Savivalda

Parlamentaras Povilas Urbšys: antro Sąjūdžio nebus, bet išlaisvinti žmonių pilietines galias savivaldos lygmeniu yra įmanoma

Tiesos.lt siūlo   2015 m. gegužės 18 d. 20:59

28     

    

Parlamentaras Povilas Urbšys: antro Sąjūdžio nebus, bet išlaisvinti žmonių pilietines galias savivaldos lygmeniu yra įmanoma

Jaunius Pocius | „Respublika“

Savivaldos rinkimuose visuomeninių rinkimų komitetų atstovai gavo 88 mandatus iš 1416. Nors vargu ar tai galima laikyti nepartinių jėgų laimėjimu, net ir toks mandatų skaičius bei keliuose didžiuosiuose miestuose užvaldyti merų postai smarkiai išgąsdino sistemines partijas. Miestuose, kuriuose laimėjo rinkimus, visuomeniniai rinkimų komitetai turi progą parodyti, kad atėjo ne valdyti, o tarnauti žmonėms. Subūręs visuomeninį judėjimą „Kartu“, – jis laimėjo rinkimus Panevėžyje, – Seimo narys Povilas Urbšys įspėja: šie rinkimai arba pažadins žmonių pilietinį aktyvumą, arba taps visuomeninių rinkimų komitetų pakasynomis.

Rinkimų pažadų laikas baigėsi, o ką mato rinkėjai? Panevėžyje valdžią formuojantis visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą „Kartu“ lipdo koaliciją su Darbo partija, konservatoriais, socialdemokratais. Ar nesijaučiate nuvylę rinkėjus? – paklausėme judėjimo „Kartu“ įkvėpėjo Povilo Urbšio.

Jeigu iš visuomeninių rinkimų komitetų būtų išrinkta pakankamai atstovų, kad galėtume sudaryti daugumą, mes tikrai galėtume įgyvendinti savo pažadus nesudarinėdami plačių koalicijų. Bet realybė yra tokia, kad mes, norėdami sudaryti darbingą koaliciją, turime tartis su partijomis. Mes kvietėme į koaliciją partijas klausdami, ar jos sutinka siekti permainų mieste. Panevėžys, manau, turi paskutinį šansą atsitiesti. Ateina ES lėšos ir svarbu, ar jos taps eiliniu pasipelnymo šaltiniu, ar vis dėlto bus panaudotos miesto gerovei. Mes supratome: norėdami pakelti miestą iš nuosmukio, neturime vadovautis vien tiktai politinėmis ar asmeninėmis ambicijomis. Štai kad ir Darbo partija. Mano nuomone, dalis jos narių Seime įsivaizduoja, kad tai yra partija, dalis – kad tai Uspaskicho „uabas“. Bet Panevėžio savivaldybėje Darbo partijos atstovai, mano duomenimis, nėra įsipainioję į kokius nors korupcinius skandalus. Aš sakyčiau, jeigu partijos deklaruoja, kad jos atėjo dirbti miestui, turime išnaudoti šansą. Visuomeniniai rinkimų komitetai – tarsi trečioji jėga, kuri bandytų suvienyti politines jėgas ir orientuoti jas į tikrąją politiką. Nes tikrosios politikos esmė – atstovauti viešajam interesui – pamiršta.

Visuomeniniai rinkimų komitetai atsirado kaip alternatyva partijoms, kuriomis rinkėjai nusivylė. Bet prisiminkime Tautos prisikėlimo arba „Drąsos kelio“ partijų startą ir kuo viskas baigėsi. Ar nelaukia tas pats visuomeninių rinkimų komitetų?

Dabar vertiname pirmąjį etapą – savivaldos tarybos rinkimus. Mes matome, kad ten, kur laimėjo visuomeniniai rinkimų komitetai ir buvo išrinkti jų merai, tos asmenybės neatsirado iš niekur. Kaune Visvaldas Matijošaitis buvo tarybos narys, Vytautas Grigaravičius Alytuje savo darbu irgi buvo žinomas, save išsikėlęs Artūras Visockis taip pat buvo išrinktas Šiauliuose. Panevėžyje pirmą kartą žmonės išrinko į Seimą nepartinį kandidatą. Matyt, nenuvyliau panevėžiečių, jeigu jie patikėjo, kad visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atitinka jų lūkesčius. Todėl visuomeninių rinkimų komitetų lyginti su „Drąsos kelio“ ar Tautos prisikėlimo partijų atėjimu nederėtų. Nei Venckienės, nei Valinsko iki tol nebuvo politikoje. Jie sukūrė darinius, kurių iš padarytų darbų nebuvo galima pažinti.

O kas pastūmėjo jus suteikti savo vardą visuomeniniam rinkimų komitetui? Manau, suvokiate, kokią naštą užsikrovėte…

