Socialinė politika, Ekonominė politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl valstybinio energetikos sektoriaus žlugdymo

Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugsėjo 8 d. 21:50

65     

    

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl valstybinio energetikos sektoriaus žlugdymo

Pareiškimas bus pristatytas Nacionalinio susivienijimo rengiamoje protesto akcijoje Vinco Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės rugsėjo 8 dieną 18 valandą.

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Seimo Energetikos ir tvarios plėtros komisijai, Energetikos ministerijai, Generaliniam prokurorui, Konkurencijos tarybai

Elektros tiekimo rinkos pertvarka inicijuota S. Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės, iš anksto žinant, kad ji iš principo negali būti sėkminga, o vienintelis jos rezultatas bus smarkiai išaugusios elektros kainos vartotojams ir jų sąskaita bus kraunami didžiuliai pelnai elektros perpardavinėtojams. Šiai neoliberalizmo ideologijos dogma apie didžiausią „laisvosios rinkos“ naudą visose ūkio srityse grindžiamai reformai pritarė ir tuo metu Seime atstovus turėjusios Lietuvos politinės partijos.

Neatsižvelgusi į greitai išryškėjusius pirmojo reformos etapo neigiamus padarinius ir tradiciškai nesulaukusi principinio bei tvirto Seimo partijų ir Prezidento pasipriešinimo, dabartinė valdančioji koalicija įgyvendino antrąjį elektros tiekimo rinkos „liberalizavimo“ etapą. Ir tai buvo padaryta karo Ukrainoje bei didėjančios sumaišties energijos šaltinių rinkose sąlygomis. Valdantieji neatsižvelgė į Nacionalinio susivienijimo reikalavimus netęsti avantiūristinio eksperimento su visuomene bei šalies ūkiu. Jie nepaisė nei piliečių, nei visuomeninių organizacijų raginimų atidėti antrąjį reformos etapą, stabdyti bei atšaukti iš anksto pasmerktą nesėkmei reformą.

Reforma beatodairiškai, neatsižvelgiant į besiklostančią nepalankią ir negalimą numatyti padėtį energijos išteklių rinkose, teisinama būtinybe įgyvendinti EK direktyvą liberalizuoti elektros tiekimo rinką visose ES šalyse. Valdantieji nepaisė to, kad minėta direktyva iš esmės yra paremta ydinga samprata, kaip veikia elektros rinka. Joje bandoma pritaikyti kitose rinkose vartojamą pasiūlos ir paklausos išlyginimo mechanizmą, sąlygojantį produkto kainos svyravimus. ES direktyva buvo kuriama, neatsižvelgiant į esminę aplinkybę, kad dėl milžiniškų įvairiais būdais išgaunamos elektros gamybos kaštų skirtumų, mažo gamybos ir vartojimo lankstumo, biržoje prekiaujamos elektros kainos išaugs iki visiškai nepriimtino lygio, o dalis gamintojų vartotojų sąskaita galės gauti šimtais procentų skaičiuojamus pelnus. Lietuvos valdantieji nemėgino, kaip kad padarė kai kurios ES šalys, išsiderėti teisę kištis į elektros rinką. Negana to, tęsdami okupuotos LSSR administratorių pradėtas vergiško pataikavimo „centrui“ tradicijas, jie ne tik nuslėpė nuo Lietuvos visuomenės, kad ES vyksta plačios ir principinės diskusijos apie dabar veikiančios elektros tiekimo „liberalizuotos“ rinkos trūkumus ir neefektyvumą, bet ir naudojo finansinę prievartą elektros vartotojams rinktis „nepriklausomus“ tiekėjus, nepaklūstantiems vartotojams nustatydama jokiose ES direktyvose nenumatytą visuomeninio tiekėjo parduodamos elektros 25 proc. garantinio tiekimo antkainį ir gąsdindama juos elektros atjungimu.

Vos mėnesį trukęs antrasis reformos įgyvendinimo etapas baigėsi visiška nesėkme, kurią vainikavo elektros tiekėja panorusi tapti lošimų bendrovė „Perlas“ – pastarajai nepavykus pasinaudoti elektros rinkos liberalizavimo afera ir pralobti, spekuliuojant elektros kainos svyravimais.

Pažymėtina, kad tikroje demokratinėje šalyje tokią akivaizdžiai spekuliacinės prigimties reformą įgyvendinusi vyriausybė be išlygų turėtų atsistatydinti arba būti atstatydinta. Tačiau Lietuvos vyriausybė net tokio ekonominio kracho akivaizdoje visais įmanomais būdais vengia atsakomybės už savo veiksmus – bendrovės „Perlo“ apgautiems elektros vartotojams patirtus nuostolius ji ketina kompensuoti šalies mokesčių mokėtojų lėšomis.

