Partijos, Ukraina

Nacionalinis susivienijimas: D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus populistiniai pasisakymai turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui

Tiesos.lt redakcija   2022 m. kovo 11 d. 19:25

40     

    

Nacionalinis susivienijimas: D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus populistiniai pasisakymai turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui

Nacionalinis susivienijimas išplatino pareiškimą Lietuvos valstybės vadovams ir visuomeninei dėl NATO ir Lietuvos politikų pozicijos pagalbos Ukrainai.

Jame pažymima, kad Rusijos grobikiškas karas prieš Ukrainą pamažu žadina ilgai snaudusią pasaulio sąžinę. Daugybė žmonių įvairiose šalyse mato agresoriaus barbariškai niokojamos Ukrainos griuvėsius ir didžiules taikių jos gyventojų aukas ir kančias. Stiprėja reikalavimai NATO gelbėti šių žmonių gyvybes paskelbiant Ukrainos oro erdvę neskraidymo zona.

Tačiau NATO ir ES šalių užsienio reikalų ministrų neeilinio susitikimo, vykusio 2022 metų kovo 4, rezultatai nuvylė ne tik savo nepriklausomybę ir laisvę, bet ir visą Europos Sąjungą didvyriškai ginančią Ukrainą bei jos kovą remiančius daugelio šalių, tarp jų Lietuvos, piliečius. Šiame susitikime nebuvo atsakyta į principinį ir Europos ateičiai lemiamai svarbų klausimą: bus leista ar neleista Rusijai sunaikinti Ukrainos valstybę ir iš esmės pakeisti geostrateginę ir saugumo padėtį Eurazijoje bei galios pusiausvyrą pasaulyje faktiškai atkuriant po Šaltojo karo iki 1997 m. išlikusias SSRS/Rusijos ir Vakarų įtakos sferų ribas?

Užuot aiškiai ir tvirtai įsipareigojus apginti Ukrainą ir išsaugoti ilgalaikės taikos Europoje perspektyvą, mėginama kartoti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vykdytą nacionalsocialistinės Vokietijos maldymo politiką, kai darant vis naujas nuolaidas agresoriui buvo atvertas kelias pragaištingam milijonus aukų pareikalavusiam pasauliniam karui,- sakoma pareiškime. Jokie solidarumo pareiškimai ir net teikiama iš tiesų didelė pagalba Ukrainai negali išsklaidyti NATO pozicijos sukelto nerimo, kad Europos gynėja vadinama šalis gali būti išduota ir palikta likimo valiai.

NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas sukėlė slegiantį ir sunkiai išdildomą įspūdį, kad Ukraina nelaikoma visaverte Vakarų partnere ir sąjungininke. Taip manyti verčia akivaizdžiai klaidinga Aljanso nuostata, kad Europos saugumui ir taiką tiesioginę grėsmę keliantis Ukrainos užpuolimas yra tik dviejų kariaujančių šalių tarpusavio konfliktas. NATO sprendimas nesikišti teisinamas menkai pagrįstu ir neįtikinamu aljanso generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo išsakytu argumentu, kad padedant Ukrainai apsaugoti jos oro erdvę gali kilti karas su branduoline valstybe. Sukrečia jo pasakyti žodžiai, jog Ukrainos laukia „daugiau mirčių, daugiau kančių ir daugiau žalos“, bet su tuo esą tenka susitaikyti ir priimti ,,skausmingą sprendimą“, kad nereikėtų susidurti ,,su kažkuo, kas galėtų virsti visapusišku karu Europoje, įtraukiant daug daugiau šalių ir sukeliant daug daugiau žmonių kančių“ – šie žodžiai neabejotinai įeis į istoriją kaip apsidraudėliško ir trumparegiško geopolitinio mąstymo pavyzdys, rašo pareiškimo autoriai.

Pagrįstai nerimaujanti dėl Ukrainos, Lietuvos ir Europos likimo šalies visuomenė yra nusivylusi NATO pozicija, nes nujaučia arba aiškiai suvokia jos padarinius vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kurie taptų pavėluotai akivaizdūs, bet beveik neatitaisomi Ukrainos pralaimėjimo ir jos aneksavimo atveju:

• Toliau stiprėtų jau dabar kylančios abejonės dėl NATO saugumo garantijų Lietuvai ir kitoms dviems Baltijos šalims, nes užgrobusi Ukrainą ir išsilaižiusi jos karo mašinos patirtas žaizdas Rusija taptų dar didesne ir pavojingesne karine galia;

• Vakarų šalių vadovų veiksmai karo išvakarėse duoda pagrindą manyti, kad buvo laukiama greito Ukrainos pralaimėjimo, su kuriuo būtų buvę greitai susitaikyta dar kartą nubaudus Rusiją tik simbolinėmis sankcijomis; tačiau ukrainiečiams ryžtingai pasipriešinus ir karui užsitęsus, stiprėjant visuomenių spaudimui paremti Ukrainą, buvo įvestos griežčiausios per visą laiką, tačiau vis tiek dalinės ir nepakankamos Vakarų šalių sankcijos Rusijai; tokia dviprasmiška NATO pozicija dėl paramos Ukrainai ir vengimas suteikti jai visą gyvybiškai būtiną karinę pagalbą gali būti aiškinama viešai neįvardijamu siekiu bet kuria kaina kuo greičiau užbaigti karą, kad būtų galima atkurti stambiajam Vakarų verslui naudingus ekonominius ryšius su Rusija dėl šito tikslo paaukojant net Ukrainos valstybę ir jos žmones;

