai Seime buvo svarstomas klausimas dėl tiesioginių rinkimų, dirbau Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Būtent tas komitetas – pagrindinis tiesioginių merų rinkimų įstatymo projekto rengėjas. Teko matyti, kaip atskirų partijų atstovai, atėję su išankstine nuostata, šiame komitete negalėjo sutarti. Teko būti tam tikru derybininku, bandyti suderinti skirtingas pozicijas, kad būtų priimtas optimaliausias variantas. Nenoriu perdėti savo vaidmens, bet man tikrai buvo lengviau to imtis negu kitiems, jau eilę metų sprendusiems šį klausimą, bet nesugebėjusiems surasti sprendimo būdų.

Tuomet Rasa Juknevičienė bandė Seimo narius įbauginti tiesioginiais merų rinkimais – girdi, pas mus žmonės dar nėra pilietiškai sąmoningi. Kai kurie, tame tarpe ir Andrius Kubilius, kalbėjo, kad Vilniuje gali išrinkti netgi Valdemarą Tomaševskį. Bet, kaip parodė tiesioginiai merų rinkimai, žmonės yra protingesni už jais nepasitikinčius politikus ir sąmoningumo jiems tikrai pakanka. Tarp tiesiogiai išrinktų merų nebėra tokių veikėjų kaip Vytautas Šustauskas, kuris buvo renkamas ne tiesiogiai, o tik tarpusavy susitarus partijoms.

Aišku, pirmiausia norėtųsi, kad mūsų miesto valdžia, judėjimo KARTU išrinktas meras ir tarybos nariai, nepamirštų vieno: jie savo savivaldos rinkimų programoje pirmu punktu įrašė – reali savivalda. Ten buvo parašyta, kad turi atsirasti seniūnijos, padidėti seniūnaičių skaičius ir, tai yra svarbiausia, – prieš priimant sprendimus turi būti tariamasi su žmonėmis: tiek kalbant apie mokyklų optimizavimą, kultūros įstaigų sujungimą, tiek ir apie reorganizaciją. Jeigu išliks tik kabinetinis bendravimas, po vieną pasikviečiant įstaigų vadovus ir su jais pasikalbant bei juos įtikinant, kad turi elgtis taip ir ne kitaip, tai nebus naujovė. Sprendimai turi būti priimami tariantis, o ne imituojant tarimąsi.

Seime svarstyta Civilinio kodekso pataisa dėl dirbtinio bei pagalbinio apvaisinimo reglamentavimo. Kaip Jūs pasisakote šiais klausimais?

Paradoksas, bet prieš artėjant Jėzaus Kristaus gimtadieniui, Seime svarstomas įstatymo projektas, susijęs su gyvybės pradėjimu. Galime ginčytis, ar gyvybė iš Dievo, ar ne, bet visi sutinkame: kad gimtų žmogus, jo gyvybė turi prasidėti. Ir gyvybė prasideda nuo pat pirmųjų akimirkų – nuo embriono. Svarstoma, nuo kada jis tampa saugotinu. Vieni sako: kelių savaičių – jis dar ne gyvybė. Krikščionys tiki, kad gyvybę saugoti reikia nuo pradėjimo… Iki šiol mūsų Civiliniame kodekse įrašyta, kad pagalbinio apvaisinimo reglamentavimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Jau esu minėjęs, kad prieš keletą savaičių buvo bandymų šią situaciją supaprastinti ir Seimą savotiškai atriboti nuo šios srities kontrolės. Siūlomame įstatymo projekte atsirado nuostata pagalbinio apvaisinimo klausimus priskirti tik Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai. Tokiu būdu visiems, iš dirbtinio apvaisinimo darantiems verslą, sudaromos palankesnės sąlygos daryti biznį iš žmogaus gyvybės pradėjimo. Juk jiems bus daug paprasčiau susitarti su ministerijos klerkais negu su skirtingų pažiūrų Seimo nariais.

Keisčiausia, kad tarp seksualinių revoliucionierių atsiranda ir A. Kubiliaus pavardė. Kai paskutinį kartą buvo balsuojama dėl šio įstatymo projekto pateikimo, tik vienas balsas lėmė, kad šis įstatymo projektas būtų svarstomas. Ir šis balsas buvo A. Kubiliaus. Matyt, konservatorių vairininkas tokiu būdu nusprendė pasukti partijos klibantį vežimą liberalaus rinkėjo link, stengdamasis iš paskutiniųjų padidinti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos populiarumą.

