Socialinė politika, Ekonominė politika

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 19 d. 20:33

4     

    

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vidmantas Misevičius |respublika.lt

Gegužės 19 d. Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje vyko vieša protesto akcija. Jos metu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Lietuvos visuomenę reikalaujant stabdyti ir atšaukti šalį valdančių politinių partijų bei joms pritariančių opozicijos politikų priimtus visuomenei žalingus ir valstybės stabilumui pavojingus sprendimus energetikos sektoriuje.

Valdžia negirdi nei kritikos, nei pasiūlymų

Gegužės 4 d. partija Nacionalinis susivienijimas paskelbė kreipimąsi dėl elektros tiekimo rinkos tariamo liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo iš valstybės biudžeto lėšų. Valdžia buvo raginama įvertinti kokią žalą ir grėsmę šalies elektros vartotojams ir valstybei kelia tokios pastangos ,,liberalizuoti” bei ,,išlaisvinti” nuo valstybės kontrolės energetikos sektorių. Juolab, kad tai daroma žinant, jog jame dėl specifikos neveikia iš tiesų laisva rinka ir negalima tikra elektros tiekėjų konkurencija. Valdžiai buvo priminta ir tai, kad tarptautinėje arenoje ir pasaulinėse energijos išteklių rinkose tvyrant sumaiščiai yra neleistina ir nusikalstama versti elektros vartotojus ,,pirkti katę maišę” - aklai rinktis ,,nepriklausomą” elektros tiekėją. Ypatingai dėl to, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu elektros energijos kainos ir jų svyravimai biržose yra neprognozuojami.

„Vyriausybė ir dauguma Seimo narių ignoravo kreipimąsi bei visas kritines pastabas, kurias dėl šios ,,reformos” išsakė Lietuvos Bankas, Valstybės kontrolė, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei autoritetingi ekspertai. Vyriausybė neįsiklausė į raginimus atšaukti iš anksto pasmerktą žlugti elektros tiekimo „liberalizavimą” ir atsisakyti planų prievarta išvaryti elektros vartotojus pas jau pradėjusius jų sąskaita parazituoti „nepriklausomus” elektros tiekėjus (NET). Siekiant sušvelninti pagrįstą gyventojų pasipiktinimą dėl sąmoningai vykdomo jų skurdinimo imituojant akivaizdžiai negalintį būti naudingą vartotojams elektros tiekimo sektoriaus privatizavimą, griebtasi ciniškos apgavystės. Vartotojams pasiūlytas „sūris pelėkautuose” - trumpai veiksiantis kainų kompensavimo mechanizmas, kuris netrukus bus atšauktas dangstantis sunkia valstybės finansine padėtimi. Vartojai bus palikti likimo valiai ir be jokios valstybės apsaugos atiduoti kaip baudžiauninkai elektros perpardavinėtojų savivalei ir malonei. Tarpininkams sudarytos visos sąlygos nevaržomai didinti elektros kainas valdžiai teisinantis, kad „laisvoje rinkoje” valstybė jų negali kontroliuoti ir riboti.

Vyriausybė elgiasi ne kaip piliečių interesams atstovaujanti politinė vykdomoji valdžia. Ji dar kartą parodė, kad yra suinteresuotų verslo grupių tarnaitė. Jos svarbiausias uždavinys -elektros vartotojų ir valstybės sąskaita skirti šalies nereguliuojamiems elektros tiekėjams didžiules kompensacijas bei garantuoti didžiulius jų turimus gauti viršpelnius”, - viešai valdančiuosius kaltino Nacionalinis susivienijimas.

Prezidentui laikas apsispręsti

Akcijos vietoje pakalbintas Nacionalinio susivienijimo lyderis Vytautas Radžvilas pabrėžė, kad šalia prezidentūros buvo susirinkta tikslingai.

„Seimas savo poziciją jau parodė, tad dabar viskas Prezidento rankose. Jis daug kalbėjo apie gerovės valstybės kūrimą, o dabar atėjo laikas parodyti, kaip ta gerovė suprantama. Nes visuomenei visiškai neaišku, ką reiškia tas taip vadinamas „liberalizavimas” ir kam jis iš tikro naudingas. Tiksliau, kam jis naudingas išskyrus esančius valdžioje ir galbūt jų su energetikos sektoriumi, kur joks liberalizavimas nėra įmanomas, susijusius artimuosius, - garsiai svarstė profesorius. - Mūsų nuomone, dabar rengiamasi per 30-imet Nepriklausomybės metų dar nematytam visų Lietuvos žmonių apiplėšimui. Ir visa tai vyksta karo Ukrainoje fone bei artėjant seniai matytai finansinei-socialinei krizei. Situacija susiklostė tokia, kad Prezidentui, jeigu jis rūpinasi ne verslais, o paprastais piliečiais, dabar pats metas įsikišti ir tai aiškiai pasakyti. Priešingu atveju šalies vadovas rizikuoja ne tik tuo, kad sumažės jo reitingai, bet ir tuo, kad galutinai praras visuomenės pasitikėjimą.”