• Nesuteikus Ukrainai reikiamos pagalbos ir šaliai pralaimėjus karą pradėtų atrodyti ypač įtikinami jau dabar plačiai skleidžiami aiškinimai, kad ribota ir nepakankama atremti Rusijos agresiją parama užpultai šaliai teikiama ne siekiant padėti išlikti Ukrainos valstybei, o tik norint kuo ilgiau tęsti abi šalis sekinantį karą, kurio vienintelė ir tikroji pralaimėtoja būtų praradusi nepriklausomybę arba tapusi Rusijos marionečių valdoma vasaline šalimi Ukraina;

• Labai tikėtina, kad Ukrainai nesulaukus pakankamos Vakarų valstybių bei NATO paramos ir nelygioje kovoje pralaimėjus karą daug galingesniam priešui joje būtų vykdoma V. Putino paskelbta ,,denacifikavimo“ programa; šitoks nugalėtos šalies ,,denacifikavimas“ būtų grindžiamas stalininės SSRS skelbta ir Lietuvoje bei Vakarų šalyse atgimusia ir vis plačiau skleidžiama ideologine ,,kovos su nacionalizmu“ dogma, kuri tautinę ir valstybinę sąmonę turinčius patriotiškus bet kurios šalies piliečius skelbia esant ,,fašistais“ ir/arba ,,nacionalsocialistais“ ir leidžia pateisinti masinį jų naikinimą, kaip jau buvo daryta Ukrainoje Holodomoro metu;

Nacionalinio susivienijimo teigimu, Lietuvos gyventojus apėmusio nerimo ir netikrumo nuotaikomis mėgina naudotis kai kurie žinomi šalies politikai. Buvusi LR prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai pareiškė, kad į karą galima atsakyti tik karu. Buvęs LR ministras pirmininkas ir Europos parlamento narys Andrius Kubilius taip pat ragina Vakarus ir NATO būti su Ukraina ir nebijoti ginkluoto konflikto su Rusija siekiant apginti Ukrainos ir Europos laisvę. Šiam požiūriui pritaria kiti mažiau žinomi politikai, politologai, viešosios nuomonės formuotojai, taip pat nemažai šalies gyventojų.

Galima suprasti piliečių viešai reiškiamus jausmus ir lūkesčius. Tačiau politikai privalo suprasti savo sakomų žodžių kainą ir kruopščiai juos pasverti prieš ištardami. D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus populistiniai pasisakymai nėra tik negarbingas mėginimas rinkti populiarumo taškus net ukrainiečių tautos nelaimių ir kančių kaina. Jie turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui,- sakoma pareiškime.

Rusija įsiveržė į Ukrainą ir pradėjo naikinamąjį karą teisindama jį būtinybe apsisaugoti nuo tariamos Vakarų ir NATO grėsmės. Žlugus žaibiško karo planui agresoriaus kariauna yra demoralizuota ir krinka. Sparčiai tirpsta ir tokios karo eigos nelaukusios Rusijos visuomenės parama V. Putino veiksmams. Tai liudija Rusijoje vangiai vykstanti slapta kareivių mobilizacija, kurios vengia nenorintys beprasmiškai žūti svetimame krašte šauktiniai. Tokiomis sąlygomis Rusijos vadovybei yra ypač svarbu savo šalies visuomenės sąmonėje paversti jos sukeltą grobikišką karą tariamai gynybiniu karu. Tam būtina atrasti nors menkiausius NATO ,,agresyvumo“ ir ketinimų pulti Rusiją įrodymus. Tokiais ,,įrodymais“, galinčiais atgaivinti vis labiau nusiviliančių Rusijos piliečių pritarimą karui ir mobilizuoti juos ginti tariamai puolamą savo šalį, lengvai gali tapti diletantiški ir neatsakingi minėtų dviejų ir kitų Lietuvos politikų pareiškimai. Juose skambiomis retorinėmis frazėmis apeliuojama į lietuvių užuojautos ir noro pagelbėti Ukrainai jausmus neįstengiant tiksliai ir konkrečiai įvardyti skelbiamo ,,karo už Ukrainą“ pobūdžio, masto ir tikslų. Tokius pareiškimus skelbiantys politikai ir jiems pritariantys vykstančio karo Ukrainoje apžvalgininkai, analitikai ir stebėtojai duoda pamokomą pavyzdį, kaip lengvai primityvi antirusiška retorika gali tapti Kremliaus propagandos įrankiu ir padėti jai pateisinti V. Putino agresiją.

