🎬Naujasis Europos naratyvas. V.Radžvilas: Šitą dokumentą parašė žmonės, kurie žino – jie niekada už nieką neatsakys (papildyta)

Tiesos.lt redakcija   2015 m. sausio 5 d. 1:15

94     

    

Naujasis Europos naratyvas. V.Radžvilas: Šitą dokumentą parašė žmonės, kurie žino – jie niekada už nieką neatsakys (papildyta)

Tiesos.lt prieš savaitę supažindino su Europos Komisijos iniciatyva suburto ir ES finansuojamo komiteto parengta deklaracija „Naujasis Europos naratyvas“ (susipažinti galima ČIA).

Daugiau negu metus rengtos deklaracijos autoriai – menininkai ir akademikai iš įvairių Europos šalių, savo idėjas pristatė trijose didelio masto konferencijose Briuselyje, Varšuvoje ir Milane. Jose dalyvavo ir Europos Sąjungos politiniai lyderiai: Europos Komisijos prezidentas Jose Manuelis Barroso, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Lenkijos ministras pirmininkas ir būsimasis Eurropos Sąjungos prezidentas Donaldas Tuskas.

Siūlome susipažinti su filosofo prof. dr. Vytauto Radžvilo komentaru. Profesorių pakalbino jo kolega, Tiesos.lt bendradarbis dr. Laisvūnas Šopauskas.

Pokalbį filmavo Aušra Gabalytė („Aikštės TV“).

Skelbiame ir pokalbio išrašą, kurį parengė propatria.lt redakcija.

Vytautas Radžvilas. „Naujojo Europos naratyvo“ iniciatyva

Europos Parlamento ir Europos Komisijos iniciatyva buvo pradėtas projektas sukurti naująjį Europos naratyvą. Šiam projektui įgyvendinti suburtas komitetas neseniai publikavo dokumentą, kuriame, kaip galima suprasti, yra nubrėžtos gairės, pagal kurias tas naujasis Europos naratyvas bus suformuluotas. Ir štai šiame dokumente randame įdomių teiginių: skelbiama, kad Europa – tai pasaulėžiūra; deklaruojama, jog negalima leisti, kad vyrautų populistinis ir nacionalistinis naratyvai. Na, o kosmopolitizmas yra paskelbtas vienu iš svarbiausių kultūrinių idealų. Gerbiamas profesoriau, kaip galėtumėte pakomentuoti šį dokumentą bei visą „Naujojo Europos naratyvo“ iniciatyvą?

Šitas dokumentas anksčiau ar vėliau turėjo pasirodyti ir tai suprato visi, kurie turėjo drąsos priimti akivaizdų faktą, jog Europos lyderių pareiškimai, kad tautos ir nacionalinės valstybės turi keliauti į istorijos sąvartyną, nėra tušti žodžiai. Tai, kas buvo dar pavienių įtakingų asmenų pasisakymai, galų gale tapo iš tiesų programiniu dokumentu. Ir tai, kad čia dalyvauja Europos Parlamentas ir Europos Komisija, rodo, jog užmojai yra iš tiesų rimti. Pirmiausiai, kalbant apie šį vadinamąjį naratyvą, galima šį terminą sieti su iš pirmo žvilgsnio labai keistu teiginiu, jog Europa yra pasaulėžiūra. Manyčiau, sąsaja yra tokia: faktiškai, kai kalbama apie naratyvą ir pasaulėžiūrą, turima omenyje (nors nevartojamas pats terminas) būtent ideologija. Kitaip tariant, yra pasakoma, kad Europos Sąjungos tolesnė integracija, kuriai suteiktas labai miglotas būsimosios federalizacijos pavadinimas, faktiškai yra naujas tam tikros ideologijos, kurią galbūt galima vadinti paneuropeizmu, įgyvendinimo etapas.

O kad tai yra rimta, galima suprasti prisiminus kai kuriuos pamatinius faktus ir istorines paraleles. Šitas dokumentas bent man asmeniškai stipriai primena vieną labai garsų tekstą, kuris prasideda sakiniu: „Šmėkla klaidžioja po Europą. Komunizmo šmėkla“. Pagrindinė šito dokumento mintis yra ta, jog minėtoji šmėkla turi iš pagrindų sugriauti XIX a. viduryje buvusią Europos tvarką.

Bet norint suvokti šito naujojo Europos Sąjungos dokumento tikrąją prasmę, reikia prisiminti dar vienus be galo įsidėmėtinus žodžius. Jeanas Monnet, faktiškai pagrindinis neofunkcionalistinės Europos integracijos architektas, yra pasakęs štai ką: „Europa niekada neegzistavo. Ją iš tikrųjų turime sukurti, kad ji atsiskleistų sau“. Įsidėmėtina, kad šitie žodžiai parašyti 1950 m. gegužės 4 d. Jais buvo pirmą kartą paskelbta, kad ta Europa, kurią sąlygiškai, galima sakyti, pažinojome nuo Renesanso iki XX a. vidurio, dar nebuvo, bent jau Europos Sąjungos kūrėjams, tikra Europa. Vadinasi, šitas dokumentas išduoda, kas iš tikrųjų slypi po Europos integracija.

Galbūt didžiausia problema ir savotiška nelaimė yra ta, kad šita integracija yra suvokiama vadinamojo sveiko proto požiūriu. Kitaip tariant, yra labai lengvai pasiduodama retorikai, kad tai yra paprastas žmonių, tautų, valstybių vienijimasis, o iš tikrųjų, ypač jeigu toliau atidžiau skaitai „Naujojo Europos naratyvo“ dokumentą, yra visiškai aišku, kas yra toji integracija. Tai yra dar vienas vadinamosios Apšvietos revoliucijos tarpsnis.

Kitaip tariant, Europos integracija iš esmės yra socialinės ir antropologinės inžinerijos projektas, kurio atžvilgiu vadinamasis įprastinis europietis, kuris kaip jau ką tik minėjau, formuojasi nuo Renesanso iki XX a. vidurio, yra beviltiška atgyvena. Ir dabar mes įžengiam į visiškai naują šito projekto realizavimo tarpsnį. O jeigu kalbėtume iš esmės, tai, kas dabar vyksta po Europos integracijos vėliava, aš vadinčiau permanentine europeizacijos revoliucija. Šita revoliucija tiesiog yra Prancūzijos revoliucijos, Rusijos bolševikinės revoliucijos, permanentinės rinkos revoliucijos, kurios šaltinis ir varomoji jėga yra JAV, naujas variantas, netgi gerokai radikalesnis.

O kur čia išlenda kosmopolitizmas?

Kalbėkime nuosekliai. Kas krenta į akis, kai kalbame apie Europos vertybes, kurios galiausiai turės būti įtvirtintos? Iš karto krenta į akis tai, kad kai kalbame apie vadinamojo naratyvo arba ideologijų šaltinius, matome daug labai abstrakčių frazių ir keletą konkretybių. Šitos ideologijos arba naratyvo šaltiniais laikomi Renesansas, Apšvieta, bet patariu įsidėmėti – ten nėra krikščionybės. Tai yra papildomas argumentas, kad tai yra dar viena Apšvietos revoliucija. Kitos vertybės taip pat yra įsidėmėtinos, nes tai yra absoliučios abstrakcijos: laisvė, lygybė, demokratija. Modernios politinės idėjos yra savitos tuo, kad jos yra abstrakčios, o tai reiškia, kad joms gali suteikti kokį tik nori turinį. Kuria prasme vertybe gali būti demokratija, jei tai yra tik valdymo forma? Arba ką reiškia lygybė ir laisvė dabartinėmis sąlygomis? Lygybė ir laisvė gali reikšti daugybę dalykų, nes, pavyzdžiui, po lygybės ir laisvės vėliava stumiamos tokios naujovės, kurios tradicinei kultūrai ir etikai būtų net nesuvokiamos – nuo labai įvairių šeimos formų iki ko tik norite.

Vadinasi, kai kalbame apie naujosios Europos kūrimą, tas abstraktumas išduoda, kad būsimasis europietis, kurį F. Nyčė jau XIX a. vadino geruoju europiečiu, bus įvairių socialinės inžinerijos technologijų produktas. Kitaip tariant, mes galime tik spėlioti, kas iš visų šitų eksperimentų su žmogaus prigimtimi, su įvairiomis jo gyvenimo ir santykių formomis išeis.

Taigi, jeigu kalbam apie kitus aspektus, galima paklausti, ką reiškia šis vadinamasis kosmopolitizmas? Šitas projektas bent jau man asmeniškai labai primena dar vieną deklaraciją, kuri matyta prieš keliasdešimt metų. Kažkada Komunistų partija buvo paskelbusi, kad ji kuria naują internacionalinę žmonių bendriją – tarybinę liaudį. Jeigu kalbame apie šitą Europos Sąjungos dokumentą, kai yra kovojama su nacionalizmu ir pabrėžiamas kosmopolitinis jo pobūdis, tai visiškai akivaizdu, kad kuriama irgi nauja betautė žmonių bendrija – abstraktus europietis.

Kuomet kas nors prabyla pas mus apie tai, jog Europos Sąjunga virto tautų ir valstybių naikinimo mechanizmu, ne vienas klausytojas ironiškai nusišypso ir tada tenka labai ramiai paaiškinti, kas turima omenyje. Kai kalbam apie tautų naikinimą, mums atsakoma – nejaugi Briuselis uždraus kalbėti lietuviškai? Nejaugi jis atims mūsų dainas, šokius, papročius ir visa kita? Be abejo, ne. Bet juk ištautinimas ir yra visai kas kita. Ištautinimo esmė yra taip pakeisti dabartinių europiečių savimonę, kad jie nebesuvoktų savęs kaip politinių tautų atstovų. Ką tai reiškia kalbant apie Lietuvą? Iš mūsų sąmonės norima išrauti suvokimą ir netgi atmintį apie kol kas dar formaliai veikiančios Lietuvos Konstitucijos svarbiausią straipsnį: „Lietuvių tauta sukūrė savo valstybę“. Kitaip tariant, jeigu yra išraunamas šitas supratimas, kad politiniai Europos subjektai yra savo valstybes sukūrusios tautos, mes ir turime tobulą sovietinės liaudies arba tarybinių žmonių analogą ir pakaitalą. Tai reiškia, kad visose dabartinėse Europos valstybėse gyvena žmonės, kuriems tai, kas vadinama tautiškumu, yra tam tikra etnografinė dekoracija.

Su šitokiu reiškiniu aš prieš daug metų pirmą kartą asmeniškai susidūriau būdamas išvykoje Madisone. Ten mums esant, buvo paskelbta miesto etninių bendruomenių šventė. Ir visos etninės bendruomenės jai ruošėsi, repetavo šokius ir t.t. Dalyvavau tame renginyje ir sutinku, kad jis buvo visiškai gražus, tačiau problemos esmė yra ta, kad šitie žmonės, kurie dar ir ne visi sugebėjo lietuviškai pakalbėti, pašoko, padainavo, tačiau tai nebeturi jokios politinės reikšmės. Jie yra JAV piliečiai. Tai štai tokį tautiškumą mums, be jokios abejonės, visi sutinka palikti. Tačiau norima, kad tai būtų tik toks tautiškumas, kuris mus nubloškia dar į XIX a. Tuomet Lietuvos elitas kokia nors derliaus nuėmimo proga noriai pasigrožėdavo, kaip šoka ir dainuoja politinių teisių neturintys baudžiauninkai, net nesuvokiantys, ką reiškia būti savivaldžia politine tauta. Panašų vaizdelį regėjome ir sovietmečiu, kai tautos ir valstybės interesams absoliučiai abejingi, netgi nesuvokiantys, kad tokie yra, kompartijos bonzai tame pačiame Vingio parke žiūrėdavo, kaip aborigenai dalyvauja savo Dainų šventėje. Taigi, esminis dalykas yra tas, kad kai kalbame apie kosmopolitizmą, Europoje mėginamas realizuoti tas modelis, kurį paminėjau pateikdamas Madisono pavyzdį.

Bet čia yra daug gilesnė problema, nes nenorima suvokti, kad Europa ir JAV nėra tas pats. JAV yra asmenų, kurie pavieniui atvyko į šitą šalį, iš esmės nutraukę ryšius su savo tautomis, susibūrimo vieta. Tai yra individų sambūris. O realizuoti tokį modelį Europoje reiškia skausmingą ir absoliučiai destruktyvią procedūrą – esamas tautas reikia dirbtinai suardyti. Kitaip tariant, mes esame replėse eksperimento, kurį jau praktiškai patyrėme. Čia yra tik šito projekto sumodernintas ir europeizuotas variantas. O praktiškai tai reiškia, kad liūdnas galas laukia to, ką mes vadiname Lietuvos valstybe. Todėl, kad kuo, pavyzdžiui, modernioji Europa skiriasi nuo Vakarų krikščionijos? Moderniosios Europos esmių esmė, kad tai yra tautinių valstybių visuma. Ir dabartinis Europos Sąjungos integracijos kaip federalizacijos projektas puikiai parodo, kaip yra įgyvendinami Jeano Monnet žodžiai. Pasakoma, kad ta Europa, kuri buvo tautinių valstybių Europa, ne tik nereikalinga, bet ji apskritai nebuvo Europa. Todėl faktiškai yra kuriamas betaučio europiečio tipas, kurį jau minėjau, o įvairovė yra tik išorinė ir tariama. Kaip sakiau, jei patinka, galite valgyti cepelinus, jeigu esate ir gyvenate kokiame nors kitame krašte, mėgaukitės kitais patiekalais; norite – šokite klumpakojį ar dainuokite „Ant kalno mūrai“, bet politiškai jūs turite būti vienalytė europiečių masė. Kadangi toji masė neturi savo valstybingumo formos, ją virštautinis arba viršnacionalinis paneuropinis elitas valdo kaip panorėjęs.

