Dienos aktualija, Geroji Naujiena

Per 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

Tiesos.lt redakcija   2020 m. gegužės 19 d. 7:54

48     

    

Per 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

528 tikintieji iš visų Lietuvos vyskupijų Lietuvos Vyskupų Konferencijai (LVK) išsiuntė laišką, kuriame klausia, ar pasibaigus COVID-19 epidemijai į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio, bei prašo šios praktikos sugrąžinimo kuo greičiau.

Balandžio 27 d. LVK paskelbė sprendimą atnaujinti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems aukojimą, bet tuo pačiu sprendimu nurodė šv. Komuniją Mišių metu tikintiesiems dalyti tik į rankas, taip įvesdama Lietuvoje naują praktiką, iki šiol taikytą tik pavienėse parapijose, kuriose kunigai ir taip nesilaikė ankstesnio, 1997 m. sausio 9 d., LVK sprendimo Lietuvoje leisti šv. Komuniją dalyti tik ant liežuvio.

Reaguodami į šį LVK nurodymą, grupė tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos vyskupijų paskelbė vyskupams skirtą viešą laišką bei pakvietė jį pasirašyti visus norinčius tikinčiuosius. Laiške teigiama, jog „šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika kur kas geriau užtikrina Kristaus Kūnui prideramą pagarbą bei leidžia išvengti nederamo ar net paniekinančio elgesio su konsekruota ostija.“ Taip pat laiško autoriai pabrėžia, kad „praktikos dalyti šv. Komuniją į rankas taikymas veda prie mažėjančios pagarbos ir menkstančio tikėjimo realiu Kristaus buvimu konsekruotoje ostijoje ir vyne.“

Laiško vyskupams autoriai taip pat pabrėžia, jog „įvedant praktiką dalyti šv. Komuniją į rankas, būtų atsisakoma nuo neatmenamų laikų įvestos ir visuotinių Bažnyčios susirinkimų išaukštintos praktikos. Šv. Komunijos dalijimo į rankas praktika konkrečia, išorine forma, kurią įgauna dabar, anksčiau niekada neegzistavo“.

Laiško iniciatorius: Komunija į rankas mažintų eucharistinį pamaldumą ir šventumo pojūtį

Atsakydamas į Bernardinai.lt užduodamus klausimus, vienas iš laiško iniciatorių Arnas Ivanavičius plačiau paaiškino laiške išsakomus argumentus. Jo teigimu, „priimdami Komuniją ant liežuvio tiesiai iš kunigo rankų parodome, kad nesame verti imti Dievo Kūną į savo rankas, kad tik pašventintos kunigo rankos gali Jį liesti, kad Jis nekeliauja „iš rankų į rankas“. Plintanti praktika sugniaužti Komuniją pirštais yra netinkamas savininkiškas gestas Viešpaties Kūno atžvilgiu.
Be to, priimant Komuniją į rankas, daug trupinėlių nukrenta ant žemės, ir niekas jais nesirūpina. Tai akivaizdi nepagarba Jėzui. Juk kiekviename Ostijos trupinėlyje yra visas Kristus. Čia jau nekalbame apie tai, kad priimant Komuniją į ranką labai didėja tikimybė, kad kas nors ją išsineš ir panaudos šventvagiškiems tikslams.
Dar kartais teigiama, esą rankos yra tokios pačios „šventos“ kaip burna ar visas pakrikštytojo kūnas. Pagal šią logiką, nieko blogo būtų trypti Šv. pavidalus kojomis, nes juk jos lygiai tokios šventos, kaip ir rankos. Bet visa liturgija sudaryta iš simbolių, gestų, „kūno kalbos“, kuri aiškiai ir griežtai skiria skirtingą kūno dalių šventumo lygį. Juk tam tikros simboliais pažymėtos ceremonijos ir etiketas egzistuoja ir kitose žmonių gyvenimo sferose, ne vien liturgijoje, ir niekas jų nesiūlo visai atsisakyti. Pavyzdžiui, civilizuotoje visuomenėje egzistuoja stalo etiketas, ir mes nesakome, kad svarbu tik tai, ką žmogus galvoja vidujai, kad ir kaip nemandagiai elgtųsi. Ne, mes reikalaujame ir tam tikro pagarbaus išorinio elgesio, atspindinčio jo vidinį nusiteikimą.
Liturgijoje (kaip ir bet kurioje kitoje religijoje) esminis yra šventumo, atskirtumo nuo pasaulietinės sferos, aspektas. Šventumas išreiškiamas simbolinėmis apeigomis, kurios savo esme yra kintančios tik lėtai, o ne keičiamos dirbtinai ir staiga. Šių laikų sekuliarizuotoje visuomenėje žmonės apskritai dar lankosi bažnyčioje tik todėl, kad čia randa kažką švento, skirtingo nuo įprasto gyvenimo, primenančio amžinybę. Taip ilgai gyvavusių pagarbos Švenčiausiajam Sakramentui formų beprasmis keitimas yra žalingas sielovados požiūriu: tai piktina pamaldesnius tikinčiuosius ir sustiprina sekuliarią laikyseną tų, kurie paveikti pasaulio dvasios – ir vienus, ir kitus atstumia nuo reguliaraus praktikavimo. Tad nereikia keisti šio papročio, nes tai neduoda jokios sielovadinės naudos. Be to, tai mažintų eucharistinį pamaldumą ir apskritai šventumo pojūtį. Galiausiai, juk šio keitimo neprašo nei Lietuvos kunigai, nei tikintieji. Iki šiol puikiai gyvavo Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika, nesusidūrusi su kažkokiu pasipriešinimu“, – aiškino A. Ivanavičius.