Nacionalinis susivienijimas mano, kad Lietuvos valstybės vadovai ir atstovai, dalyvaujantys Europos Sąjungos ir NATO pasitarimuose dėl padėties Ukrainoje, privalo siekti, kad Aljansas nedelsiant ir iš esmės pakeistų dviprasmišką ir nenuoseklią poziciją pagalbos Ukrainai atžvilgiu. Turi būti atsisakyta viešai deklaruotos neutralumo ir nesikišimo politikos, kuri faktiškai veikia kaip paskata Rusijai tęsti karą ir kurią V. Putinas pagrįstai suvokia kaip jam suteikiamą išankstinę indulgenciją už galimą Ukrainos užgrobimą ir šios valstybės sunaikinimą. NATO šalių vadovai turi būti raginami pakeisti šią politiką aiškia ir tvirta principine nuostata: NATO nesiekia karo su Rusija ir niekada jos nepuls, tačiau Ukrainai bus suteikta tiek ir tokios pagalbos, kiek ir kokios prireiks šiai šaliai apginti. Visa atsakomybė už karo eskalavimą tokiu atveju tektų Rusijai, kurios saugumo papildomos garantijos gali būti aptariamos ir suteiktos, bet ne Ukrainos nepriklausomybės ir saugumo sąskaita.

Šiuo lemtingu momentu Lietuva privalo elgtis kaip iš tiesų suvereni valstybė ir išsakyti savo pasiūlymus Vakarų ir NATO šalims viso pasaulio akivaizdoje paskelbdama juos viešai visomis turimomis priemonėmis.

Jeigu Lietuvos valdžia nesiims šių priemonių arba liks neišgirsta sąjungininkų, o Ukrainos padėtis blogės, visoje Lietuvoje ir kitose šalyse būtina organizuoti masines visuomenės paramos Ukrainai akcijas ir pareikalauti įtakingiausių NATO šalių vadovybes neišduoti Ukrainos ir neparduoti jos ir visos Europos laisvės už ukrainiečių krauju paženklintą V. Putino naftą ir dujas bei diktatoriaus garantuojamus didžiojo Vakarų verslo pelnus. Žvelgiant į Rusijos puolamus ir naikinamus Ukrainos civilius gyventojus ir apšaudomas atomines elektrines likti abejingiems ir susitaikyti su vykstančia didžios šalies ir jos garbingos tautos tragedija kaip neišvengiama lemtimi būtų nusikaltimas prieš žmogaus protą ir sąžinę,- skaoma pareiškime.

Visas pareiškimo tekstas skelbiamas žemiau:

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas

Pareiškimas

Vilnius
2022 kovo 10 d.

Dėl NATO ir Lietuvos politikų pozicijos pagalbos Ukrainai klausimu

Rusijos grobikiškas karas prieš Ukrainą pamažu žadina ilgai snaudusią pasaulio sąžinę. Daugybė žmonių įvairiose šalyse mato agresoriaus barbariškai niokojamos Ukrainos griuvėsius ir didžiules taikių jos gyventojų aukas ir kančias. Neįmanoma likti abejingam regint okupantų kariaunos daromus nusikaltimus ir girdint paprastų ukrainiečių ir valstybės vadovų prašymus padėti veiksmingai apsaugoti šalies oro erdvę nuo vis labiau žvėrėjančio užpuoliko aviacijos ir raketų smūgių, faktiškai virtusių sąmoningomis ir specialiai vykdomomis masinėmis civilių žudynėmis. Stiprėja reikalavimai NATO gelbėti šių žmonių gyvybes paskelbiant Ukrainos oro erdvę neskraidymo zona.

NATO ir ES šalių užsienio reikalų ministrų neeilinio susitikimo, vykusio 2022 metų kovo 4, rezultatai nuvylė ne tik savo nepriklausomybę ir laisvę, bet ir visą Europos Sąjungą didvyriškai ginančią Ukrainą bei jos kovą remiančius daugelio šalių, tarp jų Lietuvos, piliečius. Šiame susitikime nebuvo atsakyta į principinį ir Europos ateičiai lemiamai svarbų klausimą: bus leista ar neleista Rusijai sunaikinti Ukrainos valstybę ir iš esmės pakeisti geostrateginę ir saugumo padėtį Eurazijoje bei galios pusiausvyrą pasaulyje faktiškai atkuriant po Šaltojo karo iki 1997 m. išlikusias SSRS/Rusijos ir Vakarų įtakos sferų ribas?

Užuot aiškiai ir tvirtai įsipareigojus apginti Ukrainą ir išsaugoti ilgalaikės taikos Europoje perspektyvą, mėginama kartoti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vykdytą nacionalsocialistinės Vokietijos maldymo politiką, kai darant vis naujas nuolaidas agresoriui buvo atvertas kelias pragaištingam milijonus aukų pareikalavusiam pasauliniam karui. Jokie solidarumo pareiškimai ir net teikiama iš tiesų didelė pagalba Ukrainai negali išsklaidyti NATO pozicijos sukelto nerimo, kad Europos gynėja vadinama šalis gali būti išduota ir palikta likimo valiai.

NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas sukėlė slegiantį ir sunkiai išdildomą įspūdį, kad Ukraina nelaikoma visaverte Vakarų partnere ir sąjungininke. Taip manyti verčia akivaizdžiai klaidinga Aljanso nuostata, kad Europos saugumui ir taiką tiesioginę grėsmę keliantis Ukrainos užpuolimas yra tik dviejų kariaujančių šalių tarpusavio konfliktas. NATO sprendimas nesikišti teisinamas menkai pagrįstu ir neįtikinamu aljanso generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo išsakytu argumentu, kad padedant Ukrainai apsaugoti jos oro erdvę gali kilti karas su branduoline valstybe. Sukrečia jo pasakyti žodžiai, jog Ukrainos laukia „daugiau mirčių, daugiau kančių ir daugiau žalos“, bet su tuo esą tenka susitaikyti ir priimti ,,skausmingą sprendimą“, kad nereikėtų susidurti ,,su kažkuo, kas galėtų virsti visapusišku karu Europoje, įtraukiant daug daugiau šalių ir sukeliant daug daugiau žmonių kančių“ – šie žodžiai neabejotinai įeis į istoriją kaip apsidraudėliško ir trumparegiško geopolitinio mąstymo pavyzdys.

Pagrįstai nerimaujanti dėl Ukrainos, Lietuvos ir Europos likimo šalies visuomenė yra nusivylusi NATO pozicija, nes nujaučia arba aiškiai suvokia jos padarinius vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kurie taptų pavėluotai akivaizdūs, bet beveik neatitaisomi Ukrainos pralaimėjimo ir jos aneksavimo atveju:

♦ Toliau stiprėtų jau dabar kylančios abejonės dėl NATO saugumo garantijų Lietuvai ir kitoms dviems Baltijos šalims, nes užgrobusi Ukrainą ir išsilaižiusi jos karo mašinos patirtas žaizdas Rusija taptų dar didesne ir pavojingesne karine galia; šalies piliečiams būtų vis sunkiau tikėti, kad Vakarų sąjungininkai, pasiduodantys Rusijos vykdomam pigiam atominiam šantažui ir besąlygiškai apeliuojantys į pareigą bet kuriomis aplinkybėmis saugoti savo žmonių gyvybes net Ukrainos griovimo ir jos gyventojų žudynių fone, nepasitelktų šių argumentų atsisakydami prireikus ginti jų požiūriu mažas ir silpnas šalis nuo Rusijos agresijos;

♦ Vakarų šalių vadovų veiksmai karo išvakarėse duoda pagrindą manyti, kad buvo laukiama greito Ukrainos pralaimėjimo, su kuriuo būtų buvę greitai susitaikyta dar kartą nubaudus Rusiją tik simbolinėmis sankcijomis; tačiau ukrainiečiams ryžtingai pasipriešinus ir karui užsitęsus, stiprėjant visuomenių spaudimui paremti Ukrainą, buvo įvestos griežčiausios per visą laiką, tačiau vis tiek dalinės ir nepakankamos Vakarų šalių sankcijos Rusijai; tokia dviprasmiška NATO pozicija dėl paramos Ukrainai ir vengimas suteikti jai visą gyvybiškai būtiną karinę pagalbą gali būti aiškinama viešai neįvardijamu siekiu bet kuria kaina kuo greičiau užbaigti karą, kad būtų galima atkurti stambiajam Vakarų verslui naudingus ekonominius ryšius su Rusija dėl šito tikslo paaukojant net Ukrainos valstybę ir jos žmones;

♦ Nesuteikus Ukrainai reikiamos pagalbos ir šaliai pralaimėjus karą pradėtų atrodyti ypač įtikinami jau dabar plačiai skleidžiami aiškinimai, kad ribota ir nepakankama atremti Rusijos agresiją parama užpultai šaliai teikiama ne siekiant padėti išlikti Ukrainos valstybei, o tik norint kuo ilgiau tęsti abi šalis sekinantį karą, kurio vienintelė ir tikroji pralaimėtoja būtų praradusi nepriklausomybę arba tapusi Rusijos marionečių valdoma vasaline šalimi Ukraina;

♦ Labai tikėtina, kad Ukrainai nesulaukus pakankamos Vakarų valstybių bei NATO paramos ir nelygioje kovoje pralaimėjus karą daug galingesniam priešui joje būtų vykdoma V. Putino paskelbta ,,denacifikavimo“ programa; šitoks nugalėtos šalies ,,denacifikavimas“ būtų grindžiamas stalininės SSRS skelbta ir Lietuvoje bei Vakarų šalyse atgimusia ir vis plačiau skleidžiama ideologine ,,kovos su nacionalizmu“ dogma, kuri tautinę ir valstybinę sąmonę turinčius patriotiškus bet kurios šalies piliečius skelbia esant ,,fašistais“ ir/arba ,,nacionalsocialistais“ ir leidžia pateisinti masinį jų naikinimą, kaip jau buvo daryta Ukrainoje Holodomoro metu;

Lietuvos gyventojus apėmusio nerimo ir netikrumo nuotaikomis mėgina naudotis kai kurie žinomi šalies politikai. Buvusi LR prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai pareiškė, kad į karą galima atsakyti tik karu. Buvęs LR ministras pirmininkas ir Europos parlamento narys Andrius Kubilius taip pat ragina Vakarus ir NATO būti su Ukraina ir nebijoti ginkluoto konflikto su Rusija siekiant apginti Ukrainos ir Europos laisvę. Šiam požiūriui pritaria kiti mažiau žinomi politikai, politologai, viešosios nuomonės formuotojai, taip pat nemažai šalies gyventojų. Galima suprasti piliečių viešai reiškiamus jausmus ir lūkesčius.

