Savivalda

Politinės Užgavėnės Raseiniuose tęsiasi

Tiesos.lt redakcija   2016 m. vasario 15 d. 20:44

18     

    

Politinės Užgavėnės Raseiniuose tęsiasi

Sigita Vaičiuvienė

Vasario 9-ąją nušurmuliavo Užgavėnės, kurios Lietuvoje kasmet švenčiamos vis išradingiau. Sako, jau yra tokių įmonių bei įstaigų, kurių darbuotojai tądien ir į darbą ateina su kaukėmis. Raseinių savivaldybėje Užgavėnių dieną pasielgta atvirkščiai – rajono politikai nusiėmė kaukes ir parodė savo tikruosius veidus.

Priminė, kam reikia šypsotis

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo socialdemokrato Jono Kurlavičiaus, laikinai einančio direktoriaus pareigas, nurodymu nuo ankstyvo Užgavėnių ryto administracijos darbuotojams išsiuntinėti elektroniniai laiškai, kviečiantys visus 16 val. į susitikimą Didžiojoje salėje su valdančiosios daugumos atstovais. Nurodytu laiku į susirinkusius prabilęs J. Kurlavičius teigė, laukia dideli darbai, laukia daugybė projektų, laukia ir… darbuotojų vertinimas, todėl reikėtų su tuo susitaikyti.

Socialdemokratų partijos vedlys Antanas Kilčauskas nedviprasmiškai užsiminė, kaip administracijos darbuotojai turėtų elgtis, kad laukiami pokyčiai būtų mažiau skausmingi: „Žinot, kokioj įstaigoj dirbat ir kažkiek priklausot nuo politinių vėjų.“ Pasak A. Kilčausko, nors savivaldybės specialistų užimami etatai nėra politinio pasitikėjimo, bet iš patirties žinąs, kad tokie dalykai visiems atsiliepia, kad „gali būti ir skaudesnių reikalų.“

Sumaištį į rajono gyvenimą įnešusios partijos vadas A. Kilčauskas priminė, kad Raseiniai yra išimtinis rajonas, kuriame nė vienos kadencijos valdančioji dauguma neišbuvo iki galo, o kartais valdžios virto net ne po vieną kartą. Blaiviai mąstančiam žmogui turėtų atrodyti, kad tokiais dalykais didžiuotis kaip ir nereikėtų, tačiau A. Kilčauskui, panašu, atrodo, kitaip.

A.Kilčauskas priminė, kad Savivaldybės administracijos struktūra vis dėlto keisis, nebeliks, kaip ir nuverstosios valdžios buvo suplanuota, departamentų, tačiau tai padaryta būsią „be strioko“, gal tik rugsėjo mėnesį. O kurie administracijos darbuotojai po jų reformos išliks, tiesiai pasakė: „Būdami nežinomybėje, žmonės nežino, kam čia labiau šypsotis reikia: merui, ar administracijos direktoriui. Šypsotis reikia visiems, jei išeina, bet žinokit, kam esate pavaldūs ir to žodis yra lemiamas.“

Tik vienas iš 15-kos

A.Kilčauskui užsiminus, kad valdančiosios daugumos pradėta interpeliacija merui gali ir neįvykti, užsitęsti ar net sustoti, ir net ištarus, kad „meras buvo ir bus“, jo gesinti šoko didysis krikščionis Sigitas Vaičius: „Aš nesu toks užtikrintas dėl interpeliacijos kaip Kilčauskas.“ Bet sutiko, kad sunku yra prognozuoti, kuo interpeliacija baigsis, nes nėra tuo klausimu teismų praktikos. Tačiau būsiąs padarytas precedentas. Nebent meras nebūtų toks užsispyręs ir jiems nusileistų. Bet S.Vaičius tikrai nesąs prieš merą, jis tik esąs vienas iš 15-kos… Net graudu dėl tokio krikščioniško politiko nuoširdumo, ir jei tai nebūtų Užgavėnės, būtų galima net apsiverkti.