Per savo ilgametę STT vadovo (STT Panevėžio valdybos – red. past.) praktiką pastebėjau, kad beveik kiekvienais metais STT pareigūnai iš miesto savivaldybės išvesdavo vieną ar kitą valdininką su antrankiais. Bet kartu mačiau ir tai, kad iš esmės niekas nesikeičia. Pasikeičia tiktai veidai, bet pati esmė, kad politika tampa verslu, lieka. Koalicijas sudarinėja ne politinės partijos, joms padeda susitarti koks nors stambus verslininkas. Meras keičiamas dėl to, kad jis nesidalija. Aš asmeniškai suvokiau vieną dalyką: jeigu žmonėms nebus alternatyvaus pasirinkimo, jie bus priversti rinktis tuos pačius, kurie vadovaujasi štai tokiais principais, kad politika yra verslas ir kiekvienas turi turėti savo dalį. Antras dalykas, aš suvokiu ir tai, kad pačios partijos nesikeis, jeigu neatsiras konkurencija. Kaip politikas aš asmeniškai buvau įsitikinęs, kad antro Sąjūdžio nebus. Negalėsime susitelkti vieningai, kaip susitelkėme siekdami atkurti valstybę. Bet išlaisvinti žmonių pilietines galias savivaldos lygmeniu, manau, yra įmanoma. Daryti tą dalyką reikia pradėti nuo konkrečios gatvės, mikrorajono, miestelio. Sovietmečiu bet kokia pilietinė iniciatyva buvo kontroliuojama. Nes kas nekontroliuojama, tas kelia grėsmę. Per 25 metus nieko nepadaryta, kad būtų skatinamas pilietinis žmonių veikimas. Nelaikyta, kad tai vertybė, sukurianti socialinę pridėtinę vertę – pasitikėjimą savimi, valstybe. Reikia, kad valdžia suvoktų, jog žmonės turi jai pasakyti, ką ji daro negerai. Mums buvo būdingas tarybinis mentalitetas – kadrai lemia viską. Atrodė, susodinsime kitus žmones ir ant tų pačių rogių nuvažiuosime į naują ateitį. Nieko nebus. Įsėdę į sovietines roges, tik perdažę trispalve, niekur nenuvažiavome.

Manau, kad ilgai laukti neteks norint įsitikinti, ar nauji rinkėjų lūkesčiai pasiteisina. Kokie pavojai gali juos sužlugdyti?

Visuomeninius rinkimų komitetus visi bando demonizuoti. Kad neaiškūs dariniai, nežinia iš kur atsiradę. Siūlau paskaityti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Joje nustatytos lygios teisės dalyvauti politikoje, rinkimuose tiek partiniams, tiek nepartiniams. Ar normalu, kad realizuoti šias konstitucines teises ir savivaldos rinkimuose dalyvauti save išsikėlusiems kandidatams leista tik 2007 metais? Šiandienį iš 1416 mandatų visuomeniniai rinkimų komitetai laimėjo 88. Viso labo tik tiek. Bet pažiūrėkime, kokį tai nerimą sukėlė partijoms. Tai tik pilietinės demokratijos daigai. Bet tai kartu ir signalas, kad jie gali neišaugti. Nes jeigu Kaune, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje pasitikėję žmonės nusivils komitetais, jie niekada nelaimės kitų savivaldos rinkimų. Jeigu išryškės, kad, įgiję valdžios galias, jie sudarinės tam tikrus sandėrius ir koalicijos bus sudaromos dėl valdžios kėdžių, viskas liks kaip buvę. Tik savivaldybė pakeis aptarnaujamas finansines grupuotes. Tada, be abejo, labiausiai žmones nuvils visuomeniniais rinkimų komitetais. Nes partijoms yra atleistina, jose gali būti veikėjų, kurie išvedami su antrankiais. Geriausi pavyzdžiai – Visagine mere išrinkta Dalia Štraupaitė, kuriai iškelta korupcijos pobūdžio byla, ji nušalinta nuo pareigų. Analogija Radviliškyje – meru išrinktas Antanas Čepononis. Kažkodėl rinkėjai jiems atlaidūs. Kad galima paimti kyšį, parsiduoti, tai jau neatsiejama politinės kultūros dalis. Jeigu štai tokios politinės kultūros dalimi taps visuomeniniai rinkimų komitetai, iš jų bus pareikalauta daug daugiau negu iš partijų. Užtat žmonės, kurie balsavo, balsavo tikėdami alternatyva. O jeigu paaiškės, kad tai yra tas pats, tik kitokiame popierėlyje, taip spjaus tą saldainį, kad jo ieškoti reikės ilgai.

Suprantama, daug įdomiau būtų kalbėtis, tarkime, po metų, kai bus matomi pirmieji darbo rezultatai. Juk naujos Panevėžio valdžios laukia nemenki iššūkiai…

Juos įveiksime, jeigu mums pavyks įtraukti miesto bendruomenes, kad jos formuotų savo poreikius. Vakarietiškame pasaulyje savivalda suvokiama taip, kad žmonės savo teritoriją valdo patys. O pas mus savivalda panaši į partijų savivalę. Reikia sukurti erdvę žmonių veikimui. Mes turime seniūnaitijas, bet jos tarsi pirmosios savivaldos grandies parodija. Ar Panevėžyje seniūnaitija gali spręsti 10 tūkst. žmonių problemas? Jeigu padarytume taip, kad vienas seniūnaitis atstovautų nors pusės tūkstančio žmonių interesams, būtų realesnis santykis su žmonėmis. Jeigu tokios veikimo erdvės nesuformuosime, turėsime tai, ką turime. Aš manau, jeigu per 4 metus miestietis galėtų pasakyti pamatęs prasidėjusius pokyčius, kurie suteikia vilties, kad mieste skaitomasi su jo interesais, tai ir būtų ta pradžia.

Negąsdina jūsų, kad savivaldybes slegia skolos, o žmonės greit norės matyti naujos valdžios darbus?