Siekdami pateisinti žlugusį eksperimentą, valdantieji pasitelkia argumentą, kad energetinė krizė užklupo beveik visas Vakarų pasaulio šalis, o elektros kainos auga ir kitose Europos valstybėse. Tačiau tai skelbiant, nutylima, kad elektros kainos labiausiai išaugo būtent Lietuvoje. Taip pat vengiama pranešti visuomenei, kad ES prabilta apie būtinybę imtis elektros tiekimo rinkos reformos, tuo pripažįstant, jog iki šiol veikiantis neoliberalizmo dogmomis grindžiamas šios rinkos modelis patyrė visišką ekonominį ir moralinį bankrotą. Karo Ukrainoje ir gilėjančios energetinės krizės sąlygomis vykdyta Lietuvos elektros tiekimo rinkos reforma tik dar labiau išryškina Lietuvos valdančiųjų intelektualinį bejėgiškumą ir politinį bevališkumą. Tik baime ir nesugebėjimu drąsiai ir ryžtingai ginti gyvybinius Lietuvos nacionalinius interesus ir mąstyti bei elgtis valstybiškai galima paaiškinti jų apsisprendimą, energetikos srityje sparčiai artėjant kritiniam taškui, nuolankiai ir iki galo vykdyti net akivaizdžiai Lietuvos ir jos piliečių interesams prieštaraujančią, nuo susiklosčiusių elektros tiekimo realijų atitrūkusią,  ES nuleistą ideologinę direktyvą ir veikti ne kaip suverenios valstybės politikams ir atstovams, bet kaip LSSR pavyzdžio politiškai nesavarankiško teritorinio darinio administratoriams.

Dar daugiau, ši Vyriausybė rodo visišką cinizmą ir panieką šalies piliečiams, kuriuos ministrė pirmininkė I. Šimonytė apkaltino nesugebėjus teisingai pasirinkti elektros tiekėjo. Savo ruožtu, energetikos ministras D. Kreivys, kartodamas premjerės cinizmą, demagogiškai ragina Lietuvos gyventojus ir verslą kantriai kentėti bent porą metų, kol panašiu būdu „liberalizuotoje“ elektros tiekimo rinkoje nukris elektros kaina.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia:


■ Iš pat pradžių nepagrįsta ir ES direktyvomis dangstoma elektros tiekimo „liberalizavimo“ reforma po antrojo jos etapo įgyvendinimo negali būti laikoma paprasta valdžios klaida – ji vertintina kaip akivaizdus nusikaltimas prieš Lietuvą ir jos gyventojus, turintis sąmoningos diversijos prieš valstybę požymių.

■ Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė negalėjo nesuprasti, kad drastiškai išaugusios elektros kainos neišvengiamai padidins socialinį ir politinį nestabilumą valstybėje, sukeldamos sunkiai numatomas bei valdomas grėsmes nacionaliniam saugumui geopolitinės sumaišties ir karo Ukrainoje sąlygomis.

■ Tariama reforma galutinai atskleidė tris dešimtmečius šalyje vykdomų neoliberaliomis reformomis vadinamų ekonominių ir socialinių eksperimentų prieš visuomenę nukreiptą prigimtį ir jų metu vykstančio Lietuvos išvalstybinimo pobūdį bei mastą. Jomis sąmoningai naikinamas šalies viešųjų paslaugų sektorius, sudaromos sąlygos jo turtą ir kitus išteklius išgrobstyti siauroms ir galimai nusikalstamoms su valdžia susijusioms privačių asmenų grupuotėms. Šios reformos turi būti vertinamos kaip nuoseklaus lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ekonominio, socialinio ir kultūrinio naikinimo programa, lėmusi demografinę krizę ir atskirties mastus.

■ Elektros kainų krizė turi būti laikoma bendro Lietuvos valstybės nuosmukio simptomu ir gali būti įveikta tik pradėjus susietai spręsti susikaupusias sistemines ekonomines, socialines ir politines Lietuvos problemas.

Nacionalinis susivienijimas reikalauja:


■ Energetikos ministrą D. Kreivį ir Ministrę Pirmininkę I. Šimonytę prisiimti asmeninę politinę ir teisinę atsakomybę už avantiūristinės ir nusikalstamos reformos padarinius ir nedelsiant atsistatydinti. Respublikos Prezidentas privalo panaudoti jam suteiktas konstitucines galias, kad šie asmenys būtų atstatydinti iš užimamų pareigų.

■ Pertvarkyti Vyriausybę, skiriant į ministro pirmininko ir energetikos ministro pareigas kvalifikuotus bei tinkamus jas užimti asmenis, kurie nesivadovautų „globalios Lietuvos“ vizija bei neoliberalizmo ideologijos dogmomis, bet savo veiklos prioritetu laikytų lietuvių tautos išlikimą ir Lietuvos valstybės išsaugojimą.

■ Lietuvos teisėsaugos institucijas atlikti išsamų tyrimą dėl suinteresuotų elektros tiekimo rinkos „prichvatizavimu“ asmenų ir grupių ryšių su buvusiu Ministru Pirmininku S. Skverneliu bei dabartine Ministre Pirmininke I. Šimonyte ir galimai jų darytos neteisėtos įtakos, verčiant įgyvendinti racionaliai nepagrindžiamą ir Lietuvai žalingą elektros tiekimo reformą.

■ Lietuvos Respublikos Seimą sudaryti parlamentinę, visuomenės atstovus įtraukiančią, tyrimo komisiją, kuri išsiaiškintų ir paviešintų Lietuvoje veikusius ir tebeveikiančius su KGB / FSB struktūromis susijusius asmenis, nepagrįstai pralobusius ir toliau lobstančius iš nacionalinio saugumo požiūriu gyvybiškai svarbių infrastruktūrinių Lietuvos ūkio dalių. Komisija taip pat nustatytų, ar jų veikla iš esmės nėra derinama su Rusijos valdžia, galimai bendradarbiaujant su šios šalies specialiosiomis tarnybomis.

