Emigracija, imigracija, demografija

Nacionalinis susivienijimas. Dėl būtinybės nutraukti korupcinį kleptokratinį valdymą Lietuvoje

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 25 d. 23:36

14     

    

Nacionalinis susivienijimas. Dėl būtinybės nutraukti korupcinį kleptokratinį valdymą Lietuvoje

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui G. Nausėdai

KREIPIMASIS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT) paskelbė atvirą „neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo konteinerių miestelio nuomos bei administravimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimą siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis“ (toliau – Pirkimas), kurio vertė – 599 mln. Eurų [ ]. Pirkimas vykdomas siekiant apgyvendinti atvykusius ir būsimus imigrantus. Pirkimo apimtis leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje artimiausiu metu planuojama priimti iki 40 tūkst. imigrantų. Kitaip tariant, planuojama sukurti ir apgyvendinti du Ukmergės dydžio imigrantų miestus. Kyla grėsmė, jog atvykusių ir būsimųjų imigrantų laikinas buvimas Lietuvos teritorijoje taps nuolatiniu.

Pažymėtina, kad Pirkimas vykdomas valstybės biudžeto, t. y. Lietuvos mokesčių mokėtojų, lėšomis ir būtent tuo metu, kai šalyje dėl Covid-19 pandemijos sukeltos krizės šalies ūkis patyrė ir vis dar patiria didelius nuostolius, kai žlunga nacionalinis verslas, šalies švietimo sistema, sparčiai didėja nedarbas, daugelis žmonių praranda pajamas arba jos drastiškai menksta, blogėja gyventojų finansinė padėtis, didėja skurdas ir socialinė atskirtis, o dėl sparčiai gausėjančio COVID ligonių skaičiaus ir su tuo susijusio ligoninių lovų bei gydytojų personalo stygiaus kyla reali grėsmė, jog žlugs valstybės sveikatos apsaugos sistema.

Neabejotina, kad iš mokesčių mokėtojų surinkti keli šimtai milijonų eurų  galėtų palengvinti nacionalinio verslo bei šalies švietimo ir sveikatos priežiūros sistemų būklę, leistų nors kiek padidinti mažiausias, net minimaliai oraus gyvenimo neužtikrinančias pensijas. Bet užuot tuo susirūpinusi, šalies valdžia piliečių lėšomis mėgina kurti naujus nacionalinių santykių ir socialinės įtampos židinius, dirginti, skaldyti ir varginti visuomenę, primetant jai vis naujas prievoles, skirtas tenkinti privačių asmenų grupių interesus.

Nacionalinis susivienijimas neabejoja, kad minėtas Pirkimas yra valstybės valdymo sistemoje išsikerojusios ir nuolat didėjančios sisteminės korupcijos pavyzdys. Pirkimas, dėl numatytos iš valstybės biudžeto jam skirti neįtikėtinai didelės pinigų sumos ir jo vykdymo aplinkybių, nėra tik galimai dar vienas neskaidraus viešųjų lėšų panaudojimo ar įprastinės korupcijos atvejis. Todėl konstatuojame:

1. Iš valstybės biudžeto, t. y. iš mokesčių mokėtojų surinktos ir planuojamos išleisti milžiniškos Lietuvos mastais lėšos turi būti skirtos viešojo sektoriaus funkcijoms vykdyti ir šalies piliečių svarbiausiems poreikiams tenkinti.

2. Pirkime imigrantams (sienos pažeidėjams) apgyvendinti numatyta namelio nuomos dienos kaina yra didesnė už tą, kurią gali sau leisti skirti pragyvenimui didelė dalis sąžiningai dirbusių, bet tik varganas pensijas gaunančių Lietuvos piliečių. Šitaip elgdamasis su pensijinio amžiaus piliečiais Vyriausybė ne tik demonstruoja beribį cinizmą juos moraliai ir socialiai žemindama, bet ir siunčia nedviprasmišką politinę žinią visuomenei, kad šalies gyventojus laiko antrarūšiais žmonėmis jų pačių valstybėje ir svarbiausiu savo uždaviniu laiko Lietuvos masinį apgyvendinimą imigrantais-kolonistais, o prioritetu – jų poreikių tenkinimą  savo piliečių sąskaita.