Realiai dabar vyksta tas pats, ką mes regėjome iki modernios tautinių valstybių Europos. Valdo viršnacionalinis elitas, tuo tarpu baudžiauninkai tiesiog yra baudžiauninkai ir neturi jokių politinių įrankių ginti savo teises. Manyčiau, kad šitas procesas įsibėgėja dėl labai svarbių priežasčių, apie kurias reikėtų kalbėti labai ilgai, bet dar sykį kartoju – šitas dokumentas Lietuvoje vėl greičiausiai liks nepastebėtas ir neįvertintas, o tai labai blogai dėl banalios priežasties – mūsų šalyje niekas nesidomi idėjomis.

Kitaip tariant, Europos integracija yra suvokiama tokiu pat stiliumi ar būdu kaip ir komunizmo statybos: statėme komunizmą nesuprasdami, ką tai reiškia, lygiai taip pat ramiai integruojamės į Europą, net nemėgindami svarstyti, kas slypi po pačia integracijos sąvoka. O aš teigiu, kad tai yra ne tautų ir valstybių susivienijimas, bet ypatingas žmogaus prigimties perdirbinėjimo metodas. Ir šitas metodas gali vesti kur nori. Mes matome jo pirmuosius daigelius – nuo visų įmanomų šeimos formų iki daugybės kitų eksperimentų. Tokia yra realybė ir todėl būtų įdomu, jeigu Lietuvoje įsižiebtų rimtesnė diskusija būtent idėjiniame lygmenyje. Pas mus Europos integracija suvokiama grynai techniniu požiūriu: ar yra priimtos Lietuvoje tam tikros direktyvos, kaip jos įgyvendintos, sukurta techninė bazė ar ne. O kad ši konstruojama Europa yra nauja tikrovės ir žmogaus forma, pas mus suvokia tik vienetai.

Ką mums duotų šitoks atviras ir aiškus kalbėjimas? Paprasčiausiai, mano įsitikinimu, bėda yra ne ta, ar mes integravomės į Vakarų struktūras, blogai yra tai, kad mes į jas integravomės ir integruojamės 1940 metų liaudies seimo stiliumi. Todėl, kad mes neturime nei politinio, nei intelektualinio elito, kuris turėtų tautinę ir valstybinę sąmonę ir atitinkamai integraciją vykdytų tiek, kiek jinai negriauna fundamentalių mūsų tautos tapatumo pagrindų, kiek jinai yra mums naudinga. O tolesnis abejingumas mums, aišku, dabar jau akivaizdu, gresia visiška katastrofa.

Pavyzdžiui, reikia vieną kartą aiškiai pripažinti, kad Europos Sąjungos plėtra į Rytus buvo daugelio Vakarų Europos problemų sprendimo būdas ir, kad ir kaip liūdna, mūsų sąskaita. Pavyzdžiui, šiandien mes turime aiškiai pripažinti, jeigu nebijome žiūrėti tikrovei į akis – akivaizdu, kad mūsų niekas negins agresijos, tarkime, iš Rytų, atveju. Tuo tarpu ką davė neprotaujantis europeizavimasis ir verternizavimasis su atitinkamu jaunimo ugdymu? Kad per ketvirtį amžiaus mes praktiškai išauginome savotišką euromankurtų kartą. Ir kai reikia dabar kelti klausimą, kas gintų valstybę, paaiškėja, kad tų gynėjų nėra per daug. Ir tu negali sakyti, kad mūsų jaunoji karta savaime yra bloga ar kokia kitokia. Ji tiesiog buvo mokoma, kad tauta, valstybė ir vadinamasis Basanavičiaus projektas yra atgyvena. Kad tai yra nemodernu, nešiuolaikiška, neeuropietiška, nepažangu. Ir dabar esame baisioje padėtyje.

Viliuosi, kad jeigu vyktų viešos diskusijos, tai gal kažkas pajudėtų iš mirties taško. Aš manau, kad tai kaip tik ir turėtų daryti, sakykime taip, visuomeniniai-pilietiniai sambūriai, nes tiek, kiek sukuosi vadinamųjų europeizacijos tyrinėjimų virtuvėje, galiu pasakyti – mūsų politologai, akademinis esteblišmentas šito klausimo nekels ir nesvarstys. Kodėl? Todėl, kad mūsų politologija vis dėlto yra gimusi ant mokslinio komunizmo ir kompartijos istorijos pamatų, o tai reiškia, kad reprodukavosi schema paprasčiausiai atlikti vadinamuosius sovietizacijos tyrinėjimus ir pagrindinėti komunizmo statybos pergales, šitas įprotis išliko be galo giliai įsišaknijęs. Tiesiog jisai tapo antrąja prigimtimi. Todėl mes neturime nei politinio elito, kuris turėtų valios ginti tautos ir valstybės interesą, nei panašių žmonių branduolio ir viešojoje-akademinėje erdvėje.

Pavyzdžiui, kad ir mūsų istorikai. Jie tiesiog nesupranta, kad į pasaulio istoriją galima žvelgti Vilniaus akimis. Jie būtinai turi matyti Maskvos, Briuselio, Vašingtono ar kieno tik nori žvilgsniu.

Lygiai tas pats yra ir su politika. Pasižiūrėkite kad ir dabar, kai iškilo klausimas, kaip gintis nuo rusiškos propagandos, ne vienas politologas bukai kartoja pseudoeuropietiškai skambančius liberalius paistalus, kad žmonės kritiškai mąsto ir patys viską atsirinks. Nejaugi nėra suprantamas akivaizdus dalykas, kad jeigu žmonės turėtų jau tokią pasakišką galią savarankiškai mąstyti ir kritiškai atsirinkti, tai ar tokios valstybės tuščiai mėtytų milijardus beviltiškam reikalui? Matyt, propaganda tokiu mastu tam ir egzistuoja, nes yra gerai suprantama, kad tų kritiškai mąstančių ir savarankiškai atsirenkančių bet kurioje visuomenėje visais laikais niekada nebus dauguma. Kodėl? Todėl, kad tam reikia mažiausiai dviejų dalykų: informacijos ir dar intelektualinio paruošimo ją analizuoti. Ką gali paprastas pilietis, kuris nėra specialiai apmokytas, tarkime, politinės filosofijos, socialinių mokslų ir t.t. principų, ką jis gali iš tikrųjų atsirinkti toje propagandoje? Ypač jeigu jinai kaip tik yra konstruojama be galo meistriškai?

Kitaip tariant, tuo metu, kai tave puola sutelkta armija, pas mus girdime bejėgišką vapėjimą, kad, matote, valstybės saugumą ir likimą statykime ant pavienio piliečio pastangų, sąmoningumo ir t.t. Tai faktiškai yra savižudžių filosofija. Bet kodėl ši savižudžių filosofija šiandien klesti? Todėl, kad daugiau nei 20 metų mums buvo kalama, jog tauta yra abstrakcija, o realus yra tik individas. Arba valstybė yra kone priešas, nes ji tik plėšia mokesčius. O tai, kad tauta yra ypatinga saviorganizacijos forma, kad ji vienintelė gali būti veiksmingas skydas nuo minėtų dalykų, kad valstybę reikia ne keikti, o kaip tik daryti viską, kad jinai taptų tikra valstybe, šitokios filosofijos labai maža. Ir blogiausia yra tai, kad štai šitokie dokumentai paradoksaliu būdu plauna paskutinius likučius, kas dar yra likę.

Kitaip tariant, jeigu tokia politika Europos Sąjungoje bus įgyvendinta, tai bus didžiausia dovana, kokia tik gali būti tam pačiam Putinui. Nes Putinui yra labai reikalingos mankurtiškos, demoralizuotos, individualistinės ir hedonistinės visuomenės, kurios neturi net elementarios disciplinos. Paimkime kaip pavyzdį kad ir seksualinių mažumų teisių klausimą. Jeigu nors kiek išmanai istoriją, juk privalai žinoti, kada ir kurioje valstybėje pirmą kartą pasaulio istorijoje buvo juridiškai panaikinta šeima ir legalizuoti visi šitie dalykai. Lenino Rusijoje. O įdomiausias dalykas yra tas, kad tai, ką darė Lenino bolševikai, įkvėpti Engelso ir kitų XIX a. teoretikų, šiandien mums yra pateikiama kaip paskutinis europinių vertybių žodis. Ir mes visiškai nesuprantame, kad jeigu nesidomime, kas yra Europos Sąjunga, tada niekada nesužinosime, kokios yra grindžiančios europines vertybes idėjos. Jokių europinių vertybių nėra. Tai, kas vadinama europinėm vertybėm, yra šiandien Europos architektų pasirinktos ideologijos postulatai. O dvi ideologinės doktrinos, kurios šiandien lemia Europos veidą, yra eurokomunizmas ir ypatingos rūšies libertarizmas – dvi kosmopolitinės ideologijos, kurių postulatai, taigi ir žmogaus vizija, yra mums pateikiami kaip neva kažkokios europinės vertybės.

Iš tikrųjų tai yra seni dalykai, o įdomiausia tai, kad abi ideologijos, jeigu žvelgi istoriškai-politiškai, yra bankrutavusios. Komunistinė ideologija bankrotą patyrė čia, žinome savo kailiu, o kas liečia libertaristinę ideologiją, tai, manau, visi žinome ir suprantame, kad ta ką tik buvusi finansinė krizė nesibaigė ir niekas neišspręsta.

Kitaip tariant, abi šios ideologijos yra baisios tuo, kad, atrodytų, būdamos išoriškai visiškai priešingos, jos iš esmės kaip priešybės sutampa. Nes absoliutus kolektyvizmas, kuris naikina individą, yra lygiai tas pats, kas absoliutus individualizmas, kuris eliminuoja bendrąjį interesą. Individualizmas mums dabar yra pragaištingas, nes jis mums neleidžia kaip tautai vėl virsti kolektyviniu subjektu. Kodėl visi tie pilietiniai, visuomeniniai judėjimai ir pan. šiandien yra absoliučiai bejėgiai? Todėl, kad nėra suburiančios ir mobilizuojančios ideologijos. Nors daug tų judėjimų narių yra geranoriai, bet jie nesupranta, kad nieko neįmanoma padaryti visuomenėje, kurios socialiniai ryšiai yra sąmoningai nutraukinėjami ir tos visuomenės nariai yra atomizuojami būtent pasitelkus individualistinę ideologiją. Todėl tokie judėjimai niekada neišaugo ir neišaugs į kažką daugiau nei į būrelius tokių geranoriškų ir drąsių entuziastų. Tai neįmanoma.

Bet reikia suprasti, kad šitos ideologijos nenukrito iš dangaus, kad štai šiandien jos įgyja pavidalą, yra institucinamos ir formalizuojamos aukščiausiu Europos Sąjungos instituciniu lygiu. Todėl šis dokumentas tam tikrai prasme lemia visos Europos likimą, čia yra labai aiški totalinio dabartinio europiečio perdirbimo programa.

Kaip Jūs manote, kaip toliau bus – štai, pasirodė šitas dokumentas, kuris, kaip turbūt reikėtų manyti, nubrėžia tam tikras gaires to būsimojo naratyvo, po kažkiek laiko turbūt ir tas naratyvas turėtų būti suformuluotas ir pasirodys kaip kažkokia knygelė, o po to, jau esant tai knygelei, kas toliau gali būti daroma?

Kas bus yra visiškai aišku. Yra siūloma šitą dokumentą svarstyti, bet lygiai taip pat Brežnevas kažkada siūlė svarstyti konstituciją, kai ji buvo priiminėjama, taip pat buvo siūloma svarstyti ir Europos Sąjungos konstituciją, kuri taip ir liko nepriimta. Taigi, bus taip: vyks parodomieji pasvarstymai akademiniuose ar kituose sluoksniuose, kurie neturės absoliučiai jokios reikšmės ir svorio, o tie, kurie įgyvendina šitą programą, galiausiai tuos svarstymus apibendrins ir surašys tai, ką jiems reikia. O tada šitas dokumentas bus nuleistas į visus dar egzistuojančius Europos kraštus, kažką panašaus į dar esamas valstybes, ir čia reikia suprasti banalią tiesą, kad kiekvienoje šalyje, taip pat ir Lietuvoje, yra ištisas milžiniškas apmokamų ideologinių propagandininkų tinklas.

Lygiai taip pat kaip sovietmečiu. Skirtumas tik tas, kad jeigu sovietmečiu jis buvo labai aiškiai apibrėžtas, visur galėdavome matyti mokslinio komunizmo ar kompartijos istorijos katedrą, ideologijos ir propagandos skyrius komjaunimo ar kompartijos komitete, dabar tai vadinama viešosios politikos analizės institutais ir įvairiausiais centrais. Tam tikra prasme, jis yra šiek tiek suprivatizuotas ir veikia ne kaip grynai valstybei pavaldi struktūra, bet faktiškai tai yra struktūra, kuri maitinama ir išlaikoma iš tos pačios Europos Sąjungos bei dideliu mastu iš Lietuvos biudžeto lėšų. Beje, labai įdomus klausimas, kiek Lietuvos biudžetas skiria tokiai propagandai. Nes jeigu kas nors pamėgintų padaryti tų visų teisių gynimo, rinkų ir panašių institutų sąrašą, jis būtų begalinis.

Papildomai bus nupirkta žiniasklaida. Kaip ir sovietmečiu, yra labai paslaugių autorių, ir jie paprasčiausiai darys, kas daroma kitose srityse. Taip, kaip šiandien rašo, koks absoliutus gėris yra alternatyvios šeimos, kaip šiandien rašo, kokia atgyvena yra tautiškumas ir valstybiškumas, atitinkamai jie pakoreguos savo tekstus, kiek tai bus neišvengiama, ir toliau plaus smegenis.