Tačiau politikai privalo suprasti savo sakomų žodžių kainą ir kruopščiai juos pasverti prieš ištardami. D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus populistiniai pasisakymai nėra tik negarbingas mėginimas rinkti populiarumo taškus net ukrainiečių tautos nelaimių ir kančių kaina. Jie turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui. Rusija įsiveržė į Ukrainą ir pradėjo naikinamąjį karą teisindama jį būtinybe apsisaugoti nuo tariamos Vakarų ir NATO grėsmės.

Žlugus žaibiško karo planui agresoriaus kariauna yra demoralizuota ir krinka. Sparčiai tirpsta ir tokios karo eigos nelaukusios Rusijos visuomenės parama V. Putino veiksmams. Tai liudija Rusijoje vangiai vykstanti slapta kareivių mobilizacija, kurios vengia nenorintys beprasmiškai žūti svetimame krašte šauktiniai. Tokiomis sąlygomis Rusijos vadovybei yra ypač svarbu savo šalies visuomenės sąmonėje paversti jos sukeltą grobikišką karą tariamai gynybiniu karu. Tam būtina atrasti nors menkiausius NATO ,,agresyvumo“ ir ketinimų pulti Rusiją įrodymus.

Tokiais ,,įrodymais“, galinčiais atgaivinti vis labiau nusiviliančių Rusijos piliečių pritarimą karui ir mobilizuoti juos ginti tariamai puolamą savo šalį, lengvai gali tapti diletantiški ir neatsakingi minėtų dviejų ir kitų Lietuvos politikų pareiškimai. Juose skambiomis retorinėmis frazėmis apeliuojama į lietuvių užuojautos ir noro pagelbėti Ukrainai jausmus neįstengiant tiksliai ir konkrečiai įvardyti skelbiamo ,,karo už Ukrainą“ pobūdžio, masto ir tikslų. Tokius pareiškimus skelbiantys politikai ir jiems pritariantys vykstančio karo Ukrainoje apžvalgininkai, analitikai ir stebėtojai duoda pamokomą pavyzdį, kaip lengvai primityvi antirusiška retorika gali tapti Kremliaus propagandos įrankiu ir padėti jai pateisinti V. Putino agresiją.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia:

1. Lietuvos valstybės vadovai ir atstovai, dalyvaujantys Europos Sąjungos ir NATO pasitarimuose dėl padėties Ukrainoje, privalo siekti, kad Aljansas nedelsiant ir iš esmės pakeistų dviprasmišką ir nenuoseklią poziciją pagalbos Ukrainai atžvilgiu. Turi būti atsisakyta viešai deklaruotos neutralumo ir nesikišimo politikos, kuri faktiškai veikia kaip paskata Rusijai tęsti karą ir kurią V. Putinas pagrįstai suvokia kaip jam suteikiamą išankstinę indulgenciją už galimą Ukrainos užgrobimą ir šios valstybės sunaikinimą. NATO šalių vadovai turi būti raginami pakeisti šią politiką aiškia ir tvirta principine nuostata: NATO nesiekia karo su Rusija ir niekada jos nepuls, tačiau Ukrainai bus suteikta tiek ir tokios pagalbos, kiek ir kokios prireiks šiai šaliai apginti. Visa atsakomybė už karo eskalavimą tokiu atveju tektų Rusijai, kurios saugumo papildomos garantijos gali būti aptariamos ir suteiktos, bet ne Ukrainos nepriklausomybės ir saugumo sąskaita.

2. Tikėtina, kad NATO susitikimuose Lietuvos atstovai privačiai išsako tokius siūlymus. Tačiau jie nebus išgirsti, kol fundamentaliausi Europos ir pačios Lietuvos saugumo klausimai išliks kabinetinės politikos ir slaptų sandorių reikalu. Šiuo lemtingu momentu Lietuva privalo elgtis kaip iš tiesų suvereni valstybė ir išsakyti savo pasiūlymus Vakarų ir NATO šalims viso pasaulio akivaizdoje paskelbdama juos viešai visomis turimomis priemonėmis.

3. Jeigu Lietuvos valdžia nesiims šių priemonių arba liks neišgirsta sąjungininkų, o Ukrainos padėtis blogės, visoje Lietuvoje ir kitose šalyse būtina organizuoti masines visuomenės paramos Ukrainai akcijas ir pareikalauti įtakingiausių NATO šalių vadovybes neišduoti Ukrainos ir neparduoti jos ir visos Europos laisvės už ukrainiečių krauju paženklintą V. Putino naftą ir dujas bei diktatoriaus garantuojamus didžiojo Vakarų verslo pelnus. Žvelgiant į Rusijos puolamus ir naikinamus Ukrainos civilius gyventojus ir apšaudomas atomines elektrines likti abejingiems ir susitaikyti su vykstančia didžios šalies ir jos garbingos tautos tragedija kaip neišvengiama lemtimi būtų nusikaltimas prieš žmogaus protą ir sąžinę.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-18 10:08