3. Vyriausybė, skirdama iš biudžeto milijonines lėšas patogiai apgyvendinti lengvo gyvenimo ieškotojus ir hibridinio karo prieš Lietuvą dalyvius, o kartu nuolat užkraudama vis didesnę naštą verslui ir Lietuvos gyventojams, didindama įvairias rinkliavas, minėtam Pirkimui leidžiamų pinigų neskiria nors iš dalies šalyje išaugusioms dujų, elektros ir šilumos kainoms kompensuoti, trūkstamų socialinių būstų statybai ir kitoms priemonėms, kurios pagerintų sunkią skurstančių savo šalies piliečių padėtį.

4. Vyriausybės elgesys, kai ji du mėnesius netrukdomai leido tariamiems pabėgėliams, o iš tikrųjų pažeidėjams, kirsti Lietuvos valstybės sieną, iš karto jų negražindama į Baltarusijos teritoriją, o dabar planuoja išnuomoti 40 tūkstančių vietų namelius būsimiems neteisėtiems migrantams, leidžia daryti kruopščiai tikrintiną prielaidą, jog šiuo Pirkimu yra siekiama įteisinti ir įgyvendinti iš anksto parengtą ypač didelio masto ,,pinigų įsisavinimo“ schemą.

5. Nurodytomis aplinkybėmis vykdomas Pirkimas moraliniu požiūriu be jokių išlygų vertintinas kaip Lietuvos vyriausybės cinizmo viršūnė savo piliečių atžvilgiu. Jis neabejotinai turi būti laikomas šalyje įsitvirtinusio korupcinio kleptokratinio valdymo – nuo valstybės atkūrimo prasidėjusio ir tris dešimtmečius trunkančio visuomeninio ir valstybinio turto nebaudžiamo grobstymo ir švaistymo, didžiosios dalies šalies piliečių sisteminio apiplėšinėjimo, apvaginėjimo ir skurdinimo – simboliu. Būtent kleptokratinis valdymas, kai korupciniais ryšiais susijusios valdžios pareigūnų ir neteisėtais būdais tautos ir valstybės sąskaita siekiančios pasipelnyti vertelgiško verslo grupuotės alina ir plėšia kraštą bei apvaginėja jo žmones, yra vienas svarbiausių priežasčių, dėl kurios Lietuva tapo milžiniškos socialinės atskirties ir masiškai išsivaikščiojančia bei demografiškai nykstančia šalimi.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia, jog atėjo metas šiuos veiksmus vadinti tikrais vardais: Pirkimu visuomenės akyse mėginama ir beveik atvirai pradedama vykdyti dar viena neregėto masto ir neįtikėtinai įžūli valstybės iždo lėšų grobstymo akcija.

Joje dalyvaujantys verslo ir valdžios sluoksnių verteivos dėl galimybės ,,įsisavinti“ beveik 600 milijonų eurų kartu su jiems padedančia šalies vyriausybe yra pasiruošę pradėti vykdyti tariamu rūpesčiu pridengtą neteisėtų migrantų apgyvendinimo Lietuvoje akciją, t. y. masinę neribotą laiką truksiančią Lietuvos kolonizaciją, kuri kelia tiesioginę grėsmę valstybės saugumui bei išlikimui ir lietuvių tautos egzistavimui.

Pažymime, kad šio Pirkimo užsakovams ir vykdytojams absoliučiai nerūpi, kad jų grobuoniškos ir trumparegiškos avantiūros padariniai sunkia našta ištisiems dešimtmečiams prislėgs Lietuvos visuomenę ir valstybę.  Pabrėžiame, kad niekas kitas, o tik Lietuva ir jos piliečiai privalės apmokėti nekviestų svetimšalių pragyvenimo, išlaikymo, gydymo ir kitų jiems teikiamų paslaugų išlaidas. Taip pat pabrėžiame, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu bus sukurtos tokios pačios kultūrinės, socialinės ir saugumo problemos, su kuriomis neįstengia susidoroti masinėms migrantų invazijoms laiku nesugebėjusios užkirsti kelio turtingos ir klestinčios ES (Švedija, Danija) bei kitos Vakarų pasaulio šalys.

