Demokratija ir valdymas

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl kilusios grėsmės demokratijai ir Lietuvos valstybingumui

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugsėjo 8 d. 9:30

37     

    

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl kilusios grėsmės demokratijai ir Lietuvos valstybingumui

Šiandien Nacionalinis susivienijimas pateikė reikalavimus Lietuvos Respublikos Prezidentui:

1.  Neleisti, kad sąmoningai būtų bloginami Lietuvos valstybės santykiai su kitomis užsienio valstybėmis, įskaitant Baltarusiją ir pareikšti nepasitikėjimą Užsienio reikalų ministrui bei kitiems asmenims, tiesiogiai atsakingiems už tarpvalstybinių santykių įtampos didinimą.

2. Atmesti bet kokius Lietuvai primetamus susitarimus perkelti į mūsų šalį atvyksiančius iš Afrikos, Azijos ir kitų pasaulio šalių tūkstančius tariamų pabėgėlių, kurių perkėlimo tikrasis tikslas – „užtvindžius“ šalį esmingai ir negrįžtamai pakeisti šalies gyventojų demografinę sudėtį.Taip pat atsižvelgiant, kad daugiau kaip penktadalis šalies piliečių gyvena skurde, o mokesčių mokėtojų lėšų stinga švietimui ir sveikatos apsaugai bei senjorų pensijoms didinti,  atmesti prievolę Lietuvos piliečiams šiuos Lietuvai primetamus migrantus išlaikyti.

3. Atsižvelgiant į tai, kad LRT tapo pagrindiniu visuomenės nesantarvės kurstymo bei Lietuvos valstybingumo ardymo židiniu, inicijuoti įstatymų projektus dėl LRT tarybos rinkimo tvarkos pakeitimo, taip pat keisti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą finansuojant LRT veiklą.

4.  Įšaldyti bet kokius įtampą visuomenėje eskaluojančių įstatymų projektų svarstymus.

5.  Grąžinti piliečiams atimtą realią konstitucinę teisę dalyvauti valstybės valdyme.

6. Panaikinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tarybą, kuri yra neokomunistinės (genderizmo) ideologijos skleidimo centras. Minėta taryba ir atitinkamos regioninės tarybos paverstos valdžios aparato agentūromis.

7. Nedelsiant imtis priemonių visuomenei sutelkti, grąžinti rimtį ir piliečių tarpusavio pasitikėjimą, suburti Lietuvos nacionalinę asamblėją iš visuomeninių organizacijų atstovų, buvusių Lietuvos disidentų, rezistentų, tremtinių, laisvės kovų dalyvių, Kovo 11-osios Akto signatarų, dvasininkų, mokslininkų šalies kultūros ir meno darbuotojų bei kitų  visuomenės pasitikėjimą ir pagarbą pelniusių, įvairioms tautinėms ir socialinėms visuomenės grupėms atstovaujančių žmonių.

Visas pareiškimo tekstas žemiau:


NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Žiniasklaidai ir visuomenei

2021m. rugsėjo 7 d.

Lietuva išgyvena didžiausią per visą atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpį pilietinio susipriešinimo ir aštriausių socialinių įtampų laikotarpį. Valdančioji koalicija ir jos suformuota nekompetentingiausia iš visų buvusių per tris dešimtmečius Vyriausybė neįstengia spręsti susikaupusių šalyje problemų. Nesprendžiami gyvybiškai svarbūs Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo ir tautos išlikimo klausimai. Vis nauji neapgalvoti ir beatodairiški valdžios veiksmai (Stambulo konvencija, homoseksualių asmenų partnerystė, „galimybių pasas“) duoda pagrindą manyti, kad yra sąmoningai didinama įtampa visuomenėje siekiant nukreipti dėmesį nuo valdantiesiems svarbesnių ir visuomenei neviešinamų tikslų.

Sunkiai suprantama, kodėl po rugpjūčio 10 dienos mitingo valdžia nesiėmė būtinų priemonių riaušėms išvengti, o priešingai, pažeidžiant Susirinkimų įstatymą (4 str. 3 dalis), provokavo susirinkusius, leisdama žmonių miniai pavojingai priartėti prie Seimo pastato ir įsiaudrinti, iš anksto neužkardant vėliau kilusių riaušių.

Taip pat nepaaiškinamas valdžios siekis sąmoningai didinti įtampą tarp žmonių atmetant prigimtinę šeimą ginančių visuomenės grupių ir organizacijų siūlymą susilaikyti nuo Stambulo konvencijos ratifikavimo ar homoseksualių asmenų partnerystės įteisinimo, kai prie Lietuvos Baltarusijos valstybės sienos yra sutelkta (specialiai suvežta ir parengta) tūkstančių nelegalių migrantų minia, kurios permetimui į Lietuvą yra suplanuota ir gerai parengta didelio masto Baltarusijos hibridinio karo operacija.  Esant pavojams valstybei ir neregėto masto visuomenės susipriešinimui absoliučiai nesuprantamas valdančiųjų mėginimas šiuo metu atšaukti galiojantį Lukiškių aikštės įstatymą, nustatantį šios aikštės valstybinę reprezentacinę, Lietuvos laisvės kovotojų memorialinę ir visuomeninę funkcijas.

Nesuprantama, kodėl pasienyje prieš prasidedant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, valdančiųjų atstovai (Seimo žmogaus teisių komitetas) visomis išgalėmis eskalavo vietines „pratybas“ gyventojams kiršinti – neokomunistinei genderizmo ideologijai propaguoti skirtą LGBT paradą Kaune, arba kodėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, neturėdama jokio teisinio pagrindo, neleido Lietuvos šeimų sąjūdžiui (LŠS) rugsėjo 10-ąją rengti jos planuojamą mitingą.