Tikrai užgavėniškai nuteikė ir socialdemokratė Tarybos narė Ona Babonienė, pasidžiaugusi, kad „esame nuoširdžiame pokalbyje. Tegul nuo šiandien prasideda geranoriškas kalbėjimas.“ Taip ir norisi paklausti: ponia Ona, ar nors vienas žmogelis iš administracijos darbuotojų išdrįso prasižioti, jau nekalbant apie tai, kad ko nors klaustų? Jei nuoširdžiu pokalbiu jūs vadinate tai, kad nurodydami, kam reikia šypsotis, patys su savimi pasikalbėjote, tuomet… atsiprašau…

Kur gauti normalų direktorių?

Nuoširdžiai prajuokino liberalo Tarybos nario Rosvaldo Kunicko prisipažinimas: „Aš esu jaunas politikas, aš nežinau, kas čia vyksta, tik dabar pradedu susigaudyti.“ Taigi, įvykdė perversmą, įnešė sumaištį į administracijos darbą bei viso rajono gyvenimą ir nė nesusigaudė, ką daro. Tai gal pirma reikėjo susigaudyti, o tik po to ką nors daryti?

„Rasų“ atstovas Česlovas Kenstavičius paaiškino, kad jų dabar svarbiausias tikslas yra „pastatyti normalų direktorių“. Ir čia pat mėgino pasitaisyti: „Kaip normalų? Jonas irgi normalus…“

Bet ką daryti, jei dabartinei valdančiajai daugumai netinka nei Jonas, nei Kęstutis, nei Nerijus – niekas, išskyrus Liudą ir tik vienintelį Liudą Kavaliauską. Jie eina pas merą vis su tuo pačiu kandidatu, jau n kartų tai darė ir nė negirdi, kad meras tiek pat kartų jiems atsakė, kad šito kandidato į administracijos direktoriaus pareigas jis nesiūlys, nes rajone yra gana daug puikių žmonių, kuriais ir meras, ir valdančioji dauguma galėtų pasitikėti. Bet dabartiniai valdantieji net klausimą dėl direktoriaus skyrimo iš darbotvarkės išbraukia, žinodami, kad jų Liudas siūlomas nebus. O paskui kaltina merą dėl nestabilios padėties rajone. Kuo L. Kavaliauskas valdantiesiems yra taip nusipelnęs ir ką jie patys visai neseniai apie jį kalbėjo, galite paskaityti ČIA.

Politikų įkaitai

Tarybos narys iš Tėvynės sąjungos Andrius Bautronis taikliai pastebėjo, kad „dažnai politikai kalba apie žmones, bet mažai kalba su žmonėmis“. Apgailestavo, kad Savivaldybės specialistai tapo politikų įrankiais. Ir prisipažino, kad daug reikalų jam yra tekę spręsti su Savivaldybės specialistais ir visada visus reikalus išspręsdavo. „Tai rodo aukštą specialistų kompetencijos lygį.“

Meras, kai jam pagaliau buvo suteiktas žodis, irgi politikieriams priminė, kad 2015 metais neįstrigo nė vienas projektas, kad dažnas jų netgi anksčiau laiko įvykdytas.