Radijo stotys internete iš Kijevo
(nuorodos) _
http://radio.garden/listen/rado-nv/MeSraNBK
http://radio.garden/listen/kiev/EiRTbJEi
Čia yra ir daugiau radijo stočių iš visos Ukrainos miestų
Pagarba Ukrainiečiams
Slava Ukraini

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-17 15:32

2022 kovo 14, laiškas išsiųstas į Rusijos ambasadą perduoti Putinui.
(Ištrauka iš laiško turinio) _
” Vladimirai Vladimirovičiau, nedelsiant sustabdyk LDK Ukrainos žmonių žudynes, visiems laikams išvesk kariuomenę bei atitrauk karinį jūrų laivyną ir karinę aviaciją iš:
- LDK Ukrainos (ir jos Krymo) žemių;
- LDK Baltarusijos (Gudijos) žemių;
- Baltų genčių Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto žemių, užsilikusius dar nuo žiauriųjų stalinistinių laikų bei perduok šeimininkavimą šiose žemėse LDK Lietuvai.”

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-17 15:27

- LDK Ukrainos okupacija yra ir LDK Lietuvos okupacija, taip pat.
- Atėjo laikas d_a_l_i_n_t_i ginklus Lietuvos vyrams.
- Gitanai Nausėda, jau dabar, organizuokite Lietuvos vyrų ap(si)ginklavimą, kad užtikrinti Tautos saugumą, kad rimtai pasiruošti Lietuvos žemių gynybai. (Šveicarijos pvz, Izraelio pvz)
- Jei nebus organizuojamas ginklų dalinimas Lietuvos vyrams, Gitanai Nausėda, būsite apkaltintas apsileidimu svetimšalių naudai.
- Lietuvos vyrų apginklavimas, bet ne vatnikų.
________________________________________________________
Lietuva - tvirtovė

Pasirašykime!       2022-03-17 12:44

AVAAZ.ORG renkamas milijonas parašų, kad Putinas būtų patrauktas atsakomybėn.
Pasirašykime patys ir kuo plačiau paskleiskime šią žinią kitiems! Kas turite galimybių, išsiųskite šią žinią  į Ukrainą - į vietas, kur dar yra ryšys.
Stop this war
- secure.avaaz.org/page/en/ 
arba
- secure.avaaz.org/campaign/en/stop_the_war_loc/?slideshow
  ,,To governments everywhere:
  “We stand with the people of Ukraine and Russia who do not want this war.
  Putin’s invasion is not just an attack on Ukraine. It is an attack on freedom. An attack on democracy. An attack on truth.
  We urge you to respond with unity, holding Putin’s regime in Moscow and its associates, cheerleaders and supporters to account by imposing far-reaching sanctions, and doing all you can to stop the war in Ukraine.
  In the face of fear, choose courage. In the face of division, choose unity.
  And in the face of aggression, choose peace.”
Add your voice to this global open letter, and share it everywhere. When we reach enough signatures, Avaaz will publish our call in international media.
In this hour of need, let’s show that the whole world stands with the people of Ukraine! “

to DD plius DD        2022-03-16 12:34

Marskinius velkasi, o kelnes maunasi.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-15 11:44

– Šiandien, nuo 20 valandos, Kijeve skelbiama komendanto valanda iki kovo 17 dienos ryto.
– Dabar, Kijevo Radio HB ( radio.garden/listen/rado-nv/MeSraNBK ) skleidė tokią žinią.
Pagarba ukrainiečiams.
Slava Ukraini

pagaliau       2022-03-14 20:31

Ačiū, pagaliau kažkas pasakė tai kas akivaizdu.

pagaliau.       2022-03-14 15:55

išsipildė senolio raginimas-maidanas visoj ukrainoj.

DD plius DD       2022-03-13 22:26

Oi. Patikslinsiu- arba kryželį nusiimkit, arba kelnaites užsivilkit.

DD plis DD       2022-03-13 22:20

*šie žodžiai neabejotinai įeis į istoriją kaip apsidraudėliško ir trumparegiško geopolitinio mąstymo pavyzdys*- porina Nacionalinis susivienijimas apie tuos, kurie ragina rusus drausminti sankcijomis ir mano, kad to užteks.
*Jie turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui.*- čia jau tas pats NS apie karingus Grybauskaitę ir Kubilių.
Hmm. Atrodė rimti žmonės, bet patarčiau kaip aplinkiniai tam žydui nudistų pliaže- jūs arba kryželį nusiimkit, arba nusivilkit kelnaites. Dar kažkada agitavau….

asadas       2022-03-13 13:39

Aš jau vertinau,nežinau, ką toliau daryti,laukiu kito straipsnio.

Al.       2022-03-13 2:11

Ši tragiška padėtis yra ir proga atsikratyti Rusijos ir Kinijos agentų Vakaruose ir pakeisti Vakarų kryptį į bolševikinį Perkrovimą. Mūsų valdžia nieko tame padaryti negali, nes ją uzurpavę atviri švabistai.

Kada Europa vykdys       2022-03-12 22:31

Budapešto memorandumo įsipareigojimus Ukrainai?Kiek tokia ES galima pasitikėti?