Nacionalinis suvienijimas atkreipia dėmesį į šiuo metu ydingą teismų elgesį ginant konstitucines piliečių įsitikinimų reiškimo ir susirinkimų laisves. Antai, Kauno m. savivaldybei neleidus LGBT paradą rengti tam nepritaikytoje Laisvės alėjoje, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), nepaisydamas visų perspėjimų apie galimas riaušes, įpareigojo Kauno m. savivaldybę suderinti LGBT eitynių vietą ir laiką būtent Laisvės alėjoje, pažymėdamas, kad <… teisė į susirinkimų laisvę yra pagrindinė teisė demokratinėje visuomenėje ir, kaip ir saviraiškos laisvė, yra viena iš tokios visuomenės pamatų, tad ji neturėtų būti aiškinama siaurai>[[1]].Tokiam sprendimui priimti teismui iš esmės pakako dviejų dienų.

Tačiau, kai analogišką Vilniaus m. savivaldybės draudimą rugsėjo 10 d. mitingui LŠS apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT), pastarasis nusprendė, jog savivaldybės administracijos sprendimas atšaukti rugsėjo 10 d. duotą sutikimą yra paremtas VSD informacija apie galimas grėsmes valstybės ir visuomenės saugumui bei viešajai tvarkai. Kokios tos grėsmės valstybės ir visuomenės saugumui bei viešajai tvarkai teismas, priimdamas sprendimą negalėjo žinoti, nes nustatė VSD ne mažiau kaip 14 dienų terminą atsiliepimui į LŠS skundą pateikti bei „išspręsti klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teiktos medžiagos išslaptinimo arba pateikti ją teismui neišslaptintą“. Trečiuoju asmeniu byloje VAT įtraukė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatą (VPK), kuris savo ruožtu, per 14 dienų turės pateikti atsiliepimą bei „visą turimą su keliamu ginču susijusią medžiagą“. Tokiu būdu ginčo sprendimas nukeliamas mažiausiai pusei mėnesio.

Iš to darytina vienareikšmiška išvada, kad teismai nebesilaiko konstitucinio piliečių nediskriminavimo dėl įsitikinimų ar pažiūrų principo – skundą dėl LGBT eitynių LVAT išnagrinėjo per dvi dienas iki LGBT eitynių organizavimo pradžios ir įpareigojo Kauno m. savivaldybę nedelsiant (per 1 dieną) eitynes suderinti, nes „teisė į susirinkimų laisvę yra pagrindinė teisė demokratinėje visuomenėje“. LŠS skundą teismas pradės nagrinėti ne anksčiau kaip po 14 dienų, t.y. po to, kai Vilniaus apskrities VPK ir VSD pateiks teismui atsiliepimus bei įrodymus apie galimas grėsmes viešajai tvarkai, kitaip tariant, skundą teismas pradės nagrinėti galimai ne rugsėjo mėnesį, o daug vėliau, kai mitingui suderinti skirtas laikas bus seniai praėjęs, nors ir šiuo atveju galioja LVAT išvada, kad „teisė į susirinkimų laisvę yra pagrindinė teisė demokratinėje visuomenėje <…>, tad ji neturėtų būti aiškinama siaurai“. Taigi teismai akivaizdžiai pažeidžia konstitucinį piliečių lygybės principą, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu (Konstitucijos 29 str.).

Pažymėtina ir tai, kad VSD perspėjimai Vilniaus m. savivaldybei nėra teisinis pagrindas rugsėjo 10 d. mitingui drausti, juolab teismams tokie perspėjimai be jokių įrodymų negali būti pagrindas atidėlioti susirinkimų organizatorių skundų svarstymą ir taip varžyti konstitucinę piliečių susirinkimų laisvę, nes Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) yra išaiškinęs, jog teisė laisvai rengti taikius susirinkimus   apima   ne   tik   negatyvią  valstybės   pareigą netrukdyti rengti taikius susirinkimus,  bet ir jos pozityvią pareigą  suteikti   tokių  susirinkimų  dalyviams   atitinkamą apsaugą [[2]].  EŽTT dėl savavališko ir diskriminacinio pobūdžio valstybės institucijų teisės siūlyti viešų renginių vietą, laiką ar pobūdį yra nurodęs, kad <…bendras demonstracijų draudimas gali būti pateisinamas tik tuomet, kai egzistuoja realus pavojus, kad jie gali sukelti neramumus, kuriems neįmanoma užkirsti kelio kitomis, mažiau griežtomis priemonėmis…>. EŽTT pažymėjo, kad <…viešų susirinkimų, skirtų tam tikrai nuomonei ar pažiūroms išreikšti, laikas gali būti labai svarbus jų politinei ar socialinei reikšmei. Jei viešas susirinkimas buvo surengtas po to, kai tam tikra socialinė problema prarado savo aktualumą ar svarbą  konkrečioje socialinėje ar politinėje diskusijoje, susirinkimo įtaka gali būti rimtai sumenkinta>. [ [3]]. Akivaizdu, kad tiek Vilniaus m. savivaldybės veiksmai, tiek teismo LŠS skundo nagrinėjimo procesinis vilkinimas vertintini kaip sąmoningas trukdymas LŠS rugsėjo 10 d. organizuojamam mitingui surengti ir tokiomis priemonėmis riboti konstitucines piliečių įsitikinimų reiškimo bei susirinkimų laisves.