O prisimenate, ką prieš 25 metus mums sakė, kai siekėme Nepriklausomybės? Jūs neturėsite finansinio pagrindo, prapulsite be Maskvos. Dabar kai kas taip sako apie savivaldą: sutraukysite tuos ryšius, ant kurių laikosi savivaldybė, suardysite finansinį pagrindą. Mano įsitikinimu, kiek pinigų yra, iš tikro jų užtenka. Jeigu per 25 metus būtų mažiau vogę, mes visai kitaip gyventume. Juk savivaldybėje jokie viešieji pirkimai negalėjo vykti be išankstinio susitarimo dėl vadinamojo „atkato“. Kai iš anksto sutariama, už kokią sumą bus laimėta, koks procentas nukeliaus, be abejo, niekas ir nebekontroliuoja, ar darbai atlikti pagal sąmatą. Gyvenome apvogtoje valstybėje. Jeigu mums pavyktų kiek padidinti skaidrumo laipsnį, atsirastų rezervų. O jeigu visuomeninių rinkimų komitetų atstovai susigundys savo valdžios galiomis ir taps valdytojais, tada, manyčiau, jokio pokyčio nebus. Asmeniškai man tai iššūkis. Pats už save ne visada gali 100 procentų garantuoti, o tu garantuoji už kitus. Aš pasitikiu jais. Nes jeigu ne čia ir ne dabar, vadinasi, niekada. Net jeigu dėl kokių nors priežasčių žmonės pamanys, kad tai, ką aš sakau, neištesėjau, norėčiau, kad žmonės vis tiek neprarastų tikėjimo, jog jie gali kai ką pakeisti. Jeigu nebus to tikėjimo, tada kokia prasmė yra gyventi?

Tie žodžiai skamba beveik kaip poezija…

O kada atsiranda poetika? Kai tu matai, kad dominuoja racionalus savanaudiškumas, praktiškumas, o tau nieko kito nelieka – tu nori įkvėpti oro, tau reikia tos poetikos. Neatsitiktinai, kai kilo Sąjūdis, tai kas ėjo kalbėti? Ėjo poetai Justinas Marcinkevičius, Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis. Būtent tada ir buvo ta poetika ir tai, ką mes vadinome dainuojančia revoliucija.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

respublika.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Lina       2015-05-28 9:15

Buvęs milicininkas, buvęs STTešnikas Urbšys ir mąsto kaip milicininkas-kas ne su mumis, tas prieš mus. Ir ko jis taip bijo Puteikio? Kuo daugiau partijų, tuo daugiau pasirinkimo rinkėjams. O, atėjus Urbšio chebrai į Panevėžio tarybas, prasidėjo partijų tarpusavio pjūdymas ir pjautynės. Ten dabar, anot vieno panevėžiečio-gyvačių lizdas, o ne miesto valdžia

Isimkite Urbsi is ekrano       2015-05-26 15:49

...apsivemsiu!

Lietuvos SoroŠosams        2015-05-25 23:06

Vau, partijos “Lietuvos SoroŠosai” nariai tarpusavyje susipliekė. Ai kaip gražu. O kad duoda viens kitam į skūrą, net kudlos į visas šalis laksto. Sakiau, kad iš sorošų naujo vėjo projekto “Naglas Kuolas Pūtys” nieko nebus, taip ir įvyko, o cha-cha-cha.

KriPi       2015-05-25 21:49

Ir dar dėl “Lietuvos sąrašo” partijos plėtimosi ir jungimosi.

Aš labai pritariu augimo, plėtros ir jungimosi su kitais idėjai. Tik jungtis reikia ne dėl skaičiaus, ne dėl valdžios. Tai daryti reikia programiniu ir vertybiniu pagrindu ir neprarandant tapatybės bei tęstinumo.
Kuo toliau, tuo labiau man patinka “Lietuvos sąrašo” pavadinimas.
Visų pirma, kaip politinis darinys mes kalbame apie Lietuvą ir tuo pačiu pasisakome už valstybės, jos teritorijos, tautos bei jų istorinį tęstinumą, tolesnę istorinę raidą, tapatybės išsaugojimą, nesikėsindami į kitų tokias pat vertybes. Kita vertus, “sąrašas” žymi jungiantį, integruojantį vaidmenį, tačiau leidžia išsaugoti jo narių tapatybę bei individualybę.
Į sąrašą galima įjungti ir kitą savarankišką politinį ar visuomeninį darinį ir pavienį asmenį ar politiką ir visi jie vienodai gali ne tik bendradarbiauti, bet ir išlikti savimi, neištirpti.
Toks vertikalus ir horizontalus integruojantis vaidmuo yra labai svarbus.
Kokios kitos partijos pavadinimas turi tokius vertingus bruožus? Kuo skiriasi Lietuvos konservatoriai, socialdemokratai, liberalai ar centristai, ar net pramoninkų, moterų ar pensininkų partijos, net nacionalistai,  nuo panašių politinių jėgų kitose ES šalyse ar Pasaulyje? Nebent tuo, kad Lietuvoje nacionalizmas gali būti tautiškas ir todėl gali būti švelnesnis, gynybinis, ne agresyvus bet saugantis, tačiau net toks jis negali jungti kitokios kilmės Lietuvos piliečių ir tikrų jos patriotų.
Todėl, mano manymu,  “Lietuvos sąrašo” pavadinimą, jungiantis su kitais, primygtinai būtina išsaugoti.
Ne tam, kad ką nors primestume kitiems ar jiems vadovautume, veržtumės į valdžią, bet tam, kad išsaugotume, stiprintume ir vystytume visiems bendras vertybes, kad vienytumės po Lietuvos vėliava.
Kaip dažnai mėgsta šaukti Petras Grąžulis - Už Lietuvą...! Tik mums reikia ne šūkauti, bet tai įgyvendinti.
Mielieji, kam nesvetimos šios vertybės, pabandykime savyje atrasti šviesesnę ir laimingesnę Lietuvą ir teįsikūnija mūsų Tautiškos giesmės žodžiai. Laukiame Jūsų.