Dėl šalies naikinimo

Nacionalinis susivienijimas taip pat pažymi, kad korupcinis kleptokratinis valdymas ir tokios jo apraiškos kaip VSAT vykdomas Pirkimas ne tik mažina Lietuvos valstybės galimybes maksimaliai tenkinti viešojo sektoriaus ir savo piliečių reikmes, bet ir leidžia manyti, jog nepaliaujamai didindama įvairias rinkliavas (pvz., perteklines kovos su Covid‘o pandemija priemones – reikalavimą reguliariai atlikinėti antigenų testus ir kt.) vyriausybė siekia žūtbūt papildyti valstybės biudžetą, kurio lėšos neatsakingai švaistomos jai pritariant galimai nusikalstamoms, kaip minėtas Pirkimas, ,,pinigų įsisavinimo“ schemoms.

Įsigalėjęs korupcinis kleptokratinis valstybės valdymas Lietuvoje dėl radikaliai antitautinių ir antivalstybinių šios Vyriausybės programinių nuostatų bei jos vykdomos tik stambųjį užsienio ir vidaus verslą aptarnaujančios politikos pobūdžio įgijo tokį mastą ir tapo toks pavojingas, jog ne tik prieštarauja ir kenkia nacionaliniams interesams, bet iš esmės virto atviru ir beatodairišku šalies naikinimu.

Taikstytis su tokiu negrįžtamus ir neatitaisomus padarinius kuriančiu valdymu bei toliau toleruoti jį iki kitų Seimo rinkimų yra pragaištinga. Būtina imtis neatidėliotinų ir ryžtingų veiksmų šiam korupciniam kleptokratiniam valdymui nutraukti. Tam tikslui reikalaujame padaryti pirmuosius, bent jau politinę valią keisti padėtį liudijančius žingsnius:

1. Įpareigoti su korupcija turinčias kovoti valstybės institucijas atlikti kruopštų VSAT prie VRM paskelbto pirkimo aplinkybių tyrimą ir principingą jo vertinimą korupciniu požiūriu.

2. Išsiaiškinti ir išviešinti šio pirkimo iniciatorius, organizatorius ir vykdytojus bei jų galimas sąsajas su mėginančiomis iš jo pasipelnyti verslo struktūromis ir atstovais (paskelbiant jų vardus ir pavardes).

3. Išsamiai ir suprantamai paaiškinti, kieno pastangomis ir vadovaujantis kokiais motyvais buvo vilkinamas sprendimas grąžinti Lietuvos sienos pažeidėjus į Baltarusijos teritoriją sukuriant prielaidas įgyvendinti šiuo pirkimu dangstomą ,,pinigų įsisavinimo“, t.y. valstybės biudžeto lėšų švaistymo ir grobstymo schemą.

4. Spręsti dėl Lietuvos Respublikos Ministrės pirmininkės p. I. Šimonytės ir Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės atsakomybės dėl šio Pirkimo, siūlyti atleisti ministrę iš užimamų pareigų;

5. Siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei iš naujo apsvarstyti jos priimtus sprendimus dėl Covid‘o pandemijos suvaldymo ir įvertinti jų pagrįstumą, tinkamumą ir teisingumą korupcinio kleptokratinio valdymo, korupcijos grėsmių ir biudžeto lėšų grobstymo ir švaistymo, sąžiningos konkurencijos sąmoningo žlugdymo stambiojo verslo naudai kontekste.