Nacionalinis suvienijimas neabejoja, jog tariamai neracionalūs valdžios sprendimai valdant pandemijos krizę, sąmoningas jos elgesys per valstybinę sienąį Lietuvą suleidžiant (nestabdant) daugiau nei 4 tūkst. nelegalių migrantų bei pasirengimas įsileisti jų dešimtis kartų daugiau (apie 40 tūkstančių) atitinkamai priimant būtinus teisės aktus (SADM 2021 08 26 įsakymas Nr. A1-627, padedantis ES valstybėms narėms užtikrinti humanitarinį asmenų perkėlimą)  ir sudarant tam būtinas materialines sąlygas (Valstybės sienos apsaugos tarnybos paskelbtas beveik 40 tūkst. vietų apgyvendinimo konteinerių miestelio „pirkimas“ už beveik 600 mln. Eurų nelegalams), taip pat dirbtinis konfliktų eskalavimas su Kinija bei kaimynine Baltarusija, naikinant pastarosios valstybingumo likučius, rodo, jog valdžia, ignoruodama gyvybinius visuomenės poreikius ir slopindama viešąją nuomonę, laipsniškai įgyvendina ,,globalios Lietuvos“ ideologija grindžiamą Lietuvos ištautintimo ir išvalstybinimo „programą“, kurios užsakovai nėra ir negali būti Lietuvos visuomenė ir jos piliečiai.

Akivaizdus valdančiųjų nenoras bent minimaliai įsiklausyti į nacionalinius interesus ginančių visuomeninių ir pilietinių sambūrių, taip pat politinių jėgų (tarp jų partijos Nacionalinis susivienijimas) reikalavimus bei rekomendacijas, kaip ir Vilniaus savivaldybės sprendimas atšaukti leidimą rengti rugsėjo 10-ąją LŠS planuojamą mitingą, turi būti vertinamas kaip pavojingas ir nusikalstamas įtampos visuomenėje didinimas. Nuolatinis ir sistemingas viešosios nuomonės ignoravimas ir piliečių žeminimas įgyja vis daugiau sąmoningo provokavimo bruožų ir liudija valdžios siekį, iki kraštutinumo supriešinus visuomenę ir destabilizavus padėtį valstybėje, sukurti pagrindą radikaliai suvaržyti piliečių konstitucines teises ir laisves (tikėtina, įvesti nepaprastąją padėtį).

Be to, yra pagrindas manyti, jog įtampa visuomenėje nuolat auga dėl valdančiųjų negebėjimo atsispirti agresyvioms Lietuvos valstybės destabilizavimu suinteresuotoms užsienio jėgoms, toleruojant pastarųjų spaudimą. Taip leidžia manyti viešoje erdvėje ir protesto akcijose, vis aktyviau pradėję reikštis antivalstybiškai nusiteikę asmenys bei VSD ataskaitose minimi antivalstybiniai visuomeniniai judėjimai, kurie jau visiškai nesislapstydami šliejasi prie LŠS organizuojamo mitingo (A. Paleckis ir kt.) ir atvirai ragina žmones keisti politinę santvarką Lietuvoje, išstoti iš ES bei NATO.

Nacionalinis susivienijimas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas pagal šalies Konstituciją turi dideles galias užsienio politikos srityje (pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus ir kt.), valstybės vidaus politikos srityje (yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas, vadovauja Valstybės gynybos tarybai, turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus, Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą ir kt.), taip pat yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas (teisėjų bei teisų pirmininkų kandidatūrų teikimas, skyrimas ir kt.), todėl Prezidentas turi pakankamai galių dabartinei situacijai stabilizuoti ir ją kardinaliai pakeisti.

Mūsų valstybė atsidūrė prie egzistencinio išlikimo slenksčio, už kurio tėra žingsnis iki visiško nepriklausomybės praradimo. Tereikia leisti, kad visuomenėje ir toliau didėtų susipriešinimas, toleruoti nevaldomą žmonių tarpusavio neapykantą, galop virsiančią gyventojų neramumais, kuriems sutramdyti bus pateisinama pavartota grubi vidaus ar net išorės fizinė prievarta. Šioje situacijoje Nacionalinis susivienijimas turi pagrindą manyti, kad dėl valdančiųjų neveiklumo, nemokšiškumo ar net sąmoningais veiksmais yra kuriamos sąlygos jeigu ne naujai šalies okupacijai, tai neabejotinam Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo neutralizavimui. Todėl Prezidentas negali išlikti neutralus nepriklausomos Lietuvos valstybės ardymo stebėtojas ir jam tenka išskirtinė atsakomybė už susidariusią padėtį šalyje.

Atsižvelgdami į tai, reikalaujame Lietuvos Respublikos Prezidentą pasinaudoti Konstitucijos suteiktomis galiomis ir nedelsiant bei ryžtingai sustabdyti tolesnį Lietuvos valstybės griovimą:

1.Neleisti, kad sąmoningai būtų bloginami Lietuvos valstybės santykiai su kitomis užsienio valstybėmis, įskaitant Baltarusiją – Lietuvos žmonės negali tapti pavojingų užsienio politikos žaidimų įkaitais. Vyriausybė sistemingai blogina santykius su Baltarusija, Kinija ir kitomis šalimis, neturėdama jokių galios svertų pasiekti išsikeltų tikslų, priešingai, esant daugybei pačios Lietuvos silpnųjų vietų dvišaliuose santykiuose (atvira siena su Baltarusija, piliečių pensijos investuotos Kinijoje). Užsienio politika turi remtis realia galia, įgyvendinamais tikslais ir tinkamu pasirengimu, kitaip net ir teisingų vertybių gynimas virsta beprasmiu kenkimu Lietuvos nacionaliniams interesams. Būtina nušalinti ir pareikšti nepasitikėjimą Užsienio reikalų ministrui bei kitiems asmenims, tiesiogiai atsakingiems už tarpvalstybinių santykių įtampos didinimą.