Dabartinė Komunijos dalijimo į rankas praktika niekada anksčiau neegzistavo

Bernardinai.lt paprašius pakomentuoti laiške išsakomą teiginį, jog dabartinė Komunijos į rankas dalijimo praktika „niekada neegzistavo“, A. Ivanavičius pateikė tokius argumentus:

„Pirmiausia, reikia pasakyti, kad nėra aišku, kaip Viešpats Jėzus dalijo pirmąją Komuniją apaštalams per Paskutinę vakarienę (iš Evangelijos tai lieka neaišku), nors šia tema dažnai spekuliuojama. Ne vienas šventasis mistikas savo vizijose regėjo, kad Komunija buvo dalijama ant liežuvio, bet kaip buvo iš tikrųjų, mes nežinome. Antra, pirmaisiais amžiais kai kuriose Bažnyčiose Komunija iš tiesų būdavo duodama į rankas (nors kitur buvo duodama kaip tik ant liežuvio), bet iš aprašymų ir atvaizdų žinome, kad ta praktika buvo visai kitokia nei šiandien. Priimantysis Komuniją žemai pasilenkdavo, o jo ranka turėdavo būti pridengta skepeta. Kunigas padėdavo Komuniją ant dešinės rankos, ir tikintysis turėdavo, neliesdamas jos kita ranka ir nesulenkdamas pirštų, pakelti ją prie savo burnos. Be to, jau nuo II šimtmečio gausu popiežių ir šventųjų raginimų Komuniją dalyti ant liežuvio.

Vis dėlto net jei pirmųjų amžių praktika būtų buvusi tokia pat kaip dabartinė (nors tokia ji nebuvo), argumentas, kad reikia grąžinti pirmųjų amžių papročius yra klaidingas archeologizmas, kurį pasmerkė popiežius Pijus XII. Vadinamasis archeologizmas siekia grąžinti menamas, tendencingai rekonstruotas pirmykštės Bažnyčios praktikas, kartu neigdamas Šventosios Dvasios vedamą organišką bažnytinės praktikos vystymąsi. Šis argumentas grindžiamas prielaida, esą tai, kas tiko krikščionybės senovėje, neabejotinai tinka ir šiandien; maža to, netgi yra geriau už tai, ką Bažnyčia įvedė šimtmečiams bėgant.

Toks teiginys akivaizdžiai klaidingas. Grįžimas į „embrioninę būklę“ nėra pažanga, tik regresas. Tai, kas pradžioje nekėlė pavojaus dėl pirmųjų krikščionių uolumo ir erezijų apie Švenčiausiąjį Sakramentą nebuvimo, tapo pavojinga, protestantams ėmus neigti transsubstanciaciją. Be to, meilė yra išradinga, ir nuosekli raida turėtų būti gyvenimo dėsnis. Todėl normalu, kad Bažnyčia laikui bėgant tobulino tikėjimo Švenčiausiuoju Sakramentu išraišką ir didino pagarbą jam. Noras (išoriškai) grįžti prie ankstyvosios Bažnyčios papročių išduoda jos dvasią, nes atmeta jai būdingą raidą. Be to, toks argumentas yra veidmainiškas, nes tie, kurie agituoja už Komunijos teikimo į ranką įvedimą, jokiu būdu nenorėtų grąžinti daugelio pirmųjų amžių papročių, pavyzdžiui, ilgų ir sunkių atgailų, pasninkų, katechumenų ir tikinčiųjų atskyrimo per Mišias, ilgo stovėjimo per pamaldas ir pan.“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Antanas       2020-05-24 22:28

Ačiū autoriams ir pasirašiusiems. Gal Lietuvos vyskupai pasijus, kad jie turi reikalą su Romos katalikų Kristaus Evangelinės bažnyčios tikinčiaisiais ir pradės persiorentuoti į katalikišką tikėjimą. Nepasiduos psiaudo - religinio globalizmo nešamai reklamai.

Tikra tiesa,       2020-05-23 5:20

sutinku. Jau matosi kas yra kas. Matosi, kad ne esi katalikas, tad ko lendi ten, kur ne tavo broliai? Kas tamstą drasko į gabalus ir verčia čia putoti? Kas čia iš tikro yra atsistojęs į Dievo vietą ir teisia, niekina, kolioja?

>> 19:52       2020-05-22 22:32

Ir kokia motina tave pagimdė - tokį veidmainį ir tokį melagį? ,,Šakės” katalikų bažnyčiai, jeigu jai atstovauja tokios padugnės. Ar visada taip buvo, tik mes to nepastebėjome? Ačiū internetui - dabar labai greitai paaiškės, kas yra kas ir kas ko vertas. Kas Dievo žmogus, o kas tik naudojasi Jo vardu savo tuštybei ir savo puikybei pademonstruoti.

Cha >>> 22 16:02       2020-05-22 19:52

Matosi, kad pasiduodi piktosios dvasios draskomas.
O manęs neišvesite iš kantrybės ir aš tuo pačiu neatsakysiu.
Žinok dar vieną dalyką, kad jei atsakai piktumu, tai jau bendrauji su piktąja dvasia. Tai yra pagrindinis ženklas, nes piktasis to ir siekia.
O Šv. Rašte liepiama: Rom.12 14-21 “14 “Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. 20 Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos.[i6] 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.”

