Visuomenės pokyčių analizė, Žmogaus teisės, Žiniasklaida

Nuo bačkos. Andriaus Tapino viešas kreipimasis į premjerą S.Skvernelį: Reikalauju atsiprašyti. Andriaus Švarplio komentaras: Nusirašyta

Tiesos.lt redakcija   2019 m. sausio 4 d. 19:05

31     

    

Nuo bačkos. Andriaus Tapino viešas kreipimasis į premjerą S.Skvernelį: Reikalauju atsiprašyti. Andriaus Švarplio komentaras: Nusirašyta

Sveiki, bičiuliai ir Laisvės TV žiūrovai. Su Naujaisiais metais, pilietinių, laisvų ir demokratiškų metų mums visiems. Tačiau man metus tenka pradėti nuo šio ne paties maloniausio veiksmo – viešo kreipimosi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį.

Pone Skverneli, 2018 m. gruodžio mėn. 6 d. susitikime su Seimo Liberalų frakcija jūs paskelbėte tikrovės neatitinkančias, mano garbę ir orumą žeminančias žinias.

Štai tiksli citata „Dabar, kas vyks sekmadienį nesuprantu, kodėl [...], mitingas kažkoks ar ten akcija, bet organizuoja ne profsąjungos, organizuoja ponas Tapinas, kuris dabar tampa politiku, nebe žurnalistu. Profesinės sąjungos yra įtrauktos į politiką. Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti“.

Tą pačią dieną Seimo posėdyje atsakinėdamas į Seimo nario Eugenijaus Gentvilo klausimą apie planą nuversti teisėtai išrinktą valdžią, jūs ne tik nepaneigėte savo žodžių, bet ir patvirtinote, jog kreipsitės į specialiąsias tarnybas, nes yra abejonių, ar nėra sąsajų su Rusijos specialiomis tarnybomis.

Jūs esate vienas aukščiausių pareigų užimančių Lietuvos asmenų ir daugeliui žmonių nėra pagrindo abejoti jūsų turima informacija. Jūsų paskelbtas žinias kelios dešimtys įvairiausių žiniasklaidos priemonių nuolat kartojo, siedamos mano pavardę su rengiamu valstybės perversmu, ir išplatino milžiniškoms skaitytojų, klausytojų ir žiūrovų auditorijoms.

Jūs, Sauliau Skverneli, mane apkaltinote užsiimant ne žurnalistika, o politine veikla, susijusia su švietimo darbuotojų mitingo ir protesto akcijos organizavimu ir siekiu pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią.

Iki šios dienos jūs nepateikėte nė vieno tai įrodančio fakto. Nė vieno.

Kiekvienas demokratinės visuomenės narys, pilietis ir žurnalistas turi teisę, kad apie jį būtų formuojama atitinkanti tikrovę, turinti bent minimalų faktinį pagrindą visuomeninė nuomonė. O Jūs, galimai politiniais tikslais, siekdamas sumenkinti savo kritikus, politinius oponentus, persekioti žurnalistus už kritiką, išplatinote apie mane tikrovės neatitinkančias žinias, kurios gali paniekinti ar pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą manimi. Tokiu būdu Jūs sąmoningai, siekdamas sau politinės naudos, bandydamas sunkių kaltinimų metimu oponentams, o ne demokratinio dialogo būdu grįsti savo Vyriausybės darbą, kuriate sąmokslo teorijas mane šmeiždamas.

Jūs esate davęs priesaiką: „Aš, Saulius Skvernelis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“.

Paskelbęs aukščiau nurodytas žinias (ar nuomonę) Jūs viešai apkaltinote mane žemiau nurodytų įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu.

Pirma, Jūs mane apkaltinote nusikaltimo Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai padarymu. LR baudžiamojo kodekso 114 straipsnyje (Valstybės perversmas) yra nurodyta, kad tas, kas organizavo ar dalyvavo sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti arba dalyvavo perversme, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvidešimties metų.

Aš noriu tikėti, kad per pastaruosius metus visuomeninine ir švietėjiška veikla bent šiek tiek prisidėjau prie viešojo intereso gynimo ir pilietinės visuomenės kūrimo. Už šiuos darbus valstybė pagerbė mane apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Premjere, ar jūs prieš kalbėdamas pagalvojote, kaip turi jaustis žmogus, per visas žiniasklaidos priemones kaltinamas labai sunkiu nusikaltimu prieš savo valstybę?

Antra, Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnis 8 straipsnio 11 dalis nurodo, kad viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus.

Tokiu būdu Jūs, paskleisdamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie mano tapimą politiku, kartu paskleidėte tikrovės neatitinkančias žinias apie mano galimą aukščiau nurodyto Visuomenės informavimo įstatymo straipsnio pažeidimą.

Trečia, mano, kaip žurnalisto veiklą reglamentuoja ir Visuomenės informavimo etikos kodeksas. Šio kodekso 23 straipsnyje inter alia nurodyta, kad žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Niekada nebuvau ir nesu jokios partijos narys, partinėje veikloje nedalyvauju.

Tokiu būdu Jūs išplatinote žinias, kad aš esu įstatymų pažeidėjas. Manau, kad šias tikrovės neatitinkančias, mano garbę ir orumą žeminančias žinias Jūs paskleidėte sąmoningai siekdamas mane apšmeižti, sukelti sunkumų mano žurnalistinei veiklai, kuri yra finansuojama ne valstybės biudžeto, o VŠĮ „Laisvės TV“ privačių rėmėjų lėšomis.

Premjere, jūs puikiai žinote, kaip veikia „Laisvės TV“, nuo 2016 metų esate jos rėmėjas, skiriantis televizijos veiklai 1 dolerį per mėnesį. Jūs suprantate, kad mes išgyventi galime tik išlaikydami mūsų rėmėjų ir žiūrovų pasitikėjimą.

Ir tai žinodamas, jūs sąmoningai siekėte mane pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą manimi ir mano veikla, kas turėtų įtakos mano darbovietei.

Jūsų viešai mesti man kaltinimai, kad turiu tikslą pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, atgraso nuo mano žurnalistinės veiklos rėmimo žmones, kurie reikalauja paaiškinimo, kokie yra mano veiklos tikrieji tikslai, ir paneigimo tikrovės neatitinkančios informacijos.

Kodėl aš turiu įrodinėti, kad nesu kupranugaris, nes taip nusprendė aukštas pareigas užimantis valstybės pareigūnas?