Nacionalinis susivienijimas visomis teisėtomis pilietinės valios reiškimo priemonėmis sieks, kad šie žingsniai būtų daromi. Įspėjame ir primename, kad šiandien, kaip kadaise Sąjūdžio išvakarėse, tauta yra nualinta ir pavargusi nuo dešimtmečius trunkančio korupcinio kleptokratinio valdymo.  Gausėjančios pilietinio nepasitenkinimo ir protesto apraiškos turi būti suvokiamos kaip aiškus ženklas, kad bundanti visuomenė nebesitaikstys su fasadinės demokratijos iškaba besidangstančio nomenklatūrinio oligarchinio režimo cinišku savivaliavimu ir negyvybinga paverstos valstybės politiniu sąstingiu ir merdėjimu. Kviečiame ir raginame Prezidentą pradėti Lietuvoje esmines permainas.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Nėra problemos?       2021-08-27 10:57

SAD ministro rugpjūčio 26 d. Nr. A1-627 įsakymu paviešinta, kokiu būdu atsiras 40000 migrantų miestelis:

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Ypatingo atvejo tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, siekiant padėti ES valstybėms narėms geriau spręsti problemas, kylančias dėl išimtinio spaudimo jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, kurį lemia didelis staigus trečiųjų šalių piliečių antplūdis į jų teritorijas, ir užtikrinti humanitarinį asmenų perkėlimą, jeigu jiems gresia pavojus.“

Tai reiškia, kad ne tik vertėjai, ir ne tik afganistaniečiai, ir ne tik per Baltarusiją! Tam pakaks ministrės Navickienės sprendimo? Problemos nėra?

Povilas       2021-08-26 11:53

Vienas toks garsėjo savo rūpesčiu valstybės reikalais: “trept-trept kojele”.
Dabar jau nebetrepsi, amžius ne tas.
Tai jo vietą užėmė Radžvilas su NS.

Likimo įspėjimas       2021-08-26 11:49

Tauta bruzda viešai, ryžtingai ir pagrįstai. Pats laikas Prezidentui nedelsiant kviesti ypatingos svarbos pasitarimą su Vyriausybe ir jos ministrais bei Pasipriešinimo okupacijai centro ir Šeimų maršo organizatoriais. Tai kas, kad Požėla ir guminės kulkos su Jumis? Ne kulkas ir ašarines dujas ruoškite, o ieškokite susitarimo ir galimybių priimti protingus sprendimus Tautai ir sau. Apsidairykite, kas vyksta šalyje? Netrypčiokite vietoje mojuodami skiepų pasais. Nusivylusi Tautos dalis nesustos. Taip laukiau ir tikėjau Nepriklausomybe. Bet kasdienybė jau įrodė, kad kai kam čia tikrai Rojus, o daugelis skursta Varge ir Skurde, kurį sukūrėte patys. Pribrendo pasikeitimai… Pagarbiai istorikė.

gaila       2021-08-26 11:22

gaila, bet NS pasirinko pralaimejimo kelia ateinantiems rinkimams. net ir tu varganu procentu nesurinks, kuriuos surinkdavo. gaila. lyg ir saziningi zmones, lyg ir issilavine. bet tik visiski nauvuoliai gali tiketis laimeti vien tik paskelbe (teisingas) deklaracijas. kol ju nebus renginiuose, kol patys kazko matomo nesuorganizuos, tol apie juos placioji visuomene zinos tik kaip apie apzvalgininkus, bet ne realius politikus.  deja

Šeimų maršas       2021-08-26 11:10

ir NS būtų geras derinys kituose rinkimuose?