Taip>>>16:22       2020-05-22 19:35

Jūs visiškai esate teisi/us.  Kunigas taip pat yra tik žmogus, bet per jo rankas duona tampa Jėzaus Kūnu, o vynas - Jėzaus Krauju. Tad, kunigo rankos, naudojamos ir ne šventiems reikalams, kaip ir eilinio žmogaus. Svarbiausia yra, ką mes jaučiame priimant Šv. Komuniją.

,,Šventųjų" rankų savininkams       2020-05-22 16:22

Jeigu žmogus negali komunijos paplotėlio imti į savo rankas, tai tuo labiau jis negali jo imti ant liežuvio. Juk tai vis tiek tas pats žmogus. Liežuvis mažiau nuodėmingas už ranką? Kažin. O kuo žmogus keikiasi, meluoja, bliuznija, apkalbinėja, teisia? Ranka ar liežuviu? Ir duona, ir tas pats komunijos paplotėlis kepamas rankomis, o ne liežuviais. Taigi neįtikinote.

> 14:41       2020-05-22 16:02

Tai čia tu vis su manimi ,,diskutuoji” - tas kvailutis cha cha cha? Na, ne veltui jauti tokią didelę giminystę su jehovistais - matyt, tas pats šėtonas jus ir pagamino smile . ,,Tu net nejauti, kad piktoji dvasia tavimi manipuliuoja”. Čia ir vėl tu pats apie save - kaip pirštu į akį. Taigi tu, vaikuti, turėtum ,,melstis ir nepaliauti”, kad neliktų laiko šiame portale žmonėms smegenis plauti. Tada ir nelabasis gal pagaliau atstotų. O jeigu ir 15:16 tu rašei, tai turbūt smegenėlės jau tiek suminkštėjo, kad nė pats nejauti, kaip pats sau prieštarauji. Jeigu čia (15:16) rašė kitas žmogus, tai pagarba jam bent už tai, kad neaiškina, kokios ,,šventos” kiekvieno kunigo rankos. Apie tą šventumą turėtų liudyti tie, kurie mato jūsų realų gyvenimą, o ne jūs patys apie save. O tai kaip čia išeina? ,,Į bažnyčią einate pas Dievą, o ne pas kunigą”. O kaip tą Dievą be jūsų pasiekti pagal jūsų doktriną, jeigu su tuo tarpininku, jei būtų paprastas kaimynas, gal nelabai norėtum nė sveikintis, o jis tau aiškina, kad be jo tarpininkavimo tu esi niekas? Arba ,,Visi mes nuodėmingi, kunigai irgi žmonės”. Jeigu jau taip, tai gerbkite ir kitus žmones, o ne aiškinkite, kokie čia jie visi nelabojo apsėsti. O kai čia aiškinate, kad jų rankos ne kaip visų žmonių - ką tada galvoti? Kurios dar kūno vietos ne kaip visų žmonių? Turbūt ir tų buvusių partinių bei komjaunimo aktyvistų  prašmatnios pirtelės po kunigo apsilankymo pasidaro šventos? Ir tas šnapsas, kuris ten išgeriamas, gal irgi švęstu vandeniu pavirsta? Nebetęsiu daugiau ta tema, nes vėl pykčiu apkaltinsi. Ne, nepykstu. Riedėkit savo nuodėmių taku kiek tinkami, negi man gaila. Tik neaiškinkit, kokie čia jūs visi išskirtiniai. Yra ir išskirtinių, bet tu jiems tikrai nepriklausai, taigi nesipūsk. Esi eilinis propagandistas, ir net nelabai pasikaustęs. Turbūt pritingi šviestis, ar ne? Ar IQ nepakanka? Kai pasimokysi bent jau apologetikos (jei Kristaus Žodis neįkandamas), tada ir padiskutuosim. O kol kas apsiramink, nes ir taip jau pakankamai apsijuokei.

>>12:42       2020-05-22 15:06

Šv. Petras rašo tikintiesiems: “Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta…“1Pt2-9

“Krikšto metu tikintysis tampa mistinio Kristaus Kūno narys, tampriais ryšiais sujungtas su Išganytoju — Amžinuoju Kunigu. Dėl to ir Kristaus kunigystė atsispindi kiekviename Jo Kūno naryje — tikinčiajame”

Cha       2020-05-22 14:41

Sakai ” Na, o piktąjį tu, matyt, geriau už mane pažįsti, iš arčiau bendraujate, kad taip ,,gerai” pažįsti ir atskiri jo mintis?”
  Kaip su pirštu į akį. Kaip jį nepažinsi, kai vis stengiasi per tokius, kaip tu savo išmonę rodyti. Tu net nejauti, kad piktoji dvasia tavimi manipuliuoja laidydama pasityčiojimus, tai ant jehovistų ar kitų, kas ne tavo skoniui. Melskis, pastoviai melskis, tai ir yra budėjimas, kad galėtumei pažinti velnio manipuliacijas.