Seimo narys socialdemokratas Domas Petrulis Studentų dienos proga, orientuodamasis į liberaliai nusiteikusį jaunimą, vaikštinėjo po bendrabučius su prezervatyvais – gal greitai išvysime ką nors panašaus ir A. Kubiliaus aplinkoje?

Gruodis – mėnuo, kai bendruomenės, kolektyvai buriasi ir džiaugiasi buvimu kartu. Gruodžio 20 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose dalyvavote advento popietėje „Išganytojo belaukiant“.

Gavau kvietimą, kuris skambėjo taip: „Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia tremtinius, politinius kalinius, laisvės kovų dalyvius ir jų draugus bei bičiulius į advento popietę „Išganytojo belaukiant“.“

Mane patikino, jog renginys bus skirtas tremtiniams, politiniams kaliniams, kurie dalinsis prisiminimais, todėl su malonumu atsiliepiau į kvietimą pabūti su žmonėmis, kurie dėl Lietuvos iškentę tiek daug, bet išliko tvirčiausia mūsų visuomenės dalimi.

Advento popietės pradžioje buvo pristatytas Rasos Juknevičienės pakviestas ansamblis iš Zanavykų krašto. Po sudainuotos gražios dainos ansamblio vedėja paslaptingai pasiūlė aplankyti Lietuvos širdies kambarius. Pamaniau, kad tai labai gražus poetinis būdas pakalbėti apie vieną ar kitą tremtinį, politinį kalinį, jų išgyvenimus… Deja.

Skambant gražioms dainoms, buvo netikėtai atvertas Valstybės kambarėlis, o jis, pasirodo, skirtas tik Rasai Juknevičienei. Antrasis – Tėvynės kambarėlis – iš anksto buvo rezervuotas Arvydui Anušauskui. Jaunystės kambarėlyje renginio vedėjai įkurdino Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę... Taigi kaip Lietuvos širdies kambarėlis, taip TS-LKD partijos kandidatas į būsimą Seimą...

Advento popietė, be renginio organizatorių žinios, tiesmukiškai buvo paversta konservatorių rinkiminiu šou „Naujų išganytojų belaukiant“, buvusiam konservatorių merui Vitalijui Satkevičiui ir vicemerui Maurikijui Grėbliūnui pritariamai skanduojant „Mes nugalėsime kartu“.

Jei tai būtų buvę padaryta už Konservatorių partijos pinigus, tai tiek to, bet šis renginys finansuotas iš miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bet ar kas nors jų atsiklausė, kad tai bus panaudota konservatorių rinkiminės kampanijos pradžios šou?

Tremtiniams ir politiniams kaliniams šio renginio metu nebuvo suteiktas žodis. Jų vaidmuo buvo pasivaišinti savo atsineštomis vaišėmis ir labai gražiai nusifotografuoti šalia Rasos Juknevičienės, Arvydo Anušausko ir kitų. Toje masinėje scenoje jiems tiko politinių kalinių ir tremtinių Panevėžio skyriaus vadovas Algimantas Čeponis, kurį jie pavasarį išmetė iš savo partijos kaip nepatikimą su dar trimis Konservatorių partijos nariais, išdrįsusiais prisijungti prie judėjimo KARTU formuojamos valdančiosios „Koalicijos Panevėžiui“. Pasirodo, šventėms šis žmogus yra tinkamas, nes jo dėka gali būti šalia kitų politinių kalinių, tremtinių, o kai nereikia fotografijos, tai galima vos ne kojas į jį valytis. Štai tokia pas mus „naujų išganytojų“ politinė kultūra.

Laukiame švenčių. Kuo ypatingas adventas Jums?

Adventas – laukimo metas, kai turi viską permąstyti. Reikia tam tikro dvasinio nusiteikimo ir ritmo. Prisipažinsiu, tai yra nelengva. Nes vis bėgi, bėgi kaip per byrantį smėlį. Norisi sau ir kitiems palinkėti atrasti šv. Kalėdų ramybę ir džiaugsmą.

Kalbėjosi Viktorija Polzunovaitė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Urbšys        2015-12-30 1:27

nežino, kad Šustauską buvo parinkusi Kauno mafija, o ne partijos.