Mano socialinis kapitalas yra mano sekėjai socialiniuose tinkluose – jie mane skaito, žiūri, platina mano mintis ir idėjas, kurios jiems yra priimtinos. Po Jūsų pasisakymo paklausiau savo sekėjų, ar Ministro Pirmininko pasisakymai sukėlė jums abejonių dėl mano dalykinės reputacijos ir nepriklausomumo. Atsakė 15 100 žmonių, iš jų 16 procentų tokios abejonės kilo. Beveik pustrečio tūkstančio žmonių. Man tai skausmingas skaičius, turint omeny, kad jų abejonės kelia abejonių ir mūsų projektų rėmėjams. Ir čia tik tarp mano sekėjų. Esu įsitikinęs, kad atlikus reprezentatyvią sociologinę apklausą, rezultatai būtų dar neigiamesni, nes kodėl žmonės turėtų abejoti vieno iš trijų valstybės vadovų žodžiu. Juk jis nekalbės viešai, neturėdamas neginčijamų įrodymų, ar ne?

Premjere Sauliau Skverneli, noriu pabrėžti, kad tokie Jūsų veiksmai yra draudžiami Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi, kurioje laiduojama ir mano, kaip LR piliečio, teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, o Jums draudžiama mane persekioti už kritiką.

Jūsų veiksmai turi nusikaltimo, numatyto LR baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 1 dalyje (Šmeižimas), požymių (Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų). To paties straipsnio 2 dalis apibrėžia, kad tas, kas šmeižė asmenį neva šis padarė labai sunkų nusikaltimą arba per visuomenės informavimo priemones baudžiamas bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų.

Jūsų paskleistų žinių tikslas buvo įbauginti mane ir priversti atsisakyti mano viešai organizuojamų diskusijų ir komentarų svarbiais visai visuomenei klausimais, t. y. Jūs siekėte apriboti mano žurnalistinę veiklą, mano žodžio laisvę. Europos ir Lietuvos teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad vykstant politiniams debatams saviraiškos laisvės ribojimas yra galimas tik ypatingais atvejais.

Jūs, kaip viešasis asmuo, pasirinkdamas politiko kelią, negalite tikėtis, kad Jūsų politine veikla nebus domimasi ir nebus kritikuojama.

Jūs teigiate, kad aš tampu politiku. Atkreipiu Ministro Pirmininko dėmesį į tai, kad, vadovaujantis LR valstybės politikos elgesio kodekso 2 straipsnio 1 dalimi, valstybės politikai yra asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos parlamento nario, Savivaldybės tarybos nario ar Savivaldybės mero pareigas ar paskirti į Vyriausybės nario, Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

Šiame įstatyme yra įtvirtintas Valstybės politikų elgesio principas (4 straipsnio 2 punktas) – sąžiningumas, kuris Jus įpareigoja pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonių, priėmimą. O Jūsų išplatintos apie mane šmeižikiškos žinios sukėlė tiek visos visuomenės, tiek mano žurnalistinės veiklos rėmėjų tarpe abejonių dėl mano vykdomos veiklos, todėl negaliu Jūsų platinamo šmeižto palikti be mano vertinimo ir nesikreipti dėl jo paneigimo.

Jums gerai žinoma mano profesinė veikla. Aš esu žurnalistas ir visuomeninėje veikloje dalyvauju kaip žurnalistas. Man, kaip ir kiekvienam LR piliečiui, Konstitucijos 25 straipsniu suteikta teisė turėti savo įsitikinimus, juos laisvai reikšti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Tokiu būdu Konstitucijoje įtvirtinta mano teisė kritikuoti Jūsų Vyriausybės veiklą, palaikyti švietimo darbuotojų akcijas, viešai skleisti informaciją apie jų organizavimą.

Niekada nesu pareiškęs, kad siekiu kokių nors politinių tikslų ar planuoju kandidatuoti į kokį nors politinį postą. Todėl Jūsų tvirtinimas, kad aš esu politikas, neatitinka tikrovės ir mane žemina kaip nepriklausomą žurnalistą.

Jūs teigėte, kad gruodžio 9 dienos protesto akciją organizuoja ne profesinės sąjungos, o ponas Tapinas.

Nuo gruodžio 5 dienos vakaro visose žiniasklaidos priemonėse buvo akcentuojama, kad protesto akciją organizuoja susivienijusios profesinės sąjungos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2018 m. gruodžio mėn. pasirašė įsakymą Nr. A30 „Dėl organizuojamų eitynių ir protesto“, kuriuo buvo suderintas, pagal Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pranešimą, jų rengiamos eitynės ir protesto akcija.

Ši informacija vieša, todėl Jums buvo gerai žinoma, jog tvirtindamas, kad šį renginį organizuoju aš, Jūs platinate tikrovės neatitinkančią informaciją.

Manau, turiu moralinę teisę reikalauti viešo atsiprašymo, kadangi esu įsitikinęs, kad Jūs žinojote, jog skleidžiate tikrovės neatitinkančią informaciją siekdamas mane persekioti už Jūsų asmeniškai, Jūsų vadovaujamos Vyriausybės, Jus į premjero postą delegavusios politinės partijos LVŽS atžvilgiu nuolat mano pagrįstai ir argumentuotai reiškiamą kritiką.

LR valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad Komisija, kuri atlieka tyrimą dėl valstybės politiko elgesio, gali priimti sprendimą rekomenduoti viešai atsiprašyti. Šiuo atveju, aš Jums suteikiu galimybę pačiam atsiprašyti dėl savo netinkamo elgesio man dar nepasinaudojus savo teise pareikšti prašymą dėl Jūsų netinkamos veiklos tyrimo.

Atsižvelgiant į tai, kad apie mane paskleidėte tikrovės neatitinkančią, mano garbę ir orumą žeminančią informaciją ir sąmoningai siekėte mane apšmeižti reikalauju per 14 dienų po šio reikalavimo pateikimo viešai LR Vyriausybės interneto svetainėje http://www.lrv.lt ir LR Seimo interneto svetainėje http://www.lrs.lt (pirmuose puslapiuose) paskelbti tokio turinio paneigimą bei atsiprašymą:

„Aš, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, 2018 metų gruodžio 6 dieną Seimo Liberalų frakcijos posėdyje paskelbiau tikrovės neatitinkančią, žurnalisto Andriaus Tapino garbę ir orumą žeminančią informaciją: „(Dabar, kas vyks sekmadienį, nesuprantu, kodėl mitingas kažkoks ar ten akcija, bet organizuoja ne profsąjungos, organizuoja ponas Tapinas, kuris dabar tampa politiku, nebe žurnalistu. Profesinės sąjungos yra įtrauktos į politiką. Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti“.

Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas turėjo tikslą savo veiksmais pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią.
Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas vykdo politinę veiklą.
Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas buvo gruodžio 9 dienos protesto mitingo organizatorius.

Atsiprašau gerbiamo žurnalisto Andriaus Tapino už šias mano prasimanytas ir, siekiant mano asmeninių politinių tikslų, metant niekuo nepagrįstus kaltinimus ir nepaisant dialogo demokratijos principų, paskelbtas žinias, kuriomis siekiau sumenkinti, paniekinti, pažeminti ir pakirsti pasitikėjimą juo, neva jis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą.“.

Šis reikalavimas sausio 4 dieną bus užregistruotas LR Vyriausybės kanceliarijoje

Nepaskelbus aukščiau nurodyto paneigimo ir atsiprašymo, būsiu priverstas kreiptis į LR generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pagal Baudžiamojo kodekso 154 str. 1 dalį ir/ar 2 dalį (Šmeižimas) pradėjimo bei į teismą (Civlinio Kodekso 2.24 straipsnis) dėl tikrovės neatitinkančių, mano garbę ir orumą žeminančių žinių paskleidimo bei Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalies pažeidimo dėl persekiojimo už kritiką.

Vadovaujantis LR valstybės politikos elgesio kodeksu turiu teisę kreiptis dėl valstybės politiko galimai padaryto šiame kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimo į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Žengiu šitą žingsnį ne tik dėl savęs. Noriu gyventi valstybėje, kurios kiekvienas pilietis neturėtų jausti nerimo, kad aukštas pareigas ir milžinišką įtaką turintis renkamas pareigūnas gali bet kurią akimirką nuspręsti sunaikinti jo reputaciją ir daugelio metų įdirbį.

Tikiu, kad sveikas protas nugalės ir gerbiamas Ministras Pirmininkas ras savyje stiprybės pripažinti skleidęs tikrovės neatitinkančias žinias ir atsiprašyti.

Keturiolika dienų.

Ačiū už dėmesį ir gražios likusios savaitės.

* * *

Andrius Švarplys. Ar jis paprasčiausias kvailys, ar genijaus pareigos truputį aptemdė protą?

Skaitydamas neatsikračiau įspūdžio, kad matau komjaunimo aktyvisto skundą partijos vyresnybei, kaip pritempti kažkokią mažareikšmę aplinkybę prie „liaudies priešo“ prieš tai labai uoliai pasiknisus penktos eilės teisės normose, kaip pridera itin pareigingam komjaunuoliui.

Suprantama, kad prireikė mėnesio pasitarti su co., ar išnaudoti šitą šiaudą ir pamėginti paeskaluoti, o gal net išrutulioti iki rimtesnio skandalo ir, duokdie, iki nuvertimo. Na, panašiai kaip su tuo super-slaptu ir dar superiškiau-svarbiu Vyriausybės posėdžio įrašu, kuriame girdisi Skvernelio nuomonė apie žiniasklaidą.

Viens prie vieno atitinka JAV leftistinio elito pastangas iš nieko sukurti impeachmento burbulą D.Trumpui (plg. kad ir šitą: ČIA).

Iš tolesnių veiksmų paaiškės, ar čia yra rimtesnis planas, su carienės ir patriarcho žinia, žinoma, ar tik susireikšminusio celebričio skeryčiojimasis. Ar pasiruošta antrajam paksogeitui, ar čia tik eilinis internetinės televizijos reitingų projektėlis. Teisėsauga turėtų atmesti pareiškimą kaip nesvarstytiną, turėtų atsisakyti kištis į politinius žaidimus.

Nors reikia palinkėti, kad Vyriausiasis valstybės Mentas su visais kukuraičiais ir linkevičiais kuo greičiau išsinešdintų iš ofiso, nes jie atstovauja siauriems interesams, o ne viešajam pilietiniam interesui, bet kartu tenka pripažinti, jog tame pasisakyme, be abejo, nėra nieko ką nors pažeidžiančio.

Esant atitinkamai situacijai, bet kokį žurnalistą galima pavadinti politikuojančiu. Dauguma atvejų, ypač geriausio eterio žurnalistikos atveju, yra dar blogiau. O kai politiką pavadini politikuojančiu, kaip šiuo atveju, tai tiesiog pasakai, kaip yra, ir tiek. Ir ne šiaip politiką, o veikėją, sau prisiskyrusį misiją pašokdinti aukščiausią valstybės politinį sluoksnį.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikas       2019-01-7 20:10

Raigerdai, tu daltonikas? Ar tu nesupranti zodziu reiksmes? Ar itarimo metimas tai nera smeiztas? O gal sakysi, kad itarimo isreiskimas, kad streiko organizatoriai GALIMAI susije su FSB tai nera smeiztas?
Jeigu tai butu pasakes privatus asmuo galima butu ir nereaguoti. Bet tai pasake pareigunas, kuris operuoja VALSTYBES valdzia!
Tai ne tik smeiztas, tai gasdinimas ir netiesioginis grasinimas. Ir ypac gedinga, kad del rysiu su uzsienio spectarnybos is SST negauta. Todel Lietuvai butu moralinis bakrotas jeigu sios 2 zmogystos kandidatuotu II ture.
Reikalas ne nusikaltimo ar amoralumo gylyje. Reikalas, (kaip ir Prunskienes atveju) AKIVAIDZIAME nusiakltime.Nepridengtame ir niekuom nepateisiname. Kaip sakoma nosimi ir i sh. Be serveteles.

Raigerdas>Džeikui        2019-01-7 12:05

Džeikai, tu neatsakai į tau užduotą klausimą. Štai tavo frazė:“Farso virsune butu jeigu prezidentu rinkimu II ture varzytusi Banku pleve ir Policajus. Tauta rinktusi kuris jai mielesnis - apgavikas ar smeizikas”. Na, tai pateik tikslią frazę, kur, kada ir ką premjeras apšmeižė? Kame reikalas, Džeikai? Atrodo, gyveni Amerikoje ir sąžiningumo turėtų būti pas tave daugiau, bet dabar pagal tavo atsakymus tu išlieki tas pats homo svieticus, kuriam melas ir faktų iškraipymai yra normalus dalykas. Kelintą kartą aš tau kartoju tą patį klausimą, bet tu į jį neatsakai. Keli reikalavimus kitiems dėl sąžiningumo, o pats sau nepajėgi?