O mūsų problema yra ta, kad jeigu šita sistema žlugs, o jinai pasmerkta žlugti ne todėl, kad aš ją mėgstu ar nemėgstu, bet todėl, kad ji stovi ant dviejų bankrutavusių ideologijų derinio, prancūzai, vokiečiai, anglai ir panašios tautos išsisuks be ypatingų problemų. Aišku, sukrėtimas bus baisus, daug nemalonumų ir nepatogumų, tačiau mums reikėtų vieną kartą pramerkti akis ir pažiūrėti, kur mes gyvenam. Todėl mums tai būtų visiška katastrofa. Bet klausimą aš formuluoju taip: ar nueisime tuo pačiu keliu kaip 1939 m.? 1939 m. įžvalgesnė visuomenės dalis jau jautė, kad kažkas labai negero artinasi. Aš tą laikotarpį, kiek leidžia galimybės, atidžiau patyrinėjau ir vis tik matyti, kad pritrūko ryžto, valios, netgi proto mobilizuotis. 1940 m. birželis Lietuvą užklupo nepasiruošusią, ir atsitokėta tik po kelių mėnesių. Šiandien man labai įdomu, ar mes pradėsime skirti esminius dalykus nuo antrinių, ar vis dėlto tautoje pavyks pradėti kažkokį sąjūdį ar impulsą, kuris tiesiog mus paruoštų laukiantiems egzistenciniams iššūkiams, o jie bus labai rūstūs. Tuo neabejoju, nes nėra jokio pagrindo tikėtis šviesaus scenarijaus.

O kad galima daug ką pakreipti, jeigu laiku veiki, tai parodo kad ir Sąjūdžio veikla. Juk vienas iš didžiųjų Sąjūdžio laimėjimų yra tas, kad jis įgyvendino stebuklingą dalyką – atsiskyrimą padarė beveik bekraujį. Priešingai, tokiose šalyse, kuriose nebuvo panašių struktūrų kaip Sąjūdis, pavyzdžiui, buvusioje Jugoslavijoje, puikiai žinome, kuo visa tai išvirto. Pas mus imperijos dezintegracija buvo vis dėlto padaryta palyginti civilizuotai, drausmingai, be ypatingų ekscesų. Aišku, buvo sausio 13-oji ir pan. Tad jeigu kalbėtume, ką reikia daryti, reikia paprasčiausiai normalaus Lietuvos saugos sąjūdžio, turinčio aiškią ideologiją, viziją, ką mums reikės daryti kritiniu atveju, o jeigu tas kritinis momentas ateis vėliau, ką iki tol galima padaryti, kad liktume stiprūs.

Nes, mano supratimu, mes sulaukėme Sąjūdžio todėl, kad nepaisant daugybės trūkumų, vis dėlto ana Lietuvos Respublika per 20 metų sugebėjo tautą sustiprinti ir subrandinti tiek, kad nors jau išsikvėpinėjome, bet dar likučiai buvo ir to pakako 1989–1990 m. Šiandien mes esame daug labiau tuo atžvilgiu nustekenti. Tautinė ir valstybinė sąmonė atrofuota, priešingai nei anoje respublikoje, ir nyksta dar sparčiau.

Tad manau, kad jeigu nieko nedarysime ir nesiimsime labai ryžtingų žingsnių, tai kito 50 metų tarpsnio mes tikrai neturim šanso išgyventi. Neįmanoma. Ir šis dokumentas kaip tik ir verčia susimąstyti. Jį parašė žmonės, kurie žino – jie niekada už nieką neatsakys, šis transnacionalinis elitas. Įsivaizduokime, kad Europos Sąjunga subyra, o jie yra Europos Komisijoje ar Europos Parlamente. Ten susižėrę pinigėlių jie labai gražiai išeis į pensijas ir gyvens kur nors Prancūzijos Rivjeroje. Mums tokia perspektyva, deja, nešviečia.

Pokalbio išrašą parengė propatria.lt redakcija

 

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Prof. V. Radžvilas apie „Naujojo Europos naratyvo“ iniciatyvą 2014-10-15

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

buy_cialis       2017-12-15 8:45
tadalafil       2017-09-3 20:09
viagra       2017-02-3 9:28
without       2017-01-20 0:21
viagra       2017-01-18 22:16
Kritikas Pikčiurna       2015-01-9 3:19

Kaip visada Vytautas Radžvilas kalba iš esmės, nors remiasi grynai politologiniais bei filosofiniais argumentais. Kaip jau esu minėjęs, humanitarinių mokslų požiūris labai sureikšmina sąmonę bei ideologiją. Tačiau jei pažiūrėti į visuomenė, valstybę bei politiką sisteminiu požiūriu, šios sistemos yra taip pat objektyvios, kaip pati Visata ir jos posistemės. Tai reiškia, kad ideologijos arba atitinka bendruosius sudėtingų sistemų dėsnius arba jiems prieštarauja. Pastaruoju atveju sistema išsiderina, joje savaime atsiranda prieštaringos jėgos, kurios ją skaldo, fragmentuoja. Tokiu atveju tėra dvi išeitis - sistema dezintegruojasi arba persigrupuoja,kad įsivyrautų vidinė darna, dinaminis rezonansas. Paprastai abu procesai vyksta lygiagrečiai. Ta visuomenės dalis, kuri supranta prieštaravimų ir dezintegracijos priežastis, išlieka, kiti virsta evoliucijos proceso trąša. Todėl labai yra svarbus asmeninis apsisprendimas išlikti kartu arba išnykti po vieną. Lietuvybės, o po to Nepriklausomybės Sąjūdžio kovų istorija akivaizdžiai tai iliustruoja. Bet didžioji visuomenės dalis apsvaigo nuo beveik bekraujės politinės pergalės ir išsibėgiojo į save, o mūsų lyderiai, sąmoningai, ar iš naivumo, tą individualizmą skatino, o dabar jau dirbtinai bruka. ES federalizacijos projektas pasmerktas žlugti dėl tos paprastos priežasties, kad šioje erdvėje nėra vieningos fizinės jėgos, kuria ši ideologija galėtų remtis. ES nuolat balansuoja ant subyrėjimo ribos ir tai priverčia ją eiti į ideologinius kompromisus. Finansų sistema, kaip integracijos įrankis, remiasi individualiu interesu, todėl jos įtaka yra prieštaringa. Tikras pavojus kiltų, tik jei ES biurokratija rištųsi integruotis su Putino Eurazijos projektu ir jos karinės struktūroms būtų suteiktas integracinis vaidmuo. Ar tokį posūkį toleruotų JAV, Kinija ir didžiosios ES narės yra didelis klausimas. Nors tendencijos pastebimos. Tai, žinoma, nereiškia, kad galima užsimerkti ir nematyti tokios ideologijos pražūtingumo ir likti pasyviais stebėtojais. Mums reikia labiau integruotis su pažangiąja ES visuomenės dalimi, ji daug stipresnę negu mes manome. Vien demonstracijų Prancūzijoje už šeimos vertybių išsaugojimą masiškumas tai akivaizdžiai iliustruoja. Lietuva šiuo požiūriu atrodo gūdi provincija, nors pabrėžia, kad yra katalikiškas kraštas. O juk dar yra ES naratyvo ideologų sukurta islamiškoji ES bendruomenė, kuri savo tradiciniais būdais jau pradeda reikšti savo požiūrį...
Ar tai nekvepia pilietiniu karu, apie kurio pavojų kitoje savo įžvalgoje Vytautas Radžvilas? Lietuva su savo taikia Sąjūdžio patirtimi galėtų padėti ES išvengti tokios katastrofos. Gal tai ir yra istorinė Lietuvos, kaip LDK tradicijos tęsėjos, misija?

C-fam       2015-01-9 0:28

General Assembly Readies for Negotiations on New Development Agenda
By Stefano Gennarini, J.D. | January 8, 2015
https://c-fam.org/friday_fax/general-assembly-readies-negotiations-new-development-agenda/

Letas Juiozapui       2015-01-8 4:49

O kas yra saugu elektroniniame lageryje? Jei ką nors ketinate daryti, tai kam pranešate, kas nuo to keisis? Nematau prasmės rinktis “nick’us”, nes net ir su toru nuolat rašinėjant galų gale vis tiek atseks, iš kur rašoma. Rašau su toru tik tam, kad juos paerzinčiau. O be toro nickas padės pasislėpti nebent nuo skaitytojų. Kiekvienas kompas registruotas ir rodomas.

Juozapas ---Letui       2015-01-7 21:55

Sveiki, gerb. Letai.
Dėkoju už atsakymą.
Suprantu. Laiko ir man trūksta…
Tebūnie kaip yra.
Bandysiu kažkaip Tamstos komentarus susirankioti iš plačiųjų interneto lankų.
Dėl bendradarbiavimo.
kol kas, deja, tikčiau nebent Jums pieštukus drožti.
Manasis šventų raštų išmanymas yra kuklesnis nei menkas.
Kol kas dar tik pradedu mokytis.
Viena galiu pažadėti, kad nuolat remsiu Tamstos žygį.
Raginsiu, kviesiu skaitytojus įdėmiau skaityti tai ką Jūs rašote.
Kadangi dauguma “musyse” yr tik “šiaudinai katalikai”, tad to raginimo pakaks ir dar atliks.
Mums reikėtų pasitarti, kad mano pagalba Jums būtų efektyvesnė.
;
Jūsų nurodytame portale buvau, bet nemažai pamatytų dalykų man ten yra beveik paukščių kalba.
Nenorėčiau apie tai kalbėti čia, nes ilgi mudviejų debatai sukeltų tik skaitytojų susierzinimą.
;
Laiško į Jūsų paštą taip ir neparašiau, nes dėl suprantamų priežasčių elektroniniame lageryje tai daryti nėra saugu.
Tačiau internete yra būdų, be didelių įmantrybių, niekam netrukdant kalbėtis.
Apie tai galima būtų pasitarti ne čia, bet kitoje vietoje.
Kaip?
Jūs gausite žinią.
Gyvai.
Iki malonaus.
Su D-vu.

Letas Dėdei       2015-01-7 1:38

Tikrai mūsų laikais viskas nežmoniškai susimaišo. Tačiau dėl to persiformuoja ir tradiciniai suvokimai. Pvz., kuris liberalizmas prisidėjo naikinant laisvę? Jei klasikinį liberalizmą suvoksime kaip socialdarvinistinę instrukciją - taip. Kita vertus, liberalizmas negali išsižadėti laisvės sąvokos. Jei valstybė riboja konkurencijos laisvę, tai ji daro tik prievarta (tegu retkarčiais ne monopolijų naudai, bet humanistiniais socialiniais tikslais, kada iš tikro - klausimas, kur taip yra? - būtent dėl socialiai nuskriaustųjų yra nuskriaudžiamas verslas ir verslininkas), t.y. daro remdamasi savo valdžia. Iškart iškyla jau liestas ANARCHIJOS bei visuotinės savivaldos klausimas. Anarchija juk turi ir libertanišką sparną. Tradicinis komunistinės pakraipos anarchizmas išsigimė į pseudo-trockizmą (“pseudo” nes yra tik žaislas globalizmo rankose kontroliuojamiems konfliktams kelti), visos kitos šakos visai žlugo, tačiau (mano galva) tik tol, kol anarchija reiškia vien tik žmonių grupės valdžios paneigimą. Pakeiskit žmogaus valdžią D-vo valdžia (bent ateities atkurtajame islamo kalifate) ir viskas suspindės visai kitu kampu.
Teokratija turi savyje tiek liberalią, tiek socialią sudedamąsias dalis. Vykdyti D-vo įstatymą reiškia apriboti save ne žmogaus, bet D-vo Valia be jokių svarstymų. Apribojimas prasidės nuo procentinės bankininkystės uždraudimo. Suprantama, tam reikia pakeisti savo pagonišką mentalitetą abraominiu, o tai greičiau tik svajonė, nes ėjimas ta kryptimi ėmė strigti Europoje jau nuo XI amžiaus, kol pagaliau kryptis pasikeitė į diametraliai priešingą. Islame to niekad nėra buvę, todėl islamiškos tradicijos neturime (tik švedai neseniai įsigudrino iš naujo išrasti neprocentinę bankininkystę, bet sugedusiam “krikščioniui” paduok materialią naudą vien dabar arba niekad).

Letas Juozapui       2015-01-7 0:33

Ačiū Garbusis Bendraminti, už komplimentus! Reikia tikėtis, kad mano rangą jau šiek tiek pakėlė ir nematomojo fronto kariai, todėl galiu sulaukti net ir garbingos musulmoniškos šahados (jei ne iš 9-to aukšto, tai jau kaip nors kitaip)!
Ne dėl jų vis dėlto noriu pastebėti, kad mano veikla po senovei tebėra kalbinė: privatus darbas aptarnaujant tebeaugantį dabartinės prūsų kalbos žodyną. + uždarbiavimai, nes reikia mokėti už komunalines “paslaugas”. Visa kita yra mėgėjiškas poilsis, nors ir gana rimtas pagal sumanymą. Juk nesu nei teologas, nei filosofas. Šio mano poilsio pagrindinis dėmesys nukreiptas į apokaliptinį krikščionybės posūkį iš pagonių atgal į Šventąją Žemę, o tai yra mesijinis judaizmas. Būtent šioje srityje tiesiog privalau dirbti, nes “pjūtis didelė, o darbininkų maža”, ypač Lietuvoje. Deja, laiko užtenka tik čia komentarais pasišvaistyti. Tai daug neužima, nes tikrai klausimai kartojasi, o atsakymus BŪTINA kartoti. Tik tada gal iš keliasdešimt suveiks bent vienas. Dėl atskiros publikacijos - manot, skaitytojas ims kur nors jos ieškoti pagal nuorodas? Niekas tam neturi laiko. Darom čia ir dabar!
Rimtų oponentų (kaip Trupmenas), autorių (kaip Endriukaitis, Radžvilas, Patackas) arba temų (kaip ana apie “singuliarinę tiesą”) nedaug. Kai atsiranda, tik tada ir reikia šiek tiek pasitempti.
Norėčiau, kad būtumėt ne vien bendramintis, bet ir bendradarbis -
messianic.lhosting.info
Palaimingų Naujųjų, soli D-o gloria!