Žodžio laisvė...       2021-08-26 9:56

Kai pamatysiu pirmose barikadų eilėse NS veikėjus, tuomet patikėsiu šių žodžių nuo-
širdumu ir siekiu keisti katastrofišką padėtį valstybėje. O kol kas tik gražūs žodžiai
su ateities norais patekti į Seimą ir ne daugiau. Jūs ,ponai, jau vakar turėjote dalyvauti ir reikalauti viešai gegužės 15 d. Šeimų marše Vingio parke, Trijų dienų
Vilniuje mitinguose, rugpjūčio 10 d. mitinge prie Seimo. Privalote dalyvauti ir
viešai reikalauti skelbiant šiuos rašytinius žodžius (ne visi skaito Tiesos. lt)
rugsėjo 10 d. ir pareikalauti varyti lauk Požėla iš pareigų, nes jis kišasi į politiką - politikuoja ,o juk teisėtvarkos atstovams draudžiama aktyviai dalyvauti
politikoje (siūlo mitingą rugsėjo 10 d. drausti prie Seimo).Ne Požėlos reikalas kur
Suverenui mitinguoti. Požėla, nori politikuoti, dėk darbo pažymėjimą ant stalo ir laisvas. Dulkiai su bilotaitėm, siekiate Lietuvoje diktatūros, tuomet ir jums laikas padėti darbo pažymėjimus ministruose. Per Kruvinąjį Sausį nesitarėme ateityje toleruoti diktatūros Tėvynėje.

Prašalietis       2021-08-26 9:37

“Nacionalinis susivienijimas. Dėl būtinybės nutraukti korupcinį kleptokratinį valdymą Lietuvoje”.
Kas šiandiena yra ne mažiau nei “vykdomos kovos” su Covid virusu juokingiausia, tai kad vienas prie šio valdymo ištakų stovėjęs “visuomeninis veikėjas” tik po 30 metų “patriotinio profesoriavimo” pamatė ką sukūrė, padedama “tautinių” vakarietiškai persidažiusių  profesionalių komunistų, jo buvusi kGB-istinė sąjūdinė chebra, lenktyniaudama su “tautiniais” profesionaliais komunistais - kas pirmesnis, nuėjusi tarnauti tam pačiam vakarų šeimininkui ...

Avinas       2021-08-26 9:20

Lietuva - viena iš pirmųjų 4 ES valstybių, priimsiančių migrantus-kolaborantus iš Afganistano (Guardian).

kazys       2021-08-26 8:17

Gerai ponai iš NS su viskuo sutinku ir laukiu Jūsų rugsėjo 10 mitinge.  Beje vienas teiginys yra labai įtartinas: o dėl sparčiai gausėjančio COVID ligonių skaičiaus ir su tuo susijusio ligoninių lovų bei gydytojų personalo stygiaus kyla reali grėsmė ,jog žlugs valstybės sveikatos apsaugos sistema; hMMMMMMMMMMM kažkodėl yra daug informacijos kad kaip tik priešingai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-26 5:35

- Lyginant su Anglija, Lietuvoje galėtų laimingai gyventi 25 milijonai(!!!) mūsų, bet 30 metų mes varomi iš savo gimtinės - Lietuvos. Dar prieš keliolika metų, Lietuva buvo linksniuojama, kaip sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje.
- 30 (80, 200) metų buvo žudoma Tauta, naikinama Lietuva, carinių budelių maskvėnų, bolševikinių komunistinių budelių maskvėnų, neišjungtų maskvėnų komunistinių kolaborantų - budelių.
- Kantrūs mes kaip mužikai, pakantūs budeliams.
- Lietuviai, bet gi tie seime bei moteriausybėje tūnantys budeliai tėra tik apsišaukėliai menkystos.
- Apsišaukėlius lauk iš seimo.
- Apsišaukėlių moteriausybę lauk iš tarnybos.
- Legitimus Seimas - be sąrašinių.
- Lietuvos r bei tv (Lrt) Tautai._

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-26 5:35

- Apsišaukėlių seimas ir vyriausybė nemoka bendrauti su žmonėmis, su šeimomis, su Tauta.
- Išprovokuoti apsišaukėlių seimo bei vyriausybės narių siautėjimo, šių metų žmonių savigynos pasipriešinimo veiksmai - visuotinio maišto tik pradžia ir iki pergalės.
- Visi maištaujam visokiais būdais, derinkime planus Tautos priešams išjungti (bei griežčiausiai bausti).
- Pagrindinį mūsų laikysenos bei veiksmų būdą mums pasako Lietuvos konstitucijos 4 straipsnio nuostata iki žodelio “ar”: aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo t_i_e_s_i_o_g_i_a_i [ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus]. Jei kitaip, mes š_e_i_m_i_n_i_n_k_a_u_j_a_m_e be seimo tarnybos apsišaukėlių tarnų, be apsišaukėlių vyriausybės tarnybos tarnų. Referendumas yra tik vienas iš g_a_u_s_y_b_ė_s priemonių Tautai planuoti laimingą gyvenimą savo namuose Lietuvoje.
______________________________________________________________
Lietuva - Tvirtovė