> 12:20       2020-05-22 12:42

Tai kad, matai, tie jehovistai lygiai tokie patys, kaip ir tu. Jie irgi laikosi principo ,,obosramsia, no ne sdamsia”. Jiems irgi reikia pinigų, kaip ir tau, todėl jie irgi kovoja už vietą po saule ,,iki paskutinio kraujo lašo”. Kaip sakoma, ,,nieko asmeniško, tik verslas”. Ar verta gaišti Dievo duotą ribotą laiką visiškai beprasmiškiems dalykams, užuot nuveikus ką nors tikrai prasmingo? Diskutuoti galima tik su tuo žmogumi, kurio širdis atvira Dievui, o ne su tuo, kuris įsispyręs laikosi kaip ožys ant tilto? Tiek tau, tiek tiems jehovistams tas Dievas nei galvoj, nei uodegoj. Jus veda tik puikybė ir godulys, niekas daugiau. O savo citatą perskaityk dar kartą. Ji būtent tau. Tik kažin, ar pats suvoki, ką pacitavai…

> 7:47       2020-05-22 12:29

Kas tau, melagi, sakė, kad supykau? Aš nepriklausau tavo luomui ir manęs jau nebeveikia tavo demagogija, tai kodėl turėčiau pykti? Ar tau niekas nesakė, kad Dievas yra ne tik Tiesa, bet ir Laisvė? Laisvė pirmiausia nuo tokių kaip tu. O laisvas žmogus nepyksta - neturi dėl ko. Man tik gaila tavo suvedžiotų žmonių ir net savotiškai tavęs. Na, o piktąjį tu, matyt, geriau už mane pažįsti, iš arčiau bendraujate, kad taip ,,gerai” pažįsti ir atskiri jo mintis? Turbūt tas piktasis ir yra tavo tikrasis dievas, kad sugebėjo tau ,,įsūdyti” tokią baisią puikybę. O sakyti tiesą tu man neuždrausi - kelnytės per trumpos. Juo labiau, kad pats save ,,nukarūnuoji” nesugebėdamas argumentuoti, o tik kabinėdamas etiketes ir skelbdamas savo primityvias ištarmes. Na, ką dar pacituosi iš tavo dievo - piktojo - arsenalo? Pirmyn! Tik būk originalesnis, nes šitaip, kaip dabar, tai su tavimi baisiai nuobodu. Na, parašyk ką nors, kad iš tikrųjų supykdytum! Jei toks tavo tikslas ir jei sugebėsi smile . Mane gali šmeižti ir įžeidinėti kiek tik nori, bet Kristaus antrą kartą verčiau nenukryžiuok. Čia irgi sakau be pykčio, tik iš gailesčio tau, nelaimingajam.

>>21 22:02       2020-05-22 12:20

“..kaip dabar kad užsirakina nuo jehovistų.”

Tai,kam užsirakinate ir slepiatės nuo tų jehovistų,ar nežinote katalikiško,krikščioniško tikėjimo tiesų,tiesos.Visokiems jahovistams ir panašiems reikia atidaryti duris ir išaiškinti Kristaus mokslą,kad kitą kartą pasibeldę į duris jau žinotų ko tikėtis

“Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos! Kadangi tu atmetei pažinimą, tai ir Aš tave atmesiu, kad nebebūtum mano kunigu. Kadangi pamiršai savo Dievo įstatymą, tai ir Aš pamiršiu tavo vaikus.Oz4-6

 

 

Na, va ir supykai >>21 22:02       2020-05-22 7:47

Pyktis nėra geras patarėjas, tad tamstai surašytos mintys atėjo ne iš Dievo,  iš piktojo.

> 5:13 ir kt.       2020-05-21 22:02

Šitos akcijos sumanytojai ir vykdytojai šiame gyvenime turbūt jau neprisikels. Nes Dievas jiems paskutinėje vietoje. Vienintelė jų aistra - kova dėl įtakos. Taigi išmanome apie tai daugiau, negu tamsta -> (20 19:34) viliesi. Labai jau negarbinga ne tik Dievo, bet ir žmonių atžvilgiu savo egoistiškiems tikslams naudoti pusšimtį kvailių ir nečėsgimių. Žema ir menka naudotis žmonių naivumu skelbiant netikrą šio karo priežastį. Riekitės tarpusavyje, jei jau taip žemai smukote, bet neneškite savo šiukšlių į viešumą -> (20 19:30). Svetima gėda skaityti šią, atsiprašant, ,,diskusiją” dėl nieko ir apie nieką ir dar su įprasta veidmainystės porcija. O jūsų klaidų pasekmės bus tokios, kad turėsite kalėdoti ne nuo Visų Šventųjų iki Velykų, kaip dabar, bet apskritus metus. Kol žmonės neužsirakins nuo jūsų kaip dabar kad užsirakina nuo jehovistų. Tik atsiminkite, fariziejai: Dievas nemirė, jis tebėra, nors jūs tuo ir netikite. Jei tikėtumėte, jums tikrai būtų bent jau gėda.

>>> 22:37       2020-05-21 5:13

Sakot “Vadinasi, dėl regimosios Kristaus Bažnyčios skilimo
labiausiai kaltas yra žmogus.” Kalta yra nuodėmė (Judo Iskarijoto godumo nuodėmė), bet Dievas vis tiek, viską iš anksto žinojo.  Žmogus yra kaltas, nes yra netobulas, todėl ir klysta, bet, kai su Dievo pagalba pamato pasekmes savo klaidų  ir dėl to gailisi, tada įvyksta prisikėlimas iš savo klaidų, kaip buvo su muitininku ir su visais kt. Šventajame Rašte aprašytais nusidėjėliais.