Juozapas---Letui       2015-01-6 20:46

Sveiki.
Dėkui už  išsamų reikalo išdėstymą.
Noriu pakalbėti apie vieną dalyką:
Jūs gana ilgai kantriai triūsiate berdamas išminties sėklą.
Nesunku pastebėti, kad tie kurie Tamstos komentarus pradėjo skaityti atidžiau, o taip pat piktavaliai siekiantys trukdyti Jūsų darbui užduoda jums pakankamai daug klausimų kurie kartojasi.
Suprantu, kokio pasišventimo reikia nuolat iš naujo aiškinti apie tą patį. Tikrai reiškiu nuoširdžią pagarbą Jūsų atkaklumui.
Vis tik man gaila Jūsų vertingo laiko.
Užuot kartojęs daugelį dalykų, galėtumėte plėtoti savo veiklą, paliesti dar gilesnius problematikos aspektus. Iš to išloštų tie kurie laukia detalesnių Tamstos minčių.
Kaip bendramintis ir žmogus kuriam rūpi teisingo žodžio sklaida turiu Jums gerb. Letai pasiūlymą:
Jeigu galėtumėte savo komentarų pagrindu parengti vientisą pagrindinius žmonėms aktualius dalykus, dažniausiai užduodamus klausimus apimančią publikaciją - tuomet pakaktų pasiūlyti tik nuorodą į šaltinį.
Aišku idealu būtų tą reikalą publikuoti šiame portale. Visada po ranka. Portalas laiko visą publikacijų archyvą.
Publikacijoje turėtų būtinai būti ir Tikėjimo tiesų primityvaus aiškinimo padarinių likvidavimą apimantys dalykai.
Pvz.: Jūsų išaiškinimas apie šimtmečiais paviršutiniškai skleistą primityvų suvokimą dėl “kito skruosto atsukimo”, Jūs gerb. Letai išdėstėte praktiškai genialiai.
Nežinau, kaip kitiems , bet man toks Jūsų išaiškinimas buvo nenusakomai vertingas.
Tokie Tiesos momentai keičia Gyvenimą. O panašių deimantų buvo daugybė Tamstos vienkartiniuose komentaruose.
Manau, kad Jūs pats nesuvokiate iki galo kokį svarbų darbą darote D-vo suteikto talento galia.
Prašau, pabandykite išsaugoti tas Išminties sėklas, idant kad talkininkai galėtų padėti Sėjoje.
Pagalvokite, prašau.
Manau, kad tai ką siūlau yra svarbu. O ir kaip kiekvienas D-vo vaikas Jūs nepriklausote pats sau.
Išskirtinai pagarbai, nuoširdžiai-
j.

Dėdė Letui       2015-01-6 17:40

„Tik pastabėlė dėl diktatūros ir demokratijos.  Diktatūra priešpastatoma laisvei, o demokratija - autokratijai. Autokratija visai nebūtinai reiškia diktatūrą . O demokratija gali riboti laisvę iki pat totalinės kontrolės .“

Galima daryti išvadą, kad diktatūros ir laisvės pasauliai sparčiai panašėja. Gi skirtis autokratija/demokratija yra labiau formos, fasado dalykas. Ironija – gali prireikti ginti laisvę klasikiniais liberaliais argumentais, kurie prisidėjo prie laisvės naikinimo. Panašiai rašo Saulius Lapėnas “facebook” komentare prie šio straipsnio.

Letas Palmaitis hahajui       2015-01-6 14:45

Nieko nelipdžiau, bet pasidalijau su Antanu ir jo skaitytojais tuo, ką pats žinau apie islamą, nes daugelis arba įsivaizduoja jį pagal globalistų propagandą “fašizmu terorizmu”, liepiančiu žudyti visus kitatikius, kiti priešingai - bando užtušuoti karingą islamo turinį ir nesuvokia, kuo grindžiamas musulmonų radikalumas.
O Tu, hahajau, papasakok, kaip Kabala liepia elgtis, kada tau nebus leista nei pirkti, nei parduoti nepateikus automatui savo paso-lusto, kuris bus blokuojamas, jei imsi “elgtis negerai”, arba jei tapsi “nenaudingas visuomenei” dėl amžiaus ribos ir / ar nebeaugančios banko sąskaitos?

ruta       2015-01-6 12:15

Sutinku , bolsevikai ‘kure’  sajunga pasitelkus jega / kariuomene /, o Europa gudrumu / pinigais /.Ir vienu ir kitu atveju Lietuvos valdzia labai greitai kolaboravo , asimiliavosi ,  ir manau , net pranoko pacia Maskva ,Briuseli ,naikindama savo Tauta , Nepriklausomybe , Valstybe .
Kur tik pakvimpa pinigais , Lietuvos politikai jau pasiruose paaukoti viska , kodel taip vyksta , man nesuprantama , ar godumas , ar nevisavertiskumo kompleksas , ar taip jau seima isauklejo - griepk , lipk per galvas , parduok viska , jiegu tau asmeniskai tai naudinga , nematyk nieko , TIK savo asmenine nauda .Lietuvos politikams duok pasirasyti bet koki nuostolinga projekta , net kuris naikina valstybe , seima , pilietine visuomene , jie net nesigilins i jokius niuansus - jiems rupi tik , kol tupi valdzioje,  prisikrauti sau milijonus .Tie patys tupejo prie sovietinio komunistinio rezimo , tie patys tupi valdzioje ir dabar , seimininkas pasikeite , o ju makaule su meslu viduje , tai liko ta pati ..

ha ha        2015-01-6 9:47

Letas Palmaitis nulipdė Dievą pagal savo paveikslą ir panašumą- piktą, kerštingą, žudantį ar aukojantį mylimiausią ir nekalčiausią savo Sūnų dėl nuodėmingų ir kaltų.

O gal visgi teisybė,kad iš Pradžios knygos išmesti svarbiausi žodžiai? Na,apie tai, kad paragavę “uždrausto vaisiaus” Adomas su Ieva “užmigo neprabundamu miegu” ir visa Tora - Penkiaknygė jau kalba apie jų EGO miegą. O prabudimas/išgelbėjimas ateina tiktai Naujajeme Testamente.

Argi ne apie tai ir KABALA aiškina? Juk Kabala ir yra ta “Rašto aiškintojų” išmintis, perduodama iš lūpų į ausį... ir tik išrinktiesiems, nes nesubrendę dvasiškai tas žinias gali panaudot piktam. Ką dauguma apsišaukėlių kabalistų ir daro. PVZ. Madonos mokytojas Bergas.

Letas Palmaitis Antanui-I       2015-01-6 2:26

Paties fundamentalizmo sąvokos nereikia painioti su “terorizmais”. Fundamentalizmas reiškia gyvenimą pagal aiškias pažiūras. Jis gali būti ir ateistinis, ne vien religinis. Toks gyvenimas būdingas žmonėms, kuriems išduoti savo įsitikinimus yra tas pats, kaip sunaikinti save. Jie nėra linkę eiti į kompromisus sąžinės sąskaita. Tačiau abraominėje religijoje tai itin ryšku, nes PASItikima D-vu, Kuris yra tavo Viešpats, Kuris kalba į tave ir su Kuriuo turi mistinį ryšį. Toks tikėjimas savaime reikalauja gyventi pagal jį, nes neįmanoma, tikint D-vo įstatymus, statyti kurios nors grupės arba kad ir visų patogumui sugalvotus žmogaus įstatymus aukščiau amžinų Viešpaties įstatymų.
Pirminį abraominį tikėjimą ir jame apreikštą D-vo Valią išdėsto Tora. Jau joje esama paavyzdžių, kada vardan D-viškos Tiesos paaukojama savo gyvybė. Taip pat yra ir pavyzdžių, kada Pats D-vas įsako išnaikinti nebepataisomus žmones be pėdsako - jei ir nepatinka, privalai vykdyti, nes D-vas yra Viešpats, Vienas visa ko Kūrėjas, vadinas, ir Gėrio bei Tiesos matas. Abraominiam tikinčiajam negali būti kitos tiesos ir kito gėrio nei D-vo ir Jo Valios. Todėl kai D-vas liepia Abraomui paaukoti Jam savo vienintelį sūnų, Abraomui nė į galvą neateina pasipriešinti!
Krikščionybė išaugo iš Paties D-vo Sūnaus pasiaukojimo ant Kryžiaus. Jos esmė - dalyvauti šioje Kristaus Aukoje visu savo gyvenimu vardan savo, artimųjų ir visų žmonių Išganymo, t.y. nuolat būti Golgotoje nukryžiuotame Kristaus Kūne, Kuris jungia Savin visą Bažnyčią (mistinę gyvųjų ir iškeliavusių į Dangaus Karalystę tikinčiųjų bendriją, vad. šventųjų bendriją). Todėl pirmieji krikščionys išrtisomis šeimomis eidavo į mirtį vardan Kristaus. Ant jų kraujo išaugo Bažnyčia. Tikras krikščionio tikėjimas yra gyvenimas. Tai ir yra fundamentalizmas.
Kai krikščionys ėmė statyti dogmatus aukščiau gyvenimo, o Kristaus Motiną, kuri be abejo, yra Bažnyčios motina, ėmė skelbti Dangaus Karaliene (Rytuose nuo V a., Katalikų Bažnyčioje oficialiai - tik nuo 1954 m.), D-vas leido islamą, kuris jau išpranašautas šioms dienoms Toroje Pr 16, 12. Tiek dogmiškai, tiek gyvenimiškai islamas turi tik krikščioniško Apreiškimo atspindžius, nes remiasi sąžiningo, bet riboto žmogiškojo proto “aritmetine logika” dėl D-vo Vienumo (Korane Mariam Sūnus klausiamas, argi jis kam nors kada yra sakęs garbinti save ir savo motina, kaip dievus greta D-vo). Islamo misija ryškėja mūsų dienomis: tai pasaulio nubaudimas už stabmeldystę. Islamišką sukilimą išprovokavo “Vakarų” bandymas pajungti islamą savo ideologijai ir tuo pašalinti jį nuo kelio pavergiant visą žmoniją. Islamas yra D-vo kalavijas (Saifu-LLA) “laukinio asilo” (Pr 16, 12, t.y. nepasiduodančio jokiai indoktrinacijai) rankoje. Šis kalavijas muša po kaire ir po dešine visus, kurie jam stoja skersai kelio. Islamas nėra joks “terorizmas” ar “fašizmas” bet yra nuoseklus fundamentalus tikėjimas, iškeliantis tik D-vo, bet ne žmogaus valdžią. Klasikinis salafitų islamas nėra suderinamas nei su žmonių demokratija, nei su autokratija. Jis nereikalauja “žudyti” kitatikių, bet sustato juos į D-vui pagal islamišką tikėjimą pajungiamą hierarchiją: islamo valdžioje esantys “Knygos žmonės” Krikščionys ir judėjai) gauna islamo globą mainais už klusnumą šariatui (mokėti privalomą mokestį ir neskelbti savo tikėjimo musulmonams). Musulmonė neturi teisės tekėti už nemusulmono, o musulmonas turi teisę vesti nemusulmones, bet tik krikščiones ir žydes, kurios turi teisę nepereiti į islamą (bet jų vaikai privalo būti musulmonai). Be “Knygos žmonių” toleruojami zoroastriečiai, kurie nuo pat senovinės abraominės įtakos laikų skelbia monoteizmą. Visi kiti kafirai (nemusulmonai) netoleruojami ir neturi jokių teisių islamo valstybėje. Islamo šalyje jie gali būti tik tarnais ir vergais, jų kraujas karo ir konflikto atveju leistas. Be to, esant karui, bet kuris ginkluotas priešininkas, kuriam pasiūloma priimti islamą, jeigu atsisako, sunaikinamas (jei priima, tampa lygiuoju). Su priešu kare reikalaujama elgtis taip, kaip pats priešas elgiasi su musulmonais. Teisingas kerštas leidžiamas, bet atleidimas vardan D-vo laikomas dorybe. Salafitų islamas skelbia esąs gyvenimo būdas, t.y. fundamentalizmą.

Letas Palmaitis Antanui-II       2015-01-6 2:25

Musulmonams privaloma liudyti Vieną D-vą ir Jo pranašą, penkiskart per parą nustatytu laiku atlikti namazą (o tai asmeninė maldinė liturgija), mokėti bendruomenei būtiną mokestį pagal savo tikrą padėtį bei dalyti išmaldą pagal savo sąžinę, dienomis pasninkauti per ramadano mėnesį, bent kartą atlikti chadžą (kelionę) į Meką. Salafitai paprastai priskaičiuoja čia ir džihadą. Džihadas (“pastanga” vardan D-vo) nėra vien karinis. Jis gali pasireikšti ir skelbimu. Kiekvienas kritęs per džihadą laikomas šahidu (martyru), jo šahada (liudijimas) yra tarsi bilietas į rojų. Gilaus tikėjimo salafitai nebijo mirties.
Sakyti, kad islamas - “taikos religija” galima tik paties žodžio islām giminystės su žodžiu salām “taika” pagrindu. Iš tikrųjų islām reiškia savęs atidavimą D-vui, bet tik tokiu atveju ir įmanoma taika. Visas pasaulis padalijamas į taikos ir karo pasaulius. Taikos yra tas, kuriame valdo šariatas. Karo yra tas, kuris DAR NEPAJUNGTAS islamui, t.y. D-vui, kaip jie tiki. Karinis džihadas tad gali būti ginamasis ir puolamasis, kada islamas platinamas kardu (kaip sakyta, priešui pasiūloma priimti islamą, nepriimantieji naikinami arba pavergiami; jei džihadas vyksta musulmonų žemėje, prieš islamą nekariaujantiems vietos krikščionims belieka tik patvirtinti savo lojalumą šariatui). Šalis, kurioje bent kartą valdė šariatas (pvz., Izraelis arba Ispanija) privalo būti grąžinta islamui - tai religinė PAREIGA.
Visa kas išdėstyta, remiasi būtent Koranu, taip pat tradicija (Sunna), kurioje svarbų vaidmenį atlieka patikimą perteikimą turintys pranašo pasakymai (hadisai).
Todėl kalbos apie islamą, kaip taikos religiją, yra naivokos. Tarp islamo, talmudinio judaizmo ir krikščionybės negali būti jokio sutarimo, religiniai principai nesuderinami, nors visos trys religijos yra mesijinės, t.y. laukia ateinančio Mesijo, kuris krikščionims ir musulmonams yra Marijos Sūnus (šiitai į pirmą vieną iškelia Mahdį, kuris sunitams tėra tik Mesijo karvedys), bet kurio talmudiniai žydai dar nepažįsta.
Iš visko matome, kad tarp visų trijų religijų ir likusio susatanėjusio pasaulio yra praraja. Todėl visos abraominės tikybos turi stoti į taktinę sąjungą kovai su bendru priešu, kad priešas nustotų juos pavieniui naikinti ir kiršinti vienus prieš kitus tikėdamasis juos nusilpninti ir nugalėti.