2. Atmesti bet kokius Lietuvai primetamus susitarimus perkelti į mūsų šalį atvyksiančius iš Afrikos, Azijos ir kitų pasaulio šalių tūkstančius tariamų pabėgėlių, kurių perkėlimo tikrasis tikslas – „užtvindžius“ šalį esmingai ir negrįžtamai pakeisti šalies gyventojų demografinę sudėtį ir kultūrinį bei kalbinį veidą paverčiant lietuvius asimiliuojama tautine mažuma jų pačių šalyje. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip penktadalis mūsų šalies piliečių gyvena skurde, kad mokesčių mokėtojų lėšų stinga šalies švietimo ir sveikatos apsaugos sistemoms bei senjorų pensijoms didinti, ryžtingai atmesti prievolę Lietuvos piliečiams savo darbu ir mokesčiais šiuos Lietuvai primetamus migrantus išlaikyti.

3. Nors esamas teisinis reguliavimas Prezidentui nesuteikia teisės keisti Nacionalinio transliuotojo (LRT) vadovybės, tačiau atsižvelgiant į tai, kad LRT tapo pagrindiniu visuomenės nesantarvės kurstymo bei Lietuvos valstybingumo ardymo židiniu ir realiai nebeatstovauja visuomenei (LRT laidose nebėra visuomenės nuomonių įvairovės), inicijuoti įstatymų projektus dėl LRT tarybos rinkimo tvarkos pakeitimo, įgalinant visuomenės dalyvavimą juose, taip pat keisti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą finansuojant LRT veiklą, t.y. demonopolizuoti LRT suteikiant galimybes steigti alternatyvias šalies bei regionų TV stotis ar studijas.

4.  Įšaldyti bet kokius įtampą visuomenėje eskaluojančių įstatymų projektų svarstymus.

5.  Grąžinti piliečiams atimtą realią konstitucinę teisę dalyvauti valstybės valdyme sprendžiant svarbiausius Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimus (Konstitucijos 9 str.).

6.  Panaikinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tarybą, kuri yra neokomunistinės (genderizmo) ideologijos skleidimo centras, užtikrinantis šios ideologijos tikslus aptarnaujančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimą, žlugdantis patriotinių visuomeninių judėjimų veiklą ir nepriklausomos Lietuvos valstybės stiprinimą, nes šios tarybos nuostatai ir veikla prieštarauja Europos tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos valstybėms narėms Nr. CM/REC (2007)14 dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje bei jo aiškinamajam memorandumui [[4]], t.y. minėta taryba ir atitinkamos regioninės tarybos paverstos valdžios aparato agentūromis (jas sudaro ½ valdžios atstovų) ir nebeatstovauja Lietuvos visuomeninėms organizacijoms bei judėjimams.

7. Nedelsiant imtis priemonių visuomenei sutelkti, grąžinti rimtį ir piliečių tarpusavio pasitikėjimą, nes to šiandien reikalauja gyvybiniai valstybės interesai. Pasinaudojant Islandijoje ir kitose demokratinėse šalyse kilusių krizių suvaldymo pavyzdžiais, suburti Lietuvos nacionalinę asamblėją iš visuomeninių organizacijų atstovų, buvusių Lietuvos disidentų, rezistentų, tremtinių, laisvės kovų dalyvių, Kovo 11-osios Akto signatarų, dvasininkų, mokslininkų šalies kultūros ir meno darbuotojų bei kitų  visuomenės pasitikėjimą ir pagarbą pelniusių, įvairioms tautinėms ir socialinėms visuomenės grupėms atstovaujančių žmonių. Neabejojame, kad tik visų piliečių pasitikėjimą turinti Nacionalinė asamblėja gali pateikti geriausius siūlymus susidariusiai valstybės krizės įveikti.

Kviečiame visus piliečius drąsiai įvardinti valdžios daromas klaidas, kartu atsargiai vertinti atskirų asmenų ir visuomenės grupių kurstomus neramumus, išsaugoti rimtį ir susitelkimą, nepasiduoti galimai suplanuotoms provokacijoms mitingų ir kitų viešųjų surinkimų metu. Šiomis dienomis šalies ateitį lems kiekvieno mūsų pilietinė pareiga – ji lems ateitį mūsų  vaikų ir ateinančių kartų, kurios niekada neatleis už asmeninį egoizmą ar vienadienius troškimus – būtent dėl jų šiandien paaukoti Lietuvos nepriklausomą valstybę yra pasirengę kai kurie visuomenės veikėjai ir valdžioje esantys nebrandūs politikai. Bet prieš 30 metų apgynę iškovotą laisvę, bendromis jėgomis apginsime ją ir šiomis sunkiomis Lietuvai dienomis, saugodami čia gyvenančių tautų draugystę ir saugodami vieni kitus.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ta ,,nacionalinė asamblėja"       2021-09-9 13:08

dabar yra tauta, besiburianti apie ŠS. Prezidentas ir NS gali ir toliau tą asamblėją stebėti pro langą. Jai nereikia dirbtinai išpūstų balionėlių virš jų galvų. Taip, bus bandančių prisišlieti ir laiku atsirasti prie ,,marcipanais su ambrozija” nukrauto stalo, kaip ir prie mitinguojančiųjų šliejasi jų nekenčiantys provokatoriai. Todėl ta tautos asamblėja turi nustatyti tokią tvarką, kad ateityje tie ,,marcipanų ir ambrozijos” mėgėjai ar šiaip kaukėti padarai daugiau nebegalėtų užsisėsti tautai ant sprando iki gyvos galvos. Ir ne ,,Paleckiai” čia pavojingiausi: šie atviri ir savo nuomonės neslepia. Pavojingiausi tie, kurie viena mąsto, kita kalba, trečia daro. Štai tų ir būtina saugotis. Ir nėra reikalo verkti dėl būsimų ,,skriaudų” ES. Jei ES su lietuvių tautos asamblėja elgsis kaip su vengrais ar lenkais, tai gal verčiau jungtis prie jų ir, jei nebus kitos išeities, nebijoti net exito. Kartu būtų lengviau negu britams. ES turėjo progą tapti tikra sąjunga, o ne tautų ir jų valstybių piliečių kalėjimu. Bet atsitiko atvirkščiai. Tai ar dar turime ką prarasti? Tik save pačius. Vis tiek teks pasirinkti, kas svarbiau: ar mūsų pačių, ar ES išlikimas. Tautos asamblėja, jei jos vietos neužims tie, kurie tik laukia progos patogiau įsitaisyti, spręs pagal aplinkybes. Kol kas neturiu pagrindo nepasitikėti. O ateitis parodys.