■ Nustačius tokius asmenis, jie turi būti laikomi V. Putino režimo rėmėjais, į juos turi būti žiūrima, kaip Vakarų šalyse žiūrima į režimą remiančius Rusijos oligarchus – jų turtas turi būti areštuotas. Išsiaiškinus bei įvertinus jų padarytos ir daromos žalos Lietuvos nacionaliniam saugumui bei pagalbos Rusijos režimui pobūdį bei mastą, jis turi būti nusavintas, o gautos lėšos skirtos smarkiai išaugusiai elektros kainai Lietuvos vartotojams atlyginti.

■ Nedelsiant pradėti derybas su ES valstybėmis ir Europos Komisija dėl esminių prekybos elektra taisyklių pakeitimo, kad būtų užtikrinta, jog vartotojai už elektrą mokėtų pagrįstą kainą, nekraunant nepagrįstai didelių pelnų elektros gamintojams. Apie derybų eigą nuolat informuoti visuomenę.

■ Visuomeniniam ir garantiniams tiekėjams, panaikinus bet kokius antkainius, suteikti galimybę nustatyti vartotojams patrauklias kainas, naudojant finansinius ir tiesioginių sandorių su pigiais elektros gamintojais instrumentus ir taip padidinti konkurencinį spaudimą nepriklausomų elektros tiekėjų kainoms.

■ Vartotojams leisti laisvai migruoti tarp visuomeninio ir nepriklausomų elektros tiekėjų. Užtikrinti vartotojams galimybę laisvai rinktis tiekėją ir taip dar labiau padidinti konkurencinį spaudimą nepriklausomiems elektros tiekėjams.

■ Nustatyti fiksuotas elektros supirkimo kainas iš pramoninių saulės ir vėjo jėgainių,  pasitelkiant CfD (Cost for Difference – kaštai už skirtumą) principą, skirtumą tarp nustatytų ir biržos kainų grąžinti vartotojams.

■ Papildomai apmokestinti elektros gamintojus, gaunančius nepagrįstai didelius pelnus, o gautas papildomas pajamas grąžinti pažeidžiamiausiems elektros vartotojams.

■ Dėl vyraujančios padėties Lietuvos elektros rinkoje, galimybės paveikti elektros kainą biržoje ir interesų konflikto, nacionalizuoti „Ignitis“ grupės elektros gamybos veiklą Lietuvoje, taip pat visuomeninio elektros tiekimo ir Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) veiklas. Užtikrinti, kad šios įmonės dalies veiklos tikslas būtų ne didžiausias ir nuolat didėjantis pelnas, bet kuo mažesnės elektros kainos Lietuvos vartotojams.

■ Reikalauti ES atšaukti Apyvartinių taršos leidimų (klimato mokesčių) sistemą. Šie mokesčiai buvo skirti žaliosios energetikos plėtrai skatinti. Šiuo metu paskatų tam yra pakankamai. Kai kuriose ES šalyse žaliosios energetikos plėtrą jau stabdo elektros tinklų techniniai duomenys, kuriems pakeisti reikia laiko.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

> 2022-09-23 13:51       2022-09-24 21:50

jo jo arklys arklys Trojos arklys

...       2022-09-23 13:51

Ir dar: kai per protestus dėl šeimos sąvokos policija krėtė visu kitus judėjimus, Nacionalinio Susivienijimo niekas nei pirštu nepajudino - o tai dar labiau įtartina, arba tiksliau - įrodo, kad Nacionalinis Susivienijimas veikia susimokęs su dabartine Seimo valdančiąja dauguma.

...       2022-09-23 13:49

Nacionalinis SUsivienijimas - daugiau nei abejotina kontora. Pirmiausia dėl to, jkad Vytukas Landsbergis ir Vytukas Radžvilas kažkada buvo bendražygiai. Ir toks įspūdis, kad jie - vėl bendražygiai. Nacionalinis Susivienijimas kaip ir Ladnsbergio ,,konservatoriai’’ visus vadina rusų agentais, o va Nacionalinis Susivienijimas - baltas, pūkuotas ir gerutis. bet Nacionalinis Susivienijimas atkakliai vengia ieškoti ir burti kitas patriotines Lietuvos jėgas. Kodėl? - todėl, kad artėjančiuose rinkimuose Nacionalinio Susivienijimo užduotis - tiesiog nukanalizuoti kitų galimai iškilsiančių patriotinių Lietuvos partijų balsus. Kaip ir provakarietiška retorika prisidengę Landsbergio kagėbistai, taip ir Nacionalinis Susivienijimas šneka lyg i teisinga, tik va kad su praktika yra visiškai priešingai: Nacionalinis Susivienijimas nedelsiant piktai užsipuola tuos, kurie stengiasi įgyvendinti Nacionalinio Susivienijimo deklaracijas praktiškai. Kalbant dar paprasčiau - Nacionalinis Susivienijimas panašus į Landsbergio partijos kloną, kuriai yra liepta bet kokia kaina visiškai uzurpuoti vis akivaizdžiau didėjančią tikrųjų Lietuvos patriotinių jėgų noromis nenoromis sukurtą` politinę nišą ir jokiu būdu ten nieko neįleisti.