Juozapas---Antanui       2015-01-6 1:19

Sveiki, Tamsta.
Noriu atsiprašyti, kad į ankstesnį Jūsų komentarą neatsakiau.
Kartais kasdieniai darbai papjauna ir rašymui laiko su visai nebelieka.
Taigi, tuomet tikrai gerai ir išmintingai parašėte - nelabai ką ten ir be pridurčiau.
Šiuo atveju, manau padarėte keletą netikslumų, kas nėra jokia bėda.
Tokių jausminių dalykų ir aš anksčiau prirašinėdavau. Ne iš blogos valios ar durnumo.
Tiesiog iš nežinojimo.
Tačiau, kai ėmiau daugiau domėtis, daug ką teko suprasti iš naujo.
Šiuo atveju, labai nuoširdžiai rekomenduoju internete paskaityti gerb. Leto Palmaičio straipsnių bei komentarų.
Patikėkite, nepasigailėsite. Unikalu.
Taip lakoniškai ir aiškiai išdėstyti sudėtingiausius dalykus, kaip tai daro Letas, ne kiekvienas sugeba.
Aš manau, jeigu nepasididžiuosite paprašyti kolegos Leto, jis tikriausiai Jums padės kur tokią informaciją rasti.
Po gerb. Leto virtualių paskaitų jaučiuosi tiesiog palypėjęs iš karto keletu laiptelių aukščiau Suvokimo link.
Jūs, gerb. Antanai, esate labai protingas ir doras žmogus, labai dažnai puikiai komentuojate. Man labai malonu su Tamsta bendrauti ir neabejoju, jog Tamstos mintys patinka daugeliui kitų.
Todėl manau, kad gavęs tam tikrų žinių galėtumėte daug pasitarnauti čia ir kitur skleidžiant Tiesos, Teisingumo ir Tikėjimo idealus.
Atleiskite, jeigu mano pasiūlymas pasirodytų kiek perdėtai primygtinis.
Taip nėra. Tiesiog matau Jumyse didelį potencialą. Turite sveiką nuovoką, rašote gražia lietuvių kalba - tokie žmonės labai reikalingi komentarų skiltyse.
Juk mūsų kartos gvardija dar gali pasitarnauti Tėvynės labui.
“Vardan Tos,”

baisoka       2015-01-6 0:27

bet landsbergių tai lyg nejaudina?

Antanas       2015-01-6 0:18

Kai kuriuose komentaruose neigiamai suprantamas Islamiškas fundamentalizmas, kaip kad Lietuvoje principingumą, tiesą atsovaujantį pilietį pradėta vadinti radikalu. Sovietinėje kariuomenėje iš karininkų patyčių netrūko. Turėjai pripažinti jų kvailiausias komandas. Jei to kvailumo nevykdei buvai radikalas. Teko išklausyti keletą musulmonų paskaitų, kurie nuo taip, kitų vadinamo musulmoniško fundamentalizmo ( Fundamentum - tvirtas, tikras tikėjimas )iš Maroko emigruoja į Europą. (Paskaitą vedė musulmonas iš Maroko emigravęs į Šveicarją )Jie emigruoja ne nuo fundamentalizmo, o nuo jų politikų iškreipto požiūrio ir elgsenos į Islamą ir Koraną.( Šv.Raštas ) Korane niekur nėra žodžio žudyti. Yra tiktai būdai ir priemonės kaip priešininką išstatyti gėdos jausmui. Tad karai ir žudymas toli nuo tikrojo Islamo, kai jį perima smurtu valdyti politikai, kaip kad Maskvos Stačiatikių bažnyčią savo laiku valdė aiškai KGB o dabar ir Putinas į ją įsijungė. Sovietmečiu leidžiams žurnalas “Maskvos patriarchatas” pirmame viršelio numeryje spausdindavo Brežnevą, toliau patriarchą Pimeną o po to J.Kristaus atvaizdą. Konkretus dabartinis pavyzdys Ukrainos stačiatikių juridinis noras atsiskirti nuo teroristinės Maskvos stačiatikystės, kai dvasininkas šventina tankus ir siunčią žudyti ukrainiečių. Ukrainos dvasininkai Putiną vadina XXI a. antikristu. Tai skirtingi tikėjimai, kai juos valdo politikai ar stačiatikių ar musulmonų. O pati vadinamo Islamo fundamedalizmo ištaka nuo tada kai JAV susidomėjo Arabų šalių nafta. Daug padėjo JAV vystyti versloves, tiesė per dykumas asfaltuots kelius, viešbučiai, bet arabai pajutę kur eina pelnas ir kodėl ne jie šeimininkai, kažkas panašaus įvyko kaip Sąjūdis tik aišku rytietišku temperamentu ir išsilavinimo neturinčius jaunuolius priglaudė sukarintos stovyklos ir t. t. Taip kad fundamentalūs islamistai nieko bendro neturi su musulmoniškų politikų terorizmu ir karais.

Letas Palmaitis Dėdei       2015-01-5 23:19

Tai akivaizdu, o akivaizdumas teikia vilčių. Tik pastabėlė dėl diktatūros ir demokratijos. Mat tai ne to paties sąvokinio lygmens terminai. Diktatūra priešpastatoma laisvei, o demokratija - autokratijai. Autokratija visai nebūtinai reiškia diktatūrą - joje gali būti erdvės laisvei (plg. kad ir Sanktpeterburgo imperatoriaus Aleksandro II “Išlaisvintojo” autokratiją, kada 1878 m. teismas išteisino Verą Zasulič, šovusią į miesto merą Trepovą - atidėkojant po 3 metų buvo susprogdintas pats Aleksandras II). O demokratija gali riboti laisvę iki pat totalinės kontrolės “kovai su terorizmu”.

to aha 18.45       2015-01-5 22:40

Tik tiek išžagsėjai? Išgerk vandenuko - tam kartui padės.

Dėdė Letui 16:40       2015-01-5 22:06

Nebūtinai pritariu Vlad Mazeliui ir jo pasipiktinimu „šviesios dabarties juodintojais“. Jau net Delfyje (!) pasirodo kritiškų minčių. Štai citata iš A. Liugos straipsnelio:

„Vakarų demokratiją ir Rusiją, grimztančią į totalitarizmą, sieja nusivylimas pačia mūsų laikų valstybės esme, nes politiniai interesai nustelbia skirtumus tarp demokratijos ir diktatūros. Šiuolaikinė valstybė moralę, religiją ir teisę ideologiškai pritaiko savo egzistavimui. Todėl išlikimo dėlei ji gali paminti moralę, religiją, teisę arba viską iš karto. Melas ir manipuliavimas visuomenės nuomone „savo išlikimo dėlei“ suartina skirtingas valstybines santvarkas, paremtas iš esmės visiškai kitokiomis vertybinėmis nuostatomis.“

Juozapas---ahajui       2015-01-5 20:26

Ponuli, straipsnis ne naujas bet dėl aktualumo, portale publikuojamas pakartotinai.
Jeigu pažiūrėsi žemiau, po pirmo publikavimo esu įkėlęs didelės apimties komentarą. Manau to pakanka, diskusijos įžiebimui.Neturiu tikslo uzurpuoti komentarų skilties.
Rašaysiu, kada reikia rašyti, ir gal jau sakau, tamstos neraginamas.
Šiandien nieko nerašiau, nes nenoriu trukdyti gerbiamų kolegų Leto ir Trupmeno diskusijai.
Kam kišti trigrašį, kai gali tiesiog pasimėgauti aukščiausios prabos komentarais?
Esu minėtų kolegų bendramintis, todėl nematau reikalo papūgiškai kartoti to ką jie pasakė.
Tokio lygio diskusijų tarp TIKRŲ eruditų viešoje komentarų erdvėje pasitaiko nedažnai.
Grafomanų užsiciklinusių skirtumų tarp klevo ir beržo aiškinimu pilna. Kai stipriau tokio kelmo žievę pakedeni, paaiškėja jog žmogelis yra tiesiog “dub dubom” kietakaktis bambukas.

Rašyti vien todėl, kad rašyti?
Aš facebokinėm ligomis nesergu.
Na o ir tau, progą pasireikšti daviau, a ne? smile

aha        2015-01-5 17:45

“spiečiui” šis straipsnis neįkandamas?

Letas Palmaitis oiLetaiLetajui       2015-01-5 17:23

Tai ne pranašystės, bet elementari analizė. Lietuvoje jau seniai esama supermarketų, kuriuose įtaisytas vienas kitas kasos aparatas be kasininkės: pats pridedi prekę su garsiuoju 666-barkodu prie skanerio ir pats pakiši savo lustą (kol kas tik atitinkamos firmos kortelėje, bet ateityje bus suvienodintas vergo lustas-pasas visiems gyvenimo atvejams - po metų dvejų gal kiekvieno vergo kūne vienaip ar kitaip išdėstytas dešinėje rankoje arba ant kaktos). Pirmą kartą pamatęs tokį pažangų automatinį apsitarnavimą supermarkete dar gal prieš metus ar daugiau, turėjau suprasti, kad prasideda demokratijos vergų pratinimas prie tolesnės pažangos.

oi Letai Letai,        2015-01-5 15:59

panašu, kad Tavo pranašystė pildosi.
Šiandien net nustėrau, kai per Orlovo, ta prasme Orlausko valdomą Žinių radiją išgirdau kažkokio Mariaus Š.. džiugią žinią, kad greitu laiku bus atsisakyta grynųjų pinigų ir kad iš “broliškų” sovietinės sąjungos respublikų čia kraustosi kažkokios technologijos, nes mato čia gerą perspektyvą... Žmogus tik truputėlį apgailestavo, kad sumažės privatumo. smile Belieka visai nedaug, metai du.
Na, dar būtų gerai, kad senoji karta išmirtų, nes juos jau sunku priverst naudotis kompais ar el.kortelėm.

Tokiu atveju visi pajusime “sankcijas”. Užteks ne tokį komentarą parašyti, ne į ta dūdą papūsti, kai pastebėsim,kad mūsų sąskaita jau užblokuota. Baisiai geras būdas sumažint populiaciją, apie ką taip jau senai svajoja Kissingeris. Prie naujų technologijų visai nebūtina tiek burnų maitinti. Iš čia ir ta “mirties kultūra” plaukia.

Letas Palmaitis Vlad Mazeliui       2015-01-5 15:40

Teisingai rašote, kad mintys (“viskas blogai”) kemšamos tam, kad iš vidaus nutautėję žmonės noriai priimtų ruskių valdžią, kuri šįkart jau galutinai pavers juos alkoholinių ruskių banda. Tačiau ir Jūs Pats savo komentaru palaikote šią idėją, nes ir anot Jūsų, pasaulyje veikia tik dvi jėgos: mitologinė “Amerika” ir Maskolija.

verta paskaityti       2015-01-5 13:38
internauts        2015-01-5 12:27

jei ir reikia kokios revoliucijos, tai ji turėtų būti visų pirma PSICHOLOGINĖ, nes pasauliui imasi vadovauti tiesiog nesveiko proto žmonės. Saugumo pramonės verslas po 9/11, rugsėjo vienuoliktos Izraelyje, anot Naomi Klein,  gerokai pralenkė Holivudo ir muzikos verslą. Tačiau glumina tai, kad šis verslas nebuvo diskutuotas ir analizuotas kaip ekonomika, kaip beprecendentinis neribotų policinių galių ir neriboto kapitalizmo susijungimas, prekybos centro ir slapto kalėjimo susiliejimas. Kada info apie tai, kas kelia grėsmę saugumui, o kas ne, tampa parduoti skirtu produktu, visiškai tokiu pačiu, kaip info apie tai, kas perka Harį Porterį, keičiasi kultūrinės vertybės. Tai ne vien skatina šnipinėti, kankinti ar išgalvoti melagingą informaciją - tai sukelia stimulą nuolat skleisti baimę ir pavojaus nuojautą, kurios pirmiausia ir sukūrė šią pramonę...

KAs įvyko po 9/11 ? Šimtai milijardų dolerių perėjo į privačias korporacijininkų rankas ir iki dešimt milijardų kassmetinės paramos Izraeliui, neva “kovai prieš terorizmą”. Tai buvo daroma pagal kontraktus, kurių dauguma slapti. Jokios konkurencijos. Jokios saugos technologijų įkalinimo įstaigų, ryšių, švietimo, sveikatos apsaugos deramos priežiūros. Praktiškai buvo tiesiog pasinaudota rugsėjo 11 sukelta “šoko terapija” , kad įdiegtų radikalią “tučiavidurės vyriausybes” viziją - katastrofų kapitalizmo vizija, joje viskas- nuo kariavimo, iki reagavimo į stichines nelaimes - pravertė tik siekiant pelno. Todėl KARAS SU TERORIZMU TAPO PRIVATUS NUO PAT PRADŽIŲ. Ir privatūs CŽV kalėjimai, kaip matom, bandė jį eksportuoti net į mūsų šalį.. kam? Ar kad išplėstų terorizmo pavojų?
Įdomiausia,kad tuo metu CŽV labai glaudžiai bendradarbiavo su Rusijos FSB (KGB).
Situacija pasikeitė radikaliai, kai rinkimus laimėjo Obama. Tai išgąsdino Putiną. Ir ne tik jį. Kissingeris pirmu taikymu skrido slapta pas Putiną tartis. Jei kas mano, kad Obama silpnas, o Bušas buvo stiprus. Klysta radikaliai. Bet tingiu plėstis…

ateities europos naratyvą pasirašė       2015-01-5 12:26

pavardės žemiau:

Me m be r s o f t h e C u lt u r a l C o m m i t t ee f o r t h e “ New n a r r a t i v e f o r E u r o p e ” p r o j ec t
Kathrin DEVENTER - Paul DUJARDIN - Olafur ELIASSON - Rose FENTON - Cristina IGLESIAS - Michal KLEIBER -
György KONRAD - Rem KOOLHAAS - Yorgos LOUKOS - Peter MATJASIC - Jonathan MILLS -
Michelangelo PISTOLETTO - PLANTU - Sneska QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC - Thomas SEDLACEK - Luísa TAVEIRA

ateities europos naratyvas       2015-01-5 12:15
hmm..        2015-01-5 12:01

Jei eutanazija Strasburo Ž.T. Europos Tarybai priimtinas būdas, davai padarom eutanaziją visai planetai;-)

Beta       2015-01-5 11:52

Konservai, kaip jie ten save nevadintų, yra liberalai. Kubiliaus Vyriausybei ekonomikos klausimais, patarinėjo žmogelis paimtas tiesiai iš  LLRI. Neprisimenu pavardės. Toks komiškas kur prieš pasakydamas sakinį minutę raides- aaaa, eeeeeeee tąso. Dabar jis pas pramonininkus dideliu viršininku dirba. wink

betai        2015-01-5 11:39

Lietuvoje visos partijos liberalios, i6skyrus konservus ir socdemus, kurie irgi liberal4ja spar2iai.