Biudžetas įvykdytas su kaupu

Šioje vietoje pravartu pakalbėti ir apie biudžetą, dėl ko dejuoja daugelis šalies savivaldybių. Kaip skelbia oficialus Savivaldybės tinklalapis http://www.raseiniai.lt  „2,015 m. Savivaldybė buvo suplanavusi surinkti į biudžetą beveik 13,5 mln. Eur savivaldybinių lėšų, tačiau realios pajamos pranoko lūkesčius – 2015-aisiais į biudžetą surinkta net 14,13 mln. Eur, kitaip sakant, per 600 tūkst. Eur daugiau, nei buvo planuota. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja Dalia Andriulienė pažymėjo, kad 2015-ieji pajamų prasme geriausi metai per pastarųjų 5-erių metų laikotarpį. Pavyzdžiui, 2014 m. planuota į Savivaldybės biudžetą surinkti kiek daugiau nei 12 mln. Eur, o buvo surinkta 13 tūkst. Eur daugiau, nei planuota. 2012 m. ir 2013 m. planuotasis biudžetas nebuvo įvykdytas. (...)  Lyginant 2014 m. su 2015 m. pabaiga, savivaldybės paskolų portfelis padidėjo beveik 400 tūkst. Eur, bet buvo įvykdyta daug projektų: pastatyta nauja autobusų stotis, prisidėta prie UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir UAB „Raseinių vandenys“ stambių projektų, Ariogalos PSPC remonto,  melioracijos statinių rekonstravimo, baigti statyti vaikų globos namai ir kt. Kaip 2014 m., taip ir 2015 m., neliko įsiskolinimų švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms, jos visos savo darbuotojams laiku išmokėjo darbo užmokestį, tik šiek tiek švietimo įstaigos liko skolingos „Sodrai“, nes pritrūko mokinio krepšelio lėšų, kurios skiriamos valstybės.“

Bet kam tai rūpi – specialistai dabar pirmiausiai turi suvokti, kam jie ir kaip turi šypsotis…

Raseiniuose politinės Užgavėnės užsitęsė

Politikais save vadiną dabartinės valdančiosios daugumos atstovai ne kartą merą ir jo komandą kaltino skaidrumo, viešumo stoka. Bet tiesa ta, kad nė prie vienos valdžios nebuvo tiek viešumo, kiek jo atsirado prie mero A. Griciaus. Ne tik Tarybos, bet ir komitetų, komisijų posėdžiai viešai transliuojami, visi svarbūs Savivaldybės įvykiai, rajono vadovų pasitarimai nušviečiama spaudoje.

Tuo tarpu patys dabartiniai valdantieji net pačius svarbiausius sprendimus priiminėja už uždarų durų, o labai didele balsų persvara išrinktą merą A. Gricių „interpeliuoja“ itin slaptai. Taip nubalsavo jie patys, rinkimuose kai kurie surinkę vos 300–500 balsų. Pasak A. Kilčausko, prieis nedirbančiųjų ir trukdys… (tarsi ne politikų rūpestis būtų pasirūpinti, kad nedirbantys žmonės darbo turėtų).

Taigi, Užgavėnių savaitės penktadienį politinių kaukių šou tęsėsi. Susirinko komisija „interpeliuoti“ mero, visus iš salės išprašė. Bet žiniasklaidos arimuose dirbąs Mindaugas nusprendė už uždarų durų ilgėliau pasėdėti, bet jo filmavimo kamerą po kurio laiko prie durų pamatė „nelabai normalus direktorius Jonas“ (o gal kas jam pasakė).  Vaje, koks triukšmas kilo: Sigitas Vaičius net į Mindaugo „amuniciją“ įsikibo, atimti kėsinosi, policija ėmė grasinti… Kodėl, jei viską komisija daro švariai, sąžiningai? Jei šitaip bijoma šviesos, vadinasi, kažkas yra daroma ne taip. Šioje vietoje norisi priminti, kaip vyko prezidento Rolando Pakso apkalta: ji buvo transliuojama per TV, per radiją, mirgėjo spaudos puslapiai, komentavo, kas tik norėjo. Tuo tarpu Raseinių politikieriai merą verčia tyliai, kaip kagėbistiniais laikais – „soveršeno sekretno“ – ir giriasi kuriantys precedentą.