VETO       2022-09-21 19:23

Kodėl Lietuva nepasinaudoja VETO teise ?  Uždėt VETO es sankcijų trydai,  elektrą  pirkti iš astrovo tiesiogiai be spekuliantų/tarpininkų ir paskelbti taiką RF-ai.

Dėkoja :)       2022-09-18 10:25

Vytautas ČEPAS: Ačiū už rūpestį žulikų gerove
- respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vytautas-cepas-aciu-uz-rupesti-zuliku-gerove/
ir paaiškina, už ką

Ir apie ,,rinką"       2022-09-18 3:37

Jurga Lago. TV pareiškė, kad aukšti pareigūnai seniai gauna pinigus už šalies ardymą
—pozicija.org/jurga-lago-tv-pareiske-kad-auksti-pareigunai-seniai-gauna-pinigus-uz-salies-ardyma/

Karbauskis       2022-09-18 1:22

Karbauskis per OpTV: “Mes pradėsime žudyti žmones už pažiūras?”| Jie man sakė: ,,Vienykite mus!”
https://www.youtube.com/watch?v=TQ4zCB3HHNk&ab_channel=OpTV

Žemyna       2022-09-15 10:41

Parama atsinaujinantiems šaltiniams: subalansuota tik didiesiems, kriterijai – diskriminuojantys
Plačiau: vz. lt/pramone/energetika/2022/09/14/parama-atsinaujinantiems-saltiniams-subalansuota-tik-didiesiems-kriterijai—diskriminuojantys#ixzz7ewZ1GQWv

Turim       2022-09-15 8:11

todėl dar ir Ignitis Suomi.

Algirdas Grėbliūnas       2022-09-13 13:06

Visiškai pritariu paskelbtiems reikalavimams.

cHA CHA CHA       2022-09-11 14:18

Ignitis tiko PVM 21 proc. ( šaltinis gauta sąskaita ), o PVM uždeda seimas, patvirtina prezidentas

tai       2022-09-11 11:52

Nusikaltėlių prieš Lietuvą sudaryta vyriausybė net nemirktels, nes tikisi, kad lietuviai ir per kitus rinkimus voliosis ant sofų užuot balsavę, o ištikimaisiais kegebe bendražygiais tapę tremtiniai ir jų bendri anūkai vėl “laimės” rinkimus

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-11 10:53

Margarita Starkevičiūtė apie elemantarius katastrofiškų problemų sprendimo būdus
va čia su Orlausku
https://www.youtube.com/watch?v=LRgl9Lly7Zc

Al.       2022-09-10 23:07

Reikalavimai teisingi, bet kas juos turėtų įvykdyti ? Vyriausybė? Bolševikai neatsistatydins, nes jie visada teisūs. Seimo dauguma Lietuvos priešų pusėje. Prezidentas dekoratyvinis. Teismuose ir saugumo įstaigose sėdi reikiami žmonės. Pagrindinė žiniasklaida tarnauja valdžiai, o ne tiesai ir Lietuvai. Opozicija silpna. Net rimto laikraščio neturi. Net tiesos laikraštėlį ne visada praleidžia naršyklė. Ir šitos reformos nevadinčiau nesėkme. Manau, tai sąmoningas Lietuvos ir Europos sąjungos žlugdymas - Švabas sakė, kad aukštos kuro kainos privalo likti. Tam, kad jie galėtų vykdyti žaliąją politiką. Iš tikro jiems reikalinga ne tik tai. Tam, kad sėkmingai vyktų Didysis Perkrovimas, jiems reikia visuotinės krizės. Kaip sakė pirmininkas Mao, kuo blogiau, tuo geriau.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-10 12:01

(teksto autorei, -iui su nr 2022-09-10 9:43)
- Ir tavo valstiečiai - banditai budeliai.
- Dar nėra įkurtos partijos, galinčios tarnauti žmonėms, tarnauti Tautai bei Lietuvai. Nėra tokios.
________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2022 rugsėjo 10

RINKIMUS LAIMĖS VALSTIEČIAI       2022-09-10 9:43

Tai jau aišku kaip dieną.

Subjektyvi nuomone       2022-09-9 23:31

P.Radzvilai, programa jusu partijos gera, jeigu jus ja stengsites igyvendinti (gal tiksliau, jeigu jums bus leidziama ja igyvendinti), bus labai gerai, mitingo tikslai irgi geri ir labai reikalingi, reikalavimai Prezidentui ir Vyriausybei irgi teisingi ir butini.Tikekimes, kad i juos bus atkreiptas rimtas demesys.Gal KAIP KAS ir bus vykdoma.Tikekimes.O mes tada uz jusu partija balsuosime, nes tais, kurie dabar valdo Lietuva, pasitiketi tikrai neimanoma, net ir negalima.Bet siandien atsitiktinai paklausiau LRT ziniu (siaip as to nedarau, nes gaila laiko klausyti ta propagandini kratini), kur interviu buvo su V.Sinica ir r.jukneviciene (mazosios raides negerbiamam zmogui).Kalba ejo apie tai, kad Jus, p.Radzvilai davete kazkokiam ten portalui interviu, kuriam atsieit to interviu duoti buvo negalima, nes jis lygtai ir prorusiskas, be to aplinkui sukinejosi ir R.Janutiene.Zodziu su tais tipais kalbetis jus neturejote teises.Tai visa tai jukneviciene, nieko stebetino, paskubejo ivardinti, kaip Kremliaus itaka.Su jukneviciene viskas aisku, bet nuo jusu del to atsiribojo ir Sinica.Jis, reikia suprasti, pritare juknevicienei.Nesuprantu as tu, kuriuos ar reikia, ar nereikia “rusas puola”.Gal galu gale nepliurpkim apie tuos kvailus “rusas puola”, gal turekim savo nuomones ir nesistenkim itikti konservatoriams.Ir kas cia blogo, jeigu neskirstysim cia geri, cia blogi.Juk yra visokiu zmoniu, vieni megsta Janutiene, kiti Malinauska ir gal gerai, kad ivairus portalai leis paklausyti savo ziurovams ivairius pasisakymus, parodys mitingus.Kuo daugiau zmoniu matys ir girdes, tuo geriau.V.Sinica, del jo issisukinejimu, as nusivyliau.Visas mano komentaras tik mano asmenine nuomone.