Prakeiksmas paciam sugryzta       2015-12-29 19:32

kai prakeiki saziniga,padoru zmogu.O vagis,melagius,klastotojus prakeiksmas labai gerai veikia.pedofilijos bylos klastotojai ir melagingi liudinikai kencia nuo zmoniu prakeiksmo(Kondratjevas) tik jie neviesina savo nesekmiu!

to labai normalus klausimas       2015-12-29 19:24

Ar kai tau arklys vaikysteje ispyre i galva pasisakei mamai???? Nes to spyrio pasekmes dabar atsispindi tavo komentaruose!!!

to labai normalus klausimai,       2015-12-28 23:01

P. Urbšys apie N. Venskienę - kai Seime buvo svarstoma dėl jos apkaltos:


,,2013 rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je.


Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai.


Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.


Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je už Ute­nos vai­kų na­mų glo­bo­ti­nių tvir­ki­ni­mą bu­vo su­lai­ky­tas Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio pa­dė­jė­jas G. Gai­žaus­kas. Sei­mo na­rys ne­at­si­sa­kė sa­vo eta­ti­nio pa­dė­jė­jo sek­re­to­riaus pa­slau­gų, nes lau­kė, kol by­la bus per­duo­ta teis­mui. Anot tuo­me­ti­nio Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio, ty­ri­mų bū­na vi­so­kių - jie ga­li tęs­tis iki be­ga­ly­bės. N. Venc­kie­nė ir jos ar­ti­miau­sia ap­lin­ka ne­rei­ka­la­vo šio Sei­mo na­rio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės už savo el­ge­sį.


Šie fak­tai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog pe­do­fi­li­jos te­ma Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei ak­tu­a­li tiek, kiek nau­din­ga jai as­me­niš­kai.”

 

to Dalis Tautos prakeike!        2015-12-28 17:43

nežinau, kas ką jaučia, bet matau, kad jums tai tikrai sunku kvėpuoti, vadiansi, ir mąstyti.
ir nieko keista - prakeikdamas kitą prakeiki visų pirma save

Dalis Tautos prakeike!       2015-12-28 17:18

Nejau nejauciate,kad jums jau net sunku kvepuoti pasidare?nes ore tvyro nuskurdintu,pazemintu,nekaltai teisiamu zmoniu dvasinis prakeiksmas JUMS!!!!Negalvokite,kad suklastotas popierius taip ir liks klastotoju plaukuotose rankose ramiai ir saugiai be jokiu pasekmiu!!!Galvokite is NAUJO!!!????

to "kas del Venckienes"       2015-12-28 16:21

rašote, jog “dalis tautos nesusitaikys su Venckienes pasmerkimu seime”.
leiskit paklausti: ir ką ta dalis tautos darys iš to savo nesusitaikymo?..
kas nuo to jūsų darymo pasikeis?

kas del Venckienes       2015-12-28 12:29

Dalis tautos nesusitaikys su Venskienes pasmerkimu seime.

Aciu Tautieciai.kad....       2015-12-28 12:01

kai kurie praregejot ir nebepasiduodat pliurpaliu mulkinimui. Norint zmones valdyti,jais naudotis reikia mulkinti iki begalybes ir maitinti pazadais.Ka gali padaryti Urbsys kai Lietuva KGB komunistai teoriskai jau s u n a i k i n o !Lietuva stovi dar tik ant apklausu,ataskaitu ir suklastotos statistikos!

Ko jūs norit       2015-12-28 9:48

Dvigubas Urbšys klaidžioja po dausas ieškodamas pats nežino ko. Kartais normaliai pasisako, o kartais nusišneka. Šį kartą parašė tai su kuo reikia sutikti.

labai normalus klausimai,       2015-12-28 3:01

normalus atsakymai. Palaikau Urbsi ir tuo paciu metu dilgteli sirdin - kodel ir jam pakako 12 sek., kad atimtu Venckienei teise gintis, o liestu SUIMTI, t.y., ikalinti. Laukiu nesulaukiu P.Urbsio atsakymo i daugelio musu klausima- KODEL BALSAVO UZ IMUNITETO PANAIKINIMA IKI TEISES SUIMTI?! Juk zinojo, kad Venckienes ikalinimas butu buves tolygus mirciai (a.a. Stulpinas buvo teisus!). Gerbiamieji zurnaistai, redaktoriai, pakalbinkite Urbsi sia tema - gal nuomone pakeite? Dekingi is anksto.T.