Taip, „piktoji dvasia - skaldė“ 19:35,       2020-05-20 22:37

bet žmogus yra ir laisvas, ir „didesnis už angelus“.
Vadinasi, dėl regimosios Kristaus Bažnyčios skilimo
labiausiai kaltas yra žmogus.
To galėjo ir turėjo nenutikti (pagal Kūrėjo sumanymą).
Greit (laikas - eschatologinis) visi, kas stengsis likti ištikimi Viešpaties mokymui, suvoks, kas, kaip ir kodėl yra religinio gyvenimo desakralizacijos, vadinasi, ir tolinimo nuo Dievo bei Išganymo sumanytojai ir vykdytojai.
„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta,
ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.“ (Lk, 12, 2)

Pastebėjimas       2020-05-20 20:11

Mano gyvenime buvo įvykių, kurie man labai nepatiko ir aš įsikibęs priešinausi, bet, galų galiausiai, teko susitaikyti. Ir ačiū Dievui, kad susitaikiau, nes… Po kurio laiko suvokiau, kad tai Dievas bandė mane pasukti iš klystkelio, iš bereikalingo man priprasto vargo, kuris man atrodė - gyvenimas, kurį aš pats pasirinkau. Vienareikšmiškai tvirtinu, kad jei atsitiko, kad turime keisti kryptį, tai sukluskime, gal Dievas nori kažką tai pasakyti ir parodyti tą PRAKILNESNĮ kelią. Šios dienos Dievo Žodžio skaitinyje apaštalas Paulius, taip pat aiškina kas ir, kaip dideliai miniai, bet galiausiai liko tik keli supratę ir atsivertė. O Jėzus, šios dienos Evangelijoje vėl kalba apie Šventosios Dvasios atsiuntimą, kuri mums padės. Kodėl Jis pats, prisikėlęs nepasiliko? Juk taip būtų mums taip paprasta Juo sekti? Kodėl reikia Šventosios Dvasios, kurios “žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį rastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų”? Ar tai ne nuoroda, kad mes turime sustiprėti dvasia, t.y. patys tapti dvasingais ir bendrauti tiesiogiai su Viešpačiu?

> 19:35       2020-05-20 20:01

Kam meluoji, šėtone? O šita ,,tryda” dėl nieko irgi liudija išmoktą pamoką? Skaldykitės ir toliau, kol jūsų visai neliks, fariziejai, jeigu savo misiją jau atlikote. Laisva vieta tuščia nebūna. Jus pakeis žmonės, tikrai tikintys į Dievą, o ne į savo pačių rankų ,,šventumą”.

Skaldė piktoji dvasia >>18:45       2020-05-20 19:35

Dievas žmogui davė laisvą valią, bet jei Dievas leidžia suskilti ir susiskaldyti, tai nereiškia, kad Jis nieko negali padaryti. Ar nežinote, kad Viešpats iš bet kokio blogio padaro gėrį. Manau, kad skaldėsi tie, kurie nusilpo dvasiškai, t.y. nebegirdėjo Dievo balso ir todėl dar labiau susilpnėjo. O Viešpats reiškiasi tik ten, kur yra silpniausi, nes tik ten Jis gali būti išgirstas ir nuveikti per juos didžius dalykus. Taip, išbraidžiojome šį susiskaldymą, o dabar bandome rasti sąlyčio taškų ir su Dievo pagalba vienytis. Praktiškai įgijome pamoką, kuri`, tikriausiai, išmoksime ilgam.

Krikščionybės ir politikos supatarlintojui       2020-05-20 19:34

Būtų išmintinga patylėti apie tai, ko neišmanai 18:51. Tik tiek.

Sakai menka?       2020-05-20 19:30

Jei žmogui kyla klausimų, tai jau yra gerai, nes tik kalbant, aiškinantis, gilinantis į esmę galima sutikti tiesą. Dievas yra pasakęs, kad drungnus aš išspjaunu. Tad leiskime ieškoti tiesos.

O Dieve!       2020-05-20 18:51

Kaip visa tai menka ir smulku! Jeigu jau krikščionybė nusirito iki tokių diskusijų ir nemato daugiau problemų, tai gal jai jau tikrai laikas ,,į atsargą”? Juk tai tik FORMA, bet ne turinys. Bet kai žmonės jau nebesupranta, ką jie šiame pasaulyje veikia, tai reikia kelti bent tokius ,,ermyderius”, kad bent taip būtų matomi. Kuo tai skiriasi nuo pačių niekingiausių partinių veiklos? Absoliučiai niekuo. Kaip žmonės sako: nei Dievui žvakė, nei velniui šakė. Nei žmonėms pavyzdys. Gėdytumėtės.

„Rankininkams“ 18:13, 18:15        2020-05-20 18:45

Malonėtumėte atsakyti tik į vieną klausimą?:
Jeigu regimajai Bažnyčiai Vadovauja tik ir tik Šventoji Dvasia,
tai kas Ją suskaldė, kad šiandien turime tris didžiąsias konfesijas,
nors, Šv. Dvasios raginami, viliamės Jos susivienijimo laikų pabaigoje?

Berankiams       2020-05-20 18:15

Silpnas jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Viešpačiu. Neverkšlenkit, o geriau daugiau melskitės, kad apšviestų jūsų protelį.

> 15:52       2020-05-20 18:13

Manau, kad esi netikintis fariziejus. Negi netiki, kad Bažnyčios Vadovė yra Šventoji Dvasia? Jei Ji sugebėjo per žogų surašyti visą Šventąjį Raštą, kuris tinka visiems amžiams, jei be Jos valios nei plaukas nuo galvos nenukrenta, tai negi ne Jos valia duoti Šv, Komunija į rankas ar į burną?

„Rankininkams“       2020-05-20 15:52

Jei jums net Dietrichas von Hildebrandas (cituotas 2020-05-19 22:04),
kurį vargiai kuris nors būsite skaitę,
o jei net ir imtumėte skaityti, nežinia, ar įkirstumėte,
nusipelno jūsų nykštukinio nepritarimo,
tai patys išsiduodate, kas esate,
tikėtina, siekiantys už kovido širmos įvykdyti „naktinę reformą“, po kurios dėl tariamo įvairiausių virusinių užsikrėtimų pavojaus ir po karantino nebūtų grįžtama prie tūkstantmetės pagarbos Eucharistijai tradicijos.
Laimei, bent Lietuvoje kol kas tokiai revoliucijai jūsų blauzdos per skystos.

