Sveikatos apsaugos politika, Žmogaus teisės

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl valdančiosios koalicijos negebėjimo valdyti COVID pandemijos

Tiesos.lt redakcija   2021 m. spalio 25 d. 9:59

16     

    

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl valdančiosios koalicijos negebėjimo valdyti COVID pandemijos

Politinė partija nacionalinis susivienijimas kreipėsi į Prezidentą, ragindama vetuoti Seimo praėjusią savaitę priimtas pataisas, kuriomis šalies darbuotojai įpareigoti už COVID-19 testus susimokėti savo lėšomis. Partijos teigimu, dauguma savo lėšomis priverstų testuotis žmonių priklauso finansiškai pažeidžiamoms visuomenės grupėms – dėl tokio reguliavimo pirmiausia nukentės dirbantieji nekvalifikuotą ir menkiausiai apmokamą darbą asmenys ir studentai. Sprendimas kovos su pandemija naštą dar kartą perkelti ant ekonomiškai ir socialiai pažeidžiamiausios ir politiškai neįtakingiausios visuomenės dalies rodo dabartinės valdančiosios koalicijos visišką negebėjimą atsakingai, sąžiningai ir racionaliai valdyti COVID-19 pandemiją.

Šiuo metu galiojantys Lietuvos valstybės teisės aktai numato valstybės pareigą užtikrinti sveikatos apsaugą ir būtinąją profilaktiką (pandemijos atveju – galimybę testuotis) be papildomų sąlygų asmens sveikai gyvensenai, žalingiems įpročiams, atsakingam elgesiui ar panašiai, t. y. teisė į sveikatos apsaugą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją sukuria valstybei pareigą ją užtikrinti be papildomų sąlygų (išskyrus PSD mokėjimą). Atitinkamai pareiga užtikrinti saugias darbo sąlygas (pandemijos atveju – galimybę atlikti testus) pagal LR Darbo kodekso 158 straipsnio 4 dalį tenka darbdaviams, ji negali būti perkelta darbuotojams („Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis“). Seimo priimtos minėtos įstatymo pataisos prieštarauja šiai Darbo kodekso nuostatai, taip pat Sveikatos draudimo sistemos įstatymo 9 straipsnio 2 daliai, pagal kurią iš PSD fondo yra apmokami draudžiamų asmenų profilaktiniai sveikatos patikrinimai.

Šis sprendimas rodo valdžios mėginimą ir toliau tęsti nesąžiningą politiką kovos su COVID pandemija srityje. Kritikuojama tai, kad viešai deklaruojama, jog skiepijimasis nėra privalomas, tačiau faktiškai sukuriamos jokios alternatyvos tokiam skiepijimui nepaliekančios sąlygos – minėtu Seimo sprendimu piliečiams užkraunama ekonominė ir socialinė našta veikia būtent kaip tiesioginis spaudimas skiepytis, sąmoningai vengiant privalomą skiepijimąsi įtvirtinančio ir taip atsakomybę dėl sprendimo vyriausybei perkeliančio reguliavimo.

Vyriausybei siūloma sąžiningai pasirinkti tarp trijų strategijų: atvirai privalomo skiepijimo įvedimo, dabartinės paslėptų formų prievartos skiepytis politikos arba sąžiningo neprievartinio skiepijimo strategijos įgyvendinimo,  suteikiant piliečiams galimybę vietoje skiepijimosi pasirinkti reguliarų testavimą dėl Covid-19 viruso bei kitas veiksmingas apsaugos formas ir neapkraunant šių priemonių įgyvendinimo našta finansiškai pažeidžiamiausių  visuomenės grupių.

Prezidentas raginamas ne tik vetuoti 2021 m. spalio 19 d. priimtą įstatymą XIVP-912(2) pasiūlant Vyriausybei ir Seimui nekeisti esamos testų finansavimo tvarkos, bet ir imtis moralinės bei politinės lyderystės kovoje su COVID-19 pandemija, sutelkti geriausių COVID-19 valdymo priemonių paieškoms visiems požiūriams šiais klausimais atstovaujančius sveikatos apsaugos srities profesionalus, pilietinių sambūrių  ir politinių jėgų atstovus, galiausiai pradėti realiai įgyvendinti idėją burti piliečių Nacionalinę Asamblėją kaip viešųjų diskusijų gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės klausimais visuomeninį organą.

***

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl valdančiosios koalicijos negebėjimo valdyti COVID pandemijos

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

2021 m. spalio 22 d.