šviesi vergų ateitis       2022-09-9 21:15

Dar truputį ir įvyks pilna neoliberalizmo pergalė Lietuvoje: Armonaitė šers lietuvius narkotikais, Šikalienės chebra atiminės iš apkvaišintų šeimų vaikus ir juos tieks homoseksualistų „šeimoms“, o į išvalytą nuo lietuvių
teritoriją Vištgaidis PIŠ veš pagal Globalios migracijos paktą laukinius afrikos negrus kolonistus, steigs jų bantustanus nuo NATO poligonų likusioje teritorijoje. Tik lietuviai čia nebegyvens, jeigu mes nesutraiškysime šias Lietuvos kraują siurbiančias utėles armonaites.
Atrodo, reikia rimtai pradėti domėtis, kokios iš tikrųjų gyvenimo sąlygos Šiaurės Korėjoje, nes jei taip bus ir toliau, pačiu artimiausiu laiku reikės ieškotis saugesnės gyvenimo vietos. Visa ES tiesiog akyse virsta silpnapročių ir iškrypėlių valdoma viena didele griežto režimo koncentracijos stovykla, su spalvotais žviegiančiais prižiūrėtojais ir pavlikais morozovais paverstais kaimynais.

Nu mes       2022-09-9 20:03

Tai, už veidrodžio, buvom.
Ko, čia kos nors norį?

Nausėdai, Šimonytei ir KGBisto dukrai Čmilytei       2022-09-9 19:25

Kur jūs buvot? Kiekviena bobutė nuo kovo mėnesio žinojo, turguose ir gatvėse žmonės kalbėjo, kad ateis žiema. Kad vyksta karas, kad užsuks dujas, kad bus mirtinas pavojus ir žmonėms, ir verslams, ir valstybei.

Ką jūs per tą laiką padarėt? Pirkot bayraktarą, lojot forumuose, įvedinėjot nepaprastąją padėtį protestams uždrausti, įvedėt spaudos cenzūrą, vertėt šaulių sąjungą į policines pajėgas žmonėms gatvėse daužyti, pirkot kariuomenei riaušių malšinimo įrangą, kariavot su Kinija?

Visiškas krachas       2022-09-9 19:13

Sužinojusi naujas elektros kainas, už linko net britų karalienė….

456       2022-09-9 18:06

..ai,o mus ir taip gerai seria..

123.       2022-09-9 16:13

tai buvo ar nebuvo protesto akcija? iš tylos suprantu kad nebuvo. tsakant gerai gyvenam…

NE NE       2022-09-9 10:03

...a kodie ,gellstantis iskrypelli,nebenori but llaivu ar reggimantu,ar allgirdu,ar prranu..Kas nutikkkkko,kacapeliai prasikineja viska o viska…O ar tu megsti Wiska…Tavo xuiliukui gaaalas,tuoj tuoj jam savi banditeliai padarys pif paf…

Taip taip       2022-09-9 9:19

smile)) - taip taip, - putinas “paminėjo“ visas проебал`tijo вымир`atų nares, plačiaai auditorijai išvardindamas infliacijos procentus tose pindostano kolonijose, kurie yra rekordiniai urinokolchoze, o gal net ir visame gaubliuke smile - štai ir visas “paminėjimas“ smile))) - vakar, beje, šizolitchūanijoje vėl sustabdyta Lifosa, pradirbusi gal porą mėnesių smile - dėl dujų kainų, suprantama smile)) - taigi dabar nebedirba nei jonava, nei kėdainiai smile)) - tiesa, kėdainiams dar liko cukrus ir agurkai, kurių ateitis su tokiomis energijos kainomis, irgi “daug žadanti“ smile) - kas gali būti labiau kenkiančio rusijai, nei metodiškas projebaltijo“tigrų“ mazochizmas ir suicidas iškreipčiausiomis formomis ? smile)))))))))))))) - o tų suicido formų šiai dienai jau nebesuskaičiuoti ! - natūralu, kad tokie kolektyvinio idiotizmo ekscesai,kaip unikalus reiškinys, daug kam pasaulyje įdomūs, nekalbant jau apie psichiatrų ir psichoanalitikų bentruomenę smile))))