>>> Reikėtų...       2020-05-20 13:28

Jūs teisus ponuli, nes kas Dievo - Dievui, o kas Ciesoriui - atiduokite Ciesoriui. jei Dievui reikia karantino dalijant Šv. Komuniją, tai Jis ją ir įvedė, o jei kas nesupranta, tai per mažai meldžiasi, o tik dairosi.

Reikėtų daugiau parašų, nes       2020-05-20 13:15

Ponui Dievui jūsų problemos iki lemputės.

Dzeikas       2020-05-20 7:40

Briedas!
Atsiverskite Biblija ir perskaitykite ka apie sv. Komunijos dalinima ten rasoma. Nera ten jokiu “techniniu” detaliu kaip ta daryti.
O kunigu argumentas (o tiksliau “kunigu”, nes kunigas man pvz. a.a. tevas Stanislovas, o jau kiti tai kaip iseina:ir kunigai, ir “kunigai”) esa mes savo “griesnais” pirstais neverti liesti Jo kuno - zemiau plintuso.Taip gali kalbet tarnas, bet ne Dievo.
Pries priimdami sv. Komunija mes privalome eiti ispazinties ir jau priimdami Dievo kuna mes buname maziausiai nusideje bent jau rankomis.
Tokias problemas lygioj vietoj(arba 5 kampo apvaliame kambaryj, sakoma) tegali ieskoti tas , kas Jam netarnauja.

Ką šiandien sako Evangelija?       2020-05-20 6:40

Jėzus žada Guodėją, tiesos Dvasią, kuri mokys, primins ir liudys. Jis sako, kad „ji ves į tiesos pilnatvę“. Žodžiai „ves į tiesos pilnatvę“ reiškia, kad dabar apaštalai negali aprėpti visos tiesos; ją gali suvokti įgiję daugiau patirties ir išminties. Tad, šiandien, mes dar nesuvokiame kodėl turiu priimti Šv. Komuniją paimant savo rankomis ir įsidėti į burną.  Patikėkite Šv. Dvasia žino ką daro, nes Ji mato ir žino viską kas dabar yra ir kas bus. Gal iš ties keisis daug kas, gal per dabarties realijas, mes turėsime pereiti į kitą lygmenį, gal mes jau esame paruošti patirti stipresnėms dvasinėms patirtims. Štai, kai buvo bažnyčios uždarytos, aš žiūrėjau tiesiogines transliacijas ir tikrai išgyvenau labai stiprią bendrystę su visais dalyvaujančiais tose Šv. Mišiose ir patyriau dvasinę Komuniją, gal net stipriau nei priimant bažnyčioje tikrą Jėzaus Kūną. Manau, kad tai vyko dėl sukrėtimo, t.y. negalėjimo dalyvauti tiesiogiai. Reikalingi mums tokie sukrėtimai, nes apsiprasdami, mes tampame tik apeigų vykdytojai ir esame visiškai toli nuo to ką darome, kur esame.

Taip>>>       2020-05-20 6:01

“Šita duona,ne žaidimai”. Tik. Dabar yra tokia Dievo valia ir mes turime bes1lygiškai paklusti.

Šita duona,ne žaidimai       2020-05-19 23:48

Jei tai man padės prisikelti iš numirusių(kaip tikiu) jau čia ir iš kapo duobės po to,tai tie nors ir neplauti kunigo pirštai(gal kartais) tera maža nelaimė palyginus su visais vidiniais dvasios nešvarumais tūnančiais žmogaus viduje,kaip Kristus sakė:O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų.  Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai.  Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia.“Mt15-18

Priėmęs Jėzaus kūną pabučiuok"purvinas” kunigo rankas,nes širdis dar purvinesnė.Ir iš viso kur mūsų mintys ir žvilgsnis ar į pirštus ar į Dievą;kraujoplūdžiu serganti moteris( su tikėjimu)prisilietė Dievo drabužio apvado ir išgijo,o čia VISAS Viešpaties kūnas jo kūriniui.Ar tik čia nėra netikėjimo kvapo šituo eucharistijos ” nešvarių rankų” dalijimo reikalu,kaip tik ir žodiai Šv Rašto:“Kas valgo ir geria to Kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą.Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.1Kor11-29

Dietrichas von Hildebrandas:        2020-05-19 22:04

„Esminė daugelio naujovių klaida yra įsivaizdavimas, kad naujoji liturgija priartina šventąją Mišių auką prie tikinčiųjų, kad išvilktos iš savo ritualų Mišios pasiekia tikrąjį mūsų gyvenimą. Bet kyla klausimas, ar mes geriau sutinkame Kristų Mišiose pakildami iki jo, ar nuleisdami jį žemyn į savo kasdienybės pasaulį. Atnaujintojai norėtų šventą artumą Kristui pakeisti nesivaržančiu familiarumu. Iš tiesų naujoji liturgija grasina sugadinti susitikimą su Kristumi. Ji nebeskatina pagarbos paslapties akivaizdoje, užkerta kelią baimei ir visiškai užgesina sakralumo jausmą“. [žurn. „Triumph“]

Prietrankoms       2020-05-19 20:46

patariu savo kvailiems juokeliams pasieškoti ar palaukti kitos temos.
Nesidarykite savęs pačių didžiausiais priešais. Viskam - saikas.