Raimundas       2021-08-26 5:19

Labas rytas, jau ir NS šiek tiek prabudo, dar pasnūduriuos ir ,gal, kelsis, jei pusryčiai bus jau ant stalo….

Manau       2021-08-26 0:36

Kad Nausėda tylės į kampą įlindęs. Mitingai, streikai, kitoks pilietinis pasipriešinimas prieš Lt chuntą gali pasikeitimų duoti. Svarbu tarpusavyje nesiėsti, nes Lt chunta to tik ir siekia. Lt chunta vadovaujama šimonytės yra organizuotas nusikalstamas susivienijimas. Net abejonių nėra.

Pastabėlė       2021-08-26 0:18

Šįkart apsiskaičiuota - Ne 40000, o 400000.


Rekomenduojame

Alina Laučienė. Kada mokytojo profesija bus prestižinė? (I dalis)

Daniel Pipes. Migrantai iš Artimųjų Rytų turi likti savo kultūrinėje zonoje

Andrius Švarplys. Kaip greitai keičiasi mūsų konservatizmas

Vokietijoje gėjams, lesbietėms ir migrantams išskirtos atskiros stovėjimo vietos automobilių aikštelėse

R. Jankūnas. Atsakymas prof. A. Ambrozaičiui: kaip patikrinti, ar vakcinų klinikiniai tyrimai baigti

Jungtinės Tautos nori uždrausti genderizmo kritiką

Vidmantas Misevičius. Mėlynas herbas – nauja norma?

Danutė Šepetytė. Auka ant dvasiškai merdėjančios valstybės altoriaus

Ir vėl tie velnio „kringeliai“ QWX

Almantas Stankūnas. Apie Nacionalinio susivienijimo kandidato Ramūno Aušroto rezultatą neeiliniuose Trakų raj. mero rinkimuose

Suomijos valdžios tyrimas. Migrantai stipriai išsiskiria seksualinių nusikaltimų statistikoje

Vengrija Lenkijos pusėje – reikalauja ES gerbti narių suverenitetą

Tomas Čyvas. Savivaldos dienos proga – politologo žinia: savivaldos Lietuvoje nėra

Justas Sakavičius. Galimybių pasas nepasiekė savo tikslų

Bausmės ir Sankcijos. Marijus Velička

Kard. Sigitas Tamkevičius. Dievas ar Mamona?

Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Vytautas Sinica. Neleisti žmonėms gyventi normalaus gyvenimo!

Karikatūristo žvilgsniu

Nacionalinis susivienijimas apie kainų kilimą: „Energetikos rinkos liberalizavimo žalos klausimą reikia kelti ES mastu“

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl elektros energijos ir dujų kainų kilimo ir jo valdymo

Lenkija atsakė ar laikysis visų Briuselio nurodymų

Vytautas Sinica. Kažkas neįtikėtino vyksta Vilniaus savivaldybėje

Kvietimas pasirašyti peticiją prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje

Jungtinės Karalystės universitetuose kursai apie rasinę įvairovę ir genderistinę tapatybę taps privalomi

Laisvūnas Šopauskas. Ar Nidos Vasiliauskaitės individai apgins savo laisves ir teises? (II)

Iš propagandos frontų. Linas Slušnys: „Mielieji, pasiskiepykite kuo greičiau – nereikės mirti natūralia mirtimi“

Gintautas Terleckas. Barbarai

Alvydas Mozeris. Apie A. Dulkio paskelbtas žiurkių lenktynes: kuo didesnis sergamumo rodiklis, tuo didesnis šansas merui gauti premiją...

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“. Versija: dujų kainos sukeltos sąmoningai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.