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-9 8:47

– Pagarba tiems kas dalyvavo renginyje ir tiems kas parodė vaizdo įrašą nedalyvavusiems.
– Per 30 metų, budeliai apsišaukėliai seimagyviai išvarė iš Lietuvos milijoną (pusę visų!) darbininkų, o likusius kankina skurdu vis labiau. Nemaištauti yra pavojinga Tautos gyvybei.
– Laikom frontą iki pergalės.
– Liūdna, kai šimtatūkstantinis Vilnius nedalyvauja ir atrodo, kaip lavoninė. Kodėl taip? _

Maziau skaityk       2022-09-8 21:42

L.Diena.Ten kacapisku paistalu klaikalas.

smagios naujienos iš Šveicarijos       2022-09-8 21:04

Už tyčinį buto apšildymą virš nustatytos normos (norma +19) eilinis šveicaras bus įkalintas trejiems metams: Šveicarijos žmonėms, kurie šią žiemą namuose palaiko aukštesnę nei 19 laipsnių temperatūrą, pažeisdami vyriausybės nurodymus dėl dujų trūkumo, gresia baudos ir laisvės atėmimas iki trejų metų, antradienį Blick sakė DEF atstovas Markusas Spurndly.
Laikraščio teigimu, už tyčinį įsakymų pažeidimą gresia laisvės atėmimo bausmė. Kitais atvejais teismas gali skirti baudą.
Mes gyvename labai įdomiais laikais, kai už rusofobiją ir lindimą jankiams į subinę, reikia brangiai mokėti. Rusofobija kainuoja brangiai

Kapsuke Juliau       2022-09-8 19:30

sicia solidarizuojuosi su tamista.Gelltonasis okupacijos laukia nesulaukia,kartu su visais lanzburgeristais,uzingridais ir visais velniais..

Aha       2022-09-8 19:28

seimas turi pareikšti nepasitikėjimą šia vyriausybe, o po to pirmalaikiai rinkimai

to yellow Z.O.V.marine       2022-09-8 19:06

Internaci, ką norėjai pasakyt? Ar kad esi imperialistas? Nepatinka kitos tautos - tik imperinės, ane? Ypač pačiam lietuviai nepatinka - lauki nesulauki kada mus vėl okupuos?

Konstitucinis teismas       2022-09-8 16:44

vadovaujasi,kaip zinom is praktikos apie pispasius,keistoku poziuriu,‘tai neteiseta,bet,kadangi tai jau ivykes faktas’.Taigi,visi jau seniai sydijasi,kad uzmusus zmogu,kaip po ivykimo,ner ko sukt galvos.

Ko laukiama/       2022-09-8 15:50

    Beje, Konstitucinis Teismas turėtų išnagrinėti, ar vadinamas “liberalizavimas”  nepažeidžia Žmogaus teisių ir ar neprieštarauja Lietuvos konstitucijai.  Kodėl tam skirtos institucijos nevykdo savo darbinių funkcijų. Gal laukia “šlubo vokiečio”?

Viskas vykdoma       2022-09-8 14:56

Susiskaldymo parcija jau yra.Anys ir gelbetojai.Portala irgi jau pavoge,info gali skleist.Zo,viskas vyksta,zadanijos vykdomos.

Širšė        2022-09-8 14:28

Karo taisyklės. Nutraukite svarbiais, energijos tiekimo grandines. Sustabdykite kuro linijas. Sunaikinkite žmonių sukauptus turtus. Nuginkluokite piliečius. Įtakokite bet kokį transportavimą, kontroliuokite, kur ir ko ten vyksta, netgi kokiu greičiu jie važiuoja. Nutildykite svarbius žinių portalus, įveskite griežtą cenzūrą, kad neleistų komentuoti, išreikšti savo nuomonę. Sukurti ligas, vystykite Covid naujas, dar agresyvesnes formas. Raskite būdų kaip priversti piliečius susileisti ir ketvirtą, ir penktą , ir šeštą dožę tų cheminio ginklo , žudančio žmones, preparatų. Sukelkite susiskaldymą. Įterpkite melą, painiavą ir propagandą.O, SVARBIAUSIA, PADARYK VISKĄ, KAD ATRODYTUM KAIP GELBĖTOJAS.

As tai labai taupau       2022-09-8 12:26

geriu ir valgau tik xanaxa.Neprabundu niekad.Pries uzmiegant,kadais,atjungiau namie viska.Miegu nuogas,rubai nesidevi.Tik oda,bet ji atauga dykai.Nesikerpu,nes isivyniojus i gaurus ziema nesusalu.Maista apdairiai valgiau CCCPlaikais,valgykloj.Nekakojau,tai visa laika sotus.Issibudinu tik pries rinkimus,pabalsuoju uz geradari musu lenzburga ir uzmiegu vel.Man gera mano Tevynej,laisvoj letuvoi..

O dar konservatoriai       2022-09-8 11:27

norėjo visus priversti prisijungti prie dujų ir namus šildyti tik dujomis,uždrausti durpes ir malkas mieste.Net jų ideologas Užkalnis vakar pabrėžė,kad žaliasis kursas yra ideologija,neturinti nieko bendro su mokslu.Klasika,kaip kūreno mūsų protėviai ir ji visada turi likti.Negalima pasiduoti madoms,nes savo dujų juk neturime po žeme.