Dzeikas       2019-01-7 0:29

Raigerdai, tu sovoki ka as rasytini teksta?
As nevertinu Svirnelio kreipimasi i spectarnybas issiaiskinti situacija del uzsienio agentu itakos mokytoju streike. Tai jo teise ir pareiga(nors avizos pas arkli nevaiksto, STT turejo informuoti MP apie situacija, o ne priesingai).
Taciau paskelbti tai viesai TOLYGU opozicijos gasdinimui ir esminiu zmogaus teisiu uzgniauzimui. Taip besielgiantys pareigunai ir politikai turi buti at-sta-ty-din-ti!

Raigerdas>Džeikui        2019-01-6 22:57

Džeikai, tu kažkaip tai keistai kalbi. Aš tavęs nieko neprašiau dėl S. Skvernelio sekretorių. Prie ko čia sekretorius? Aš aiškiai parašiau:“Atkreipk dėmesį, ką pasakė kunigas Grigas apie žurnalistus, kad “nereikia šitų politrukų”, nes mes ir patys susigaudysime, kas yra kas. Taigi, Džeikai, nebūk politrukas, o pacituok tiksliai kurioje vietoje buvo kaip S. Skvernelio “metimas tik ITARIMO del bendradarbiavimo su uzsienio saliu spectarnybomis”. Reiškia vienas politrukas interpretavo taip, o Džeikas dar tuos šmeižtus padaugino ir t.t. Ir tu dabar apsimesi, kad tu nežinai, kas yra juodoji propaganda? Prancūzijoje vyko protestai su parduotuvių langų išdaužymais. Buvo faktų, kad tie langų daužytojai keikėsi rusišku matu. Į Tapino mitingą viešai pareiškė, kad būtinai dalyvaus jedinstvenikas Jurijus Subotimnas, kuris buvo nuteistas už viešą pritarimą sovietų nusikaltimams, ir kuris taip pat buvo pareiškęs vienu metu, kad kandidatuos į Lietuvos Prezidentus. Ir taip nebūna, kad tokiame mitinge dalyvaus tik vienas jedinstvenikas. Kiek jų buvo? Neaišku. Kuo tai galėjo baigtis? Kiek tai trūksta iki riaušių? O Lietuva, ką neturi patirties, kaip komunistai atėjo į valdžią 1939 metais? Taigi, premjeras pasielgė visiškai teisingai, nes pasirūpino, kad maksimaliai nekiltų kokios nors riaušės ar dar blogesni dalykai. Tame mitinge yra nufilmuoti ir plakatai prieš R. Karbauskį. Buvo plakatų ir prieš konservatorius. Trūksta labai nedaug, kad kiltų net ir nedidelė kibirkštėlė ir prasidėtų riaušės. Kas būtų tada kalbama per Rusijos TV? Kad Lietuvoje pažeidžiamos Žmogaus teisės ir lietuviams reikia padėti išsivaduoti nuo šitos CHUNTOS. Jums lengva malti liežuviais, o ypač sėdint ten Amerikoje. Nesąžiningai elgiesi, Džeikai. Ir dabar man kilo abejonės: ar tu gali elgtis sąžiningai ir ar nors žinai, ką tai reiškia, nes S. Skvernelio teksto tu taip ir nepateikei. O savų gandonešių čia Lietuvoje užtenka ir be tavęs.

Dzeikas       2019-01-6 22:13

Raigerdai, as ne Svirnelio sekretorius -1.
Kaip pateike Delfi - taip sakau -2
Faktas tas, kad Svirnelis kreipesi i spectarnybas ir tas faktas buvo paviesintas (kreipimasis). Visa kita detales kurios nekeicia esmes.
Kai valdzia pateikia NEIRODITUS itarimus privaciam asmeniui/verslui/org-jai - tai yra spaudimas ir tai interpretuotina kaip neteiseta valstybes prievarta.
Irjeigu Svirnelis paviesino kreipimosi i spectarnybas fakta, o jos nepateike irodymu apie keltus itarimus tapinui, jis gali ir TURI pareikalauti is Lietuvos valstybe kompensacijos uz pazeista reputacija.
Nes privatus asmuo atsako is savo kisenes, uz pareiguna atsako valstybe.

Raigerdas>Džeikui       2019-01-6 21:14

Aš prašiau pacituoti, o ne tavo interpretacijų, ką pasakė S.Skvernelis. Pūras čia interpretuotų dar kitaip. Atkreipk dėmesį, ką pasakė kunigas Grigas apie žurnalistus, kad “nereikia šitų politrukų”, nes mes ir patys susigaudysime, kas yra kas. Taigi, Džeikai, nebūk politrukas, o pacituok tiksliai kurioje vietoje buvo kaip S. Skvernelio “metimas tik ITARIMO del bendradarbiavimo su uzsienio saliu spectarnybomis”. Kol kas aš jo nematau. Kur yra ta citata?

Dzeikas       2019-01-6 21:05

Raigerdui:
Skvernelis viesai pareiske, kad jis kreipesi i saugumo tarnybas isaiskinti galima poveiki , bendradarbiavima organizuojant mokytoju streika ir neramumus rysium su.
Kreiptis galejo ir net derejo. Viesinti sito nesant irodymu - neturejo teises, nes is politiko ir valdzia turincio asmens tai vertintina kaip grasinimas PRIVACIAM asmeniui arba viesoms organizacijoms susijusiems su tuom.Mokytoju profsajungoms tai mazu maziausia.
Gera proga patyleti praleido Skvernelis. Bent jau kol negavo atsakymo is STT.