Prognozuoti, kaip pasielgs šalies vadovas, jis nesiėmė, tačiau išreiškė viltį, kad pasiųsta žinia pasieks ne tik jį, bet ir plačią, galimai problemos mąsto dar nesuvokiančią, visuomenę.

„Elektros kainų problemą galima spręsti visiškai kitaip, negu siūlo esantys valdžioje, tikėtina, besirūpinantys tik saujele iš to siekiančių pasipelnyti apsukruolių. Mūsų tikslas - paskleisti šią žinią, o akcija yra tik pirmas, į tai nukreiptas, žingsnis”, - apibendrino V.Radžvilas.

Spekuliantų rojus

Protesto akcijai pritarė ir joje apsilankęs žmogaus teisių srities specialistas Vytautas Budnikas.

„Man keista klausyti, kad planuojama privatizuoti energetikos sektorių, kuriame jokia konkurencija, dėl jo specifikos, išvis nėra įmanoma. Kalbos apie liberalizavimą skamba gražiai, tačiau faktiškai tai reiškia, kad šalies žmonės bus palikti vien tik apie pelną svajojančių spekuliantų malonei”, - kritikos valdžios planams negailėjo V.Budnikas.

Pasak jo, valdantieji ne tik leis apiplėšinėti savo šalies piliečius, bet ir privers juos dvigubai sumokėti spekuliantams.

„Pirmiausia pastarieji, negaminantys, o tik perparduodantys elektrą, pasipelnys iš jos kainų augimo. Valdžia tai supranta ir jau skelbia, kad skirs šimtus milijonų išaugusių kainų kompensavimui. Deja, tai reiškia ne pagalbą žmonėms, o paramą spekuliantams, kurie gaus ne tik piliečių, bet ir jų į biudžetą suneštus pinigus. Visus klausimus būtų buvę galima išspręsti tiesiog nepradedant šių manipuliacijų. Tuomet kompensacijoms numatyti pinigai galėtų atitekti darželiams, mokykloms, gydymo įstaigoms ir t.t. Deja, valdantieji pasirinko spekuliantų rėmimo kelią”, - tiesiai šviesiai situaciją apibūdino žmogaus teisių specialistas.

Jis priminė, kad apie elektros rinkos liberalizavimą kalbėjusios kitos ES šalys, pasigirdus kritikai, dabar šiuos planus nusprendė peržiūrėti.

„Ir tik Lietuvos valdžia skuba su reformomis. Manau, kad jeigu jiems rūpėtų ne spekuliantų pelnai, o šalies žmonių gerovė, taip nebūtų. Dabar belieka sulaukti, ką pasakys prezidentas”, - optimizmu netryško V.Budnikas.

Vykdomas nusikaltimas?

Akcijos metu pasisakę jos dalyviai taip pat nevyniojo žodžių į vatą ir teigė, kad šiuo metu, galimai, vykdoma nusikalstama veika, kuri tik dar labiau pagilins jau ryškėjančią krizę. Jie taip pat teiravosi, kodėl šalies politikai vengia kalbėti apie šią problemą bei akcentavo, jog ES direktyva, kuria vadovaujantis siekiama rinkos liberalizavimo, nenumato jokių sankcijų tiekėjų nepasirinkusiems asmenims. „Čia vėl išsiskiria Lietuvos Vyriausybė, kuri ne tik skuba vykdyti ES planus, bet ir „botagu” varo vartotojus pas taip vadinamus nepriklausomus tiekėjus. Deja, niekas nepaaiškina, kokia elektros kaina gali būti rudenį ar po metų. Taip pat neaiškus tampa reguliavimo mechanizmas, o tiekėjai, žinodami, kad jų taikomi antkainiai bus kompensuojami iš biudžeto, gali nesibaiminti konkurencijos. Jau dabar akivaizdu, kad tai ne tik skurdins žmones, bet ir didins socialinę atskirtį. Kadangi valdantieji to „nepastebi”, kyla natūralus klausimas - kam jie dirba - saviems šeimininkams ar vykdo energetikos sektoriaus įmonių nurodymus?” - buvo klausiama akcijos metu.