Tvankstas       2022-03-12 22:00

Al. - kiek teko kalbėtis su šauliais renkant parašus referendumui, tai jie yra politiškai korektiški liberal-konservatoriai, bent aš kitokių nesutikau. Kad Laisvės partija pagal komandą žengė pas šaulius, tai tik nuoseklus dėsningumas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-12 19:21

- Atėjo laikas d_a_l_i_n_t_i ginklus Lietuvos vyrams.
- Gitanai Nausėda, jau dabar, organizuokite Lietuvos vyrų ap(si)ginklavimą, kad užtikrinti Tautos saugumą, kad rimtai pasiruošti Lietuvos žemių gynybai. (Šveicarijos pvz, Izraelio pvz)
- Jei nebus organizuojamas ginklų dalinimas Lietuvos vyrams, Gitanai Nausėda, būsite apkaltintas apsileidimu svetimšalių naudai.
- Lietuvos vyrų apginklavimas, bet ne vatnikų.
________________________________________
Lietuva - tvirtovė

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-03-12 19:13

Radijo stotis internete iš Kijevo
(nuoroda)
radio.garden/listen/rado-nv/MeSraNBK
Čia yra ir daugiau radijo stočių iš visos Ukrainos miestų
Šlovė Ukrainai
Slava Ukraini
________

Vienintelis       2022-03-12 16:19

Landsbergis pramatė visą  tiesą apie rusus ,kaip visi lojo tada .Nė viena partija ,tame tarpe ir NS, pasitelkusi giliausias analizes ,nieko neįžvelgė. Tik dabar ,vykstant karui—visi atsibudo, ir vėl liejai pareiškimai- ,labai lengva ,kai už nieką neatsakai. Sunkiau tikrai stoti į Šaulių sąjungą .

Tvankstas       2022-03-12 14:16

Kai prieš 3-4 metus K. Juraitis išgaarsino idėją Lietuvai - skelbti karą Rusijai ir pasiduoti - tai buvo išvadintas Kremliaus agentu.
Lietuva pamatė ir tikrąjį Rusijos paslapties veidą, paremtą Qbiliaus promaskvietišku noru, kad Lietuva būtų užimta Rusijos.
Kam to reikia ? Savaimiškai okupacijos metams dar bent 75 metams būtų paslėptos visos čekistų dinastijos Lietuvoje.

Al.       2022-03-12 13:38

Liberalai ištisais skyriais sustojo į šaulius. Manau, ne vien propagandai, bet, kad užkardintų visokius miško brolių likučius. Kai tik atsikūrė šauliai, čekistai iškart sukišo savo kadrus į vadovybę.

to virsmas       2022-03-12 13:14

Pats pas kokį Mokslinio Komunizmo katedros prapiesorių laikei valstybinį Mokslinio Komunizmo egzą? Laikydamas egzą, ką pripažinai ir kieno kolaborantu (išdaviku) tapai?

to- klausimas konkretus       2022-03-12 11:40

jau neįperki pampersų,tai sisiok ,vemk, kakok į savo vatuvkę, tik išsisek prieš tai ordinus su žvaigždutėm,arba ne. Ir toliau mąstyk apie Landsbergio vardą,daugiau nieko nesurezgi.

ALGIRDAS       2022-03-12 10:23

Simptomatinis visokių šimonyčių stojimas į šaulių sajungas, lygtai lietuvių tauta išliko dėka šautuvo ir saugumas kuriamas tik šautuvo pagalba. Kultūra ir diplomatija Lietuvoje nusiritusi iki blackmater, metoo, lgbt, stambulo ir lengvųjų narkotikų…

KUKIUI       2022-03-12 9:15

Is laimes,kad ruskiai puola nepadaryk kaku i kelnes.Nuo kada lenzburgas isventintas i prezidentus,apuoke..

Ekspertas       2022-03-12 6:34

JAV Lenkijai sakė duokite savo lėktuvus Ukrainai, mes jums kompensuosime savo f16. Lenkija sako gerai, tačiau lenkiškus MIGus tegul JAV atiduoda Ukrainai per Vokietijoje esančią JAV karinę bazę, į ką JAV nesutiko ir nusistebėjo. Trumpai tariant JAV nežada kištis į konfliktą, taćiau mieliau pakištų Lenkiją. Ir šie vadinasi NATO partneriais. Linkiu visiems pradėti mąstyti.

Kukis       2022-03-11 23:26

Slove per amzius   Prezidentui Landsbergiui !!  Garbe Ukrainai , kuri musa   ruski okupanta. Vis tik puola ruskis , puola !! . Ir dar kaip teisus yra Prezidentas Landsbergis ! O NS   su Radzvilu yra bolseviku irstva.