Beje, pabaigoje – apie nedirbančius. Įdomu, kada pats A.Kilčauskas atlieka miškų urėdo pareigas, jei jis iš Savivaldybės praktiškai neišeina, darbo metu interpeliacijomis užsiima, Savivaldybės administracijos darbuotojams viešai patarimus žarsto? Kaip taikliai pastebėjo vienas miškininkas, seniai laikas ant Seimo nario Edmundo Jonylos priimamojo durų, esančių Savivaldybės pastate, pakabinti Raseinių miškų urėdijos iškabą. Panašu, kad sovietinį muštrą praėjęs socialdemokratas A. Kilčauskas pats gerai žino, kam ir kaip reikia šypsotis, kad gautų atlyginimą už politikavimą darbo metu.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

skaitytoja       2016-02-22 15:20

Mielieji is salies atrodo,kad vyksta"lovio” dalybos,nes neleidziama jauniems zmonems dirbti.Ir Kavaliauskas ir Baboniene padekite,bet nepulkite
patys i valdzia,jums reikia jau poilsio.Kilciauskas turetu irgi susimastyti,nes pagal svekata,tik ir kvepuoti gryna misku ora.Kiek praejo laiko,ka jus pasakysite rinkejams,kas bus su PAZADAIS???
Ko daugiau partiju,tuo blogiau gaunasi,GEDA!!!

to gražu       2016-02-18 19:22

o tai jūsų vardas “gražu”,kad kitus kaltinate uždėtais slapyvardžiais? Jums būtų malonu girdėti apie darbiečius ir tvarkiečius, bet gi ne jie susikvietė visą savivaldybės administraciją ir ciniškai bandė pamokyti ir paprotinti, kam anie privalą šypsotis.Tai naujosios daugumos su išdavikais socdemais priešakyje iš vis precedento neturintis žingsnis, kai politikai tiesiogiai pradeda mokyti ir vadovauti savivaldybės administracijos darbuotojams. Nors jau pačioje Konstitucijoje įtvirtintas valdžių atskyrimo principas.

gražu       2016-02-18 15:15

Kažkada buvo TIESOS laikraštis ,čia vėl kažkas panašaus , bet tos tiesos trūksta ir rašantiems ir varo į vienus vartus , būtų malonu girdėti apie visus -tvarkiečius ,darbiečius ir t.t ir kam užsidėti tuos slapyvardžius , aš manau kad tada bijote patys savęs .Žinokite jau taip darosi bloga kai vieni kitus juodina , o taip nesenai beveik bučiavosi ir kai netelpi prie to lovio tai labai pyksti arba kai ta ,,karvutė ,, kai kam užtrūksta . Laikas nustoti purvintis ir dirbkite , dirbkite

Valė       2016-02-16 21:02

Kodėl neklausiate, kas didžiajai katalikei Tijūnaitienei atlyginimą moka. Nors ir taip aišku, kad naujarytyje apart RASŲ „nešamos saulės“ nieko daugiau nė su žiburiu nerasi. Šaunuolė Irena, straipsnis ne iš piršto laužtas, o iš pačių tikriausių Raseinių savivaldybės politikierių Užgavėnių, kurios, atrodo, dar negreit baigsis. Velykoms žydukai dar nė nežada ruoštis. Gerai bus, jei šiai Prisikėlimo šventei išsaugos bent pernykščius raudonus su oranžinius atspalviu kiaušinius…

Mindaugui       2016-02-16 17:32

Mindaugai, ar tau kameros nesugadino užpuolikai? Įsivaizduoji, koks svarbus ginklas yra viešumas, jei net sunkiąją artileriją metė. Ačiū tau. O jei sugadino, rašyk, susimesim ir nupirksim naują, jie mūsų taip neužčiaups.