Vilnius

Jau metai kai Vyriausybė ir valdančioji koalicija mėgina suvaldyti COVID-19 pandemiją šalyje, tačiau jai taip ir nepavyko suformuluoti aiškių ir įtikinančių tikslų, kurie neskaldytų visuomenės ir leistų žmonėms pasitikėti priimamais valdžios sprendimais. Elgdamasi nenuosekliai ji nuolat demonstravo visišką negebėjimą valdyti pandemiją pasitelkiant moksliškai pagrįstus, visuomenės sveikatos požiūriu naudingus ir piliečiams suprantamai ir įtikinamai paaiškinamus sprendimus:

1. mėgino raginti piliečius elgtis atsakingai ir drausmingai. Tuo tikslu netgi suvaržė jų galimybes dėl itin svarbių priežasčių susitikti ir bendrauti su šeimų nariais bei giminėmis. Tačiau tuo pat metu toleravo elgesį, kai privilegijuotoms visuomenės grupėms priklausantys asmenys ne kartą demonstravo savo aukštesnį socialinį statusą ir išskirtinumą dalyvaudami viešuose ir masiniuose pramoginio pobūdžio renginiuose, kuriuose buvo nepaisoma net elementariausių saugumo reikalavimų;

• valdžia nesugebėjo, kaip Šiaurės šalyse, sąžiningai, atvirai ir pagarbiai kalbėti su visuomene. Ji stengėsi nutylėti galimus skiepų šalutinius poveikius ir vengė už juos prisiimti įsipareigojimus, taip pat pripažinti, kad skiepų poveikis ir nauda įvairioms gyventojų grupėms skiriasi, tad mechaniškas ir masinis visų gyventojų paskiepijimas nėra vienintelė įmanoma ir besąlygiškai racionali kovos su pandemija strategija jiems apsaugoti;

• didelį ekonominį ir finansinį sunkmetį išgyvenančios valstybės biudžeto lėšos buvo neatsakingai švaistomos skiriant jas abejotinos vertės ir naudos tariamai moksliniams ,,pandemijos padarinių tyrimo“ projektams arba neveiksmingoms šviečiamosioms kampanijoms įtikinėjant gyventojus skiepytis, kai didele dalimi jas galėjo pakeisti ir atpiginti tinkamas ir įkvepiantis įtakingų politikų elgesys, galintis skatinti visuomenę skiepytis pirmiausia patiems rodant atsakingo ir drausmingo požiūrio į pandemiją ir pagarbos piliečiams bei solidarumo kovojant su ja pavyzdį;

• nors informacinei skiepijimo kampanijai buvo skiriamos milijoninės lėšos, valdžia griebėsi gąsdinimo ir visus metus kartojo atmetimo reakciją sukėlusias lozungų klišes („petys už laisvę“ ir kt.). Aiškios ir nuoseklios kovos su pandemija strategijos ir taktikos neturėjimas, neapgalvoti, chaotiški, neskaidrūs, šališki ir tik kai kurioms piliečių grupėms palankūs ir galimai korupciniai sprendimai, o kartu ir nesugebėjimas bei nenoras kalbėti su piliečiais – šių veiksnių derinys lėmė, kad valdžia prarado visuomenės pasitikėjimą ja, kuris yra pirmutinė ir lemiamai svarbi pandemijos sėkmingo valdymo sąlyga. Būtent nepasitikėjimas valdžia ir jos taikomomis priemonėmis sukūrė milžinišką pilietinį susipriešinimą ir didžiuliu mastu sąlygoja dalies visuomenės abejones skiepų saugumu bei vengimą skiepytis.

• Galiausiai 2021 m. spalio 19 d. valdančioji dauguma, t. y. Seimas, priėmė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 ir 40 straipsnių pataisas (projekto Nr. XIVP-912(2)), kuriomis įpareigojo šalies darbuotojus ir studentus už COVID-19 testus susimokėti savo lėšomis.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje dirbantiems kontaktinį darbą ar dalyvaujant kontaktiniame studijų procese yra privalu skiepytis arba reguliariai testuotis dėl COVID-19 ligos, toks reguliavimas reikšmingai visuomenės daliai tampa neproporcingai didele finansine našta (testai kainuos nuo 300-750 eurų per mėnesį). Dauguma savo lėšomis priverstų testuotis žmonių priklauso finansiškai pažeidžiamoms visuomenės grupėms – dėl tokio reguliavimo pirmiausia nukentės dirbantieji nekvalifikuotą ir menkiausiai apmokamą darbą asmenys ir studentai.