Burkimės, raginkime pažistamus ir nepažistamus...       2021-09-9 0:31

10 d. būkime kartu su dar nepalūžusia tautos dalimi Vilniuje.Telkimės dėl tų, kurie jau atsiklaupė po ,,valdomos demokratijos’’ presu ar buvo prijaukinti ,,trupiniu aukso, gardaus valgio šaukstu’‘. Būkime dėl Amžinosios Lietuvos…Prožydrasis nomenklatūrinis liberalkonservatorių režimas mūsų neparklupdys, nes priekyje- tikėjimas, viltis ir vėliavos, o už mūsų nugarų- tautos ir laisvės neišdavusių protėvių vėlės, su viltimi žvelgiančios į mus. Ir mūsų vaikų akys, ieškančios atramos ir pavyzdžio mūsų, nepalūžusiųjų, ryžte ir meilėje.
Algirdas

> PIŠššš 2021-09-8 11:17       2021-09-8 23:24

Žiauru, kai žmogelis, neturintis nei kruopelytės jumoro jausmo, bando juokauti.
Ir kaip tu jį besiųstum, vistiek nesuprantą kur jam iš čia eiti (:

Heiders       2021-09-8 23:18

Toks ispudis , kad NS kremliaus projektas. Rasineja nesamones. O Landsbergiukas saunuolis !!

Nežiniukas       2021-09-8 23:15

Gal NS galėtų išvardinti į nacionalinę asamblėją kviečiamus “disidentus” pavardėmis? Aš žinau tik vieną panašiai įvardintiną - T. Venclovą, bet jo Lietuvos reikalus sprendžiančio ten nenorėčiau matyti.

Šaunuoliai! Ačiū!       2021-09-8 22:23

Labai gerbėme Nacionalinį susivienijimą, bet pastaruoju metu buvome pasigedę jūsų balso, jūsų pozicijos viešo išsakymo. Todėl labai džiaugiamės išvydę šį teisingą ir drąsų dokumentą! Ačiū jums, kad buvote ir esate su tauta!

intiliūgent       2021-09-8 21:22

Nu, vansi ainu aš vakare namo. Tamsu.
Staigai iš bromo, šast - chuliganas.
Gyvybė arba pinigai, ans švogždžia man ir vartalioja rankoj plytą.
Aš nesutrikau, išsitraukiu iš vidinės švarko kišenės, tvarkingai išlankstau popieriaus lapą ir tiesiu banditui Pareiškimą.
Rodau, parašyta -“Niu, niu, niu, trept trept kojele - praeivių mušti ne-ga-li-ma!”
Pabudau reanimacijoje - dvi savaites buvau komoje.
Dabar vaikštau ne su pareiškimais kišenėje - užantyje nešiojuos smagų laužtuvėlį.
Tsakant plyta nors ir buvo skausminga, ale tskant škia įkrėtė proto -
ne pareiškimais reikia gintis nuo svolačių, ne pareiškimais.

Kiek dar tų pareiškimų rašinesit???       2021-09-8 20:30

Junkitės su Šeimų sąjūdžiu ir realius darbus pradėkit, o ne raštus rašinėkit.jie NEPADEDA.Reikia REALIŲ VEIKSMŲ!ar baisu? Sibiro juk nėra, neišveš...

Pareiškimas geras,       2021-09-8 20:05

bet Ponui Dievui į langus. Prezidento neturim. Jis nieko nesiims. Susivakcinavo, turbūt todėl ir gebėjimą mąstyti, ir valią prarado. O gal nė neturėjo nei vieno, nei kito. Šiaip ar taip, jis mums įkištas tos pačios LRT ar bent jau per LRT. Nelaisvas. Todėl šį Pareiškimą galima adresuoti ,,Seneliui. Į kaimą”. Rezultatas būtų toks pat. Taigi gerbiamieji NS, kol dar laikas, stokite į vieną gretą su visa tauta. Arba eikit pamiegoti.

Dzeikas       2021-09-8 20:02

Stiklo nuvalytuvui:
As zinau 2 (dvi) tautas - bruda ir nebruda.
O kokia tos tautos kalba kalba man atsip. - p-ui!

Klaus Anal Schwab       2021-09-8 19:43

Nusipirkau politikus. Ir opozicija del visa ko.
O jus net ne opozicija.
Ir pagrindinis reikalavimas turi buti NTRAUKTI KORONOS AFERA.
Visa kita tik tarnauja jai.
Distraction, atitraukimas nuo tikru problemu.

Jei V.Tomkus eis……       2021-09-8 19:07

Eisiu į mitingą ir aš! Juom tikiu,neparsiduos!!!

Jei V.Tomkus ris….       2021-09-8 19:06

Eisiu į mitingą ir aš! Juom tikiu,neparsiduos!

> Stiklo valytuvas       2021-09-8 19:01

Pritariu Stiko valytuvui dėl jo reiklumo ir jo kritiškumo dėl NS.
Skatykite komentarus.
https://alkas.lt/2021/09/08/nacionalinis-susivienijimas-reikalauja-kad-prezidentas-stabdytu-lietuvos-valstybes-griovima/

Diedas "diedai paaiškink"       2021-09-8 18:37

Neįsikirtai.
Pasaulio bankas Baltarusijai pasiūlė krūvą pinigų, nes mato, kad Lukašenkos ekonomika žlunga.
Babkių išlaikyt status quo trūksta.
Pinigų siūlo ir Putinas.
Kam Lukašenka bus prasiskolinęs, tie jį ir šokdins.
Dabar pinigai iš visų pusių grūdami jam į gerklę, su tikslu kad paspringtų.