Raigerdas>Džekui        2019-01-6 20:55

15:18 mano komentaras. Paprasčiausiai rašiau ant greičio ir uždėjau tik Džeiką. Dabar dėl tavo Šarikovo pozicijos. Tau paprasčiausiai nepatinka S.Skvernelis, manau, kaip ir Raigerdas taip pat. Tu esi priklausomas nuo savo skonio, kaip narkomanas nuo narkotikų. Ir nors gyveni Amerikoje, bet su savo mąstymu netrauki iki amerikono, nes išlieki vis dar tuo pačiu homo sovieticus, tik dar pamaišytas su krikščioniškuoju religiniu tikėjimu. Aš gerbiu amerikiečius, nes turiu ne vieną pažįstamą, bet ten gyvenantys homo sovieticus labai sunkiai integruojasi į JAV gyvenimo tempą, panašiai kaip ir meksikiečiai amigos išlieka patys savimi su kartais labai atsilikusia savo kultūra.Štai man labai įdomu išsiaiškinti, kas gi yra tas tikrasis šmeižikas, kuris bado į žmogų, kuris tikrai tuo neužsiima. Tai, gal gali pacituoti tą įrodymą, kurį tu pavadinai, kaip “metimas tik ITARIMO del bendradarbiavimo su uzsienio saliu spectarnybomis”. Nagi, parodyk savo tikrąjį sąžiningumą Džeikai, ir tada aš atsiimsiu savo žodžius, kuriuos tau mečiau, kad tu išlieki tas homo sovieticus su standartiniu mentalitetu viską iškraipyti pagal savo sugedimo laipsnį.

Dzeikas       2019-01-6 19:04

Anonimui 15:18:
Pasivarginkite paskaityti mano komentara pries kaltindami. Siaip rasau protingiems zmonems suvokiantiems situacija , zinantiems media skelbtus faktus ir turintiems elementaru suvokima apie zmogaus teisesir teises normas. Rasyti taip, kad suprastu zmones turintis tarybinio pionieriaus isprusima negaliu - neleidzia komentaro formatas. Gausis paklodes 2k didesnes uz PC displeju.
Reziumuosiu:
1) Svirnelio issisakymas apie Tapino politikavima gal nelabai vietoje , bet nevertas kriminalizavimo, kaip kad daro Tapinas.As ji atmeciau.
2) kaltinimas gi, arba net ir metimas tik ITARIMO del bendradarbiavimo su uzsienio saliu spectarnybomis IS VIESOJO juo labiau politines, valdzia turincios figuros yra JAU zmogaus teisiu pazeidimas. Net jeigu jis pasitvirtintu, normalus teismas ji atmestu, nes tektu spectarnyboms irodineti, kad isvados NEBUVO itakotos politinio spaudimo. O kai sis kaltinimas NEPASITVIRTINO…
Todel kiek man bebutu nesimpatiskas Tapinas, dar labiau mane sokiruoja, kad Svirnelis PO SITO dar nepasalintas is MP pareigu. Tas turetu buti padaryta net nesant vieso Tapino pasipiktinimo.
Jeigu gi sitas politikas PO TO dar tures izulumo kandidatuoti , o tauta netures savigarbos atmesti minetu kandidaturu I ture - teliks vienintele isvada , kad lietuviams ZALINGA tureti savo valstybinguma. Kaip ir Zimbabves, Kongo ir nekurioms kitoms afrikos ir polinezijos zmogedru tautoms.

" " "       2019-01-6 15:12

Yra toks posakis “p…i prota”. Iliustracija zemiau.

Raigerdas>Džeikui        2019-01-6 15:06

Paimkime 25000 metų atgal ir prisiminkime Konfucijų. Valstybės valdymą Konfucijus tapatina su teisingumu, morale. Jis neatmeta dangaus kulto – o ir jo paties mokymas priklauso nuo dangaus valios. Visas jo gyvenimas – tarnavimas tai valiai. Jam pakanka, kad “dangus apie mane žino“. Konfucijui dangus beveidė galia, dėsnis. Paimkime Kiniją prieš 2500 metų ir palyginkime ją su šaindienine Lietuva:“Visuomenės padėtį Konfucijus laiko nepatenkinama ir tai jį liūdina, nes moralė negerėja, kas išmokta, nekartojama, pareigų nesilaikoma, blogi poelgiai neištaisomi, mažai yra išmanančių moralę. Žmonės pamiršo „aukso vidurį“ (čžuan-jun). Seniau viskas buvo geriau, žmonės nekreipė dėmesio į smulkmenas, pasižymėjo tiesmukiškumu, vengė nepadorių asmenų. Dabar žmonės ištvirkę, kivirčijasi, lieja pyktį ant kitų, apgaudinėja, mokosi tik dėl vietos visuomenėje” ir t.t. Praėjo 2500 metų. Ko nėra dabartinėje Lietuvoje, kas čia aukščiau išvardinta apie Kiniją? Ir štai mes turime Vydūną, kuris kaip ir Konfucijus tapatina Valstybės valdymą su teisingumu ir morale. Ir mes matome, kad šiandieninei Lietuvai tai yra nepasiekiama kalno viršūnė. Kodėl? Todėl, kad žiniasklaidai, tame tarpe ir Tapinui, ir LRT TEISINGUMAS IR MORALĖ yra neprieinami dalykai, kadangi šiuolaikinei žiniasklaidai yra prieinamesnės Šarikovų, Švonderių ir Žvieglių elgesio normos. Apie tai rašė tiek Konfucijus, tiek Vydūnas, tik Vydūnas tuos Šarikovus pavadino “dvasios nykštukais”, o dorus žmones “dvasios milžinais”. Konfucijus žmones dalijo į kilmingus (czun-czi) ir „žemuosius“ (siao-žen): „Yra kilmingų be meilės žmonėms, bet nėra žemųjų, mylinčių žmones“. Valdymo idealas – moralinis pavyzdys. Liaudį galima priversti paklusti, bet neįmanoma priversti suprasti, kodėl. Paklusnumo pagrindas – paklusti tėvų valiai (siao): “kai padangėje viešpatauja dao, prastuomenė nebruzda”. Į valdžią turi ateiti teisingi žmonės. Prastuomenė linkusi mėgdžioti kilmingus, - ir tai yra jos vertingiausia savybė: “Žolė linksta ten, kur pučia vėjas”. “Žmogus kilnusis, kuris turi šalį valdyti, nieko atkakliai laikytis neturi, nei nieko iš anksto atmesti, o visada būti to, kas teisinga, šalininku”. “Kilnus žmogus yra nešališkas šio pasaulio dalykams. Jo nuostata – teisingumas”. Kokią galima padaryti išvadą, kurios nesugeba suvokti Džeikas netgi gyvendamas Amerikoje ir turėdamas geresnes sąlygas, nei čionykščiai lietuviai? Išvada yra paprasta: etika, moralė ir teisingumas yra pagrindiniai visuomenės valdymo instrumentai. Bet, deja, šie dalykai yra prieinami tik KILMINGIEMS žmonėms. Šarikovui tai yra nepasiekiamas dalykas. Bet niekas nenori būti taip aukščiau kitų, kaip Šarikovas. Šarikovui nepatinka katės ir jis kovos už Šarikovų laisvę ir niekins kates. Kitaip jis negali. Panašiai atsitiko ir su Tapinu, kuris kovoja už Šarikovų, Švonderių ir Žvieglių laisvę ir įsižeidžia, kai jam pasako: “baik tu čia chaosą kelti”. Kadangi Tapinas laiko save revoliucionieriumi, kaip ir bolševikas Šarikovas laikė save revoliucionieriumi, tai jis ir daro viską, kad pasirodyti, koks jis yra svarbus, ką nors aplodamas vien tik už tai, kad jis yra ne su šunimis, o su katėmis.