Negi       2022-09-8 10:22

nejaučiat, kas už tos betvarkės stovi, nematot dirigento? Pasidomėkit datomis, kokie ministrai tuo metu buvo, kas tų ministrų užnugaris buvo ir pan.Visą betvarkę kontroliuoja vienos rankos

Mike Adams (Brighteon)       2022-09-8 10:05

Dabar vyksta didžiuliai pasauliniai metalų lydymo ir plieno gamyklų uždarymai

Be metalų ir pramoninių elementų – plieno, vario, aliuminio, geležies rūdos, nikelio, cinko, titano ir kt. – žmogaus civilizacija negali gyvuoti.

Tačiau šiuo metu aliuminio, vario ir plieno gamyklos visame pasaulyje uždaromos. Sudarėme tik kai kurių šių metų išjungimų sąrašą.

Kai kurie išjungimai vyksta pagal „force majeure“ deklaracijas. Kiti nurodo itin aukštas energijos kainas, o dar kiti teigia, kad žlungant pasauliniam ūkiui (pagal projektą), nėra paklausos.
https://www.brighteon.com/15c11091-2f58-4789-add5-8929c032c412

ALGIRDAS       2022-09-8 8:51

on zie regimantas,on zie pranas,on zie gelltonas ixtiandras,on zie russkas propagandonas,varinejantis demagogija.Ruskiu agenteliai sukruto,rade palankia terpe veistis del ablauku kenkeju pisistu.Toks toki pazino ir kermosiun pavadino..

Algirdas       2022-09-7 22:24

Turbūt sutiksite, kad visada reikia mokytis iš geriausiųjų. Gyvename laikotarpyje, kuriame mums nutiko geriausia, kas galėjo nutikti, tad belieka tik pasidžiaugti ir pamėginti pasimokyti lyderystės iš esamo “elito”:

• Tapino ryžto. Už svetimus pinigus visur ir visada ginti savo garbę ir orumą.

• Užingridinių ištikimybės. Subadyti, palikti be jų išsvajoto GP, priversti vietoj trispalvės pamilti dvispalve, apkaltinti dėl neatsakingai pasirinkto elektros tiekėjo ir bereikalingo chaoso kėlimo, vis tiek matantys ją kaip vienintelę politinę viltį (viltis-durnių motina).

• Minedo išminties. Kelis mėnesius pabuvęs “aš Ukraina”, užtarnautai vėl nusprendė grįžti prie lovio.

• Šimašiaus ekologijos. Vilniečiai visas dar nepanaudotas veido kaukių atsargas, galės išnaudoti per artėjantį sezono šildymą mazutu.

cha cha cha       2022-09-7 22:08

arkliui vardu Vartojimas kaput

Regimantas       2022-09-7 21:42

Pasaulinis finansų žlugimas yra matematiškai neabejotinas. Kad jo išvengti, sugalvotas „covid-19“, tačiau jis vis tiek įvyks per 6-24 mėnesius. Covid suteikė priedangą centriniams bankams ir vyriausybėms, leisdamas jiems laikinai nuslėpti tikrovę, kad finansų sistema žlunga. Covid taip pat leido sukurti kontrolės sistemą, kuri apsaugotų vyriausybes ir centrinius bankus nuo maisto, energetikos ir finansų sistemų griūties padarinių. Ji leido joms apriboti keliones ir įvesti skaitmeninius asmens tapatybės dokumentus ir centrinių bankų skaitmenines valiutas, susiejant jas su vakcininiais pasais.

cha cha cha       2022-09-7 21:40

““nieko neturėsit ir būsit laimingi”

T0mas J.       2022-09-7 19:21

Nereikia nieko taupyti, energijos yra pakankamai, tereikia pasiųsti po velnių EK sugalvotą Elektros biržos kainų metodiką, pagal kurią tunka AB “Ignitis Group” – tai jos kišenėje atsikliūna beveik visi pinigėliai, sumokėti už pabrangintą elektrą.
Valdant Skverneliui “Ignitis Group” akcijų dalis 2020 m. pradžioje buvo privatizuota (27%) – štai tie privatininkai siekia dividendų sąskaita didinti savo dalį įmonėje ir jie VISADA sieks, kad elektros kaina būtų kuo aukštesnė. Valdantieji yra tų privatininkų pusėje, todėl žmonės skurs, o verslai bankrutuos – tai užprogramuota įsileidžiant į “Ignitis Group” privatų verslą – SEB banką, SWEDbankį ir t.t.
Tai buvo nusikaltimas prieš valstybę.

T0mas J.        2022-09-7 18:35

Kaip agresorė Rusija vykdo prieš mus energetinį karą?
– Mes didžiuojamės, kad neperkam dujų iš Rusijos,
Rusija didžiuojasi, kad mums neparduoda.
Tai smerktinas Rusijos įžūlumas.

T0mas J. -> elfe       2022-09-7 18:34

Nevemk čia nevalstybine kalba. .