P.S.: Dėl priekaištų, kad kviečiu ne savo valia ir neturiu įgaliojimų.
Tik išsakiau savo samprotavimus, o kviesti ar nekviesti nesu niekieno įgaliotas ir net būtų klaida. Aš tik išsakiau lūkestį apsispręsti veikti kartu. Tai tas, kuris jaučiasi piliečiu ir ieško su kuo kartu veikti turi išsiaiškinti kas jam yra primtinesnis ir su kuo eiti kartu. Politika - ne pokylis ir ne šventė, kur šeiminkai kviečia. Tai, pirmiausiai, yra valia ir asmeninė atsakomybė. Ar ne už tai mes peikiame “sistemą”, kad ji yra neatsakinga ir abejinga kenčiantiems ir atstumtiems?
Valstybėje negali būti nereikalingų - juk visi esame Lietuvos vaikai.


P.P.S.: dėl mano nuomonės apie N.Puteikį.
Manau, kad N. Puteikis yra savarankiškas politikas, kaip ir LS yra savarankiška partija. Prezidento ir savivaldybių rinkimuose šios dvi politinės jėgos vieną kita palaikė, neformaliai bendradarbiavo bet nesusitapatino. Tas bendradarbiavimas buvo vaisingas ir davė pozityvių rezultatų, nors kilo ir tam tikrų taktinių nuomonių bei veikimo skirtumų ir tai natūralu, siekiant išlaikyti savo tapatybes. Laikas parodo, kas ir kada buvo labiau teisus. Juk demokratija garantuoja teisę net į kraštutinę nuomonę ir į iniciatyvą, svarbiausia, kad rezultatai būtų pozityvūs.
Blogiau yra, kai viešoje ir komentarų erdvėje skleidžiamos neargumentuotos išskirtinai negatyvios nuomonės bei gandai ir jie yra tiražuojami. Apie nieką nereiktų spręsti iš nuogirdų, ypač piktų ir peikiančių. O jei kyla abejonių, asmeniškas pabendravimas su tuo ar kitu politiku, gali atskleisti daug daugiau nei ilgi traktatai. Juk pilietiškumas prasideda nuo iniciatyvos ir pastangų bent jau pasiaiškinti kas yra kas ir ko siekia. O tada galima apsispręsti su kuo yra pakeliui, bent jau iki artimiausio kampo…

Nedori būdu pateko į seimą       2015-05-24 20:47
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Tiesa       2015-05-22 17:36

Dar papildomai, bet labai gerų gerb.P.Urbšio pastebėjimų apie apsišaukėlį visuomenininkų ,,vienytoją,, yra čia (P.Urbšys komentuoja šį skandalingą straipsnį skandalingojo-politiko-laivas-plaukia-ir-i-panevezi,  o komentuoja jis tą straipsnį čia: povilas-urbsys.-naglio-puteikio-piratu-laivas-kelia-bures-panevezyje

Portalas Tiesos TAŠKAS lt pasidomėjo, ką apie tokius Naglio Puteikio planus naujuoju „piratų komandos“ kapitono amplua spręsti per kelis dešimtmečius susikaupusias Lietuvos valstybės problemas mano jo kolega Povilas Urbšys. Panevėžyje išrinktas Seimo narys iš pradžių buvo linkęs juokauti: „Gal kartais Naglio Puteikio įvaizdžio formuotojai ėmė nebepasitikėti „Dviračio šou“ kūrėjų fantazija ir labai kryptingai siūlo Puteikio personažą paįvairinti naujomis spalvomis? O gal nusprendė tiesiog grėsmingiau iliustruoti per prezidento rinkimus jį išpopuliarinusia „Jūreivio daina“ – nieko nekainuojančiu, sistemos jau sukurtu įvaizdžiu?“

„Žinoma, į Panevėžyje pasakytą Naglio Puteikio Orbi et Urbi – neva jis buriantis „piratų komandą“, kurios tikslas – 2016 metais užimti Seimą – galima, gal net ir reikia pasižiūrėti kiek rimčiau.

Ypač dėl to, kad jis neslepia ambicijos „sujungti mažąsias Centro, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijas, Lietuvos socialdemokratų sąjungą, Lietuvos Sąrašą, nes nuo šių metų gruodžio 14 d. 2 tūkst. narių neturinčios politinės partijos bus išregistruojamos“.

Paradoksas yra tas, kad dar būdamas TS-LKD frakcijos nariu 2013 metų spalio 7 dieną Naglis Puteikis agitavo ir pats balsavo už pataisas, kurios ir padidino reikalavimą partijoms turėti mažiausiai du tūkstančius narių... Tada jis buvo su tais, kurie, mano manymu, įteisino politiškai nusikalstamą mažųjų partijų sunaikinimą. Be abejo, tuo buvo siekiama dar labiau sustiprinti biudžetinių partijų monopolį Lietuvoje. Ir štai po dvejų metų jis prisistato kaip tų mažųjų partijų gelbėtojas – jei norite išlikti, turite jungtis į koaliciją po Naglio Puteikio „piratų komandos“ vėliava…

Aš nesu sąmokslo teorijų šalininkas, tačiau toks sutapimas atrodo daugiau negu keistai.