R - UI       2019-01-6 14:52

Svarbu demagogija. Ka apsmeize? Jei aklas, tai papugink: “nei viename zodyje nera tiesos”.

Džeikai        2019-01-6 14:18

Šį kartą tu prasišovei. Tell me Džeikai, kada, kur ir ką S. Skvernelis apšmeižė. Štai “dorasis” Džeikas, kuris doru būna tik retkarčiais ir sunku pasakyti kada, gal per pilnatį, gal po to, čia nuspėti sunku rašo:“Privatus asmuo atsako materialiai, politikas atstatydinamas”. Kiek Lietuva turi mokytojų-fariziejų? Manau apie 20% nuo visų suaugusių gyventojų skaičiaus. Eligijus Masiulis irgi mokė žmones ir savo partiečius kaip gyventi. Džeikas irgi, tačiau štai jo frazė:” II ture varzytusi Banku pleve ir Policajus. Tauta rinktusi kuris jai mielesnis - apgavikas ar smeizikas”. O Šimonytė, Džeikui neapgavikė? Pirmiausia, šiuolaikinė Lietuvos policija skiriasi nuo Sovietinės milicijos, bet Džeikas matyt nekenčia ir tų ir anų. Lietuvos premjeras nėra policajus, nes jis eina dabar premjero pareigas. Taigi, Džeikas yra tipiškas su maišytu destruktyviu ir konstruktyviu mąstymu suamerikonėjęs lietuvis. Šiuo atveju ar jis atsiprašys S. Skvernelio už šmeižtą? Ne. Garantuoju visu 100%. Bet liežuviu jis mals, kad šmeižti yra negerai. Toliau jis tvirtina, kad S. Skvernelis yra šmeižikas. Tai vėl gi yra šmeižtas, bet katalikas Džeikas spjauna į 10 Dievo įsakymų, nes jų privalo laikytis kiti, bet ne suamerikonėjęs Džeikas. Dabar apie jūsų tą “įsižeidusį” Tapiną. Paimkite Rusiją, nes tai yra idealus pavyzdys tų blogybių, kurių neturėtų būti. Ten yra toks TV laidų vedėjas Solovjovas. Jis irgi visus moko kaip gyventi, o pats yra gana niekšingas žmogus. Štai kitas Žvieglys iš Rusijos:”„Vesti nedeli“ yra laida, šiemet laimėjusi TEFI apdovanojimų kategorijoje „Geriausia analitinė programa“. Ją transliuoja „Rosija-1“, valstybės valdomas kanalas, o veda Dmitrijus Kiseliovas, kuriam pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos”.
Taigi, beveik kiekvienoje šalyje jūs atrasite niekšus besidarbuojančius žiniasklaidoje. Paimkime Lietuvą. Štai yra toks R.Valatka. Jis Brežnevo laikais kūrė ditirambus L. Brežnevo “Malaja Zemlia” ir kitokiai jo menkavertei literatūrai. Šiandien jis rašo šmeižikiškus straipsnius apie tuos, kurie jam nepatinka. Pasižiūrėkite į Tapino buvusius studentus ir jūs nukrisite nuo jų kvailumo. Bet jie didžiuojasi Tapinu. Šmeižikų-žurnalistų yra ir Amerikoje. Pažiūrėkite, kaip buvo kovojama prieš D. Trump’ą. Bet jis irgi pastatė žurnalistus-šmeižikus į vietą. Užduokite Tapinui klausimą: kas yra laisvė? Ir jūs išgirsite tiesiogine prasme svaičiojimus apie laisvę ir demagogiją. Ką tai reiškia, kai žmogus pavadina savo veiklą tokiu vardu, kuris yra labai toli nuo tikrosios veiklos? Tai reiškia veidmainiauti. Kam yra būdingas toks elgesys? Tai žmonėms, toleruojantiems fašistinį ir komunistinį mąstymą. 

pritariu       2019-01-6 14:07

Nei viename zodyje nera tiesos.

PRITARIU       2019-01-6 13:58

Reigardui. Tapinui iki jo - šviesmečiai….........

r ... ui       2019-01-6 13:39

pagonis pamokslauja tikintiesiems,  eme ir materializavosi cia is nieko istriebitieliai-nkvdistai. OKUPACIJA BUVO.

Dzeikas       2019-01-6 10:24

PS. Farso virsune butu jeigu prezidentu rinkimu II ture varzytusi Banku pleve ir Policajus. Tauta rinktusi kuris jai mielesnis - apgavikas ar smeizikas.
Jeigu atsitiktu taip, padorus zmones ne tik turetu nedeveti baltosios kumeles simbolio, bet ir susilaikyti kalbet lietuviskai.
Nedera kalbeti moraliskai issigimusiu asmenu kalba padoriems zmonems.