Stiklo valytuvas > Dzeikui       2021-09-8 16:47

Šiandien tautos ir rasės išlikimas per grynumą yra kur kas svarbesnis negu ordomis plūstantys negrai ir arabai su prakeiktų ES komunistų mankurtinimo politika.
Kodėl niekas nekalba apie pagalbą (REALIĄ PAGALBĄ) jiem jų pačių ar tos pačios rasės valstybėse.
Pirmiausiai ne betkokie kvazi-pabėgėliai, o kas ir kodėl užkūrė šitą baltųjų rasės kolapsą.
.
Čia ne diskusija, čia parodymas kad gana visokiom marazminėm sapalionėm. Taškas.

Stiklo valytuvas       2021-09-8 16:35

Apie reitingus, savo reitingus…
Ir visai ne apie reitingus.
Štai mano > 11:17
                  +6   -3
Reitingavimas tikrai nėra nei kraštutinai blogas, nei kraštutinai geras. Bet lyginant su vėlesniais ‘postais’ galėjo sulaukti daugiau dėmesio.
„Pritariantys“ kaip ir aiškūs. Tik kodėl mažai tų „+“? Nesitikiu max kurie išskirtiniais atvejais siekia 50 (70) tiek į vieną tiek į kitą pusę. Tai kodėl?!
„NEpritariantys“ visiška mįslė.
.
Gal todėl kad ‘Stiklo valytuvas’ - aštriai ir net kraštutinai pasisakantis ir akivaizdžiai nerodantis jokių simpatijų NAUJIESIEMS kairiesiems. (Bailiai ir kvailiai, išgalėkit logiškai mane sudirbti. A, tiesa, kairieji bijo diskusijų... Aišku…)
.
Kodėl aš susitelkiau tik į > 11:17.
Todėl kad viską surašiau super aiškiai, pagrįstai, argumentuotai, iš esmės ir neliekant vietos išsisukinėti…
Todėl kad tai yra esmių esmė tautos išlikime!
.
„Prieš“ spaudžia tautos ir Lietuvos priešai, mankurtiniai kairieji ir šeip įdiotai…
„Už“ spaudžia… O kodėl daug nespaudžia?!!! Kodėl nesutinka? Gal baisu kad niekinu partizanus ir tremtinius? Kur jūsų argumentai? Ar jūs tik „vieną“ mygtuką tegebate paspausti, a?
Na ir tekstų autoriams ir portalų redaktoriams tautos sirgimas irgi „dzin“?! Publikacijų šia tema NĖRA.
.
Spaudžiu istorikus, psichologus… dėl išsamių diskusijų, kada tai prasidėjo ir kodėl, nes teisinga diagnozė yra puse sėkmingo gydymo.
Tauta serga, ir būtinas neatidėliotinas gydymas.
Delsimas tapatus mirčiai.
.
Manot man širdį sopa dėl to skaičiuko, kurį nežinia kas ir kaip maigo.
.
Tai mes pūsim ar BŪSIM.

Dzeikas       2021-09-8 16:29

Visu punktu nekomentuosiu, bet del pabegeliu tai reiktu korekciju, nes jei reikalausime is ES neivykdomo ir nerealaus , kaip vaikai isterikai atsigule kulnais zeme dauzysime - tai nieko nepasieksime.
Reikia spausti SIUOS PUNKTUS:
1. Priimsime tik reliai persekiojamus asmenis ir kuriems gresia pavojus savo tevyneje.Tokie laikomi:
a) Atvyke su asmens dokumentais.
2) Tokie kuriu parodymus patvirtino melo detektorius.
Mano poziuriu priimti pvz. Afganistano krikscionis , kuriuos Talibai gyvus sudegins pagave , musu pareiga.
2. Asmenis kuriems suteikeme prieglobsti teiksime pusmeti pasalpa vietinio(VIETINIO!) minimumo apimtyje , plius nakvyne ir maista 2k dienoje 1500 kcal apimtyj (kose, silke ,bulves, arbata , aliejus , cukrus). Vaikai gali buti iki pilnametystes laikomi internatuose (ir cia babkiu taupyti nereiktu - vaikai yra vaikai) jeigu ju tevai neisgali islaikyti.
Visus kitus nepatekusius po auksciau minetas proceduras Lietuva sius atgal i italijas,ispanijas, graikijas , portugalijas - kaip politio prieglobscio neuztarnaujanti zbroda. Kas prieme - tas tegu ir islaikymu rupinasi.

Kodel       2021-09-8 15:20

Kodel jeigu kazkas blogo Rusijoje iskart straipsnis… o kodel nerasoma, kad Rusijoe per metus atidaroma 400 nauju mokyklu, apie 600 nauju vaiku darzeliu, visi pagal individualu projekta, mokyklos nuo 500 iki 2000 mokiniu, dauguma su baseinais 25 - 50 metru takais. Kodel tyla? Informacija galima rasti sdelanounas ru

Al.       2021-09-8 14:11

Jei net Nacionalinis Susivienijimas nesušaukė tos Asamblėjos, tai kodėl dekoratyvinis prezidentas ją sušauks ? Jei NS yra opozicinė partija, ji privalo suformuoti šešėlinį kabinetą, kuris dirbtų nuolat. Proginių atsišaukimų neužtenka. Ir ko dabar NS tikisi iš Prezidento ? Juk aišku, kad nieko nepadarys. Jei net savo akivaizdžiais įgaliojimais nebandė pasinaudoti.Jei valdžios piramidėje būtų bent vienas atsakingas žmogus, kortų namelis imtų byrėti.