Keistai atrodo ir tai, kad Naglis Puteikis naujosios koaliciją subūrimą suvokia būtent kaip „piratų komandos“ sutelkimą... Beje, ankstesniais laikais piratai buvo kur kas „demokratiškesni“ nei Naglio Puteikio buriama koalicija: kaip žinoma iš istorijos, susirinkę piratai patys išsirinkdavo sau kapitoną ir locmaną, o šie ir paskirstydavo likusias pareigybes kitiems. Tačiau Naglio Puteikio „Tado Blindos piratų komandoje“ demokratijos nepalyginamai mažiau – kiek man yra žinoma, tos komandos kapitonu ir būsimos koalicijos vedliu Naglis Puteikis pasiskelbė vienasmeniškai – pats.

Iš portalo „Jūsų Panevėžys“ perpasakotų Naglio Puteikio kalbų Panevėžio susitikime gali susidaryti vaizdas, kad naujai buriamos „piratų komandos“ tikslas – socialinės nelygybės mažinimas… Tarsi piratai buvo ne jūrų plėšikai, o „svieto lygintojai“: juk kitų turtus jie plėšė dėl asmeninio praturtėjimo, ne dėl bendrojo gėrio. Gal dėl to ir būsima „piratų“ koalicija rinkosi patalpose, kurios panevėžiečiams asocijuojasi su veikėju, kuriam sunkiai sekasi politiką atsieti nuo verslo? Kaip žinome, Valstiečių ir žaliųjų partijos Panevėžio skyriaus buvusioji vadovė Gema Umbrasienė nuo šio veikėjo atsiriboti nerado savy jėgų. Dėl to partijos vadovas Ramūnas Karbauskis ir inicijavo Panevėžio skyriaus sustabdymą – tokį šios politikės veikimą partija atmetė kaip svetimą partijos deklaruojamoms vertybėms.

Čia išties verta prisiminti ir paties Naglio Puteikio mėgstamą cituoti šventojo Augustino įžvalgą, kad „valstybė be teisingumo tėra plėšikų gauja“. Negi išties dar kas nors tiki, kad plėšikų gaujos pavyzdžiu subūrus kitą „darinį“ galima valstybėje atstatyti teisingumą?..

Negi tai priimtina Lietuvos Sąrašui, Centro partijai, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai, Lietuvos socialdemokratų sąjungai, kitiems nesisteminiams dariniams? Juk toks Naglio Puteikio buriamos koalicijos „piratiškas“ įvaizdis sisteminėms biudžetinėms partijoms yra tikra dovana – dar viena proga išsityčioti iš alternatyvaus pilietinio veikimo. Ar to ir siekia Naglis Puteikis?“

Labai teisingai       2015-05-20 19:22

Portalas Tiesos.lt pasidomėjo, ką apie tokius Naglio Puteikio planus naujuoju „piratų komandos“ kapitono amplua spręsti per kelis dešimtmečius susikaupusias Lietuvos valstybės problemas mano jo kolega Povilas Urbšys. Panevėžyje išrinktas Seimo narys iš pradžių buvo linkęs juokauti: „Gal kartais Naglio Puteikio įvaizdžio formuotojai ėmė nebepasitikėti „Dviračio šou“ kūrėjų fantazija ir labai kryptingai siūlo Puteikio personažą paįvairinti naujomis spalvomis? O gal nusprendė tiesiog grėsmingiau iliustruoti per prezidento rinkimus jį išpopuliarinusia „Jūreivio daina“ – nieko nekainuojančiu, sistemos jau sukurtu įvaizdžiu?“
„Žinoma, į Panevėžyje pasakytą Naglio Puteikio Orbi et Urbi – neva jis buriantis „piratų komandą“, kurios tikslas – 2016 metais užimti Seimą – galima, gal net ir reikia pasižiūrėti kiek rimčiau.

Ypač dėl to, kad jis neslepia ambicijos „sujungti mažąsias Centro, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijas, Lietuvos socialdemokratų sąjungą, Lietuvos Sąrašą, nes nuo šių metų gruodžio 14 d. 2 tūkst. narių neturinčios politinės partijos bus išregistruojamos“.

Paradoksas yra tas, kad dar būdamas TS-LKD frakcijos nariu 2013 metų spalio 7 dieną Naglis Puteikis agitavo ir pats balsavo už pataisas, kurios ir padidino reikalavimą partijoms turėti mažiausiai du tūkstančius narių… Tada jis buvo su tais, kurie, mano manymu, įteisino politiškai nusikalstamą mažųjų partijų sunaikinimą. Be abejo, tuo buvo siekiama dar labiau sustiprinti biudžetinių partijų monopolį Lietuvoje. Ir štai po dvejų metų jis prisistato kaip tų mažųjų partijų gelbėtojas – jei norite išlikti, turite jungtis į koaliciją po Naglio Puteikio „piratų komandos“ vėliava…

Aš nesu sąmokslo teorijų šalininkas, tačiau toks sutapimas atrodo daugiau negu keistai.

Keistai atrodo ir tai, kad Naglis Puteikis naujosios koaliciją subūrimą suvokia būtent kaip „piratų komandos“ sutelkimą… Beje, ankstesniais laikais piratai buvo kur kas „demokratiškesni“ nei Naglio Puteikio buriama koalicija: kaip žinoma iš istorijos, susirinkę piratai patys išsirinkdavo sau kapitoną ir locmaną, o šie ir paskirstydavo likusias pareigybes kitiems. Tačiau Naglio Puteikio „Tado Blindos piratų komandoje“ demokratijos nepalyginamai mažiau – kiek man yra žinoma, tos komandos kapitonu ir būsimos koalicijos vedliu Naglis Puteikis pasiskelbė vienasmeniškai – pats.