skaitytojas       2015-12-27 21:53

Blogiausia, kad veidmainiai konservatoriai patriotų kailyje ir daugelį apmulkino.
Nejaugi nematote, kaip jie iš Lietuvos žmonių tyčiojasi. Ką jie būdami valdžioje
2008—2012 metais nuveikė? Pirmiausia, nuskurdino skurdžiausius, praskolino valstybę už milžiniškus procentus, iš skolintų pinigų milžiniškas sumas ištaškė AE reklamai, “ekspertams”, daug jaunų žmonių išvarė iš LIetuvos, kūrė gigantamaniškus projektus visiškai ekonomiškai nepagrįstus. Antra, ką jie padarė teisinės sistemos apvalymui? Jie savo programoje buvo paskelbę apie teisinės sistemos reformavimą.Jų vadovaujamai komisijai dėl Venckienės imuniteto panaikinimo pakako vieno epizodo, trukusio 12 sekundžių iš viso filmo, daryto mergaitės pagrobimo metu. Komisijos pirmininkas, atrodo Jurkevičius, už savo gerą vadovavimą komisijai 2012 metų rinkiminiame sąraše iš 150 vietos pateko į 50-tą vietą. Kaip jie tyčiojosi iš žmonių, kurie referendumo metu pasakė NE AE? Tiems žmonėms padori žmonės turėtų padėkoti, nes pragaištingas AE projektas būtų galutinai valstybę sužlugdęs finansiškai. Ar dabar negirdite ir nežinote, kad SG terminalas laikomas beveik tuščias ir tai padeda atpiginti išlaikymo kaštus, o po poros metų gal bus visiškai nebereikalingas, bet nuomos mokestį teks mokėti visus 10 metų? O kas buvo padaryta
gynybos srityje? Gal prisimenate mylimosios prezidentės žodžius? Ar nenorite prisiminti? KIek prisidėjo konservatoriai, kad KT atimtų iš Tautos suvereno teisę ir perleistų ją rinkiminei komisijai. Tautai atimta teisė spręsti valstybei ypatingai svarbius klausimus referendumu. Ir tai padarė KT neteisėtai, nes KT neturi teisės keisti Konstitucijos. Konservatoriai tam visiškai pritarė. Ar juos po to galima vadinti patriotais ir jais tikėti?


> kambarėlis       2015-12-27 21:35

manyčiau - jis buvo kameroje.

kambarėlis       2015-12-27 21:35

o kokiame kambarėlyje buvo V. Matuzas?

komedijantai       2015-12-27 21:30

Valstybės, Tėvynės, jaunystės kambarėliai su vaškinėm figūrom. Tiesiog negera pasidarė. Net neįsivaizduoju kaip būčiau pasijutęs, susidūrus su tokia sukvailėjusių fantazija….O kokiame kambarėlyje buvo Landsbergis?

jergau       2015-12-27 19:48

kažkada visi mušėsi savo varganais kumštukais į suskiškas vištiškas krūtinytes ir žadėjo viską daryti dėl puikios Lietuvos ateities… kas galėjo pagalvot, kad Lietuva - tai tie suskiai, apsivogę ir apsimelavę tautai? ir kas galėjo pagalvot, kad lietuviai - totalių glušių tauta, tikėjusi ir tarpais tebetikinti tais suskiais.

Ale to rupūs miltai ! 2015-12-27 11:23        2015-12-27 19:11

rupūs miltai ! ir kas gi jus puola ? Mes priklausom NATO jei nežinojot. Mokam duoklę, jie patikino, kad saugos, apgins jei reikės,  tad kur problema?

Pasiklausykit ka zmones kalba       2015-12-27 17:51

Ir suprasit ,kad jusu pastangos itikinti patiketi nesamonem nebeveiksmingos!!!

Nuo kada tarnybos nustatineja       2015-12-27 17:48

zmoniu akiu,ausu ir proto teisinguma?Gal sakau kiekvienas pats yra seiminikas ant savo akiu,ausu ir proto.O tie kurie mato Urbsio akim,girdi Urbsio ausim ir masto Urbsio protu yra p r a v a l a i !!! smile

Ne visi mato nors ir turi akis       2015-12-27 17:45

Ne visi girdi nors ir turi ausis.Ne visi supranta,nors ir turi proto:)Reikia naudotis savo akim,savo ausim ir savo protu tada ir supratimas ateis kas yra is tikruju teisinga:)

Egzotinis Debilas       2015-12-27 17:42

tik….Urbsi pagal uzsakyma giria!!!!

Urbsi!       2015-12-27 17:41

Urbsi….nebe tie laikai,kad taip lengvai zmones apmulkintum.Kuom tu skiriedi nuo KGB ????Mano nuomone tu esi KGB statytinis.Taskas.