TIK MĄSTANTIEMS        2021-09-8 13:59

Izraelyje, remiantis 2,5 mln. žmonių sveikatos duomenimis, buvo kruopščiai registruojamas ir moksliškai vertinamas paskiepytų ir pasveikusių žmonių užsikrėtimas COVID infekcija per 17 mėnesių. Gauti rezultatai yra stulbinantys ir verčia gerokai suabejoti dabartiniais „ekspertų” ir valdžios institucijų argumentais. Tyrimo rezultatai skelbia: rizika užsikrėsti koronarine infekcija skiepytiems asmenims yra 13 kartų didesnė nei tiems, kurie pasveiko po SARS-CoV-2 ligos ir įgijo imunitetą natūraliu būdu. Tai apima ir naująjį „Delta” ligos variantą. Tirti asmenys buvo visiškai paskiepyti BioNTech/Pfizer (BNT162b2) vakcina, tačiau nustatyta, jog tikimybė susirgti sunkia simptomine liga skiepytiems asmenims buvo 27 kartus didesnė nei pasveikusiems.

Diedai paaiškink       2021-09-8 12:53

„Pasaulinė demokratija“ vertė batkos rėžimą... O dabar berods Tarptautinis valiutos fondas ar Pasaulio bankas suteikė beveik milijardo paskolą?
Aš čia neįkertu.

štaziui       2021-09-8 12:49

stazele, tu po vaistų injekcijos?

Diedas       2021-09-8 12:45

Nr 1: Susdraugaut su Lukašenka.
Bulbų caras supyko su visais kaimynais ir su protu.
Visiems grasina ir bando pakenkt.
Bandydamas pakenkt šaudo sau į kojas serijom.
Keršijo Lekijai, Lietuvai, Latvijai su pabėgėliais, prisivežė tūkstančius nesutramdomų arabų kurie dabar siaubia ir dergia Baltarusiją.
Dar “baisiau” nubaudė ukrainiečius.
Nusprendė neparduot benzino, kuris sudarė 80 proc.  iš Ukrainoje parduodamo.
Rezultatas. Ukrainiečisi po paros gavo keliolika pasiūlymų iš kitų šalių, iš baltarusių nebeperka.
Ir kiekviename žingsnyje taip.
N.S. siūlo Lanzbergiui gelbėt nebeišgelbstimą Lukašenkos reputaciją.
Misija neįvykdoma.

 

Labai geri NS reikalavimai        2021-09-8 12:45

Vis laukiu ir laukiu tos nacionalinės asamblėjos, o jos kaip nėr taip nėr. O per lrt gali kalbėti tik liberalkomunistai, nežiūriu ir neklausau lrt jau daug metų, skirta tik valdžios propagandai pūsti ir žmonių zombinimui.

Stiklo valytuvas       2021-09-8 11:36

>  NS
Kaip buvo įteikti tie reikalavimai, a?
Kiek žmonių ‘nešė’ raštą...,tai yra, ar buvo didingas ir pompastiškas reikalavimų įteikimas? Tai labai svarbu dėl savų pozicijų stiprinimo piliečių tarpe, dėl piliečių telkimo po sava vėliava, dėl piečių pilietiškumo skatinimo…
Taip pat, svarbu prie „sausų“ popierinių reikalavimų ‘pridėti’ fizinės potencijos (jėgos) demonstravimą!!! Kitaip, nulis sveikų.
Hibridinių karų epochoje ir popierizmui reikia „hibridiškumo“. Net ganksteriai žinojo, kad su piragu ir ginklu (ginklas yra jėgos daugiklis) galima pasiekti daugiau negu vien su piragu.
Kur NS videoreportažas youtube?
.
Ech jūs ‘atbuleivi’ strategai. Vis pučiat prieš vėją prisidengę burnas, kad tik per daug nepapūsti. Kieno užsakymus vykdote, kol kas klausimas retorinis.

amam       2021-09-8 11:18

Sveikinau NS susikurima,o dabar man geda del jo tuscio,bejegio kiauksejimo tusciam ir bejegiui prezidentui.Jie net nedriso tiesiogiai raginti zmones ateiti.Jie patys NEDALYVAUJA.Teigiu,kad jie yra isdavikai,bailiai ir menkystos.Eina jie sikt,sudziai.

Stiklo valytuvas       2021-09-8 11:17

> 10:55
„... valstybės mes ne tik nesukūrėme, bet ir nekūrėme. Jau 30 metų esame tik teritorija prie Baltijos jūros,...“
.
Ir ne tai blogiausia, o tai kad sąmoningai vengiame turėti savo valstybę. Partizanai ir tremtiniai yra tipiški tautos išdavikai po landsbergizmo vėliava. Jaunimui iš vis ‘dzin’.
.
Spaudžiu istorikus, psichologus… dėl diskusijų, kada tai prasidėjo ir kodėl, nes teisinga diagnozė yra puse sėkmingo gydymo.
Tauta serga, ir būtinas neatidėliotinas gydymas.
Delsimas tapatus mirčiai.