Dzeikas       2019-01-6 10:18

Tapinas IS ESMES teisus.
Del pretenziju Svirneliui esa tas ji pavadino “politikuojanciu zurnalistu” reikalas aisku tuscias. Kaip yra - taip pavadino.
Taciau del VIESU uzuominu esa tas veikia kaip NKVD itakos agentas - sitoj vietoj Tapino pretenzijos objektyviai teisingos.Objektyviai todel, kad istatymo normos del atsakomybes uz smeizta veikia NEPRIKLAUSOMAI nuo to, kas jas pazeidineja.
Taciau syki Svirnelis ivardino itarimus isdavyste t.y. tarnaujant svetimos valstybes spectarnyboms - tada buk malonus pagrisk jas. Jeigu tyrimas butu ka nors rades - viskas tvarkoj - skelbk ir elkis pagal istatyma. Bet jeigu pasirode ,kad tai blefas - buk malonus atsakyti, jeigu melagingo pasisakymo objektas pareikalavo atsakomybes.
Privatus asmuo atsako materialiai, politikas atstatydinamas.
Del ko beje Lietuvai stabiliai prigijo “durniu laivo” etikete?Todel, kad ji driso uzsivadinti “valstybe” turiniu neatatikdama to zodzio.Valstybeje teismai vadovaujasi jurisprudencijos normomis, kurios smeizta baudzia. Jurisprudencijos normu nesilaikymas nepaneigia paciu normu. Jos paneigia valstybe.

Na taip, Raig....,o ypač       2019-01-5 22:34

apie Klonio gatvės įvykius, žiniasklaida tyli kaip žuvis vandenyje. Apie pareigūnų savivalę tais ir dabartiniais laikais. Nereikia lia, lia. Kur Deimantė Kedytė, ar ji dar gyva?

Raigerdas        2019-01-5 21:17

Viską, ką parašė Lietuvos žiniasklaida apie S. Skvernelį, tai tik kaltinimų lavina. Per visą tą laikotarpį jūs nerasite nei vieno teigiamo straipsnio apie premjerą. Kadangi Lietuvoje mokami atlyginimai tam pačiam gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Jie tiria tą veiklą. Ką jie ten ištyrė? Kad tas buvo nukankintas, tas sušaudytas, tas persekiojamas ir viskas. O kas yra tie žmonės, kurie tai padarė? Čia genocido ir rezistencijos centrui yra aukštoji matematika, kuri jiems yra nepasiekiama. Juk tie NKVD-istai gyveno ir augo Lietuvoje ir jie buvo šalia kitų žmonių. Juk taip nebuvo, kad jie tapo blogi tik tapę stribais ir NKVD-istais? Taigi, nėra nei vienos rimtos analizės, todėl mes turime naujus veikėjus, tik jau persidažiusius kitomis spalvomis, kad jų neatpažintų. Kristus sakė:“Atpažinsite juos pagal jų darbus”. Ir nors Lietuvoje dauguma yra katalikai, tačiau jiems net į galvą neateina, kad šie žodžiai turi būti taikomi mūsų gyvenime. Ne, bet pas mus daroma atvirkščiai, ir apie žmogų sprendžiama pagal jo žodžius, o ne pagal darbus. Štai Tapinas žodis po žodžio, po truputį ir iš lėto sakinys po sakinio iškraipė faktus, ką pasakė S.Skvernelis taip, kad tai tapo panašu į tą pačią metodiką, kuri buvo naudojama KGB dezinformacijos skyriuje Maskvoje. Štai šita iškreipimo ir perkreipimo eiga. S.Skvernelis pasakė:“Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti”. Tai ir viskas, ką jis pasakė. Ir štai prasideda interpretacijos ir jos yra tokios iškrypusios, kad tiek E.Gentvilas, tiek Tapinas įsivaizduoja, lyg tai, mes nemokame skaityti. Jau pagedusioje E.Gentvilo galvoje atsirado žodis “nuversti” vietoje “pakeisti”. O pas Tapina atsirado dar vienas naujas žodis, kurio nebuvo S.Skvernelio tekste:“siekiu pakeisti”, nors S.Skvernelio tekste yra sakoma apie “tokio chaoso” tikslą. Chaoso kėlimą Tapinas suvokia kaip kritiką. Pažiūrėkime ką reiškia žodis kritika:“Kritika (iš pranc. critique iš gr. κριτική [τέχνη], kritiké [téchne], „vertinimo menas“, iš sen. gr. krinein”. Kur jūs matėte ten kritiką? Matėsi plakatai, kurie buvo kaip eilinė patyčia iš R. Karbauskio, bet Tapinui vaidenasi, kad tai nebuvo politinė akcija. Kritika pas mus žiniasklaidos yra iškreipta, kad jie net nesuvokia, kad didžiausi “kritikai” yra šizofrenikai, nusikaltimus ar pražangas padarę žmonės, taip pat neurozėmis sergantys žmonės, nes jie pastoviai kritikuoja kitus, kelia jiems reikalavimus, tačiau sau tų keliamų reikalavimų netaiko. Sukritikuoti galima bet ką, tačiau kritika yra vertinimo menas, o ne kito žmogaus menkinimas, niekinimas, jo idėjų iškraipymas, ar jo veiksmų ar veiklos prasmės iškraipymas. Toliau jau iškraipymai įgauna į agresyvų toną su reikalavimu atsiprašyti, nes S. Skvernelis, neva, “siekdamas mane persekioti Jūsų asmeniškai, Jūsų vadovaujamos Vyriausybės, Jus į premjero postą delegavusios politinės partijos LVŽS atžvilgiu nuolat mano pagrįstai ir argumentuotai reiškiamą kritiką”. Štai taip panašiai buvo sukurpiami kaltinimai KGB kabinetuose antitarybine veikla, špionažu Vakarų valstybėms ir t.t. O dabar pažiūrėkime, kas yra destruktyvi kritika, nors Tapinas ją vadina kritika. Žodis destrukcija reiškia kokios nors sandaros irimą arba ardymą. Visa šita Tapino veikla su akcijomis “mes prieš” yra ne kas nors kitkas, o destrukcija mūsų valstybėje, kuri vykdoma po kritikos priedanga. Tenka dar kartą ir dar kartą ir nežinau, kiek kartų dar kartoti, kad komunistas nėra tik pavadinimas, tai žmogaus tam tikras mąstymo būdas, kai yra badoma pirštu į kitus žmones ar institucijas tik tuo tikslu, kad nuslėpti savo, pasakykime kol kas švelniai, neetiškus ketinimus, taip pat ir pražangas ir netgi nusikaltimus. Žinau ne vieną Tapino studentą, kuris dėkoja Tapinui, nes jis dabar, kaip žurnalistas, būdamas net ne visai psichiškai sveiku žmogumi, gali piktnaudžiauti savo žurnalisto padėtimi, šmeižti kitus žmones, skleisti dezinformaciją, ir už tai jis yra dėkingas Tapinui, kaip savo dėstytojui.

svarstyklės       2019-01-5 19:27

Kai tapinas savo ,atsait, televizijoje koneveikia ir šmeižia kitus, tai čia viskas ok, kai jį užkabino, ir ne be pagrindo, tai jau siaubas. Slidus tipelis tas tapkinas, pats muša, pats rėkia.