Baigiantis akcijai buvo paviešintas reikalavimų esantiems valdžioje sąrašas:

1. Atšaukti bet kokius planus, įskaitant spaudimą aukštesnėmis elektros energijos kainomis, priversti individualius elektros vartotojus pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją (NET). Nedelsiant sudaryti galimybę elektros vartotojams, kurie jau pasirinko nepriklausomą elektros tiekėją, grįžti pas visuomeninį elektros tiekėją.

2. Atšaukti planus apriboti visiems vartotojams maksimalias visos sunaudotos elektros ir gamtinių dujų kainas, o šiai priemonei numatytus 690 mln. eurų panaudoti tikslinei mažesnes pajamas turinčių gyventojų ir smulkiojo bei vidutinio verslo paramai taip, kad būtų užtikrinta jų motyvacija taupyti ir investuoti į alternatyvias elektros energijos gamybos ir būstų šildymo šaltinius.

3. Teisėsaugos institucijoms atlikti antikorupcinį tyrimą dėl to kas ir dėl kokių motyvų pasiūlė kompensuoti elektros tiekėjams visas pajamas taikant aukštesnes negu nustatytos maksimalios kainos.

4. Nedelsiant pakeisti sprendimus dėl naujų elektros generavimo jėgainių vystymo taip, kad nauji projektai pirmiausia būtų skirti mažinti elektros energijos kainą Lietuvos vartotojams.

5. Matydami aklą valdžios vadovavimąsi neoliberalistinės ideologijos dogmomis ir beatodairišką pasiryžimą vykdyti jomis grindžiamas ES direktyvas Lietuvos piliečių masinio skurdinimo ir valstybės silpninimo sąskaita, dar kartą primygtinai reikalaujame iškelti ES lygmeniu klausimą dėl centralizuoto ir neveiksmingo (nelankstaus ir neefektyvaus) ekonomikos reguliavimo panaikinimo, grąžinant valstybėms narėms ekonominį savarankiškumą, grindžiamą realaus subsidiarumo principu, kuris įgalintų tvarkyti šalių ūkius atsižvelgiat į realias ir besikeičiančias vietos sąlygas.

Nacionalinio susivienijimo rengiamoje akcijoje Lietuvos Respublikos Prezidentas bus paragintas imtis politinės iniciatyvos keičiant ydingus sprendimus, susijusius su elektros rinkos liberalizavimu ir netinkamu elektros ir gamtinių dujų kainų kompensavimu vartotojams.

Aktyviai dalyvaudami akcijoje galime ir turime priminti valdantiesiams ir visiems politikams, kad nenorime ir nesileisime paverčiami nuo visuomenės ir valstybės ,,nepriklausomų” elektros tiekėjų vergais!

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ĮDOMU       2022-05-23 6:19

Įdomu, kaip šitą nesąmonę su elektros tiekėjo pasirinkimu sprendžia V.ORBANAS ir kitos ES šalys,kas gali pakomentuoti?

Kokių 9-10 metų berniukas       2022-05-20 22:03

Prezidente Nausėda, kaip dabar bus, nes Rusija oficialiai pranešė, jog nuo gegužės 22 d. nutraukia elektros energijos tiekimą į Lietuvą?

Orakulas:       2022-05-20 19:00

Rašo “nepriklausomi”. Nuo ko nepriklausomi? Laidai kieno? - elektros tinklų. Įranga kieno? - irgi ET. Dingus elektrai, skambinsime kam? - ET! Net skaitikiai ET kaip buvo, taip lieka ET žinioje. Matyt, nuo atsakomybės “nepriklausomi”?...
Nesupratusiems, kuo tai baigsis, pora citatų:
(c) “Lietuvos paštas apie atleidimą įspėjo 592 darbuotojus ... BNS 2022 m. gegužės 17 d. 12:35” ir
(c) „DPD Lietuva“ ketina per dvejus metus padidinti pajamas iki 69 mln. eurų ... BNS 2022 m. gegužės 19 d. 08:53 Prancūzijos pašto „La Poste“ netiesiogiai valdoma siuntų pristatymo bendrovė „DPD Lietuva“...” [Taip tekste - prancūziško pašto “netiesioginis” padalinys…]

Kažin, po kelerių metų ar greičiau skaitinėsime tokius pat tekstus, tik pavadinimai bus kiti: LESTO ar ESO?!

Senis       2022-05-20 10:24

Liberali elektros rinka buvo prie Smetonos. Pvz. Utenoje elektra galima buvo pirkti is pasirinkto tiekejo: Palijoniskio hidroelektrines, Rases vandens maluno kuris turejo ir dinama, arba is keturiu mieste veikusiu dyzeliniu generatoriu.(sitie naktimis elektros negamino) Kaip jie dalinosi pinigus kol kas neisiaiskinau, bet mokesti imdavo nuo lempuciu ir kitu elektros prietaisu skaiciaus.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.