Iš portalo „Jūsų Panevėžys“ perpasakotų Naglio Puteikio kalbų Panevėžio susitikime gali susidaryti vaizdas, kad naujai buriamos „piratų komandos“ tikslas – socialinės nelygybės mažinimas… Tarsi piratai buvo ne jūrų plėšikai, o „svieto lygintojai“: juk kitų turtus jie plėšė dėl asmeninio praturtėjimo, ne dėl bendrojo gėrio. Gal dėl to ir būsima „piratų“ koalicija rinkosi patalpose, kurios panevėžiečiams asocijuojasi su veikėju, kuriam sunkiai sekasi politiką atsieti nuo verslo? Kaip žinome, Valstiečių ir žaliųjų partijos Panevėžio skyriaus buvusioji vadovė Gema Umbrasienė nuo šio veikėjo atsiriboti nerado savy jėgų. Dėl to partijos vadovas Ramūnas Karbauskis ir inicijavo Panevėžio skyriaus sustabdymą – tokį šios politikės veikimą partija atmetė kaip svetimą partijos deklaruojamoms vertybėms.
Čia išties verta prisiminti ir paties Naglio Puteikio mėgstamą cituoti šventojo Augustino įžvalgą, kad „valstybė be teisingumo tėra plėšikų gauja“. Negi išties dar kas nors tiki, kad plėšikų gaujos pavyzdžiu subūrus kitą „darinį“ galima valstybėje atstatyti teisingumą?..
Negi tai priimtina Lietuvos Sąrašui, Centro partijai, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai, Lietuvos socialdemokratų sąjungai, kitiems nesisteminiams dariniams? Juk toks Naglio Puteikio buriamos koalicijos „piratiškas“ įvaizdis sisteminėms biudžetinėms partijoms yra tikra dovana – dar viena proga išsityčioti iš alternatyvaus pilietinio veikimo. Ar to ir siekia Naglis Puteikis?“

Algis       2015-05-20 7:22

Labai gaila, kad portalas tiek daug dėmesio skiria šiam asmeniui, labai gaila ...

Po to       2015-05-20 5:05

Po to kai pamačiau šio žmogaus parašą po A.Paulausko teikimu Seimui dėl Lietuvos Konstitucijos 140 straipsnio pakeitimo už autoritarinį Lietuvos valdymą šis žmogus man nebeegzistuoja.

Irena Vasinauskaitė       2015-05-19 22:12

Tai kad Seimo narys Povilas Urbšys jau patvirtino savo tvirtinimą.

kreipimasis į visuomeninį reporterį Vladą Vaitieka       2015-05-19 21:24

Po Irenos Vasinauskaitės straipsniu buvo toks komentaras”

“Povilas Urbšys   2015-05-4 7:42

PATVIRTINU:

Jei visuomeninis reporteris Vladas Vaitiekaitis manęs paklaustų:
Ar eičiau su Nagliu Puteikiu į žvalgybą ?

Atsakyčiau:
Ne, nes šis veikėjas šaudo į nugarą.

PS.: Reporteriui galėčiau pagrįsti šį teiginį.

Pagarbiai visiems
Povilas”

Tai sakau, gal pradžiai reikėtų kreiptis į visuomeninį reporterį Vladą Vaitiekaitį, kad tas parašytų Povilo Urbšio patvirtinti savo teiginį.
O tai nei šis nei tas- Seimo narys siūlosi, o niekas nieko nedaro.

Kęstutis       2015-05-19 18:37

Panašu, kad Tadas Blinda turi rimtų psichinių problemų. Senokaii iš politikų lūpų neteko girdėti tokių kliedesių, nors tikrai yra ne vienas, kuris tokių pat problemų turi.Išmoko susilaikyti.

Barmaliejus       2015-05-19 17:27

Skandalingojo politiko laivas plaukia ir į Panevėžį


„O kas belieka? Piratų funkcija yra turtinės nelygybės mažinimas. Panevėžyje yra nemažai žmonių, kaip Gema Umbrasienė ir kiti, kurie prisidėtų prie mūsų veiklos ir šiame mieste galėtume turėti labai stiprias pozicijas. Mūsų tikslas ateinančiuose Seimo rinkimuose laimėti 71 vietą, o tada blogiukų sąskaita spręsti Seimo narių mažinimo klausimą, nes gyventojų Lietuvoje katastrofiškai mažėja, o parlamentarų skaičius nekinta“, – kalbėjo N. Puteikis.

 

Politikas pabrėžė, kad pirmiausia norima sujungti mažąsias centro, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijas, Lietuvos socialdemokratų sąjungą, „Lietuvos sąrašą“, nes nuo šių metų gruodžio 14 d., 2 tūkst. narių neturinčios politinės partijos bus išregistruojamos,

 

„Daug garbingų žmonių turinčios partijos turi apsispręsti iki to laiko ir sėsti į mūsų piratų laivą. Laukiami ir visi kiti, norintieji prie mūsų prisidėti ir spręsti turtinės atskirties mažinimo klausimus“, – aiškino N. Puteikis.