Šiuo metu galiojantys Lietuvos valstybės teisės aktai numato valstybės pareigą užtikrinti sveikatos apsaugą ir būtinąją profilaktiką (pandemijos atveju – galimybę testuotis) be papildomų sąlygų asmens sveikai gyvensenai, žalingiems įpročiams, atsakingam elgesiui ar panašiai, t. y. teisė į sveikatos apsaugą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją sukuria valstybei pareigą ją užtikrinti be papildomų sąlygų (išskyrus PSD mokėjimą). Atitinkamai pareiga užtikrinti saugias darbo sąlygas (pandemijos atveju – galimybę atlikti testus) pagal LR Darbo kodekso 158 straipsnio 4 dalį tenka darbdaviams, ji negali būti perkelta darbuotojams („Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis“). Seimo priimtos minėtos įstatymo pataisos prieštarauja šiai Darbo kodekso nuostatai, taip pat Sveikatos draudimo sistemos įstatymo 9 straipsnio 2 daliai, pagal kurią iš PSD fondo yra apmokami draudžiamų asmenų profilaktiniai sveikatos patikrinimai.

Atsižvelgdamas į tai Nacionalinis susivienijimas pareiškia:

Valdžios sąmoningas apsisprendimas kovos su pandemija naštą dar kartą perkelti ant ekonomiškai ir socialiai pažeidžiamiausios ir politiškai neįtakingiausios visuomenės dalies rodo dabartinės valdančiosios koalicijos visišką negebėjimą atsakingai, sąžiningai ir racionaliai valdyti COVID-19 pandemiją. Pastarasis Seimo sprendimas (Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisos) atskleidžia šios koalicijos intelektualinį bejėgiškumą ir moralinį cinizmą, kartu patvirtindamas akivaizdžią gilėjančią sisteminę valstybės krizę.

Atkreipiame dėmesį, jog gelminė šios krizės priežastis ta, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šalyje nesusiformavo politinė klasė ir atsakinga valdžia, kuri tarnautų visuomenės bendrajam gėriui, saugotų ir stiprintų pačią valstybę. Ekonominės, socialinės ir politinės santvarkos pamatinės ydos ardė Lietuvos valstybės pamatus kelis dešimtmečius, bet destruktyviausiai jos ėmė reikštis dabartinės valdančiosios koalicijos veikloje. Tai ypač akivaizdžiai atspindi nesėkmingi Vyriausybės mėginimai suvaldyti COVID-19 pandemiją. Neracionalūs viešojo, ūkinio ir asmeninio piliečių gyvenimo suvaržymai, neapmąstyti ir chaotiški sprendimai, kai naudojamos akivaizdžiai neveiksmingos pandemijos valdymo priemonės, yra sąlygojami dviejų pagrindinių priežasčių:

1. mėginimas priversti žmones aklai ir besąlygiškai paklusti visiems valdžios sprendimams, vertinant juos, kaip tamsius neišprususius valdinius – žvelgdama į savo piliečius kaip į aklai paklūstančius valdinius ir užsimojusi iš pagrindų pertvarkyti Lietuvos visuomenę bei jos gyvenimo sanklodą, šiurkščiai primesdama absoliučiai daugumai žmonių svetimas, jų sąžinę ir giliausius įsitikinimus prievartaujančias ideologines nuostatas šeimos ir santuokos sampratos klausimais, neatsakingai ir nusikalstamai, nepaisydama šalies gyventojų interesų iš karto nestabdžiusi nelegalių imigrantų antplūdžio ir šitaip atvėrusi kelią masinei šalies kolonizacijai svetimšaliais, valdančioji koalicija šį požiūrį nuosekliai taiko ir valdydama pandemiją, tad užuot pradėjusi lygiateisį ir visavertį dialogą su visuomene, ji pirmiausiai taiko prievartinio valdymo strategiją bei iš jos kylančias dažnai nepagrįstų ir neveiksmingų suvaržymų priemones;

2. pandemijai valdyti taikomos priemonės turi valstybėje sukerojusios gelminės segregacijos požymius – tai milžiniškos ekonominės ir socialinės atskirties, nominaliai lygiateisių šalies piliečių pasidalijimo į pirmarūšių privilegijuotų ir antrarūšių bei iš esmės beteisių gyventojų grupes tiesioginis padarinys, kai iš tikrųjų besivadovaujanti visuomenės bei valstybės bendrojo gėrio sampratą neigiančia neoliberalia tariamai laisvos rinkos ideologija, valdžia visas, tarp jų COVID pandemijos keliamas, problemas sprendžia dominuojančių grupių naudai visada tai darydama silpnesniųjų grupių sąskaita.