To Raig......       2019-01-5 17:39

Kažkam tai labai norėtųsi intrigų, bet nebe tie laikai.KARALIAI NUOGI. Visi jie nuogi, tad žnaibytis jiems ypač malonu. Eiliniam žmogeliui matosi jų “gėda”. GĖDA, daug kartų gėda. Gal tokiam pat, kaip aniems ir nesimato šio vaizdelio, bet daug kas praregėjo. Plunksnomis apsidangsto, bet vėjelis papučia ir vėl nuogi… cha, cha, cha….

Ir vel       2019-01-5 16:47

Paskutiniai sakiniai. Savi saude savus. Tai bent melo atkaklumas!

Raigerdas        2019-01-5 16:28

Štai koks įdomus reiškinys, kai komentatorius pripaišo kitiems tas savybes, kurias turi jis pats: “Toks vaizdas, 2019-01-5 16:52
kad tarpusavyje vyksta žaidimai, prieš rinkiminiai žaidimai, pasižnaibymai, kad tik išliktų viešumoje. Tokia yra viešųjų ryšių taktika. Ne svarbu ką kalbės, bet svarbu, labai svarbu, kad kalbėtų”.
Tokio vaizdo nėra, nes jūs pats net nesuvokiate, kas yra žaidimas. Čia, kaip tik, jokio žaidimo nėra. Jeigu gladiatorių kovą jūs vadinate žaidimu, tada atsiprašau. Ir tai nepasižnaibymai. Ir nėra tokios viešųjų ryšių taktikos, nes jūs net nesusigaudote, kas yra tie viešieji ryšiai. Bet faktų iškraipymas, melas jums buvo mielas, manau, nuo pat vaikystės, todėl jau būdamas suaugusiu žmogumi jūs tęsiate tai, ką darėte vaikystėje.
  Nebuvo tokių rinkimų į prezidentus, kurių metu nebūtų jie aplojami. Tas pats buvo ir su Grybauskaite. Tada amsėjimas ėjo iš “Lietuvos ryto”, dabar iš “delfio”. Apskritai paėmus visame pasaulyje vis dar išlieka ta amsėjimo tradicija ne tik prieš politikus, bet ir prieš aktorius, mokslininkus ar išradėjus. Blogis yra tame, kad iki šiol yra labai nedaug žinių apie amsinčius. Tapinas amsi ne pirmą kartą. Prisiminkime jo tą “mes prieš” ir kitus amsėjimus ir tada pabandykite atsakyti į klausimą: ką šitas žmogus yra sukūręs? Amsėjimo kultūrą? Ką dar? Nieko daugiau jis nėra nuveikęs. Dabar pažiūrėkime į S.Skvernelio žodžius:“Tapinas, kuris dabar tampa politiku, nebe žurnalistu. Profesinės sąjungos yra įtrauktos į politiką. Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti“. Taigi, premjeras išsakė paprastą dalyką, kad jis nesupranta Tapino veiksmų logikos. Jeigu jis žurnalistas, tai prieštarauja žurnalistinei etikai. Premjeras teisus ir dėl to, kad profsąjungos buvo įtrauktos į politiką. AKIVAIZDUS FAKTAS, kad šitie organizatoriai elgiasi 1:1.  kaip elgėsi komunistai: sako vieną, o savo ardomuosius ketinimus kruopščiai slepia. Todėl premjeras išsakė savo ne tiems su dviguba morale žmonėms, t.y. veidmainiams. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad Lietuva nieko nepasimokė dėl savo okupacijos. Nieko. Visiškai nieko. Nulis sveikų. Niekas nenagrinėja kaip veikė stribai, kodėl jie taip darė. Niekas nenagrinėja, kodėl taip veikė NKVD. Juk tą stribų darbą ir kgb-istų darbą atliko, ne kokie nors ateiviai, o tie patys lietuviai. Kodėl neišsiaškinti: kas tai per žmogaus tipas ir ko iš jo galima tikėtis ateityje?

Manau, kad       2019-01-5 15:52

jei “Vyriausiasis valstybės Mentas” išsinešdins, tai tokie linkevičiai su kukuraičiais ir dar kt., dar labiau įsitvirtins savo ofisuoe, deja…

Toks vaizdas,       2019-01-5 15:52

kad tarpusavyje vyksta žaidimai, prieš rinkiminiai žaidimai, pasižnaibymai, kad tik išliktų viešumoje. Tokia yra viešųjų ryšių taktika. Ne svarbu ką kalbės, bet svarbu, labai svarbu, kad kalbėtų.

O meile...       2019-01-5 14:48

Kaip dainelėje *O meile* dainavo garbus Mamontovas,taip tapinas,pasirodo,labai nelaisvas su savo nuosava LAISVĖS TV,dosniai paremta biudžeto.Gal pakanka 40 mln.iš to paties biudžeto LTV,o kur dar paramos laikraščiams?Čia praverstų auditas - grynai finansine prasme.Moralės *Laisvėje*nerasta:žmona toliau sėkmingai triūsia MG,tūlas žurnalistas uoliai tarnauja sumaiščiai.Kodėl jauna šeima renkasi tokį gyvenimo modelį,galima nutuokti.Pinigai ir susireikšminimas.O juk viskas praeis…

mazgys       2019-01-5 11:53

švarkas gali pasakyti tapsiui: ,,Reikalauju grąžinti pinigus’‘.

Brudas prieš mentą       2019-01-5 10:48

Va tokia ir kova, toks vienas už kitą bjauresnių konkursas “Misteris bjaurybė”.

To kapojimosi pagrindu       2019-01-5 9:46

Skvernelis eina į prezidentus?Konservatoriams visur buvo priešai,dabar jie patys tapo priešu.

kapokitės toliau       2019-01-5 8:47

S. Skvernelis, kiek pamenu, Laisvės TY skyrė apie milijoną eurų, tad labai gerai jam, nes šiandien turi ant savo galvos sėdintį Tapiną. Ir tegul kariauja. Negaila nei vieno šunsnukio.


Rekomenduojame

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.