Klausimas konkretus       2022-03-11 23:08

Kam seniui Landsbergiui tas vadovo vardas??? Dievuli, senis jau sukriošęs, pampersas prisysiotas kabo iki žemės, susuktas į kuprą visas, balsas dreba, vemt verčia nuo jo. Šlykštu žiūrėti!…Ar ne, ponai konserVatninkai ???

virsmas       2022-03-11 22:00

Bulgarų aiškiaregė Baba Vanga pranašavo, kad ateis laikas, kada matantis nematys, girdintis negirdės. Gal jau jis ir atėjo ? Nes kaip suprasti, kada nuo 1940 m. rudens saugumo agentas, kuri kuravo Kauno kovos su banditizmu poskyrio operatyvinis įgaliotinis N.Dušanskis, šiandiena atidengineja paminklus “partizanams”(?). Kada nuo 1952-02-22 d. Komjaunuolis, o nuo rudens - jau komsorgas, vėliau - marksizmo - leninizmo katedros dėstytojas staiga šalyje tampa pirmu “partizanu” ir pirmu “tremtinių” ? Apie virsmą “prezidentu” iš viso patylesiu!

Ne į temą, bet….puikūs laikai buvo…       2022-03-11 21:58

Pamenu, kada Romualdas Visokavičius buvo jaunesnis ir vadovavo Lietuvos bankui, tai taip “patvarkydavo” darbo kabinete ant stalo Hermio banko valdytoją Nadieždą Novickienę, jog šiai tik galva visa kretėdavo…Smagu kažkaip…

Antanas       2022-03-11 21:57

KGB vaikai ar gali norėti gero Lietuvai? Obuolys nuo obels ar toli nurieda? Manau bet kokiomis pasitaikančiomis progomis,šiuo atveju manau karu Ukrainoje,vels su jovalu Lietuva TIESOS CENZUROMIS ir melo informacija.

Lietuva kaip ta valtis       2022-03-11 21:55

Valtis vos laikosi ant vandens, kapitonai mušasi už irklą, aukštesnieji karininkai puola tai kinų, tai rusų tanklaivius, analitikai rėkia lenkų penkiaaukščiui laivui, kad tas turi plaukt pagal mūsų taisykles… Liaudis švilpia, paskui šoka į vandenį ir plaukia link Norvegų ar anglų laivo - gal priims?

Šitą PIŠ valdžią teisti reikia       2022-03-11 21:53

Kas gali paneigti ,kad vykdomas tylus lietuvių genocidas , miesteliuose nei kultūros namų , nei darželių, nei mokyklų , nei pašto, nei banko , nei parduotuvių.... autobusas /klederas/ tik sekmadieni nuveš iki bažnyčios melskitė ir būkite laimingi—-Lietuva Europos ir Nato narė?

Nuomonė       2022-03-11 21:47

Mūsiškiai gerai suvokia, kad teks atsakyti už karo kurstymą dar 2014 metais, kai per Maidaną Kijeve į sceną lipo ir senis Landsbergis, ir Grybauskaitė, ir Graužinienė su Kirkilu ir Auštrevičiumi. Įsitikinęs, jog teks jiems atsakyti už Donbasą pagal pilną programą, todėl kurstomas plataus mąsto karas Europoje, kuriuo būtų galima pridengti visus elito nusikaltimus.

Algimantas       2022-03-11 21:43

Kiekvienas tikras patriotas-idiotas, kiekvienas konservatorius ir liberastas privalo skubiai padaryti šimtą popierinių lėktuvėlių ir perduoti Ukrainos ambasadai.

Pirmas labai geras       2022-03-11 21:18

NS pareiškimas,apimantis net ir smulkiausius šio bailaus vakarietiško elgesio niuansus,kai šiandien Vokietijos atstovė su šypena veide pasakė,kad negi naftos stygiaus sunkumus mes užkrausim savo žmonėms ant pečių?..Bomborduojama ne Ukraina,bomborduojama ES,ji subyrės greičiau ,nei Ukraina.Jau byra.Metafizika.Todėl rytų Europa turi pabusti ir veikti labai ryžtingai.

Al.       2022-03-11 21:17

Režimą.

Al.       2022-03-11 21:12

Jei Lietuvoj būtų žmoniška valdžia, ji susitelktų rusų ir ukrainiečių tautų sutaikymui, siekiant pašalinti čekistinį Rusijos vežimą.

A*chu*jet       2022-03-11 21:07

Perskaičiau, jog šiandien I. Šimonytė ir V. Čmilytė-Nielsen įstojo į Šaulių sąjungą: jau davė priesaiką ir vos ne*apsimyžau iš juoko!!!… Na, ir de*bilizmas!… Transvestitas lezbė su kiau*šiais ir KGBisto majoro Čmil dukra Viktorija Viktorovna Šaulių sąjungoje?!… Didesnės deskriditacijos Šaulių sąjungai neįmanoma padaryti!!!

labusas       2022-03-11 21:04

teksto savininkas imasi tos pačios taktikos kaip batka su Pute: permeta savo kaltę kitam… Putiniška metodika.

Kis       2022-03-11 19:59

Nato,o jus priimkite issuki,pamatysite kiek rusija “galinga”,panasiai kaip ir Kijeva uzeme per kelias dienas.Tai teroristai su feikais priemaisai senai viskas virto metalo lauzu.40km tanku stovi,bet tai tik muliazai,kur matyta kad valstybe kariautu su tai kiasi zmonemis.?

Kis       2022-03-11 19:56

skystablauzdziai Nato,tas zmogelis jau uzeme Kijev

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.