Pažymime, kad ir minėtas Seimo sprendimas įpareigoti darbuotojus ir studentus testuotis savo, o ne darbdavių ar valstybės lėšomis, ne tik atspindi neoliberalizmo ideologinėmis dogmomis aklai besivadovaujančios valdančiosios daugumos ir jos sudarytos Vyriausybės principinę nuostatą visas valstybės problemas spręsti neturtingiausių ir finansiškai pažeidžiamiausių visuomenės grupių sąskaita. Šis sprendimas rodo valdžios mėginimą ir toliau tęsti nesąžiningą politiką kovos su COVID pandemija srityje. Antai, viešai yra deklaruojama, kad skiepijamasis nėra privalomas. Tačiau de facto sukuriamos jokios alternatyvos tokiam skiepijimui nepaliekančios sąlygos – minėtu Seimo sprendimu piliečiams užkraunama ekonominė ir socialinė našta veikia būtent kaip tiesioginis spaudimas skiepytis, sąmoningai vengiant privalomą skiepijimąsi įtvirtinančio reguliavimo.

Mūsų nuomone, valdančioji dauguma privalo sąžiningai pasirinkti vieną iš trijų kovos su pandemija strategijų ir atvirai apie savo pasirinkimą informuoti šalies piliečius:

• arba įvesti privalomą reikalavimą skiepytis konkrečiai įvardytų profesinių grupių atstovams, numatant tiksliai apibrėžtas sankcijas už to reikalavimo nevykdymą ir atvirai paskelbti, kad Lietuva atsisako vykdyti jos atstovų palaikytą 2021 m. sausio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją 2361 (2021) „Vakcinos nuo COVID-19. Etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai“, kuriai pritarusios šalys įsipareigojo „užtikrinti, kad piliečiai būtų informuoti, jog skiepijamasis nėra privalomas, ir kad niekas dėl politinio, socialinio ar kitokio spaudimo nebus verčiamas skiepytis, jeigu to nenori“ (7.3.1. punktas), taip pat „užtikrinti, kad niekas nebus diskriminuojamas, jeigu nebus pasiskiepijęs dėl galimos rizikos savo sveikatai arba dėl to, kad nenori būti paskiepytas“ (7.3.2 punktas);

• arba tęsti ligšiolinę, 2021 m. sausio 27 d. priimtai Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijai irgi prieštaraujančią kovos su COVID-19 pandemija politiką, grindžiamą neracionalius suvaržymus ir akivaizdžiai neefektyvius sprendimus sąlygojančios kovos su ja strategija, kurios esminis elementas ir svarbiausias tikslas yra siekis paskiepyti kuo daugiau piliečių taikant ,,meduolio ir lazdos“ metodą ir siūlant jiems negarbingas ir žeminančias finansines paskatas arba taikant įvairias paslėptas prievartos formas;

• arba realiai ir sąžiningai įgyvendinti neprievartinio skiepijimo strategiją suteikiant piliečiams galimybę vietoje skiepijimosi pasirinkti reguliarų testavimą dėl Covid-19 viruso bei kitas veiksmingas apsaugos formas ir neapkraunant šių priemonių įgyvendinimo našta finansiškai pažeidžiamiausių  visuomenės grupių;

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes Nacionalinis susivienijimas ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą:

1. Imtis moralinės ir politinės lyderystės kovoje su COVID-19 pandemija.

2. Siekiant apsaugoti plačias piliečių grupes nuo nepakeliamos finansinės arba socialinės naštos ir jaučiant pareigą padėti valdantiesiems kuo anksčiau pripažinti padarytas klaidas ir pradėti ieškoti efektyvaus COVID-19 valdymo kelio, vetuoti 2021 m. spalio 19 d. priimtą įstatymą XIVP-912(2) pasiūlant Vyriausybei ir Seimui nekeisti esamos testų finansavimo tvarkos paliekant galimybę ją peržiūrėti kai bus suformuluota nauja kovos su pandemija strategija ir surasti optimaliausi jos valdymo būdai bei priemonės.