Siandie gellsvas ixtiandras       2022-09-7 17:31

yra ne regimantas ir ne pranas.Just ixtiandras.Toks kuklus ir mazas.Valgantis cipsus.Tik siaip,apsikakojes ir dvokiantis.

elfe        2022-09-7 17:13

Which US companies are still in Russia?
But Russians are still getting their fill of American fare like burgers and pizza, as Hard Rock Cafe and Sbarro are among the more than two dozen U.S. corporations that continue to do business in Russia.
...
Still in Russia
Aimbridge Hospitality. ...
Align Technology. ...
Amdocs. ...
Amgen. ...
Avaya. ...
Cloudfare. ...
Donaldson Co. ...
Fleetcor.
Daugiau elementų...

elfe        2022-09-7 17:10

What bank is still doing business with Russia?
The largest U.S. and European investment banks operating in Russia include Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan, Barclay’s, Deutsche Bank, and UBS.

elfe        2022-09-7 16:36

Ignitis, ESO veda link LitGrid. LitGrid veda link NORD POOL SPOT. NORD SPOOL prie savininkų Euronext 66 proc. ir TSO Holding (34 proc). Kas tikrieji Euronext Paris savininkai, pastate i CEO vadus Delphine d’Amarzit?.. 

Gldman Sachs, per 2008 krize subankrotines konkurentus,  per City Group ir “FinTech Crux Informatics“ bendradarbiauja su Euronext birza perimdama klientu duomenis..
https://www-thetradenews-com.translate.goog/euronext-partners-goldman-sachs-backed-crux-informatics-fx-market-data/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=lt&_x_tr_hl=lt&_x_tr_pto=sc

???       2022-09-7 16:13

vėl “rusai puola”?

Partijos naris nuo 1971 m.       2022-09-7 14:24

Ira nomone kad reikalingas referendumas del pavojingos antiekologiskos trukdancios laivibai vadalazams ir zuvu nerstui Kauno hes.
Sustapdem atomini seuba, sustapdisim ir Kauno ekologine katastrofa.
Mes letuvei kai reike mokam buti vieningi.
“BUKIM VIENINGI”

yellow Z.O.V.marine       2022-09-7 14:10

juokingiausia tai, kad nacistinio susivienijimo siničkinai ir radžvilai puola konservatas, t.y. savo vyresnius idėjinius brolius iš esmės už tai, kad pastarieji , kaip triskar pasiutę  šunys, vykdo bendrą ,idėjinį, urinoatlantinį rusofobinį imperatyvą, kuris yra pagrindinė ir beveik vienintelė visų ekonomikos problemų/katastrofos priežastis ? smile))) - nacistinis susivienijimas “pakilo“ į kovą dėl rusofobijos atspalvių ? smile) - ar dėl vietų savibliadybėse litsoviere ? smile))))) -  aš tiek čypsų ir popkorno tikrai nesuėsiu smile)))))))))))))))))))))))))))))))

Klausimas       2022-09-7 11:31

Kada atvės LJP. Kas varo šį Duracelio kiškutį.

Slava diktatūre!       2022-09-7 11:15

Teisingai! Žodį ne taip pasakei - grėsmė, atimti pilietybę! Valdžia pakritikavai - atimti pilietybę! Prieš landsbergius balsuoji - atimti pasą!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-7 9:33

Visi į sukilimą

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-7 9:32

Sofa geriau, atvėsai kaip lavonas?

Sofa geriau       2022-09-7 9:14

Ai, kažkaip atvėsau. Kartais nereikia stengtis, kad kažkas pats prieitų liepto galą. Nereikia trukdyti pasiekti liepto galą:)

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-7 7:34

” … biržose kaina yra nustatoma pagal brangiausią pikinius poreikius tenkinantį šaltinį – gamtines dujas naudojančia jėgaines.
Birža veikia pačiu nenaudingiausiu būdu vartotojams. Ir tai yra pagrindinė problema.
Žemėlapyje nesimato kainų Ispanijoje ir Portugalijoje. Jos yra šiek tiek virš 10 cnt/kWh. O anksčiau buvo panašios į kainas Prancūzijoje. Kas ten atsitiko? Ogi EK leido toms šalims išimtį – apriboti elektros kainas iš vėjo ir saulės. Tik tiek. Labai paprastai, be jokių investicijų situacija buvo normalizuota.”
Almantas Stankūnas 2022 liepos 2
va čia
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/almantas-stankunas.-isgyvenate-kad-uz-elektra-mokesite-24-cnt-kwh-greitai-g

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-09-7 7:12

Sukilimas
__________
Lietuva - Tvirtovė

Tiesos portalas       2022-09-7 6:45

isigytas atviros vagystes budu.Todel apie tai vengiama kalbet.

PRASOM NEUZMIRST       2022-09-7 6:42

kad vadinamasis ‘regimantas’ yra ruskiu provokatorius ir propagandistas,save vadinantis ‘yellow submarine’.Tulas pilietis prisigalvojes ivairiu niku,kaip antai,pranas,gintas bareika ir dar dievaizin kokiu.Dabar naudosis pisistu nesamonem ir kirsins zmones.

Regimantas       2022-09-7 1:02

Mano nuomone, prie ko čia Ukrainos žmonių kančios ir korupcija Lietuvoje.Vieną kartą truks žmonių kantrybė,kad nė tie juodieji neišgelbės.Mums reikia vyriausybės ,kuri dirbs valstybei.

T0mas J.       2022-09-6 21:48

Papasakokite, Radžvilo “vaikai”, kaip jums pavyko įsigyti TIESOS LT portalą?
Juk skaidrumas, nuoširdumas ir viešumas politikoje svarbu, o gal manot kitaip? Kitaip kyla įvairūs įtarinėjimai. Net negražūs.

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.