 

http://jp.lt/skandalingojo-politiko-laivas-plaukia-ir-i-panevezi/

ttt       2015-05-19 15:03

Trumpai ir aiškiai tiesa : youtube.com/watch?v=tTOYnh9AX_U ?

rėksniai, demagogai        2015-05-19 11:49

Demagogė Umbrasienė + infantilus populistas Leliukas (ir visa jo šaika „a la“ buvę valstiečiai) + savo populizmu, tiesa įtikėjęs ir nieko ABSOL nepadaręs Puteikis = KRACHAS
Bet jie visi kaip ir tinka čia – nė vienas nepasiekęs jokio realaus rezultato, visi rėksniai, demagogai. Kas atidžiai seka jų darbą, tai labai aiškiai matosi.
Piratai, tadai blindos atsirado – cha! Dar po vieną akį su raiščiu užsidenkit ir papūgą ant peties pasisodinkit. Tik kalbėti jau kaip ir mokate – jarrrr, legendiniai išdavikai, jarrrr, Puteikis jarrrr…

to Pagaliau turime tikrą antisistemininkų vadovą        2015-05-19 11:36

Siūlau kreiptis į gerb.P.Urbšį, kad jis steigtų partiją ir būtinai dalyvautų seimo rinkimuose suvienydamas visus antisisteminininkus.

Algiui       2015-05-19 11:32

Urbšio judėjimo KARTU nariai Panevėžyje sudarė valdančiąją koaliciją su Darbo partija. Ši aplinkybė labai gražiai dera su Urbšio pasipiktinimu dėl išgalvoto Drąsos Kelio frakcijos sandorio su V. Uspackichu, apie kurį Urbšys trimitavo iš Seimo tribūnos Juodąjį Antradienį:
P. URBŠYS (MSNG). Žmo­gus, gin­da­mas sa­vo tie­są, ku­ri yra jam svar­bes­nė už jį pa­tį, tu­ri bū­ti pa­si­ren­gęs as­me­ni­nei au­kai. Ži­no­ma, jei jis pats yra įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra ta tie­sa, dėl ku­rios ver­ta au­ko­tis. Jei bal­suo­čiau už Sei­mo na­rės N. Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės iš­sau­go­ji­mą, tap­čiau san­dė­rio da­ly­viu, ku­ris įvy­ko tarp jos ir V. Us­pas­ki­cho.
Ar tas , kuris aktyviai dalyvaujantis susidorojime, kurio metu saldafoniškais batais spardoma moteris, turi kokią nors moralinę teisę aiškinti apie aukos privalomą pasirengimą asmeniškai aukai?

Algis       2015-05-19 11:23

Po balsavimo seime dėl Neringos man šis asmuo jau niekada nebekels nė menkiausio pasitikėjimo, ką ir kur jis berašytų.

to info        2015-05-19 10:29

susikišk tą Dubnos agentėlį į vieną vietą.

Puteikis prieš Baškienę ir Urbšį       2015-05-19 8:06

„Bet kokia politinė jėga nėra tik pavadinimas, o žmonės. Visi, kurie aktyviai iki šiol dirbo kartu, ir toliau tą daro“, – tvirtina G. Umbrasienė.
Anot jos, šiuo metu svarstomi keli variantai dėl tolesnės politinės veiklos. Tarp tokių – G. Umbrasienės ir M. Leliuko komandos jėgų suvienijimas su Seimo nariu Nagliu Puteikiu. Savivaldos rinkimuose Klaipėdoje dalyvavęs jo vardo nepartinių sąrašas didelės sėkmės nesulaukė – uostamiestyje pelnė tik tris vietas Savivaldybės taryboje. Gėdingai iš valstiečių išmesti panevėžiečiai svarsto ir strategiškai galbūt geresnį variantą – šlietis prie Lietuvoje šiuo metu populiaraus, bet Panevėžyje fiasko rinkimuose patyrusio Liberalų sąjūdžio.
„Visko gali būti – gal su judėjimu, gal su viena, gal su kita partija. N. Puteikis buvo vienintelis politikas, pasielgęs taip, kaip turėjo partijos pirmininkas. Jis išklausė visas pasakas ir šmeižtus, kuriuos skleidė Seimo nariai R. Baškienė ir P. Urbšys, paskambino ir išklausinėjo mūsų“, – palankumą N. Puteikiui rodo G. Umbrasienė.

Radau apie Buliūno 12 ir Umbrasienę       2015-05-19 8:00

  Kviečiu buvusių visuomeninių rinkimų komitetų ir mažų partijų atstovus į pasitarimą dėl pasirengimo Seimo rinkimams.
Koordinacinis pasitarimas vyks gegužės 16 d.12 val. Biliūno 12, Panevėžyje.
Naglis Puteikis


Gemos Umbrasienės fb
Panevėžyje darbą tęsė ,,Puteikio koalicijos’’ kūrimo iniciatyvinė grupė ir visuomeninių rinkiminių komitetų bei nesisteminių partijų atstovai iš visos Lietuvos. Žmonių siekis atkurti kažkada sunaikintus ir sukurti naujus demokratinio valstybės valdymo, tarnaujančio žmonėms ir kuriančio jiems realią, o ne statistinę, gerovę, mechanizmus yra išties įkvepiantis. Negali prie jo neprisijungti ir tame nedalyvauti ! Kviečiame jungtis ir Jus, mieli FB draugai !


Įvedžiau į google žožius: Biliūno 12 Umbrasiene Leliukas.
Štai ką radau:
„Valstiečių“ serialas virsta kriminalu (papildyta)
http://www.sekunde.lt/panevezyje/valstieciu-serialas-virsta-kriminalu/

Reputacijos sąvoką aiškinsis teisme (papildyta)
http://www.sekunde.lt/panevezyje/reputacijos-savoka-aiskinsis-teisme/

Iš partijos išmestas M. Leliukas kyla į kovą prieš P. Urbšį (atnaujinta)
http://jp.lt/is-partijos-ismestas-m-leliukas-kyla-pries-p-urbsi/

 

Ocho cho cho cho       2015-05-19 7:55

Nagloji Seimo visuomenininkų pieningoji karvutė jau Panevėžyje aktyvią veiklą įmituoja ? Ponas Urbšy, slėpkite strategines tezes, nes ,,prisirašys,, prie jų, kaip prie kolegų seimo narių paruoštų sprendimų.