Simui       2016-02-16 15:00

Gal galėtumei patikslinti, kur straipsnyje yra kitų šmeižtas ir kaltinimas? Kas yra ne tiesa? Puikus straipsnis ir pačiu laiku, nes raudonieji Raseinių savivaldybėje kaip reikiant siautėja.

raseiniškis       2016-02-16 12:15

Gera mintis paklausti generalinio urėdo, už ką Kilčauskui atlyginimą moka? Už tai, kad žmones moko šypsotis? Už tai, kad darbo metu politikavimu užsiima? O ir Babonienė ar ne Švietimo centre turėtų sėdėti darbo metu?

nerandu       2016-02-16 11:14

Iš tikrųjų, kur tas I.Vasinauskaitės straipsnis, kurį puola socdemai? Duokit nuorodą. Ir dar Elenai- išsitaisyk gramatines klaidas.

ačiū       2016-02-16 10:59

Ačiū tiesos.lt Jūsų portalo pavadinimas visiškai atitinka tai, ką jūs darote. Raseiniams dabar itin reikia tiesos, tik ne socdemiškos.Matot, kaip sujudo pulti? Vadinasi,pataikyta į dešimtuką.

puolantiems       2016-02-16 10:57

Nesuprantu, prie ko čia darbo partija? Ar jums atrodo normalu, kad Kilčauskas darbo metu sukviečia administracijos darbuotojus ir nurodinėja, kam reikia šypsotis. Gal socdemai kitaip nė nemoka, gal jiems tai yra normalu, bet daugeliui sukviestųjų į salę tai buvo psichologinis teroras.

???       2016-02-15 23:59

Apie kokį čia Vasinauskaitės straipsnį kalbat ? Nerandu kažko. Duokit nuorodą.

Simas       2016-02-15 23:52

Taip.Kazkas baisaus,juk žmonės nedurni ir tie kvaili straipsniai tik erzina,ir nieko gero neduoda.Visada laimi tolerancija ir kultūra. Jūsų straipsnyje to pasigendama.Tik kitų šmeižtas ir kaltinimas.Paziurekite į savo chebra ,nešvarus tie darbo partijos darbeliai buvo yra ir kaip matome liks.

Tadas       2016-02-15 23:42

Ankščiau tiesos portalas buvo įdomus naujienų informacinis portalas…...bet dabar Vasinauskaitės dedami straipsniai atrodo kaip laukinio šuns lojimas….  į vienus vartus tik spardoma….portalas tapo visiškas darbiečių ruporas… Tai mano asmeninė nuomonė......
Siūlau daugiau nebeskaityti kuriamų propogandiniu rašlevų......

Aš manau       2016-02-15 23:36

Oi oi ar ne darbiečiai taip čiaudi…iš kur pinigai laikraščiams leisti…gal meras apmokėjo kad taip ginat.Geriau eitų dirbti juk žmonės išrinko tai kur rezultatas?????.

elena        2016-02-15 23:24

Šunes loja karavanas važiuoja….Ei jūs teisingi kaip krištolas….ar nepavargot varyt imkitės darbo ir gana tų nustatinejimu kas ką turi veikti.Uredas turi savo valdžia ir jis ten atsiskaito.O jūs….kas jums moka alga kad taip gerai lojat…turbūt nemazai moka.????

Girinis       2016-02-15 22:15

Žinia, priimamajame traukos polius sėdi

Visi       2016-02-15 21:56

Urėdai - solidarūs. O jei dar socdemai…

miškininkas       2016-02-15 21:25

Iš tikrųjų, gal galėtų generalinis urėdas atsakyti, už ką Kilčauskas gauna atlyginimą? Juk visi politiniai šou vyksta darbo metu. Ir toks žmogus moko kitus kaip reikia elgtis? Baisu.

Rekomenduojame

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Prancūzijos parlamente – aršūs debatai dėl vakcinų pasų

Linas Karpavičius. Kuo toliau, tuo aiškiau matosi, kad pandemijos valdymas ir mokslas yra du vienas kitam prieštaraujantys dalykai

Popiežiui įteiktas manifestas dėl padėties Vokietijos Katalikų Bažnyčioje

Liudvikas Narcizas Rasimas. Prūsijos bumerangas

Teisėjas davė JAV Maisto ir vaistų agentūrai (FDA) tik šiek tiek daugiau nei 8 mėnesius Pfizer saugumo duomenims pateikti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.