>>> išeitis       2020-05-19 20:14

Mano pincetas - mano pirštai. Tegu tik padeda man ant kairio delno, o su dešinės dviem pirštukais pats įvairuosiu į burną. Pats žinau, kad rankas ploviau, o ar kunigėlis plovė, tai tikrai nežinau ir kiek kas nuseiliojo, taip pat nežinau.

išeitis       2020-05-19 19:49

Dedant į burną lainai naudotis pincetu.

Kartą       2020-05-19 18:44

man buvo taip, kai ėjom vorele, Šv. Komunijos, tai per tą skubėjimą sukandau Komuniją su visu kunigo pirštu. Gėda ir bėda, bet jis kaltas, kad žiopso. Visokių yra, gal į ką nors užsižiūrėjo. Visko būna.

>> 16:26       2020-05-19 16:31

Na, tai ta ,,druska” ir teverta sumindžioti. O juk Jėzus kadaise klausė: ,,Žmogus šabui ar šabas žmogui?”. Pasirinkote žmogų šabui. Taigi esate fariziejai.

>528 - „ne tiek jau daug per visą Lietuvą“       2020-05-19 16:26

Druskos nedaug ir tereikia! - Mt 5,13:
„Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.“

528       2020-05-19 16:18

neturintys kuo užsiimti? Ne tiek jau daug per visą Lietuvą.

Uždrausti Tradiciją ir Šv. Komuniją į burną,       2020-05-19 15:49

kad šito kai kurie racionalizatoriai bei „estetai“ ir tesiekia galima susižinoti iš vieno tokio ar poros tokių aršių komentatorių Tiesos.lt.
Gal Covid-19 jiems tik proga naktinei reformai, kad daugiau nebūtų grįžtama prie 2000-etės tradicijos Šv. Komunijos priėmimo būdo?
Ar nepamiršote Kašpirovskio? - Jis irgi grįžo, kad pagelbėtų Kovido ištiktai šaliai? - Pasidedi duonos riekę ir vyno stiklinę priešais TV ekraną,
o Šv. Mišių metu kunigas įtraukia juos į Perkeitimo procesą.
Žydrai švento ekrano „perkeistus“ duoną ir vyną suvalgai-išgeri,
padėkoji, kad jokia virusais tiksinti bomba nenusičiaudėjo,
kad neprisilietei prie silpno imuniteto senjoro, nepasigavai “zarazos” >14:55.
Apdairu būtų kunigus karantinuoti dabar ir… visiems laikams.

Mačiau, mačiau       2020-05-19 15:01

kaip tie seni ima Komuniją. Iškiša liežuvį, o kunigas deda ant jo, o po to ranką valo į skverną. Bėgti reikia nuo tokių kunigų kuo toliau. dar geriau, jiems reikia įvesti kas mėnesinį sveikatos testavimą nuo visų užkrečiamų ligų.

Cha,       2020-05-19 14:55

piktas esi tu pats ir bandai būti Dievo vietoje. Šie, pandeminiai laikai pakeitė viską amžiams. teks susitaikyti su tuo, kad Šv. Komunija bus visam laikui bus draudžiama imti į burną ir apseilėtomis rankomis užkratą dalinti kitiems. Lietuvoje, be COVID-19 yra dar pavojingesnė džiova, tuberkuliozė,  kuriomis serga ne vienas ir ypač seni, be priežiūros esantys senoliai.
  Suprask, nenoriu būti apkrėstas kokios nors “zarazos”.

  Pasiūlymas, rinkitės po šv. Mišių ir prašykit atskirai kunigo, kad jums dalintų į burną.

Kodėl Jūs tokia radikali, pikta 13:01?        2020-05-19 13:51

Piktumas labai trukdo mąstymui:
Kas neigia, kad svarbiausiai yra tikinčiojo širdies būklė,
kad būtinas Atgailos sakramentas prieš priimant Šv. Komuniją,
jei padarei sunkią nuodėmę ir t. t.?
Galiausiai ne Dievą reikia saugoti, o žmogų,
t. y. nesudaryti jam papildomų sąlygų nupulti, grimsti į profanaciją.
Atžvilgiu to, kas sakralu ir paties kenotinio Dievo Sūnaus Šv. Komunijoje privalu ne tik pagarbiai elgtis,
bet ir juos saugoti nuo profanacijos ir išniekinimo galimybės
(kas, akivaizdu, visuotinai ir daroma).
Nuo COVID-19 saugotis irgi būtina, bet svarbiausiai, kad COVID-19 netaptų priedanga ir/ar pretekstas t. t. grupuotei susitvarkyti neteisėtus ir neteisingus reikalus.

>>> 12:49       2020-05-19 13:01

Atmink, kad Dievo saugoti nereikia, nes Jis yra pats Dievas. Tik Šventoji Dvasia žino kas bus po to. Jei Jai taip reikia, tai bus taip, kaip Jai reikia. Daug labiau žmonės išniekina Šv. Komuniją, kai eina apsimesdami galintys Ją priimti, o širdyje yra supuvę iki kaulų smegenų taip, kad nėra galimybės pasikeisti.
    Dėl senų žmonių, tai juos gali įspėti kunigas, kad jie eitų paskiausiai arba neskubant ir stebint, padėti jiems ją priimti iš savo rankos. reikia tik geranoriškumo.