Norai geri       2015-05-19 7:07

Gaila, žmonės nenori. Jiems gerai, kai juos kaip avinus valdo kiti, ypač konservai su liberastais. O visuomenininkai, kas jie, runkeliai nesupranta.

Vytautas Ju.       2015-05-19 6:54

„...realybė yra tokia, kad…  Ateina ES lėšos ir svarbu…  ar jos taps eiliniu pasipelnymo šaltiniu“.
Realybė yra tokia — kieno pasipelnymo šaltiniu taps tos ES lėšos, o ne tai ar taps, nes politika ne tampa verslu, o visada tokia buvo, tik ne kiekvienas daunas, skuodžiantis prie balsadėžės, tai suvokia. Nieko jūs nepakeitėte ir nieko nekeisite, kad ir su kokiu velniu į koalicijas benueitumėte.
Tiesa, ponas Šimašius vieną pakeitimą Vilniuje jau numatė: neskųs teismo sprendimo dėl septinspalvių parado Lenino prospekte. Šiemet pasimokę ir pasisėmę patirties Rygoje, kitąmet surengs grandiozinį renginį Vilniuje. Tai bus džiaugsmo tautai ir vilniečiams.

,,Puteikio koalicijos'' lopšys       2015-05-19 0:03

Kviečiu buvusių visuomeninių rinkimų komitetų ir mažų partijų atstovus į pasitarimą dėl pasirengimo Seimo rinkimams.
Koordinacinis pasitarimas vyks gegužės 16 d.12 val. Biliūno 12, Panevėžyje.
Naglis Puteikis


Gemos Umbrasienės fb
Panevėžyje darbą tęsė ,,Puteikio koalicijos’’ kūrimo iniciatyvinė grupė ir visuomeninių rinkiminių komitetų bei nesisteminių partijų atstovai iš visos Lietuvos. Žmonių siekis atkurti kažkada sunaikintus ir sukurti naujus demokratinio valstybės valdymo, tarnaujančio žmonėms ir kuriančio jiems realią, o ne statistinę, gerovę, mechanizmus yra išties įkvepiantis. Negali prie jo neprisijungti ir tame nedalyvauti ! Kviečiame jungtis ir Jus, mieli FB draugai !

Jei norite sužinoti kokiame lobšyje gimsta ,,Puteikio koalicija’’ į GOOGLE įveskite šiuos žodžius: Biliūno 12 Umbrasiene Leliukas Siūlas

info       2015-05-18 23:08

Gegužės 19 d.  9 val. Seimo Spudos konferencijų salėje įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Daivos Ulbinaitės baudžiamoji byla – patyčia iš mūsų teisėsaugos“.

2015 m. gegužės 14 d. įsiteisėjus teismo sprendimui dėl Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiosios patarėjos Daivos Ulbinaitės išteisinimo, signataras Zigmas Vaišvila pakartotinai kreipiasi į Generalinę prokuratūrą dėl šiame išteisinamajame nuosprendyje teismo nustatytų, tačiau netirtų ir kitų asmenų galimai nusikalstamų veikų.

2015 m. vasario 23 d. Generalinė prokuratūra, pasinaudojusi formalia aplinkybe, kad tuo metu ši baudžiamoji byla tebebuvo nagrinėjama teisme, gražino analogišką signataro Z. Vaišvilos prašymą.

„Ši byla yra ne tik mūsų valstybės gėda, bet ir patyčia iš mūsų teisėsaugos, akivaizdžiausias neteisėto teisėsaugos naudojimo Respublikos Prezidentės užgaidoms tenkinti pavyzdys“, – sako signataras Z. Vaišvila.

Tiesioginę renginio transliaciją iš Seimo galima bus stebėti internetu http://www.alkas.lt

Pagaliau turime tikrą antisistemininkų vadovą       2015-05-18 22:35

Gerb.Povilas Urbšys yra tinkamiausias atisistemininkų atstovas, nes skirtingai nei niektauza olialia pupytis kalba ir rašo trumpai, bet esmingai, o dirba darbus, skirtingai nei pijaro mėgėjas, rezultatyviai.

Tikra tiesa, tinka visiems       2015-05-18 22:19

“jeigu visuomeninių rinkimų komitetų atstovai susigundys savo valdžios galiomis ir taps valdytojais, tada, manyčiau, jokio pokyčio nebus”

Man sitas Urbsys       2015-05-18 22:06

Is isvsizdos ir manieru atrodo lb.blogas ir bsisus zmogus!!!

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Nedori būdu pateko į seimą       2015-05-24 20:47

Naglį Putreikį remia tik 5 proc. rinkimų teisę turinčių Danės apygardos klaipėdiečių
Naglis Puteikis nuo pat vakar vakaro švenčia savo pergalę rinkimuose į Seimą Klaipėdos Danės rinkiminėje apygardoje.
Nors jis jau įsivaizduoja esąs viena koja Seime, tačiau jam padeda tik klaipėdiečių abejingumas. Už  Naglį Puteikį balsavo tik 2156 klaipėdiečiai, tai yra tik 5 proc. nuo 42758 žmonių, kurie yra įrašyti į rinkėjų sąrašus Klaipėdoje Danės apygardoje.
http://puteikio.blogspot.com/2011/07/nagli-putreiki-remia-tik-5-proc-rinkimu.html

Rekomenduojame

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.