Naujoji Sąjunga - socialliberalai.
Darbo partija - neoliberalai. Pernai Armenijoj įstojo į Liberal-internacional, vadovaujamą Watsono.
Pakso partija - liberaldemokratai, taip jungiasi su internacionaliai (iš Kremliaus) valdomas britų a la nacionalistais… 
Zuoko - neoliberalai, liberalcentristai ir t.t.

ha ha        2015-01-5 11:32

Wilsono “tautų apsisprendimo teisė’ su “nacionalinėm valstybėm” atgyveno?
Nuo kada?
Ar iškart kai įsikūrė  Izraelio valstybė?
Ar kai “nacionaliniu pagrindu” buvo sudaužytos “imperialistinės vakarų imperijos” ir pradėtos kurti naujos “demokratinės” - “Afrikos Sąjunga’, “Amerikos sąjunga’, Azijos sąjunga pagal “Europs sąjungos” paveikslą ir panašumą?
Dabar belieka Vatikaną perkelt į Jaruzalę, nes ten “karo su terorizmu” pretekstu jau sutelktos naujosios technologijos,  ir sveikas Naujasis Pasauli !!!

Beta internautsui       2015-01-5 11:19

Tuskas yra liberalas. Tai ką? Tamstai, kaip Grybauskaitės Dvaro giesmininkui, turėtų patikti.
Beje, Lenkijoje socialinė atskirtis daug mažesnė nei Lietuvoje, o pragyvenimo lygis daug aukštesnis. Vadinasi, liberalas liberalui nelygu. Jei lietuviškuosius masiulius iš viso galima liberalais vadinti. Jie, greičiau, kažkokie ONO.

internauts - Betai        2015-01-5 11:14

beje, atkreipkit dėmesį, kad Tuska su Baroso ir Merkel tik dalyvavo Spineli group organizuotose konferencijose. Jie gi nepasirašė to dokumento.
Paaukštinus Tuską ir pašalinus Sikorskį, dabar su Lenkija gali atsirast ir šiltesnių santykių. Nors naujasis Lenkijos URM ir nepatyręs, bet bet kas geriau už Sikorskį, kaip sakė Kęstutis Girnius.

internauts - Betai        2015-01-5 10:48

Tuska visų pirma yra neoliberalas.
Nacionalistas buvo Kačinskis, kuris pasipriešino Europos konstitucijai. Bet jis su savo katalikišku elitu buvo gražiai nuskraidintas į Katynę. smile

keista       2015-01-5 10:40

Klausosi geriau nei skaitosi…

Beta internautsui       2015-01-5 9:28

Tuskas yra kašubas ir ... nemažas Lenkijos nacionalistas, jei ką. smile

Beta internautsui       2015-01-5 9:25

Tamstos žiniai, šiandien spaudos, išskyrus “Kauno dieną” nėra.

internauts - Betai        2015-01-5 9:22

kaip ir kas rytą buvo pristatomi šiandien spaudoj pasirodę straipsniai. O šis Puteikienės straipsnis, rods, jau savaitės senumo.

internauts        2015-01-5 9:16

Ką tik perskaičiau NARATYVĄ.
Ir ką gi sako mums google su Yahoo’va? Ogi kad visi keliai veda į SPINELI grupę. Kas ją funduoja jau rašėm. (Sorošo fondas, Kremliaus orda ir jos padaliniai išplitę į Vakarus).

NAratyvas kalba, kad Europa sukurta judaizmo pagrindu. Na dar šiek tiek graikų ir romėnų kultūros,  o kriksčionybė paskutinėj vietoj. Ir kad dėmesio vertas Europos menas - modernizmas, kuris tapo internacionaliniu.  Naratyvą pasirašiusieji yra iš tos grupės kuriamo judėjimo EUROPA NOVA ir The Friends of Europa. Tai savotiška “Raudonųjų berečių” atmaina, telkiama iš “menininkų” performistų, gatvės grafiti “menininkų” ir panašiai. Na, dar prilipdytas koks “mokslininkas” iš Lenkijos, ne lenkiška pavarde.  Tokie jauni ir ambicingi veikėjai ir pasirašė tą NARATYVĄ.

Štai čia galima rasti jų visą planą Europai kaip naudojantis krizėmis pakeisti Europos veidą.
http://www.europanova.eu/wp-content/uploads/2013/04/EYL-40-Under-40_2011_WEB.pdf

Beta internautsui       2015-01-5 9:15

Jei tamsta nematei, tai nereiškia, kad nėra.

Beta       2015-01-5 9:13

Iš vieno degtuko vežimas malkų priskaldyta. smile

naratyvas        2015-01-5 8:59

Naratyvas - tai kažkoksai pasakojimas, tik specialiai čia semiotikos skleidėjai susigalvojo specialų žodį, kad niekas nesuprastų.
Dar būna, kad kyla painiava tarp naratyvo ir diskurso, nes kažkokiu būdu gaunasi taip, kad vienas diskursas tų naratyvų gali prikurti begales, nors išties tai visi tie pasakojimai tai gaunasi apie vieną ir tą patį.
Užtat čia turim paklausti svarbų klausimą: o ar nėra taip, kad tas pats naratyvas irgi iš skirtingų diskursų gali atsirasti, o jei jau taip, tai ar nešnekate čia kliedesių, ponai semiotikai?
O jei jau šnekate kliedesius, tai ar nėra taip, kad visi diskursai - tai tiktai kažkokio chaoso apraiška, už tai ir visi naratyvai yra vienodas nusišnekėjimas, pezalai ir nesąmonės?ha ha

atsakys, atsakys...       2015-01-5 8:57

kai bandoma pašalinti Jėzų Kristų su krikščioniškoms vertybėmis (tautiškumas, Tėvynės meilė - tai irgi krikščioniška) - tiems žmogeliams niekad gerai nesibaigia. Prisiminkime TSRS žlugimą.
(tie patys kosmopolitai kūrė TSRS, panašūs bando kurti ateistinį Eurosojuzą)

internauts        2015-01-5 7:40

Labas rytas. Straipsnio dar neskaičiau.
Šįryt per “Žinių radiją” jau citavo ir Tiesos lt portalą. Su kuo ir sveikinu. Pripažintas kaip informacinis leidinys.

Tačiau keista tai, kad buvo komentuojamas N.Puteikienės straipsnis, kurio čia dar nėra.

velgi       2015-01-5 4:35

kas nustate neisivaizduojamai aukstus atlyginimus eurokomisaram?KAS ?Uz ka ?Ka jie nuveike?Kas juos rinko ?Nezinau kuo viskas baigsis,bet net Vokietija,aistringiausiai troskusi Europos federacijos traukiasi-jau nebenori buti donoru,nebenori tolesnio susiliejimo,tai kur einam ?Buve eksperimentatoriai-buve komunistai,maoistai(pasidomekit ES virsuneliu biografijomis)kazkieno tikslingai remiami vykde dar viena socialini eksperimenta su zmonemis.Idomu,kas laukia artimiausioj ateity-ar eurozona paliks Graikija,ar JK Referendumo budu neisstos is ES…Kaip visi dirbtiniai kuriniai nera gyvybingi,taip ir cia -kas tinka moksle prognozuojant-netinka zmoniu visuomeniniam gyvenimui prognozuot-cia buna zmogiskoji reakcija…

Letas Palmaitis       2015-01-5 4:35

Įdomu, kokias V. Radžvilas įsivaizduoja diskusijas, kurios galėtų pajudinti situaciją iš mirties taško? Diskusijos galėjo būti prieš stojimą į ES, o tada daugelis buvome įsitikinę, kad tai išgelbėjimas nuo maskoliškos grėsmės. Deja, kaip ir paminėta, tikro karo atveju “niekas nenorės mirti už Narvą”. Merkel su Olandu įvykdytas Ukrainos išprievartavimas, spjovus į visus “tarptautinius įsipareigojimus”, yra tam geriausias įrodymas. Taigi tiesūs buvo tie, kurie svajojo ne apie ES, bet apie Baltijos Sąjungą. Jungtis į gynybines sąjungas gali ir turi tik vienodų interesų ir panašios istorijos bei pajėgumų šalys. Tokiu vienijimosi faktoriumi pokomunistinėms centrinės Europos šalims galėtų tapti Ukraina, jei ji nepaklius į tuos pačius ES spąstus ir jei ES taps suinteresuota rytiniu kordonu prieš neprognozuojamą Maskvos ir Pekino raidą (kol kas tokiu kordonu numatyta Maskolija).
Tačiau V. Radžvilas njeįvertina globalinių jėgų, suinteresuotų ES egzistencija, nei totalinės orvelinės kontrolės, brutaliai primetamos visai ES erdvei, nei pagaliau bankinio pavergimo (varymo į skolas) mechanizmo, vaidinančio vos ne pagrindinį vaidmenį išvalstybinant “šalis nares’. Norėtųsi išgirsti V. Radžvilo filosofo nuomonę apie politinio globalizmo pavojų pačiai žmogaus, kaip asmenybės, egzistencijai, o juk tai neatsiejama nuo totalinio nutautinimo ir įbaudžiavinančios elektroninės diktatūros. Kodėl nutylima garsi liberalizmo formulė (p. Radžvilas, kaip buvęs liberalų vadas, turėtų atsakyti): “Laisvas kapitalo, prekių ir darbo jėgos judėjimas”? Ar ši formulė nesusišaukia su Davido Rocjkefellerio 1960 m. Badene, Bilderbergo grupės suvažiavime suformuluota teze:
“Esame dėkingi Washington Post, The New York Times, Time Magazine bei kitiems stambiems masinės informacijos leidiniams, kurių direktoriai lankė mūsų suvažiavimus ir beveik 40 metų [Bilderbergo grupė įsteigta 1951 m. po Džeimso Warburgo 1950 m. JAV Užsienio reikalų komitete pasakytų žodžių “Mes turėsime pasaulio Vyriausybę, ar tai mums patinka, ar ne. Vieninteis klausimas - ar tai bus pasiekta jėga, ar sutarimu” - quotes.liberty-tree.ca/quote/james_warburg_quote.BC08] laikėsi pasižadėjimo neišduoti paslapties. Mums būtų buvę neįmanoma plėtoti pasauliui numatyto plano, jei per visą tą laikotarpį būtume priversti būti viešumoje. Bet dabar pasaulis jau įmantresnis ir yra paruoštas žengti link Pasaulinės Vyriausybės. Viršnacionalinis intelektualinio elito ir pasaulio bankininkų suverenitetas, be abejo, labiau pageidautinas nei pastaraisiais šimtmečiais praktikuotas tautinis apsisprendimas” [quotes.liberty-tree.ca/quote/david_rockefeller_quote_103d].
Pridėkime po anų 1960 m. atsiradusią ir jau beveik visą pasaulį apraizgiusią elektroninę kontrolę ir supraskime, kad nuo galutinio įbaudžiavinimo (pavergimo ir asmens pavertimo biorobotu) pasaulį gali išgelbėti nebent dviejų nesutaikomų plėšrūnų - “Vakarų” ir Kinijos - akistata, jei neminėsim svarbiausio - savo santykių su Kūrėju.
V. Radžvilas samprotauja taip, tarsi nei globalinės bankinės diktatūros, nei pasaulio pavertimo elektroniniu “orveliniu” konclageriu iš viso nebūtų buvę. Turbūt visa tai - “sąmokslo teorijos”...

Zmones-vienykites       2015-01-5 3:57

uzmirse asmenines ambicijas.Paremkit Lietuvos Saraso ideja.Net tokie finansu rykliai kaip George Soros mato akligatvi,galvokim kur einam.

Al.       2015-01-5 3:01

Tautos, tuo labiau, nedidelės, turi nuolat rūpintis gynyba. Kaip ir valstybės.  Ne tik tada, kai kas nors joms skelnia karą. Ginti savo žmones, kultūrą, ūkį. Bet tam reikia turėti įrankius. Svarbiausias jų, mano nuomone, yra žiniasklaida. Reikia sukurti didelį, stiprų laikraštį, skirtą Lietuvai. Jei tokį darbą paliksim komunočekistiniam laikraščiui, tai ir Lietuva - jei ir išliks - tai daugiausia komunočekistinė. Kiti bus sutrypti arba ištremti.

Arvydas       2014-10-19 21:03

Šiurpi tiesa.

Visuomet žaviuosi V. Radžvilo išmintimi       2014-10-19 19:52

Pagarba profesoriui Vytautui Radžvilui už jo įžvalgumą! Vytautas Radžvilas - tai aštraus mąstymo asmenybė, išlaikantis krikščioniškai tautiškas vertybes, sugebantis labai teisingai įvertinti dabartinės žalingos politikos pasekmes, žvelgiant į tolimesnę tautų ir valstybių ateitį.