3. Imtis iniciatyvos sutelkti geriausių COVID-19 valdymo priemonių paieškoms visiems požiūriams šiais klausimais atstovaujančius sveikatos apsaugos srities profesionalus, pilietinių sambūrių  ir politinių jėgų atstovus, kurie būtų pasiruošę ir gebėtų parengti veiksmingą kovos su pandemija strategiją ir ligos valdymo priemones, turinčias laiduoti visuomenės ir šalies piliečių sveikatos interesų ir kiek įmanoma mažesnių, pamatinių pilietinių laisvių bei teisių nesiaurinančių visuomenės viešojo gyvenimo ir veiklos ribojimų be suvaržymų optimalią dermę.

4. Pradėti realiai įgyvendinti idėją burti piliečių Nacionalinę Asamblėją kaip viešųjų diskusijų gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės klausimais visuomeninį organą, kurio uždavinys būtų ieškoti kelių ir būdų įveikti visapusišką ir vis gilėjančią nomenklatūrinės-oligarchinės santvarkos sukeltą egzistencinę Lietuvos valstybės krizę, kurios viena akivaizdžiausių apraiškų yra ir šaliai vadovaujančių politikų bei dabartinės Vyriausybės negebėjimas valdyti COVID-19 pandemijos.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Gal pagaliau       2021-10-27 15:45

baigsit kliedėti apie tą plandemiją, apie jos valdymą ir nevaldymą, vadinamąją “vakcinaciją”, kuri kaip tik ir platina tą koronavirusą, kuris nebūtinai sukelia covid-19?!

DDD       2021-10-26 20:17

Šaunuoliai NS - kokius 20 kartų pranoksta visas kitas nesistemines jėgas kartu sudėjus.

Clear State of Mind       2021-10-26 16:19

Smegenų sveikatos specialistas ir buvęs NASA mokslininkas daktaras Samas Waltersas sako: „Greičiausias būdas išvengti atminties praradimo – vengti tam tikrų maisto produktų, pavyzdžiui, lydytų sūrių“.

Kodėl?

Nes lydytame sūryje – kaip ir amerikietiškame sūryje, sūrio užtepėlėse ir net kai kuriose picose – yra fermento, vadinamo diacetilu.

Diacetilas padaro švelnų maistą nuostabaus skonio…

Sūrio atveju lydytas sūris yra minkštesnis, kremiškesnis ir iš esmės nenugalimas.

Dar blogiau… Diacetilas prasiskverbia pro hematoencefalinį barjerą ir sudaro pavojingas apnašas smegenyse, dėl ko smarkiai pablogėja atmintis.

Tai dažnai sukelia atminties praradimą. Iš tikrųjų tai ne visada priklauso nuo amžiaus, kaip daugelis galvoja.

Geros naujienos?

Pasak daktaro Walterso, maisto produktų, kurių sudėtyje yra diacetilo, kaip ir tam tikrų sūrių, lengva išvengti… jei žinote, ko ieškoti.

Jis sukūrė specialų pristatymą ir suteikė mano skaitytojams specialią prieigą prie jo peržiūrėti tik šiandien…

Tai atskleidžia populiariausius maisto produktus, kurių turite vengti, jei nenorite susidurti su atminties praradimu.

Savo brangių prisiminimų laikymasis yra jūsų kontrolė. Tai paprastas kelių paprastų jungiklių reikalas.

Tikėtina, kad šiuo metu jūsų spintelėje yra bent keli iš šių maisto produktų.

Raginu visus savo skaitytojus pažiūrėti šį trumpą vaizdo įrašą, kol dar turite prieigą.

Tai gali būti svarbiausias dalykas, kurį žiūrite visus metus.

https://www.clearstateofmind.com/yb/stretch-loop/30?tid=10223a0154fd8d1a64774c71bde118&source;=&utm_source=1074&aff_id=1074&utm_campaign=209&aff_sub=209&aff_sub2=pa102621&aff;_sub3=&aff;_sub4=&utm_medium=affiliate

Tai       2021-10-26 15:25

ilgas , išsamus skundas Prezidentui ir jokių įdėjų, pasiūlymų ,kaip suvaldyti pandemiją, nėra.O straipsnis tai ilgas.

klausimas       2021-10-26 13:20

šaika užgrobė redakciją?

stasys       2021-10-26 6:53

Vienas pareiškimas balsas tyruose . Čia labiau tiktu palaikimas Prezidentui kai jį puolą ir kandžioja ‘visuomeninės ūtėlės’ . Norint vetuoti konkretų įstatymą reiktu nurodyti ir konkrečias to įstatymo pastraipas kurios nusižengia Konstitucijai Lietuvos pridedant siūlymus ką keisti . Nurodyti priežasti jog blogai su pandemija tvarkomasi neužtenka , ..atpraskime muilinti barzdą kai į duris paprastiems piliečiams barškina giltinė ..Reikia lyderystės sprendimuose.