Šv.Ostijos išniekinimas Juodosiose mišiose       2020-05-19 12:49

Kaip užtikrinti ar bent iki minimumo sumažinti tikimybę, kad Eucharistija nepatektų į satanistų ir kai kurių kitų okultinių judėjimų „delegatų“ rankas, kurios per Šv. Mišias kartais tik tam ir ištiesiamos,
kad Šv. Komuniją pavogtų, o vėliau išniekintų (blasfemija) per Juodąsias mišias?
————————————————————————————————
Desecration during a Black Mass
A Black mass is a Satanic ritual designed to satirize or invert a traditional Catholic mass. Consecrated hosts are a common ingredient in black masses, becoming the subject of desecration. The hosts must first be stolen from the tabernacle of a Catholic church, and/or secreted away by people who are posing as parishioners receiving communion.

In 2014, the Dakhma of Angra Mainyu held a public black mass at the Oklahoma Civic Center and planned to include the desecration of a consecrated host, which was to be “stomped on”. That did not transpire: instead, the host was returned through an attorney after the archdiocese filed a lawsuit for its recovery.
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_desecration

>Nepritariu: pasvėrėte smerkiančius žodžius?       2020-05-19 12:10

Negi negirdėjote pačius kunigus (pvz., per Marijos radiją) tvirtai liudijant, kad Šv. Komuniją dalijant į rankas kunigo daug dažniau prisiliečiama prie kūno (delnų, kuriuos nurodymuose net specialiai prašoma ištiesti, o ne sulenkti „laiveliu“, kaip žmogui įprasta; o ką daryti senjorams, kurių delnai ir pirštai „susukti“ artrito ir kitų su amžiumi susijusių ligų, arba kurių rankos dreba, arba kurie sėsdamiesi ir sėdėdami priversti delnais remtis į klauptų atramas ir pan.)?

Nepritariu       2020-05-19 9:54

kad šventumas ir pagarba priklauso nuo būdo, kaip priimsi Šv. Komuniją. Tai tik eilinė fariziejiškumo atmaina. Jėzus už tai ir buvo nukryžiuotas, kad prieštaravo apeigų kultui. Ar ne Jis gydė žmones šabo dieną? Ar ne Jis šaukė fariziejams, kad jie tik pabalinti karstai ir yra supuvę iš vidaus?  Ne išorė lemia pagarbą, o vidinė laikysena, širdies pamaldumas.
    Būtina klausyti tai ką rekomenduoja LVK, nes nesutikau nei vieno kunigo, kuris dalindamas neprisiliečia prie žmogaus lūpų, tad užsikrėtimų, yhpač dabartiniu metu, rizika yra didelė. Tie kunigai, kurie nepaiso šio nurodymo, paprasčiausiai, yra labai neatsakingi prieš žmogų, prieš jo gyvybę. Būtina pranešti policijai už tokius pažeidimus. Juokauti su užkratu nevalia nieka. Kam ta kaukė, jei į burną tau įdeda virusą. Dievas nėra koks prievaizdas, kad sergėtų neatsakingumą. Manau, kad šitoks jų ir žmonių neatsakingumas nuvertina Šv. Komuniją.


Rekomenduojame

Kastytis Antanaitis. Ne gyvenimui, o matematikai mokome

Rasa Čepaitienė. Šliaužianti reabilitacija

Algimantas Rusteika. Tai ką – Apokalipsės raiteliai jau šį savaitgalį?

Vytautas Matulevičius. Liūnas

Rastas 1920 m. Mickevičiaus-Kapsuko laiškas atskleidžia Rusijos tikslus Lietuvoje

Ramūnas Aušrotas. Liūdna, nes juk ES pradžia buvo visai kitokia

Raymond Ibrahim. Hagia Sophia: Turkų pasakos prieš istorinius faktus

Algimantas Matulevičius. Lietuvoje galima išgyvendinti skurdą

Nida Vasiliauskaitė. Žmonija progresuoja. Iš kur žinome?

Algimantas Rusteika. Lempučių filosofija

Neringa Venckienė informuoja

Algirdas Endriukaitis. Kas laukia nacijos, jei jos politikams nerūpi valstybės egzistencinis likimas?

Nuo bačkos. Majauskas: Su Ingrida už Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Beprotybės kronikos: kas yra moteris

Tomas Čyvas. Įdomu, kada radikaliai kairioji minia uždraus Bulgakovą?

Algimantas Rusteika. Ar turi teisę atbuvę tremtį žinoti savo skundikus?

Geroji Naujiena: Padauginame tik dalydamiesi

Rasa Čepaitienė. Verygos paradoksas

Raimondas Navickas. Tai NE fontanas, tai kitaip vadinasi!

Liudvikas Jakimavičius. Covido simptomas: „Aplink nosį vaikšto šeškas – nieko neužuodžiu“

Vytautas Sinica. Siūlyčiau, priešingai, Lietuvai pagaliau viešai ir deramai pagerbti LAF’ą

Alvydas Jokubaitis. Noras panaikinti visus prietarus yra pats didžiausias prietaras

Arvydas Anušauskas Fainai Kukliansky: „Tai jau su J.Lukša-Daumantu viskas gerai?“

Audrius Bačiulis. Lukašenka žodžių tuščiai nešvaisto…

Skaitiniai. Vidmantas Valiušaitis rekomenduoja: „Svarbus aukščiausio JAV diplomato pareiškimas ir svari politinė parama Baltijos valstybėms“

Algimantas Rusteika. Pakelkim, pakelkime taurę kvailybės, kad Lietuvai būtų geriau!

Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Nikolajus Nielsenas. Rinkimai Baltarusijoje: Lukašenka prieš COVID-19

Audrius Bačiulis. Beprotybės kronikos: kas yra vyriausieji „Facebook“ cenzoriai?

Karolis Kaklys: Kaip Vijūnėlės dvaro statybos atskleidė visai Lietuvai opias problemas?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.