Kritikas Pikčiurna       2014-10-19 7:33

Labai tikslios paneuropinės ideologijos įžvalgos. Tačiau ne viskas yra taip niūru. Sisteminiu požiūriu visuomenė yra daugelio kūnų sistema, kuri yra objektyvi tikrovė ir paklūsta tokiems pat tikriems dėsniams. Tai kad žmogus turi sąmonę bei valią nereiškia, kad visuomenė gali vadovautis kraštutinio liberalizmo nuostatomis ir pasiduoti ideologiniam voliuntarizmui. Tai reiškia, kad už šią tikrovės dėsniams prieštaraujančią ideologiją Europa turės brangiai mokėti ekonominiais, socialiniais ar kitokiais konfliktais bei praradimais. Tautiškumo atsisakymas yra tolygus istorinio tęstinumo atsisakymui, todėl tai yra bandymas visuomenę statyti nuo nulio. Tai grįžimas į tuos laikus, kai dar nebuvome išlipę iš medžių. Tęstinumo praradimas, vykdomas natūralios tautinės savimonės likučių pasipriešinimo sąlygomis, negali neturėti neigiamų pasekmių, kurios neišvengiamai veda ne tik prie ekonominių bet ir gynybinių galių praradimo. Gimstantis rusiškasis nacizmas ir auganti Kinijos bei visos Azijos galia netruks tuo pasinaudoti.
Lietuva yra kryžkelėje. Įstojimas į ES teikia laikinų ekonominių bei tam tikrų politinių privalumų, bet vis labiau pradėsime jausti, jau jaučiame, besikaupiančių grėsmių dėl tokios ES ideologijos naštą.
Kuo anksčiau tai suprasime, tuo greičiau grįšime prie istoriškai susiklosčiusių tautinių vertybių puoselėjimo ir jų integracijos su bendra-žmogiškomis vertybėmis. Tai kas mūsų neužmuša, tai mus sustiprina. Svarbu nepraleisti lemtingų momentų ir aiškinti minėtas aplinkybes ne tik savo tautiečiams bet ir kitoms ES tautoms. Šios problemos mus vienija ir tai teikia vilties pasipriešinti neokomunistinei paneuropos ideologijai ir ES išlaikyti daugiakultūriškumą bei istorinį tęstinumą.
Pirmas uždavinys Lietuvoje atnaujinti valdymo sistemą, taip, kad valdžia atstovautų Tautos interesus ne tik vidaus ekonominių bei socialinių bet ir tarptautinių santykių plotmėje. Valdžios korupcija yra tik pirmas žingsnis į valstybės išdavystę socialinėje plotmėje. Sekantis žingsnis būna politinė išdavystė ir virtimas penktąja kolona, tarnaujančia išoriniam jėgos centrui. Būtent taip žlunga visos valstybės ir išnyksta Tautos. Tai mes akivaizdžiai matėme okupacijų metais.

Skirmantė       2014-10-19 0:56

Taigi amerikiečiai išakėjo žemę ir pastatė miestus, sukūrė Ameriką, sudėjo jon savo svajonę, to pavieniai individai nebūtų galėję padaryti, tą turėjo padaryti tauta. O dėl kitų laisvių, tai esu supratusi, ką jau seniai suprato amerikiečiai. Amerikiečiai PRITAIKO aplinką žmonėms, ir apskritai imant, nebando pakeisti to, ko neįmanoma pakeisti. O mes dar nuo sovietinio palikimo laikų perauklėjinėjom kalinius, gydėm nepagydomus neįgaliuosius, tas pats ir dėl gėjų. Kam kovoti su tuo, kas neturi nusikaltimo sudėties? Juk visais laikais visko buvo, net jei tai nežinojome esant. Problema, kad į žmogų kartais žiūrima kaip į tešlą (kamieninės ląstelės, surogatinė motinystė ir t.t.). Pastarasis - dalykas lazdos perlenkimas. Bet jei tame reikale kas ir atsitokės, manau, tai pirmieji bus amerikiečiai. Ir dar iškalmingas faktas: Nabokovo knyga “Lolita"Amerikoj buvo uždrausta - nes suprasta, kad meno negali būti ten, kur prasideda nusikaltimas ar jo propagavimas, o Europa sėkmingai šią piliulytę nurijo kaip meną.

Skirmantė       2014-10-19 0:35

Dėl amerikiečių nesutinku. tokios ištakos. O dabar jie - tauta.

Taigi       2014-10-19 0:22

Putiną viso pasaulio žmonės gerbia.

Taigisui       2014-10-19 0:00

Le Pen sulauke pritarimo,nes istiko tragedija su imigrantu islamistu invazija.Multikulturizmo tolerancijos (kabutese) politikos pasekme-rezultatus matom .Persirgs ji ta liga-mano prieso priesas-man draugas ir bus baigta su pritarimu Putinui.Siuo metu prancuzai tiesiog priesinas ,kai ju tradicijos ,pasauleziura naikinama biurokratu isakinejimo.Tai tiesiog isgyvenimo klausimas siuo metu-nekiskit cia savo bandito Putino.

Taigi tam 0:04       2014-10-18 23:33

Neturite ką normalaus, kaip suaugęs žmogus, parašyti, tai geriau ir nerašykite, niekam čia neįdomūs vaikiški prasivardžiavimai ar žmonių išvaizdos aptarinėjimai.

>>ak, gintai, gintai        2014-10-18 23:04

“gintasas” ne Vladimiras.
Jis Bliadimiras.
Kaip ir jo botoksinis fiureris

Taigi       2014-10-18 23:04

Kaip susijęs Putinas su tai kas Lietuvoje vyko Stalino laikais? Putinas gimė 1952 m.

ak, gintai, gintai       2014-10-18 22:49

Rašote ne kaip Gintautas, o kaip Vladimiras. Argi tikras Gintautas garbins rusų imperializmą, kuris atėmė iš Lietuvos šimtus tūkstančių gyvybių, sulaužė milijonų likimus? Žema Putino propagandai naudotis tokiu vardu.

gintas       2014-10-18 22:21

Marine Le Pen tiesos.lt rusofobiniam portalui - kaip ežys gyvatei.

Taigi Nidai       2014-10-18 22:15

Jūsų išvardintos tautos taip pat apkvailintos, nemaža dalis žmonių yra tokioje būsenoje, kokioje buvo sovietiniai žmonės, jie įtikėję sava misija, kaip buvo įtikėję sovietiniai žmonės, tai yra jie tame net įžvelgia gėrį. Tačiau prabudimas vyksta, ypač tam padeda tai, kad atsiranda protingi lyderiai, kaip Prancūzijoje Marine Le Pen, tikriausiai jos partija ir ji pati ne be priežasties su kiekvienais metais įgyja vis didesnį svorį, nes ji pasisako prieš tokią ES imperijos biurokratų arba viršnacionalinio elito valdomą, suverenitetą praradusią Prancūzijos būklę.

Kaip iškovoti,kad       2014-10-18 21:22

būtų finansuojamas vidurinis mokymas visiems,kurie nori jį įgyti savo gyvenamojoje vietovėje?Nežiūrint mokinių skaičiaus.Nuo čia prasidės Lietuvos išsaugojimas.Tik už tokius merus ir deputatus reikia balsuoti.Nuo čia prasideda lietuvių kalba.

V.Landsbergis       2014-10-18 21:19

pastatė į prezidentus moterį,nes gali ją valdyti.Dabar siekia Vilniaus mero posto.Vėl nori prastumti valdomą moterį.

gintas       2014-10-18 21:18

Radžvilas kalba teisingai apie kosmopolitinį ES “kolegų” projektą, kuris suės Europos tautas, bet visiškai kvailai vapa apie Rusijos agresyvias užmačias. Nesuvokia, kad Rusiją vaizduodamas kaip priešą jis talkina ES kosmopolitiniam projektui. Atrodo, kad rusofobija yra įgimtoji mūsų “politologų” yda. Ji, žinoma, yra ir dosniai finansuojama.

Prasideda pasiklydimai.Tikėjimas kuria gėrį,-       2014-10-18 21:17

krikščioniškos vertybės yra Europos pasiekimų pagrindas.Tikėjimas kuria blogį,-islamiškas fundamentalizmas.Neseniai pranešė,kad kunigų sinodas vos atsilaikė prieš naratyvo spaudimą.Tai vilties kibirkštėlė.

Kas iš lietuvių       2014-10-18 21:05

mokslininkų ar menininkų dalyvavo,rengiant šį naratyvą?Senukai pirmą kartą girdi šį žodį.

Nida       2014-10-18 20:57

Išklausiau prof. Radžvilą. Po to perskaičiau patį dokumentą. Deja, nematau ryšio.

V. Radžvilas:
“Europoje valdo viršnacionalinis elitas”. Ar tuo patikės vokietis, prancūzas, britas?

“Akivaizdu, kad mūsų niekas negins”. Kodėl akivaizdu?

“Šitas dokumentas yra totalinė dabartinio europiečio perdirbimo programa”. Argi banalybių kratinys gali būti perdirbimo programa?

Hmm       2014-10-18 20:36

Į žvirblį iš patrankos. Žemo lygio menkavertis ES tekstas ir grandioziniai Radžvilo išvedžiojimai, kad pasaulis griūva.

Povilas       2014-10-18 19:28

Kviečiu įjungti protą ir nustoti burnoti prieš rusus/anglus/vokiečius/amerikonus.
Ta sistema, kuri bando pervažiuti per mus lyg plentvolis, neturi tautybės.
Ta sistema tik bando pasinaudoti kažkuria tauta ar tautomis kaip įrankiu siekiant pasaulinio viešpatavimo.
Tai sistema, siekianti absoliutaus viso pasaulio valdymo.
Jei kažkas šito nepastebi, tai beviltiška su tokiu ginčytis.
Žemės istorija - tai karų istorija.
Kuo didesnę Žemės dalį bandoma buvo užkariauti, tuo labiau naikinantis tas karas buvo.
Šiuo metu jau nebe pirmąkart vykdomi bandymai užvaldyti visą Žemės rutulį.
Sunaikinti šimtai milijonų žmonių ir daugybė tautų.
Nesitikėkit, kad dabartinis bandymas vyks taikiai. Dar niekada taip nebuvo.
Teisus V.Radžvilas - menki Lietuvos šansai išlikti.

humaniškas putinas       2014-10-18 19:25

humaniškai sprogdino namus maskvoje ir volgodonske
humaniškai kariavo čečėnijoje
humaniškai išnuodijo šimtus žmonių dujomis nord osto teatre
humaniškai sudegino ir išsprogdino vaikus beslane
humaniškai kariauja ukrainoje
tiesiog žmogėdra-angelas.
nežinojau.
matyt nauja velnių veislė.

Taigi       2014-10-18 18:54

Lyginant su Stalino Rusija, tai ši Rusija, kuriai vadovauja humaniškas žmogus Putinas, skirtumas, kaip pragaras ir dangus. Apskritai, nesuprantu prie ko čia Rusija, kai šiandien grėsmė Lietuvai kyla iš globalistų pusės. Lietuva galėjo būti nepriklausoma valstybe, bet Lietuvos politinis elitas parsidavė globalistams, dabar situacija be išeities: arba išnykimas būnant Europos Sąjungoje, antras kelias, jeigu sugriūtų ES, tai didelė tikimybė, kad Lietuvą gali suvalgyti Rusija, nes po 1990 m. Lietuvos politinis elitas parodė, kad Lietuva nenori ir nesugeba būti nepriklausoma valstybe.

taigiui       2014-10-18 18:00

Plėšikų gausa paties plėšimo, agresijos fakto nepaneigia.
Niekas nebalina nei jankių, nei britų ar prancūzų.
Bet balini, plauti ruskyno mundurą taip pat yra gryna demagogija.
O būtent tu ruski, tai ir bandai daryti.
Tu nuolat bandai kišti savo propagandą, atseit ruskija nėra bloga.
Absurdas.
Ruskija yra blogio imperija.
Viena iš bjauriausių.

Taigi       2014-10-18 17:37

Didžioji Britanija nenori pavergti kitų tautų (šiek tiek senesni įvykiai: opiumo karai su Kinija, kai imperatorius pasipriešino kinų zombinimui narkotikais, Indijos pavergimas). 21 a. Didžioji Britanija visose NATO agresoriškose operacijose dalyvavo, bombardavo kitų valstybių miestus ir žudė civilius gyventojus, ir grobia tų valstybių turtus. JAV kitų valstybių nepavergia? Todėl nereikia išskirti Rusijos, ta nors labai toli, į kitus žemynus nelenda, kaip aukščiau išvardintos dvi imperijos.

ruskiui taigiui       2014-10-18 17:20

Ruskis taigius bando įsūdyti mintį,kad šiandieninė Rusija skiriasi nuo stalininės, sovietinės Rusijos.
Gal kas galėtų išvardinti tuos skirtumus?
Realiai carinė orda, sovietinė orda ir dabartinė postsovietinė orda yra vienas ir tas pats -orda.
Ruskynas yra darinys, kuriam išnykus šis pasaulis būtų daug geresnis.
Rusų žvalgyba aktyviai dirba prieš Vakarų valstybes. Renka apie juos informaciją, vagia slaptus dokumentus, kuria slaptus agentūrinius tinklus, įrengia ginklų slaptavietes, papirkinėja politikus, dezinformuoja, kovoja informacinius karus, ir taip toliau, ir panašiai.
Rusija yra šalis, kuri nori ne bendradarbiavimo, o dominavimo.
Rusija siekia pavergti kitas tautas, atimti iš jų žemes.
Turint reikalų su Rusija, reikia visada būti budriems.
Visada reikia naudoti papildomas ir ypatingas apsaugos priemones, nes tuo pačiu metu, kai tu su jais kalbi, bendrauji ir bendradarbiauji, jie tave stebi, apie tave renka informaciją, ieško tavyje silpnų vietų, kurias vėliau, iškilus reikalui, panaudos prieš tave.
Ar gali ruskija būti gera?
Gali.
Kai gaus galą.
Kitokių ruskijos gerumo formų negali būti iš principo.

Taigi       2014-10-18 17:04

Šiaip tai maždaug tą patį norėjau rašyti prieš Radžvilo išklausymą, jis gerai situaciją sudėliojo, viskas taip yra ir link to einama. To gali nematyti tik buki beretiniai grybai, ir tie, kurie visais laikais pasirengę internacionalizmui, kosmopolitizmui ir kitokiems izmams tarnauti, nes tokia jau jų nelaisvų žmogelių parsidavėliška prigimtis.