TO Urbsi!        2015-12-27 17:41

o kas yra “teisingos akys” ir “teisingos ausys”?
ir kokia tarnyba nustato, kieno tokios akys ir ausys?
ir kas tą tarnybą įgaliojo?
ir kas esate jūs - jos spaudos atstovas?

Urbsi!       2015-12-27 17:37

Gal neturi veidrodzio ir….smegenu? kad nesupranti,jog teisingom skim ziurint ircteisingom ausim taves klausantis tu ....tu….tu….esi pravalas!!!!!

to niektauzai iš 2015-12-27 11:23        2015-12-27 14:51

Tarp koncervatorių ir šalies nacionalinių interesų nieko bendro.Jo jo,Kubylius taip meistriškai “suvaldė krizę”, kad pagrindinis Lietuvos turtas - Lietuviai(pusė milijono ir daugiau)- emigravo į visas keturias puses.
Koncervatoriai net į koncervatoriškąsias vertybes-dorą,tradicinę šeimą,vietinę bendruomenę- spjovė ne kartą ir ne du- V.Ladsbergis ES parlamente palaimino Lunaček projektą, A.Saudargas balsavo už pinigines baudas, šalims nepriimsiančiom kolonistų. Vienintelis Masiulis balsavo prieš “pabėgeliam” palankų įstatymą,o net 24 koncervatoriai seime laukia nesulaukia svetimtaučių.Nepamiršom ir kaip koncervai aktyviai stumia atominės elektrinės statybas prieš Tautos valią.
Yra tokia patarlė - “Velnio miltais nieko neiškepsi”.Tad nereik čia nesąmonių rašinėt.

šv.kaimo Jurgis       2015-12-27 12:13

<Dar reikėtų paminėti padidėjusį mūsų valstybės energetinį nepriklausomumą – dujų terminalą ir energetikos jungtį su Švedija ir Lenkija. Tai didelis laimėjimas, rodantis, kad galų gale integruojamės į europinį elektros energijos tiekimo tinklą ir tampame jo sudėtine dalimi. Šiandien keista, kad buvo norima paskubomis statyti atominę elektrinę neatlikus studijos, kaip ta elektrinė bus integruota į Vakarų Europos elektros skirstomuosius tinklus. Žmonės balsavo, kad to nereikėtų daryti, o kiti iš jų tyčiojosi, juokėsi, bet dabar paaiškėjo, kad atominė elektrinė iš tikrųjų nėra pirmo būtinumo statyba.>
..
Tą studiją atliko kremlius statydamas elektrinę prie Vilniaus. Vat dabar bus gerinami santykiai su Baltarusija, kad įi elektrinė būtų integruota į Europos skirstomuosius tinklus. Taip Putinas pridaigino atominių aplink Europą - Turkijoj ir kitur. O pačioj Europoj jo remiami “žalieji” daro viską, kad atominių neliktų.
Dabar tereikia surinkti reikiamą skaičių seimo”žalių žmogeliukų”  , kad nubalsuotų už putkės projektus. Vieninteliai, kurie tam gali pasipriešint, tai sunkiai paperkami konservatoriai. Tad šalin juos:)

rupūs miltai !       2015-12-27 11:23

Tokiuose interviu išties norėtųsi išgirsti ataskaitą rinkėjms - ką per tuos metus gero nuveikėt būdamas seime apart nuolatinės konservų kritikos.
Tendencingai suformuoti klausimai irgi liudija apie prasdedančią rinkiminę propagandą.
Kieno jau čia toks priešas konservatoriai su savo gynybos politika? Visos internacionalinės partijos OK, tik nacionalinė vis dar kliūva kažkam? Kam?

Ūla       2015-12-27 11:09

p. Povilai, ar jums nepanašu, kad vakaronėje teko pamatyti Klimovo personažus?:)

jonas       2015-12-27 10:36

DEkojame, tautos nepriklausomas seimo nary, labia idomu,kodel gerb.P. Gylys gruudasi I kitas partijas ,o nenori likti nepriklausomu seimo nariu. Dekojame Jums abiems uz padarytus darbus del Lietuvos zmoniu geroves.Tuos darbus teeskite ir toliau.

šlykščiausi - tai vilkai avies kailyje       2015-12-27 8:08

būtent, tokie kaip urbšys, gailius, sabatauskas, bradauskas, gapšys - kgbistai pagal savo elgseną.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.