O kada?       2021-10-25 22:39

O kada partija „Nacionalinis susivienijimas“ paskelbs jos užgrobto Tiesos.lt portalo redakciją? Ar portalo užgrobimas partijai atrodo nekomentuotina smulkmena? Kaip bolševikams pašto ir telegrafo paėmimas?

Raimundas       2021-10-25 19:17

Tai ir kalbu apie Kapsukės laikus, o ne apie VU laikus. Kas buvo ne taip , kai valdė J.Kubilius? Sutinku, kad posovietiniai pyzdukai sunaikino šia garbią mokslo buveinę savo konformistiniu bolševikiniu elgesiu. Aišku, tada taip pat buvo visokių šudavičių, bet jie nedominavo.

Jules       2021-10-25 19:06

Akivaizdu, kad taip klestėjo, kad į Seimą sugužėję jos rektoriai nieko gero nenuveikė - tik kvietėsi inveiderius, lenkė link Žečpospolitos(buvęs Lietuvių pragaras), retino tautą, vijo lauk iš Tėvynės Lietuvos, o dabar talkininkauja Pasaulinei kovidistų revoliucijai, remia Karūnos konspiraciją ir agresiją, toliau falsifikuoja istoriją. Kapsukėje nebuvo rimtos desovietizacijos, todėl jos auklėtiniai dabar taip okatniai drapalina Lietuvą. Ar premjerė su tuo sveikatos ministeriu ir kitais Mokslinės Oligarchijos frajeriais ne jos auklėtiniai, ką? O kad yra ir gerų jos auklėtinių, puikių specialistų, nuostabių žmonių ir išmintingų filosofų esmės tai nekeičia, nes išimtimis remtis logika draudžia. Net vienas kitas lddp-istas irgi būna padoriu žmogumi, bet tai vėl tik išimtys. Kubilius su Laima-Maria-Lucia di Lammermoor ir jos patronė Šatrija ne Kapsukės auklėtinės - garsios kolchozų plėtros specialistės, a? Taip toliau ir taip toliau - tingiu bevardinti. Pratęskite Jūs, gerai?

ah.ą       2021-10-25 17:17

ne tik kad nevaldo, priešingai, JIE platina užkratą - bado, prišvirkščia užkrato ir nekarantinavę 14 dienų,  netestavę prišvirkštų, paleidžia platinti užkrato ir plius dar skatina mataškojimąsi visur, išduodami GP, net neabejoju.

Raimunas tam Jules       2021-10-25 16:23

Kol buvo Kapsukė, tai lietuvybė ten klestėjo, beje.

Mano nuomone,       2021-10-25 15:19

dar rugsėjį  buvo aišku - kol NS atstovų nebus aukščiausio lygio komisijoj, tol koronas klos net labiausiai užsigrūdinusius. Keista tik, kad taip vėlai NS parodė iniciatyvą.

>che       2021-10-25 12:12

O pas “lochus” ateitum?

Žodžio laisvė...       2021-10-25 11:11

Prezidentui privalu rekomenduoti iš savo komandos atleisti saugumo atstovą.Tai nenormalu,kai aukštam šalies vadovui turi įtaką politinei grupuotei ir jos smogia-
majai jėgai tarnaujantis veikėjas.Prezidentas privalo būti ne politinės partijos atstovas.O jo patarėjai privalo veikti pagal vadovo nurodymus ir visuomenė neturi matyti ir įžvelgti politinės grupuotės įtaką.Lietuva atsidūrė skaldytojų glėbyje.
Susiskaldžiusi visuomenė patiria moralinius,dvasinius,finansinius nuostolius.To neturi būti.Kas stos ginti Lietuvos?

Che       2021-10-25 10:37

NS lochai geriau protesta padetu suorganizuoti, negu uzsiiminetu tokiais niekais.

Jules       2021-10-25 10:14

Kapsukė - antilietuvybės židinys.

Rekomenduojame

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.