PIŠššš       2021-09-8 11:17

- Oi, kajp mias bijomia tū pareiškimū,....
nū tysiog seuuuuūūūūbas smile

stasys       2021-09-8 11:08

habilitas .... tamsta garliavos galėjai ir neminėti . Dar šimta metu ta ‘afiora’ pavyzdžiu minėsime kaip bloga pavyzdį valdžiai nesugebėjusiai užkardyti sukčiu kompanijos paspestas pinkles visuomenei. Jei tai tamstos tik toks suvokiamas visuomenės interesas ..tada iš tikro blogi reikalai tamstos.

stasys       2021-09-8 11:02

Pareiškimas manau laiku ir vietoje .Dėl detalių jame nesiginčisime , vienok Prezidento atsitraukimas į antra planą kiek keistokas tokies įvykiams brestant
.Nesankcionuotas mitingas prie Seimo labai realus dalykas , o tai kaip kortu namelis ištrauk viena ir ims visos likusios byrėti ..Gal to vyriausybei reikia bet tikrai ne Prezidentui .

habilitās       2021-09-8 10:55

„Kviečiame visus piliečius drąsiai įvardinti valdžios daromas klaidas“
✒✒✒
Pirma klaida yra manymas, kad pareiškimais galima ką nors pakeisti.
Antra klaida yra kreipimasis į asmenį, kuris pats darbo klaidas ir prisidėjo prie esamos situacijos sukūrimo.
Trečia ir pagrindinė klaida yra Dievo klaida, kuris sukūrė lietuvį, galintį parduoti velniui dūšią, už leidimą rinkimų rytą nubėgti prie balsadėžės ir įmesti biuletenį.
Viskas turi savo kainą, kartais labai didelę. Kvailumas ir arogancija stovi kainininko viršuje. Nenoras ir negebėjimas mokytis net iš savo klaidų, nedaug žemiau už pirmuosius du.
Tie du teismų sprendimai dėl Kauno ir Vilniaus, dar kartą parodė, kad visos konstitucijoje įvardintos valdžios yra marionetinės. Jau Garliavos atveju matėme, kad teismai Lietuvoje nėra nepriklausomi, o čia du identiški atvejai ir diametraliai priešingi sprendimai.
Nematau dėl ko pergyventi, valstybės mes ne tik nesukūrėme, bet ir nekūrėme. Jau 30 metų esame tik teritorija prie Baltijos jūros, tokia ir liksime. Su „praidais“ ir baudžiauninko pasais.

> 10:39       2021-09-8 10:53

Gal tu homofobas ir fašistas… Suknistas nacis…

Stiklo valytuvas       2021-09-8 10:51

„<… teisė į susirinkimų laisvę yra pagrindinė teisė demokratinėje visuomenėje ir, kaip ir saviraiškos laisvė, yra viena iš tokios visuomenės pamatų, tad ji neturėtų būti aiškinama siaurai>“.
.
Kur riba tarp susirinkimų ir NESVEIKOS ideologijos (TLK F.64) propagavimo dienos metu, viešoje vietoje ir be ženklo „S“.

Aš už tradicinę šeimą !!!       2021-09-8 10:39

„Taip leidžia manyti viešoje erdvėje ir protesto akcijose, vis aktyviau pradėję reikštis antivalstybiškai nusiteikę asmenys bei VSD ataskaitose minimi antivalstybiniai visuomeniniai judėjimai, kurie jau visiškai nesislapstydami šliejasi prie LŠS organizuojamo mitingo (A. Paleckis ir kt.) ir atvirai ragina žmones keisti politinę santvarką Lietuvoje, išstoti iš ES bei NATO.“
—-
Kodėl LŠS neatsiriboja, nepaskelbia nedviprasmiško pareiškimo šiuo klausimu?
Visų jų bendras vardiklis - žydiška kovo 8-oji, ir ne tik ji.

Nieko rimto?       2021-09-8 10:22

Kol neateina sūdna valanda, viskas gali atrodyti tik juokas. Jau sunku prisiminti, seni laikai, bet viename filme “herojus"guodžiasi: “Aš nebijau mirties, bet kai mane surištomis už nugaros rankomis atvarė prie srutų duobės…”

Nieko rimto,        2021-09-8 10:05

tik paaugusių ar peraugusių berniukų žaidimai smėlio dėžėje?

Rekomenduojame

Pasaulinio atgarsio susilaukusi byla Suomijoje: krikščionys persekiojami dėl tikėjimo

Jurga Lago. Apie skiepus ir degančias eglutes

Žymusis dr. J. Peterson: privalomas vakcinavimas nuo COVID-19 yra totalitarinių valstybių imitavimas

Suomija gali stabdyti ES vertimą skiepytis

Vytautas Sinica. Pakalbėkim apie iš esmės nusikalstamus iš esmės nusikaltėlių siūlymus

Ramūnas Aušrotas. Nestereotipiniai lyčių vaidmenys – už ką siekiama kovoti?

Bandoma juodinti laisvės kovotoją

Viljama Sudikienė. Europos nacionalistai buria naują aljansą Varšuvoje

Vaidotas A. Vaičaitis. Konstitucinis Teismas ir „galimybių pasas“

Ar turėčiau paskiepyti savo vaiką naujomis vakcinomis nuo COVID-19?

Iš interneto platybių. Iškrito pirmasis sniegas!

Ir vėl pinigai atiminėjami iš Lietuvos regionų…

Tomas Baranauskas. Gal žinot gerą lietuvišką atitikmenį?

Fox News: Viktoras Orbanas – vakarietiškas konservatorius ar totalitarinis banditas?

Vytautas Sinica. Psichologija remiasi nužmoginta žmogaus samprata

Indijos Aukščiausiajam teismui pateiktas pirmasis pasaulyje ieškinys dėl nužudymo vakcina Bilui Geitsui ir Adarui Pūnavalai

Asta Višinskaitė – Katutė. Jeigu kas nors ims plūsti mane ar prigimtinės šeimos palaikytojus, tai nepateks į neapykantos supratimą

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Parazitinių idėjų pandemija

Povilas Žumbakis. Mama bears revoliucija

Nepaisant išteisinimo, K. Rittenhouse istorija įrodo, kad JAV tebėra žiniasklaidos valdoma valstybė

Pandemijos valdymas ir STI siūlomi žingsniai (II): gydymo rekomendacijos sergantiems

Dauguma JAV katalikų ir protestantų teigia: nebūtina tikėti Dievą, norint pasiekti dangų

Éric Zemmour: „Mes neleisime mūsų pakeisti svetimais žmonėmis“

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.