Beta       2014-10-18 16:57

Paranoja, profesoriau, paranoja. smile

Juozapas ---- >       2014-10-18 16:56

Nėr užką. Prašom.
Bet komentaras ne mano - Čia V. Bukovskio mintys, kurioms aš mielai pritariu. Straipsnis yra portale Pro Patria. Geras portalas, beje.
P.S.:
Atsiprašau už techn. “copy” broką. Gal netrukdė skaityti.

>Juozapui       2014-10-18 16:45

Ačiū, labai geri Jūsų komentarai.

Taigi       2014-10-18 16:15

Paklausiau Radžvilo, tai vėl Putinas jam kliūna. Kada suvoksite, kad šiandieninė Rusija skiriasi nuo stalininės, sovietinės Rusijos. Kitas dalykas, tai kad Rusijai vieninga ES yra geriau, kad su viena ES geriau turėti ryšius nei su atskiromis valstybėmis, tai yra faktas, todėl Rusijai ES subyrėjimas nėra naudingas. Kiekviena valstybė žiūri savo intereso, taip pat ir Rusija, todėl tikėtis, kad Lietuvai kažkas nesavanaudiškai padės yra visiška kvailystė.

Juozapas ( beveik į temą ) Tęsinys       2014-10-18 13:55

Praėjusiais metais Anglijoje atšaukė visus visuomeninius Kalėdinius renginius: britų vėliavos elementas yra Šv. Jurgio kryžius, o tai, girdi, gali įžeisti musulmonus, mat primintų jiems apie kryžiaus žygius. Nors patys musulmonai nieko panašaus nereikalauja. Netoli mano namų esančios parduotuvėlės savininkas musulmonas iškabino savo vitrinoje vėliavą su kryžiumi, kad pademonstruotų, jog jis nesutinka su tuo kretinišku draudimu – bet kas jį girdi…
Tai atvedė prie tokios cenzūros, kad mūsų dienomis net Šekspyras kurti negalėtų. Nors pusės jo pjesių jau nebestato: „Venecijos pirklys“ – antisemitizmas, „Otelas“ – rasizmas, „Užsispyrėlės sutramdymas“ – seksizmas… Viena mokytoja Londone atsisakė vesti savo klasę į „Romeo ir Džiuljetą“, pavadinusi spektaklį „šlykščiu heteroseksualiniu reginiu“.
Masinė cenzūra pastiprinama baudžiamąja teise. Už pokštą apie homoseksualistus galima pakliūti į kalėjimą. Atkreipkite dėmesį, kaip greit reikalas priėjo prie represijų.
Buvo toks filosofas – Herbertas Markuzė, revizionistas-marksistas. Jis prieštaravo K. Marksui dėl vieno esminio punkto: Marksas manė, kad revoliucinė klasė yra proletariatas (akivaizdu, kad taip nėra), o Markuzė mokė, kad tikroji revoliucinė klasė – įvairios mažumos. Patologiją reikia paskelbti norma, o normą – patologija. „Tik tuomet, – rašė Markuzė, – mes pagaliau sugriausime buržuazinę visuomenę.“
Aktyvistai, kurie atseit gina mažumų teises – homoseksualinės ir feministinės organizacijos – išties tomis mažumomis visai nesirūpina. Jie tiesiog išnaudoja jas kaip visuomenės spaudimo ir kontrolės instrumentą, kaip savo laiku tai darė Leninas su darbininkais, ir tikrumoje atneša joms daugiau žalos nei visiems kitiems. Mano draugo žmona Amerikoje prieš 7 metus įkūrė judėjimą „Moterys prieš feminizmą“. Pradėjo nuo kelių draugių, o dabar jų žurnalo tiražas – 2 mln. prenumeratorių. Moterys pradeda suvokti, kad feminizmas yra joms priešiškas, kad jis griauna jų gyvenimus ir neduoda joms rinktis to, ko norisi joms pačioms, o ne to, ką joms bando primesti įvairios „aktyvistės“.
Trumpiau tariant, mes turime reikalą su rimta ideologija, kuri po politinio korektiškumo iškaba bando sugriauti mūsų visuomenę. Kuo mažumoms blogiau, tuo geriau jų lyderiams: bus ką ginti. Bet jų uždavinys – sunaikinti mūsų visuomenę ir tai naujausia, pikčiausia marksizmo versija.
Cenzūra, kurią įvedė „politinio korektiškumo“ gynėjai, apsaugo juos nuo dialogo. Jeigu aš su jais ginčyčiausi, tai sutvarkyčiau juos per keletą minučių. Bet kas gi man leis? Aš, pilnateisis Jungtinės Vladimiras Bukovskis.
Politkorektiškumas blogiau už leninizmą
Tęsinys:
Karalystės pilietis, negaliu parašyti šia tema straipsnio, išleisti knygos, sudalyvauti visuomeniniuose debatuose šia tema – todėl, kad tokių debatų tiesiog nėra. Per televizorių jūs jokių argumentų „už“ ar „prieš“ politkorektiškumą neišgirsite.
Šią ideologiją mums primeta. Neturiu nieko prieš bepročius – aš praleidau sovietų „psichuškėse“ daugelį metų ir esu jiems labai tolerantiškas. Vienintelė mano sąlyga – nereikia man primetinėti svetimų idėjų. Aš pamenu savo pirmąjį ginčą su KGB tardytoju. Man tada buvo 16 metų. Jis paklausė: „Už ką jūs mūsų taip nekenčiate?“ Aš atsakiau: „Aš jūsų ne nekenčiu. Aš jumis tiesiog netikiu. Jūs norite statyti komunizmą – puiku, statykite. O aš nepageidauju. Ar galiu sau leisti 2 kvadratinius metrus, kuriuose nebus komunizmo?“

Juozapas ( bevei į temą )       2014-10-18 13:54

Vladimiras Bukovskis.
Politkorektiškumas blogiau už leninizmą
Dvidešimties metų senumo įvykiai, kuriuos mes švenčiame – Sovietų Sąjungos krachas ir suirimas – mūsų, disidentų, nenustebino. Bet po to įvyko kažkas keisto. Griuvo komunizmas ir, atrodytų, politinės nuotaikos turėjo pasislinkti dešinėn. Bet nieko panašaus neįvyko. 1992, 1993, 1994 metais į valdžią Europoje ateina kairieji… Socialistinio bloko suirimas sutapo su naujų utopinių ideologijų atsiradimu Vakaruose.
Politkorektiškumas, kaip tarptautinis reiškinys, prasidėjo nuo 1990-ųjų, bet kaip judėjimas jis egzistavo ir anksčiau. Pirmą kartą aš su tuo susidūriau dar 1983 ar 1984 metais. Aš ėjau į savo laboratoriją (V. Bukovskio pagrindinė profesija – mokslininkas neurofiziologas), o priešais laiptais leidosi dvi merginos. Prilaikiau joms duris. Jos pažvelgė į mane su panieka ir „padėkojo“: „Vyriška šovinistinė kiaulė“. Likau nieko nesupratęs ir labai nustebau. Papasakojau apie tai kolegoms, kurie pradėjo juoktis: „Taigi čia paukštytės iš Berklio universiteto. Iš ten išlenda visi kairiųjų radikalų judėjimai. Čia kažkokia nauja mada – feministės; jos sako, kad kai mes, vyrai, elgiamės su moterimis, kaip su moterimis, mes tuo jas žeminame“.
Feministės moko, kad „moteris“ – tai socialinė koncepcija. Girdi, jei vyrai elgtusi su moterimis, kaip su vyrais, tai moterys ir taptų vyrais: moterimis jas daro būtent mūsų elgesys jų atžvilgiu, moteris – vyriškų stereotipų auka. Ši Berklyje gimusi koncepcija neįtikėtinai greit paplito po visą pasaulį. 1984 metais mes iš jos juokėmės – po 10 metų ji apėmė visą pasaulį. Visi universitetai atvėrė „genderinių tyrimų“ skyrius. Mano supratimu, per milijoną metų lyčių santykiuose ničniekas nepasikeitė, bet tie pseudomokslai apie vyriškumo nuodėmingumą parodė siaubingą vislumą: ne taip mes į moteris žiūrime ir ne taip su jomis elgiamės.
Ir prasidėjo grynas Orvelas: girdi, negalima į moterį kreiptis „miss“ arba „missis“ (angl. panelė ir ponia), nes tai yra moters apibrėžimas per jos šeimyninį statusą. Įvedama neįmanoma anglų kalboje konstrukcija „miz“... Jie visą laiką prigalvoja naujų žodžių ir jeigu nekalbi taip, kaip liepta – esi šovinistinė vyriška kiaulė. Net Biblija bandoma perrašyti taip, kad Dievas būtų moteriškos giminės.
Na, sovietinėse psichiatrinėse aš pripratau prie bepročių kompanijos. Bet bėda ta, kad amerikiečių visuomenė visokią idiotišką naujovę iškart paverčia vos ne visuotinai privalomu dalyku. Amerikoje, bet ir Europoje, gyventojai pasižymi neįtikėtinai konformistine elgsena. Viską, ką tau bruką į galvą, reikia priimti, kaip normą. Jei nori, kad tau sektųsi gyvenime, privalai būti konformistas. Iš štai, amerikietiški šablonai plinta visur kaip nepaneigiamos taisyklės, rasdamos atspindį netgi įstatymų leidyboje.
Feministiniai judėjimai pareiškė, kad vyrai – „seksistai“ – žiūri į moteris išskirtinai, kaip į seksualinius objektus, todėl viskas, kas turi bent kokį lytinį atspalvį, turi būti pašalinta iš kasdienio vyrų ir moterų bendravimo. Flirtas paskelbtas agresija ir siekimu pavergti moterį. Dabar darbdaviai JAV nedrįsta kalbėtis su savo pavaldinėmis akis į akį – turi dalyvauti nors vienas liudininkas, kitaip nesunku susilaukti kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, o tai reiškia karjeros ir visuomeninės padėties žlugimą.
Lygiai taip pat savo reikalavimus pradėjo reikšti ir kitos mažumos – homoseksualistai, juodaodžiai, sektantai ir pan. Atsirado įstatymai dėl „hate speech“ – „neapykantos kalbos“, tokie sovietinio Baudžiamojo kodekso 70 straipsnio, pagal kurį buvau teistas, faktiški analogai. „Neapykantos kalba“ buvo paskelbti bet kokie rasinių skirtumų ar seksualinių polinkių paminėjimai. Jūs neturite teisės pripažinti akivaizdžių faktų. Jeigu jūs juos minite viešai – tai nusikaltimas.
(Tęs. sekančiame komentare_

naujas straipsnis       2014-10-18 13:47
Taigi Joanai       2014-10-18 12:44

Nieko nebus, Lietuvoje beveik nėra žmonių, yra tik sistemos sraigteliai.

labai tiksliai       2014-10-18 11:19

is cia   https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарратив
“В качестве основополагающей идеи нарративизма берётся идея субъективной привнесённости смысла через задание финала.
В этой связи не важно понимание текста в классическом смысле слова. Фредрик Джеймисон считает, что нарративная процедура «творит реальность», утверждая как её относительность (то есть не имея никаких претензий на адекватность), так и свою «независимость» от полученного смысла. Бартом текст рассматривается как «эхокамера», возвращающая субъекту лишь привнесённый им смысл, а повествование идёт «ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счёте, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой». Сравнивая классический труд — «произведение» и постмодернистский «текст», Барт пишет: «произведение замкнуто, сводится к определённому означаемому… В Тексте, напротив, означаемое бесконечно откладывается на будущее».

Joana       2014-10-18 10:58

Ačiū p. L. Šopauskui, ačiū Profesoriui. Tai labai rimti signalai ir pavojus visos Tautos išlikimui. Visi, dar lietuviškumo nepraradę ir neparsidavę eurui lietuviai, atmetę bet kokius nesutarimus, asmeninius pykčius, turite jungtis dideliam darbui. Už jus, gerbiamieji, niekas nepadarys. Reikia ieškoti ir burti geros valios žmones, kuriems dar skauda ir kuriems rūpi Lietuvos ateitis ir išlikimas. Eiti į žmones - šis kelias žinomas nuo knygnešių laikų ir aiškinti, šviesti, burti. Nei ši valdžia, nei kita nepadės, nes jiems svarbu euras, daug eurų...Turime pasikliauti tik savimi.

Sąmokslas       2014-10-18 10:35

    TVF – tarptautinis valiutos fondas - tarptautinė organizacija, įkurta 1947 metais, kuri turi padėti plėtoti pasaulinę prekybą, remti šalis, turinčias finansinių sunkumų. Tačiau veda prieš  šalis-aukas finansinį karą,  diegia prisidengiant “laisvaja rinka” neveiksmingą ekonominį modelį, nustato ir įperša paskolų, paverčiant šalis amžinais skolininkais.
    PPO – pasaulinė prekybos organizacija - tarptautinė organizacija, siekianti liberalizuoti pasaulio užsienio prekybą. Iš tikrųjų tai jėga transnacionalinių korporacijų “laužanti” savo kažkokiems nacionaliniams interesams muitų kliūtis. Tiesą sakant, faktiškai naikina šalių nacionalinį suverenitetą.
    NATO - slopina valstybių ir tautų pasipriešinima karine jėga.

Tai yra Didžiosios Baltos brolijos sąmokslas prieš žmoniją.

Vatnikai        2014-10-18 9:53

tu esi valenkas ne vatnikas.

Vatnikas       2014-10-18 8:28

Bigalo patyko to naratyvo spalvoti kraštelei! Ir sūnus vatničiokas, grižes iš darželio, kai pamatė, tai visą savaite ramybės nedoda tik rėkia, kad jo darželye visy dokūmentai tik su tokiais gražeis krašteleis ir reikalauja: noriu naujo europos naratyvo! Bet matosi, kad tas kalbėtojas Ravdžilas tai nesupranta estetikos reikšmės geopolitiniam apsisprendymui.

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.